Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen..."

Transkript

1 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side Tilgang til fleksjobordningen... side Løn og arbejdstid i fleksjobordningen... side Meget uens kommunal administration... side 89

2

3 3.1 Indledning og sammenfatning Der er 47.5 personer i fleksjobordningen, og 8 nye kommer til hver måned. Fleksjob retter sig mod personer med varigt nedsat arbejdsevne, og målet er blandt andet at begrænse tilgangen til førtidspension. I perioden med kraftig vækst i fleksjobordningen har antallet af førtidspensionister været uændret. 36. nye offentligt forsørgede I de seneste 6 år er der kommet 36. flere personer på fleksjob og førtidspension, hvoraf 5. personer skyldes befolkningsudviklingen. Godt fire pct. er unge under 3 år, som dermed er kommet på permanent offentlig forsørgelse i mange år. Fleksjob er en attraktiv ordning for den enkelte. Personer i fleksjob modtager løn for fuld tid uanset arbejdstid og effektivitet. Halvdelen i fleksjob arbejder 2-29 timer om ugen, og en ud af fire arbejder under 2 timer om ugen. Timelønnen er 2 kr. i gennemsnit Hver fjerde stiger i månedsløn ved fleksjob Lønnen for personer i fleksjob er i gennemsnit 2. kr. om måneden. 7 pct. har en månedsløn på mere end 3. kr. Den gennemsnitlige timeløn for fleksjobbere er ca. 2 kr.. Mere end hver fjerde fleksjobber har en månedsløn i fleksjob, som er højere end månedslønnen i tidligere ordinær beskæftigelse. Det skyldes blandt andet, at deltidsbeskæftigede kommer i fleksjob men nu med fuld løn. Der er typisk to veje ind i fleksjobordningen. 6 pct. kommer fra sygedagpenge med omfattende forudgående offentlig forsørgelse. Knap 2 pct. kommer fra selvforsørgelse med langt mindre forudgående offentlig forsørgelse. Meget få er i revalidering før fleksjob Få kommer fra revalidering til trods for, at fleksjob først skal tilbydes, når alle relevante tilbud i forhold til hele arbejdsmarkedet har været afprøvet for at fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Kun i 42 pct. af flekjobsagerne er det sandsynliggjort, at personerne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. 71

4 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede Fleksjob retter sig mod personer med varigt nedsat arbejdsevne, hvor alle muligheder for fastholdelse på normale vilkår på hele arbejdsmarkedet er afprøvet i fleksjobordningen Siden fleksjobordningen blev indført i 1998, er antallet af personer i ordningen af øget kraftigt. Der er 47.5 personer i ordningen, og hver måned kommer der næsten 8 nye til, jf. figur 3.1. Figur 3.1 Kraftig vækst i fleksjobordningen 1. personer 5 Fleksjob Ledighedsydelse ANM.: Der indgår kun tal fra 3. kvartal 1999, da statistikken vedrørende fleksjob blev omlagt på dette tidspunkt. KILDE: Danmarks Statistik 11. på ledighedsydelse 36.5 personer er i fleksjob, og de resterende 11. personer modtager ledighedsydelse, som personer i fleksjobordningen har ret til ved manglende fleksjob. Hertil kommer omkring kontanthjælpsmodtagere i fleksjobordningen, som endnu ikke har et fleksjob og derfor modtager kontanthjælp, jf. Finansministeriet m.fl. (25a). 72

5 Størst tilskud til statslige arbejdsgivere Fleksjob er tænkt som et alternativ til førtidspension. Arbejdsgiveren har ret til et tilskud til fleksjob på 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige timeløn. Statslige arbejdsgivere får imidlertid et større tilskud, da 5 pct. af den resterende lønudgift refunderes via en intern statslig refusionsordning, jf. boks 3.1. Boks 3.1 Regler for fleksjob En kommune kan tilkende et fleksjob til personer med varigt nedsat arbejdsevne, der ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår. Fleksjob kan som hovedregel først tilbydes, når alle relevante tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og andre tiltag, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen eller arbejdsmarkedet i øvrigt, har været afprøvet for at fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Formålet med fleksjob er blandt andet at begrænse tilgangen til førtidspension ved i stedet at give et aktivt tilbud på arbejdsmarkedet, der er tilpasset personens arbejdsevne. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob. Arbejdsgiveren har ret til et tilskud på 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det pågældende ansættelsesområde eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag. Statslige arbejdsgivere har mulighed for yderligere tilskud via en intern statslig refusionsordning. Det ekstra tilskud er på 5 pct. af den resterende lønudgift ud over tilskud på 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige timeløn. Frem til 1. april 22 var det ekstra tilskud på 1 pct. Løn og ansættelsesvilkår skal fastsættes med udgangspunkt i de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet. Ved tilrettelæggelsen af arbejdsvilkår skal der tages hensyn til den nedsatte arbejdsevne. Det kan enten ske ved, at den pågældende arbejder mindre effektivt på fuld tid, eller ved nedsat arbejdstid. Personer i fleksjob modtager løn for fuld arbejdstid uanset arbejdstiden. Fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår skal ske i samarbejde med de faglige organisationer. 73

6 Dobbelt så mange i fleksjobordningen som forventet Uændret antal førtidspensionister under 6 år Fleksjobordningen er vokset dobbelt så hurtigt som forventet ved vedtagelsen af førtidspensionsreformen i 21. På daværende tidspunkt blev antallet af personer i fleksjobordningen i 25 skønnet til 25. personer, jf. Socialministeriet m.fl. (24). Sigtet med at begrænse tilgangen til førtidspension er ikke blevet opfyldt. I perioden med kraftig vækst i fleksjobordningen har antallet af førtidspensionister under 6 år været nogenlunde konstant, jf. figur 3.2. Figur 3.2 Flere i fleksjob ikke færre på førtidspension 1. personer, år Førtidspension Ledighedsydelse Fleksjob ANM.: Figuren omfatter kun årige, fordi langt hovedparten i fleksjobordningen er under 6 år. Som 6-årig kan fleksjobbere trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på fleksydelse, som er en efterlønslignende ordning. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. 36. flere forsørgede I de seneste 6 år er der kommet 36. flere personer på fleksjob og førtidspension, hvoraf den demografiske udvikling i sig selv har øget antallet af førtidspensionister med 5. personer, jf. tabel

7 Tabel nye permanent offentligt forsørgede Ændring , 1. personer, år 3-59 år I alt Ændret tilkendelse Fleksjobordningen Førtidspension Demografi Førtidspension I alt ANM.: Ændret tilkendelse er effekten af ændret andel årige i fleksjobordningen og på førtidspension. Demografi er effekten af ændret befolkningsstørrelse ved uændret andel på førtidspension. KILDE: Danmarks Statistik og egne beregninger. 3. flere unge på permanent offentlig forsørgelse En ændret tilkendelsespraksis til fleksjob og førtidspension har i sig selv betydet 31. flere på offentlig forsørgelse. Heraf er 3. under 3 år, som dermed er kommet på permanent offentlig forsørgelse enten i fleksjobordningen eller på førtidspension. Personer i fleksjobordningen er yngre end førtidspensionister og ældre end den øvrige arbejdsstyrke. Personer i fleksjobordningen er i gennemsnit 45 år og 8 år yngre end førtidspensionister, jf. figur

8 Figur Fleksjobbere yngre end førtidspensionister Andel af pågældende gruppe, pct., 24 Fleksjobordningen Øvrige arbejdsstyrke Førtidspension år KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Kvinder er ligesom i øvrige forsørgelsesordninger overrepræsenteret i fleksjobordningen og udgør 6 pct., jf. figur 3.4. Figur 3.4 Flest kvinder i fleksjobordningen 1 1. helårspersoner, 24 Kvinder Mænd Under År KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik. 76

9 Flere modtager ledighedsydelse 1 ud af 4 i fleksjobordningen på ledighedsydelse Til trods for en kraftig vækst i antallet af oprettede fleksjob er andelen på ledighedsydelse øget betydeligt. Ledighedsydelse kan modtages uden tidsbegrænsning i modsætning til arbejdsløshedsdagpenge. I 2. kvartal 25 var 23 pct. i fleksjobordningen på ledighedsydelse, jf. figur 3.5. Figur 3.5 Stigende andel på ledighedsydelse 25 2 Andel i fleksjobordningen på ledighedsydelse, pct. Andet Mellem to fleksjob Før første fleksjob ANM.: Andet indeholder ledighedsydelse ved ferie, sygdom og barsel. KILDE: Danmarks Statistik Personer i fleksjobordningen modtager enten ledighedsydelse før første fleksjob eller mellem to fleksjob. Stigningen i andelen på ledighedsydelse har været særlig kraftig før første fleksjob. 77

10 Boks 3.2 Regler for ledighedsydelse og fleksydelse Personer i fleksjobordningen, som i forvejen er berettiget til dagpenge, har ret til ledighedsydelse på højst 91 pct. af højeste dagpengesats ved ledighed, sygdom, barsel og ferie. Andre i fleksjobordningen har først ret til ledighedsydelse efter 9 måneder i fleksjob inden for 18 måneder. Ledighedsydelse er tidsubegrænset. Når en person har fået ledighedsydelse i 6 måneder, skal kommunen foretage en opfølgning. Efter 18 måneder inden for 24 måneder, skal kommunen vurdere, om betingelserne for fleksjob fortsat er til stede. I forbindelse med denne vurdering skal kommunen anvende arbejdsprøvning, arbejdspraktik eller lignende. Personer i fleksjobordningen har pligt til at tage imod et rimeligt tilbud om arbejde. Afslås tilbuddet, skal kommunen stoppe ledighedsydelsen i 5 uger. Afslås tilbuddet om fleksjob to gange inden for 12 måneder, mistes retten til ledighedsydelse. Personer i fleksjobordningen på 6 år eller mere er berettiget til fleksydelse, som er en efterlønslignende ordning. I forhold til indsatsen for andre personer uden job indeholder lovgivningen vedrørende ledighedsydelse langt færre opfølgningskrav til kommunerne og ingen pligter eller egentlige rådighedsregler for den enkelte ledighedsydelsesmodtager. Sagsbehandlingen ikke i overensstemmelse med loven Når en person har fået ledighedsydelse i 6 måneder, skal kommunen foretage en opfølgning. Kommunerne har først pligt til at vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når en person har fået ledighedsydelse i 1½ år inden for 2 år. I forbindelse med denne vurdering skal kommunen anvende arbejdsprøvning, arbejdspraktik eller lignende. 78

11 I 94 pct. af sagerne i syv sønderjyske kommuner er det vurderet, at kommunernes sagsbehandling ikke har været i overensstemmelse med lovgivning og praksis, jf. Statsamtet Sønderjylland (25). Kun lidt over halvdelen af ledighedsydelsesmodtagerne har deltaget i kommunale tilbud såsom arbejdsprøvning, praktik, aktivering m.v., jf. DISCUS (25). Mangelfuld afklaring forud Kun hver anden er villig til at skifte erhverv Før tildeling af fleksjob skal alle relevante tilbud i forhold til hele arbejdsmarkedet være afprøvet for at fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. De afklarende forløb forud for tilkendelse af fleksjob er imidlertid ofte mangelfulde. Kun i 42 pct. af sagerne er det sandsynliggjort, at personerne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Det er endvidere kun i 35 pct. af sagerne dokumenteret, at alle muligheder for fastholdelse på arbejdsmarkedet er afprøvet, jf. Statsamterne Nordjylland, Sønderjylland, Vestsjælland og Bornholm (24). 4 pct. af ledighedsydelsesmodtagerne mener, at helbredet er en hindring for at komme i fleksjob. Samtidig er kun halvdelen af personerne på ledighedsydelse parate til at skifte erhverv, og knap 6 pct. vil kun bruge ½ time i transport til og fra arbejde, jf. DISCUS (25). 79

12 3.3 Tilgang til fleksjobordningen Tilgang til fleksjobordningen sker typisk fra sygedagpenge eller selvforsørgelse. 6 pct. fra sygedagpenge og 2 pct. fra selvforsørgelse 6 pct. af nye personer i fleksjobordningen er umiddelbart før fleksjob på sygedagpenge, og knap 2 pct. er selvforsørgede, jf. figur 3.6. Figur 3.6 Flest fra sygedagpenge og selvforsørgelse Andel af tilgang til fleksjobordningen, pct., 1. halvår 25 Direkte til fleksjob Til ledighedsydelse Sygedagpenge Selvforsørgede Revalidering Kontanthjælp Øvrige ANM.: Status ugen før tilgang til fleksjobordningen. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 1 pct. arbejdsprøvet i revalidering 1 pct. deltager forud for fleksjob i revalidering. Det er en lille andel i betragtning af, at kommunen først skal tilbyde fleksjob, når alle relevante tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats er afprøvet på hele arbejdsmarkedet, jf. boks 3.1. Samtidig overgår hovedparten af personerne fra sygedagpenge og revalidering til ledighedsydelse og ikke direkte til et fleksjob. 8

13 Boks 3.3 Analyser på forløbsdatabasen DREAM Beskæftigelsesministeriets DREAM forløbsdatabase omfatter samtlige personer, der har modtaget visse offentlige overførselsindkomster fra medio 1991 til uge Ydelsesarten angives ugevis for hver enkelt person. Ved tilgang til fleksjobordningen medtages personer, der har været i ordningen i mindst fire uger, og som ikke tidligere har været i fleksjob eller på ledighedsydelse. Tilgangen i 1. halvår 25 dækker perioden uge 1 til uge 2. Ydelsesstatus ugen før tilgang til fleksjobordningen benyttes. Ved afgang fra fleksjobordningen medtages personer, der er afgået fra ordningen i 1. halvår 24. Personen skal have forladt fleksjobordningen i mindst fire uger og må ikke på ny være kommet tilbage til fleksjobordningen (inklusiv fleksydelse). Status den 52. uge efter afgang fra fleksjobordningen benyttes. 2 ud af 3 kommer direkte på ledighedsydelse Langt flere overgår til ledighedsydelse end direkte til fleksjob. To ud af tre overgår direkte til ledighedsydelse, og langt hovedparten er kvinder, jf. tabel 3.2. Tabel 3.2 Flest overgår til ledighedsydelse Andel af tilgang til fleksjobordningen, pct., Kvinder Mænd I alt 1. halvår 25. Fleksjob Ledighedsydelse I alt KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 91 pct. på sygedagpenge var fuldt forsørget året forud Hovedparten, som kommer ind i fleksjobordningen fra sygedagpenge, har modtaget offentlig forsørgelse hele året forud. 91 pct. af personerne, som kommer direkte på ledighedsydelse fra sygedagpenge, har modtaget sygedagpenge hele året forud, jf. figur

14 Figur 3.7 Mange på sygedagpenge hele året før tilgang Andel af tilgang til fleksjobordningen fra sygedagpenge, pct., 1. halvår 25 1 Direkte til fleksjob Til ledighedsydelse ,-,1,11-,2,21-,3,31-,4,41-,5,51-,6,61-,7,71-,8,81-,9,91-1, Offentlig indkomstforsørgelsesgrad det forudgående år KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Knap 6 pct. af personerne, som kommer direkte i fleksjob fra sygedagpenge, har været på offentlig forsørgelse hele året forud. Højere refusion til kommunerne end for sygedagpenge Kommunerne har et økonomisk incitament til at afslutte en langvarig sygedagpengesag og tilkende personen fleksjob, da kommunerne ikke modtager refusion fra staten efter mere end ét år på sygedagpenge. Kommunerne modtager derimod 65 pct. i refusion fra staten af løntilskuddet til personer i fleksjob og 35 pct. i refusion fra staten til personer på ledighedsydelse. Indtil 1. juli 21 var kommunernes økonomiske incitamenter at anvende fleksjobordningen endnu stærkere, da kommunerne modtog 1 pct. i statslig refusion af lønudgiften. Den forudgående offentlige forsørgelse er anderledes for personer, som kommer ind i fleksjobordningen fra selvforsørgelse, end for dem, der kommer fra sygedagpenge. Godt halvdelen, som i 1. halvår 25 kom direkte i fleksjob fra selvforsørgelse, har slet ikke modtaget offentlig forsørgelse året forud, jf. figur

15 Figur 3.8 Mange selvforsørgede hele året før tilgang Andel af tilgang til fleksjobordningen fra selvforsørgelse, pct., 1. halvår 25 6 Direkte til fleksjob Til ledighedsydelse ,-,1,11-,2,21-,3,31-,4,41-,5,51-,6,61-,7,71-,8,81-,9,91-1, Offentlig indkomstforsørgelsesgrad det forudgående år KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Hovedparten er ansat på samme virksomhed som før fleksjob. På DA-området er 95 pct. af medarbejderne i fleksjob ansat på samme virksomhed som før fleksjob. Hver fjerde i ordinær beskæftigelse efter fleksjob 5 pct. af alle fleksjobbere forlader fleksjobordningen. Det svarer til 1.5 personer, hvoraf knap halvdelen går på førtidspension, jf. figur

16 Figur 3.9 Flest til førtidspension og selvforsørgelse 5 Status 1 år efter afgang fra fleksjobordningen, andel i pct., 1. halvår Førtidspension Selvforsørgede Kontanthjælp Sygedagpenge Andet Revalidering Skånejob KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 4 personer arbejder ordinært efter fleksjob En fjerdedel svarende til 4 personer forlader fleksjobordningen til selvforsørgelse til trods for, at fleksjob kun kan gives til personer med varigt nedsat arbejdsevne. Disse personer skulle sandsynligvis aldrig være tilkendt et fleksjob. 84

17 3.4 Løn og arbejdstid i fleksjobordningen Fleksjob er en attraktiv ordning for den enkelte. Personer ansat i fleksjob får fuld løn uanset arbejdstid og effektivitet. 2. kr. pr. måned i gennemsnit På DA-området var fortjenesten for personer i fleksjob i gennemsnit på 2. kr. om måneden i 24. Godt 7 pct. havde en månedsfortjeneste på mere end 3. kr., jf. figur 3.1. Figur 3.1 Månedsløn for personer i fleksjob Andel af alle i fleksjob, pct., 24 Gennemsnit kr. KILDE: DA s StrukturStatistik, Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Halvdelen i fleksjob arbejder mellem 2-29 timer, og 23 pct. arbejder under 2 timer, jf. DISCUS (23) og figur

18 Figur 3.11 Stigende arbejdstid og faldende timeløn Andel fleksjobbere, pct., 23 Andel (venstre akse) Fortjeneste pr. time, kr., 24 Timeløn (højre akse) Fortjeneste pr. time i gennemsnit Under Timer pr. uge ANM.: Arbejdstiden er for 837 personer i fleksjob i Københavns kommune i 23, som har besvaret følgende spørgsmål: Hvor mange timer arbejder du om ugen?. I timelønsberegningen er forudsat, at alle uanset arbejdstid har 2. kr. i månedsfortjeneste eksklusiv gene svarende til gennemsnittet for lønmodtagere i fleksjob på DA-området. KILDE: DISCUS (23), DA s StrukturStatistik, Beskæftigelsesministeriet (DREAM) og egne beregninger. Timefortjeneste på 2 kr. i gennemsnit Sammenholdes ovenstående timefordelingen med den gennemsnitlige månedsfortjeneste på DA-området på 2. kr., har personer i fleksjob en timefortjeneste på ca. 2 kr. i gennemsnit. 86

19 Boks 3.4 Fleksjob og fortjeneste på DA-området Lønmodtagere med et fleksjob på DA-området i 24 er bestemt ved, at oplysninger om fleksjob i Beskæftigelsesministeriets DREAM-register er samkørt med DA s Struktur- Statistik. Lønbegrebet er fortjeneste eksklusiv gene, som indeholder løn under sygefravær, ferie og SH-betalinger m.v. Fortjeneste eksklusiv gene i seneste ordinær beskæftigelse er bestemt for personer i fleksjob i 24, som forud for fleksjob også var ansat på DA-området tilbage til 2 og fremskrevet med lønudviklingen i DAs KonjunkturStatistik. 28 pct. får højere løn end tidligere 28 pct. oppebærer en månedsfortjeneste i fleksjob, som er højere end månedsfortjenesten i tidligere ordinær beskæftigelse, jf. figur Figur 3.12 Mange får mere i løn end tidligere Andel af alle i fleksjob, pct., Under Uændret Over Kompensation KILDE: DA s StrukturStatistik, Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 87

20 13 pct. tidligere på deltid Den højere månedsfortjeneste i fleksjob skyldes blandt andet, at tidligere deltidsbeskæftigede kommer i fleksjob med løn for fuld tid. 13 pct. af personerne i fleksjob er deltidsbeskæftigede forud for fleksjob. En anden forklaring kan være, at fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår for personer i fleksjob skal ske i samarbejde med de faglige organisationer. Fuld arbejdsskadeerstatning sammen med fuld løn i modsætning til ordinært ansatte Lovændring vil ændre vilkår for erstatning Samtidig kan personer i fleksjob modtage fuld erstatning for arbejdsskade og erhvervsevnetab samtidig med løn eller ledighedsydelse, jf. højesteretsdom i sag 94/23. Dommen bryder med den gældende praksis, hvor erstatningen udmåles efter det økonomiske erhvervsevnetab. En arbejdsskaderamt lønmodtager i fleksjob får en markant indkomstfremgang i modsætning til en arbejdsskadet ramt i ordinær beskæftigelse. I aftale om finansloven for 26 ændres denne praksis, således at arbejdsskaderamte lønmodtagere i fleksjob ikke får en indkomstfremgang ved arbejdsskade. 88

21 3.5 Meget uens kommunal administration Stor variation i fleksjobordningens omfang Andelen af befolkningen, der er i fleksjobordningen, svinger markant på tværs af kommunerne. Kommunernes vurdering af, hvor stor en andel af befolkningen der bør tilkendes et fleksjob, svinger fra,5 pct. af befolkningen til mere end 2 pct. af befolkningen, jf. figur Figur ,5 2 1,5 1,5 Fleksjob anvendes forskelligt i kommunerne Andel årige i befolkningen i fleksjobordningen, pct., 24 Brædstrup Them 3 2,5 2 1,5 1,5 Med en større by Kbh.området gns. vilkår Omegn til Kbh. relativt gunstige vilkår Kbh.området mange indvandrere Små relativt gunstige vilkår Øvrige relativt gunstige vilkår Mindre gunstige vilkår Største efter Kbh. Kommuner ANM.: Holmegård, Marstal, Thyholm og Læsø kommuner indgår ikke, da der er mindre end 2 personer i fleksjobordningen. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Forklaringen på forskellene mellem kommunerne er ikke kommunale baggrundsvilkår. Variationerne er lige så store inden for kommunegrupper med samme baggrundsvilkår, som de er mellem kommuner med forskellige baggrundsvilkår. Sammenlignes to nabokommuner i Jylland med samme grundvilkår, så er der alligevel stor variation. I Brædstrup kommune er 2, pct. af de årige i befolkningen i fleksjobordningen. Det dobbelt så mange som i Them kommune, hvor andelen er,9 pct. 89

22 Også variation i andelen på ledighedsydelse Der er også store variationer i den kommunale praksis for, hvordan fleksjobordningen udmøntes med hensyn til andelen på ledighedsydelse. Andelen af alle i fleksjobordningen, der modtager ledighedsydelse, svinger fra ingen til mere end 9 pct., jf. figur Figur 3.14 Store forskelle i andel på ledighedsydelse Andel af alle i fleksjobordningen på ledighedsydelse, pct., Løkken-Vrå Med en større by Omegn til Kbh. relativt gunstige vilkår Små relativt gunstige vilkår Øvrige relativt gunstige vilkår Hirtshals Mindre gunstige vilkår Kbh.området gns. vilkår Kbh.området mange indvandrere Største efter Kbh. Kommuner ANM.: Holmegård, Marstal, Thyholm og Læsø kommuner indgår ikke, da der er mindre end 2 personer i fleksjobordningen. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Forklaringen på forskellene mellem kommunerne er heller ikke her kommunernes baggrundsvilkår. Sammenlignes to kommuner i Nordjylland med samme grundvilkår, så er der alligevel stor variation. I Lykken-Vrå er 58 pct. i fleksjobordningen på ledighedsydelse og kun,8 pct. i Hirtshals. Uensartet kommunal administration Der er således en uensartet administration af fleksjobordningen på tværs af kommuner, som det også genfindes i andre forsørgelsesordninger. 9

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi Økonomien i et refusionssystem Nyt refusionssystem og effektiv indsats på overfor personer på langvarig offentlig forsørgelse herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

FTF forslag til arbejdsudbud blandt personer med nedsat arbejdsevne

FTF forslag til arbejdsudbud blandt personer med nedsat arbejdsevne 08-1130 - JEHØ 6.5.2009 Kontakt: Jette Høy - jh@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til arbejdsudbud blandt personer med nedsat arbejdsevne Arbejdsmarkedets rummelighed lader fortsat meget tilbage at

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

FLERE PÅ SYGEDAGPENGE BAG OM UDVIKLINGEN

FLERE PÅ SYGEDAGPENGE BAG OM UDVIKLINGEN 14. april 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FLERE PÅ SYGEDAGPENGE BAG OM UDVIKLINGEN Det samlede antal personer på sygedagpenge er siden 2. kvartal 2006 steget med omkring 13.400 eller

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær...

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær... 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Sygefravær 2.1 Indledning og sammenfatning... side 25 2.2 Det samlede sygefravær... side 27 2.3 Det korte sygefravær... side 34 2.4 Det lange sygefravær... side 38 2.5 Kommunernes

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Høringssvar på lovforslag om reform af fleksjob og førtidspension

Høringssvar på lovforslag om reform af fleksjob og førtidspension Beskæftigelsesrådet Holmens Kanal 60 1063 København K Høringssvar på lovforslag om reform af fleksjob og førtidspension Dansk Arbejdsgiverforening er gennem beskæftigelsesrådet blevet anmodet om at afgive

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 18. udgave Fleksjob 18. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Ældre Sagens høringssvar vedrørende reform af førtidspension og fleksjob, ressourceforløb og rehabiliteringsteams

Ældre Sagens høringssvar vedrørende reform af førtidspension og fleksjob, ressourceforløb og rehabiliteringsteams Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Anne Hedegaard (aih@ams.dk) Flemming Frandsen (flf@penst.dk) 24. september 2012 Ældre Sagens høringssvar vedrørende reform af førtidspension og fleksjob, ressourceforløb

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere