LEDSAGEORDNING. Information om Aarhus Kommunes. Oktober CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade Aarhus C. Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDSAGEORDNING. Information om Aarhus Kommunes. Oktober 2014. CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade 9 8000 Aarhus C. Telefon 87 13 40 70"

Transkript

1 Oktober 2014 Information om Aarhus Kommunes LEDSAGEORDNING CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade Aarhus C. Telefon

2 TELEFONTIDER OG ÅBNINGSTIDER PÅ KONTORET Telefonen er åben Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Akut henvendelse indenfor åbningstiden men uden for telefontiden kan ske på telefon Kontoret er åbent Mandag til onsdag Kl Torsdag Kl Fredag Kl På Ledsageordningens kontor er ansat: Ulla Aagaard Knudsen Leder, telefon Lillian Lave Kuntz Administrativ medarbejder og lønbehandler, telefon Ole Petersen Arbejdstilrettelægger, telefon Carsten Schou Nielsen Visitator, telefon Dorte Larsen Ergoterapeut og stedfortræder, telefon INDHOLD Indledning Side 3 Formål med ledsagelse Side 4 Ledsagelsens indhold.. Side 4 Hvem er ledsagerne? Side 4 Hvordan ansættes ledsagerne?.. Side 4 Hvad koster det?... Side 5 Brug af ledsagetimer og opsparingsmulighed. Side 6 Weekend og ferie. Side 8 Ændringer og lejlighedsvis ledsagelse.. Side 8 Bestilling af ledsagelse Side 9 Transport.. Side 9 Planlægning og tilrettelæggelse af ledsagelse.. Side 10 Forholdsregler vedr. borgerens betalingssituationer. Side 11 Sundt og sikkert arbejde Side 11 Hvad skal og må en ledsager?... Side 13 2

3 INDLEDNING Aarhus kommune har forskellige tilbud til personer med handicap og Ledsageordningen er et af disse. Ledsageordningen er organisatorisk placeret i Myndighedsafdelingen, Voksenhandicap i Socialforvaltningen og ydes i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Ledsagelse efter 97 ydes til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Borgere der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, bevarer denne ret efter overgangen til folkepension. Ledsagelse efter 45 ydes til borgere mellem 12 og 18 år. Ordningen kan f.eks. ydes til personer med svære bevægelseshandicap herunder kørestolsbrugere, blinde og svagtseende, samt personer med erhvervet hjerneskade, sclerose og udviklingshæmning m.fl. Når borgeren søger om en ledsagebevilling, skal følgende kriterier være opfyldt for, at der kan gives en bevilling: Borgerens fysiske eller psykiske funktionsevne er betydeligt og varigt nedsat Borgeren kan ikke færdes alene uden for hjemmet Borgeren kan efterspørge individuel ledsagelse Borgeren kan give udtryk for ikke nødvendigvis verbalt et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter Borgeren skal være bevidst om indholdet i aktiviteten Borgeren har ikke behov for socialpædagogisk bistand i forbindelse med ledsagelsen Ordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager. Ledsagelsen skal kunne foregå på en enkel og ukompliceret måde og uden, at der er behov for korrektion eller indgriben i forhold til borgerens adfærd/væremåde. Det vil sige, at der ikke kan bevilges ledsagelse, hvis der skal tages højde for f.eks. specielle hygiejnemæssige forhold og specielle adfærdsmæssige forhold såsom udadrettet adfærd, selvskadende adfærd o. lign. Borgere med ledsagebevilling har ret til maksimum 15 timers ledsagelse pr. måned uanset boform. Der skal ske fradrag i det bevilgede timetal, hvis borgeren fra sin boform modtager individuel ledsagelse til selvvalgte fritidsaktiviteter. Borgeren bestemmer indholdet i ledsagelsen. Borgere mellem 18 år og 67år visiteres til ledsagelse af Ledsageordningen. Unge mellem 12 og 18 år visiteres af Handicapcentret for børn og Ledsageordningen leverer den praktiske ledsagelse. 3

4 FORMÅL Formålet med ledsagelse er at give borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, mulighed for deltagelse i selvvalgte fritidsaktiviteter og at medvirke til borgerens integration i samfundet. Ledsageren yder målrettet praktisk ledsagelse, der medvirker til at give borgeren: større valgfrihed øget selvstændighed øget ansvar for egen tilværelse bedre mulighed for at opleve omverdenen LEDSAGELSENS INDHOLD Ledsagerens funktion er at være praktisk ledsager i forbindelse med borgerens selvvalgte fritidsaktiviteter udenfor hjemmet. Ledsagerens arbejdsopgaver vil afhænge af, hvilken funktionsnedsættelse borgeren har og indholdet i ledsagelsen. Borgeren bestemmer indholdet i ledsagelsen. Al ledsagelse skal foregå udenfor hjemmet og ledsageren er ikke en besøgsven, en social ven eller en støtte-kontaktperson. Ledsageren er en levende spadserestok, som ledsager borgeren fra et sted til et andet. Ledsagelse kan f.eks. bruges til: indkøbs- og gåture besøg hos familie og venner fritidsaktiviteter herunder sport biograf- og teaterture ferierejser HVEM ER LEDSAGERNE? Ledsagere rekrutteres blandt personer, der har særlig interesse i og/eller erfaringer med at arbejde med personer med handicap. Det kan f.eks. være personer, som tidligere har arbejdet inden for handicapområdet eller personer, der venter på eller er i gang med en uddannelse inden for det sociale eller pædagogiske område. Der indhentes altid en straffeattest i forbindelse med ansættelse af ledsagere. HVORDAN ANSÆTTES LEDSAGERNE? Borgeren kan pege på en person, der ønskes ansat som ledsager eller Ledsageordningen kan finde en person, der kan være ledsager. Aarhus kommune er arbejdsgiver for ledsagerne i begge tilfælde. Ledsageordningens leder har det personalemæssige ansvar, herunder ansættelse og afskedigelse af ledsagere. 4

5 Ifølge lovgivningen kan der som udgangspunkt ikke ske ansættelse af nærtstående familiemedlemmer eller venner. Baggrunden for Ledsageordningen er, at borgeren skal kunne deltage i selvvalgte aktiviteter uden altid at skulle være afhængig af familie eller venner. Borgere med 97 ledsagebevilling har mulighed for at søge om udbetaling af kontant tilskud til ansættelse af en ledsager, som man selv er arbejdsgiver for. Har man et ønske om at være arbejdsgiver, skal man søge Ledsageordningen om godkendelse. Ledsageordningen er forpligtet til at vurdere borgerens arbejdsgiverevne, idet al administration og planlægning skal kunne varetages af borgeren selv. Laver borgeren selv aftaler direkte med sin ledsager, skal borgeren kvittere for hver ledsagelse med sin underskrift på en blanket, som medbringes af ledsageren. Ledsagelser formidlet af Ledsageordningens kontor registreres i ledsagernes arbejdsskema og Ledsageordningens bestillingskalender. Samarbejdet mellem borger og ledsager Har borgeren behov for hjælp til samarbejdet med ledsageren, er man altid velkommen til at kontakte Ledsageordningen. Ledsageordningens leder, kan give råd og vejledning og hjælpe med at løse eventuelle problemer. Lederen vil i visse tilfælde efter aftale med borgeren kontakte pårørende eller personale, som kan være behjælpelige omkring problemet. Ledsageordningen tilbyder instruktion og løbende vejledning til alle ledsagere. HVAD KOSTER LEDSAGELSE? Ledsagelse er gratis. Afledte udgifter ved ledsagelsen, f.eks. udgifter til ledsagerens transport, betaling af entré for ledsageren og udgifter til nødvendig bespisning skal betales af borgeren. Borgeren har mulighed for at få dækket et beløb på op til kr. 825,00 årligt (2014-niveau) af disse udgifter. Borgeren kan en gang årlig søge om dækning af disse udgifter. Der kan søges elektronisk eller ved indsendelse af et ansøgningsskema se nærmere på Borgeren skal sandsynliggøre sine udgifter. Kvitteringer er en enkel og konkret dokumentation, har man ikke kvitteringer, skal udgifterne på anden vis sandsynliggøres. 5

6 BRUG AF LEDSAGETIMER OG OPSPARINGSMULIGHED Som udgangspunkt kan ledsagelse finde sted på alle ugens dage og i alle døgnets timer, men de fleste ledsagelser finder sted på hverdage mellem kl og Der kan også ledsages aftener og weekender. Ledsageordningen skal sikre en økonomisk og rationel administration af ordningen, hvorfor følgende er gældende: Ledsagelse skal i videst muligt omgang finde sted i hverdagstimerne imellem kl. 06 og 17 Ledsagelse om aftenen (efter kl. 17), lørdage og søndage kan efterspørges, når det ønskede indhold og borgerens situation begrunder det. Aften og weekend ledsagelse skal konkret aftales med kontoret. Hvor der er mulighed for prioritering af aktivitetstidspunkt udover hverdagstimer, vil der være en prioriteret rækkefølge, hvor aften og lørdag har forrang frem for søndag Det må ikke være ledsagerens manglende mulighed for at arbejde på hverdage, der f.eks. begrunder ledsagelse i weekenden. Er det tilfældet, bør der findes anden ledsager. Hvordan Ledsagetimer kan aftales brugt som fast ledsagelse f.eks. uge for uge eller lejlighedsvist. Fordeles timerne uge for uge, svarer de 15 timer pr. måned til gennemsnitligt 3,5 timer pr. uge. Timeforbrug pr. ledsagelse beregnes på følgende måde et eksempel: Ledsagelse er bestilt fra kl til 15.00, men den reelle tid bliver kl , så skal man betale for 2 timer og 1 kvarter. Ledsagetiden er tidsrummet ledsagelsen er bestilt fra og til, men også en eventuel overskridelse af tiden. Ledsagerens transporttid mellem opgaver dækkes af Ledsageordningen Ved ledsagelse ud over lokalområdet beregnes hjemrejse/nødvendige ventetider/ eventuel overnatning for ledsager som forbrug af ledsagetimer. Starter og slutter ledsagelsen ikke samme sted, kan ledsagerens transporttid retur til startadressen medregnes til timeforbruget Ikke forbrugte ledsagetimer bortfalder automatisk Ledsagetimer kan IKKE bruges på forskud Faste ledsageaftaler kan maximalt aftales til to gange pr uge Ved længerevarende aktivitet, som rejser el. lign, skal Ledsageordningen have besked om dato og tidspunkt for den ønskede aktivitet senest 1 måned før afholdelsen Hvis ledsagelse ikke kan ydes af praktiske grunde, f.eks. ledsagers sygdom, og hvor der ikke kan ydes afløsning, kan de mistede ledsagetimer opspares Modtager Ledsageordningen afbud senere end 3 døgn forud for en aftalt tid, er ledsagetimerne forbrugte. Afbud vedrørende søndag og mandag skal modtages senest torsdag inden kl. 13, hvis timerne skal indgå i opsparingsregnskabet og ikke regnes som forbrugte 6

7 Opsparing af ledsagetimer Der skal altid indgås en konkret mundtlig eller skriftlig aftale med Ledsageordningen, hvis man ønsker opsparing af timer til senere brug. Når borger ønsker at indgå en aftale om opsparing, kan man ringe på: telefon eller maile til Ledsageordningen: Borgeren skal oplyse fra hvilken måned timerne ønskes opsparet, til hvilket formål og hvornår timerne forventes anvendt. Opsparingsregler: Der skal være indgået en aftale med Ledsageordningen Der kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder, (max. 90 timer) Timerne for indeværende måned skal altid bruges, inden opsparede timer bruges. Opsparede timer bruges bagud fra den måned man er i Ledsagetimer som ikke er brugt indenfor 6 mdr. bortfalder Borgeren opfordres til selv at føre regnskab med sine ledsagetimer og på den måde følge sin timesaldo Her vises eksempel på et timeregnskab og brugen af opsparingsreglerne: En borger ønsker at bruge 25 ledsagetimer i marts md Borgerens TIMEREGNSKAB ser sådan ud Måned Tilskrevne Forbrugte timer Antal timer til rest/saldo timer September Oktober November December Januar Februar Marts Borgeren har 15 timer til rådighed i marts 2013, disse timer skal bruges først. Derefter bruges 10 timer fra timeregnskabet: 8 timer fra februar, bruges fuldt ud og 2 timer fra januar måned Timer fra september måned og længere bagud er forældede og bortfalder. Herefter ser borgerens TIMEREGNSKAB sådan ud Måned Tilskrevne Forbrugte timer Antal timer til rest/saldo timer Oktober November December Januar Februar Marts April 15 7

8 WEEKEND OG FERIE Forudgående aftale/accept Kontoret skal altid inddrages, i aftaler og timeberegninger i forbindelse med ledsagelse over flere dage, også når der er tale om ledsagelser direkte aftalt mellem en ansat og en borger. Dette som en sikkerhed for, at der er timer i borgerens opsparingsregnskab og at der tages de nødvendige forbehold i forhold til eventuelle arbejdsmiljømæssige spørgsmål. I forbindelse med ud- og hjemrejse kan der udbetales timer fra borgerens bopæl til ledsageren har hjulpet borgeren til rette på bestemmelsessted. Der er to muligheder for aflønning af ledsager under opholdet: 1. Der udbetales 8 timer (normaltimer) pr. dag samt et kolonivederlag. Der udbetales ikke særydelser/tillæg i forbindelse med udbetaling af kolonivederlag eller.. 2. Der udbetales løn for faktiske aktive timer fratrukket sovetimer/beregnet som 8 timer (som udgangspunkt) I forbindelse med ledsagelse over flere dage f.eks. til weekendophold og ferie, beregnes timeforbruget ud fra en konkret beskrivelse af ledsagelsens varighed, indhold mv. Borgeren betaler med minimum 10 eller 12 timer pr. dag. 8 timer tillagt 2 timer på hverdage eller tillagt 4 timer ved ledsagelse fra lørdag til søndag eller i forbindelse med helligdage. Eksempelvis afregnes ledsagelse en lørdag-søndag med minimum timer, i alt 20 timer, og fredaglørdag-søndag med minimum , i alt 30 timer. Husk at indregne timer til ud- og hjemrejsedag. Der skal laves konkrete aftaler for, hvornår ledsageren er aktiv og på og hvornår der er pauser samt hvornår ledsageren kan betragte sig som fri og forlade stedet for ledsagelsen for en periode. Forventes ledsageren at være på i alle døgnets vågne timer kan det være nødvendigt, at der laves andre timeafregningsaftaler end ovennævnte. I praksis kan det betyde, at borgeren afregner time for time. ÆNDRINGER OG LEJLIGHEDSVIS LEDSAGELSE Ændres borgernes behov for ledsagelse, skal kontoret have besked så hurtigt som muligt af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen. Når behovet for ledsagelse ændres, betyder det ændringer i ledsagerens arbejdstider og alle er mest tilfredse, hvis man kan planlægge sine aktiviteter i god tid. Eventuelt afbud meddeles Ledsageordningen snarest muligt i kontortiden og senest kl på dagen for ledsagelsen. 8

9 BESTILLING AF LEDSAGELSE Ledsagelse tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov om indhold og tidspunkt for ledsagelse. Da det samtidigt skal være muligt for Ledsageordningen at administrere ordningen, kan det ske, at borgeren må vente med sin ledsagelse, til der er ledig kapacitet. Derfor opfordrer vi til at være fleksibel i forhold til ledsagetidspunkter. Når borgeren selv laver aftaler direkte med sin ledsager, er det vigtigt, at der planlægges således, at der tages hensyn til begge parter. Når der bestilles ledsagelse skal der oplyses om: Dato for ledsagelsen, hvor og hvornår man mødes, hvilken aktivitet der skal ledsages til, hvordan aktiviteten er tilrettelagt, hvordan en evt. transport i ledsagelsen skal foregå, eventuelle personlige kendetegn mv. Der bør være en særlig opmærksomhed på, om borgerens funktionsniveau er ændret i forhold til tidligere, idet det kan have stor betydning for, hvad der er ledsagerens opgave(r). Jo før ledsagelse bestilles, jo større chance er der for, at ønsket kan imødekommes Borgeren kan forvente at få ledsagelse den dag det ønskes, når Ledsageordningen har modtaget ønsket 14 dage før ledsagedagen. Ledsageordningen ringer besked til borgeren Bestilles ledsagelse med kortere varsel end 14 dage efterkommes mange ønsker, men man kan ikke forvente at få sit ønske opfyldt Bestilling af ledsagelse telefon Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Ved akut behov for aflysning og ændring af ledsagelse lørdag og søndag: Besked modtages på telefon i tidsrummet kl og kl TRANSPORT Handicapkørsel (Telebus) skal søges i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Visitationslinjen, telefon: kl Borgeren er selv ansvarlig for at bestille/afbestille Telebus. Ledsageren må gerne køre borgerens bil, men skal forinden have den fornødne instruktion af borgeren eller en anden relevant person. Borgeren er forsikringsansvarlig for eventuelle skader som ledsageren pådrager borgerens bil. Ledsageren må under ingen omstændigheder transportere borgeren i ledsagerens bil eller anden bil som ledsageren har ansvar for. 9

10 PLANLÆGNING OG TILRETTELÆGGELSE AF LEDSAGELSE Ledsagelse er til aktiviteter, som borgeren ønsker og efterspørger. Borgeren er selv ansvarlig for at planlægge og tilrettelægge ledsagelsen f.eks. kontakten til ledsagekontoret, plan for indhold, bestilling af handicapkørsel mv. Kan borgeren ikke selv planlægge og tilrettelægge ledsagelsen er det borgeren i samarbejde med pårørende/personale, som er ansvarlig for dette. Ledsageren kan ikke have opgaver i forhold til planlægning og tilrettelægge af ledsagelse. Der skal være planlagt og tilrettelagt følgende: Hvilket indhold skal der være i ledsagelsen, hvad ønsker borgeren at bruge ledsagelsen til? Hvordan borger og ledsager transporterer sig i ledsagelsen? Gående, bybus, brugers bil, handicapkørsel? Der skal være sammenhæng mellem det ønskede indhold og den afsatte tidsramme Borgeren skal være parat til at modtage ledsagelse, når ledsageren kommer. Ønsker borgeren ikke at gå med ud på ledsagelse, skal ledsageren gå igen og kontakte Ledsagekontoret. Det er ikke ledsagerens opgave at motivere borgeren for ledsagelse. Ledsageren skal gå, nå ledsageopgaven er tilendebragt. Ledsageren orienterer Ledsagekontoret om dette. 10

11 FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE BORGERENS BETALINGS- SITUATIONER Punge Borgeren opbevarer selv sin pung og har ansvar for denne. Kvitteringer Hjælper ledsageren med at betale for f.eks. købmandsvarer, skal kassebon eller anden kvittering altid lægges i brugerens pung/regnskab. Betalings- og hævekort Benytter borgeren betalingskort med kode, skal borgeren selv indtaste koden. Ledsageren må ikke være eller blive bekendt med denne. Hvis borgeren ikke selv kan taste eller huske sin kode, skal der laves aftale om anden betalingsform f.eks. betaling med kontanter. Fuldmagt Borgeren kan om nødvendigt - vælge at underskrive en fuldmagt, som gør det muligt, at ledsageren kan hæve penge i banken på borgerens vegne, mens borgeren venter udenfor. Penge og bankkvittering afleveres straks til brugeren. Bruger og ledsager tæller i fællesskab pengene og der kvitteres for beløbet på bankkvitteringen, der lægges i borgerens pung. Penge i kuvert Overdrages der i forbindelse med ledsagelse af borgeren en kuvert med penge er det vigtigt, at ledsageren ved ledsagelsens begyndelse tæller pengene og skriver beløbet på kuverten. Ledsageren skal huske at få kvittering for alle udgifter og lægge disse i kuverten. Kuverten påskrives restbeløbet ved ledsagelsens afslutning. Ovenfornævnte er konsekvens af Lov om visse betalingsmidler 11, stk ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDE Borgeren bestemmer, hvortil ledsagelsen skal ske, og hvad der skal ske. Uanset ledsagelsens indhold har Ledsageordningen i henhold til Arbejdsmiljølovgivningen pligt til at sikre medarbejderne et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Der laves løbende, risikovurderinger af ledsagernes arbejdsbetingelser og oplevelse af arbejdsbelastninger. Spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø rettes til Ledsageordningens ergoterapeut eller arbejdsmiljøgruppen. Rygning Aarhus kommunes rygepolitik Medarbejdere i Aarhus Kommune må ikke ryge i arbejdstiden, i Kommunens bygninger eller på kommunens matrikler Medarbejdere i Aarhus kommune må ikke udsættes for passiv rygning 11

12 Ledsageordningens retningslinjer, når borgeren ønsker at ryge i forbindelse med ledsagelse: Der skal aftales rygepauser, så ledsageren kan gå væk fra borgeren, mens denne ryger I det korte ophold i borgerens hjem, hvor der f.eks. hjælpes med overtøj af og på mv., kan der være røgfyldt, fordi brugeren har røget inden ledsageren møder op. I disse situationer skal det aftales med borger/personale, at der luftes ud inden ledsageren kommer eller at hjælpen til overtøj kan gives et andet sted Hvis uheldet er ude. Er borgeren uheldig og f.eks. falder eller falder ud af kørestolen i forbindelse med ledsagelse og ledsageren ikke med let støtte kan hjælpe vedkommende op igen, skal der tilkaldes hjælp hos FALCK. Ledsageren kan ringe op fra borgerens mobiltelefon eller evt. fra sin arbejdsmobil til FALCK på Det er vigtigt at være opmærksom på, at borgeren vil modtage en regning fra FALCK med mindre borgeren har et FALCK abonnement, som dækker servicen. Samme procedure gør sig gældende, hvis f.eks. borgerens kørestol går i stykker og der er behov for hjemtransport af FALCK. Indkøb Ledsageren har ofte indkøbsopgaver sammen med borgere. Det kan være tungt arbejde og der kan være flere indkøbsopgaver hver dag. Vi henstiller til borgerne om at vise hensyn og holde indkøbene inden for rimelige grænser og uden gener for ledsageren. Arbejdstilsynets vurderinger om bærearbejde, viser at man maximalt skal bære op til 7 kg, når byrden kan holdes rimelig tæt til kroppen og håndteres optimalt dvs. sundt og sikkert for medarbejderen. Udgangspunktet for vurderingen af bærearbejde skal tages i byrdens vægt og dens afstand fra kroppen under løftet/ bærearbejdet samt en række øvrige faktorer: De øvrige faktorer er meget væsentlige og kan bl.a. være: hvor meget vejer byrden hvor håndterlig er den hvor langt skal der løftes/bæres hvilket terræn f.eks. hvor mange trapper tidspres vejrforhold indholdet i ledsagerens øvrige arbejdsdag Det er altid en vurdering i den enkelte ledsageopgave, hvor meget og hvor langt ledsageren skal bære eventuelle indkøb. Sund fornuft og godt samarbejde er vigtige nøgleord. 12

13 Ledsageordningens retningslinjer omkring indkøb: Der skal ikke bæres indkøb over længere afstande Borgeren skal selv bære sine indkøb, i det omfang det er muligt Benytter borgeren kørestol, skal hænges varer bagpå kørestolen og borgeren kan have nogle indkøb i skødet Benytter borgeren el-kørestol med kurv bagpå placeres indkøbene der. Er der ikke en kurv/taske, kan borgeren opfordres til at købe en Placeres indkøb bag på en manuel kørestol, må indkøbene ikke hindre ledsagerens bevægefrihed bag kørestolen Benytter borgeren rollator placeres indkøb som udgangspunkt i kurven på rollatoren Hvis borgeren er gående kan vedkommende have en rygsæk på og/eller ledsager kan have en bærepose i hænderne HVAD SKAL OG MÅ EN LEDSAGER (Listerne er ikke udtømmende) Ledsageren MÅ Hjælpe borgeren køre- og gåklar med kørepose, fodtøj og overtøj Være behjælpelig med indkøb, både almindelige dagligdags eller mere specielle/ personlige indkøb. Alle indkøb skal på forsvarlig vis kunne transporteres hjem af borger og ledsager i fællesskab Yde let støtte ved forflytninger, f.eks. fra kørestol til toilet eller fra kørestol til anden stol. At hjælpe med en forflytning vil sige, at ledsageren støtter personen til at kunne flytte sig selv. Ledsageren må hjælpe med forflytninger, når borgeren har en rimelig god stående balance Ved ledsagelse til svømning og anden sport, hjælpe med bad/hårvask/tørring mv. Skubbe kørestolen, yde let støtte ved gang med eller uden hjælpemidler Hjælpe i forbindelse med spisning, f.eks. udskæring af mad Yde hjælp i forbindelse med af- og påklædning f.eks. til svømning og lign., hvor opgaven kan løses af én person uden brug af hjælpemidler Understøtte kommunikationen, når borger har behov for det Kompensere for syns- og hørehandicap Guide uden at regulere borgers væremåde/adfærd Køre borgerens bil, hvis ledsageren har kørekort. Ansvar ved uheld påhviler borgerens/bilens forsikring Er bilen specielt indrettet og/eller det kræver omfattende instruktion inden ledsageren forsvarligt kan køre den, kan Ledsageordningen ikke i alle tilfælde efterkomme borgerens ønske om, at ledsageren skal køre borgerens bil. 13

14 Ledsageren MÅ ikke... Foretage personløft Gribe borgeren ved fald Betjene trappetjenere Betjene lift med sejl Udføre plejeopgaver i hjemmet, f.eks. give medicin, give mad via sonde, hjælpe i seng, hjælpe med bad, klippe negle, nedre hygiejne efter toiletbesøg Udføre husligt arbejde i hjemmet f.eks. rengøring, vande blomster mv. Påføres udgifter i forbindelse med ledsagelsen f.eks. entré, transport og udgifter til nødvendig bespisning Have en opdragende funktion over for borgeren, ikke yde socialpædagogisk bistand Indtage øl, vin eller spiritus på arbejde som ledsager Have ansvar for personer eller hunde, der er sammen med borgeren eller i borgers varetægt Være part i sag mellem f.eks. læge, advokat eller lignende Udsættes for passiv rygning Køre i sin egen bil med borgeren Være eller blive bekendt med borgerens pinkoder Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os. Se eventuelt Venlig hilsen CfH / LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade Aarhus C. Telefon Mail: 14

Ledsageordning til børn og unge

Ledsageordning til børn og unge Aarhus Kommunes Ledsageordning Sonnesgade 9 8000 Aarhus C. Telefon 87 13 40 70 Mail: ledsageordning@msb.aarhus.dk Ledsageordning til børn og unge mellem 12 og 17 år Information til forældre og ledsagere

Læs mere

LEDSAGEORDNING. Information til ledsager

LEDSAGEORDNING. Information til ledsager LEDSAGEORDNING Information til ledsager INDHOLD Kontaktoplysninger til ledsageordningen 3 Indledning 4 Lovgrundlag og formål med indsatsen 4 Opfølgning 4 Ledsagelsens indhold/hvordan udføres hjælpen? 5

Læs mere

Information om Aarhus Kommunes LEDSAGEORDNING Til Aarhusborgere bosiddende i Aarhus kommune med ledsagebevilling efter servicelovens 97

Information om Aarhus Kommunes LEDSAGEORDNING Til Aarhusborgere bosiddende i Aarhus kommune med ledsagebevilling efter servicelovens 97 December 2016 Information om Aarhus Kommunes LEDSAGEORDNING Til Aarhusborgere bosiddende i Aarhus kommune med ledsagebevilling efter servicelovens 97 CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade 9 8000 Aarhus C. Telefon

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER. Serviceinformation om ledsagerordningen. 97 i Lov om Social Service

INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER. Serviceinformation om ledsagerordningen. 97 i Lov om Social Service INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER Serviceinformation om ledsagerordningen 97 i Lov om Social Service Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Lovgivning og personkredsen for 97... 1 3. BORGER...

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

Julebrev til Ledsageordningens brugere

Julebrev til Ledsageordningens brugere Julebrev til Ledsageordningens brugere Ledsageordningen 2006 Ledsageordningen Sonnesgade 9 8000 Århus C. Tlf.nr. 87 30 40 30 E-mail:ledsageordning@fa.aarhus.dk Telefontræffetider Mandag til onsdag kl.

Læs mere

Ledsageordning (Lov om Social Service 97)

Ledsageordning (Lov om Social Service 97) Ledsageordning (Lov om Social Service 97) Introduktion til ledsagere i Ledsageordningen, Gladsaxe Handicapcenter Hvem: Alle borgere mellem 18 og 67 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan

Læs mere

Ledsageordning for 18 67 årige

Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til

Læs mere

Ledsagerordning for handicappede

Ledsagerordning for handicappede Relevante links. Socialstyrelsen; www.socialstyrelse.dk Danske Handicaporganisationer; www.handicap.dk Varde Kommune, www.vardekommune.dk Ledsagerordning for handicappede Handicappede, som har brug for

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for ledsageordning efter Servicelovens 97 Handicap og Psykiatri

Retningslinjer Retningslinjer for ledsageordning efter Servicelovens 97 Handicap og Psykiatri Retningslinjer Retningslinjer for ledsageordning efter Servicelovens 97 Handicap og Psykiatri // April 2017 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med ledsageordning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Hvem kan få en

Læs mere

KOMMUNER OG SAGSBEHANDLERE LEDSAGEORDNING- FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP

KOMMUNER OG SAGSBEHANDLERE LEDSAGEORDNING- FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP 1 KOMMUNER OG SAGSBEHANDLERE LEDSAGEORDNING- FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Målgruppe...4 Rekruttering af ledsagere...6 Ledsageordningens

Læs mere

Information om Ledsageordningen

Information om Ledsageordningen Information om Ledsageordningen Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver udenfor hjemmet i henhold til lov om Social Service 97 og 45. Er du mellem 12 og 67 år og kan du ikke færdes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 97. Ledsageordningen

Kvalitetsstandard. Serviceloven 97. Ledsageordningen Kvalitetsstandard Serviceloven 97 Ledsageordningen Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Standarden er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den Denne kvalitetsstandard revideres en gang i hver byrådsperiode. 1.

Standarden er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den Denne kvalitetsstandard revideres en gang i hver byrådsperiode. 1. Revisionsnr. 0 Side 1/7 Kvalitetsstandard for ledsageordning Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af den. Denne kvalitetsstandard revideres en gang i hver byrådsperiode. 1.

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ledsagelse Serviceloven 97

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ledsagelse Serviceloven 97 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ledsagelse Serviceloven 97 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015 17 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Til Politisk behandling den 22. april 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Ledsagelse 2016 Brug for ledsagelse? Hvis du eller en pårørende har behov for ledsagelse, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.01.2013 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26.02.2013 Acadre dok. 152599-12

Læs mere

Sådan tilrettelægges afløsning i hjemmet

Sådan tilrettelægges afløsning i hjemmet Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Handicap 2016 Sådan tilrettelægges afløsning i hjemmet Hvem, hvad og hvordan? Guide til forældre og afløsere om afløsning i hjemmet for børn og unge

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder - Ledsageordning efter servicelovens 97 1 Indhold Kvalitetsstandard Ledsageordning... 4 Klageadgang... 7 Kontaktoplysninger... 7 2 Kvalitetsstandard Skanderborg

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Handicapledsager i Skive Kommune

Handicapledsager i Skive Kommune Handicapledsager i Skive Kommune (Ledsagerordning, servicelovens 97) Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Hvad vil det sige at være ledsager? At være ledsager for et menneske med handicap indebærer: At du er

Læs mere

Visitationsskema. Visitation til ledsagelse efter Lov om Social Service 97. Dato. Ansøger

Visitationsskema. Visitation til ledsagelse efter Lov om Social Service 97. Dato. Ansøger Visitationsskema Visitation til ledsagelse efter Lov om Social Service 97 Dato Ansøger Navn Adresse Postnr./By Personnr. Telefon fast Telefon mobil Telefon arbejde E-mail: Bostatus (ejer, lejer, hos forældre,

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. I pjecen finder du information om Aflastningsordningen og svar på

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

GRANBOHUS Få gode oplevelser med LEDSAGEORDNINGEN

GRANBOHUS Få gode oplevelser med LEDSAGEORDNINGEN GRANBOHUS Få gode oplevelser med LEDSAGEORDNINGEN For mig betyder Ledsageordningen alt. Da jeg hele mit raske liv har været meget aktiv og udadvendt, kunne jeg ikke se mig selv sidde hjemme det meste af

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP 1 BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Hvem kan få en ledsager?...4 Hvad kan du bruge din ledsager

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel Kvalitetsstandard for handicapkørsel September 2012 1 KVALITETSSTANDARD Handicapkørsel 1. Hvad er ydelsen lovgrundlag? Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24/6

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP

BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP 1 BØRN, UNGE, FORÆLDRE LEDSAGEORDNING FOR BØRN OG UNGE MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Hvem kan få en ledsager?...4 Hvad kan du bruge din ledsager

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

Kontaktperson for døvblinde

Kontaktperson for døvblinde Retningslinjer Information til borgere og pårørende Februar 2017 Kontaktperson for døvblinde Serviceloven 98 Indhold 1. Forord... 1 2. Lovgivning og personkredsen for 98... 2 3. Borger... 2 3.1. Ansøgning,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

LEDSAGERORDNING JF. SERVICELOVENS 97. Orientering om ledsagerordninger i Guldborgsund kommune.

LEDSAGERORDNING JF. SERVICELOVENS 97. Orientering om ledsagerordninger i Guldborgsund kommune. LEDSAGERORDNING JF. SERVICELOVENS 97. Orientering om ledsagerordninger i Guldborgsund kommune. BETINGELSER FOR AT BLIVE VISITERET TIL EN LEDSAGERORDNING. Kan visiteres til borgere fra det 18 år til folkepensionsalderen.

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Praktisk udførelse af Ledsageordningen Indhold

Virksomhedsplan 2014 Praktisk udførelse af Ledsageordningen Indhold Virksomhedsplan 2014 Praktisk udførelse af Ledsageordningen Indhold Indledning... 2 Ledsageordningens tilbud... 2 Brugere... 3 Serviceniveau... 4 Personale... 5 Driftsaktiviteter... 5 Statistik og nøgletal...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg

Psykisk pleje og omsorg Ydelsestype (2) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere