Vold og trusler på arbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold og trusler på arbejdspladsen"

Transkript

1 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer. Undersøgelsen er gennemført i april 2015 via FOAs elektroniske medlemspanel, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. Hovedkonklusioner En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. FOA-medlemmer bliver oftere udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads end andre lønmodtagere, hvor det gælder for 8 procent. Især medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren bliver udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Halvdelen af medlemmerne inden for denne sektor har inden for de seneste 12 måneder oplevet trusler om vold. Blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien, er det hele 2 ud af 3, der er inden for det seneste år er blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Dagplejen er den arbejdsplads, hvor færrest medlemmer bliver udsat for trusler om vold. Her gælder det for 1 procent. Hvert fjerde FOA-medlem er blevet udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. Dette ligger højere end for lønmodtagere generelt, hvor andelen er 6 procent. 2 ud af 3 medlemmer, der er blevet udsat for trusler om vold inden for de seneste 12 måneder, er også blevet udsat for fysisk vold inden for samme periode. 1 ud af 3 medlemmer ansat i Social- og Sundhedssektoren er blevet udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. Social- og Sundhedssektoren er dermed den sektor, hvor flest medlemmer bliver udsat for fysisk vold. Det er særligt medlemmer, der er arbejder i psykiatrien, på specialområdet eller på et plejehjem/plejecenter/aktivitetscenter, der udsættes for vold. På disse arbejdssteder har omkring halvdelen af medlemmerne været udsat for fysisk vold inden for det seneste år. Undersøgelsen viser, at færre har oplevet fysisk vold på de arbejdspladser, der prioriterer forebyggelse højt. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Cæcilie Saul Tlf Helene Louise Munk Fog Tlf

2 Vold og trusler på arbejdspladsen 2 En tredjedel af FOAs medlemmer udsættes for trusler om vold på deres arbejdsplads I arbejdsmiljøundersøgelsen er FOAs medlemmer blevet bedt om at tage stilling til følgende udsagn: Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?. Figur 1 viser fordelingen. Figur 1. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? 70% 60% 50% 40% 30% 6 20% 10% 0% 5% 6% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig 2 Antal svar: % har svaret Ved ikke/husker ikke og fremgår ikke at figuren. Af figur 1 fremgår det, at 1 procent af FOAs medlemmer dagligt er blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. 5 procent er blevet det ugentligt, og 6 procent månedligt. 1 ud af 5 er blevet udsat for trusler sjældnere end månedligt, og 3 ud af 5 svarer, at de aldrig er blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Sammenlagt har 1 ud af 3 (34 %) FOA-medlemmer været udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. Der er ikke statistisk sikre forskelle mellem mænd og kvinder, hvis vi sammenligner kønnene inden for de forskellige arbejdssteder.

3 Vold og trusler på arbejdspladsen 3 Social- og Sundhedssektorens medlemmer er oftest udsat for trusler om vold For at undersøge hvorvidt der er bestemte grupper af FOAs medlemmer, der oftere bliver udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads, er medlemmerne blevet opdelt på den sektor, som de arbejder indenfor. Af figur 2 ses opdelingen på FOA-sektorer. I figuren ses også en sammenligning af FOAmedlemmer med lønmodtagere generelt. Her sammenlignes med en undersøgelse udført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) fra Figur 2. Andel, der inden for de seneste 12 måneder har været udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Fordelt på sektor. Sammenlignet med NFA. Kost- og Servicesektoren 6% Pædagogisk Sektor 1 Social- og Sundhedssektoren 47% Teknik- og Servicesektoren 2 I alt: FOA-medlemmer 34% NFA 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Antal svar: FOA-medlemmer, fordelt på Kost- og Servicesektoren 122, Pædagogisk Sektor 598, Social- og Sundhedssektoren 1.411, Teknik- og Servicesektoren 134, samt 4 medlemmer Uden Sektor, der indgår i I alt. NFA: At have været udsat for trusler om vold er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældent. NFA er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Undersøgelsen er fra 2014 og ser generelt på lønmodtagere i Danmark. Figur 2 viser, at især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren bliver udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Lidt under halvdelen (47 %) af medlemmerne ansat i Social- og Sundhedssektoren har været udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder, mens det gælder for 1 ud af 5 (21 %) medlemmer i Teknik- og Servicesektoren. I den Pædagogiske Sektor har 13 procent været udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads, og 6 procent i Kost- og Servicesektoren. Især faggrupperne Plejere, LFS, døgn og Omsorgsmedhjælpere bliver udsat for trusler om vold. Her har henholdsvis 75 procent, 75 procent og 63 procent været udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder (figur ikke vist).

4 Vold og trusler på arbejdspladsen 4 Som det også fremgår af figur 2, oplever FOA-medlemmer markant oftere at blive udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads end andre lønmodtagere. I NFAs undersøgelse gælder det i gennemsnit for 8 procent, mens det i gennemsnit gælder for 34 procent af FOAs medlemmer. Medlemmer, der arbejder i psykiatrien, er oftest ramt af trusler om vold 2 ud af 3 (67 %) medlemmer, der arbejder i psykiatrien, har inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold. Medlemmer på plejehjem/plejecentre og på specialområdet er også mere udsat for trusler om vold end andre arbejdssteder. Her har mere end halvdelen af FOAs medlemmer været udsat for trusler om vold inden for det seneste år. Dette fremgår af figur 3 nedenfor. Figur 3. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Fordelt på arbejdssted. 1 I hjemmeplejen (342) 28% 68% 4% På et plejehjem/plejecenter (608) 57% 38% 5% På en skole/rådhus/forvaltning (94) 1 86% I en daginstitution/sfo (274) 7% 9 I dagplejen (246) 98% På hospital/sygehus (226) 27% 70% 4% I psykiatrien (181) 67% 3 På specialområdet (107) 5 48% I alt 34% 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke/husker ikke Antal svar: Pga. afrundinger summerer alle arbejdssteder ikke til 100 procent. Ja-kategorien er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældent. Der fremgår kun arbejdssteder, hvor der i undersøgelsen var over 30 medlemmer, der placerede sig inden for disse arbejdssteder. Medlemmer, der arbejder med børn, er mindre udsat for trusler om vold. Kun 1 procent af medlemmerne, der arbejder i dagplejen, har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det samme gælder 7 procent af medlemmerne, der arbejder i en daginstitution 1 Kategorien På et plejehjem/plejecenter dækker også over medlemmer, der arbejder på et aktivitetscenter. På en skole/rådhus/forvaltning dækker ikke over medlemmer, der arbejder i SFO. I psykiatrien dækker over medlemmer, der arbejder i behandlings- eller distriktspsykiatrien og i socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud og lignende. På specialområdet dækker over medlemmer, der arbejder i specialområdet på handikapinstitutioner, døgninstitutioner, specialskoler og lignende.

5 Vold og trusler på arbejdspladsen 5 eller SFO. Sammen med medlemmer, der arbejder på en skole, rådhus, forvaltningen eller lignende, hvor 13 procent har været udsat for trusler om vold, er det de tre arbejdssteder, hvor færrest medlemmer udsættes for vold på deres arbejdsplads. Hvert fjerde FOA-medlem har været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads i det seneste år I forbindelse med undersøgelsen om trusler om vold på arbejdspladsen er det også blevet undersøgt, hvorvidt medlemmerne inden for de seneste 12 måneder er blevet udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads. Figur 4 viser, at mere end 1 ud af 4 (27 %) FOA-medlemmer er blevet udsat for fysisk vold inden for det seneste år. Dette kan ses af figur 4 nedenfor. Der er ikke statistisk sikre forskelle mellem mænd og kvinder, hvis vi sammenligner kønnene inden for de forskellige arbejdssteder. Figur 4. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold, mens du var på arbejde? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 7 20% 10% 0% 18% 5% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig Antal svar: Pga. afrundinger summerer totalen ikke til 100 procent. Andelen af FOA-medlemmer, der har været udsat for fysisk vold på deres arbejde inden for de seneste 12 måneder er dermed en anelse mindre, end medlemmer, der er blevet udsat for trusler om vold (34 %). Der ses dog en tydelig sammenhæng mellem medlemmer, der er blevet udsat for trusler om vold, og medlemmer, der er blevet udsat for fysisk vold. Det fremgår af figur 5 (næste side).

6 Vold og trusler på arbejdspladsen 6 Figur 5. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold, mens du var på arbejde? Fordelt på spørgsmålet: Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Udsat for trusler om vold 67% 3 Ikke udsat for trusler om vold 5% 94% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Udsat for vold Ikke udsat for vold Ved ikke Antal svar: Pga. afrundinger summerer alle kategorier ikke til 100 procent. Udsat for vold og Udsat for trusler om vold kategorierne er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældent, som var svarmuligheder ved begge spørgsmål. Medlemmer, der har svaret Ved ikke til, om de har været udsat for trusler om vold, er ikke vist i figuren. Af figur 5 fremgår det, at 2 ud af 3 (67 %) af de medlemmer, der inden for de seneste 12 måneder har været udsat for trusler om vold på deres arbejde, også har været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads. 5 procent af de medlemmer, der ikke har været udsat for trusler om vold, har været udsat for fysisk vold inden for de seneste 12 måneder. 3 ud af 10 (31 %) medlemmer, der har været udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder, er ikke blevet udsat for fysisk vold inden for samme periode. For de medlemmer, der har svaret, at de ikke har været udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads, har lidt mere end 9 ud af 10 (94 %) heller ikke været udsat for fysisk vold.

7 Vold og trusler på arbejdspladsen 7 Medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren er oftest udsat for vold på arbejdspladsen Figur 6 sammenligner de fire sektorer i forhold til, om medlemmerne har været udsat for fysisk vold. I figuren ses også en sammenligning til NFAs arbejdsmiljøundersøgelse. Figur 6. Andel, der inden for de seneste 12 måneder har været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads. Fordelt på sektor. Sammenlignet med NFA. Kost- og Servicesektoren 4% Pædagogisk Sektor 14% Social- og Sundhedssektoren 35% Teknik- og Servicesektoren 1 I alt: FOA-medlemmer 26% NFA 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Antal svar: 2.265, fordelt på Kost- og Servicesektoren 122, Pædagogisk Sektor 597, Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren medlemmer uden sektor, der er talt med i I alt. NFA: At have været udsat for trusler om vold er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældent. NFA er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Undersøgelsen er fra 2014 og ser generelt på lønmodtagere i Danmark. Det fremgår af figur 6, at NFAs arbejdsmiljøundersøgelse fra 2014 viste, at 1 ud af 20 lønmodtagere (6 %) havde været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. Blandt FOAs medlemmer er det 1 ud af 4 (27 %) der har været udsat for vold på deres arbejdsplads inden for det seneste år. FOA-medlemmer udsættes således markant oftere for fysisk vold en lønmodtagere generelt. Figur 6 viser også, at medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren oftest udsættes for vold. Blandt disse medlemmer er 35 % blevet udsat for fysisk vold inden for de seneste 12 måneder. For Pædagogisk Sektor og Teknik- og Servicesektoren gælder det henholdsvis 14 % og 12 % af medlemmerne. Kost- og Servicesektoren er der, hvor færrest medlemmer har været udsat for fysisk vold, mens de har været på arbejde, nemlig 5 procent.

8 Vold og trusler på arbejdspladsen 8 Det er især faggrupperne Omsorgsmedhjælpere og LFS, døgn, der har været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. 66 procent af Omsorgsmedhjælperne har været udsat for fysisk vold, mens det gælder 71 procent af medlemmerne, der er ansat under faggruppen LFS, døgn (figur ikke vist). Særligt medlemmer ansat i psykiatrien, på specialområdet og på plejehjem er udsat for vold Det er også blevet undersøgt, på hvilke arbejdssteder FOA-medlemmer oftest bliver udsat for vold. Figur 7 viser, at omkring halvdelen af medlemmerne, der arbejder på specialområdet (50 %), på et plejehjem/plejecenter (48 %) eller i psykiatrien (46 %), har været udsat for vold på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Disse arbejdssteder ligger dermed markant over det gennemsnitlige niveau blandt FOA-medlemmer, som er 27 procent. Figur 7. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold, mens du var på arbejde? Fordelt på arbejdssted. I hjemmeplejen (342) 14% 8 På et plejehjem/plejecenter (608) 48% 49% På en skole/rådhus/forvaltning (94) 9% 90% I en daginstitution/sfo (274) 9% 89% I dagplejen (246) 98% På hospital/sygehus (226) 16% 8 I psykiatrien (181) 46% 5 På specialområdet (107) 50% 49% I alt 27% 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke/husker ikke Antal observationer: Pga. afrundinger summerer alle arbejdssteder ikke til 100 procent. Ja-kategorien er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældent. Der fremgår kun arbejdssteder, hvor der i undersøgelsen var over 30 medlemmer, der placerede sig inden for disse arbejdssteder. Figur 7 viser også, at kun 2 procent af medlemmerne, der arbejder i dagplejen, har været udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Det er dermed det arbejdssted, hvor færrest medlemmer udsættes for vold. 1 ud af 10 medlemmer (9 %), der arbejder på en skole, rådhus, forvaltningen eller lignende og i en daginstitution eller SFO, har været udsat for vold på deres arbejdsplads inden for det seneste år. De tre arbejdssteder udgør de steder, hvor medlemmerne sjældnest oplever at blive udsat for vold på deres arbejdsplads.

9 I hvilken grad prioriterer din arbejdsplads forebyggelse af arbejdsmijøproblemer højt? Vold og trusler på arbejdspladsen 9 Færre oplever fysisk vold på de arbejdspladser, der prioriterer forebyggelse højt I undersøgelsen har vi set på, om der er en sammenhæng mellem forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer og oplevelser af fysisk vold på arbejdspladsen. Dette fremgår af figur 8 nedenfor. Figur 8. Fysisk vold fordelt på graden af forebyggelse på arbejdspladsen. I høj grad 4% 1 77% I nogen grad 4% 19% 7 I ringe grad 7% 2 65% Slet ikke 1 6% 2 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal svar: På grund af afrundinger summerer procenterne ikke alle steder til 100 %. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold, mens du var på arbejde? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig Ved ikke/husker ikke Blandt de medlemmer, der angiver, at arbejdspladsen slet ikke prioriterer forebyggelse, har 4 ud af 10 (42 %) oplevet fysisk vold inden for det sidste år. Den tilsvarende andel er hver femte (20 %) blandt de medlemmer, der angiver, at arbejdspladen i høj grad prioriterer arbejdsmiljøproblemer. Udvikling i vold og trusler over tid Det har desværre ikke været muligt at undersøge, om medlemmernes oplevelser af vold og trusler på arbejdspladsen er steget eller faldet, fordi spørgsmålet ikke er stillet på samme måde tidligere.

10 Vold og trusler på arbejdspladsen 10 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført fra april Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Spørgsmålene er stillet til medlemmer fra alle sektorer. Der blev udsendt én påmindelse i dataindsamlingsperioden. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er FOAs erhvervsaktive medlemmer (populationen). Da det kun er et udsnit af FOAs erhvervsaktive medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser af data forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge og forskelle, der trækkes frem i notaterne om arbejdsmiljø er testet statistisk signifikante på et signifikansniveau på minimum 95 %. Hermed kan vi med minimum 95 % sikkerhed sige, at der er tale om statistisk sikre sammenhænge og forskelle og ikke blot tilfældigheder. I tilfælde, hvor det kun er specifikke sammenhænge og forskelle i figurer, der er statistisk sikre, er det angivet i figurnoter og tekst. Antal besvarelser og svarprocent I alt blev alle erhvervsaktive medlemmer i FOAs medlemspanel inviteret til at deltage i undersøgelsen. Blandt disse viste 122 adresser sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var medlemmer, svarende til 55 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 52 procent svarede på alle spørgsmål, mens 3 procent afgav nogle svar. Repræsentativitet og vægtning af data Medlemspanelet er ikke fuldstændigt repræsentativt for FOAs medlemsgruppe, og dertil er der ikke de samme svarprocenter blandt alle medlemsgrupper. I forhold til alder er især de yngre aldersgrupper i undersøgelsen underrepræsenteret i forhold til FOAs erhvervsaktive medlemmer, og det samme gælder for medlemmer i Kost- og Servicesektoren og Teknik- og Servicesektoren. Det har vi forsøgt at tage højde for, ved at vægte data for sektor og alder, så fordelingen i stikprøven svarer til fordelingen blandt FOAs erhvervsaktive medlemmer. Aldersvægtningen er lavet ud fra følgende aldersgrupper: under 40 år, år, år, år, år og over 60 år. I beregningen af sektorvægte er der set bort fra medlemmer uden sektor. De få medlemmer i stikprøven uden sektor har blot vægten 1.

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere