Rentabilitet i svineproduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rentabilitet i svineproduktion"

Transkript

1 Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i ,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også fik 10 kr. mere pr. smågris, bruttoudbyttet var således 974 kr. højere end gennemsnittet. Resultatet fra svineproduktion var negativt for 7 kg smågriseproducenter og slagtesvineproducenter i 2013, mens det var positivt for 30 kg smågriseproducenter, viser en sammenligning af rentabiliteten for større svinebedrifter i Business Check Svin for I Business Check er det økonomiske resultat for mark og svin adskilt. Resultatet opgøres efter alle inputfaktorer er blevet aflønnet inkl. egen arbejdsindsats og forrentning af den investerede kapital. Der er derfor ikke tale om et regnskabsresultat, men derimod et udtryk for rentabiliteten i svineproduktion. Opgørelsen i Business Check er identisk med opgørelsen i driftsgrensanalysen i landmandens årsrapport. lavet selvstændige opgørelser for integrerede produktioner. De viste tal og udvikling fra 2010 til 2013 kan ikke betragtes som repræsentative for svineproduktionen, dertil er antallet af bedrifter for lille, men det giver dog en god indikation af niveauet og udviklingen for de større svinebedrifter. Fakta Business Check Svin er et værktøj, der kan anvendes til at sammenligne bedrifters økonomiske resultater i svineproduktionen. Alle indtægter og udgifter indgår, også ejerens løn. Produktionen er opdelt i tre driftsgrene, sohold 7 kg, sohold 30 kg (500+ søer) og slagtesvin ( slagtesvin). De mindre bedrifter er således udeladt i nedenstående tabeller. Der er ikke 30

2 Smågriseproducenter med 7 kg produktion Det er afgørende at indtægterne stiger mere end omkostningerne, dette har ikke været tilfældet for smågriseproducenter med 7 kg produktion i årene Der produceres flere grise pr. so, men den positive produktivitetsudvikling er blevet mere end spist op af stigende omkostninger. Producenterne er ikke blevet kompenseret tilstrækkeligt for de stigende omkostninger med en tilsvarende stigning i smågriseprisen. Fremgangen i bruttoudbytte skyldes en kombination af at smågriseprisen er steget med 17 kr. pr. fravænnet smågris, samt at der fravænnes 1,6 flere grise pr. so i 2013 end der blev i Indtjeningen fra salg af andre grise (søer, polte, 30 kg smågrise og slagtesvin) er faldet med 271 kr. pr. årsso, mens der er brugt 121 kr. mere på køb af avlsdyr. Der er ikke produktivitetstal for foderforbrug med i business check og kun oplyste foderpriser for nogle af bedrifterne, men bruges landsgennemsnitstallenes foderforbrug til at vurdere udviklingen i foderomkostningerne, så er foderforbruget faldet med 38 FE pr. årsso (-2,5 %) fra , mens foderprisen er steget fra 1,82 kr. til 2,26 kr. pr. FE, en stigning på 22,7 %. Arbejdsomkostningerne er steget med 218 kr. pr. årsso. Interessant nok er ejeraflønning steget med Tabel 1. Resultater fra smågriseproducenter med 7 kg produktion, kr. pr. årsso Bedste tredjedel 2013 Antal bedrifter Fravænnede grise pr. årsso, stk. 28,4 29,4 29,5 30,0 30,6 Afkastningsgrad 3,8% 2,1% 5,2% 2,8% 8,6% Krav til dækningsbidrag Fremstillingspris, kr. pr. smågris Beregnet salgspris, kr. pr. smågris Bruttoudbytte Foderomkostninger Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger inkl. ejeraflønning Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger i alt Afskrivninger Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat Inkl. værdiændringer på besætning. 31

3 181 kr. pr. årsso, mens lønomkostninger til ansatte kun er steget med 36 kr. pr. årsso. Der er relativt få, men store bedrifter i Forklaringen på stigningen i ejeraflønning må derfor være, at den gennemsnitlige bedrift for gruppen i 2013 har en større andel sohold i forhold til slagtesvineproduktion og planteavl, således at landmanden lægger en større arbejdsindsats i soholdet der skal aflønnes. Ses der på kapitalapparatet er kapitalomkostningerne faldet med 244 kr. Der er ikke investeret ligeså meget som der er afskrevet, da den bundne kapital er faldet fra kr. i 2010 til kr. i 2013 (-20,4 %), mens den gennemsnitligt betalte rente er faldet med 1,1 procentpoint. De bedste 33 % fravænnede i ,6 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også fik 6 kr. mere pr. smågris, bruttoudbyttet var således 294 kr. højere end gennemsnittet. De bedste rykker også på foderomkostninger, hvor de har 231 kr. lavere omkostninger, samt på løn, hvor de sparer 134 kr. i forhold til gennemsnittet. Den bedste tredjedel er dog bedre end gennemsnittet på alle parametre. Smågriseproducenter med 30 kg produktion Hos producenterne af 30 kg grise er indtægterne steget mere end omkostningerne i perioden På indtægtssiden har smågriseproducenterne nydt godt af et par gode år med høje salgspriser Tabel 2. Resultater fra sohold med 30 kg produktion og over 500 årssøer, kr. pr. årsso Bedste tredjedel 2013 Antal bedrifter Producerede grise pr. årsso, stk. 27,7 28,6 28,6 29,5 30,7 Afkastningsgrad 4,2% 3,0% 5,6% 5,3% 10,9% Krav til dækningsbidrag Fremstillingspris, kr. pr. smågris Beregnet salgspris, kr. pr. smågris Bruttoudbytte Foderomkostninger Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger inkl. ejeraflønning Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger i alt Afskrivninger Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat Inkl. værdiændringer på besætning. 32

4 på smågrise, trukket op af efterspørgslen fra Tyskland og Polen. Fremgangen i bruttoudbytte skyldes især at smågriseprisen er steget med 74 kr. pr. 30 kg smågris, og det har også positiv betydning af der produceres 1,8 flere grise pr. so. Indtjeningen fra salg af andre grise (søer, polte, 30 kg smågrise og slagtesvin) er faldet med 115 kr. pr. årsso, mens der er brugt 95 kr. mere på køb af avlsdyr. Vurderes udviklingen i foderomkostningerne ud fra landsgennemsnitstallene, så er foderforbruget næsten uændret pr. årsso, en stigning på 18 FE i alt fra (+0,6 %). Foderforbruget er dog faldet en anelse, da foderforbruget i smågrisestalden er faldet med 0,02 FE pr. kg tilvækst. Stigningen i foderforbrug pr. so skyldes de flere producerede grise pr. so. Foderprisen er steget fra 1,67 kr. til 2,31 kr. pr. FE (søer + smågrise), en stigning på 38,5 %. Arbejdsomkostningerne er steget med 160 kr. pr. årsso. Stigningen er udelukkende sket i lønomkostninger til ansat arbejdskraft, mens ejeraflønning målt pr. so er faldet en smule pr. årsso. Den gennemsnitlige bedrift er vokset, så at stigningen udelukkende er sket i lønomkostninger skyldes, at ejeren ikke har mere arbejdstid at lægge i smågriseproduktionen og at der er flere søer at dele omkostningen ud på. Ses der på kapitalapparatet er kapitalomkostningerne faldet med 184 kr. Der er ikke investeret ligeså meget som der er afskrevet, da den bundne kapital er fra faldet fra kr. i 2010 til kr. i 2013 (-9,8 %), mens den gennemsnitligt betalte rente er faldet med 0,9 procentpoint. Der bruges til gengæld flere penge på leje af stalde. De bedste 33 % producerede i ,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også fik 10 kr. mere pr. smågris, bruttoudbyttet var således 974 kr. højere pr. årsso end gennemsnittet. De bedste rykker især på diverse kapacitetsomkostninger, hvor de sparer 105 kr., samt på leje, hvor de bruger 114 kr. mindre i forhold til gennemsnittet. De bedste er bedre end gennemsnittet på næsten alle parametre, undtagen dyrlæge og medicin samt vedligehold, hvor de bruger mere end gennemsnittet. Slagtesvineproducenter For slagtesvineproducenterne er indtægterne steget mindre end omkostningerne i perioden Afregningsprisen er steget i perioden, men de større slagtesvineproducenter har været negativt påvirket af prisstigninger på foder og stigende udenlandsk efterspørgsel efter danske smågrise. Bruttoudbyttet er i perioden steget med 92 kr. pr. slagtesvin, svarende til 20,5 %. Indtægten fra salg af slagtesvin er steget med 170 kr. Figur 1. Udviklingen i fremstillingspris slagtesvin pr. kg slagtevægt

5 pr. produceret slagtesvin, mens omkostningen til køb af smågrise er steget med 51 kr. pr. produceret slagtesvin, dvs. indtægten fra salg af slagtesvin er steget med mere end omkostningen til køb af smågrise. Ændringerne skyldes næsten udelukkende prisstigninger og i mindre grad at dødeligheden må være blevet lidt lavere. Resten af ændringen skal primært findes i besætningsforskydninger. Foder er den dominerende omkostning ved slagtesvineproduktion. I årene er foderomkostningerne steget med 119 kr. pr. slagtesvin. Foderforbruget i landsgennemsnitstallene er faldet med 0,03 FEsv pr. kg tilvækst. Overføres dette til tallene fra business check, så er foderforbruget faldet med hvad der svarer til 4 kr. pr. slagtesvin, mens foderprisen har øget foderomkostningen med 123 kr. pr. slagtesvin. Vedr. kapitalapparatet er kapitalomkostningerne samlet faldet med 2 kr. pr. slagtesvin, hvilket dækker over at der afskrives mere, mens rente- og lejeomkostninger er faldet. De bedste 33 % har tjent 16 kr. mere på grisene, hvilket især må tilskrives lavere dødelighed. De bedste sparer desuden 26 kr. på foder i forhold til gennemsnittet, hvilket er en kombination af lavere foderpris og bedre foderudnyttelse. De bedste sparer desuden penge på løn og kapitalomkostninger. Tabel 3. Resultater fra slagtesvineproduktion med over producerede slagtesvin, kr. pr. produceret slagtesvin. 1 Inkl. værdiændringer på besætning Bedste tredjedel 2013 Antal bedrifter Afkastningsgrad 4,5% 5,6% 5,0% 0,3% 6,8% Krav til dækningsbidrag Fremstillingspris, kr. pr. kg slagtesvin 1 9,76 10,54 11,71 12,18 11,63 Beregnet afregningspris, kr. pr. kg slagtesvin 9,85 10,74 11,87 11,94 11,99 Bruttoudbytte Foderomkostninger Dyrlæge og medicin Diverse stykomkostninger Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Vedligehold Lønomkostninger inkl. ejeraflønning Diverse kapacitetsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger i alt Afskrivninger Leje af driftsbygninger Renteomkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Resultat

6 Figur 1. Udviklingen i fremstillingspris slagtesvin pr. kg slagtevægt

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT Støttet af: SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT NOTAT NR. 1406 Fremstillingsomkostningerne kan sænkes med 21 øre pr. kg slagtevægt leveret ved at samle en integreret bedrift på tre

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Nøgletal i rådgivningen

Nøgletal i rådgivningen Nøgletal i rådgivningen Version 1. Lene Bruun Siriwadhananuraks 1 Indhold Indledning... 3 Produktionsstyring... 6 Svin... 7 Fravænnede pr. kuld (sohold)... 7 Kuld pr. årsso (sohold)... 8 FEsv pr. kg tilvækst

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder. Beregningerne

Læs mere

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED Støttet af: ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED NOTAT NR. 147 Den danske puljenotering følger den tyske Nord-West notering med 4 ugers forsinkelse i gennemsnit. Drivkræfterne bag

Læs mere

viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013

viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013 viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013 1. udgave, oktober 2013 videncenter for svineproduktion, landbrug & Fødevarer layout og tryk: nofoprint as isbn 97-88-791-46-0258 Forord året der gik SIDE 1 Bedre

Læs mere

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen Investering i ny slagtesvinestald Slagtesvineproducent har ikke fortrudt at han stoppede med at have søer og i stedet byggede ny slagtesvinestald. Tema > > Tommy Bjerregaard, Patriotisk Selskab Der er

Læs mere

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Analysekatalog Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Forord Dette analysekatalog beskriver valgmulighederne i årsrapportens

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard, Lars-Bo Jacobsen og Hanne Marie L. Jespersen 16. august 2010 Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Plantedirektoratet

Læs mere

Jordbruget i Danmark

Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark TemaPubl 2014:1 Titel Jordbruget i Danmark Udgivet af Danmarks Statistik Februar 2014 Foto: Imageselect Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/jordbdk

Læs mere

Notat vedr. driftsøkonomiske beregninger

Notat vedr. driftsøkonomiske beregninger D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Notat vedr. driftsøkonomiske beregninger i Månegrisprojektet Version 3.0 Af Mogens Lund,

Læs mere