Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen..."

Transkript

1 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side Tilgang til fleksjobordningen... side Løn og arbejdstid i fleksjobordningen... side Meget uens kommunal administration... side 89

2

3 3.1 Indledning og sammenfatning Der er 47.5 personer i fleksjobordningen, og 8 nye kommer til hver måned. Fleksjob retter sig mod personer med varigt nedsat arbejdsevne, og målet er blandt andet at begrænse tilgangen til førtidspension. I perioden med kraftig vækst i fleksjobordningen har antallet af førtidspensionister været uændret. 36. nye offentligt forsørgede I de seneste 6 år er der kommet 36. flere personer på fleksjob og førtidspension, hvoraf 5. personer skyldes befolkningsudviklingen. Godt fire pct. er unge under 3 år, som dermed er kommet på permanent offentlig forsørgelse i mange år. Fleksjob er en attraktiv ordning for den enkelte. Personer i fleksjob modtager løn for fuld tid uanset arbejdstid og effektivitet. Halvdelen i fleksjob arbejder 2-29 timer om ugen, og en ud af fire arbejder under 2 timer om ugen. Timelønnen er 2 kr. i gennemsnit Hver fjerde stiger i månedsløn ved fleksjob Lønnen for personer i fleksjob er i gennemsnit 2. kr. om måneden. 7 pct. har en månedsløn på mere end 3. kr. Den gennemsnitlige timeløn for fleksjobbere er ca. 2 kr.. Mere end hver fjerde fleksjobber har en månedsløn i fleksjob, som er højere end månedslønnen i tidligere ordinær beskæftigelse. Det skyldes blandt andet, at deltidsbeskæftigede kommer i fleksjob men nu med fuld løn. Der er typisk to veje ind i fleksjobordningen. 6 pct. kommer fra sygedagpenge med omfattende forudgående offentlig forsørgelse. Knap 2 pct. kommer fra selvforsørgelse med langt mindre forudgående offentlig forsørgelse. Meget få er i revalidering før fleksjob Få kommer fra revalidering til trods for, at fleksjob først skal tilbydes, når alle relevante tilbud i forhold til hele arbejdsmarkedet har været afprøvet for at fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Kun i 42 pct. af flekjobsagerne er det sandsynliggjort, at personerne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. 71

4 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede Fleksjob retter sig mod personer med varigt nedsat arbejdsevne, hvor alle muligheder for fastholdelse på normale vilkår på hele arbejdsmarkedet er afprøvet i fleksjobordningen Siden fleksjobordningen blev indført i 1998, er antallet af personer i ordningen af øget kraftigt. Der er 47.5 personer i ordningen, og hver måned kommer der næsten 8 nye til, jf. figur 3.1. Figur 3.1 Kraftig vækst i fleksjobordningen 1. personer 5 Fleksjob Ledighedsydelse ANM.: Der indgår kun tal fra 3. kvartal 1999, da statistikken vedrørende fleksjob blev omlagt på dette tidspunkt. KILDE: Danmarks Statistik 11. på ledighedsydelse 36.5 personer er i fleksjob, og de resterende 11. personer modtager ledighedsydelse, som personer i fleksjobordningen har ret til ved manglende fleksjob. Hertil kommer omkring kontanthjælpsmodtagere i fleksjobordningen, som endnu ikke har et fleksjob og derfor modtager kontanthjælp, jf. Finansministeriet m.fl. (25a). 72

5 Størst tilskud til statslige arbejdsgivere Fleksjob er tænkt som et alternativ til førtidspension. Arbejdsgiveren har ret til et tilskud til fleksjob på 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige timeløn. Statslige arbejdsgivere får imidlertid et større tilskud, da 5 pct. af den resterende lønudgift refunderes via en intern statslig refusionsordning, jf. boks 3.1. Boks 3.1 Regler for fleksjob En kommune kan tilkende et fleksjob til personer med varigt nedsat arbejdsevne, der ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår. Fleksjob kan som hovedregel først tilbydes, når alle relevante tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og andre tiltag, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen eller arbejdsmarkedet i øvrigt, har været afprøvet for at fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Formålet med fleksjob er blandt andet at begrænse tilgangen til førtidspension ved i stedet at give et aktivt tilbud på arbejdsmarkedet, der er tilpasset personens arbejdsevne. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob. Arbejdsgiveren har ret til et tilskud på 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det pågældende ansættelsesområde eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag. Statslige arbejdsgivere har mulighed for yderligere tilskud via en intern statslig refusionsordning. Det ekstra tilskud er på 5 pct. af den resterende lønudgift ud over tilskud på 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige timeløn. Frem til 1. april 22 var det ekstra tilskud på 1 pct. Løn og ansættelsesvilkår skal fastsættes med udgangspunkt i de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet. Ved tilrettelæggelsen af arbejdsvilkår skal der tages hensyn til den nedsatte arbejdsevne. Det kan enten ske ved, at den pågældende arbejder mindre effektivt på fuld tid, eller ved nedsat arbejdstid. Personer i fleksjob modtager løn for fuld arbejdstid uanset arbejdstiden. Fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår skal ske i samarbejde med de faglige organisationer. 73

6 Dobbelt så mange i fleksjobordningen som forventet Uændret antal førtidspensionister under 6 år Fleksjobordningen er vokset dobbelt så hurtigt som forventet ved vedtagelsen af førtidspensionsreformen i 21. På daværende tidspunkt blev antallet af personer i fleksjobordningen i 25 skønnet til 25. personer, jf. Socialministeriet m.fl. (24). Sigtet med at begrænse tilgangen til førtidspension er ikke blevet opfyldt. I perioden med kraftig vækst i fleksjobordningen har antallet af førtidspensionister under 6 år været nogenlunde konstant, jf. figur 3.2. Figur 3.2 Flere i fleksjob ikke færre på førtidspension 1. personer, år Førtidspension Ledighedsydelse Fleksjob ANM.: Figuren omfatter kun årige, fordi langt hovedparten i fleksjobordningen er under 6 år. Som 6-årig kan fleksjobbere trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på fleksydelse, som er en efterlønslignende ordning. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. 36. flere forsørgede I de seneste 6 år er der kommet 36. flere personer på fleksjob og førtidspension, hvoraf den demografiske udvikling i sig selv har øget antallet af førtidspensionister med 5. personer, jf. tabel

7 Tabel nye permanent offentligt forsørgede Ændring , 1. personer, år 3-59 år I alt Ændret tilkendelse Fleksjobordningen Førtidspension Demografi Førtidspension I alt ANM.: Ændret tilkendelse er effekten af ændret andel årige i fleksjobordningen og på førtidspension. Demografi er effekten af ændret befolkningsstørrelse ved uændret andel på førtidspension. KILDE: Danmarks Statistik og egne beregninger. 3. flere unge på permanent offentlig forsørgelse En ændret tilkendelsespraksis til fleksjob og førtidspension har i sig selv betydet 31. flere på offentlig forsørgelse. Heraf er 3. under 3 år, som dermed er kommet på permanent offentlig forsørgelse enten i fleksjobordningen eller på førtidspension. Personer i fleksjobordningen er yngre end førtidspensionister og ældre end den øvrige arbejdsstyrke. Personer i fleksjobordningen er i gennemsnit 45 år og 8 år yngre end førtidspensionister, jf. figur

8 Figur Fleksjobbere yngre end førtidspensionister Andel af pågældende gruppe, pct., 24 Fleksjobordningen Øvrige arbejdsstyrke Førtidspension år KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Kvinder er ligesom i øvrige forsørgelsesordninger overrepræsenteret i fleksjobordningen og udgør 6 pct., jf. figur 3.4. Figur 3.4 Flest kvinder i fleksjobordningen 1 1. helårspersoner, 24 Kvinder Mænd Under År KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik. 76

9 Flere modtager ledighedsydelse 1 ud af 4 i fleksjobordningen på ledighedsydelse Til trods for en kraftig vækst i antallet af oprettede fleksjob er andelen på ledighedsydelse øget betydeligt. Ledighedsydelse kan modtages uden tidsbegrænsning i modsætning til arbejdsløshedsdagpenge. I 2. kvartal 25 var 23 pct. i fleksjobordningen på ledighedsydelse, jf. figur 3.5. Figur 3.5 Stigende andel på ledighedsydelse 25 2 Andel i fleksjobordningen på ledighedsydelse, pct. Andet Mellem to fleksjob Før første fleksjob ANM.: Andet indeholder ledighedsydelse ved ferie, sygdom og barsel. KILDE: Danmarks Statistik Personer i fleksjobordningen modtager enten ledighedsydelse før første fleksjob eller mellem to fleksjob. Stigningen i andelen på ledighedsydelse har været særlig kraftig før første fleksjob. 77

10 Boks 3.2 Regler for ledighedsydelse og fleksydelse Personer i fleksjobordningen, som i forvejen er berettiget til dagpenge, har ret til ledighedsydelse på højst 91 pct. af højeste dagpengesats ved ledighed, sygdom, barsel og ferie. Andre i fleksjobordningen har først ret til ledighedsydelse efter 9 måneder i fleksjob inden for 18 måneder. Ledighedsydelse er tidsubegrænset. Når en person har fået ledighedsydelse i 6 måneder, skal kommunen foretage en opfølgning. Efter 18 måneder inden for 24 måneder, skal kommunen vurdere, om betingelserne for fleksjob fortsat er til stede. I forbindelse med denne vurdering skal kommunen anvende arbejdsprøvning, arbejdspraktik eller lignende. Personer i fleksjobordningen har pligt til at tage imod et rimeligt tilbud om arbejde. Afslås tilbuddet, skal kommunen stoppe ledighedsydelsen i 5 uger. Afslås tilbuddet om fleksjob to gange inden for 12 måneder, mistes retten til ledighedsydelse. Personer i fleksjobordningen på 6 år eller mere er berettiget til fleksydelse, som er en efterlønslignende ordning. I forhold til indsatsen for andre personer uden job indeholder lovgivningen vedrørende ledighedsydelse langt færre opfølgningskrav til kommunerne og ingen pligter eller egentlige rådighedsregler for den enkelte ledighedsydelsesmodtager. Sagsbehandlingen ikke i overensstemmelse med loven Når en person har fået ledighedsydelse i 6 måneder, skal kommunen foretage en opfølgning. Kommunerne har først pligt til at vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når en person har fået ledighedsydelse i 1½ år inden for 2 år. I forbindelse med denne vurdering skal kommunen anvende arbejdsprøvning, arbejdspraktik eller lignende. 78

11 I 94 pct. af sagerne i syv sønderjyske kommuner er det vurderet, at kommunernes sagsbehandling ikke har været i overensstemmelse med lovgivning og praksis, jf. Statsamtet Sønderjylland (25). Kun lidt over halvdelen af ledighedsydelsesmodtagerne har deltaget i kommunale tilbud såsom arbejdsprøvning, praktik, aktivering m.v., jf. DISCUS (25). Mangelfuld afklaring forud Kun hver anden er villig til at skifte erhverv Før tildeling af fleksjob skal alle relevante tilbud i forhold til hele arbejdsmarkedet være afprøvet for at fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. De afklarende forløb forud for tilkendelse af fleksjob er imidlertid ofte mangelfulde. Kun i 42 pct. af sagerne er det sandsynliggjort, at personerne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Det er endvidere kun i 35 pct. af sagerne dokumenteret, at alle muligheder for fastholdelse på arbejdsmarkedet er afprøvet, jf. Statsamterne Nordjylland, Sønderjylland, Vestsjælland og Bornholm (24). 4 pct. af ledighedsydelsesmodtagerne mener, at helbredet er en hindring for at komme i fleksjob. Samtidig er kun halvdelen af personerne på ledighedsydelse parate til at skifte erhverv, og knap 6 pct. vil kun bruge ½ time i transport til og fra arbejde, jf. DISCUS (25). 79

12 3.3 Tilgang til fleksjobordningen Tilgang til fleksjobordningen sker typisk fra sygedagpenge eller selvforsørgelse. 6 pct. fra sygedagpenge og 2 pct. fra selvforsørgelse 6 pct. af nye personer i fleksjobordningen er umiddelbart før fleksjob på sygedagpenge, og knap 2 pct. er selvforsørgede, jf. figur 3.6. Figur 3.6 Flest fra sygedagpenge og selvforsørgelse Andel af tilgang til fleksjobordningen, pct., 1. halvår 25 Direkte til fleksjob Til ledighedsydelse Sygedagpenge Selvforsørgede Revalidering Kontanthjælp Øvrige ANM.: Status ugen før tilgang til fleksjobordningen. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 1 pct. arbejdsprøvet i revalidering 1 pct. deltager forud for fleksjob i revalidering. Det er en lille andel i betragtning af, at kommunen først skal tilbyde fleksjob, når alle relevante tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats er afprøvet på hele arbejdsmarkedet, jf. boks 3.1. Samtidig overgår hovedparten af personerne fra sygedagpenge og revalidering til ledighedsydelse og ikke direkte til et fleksjob. 8

13 Boks 3.3 Analyser på forløbsdatabasen DREAM Beskæftigelsesministeriets DREAM forløbsdatabase omfatter samtlige personer, der har modtaget visse offentlige overførselsindkomster fra medio 1991 til uge Ydelsesarten angives ugevis for hver enkelt person. Ved tilgang til fleksjobordningen medtages personer, der har været i ordningen i mindst fire uger, og som ikke tidligere har været i fleksjob eller på ledighedsydelse. Tilgangen i 1. halvår 25 dækker perioden uge 1 til uge 2. Ydelsesstatus ugen før tilgang til fleksjobordningen benyttes. Ved afgang fra fleksjobordningen medtages personer, der er afgået fra ordningen i 1. halvår 24. Personen skal have forladt fleksjobordningen i mindst fire uger og må ikke på ny være kommet tilbage til fleksjobordningen (inklusiv fleksydelse). Status den 52. uge efter afgang fra fleksjobordningen benyttes. 2 ud af 3 kommer direkte på ledighedsydelse Langt flere overgår til ledighedsydelse end direkte til fleksjob. To ud af tre overgår direkte til ledighedsydelse, og langt hovedparten er kvinder, jf. tabel 3.2. Tabel 3.2 Flest overgår til ledighedsydelse Andel af tilgang til fleksjobordningen, pct., Kvinder Mænd I alt 1. halvår 25. Fleksjob Ledighedsydelse I alt KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 91 pct. på sygedagpenge var fuldt forsørget året forud Hovedparten, som kommer ind i fleksjobordningen fra sygedagpenge, har modtaget offentlig forsørgelse hele året forud. 91 pct. af personerne, som kommer direkte på ledighedsydelse fra sygedagpenge, har modtaget sygedagpenge hele året forud, jf. figur

14 Figur 3.7 Mange på sygedagpenge hele året før tilgang Andel af tilgang til fleksjobordningen fra sygedagpenge, pct., 1. halvår 25 1 Direkte til fleksjob Til ledighedsydelse ,-,1,11-,2,21-,3,31-,4,41-,5,51-,6,61-,7,71-,8,81-,9,91-1, Offentlig indkomstforsørgelsesgrad det forudgående år KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Knap 6 pct. af personerne, som kommer direkte i fleksjob fra sygedagpenge, har været på offentlig forsørgelse hele året forud. Højere refusion til kommunerne end for sygedagpenge Kommunerne har et økonomisk incitament til at afslutte en langvarig sygedagpengesag og tilkende personen fleksjob, da kommunerne ikke modtager refusion fra staten efter mere end ét år på sygedagpenge. Kommunerne modtager derimod 65 pct. i refusion fra staten af løntilskuddet til personer i fleksjob og 35 pct. i refusion fra staten til personer på ledighedsydelse. Indtil 1. juli 21 var kommunernes økonomiske incitamenter at anvende fleksjobordningen endnu stærkere, da kommunerne modtog 1 pct. i statslig refusion af lønudgiften. Den forudgående offentlige forsørgelse er anderledes for personer, som kommer ind i fleksjobordningen fra selvforsørgelse, end for dem, der kommer fra sygedagpenge. Godt halvdelen, som i 1. halvår 25 kom direkte i fleksjob fra selvforsørgelse, har slet ikke modtaget offentlig forsørgelse året forud, jf. figur

15 Figur 3.8 Mange selvforsørgede hele året før tilgang Andel af tilgang til fleksjobordningen fra selvforsørgelse, pct., 1. halvår 25 6 Direkte til fleksjob Til ledighedsydelse ,-,1,11-,2,21-,3,31-,4,41-,5,51-,6,61-,7,71-,8,81-,9,91-1, Offentlig indkomstforsørgelsesgrad det forudgående år KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Hovedparten er ansat på samme virksomhed som før fleksjob. På DA-området er 95 pct. af medarbejderne i fleksjob ansat på samme virksomhed som før fleksjob. Hver fjerde i ordinær beskæftigelse efter fleksjob 5 pct. af alle fleksjobbere forlader fleksjobordningen. Det svarer til 1.5 personer, hvoraf knap halvdelen går på førtidspension, jf. figur

16 Figur 3.9 Flest til førtidspension og selvforsørgelse 5 Status 1 år efter afgang fra fleksjobordningen, andel i pct., 1. halvår Førtidspension Selvforsørgede Kontanthjælp Sygedagpenge Andet Revalidering Skånejob KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 4 personer arbejder ordinært efter fleksjob En fjerdedel svarende til 4 personer forlader fleksjobordningen til selvforsørgelse til trods for, at fleksjob kun kan gives til personer med varigt nedsat arbejdsevne. Disse personer skulle sandsynligvis aldrig være tilkendt et fleksjob. 84

17 3.4 Løn og arbejdstid i fleksjobordningen Fleksjob er en attraktiv ordning for den enkelte. Personer ansat i fleksjob får fuld løn uanset arbejdstid og effektivitet. 2. kr. pr. måned i gennemsnit På DA-området var fortjenesten for personer i fleksjob i gennemsnit på 2. kr. om måneden i 24. Godt 7 pct. havde en månedsfortjeneste på mere end 3. kr., jf. figur 3.1. Figur 3.1 Månedsløn for personer i fleksjob Andel af alle i fleksjob, pct., 24 Gennemsnit kr. KILDE: DA s StrukturStatistik, Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Halvdelen i fleksjob arbejder mellem 2-29 timer, og 23 pct. arbejder under 2 timer, jf. DISCUS (23) og figur

18 Figur 3.11 Stigende arbejdstid og faldende timeløn Andel fleksjobbere, pct., 23 Andel (venstre akse) Fortjeneste pr. time, kr., 24 Timeløn (højre akse) Fortjeneste pr. time i gennemsnit Under Timer pr. uge ANM.: Arbejdstiden er for 837 personer i fleksjob i Københavns kommune i 23, som har besvaret følgende spørgsmål: Hvor mange timer arbejder du om ugen?. I timelønsberegningen er forudsat, at alle uanset arbejdstid har 2. kr. i månedsfortjeneste eksklusiv gene svarende til gennemsnittet for lønmodtagere i fleksjob på DA-området. KILDE: DISCUS (23), DA s StrukturStatistik, Beskæftigelsesministeriet (DREAM) og egne beregninger. Timefortjeneste på 2 kr. i gennemsnit Sammenholdes ovenstående timefordelingen med den gennemsnitlige månedsfortjeneste på DA-området på 2. kr., har personer i fleksjob en timefortjeneste på ca. 2 kr. i gennemsnit. 86

19 Boks 3.4 Fleksjob og fortjeneste på DA-området Lønmodtagere med et fleksjob på DA-området i 24 er bestemt ved, at oplysninger om fleksjob i Beskæftigelsesministeriets DREAM-register er samkørt med DA s Struktur- Statistik. Lønbegrebet er fortjeneste eksklusiv gene, som indeholder løn under sygefravær, ferie og SH-betalinger m.v. Fortjeneste eksklusiv gene i seneste ordinær beskæftigelse er bestemt for personer i fleksjob i 24, som forud for fleksjob også var ansat på DA-området tilbage til 2 og fremskrevet med lønudviklingen i DAs KonjunkturStatistik. 28 pct. får højere løn end tidligere 28 pct. oppebærer en månedsfortjeneste i fleksjob, som er højere end månedsfortjenesten i tidligere ordinær beskæftigelse, jf. figur Figur 3.12 Mange får mere i løn end tidligere Andel af alle i fleksjob, pct., Under Uændret Over Kompensation KILDE: DA s StrukturStatistik, Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. 87

20 13 pct. tidligere på deltid Den højere månedsfortjeneste i fleksjob skyldes blandt andet, at tidligere deltidsbeskæftigede kommer i fleksjob med løn for fuld tid. 13 pct. af personerne i fleksjob er deltidsbeskæftigede forud for fleksjob. En anden forklaring kan være, at fastsættelse af løn og øvrige arbejdsvilkår for personer i fleksjob skal ske i samarbejde med de faglige organisationer. Fuld arbejdsskadeerstatning sammen med fuld løn i modsætning til ordinært ansatte Lovændring vil ændre vilkår for erstatning Samtidig kan personer i fleksjob modtage fuld erstatning for arbejdsskade og erhvervsevnetab samtidig med løn eller ledighedsydelse, jf. højesteretsdom i sag 94/23. Dommen bryder med den gældende praksis, hvor erstatningen udmåles efter det økonomiske erhvervsevnetab. En arbejdsskaderamt lønmodtager i fleksjob får en markant indkomstfremgang i modsætning til en arbejdsskadet ramt i ordinær beskæftigelse. I aftale om finansloven for 26 ændres denne praksis, således at arbejdsskaderamte lønmodtagere i fleksjob ikke får en indkomstfremgang ved arbejdsskade. 88

21 3.5 Meget uens kommunal administration Stor variation i fleksjobordningens omfang Andelen af befolkningen, der er i fleksjobordningen, svinger markant på tværs af kommunerne. Kommunernes vurdering af, hvor stor en andel af befolkningen der bør tilkendes et fleksjob, svinger fra,5 pct. af befolkningen til mere end 2 pct. af befolkningen, jf. figur Figur ,5 2 1,5 1,5 Fleksjob anvendes forskelligt i kommunerne Andel årige i befolkningen i fleksjobordningen, pct., 24 Brædstrup Them 3 2,5 2 1,5 1,5 Med en større by Kbh.området gns. vilkår Omegn til Kbh. relativt gunstige vilkår Kbh.området mange indvandrere Små relativt gunstige vilkår Øvrige relativt gunstige vilkår Mindre gunstige vilkår Største efter Kbh. Kommuner ANM.: Holmegård, Marstal, Thyholm og Læsø kommuner indgår ikke, da der er mindre end 2 personer i fleksjobordningen. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Forklaringen på forskellene mellem kommunerne er ikke kommunale baggrundsvilkår. Variationerne er lige så store inden for kommunegrupper med samme baggrundsvilkår, som de er mellem kommuner med forskellige baggrundsvilkår. Sammenlignes to nabokommuner i Jylland med samme grundvilkår, så er der alligevel stor variation. I Brædstrup kommune er 2, pct. af de årige i befolkningen i fleksjobordningen. Det dobbelt så mange som i Them kommune, hvor andelen er,9 pct. 89

22 Også variation i andelen på ledighedsydelse Der er også store variationer i den kommunale praksis for, hvordan fleksjobordningen udmøntes med hensyn til andelen på ledighedsydelse. Andelen af alle i fleksjobordningen, der modtager ledighedsydelse, svinger fra ingen til mere end 9 pct., jf. figur Figur 3.14 Store forskelle i andel på ledighedsydelse Andel af alle i fleksjobordningen på ledighedsydelse, pct., Løkken-Vrå Med en større by Omegn til Kbh. relativt gunstige vilkår Små relativt gunstige vilkår Øvrige relativt gunstige vilkår Hirtshals Mindre gunstige vilkår Kbh.området gns. vilkår Kbh.området mange indvandrere Største efter Kbh. Kommuner ANM.: Holmegård, Marstal, Thyholm og Læsø kommuner indgår ikke, da der er mindre end 2 personer i fleksjobordningen. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Forklaringen på forskellene mellem kommunerne er heller ikke her kommunernes baggrundsvilkår. Sammenlignes to kommuner i Nordjylland med samme grundvilkår, så er der alligevel stor variation. I Lykken-Vrå er 58 pct. i fleksjobordningen på ledighedsydelse og kun,8 pct. i Hirtshals. Uensartet kommunal administration Der er således en uensartet administration af fleksjobordningen på tværs af kommuner, som det også genfindes i andre forsørgelsesordninger. 9

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden 1. Indledning Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en deskriptiv analyse, der ser på løn- og timeudviklingen for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet Beskæftigelses - og Integrationsforvaltningen Kontoret for Arbejdsmarkedspolitik og Strategi NOTAT Dato: 18-05-2006 Sagsnr.: 307388 Dok.nr.: 1845819 PKM Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet 1. kvartal 2006

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status februar 217 31. maj 217 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI De egnede - en konstant andel af danskerne? 100% 80% 60% 40% 20% Familieforsørgede Andel

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 05

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 05 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste Litteraturliste Arbejdsdirektoratet (2004a), Rapport fra udvalget om modernisering af sygedagpengeloven, Arbejdsdirektoratet (2004b), Rådighedsstatistik for

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

N O T A T. Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016

N O T A T. Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016 N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016 22. december 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale mål: Flest

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status marts 217 Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv Adgangen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere