LEDSAGEORDNING. Information om Aarhus Kommunes. Oktober CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade Aarhus C. Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDSAGEORDNING. Information om Aarhus Kommunes. Oktober 2014. CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade 9 8000 Aarhus C. Telefon 87 13 40 70"

Transkript

1 Oktober 2014 Information om Aarhus Kommunes LEDSAGEORDNING CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade Aarhus C. Telefon

2 TELEFONTIDER OG ÅBNINGSTIDER PÅ KONTORET Telefonen er åben Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Akut henvendelse indenfor åbningstiden men uden for telefontiden kan ske på telefon Kontoret er åbent Mandag til onsdag Kl Torsdag Kl Fredag Kl På Ledsageordningens kontor er ansat: Ulla Aagaard Knudsen Leder, telefon Lillian Lave Kuntz Administrativ medarbejder og lønbehandler, telefon Ole Petersen Arbejdstilrettelægger, telefon Carsten Schou Nielsen Visitator, telefon Dorte Larsen Ergoterapeut og stedfortræder, telefon INDHOLD Indledning Side 3 Formål med ledsagelse Side 4 Ledsagelsens indhold.. Side 4 Hvem er ledsagerne? Side 4 Hvordan ansættes ledsagerne?.. Side 4 Hvad koster det?... Side 5 Brug af ledsagetimer og opsparingsmulighed. Side 6 Weekend og ferie. Side 8 Ændringer og lejlighedsvis ledsagelse.. Side 8 Bestilling af ledsagelse Side 9 Transport.. Side 9 Planlægning og tilrettelæggelse af ledsagelse.. Side 10 Forholdsregler vedr. borgerens betalingssituationer. Side 11 Sundt og sikkert arbejde Side 11 Hvad skal og må en ledsager?... Side 13 2

3 INDLEDNING Aarhus kommune har forskellige tilbud til personer med handicap og Ledsageordningen er et af disse. Ledsageordningen er organisatorisk placeret i Myndighedsafdelingen, Voksenhandicap i Socialforvaltningen og ydes i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Ledsagelse efter 97 ydes til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Borgere der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, bevarer denne ret efter overgangen til folkepension. Ledsagelse efter 45 ydes til borgere mellem 12 og 18 år. Ordningen kan f.eks. ydes til personer med svære bevægelseshandicap herunder kørestolsbrugere, blinde og svagtseende, samt personer med erhvervet hjerneskade, sclerose og udviklingshæmning m.fl. Når borgeren søger om en ledsagebevilling, skal følgende kriterier være opfyldt for, at der kan gives en bevilling: Borgerens fysiske eller psykiske funktionsevne er betydeligt og varigt nedsat Borgeren kan ikke færdes alene uden for hjemmet Borgeren kan efterspørge individuel ledsagelse Borgeren kan give udtryk for ikke nødvendigvis verbalt et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter Borgeren skal være bevidst om indholdet i aktiviteten Borgeren har ikke behov for socialpædagogisk bistand i forbindelse med ledsagelsen Ordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager. Ledsagelsen skal kunne foregå på en enkel og ukompliceret måde og uden, at der er behov for korrektion eller indgriben i forhold til borgerens adfærd/væremåde. Det vil sige, at der ikke kan bevilges ledsagelse, hvis der skal tages højde for f.eks. specielle hygiejnemæssige forhold og specielle adfærdsmæssige forhold såsom udadrettet adfærd, selvskadende adfærd o. lign. Borgere med ledsagebevilling har ret til maksimum 15 timers ledsagelse pr. måned uanset boform. Der skal ske fradrag i det bevilgede timetal, hvis borgeren fra sin boform modtager individuel ledsagelse til selvvalgte fritidsaktiviteter. Borgeren bestemmer indholdet i ledsagelsen. Borgere mellem 18 år og 67år visiteres til ledsagelse af Ledsageordningen. Unge mellem 12 og 18 år visiteres af Handicapcentret for børn og Ledsageordningen leverer den praktiske ledsagelse. 3

4 FORMÅL Formålet med ledsagelse er at give borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, mulighed for deltagelse i selvvalgte fritidsaktiviteter og at medvirke til borgerens integration i samfundet. Ledsageren yder målrettet praktisk ledsagelse, der medvirker til at give borgeren: større valgfrihed øget selvstændighed øget ansvar for egen tilværelse bedre mulighed for at opleve omverdenen LEDSAGELSENS INDHOLD Ledsagerens funktion er at være praktisk ledsager i forbindelse med borgerens selvvalgte fritidsaktiviteter udenfor hjemmet. Ledsagerens arbejdsopgaver vil afhænge af, hvilken funktionsnedsættelse borgeren har og indholdet i ledsagelsen. Borgeren bestemmer indholdet i ledsagelsen. Al ledsagelse skal foregå udenfor hjemmet og ledsageren er ikke en besøgsven, en social ven eller en støtte-kontaktperson. Ledsageren er en levende spadserestok, som ledsager borgeren fra et sted til et andet. Ledsagelse kan f.eks. bruges til: indkøbs- og gåture besøg hos familie og venner fritidsaktiviteter herunder sport biograf- og teaterture ferierejser HVEM ER LEDSAGERNE? Ledsagere rekrutteres blandt personer, der har særlig interesse i og/eller erfaringer med at arbejde med personer med handicap. Det kan f.eks. være personer, som tidligere har arbejdet inden for handicapområdet eller personer, der venter på eller er i gang med en uddannelse inden for det sociale eller pædagogiske område. Der indhentes altid en straffeattest i forbindelse med ansættelse af ledsagere. HVORDAN ANSÆTTES LEDSAGERNE? Borgeren kan pege på en person, der ønskes ansat som ledsager eller Ledsageordningen kan finde en person, der kan være ledsager. Aarhus kommune er arbejdsgiver for ledsagerne i begge tilfælde. Ledsageordningens leder har det personalemæssige ansvar, herunder ansættelse og afskedigelse af ledsagere. 4

5 Ifølge lovgivningen kan der som udgangspunkt ikke ske ansættelse af nærtstående familiemedlemmer eller venner. Baggrunden for Ledsageordningen er, at borgeren skal kunne deltage i selvvalgte aktiviteter uden altid at skulle være afhængig af familie eller venner. Borgere med 97 ledsagebevilling har mulighed for at søge om udbetaling af kontant tilskud til ansættelse af en ledsager, som man selv er arbejdsgiver for. Har man et ønske om at være arbejdsgiver, skal man søge Ledsageordningen om godkendelse. Ledsageordningen er forpligtet til at vurdere borgerens arbejdsgiverevne, idet al administration og planlægning skal kunne varetages af borgeren selv. Laver borgeren selv aftaler direkte med sin ledsager, skal borgeren kvittere for hver ledsagelse med sin underskrift på en blanket, som medbringes af ledsageren. Ledsagelser formidlet af Ledsageordningens kontor registreres i ledsagernes arbejdsskema og Ledsageordningens bestillingskalender. Samarbejdet mellem borger og ledsager Har borgeren behov for hjælp til samarbejdet med ledsageren, er man altid velkommen til at kontakte Ledsageordningen. Ledsageordningens leder, kan give råd og vejledning og hjælpe med at løse eventuelle problemer. Lederen vil i visse tilfælde efter aftale med borgeren kontakte pårørende eller personale, som kan være behjælpelige omkring problemet. Ledsageordningen tilbyder instruktion og løbende vejledning til alle ledsagere. HVAD KOSTER LEDSAGELSE? Ledsagelse er gratis. Afledte udgifter ved ledsagelsen, f.eks. udgifter til ledsagerens transport, betaling af entré for ledsageren og udgifter til nødvendig bespisning skal betales af borgeren. Borgeren har mulighed for at få dækket et beløb på op til kr. 825,00 årligt (2014-niveau) af disse udgifter. Borgeren kan en gang årlig søge om dækning af disse udgifter. Der kan søges elektronisk eller ved indsendelse af et ansøgningsskema se nærmere på Borgeren skal sandsynliggøre sine udgifter. Kvitteringer er en enkel og konkret dokumentation, har man ikke kvitteringer, skal udgifterne på anden vis sandsynliggøres. 5

6 BRUG AF LEDSAGETIMER OG OPSPARINGSMULIGHED Som udgangspunkt kan ledsagelse finde sted på alle ugens dage og i alle døgnets timer, men de fleste ledsagelser finder sted på hverdage mellem kl og Der kan også ledsages aftener og weekender. Ledsageordningen skal sikre en økonomisk og rationel administration af ordningen, hvorfor følgende er gældende: Ledsagelse skal i videst muligt omgang finde sted i hverdagstimerne imellem kl. 06 og 17 Ledsagelse om aftenen (efter kl. 17), lørdage og søndage kan efterspørges, når det ønskede indhold og borgerens situation begrunder det. Aften og weekend ledsagelse skal konkret aftales med kontoret. Hvor der er mulighed for prioritering af aktivitetstidspunkt udover hverdagstimer, vil der være en prioriteret rækkefølge, hvor aften og lørdag har forrang frem for søndag Det må ikke være ledsagerens manglende mulighed for at arbejde på hverdage, der f.eks. begrunder ledsagelse i weekenden. Er det tilfældet, bør der findes anden ledsager. Hvordan Ledsagetimer kan aftales brugt som fast ledsagelse f.eks. uge for uge eller lejlighedsvist. Fordeles timerne uge for uge, svarer de 15 timer pr. måned til gennemsnitligt 3,5 timer pr. uge. Timeforbrug pr. ledsagelse beregnes på følgende måde et eksempel: Ledsagelse er bestilt fra kl til 15.00, men den reelle tid bliver kl , så skal man betale for 2 timer og 1 kvarter. Ledsagetiden er tidsrummet ledsagelsen er bestilt fra og til, men også en eventuel overskridelse af tiden. Ledsagerens transporttid mellem opgaver dækkes af Ledsageordningen Ved ledsagelse ud over lokalområdet beregnes hjemrejse/nødvendige ventetider/ eventuel overnatning for ledsager som forbrug af ledsagetimer. Starter og slutter ledsagelsen ikke samme sted, kan ledsagerens transporttid retur til startadressen medregnes til timeforbruget Ikke forbrugte ledsagetimer bortfalder automatisk Ledsagetimer kan IKKE bruges på forskud Faste ledsageaftaler kan maximalt aftales til to gange pr uge Ved længerevarende aktivitet, som rejser el. lign, skal Ledsageordningen have besked om dato og tidspunkt for den ønskede aktivitet senest 1 måned før afholdelsen Hvis ledsagelse ikke kan ydes af praktiske grunde, f.eks. ledsagers sygdom, og hvor der ikke kan ydes afløsning, kan de mistede ledsagetimer opspares Modtager Ledsageordningen afbud senere end 3 døgn forud for en aftalt tid, er ledsagetimerne forbrugte. Afbud vedrørende søndag og mandag skal modtages senest torsdag inden kl. 13, hvis timerne skal indgå i opsparingsregnskabet og ikke regnes som forbrugte 6

7 Opsparing af ledsagetimer Der skal altid indgås en konkret mundtlig eller skriftlig aftale med Ledsageordningen, hvis man ønsker opsparing af timer til senere brug. Når borger ønsker at indgå en aftale om opsparing, kan man ringe på: telefon eller maile til Ledsageordningen: Borgeren skal oplyse fra hvilken måned timerne ønskes opsparet, til hvilket formål og hvornår timerne forventes anvendt. Opsparingsregler: Der skal være indgået en aftale med Ledsageordningen Der kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder, (max. 90 timer) Timerne for indeværende måned skal altid bruges, inden opsparede timer bruges. Opsparede timer bruges bagud fra den måned man er i Ledsagetimer som ikke er brugt indenfor 6 mdr. bortfalder Borgeren opfordres til selv at føre regnskab med sine ledsagetimer og på den måde følge sin timesaldo Her vises eksempel på et timeregnskab og brugen af opsparingsreglerne: En borger ønsker at bruge 25 ledsagetimer i marts md Borgerens TIMEREGNSKAB ser sådan ud Måned Tilskrevne Forbrugte timer Antal timer til rest/saldo timer September Oktober November December Januar Februar Marts Borgeren har 15 timer til rådighed i marts 2013, disse timer skal bruges først. Derefter bruges 10 timer fra timeregnskabet: 8 timer fra februar, bruges fuldt ud og 2 timer fra januar måned Timer fra september måned og længere bagud er forældede og bortfalder. Herefter ser borgerens TIMEREGNSKAB sådan ud Måned Tilskrevne Forbrugte timer Antal timer til rest/saldo timer Oktober November December Januar Februar Marts April 15 7

8 WEEKEND OG FERIE Forudgående aftale/accept Kontoret skal altid inddrages, i aftaler og timeberegninger i forbindelse med ledsagelse over flere dage, også når der er tale om ledsagelser direkte aftalt mellem en ansat og en borger. Dette som en sikkerhed for, at der er timer i borgerens opsparingsregnskab og at der tages de nødvendige forbehold i forhold til eventuelle arbejdsmiljømæssige spørgsmål. I forbindelse med ud- og hjemrejse kan der udbetales timer fra borgerens bopæl til ledsageren har hjulpet borgeren til rette på bestemmelsessted. Der er to muligheder for aflønning af ledsager under opholdet: 1. Der udbetales 8 timer (normaltimer) pr. dag samt et kolonivederlag. Der udbetales ikke særydelser/tillæg i forbindelse med udbetaling af kolonivederlag eller.. 2. Der udbetales løn for faktiske aktive timer fratrukket sovetimer/beregnet som 8 timer (som udgangspunkt) I forbindelse med ledsagelse over flere dage f.eks. til weekendophold og ferie, beregnes timeforbruget ud fra en konkret beskrivelse af ledsagelsens varighed, indhold mv. Borgeren betaler med minimum 10 eller 12 timer pr. dag. 8 timer tillagt 2 timer på hverdage eller tillagt 4 timer ved ledsagelse fra lørdag til søndag eller i forbindelse med helligdage. Eksempelvis afregnes ledsagelse en lørdag-søndag med minimum timer, i alt 20 timer, og fredaglørdag-søndag med minimum , i alt 30 timer. Husk at indregne timer til ud- og hjemrejsedag. Der skal laves konkrete aftaler for, hvornår ledsageren er aktiv og på og hvornår der er pauser samt hvornår ledsageren kan betragte sig som fri og forlade stedet for ledsagelsen for en periode. Forventes ledsageren at være på i alle døgnets vågne timer kan det være nødvendigt, at der laves andre timeafregningsaftaler end ovennævnte. I praksis kan det betyde, at borgeren afregner time for time. ÆNDRINGER OG LEJLIGHEDSVIS LEDSAGELSE Ændres borgernes behov for ledsagelse, skal kontoret have besked så hurtigt som muligt af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen. Når behovet for ledsagelse ændres, betyder det ændringer i ledsagerens arbejdstider og alle er mest tilfredse, hvis man kan planlægge sine aktiviteter i god tid. Eventuelt afbud meddeles Ledsageordningen snarest muligt i kontortiden og senest kl på dagen for ledsagelsen. 8

9 BESTILLING AF LEDSAGELSE Ledsagelse tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov om indhold og tidspunkt for ledsagelse. Da det samtidigt skal være muligt for Ledsageordningen at administrere ordningen, kan det ske, at borgeren må vente med sin ledsagelse, til der er ledig kapacitet. Derfor opfordrer vi til at være fleksibel i forhold til ledsagetidspunkter. Når borgeren selv laver aftaler direkte med sin ledsager, er det vigtigt, at der planlægges således, at der tages hensyn til begge parter. Når der bestilles ledsagelse skal der oplyses om: Dato for ledsagelsen, hvor og hvornår man mødes, hvilken aktivitet der skal ledsages til, hvordan aktiviteten er tilrettelagt, hvordan en evt. transport i ledsagelsen skal foregå, eventuelle personlige kendetegn mv. Der bør være en særlig opmærksomhed på, om borgerens funktionsniveau er ændret i forhold til tidligere, idet det kan have stor betydning for, hvad der er ledsagerens opgave(r). Jo før ledsagelse bestilles, jo større chance er der for, at ønsket kan imødekommes Borgeren kan forvente at få ledsagelse den dag det ønskes, når Ledsageordningen har modtaget ønsket 14 dage før ledsagedagen. Ledsageordningen ringer besked til borgeren Bestilles ledsagelse med kortere varsel end 14 dage efterkommes mange ønsker, men man kan ikke forvente at få sit ønske opfyldt Bestilling af ledsagelse telefon Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Ved akut behov for aflysning og ændring af ledsagelse lørdag og søndag: Besked modtages på telefon i tidsrummet kl og kl TRANSPORT Handicapkørsel (Telebus) skal søges i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Visitationslinjen, telefon: kl Borgeren er selv ansvarlig for at bestille/afbestille Telebus. Ledsageren må gerne køre borgerens bil, men skal forinden have den fornødne instruktion af borgeren eller en anden relevant person. Borgeren er forsikringsansvarlig for eventuelle skader som ledsageren pådrager borgerens bil. Ledsageren må under ingen omstændigheder transportere borgeren i ledsagerens bil eller anden bil som ledsageren har ansvar for. 9

10 PLANLÆGNING OG TILRETTELÆGGELSE AF LEDSAGELSE Ledsagelse er til aktiviteter, som borgeren ønsker og efterspørger. Borgeren er selv ansvarlig for at planlægge og tilrettelægge ledsagelsen f.eks. kontakten til ledsagekontoret, plan for indhold, bestilling af handicapkørsel mv. Kan borgeren ikke selv planlægge og tilrettelægge ledsagelsen er det borgeren i samarbejde med pårørende/personale, som er ansvarlig for dette. Ledsageren kan ikke have opgaver i forhold til planlægning og tilrettelægge af ledsagelse. Der skal være planlagt og tilrettelagt følgende: Hvilket indhold skal der være i ledsagelsen, hvad ønsker borgeren at bruge ledsagelsen til? Hvordan borger og ledsager transporterer sig i ledsagelsen? Gående, bybus, brugers bil, handicapkørsel? Der skal være sammenhæng mellem det ønskede indhold og den afsatte tidsramme Borgeren skal være parat til at modtage ledsagelse, når ledsageren kommer. Ønsker borgeren ikke at gå med ud på ledsagelse, skal ledsageren gå igen og kontakte Ledsagekontoret. Det er ikke ledsagerens opgave at motivere borgeren for ledsagelse. Ledsageren skal gå, nå ledsageopgaven er tilendebragt. Ledsageren orienterer Ledsagekontoret om dette. 10

11 FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE BORGERENS BETALINGS- SITUATIONER Punge Borgeren opbevarer selv sin pung og har ansvar for denne. Kvitteringer Hjælper ledsageren med at betale for f.eks. købmandsvarer, skal kassebon eller anden kvittering altid lægges i brugerens pung/regnskab. Betalings- og hævekort Benytter borgeren betalingskort med kode, skal borgeren selv indtaste koden. Ledsageren må ikke være eller blive bekendt med denne. Hvis borgeren ikke selv kan taste eller huske sin kode, skal der laves aftale om anden betalingsform f.eks. betaling med kontanter. Fuldmagt Borgeren kan om nødvendigt - vælge at underskrive en fuldmagt, som gør det muligt, at ledsageren kan hæve penge i banken på borgerens vegne, mens borgeren venter udenfor. Penge og bankkvittering afleveres straks til brugeren. Bruger og ledsager tæller i fællesskab pengene og der kvitteres for beløbet på bankkvitteringen, der lægges i borgerens pung. Penge i kuvert Overdrages der i forbindelse med ledsagelse af borgeren en kuvert med penge er det vigtigt, at ledsageren ved ledsagelsens begyndelse tæller pengene og skriver beløbet på kuverten. Ledsageren skal huske at få kvittering for alle udgifter og lægge disse i kuverten. Kuverten påskrives restbeløbet ved ledsagelsens afslutning. Ovenfornævnte er konsekvens af Lov om visse betalingsmidler 11, stk ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDE Borgeren bestemmer, hvortil ledsagelsen skal ske, og hvad der skal ske. Uanset ledsagelsens indhold har Ledsageordningen i henhold til Arbejdsmiljølovgivningen pligt til at sikre medarbejderne et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Der laves løbende, risikovurderinger af ledsagernes arbejdsbetingelser og oplevelse af arbejdsbelastninger. Spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø rettes til Ledsageordningens ergoterapeut eller arbejdsmiljøgruppen. Rygning Aarhus kommunes rygepolitik Medarbejdere i Aarhus Kommune må ikke ryge i arbejdstiden, i Kommunens bygninger eller på kommunens matrikler Medarbejdere i Aarhus kommune må ikke udsættes for passiv rygning 11

12 Ledsageordningens retningslinjer, når borgeren ønsker at ryge i forbindelse med ledsagelse: Der skal aftales rygepauser, så ledsageren kan gå væk fra borgeren, mens denne ryger I det korte ophold i borgerens hjem, hvor der f.eks. hjælpes med overtøj af og på mv., kan der være røgfyldt, fordi brugeren har røget inden ledsageren møder op. I disse situationer skal det aftales med borger/personale, at der luftes ud inden ledsageren kommer eller at hjælpen til overtøj kan gives et andet sted Hvis uheldet er ude. Er borgeren uheldig og f.eks. falder eller falder ud af kørestolen i forbindelse med ledsagelse og ledsageren ikke med let støtte kan hjælpe vedkommende op igen, skal der tilkaldes hjælp hos FALCK. Ledsageren kan ringe op fra borgerens mobiltelefon eller evt. fra sin arbejdsmobil til FALCK på Det er vigtigt at være opmærksom på, at borgeren vil modtage en regning fra FALCK med mindre borgeren har et FALCK abonnement, som dækker servicen. Samme procedure gør sig gældende, hvis f.eks. borgerens kørestol går i stykker og der er behov for hjemtransport af FALCK. Indkøb Ledsageren har ofte indkøbsopgaver sammen med borgere. Det kan være tungt arbejde og der kan være flere indkøbsopgaver hver dag. Vi henstiller til borgerne om at vise hensyn og holde indkøbene inden for rimelige grænser og uden gener for ledsageren. Arbejdstilsynets vurderinger om bærearbejde, viser at man maximalt skal bære op til 7 kg, når byrden kan holdes rimelig tæt til kroppen og håndteres optimalt dvs. sundt og sikkert for medarbejderen. Udgangspunktet for vurderingen af bærearbejde skal tages i byrdens vægt og dens afstand fra kroppen under løftet/ bærearbejdet samt en række øvrige faktorer: De øvrige faktorer er meget væsentlige og kan bl.a. være: hvor meget vejer byrden hvor håndterlig er den hvor langt skal der løftes/bæres hvilket terræn f.eks. hvor mange trapper tidspres vejrforhold indholdet i ledsagerens øvrige arbejdsdag Det er altid en vurdering i den enkelte ledsageopgave, hvor meget og hvor langt ledsageren skal bære eventuelle indkøb. Sund fornuft og godt samarbejde er vigtige nøgleord. 12

13 Ledsageordningens retningslinjer omkring indkøb: Der skal ikke bæres indkøb over længere afstande Borgeren skal selv bære sine indkøb, i det omfang det er muligt Benytter borgeren kørestol, skal hænges varer bagpå kørestolen og borgeren kan have nogle indkøb i skødet Benytter borgeren el-kørestol med kurv bagpå placeres indkøbene der. Er der ikke en kurv/taske, kan borgeren opfordres til at købe en Placeres indkøb bag på en manuel kørestol, må indkøbene ikke hindre ledsagerens bevægefrihed bag kørestolen Benytter borgeren rollator placeres indkøb som udgangspunkt i kurven på rollatoren Hvis borgeren er gående kan vedkommende have en rygsæk på og/eller ledsager kan have en bærepose i hænderne HVAD SKAL OG MÅ EN LEDSAGER (Listerne er ikke udtømmende) Ledsageren MÅ Hjælpe borgeren køre- og gåklar med kørepose, fodtøj og overtøj Være behjælpelig med indkøb, både almindelige dagligdags eller mere specielle/ personlige indkøb. Alle indkøb skal på forsvarlig vis kunne transporteres hjem af borger og ledsager i fællesskab Yde let støtte ved forflytninger, f.eks. fra kørestol til toilet eller fra kørestol til anden stol. At hjælpe med en forflytning vil sige, at ledsageren støtter personen til at kunne flytte sig selv. Ledsageren må hjælpe med forflytninger, når borgeren har en rimelig god stående balance Ved ledsagelse til svømning og anden sport, hjælpe med bad/hårvask/tørring mv. Skubbe kørestolen, yde let støtte ved gang med eller uden hjælpemidler Hjælpe i forbindelse med spisning, f.eks. udskæring af mad Yde hjælp i forbindelse med af- og påklædning f.eks. til svømning og lign., hvor opgaven kan løses af én person uden brug af hjælpemidler Understøtte kommunikationen, når borger har behov for det Kompensere for syns- og hørehandicap Guide uden at regulere borgers væremåde/adfærd Køre borgerens bil, hvis ledsageren har kørekort. Ansvar ved uheld påhviler borgerens/bilens forsikring Er bilen specielt indrettet og/eller det kræver omfattende instruktion inden ledsageren forsvarligt kan køre den, kan Ledsageordningen ikke i alle tilfælde efterkomme borgerens ønske om, at ledsageren skal køre borgerens bil. 13

14 Ledsageren MÅ ikke... Foretage personløft Gribe borgeren ved fald Betjene trappetjenere Betjene lift med sejl Udføre plejeopgaver i hjemmet, f.eks. give medicin, give mad via sonde, hjælpe i seng, hjælpe med bad, klippe negle, nedre hygiejne efter toiletbesøg Udføre husligt arbejde i hjemmet f.eks. rengøring, vande blomster mv. Påføres udgifter i forbindelse med ledsagelsen f.eks. entré, transport og udgifter til nødvendig bespisning Have en opdragende funktion over for borgeren, ikke yde socialpædagogisk bistand Indtage øl, vin eller spiritus på arbejde som ledsager Have ansvar for personer eller hunde, der er sammen med borgeren eller i borgers varetægt Være part i sag mellem f.eks. læge, advokat eller lignende Udsættes for passiv rygning Køre i sin egen bil med borgeren Være eller blive bekendt med borgerens pinkoder Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os. Se eventuelt Venlig hilsen CfH / LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade Aarhus C. Telefon Mail: 14

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere