Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen..."

Transkript

1 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side Tilgang til fleksjobordningen... side Løn og arbejdstid i fleksjobordningen... side Meget uens kommunal administration... side 89

2

3 3.1 Indledning og sammenfatning Der er 47.5 personer i fleksjobordningen, og 8 nye kommer til hver måned. Fleksjob retter sig mod personer med varigt nedsat arbejdsevne, og målet er blandt andet at begrænse tilgangen til førtidspension. I perioden med kraftig vækst i fleksjobordningen har antallet af førtidspensionister været uændret. 36. nye offentligt forsørgede I de seneste 6 år er der kommet 36. flere personer på fleksjob og førtidspension, hvoraf 5. personer skyldes befolkningsudviklingen. Godt fire pct. er unge under 3 år, som dermed er kommet på permanent offentlig forsørgelse i mange år. Fleksjob er en attraktiv ordning for den enkelte. Personer i fleksjob modtager løn for fuld tid uanset arbejdstid og effektivitet. Halvdelen i fleksjob arbejder 2-29 timer om ugen, og en ud af fire arbejder under 2 timer om ugen. Timelønnen er 2 kr. i gennemsnit Hver fjerde stiger i månedsløn ved fleksjob Lønnen for personer i fleksjob er i gennemsnit 2. kr. om måneden. 7 pct. har en månedsløn på mere end 3. kr. Den gennemsnitlige timeløn for fleksjobbere er ca. 2 kr.. Mere end hver fjerde fleksjobber har en månedsløn i fleksjob, som er højere end månedslønnen i tidligere ordinær beskæftigelse. Det skyldes blandt andet, at deltidsbeskæftigede kommer i fleksjob men nu med fuld løn. Der er typisk to veje ind i fleksjobordningen. 6 pct. kommer fra sygedagpenge med omfattende forudgående offentlig forsørgelse. Knap 2 pct. kommer fra selvforsørgelse med langt mindre forudgående offentlig forsørgelse. Meget få er i revalidering før fleksjob Få kommer fra revalidering til trods for, at fleksjob først skal tilbydes, når alle relevante tilbud i forhold til hele arbejdsmarkedet har været afprøvet for at fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Kun i 42 pct. af flekjobsagerne er det sandsynliggjort, at personerne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. 71

4 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede Fleksjob retter sig mod personer med varigt nedsat arbejdsevne, hvor alle muligheder for fastholdelse på normale vilkår på hele arbejdsmarkedet er afprøvet i fleksjobordningen Siden fleksjobordningen blev indført i 1998, er antallet af personer i ordningen af øget kraftigt. Der er 47.5 personer i ordningen, og hver måned kommer der næsten 8 nye til, jf. figur 3.1. Figur 3.1 Kraftig vækst i fleksjobordningen 1. personer 5 Fleksjob Ledighedsydelse ANM.: Der indgår kun tal fra 3. kvartal 1999, da statistikken vedrørende fleksjob blev omlagt på dette tidspunkt. KILDE: Danmarks Statistik 11. på ledighedsydelse 36.5 personer er i fleksjob, og de resterende 11. personer modtager ledighedsydelse, som personer i fleksjobordningen har ret til ved manglende fleksjob. Hertil kommer omkring kontanthjælpsmodtagere i fleksjobordningen, som endnu ikke har et fleksjob og derfor modtager kontanthjælp, jf. Finansministeriet m.fl. (25a). 72

5 Størst tilskud til statslige arbejdsgivere Fleksjob er tænkt som et alternativ til førtidspension. Arbejdsgiveren har ret til et tilskud til fleksjob på 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige timeløn. Statslige arbejdsgivere får imidlertid et større tilskud, da 5 pct. af den resterende lønudgift refunderes via en intern statslig refusionsordning, jf. boks 3.1. Boks 3.1 Regler for fleksjob En kommune kan tilkende et fleksjob til personer med varigt nedsat arbejdsevne, der ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår. Fleksjob kan som hovedregel først tilbydes, når alle relevante tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og andre tiltag, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen eller arbejdsmarkedet i øvrigt, har været afprøvet for at fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Formålet med fleksjob er blandt andet at begrænse tilgangen til førtidspension ved i stedet at give et aktivt tilbud på arbejdsmarkedet, der er tilpasset personens arbejdsevne. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob. Arbejdsgiveren har ret til et tilskud på 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det pågældende ansættelsesområde eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag. Statslige arbejdsgivere har mulighed for yderligere tilskud via en intern statslig refusionsordning. Det ekstra tilskud er på 5 pct. af den resterende lønudgift ud over tilskud på 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige timeløn. Frem til 1. april 22 var det ekstra tilskud på 1 pct. Løn og ansættelsesvilkår skal fastsættes med udgangspunkt i de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet. Ved tilrettelæggelsen af arbejdsvilkår skal der tages hensyn til den nedsatte arbejdsevne. Det kan enten ske ved, at den pågældende arbejder mindre effektivt på fuld tid, eller ved nedsat arbejdstid. Personer i fleksjob modtager løn for fuld arbejdstid uanset arbejdstiden. Fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår skal ske i samarbejde med de faglige organisationer. 73

6 Dobbelt så mange i fleksjobordningen som forventet Uændret antal førtidspensionister under 6 år Fleksjobordningen er vokset dobbelt så hurtigt som forventet ved vedtagelsen af førtidspensionsreformen i 21. På daværende tidspunkt blev antallet af personer i fleksjobordningen i 25 skønnet til 25. personer, jf. Socialministeriet m.fl. (24). Sigtet med at begrænse tilgangen til førtidspension er ikke blevet opfyldt. I perioden med kraftig vækst i fleksjobordningen har antallet af førtidspensionister under 6 år været nogenlunde konstant, jf. figur 3.2. Figur 3.2 Flere i fleksjob ikke færre på førtidspension 1. personer, år Førtidspension Ledighedsydelse Fleksjob ANM.: Figuren omfatter kun årige, fordi langt hovedparten i fleksjobordningen er under 6 år. Som 6-årig kan fleksjobbere trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på fleksydelse, som er en efterlønslignende ordning. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. 36. flere forsørgede I de seneste 6 år er der kommet 36. flere personer på fleksjob og førtidspension, hvoraf den demografiske udvikling i sig selv har øget antallet af førtidspensionister med 5. personer, jf. tabel

7 Tabel nye permanent offentligt forsørgede Ændring , 1. personer, år 3-59 år I alt Ændret tilkendelse Fleksjobordningen Førtidspension Demografi Førtidspension I alt ANM.: Ændret tilkendelse er effekten af ændret andel årige i fleksjobordningen og på førtidspension. Demografi er effekten af ændret befolkningsstørrelse ved uændret andel på førtidspension. KILDE: Danmarks Statistik og egne beregninger. 3. flere unge på permanent offentlig forsørgelse En ændret tilkendelsespraksis til fleksjob og førtidspension har i sig selv betydet 31. flere på offentlig forsørgelse. Heraf er 3. under 3 år, som dermed er kommet på permanent offentlig forsørgelse enten i fleksjobordningen eller på førtidspension. Personer i fleksjobordningen er yngre end førtidspensionister og ældre end den øvrige arbejdsstyrke. Personer i fleksjobordningen er i gennemsnit 45 år og 8 år yngre end førtidspensionister, jf. figur

8 Figur Fleksjobbere yngre end førtidspensionister Andel af pågældende gruppe, pct., 24 Fleksjobordningen Øvrige arbejdsstyrke Førtidspension år KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Kvinder er ligesom i øvrige forsørgelsesordninger overrepræsenteret i fleksjobordningen og udgør 6 pct., jf. figur 3.4. Figur 3.4 Flest kvinder i fleksjobordningen 1 1. helårspersoner, 24 Kvinder Mænd Under År KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik. 76

9 Flere modtager ledighedsydelse 1 ud af 4 i fleksjobordningen på ledighedsydelse Til trods for en kraftig vækst i antallet af oprettede fleksjob er andelen på ledighedsydelse øget betydeligt. Ledighedsydelse kan modtages uden tidsbegrænsning i modsætning til arbejdsløshedsdagpenge. I 2. kvartal 25 var 23 pct. i fleksjobordningen på ledighedsydelse, jf. figur 3.5. Figur 3.5 Stigende andel på ledighedsydelse 25 2 Andel i fleksjobordningen på ledighedsydelse, pct. Andet Mellem to fleksjob Før første fleksjob ANM.: Andet indeholder ledighedsydelse ved ferie, sygdom og barsel. KILDE: Danmarks Statistik Personer i fleksjobordningen modtager enten ledighedsydelse før første fleksjob eller mellem to fleksjob. Stigningen i andelen på ledighedsydelse har været særlig kraftig før første fleksjob. 77

10 Boks 3.2 Regler for ledighedsydelse og fleksydelse Personer i fleksjobordningen, som i forvejen er berettiget til dagpenge, har ret til ledighedsydelse på højst 91 pct. af højeste dagpengesats ved ledighed, sygdom, barsel og ferie. Andre i fleksjobordningen har først ret til ledighedsydelse efter 9 måneder i fleksjob inden for 18 måneder. Ledighedsydelse er tidsubegrænset. Når en person har fået ledighedsydelse i 6 måneder, skal kommunen foretage en opfølgning. Efter 18 måneder inden for 24 måneder, skal kommunen vurdere, om betingelserne for fleksjob fortsat er til stede. I forbindelse med denne vurdering skal kommunen anvende arbejdsprøvning, arbejdspraktik eller lignende. Personer i fleksjobordningen har pligt til at tage imod et rimeligt tilbud om arbejde. Afslås tilbuddet, skal kommunen stoppe ledighedsydelsen i 5 uger. Afslås tilbuddet om fleksjob to gange inden for 12 måneder, mistes retten til ledighedsydelse. Personer i fleksjobordningen på 6 år eller mere er berettiget til fleksydelse, som er en efterlønslignende ordning. I forhold til indsatsen for andre personer uden job indeholder lovgivningen vedrørende ledighedsydelse langt færre opfølgningskrav til kommunerne og ingen pligter eller egentlige rådighedsregler for den enkelte ledighedsydelsesmodtager. Sagsbehandlingen ikke i overensstemmelse med loven Når en person har fået ledighedsydelse i 6 måneder, skal kommunen foretage en opfølgning. Kommunerne har først pligt til at vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når en person har fået ledighedsydelse i 1½ år inden for 2 år. I forbindelse med denne vurdering skal kommunen anvende arbejdsprøvning, arbejdspraktik eller lignende. 78

11 I 94 pct. af sagerne i syv sønderjyske kommuner er det vurderet, at kommunernes sagsbehandling ikke har været i overensstemmelse med lovgivning og praksis, jf. Statsamtet Sønderjylland (25). Kun lidt over halvdelen af ledighedsydelsesmodtagerne har deltaget i kommunale tilbud såsom arbejdsprøvning, praktik, aktivering m.v., jf. DISCUS (25). Mangelfuld afklaring forud Kun hver anden er villig til at skifte erhverv Før tildeling af fleksjob skal alle relevante tilbud i forhold til hele arbejdsmarkedet være afprøvet for at fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. De afklarende forløb forud for tilkendelse af fleksjob er imidlertid ofte mangelfulde. Kun i 42 pct. af sagerne er det sandsynliggjort, at personerne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Det er endvidere kun i 35 pct. af sagerne dokumenteret, at alle muligheder for fastholdelse på arbejdsmarkedet er afprøvet, jf. Statsamterne Nordjylland, Sønderjylland, Vestsjælland og Bornholm (24). 4 pct. af ledighedsydelsesmodtagerne mener, at helbredet er en hindring for at komme i fleksjob. Samtidig er kun halvdelen af personerne på ledighedsydelse parate til at skifte erhverv, og knap 6 pct. vil kun bruge ½ time i transport til og fra arbejde, jf. DISCUS (25). 79

12 3.3 Tilgang til fleksjobordningen Tilgang til fleksjobordningen sker typisk fra sygedagpenge eller selvforsørgelse. 6 pct. fra sygedagpenge og 2 pct. fra selvforsørgelse 6 pct. af nye personer i fleksjobordningen er umiddelbart før fleksjob på sygedagpenge, og knap 2 pct. er selvforsørgede, jf. figur 3.6. Figur 3.6 Flest fra sygedagpenge og selvforsørgelse Andel af tilgang til fleksjobordningen, pct., 1. halvår 25 Direkte til fleksjob Til ledighedsydelse Sygedagpenge Selvforsørgede Revalidering Kontanthjælp Øvrige ANM.: Status ugen før tilgang til fleksjobordningen. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 1 pct. arbejdsprøvet i revalidering 1 pct. deltager forud for fleksjob i revalidering. Det er en lille andel i betragtning af, at kommunen først skal tilbyde fleksjob, når alle relevante tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats er afprøvet på hele arbejdsmarkedet, jf. boks 3.1. Samtidig overgår hovedparten af personerne fra sygedagpenge og revalidering til ledighedsydelse og ikke direkte til et fleksjob. 8

13 Boks 3.3 Analyser på forløbsdatabasen DREAM Beskæftigelsesministeriets DREAM forløbsdatabase omfatter samtlige personer, der har modtaget visse offentlige overførselsindkomster fra medio 1991 til uge Ydelsesarten angives ugevis for hver enkelt person. Ved tilgang til fleksjobordningen medtages personer, der har været i ordningen i mindst fire uger, og som ikke tidligere har været i fleksjob eller på ledighedsydelse. Tilgangen i 1. halvår 25 dækker perioden uge 1 til uge 2. Ydelsesstatus ugen før tilgang til fleksjobordningen benyttes. Ved afgang fra fleksjobordningen medtages personer, der er afgået fra ordningen i 1. halvår 24. Personen skal have forladt fleksjobordningen i mindst fire uger og må ikke på ny være kommet tilbage til fleksjobordningen (inklusiv fleksydelse). Status den 52. uge efter afgang fra fleksjobordningen benyttes. 2 ud af 3 kommer direkte på ledighedsydelse Langt flere overgår til ledighedsydelse end direkte til fleksjob. To ud af tre overgår direkte til ledighedsydelse, og langt hovedparten er kvinder, jf. tabel 3.2. Tabel 3.2 Flest overgår til ledighedsydelse Andel af tilgang til fleksjobordningen, pct., Kvinder Mænd I alt 1. halvår 25. Fleksjob Ledighedsydelse I alt KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 91 pct. på sygedagpenge var fuldt forsørget året forud Hovedparten, som kommer ind i fleksjobordningen fra sygedagpenge, har modtaget offentlig forsørgelse hele året forud. 91 pct. af personerne, som kommer direkte på ledighedsydelse fra sygedagpenge, har modtaget sygedagpenge hele året forud, jf. figur

14 Figur 3.7 Mange på sygedagpenge hele året før tilgang Andel af tilgang til fleksjobordningen fra sygedagpenge, pct., 1. halvår 25 1 Direkte til fleksjob Til ledighedsydelse ,-,1,11-,2,21-,3,31-,4,41-,5,51-,6,61-,7,71-,8,81-,9,91-1, Offentlig indkomstforsørgelsesgrad det forudgående år KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Knap 6 pct. af personerne, som kommer direkte i fleksjob fra sygedagpenge, har været på offentlig forsørgelse hele året forud. Højere refusion til kommunerne end for sygedagpenge Kommunerne har et økonomisk incitament til at afslutte en langvarig sygedagpengesag og tilkende personen fleksjob, da kommunerne ikke modtager refusion fra staten efter mere end ét år på sygedagpenge. Kommunerne modtager derimod 65 pct. i refusion fra staten af løntilskuddet til personer i fleksjob og 35 pct. i refusion fra staten til personer på ledighedsydelse. Indtil 1. juli 21 var kommunernes økonomiske incitamenter at anvende fleksjobordningen endnu stærkere, da kommunerne modtog 1 pct. i statslig refusion af lønudgiften. Den forudgående offentlige forsørgelse er anderledes for personer, som kommer ind i fleksjobordningen fra selvforsørgelse, end for dem, der kommer fra sygedagpenge. Godt halvdelen, som i 1. halvår 25 kom direkte i fleksjob fra selvforsørgelse, har slet ikke modtaget offentlig forsørgelse året forud, jf. figur

15 Figur 3.8 Mange selvforsørgede hele året før tilgang Andel af tilgang til fleksjobordningen fra selvforsørgelse, pct., 1. halvår 25 6 Direkte til fleksjob Til ledighedsydelse ,-,1,11-,2,21-,3,31-,4,41-,5,51-,6,61-,7,71-,8,81-,9,91-1, Offentlig indkomstforsørgelsesgrad det forudgående år KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Hovedparten er ansat på samme virksomhed som før fleksjob. På DA-området er 95 pct. af medarbejderne i fleksjob ansat på samme virksomhed som før fleksjob. Hver fjerde i ordinær beskæftigelse efter fleksjob 5 pct. af alle fleksjobbere forlader fleksjobordningen. Det svarer til 1.5 personer, hvoraf knap halvdelen går på førtidspension, jf. figur

16 Figur 3.9 Flest til førtidspension og selvforsørgelse 5 Status 1 år efter afgang fra fleksjobordningen, andel i pct., 1. halvår Førtidspension Selvforsørgede Kontanthjælp Sygedagpenge Andet Revalidering Skånejob KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 4 personer arbejder ordinært efter fleksjob En fjerdedel svarende til 4 personer forlader fleksjobordningen til selvforsørgelse til trods for, at fleksjob kun kan gives til personer med varigt nedsat arbejdsevne. Disse personer skulle sandsynligvis aldrig være tilkendt et fleksjob. 84

17 3.4 Løn og arbejdstid i fleksjobordningen Fleksjob er en attraktiv ordning for den enkelte. Personer ansat i fleksjob får fuld løn uanset arbejdstid og effektivitet. 2. kr. pr. måned i gennemsnit På DA-området var fortjenesten for personer i fleksjob i gennemsnit på 2. kr. om måneden i 24. Godt 7 pct. havde en månedsfortjeneste på mere end 3. kr., jf. figur 3.1. Figur 3.1 Månedsløn for personer i fleksjob Andel af alle i fleksjob, pct., 24 Gennemsnit kr. KILDE: DA s StrukturStatistik, Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Halvdelen i fleksjob arbejder mellem 2-29 timer, og 23 pct. arbejder under 2 timer, jf. DISCUS (23) og figur

18 Figur 3.11 Stigende arbejdstid og faldende timeløn Andel fleksjobbere, pct., 23 Andel (venstre akse) Fortjeneste pr. time, kr., 24 Timeløn (højre akse) Fortjeneste pr. time i gennemsnit Under Timer pr. uge ANM.: Arbejdstiden er for 837 personer i fleksjob i Københavns kommune i 23, som har besvaret følgende spørgsmål: Hvor mange timer arbejder du om ugen?. I timelønsberegningen er forudsat, at alle uanset arbejdstid har 2. kr. i månedsfortjeneste eksklusiv gene svarende til gennemsnittet for lønmodtagere i fleksjob på DA-området. KILDE: DISCUS (23), DA s StrukturStatistik, Beskæftigelsesministeriet (DREAM) og egne beregninger. Timefortjeneste på 2 kr. i gennemsnit Sammenholdes ovenstående timefordelingen med den gennemsnitlige månedsfortjeneste på DA-området på 2. kr., har personer i fleksjob en timefortjeneste på ca. 2 kr. i gennemsnit. 86

19 Boks 3.4 Fleksjob og fortjeneste på DA-området Lønmodtagere med et fleksjob på DA-området i 24 er bestemt ved, at oplysninger om fleksjob i Beskæftigelsesministeriets DREAM-register er samkørt med DA s Struktur- Statistik. Lønbegrebet er fortjeneste eksklusiv gene, som indeholder løn under sygefravær, ferie og SH-betalinger m.v. Fortjeneste eksklusiv gene i seneste ordinær beskæftigelse er bestemt for personer i fleksjob i 24, som forud for fleksjob også var ansat på DA-området tilbage til 2 og fremskrevet med lønudviklingen i DAs KonjunkturStatistik. 28 pct. får højere løn end tidligere 28 pct. oppebærer en månedsfortjeneste i fleksjob, som er højere end månedsfortjenesten i tidligere ordinær beskæftigelse, jf. figur Figur 3.12 Mange får mere i løn end tidligere Andel af alle i fleksjob, pct., Under Uændret Over Kompensation KILDE: DA s StrukturStatistik, Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 87

20 13 pct. tidligere på deltid Den højere månedsfortjeneste i fleksjob skyldes blandt andet, at tidligere deltidsbeskæftigede kommer i fleksjob med løn for fuld tid. 13 pct. af personerne i fleksjob er deltidsbeskæftigede forud for fleksjob. En anden forklaring kan være, at fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår for personer i fleksjob skal ske i samarbejde med de faglige organisationer. Fuld arbejdsskadeerstatning sammen med fuld løn i modsætning til ordinært ansatte Lovændring vil ændre vilkår for erstatning Samtidig kan personer i fleksjob modtage fuld erstatning for arbejdsskade og erhvervsevnetab samtidig med løn eller ledighedsydelse, jf. højesteretsdom i sag 94/23. Dommen bryder med den gældende praksis, hvor erstatningen udmåles efter det økonomiske erhvervsevnetab. En arbejdsskaderamt lønmodtager i fleksjob får en markant indkomstfremgang i modsætning til en arbejdsskadet ramt i ordinær beskæftigelse. I aftale om finansloven for 26 ændres denne praksis, således at arbejdsskaderamte lønmodtagere i fleksjob ikke får en indkomstfremgang ved arbejdsskade. 88

21 3.5 Meget uens kommunal administration Stor variation i fleksjobordningens omfang Andelen af befolkningen, der er i fleksjobordningen, svinger markant på tværs af kommunerne. Kommunernes vurdering af, hvor stor en andel af befolkningen der bør tilkendes et fleksjob, svinger fra,5 pct. af befolkningen til mere end 2 pct. af befolkningen, jf. figur Figur ,5 2 1,5 1,5 Fleksjob anvendes forskelligt i kommunerne Andel årige i befolkningen i fleksjobordningen, pct., 24 Brædstrup Them 3 2,5 2 1,5 1,5 Med en større by Kbh.området gns. vilkår Omegn til Kbh. relativt gunstige vilkår Kbh.området mange indvandrere Små relativt gunstige vilkår Øvrige relativt gunstige vilkår Mindre gunstige vilkår Største efter Kbh. Kommuner ANM.: Holmegård, Marstal, Thyholm og Læsø kommuner indgår ikke, da der er mindre end 2 personer i fleksjobordningen. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Forklaringen på forskellene mellem kommunerne er ikke kommunale baggrundsvilkår. Variationerne er lige så store inden for kommunegrupper med samme baggrundsvilkår, som de er mellem kommuner med forskellige baggrundsvilkår. Sammenlignes to nabokommuner i Jylland med samme grundvilkår, så er der alligevel stor variation. I Brædstrup kommune er 2, pct. af de årige i befolkningen i fleksjobordningen. Det dobbelt så mange som i Them kommune, hvor andelen er,9 pct. 89

22 Også variation i andelen på ledighedsydelse Der er også store variationer i den kommunale praksis for, hvordan fleksjobordningen udmøntes med hensyn til andelen på ledighedsydelse. Andelen af alle i fleksjobordningen, der modtager ledighedsydelse, svinger fra ingen til mere end 9 pct., jf. figur Figur 3.14 Store forskelle i andel på ledighedsydelse Andel af alle i fleksjobordningen på ledighedsydelse, pct., Løkken-Vrå Med en større by Omegn til Kbh. relativt gunstige vilkår Små relativt gunstige vilkår Øvrige relativt gunstige vilkår Hirtshals Mindre gunstige vilkår Kbh.området gns. vilkår Kbh.området mange indvandrere Største efter Kbh. Kommuner ANM.: Holmegård, Marstal, Thyholm og Læsø kommuner indgår ikke, da der er mindre end 2 personer i fleksjobordningen. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Forklaringen på forskellene mellem kommunerne er heller ikke her kommunernes baggrundsvilkår. Sammenlignes to kommuner i Nordjylland med samme grundvilkår, så er der alligevel stor variation. I Lykken-Vrå er 58 pct. i fleksjobordningen på ledighedsydelse og kun,8 pct. i Hirtshals. Uensartet kommunal administration Der er således en uensartet administration af fleksjobordningen på tværs af kommuner, som det også genfindes i andre forsørgelsesordninger. 9

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær...

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær... 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Sygefravær 2.1 Indledning og sammenfatning... side 25 2.2 Det samlede sygefravær... side 27 2.3 Det korte sygefravær... side 34 2.4 Det lange sygefravær... side 38 2.5 Kommunernes

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats... 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side 127 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side 129 5.3 Den kommunale indsats... side 134 5.4 Lediges rådighed... side

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen NOTAT 24. januar 2012 Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen J.nr. 4.kt/CBV 3.kt Pkt. 4, bilag 1 1. Indledning og sammenfatning Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 1999 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 16 arbejdsgiverorganisationer inden for industri, handel, transport, service og

Læs mere

ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET

ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET December 213 ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: December 213 Indhold

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere