BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE"

Transkript

1 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med Danske Netbank Afhængig af hvilke funktioner du har adgang til i I Danske Netbank har du blandt andet mulighed for at se, om din løn er gået ind betale regninger overføre penge til egne eller andres konti i Danske Bank og andre pengeinstitutter i Danmark og i de fleste lande i udlandet betale elektroniske indbetalingskort se aktie- og obligationskurser handle værdipapirer modtage elektroniske dokumenter, bl.a. kontoudskrifter, årsoversigter, fondsnotaer og oversigter fra Betalingsservice (BS) læse om vores produkter og services. Følge dit forbrug på flere af dine betalingskonti Du kan også søge om visse typer af lån og underskrive aftaler elektronisk. Danske Netbank har åbent døgnet rundt alle årets dage. Adgang til Danske Letbank Når du har adgang til Danske Netbank har du også mulighed for at logge på Danske Letbank, der er en forenklet udgave af netbanken med færre funktioner. I Danske Letbank kan du se saldo og posteringer på konti betale girokort og indbetalingskort overføre penge til egne eller andres konti i Danske Bank og andre pengeinstitutter i Danmark. Når du bruger Danske Letbank, gælder separate betingelser. Du finder betingelser for Danske Letbank på 1.1 Adgang til konti og depoter Danske Netbank giver dig adgang til at se og disponere på alle dine nuværende og fremtidige konti og depoter samt konti og depoter, som du allerede har eller senere får fuldmagt til. Skal du kunne disponere på andre personers konti i Danske Bank, skal du have en dispositionsfuldmagt til den enkelte konto. Skal du kunne disponere over andre personers depoter i Danske Bank, skal du have en handelsfuldmagt til det enkelte depot. Dispositioner på konti og depoter er bestemt af de regler, der gælder for den enkelte konto og det enkelte depot. Når du skal overføre penge til en konto i Danmark, bliver du bedt om at indtaste beløbsmodtagerens registreringsnummer og kontonummer og eventuel dato for overførslen se i øvrigt hjælpefunktionerne på de enkelte skærmbilleder i netbank. Hvis du skal foretage en betaling til udlandet, skal du bl.a. oplyse beløbsmodtagerens kontonummer/iban, SWIFT-adresse og en eventuel dato for betalingen. Du kan læse mere i Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere og i hjælpefunkti- Side 1 af 10

2 onerne på de enkelte skærmbilleder i netbanken. Du skal bruge netbankens forskellige funktioner til at betale indbetalingskort, overføre penge og give ordrer om værdipapirhandel. Ordren gennemføres ikke, hvis du bruger funktionen Post. Når du har indtastet en ordre i Danske Netbank, godkender du betalingen/ordren med din adgangskode se dog næste afsnit vedrørende udenlandsbetalinger Tidspunktet for, hvornår du har godkendt betalingen, er afsendelsestidspunktet for ordren. Umiddelbart herefter får du en bekræftelse på, at vi har modtaget ordren, og at den gennemføres på den valgte dato, jf. dog afsnittet 1.2 om tidsfrister. Hvis du har oprettet en udlandsbetaling, kan du komme ud for, at du sammen med bekræftesen om, at vi har modtaget ordren, får en meddelse om, at vi sender en sms med en kode til dig på det mobilnummer, du har registreret i netbank. I smsen vil du få oplyst, hvilket beløb du er ved at overføre, og du vil få oplyst en kode, du skal indtaste i netbanken. Hvis koden ikke bliver indtastet, kan banken vælge ikke at gennemføre ordren. Vi har ikke pligt til at gennemføre ordrer, der ikke er dækning for, eller som ikke kan gennemføres, fordi informationerne er mangelfulde. Vi har heller ikke pligt til at gennemføre ordrer, hvis du eller en eventuel fuldmagtsgiver dør, erklæres konkurs, kommer under rekonstruktionsbehandling eller anden insolvent bobehandling, indleder forhandling om gældssanering eller akkord, herunder beder os eller anden kreditor om frivillig akkord. 1.2 Tidsfrister, bogføringsdato og rentedato Der er forskellige tidsfrister for, hvornår vi skal have modtaget dine ordrer for at kunne gennemføre dem til tiden. Du kan læse om tidsfrister, bogføringsdato og rentedato i netbanken under menupunktet Om Danske Netbank. 1.3 Køb og salg af værdipapirer For værdipapirhandel med Danske Bank gælder Betingelser for handel med værdipapirer. I Danske Netbank kan ordrer om køb og salg af værdipapirer udføres som en strakshandel, som en gennemsnitskursordre eller som en markedsordre med eller uden limit. Ved strakshandel og gennemsnitskursordre indgås handlerne med Danske Bank som sælger eller køber. Ved markedsordre med eller uden limit handler vi i vores eget navn, men for din regning (kommission). Vi kan dog indtræde som part i en handel. Ifølge kommissionsloven er der i så fald tale om selvindtræde.du kan give ordrer mellem kl og Vi anser en strakshandel for indgået, når du har accepteret kursen og sendt ordren om værdipapirhandel til os via Danske Netbank. I netbanken kan du normalt strakshandle udvalgte aktier og obligationer mandag til fredag i følgende tidsrum: Danmark USA Sverige Norge Finland Side 2 af 10

3 Schweiz Holland Øvrige europæiske markeder Vi forsøger at gennemføre markedsordrer med eller uden limit mellem kl og afhængig af de enkelte markeders åbningstider. Når handlen er gennemført, får du en afregningsnota Execution only I Danske Netbank tilbyder vi ikke rådgivning, men alene ekspedition. For værdipapirer som f.eks. aktier, obligationer, investeringsforeningbeviser/ucits funde gennemføres handlerne som execution only (udelukkende ordreudførelse). Det betyder, at vi ikke kontrollerer, om du har kendskab til og erfaring med den konkrete type af værdipapir og dermed ikke vurderer, om værdipapiret er en hensigtsmæssig investering for dig. Du er derfor ikke beskyttet af de generelle regler om investerbeskyttelse i Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Informationer i netbanken Danske Netbank indeholder en række analyser, beregninger, vurderinger og skøn udarbejdet af Danske Bank. Vi har i den forbindelse søgt at sikre os, at indholdet på siderne er korrekt og retvisende. Vi påtager os imidlertid ikke noget ansvar for sidernes nøjagtighed og fuldkommenhed. Netbanken indeholder også informationer fra vores samarbejdspartnere. Vi har udvalgt samarbejdspartnerne med omhu, men påtager os ikke noget ansvar for de informationer, vi videregiver. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af de informationer, der er tilgængelige i netbanken. Det skyldes, at disse informationer alene er udarbejdet til orientering, og derfor ikke skal opfattes som hverken tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller indgå kontrakter om finansielle instrumenter. Netbankens informationer, analyser, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for dit eget skøn over, hvordan du vil disponere. 1.4 Beløbsgrænser Der er fastsat en grænse for, hvor stort et samlet beløb, du kan gennemføre betalinger og overførsler for pr. døgn. For værdipapirhandel, er der en grænse for hvor stort beløb der højst kan handles for pr. transaktion. De aktuelle grænser står i netbanken under menupunktet Om Danske Netbank, og du kan altid kontakte os og få dem oplyst. 1.5 Forbrugsoverblik I Danske Netbank kan du se dine kontooplysninger, herunder hvor du har brugt betalingskort, hvad du har betalt via Betalingsservice, og hvem du har overført penge til via netbanken eller mobilbanken. Vi behandler informationer om dine betalinger og overførsler for at kunne gennemføre dem og for at kunne rette eventuelle fejl. Hvis du har adgang til Forbrugsoverblik, kan Side 3 af 10

4 du få et overblik over dine samlede udgifter i forskellige kategorier. Vi inddeler betalinger og overførsler i generelle kategorier, eksempelvis dagligvarer eller bolig. Du kan selv kategorisere dine betalinger og overførsler. For at give dig forbrugesoverblikket bruger vi information om, hvem der modtager betalinger og overførsler fra dine betalingskonti, herunder betalinger tilmeldt Betalingsservice. Oplysninger om, hvor du har brugt dine betalingskort fra banken, indgår også i forbrugsoverblikket. Det er kun dig, der har adgang til dit forbrugsoverblik. Det er ikke alle betalinger og overførsler, der indgår i forbrugsoverblikket, og det er heller ikke alle typer betalingskonti, der indgår i overblikket. 2 Din pligt til at beskytte dine sikkerhedsløsninger 2.1 Opbevaring af bruger-id, adgangskode og nøglekort/nøgleviser(nemid) Reglerne om NemID, herunder reglerne for opbevaring af bruger-id, adgangskode og nøglekort/nøgleviser, står i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, som du kan se på Generelt gælder dog, at dit bruger-id, din adgangskode og dine nøgler kun må bruges af dig. Du må ikke oplyse din adgangskode og/eller dine nøgler til andre, herunder medlemmer i din husstand, ligesom du heller ikke må skrive adgangskoden ned og opbevare den sammen med dit nøglekort/nøgleviser eller skrive adgangskoden på nøglekortet/nøgleviseren. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du vælge en adgangskode, som du kan huske og lære koden udenad. Hvis du får mistanke om, at andre har fået kendskab til dit NemID, skal du straks kontakte os eller DanID, se pkt. 15 om spærring. 2.2 Opbevaring af sms-kode, mobiltelefon og kortnummer (backup-løsning) Din backup-løsning er personlig og må kun bruges af dig. Du må ikke fortælle din sms-kode til andre, og du må ikke overlade den telefon, du modtager sms-koder på, sammen med dit kortnummer til andre, herunder medlemmer i din husstand. 2.3 Fuldmagt Ønsker du, at en anden person skal have fuldmagt til at forespørge på og/eller disponere over dine konti og/eller depoter, skal du give en fuldmagt til den pågældende. Herefter kan han eller hun disponere via sin egen Danske Netbank eller Danske Letbank. Ønsker du ikke længere, at fuldmagten skal gælde, skal du skriftligt kalde fuldmagten tilbage. 3 Adgang til flere Danske Netbank-aftaler Hvis du er bruger på flere aftaler om Danske Netbank (f.eks. Danske Netbank Forening, Danske Netbank Erhverv eller Danske Letbank), kan du logge på og disponere på dem alle med dit personlige NemID eller backup-løsningen. Hver gang du logger på Danske Netbank, skal du vælge, hvilken aftale du vil have adgang til. Du har også mulighed for at vælge at komme direkte til en af dine aftaler, når du logger på. Side 4 af 10

5 Når du er inde på en aftale, kan du skifte til en anden uden at skulle logge på forfra. Når du bruger dit NemID eller backup-løsningen til at disponere på de andre netbankaftaler, som du har adgang til, sker det efter reglerne for disse aftaler, herunder reglerne for ansvar ved tredjemandsmisbrug. Ansvarsreglerne kan således være forskellige, alt efter hvilken netbankaftale du disponerer på. 4 Kontrol af posteringer og bevægelser Når en transaktion, f.eks. en betaling, er gennemført, kan du se den i posteringsoversigten i netbanken. Oversigten viser alle transaktioner op til 13 måneder tilbage. Hver måned kan du se, hvor meget du har betalt i gebyrer den seneste måned. Derudover modtager du regelmæssigt konto- og depotudskrifter ifølge bestemmelserne for de enkelte konti og depoter i din elektroniske postmappe i netbanken, jf. pkt. 13, eller i din e-boks. Når du kontrollerer dine posteringer, skal du være opmærksom på, at der kan være bevægelser, som ikke er endeligt registreret på kontoen eller depotet. Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne/bevægelserne på dine konti og depoter. Og hvis du opdager transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, skal du snarest muligt kontakte os vær dog opmærksom på tidsfristen, som du kan se i pkt Tilbagekaldelse af betalinger/ordrer, som du har godkendt Du kan tilbagekalde ordrer om kontooverførsler og betaling af indbetalingskort som du har afgivet via Danske Netbank, til og med sidste bankdag før den bankdag, ordren er ønsket udført. Du kan tilbagekalde betalinger via BS til og med den 7. i betalingsmåneden. Hvis denne dag ikke er en bankdag, er fristen den foregående bankdag. Du kan se, hvordan du tilbagekalder en betaling inden for tidsfristen under Spørgsmål og svar i netbanken. Ordrer om gennemsnitskurshandler (ikke strakshandler) kan tilbagekaldes samme bankdag, som de er givet, mens ordrer om fremtidige værdipapirhandler kan tilbagekaldes indtil bankdagen før handelsdagen. Du kan se, hvordan du tilbagekalder en værdipapirhandel inden for tidsfristerne under hjælpefunktionerne i netbanken. Skal du tilbagekalde andre typer ordrer, skal du kontakte os. 6 Uautoriserede betalinger/ordrer Hvis du mener, at der er gennemført en eller flere betalinger/ordrer, som du ikke har godkendt, skal du kontakte os snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Når vi vurderer, om du har kontaktet os rettidigt, lægger vi vægt på din pligt til at kontrollere posteringer/bevægelser på din konto og dit depot, jf. pkt. 4. Under alle omstændigheder skal du kontakte os senest 13 måneder efter, beløbet er hævet på din konto. Side 5 af 10

6 6.1 Behandling af indsigelser om uautoriserede betalinger Når du har kontaktet os, undersøger vi din indsigelse. Og mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, bliver beløbet normalt sat ind på din konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, hæver vi igen beløbet på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af Danske Netbank, hæfter du efter reglerne i pkt. 7 Dit ansvar ved misbrug af Danske Netbank. Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget, kan vi kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev sat ind på din konto, og indtil beløbet hæves igen, og eventuelle gebyrer for at finde notakopi frem, jf. prislisten. 7 Dit ansvar ved misbrug af Danske Netbank 7.1 Misbrug med NemID Du skal dække tab op til kroner (selvrisiko), hvis dit NemID er blevet misbrugt af en anden. Du skal dække tab op til kroner (inkl. selvrisiko), hvis vi kan bevise, at dit NemID har været brugt, og du ikke har spærret for adgangen til aftalen hurtigst muligt, efter du har opdaget, at dine nøgler er bortkommet, eller at en anden har fået kendskab til din adgangskode og/eller en eller flere af dine nøgler. Det samme gælder, hvis du har oplyst din adgangskode og/eller en eller flere af dine nøgler til misbrugeren, men at betingelserne for at dække det fulde tab ikke er opfyldt, eller du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget. Du skal dække det fulde tab, hvis dit NemID har været brugt, og vi kan bevise, at du har oplyst din adgangskode og/eller en eller flere af dine nøgler til misbrugeren, og du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Du skal desuden dække det fulde tab, hvis du har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde dine forpligtelser til at beskytte dit NemID, jf. pkt. 2.1, eller spærre for adgangen til aftalen, jf. pkt. 16. Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, vi har fået besked om, at adgangen til aftalen skal spærres. Du kan læse mere om ansvarsreglerne i 62, 63 og 64 i Lov om betalingstjenester på Hvis dit NemID bruges i andre Danske Netbank-aftaler, som du har brugeradgang til, er det ansvarsreglerne i disse aftaler, der gælder, jf. pkt Misbrug med backup-løsningen Du skal dække tab op til kroner (selvrisiko), hvis din backup-løsning er blevet misbrugt af en anden. Du skal dække tab op til kroner (inkl. selvrisiko), hvis vi kan bevise, at din backupløsning har været brugt, og du ikke har spærret for adgangen til aftalen hurtigst muligt, efter du har opdaget, at en anden har fået kendskab til din sms-kode og/eller uberettiget kendskab til dit kortnummer. Det samme gælder, hvis du har oplyst din sms-kode og/eller dit kortnum- Side 6 af 10

7 mer til misbrugeren, men at betingelserne for at dække det fulde tab ikke er opfyldt, eller du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget. Du skal dække det fulde tab, hvis din backupløsning har været brugt, og vi kan bevise, at du har oplyst din sms-kode og/eller dit kortnummer til misbrugeren, og du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Du skal desuden dække det fulde tab, hvis du har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde dine forpligtelser til at beskytte din backup-løsning, jf. pkt. 2.2, eller spærre for adgangen til aftalen, jf. pkt. 9.3 i Betingelser for aftale om elektronisk underskrift forbrugere. Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, vi har fået besked om, at adgangen til aftalen skal spærres. Du kan læse mere om ansvarsreglerne i 62, 63 og 64 i Lov om betalingstjenester på Hvis din backup-løsning bruges i andre Danske Netbank-aftaler, som du har brugeradgang til, er det ansvarsreglerne i disse aftaler, der gælder, jf. pkt Din brug af oplysninger i Danske Netbank De serviceydelser, du modtager via Danske Netbank, herunder kursoplysninger, er kun til dit eget brug, og det er ikke tilladt at give dem videre til andre mod eller uden betaling, medmindre vi skriftligt har givet tilladelse til det. 9 Ændring af betingelserne og mulighederne i Danske Netbank Vi kan ændre betingelserne og mulighederne i Danske Netbank uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig, og med to måneders varsel, hvis ændringerne er til ugunst for dig. Du vil få besked om ændringer pr. brev eller ved elektronisk meddelelse - f.eks. pr. eller som elektronisk besked i Danske Netbank. Ændrer vi betingelserne, skal du senest inden ændringerne træder i kraft give os besked, hvis du ikke vil være bundet af de nye betingelser. Hører vi ikke fra dig, betragter vi det som din accept afændringerne. Hvis du giver os besked om, at du ikke vil være bundet af de nye betingelser, anser vi aftalen for at være ophørt på det tidspunkt, de nye betingelser træder i kraft. De elektroniske ydelser bliver løbende udviklet og tilpasset, ligesom nye ydelser kan blive tilbudt. I visse tilfælde kræver nye elektroniske ydelser en ny tilslutning i så fald får du besked. 10 Opsigelse og ophævelse Du kan til enhver tid opsige denne aftale skriftligt uden varsel. Vi kan opsige aftalen med to måneders skriftlig varsel. Hvis du misligholder aftalen, kan vi ophæve aftalen uden varsel. Ordrer og aftaæer, der er indgået inden tidspunktet for opsigelsen, bliver gennemført, jf. dog pkt Side 7 af 10

8 11 Omkostninger ved tilslutning og brug af Danske Netbank Du kan se en aktuel prisoversigt under menupunktet Om Danske Netbank. Gebyrer, der betales for at udføre en transaktion, hæves på samme konto, som transaktionen hæves på. Vi kan tage betaling for at hjælpe dig med at forsøge at tilbageføre beløb, som du ved en fejl har overført til en forkert konto, fordi du har oplyst en forkert identifikationskode. 12 Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb mv. Når du bruger Danske Netbank, registreres dit aftalenummer, dit og en eventuel beløbsmodtagers kontonummer, beløbet og datoen for transaktionen. Hvis du overfører penge, sender vi en besked om beløbet og datoen for transaktionen sammen med din eventuelle besked videre til beløbsmodtageren. Det sker via beløbsmodtagerens pengeinstitut og pengeinstituttets dataog afregningscenter. Oplysningerne opbevares hos beløbsmodtagerens pengeinstitut og Danske Bank, og de bruges til bogføring, kontoudskrifter og ved eventuel senere fejlretning. Oplysningerne gives i øvrigt kun videre, hvor lovgivningen kræver det eller til brug for retssager om krav, der er opstået i forbindelse med brug af systemet. Oplysningerne opbevares i det år, de registreres, og i de følgende fem år. 13 Automatisk tilmelding til modtagelse af dokumenter (post) fra banken i elektronisk postmappe Disse betingelser gælder kun, hvis du ikke har e-boks. Når du indgår en aftale om Danske Netbank, meldes du automatisk til at modtage dokumenter (post) fra banken i din elektroniske postmappe i netbanken. Du modtager de elektroniske dokumenter fra os i samme omfang og med samme retsvirkning som almindelig post på papir. Hvis du allerede har en aftale med os om, at en anden person modtager dine dokumenter (din post) fra os i sin e-boks, vil denne aftale ophøre, og du vil fremover selv modtage dokumenterne i din elektroniske postmappe. Der kan gå op til 12 dage, fra aftalen ophører, til ændringen træder i kraft Dokumenter, som modtages elektronisk Du får alle de dokumenter, som vi sender elektronisk, i din elektroniske postmappe, og du får derfor ikke dokumenterne som almindelig post på papir. Vi udvider løbende omfanget og typerne af de elektroniske dokumenter, som du vil modtage i den elektroniske postmappe Opbevaring m.v. Vi opbevarer indholdet af de elektroniske dokumenter i den elektroniske postmappe i mindst det løbende år plus fem år. Du skal dog være opmærksom på, at dokumenterne bliver slettet, hvis du skifter pengeinstitut eller af en anden årsag ikke længere har netbank. Ønsker du selv at opbevare dokumenterne, kan du udskrive dem, gemme dem på din pc. Side 8 af 10

9 13.3 Ansvar Dit ansvar Du har selv ansvar for løbende at åbne og kontrollere de elektroniske dokumenter fra Danske Bank. Du bør omhyggeligt kontrollere de elektroniske dokumenter, og du har samme ansvar, som hvis de var sendt som almindelig post på papir. Hvis du i en periode ikke har adgang til Danske Netbank, skal du straks give os besked, om du ønsker at modtage dine dokumenter som almindelig post på papir Danske Banks ansvar Vores ansvar er reguleret af bestemmelserne om ansvar i "Betingelser for aftale om brug af elektronisk underskrift forbrugere". Vi forbeholder os ret til at sende elektroniske dokumenter som almindelig post på papir Afmelding Du kan til enhver tid vælge ikke længere at modtage dokumenter fra os elektronisk. Det gør du i netbanken eller ved at kontakte os. Der kan gå op til 12 dage, fra du har afmeldt at modtage dokumenter elektronisk, til ændringen træder i kraft Ophør Hvis din aftale om netbank ophører uanset af hvilken årsag ophører din mulighed for at modtage elektroniske dokumenter i din elektroniske postmappe også. Se i øvrigt pkt om Opbevaring m.v Elektronisk betalingsinformation (Betalingsservice) Hvis du nu eller senere vælger at betale regninger via Betalingsservice, omfatter den automatiske tilmelding til at modtage dokumenter (post) fra banken i din elektroniske postmappe også din betalingsinformation. Fremover får du derfor udelukkende dine BS-oversigter elektronisk. Herefter gælder "Vilkår for tilslutning til modtagelse af elektronisk betalingsinformation" også for din tilmelding til Betalingsservice. 14 Tekniske krav For at bruge de elektroniske ydelser skal du have adgang til internettet og installeret en webbrowser. Du kan læse mere om de specifikke krav til din computer på 15. Elektroniske spor Af tekniske årsager er det ikke muligt at bruge Danske Netbank uden brug af elektroniske spor. Danske Bank opsamler følgende informationer, som du efterlader som elektroniske spor ved din brug af Danske Netbank: hvilke skærmbilleder du har været på hvilket operativsystem du har hvilken ip-adresse du har. Vi bruger kun oplysningerne til at håndtere den daglige drift af Danske Netbank og til at udarbejde statistik, som vi bl.a. kan bruge til at forbedre Danske Netbank. Vi kan ikke bruge de elektroniske spor til at indsamle personlige oplysninger om dig, og vi giver/sælger ingen informationer videre til tredjepart. Side 9 af 10

10 16 Spærring og advarsel ved misbrug og uregelmæssigheder Du kan spærre adgangen til din aftale om Danske Netbank ved at ringe til Kortstop på og spærre din aftale om elektronisk underskrift se pkt. 9.2 i Betingelser for aftale om elektronisk underskift forbrugere. Der er åbent døgnet rundt. Herefter sender vi en bekræftelse på spærringen, hvor vi oplyser det tidspunkt, hvor vi modtog meddelelsen om spærringen. Du kan også spærre for adgangen til din aftale om Danske Netbank ved at ved at spærre dit nøglekort/nøgleviser og/eller din adgangskode eller dit NemID, samt bede banken lukke for adgang via backup-løsningen. Du har pligt til straks at kontakte os, hvis du opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af din aftale om Danske Netbank. Vi forbeholder os også ret til uden varsel at spærre for adgangen til din aftale om Danske Netbank, hvis vi opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af aftalen. For at ophæve spærringen skal du kontakte Kundesupport se nedenfor. 17 Nyt eksemplar af betingelserne Hvis du mister disse betingelser eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan du finde dem på du er også velkommen til at kontakte din afdeling. 18 Support Direkte telefon Support Direkte besvarer spørgsmål om betjening af Danske Netbank. Support Direkte har åbent mandag-torsdag kl fredag kl lørdag kl søndag kl Opkald koster normal telefontakst. Du kan også skrive til Support Direkte via netbanken eller Side 10 af 10

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbanken A/S H.P. Hanssens Gade 17 6200 Aabenraa Telefon 7333 1700 Telefax 7333 1717 A/S Reg.nr. 19378 Bankreg.nr. 7930 E-mail: aab@kreditbanken.dk www.kreditbanken.dk Regler for Kreditbankens e-banking

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Systemets

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Vilkår for Netbank - Coop Bank

Vilkår for Netbank - Coop Bank Vilkår for Netbank - Coop Bank 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med Coop Bank om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter individuel vurdering af kundeforholdet, og Coop

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbanks Online Banking 1.1. Regler for Sydbanks Online Banking gælder for både Sydbanks netbank til erhvervskunder - Sydbanks Online Banking - og Sydbanks Mobil- Bank til

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Aftale om Telefon-Service

Aftale om Telefon-Service Aftale om Telefon-Service 1. Telefon-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af Telefon-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Vilkår for aftale om Nykredit Netbank 1. Generelt Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved at et antal brugere får fuldmagt til de relevante konti. Brugerne skal være indforstået med indholdet

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbanks Online Banking 1.1. I Sydbanks Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (fx kontoudskrifter,

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage,

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbank Online Banking 1.1. I Sydbank Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (fx kontoudskrifter,

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle værdipapirer,

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere