FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007"

Transkript

1 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007

2 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren inden for en måned skal udarbejde en ansættelseskontrakt, som skal underskrives af arbejds giveren og medarbejderen. En kopi af aftalen skal sendes til Tønder Kommune. VED SYGDOM Hvis en medarbejder i fleksjob bliver sygemeldt, kan der ydes dagpenge/refusion fra første fraværsdag, hvis én af følgende betingelser er opfyldt: Medarbejderen har været ansat i 13 uger inden første fraværsdag Medarbejderen er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse Hvis et af disse krav er opfyldt, er der ikke grundlag for at søge en 56-aftale (tidligere 28-aftale). Når arbejdsgiveren er berettiget til sygedagpenge-refusion, ydes der ikke fleks-refusion. Husk, at sygeperioder altid skal noteres på refusionsanmodningen. UDBETALING AF TILSKUD For at få udbetalt tilskud skal der udfyldes en særlig blanket, som kan hentes på Tønder Kommunes hjemmeside på eller bestilles hos Jobcenter Tønder tlf Se et eksempel på en udfyldt blanket bagest i denne folder. Den udfyldte blanket sendes til Jobcenter Tønder. En kopi af lønsedlen skal vedlægges. 2

3 UDFYLDNING AF BLANKETTEN Ved udfyldning af blanketten skal følgende oplyses: 1. Virksomhedens navn og telefonnummer 2. Virksomhedens cvr.nr. 3. Den ansattes navn 4. Bevillingens dato 5. Den ansattes cpr.nr. (bevillingens journalnummer) 6. Fra dato til dato (begge dage inkl.) 7. Hvor mange dage der er i arbejdsperioden 8. Hvor mange dage den ansatte har arbejdet i perioden 9. Hvis medarbejderen har haft fravær på grund af ferie 10. Antal dage en medarbejder har haft fravær pga. sygdom/delvis sygemelding 11. Grundløn 12. Søn- og helligdagsbetaling 13. ATP - 14 dages (eks. 42,90x 2 =85,80) og måneds ATP (eks. 81,30x2= 162,60) 14. Feriegodtgørelse (kan være 1 %, 1,5 % eller 12,5 %, skal fremgå af lønsedlen) 15. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 16. Pensionsbidrag (Arbejdsgiverens bidrag). 17. Andre arbejdsgiverbidrag, fx Akut-Fond. (Vedlæg venligst dokumentation for arbejdsgiverbidrag som påføres) Der kan ikke ydes refusion for løn eller dagpenge udbetalt i forbindelse med fravær på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser. 3

4 EKSEMPEL PÅ BEREGNING LØNSEDDEL Lars Larsen Fleks A/S Dynevej 66 Ressourcevej Slumstrup 6633 Slumstrup pr.nr.: CVR-nr.: Løn Enheder/timer À pris I alt Enhedsløn 160,33 105, ,65 Skifteholdstillæg 160,33 7, ,31 Kvalifikationstillæg 160,33 2,50 400,82 Bruttoløn ,27 - Pension medarb. 5% 917,86 - ATP medarbejder 81,30 Brutto før skat ,11 Skat -AMB 8% 1.388,00 - skat 40 % Fradrag kr ,00 Indsat på konto jan ,11 12,5 % Feriegodtgørelse optjent i perioden 2.294,65 Pensionsberegning Medarbejderandel 917,86 Virksomhedsandel 1.835,73 I alt til ovf. til Pensionsordning 2.753,59 ATP-bidragsberegning Medarbejderandel 81,30 Virksomhedsandel 162,60 I alt til ovf. til ATP Kongens Vænge 243,90 4

5 Med udgangspunkt i den viste lønseddel laves følgende bereg ning af tilskudsgrundlaget: Da der ikke kan ydes tilskud til kvalifikationstillæg, skal brutto lønnen reduceres med kr. 400,82, inden der foretages beregning af løntilskuddet. Da feriegodtgørelsen og pensionen beregnes ud fra bruttolønnen, skal disse tilsvarende reduceres. Lønseddel Fradrag - ej tilskudsberettiget del Tilskudsberettiget andel Bruttoløn ,27 400, ,45 Ferie godtgørelse 2.294,65 50, ,55 Pension - virksom hedsandel 1.835,73 40, ,65 I alt ,65 5

6 OVERSIGT OVER REFUSIONSBERETTIGET TILSKUD Løn Indgår ved beregning af tilskud Grundløn (antal timer: max. 160,33 timer pr. måned eller 37 timer pr. uge)...ja Anciennitetstillæg... Nej Funktionsløn (11)...Ja Kvalifikationsløn... Nej Fast påregnelige tillæg, f. eks. arbejdstids og ulempetillæg (11)... Ja Personlige tillæg... Nej Overarbejdstillæg... Nej Søgnehelligdagsbetaling (12)...Ja Løn under ferie (11)...Ja Løn under sygdom og barsel (11)...Ja Feriepenge...Ja Barsel... Nej Skat... Nej Renteudgift... Nej Fritvalgskonto (17)...Ja Bonus... Nej ATP og andre arbejdsgiverbidrag Arbejdsgivers ATP-bidrag (13)...Ja Arbejdsgiverbetaling til pension (16)...Ja Gruppelivsforsikring (17)...Ja 1. og 2. ledighedsdag...ja AER (arbejdsgivernes elevrefusion SKP) (17)...Ja DA/LO uddannelsesfond (17)... Nej Indbetaling til Akutfond (17)...Ja Ansvarsforsikring... Nej BST- kontingent... Nej Arb.skadeforsikring inkl. bidrag til AES / Erhvervssygdomsforsikring (17)...Ja Lovpligtig arbejdsmiljøafgift... Nej Arbejdsmiljøomkostninger i øvrigt... Nej Lønsumsafgift... Nej Finansieringsbidrag... Nej Sundhedsforsikring... Nej 6

7 Kommunens navn og adresse Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Tønder kommune Jobcenter Jomfrustien Tønder Anmodningen knytter sig til følgende bevilling Virksomhedens navn Den ansattes navn Hans Hansen Anmodning om udbetaling af løntilskud %-sats af lønnen Ansættelse i fleksjob (beskæftigelseslovens 71) Skånejob bevilget efter lov om aktiv socialpolitik, 75 Beskyttede stillinger bevilget efter lov om social bistand 91 Bevillingens dato CVR-nummer Pippi A/S, telefonnummer Anmodningen omfatter (Løn- og timedokumentation skal vedlægges) Afregningsperiode - fra og til dato (inkl.) 01/08-31/ Hvor mange arbejdsdage er perioden normeret til Hvor mange dage har den ansatte haft fravær pga. ferie i perioden Se vejledning side 2 Bevillingens journalnummer Antal dage Hvor mange dage har den ansatte arbejdet i perioden 23,0 Sygedagpengerefusion (se vejledning, side 2) Sygdomsperiode 1 Sygdomsperiode 2 Fra og til dato (inkl.) 23,0 Med løn Uden løn 0,0 Hvor mange dage har den ansatte haft fravær pga. sygdom i perioden Ved delvis sygemelding, angiv også antal timer Fra og til dato (inkl.) Hvor mange dage har den ansatte haft fravær pga. sygdom i perioden Ved delvis sygemelding, angiv også antal timer Udbetalt løn i anmodningsperioden (Løndokumentation skal vedlægges) Grundløn inkl. fast påregnet tillæg (også ved løn under ferie, ved sygdom og under barsel) Start før tilskudsperiode Ikke afsluttet Antal dage 0,0 Antal timer (kun ved delvis fravær) 0,0 Start før tilskudsperiode Ikke afsluttet Antal dage Antal timer (kun ved delvis fravær) Kr ,00 Udbetaling af mertid, søgnehelligdagsbetaling o.l. Arbejdsgiverudgifter til: ATP Feriegodtgørelse (ekskl. ferie med løn), oplys %-sats 12,50 Kr. % 162, ,00 555,00 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 102,60 Pensionsbidrag, oplys %-sats 7,20 % 1.620,00 Andre arbejdsgiverbidrag, fx ferietillæg akutfond 82,50 Arbejdsgiverudgifter i alt - kr ,70 Samlede udgifter Erklæring og underskrift på side 2 Kruse Print System A/S - Tlf = ,70 Blanket Side 1 af 7

8 Arbejdsgivers erklæring og underskrift Er medarbejderen stadig ansat Nej Ja Hvis nej, angiv ophørsdato Arbejdsgiveren erklærer hermed, at de afgivne oplysninger er rigtige, og at regler, forpligtigelser og rettigheder, som angivet på side 3, er bekendt og overholdt. Dato Underskrift Grundløn: Sygedagpengerefusion: Skånejob: Beskyttede stillinger: Udbetaling: Løntilskuddet må ikke overstige mindste overenskomstmæssige løn, og der er fastsat et maksimum for, hvor høj en løn, der ydes løntilskud til, jf. beskæftigelseslovens 71, stk. 3. Mindste overenskomstmæssig løn fremgår af bevillingen. Kommunen fratrækker eventuel sygedagpengerefusion fra løntilskuddet uafhængigt af, om virksomheden har anmodet om/modtaget sygedagpengerefusion fra kommunen, jf. bekendtgørelse om fleksjob, 2, stk. 1. Skånejob er bevilget efter tidligere regler i lov om aktiv socialpolitik og beskyttede stillinger er bevilget efter regler i den tidligere lov om social bistand. Denne lovgivning gælder fortsat for disse job/stillinger. De på blanketten anførte regler og lovgrundlag gælder derfor ikke for disse job/stillinger, men blanketten skal anvende ved anmodning om løntilskud fra kommunen. Løntilskuddet vil blive indsat på virksomhedens NemKonto. Forbeholdt kommunen 8 Kruse Print System A/S - Tlf Blanket Side 2 af

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere