1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen"

Transkript

1 1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen Side Aug. Landsogn 6. Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø. Morten Hansen. Ved ægt med?. 3 søn. 1 dat. A: Hans Markusen, f Værge: Jep Køller. B: Jep Markusen, f Værge: Morbror, Per Ibsen, Olsker. C: Markus Markusen, f Værge: Morbror, Esper Ibsen, Nyker. D: Boehl Markusdatter, er vanvittig. Værge: Morbror, Hans Ibsen. Ved ægt med enkemanden, 1 søn. E: Hans Mortensen, f skifte aug. side 274 (176 Film no.615 Skifteprotekoller Anno 1697 den 12 augusty er holden Registrering och Wudering efter Morten Hansens Sl: Hustru Anne Ibsdaatter, som boede og døde paa den 4 Jordfiedomsgaard, beliggende i Røe sogn, hvor ved var Otuer vrende efter Høyedle og Velbaaren Hr. Ettatsraad af Amtmand Hr. Hans Boefkes er gangrer ordre till Velledle Jl:Vire ambtmand og Christian Tuxes, og hans igies g:sturer befaling, Skifte Shristurrej Henrich Bregmas, derved blef til Wurderings mænd speldet Hartvig Andersen og Friedech Hansen, hvorda er forefundes og pahseret, som her efter følger Nemli: Heste og Hopper. En brun ugillet hest for 16 Sdr., en brun hielmet gilling for 8 Sdr., en guhlbrun hest med og graae maaes for 3 Sdr., en brun snoppet hoppe for 5 Sdr., en brun blarket blisset gilling for 3 Sdr., en sort brun ung hoppe er sat for 10 Sdr., et sort V=gillet hest føll 2 Sdr., et brunt ugillet hest og nu af verdi sat for 4 Sdr., Tveledet sønnes Hans Markusen forhen efter sin Sl: Faders død blef bevilget i Tvileket og værges Jep Krøller til lige med Myndlinges nu til sig annammer, orh derimod skall de 2de: sidst føde sønner have lige vederlaeg til bevilgning, som ved endelig Skifte skall værde udlagt. Qvæg. Et sort stirert koe 5 Sdr.2 mrk., en sort grimet koe for 5 Sdr. 2 mrk., en liden røe koe for 5 Sdr., en rød koe noget større er sat for 5 Sdr. 2 mrk., en bleg røgget koe af verdi 5½ Sdr., hvilake koe denne Sl: Qvindes datter Boel Markusdatter, som er it meget ekendigt vogt og vanvittigt barn forhen er blestues til nødførstt for ud beviilget som werges moderens broder Hans Ibsen i Røe Sogn nu tilligemed med Barnet til sig annammer, ork dermed forsvarlig omgaais, en rød røgget koe for 5 Sdr. 2 mrk., en sort røgget koe for 2 Sdr.2 mrk., en sort koe for 4 Sdr. som engang har kalstust, en brun braaget Qvie 3 Sdr. 2 mrk., it sort hielmet studnød 3 Sdr.2 mrk., en rød røgget Qvie kalst 1 Sdr., en rød herret Qvie kalst 1 Sdr. 2 mrk., 2 sorte kiør kalstur 2 Sdr., en rød tyr kalst for 2 mrk., en røe rygget Qvie kalst 2 mrk. Faar og Lam. 8 støker faar 3mrk st. er 6 Sdr. 5 lamb à 1 mrk 8 skl. Er 1 Sdr. 3 mrk. 8 skl., Svin. En sort soe for 1 Sdr.,4 gamble griese à 1 mrk er 1 Sdr., 8 unge griese à 12 skl. Er 1 Sdr.2 mrk., 3 gamble geder for 1 mrk. 8 skl., Kaabber En gammell brygger kiedel til 3 Sdr. 3 mrk, en stor span kedel er vedstig til 3 Sdr. 1 mrk. 8 skl., 1

2 I en seng paa lofted, en hiemner veftvet bolster overdyne 5 Sdr.,en deell fin hamper varpet vruegers er vihtig till penge 2 Sdr. 2 mrk., en dreel varpet lin brugars som er noget fin, er vehtig till penge 2 Sdr., en drell grøn blaargarns nøgle gars er vehtig till 2 Sdr. 1 mrk., 30 als groft ubleget hørlerret dreltes indbyrdes imellem alle 5 børns hvor at hver bekom ales til denne at paa klæde, denne Sl: Qvindes ifareklæder er efter shrester, af sort Sarsses shiørt med femb bræder udi for 5 Sdr., et sort tersserlles trøje 4 Sdr., it grønt pløtpis snurløft med røde kuøtted er mer oek staall maller udi for 1 Sdr.2 mrk., it blomuet kaffes snørlist med 9 par støtte sølst maller udi til sammes sat for 4 Sdr.2 mrk., en gammell sort klædes trøje 3 mrk., en sort grøn kledes kaabe som ide er vendt, er sat for 5 mrk., en sort gammel fiist shattes trøje er sat for 1 Sdr. 1 mrk., et gammelt rød vaamels shiørt 1 mrk 4 skl., Summa ifare klæder 25 Sdr. 3 mrk. 4 skl.derimod blest ansat orh paa penge satte Morten Hansen ifare klæder paa det. De kand liges lige ved=berørte hans hustrues ifare klæder, orh er en sort fiist shattes kioll for 4 mrk. et par sorte fiist shatte bopser for 18 Sdr. én graa klædes kiole med graa knapper ude er sat for 5 Sdr. én graa wadmels kiole for 1 Sdr. 1 mrk. én hørklædes foer shiorte for 1 Sdr. er 12 bik rester 13 Sdr.2 mrk. 4 skl. For hvilke 13 Sdr. 2 mrk. 4 skl. Morten Hansen af Boet meddell skall have udlæg som her efter skall indføres saa deles da for skrefte denne Sal: Qvindes samtlige 4 sønner og en daatter, og som daatteres som for ermelt er saa meget elendigt, Conferteredes at de vedkommende herpaa Srerboet at hun tager lige lod med sine Brødre, er de derefter hvers laad 5 Sdr. 10 2/5 skl.saa er derfor dend elste søn Hans Markus laad som Jeppe Køller i Røe sogn er Verge for udlagt, en sort klædes kaabe som eike er vendt for 5 Sdr. it gammel røtt wadmels skiørt 1 mrk. 4 skl. Til overs 10 skl. Dend anden søn er Jep Markusen som Peder Ibsen er værge for tilkommer 5 Sdr. 10 skl. Tillagt it sort sarses skiort med 5 breder udi for 5 Skl. Hos Jep Kiøllers Myndlings udlæg at it gl. Wadmels skiort 10 skl. Dend teidis søn er Markus Markusen som Esper Ibsen er værge for tilkommer 5 Sdr. 10 skl. Der for tillagt en sort klædes trøje for 3 Sdr. 2 mrk. it grønt pløthis snørlust med 2 røde knøttedermer 6 mrk. af en sort klædes trøje 6 skl. Hos Morten Hansen 4 / daatters Boel Markusdaatter som Hans Ibsen i Røe sogn er værge for tilkommer 5 Sdr. 10 skl. Tillagt it blommed kastes snorluf ( seorlust ) med 9 par sølst maller udi for 4 Sdr. 2 mrk. en sort klædes trøje 3 mrk. til overs 6 skl. Dend sidste yngste søn Hans Mortensen som faders Morten Hansen er værge for tilkommer 5 Sdr. 10 skl. Der for tillagt en sort tersends trøje for 4 Sdr. en sort gammel fiilt skatts trøje for 5 mrk. til overs 6 skl. Med er wurderet en nye wefurt benke dyne paa Nørrebriek J dyne for 1 Sdr. it askebord i stue for 1 Sdr. 2 mrk. en laas fast ege haest kiste for 2 Sdr. en bag stoll for 8 skl. En gammel egeskist i krobhuset udi laas for 1 Sdr. en meel kiste i meell huset for 2 Sdr. en fyrre kiste paa mellem lofted ude laas for 1 Sdr. en gammell fyrre kiste for 1 mrk. it drøtter trug for 4 skl. En kierer for 6 skl. En ege fiering for 8 skl. En gammel halft tønde for 8 skl. En raa nødde gud for 3 mrk. en brende wins otting 6 skl. En gl. fiering for 4 skl. It gl. saløb for 4 skl. En forrelids crill 4 skl. Itang mihler med it lær hoferd løu ude 1 mrk. 3 sy bøtter i Steerhuset à 4 skl. Er 12 skl. En fyrre øre span 6 skl. En stor fyrre span 1 mrk. 7 sybøtter à 2 skl. Er 14 skl. Et drøtte trug for 4 skl. En west med jers oh behør for 5 Sdr. 2 (w ) brødder begge 1 mrk. I Lille Stue Et gl. øllkar for 3 mrk. it slagbord for 1 mrk. 8 skl. It sold for 4 skl. I Steerhuset it øllkar 2 mrk. it drøtte trug for 4 skl. En olting for 4 skl. En ølltønde paa 3 firring i krophuset for 1 mrk. 8 skl. En brurk norde til i stue for 1 mrk. 8 skl. En beurk paa lofted af fyrre for 2 mrk. en lide spin roek 2 mrk. en større spin roek 1 mrk. en lides haspe for 4 skl. It laasfast fyrre skrin i stue 1 mrk. 8 skl. En lide fyrre benke i stue ved karkelovns for 1 mrk. en hand qvers med hus og steers seill 7 mrk. en gammel ølltønde for 6 skl. En warpe for 1 mrk. 2

3 I Gaard En karm wogs med juhl og fadding for 6 Sdr. en gryde krog for 2 mrk. en dito for 12 skl. En høe kieder vogs med hammel halsseler og jern nagle for 4 Sdr. 2 mrk. 2 aar med bihl for 1 mrk. it hær kar for 1 Sdr. en hus stie for 1 Sdr. 2 smaa vogn stier 1 mrk. et graner træ for 1 mrk. 8 skaaltte: hamper blaar à 2 skl. Er 1 mrk. en jern spade for 1 mrk. 8 skl. Egebræ à 8 skl. Er 1 mrk. en gammel slede for 8 skl. Var her i boet En lide halt tønde med smør som Morten Hansen beretted at hastur solt, og derfor andsat for aatte Sdr. hvilke 8 Sdr. Morten Hansen at børnenes værger blif bevilget til hielp og at kortning paa reste af de ifare klæder som for skieled at Morten Hansen som for melt skulle af Steerboet middell hastur udlæg for rester i gie som Morten Hansen skall have udlæg for, som er 5 Sdr. 2 mrk. 4 skl. Noeher wuderet en nye blaargarns bord dug for 3 mrk. et lidet blaargarns gl. lagen for 12 skl. It nyt blaagarns lagn for 3 mrk. it hampe bruegarns handt klæde for 1 mrk. belangende dend sæd og aufling som i dette aar er saaed, og nu findes paa marken u indhøsted, da blest derom nu her paa Steerbord at handlet og Accorderet at Morten Hansen skal have den halstur part sat ald Sædes, Rug Bing, haufre hør lin og hamp, og samptlige Børn skall lige saa haftes den andes halstur part af alle slags, og skal sæden deles paa agerne saa som de best kand komme til ening derom, og hørt som er indhøsted I Lades at deles, og naar det er delt i toe lige lodder, saa skall Morten Hansen tage sin part og høste till gaarden den 4de i Røe sogn og der imod svare till helstles af ald afgiftes for indverende aar 1697 og samptlige Børnene S værger skall i gies fra dele at dend sidste halstur part en femble part til Morten Hansens egen søn, og saa samptlige førre Sædes til berørte gaard, og der af terske forret der at fortures, og der af dend halstur Cand gilde for bemelte aar 97, at svare og betal med ald andes afgift som ydes bør, fra gaardes, og paa det vides kand hvor meged børnes til best komme kand, af det øfrige forudes skattes og afgittes, da skall Børnenes halstur part, paa marekes settes, og saa udringnes hvor meged over skyder og Vergernes skall svare till, hvilket her efter skall indføres, Vergerne foregav at være boet til førende en Hoppe som er udgangs eller skoust meer, hvilkes ike nu er tilstede, men loved derom muligt till Skifte bliver at oplede, at der og kand taperes, hvis pant satte Goeds som nu er udsat som Boet tillhørre derom skall Morten Hansen eller verger er for skafte rigtighed intil redelig skifte skall holdes, derved saa denne Registrering sluttes, at saa er Paseret som for krestuet staar Testerer H. Brugman. Paa Jepp Køllers vegne Erik E. M. S. Mads. Peer P. I. S. Ibsen. Esper Ibsen. Hans H. I. S. Ibsen, Morten M. H. S. Hansen, Hartuig Andersen, Frederik Hansen. Widere er fore gisturs at Hans Jensen i Røe sogn at hand haver at Morten Hansen til nu der pant bekommed 2 syede Grønder med skin nu der for laante penge tre Sdr. som Morten Hansen og ved girk, og er begge Giønderne efterseet og ej høyere i werdi befindes, der for er derom slutted at Morten Hansen har kuret til at løse it hiønde, og Børnenes formynder at løse it Giønde lige maader angav Hr. Christen Lind i Røe sogn at til hannen er af Morten Hansen til pant lestueret, it Solst skab og en liden Solst maade for laante penge 8 Sdr. hvorom Arfningerne sidst vill foreenes det at indløse naar Retten treekkes af det som panted er leæder end de ud laante penge, da hastuer Arfvingerne rest til Deeling, endnu vedere angaf Morten Hansen Sterfboet at vere til beste. Efuer Skredder Constabel paa Christiansøe er her til boet skyldig for opbaarne før vare Referende 7 Sdr. 1 Mrk. Claus Hørker i Bodilsker for vere penge 3 Sdr. Peder Andersen i Gudhiem skyldig penge 3 mrk. Peder Skomager i Gudhiem er og skyldig penge 3 mrk. Moens Madsen i Olsker sogn er skyldig for løn penge 2 mrk. Summa anddrager for skrefter Sterfboet løsøre til penge 182 Sdr. 1 mrk. 14 skl. 3

4 Nest paa følgende i Septemt berørte aar 1697 er efter foregaaende loulig giorde tillysning og forskrefer forfattede Registrering holdet endelig Skifte og Deeling efter Morten Hansens Sahl: hustru Anne Ibsdaatter, som boede og døde paa d. 4 gaard i Røe sogn, imellem denne Sl: Qvindes efterladte mand bemelte Morten Hansen paa erne, og paa anden side de Sl: Qvindes børn, som til sams er 4 sønner og en daatter, hvor at den ældste søn er Hans Markusen nu paa 9de aar gammel, for hannem er Jep Køller til Werge anordnet, dend anden søn er Jep Markusen, nu paa 5te aar gammel, for hannem er Peder Ibsen i Olsker sogn, hans Morbroder til Werge anordnet. Dend tredje søn er Markus Markusen nu paa 2de aar gammel, for hand er Moderbroder Esper Ibsen i Nyekker sogn, før hannem er til Wergw anordnet, Dend fierde og yngste søn Morten Hansen med denne afdøde Hustru nu flet haver er Hans Mortensen under it aar gammel, for hannem er Faderen sielf Werge, Daatter Boel Markusdaatter kilts daatter er Wanvittig, og var hende forhen til Werge anordnet hendes Morbroder Hans Ibsen, mens til forordnet Esper Ibsen boende i Nyekker sogn, efter som hand er Werge for Markus Hans yngste søn, om hvilke i meeninger i sin tiid at have adgang, at besidde denne sin Faders Gaarddes aarsuge hand og for samme daatter er till ordnet at Werge, paa det om hund, gaardes tilkiendes intil hans myndling taeyvopt vorder, gaardes at beboe det da kand nyde opfostring paa denne 4de gaard, efter som hund ellers ike meget haver til opfostring hvorved paa Rettens vegne var oftuer verende, efter Høyedle og Velbaarne Hr. Eitatsraad og Ambtmand Hr. Hans Boeferke er gangen ordne till Welledle Hr. Vise Ambtmandes Christian Tuxen, og hans igire gifurer befahling Skifte skrivers Hanrih Brugmas møtte ogsaa de forhen ved Registringes bregende taxerings mand, hvor de videre er forefundes og Pahseret som følger, først blef angifne, efter skrefe bort skyldig gield, og dertil er giort udleg som herefter følger. Willem Jacobsen i Rønne fordret efter sin Speciale fortryniolse med deel for=triekning indberegnet til denne Sl:Qvindes begrafeelse, som til samme op drager til penge 36 Sdr. 2 mrk. udlagt er Brun Hielmet Gilling for 8 Sdr.,en slet Brun Hoppe 19 Sdr., en Røe Koe noget stor 5 Sdr.2 mrk., en sort grimed Koe for 5 Sdr. 2 mrk. 8 Faar à 3 mrk. er 6 Sdr., 4 Lamb à 1 mrk. 8 skl. Er 1 Sdr. 2 mrk., Herrits Capetainen Jørgen Pedersen i Wrorgaard i Oelsker sogn fordre 3 Sdr., udlagt en Brun blaak blisset Gilling for 3 Sdr. Peder Rasmus i Rønne fordret efter Regnskab 11 Sdr. 2 mrk. 13 skl., udlagt en liden Røe Koe for 5 Sdr., en sort røgget Koe for 5 Sdr. 2 mrk., 4 gamble Gies for 1 Sdr., en ung Gaas for 13 skl. Morten Hansen tillkommer som Rester paa at hans Ifare klæder er saa gode som for skreffer hans hustrues Ifare klæder der imellem Børnene er deelt, og forhen anmeldes penge 5 Sdr. 2 mrk. 4 skl. Udlagt en guhl brun gl. Hest med en grae Maae for 3 Sdr., en Røe røgget Qvige kalf for 1 Sdr., en Røe herret qvige kalf for 1 Sdr.2 mrk., it gl. Sæløb for 4 skl., Item tilkommer Morten Hansens egen søn Hans Mortensen for bettilgning imod den søn Jep Køller som for en melt er Werge for bekommet haver it og saa god som 4 Sdr. udleg for penge 4 Sdr., udlagt it sort ugillet Hestføll for 2 Sdr., en deel marped lin Bruegarn for 2 Sdr., ligesaa tilkommer og søn en Markus Markusen som Esper Ibsen Werger for bevilgning 4 Sdr. udlagt en sort Koe, som eengang har kalfuet taxseret for 4 Sdr., Barbara; Christoffer Hansen i Rønne fordrer for sig silf efter Regnskab 5 Sdr. 7 skl. Og paa sin Mands Moder afgangne Else Jens Lars Wegne 7 mrk.10 skl., er 7 Sdr. 1 skl., udlagt en sort tiernet Koe for 5 Sdr.2 mrk. en nye wefuet beneke dyne for 1 Sdr. 2 mrk 1 skl. Paa Nørre Benek i stue.jens Hansen i Olesker sogn fordres som Rester ( kefer ) 1 mrk. 12 skl., udlagt og benok nordes i stue 1 mrk. 8 skl., en fiering for 4 skl., Morten Jensen i Rønne fordret efter sin Seddell for opbaarne vare, penge 1 Sdr.3 mrk. 7 skl., udlagt 2 sorte Hior ( Gior ) kaefue for 1 Sdr. it syet Gieude for 1 Sdr., til ofuers 9 skl. Mouritt Marokmas i Rønne fordret tm i forige Skifte bref efter Sl. Markus Hansen og dend paa 4 Gaard i Røe sogn opretted som frender forretning er indført 1 Sdr.1 mrk. udlagt af en Røe braaged Qvige disse 5 mrk. 4

5 Elisabet Sl. Claus Bohues i Rønne fordret efter sin Seddell Resterende paa en Mysings andele 3 mrk.10 skl., og for andre vaher 8 skl. Er 1 Sdr. 2 skl., V H laf en Røe braaged Qvige 4 mrk. 2 skl.:/: Peder Espersen i Røesogn fordrer som Rester sides det sihifte, efter Sl. Markus Hansen 12 skl., udlagt og Bryde Kraag for 12 skl.:/: Lars Ibsen i Olesker sogn fordred for deeler til denne Sl.Qvindes Liigkiste 6 mrk. en tønde Malt 6 mrk., for 2 skeppe Saaet Bing 3 mrk. Weftløn 1 mrk. en 4 4 Sdr: udlagt, en lin West med Jers for 5 Sdr. til overs 4 mrk., Weidiek Haagensen fordred tieniste løn for 4 ale blaarlerret 8 skl. Er 2 mrk. udlagt en gryde kraag for 2 mrk. Niels Ibsen i Nyekker sogn fordred for 2 skepper Rug 5 mrk. paa en dreng Mons Larsen vegne for 2 sorte Wadmels boper 2 mrk er 7 mrk. udlagt en Hiem guers med lyus for 7 mrk., Esper Ibsen i Nyekker sogn fordred for forstreokning 2 Sdr. 3 mrk. 12 skl, udlagt 2 unge Gies à 12 skl. Er 1 mrk 8 skl en dell fin Hampe bruegarn for 2 Sdr. 2 mrk., en liden fyrre leiell 4 skl. :/: Henrih Albretsen i Røe sogn fordred 1 Sdr. 1 mrk tillagt 3 gamble Eener 1 mrk. 8 skl. Af it Askeboed i stue 1 mrk. en førre Benek paa lofted 2 mrk. en half tønde for 8 skl. :/: Jørgen Henrihsen i Røe sogn fordred som i Markus Hansen Skifte bref en udlagt for it Bord 5 mrk. it Aske Bord i stue for 6 mrk. til overs 1 mrk. Trompeters Hans Larsen som denne Gaards afgift for sin gage er ahrigneret fordred for A og guarhl Skatt 5 mrk. 4 skl. Jordebogs penge 4 mrk. for A Rester Jordeb: 10 mrk. og it Faar 4 mrk. 8 skl. Er 5 Sdr. 3 mrk. 12 skl. Udlagt en Brun braaget Qeige 14 mrk. en lesned Age dyne 4 mrk. it øhlkar i Steerhuset 2 mrk. af en span kedell 3 mrk. 12 skl. Item Rester for A som paa Trompetternes vegne til Ambtskriver er overdrage for en tønde Rug 9 mrk.for en tønde en skepp: Biug 10 mrk. 13 skl. Giør 4 Sdr. 3 mrk. 13 skl. Udlagt en hiem vehued bolster dyne for 5 Sdr. til overs 3 skl. Hans Rasmussen Skomager fordred arbeidsløn penge 2 mrk. 2 skl. Udlagt en Spinde Roek for 2 mrk. 2 skl. Mons Olsen i Røe sogn fordred arbwidsløs penge 1 Sdr. udlagt it Slee kar 4 mrk. Sogne Degn Claus Petersen for denne Sl: Qvindes Lig begiengelse bevilged 2 Sdr. 2 mrk. udlagt en Nye blaargarns bord Dug 3 mrk., it nytt blaargarns lagn 3 mrk. it Hampe brurgarns Handklæde for 1 mrk. Jernspade 1 mrk. 8 skl. 2 Ege bræ for 1 mrk., en bag stoll for 8 skl., Hilleborg Espersdaatter fordred tienste løn for en Sort Wadmels klædning 8 mrk., en blaargarns opled og Serek, og it blaargarns forklæde 4 mrk,, 2 par Skoe à 3 mrk. er 6 mrk. en bruegarns opled 2 mrk., en Hustiu 2 mrk. Vreulerret for 6 mrk., en Røe Wadmels trøye derfor 5 mrk., Noeh som hende tilkommer og derfor efter Sl.Markus Hansens Skifte breftes udeisning 1 Sdr. 1 mrk., en fyrre kiste paa mellem lofted ude laas 4 mrk. en Spinde Roek 1 mrk., en Haspe for 4 skl. It gl. lidet blaagarns lagn 12 skl., 8 skaalt Hanpeblaar 1 mrk., en varpe for 1 mrk. hos stuen Conetabete paa Christiansøe 6 mrk. 12 skl., hos Peer Ennersen i Gudhiem 3 mrk., hos Claus Horkar ibid 3 mrk. hos Mons Madsen i Olesker sogn 2 mrk. at en Røe braaged Qvige 14 skl. It Drottetrug 4 skl., en otting 4 skl., en 8 skl, Endnu it drotte jrig for 4 skl., it Sold for 4 skl., en gl. øhltønde 6 skl., en Slee 8 skl., hos Morten Jensen 8 skl., Kirstine Ibsdaatter fordred tienisteløn for it par Skoe penge 3 mrk. udlagt en kierne flør 6 skl., en brende viens otting for 6 skl., at en spae kedell 4 skl., Stangmieler for 1 mrk., 2 tarmed bihl for 1 mrk., Kirstine Sl.Jep Moensen i Olesker sogn fordred for 6 ale bruelerret à 12 skl. Er 4 mrk. 8 skl., udlagt af en tievst med Lars Ibsen 4 mrk., en Ege fiering for 8 skl.m Hans Mortensen i Aakier sogn fordred Arbeidsløn for denne Sahl. Qvindes liigkiste 6 mrk. og laante penge 2 mrk. er 2 Sdr., udlagt en Sort Soe 4 mrk., en Raa Nødde hud 3 mrk., it graner træ for 1 mrk., Maren Mortensdaatter fordred Wehtur løn 1 Sdr., udlagt hos Peer Andersen i Gudium 3 mrk., en gl. kiste 1 mrk., Lars Hansen frot i Røe sogn fordred Arbiedsløn 1 Sdr. udlagt en Ege kiste i Krobhuset 4 mrk., Morten Kofoed i Svaneoke fordred efter sin Seddell som skulle Reste at Sl. Markus Hansen var skyldig til S. Jørgen Boheis Sterboet i Rønne penge 5 Sdr. 2 mrk. 4 skl., Herimod Disputered arfningerne efter som det ieke er fordred paa Skifted efter Sl.Markus Hansen. Da som Sahl. Jørgen Bohus boe lenge har stait under forsiegling, kand ford: imod sigelse og anderledes befaldes end det til Lov og Ret er henvist og for Summen udlagt at hvis Ifver Skredder 5

6 Constabell paa Christiansøe er skyldig her till boet som i alt er 7 Sdr. 1 mrk., deraf disse 5 Sdr.2 mrk. 4 skl. Sogne Præsten Hr. Christian Lind fordred som Rester til dato 9 mrk. udlagt en laasfast half Egekiste for 2 Sdr. 2 smaa voge stur 1 mrk. Jørgen Hansen i Røe sogn for at grafur fordred 1 mrk 4 skl., udlagt en Benek i stue ved Karkelovn for 1 mrk., it drøttetrug 4 skl. I mod denne Sl. Qvindes begrafuelse bekostning som op drager efter forteigelse till 43 Sdr. 3 mrk. 4 skl. Tilkommer Morten Hansen lige vederlang og udleg for summen 43 Sdr. 3 mrk. 4 skl. Udlagt en brun ugilled Hest for 16 Sdr. en brun snapped Hoppe for 5 Sdr. en Røe braaged Koe 5 Sdr. 2 mrk., en Hør keder vogn 4 Sdr.2 mrk., 5 unge Grise à 12 skl. er 3 mrk. 12 skl.,en Karm vogs 6 Sdr. en Meell kiste 2 Sdr. en hus stie for 1 Sdr., 2 brødder for 1 mrk., 3 Siebøtter 12 skl., 7 Siebøtter for 14 skl., it Slagbord 1 mrk. 8 skl., en øhl tønde paa 3 fieringer i Krobhuset 1 mrk. 8 skl., hos Peer Skomager i Gudiun 3 mrk., it laas fast førre skri i stue 1 mrk. 8 skl., en stor førre Span med laag 1 mrk., en førre øver Spa 6 skl., Skifte Forvalteren till Solarium 5 Sdr. 2 mrk., Skifte Skriveren for sin umage i alt 5 Sdr. 2 mrk., udlagt en Sort hielmed Stud rød for 3 Sdr. 2 mrk., en gammell Brøgge Kedell 3 Sdr. 3 mrk., at en røe braaged Qvige 1 Sdr., at en Span Kedell 2 Sdr.1 mrk. 8 skl., it Lamb for 1 mrk. 8 skl., Stempled papir till Skifte brefved for 3 mrk., udlagt it øhl kar i lille stues 3 mrk., Wurderings mændene for deres umage hver bevilged 2 mrk. er 1 Sdr., udlagt en røe Tyre kalf for 2 mrk., en røe rygget Qvige kalf for 2 mrk.;summa andrager for skrefes Pretentioner til penge 182 Sdr. 1 mrk. 14 skl. Liguideret blifver inted udi behold og til Deeling af løsøre, alleniste de i dette aar 1697 eet nu flede Sæd, hvoraf Morten Hansen som for er melt af Rug Bing og Haufre beholdes dend halfne part, og derimod Ruder halfne Skatt land gilde og Rettighed ved hvad nauf det hafu kand for 97. Dend ande halfne part tilkommer ford: denne Sall. Qvindes børn 4 sønner og en daatter, hver sin andell som i alt er taxeret for 21 Sdr. 1 mrk og som ald landgilde tjende af Rettighed er efter seet og andklage da kommer der at intet videre til ofuere som børne kand hafne til deeling saa er Liguideret berørte koruets tapt og dend halfne gaar 96 Landgilde tjende og ald halfne Rettighed, hvor saa en hver werge tilkommer alt udlegge 4 Sdr. 1 mrk. Nembl: Morten Hansen 4 Sdr. 1 mrk. og Esper Ibsen for begge børn hand nu er werge for 8 Sdr. 2 mrk., Item Jepp Køller 4 Sdr. 1 mrk. og Peder Ibsen 4 Sdr. 1 mrk., og haver de forred herpaa denne 4 de Gaard at lade for tær skulle noged meere af Sæde afuer skyde, saa kand ver gerne derfor Børnene underholde og til Gods see. Belangende det Hør somi dette aar er indauhlet, da er det inge feher til samme 2 Stolperen til Bilekerne, Ivieket er taxseret for 10 Sdr. Derimod for over Lars Nielsen Smid i Aakierkebye for denne Sl: Qvindes liigbehlag 5 Sdr. blifne da igies 5 Sdr. deraf beholder Morten Hansen hehtes som er 10 mrk., og hver Barn 2 mrk. Widere befindes at en otte mands forretning paa dend 4de Gaard i Røe sogn, Dateret d. 19 juni 1696 at denne Gaard i alt er taxeret for 273 Sdr. 2 mrk. at hvileke Summa endnu findes ubetalt til vilb: Hr. Vice Lands Dommer Ancher Møller, Mads Kofod Povhsen og Niels Peersen i Svaerke 198 Sdr. 3 mrk. 8 skl., efter som Morrits Markmas for sene fordrede 5 mrk. nu her ude har bekommed udleg af Løsøre. Item fra tages og af bemelte Summa S: Markus Hansen 3 sønner og en daatter deres anpart till hver laad, eftersom daatters er til regned lige laad med brødrene 8 Sdr 2 mrk 6 skl., er til sammes 34 Sdr. 1 mrk. 8½ skl. Bliheer saa igie efter som alt andet, efter Dommers tilhold opskriftens og guiter ingers formelding er betalt naar fra taget dette Skifte breft Stemplet papir 3 mrk. endnu penge 218 Sdr. 2 mrk. deraf tilkommer Morten Hansen den halfne part som er 109 Sdr. 1 mrk., dend anden hafne part deeles imellem for skreftne denne Sl. Qvindes efterladende 4 sønner og en daatter, er deraf en broderlod penge 24 Sdr. 1 mrk. 2 skl. Og søsterens lod er penge 12 Sdr. 9 skl. Belangende Gaardens indfrielse, da blef at handled imellem parterne, Membl: Morten Hansen forgaf at saa frembt hand kand faa ande leilighed, vil hand flytte her fra denne 4de Gaard i Røe sogn til nyt kommende midfaste 1698 om hand bekommer sine penge, mens hvis hand inge ande Leilighed kand bekomme da skafe hand Morten Hansen blifne boendes paa Gaards intill hand var der lønlig udsagt, og sine penge bekommer, hvor om Morten Hansen lofnede at vill for skafe redelig byskee fra sig, da hand at sielf 6

7 svare til Gaardfens afgift Landgilde og rettighed for det paa kommende aar 1698 hvilket hand loved at efterkomme, andgaaende wergerne paa dend myndlingers vegne da som Esper Ibsen er werge for Markus Hansen yngste søn Markus Markusen hiunes vell at det bare i sin tiid kand vere saded i den 4de Gaard i Røe sogn berettiged, til med en og Esper Ibsens werge, for det vanvittige daatter og barn Boel Ibsdaatter ( Markusdaatter ), og hun inted synderlig haver at ved sette, hvor ved hun ophold og varetage ellers kunde nyde, da er for best er aihted at des som beboer Gaardes de ogsaa imod tages samme barn, hvileket Esper Ibsen begeirn meligt sig kand paatage Gaardes intil hans for: Myndling vorderlang vopes at bebar, og afholde dend ved god hefd aflige, og svare rettigheden, dette forslag gifves arfningerne og deres werger santlige til efter retning, som for at svare videre bekostning, her nu paa Sterfboet for satted en, skulle noges dermed ej vilde lade sig nøye, da viser en hver Pretention til Lov og Ret og endelig dom, mens adfe der udi at myndlingerne inge skade der ved til føyes, efter andfordring af Sehifte betientene hafde de vedkommende ej videre dette Boe at kunde vedkomme at foregive end for skrefnet staar, at saa er til ganget og Passeret Testerer H: Brygmas, Esper Ibsen, Morten M.H.S.Hansen, Peer P.I.S.Ibsen, Hartuig Andersen Frederik Hansen. 7

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk.

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk. 1313.Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Nr. 122. Side 182. 1702. 10. Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 1 søn. 1 dat. A: Esper Hansen, f. 1701. ( 8 uger.). Værge:

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

[Teksterne transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014]

[Teksterne transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014] 1 Kommercekollegiet Tyske sekretariat Diverse Linned- og Sejlmanufaktur 1773-97 nr 89 1) Niels Rybergs ansøgning 7/11 1786 2) Voelkers efterretning om Køng Fabrik 31/12 1786 Rigsarkivet [Teksterne transskriberet

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier!

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Samlet af Kirsten Lütchen-Lehn I 1784 boede der to brødre i Vindebæk. Hans og Peder Mathiesen, som havde hver sin gård. De havde også bygget hver sin mølle,

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Justisprotokoll for Helgøy 1707

Justisprotokoll for Helgøy 1707 Justisprotokoll for Helgøy 1707 5 Denne igiennemdragne Af mig forseiglede Bog, som indeholder Fire Hundrede Firesinds tiuge og Fire blade, Authoriseris till Enn Ting Protokol for Kongl: May'ts: Sorenskrifvere

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gaustum i Fåberg 5.3.1700, fol.

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782 Skøde og Panteprotokollen, Skodborg -Vandfuld herreder. Ringkøbing amt 1827 1831, Nees sogn. Reg. B 77 B sp 8, fol 386, 387, 388, 389, 390a Læst den 10de Februar 1830 Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

"HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800.

HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE. TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. "HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. BIND II 1761-1790. Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. "Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar- Ting og holdis

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Kongeloven af 1665. Lex Regia

Kongeloven af 1665. Lex Regia 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kongeloven af 1665. Lex Regia Digital udgave Version 1.10-02.05.2007 Klik på billedet, så føres du til Rosenborg Slots officielle site Øverst

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere