ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE"

Transkript

1 ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE HUSK!!!! BRUG DIN TEKST HENVIS TIL DEN SKRIV VIGTIGE TING I MARGEN UNDERSTREG NOGET DU SYNES ER VIGTIGT!!! Præsentationspunkter o Tekstens titel og forfatter o Tekstens udgivelsesår o Genre o Giv et resume (meget kort referat). Du skal kortfattet, nøgternt og så præcist som muligt beskrive, hvad teksten først og fremmest handler om. Hvem fortæller et forfatterportræt o Biografiske data om hans liv o Hans vigtigste udgivelser o Hvad han typisk skriver om o Hvad der karakteriserer hans måde at skrive på Det er måske uvæsentlig, men hans/ hendes liv kan måske give dig et spor du skal følge, når du skal forsøge at beskrive, fortolke og vurdere hans fiktive værk. Det er altid godt at kende en person!! Kompositionen (s. 13) Ydre komposition tekstens krop, hvordan har forfatteren typografisk ordnet teksten? Indre komposition o tredelt tekst en indledning, en midterdel og en afslutning. o dramatiseret tekst med dette menes Berettermodellen (s.62) o kronologisk fortalt fremadskridende handling o rammefortælling start i nutiden et meget langt flashback slut i nutiden o parallelle forløb man følger to historier samtidig o flashback flashforwards kan sagtens komme i glimt i alle kompositioner flashback se tilbage på en tidligere handling flashforwards se kik ind i fremtiden Tid o Hvilken særlig tidsperiode foregår historien i? ord eller vendinger/ordsprog kan sige noget om tiden optræder autentiske personer eller begivenheder i teksten? tøjmoden, boligens udseende priser på varer.. personers sprog/slang og lignende o Har tiden betydning for forståelsen? o Er det forfatterens egen tid? o Hvor lang tid strækker handlingen sig over? 7

2 Miljø kan fortælle meget om personerne, det kan være årsag til konflikter! o Det fysiske miljø - det sted eller de steder hvor de vigtigste handlinger foregår, den by den gade det hus den stue. o Det sociale miljø - de vigtigste personers sociale tilhørsforhold: er det personer tilhørende "overklassen" er det en typisk middelklasse-familie fra 70`erne er det mennesker fra arbejderklassen Persongalleri o Hvilke personer drejer det sig om o Hvem er hovedperson(er) o Hvor hører personen til socialt, familie, venner o Hvad er personen det gode/ det onde o Hvem er de vigtige bipersoner o Karakteriser personerne ydre og indre karaktertræk (s. 10) o Grupper personerne og sæt dem i relation til hinanden o Hvilken udvikling sker der med hovedpersonen? Synsvinkelforhold (s. 11) o Indre synsvinkel fortælleren har adgang til personernes tanker og følelser 1. person jeg 3. person han, hun Synsvinklen kan også skifte fra en person til en anden o Ydre synsvinkel fortælleren beskriver personernes reaktioner, han er tilskuer!! (objektiv fortæller) o Kombineret synsvinkel her blandes indre og ydre synsvinkel o Den alvidende fortællers synsvinkel ved det hele, fortid, fremtid, hvad der sker i og udenfor personerne! Fortælleteknik hvem har rollen som fortælleren, er der nogen? o Åbenlys jeg-fortæller optræder tydeligt i teksten o Skjult fortæller o Objektiv fortæller skildrer hvad der sker uden vurderinger o Alvidende fortæller skildrer hvad der sker, kommenterer, vurderer, ved det hele!! o Medsyn læserens oplevelse er meget tæt på situationen, her fortælles oftest i nutid o Bagudsyn læseren er på lang afstand af situationen, fordi det er sket ofte i datid o Beretning scenisk beretning er, når den tid det tager at læse, høre noget, stort set er den samme som varigheden af det der fortælles panoramisk beretning er, når der på kort tid fortælles om en hanling der tager meget lang tid. 8

3 o Beskrivelse det bliver statisk det er kun en enkelt situation det er længere beskrivelser af følelser, drømme, tanker, en beskrivelse af det fysiske ydre og det psykiske indre o Replik direkte tale - dialog, en samtale mellem mennesker indirekte tale en indre monolog en persons samtale med sig selv o Forfatterkommentar en belæring - vi bliver belært om, hvordan vi bør tænke/handle kan være en afsluttende morale- især i eventyr Sproglige virkemidler o Ordforråd o Billedsprog o Humor ironi - sarkasme Tema (s.14) o Hvilke emner er der i teksten, fx fordomme, kærlighed, misrøgt.. o Hvilke modsætningsforhold er der i teksten (s. 14) Forfatterens budskab (s.14) o Forfatterens holdning til emnet eller modsætningsforholdet o Hvilken holdning udtrykker forfatteren til de temaer, han har sat på dagsordenen o Svar evt. på følgende to spørgsmål: Sender tekstens titel mig nogle særlige signaler om, hvad forfatterens budskab er? Hvorfor har teksten fået den titel? Hvordan slutter fortællingen og hvorfor har forfatteren valgt netop denne slutning? Egen vurdering din personlige mening om teksten o Hvad du synes er godt eller skidt ved denne tekst. o Er det nogle særlige levende og indfølende personbeskrivelser eller bemærkelsesværdige malende miljøbeskrivelser? o Er temaerne nogle der fanger din opmærksomhed? o Er der nogle særlige fortælletekniske og/eller sproglige virkemidler, der gør denne tekst til noget helt specielt, som du ikke glemmer lige med det første? o Hvad synes du er godt, skidt, interessant, fascinerende, spændende, tungt eller kedeligt ved denne fiktive prosatekst? Begrund dine vurderinger udfra teksten. Perspektivering (s.15) HUSK!!!! BRUG DIN TEKST HENVIS TIL DEN SKRIV VIGTIGE TING I MARGEN UNDERSTREG NOGET DU SYNES ER VIGTIGT!!! 9

4 UDDYBNING AF NOGLE PUNKTER TIL FIKTIVE TEKSTER Personbeskrivelse o Hvilke ydre kendetegn er typiske for fortællingens vigtigste personer? køn, alder, udseende (ansigt og krop) påklædning erhverv, særlige fritidsinteresser. familiære rolle (hustru, forælder, barn, storesøster, bedstemor, stedfar?) o På hvilken måde giver (nogle af) personernes ydre kendetegn et fingerpeg om deres følelser, egenskaber, livsværdier kan det være årsag til konfliktsituationer o Nu skal du afsløre de vigtigste personers personlighed hvad er deres identitet hvilke mennesker er de? Personens fortid? - har betydning for personligheden og giver også en indsigt i, hvorfor personen - lige nu - føler, tænker, handler og drømmer som hun gør Personens følelsesmæssige situation? hvilke følelser dominerer er det ængstelighed, glæde, bitterhed, tristhed, forvirring, eller Personens særlige karakteregenskaber? - er det et typisk kendetegn for hende, at hun er tålmodig, temperamentsfuld, menneskesky, fandenivoldsk, konfliktsøgende, magtsyg, kærlig, naiv, utroværdig, snobbet, viljestærk, eller Særlige livsværdier, der betyder noget for personen? - hvis vi kunne spørge personen: Hvad er livskvalitet for dig? Hvad betyder noget særligt for dig i dit liv, i din måde at leve på?" Tror du så hun ville svare: 1. at have materielle goder 2. min mor og far, min gode kammerat 3. leg, nærvær, ro og harmoni, frihed, spænding og udfordring, ærlighed, magt, gode manerer, respekt, orden, eller o Sker der en udvikling med personerne gennem de konfliktsituationer de befinder sig i? Hvis ja: beskriv udviklingen og overvej hvorfor den sker! 10

5 Synsvinkelforhold o En handling eller en begivenhed i en tekst kan ses fra flere sider eller synsvinkler o Det er forfatteren, som beslutter sig for, hvilken person i historien som skal fortælle os, hvad han oplever o Forfatteren og fortælleren behøver altså ikke være den samme person. o Forfatteren kan vælge at placere sin fortæller på forskellig måde, og når du skal bestemme synsvinklen, skal du finde frem til, hvorfra fortælleren videregiver sit stof Indre synsvinkel Jeg fortælleren/ 1. persons fortæller o Handlingen fortælles fra jeg-et o Vi får at vide, hvad han siger, oplever, føler og tænker o Men vi ved ikke hvad der foregår bag hans ryg o Vi ved ikke hvad de andre personer i historien foretager sig, når jeg fortælleren ikke er til stede, eller hvad de tænker o Man må ikke forveksle forfatteren og fortælleren, selv om der bruges ordet jeg. Fortælleren kan sagtens være en opdigtet (fiktiv) person. Han/hun fortæller/ 3. persons fortæller o Fortælleren gemmer sig skiftevis bag en af tekstens personer og fortæller handlingen, som vedkommende oplever den. o På den måde får læseren noget at vide om alle personerne i teksten o Vi får ikke nødvendigvis noget at vide om fremtiden, som hos den alvidende fortæller Ydre synsvinkel Observator - objektiv o Her er fortælleren neutral o Han udtrykker ikke sine egne meninger om det, han ser, men fortæller kun, hvad han ser o Han fungerer som et kamera og registrerer kun ansigtsudtryk, mimik og handling Forfatterkommentar o Forfatteren kommer ind med sine egne meninger o Det er altså ikke fortælleren, som tænker, men forfatteren som gerne vil fortælle læseren sin egen mening i en bestemt anledning Den alvidende fortæller o Fortælleren ved, hvad de forskellige personer i teksten føler, tænker og mener. o Han fortæller om den handling, der foregår nu o Men kan måske også forudsige, hvad der vil ske i fremtiden. 11

6 Sproglige virkemidler Hvilke af følgende sproglige virkemidler er særlig betydningsfulde i denne tekst og hvilke virkninger har de? Du skal dokumentere dine iagttagelser med eksempler fra teksten og overveje, hvorfor forfatteren har valgt at anvende disse sproglige virkemidler. o Ordforråd Er det let forståeligt sprog, hverdagsagtig tale? Er der brugt mange fagudtryk, mange fremmedord? Anvendes sproglige udtryk der afslører: hvilke socialklasser vi bevæger os i, fx. "arbejdersprog", "overklassesprog", "akademikersprog".. hvilke geografiske regioner, vi befinder os i, fx på landet eller i storbyen, i Vestjylland eller København? Det kaldes for "dialekter hvilke aldersgrupper, der taler, fx børn, der taler med et begrænset og ufærdigt ordforråd eller unge, der bruger mange slangudtryk. hvilken historisk periode vi befinder os i. Det kunne være "gammeldags" sproglige udtryk, som f.eks. "at leve på polsk", der hører en særlig tidsperiode til? Det kunne være navneord, der skrives med stort bogstav. o Billedsprog (s ) Hvilke billedsproglige vendinger kendetegner denne tekst Hvordan fortolker du de enkelte billedsproglige vendinger? Hvad fortæller de eventuelt om personerne og de konfliktsituationer, de befinder sig i. o Humor/ Ironi/ Sarkasme er "tonen" i den fiktive prosatekst humoristisk er tonen ironisk (at sige det modsatte eller noget andet end det man mener) er tonen sarkastisk (at "udstille" andre, at gøre grin med andre) 12

7 Komposition Ydre komposition tekstens krop! Det er ikke så interessant kun hvis ord el. overskrifter er skrevet på en speciel måde el. der er illustrationer i teksten. Du skal huske at gøre rede for illustrationerne, de har stor betydning. Indre komposition - giv evt. overskrift til de enkelte afsnit det tvinger dig til at tænke handlingen/ temaerne igennem lav en tidslinie/handlingslinie. Tredelt tekst o Indledning - en slags introduktion til den egentlige handling. Her bliver nogle personer og/eller problemer præsenteret. uden denne hopper man direkte ind i handlingen dette kaldes in medias res!!! o Midterdelen - den længste af de tre dele, hvor selve handlingen folder sig ud o Afslutningen - fortællingen rundes af lukket slutning åben slutning halvåben slutning Dramatisk tekst ofte brugt i film også kaldet Berettermodellen (s. 62) Anslaget, hvor det der fortælles har til formål at fange læserens interesse Præsentationen, hvor nogle af eller de vigtigste personer og relationer mellem dem, miljøer og konflikter præsenteres Konfliktoptrapningen, hvor fortællingens hovedkonflikt skærpes og intensiveres Klimakset, hvor konflikten når sit dramatiske højdepunkt Udtoningen, hvor fortællingen afsluttes på en lukket, halvåben eller åben måde. Kronologisk o fremadskridende i tid o en handling, der tidsmæssigt bevæger sig fremad, fra start til slut Rammefortælling man rammer handlingen ind! kort indledning, der repræsenterer fortællingens (den fortalte tids) nutid et langt flashback, som udgør selve hovedhandlingen en afslutning eller et oplæg til afslutning, hvor vi er tilbage på nøjagtig samme nutids-tidspunkt, som vi var i indledningen Aktantmodellen (s. 29) o kendt fra eventyrets verden, men mange tekster kan med fordel sættes ind i denne. 13

8 Tema o Hvilke emner er der i teksten, fx fordomme, kærlighed, misrøgt.. o Hvilke modsætningsforhold er der i teksten, fx: fordom/ fordomsfrihed kærlighed/ had omsorg/ misrøgt krig/ fred katastrofe/ mirakel lykke/ ulykke ungdom/ alderdom sygdom/ sundhed glæden ved livet/ angsten for døden magi/ trylleri opbygge liv/ nedbryde liv Forfatterens budskab o Forfatterens holdning til emnet eller modsætningsforholdet hvor kommer de frem i teksten? o Hvilken holdning udtrykker forfatteren til de temaer, han har sat på dagsordenen o Hvordan er tekstens måde at se verden på, forholde sig til verden? o Hvilket syn på samfund og mennesker bygger teksten på? o Svar evt. på følgende to spørgsmål: Sender tekstens titel mig nogle særlige signaler om, hvad forfatterens budskab er? Hvordan slutter fortællingen og hvorfor har forfatteren valgt netop denne slutning? 14

9 Perspektivering - betyder "at sætte i sammenhæng med o Redegør for en sammenhæng imellem den analyserede tekst og den fortid, nutid og fremtid, du er en del af. o Sæt fokus på problemfelter, der handler om arbejdsløshed, politik, indvandrere, handicappede, ældreforsorg, samfundsøkonomi, politik, boligforhold, sundhed, uddannelse, kultur, familie, børn, medier osv. o Du kan sammenligne teksten med andre tekster du har læst (privat eller i dansktimerne). Det kan være romaner, noveller, digte, malerier, reklamer der handler om samme emne, eller tekster, der er skrevet i samme tidsperiode, som den fiktive prosatekst du analyserer. o Det kan også være en sammenlignende analyse mellem tekstens tema og så nogle film, du har set i biffen, i fjernsynet, eller på video o Du kan sammenligne med andre tekster af samme forfatter o Du kan prøve at vurdere, om du kan se en sammenhæng mellem forfatterens "virkelige" liv og hans "fiktive" fortælling det kræver selvfølgelig viden om forfatteren!! 15

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE 1 THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE Af LISA MARIE HENDERSON Hans siger, det er mig, der er anderledes. Min mor siger, hun ikke kan kende mig. Nej, hun siger: Jeg troede,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide. med illustrationer af Els Cools INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN

LÆRERVEJLEDNING. til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide. med illustrationer af Els Cools INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN LÆRERVEJLEDNING til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide med illustrationer af Els Cools INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN Lærervejledning til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Verden er gennemtrængt af en allestedsnærværende ånd: panteisme. Gud og ånden i

Verden er gennemtrængt af en allestedsnærværende ånd: panteisme. Gud og ånden i Indhold 1. Indledning s. 2 2. Udviklingsromanen - og hvad den udviklede sig af s. 2 2.1 Romanen s. 2 2.2 Dannelsesromanen s. 2 2.3 Udviklingsromanen s. 3 3. Mellem krigene - en introduktion til perioden

Læs mere

Jeg er bare den logerende

Jeg er bare den logerende Jeg er bare den logerende Arbejdsopgaver til grundskolen (8.-10.klasse) til kortfilm af Lone Scherfig Se filmen på aiu.dk/mediehandbogen/opgaver/pressens-rolle Det er en god ide at begynde arbejdet med

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde lærersider 77 mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde 78 lærersider Fokus Serhat arbejder som frivillig på Asylcenter Kongelunden, hvor han selv har boet som barn og flygtning sammen

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere