Feriepenge indrapportering og beregning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feriepenge indrapportering og beregning"

Transkript

1 Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder kun for medarbejdere, der har ferie med løn. Øvrige medarbejdere får løbende afregnet feriegodtgørelse via løndel Indhold 1. Optjening og afholdelse af ferie Fratræden mv Feriepenge - manuel beregning ved rettelser Skema til manuel beregning af feriepenge Særlig feriegodtgørelse - manuel beregning Optjening og afholdelse af ferie Optjening af feriedage Alle medarbejdere uanset beskæftigelsesgrad og aflønningsform optjener for hver fulde måneds beskæftigelse 2,08 feriedag pr. måned - svarende til 25 feriedage for et fuldt optjeningsår (kalenderår). Optjeningsår - svarende til kalenderår: 1/1 31/12 2,08 feriedag pr. måned 25 feriedage på et helt optjeningsår Bemærk: Hvis ferieoptjeningen ikke knytter sig til en fuld måned, skal du sørge for at opgøre 0,07 feriedag pr. dags beskæftigelse.

2 Afholdelse af feriedage Side 2 af 11 Ferieåret er forskudt fra optjeningsåret, og strækker sig fra 1/5 til 30/4 året efter: Optjeningsår - svarende til kalenderår: 1/1 31/12 Ferieår: 1/5 30/4 Eksempel: Feriedage optjent i 2014 kan afholdes fra 1. maj 2015 til 30. april Fratræden mv. En medarbejder der fratræder, skal have feriepenge for optjent, men ikke afholdt ferie. Som hovedregel gælder at Der kan være tale om at anvise feriegodtgørelse vedr. optjent ferie vedr: Indeværende optjeningsår Sidste optjeningsår Forrige optjeningsår Undtagelse Feriedage/-rettigheder der er overført fra tidligere optjeningsår, fx ifm. en lovlig feriehindring (sygdom og barsel mv.): Skal udbetales kontant Løndel 5000, 5010 og 5020 Løndel 5005 Vi anbefaler, at du først afregner feriepengene i 1. lønkørsel efter lønmodtageren er fratrådt, da sandsynligheden for at der kommer efterfølgende korrektioner til dageantallet, ikke er stor efter at medarbejderen er reelt stoppet. Tilgodehavende særlige feriedage skal også afregnes via løndel 5017, 5027 og 5037 læs mere i emnebeskrivelsen: Særlige feriedage

3 Side 3 af Feriepenge - manuel beregning ved rettelser For at kunne beregne feriepenge manuelt, har du brug for oplysninger om den feriegivende løn. De oplysninger, som du skal bruge, finder du i Faste felter, Ferieoplysninger 2: Ferietotal-1 DÅ (feriegivende løn indev. år - almindelig løn) Ferietotal-2 DÅ (feriegivende løn indev. år - særlige løndele, fx overarbejde) Ferietotal-1 SÅ (feriegivende løn sidste år - almindelig løn) Ferietotal-2 SÅ (feriegivende løn sidste år - særlige løndele, fx overarbejde) Særlig feriegodtgørelse DÅ Ferietotal-1 FÅ (feriegivende løn forrige år - almindelig løn) Ferietotal-2 FÅ (feriegivende løn forrige år - særlige løndele, fx overarbejde) Særlig feriegodtgørelse SÅ NB! Eget bidrag til pension indgår i Ferietotal 1. Nedenfor kan du se, hvordan du beregner feriepenge manuelt. Du skal bruge samme metode, når du skal foretage evt. rettelse af beregnede feriepenge.

4 Når du skal foretage en rettelse, så er det efter princippet: Side 4 af 11 Har fået brutto (beløb fra løndel 5000, 5010 eller 5020) Skulle have haft brutto Differencen på bruttobeløbene (for meget eller for lidt) indrapporteres på løndel 8810 med eller uden fortegn foran beløbet: For meget beregnet: løndel 8810 uden fortegn For lidt beregnet: løndel 8810 med minus foran beløb For meget eller for lidt udbetalt netto indrapporteres på løndel 8903 med eller uden fortegn foran beløbet: For meget beregnet: løndel 8903 med minus foran beløb For lidt beregnet: løndel 8903 uden fortegn NB! Der kan kun ske rettelse af for meget beregnet nettobeløb via løndel 8903, hvis rettelsen sker i samme LG som den oprindelige indrapportering. Er der udbetalt for meget netto til FerieKonto - og der ikke kan ske en maskinel tilbageførsel af beløbet, tilbageføres nettobeløb fra FerieKonto - og når beløbet er modtaget, indrapporteres på løndel Læs om hvordan, du tilbagefører beløb fra FerieKonto i emnebeskrivelsen: Feriepenge i eindkomst Bemærk: Hvis der skal ske rettelse af særlige feriedage, der er beregnet - skal der tilsvarende foretages manuel beregning jf. ovenfor og differencebeløbet indrapporteres på løndel Du kan finde et regneark til manuel beregning i emnebeskrivelsen: Særlige feriedage

5 Eksempel - beregningen bygger på følgende forudsætninger: Side 5 af 11 Lønmodtageren fratræder sin stilling med udgangen af marts, og har været beskæftiget hos denne arbejdsgiver i flere år. Indeværende år = DÅ: løndel 5000 Der er ikke afviklet ferie med løn i kalenderåret 0,00 timer (felt 1) Timer Antal løntimer i kalenderåret 3 x 160,33 = 480,99 timer (felt 2) Optjente men ikke afholdte feriedage i kalenderåret 3 x 2,08 = 6,24 dage (felt 3) Optjente feriedage i hele kalenderåret 3 x 2,08 = 6,24 dage (felt 4) Sidste år = DÅ: løndel 5010 Der er afviklet 111 timers ferie med løn i kalenderåret Timer 111,00 timer (felt 1) Antal løntimer i kalenderåret 12 x 160,33 = 1924 timer (felt 2) Optjente men ikke afholdte feriedage i kalenderåret 12 x 2,08 = 25 dage (felt 3) Optjente feriedage i hele kalenderåret 12 x 2,08 = 25 dage (felt 4) Indeværende år = FÅ: løndel 5020 Der er afviklet 185 timers ferie med løn i kalenderåret Timer 185,00 timer (felt 1) Antal løntimer i kalenderåret 12 x 160,33 = 1924 timer (felt 2) Optjente men ikke afholdte feriedage i kalenderåret 10 dage (felt 3) Optjente feriedage i hele kalenderåret 12 x 2,08 = 25 dage (felt 4)

6 Løndel 5000: Side 6 af 11 Da felt 1 (afholdte timer) og felt 2 (antal løntimer) udgør en brøk, og der i dette tilfælde står 0 i felt 1 (tæller), så er det ligegyldigt hvad der står i felt 2 (nævner), så derfor har vi tastet 1 i stedet for 480,99 (3 x 160,33). Manuel beregning løndel 5000: Feriegivende løn (ferietotal 1) DÅ ,68 - løn under ferie 0,00 Feriegivende løn efter reduktion ,68 + feriegivende løn (særlige ydelser: ferietotal 2) DÅ ,00 Feriegivende løn i alt ,68 Brutto feriepenge 12,5 % for 6,24 dage DÅ ,33 - arbejdsmarkedsbidrag 8 % 1.231,00 Beløb som der skal trækkes skat af ,33-37 % (a-skat) 5.236,00 Netto feriepenge for 6,24 dage DÅ 8.915,33

7 Løndel 5010: Side 7 af 11 Manuel beregning løndel 5010: Feriegivende løn (ferietotal 1) SÅ ,37 - løn under ferie 111/ ,39 Feriegivende løn efter reduktion ,98 + feriegivende løn (særlige ydelser: ferietotal 2) SÅ ,80 Feriegivende løn i alt ,78 Brutto feriepenge 12,5 % ,22 - udbetalt særlig feriegodtgørelse 0,00 Brutto feriepenge 12,5 % for 25 dage SÅ ,22 - arbejdsmarkedsbidrag 8 % 3.281,00 Beløb som der skal trækkes skat af ,22-37 % (a-skat) ,00 Netto feriepenge for 25 dage SÅ ,22

8 Løndel 5020: Side 8 af 11 Manuel beregning løndel 5020: Feriegivende løn (ferietotal 1) FÅ ,54 - løn under ferie 185/ ,82 Feriegivende løn efter reduktion ,72 + feriegivende løn (særlige ydelser: ferietotal 2) SÅ ,56 Feriegivende løn i alt ,28 Brutto feriepenge 12,5 % ,03 - udbetalt særlig feriegodtgørelse 5.094,42 Brutto feriepenge 12,5 % for 25 dage FÅ ,61 Brutto feriepenge for 10 dage FÅ ,04 - arbejdsmarkedsbidrag 8 % 1.124,00 Beløb som der skal trækkes skat af ,04-37 % (a-skat) 4.782,00 Netto feriepenge for 10 dage FÅ 8.143,04

9 OBS! Efter beregning af feriepenge i SLS er alle de feriegivende felter, som indgik i beregningen 0-stillet dvs. at beløbene i Faste felter, Ferieoplysninger 2 er væk. Side 9 af 11 Årsagen til denne 0-stilling er, at man derved sikrer sig, at der ikke sker beregning af den samme feriegivende løn flere gange. Men det betyder også, at det ikke er muligt at foretage en maskinel efterregulering ved fejlindrapportering og at man derfor er nødt til at omberegne feriepenge manuelt jf. eksemplet ovenfor, hvis der er sket en forkert indrapportering af feriepenge. 4. Skema til manuel beregning af feriepenge Manuel beregning Feriegivende løn (almindelige løndele) Ferietotal 1 + Kr. løn under ferie (ferietimer med løn i året/timer i året) Kr. Feriegivende løn efter reduktion + feriegivende løn (særlige løndele) Ferietotal 2 + Kr. Feriegivende løn til beregning af 12,5 pct. X 12,5 pct. Særlig feriegodtgørelse (aldrig på løndel 5000) Kr. Feriegodtgørelse BRUTTO for alle optjente dage Feriegodtgørelse BRUTTO for alle optjente dage Feriegodtgørelse BRUTTO for dage til afregning AM-bidrag 8 pct. Kr. Skattepligtigt beløb A-skat Kr. Feriegodtgørelse NETTO for dage til afregning

10 Side 10 af Særlig feriegodtgørelse - manuel beregning Særlig feriegodtgørelse beregnes automatisk hvert år i LG 05, 2. lønkørsel: løndel 5030, særlig feriegodtgørelse løndel 5031, feriegodtgørelse af merarbejde (12,5 %) Hvis der efterfølgende skal rettes på beregningen af særlig feriegodtgørelse, må du beregne manuelt og differencebeløbet skal du indrapportere på: løndel 6980 For at kunne beregne særlig feriegodtgørelse manuelt, har du brug for oplysninger om feriegivende løn og eget pensionsbidrag. De oplysninger, som du skal bruge, finder du i Faste felter, Ferieoplysninger 2 samt Faste felter, Pensionsbidrag jf. nedenfor:

11 Eksempel på beregning Side 11 af 11 Særlig feriegodtgørelse beregnes automatisk i LG 05, 2. lønkørsel. I eksemplet ovenfor har systemet beregnet særlig feriegodtgørelse for en person, der er på deltid og som har haft merarbejdstimer ved deltidsansættelse. Der skal beregnes 12,5 % af merarbejdet. I de fleste overenskomster beregnes der 1,5 % og 12,5 % af merarbejdet. Så derfor vises beregningen i eksemplet med disse procentsatser. NB! På løndelsbeskrivelsen for løndel 5030 kan du se, hvordan den automatiske beregning sker - samt med hvilken procent - for de enkelte PKAT. Manuel beregning særlig feriegodtgørelse: Feriegivende løn (ferietotal 1) SÅ ,54 + Feriegivende løn (ferietotal 2) SÅ ,05 Feriegivende løn i alt ,59 - Merarb. beløb SÅ ,01 - Eget pensionsbidrag SÅ , , ,70 x 1,5 % Løndel ,13 Merarb. beløb SÅ: 4.591,01 x 12,5 % Løndel ,88 Bemærk: Løndel 5030/5031 kan kun beregne i LG 05 hvert år. Hvis du har brug for at anvise særlig feriegodtgørelse manuelt, skal du anvende løndel 6980.

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere