1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen"

Transkript

1 1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen Side Aug. Landsogn 6. Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø. Morten Hansen. Ved ægt med?. 3 søn. 1 dat. A: Hans Markusen, f Værge: Jep Køller. B: Jep Markusen, f Værge: Morbror, Per Ibsen, Olsker. C: Markus Markusen, f Værge: Morbror, Esper Ibsen, Nyker. D: Boehl Markusdatter, er vanvittig. Værge: Morbror, Hans Ibsen. Ved ægt med enkemanden, 1 søn. E: Hans Mortensen, f skifte aug. side 274 (176 Film no.615 Skifteprotekoller Anno 1697 den 12 augusty er holden Registrering och Wudering efter Morten Hansens Sl: Hustru Anne Ibsdaatter, som boede og døde paa den 4 Jordfiedomsgaard, beliggende i Røe sogn, hvor ved var Otuer vrende efter Høyedle og Velbaaren Hr. Ettatsraad af Amtmand Hr. Hans Boefkes er gangrer ordre till Velledle Jl:Vire ambtmand og Christian Tuxes, og hans igies g:sturer befaling, Skifte Shristurrej Henrich Bregmas, derved blef til Wurderings mænd speldet Hartvig Andersen og Friedech Hansen, hvorda er forefundes og pahseret, som her efter følger Nemli: Heste og Hopper. En brun ugillet hest for 16 Sdr., en brun hielmet gilling for 8 Sdr., en guhlbrun hest med og graae maaes for 3 Sdr., en brun snoppet hoppe for 5 Sdr., en brun blarket blisset gilling for 3 Sdr., en sort brun ung hoppe er sat for 10 Sdr., et sort V=gillet hest føll 2 Sdr., et brunt ugillet hest og nu af verdi sat for 4 Sdr., Tveledet sønnes Hans Markusen forhen efter sin Sl: Faders død blef bevilget i Tvileket og værges Jep Krøller til lige med Myndlinges nu til sig annammer, orh derimod skall de 2de: sidst føde sønner have lige vederlaeg til bevilgning, som ved endelig Skifte skall værde udlagt. Qvæg. Et sort stirert koe 5 Sdr.2 mrk., en sort grimet koe for 5 Sdr. 2 mrk., en liden røe koe for 5 Sdr., en rød koe noget større er sat for 5 Sdr. 2 mrk., en bleg røgget koe af verdi 5½ Sdr., hvilake koe denne Sl: Qvindes datter Boel Markusdatter, som er it meget ekendigt vogt og vanvittigt barn forhen er blestues til nødførstt for ud beviilget som werges moderens broder Hans Ibsen i Røe Sogn nu tilligemed med Barnet til sig annammer, ork dermed forsvarlig omgaais, en rød røgget koe for 5 Sdr. 2 mrk., en sort røgget koe for 2 Sdr.2 mrk., en sort koe for 4 Sdr. som engang har kalstust, en brun braaget Qvie 3 Sdr. 2 mrk., it sort hielmet studnød 3 Sdr.2 mrk., en rød røgget Qvie kalst 1 Sdr., en rød herret Qvie kalst 1 Sdr. 2 mrk., 2 sorte kiør kalstur 2 Sdr., en rød tyr kalst for 2 mrk., en røe rygget Qvie kalst 2 mrk. Faar og Lam. 8 støker faar 3mrk st. er 6 Sdr. 5 lamb à 1 mrk 8 skl. Er 1 Sdr. 3 mrk. 8 skl., Svin. En sort soe for 1 Sdr.,4 gamble griese à 1 mrk er 1 Sdr., 8 unge griese à 12 skl. Er 1 Sdr.2 mrk., 3 gamble geder for 1 mrk. 8 skl., Kaabber En gammell brygger kiedel til 3 Sdr. 3 mrk, en stor span kedel er vedstig til 3 Sdr. 1 mrk. 8 skl., 1

2 I en seng paa lofted, en hiemner veftvet bolster overdyne 5 Sdr.,en deell fin hamper varpet vruegers er vihtig till penge 2 Sdr. 2 mrk., en dreel varpet lin brugars som er noget fin, er vehtig till penge 2 Sdr., en drell grøn blaargarns nøgle gars er vehtig till 2 Sdr. 1 mrk., 30 als groft ubleget hørlerret dreltes indbyrdes imellem alle 5 børns hvor at hver bekom ales til denne at paa klæde, denne Sl: Qvindes ifareklæder er efter shrester, af sort Sarsses shiørt med femb bræder udi for 5 Sdr., et sort tersserlles trøje 4 Sdr., it grønt pløtpis snurløft med røde kuøtted er mer oek staall maller udi for 1 Sdr.2 mrk., it blomuet kaffes snørlist med 9 par støtte sølst maller udi til sammes sat for 4 Sdr.2 mrk., en gammell sort klædes trøje 3 mrk., en sort grøn kledes kaabe som ide er vendt, er sat for 5 mrk., en sort gammel fiist shattes trøje er sat for 1 Sdr. 1 mrk., et gammelt rød vaamels shiørt 1 mrk 4 skl., Summa ifare klæder 25 Sdr. 3 mrk. 4 skl.derimod blest ansat orh paa penge satte Morten Hansen ifare klæder paa det. De kand liges lige ved=berørte hans hustrues ifare klæder, orh er en sort fiist shattes kioll for 4 mrk. et par sorte fiist shatte bopser for 18 Sdr. én graa klædes kiole med graa knapper ude er sat for 5 Sdr. én graa wadmels kiole for 1 Sdr. 1 mrk. én hørklædes foer shiorte for 1 Sdr. er 12 bik rester 13 Sdr.2 mrk. 4 skl. For hvilke 13 Sdr. 2 mrk. 4 skl. Morten Hansen af Boet meddell skall have udlæg som her efter skall indføres saa deles da for skrefte denne Sal: Qvindes samtlige 4 sønner og en daatter, og som daatteres som for ermelt er saa meget elendigt, Conferteredes at de vedkommende herpaa Srerboet at hun tager lige lod med sine Brødre, er de derefter hvers laad 5 Sdr. 10 2/5 skl.saa er derfor dend elste søn Hans Markus laad som Jeppe Køller i Røe sogn er Verge for udlagt, en sort klædes kaabe som eike er vendt for 5 Sdr. it gammel røtt wadmels skiørt 1 mrk. 4 skl. Til overs 10 skl. Dend anden søn er Jep Markusen som Peder Ibsen er værge for tilkommer 5 Sdr. 10 skl. Tillagt it sort sarses skiort med 5 breder udi for 5 Skl. Hos Jep Kiøllers Myndlings udlæg at it gl. Wadmels skiort 10 skl. Dend teidis søn er Markus Markusen som Esper Ibsen er værge for tilkommer 5 Sdr. 10 skl. Der for tillagt en sort klædes trøje for 3 Sdr. 2 mrk. it grønt pløthis snørlust med 2 røde knøttedermer 6 mrk. af en sort klædes trøje 6 skl. Hos Morten Hansen 4 / daatters Boel Markusdaatter som Hans Ibsen i Røe sogn er værge for tilkommer 5 Sdr. 10 skl. Tillagt it blommed kastes snorluf ( seorlust ) med 9 par sølst maller udi for 4 Sdr. 2 mrk. en sort klædes trøje 3 mrk. til overs 6 skl. Dend sidste yngste søn Hans Mortensen som faders Morten Hansen er værge for tilkommer 5 Sdr. 10 skl. Der for tillagt en sort tersends trøje for 4 Sdr. en sort gammel fiilt skatts trøje for 5 mrk. til overs 6 skl. Med er wurderet en nye wefurt benke dyne paa Nørrebriek J dyne for 1 Sdr. it askebord i stue for 1 Sdr. 2 mrk. en laas fast ege haest kiste for 2 Sdr. en bag stoll for 8 skl. En gammel egeskist i krobhuset udi laas for 1 Sdr. en meel kiste i meell huset for 2 Sdr. en fyrre kiste paa mellem lofted ude laas for 1 Sdr. en gammell fyrre kiste for 1 mrk. it drøtter trug for 4 skl. En kierer for 6 skl. En ege fiering for 8 skl. En gammel halft tønde for 8 skl. En raa nødde gud for 3 mrk. en brende wins otting 6 skl. En gl. fiering for 4 skl. It gl. saløb for 4 skl. En forrelids crill 4 skl. Itang mihler med it lær hoferd løu ude 1 mrk. 3 sy bøtter i Steerhuset à 4 skl. Er 12 skl. En fyrre øre span 6 skl. En stor fyrre span 1 mrk. 7 sybøtter à 2 skl. Er 14 skl. Et drøtte trug for 4 skl. En west med jers oh behør for 5 Sdr. 2 (w ) brødder begge 1 mrk. I Lille Stue Et gl. øllkar for 3 mrk. it slagbord for 1 mrk. 8 skl. It sold for 4 skl. I Steerhuset it øllkar 2 mrk. it drøtte trug for 4 skl. En olting for 4 skl. En ølltønde paa 3 firring i krophuset for 1 mrk. 8 skl. En brurk norde til i stue for 1 mrk. 8 skl. En beurk paa lofted af fyrre for 2 mrk. en lide spin roek 2 mrk. en større spin roek 1 mrk. en lides haspe for 4 skl. It laasfast fyrre skrin i stue 1 mrk. 8 skl. En lide fyrre benke i stue ved karkelovns for 1 mrk. en hand qvers med hus og steers seill 7 mrk. en gammel ølltønde for 6 skl. En warpe for 1 mrk. 2

3 I Gaard En karm wogs med juhl og fadding for 6 Sdr. en gryde krog for 2 mrk. en dito for 12 skl. En høe kieder vogs med hammel halsseler og jern nagle for 4 Sdr. 2 mrk. 2 aar med bihl for 1 mrk. it hær kar for 1 Sdr. en hus stie for 1 Sdr. 2 smaa vogn stier 1 mrk. et graner træ for 1 mrk. 8 skaaltte: hamper blaar à 2 skl. Er 1 mrk. en jern spade for 1 mrk. 8 skl. Egebræ à 8 skl. Er 1 mrk. en gammel slede for 8 skl. Var her i boet En lide halt tønde med smør som Morten Hansen beretted at hastur solt, og derfor andsat for aatte Sdr. hvilke 8 Sdr. Morten Hansen at børnenes værger blif bevilget til hielp og at kortning paa reste af de ifare klæder som for skieled at Morten Hansen som for melt skulle af Steerboet middell hastur udlæg for rester i gie som Morten Hansen skall have udlæg for, som er 5 Sdr. 2 mrk. 4 skl. Noeher wuderet en nye blaargarns bord dug for 3 mrk. et lidet blaargarns gl. lagen for 12 skl. It nyt blaagarns lagn for 3 mrk. it hampe bruegarns handt klæde for 1 mrk. belangende dend sæd og aufling som i dette aar er saaed, og nu findes paa marken u indhøsted, da blest derom nu her paa Steerbord at handlet og Accorderet at Morten Hansen skal have den halstur part sat ald Sædes, Rug Bing, haufre hør lin og hamp, og samptlige Børn skall lige saa haftes den andes halstur part af alle slags, og skal sæden deles paa agerne saa som de best kand komme til ening derom, og hørt som er indhøsted I Lades at deles, og naar det er delt i toe lige lodder, saa skall Morten Hansen tage sin part og høste till gaarden den 4de i Røe sogn og der imod svare till helstles af ald afgiftes for indverende aar 1697 og samptlige Børnene S værger skall i gies fra dele at dend sidste halstur part en femble part til Morten Hansens egen søn, og saa samptlige førre Sædes til berørte gaard, og der af terske forret der at fortures, og der af dend halstur Cand gilde for bemelte aar 97, at svare og betal med ald andes afgift som ydes bør, fra gaardes, og paa det vides kand hvor meged børnes til best komme kand, af det øfrige forudes skattes og afgittes, da skall Børnenes halstur part, paa marekes settes, og saa udringnes hvor meged over skyder og Vergernes skall svare till, hvilket her efter skall indføres, Vergerne foregav at være boet til førende en Hoppe som er udgangs eller skoust meer, hvilkes ike nu er tilstede, men loved derom muligt till Skifte bliver at oplede, at der og kand taperes, hvis pant satte Goeds som nu er udsat som Boet tillhørre derom skall Morten Hansen eller verger er for skafte rigtighed intil redelig skifte skall holdes, derved saa denne Registrering sluttes, at saa er Paseret som for krestuet staar Testerer H. Brugman. Paa Jepp Køllers vegne Erik E. M. S. Mads. Peer P. I. S. Ibsen. Esper Ibsen. Hans H. I. S. Ibsen, Morten M. H. S. Hansen, Hartuig Andersen, Frederik Hansen. Widere er fore gisturs at Hans Jensen i Røe sogn at hand haver at Morten Hansen til nu der pant bekommed 2 syede Grønder med skin nu der for laante penge tre Sdr. som Morten Hansen og ved girk, og er begge Giønderne efterseet og ej høyere i werdi befindes, der for er derom slutted at Morten Hansen har kuret til at løse it hiønde, og Børnenes formynder at løse it Giønde lige maader angav Hr. Christen Lind i Røe sogn at til hannen er af Morten Hansen til pant lestueret, it Solst skab og en liden Solst maade for laante penge 8 Sdr. hvorom Arfningerne sidst vill foreenes det at indløse naar Retten treekkes af det som panted er leæder end de ud laante penge, da hastuer Arfvingerne rest til Deeling, endnu vedere angaf Morten Hansen Sterfboet at vere til beste. Efuer Skredder Constabel paa Christiansøe er her til boet skyldig for opbaarne før vare Referende 7 Sdr. 1 Mrk. Claus Hørker i Bodilsker for vere penge 3 Sdr. Peder Andersen i Gudhiem skyldig penge 3 mrk. Peder Skomager i Gudhiem er og skyldig penge 3 mrk. Moens Madsen i Olsker sogn er skyldig for løn penge 2 mrk. Summa anddrager for skrefter Sterfboet løsøre til penge 182 Sdr. 1 mrk. 14 skl. 3

4 Nest paa følgende i Septemt berørte aar 1697 er efter foregaaende loulig giorde tillysning og forskrefer forfattede Registrering holdet endelig Skifte og Deeling efter Morten Hansens Sahl: hustru Anne Ibsdaatter, som boede og døde paa d. 4 gaard i Røe sogn, imellem denne Sl: Qvindes efterladte mand bemelte Morten Hansen paa erne, og paa anden side de Sl: Qvindes børn, som til sams er 4 sønner og en daatter, hvor at den ældste søn er Hans Markusen nu paa 9de aar gammel, for hannem er Jep Køller til Werge anordnet, dend anden søn er Jep Markusen, nu paa 5te aar gammel, for hannem er Peder Ibsen i Olsker sogn, hans Morbroder til Werge anordnet. Dend tredje søn er Markus Markusen nu paa 2de aar gammel, for hand er Moderbroder Esper Ibsen i Nyekker sogn, før hannem er til Wergw anordnet, Dend fierde og yngste søn Morten Hansen med denne afdøde Hustru nu flet haver er Hans Mortensen under it aar gammel, for hannem er Faderen sielf Werge, Daatter Boel Markusdaatter kilts daatter er Wanvittig, og var hende forhen til Werge anordnet hendes Morbroder Hans Ibsen, mens til forordnet Esper Ibsen boende i Nyekker sogn, efter som hand er Werge for Markus Hans yngste søn, om hvilke i meeninger i sin tiid at have adgang, at besidde denne sin Faders Gaarddes aarsuge hand og for samme daatter er till ordnet at Werge, paa det om hund, gaardes tilkiendes intil hans myndling taeyvopt vorder, gaardes at beboe det da kand nyde opfostring paa denne 4de gaard, efter som hund ellers ike meget haver til opfostring hvorved paa Rettens vegne var oftuer verende, efter Høyedle og Velbaarne Hr. Eitatsraad og Ambtmand Hr. Hans Boeferke er gangen ordne till Welledle Hr. Vise Ambtmandes Christian Tuxen, og hans igire gifurer befahling Skifte skrivers Hanrih Brugmas møtte ogsaa de forhen ved Registringes bregende taxerings mand, hvor de videre er forefundes og Pahseret som følger, først blef angifne, efter skrefe bort skyldig gield, og dertil er giort udleg som herefter følger. Willem Jacobsen i Rønne fordret efter sin Speciale fortryniolse med deel for=triekning indberegnet til denne Sl:Qvindes begrafeelse, som til samme op drager til penge 36 Sdr. 2 mrk. udlagt er Brun Hielmet Gilling for 8 Sdr.,en slet Brun Hoppe 19 Sdr., en Røe Koe noget stor 5 Sdr.2 mrk., en sort grimed Koe for 5 Sdr. 2 mrk. 8 Faar à 3 mrk. er 6 Sdr., 4 Lamb à 1 mrk. 8 skl. Er 1 Sdr. 2 mrk., Herrits Capetainen Jørgen Pedersen i Wrorgaard i Oelsker sogn fordre 3 Sdr., udlagt en Brun blaak blisset Gilling for 3 Sdr. Peder Rasmus i Rønne fordret efter Regnskab 11 Sdr. 2 mrk. 13 skl., udlagt en liden Røe Koe for 5 Sdr., en sort røgget Koe for 5 Sdr. 2 mrk., 4 gamble Gies for 1 Sdr., en ung Gaas for 13 skl. Morten Hansen tillkommer som Rester paa at hans Ifare klæder er saa gode som for skreffer hans hustrues Ifare klæder der imellem Børnene er deelt, og forhen anmeldes penge 5 Sdr. 2 mrk. 4 skl. Udlagt en guhl brun gl. Hest med en grae Maae for 3 Sdr., en Røe røgget Qvige kalf for 1 Sdr., en Røe herret qvige kalf for 1 Sdr.2 mrk., it gl. Sæløb for 4 skl., Item tilkommer Morten Hansens egen søn Hans Mortensen for bettilgning imod den søn Jep Køller som for en melt er Werge for bekommet haver it og saa god som 4 Sdr. udleg for penge 4 Sdr., udlagt it sort ugillet Hestføll for 2 Sdr., en deel marped lin Bruegarn for 2 Sdr., ligesaa tilkommer og søn en Markus Markusen som Esper Ibsen Werger for bevilgning 4 Sdr. udlagt en sort Koe, som eengang har kalfuet taxseret for 4 Sdr., Barbara; Christoffer Hansen i Rønne fordrer for sig silf efter Regnskab 5 Sdr. 7 skl. Og paa sin Mands Moder afgangne Else Jens Lars Wegne 7 mrk.10 skl., er 7 Sdr. 1 skl., udlagt en sort tiernet Koe for 5 Sdr.2 mrk. en nye wefuet beneke dyne for 1 Sdr. 2 mrk 1 skl. Paa Nørre Benek i stue.jens Hansen i Olesker sogn fordres som Rester ( kefer ) 1 mrk. 12 skl., udlagt og benok nordes i stue 1 mrk. 8 skl., en fiering for 4 skl., Morten Jensen i Rønne fordret efter sin Seddell for opbaarne vare, penge 1 Sdr.3 mrk. 7 skl., udlagt 2 sorte Hior ( Gior ) kaefue for 1 Sdr. it syet Gieude for 1 Sdr., til ofuers 9 skl. Mouritt Marokmas i Rønne fordret tm i forige Skifte bref efter Sl. Markus Hansen og dend paa 4 Gaard i Røe sogn opretted som frender forretning er indført 1 Sdr.1 mrk. udlagt af en Røe braaged Qvige disse 5 mrk. 4

5 Elisabet Sl. Claus Bohues i Rønne fordret efter sin Seddell Resterende paa en Mysings andele 3 mrk.10 skl., og for andre vaher 8 skl. Er 1 Sdr. 2 skl., V H laf en Røe braaged Qvige 4 mrk. 2 skl.:/: Peder Espersen i Røesogn fordrer som Rester sides det sihifte, efter Sl. Markus Hansen 12 skl., udlagt og Bryde Kraag for 12 skl.:/: Lars Ibsen i Olesker sogn fordred for deeler til denne Sl.Qvindes Liigkiste 6 mrk. en tønde Malt 6 mrk., for 2 skeppe Saaet Bing 3 mrk. Weftløn 1 mrk. en 4 4 Sdr: udlagt, en lin West med Jers for 5 Sdr. til overs 4 mrk., Weidiek Haagensen fordred tieniste løn for 4 ale blaarlerret 8 skl. Er 2 mrk. udlagt en gryde kraag for 2 mrk. Niels Ibsen i Nyekker sogn fordred for 2 skepper Rug 5 mrk. paa en dreng Mons Larsen vegne for 2 sorte Wadmels boper 2 mrk er 7 mrk. udlagt en Hiem guers med lyus for 7 mrk., Esper Ibsen i Nyekker sogn fordred for forstreokning 2 Sdr. 3 mrk. 12 skl, udlagt 2 unge Gies à 12 skl. Er 1 mrk 8 skl en dell fin Hampe bruegarn for 2 Sdr. 2 mrk., en liden fyrre leiell 4 skl. :/: Henrih Albretsen i Røe sogn fordred 1 Sdr. 1 mrk tillagt 3 gamble Eener 1 mrk. 8 skl. Af it Askeboed i stue 1 mrk. en førre Benek paa lofted 2 mrk. en half tønde for 8 skl. :/: Jørgen Henrihsen i Røe sogn fordred som i Markus Hansen Skifte bref en udlagt for it Bord 5 mrk. it Aske Bord i stue for 6 mrk. til overs 1 mrk. Trompeters Hans Larsen som denne Gaards afgift for sin gage er ahrigneret fordred for A og guarhl Skatt 5 mrk. 4 skl. Jordebogs penge 4 mrk. for A Rester Jordeb: 10 mrk. og it Faar 4 mrk. 8 skl. Er 5 Sdr. 3 mrk. 12 skl. Udlagt en Brun braaget Qeige 14 mrk. en lesned Age dyne 4 mrk. it øhlkar i Steerhuset 2 mrk. af en span kedell 3 mrk. 12 skl. Item Rester for A som paa Trompetternes vegne til Ambtskriver er overdrage for en tønde Rug 9 mrk.for en tønde en skepp: Biug 10 mrk. 13 skl. Giør 4 Sdr. 3 mrk. 13 skl. Udlagt en hiem vehued bolster dyne for 5 Sdr. til overs 3 skl. Hans Rasmussen Skomager fordred arbeidsløn penge 2 mrk. 2 skl. Udlagt en Spinde Roek for 2 mrk. 2 skl. Mons Olsen i Røe sogn fordred arbwidsløs penge 1 Sdr. udlagt it Slee kar 4 mrk. Sogne Degn Claus Petersen for denne Sl: Qvindes Lig begiengelse bevilged 2 Sdr. 2 mrk. udlagt en Nye blaargarns bord Dug 3 mrk., it nytt blaargarns lagn 3 mrk. it Hampe brurgarns Handklæde for 1 mrk. Jernspade 1 mrk. 8 skl. 2 Ege bræ for 1 mrk., en bag stoll for 8 skl., Hilleborg Espersdaatter fordred tienste løn for en Sort Wadmels klædning 8 mrk., en blaargarns opled og Serek, og it blaargarns forklæde 4 mrk,, 2 par Skoe à 3 mrk. er 6 mrk. en bruegarns opled 2 mrk., en Hustiu 2 mrk. Vreulerret for 6 mrk., en Røe Wadmels trøye derfor 5 mrk., Noeh som hende tilkommer og derfor efter Sl.Markus Hansens Skifte breftes udeisning 1 Sdr. 1 mrk., en fyrre kiste paa mellem lofted ude laas 4 mrk. en Spinde Roek 1 mrk., en Haspe for 4 skl. It gl. lidet blaagarns lagn 12 skl., 8 skaalt Hanpeblaar 1 mrk., en varpe for 1 mrk. hos stuen Conetabete paa Christiansøe 6 mrk. 12 skl., hos Peer Ennersen i Gudhiem 3 mrk., hos Claus Horkar ibid 3 mrk. hos Mons Madsen i Olesker sogn 2 mrk. at en Røe braaged Qvige 14 skl. It Drottetrug 4 skl., en otting 4 skl., en 8 skl, Endnu it drotte jrig for 4 skl., it Sold for 4 skl., en gl. øhltønde 6 skl., en Slee 8 skl., hos Morten Jensen 8 skl., Kirstine Ibsdaatter fordred tienisteløn for it par Skoe penge 3 mrk. udlagt en kierne flør 6 skl., en brende viens otting for 6 skl., at en spae kedell 4 skl., Stangmieler for 1 mrk., 2 tarmed bihl for 1 mrk., Kirstine Sl.Jep Moensen i Olesker sogn fordred for 6 ale bruelerret à 12 skl. Er 4 mrk. 8 skl., udlagt af en tievst med Lars Ibsen 4 mrk., en Ege fiering for 8 skl.m Hans Mortensen i Aakier sogn fordred Arbeidsløn for denne Sahl. Qvindes liigkiste 6 mrk. og laante penge 2 mrk. er 2 Sdr., udlagt en Sort Soe 4 mrk., en Raa Nødde hud 3 mrk., it graner træ for 1 mrk., Maren Mortensdaatter fordred Wehtur løn 1 Sdr., udlagt hos Peer Andersen i Gudium 3 mrk., en gl. kiste 1 mrk., Lars Hansen frot i Røe sogn fordred Arbiedsløn 1 Sdr. udlagt en Ege kiste i Krobhuset 4 mrk., Morten Kofoed i Svaneoke fordred efter sin Seddell som skulle Reste at Sl. Markus Hansen var skyldig til S. Jørgen Boheis Sterboet i Rønne penge 5 Sdr. 2 mrk. 4 skl., Herimod Disputered arfningerne efter som det ieke er fordred paa Skifted efter Sl.Markus Hansen. Da som Sahl. Jørgen Bohus boe lenge har stait under forsiegling, kand ford: imod sigelse og anderledes befaldes end det til Lov og Ret er henvist og for Summen udlagt at hvis Ifver Skredder 5

6 Constabell paa Christiansøe er skyldig her till boet som i alt er 7 Sdr. 1 mrk., deraf disse 5 Sdr.2 mrk. 4 skl. Sogne Præsten Hr. Christian Lind fordred som Rester til dato 9 mrk. udlagt en laasfast half Egekiste for 2 Sdr. 2 smaa voge stur 1 mrk. Jørgen Hansen i Røe sogn for at grafur fordred 1 mrk 4 skl., udlagt en Benek i stue ved Karkelovn for 1 mrk., it drøttetrug 4 skl. I mod denne Sl. Qvindes begrafuelse bekostning som op drager efter forteigelse till 43 Sdr. 3 mrk. 4 skl. Tilkommer Morten Hansen lige vederlang og udleg for summen 43 Sdr. 3 mrk. 4 skl. Udlagt en brun ugilled Hest for 16 Sdr. en brun snapped Hoppe for 5 Sdr. en Røe braaged Koe 5 Sdr. 2 mrk., en Hør keder vogn 4 Sdr.2 mrk., 5 unge Grise à 12 skl. er 3 mrk. 12 skl.,en Karm vogs 6 Sdr. en Meell kiste 2 Sdr. en hus stie for 1 Sdr., 2 brødder for 1 mrk., 3 Siebøtter 12 skl., 7 Siebøtter for 14 skl., it Slagbord 1 mrk. 8 skl., en øhl tønde paa 3 fieringer i Krobhuset 1 mrk. 8 skl., hos Peer Skomager i Gudiun 3 mrk., it laas fast førre skri i stue 1 mrk. 8 skl., en stor førre Span med laag 1 mrk., en førre øver Spa 6 skl., Skifte Forvalteren till Solarium 5 Sdr. 2 mrk., Skifte Skriveren for sin umage i alt 5 Sdr. 2 mrk., udlagt en Sort hielmed Stud rød for 3 Sdr. 2 mrk., en gammell Brøgge Kedell 3 Sdr. 3 mrk., at en røe braaged Qvige 1 Sdr., at en Span Kedell 2 Sdr.1 mrk. 8 skl., it Lamb for 1 mrk. 8 skl., Stempled papir till Skifte brefved for 3 mrk., udlagt it øhl kar i lille stues 3 mrk., Wurderings mændene for deres umage hver bevilged 2 mrk. er 1 Sdr., udlagt en røe Tyre kalf for 2 mrk., en røe rygget Qvige kalf for 2 mrk.;summa andrager for skrefes Pretentioner til penge 182 Sdr. 1 mrk. 14 skl. Liguideret blifver inted udi behold og til Deeling af løsøre, alleniste de i dette aar 1697 eet nu flede Sæd, hvoraf Morten Hansen som for er melt af Rug Bing og Haufre beholdes dend halfne part, og derimod Ruder halfne Skatt land gilde og Rettighed ved hvad nauf det hafu kand for 97. Dend ande halfne part tilkommer ford: denne Sall. Qvindes børn 4 sønner og en daatter, hver sin andell som i alt er taxeret for 21 Sdr. 1 mrk og som ald landgilde tjende af Rettighed er efter seet og andklage da kommer der at intet videre til ofuere som børne kand hafne til deeling saa er Liguideret berørte koruets tapt og dend halfne gaar 96 Landgilde tjende og ald halfne Rettighed, hvor saa en hver werge tilkommer alt udlegge 4 Sdr. 1 mrk. Nembl: Morten Hansen 4 Sdr. 1 mrk. og Esper Ibsen for begge børn hand nu er werge for 8 Sdr. 2 mrk., Item Jepp Køller 4 Sdr. 1 mrk. og Peder Ibsen 4 Sdr. 1 mrk., og haver de forred herpaa denne 4 de Gaard at lade for tær skulle noged meere af Sæde afuer skyde, saa kand ver gerne derfor Børnene underholde og til Gods see. Belangende det Hør somi dette aar er indauhlet, da er det inge feher til samme 2 Stolperen til Bilekerne, Ivieket er taxseret for 10 Sdr. Derimod for over Lars Nielsen Smid i Aakierkebye for denne Sl: Qvindes liigbehlag 5 Sdr. blifne da igies 5 Sdr. deraf beholder Morten Hansen hehtes som er 10 mrk., og hver Barn 2 mrk. Widere befindes at en otte mands forretning paa dend 4de Gaard i Røe sogn, Dateret d. 19 juni 1696 at denne Gaard i alt er taxeret for 273 Sdr. 2 mrk. at hvileke Summa endnu findes ubetalt til vilb: Hr. Vice Lands Dommer Ancher Møller, Mads Kofod Povhsen og Niels Peersen i Svaerke 198 Sdr. 3 mrk. 8 skl., efter som Morrits Markmas for sene fordrede 5 mrk. nu her ude har bekommed udleg af Løsøre. Item fra tages og af bemelte Summa S: Markus Hansen 3 sønner og en daatter deres anpart till hver laad, eftersom daatters er til regned lige laad med brødrene 8 Sdr 2 mrk 6 skl., er til sammes 34 Sdr. 1 mrk. 8½ skl. Bliheer saa igie efter som alt andet, efter Dommers tilhold opskriftens og guiter ingers formelding er betalt naar fra taget dette Skifte breft Stemplet papir 3 mrk. endnu penge 218 Sdr. 2 mrk. deraf tilkommer Morten Hansen den halfne part som er 109 Sdr. 1 mrk., dend anden hafne part deeles imellem for skreftne denne Sl. Qvindes efterladende 4 sønner og en daatter, er deraf en broderlod penge 24 Sdr. 1 mrk. 2 skl. Og søsterens lod er penge 12 Sdr. 9 skl. Belangende Gaardens indfrielse, da blef at handled imellem parterne, Membl: Morten Hansen forgaf at saa frembt hand kand faa ande leilighed, vil hand flytte her fra denne 4de Gaard i Røe sogn til nyt kommende midfaste 1698 om hand bekommer sine penge, mens hvis hand inge ande Leilighed kand bekomme da skafe hand Morten Hansen blifne boendes paa Gaards intill hand var der lønlig udsagt, og sine penge bekommer, hvor om Morten Hansen lofnede at vill for skafe redelig byskee fra sig, da hand at sielf 6

7 svare til Gaardfens afgift Landgilde og rettighed for det paa kommende aar 1698 hvilket hand loved at efterkomme, andgaaende wergerne paa dend myndlingers vegne da som Esper Ibsen er werge for Markus Hansen yngste søn Markus Markusen hiunes vell at det bare i sin tiid kand vere saded i den 4de Gaard i Røe sogn berettiged, til med en og Esper Ibsens werge, for det vanvittige daatter og barn Boel Ibsdaatter ( Markusdaatter ), og hun inted synderlig haver at ved sette, hvor ved hun ophold og varetage ellers kunde nyde, da er for best er aihted at des som beboer Gaardes de ogsaa imod tages samme barn, hvileket Esper Ibsen begeirn meligt sig kand paatage Gaardes intil hans for: Myndling vorderlang vopes at bebar, og afholde dend ved god hefd aflige, og svare rettigheden, dette forslag gifves arfningerne og deres werger santlige til efter retning, som for at svare videre bekostning, her nu paa Sterfboet for satted en, skulle noges dermed ej vilde lade sig nøye, da viser en hver Pretention til Lov og Ret og endelig dom, mens adfe der udi at myndlingerne inge skade der ved til føyes, efter andfordring af Sehifte betientene hafde de vedkommende ej videre dette Boe at kunde vedkomme at foregive end for skrefnet staar, at saa er til ganget og Passeret Testerer H: Brygmas, Esper Ibsen, Morten M.H.S.Hansen, Peer P.I.S.Ibsen, Hartuig Andersen Frederik Hansen. 7

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk.

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk. 1313.Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Nr. 122. Side 182. 1702. 10. Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 1 søn. 1 dat. A: Esper Hansen, f. 1701. ( 8 uger.). Værge:

Læs mere

5143,Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Film 615

5143,Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Film 615 5143,Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Film 615 Nr. 67. Side 107b. 1696. 28. Jan. Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Anders Poulsen. 1 søster. A: Kirstene Ollsdatter, død. 1 søn. 3 døt. 1: Peder

Læs mere

Faar og Lam. 12 stk gamble Faar á 4 mrk er 12 Sld., 4 Lamb som er fiorgammelle á 3 mrk. Er 3 Sld.,

Faar og Lam. 12 stk gamble Faar á 4 mrk er 12 Sld., 4 Lamb som er fiorgammelle á 3 mrk. Er 3 Sld., Hans Ibsen, 3. Sg. Nyker. Nr. 66.Side 115b. 1706. 26. Marts. Film 619. Hans Ibsen, 3. Sg. Nyker. Ellene Abrahamsdatter. Laugv: Lars Hansen, Frigård, Nyker. 2 søn. 3 døt. A: Abraham Hansen, egen værge,

Læs mere

5347.Boehl Svendsdatter, enke, 22. Sg. Øster Sogn.

5347.Boehl Svendsdatter, enke, 22. Sg. Øster Sogn. 5347.Boehl Svendsdatter, enke, 22. Sg. Øster Sogn. Nr. 150. Side 257. 1693. 18 og 19. Dec. Boehl Svendsdatter, enke, 22. Sg. Øster Sogn. Film 615. Afg.Claus Kjøller. 3 søn. 4 døt. A: Jep Kjøller, Rø.-------------,2673

Læs mere

1328.Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker.

1328.Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker. 1328.Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker. Nr. 286.Side 426. 1722. 30. Juni. Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker. Karen Hansdatter. Laugv: Gregers Christensen, capitain. Ved første ægt med afg. Karen Ibsdatter. 5 søn.

Læs mere

Inge Lise Bentsen Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 1, Bornholmske Landdistrikter

Inge Lise Bentsen Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 1, Bornholmske Landdistrikter Inge Lise Bentsen Transskriberede skifter fra Skifteprotokol 1, Bornholmske Landdistrikter (Først sidehenvisning til dette dokument, dernæst til protokolside) 4. Side 1b. 1681. 26. Aug. Lars Graae, Arnager.

Læs mere

Nr. 3.Side 11. 1681. 13. Sep. Hans Andersen, 5. Vg. St. Myregård, Olsker.

Nr. 3.Side 11. 1681. 13. Sep. Hans Andersen, 5. Vg. St. Myregård, Olsker. Hans Andersen, 5. Vg. St. Myregård, Olsker. Nr. 3.Side 11. 1681. 13. Sep. Hans Andersen, 5. Vg. St. Myregård, Olsker. Marta Erlandsdatter Laugv: Dattermand, Lars Jensen, Rø. 3 søn. 5 døt. A: Poul Hansen,

Læs mere

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753.

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753. Michel Lofts hustru Kirsten Rasmusdatter. Constantinsborg gods G 321 4. Fol. 165. Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Bornholm amt Nørre Herred Skifteprotekoller 1763-73 E 1 bk. Side 292b.

Bornholm amt Nørre Herred Skifteprotekoller 1763-73 E 1 bk. Side 292b. 330,Jens Hansen, Side 292b. 1771. 4. April. # 330 # Jens Hansen, 6. Sg. Klemensker. # 331 # Anna Kirstine Andersdatter, Laugv: Michel Pedersen Grønbech, Allinge. 3 døt. A: Christense Jensdatter, f. 1761.

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712 Haagen Rasmusen Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug. Claus Pedersen Borre, etc. Giør Vitterlig, at Anno 1712 dend 19 Nov. blev arfve Skiffe holden paa dend gaard Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug effter afgangen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

1315, Karen Olsdatter Hasle bÿe

1315, Karen Olsdatter Hasle bÿe 1315, Karen Olsdatter Hasle bÿe Nr. 110.Side 138. 1750. 20. Jan. Karen Olsdatter Kei Jensen. 8 døt. A: Kirstine Jørgensdatter Roosman, død. 1 søn, 1 dat. 1: Hans Ancher, myndig, Nexø. 2: Elsebye Jochumsdatter,

Læs mere

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol.

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. 521 Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. Skifte forretning efter afgangne Peder Christensen Møller og hustru Maren Jensdatter som boede og døde i Wiibÿe i Anno 1748, lydende saaledes:

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol 1748-1758, side 939-943. Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Anno 1753 dend 30 de Novemb r er efter foregaaende tillysning

Læs mere

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743)

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Side 306a: Hieronimus Jensøn, Sorenskriver over Hedemarken Giør vitterligt, at Anno 1740 den 20

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone Sorenskriveren i Stjør- og Verdal skiftedokumenter 1865 (3Fa62) Aar 1865 den 3de April blev efter foregaaet Bekjendtgjørelse fra

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 1 Side 442 No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 Anno 1761 Den 24de Februari er efter foregaaende skedte tillysning under Stevens ex Faxøe Herreders

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby Kilde "Frederiksborg" 548. Lars Hansen f. 1690, Påstrup, Døbt 16/02 1690, Jørlunde, Adresse Udesundby, Stilling Gmd. Amsterdam, g. CA. 1711, i Udesundby, Kirsten Nielsdatter,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755.

Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755. Anders Nielsen i Viby. Marselisborg gods G 322 6. Fil. 152. Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755. Anno 1755 den 11te maj loed deres høygrevelige Exellence

Læs mere

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Snøde 15. juli 1883 Ikke desto mindre findes der begravelseslister

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Skifte efter Søren Nielsens koene Sal.Anne Michelsdatter af ~ormslef.

Skifte efter Søren Nielsens koene Sal.Anne Michelsdatter af ~ormslef. G 1- fo.19 a.ti 1 a.konstantinsborg Skifte efter Søren Niesens koene Sa.Anne Michesdatter af ~ormsef. Anno 17 tirsdagen den Bte mai paa høyæde og vebaarne hr.justitsraad Carisius ti Constanstantinsborg

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Født: ca. 1671 KB Skrøbelev 1686-1795, 1711 (opslag 227) Niels begravet 31/1 D. 31 Janv: Er begrafven Neels Lÿdichsen fød i Taarppe, boede og døde i Kragholm, var 40 Aar gl: KB Skrøbelev 1686-1795, 1698

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede.

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede. Valbø skifte 6.nov 1732 side 23 Waldbøen udj Walde Schibbrede. Anno 1732 dend 6te Novembr. Blev efter en Enche Qvinde nafn Ragnilde Poulsdatter som opholdt sig paa Gaarden Waldbøen udj Walde Skibbr. og

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side :

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side : BK 598-1611 Christen Andersen, Hagerup Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side 326-327: Kilde "Frederiksborg": 2198. Christen Andersen f. 1611, Adresse Hagerup, Stilling Gmd. Ellisbjerggaard, g. (1) Kirsten

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. Anders Andersens hustru i Nørre Broby den 16. september 1731 side 22, p1. Enkemanden; Anders Andersen, Børn, Jørgen Andersen, Hans Andersen, Karen Andersdatter - Anders

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Skeby (Lunde/Odense) 1692 op 127 Peder Hansen begravet 24/3 (mest sandsynlig)

Aage Rudolf Poulsen. KB Skeby (Lunde/Odense) 1692 op 127 Peder Hansen begravet 24/3 (mest sandsynlig) JP 136-1609 Peder Hansen, Gerskov Peder Hansen født ca 1609 KB Skeby (Lunde/Odense) 1692 op 127 Peder Hansen begravet 24/3 (mest sandsynlig) Peder Hansen af Gierskov, begrafen Skiær Torsdag, den 24. Martii

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden. Afskrift ved Ejvind Rasmussen Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3 Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.? datter på Bøjden skifte den 27 /11-1747 side 341 M

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Vemmetofte skifter 1700-1749 1

Vemmetofte skifter 1700-1749 1 Vemmetofte skifter 1700-1749 1 Nj arkiv Kilde: Landsarkivet Vemmetofte og Høystrup Godser Skifteprotokol 1719-38 Film Nr. 438 Side 229: Skifte 16/6 1728 efter Berthe Hansdatter, Hans Jacobsens hustru i

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo JP 162 - Nedenstående oplysninger er modtaget fra Arne Allesø Rasmussen, der har været så venlig at give os lov til at benytte dem Jeg bor på Skovsbogård, og har forsket lidt i gårdens historie. Jeg kan

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 - " - "

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 -  - Gaarmand Ole Isaksen Quidal af Stadsbygd. Aar 1849 den 8 de October blev Skifteret af Sorenskriveren afholdt paa hans Cantoir paa Berg i Ørlands Thinglaug til Deling og Lodning af dette Boe. Vidner var

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

LAK A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/ efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse:

LAK A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/ efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse: LAK 253-52A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/3 1756 efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse: Anno 1756, Dend 11. Martij er efter foregaaende lovl. skeede Tillysning inden

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere