LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk"

Transkript

1 LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015

2 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges og drøftes) Men det er en DEFENSIV tilgang: Lokalløn er et ledelsesredskab for MR, som skal bruges aktivt!

3 Hvorfor? - det bredere billede Bevægelse fra MASKINE i retning af ORGANISME

4 Maskinen - Arbejdsdeling - Klare grænser (fag, sogne, forhold præst-mr) - Kompetencefordeling - Automatiske systemer (løn, tabeller, mekanisk stillingsopmåling) TANDHJUL!

5 MR s økonomi Indtil 2003/04: Lille aktivitetskonto. Oprettelse af stillinger krævede godkendelse af PU. Fri råderet over penge til mursten. Rammestyring fra 2003/04: MR får en samlet pose penge, som man FRIT kan prioritere brugen af!

6 Betænkning 1477 (2006) - OPGAVER og MÅL (afbureaukratisering) - De 4 arbejdsfelter: Forkyndelse, undervisning, diakoni og mission - Præst og menighedsråd er SOGNETS LEDELSE

7 Betænkning 1491 (2007) - Mere kirke for pengene - Mål og prioritering - Gøre tingene anderledes - Effektivisering (fx kirkegårde og vikarer) - SAMARBEJDE på tværs af hidtidige grænser (samarbejdsvedtægter)

8 OK Én overenskomst for kirkefunktionærer (- blev dog to/tre) - Opbløde faggrænser - Reducere automatik (løn, anciennitet, stillingsopmåling) - Lønbånd og tidsbånd - Forhandling og aftaler - Lokalløn efter skriftlig forhandling Hvordan løser vi bedst opgaverne og når målene! - hos os?

9 OK OK for kirkefunktionærer (1+2) 1) med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper og kirkemusiker 2) med kerneopgaver som kirketjener og graver ) OK for organister 4) OK for gartnere m.fl. 5) OK for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde

10 OK 13 citater (1) 3a. Forhandling og aftale om midlertidige tillæg. G Aftale om midlertidige tillæg indgås mellem menighedsrådet og den forhandlingsberettigede organisation. Bem.: Ved midlertidige tillæg forstås tillæg for varetagelse af en arbejdsopgave i en tidsbegrænset periode, herunder for midlertidig løsning af en arbejdsopgave omfattende faglig eller geografisk fleksibilitet. Stk. 2. Herudover kan der aftales engangsvederlag for særlig indsats m.v. 5. Regulering Løn efter 2 og 3, tillæg efter 3a, stk. 1, og centralt aftalte tillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning.

11 OK 13 citater (2) 6. Ansættelsens omfang og arbejdsopgaver Ansættelse sker på fuld tid, medmindre andet fastsættes af menighedsrådet. Beskæftigelsesgraden angives som løntimer pr. uge og i hele timer. Bem.: Kirkefunktionæren har ret til gennem den forhandlingsberettigede organisation at kræve forhandling med menighedsrådet om ansættelsens omfang og arbejdsopgaver. I praksis betyder det, at hvis ikke MR og medarbejder er enige, kan medarbejderen kræve forhandling gennem sin organisation. - Men bag det ligger jo, at MR frit kan aftale opgaver med medarbejderen, blot de kan blive enige om det.

12 OK 13 citater (3) 6. Ansættelsens omfang og arbejdsopgaver - fortsat Stk. 2. Kirkefunktionæren er forpligtet til at gøre tjeneste ved ansættelsesmyndigheden. Stk. 3. Kirkefunktionæren er desuden forpligtet til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder, såfremt det er oplyst ved ansættelsen. Det er derfor, man mange steder angiver provstiet som ansættelsesområde, men med et primært tjenestested i sogn/pastorat.

13 OK 13 citater (4) 8. Plustid (kræver en aftale mellem ansættelsesmyndigheden og forhandlingsberettiget organisation inkl. ophævelsesregel) Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden og kirkefunktionæren kan aftale en individuel arbejdstid, der er højere end den i 7 anførte fuldtidsbeskæftigelse (plustid). Stk. 3. Den individuelt aftalte arbejdstid kan ikke udgøre mere end gennemsnitlig 42 timer om ugen. Stk. 4. Ved aftale om plustid forhøjes arbejdstiden, jf. 7, og lønnen forholdsmæssigt. Stk. 6. En individuel aftale om plustid kan af såvel kirkefunktionæren som ansættelsesmyndigheden opsiges til bortfald med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre andet aftales.

14 Hvad betyder det i praksis? - Stillingsopmåling ikke mekanisk. Det aftales gennem samtale! - Hvad bruges medarbejderens tid på i dag? - Hvad ønsker MR prioriteret eller kørt ind som nye opgaver? - Er der ledig tid tilbage og/eller hvilke opgaver kan slankes eller fjernes for at skaffe tiden? - Eks.: Regnskabskontor, kordegne ud af kirken, kirketjenere og aftenmøder - Lokalløn

15 Lokalløn typer Kvalifikationstillæg (VARIGT) Som følge af udd.mæssig opgradering til arbejdsbrug Funktionstillæg (mens relevant) Varetagelse af nye/utraditionelle funktioner eller geografisk fleksibilitet Engangsvederlag (én gang) Særlig indsats (fx efter om-/tilbygning) Typisk størrelsesorden: kr. årligt

16 Eksempler - Kirketjener med opgaver i diakoni eller kommunikation - Gensidig organistafløsning på hverdage (NB: Antal arbejdssteder for PO-organister) - Ændret arbejdsdeling eller samarbejde ml. graver/kirkesanger/kirketjener - SMH udd. kordegnevikar (kval./funkt.) - Afløsning i eller for nabokirker (ferie) - Kirkegårdsgartner 5% ved en bykirke - Effektivisering - højere kvalitet/produktivitet - Både tilpasse person til job og job til person og indarbejde MR s MÅL!

17 Lokalløn - procedure MR modtager inden 15/9 lønkrav fra faglige org. ELLER har selv sendt forslag til den faglige organisation!! MR kvitterer skriftligt for modtagelsen (AAVP: Krav drøftes på fælles KP-møde inkl. lønstatistik) MR svarer enten: MR behandler ansøgningen inden 15/11 (NB: Andre tidsfrister for 3F-området) 1) accept inkl. lønaftale 2) modforslag til faglig organisation 3) afslag Ved fortsat uenighed: Niveau 2-forhandling i stift

18 MR s opgaver 1) Sætte de overordnede mål for sognet 2) Hvad har vi af ressourcer til løse opgaverne og nå målene: Hvad ønsker vi gjort og af hvem? 3) Afsøge medarbejdernes ideer, interesser og hvad de kan motiveres til 4) Dialog og forhandling med dem om opgaveløsning og prioritering af arbejdstid 5) Støtte, anerkende og belønne!

19 Lønpolitik Udstikke retningslinjer for MR selv og medarbejderne: 1. Hvad ønsker vi at fremme, og hvilke mål, værdier og principper kan vi sætte op for tildeling af lokal løn? 2. Beskrive processen for tildeling 3. Sende lønpolitikken til både medarbejderne og faglige organisationer

20 Gruppe-opgave Hvordan kan vi HOS OS bruge lønpolitikken til at forbedre kirkernes drift og nå MR s mål? 1. Konkret: Hvem vil vi gerne have til fremover at løse eller samarbejde om hvilke opgaver? 2. Søger vi primært faglig eller geografisk fleksibilitet - eller opgradering af nogle medarbejderes kvalifikationer? 3. Hvordan kan vi formulere det i en overordnet politik? Eller skal vi have en mere konkret politik, der med års mellemrum skal revideres?

21 Opsamling i plenum Har vi fået et afsæt for videre proces hvilken? Hvordan skal lokallønnen budgetteres? Forslag: En fremadrettet pulje på en aktivitetskonto. På lønkonti budgetteres medarbejdernes nuværende løn inklusive igangværende tillæg. (Fremskrivningsprocenten findes på DAB.)

22 TAK for i aften - og held og lykke i det videre!

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 11.28.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Indledning...1 1. Definitioner...2 2. Fastsættelse af ansættelsesbrøken...3 2.1. Fastsættelse af ansættelsesbrøken ved brug af vejledningen på it-skrivebordet...4

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm

Kontaktperson. Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Kontaktperson Et spændende og udfordrende område. v/provstikonsulent, Steen Otterstrøm Hvad er formalia omkring kontaktpersonen? Lov om Menighedsråd. Lov om Menighedsråd nr. 146/24/02/2012 Vælges af menighedsrådets

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere