Referat af SANDs generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af SANDs generalforsamling 2013"

Transkript

1 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget v. kassereren 5. Fremlæggelse af arbejdsgruppernes arbejde 6. Fastsættelse af medlemsbidrag 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg af formand 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 10. Valg af ekstern registreret revisor eller statsaut. revisor 11. Evt. 1. Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslår Peder Larsen som dirigent og Sofie Bay-Petersen som referent. De vælges. Peder lagde ud med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt. 2. Valg af stemmetællere Bestyrelsen foreslår Ole Skou, Pia Nedergaard, Ewald Pohle som stemmetællere, da ingen af disse kan vælges til bestyrelsen. De vælges som stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning ved fungerende formand, Leif Jensen Beretningen kan læses i et særskilt dokument. Peder havde et par kommentarer at knytte til beretningen. Han sagde, at det var vigtigt at holde øje med, at lovgivningen bliver overholdt, når det kommer til det, folk har ret til med hensyn til hjælp og støtte. Kommunerne kører meget det forskelligt og der er ikke nogle til at råbe op for folk. Så der må SAND gå ind og støtte. Ellers er der desværre en del, der kan komme i klemme. 4. Aflæggelse af regnskab og budget Kasseren er ikke til stede. Ask fremlægger derfor regnskab og budget. Overordnet ser det rigtig positivt ud. - Se regnskab i særskilt dokument. Stigning i personale udgifter: Der har været en fyring, samt udbetaling af overarbejde. Det forklarer den større udgift. 1

2 Vi får 3,6 mill. om året i driftsbevilling. Oven i dette, har vi fået penge til andre projekter, fx til Borgermøder i København. Vi har fået til Netværksrådslagning. Kvindenetværket er også et særskilt projekt, ligesom Bindeks. Kommentarer og spørgsmål til regnskabet: Hvor mange ansatte er der i sekretariatet? Hvorfor bruges der så mange penge til løn? Der er ml. 5 6 ansatte i sekretariatet og de lønnes iht. gældende regler. En synes generelt, at der bruges for mange penge på løn når man kigger på sådanne regnskaber, fylder lønningerne altid rigtig meget. Det er et spørgsmål om arbejdsmarkedsmekanismer, om overenskomster og andet. Det handler om de ansattes faglige og uddannelsesmæssige baggrund. De bemærkes, at jo mere løn, der går ud af døren, jo mindre kan man hjælpe de hjemløse. Sådan hænger det dog ikke nødvendigvis sammen. Pengene kommer fra forskellige kasser der er en del af vores bevilling, der skal bruges på drift og herunder lønninger. Vi kan ikke bruge dem på andet fx hjælpearbejde eller kurser. Hvorfor skal SAND have ansatte? Kan arbejdet ikke løftes udelukkende af frivillige? Det er vigtigt at sikre kontinuitet og at der er nogle, der kan hjælpe projekter på vej. I tidernes morgen var det en styrelse under ministeriet, der stod for det, men nu har man fra ministeriets side valgt at lægge det ud til ansatte. Dette er en fordel for brugerne - en måde at få mere indflydelse på, end da funktionerne lå under ministeriet. Det er meget abstrakt, det arbejde vi laver. Man kan ikke måle helt konkret, at vi redder så og så mange for de penge vi får. Peder lukkede diskussionen med at opfordre til, at man møder op i sit lokale udvalg og giver sin stemme til kende. På den måde kan man bringe emner i spil, der så kan blive løftet på bestyrelsesniveau. Regnskabet godkendes. Fremlæggelse af budget Budgettet er lavet på baggrund af de penge vi brugte i 2012 så det er stort set det samme. Se budget i særskilt dokument Budgettet godkendes. 5. Fremlæggelse af arbejdsgrupperne 2

3 Kursusgruppen: Arbejder med at planlægge de kurser, SAND holder i løbet af året. Se kursuskalender bag på SANDsiger og på hjemmesiden. Årets temadage ligger d i Vejle Kursusgruppen brygger herudover på en temadag om det nye Udbetaling Danmark. International gruppe: Gruppen er skrumpet kraftigt ind her det sidste år. Vi har deltaget i de konferencer, der er i udlandet. Hvert år er vi i Bruxelles til PEP, vi har været i Barcelona til HOPE møde, hvor Leif blev valgt ind som kasserer i HOPE (europæisk netværk for hjemløse) og har lige været i Galway. Martin fra gruppen har været i Rom. Kommunikation: Har ikke mødtes så hyppigt i det forløbne år. Et stående udvalg der løfter konkrete opgaver fx Tour de hjemløs og at lave forskellige pjecer til SAND. Ungegruppen: Har både til formål at tiltrække unge i gruppen, men også at få defineret hvilke problemer og behov, man har som ung hjemløs. Har et projekt sammen med Rådet for Socialt Udsatte der også er ved at klarlægge ungeproblematikken. Mediemæssigt er det også et emne, med stort fokus på gruppen får ofte henvendelser fra journalister. Kvindenetværk og kvindegruppe: Kvindegruppen er nedlagt. Den havde til formål at skabe et netværk fra hjemløse kvinder. De erfaringer, som kvindenettet nu gør sig vil vi fra sekretariatet sørge for at løfte. Netværkene: Sjælland/Kbh.: Vi holder Madklub hver mandag i SANDs sekretariat, vi har også forskellige aktiviteter bowling og museumsbesøg. Arbejder på at få en kosmetolog ud til noget make-up. Til madklubben laver vi også forskellige kreative sysler. Fyn: Vi har en plan om at komme rundt på de forskellige herberger for at få flere med. Har lige været på Overmarksgården og fik fat i nogle nye kvinder der. Men vi tager altså også ud og hygger os og laver forskellige aktiviteter. D. 8/4 mødes netværk fra hele landet til hygge og madlavning i hos SAND i Kbh. 6. Fastsættelse af medlemsbidrag Bestyrelsen foreslår at SAND udvalgene ikke betaler kontingent det vedtages. 7. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag 8. Valg af formand: Der er 46 stemmeberettigede. Der skal vælges en formand for 2 år. Der er to opstillede Per Kragh, SAND Trekanten og Frederik Falkengaard, SAND Storstrøm. Præsentation af formandskandidaterne: 3

4 Per Kragh, SAND Trekanten: Kommer fra Vejle, er formand i SAND Trekanten. Har været med i SAND siden I morgen er det et år siden jeg trådte tilbage fra SANDs bestyrelse pga. jeg skulle lægge mine kræfter i at få et nødherberg og et natherberg op og stå i Vejle. Det har vi fået nu. Så nu har jeg tid og kræfter til at gå ind i SAND igen. Frederik Falkengaard, SAND Storstrøm: Jeg er kasserer i SAND Storstrøm. Jeg har været med i SAND i to år nu. Jeg er god til at tænke kreativt og ud af boksen. Der var 46 stemmeberttigede til stede: Frederik Falkengaard 8 stemmer Per Kragh 31 stemmer 7 blanke. Per Kragh er ny formand. 9. Valg til bestyrelsen Jens Dorow og Peter Marqvard er ikke mødt op og der kan ikke stemmes på dem. Bestyrelsen skal være forholdsmæssigt bredt repræsenteret set i forhold til hele landet. Bestyrelsen har givet dispensation til at HP kan stille op, selvom han ikke pt. er bosiddende i sin hjemkommune. Han er retur til hjemkommunen om tre uger. Præsentationsrunde: Leif Jensen, SAND Midtvest. Har siddet i SANDs bestyrelse i 4 år. Hans Peter Jørgensen, SAND Møltrup: Deltager aktivt i SAND, både arbejdet og kurser. Helle Due, SAND Nordvestsjælland: Er kasserer og næstformand, har siddet i SANDs bestyrelse det seneste år. Steen Rosenquist, SAND Hovedstaden, Næstformand i SAND udvlaget, formand for SVID, vil meget gerne med i bestyrelsen. Ole Svendsen, SAND Hovedstaden: Har været med i SAND i 12 år siden den spæde start. Er kasserer i SAND Hovedstaden. Har ikke før været med i bestyrelsen, da der var så meget i det lokale udvalg. NU kører det imidlertid, så nu er det tid til at prøve kræfter i bestyrelsen. Betina Sørensen, SAND Trekanten: er kasserer, har været med til at starte herberget op i Vejle. Stadig frivillig i herberget. Er også frivillig i vores Clean-Café i Vejle, hvor jeg er formand for brugerrådet. Harald Gjersøe, SAND Nord: Formand i SAND Nord, med til at starte den sociale café Hjerterummet op i Ålborg. Frederik Falkengaard, SAND Storstrøm; Brug for nye unge kræfter i bestyrelsen, vil gerne give den en skalle Kurt G. Andersen, SAND Storstrøm: Har været med til at løbe SAND Storstrøm i gang igen. Vil gerne gøre et stykke arbejde i bestyrelsen. Afstemningsresultat: Leif Jensen - vælges for 2 år 4

5 Frederik Falkengård vælges for 2 år Ole Svendsen vælges for 2 år Hans Peter Jørgensen vælges for 2 år Harald Gjersøe vælges for 1 år Betina Sørensen - 1. suppleant Helle K. Due - 2. suppleant Steen Rosenquist - 3. suppleant Kurt G. Andersen - 4. suppleant Tillykke med valget! 10. Valg af revisor: Bestyrelsen anbefaler at vi genvælger Arne Sørensen fra Buus/Jensen Han genvælges. 11. Evt. SAND står til at arve nogle penge. Ask opfordrer generalforsamlingen til at overveje hvad de penge skal bruges til. Revisoren vil gerne have, at vi har så mange penge på kistebunden, at vi kan opfylde vores kontraktlige forpligtelser, hvis vi nedlagde foreningen i morgen. Dvs. at vi skal have råd til at betale nogle måneders husleje, betale de ansatte løn i opsigelsesperioden osv. Vi skal noget mere ud på gader, stræder og væresteder. Kom ud i kanten og lad være med at forvente at folk kommer til jer. Peder sluttede med at sige, at der er rigtig meget brug for SAND og for alle jer med jeres gode erfaringer og kompetencer. I skal samle jer og marchere i takt! Det giver styrke. SAND skal være en stærk organisation til glæde for jer, der er her og for alle dem der har brug for SAND. Tak for valget som dirigent jeg stiller også gerne mit kandidatur til rådighed næste år. Tak for i år og tak for en god generalforsamling /Sofie Bay-Petersen 5

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

Fælles SAND møde, 20.11.12

Fælles SAND møde, 20.11.12 Fælles SAND møde, 20.11.12 Deltagere: Per Bonderup (Fyn), Martin Berthelsen (SAND Fyn), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Eluf Harring (SAND Midtvest), Christian Raben (Blå Kors Herning), Morten Due (Karlsvognen),

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

Fælles SAND møde d. 23.9.14

Fælles SAND møde d. 23.9.14 Fælles SAND møde d. 23.9.14 Deltagere: Tommy, Tre Ege; Scott, Århus; Christina, Århus; Anne Sofie, Højlykke; Cecilie, Højlykke; Lea, Højlykke; Erik, Sønderjylland; Martin, Sønderjylland; Rani, Roskilde;

Læs mere

SAND møde d. 8.12.2010

SAND møde d. 8.12.2010 SAND møde d. 8.12.2010 Ask byder på SANDs vegne velkommen. Han hilser fra de tre andre på sekretariatet og beklager at de ikke havde tid til at komme i dag. 1. Præsentation Der er 36 deltagere: Ega, Allan

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

SAND møde d. 23. januar 2008

SAND møde d. 23. januar 2008 SAND møde d. 23. januar 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Stig B. (Skansegården), Michael B. Frederiksen, Jørgen V. Jensen (Roskilde), Tommy Olsen, Jens Dorow (Forsorgscenter Sydfyn), Martin,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Deltagere: Christina, Rie, Harald, Eluf, Pia, Astrid, Kurt, Kenneth, Helle. Fra sekretariatet: Ask, René, Susanne, Sofie. Steen kommer senere kommer kl. 14.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Konceptet Hus Forbi. Side 1

Konceptet Hus Forbi. Side 1 SAND møde d. 28.8.08 Delt.: Ewald Pohle, Jane (Århus) Jan Lauritzen, Leif Jensen, Flemming (SAND Midtvest), Kristian Geisler (Møn), Pia Nedergaard, Lotte Vilshardt (Fyn), Jørgen V Jensen, René Holmgren,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere