Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere"

Transkript

1 Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Folketinget pålægger regeringen at fremsætte de nødvendige forslag inden udgangen af 2009 om etablering af behandlingstilbud til steroidmisbrugere i Danmark. Tilbuddet skal sikre en effektiv behandling og opfølgning af misbrugerne. Desuden pålægges regeringen at sørge for, at der bliver foretaget den fornødne forskning på området, for at sikre en optimal behandling af steroidmisbrugerne. Behandlingstilbuddene skal udarbejdes i samarbejde med de relevante parter og dermed være baseret på en kvalificeret vurdering af, hvordan steroidmisbrugere får den bedste behandling. Behandlingstilbuddene kan med fordel tage udgangspunkt i: Oprettelse af to centre for steroidmisbrugere, som kan tilbyde et samlet behandlingsforløb og akut behandling mod misbrug af steroider. Øget forskning på området, som kan ske ved at udvide kapaciteten på Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik, der allerede er engageret i forskning på området. AX011583

2 2 Bemærkninger til forslaget Baggrund og omfang af misbruget I Danmark er det forbudt at bruge steroider, og der er tydelig politisk vilje til at bekæmpe brugen af disse. Så sent som i maj 2009 blev straffen skærpet for at handle med og videregive visse dopingmidler, da Folketinget vedtog lovforslag nr. L 85. I den skriftlige fremsættelse til lovforslaget nævnte ministeren for sundhed og forebyggelse, at det netop er»af hensyn til de ikke ubetydelige sundhedsrisici, der kan være forbundet med misbrug af dopingmidler«, at man skærpede straffen. Der er således fokus på, at dopingmidler skaber misbrugere, og der er sat ind på forebyggelsessiden. Der er imidlertid mange, der allerede er blevet afhængige af stofferne. Derfor er der også brug for en indsats på behandlingsområdet. Ifølge Anti Doping Danmark (ADD) er der mellem og misbrugere af anabole androgene steroider (AAS). Langt størstedelen er mænd, og misbruget knytter sig specielt til motions- og fitnesscentre over hele landet. ADD foretog i 2008 dopingkontroller i de danske fitnesscentre, der viste, at 13 pct. af de testede var positive i de foreningsbaserede fitnesscentre og 24 pct. i de kommercielle centre tal, der er langt højere end inden for eliteidrætten. Dette store forbrug har ført til mange misbrugere på grund af steroidernes afhængighedsskabende effekter. 1) Anti Doping Danmark: Behandlingsbehov ved steroidmisbrug, Der er dog ingen behandlingstilbud til denne store gruppe af misbrugere. Under udvalgsbehandlingen af lovforslag nr. L 85 oplyste ministeren for sundhed og forebyggelse, at der ikke er etableret tilbud, der er målrettet unge mænd, der doper sig. Men ministeren henviste til, at ADD i samarbejde med det frivillige behandlingstilbud»rusnavigatørerne«arbejdede på at udvikle behandlingstilbud, og at Bispebjerg Hospital havde planer om at etablere et ambulatorium til behandling af misbrugere af AAS. Begge disse tiltag fik afslag på ansøgninger om midler fra satspuljen. Der eksisterer dermed stadig ikke et behandlingstilbud til AAS-misbrugerne, men det virker dog, som om der er vilje fra ministeren til at få gennemført et sådant tiltag. Problemet er både reelt og alvorligt. Det er dog svært på forhånd at fastslå, hvor stor patienttilgangen vil være. Behandlingstilbuddet skal derfor tilpasses over tid, alt efter hvor stort behovet og efterspørgslen på behandlingen viser sig at være. For at sikre en optimal behandling vil det være nødvendigt at oprette et center for behandling af AASmisbrug. Det faste personale, der skal tilknyttes et sådant center, vil inkludere en endokrinolog, en psykiater, en psykolog, en sygeplejerske og en sekretær. Eventuelt også en diætist og en træningsvejleder. Derudover skal relevante speciallæger (f.eks. inden for intern medicin, kardiologi, gynækologi (reproduktion) og plastikkirurgi) kunne give konsultationer og tilkaldes til centeret. Denne opbygning følger anbefalinger fra ADD og anslås at ville koste cirka 10 mio. kr. for etablering og drift det første år. Alternativt kan man forestille sig en billigere løsning ved at placere centeret på et hospital. Det kan mindske udgifterne til etablering og man kan trække på de eksisterende ressourcer. Det vil dog give den mest effektive og videnfremmende behandling med etablering af et nyt særskilt center. Afhængighed Man kan let blive afhængig af AAS, der kan skabe både psykisk og social afhængighed. Steroider påvirker hjernens belønningssystem ligesom mange euforiserende stoffer, så brugeren af stofferne kommer til at søge denne psykiske tilfredsstillelse fra stoffet igen. Desuden øges følsomheden over for andre stoffer, hvorfor et misbrug af steroider ofte er forbundet med narkotika- eller alkoholmisbrug. Social afhængighed opstår, ved at kontakten med stofferne opstår i sociale relationer f.eks. i fitnesscenteret eller kriminelle netværk. Forholdet til vennerne og identiteten i gruppen kan være baseret på steroiderne og resultaterne i fitnesscenteret, hvilket gør det svært at komme ud af misbruget. Når man har behandlingscentre for narkomaner og alkoholikere, virker det ulogisk ikke også at have steder, der kan tage sig af misbrugere af AAS. Disse kræver en anderledes behandling, da deres situation er væsentligt anderledes. På grund af de mange skadelige virkninger er der brug for at kunne give tværfaglig behandling, f.eks. kan der være brug for

3 3 både psykiatrisk og medicinsk behandling. Derfor er der brug for specialiserede behandlingstilbud, da man nok kan begrænse antallet, der begynder at bruge doping, gennem forebyggelse, men der er mange, der allerede er afhængige, og flere, der vil falde i. Konsekvenser for misbrugere og deres omgivelser Der er mange følger af at indtage steroider og dermed også mange grunde til, at dem, der allerede er havnet i et misbrug, skal have behandling. Indtagelse af AAS kan medføre en række fysiologiske forandringer og skader. Mænd kan udvikle bryster og få formindskede testikler, og vitale organer som lever og hjerte kan blive beskadiget. I yderste konsekvens kan man dø af sit indtag af steroider. Dertil kommer de mindre bivirkninger som strækmærker og akne. De psykiske virkninger kan ligeledes blive meget alvorlige, da misbrugerne kan rammes af paranoia, depressioner og ligefrem kan få psykoser. Omgivelserne får også steroidernes konsekvenser at føle, da en voldsomt øget aggressivitet kombineret med en mindskelse af empati ofte følger i steroidernes fodspor. Vold og raseriudbrud er altså en direkte konsekvens af steroiderne, hvorfor de ofte bruges i kriminelle miljøer. Det virker derfor ulogisk ikke at give specialiseret behandling til misbrugere af et stof, der giver så store bivirkninger og skader, når vi vil sætte ind, hvis blot skaderne er fremkaldt af heroin eller alkohol. Tag ved lære af udlandet I udlandet er det erkendt, at AAS-misbrugerne har brug for specialiseret hjælp, da f.eks. Sverige og USA har behandlingstilbud. Det er tydeligt, at der er grund til at gå fra ord til handling, da ADD kan berette om, at flere misbrugsinstitutioner henvender sig til dem, fordi deres klienter har et misbrug af både narkotika og steroider, men at behandlerne ikke er rustet til at håndtere disse tilfælde. Erfaringerne fra Sverige viser, at det netop er en tværfaglig specialiseret viden, der er brug for. I Danmark kan vi derfor ikke sidde erfaringerne fra udlandet overhørig, men skal samle op på den viden, så vi kan tilbyde en behandling, der vil hjælpe mange unge mennesker til et bedre liv. Økonomi og finansiering. Det foreslås, at der som en begyndelse skal oprettes to centre, som kan tilbyde et samlet behandlingsforløb og akut behandling for steroidmisbrug. Udgiften til hvert af disse centre anslås at være 10 mio. kr. årligt. I forbindelse med oprettelsen af disse centre foreslår forslagsstillerne, at der følges op på søgningen til de specialiserede behandlingstilbud, således at behandlingsbehovet og dermed det reelle kapacitetsbehov kan fastslås. Den øgede forskning i steroider og steroidmisbrug finansieres af den samlede forskningsramme på 1 pct. af BNP.

4 1) 4

5 5 Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte: Skriftlig fremsættelse Karl H. Bornhøft (SF): Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere. (Beslutningsforslag nr. B 52). Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

4.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.1 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling. Departementet for Sundhed, FM 2015

Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling. Departementet for Sundhed, FM 2015 Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling Departementet for Sundhed, FM 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume... 4 2. Baggrund for arbejdet... 10 2.1. Redegørelsens hovedfund...

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

NYT MANDECENTER PÅ FYN

NYT MANDECENTER PÅ FYN NYT MANDECENTER PÅ FYN 20-06-2011 Et sted for mænd på deres præmisser Kvinders elementære velfærd og vilkår er sikret over finansloven, men det er mænd ikke. Hvorfor behandles mænd som om de er mindre

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Anabole androgene steroider

Anabole androgene steroider udsat m/k Anabole androgene steroider et overset stof i misbrugsbehandlingen Steroidbrugere opfatter oftest ikke selv steroider som en del af et stofmisbrug. Men steroiderne kan spille en væsentlig rolle

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere