EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER"

Transkript

1 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf / EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et tabt provenu på 240 mio. kr. Dette er en tidobling i forhold til, hvad der blev vurderet i starten af Resumé: Der kan spares mange penge i skat ved at få en del af sin løn udbetalt som medarbejderobligationer. Op til grænsen på kr. skal der slet ikke betales skat af indkomst udbetalt som medarbejderobligationer, og beløb derover bliver beskattet mere lempeligt end almindelig lønindkomst. Eksempelvis kan en person der tjener over 1 mio. kr. få de kr. udbetalt som medarbejderobligationer og derved spare over kr. i skat. Skatteministeriet har i løbet af 2008 opjusteret skønnet over omfanget af medarbejderobligationer med en faktor ti. Mens de i januar vurderede, at omfanget udgjorde 24 mio. kr., vurderede de nu at omfanget er steget til 240 mio. kr. Udover medarbejderobligationer findes der en hel del andre skattesubsidierede frynsegoder, som udnyttes i et stadigt stigende omfang. Disse frynsegoder gives primært til de højestlønnede med de mest attraktive jobs. Sløjfede man alle skattesubsidierede frynsegodeordninger, ville det give næsten 2 mia. kr., som man kunne bruge til en reel skattelettelse på arbejde, som kommer alle på arbejdsmarkedet til gode

2 2 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER I løbet af 2008 har Skatteministeriet tidoblet sit skøn over udbredelsen af medarbejderobligationer. I januar 2008 blev det skønnet, at staten i alt mistede et provenu svarende til 24 mio. kr. på medarbejderobligationer. Otte måneder senere blev dette skøn kraftigt opjusteret og det vurderes nu, at det tabte provenu udgør 240 mio. kr. Altså en tidobling af provenutabet. Dette er vist i tabel 1. Tabel 1. Skøn over udbredelsen af medarbejderobligationer, 2007 Antal personer Tabt provenu Personer Mio. kr. Skøn fra januar Skøn fra september Kilde: AE på baggrund af revideret Statusrapport til Folketinget om personalegoder, januar 2008 og svar på spørgsmål 369, 370 og 371 i Skatteudvalget, Skatteministeriet september 2008 Der kan spares mange penge i skat ved at få en del af sin løn udbetalt som medarbejderobligationer. Op til grænsen på kr. skal der slet ikke betales skat af indkomst udbetalt som medarbejderobligationer. Beløb over denne grænse er belagt med en afgift på 45 procent, hvilket stadig er en stor skattebesparelse for personer, der betaler topskat. Der er dog en binding på fem år, og værdien af obligationerne må ikke overstige ti pct. af den ansattes løn. I tabel 2 er vist et simpelt illustrativt eksempel med en person, der tjener mere end 1 mio. kr. og får de kr. udbetalt i form af medarbejderobligationer. I dette eksempel sparer medarbejderen over kr. i skat ved at få kr. udbetalt som medarbejderobligationer frem for som almindelig løn. Tabel 2. Eksempel på skattebesparelse for person, der tjener mere end 1 mio. kr. og får de kr. udbetalt i form af medarbejderobligationer Indbetalt beløb Afgift af obligationer Alternativ skat ved topskat Skattebesparelse ift. topskat kr kr kr kr. Anm.: Personen i eksemplet tjener mere end 1 mio. kr., betaler topskat og får kr. udbetalt i form af medarbejderobligationer. Der er ikke medregnet skat af afkast af obligationerne i bindingsperioden. Kilde: AE

3 3 Udover medarbejderobligationer er det også muligt at få en del af sin løn udbetalt som medarbejderaktier. Disse blev skønnet til at give et tabt provenu på 90 mio. kr. i januar Ligesom skønnet over medarbejderobligationer var stærkt undervurderet, er skønnet over medarbejderaktier også undervurderet. Således er det samlede provenutab fra medarbejderaktier skønnet uændret fra på trods af, at grænsen er blevet væsentligt forhøjet. Maksimumsgrænsen for gratisaktier er således blevet hævet fra kr. til kr. eller med, hvad der svarer til 169 procent fra 2004 til Alligevel har Skatteministeriet antaget, at denne kraftige forhøjelse af grænsen ikke har nogen indflydelse hverken på udbredelsen eller størrelsen af denne ordning og dermed heller ikke på provenutabet. Skæv fordeling af frynsegoder Da der ikke er oplysningspligt for bl.a. medarbejderobligationer og aktier, er der ingen oplysninger om, hvem der modtager disse frynsegoder. Det er altså ikke muligt at fordele værdien af medarbejderaktier og medarbejderobligationer på indkomst, køn eller andet. Man kan dog sammenligne med fordelingen af de frynsegoder, som har oplysningspligt. Af figur 1 fremgår det tydeligt, at jo højere løn man har, desto større andel har frynsegoder. Mens over halvdelen af mænd med en indkomst over kr. får frynsegoder, så er det under to pct. af mænd med en indkomst på mellem kr. Derudover er der flere mænd end kvinder, som har frynsegoder i alle indkomstintervallerne.

4 4 Figur 1. Andel af erhvervsaktive med oplysningspligtige frynsegoder, Andel af erheversaktive med frynsegoder, Procent Over 750 Personlig indkomst før AM-bidrag, kr. Mænd Kvinder Anm.: Vedrører frynsegoder ifølge oplysningssedler: fri bil, fri kost og logi, fri helårsbolig, fri sommerbolig, fri lystbåd, fri Tv-licens og fri telefon. Kilde: AE på baggrund af Statusrapport Udover, at der er flere med høje indkomster, der modtager skattebegunstigede frynsegoder, er den gennemsnitlige værdi af disse frynsegoder også størst for de højest lønnede. De mænd med en indkomst over kr., som modtager frynsegoder, får frynsegoder til en gennemsnitlig værdi af knap kr. For de kvinder med en indkomst på mellem , som får frynsegoder, har de en gennemsnitlig værdi på under kr. I figur 2 er sammenhængen mellem værdien af frynsegoderne og indkomsten vist.

5 5 Figur 2. Gennemsnitlig værdi af oplysningspligtige frynsegoder for personer der modtager frynsegoder, kr Over 750 Personlig indkomst før AM-bidrag i kr. Mænd Kvinder Anm.: Vedrører frynsegoder ifølge oplysningssedler: fri bil, fri kost og logi, fri helårsbolig, fri sommerbolig, fri lystbåd, fri Tv-licens og fri telefon. Kun personer der modtager personalegoder. Kilde: AE på baggrund af Statusrapport Frem for at bruge penge på skattebegunstigede frynsegoder / skattetænkningsordninger som medarbejderaktier og -obligationer, der kun er forbeholdt visse personer, kunne pengene i stedet bruges på reelle skattelettelser på arbejde, som kommer alle på arbejdsmarkedet til gode. Dette vil både give et lettere og mere retfærdigt skattesystem. Sløjfede man alle skattesubsidierede frynsegodeordninger, ville det give næsten 2 mia. kr., som man kunne bruge til en reel skattelettelse på arbejde, som kommer alle på arbejdsmarkedet til gode. AErådet har peget på mulig finansiering til en skattelettelse på arbejde på i alt 20 mia. kr. Udover at sløjfe skattebegunstigede frynsegoder kan man bl.a. hente finansiering ved at sælge CO2 kvoter, indføre et loft over pensionsindbetalinger, tilbagerulle VK regeringens skattelettelser til erhvervslivet, harmonisere mellem- og topskatten og afskaffe forskellige erhvervsstøtteordninger.

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD-

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- 23. december 2008 TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- TAGERE VED AT HÆVE GRÆNSEN FREMFOR AT SÆNKE SATSEN Sygeplejersker, folkeskolelærere og politibetjente får næsten en dobbelt så stor gevinst

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Analyserapport 2008:2 Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud Jannik Andersen Jan

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Januar 2006 KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Dette notat indeholder nogle kommentarer og betragtninger i forhold til Velfærdskommissionens afsluttende rapport, Fremtidens velfærd vores valg.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Oktober 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet Beskatning af personalegoder/naturalieydelser

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere