OK14. Der er råd til både ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår. Udarbejdet for Enhedslisten af Anders Hadberg og Frank Aaen 27.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK14. Der er råd til både ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår. Udarbejdet for Enhedslisten af Anders Hadberg og Frank Aaen 27."

Transkript

1 OK14 Der er råd til både ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår Udarbejdet for Enhedslisten af Anders Hadberg og Frank Aaen 27. februar 2014 Indledning Foråret 2014 byder på overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Den offentlige debat er præget af en borgerlig myte: Forestillingen om, danske virksomheder er udsat for enormt pres og at der ikke er penge til ordentlige løn og arbejdsvilkår. Dette notat går i rette med den borgerlige myte for at slå en central pointe fast: Der er penge nok. Notatet er delt op i fem afsnit: 1. Direktørlønninger 2. Konkurrenceevnen 3. Overskud i virksomhederne 4. Udbytter i stedet for arbejdspladser 5. Indkomst- og formuefordeling i Danmark Vi håber, at notatet kan bidrage til at nuancere debatten om hvorvidt der er råd til en ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet i Danmark. Det er vores vurdering, at der er stærkt behov herfor. 1

2 1. Direktørlønninger Ledernes løn stiger almindelig lønmodtageres falder Krisen har gjort skellet mellem ledernes og de almindelige ansattes løn større. Ser man på de private lederes lønudvikling hen over kriseårene 2009 til 2012, så er den steget med 13,2 pct., mens almindelige lønmodtagere (uden ledelsesansvar) har haft en lønfremgang på 6,8 pct. Tager man imidlertid højde for at priser samtidig er steget og dermed har udhulet lønnen, ja så er billedet et andet. Den reale aflønning af lederne er steget med 5 pct., mens den reale lønudvikling for almindelige lønmodtagere er faldet med 0,7 pct. Ikke blot har almindelige lønmodtagere i den private sektor oplevet et reallønsfald, men samtidig er ledernes løn fortsat med at vokse. Lønforskellen mellem den private sektors almindelige lønmodtagere og ledere er altså steget markant. Se figur 1 og 2. Den gennemsnitlige løn på det private arbejdsmarked var ifølge Danmarks Statistik 293,28 kr. i 2012, inklusive alle løndele. Topdirektørerne er blevet dobbelt så dyre under krisen Selvom lederne over en bred kam har fået mere i lønningsposen, så står det ikke mål med de danske topchefers lønudvikling. Topchefernes løn er stukket helt af fra lønningerne hos almindelige lønmodtagere. Ifølge PwC og Ugebrevet A4 er den gennemsnitlige topdirektørs løn gået fra at svare til 15 gennemsnitlige LO-lønninger til nu at svare til 30 på blot 6 år. På trods af den økonomiske krise, der er blevet brugt til at retfærdiggøre faldende realløn og mindre velfærd, steg topdirektørernes løn med 16 pct. fra 2011 til Næsten uden undtagelse har kraftigt stigende lønninger til direktørerne været tendensen i tre årtier. Fra 1983, hvor en topdirektør i gennemsnit fik kr., svarende til 1,8 mio. kr. i 2012-priser, og til 2012, hvor den gennemsnitlige C20-direktør henter 11 millioner kr. om året. Denne udvikling har været med til at skabe et stadigt større skel mellem folk på gulvet og direktørerne i hjørnekontorerne. Alligevel hører man altid den samme sang fra topcheferne om, at lønningerne skal ned, hvis hjulene skal komme i gang. Det er bare ikke deres egen løn, de tænker på. Læs mere på Enhedslistens temaside: Figur 1 Lønniveauet for ledere og lønmodtagere uden ledelsesansvar (2012-kr.) i den private sektor, Figur 2 Udvikling i lønnen for ledere og lønmodtagere uden ledelsesansvar (2012-priser) i den private sektor, 2009=100 Anm.: Lønnen er»fortjeneste pr. præsteret time«i løbende priser omregnet til 2012-kr. ved deflation med forbrugerprisindekset. I figur 2 er lønudviklingen indekseret med 2009 som basisår. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel SAO12 og PRIS61. Egne beregninger. 2

3 2. Konkurrenceevnen Intet dansk konkurrenceevne-problem Konkurrenceevnen er et komplekst begreb og der er ikke én entydig definition af konkurrenceevne. De borgerlige og regeringen bruger oftest lønkonkurrenceevnen alene som udtryk for konkurrenceevnen 1. Det er imidlertid ikke nogen god målestok. Flere forskere og De Økonomiske Råd peger på, at konkurrenceevnen afhænger af en række andre faktorer: Produktivitet, teknologi, priskonkurrencen på de enkelte produkter. Et af de sikreste mål for, at det går godt for dansk erhvervsliv er det historisk høje og langvarige overskud på betalingsbalancens løbende poster, som udtrykker Danmarks stilling overfor udlandet. Siden 1990 har der været uafbrudt overskud undtagen i Efter 1998 er overskuddet blot blevet større og større. I 2012 var overskuddet på betalingsbalancen således ca. 110 mia kr. svarende til godt 5 pct. af BNP, mens den i 2013 foreløbigt er opgjort til 134 mia. kr. Se figur 3. Samtidig er det værd at bemærke, at det ikke er stigende indtægter på olie og naturgas, der har trukket overskuddet. Analyser af De Økonomiske Råd viser ligeledes, at når man ser på dansk eksports markedsandele er der ingen grund til at konkludere, at der er et konkurrenceevne-problem 2. Tidligere har analyser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Nationalbanken nået samme konklusion. Alligevel holder regeringen fast i lønkonkurrenceevnen, som målestok for om det går godt med dansk erhvervsliv. Figur 3 Betalingsbalancens løbende poster , mia. kr. (2013-priser) Kilde: Danmarks Statistik. Tabel NATHO09, PRIS61, BOP3. Egne beregninger. Anm.: Der er omregnet til 2013-priser ved brug af forbrugerprisindekset. Tal for 2013 er sum af kvartaler fra Danmarks Statistik, tabel BOP3, jf. også Danmarks Statistik Nyt nr. 68»Udenrigsøkonomi 2013: Eksport og investeringer bag rekordoverskud«. Online: 3

4 3. Overskud i virksomhederne Historisk opsparingsoverskud i virksomhederne Der er penge nok i de danske virksomheder. De sidste tre år har der været et rekordstort opsparingsoverskud i virksomhederne. I de ikke-finansielle selskaber, dvs. erhvervsvirksomhederne, er der i årligt i perioden lagt ca. 100 mia. kr. (årets priser) til kistebunden. Og i de første 3 kvartaler af 2013 var opsparingsoverskuddet mere end 70 mia. kr. Der er med andre ord masser af penge i virksomhederne til at skabe job og til en ordentlig løn. Se figuren nedenfor. Virksomhedernes overskud er på før-krise niveau Erhvervsvirksomhedernes overskud er ligeledes på niveau med overskuddene før krisen. Som man kan se har overskuddet fra 2011 til 2013 udvist en stigende tendens. Målt i årets priser var overskuddet i de ikke-finansielle selskaber i 3. kvartal 2013 det højeste i de kvartalsvise nationalregnskabstal. Målt i 2000-priser, er overskuddet i 3. kvartal 2013 det højeste siden 4. kvartal 2007 altså før krisen. Se figuren nedenfor. ift. den samlede investerede kapital, og på forrentningen af egenkapitalen. Fagbladet har lavet en undersøgelse, der viser, at overskudsgraden er den bedste i 10 år. Det samme er forrentningen af egenkapitalen. Rekordoverskud i danske virksomheder Der er også store overskud i resten af erhvervslivet. Det viser en anden analyse fra Fagbladet 3F. Problemet er bare, at virksomhederne ikke bruger pengene på at ansætte folk i stedet fyrer det medarbejdere til skade for beskæftigelsen. 4 Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau Den private sektor har et ekstremt opsparingsoverskud dvs. de lægger ekstremt mange penge til side hvert år. Ifølge Danmarks Statistik og AE-rådet er der tale om mere end 150 mia. kr., som ikke bruges på reinvesteringer i fysisk realkapital. Pointen er: Der er masser af penge i virksomhederne. 5 Industrivirksomhederne scorer store overskud. Industrien i Danmark scorer igen store overskud efter krisen. Det kan man se på overskudsgraden, som måler profit Figur 4 Opsparingsoverskuddet i de ikke-finansielle selskaber , årets priser. Figur 5 Nettooverskud af produktionen i ikke-finansielle selskaber, 2005K1-2013K3 Anm.: Opsparingsoverskuddet er udtrykt ved nettofordringserhvervelsen. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel NATSO08. Anm.: Nettooverskud af produktionen for ikke-finansielle selskaber i hhv. årets priser og korrigeret for inflationen målt ved forbrugerprisstigningerne (2000-priser). Forbrugerprisindekset er omregnet til kvartalsgennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel NATKSO02 og PRIS12. Egne beregninger. 4

5 Tabel 1 Overskudsgrad og forrentning af egenkapital i industrivirksomhederne Overskudsgrad (pct.) 6,5 6,4 6,4 5,8 5,8 5,7 6,2 6,2 5,8 4,1 6,7 7,1 Forretning af egenkapital (pct.) 13,8 9,3 10,7 11,8 13, ,6 20,8 14,4 10,9 17,6 20,2 Kilde: Fagbladet 3 5

6 4. Udbytter i stedet for arbejdspladser Udbytter i stedet for arbejdspladser En stor del af det overskud, som virksomhederne tjener hjem bliver ikke brugt til investeringer i Danmark, som kunne give arbejdspladser. I stedet spares pengene op eller bruges til at investere i udlandet. Samtidig går en væsentlig del af overskuddet til udbytte til aktionærerne. Det er således en uproduktiv måde at bruge overskuddet på. I Berlingske opgjordes udbyttebetalingerne fra de største danske selskaber i 2011 og Opgørelsen viser, at de store selskaber havde eller stod til at udbetale store aktieudbytter. Sammenlagt med aktietilbagekøb 6 var der tale om udbytter for 33 mia. kr. i 2011 og for 41 mia. kr. i Forklaring fra en ekspert lød:»virksomhederne har rekordstore overskud, en historisk lav gæld og kæmpestore formuer sparet sammen.«7 I figuren nedenfor kan man se, at aktieudbytterne fra de VP-registrerede aktiertog et dyk fra 2008 til Men herefter er udbytter steget kraftigt målt i årets priser. Aktieudbytterne udbetales primært fra ikke-finansielle selskaber, som i 2013 har udbetalt godt 25 mia. kr. i aktieudbytter. Fremstillingsindustriens aktieudbytter udgør en væsentlig del af de ikke-finansielle selskabers udbytter. Siden 2008 er aktieudbytterne fra fremstillingsvirksomhed steget til næsten det dobbelte i 2013 målt i årets priser, således at de i 2013 lå på godt 10 mia. kr. I 2011 udbetalte fremstillingsindustrien udbytter for næsten 20 mia. kr. i årets priser. Store udbyttebetalinger siden krisen Ikke blot de store virksomheder betalte udbytter. Dette er et generelt træk ved de VP-registrerede aktier. Tabel 2 Udbytter og tilbagekøb fra de store danske selskaber , mio. kr. årets priser. Udbytte Tilbagekøb af aktier Udbytte i pct. af overskud efter skat Samlet A Nordea Bank pct. 40 pct Novo Nordisk pct. 45 pct TDC N/A 750 N/A N/A Tryg F pct. 35 pct Coloplast C pct. 32 pct Novozymes E pct. 33 pct FLSmidth & Co E pct. 33 pct H. Lundbeck pct. 30 pct Chr. Hansen Holding B pct. 40 pct Samlet Anm.: A: For 2012 er det foreslåede udbytte; B: 2011/12 og 10/11 omregnet fra euro til DKK; C: 2011/12 og 10/11; D: Beregnet på baggrund af oplyst udbytte og årets resultat; E: De har solgt egne aktier for 22 mio. kr.; E: De har solgt egne aktier for hhv. 156 og 165 mio. kr.; F: Foreslået aktietilbagekøb. Nordeas aktier er både registreret ved VP-centralen i Danmark og værdipapircentralen i Sverige. Derfor registreres kun en del af Nordeas udbyttebetaling af VP-centralen i Danmark. Kilde: Berlingske Sektion: Business. Side: 6-7.»Rekordudbytte fra de store virksomheder«. 6

7 Figur 6 Udbytter fra VP-registrerede aktier , mio. kr. årets priser Anm.: Tabellen viser aktieudbytter fra VP-registrerede værdipapirer. Enheden er mio. kr. i årets priser. Perioden dækker 2008M1 2013M11 og sammenregnet på år. December måned er altså ikke inkluderet i opgørelsen. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. Tabel: DNVPDKU. Egne beregninger. Aktionærerne forgyldes i 2014 Der har siden 2010 været en stigning i udlodning af udbytter fra aktieselskaberne. I takt med at overskuddet i virksomhederne er vokset, der er færre medarbejdere og virksomhederne ikke investerer i samme grad, men sparer op i stedet, ser flere direktioner det som sin pligt at udbetale store udbytter. I 2013 skrev Nationalbanken, at danske udbytter er på det højeste niveau siden Og 2014 forventes at blive et rekordår for udbytter fra de største selskaber. 8 7

8 5. Indkomst- og formuefordelingen i Danmark Indkomst: De rige bliver rigere Indkomstfordelingen er stadig meget skæv og er blevet mere skæv hen over opturen og krisen. De rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere. I figuren nedenfor er vist den gennemsnitlige disponible indkomst i tiendedele (deciler) af befolkningen. 1. decil er den fattigste tiendedel af befolkningen og 10. decil er de rigeste 10 procent af befolkningen. Disponibel indkomst er indkomsten til rådighed (dvs. efter skatten er betalt). Som man kan se, var den gennemsnitlige disponible indkomst for den rigeste tiendeldel kr. om året. Til sammenligning er den disponible indkomst for en person i 6. decil blot kr. Den rigeste tiendedel sidder med andre ord på 21 pct. af den samlede disponible indkomst. Formuen: Enorm koncentration hos de rigeste 10 Det er også personer med de højeste indkomster, der har den største formue. I grafen nedenfor er gengivet hvordan formuerne er fordelt på indkomstdeciler, dvs. et kryds mellem indkomstgrupperne og deres formue. For eksempel havde personer i 10. indkomstdecil en gennemsnitlig nettoformue på 1,366 mio. kr. Heroverfor havde en gennemsnitlig person i 5. indkomstdecil en nettoformue på kr. eller hvad der svarer til 1/5 af den højeste indkomstdecils formue. Det svarer til, at den tiendedel (10. decil) med den højeste indkomst i 2009 ejede over 35 pct. af formuerne i Danmark. Den rigeste tiendedel ejede dermed næsten lige så meget som de fattigste 70 pct. af den danske befolkning (38,3 pct.). Uligheden i formuerne er imidlertid langt mere skæv mod toppen, når formuen opgøres på formuedeciler dvs. befolkningen opdelt efter størrelsen på formuen og ikke efter hvor stor indkomsten er. Nettoformuen var i gennemsnit 2,8 mio. kr. for en person blandt de 10 pct. mest formuende. Omvendt havde personer i den mindst formuende tiendedel en gennemsnitlig nettogæld på kr. En person i 5. decil dvs. nogenlunde midt i formuefordelingen, havde til sammenligning en nettoformue på blot kr. Det svarer til 2 pct. af formuen hos en person i 10. formuedecil. Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige formue hos en person i formuedecilerne. Samtidig viser figuren andelen af den samlede formue, som hver af formuedecilerne ejer. Fx ejer 10. formuedecil hele 70 pct. af den samlede formue i Danmark. En enorm rigdom koncentreret hos de allerrigeste. Figur 7 Gennemsnitlig disponibel indkomst for årige i Danmark 2011, fordelt på deciler. (2013-priser). Figur 8 Fordelingen af den disponible indkomstmasse i 2011 på deciler, som andel af samlet indkomst, pct. Kilde: AE (2013):»Fordeling og levevilkår 2013«9 8

9 Figur 9 Gennemsnitlig nettoformue i Danmark fordelt på indkomstdeciler, Figur 10 Gennemsnitlig nettoformue i Danmark fordelt på formuedeciler i 2009, 1000 kr. og andele Kilde: AE (2009). 11 Anm.: Figur 9 viser den gennemsnitlige formue (1000 kr.) for personer i hver af indkomstdecilerne. Figur 10 viser den gennemsnitlige formue (i 1000 kr.) for personer i hver af formuedecilerne, og den samlede formuemasse for den enkelte formuedecil. 9

10 Noter 1. Se fx Økonomi og Indenrigsministeriet (2013):»Økonomisk Analyse nr. 7: Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen?«og»økonomisk Analyse nr. 15: Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret«. 2. Se DØR (2013):»Dansk økonomi forår 2013«, Kap. 1, afsnit I Fagbladet ( ):»Industrien scorer rekordoverskud til ejere«. 4. Kilde: Fagbladet 3F ( ):»Rekordoverskud i danske virksomheder«. 5. Kilde: AE ( ):»Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau«. 6. Aktietilbagekøb er en mere indirekte form for udbytte, hvor aktien bliver mere værd, fordi selskabet opkøber aktier og lader dem udgå. Derved bliver der færre aktier, men virksomhedens værdi antages uændret i nogle tilfælde antages den at stige hvorved aktiekursen på de tilbageværende aktier stiger. Stiger kursen mere end hvad der er købt aktier tilbage for, da er gevinsten for aktionærerne ved tilbagekøb større end hvis selskabet blot havde udbetalt udbytter. 7. Kilde: Berlingske Sektion: Business. Side: 6-7.»Rekordudbytte fra de store virksomheder«. 8. Kilder: Jyllands-Posten, 11. december Sektion: Erhverv. Side 4.»Aktionærer forgyldes i 2014«. Jyllands-Posten, 8. april Sektion: Børs. Side 9.»Udbytter i voldsom vækst«. Nationalbanken (7. juni 2013):»Danske udbytter er på det højeste niveau siden 2006«. Online: 9. For en beskrivelse af forudsætningerne bag beregningen henvises til AE (2013)»Fordeling og levevilkår 2013«, s For en forklaring af beregningen af formuen, se AE (2009)»Formuer koncentreret blandt de rigeste«. Online: 11. Se AE (2009)»Formuer koncentreret blandt de rigeste«. Online: 10

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

EU-OPSTILLING FORMUER I DANMARK

EU-OPSTILLING FORMUER I DANMARK EU-OPSTILLING FORMUER I DANMARK NOTAT 2014 Formuer i Danmark Notat 2014 Udarbejdet for: Udarbejdet af: Analyse og Tal I/S Købmagergade 52, 2. sal 1150 København K Web: http://www.ogtal.dk/ For mere information

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Formuer koncentreret blandt de rigeste

Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti pct. af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. Det svarer til

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Øget polarisering i Danmark

Øget polarisering i Danmark Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så er middelklassen faldet. Siden 2001 er middelklassen faldet med omkring 100.000 personer. Samtidig er andelen af rige steget fra omkring

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne I løbet af de seneste ti år er formuerne i stigende grad blevet koncentreret hos de mest formuende. Den ene procent med de største nettoformuer

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

Danskerne er nu rigere end før krisen

Danskerne er nu rigere end før krisen 18. august 2016 Danskerne er nu rigere end før krisen Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes private formuer sidste år steg med 0 mia.kr., mens gælden lå nogenlunde uændret. Den samlede nettoformue

Læs mere

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt 1 års udvikling i formuer: 7 pct. har tabt Over de sidste 1 år er de danske formuer blevet mere ulige fordelt. Kun de personer med de 3 pct. største formuer, har oplevet en stigning i deres formuer. Alle

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Regeringens Genopretningspakke giver i 2013 et tab for de ti pct. fattigste på 3,3 pct., mens de ti pct. rigeste får et tab på 0,1 pct. Det relative

Læs mere

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag Uddelt ved møde i Gladsaxe om Den voksende fattigdom og den øgede ulighed, den 8. november 2016 ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag 1. Fakta om ulighed og fattigdom Det følgende er baseret på

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliances lader i deres skatteforslag alle skattelettelser gå til de rigeste i samfundet. En direktørfamilie, der her en årlig husstandsindkomst

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde Progressiv arveafgift kan give En markant sænkning af skatten på arbejde i en skattereform kræver finansieringselementer. En mulig finansieringskilde til at lette skatten på arbejde er at indføre en progressiv

Læs mere

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( )

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( ) Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster 17-5-217 Af direktør Martin Ågerup (4 51 39 29) Resumé Personer med lav indkomst i 1987 fik den største indkomstfremgang af alle indkomstgrupper frem

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede En stigning i beskæftigelsesfradraget har været nævnt flere gange som et muligt element i det kommende skatteudspil. Indføres dette ved at den

Læs mere

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser Kapitel 2. Formueskellet mellem ejere og lejere er udvidet Der er kommet en meget stor forskel mellem ejernes og lejernes økonomiske situation. Fra 2001 til 2004 er uligheden i formuerne vokset markant

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Den rigeste 1 ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Danmark har oplevet stigende uligheder målt på indkomst de seneste år. Men indkomstforskelle fortæller dog kun én side af historien om velstandsfordelingen

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt 4. maj 2016 J.nr. 16-0472995 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 336 af 6. april 2016 (alm. del).

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Tysklands indkomstudvikling siden murens fald

Tysklands indkomstudvikling siden murens fald Tysklands indkomstudvikling siden murens fald Siden murens fald har Vesttyskland oplevet en radikal omfordeling fra fattig til rig. Den rigeste tiendedel vesttyskere har fået en samlet vækst i indkomst

Læs mere

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de rigeste Både Liberal Alliance og De Konservative er kommet med forslag til skattelettelser, der giver en kæmpegevinst til de rigeste. Gennemføres Liberal

Læs mere

FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER

FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER i:\november-2000\olie-nov.doc Af Martin Hornstrup 28. november 2000 RESUMÉ FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER Revisions- og konsulentfirmaet Deloitte & Touche har beregnet konsekvenserne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark De Økonomiske Råd pegede i deres efterårsrapport 2016 på, at forskellene i erhvervsindkomsterne har været stigende, særligt i årene efter krisens start i 2008.

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter 8. kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter Regeringens aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer indeholder en række tiltag, der letter skatten på aktier og investeringer. Disse tiltag

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Lavere aktieskat forgylder de rigeste

Lavere aktieskat forgylder de rigeste Lavere aktieskat forgylder de rigeste Sænkes den øverste aktieskat fra pct. til 7 pct. vil det give en skattelettelse på,6 mia. kr. Heraf vil de,8 mia. kr. gå til den rigeste procent. Den rigeste procent

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Den rigeste 1 ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Danmark har oplevet stigende uligheder målt på indkomst de seneste år. Men indkomstforskelle fortæller dog kun én side af historien om velstandsfordelingen

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

52 mia. kr. i skattelettelser er primært gået til de rigeste

52 mia. kr. i skattelettelser er primært gået til de rigeste mia. kr. i skattelettelser er primært gået til de rigeste Regeringen vil give historisk store skattelettelser. De sidste år er der allerede delt mia. ud i indkomstskattelettelser. Skattelettelser der primært

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Lønmodtageres finansielle formuer

Lønmodtageres finansielle formuer Analyse Lønmodtageres finansielle formuer De ca. 2,1 mio. danske lønmodtagere havde i 215 en gennemsnitlig finansiel formue på over 2. kr. pr. person. Størstedelen var placeret på indlånskonti, mens resten

Læs mere

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9.

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. juni 2015, 05:00 Del: Vi kan sagtens konkurrere med kineserne, polakkerne og tyskerne,

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Analyse 10. december 2012

Analyse 10. december 2012 10. december 01 Betydelig udskiftning i gruppen med de 1 pct. højeste indkomster Af Andreas Orebo Hansen og Esben Anton Schultz Over de seneste 0 år er den samlede indkomstmasse blevet mere koncentreret

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Udvikling i fattigdom i Danmark

Udvikling i fattigdom i Danmark Udvikling i fattigdom i Danmark Målt ud fra en definition af relativ fattigdom er andelen af fattige steget markant i perioden 21-27. Fattigdommen er steget, uanset om man ser på alle fattige, fraregner

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere