Afbud: Louise Søllingvrå Madsen (barsel), Maria Bjørnlund Rømer, Henriette Holm og Stine Jørgensen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud: Louise Søllingvrå Madsen (barsel), Maria Bjørnlund Rømer, Henriette Holm og Stine Jørgensen."

Transkript

1 Referat Dagsorden til møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 9. december 2014 For referat: Frederikke Birk Lyngby Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen, Vita Kathrine Bisgaard, Pia Westhoff, Agnes Holst, Henrik Lauritsen, Søren Friis (stud) og Ruben Fjord Bredholt (stud). Afbud: Louise Søllingvrå Madsen (barsel), Maria Bjørnlund Rømer, Henriette Holm og Stine Jørgensen. Sted: Sønderhuset, Ågade 16, 7800 Skive Kl : Punkt 1-7 Kl : Pause med frokost (8-9) Kl : Punkt Efter mødet er der fælles juleafslutning med spisning i Skive. Forklaring af forkortelser: (D) = Drøftelse (O) = Orientering (B) = Beslutning

2 Regionsbestyrelsesmøde 0) De studerende i regionsbestyrelsen (B) Agnes Holst bad om, at man tog en beslutning om de studerende i regionsbestyrelsen, da der skal være valg til observatørposter i starten af Man ønskede en afklaring af de studerendes muligheder, da der er planlagt en ændring af forretningsordenen i starten af det nye år. Denne ændring kommer i kølvandet af de studerendes nye medlemsrettigheder, som blandt andet omfatter valgt til hovedbestyrelsen. Regionsbestyrelsen besluttede at man fastholder de studerendes observatørposter i regionsbestyrelsen, såfremt at ingen studerende opnår valg til en ordinær plads. 1) Kl Valg af ordstyrer (B) Der vælges en ordstyrer til dagens møde. Mille Thomesen var ordstyrer frem til frokost og Agnes Holst var ordstyrer efter frokost. 2) Kl Godkendelse af mødeplan for 2015 (B) Bilag 1 er et udkast til en mødeplan for Det er så vidt muligt, forsøgt at lade dagene være rullende over ugen jf. forretningsordenen. Der er mulighed for rettelser. Bilag 1: Udkast til mødeplan for 2015 Mødeplanen blev godkendt med én rettelse. Der blev placeret et halvdagsmøde torsdag d. 4. juni 2015, som forberedelse til regionsbestyrelsens deltagelse på Folkemødet ) Kl Udarbejdelse af handleplan for besøg ude i landskabet (B) Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet d , at lave en plan for, hvordan man skal tilrettelægge besøg ude i landskabet. Regionsbestyrelsen har en vision om, at møde de problemstillinger der opstår med fx den nye skolereform, i de rammer hvor reformen udspiller sig. Ønsket med besøg i landskabet er at få et billede af, hvor fysioterapeuter kan 2/11

3 bidrage med viden og kundskaber. Regionsbestyrelsen skal udarbejde en handleplan for en vision om besøg ude i landskabet. Opklarende handler dette punkt, om en strategi og handleplan for, regionsbestyrelsens besøg på arbejdspladser i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Møder og besøg skal primært være på bestyrelsesmedlemmernes arbejdspladser, men det vil også være muligt, at besøge andre arbejdspladser i lokalområdet. Regionsbestyrelsen synes der var gode muligheder i, at besøge arbejdspladser som en del af bestyrelsesmøderne. Der blev diskuteret, hvordan det praktisk skal planlægges, og der blev diskuteret de tidligere udfordringer der har været ved afholdelse af møder på bestyrelsesmedlemmernes arbejdspladser. De fordele der blev fremhævet, ved at rykke regionsbestyrelsesmøderne ud i lokalområdet er muligheden for at besøge fx skoler i forbindelse med bestyrelsens fokus på skolereformen. Formanden (Sanne Jensen) fremhævede fordelen ved at kunne påvirke de lokale netværk, regionsbestyrelsesmedlemmerne er en del af. Regionsbestyrelsen besluttede, at man vil lade temaerne for bestyrelsesmøderne være afgørende for, hvilke arbejdspladser man skal besøge. Allerede nu er det planlagt at skolereformen er fokus for næste møde i februar Mille og Vita er tovholdere på besøget i Silkeborg. Der vil resten af året være ad-hoc planlægning. Agnes tilføjede at hovedbestyrelsens strategiplan kan medtænkes i temavalg. 4) Kl Evaluering af temadage 2014 (O) Vi har indsamlet evalueringsskemaer fra temadagene. Frederikke vil gennemgå resultaterne. Resultaterne skal bruges til, at forbedre foreningens arrangementer. Punktet blev flyttet til efter frokost. Generelt viste evalueringen af temadagene stor tilfredshed med rammerne. Tidspunktet for de to temadage var også afgørende for deltagelse tilkendegav mange, og vi må derfor konkluderer at tidspunktet har været godt, da der var stor deltagelse. Oplæggene fandt mange både spændende, men også anvendelige i deres daglige arbejde. Niveauet af alle oplæg fandt deltagerne tilpas og højt. Alt i alt var det to gode temadage. 3/11

4 5) Kl Opsamling fra repræsentantskabsmødet 2014 (O) Den november var de valgte repræsentanter samt hovedbestyrelsesmedlemmer, herunder regionsformand Sanne Jensen til repræsentantskabsmøde i Nyborg. Deltagerne i mødet vil give en kort gennemgang af de beslutninger om vedtægtsændringer samt ændringer i foreningens politik, til de resterende bestyrelsesmedlemmer. Samtidig vil regionsbestyrelsen få mulighed for, at diskutere hvordan disse beslutninger skal præge arbejdet i regionsbestyrelsen. Sanne bad de bestyrelsesmedlemmer der var førstegangs repræsentanter om, at fortælle hvordan det var at deltage i sit første repræsentantskabsmøde. Randi og Mille synes begge det var en god oplevelse. De var overraskede over, hvor pæn tonen var, og hvor meget tid der blev brugt på, at profilere sig selv i talerrækken. Regionsbestyrelsen berørte tre af de store punkter fra repræsentantskabsmødet. De studerendes nye status i foreningen, Dansk Selskab for Fysioterapi og den nye uddannelsespolitik. Fokus var, hvordan de ovenstående punkter vil påvirke fremtiden arbejde i regionsbestyrelsen. De studerendes nye status i foreningen, og pladsen i hovedbestyrelsen blev mødt af meget forskellige reaktioner på repræsentantskabsmødet. Punktet affødte ligeledes en meget livlig debat. Regionsbestyrelsen var enige om, at man må se tiden an, og se hvordan de studerende forvalter de nye muligheder de har fået. Agnes påpegede, at hvis de studerende ikke slår til, må man se andre steder hen og få inspiration til, hvordan de studerende engageres yderligere i det politiske arbejde. Ligeledes håber regionsbestyrelsen, at de studerendes nye rolle, vil skabe en større tilknytning til foreningen. Derfor foreslår Agnes, at man bruger mange ressourcer på, at få de studerende ind i det faglige fællesskab, da de er foreningens fremtid. Konkret vil regionsbestyrelsen derfor, behandle et punkt angående de studerendes rolle i regionsbestyrelsen. Dansk Selskab for Fysioterapi forsøgte på repræsentantskabsmødet at få mere indflydelse på foreningens politiske liv, og ønskede samtidig flere penge til selskabets arbejde. Dansk Selskab for Fysioterapi opnåede kun, at få observatørposter i foreningens repræsentantskab. Kirsten foreslog, at man på det regionale plan, kan inviterer Dansk Selskab for Fysioterapi med i det politiske liv på regionalt niveau. Det blev foreslået, at man når det giver mening, vil invitere repræsentanter fra Danske Selskab for Fysioterapi og deres undergrupperinger med til møder og arrangementer. Derved kan man kvalificere de forskellige tematikker regionsbestyrelsen debatterer. Sanne understregede at man også offentligt skal anderkende samarbejdet med Dansk Selskab for Fysioterapi. Slutteligt drøftede regionsbestyrelsen foreningens nye uddannelsespolitik. En af de nye målsætninger er blandt andet, at få fysioterapiuddannelsen ind på universiteterne. Denne beslutning har skabt en let uro blandt professionsskolerne. Regionsbestyrelsen drøftede, hvilke elementer af uddannelsen, man vil kæmpe for bliver ført ud i livet, hvis uddannelsen skulle rykke ind på universiteterne. Sanne påpegede at turnusordningen er en nødvendighed, for at de studerende kan lære de praktiske færdigheder. Ruben påpegede også, at der skal skabes mulighed for at man som bachelor i fysioterapi, kan læse en anden kandidatuddannelse. Denne overgang skal være lettere end den er i dag, hvor uddannelsen er placeret på professionsskolerne. 4/11

5 Det blev også understreget, at det er en positiv udvikling for fysioterapifaget, og denne udvikling skal der støttes op om. Danske Fysioterapeuter har endnu ikke lagt end fast strategi for den nye målsætning, og man kan derfor ikke fortælle præcis, hvornår man forventer, at denne målsætning er opfyldt. Regionsbestyrelsen besluttede derfor, at man vil tage punktet op igen, så snart der er nye meldinger fra sekretariatet. 6) Kl Pause 7) Kl Innovationsprisen (B) Hvert år uddeler Danske Fysioterapeuter en pris til en fysioterapeut eller en fysioterapeutisk virksomhed, der har gjort noget særligt for at udvikle faget eller skabe arbejdspladser. Ud over æren er prisen på kroner. Ud fra indstillingerne bliver der i december valgt en fysioterapeut eller virksomhed i hver region. De fem kandidater bliver præsenteret for Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelsen, der i januar beslutter, hvem af de fem kandidater der skal tildeles innovations- og iværksætterprisen. Hver regionsbestyrelsen skal derfor vælge en af de kandidater der er indstillet, som derefter skal være med i den sidste udvælgelse blandt de andre kandidater fra de andre regioner. Regionsbestyrelsen skal vælge dén kandidat, som de ønsker skal indstilles til Innovationsprisen. Bilagene indeholder de tre indstillinger. Bilag 3: Randi Nielsen, Døgngenoptræningen i Randers Kommune Bilag 4: Fysiocenter Aarhus Bilag 5: Mette Kragh Svendsen Bilag 9: Ellis Pilegaard, Viborg Kommune Pia Westhoff erklæredes inhabil i behandlingen af dette punkt, da hun har været med til at indstille Ellis Pilegaard. Prisen uddeles på baggrund af kriterier, der lægger vægt på nytænkning. Igangsætning af nye fysioterapeutisk virksomhed, der har eller vil medføre nye fysioterapeutiske stillinger og som har positiv effekt på danskernes sundhed. Regionsbestyrelsen behandlede de fire indstillinger. Valgte af kandidat faldt på Randi Nielsen. Det var en enstemmig bestyrelse der stod bag denne indstilling. Argumenterne for valget af Randi Nilsen var, at Randis projekt med de elektroniske tavler var nytænkende. Randis arbejde vil, hvis tavlerne kommer i brug, kunne skabe gode vækstmuligheder for det fysioterapeutiske arbejde. 8) Kl Frokost 9) Kl Vi går en tur i Skive 5/11

6 10) Kl Facebook og kommunikation til medlemmer der ikke anvender dette medie (D) På det foregående regionsbestyrelsesmøde gennemgik Ruben Bredholt en strategi for foreningens facebookside. Bestyrelsen besluttede, at man på dette møde ville snakke om, hvordan det går med facebooksiden på nuværende tidspunkt, og hvilke af de konkrete forslag der skal arbejdes videre med. Her kan nævnes information om de enkelte bestyrelsesmedlemmer mm. I opfordres til at se de slides igennem der blev udsendt efter sidste møde. Under samme punkt skal regionsbestyrelsen beslutte, hvordan man vil kommunikere med de medlemmer der ikke er på Facebook. Sanne berettede om, at hun forsøger sig med strategien sagen i centrum, fremfor formanden i centrum, når der kommunikeres på Facebook. Regionsbestyrelsen arbejder også videre med bilkort -konceptet. Der vil derfor komme billeder og kort information om alle regionsbestyrelsesmedlemmer på Facebook siden. Ruben har taget billederne, og laver ligeledes skabelonen. Så er det muligt at anvende denne, når der sker udskiftninger i bestyrelsen. Bestyrelsen diskuterede muligheden for, at anvende Facebooksiden som et forum for debat, og information om de herskende debatter på Fysio.dk. Søren gjorde opmærksom på, at hvis siden skal bruges som debatforum, skal rammerne for dette formidles til de deltagende på Facebook. Vita foreslog ligeledes, at man i forbindelse med de temaer der skal diskuteres på regionsbestyrelsesmøderne, kan bede om ideer og input fra medlemmerne via Facebook. På den måde vil regionsbestyrelsen kunne tage ideer og konkrete input med de møder, med til de møder man har med eksempelvis skolelærer. Der skal også informeres om de inputs bestyrelsen får, når de besøger arbejdspladser rundt om i regionen. Ruben foreslog at bogkonkurrencer på Facebooksiden kunne holde gang i debatter, input osv. Sanne foreslår, at man venter med at tage dette middel i brug. Information til de medlemmer der ikke er på Facebook, skal foregå via hjemmesiden besluttede bestyrelsen. Der er ikke udarbejdet en egentlig strategi for dette, da regionsformændene er ved at udarbejde en ny central strategi. Dette skyldes, at man ikke længere har en central webredaktør. 11) Kl Arrangementer for studerende (D) Ved regionsbestyrelsesmødet i oktober ytrede arbejdsgruppen bag skolearrangementer et ønske om mere klare retningslinjer for de arrangementer der afholdes for de studerende. Det blev besluttet at lave en køreplan for disse arrangementer, så det er muligt at have klare linjer for arrangementerne. Frederikke vil fremlægge de rammer der er, hvis arrangementerne skal afholdes på uddannelsesinstitutionerne. Derefter vil regionsbestyrelsen få mulighed for, at drøfte hvordan man vil tilrettelægge og afvikle disse arrangementer. Med udgangspunkt i denne drøftelse vil der være mulighed for, at udarbejde en eller flere køreplaner. 6/11

7 Bilag 6: Retningslinjer for arrangementer afholdt på uddannelsesinstitutionerne Bilag 7: Udkast til huskeliste ved arrangementer Bilag 8: Link til Danske Fysioterapeuters honorar ved oplæg/undervisning: De retningslinjer VIA University College i Aarhus har sat, for arrangementer der skal holdes på skolen, blev fremlagt for bestyrelsen. Hertil foreslog Sanne, at de samme retningslinjer, skal gøre sig gældende for skolen i Holstebro. Det vil gøre det lettere for bestyrelsen, at inddele medlemmerne i forskellige grupperinger. Med udgangspunkt i dette, diskuterede bestyrelsen, hvilke muligheder man er stillet og hvordan man ønskede, at forholde sig til de retningslinjer. Vita, der har været tovholder på skolearrangementerne sammen med Maria og Ruben, fortalte at hun havde haft en dialog med tre studerende, om foreningens synlighed på skolen og deres holdning til arrangementer arrangeret af Danske Fysioterapeuter. De studerende synes ikke, at foreningen er synlig nok på uddannelsen. Arrangementerne, som foreningen afholder, er placeret dårligt i forhold til de studerendes skemaer, og de føler at de allerede får nok viden gennem deres undervisning og de introarrangementer som foreningen afholder i samarbejde med skolen.de studerende er derfor villige til, at tage ud i byen, hvis et arrangement har deres interesse. Regionsbestyrelsen diskuterede, hvilke arrangementer der kunne være relevante for de studerende. Vita, Ruben og Søren foreslog alle arrangementer, der ville knytte de studerende til arbejdsmarkedet og de services, som foreningen har. Konkret kunne det være en workshop om ansøgningsskrivning i samarbejde med DSA. Sanne påpegede, at det ikke er alle studerende, der har brug for hjælp til ansøgninger, og ikke alle nye studerende er arbejdsmarkedsorienterede ved studiestart. Sanne foreslog, at de arrangementer der afholdes for ordinære medlemmer, kunne gøres synlige for de studerende. Så ville der også være arrangementer for dem, der ønsker mere faglig viden. Flere bestyrelsesmedlemmer påpegede også vigtigheden af, at kunne skabe et netværk til færdiguddannede fysioterapeuter. Det vil der være mulighed for, hvis de studerende opfordres til at deltage i foreningens arrangementer for ordinære medlemmer. Sanne forklarede at hun sammen med forhandlingskonsulent Helge Sørensen, er til første modul orientering, hvor de studerende oplyses om de services de får gennem deres medlemskab. Senere på uddannelsen er regionsformanden igen til en arbejdsmarkedsorientering, i samarbejde med DSA. Regionsbestyrelsen nåede til en beslutning om, at der ikke skal afholdes selvstændige skolearrangementer med fagligt sigte i fremtiden. Man vil i stedet fokuserer på, at gøre foreningens tilbud synlige for de studerende, og lave flere arbejdsmarkedsorienterede tilbud. Eksempelvis ansøgningsworkshop. Derudover skal Sanne, viderebringe de dele af hovedbestyrelsens strategiplan, som er relevant for de studerende, når hun har orientering på skolen. Agnes foreslog et fokus på mentorordningen. 7/11

8 12) Kl Arrangementer i 2015 (D) Der er allerede et arrangement på plakaten i Et arrangement om sundhedsforsikringer, som afholdes i Silkeborg d Bestyrelsen skal drøfte, hvilke arrangementer man ønsker at arbejde på i I 2015 skal der ligeledes afholdes ordinær generalforsamling. Det er foreslået at have en oplægsholder ved GF. Mille har foreslået Gitte Valentin. Vinder af Kandidatprisen Læs mere om Gitte og hendes projekt på følgende link: Kandidatprisen-2014-/#.VHyQkodcSC8 Regionsbestyrelsens arrangementsgruppe består af Sanne, Vita, Maria og Mille. Sanne og studentermedhjælperen vil stå for det praktiske i samarbejde med gruppen. Der blot skal beslutte tema, oplægsholder, tid og sted. Kirsten og Agnes påpegede, at Sannes tid skal forvaltes hensigtsmæssigt, det er derfor nødvendigt at gruppen og bestyrelsen tager del i udviklingen og planlægningen af arrangementer. Arrangementsgruppen vil have fuldt mandat til at træffe alle beslutninger i forbindelse med arrangementer. Sanne vil være ansvarlig for at forhandle honorar med oplægsholdere, denne forhandling tager udgangspunkt i de takster foreningen har besluttet. Frederikke får til ansvar, at arbejde videre på den huskeliste, der skal danne ramme for arrangementerne. Der skal hertil laves en køreplan for annoncering af arrangementer, med fokus på fagbladet, Facebook, hjemmesiden og foreningens netværk. Derudover skal arrangementsgruppens arbejde være et fast punkt på dagsordenen fremover. Angående arrangementer i foråret, besluttede bestyrelsen at der ikke skal laves flere arrangementer. Der er allerede et arrangement i januar om sundhedsforsikringer. Derudover er der den ordinære generalforsamling og fagkongres. Regionsbestyrelsen brugte under dette punkt, god tid på at planlægge forårets generalforsamling. Mille havde forud for bestyrelsesmødet foreslået, at Gitte Valentin, vinder af kandidatprisen, blev oplægsholder på generalforsamlingen. Begrundelsen var at Gitte kunne fremlægge centrale dele af sit speciale, som allerede er anderkendt af foreningen i forbindelse med prisen. Flere i regionsbestyrelsen støttede op om, at der skal være et fagligt oplæg på generalforsamlingen, da det tiltrækker flere medlemmer. Efter en god debat om mulige udformninger af generalforsamlingen, dens indhold og hvordan tiden skal vægtes, besluttede regionsbestyrelsen følgende ramme for den ordinære genrealforsamling i foråret Der vil udover den fagpolitiske del, med formandens beretning og valg af bestyrelse, også være tre faglige workshops/arrangementer, som skal afvikles parallelt: 1) Morten Graversen. Workshop om skanning, og vækstmuligheder for privat praktiserende fysioterapeuter. 2) Ansøgningsworkshop. Primært rettet mod de studerende og nyuddannede fysioterapeuter. Vita, Randi og Kirsten vil være ansvarlige ved denne workshop. Der skal ligeledes findes en praktiserende fysioterapeut til denne workshop. 3) Oplæg ved Birgit Skoffer. Birgit Skoffer er booket af Vita. Gitte Valentin er valgt som suppleant til dette oplæg, med den begrundelse, at hun er nybagt mor, og det derfor kan være svært at få tid til oplæg. 8/11

9 Det praktiske omkring generalforsamlingen vil Sanne og Frederikke tage sig af. Sanne booker et stort lokale og to små lokaler i Medborgerhuset i Silkeborg (start kl ). Derudover besluttede bestyrelsen, at der skal være god mad og vin/øl/vand. Da dette er en gestus til de medlemmer der deltager. Flere i bestyrelsen påpegede, at det er vigtigt med tid til at netværke. Derfor vil der blive sat god tid af til spisning. 13) Kl Orientering om foreløbigt budget for 2015 (O) Sanne og Frederikke vil fremlægge det foreløbige budget for Bestyrelsen blev orienteret om budgettet. Budgettet fra 2014 er overført til Regionsbestyrelsen har på nuværende tidpunkt budgetteret med yderligere kr. (ift. 2014) til deltagelse i Folkemødet Derudover hæves budgettet til generalforsamlingen, når der er indhentet tilbudt til mad og lokaler. Begrundelsen er de tre workshops/oplæg der skal holdes, hvor det vil være nødvendigt med betaling af honorar. 14) Kl Bestyrelsesorientering om de store debatemner i HB regi Sanne, Kirsten og Agnes vil gennemgå hvilke emner der debatteres i hovedbestyrelsen, samt gennemgå de anbefalinger der kommer fra HB. Sanne, Agnes og Kirsten berettede om udviklingsklinikken, rådgivende forum for vækst på det private arbejdsområde og den nylige konstituering i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen havde fået tilbagemelding på Udviklingsklinikken af Flemming Enok. Tilbagemeldingen var mere konkret, at det havde været svært at rekrutterer interesserede til forløbet. En begrundelse for dette kunne være de kliniske retningslinjers begrænsning på frihed i arbejdet som fysioterapeut. Samtidig var der et tidsmæssigt problem, da det krævede en del tid, at lave den elektroniske journalføring. Man forventer derfor flere projekter i forenings regi, der sætter fokus på brugen af de kliniske retningslinjer. Rådgivende forum for vækst på det private arbejdsområde har afleveret en række anbefalinger til hovedbestyrelsen (10 i alt). Hovedbestyrelsen har være tvivlende i forhold til, hvordan man skal gribe det videre arbejdet an. Man forventer, at man vil finde ud af, hvordan arbejdet skal gribes an på HB-konferencen i slut januar Anbefalingerne er derfor ikke frigivet til foreningens medlemmer, da man ikke er klar til med kvalificerede svar på spørgsmål og kommentarer før i start Hovedbestyrelsen brugte ved sidste HB møde en del tid på konstituering efter valget på repræsentantskabsmødet. Lisbet Schrøder og Brian Errebo-Jensen sidder i lederrådet. Tine 9/11

10 Nielsen, Sanne Jensen, Lau Rosborg og Tina Lambrecht udgøre praksisudvalget. Der var ikke valg til det offentlige forhandlingsudvalg, da man er midt i en overenskomst. Slutteligt berettede de tre HB-medlemmer, at hovedbestyrelsens strategiplan ikke er konkretiseret endnu. Der var derfor ikke den store drøftelse på sidste HB-møde. 15) Kl Orientering fra formanden (O) Sanne berettede at hun har haft besøg i Bøvlingbjerg. Mødet stod mellem en regionspolitiker (navn?) og en lokal fysioterapeut. Mødet omhandlede fysioterapeuter som hjælpepersonale i lægeklinikker. En holdning var at det er uambitiøst kun at tænke fysioterapeuter som aflastning ved lægemangel. Fysioterapeuter skal snakkes ind i lægepraksis på lige fod med sygeplejesker. Man forventer ikke, at dette vil skabe flere henvisninger til fysioterapi. Sådanne stillinger i en lægeklinik kræver et solidt fagligt grundlag, men der er god mulighed for en vækst i arbejdspladser til fysioterapeuter, hvos man arbejder videre med denne model. Sanne planlægger et møde med Mette Skive og Bent Hansen. Praksisnetværket er blevet spurgt om mulige spørgsmål. Sanne udarbejder i samarbejde med Janus Piil en dagsorden med udgangspunkt i spørgsmålene. Mødet vil også skulle omhandle genoptræning. Slutteligt fortalte Sanne at hun har søgt et kursus i FTF. Det er et kursus der skal udvikle talenter i fagforeningspolitik. Sanne forventer ikke, at det vil tage store dele af hendes tid som regionsformand. Hun vil dog ikke kunne deltage i regionsbestyrelseskonferencen på Bornholm i forbindelse med Folkemødet Da eksamen er i samme periode. Agnes påpegede muligheden for konstituering, i de periode, hvor Sanne kan få travlt. 16) Kl Orientering fra bestyrelsen (O) Bestyrelsesmedlemmer, som eksempelvis sidder i tillidsrepræsentantrådet, i Hovedbestyrelsen eller RMU har mulighed for at fortælle den resterende del af bestyrelsen hvad der foregår på disse møder. Ligeledes kan de bestyrelsesmedlemmerne fortælle hvis der er noget regionsbestyrelsen bør/kan reagere på. Ruben og Søren ønskede en afklaring på valget til observatørposterne blandt de studerende. Regionsbestyrelsen besluttede, at man allerede nu vil sætte gang i valgproceduren. Det opfordres, at man også stiller op til valg på generalforsamlingen, hvor der kan opnås en ordinær plads i regionsbestyrelsen. Fristen for kandidatur til observatørposterne på de to skoler bliver d. 1. januar. 10/11

11 17) Kl Formidling (D) Bestyrelsen drøfter, hvilke af dagens beslutninger, temaer mm. der skal formidles til medlemmerne via nyhed på hjemmesiden og Facebook. Facebook/hjemmeside: Vi har set på foreløbigt budget. Der er penge at søge til arrangementer. Indstillet til Innovationsprisen. Sanne laver teaser på Facebook. Der annonceres allerede nu med dato for generalforsamlingen. 18) Kl Eventuelt (O) Punkter til kommende møder Næste gang eller næste gang igen: Praksissektoren løn og ansættelsesforhold. Kvalificering til dette punkt: Overenskomst/ eller kontrakt. Strategipunkter fra HB Skoledebat Silkeborg. Fast: Arrangementer Forretningsorden. 11/11

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Dagsorden. Sted: Sønderhuset, Ågade 16, 7800 Skive. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014. For referat: Frederikke Birk Lyngby

Dagsorden. Sted: Sønderhuset, Ågade 16, 7800 Skive. Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014. For referat: Frederikke Birk Lyngby Dagsorden Dagsorden til møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 27. oktober 2014 For referat: Frederikke Birk Lyngby Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen,

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Dagsorden. Sted: Ceres Centret, Sundhedscenter Ceres, Nørretorv 1-3, 8700 Horsens. Regionsbestyrelsesmøde 18. februar 2014

Dagsorden. Sted: Ceres Centret, Sundhedscenter Ceres, Nørretorv 1-3, 8700 Horsens. Regionsbestyrelsesmøde 18. februar 2014 Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 18. februar 2014 For referat: Frederikke B. Lyngby Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Maria Bjørnelund Rømer,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde 12. oktober For referat: Jonas Skovrup Gormsen

Regionsbestyrelsesmøde 12. oktober For referat: Jonas Skovrup Gormsen Referat af møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 12. oktober 2016 For referat: Jonas Skovrup Gormsen Deltagere: Sanne Jensen, Vita Kathrine Bisgaard, Agnes Holst, Stefan Kragh, Ruben Fjord Bredholt,

Læs mere

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg Dagsorden TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl. 9-15. Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. Sofiendalsvej 3, Aalborg Elin Lau (forhandlingskonsulent Danske Fysioterapeuter) kommer kl. 9.00 og holder oplæg

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3.

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl. 13 17 i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Indhold 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)... 2 2. Repræsentantskab

Læs mere

kl Marie Trads Studentermedarbejder. Ved mødets start vil der blive serveret kaffe/te og en bolle samt frugt.

kl Marie Trads Studentermedarbejder. Ved mødets start vil der blive serveret kaffe/te og en bolle samt frugt. Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Ekstraordinært bestyrelsesmøde Dato for møde: 16. 08. 2012 kl. 16.00-18.00 Sted Medborgerhuset Silkeborg Bindslevs plads 5 8600 Silkeborg

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde 09. februar For referat: Mathias Nielsen

Regionsbestyrelsesmøde 09. februar For referat: Mathias Nielsen Dagsorden til møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 09. februar 2017 For referat: Mathias Nielsen Deltagere: Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Agnes Holst, Stefan Kragh, Ruben Fjord Bredholt, Mille

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding Referat Deltagere: Morten

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

18.04 2012 kl. 13.00 19.00. Marie Trads Studentermedarbejder

18.04 2012 kl. 13.00 19.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 18.04 2012 kl. 13.00 19.00 Sted Klosterhaven 1 Køkkenet, 2. sal 8800 Viborg Ordstyrer: Agnes Holst Regionsbestyrelsesmedlem

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat af Regionsbestyrelsesmøde Start: torsdag den 16. april 2009 kl. 9.00-16.30

Læs mere

4-5. april 2014. Studentermedarbejder

4-5. april 2014. Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 4-5. april 2014 Sted Danhostel Silkeborg Vandrehjem Åhavevej 55 8600 Silkeborg Ordstyrer: Regionsbestyrelsesmedlem For

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat Regionsbestyrelsesmøde, Onsdag d. 27. august kl. 14.00 til 19.00 Til stede:

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl. 14.00-18.00 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Indhold 1. Velkommen v. Line Schiellerup... 2 2. Plan for evaluering af næstformand... 2 3. Den medlemsinddragende

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 1.april 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Mette Johansen(til kl. 12.00), Jytte Wagner(til

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 7. januar kl. 14-19.00 Sted:

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Referat fra fælles TR-møde i Region Midtjylland d.3/11-2008

Referat fra fælles TR-møde i Region Midtjylland d.3/11-2008 Referat fra fælles TR-møde i Region Midtjylland d.3/11-2008 For referat : Kirsten Ægidius KÆ bød deltagerne velkommen - derefter kort præsentationsrunde. I alt 19 tillidsrepræsentanter deltog på mødet.

Læs mere

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012.

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2012 blev afholdt således: Tid: Fredag den 2. og lørdag den 3. november 2012. Sted: Nyborg Strand Hotel

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 Dagsorden Dagsorden for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 For referat: Dorthe G. Thomsen Sted: Danhostel: Vinkelvej 26, 8800 Viborg. Deltagere: [Fulde navn efterfulgt

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016 Referat RB 20161107 Dagsorden Dato 7. november 2016 PV Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Viborg på Hotel Scandic, Hasle, Rytoften 3, 8210 Århus V Program

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 7. maj 2014 kl. 13-17 i Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, lokale 3, 3.sal

Referat Regionsbestyrelsesmøde 7. maj 2014 kl. 13-17 i Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, lokale 3, 3.sal Referat Regionsbestyrelsesmøde 7. maj 2014 kl. 13-17 i Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, lokale 3, 3.sal Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen... 2 2. Opfølgning

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

20. august Sammenskrivningen lægges på hjemmesiden under generalforsamlingen og omtales på facebook.

20. august Sammenskrivningen lægges på hjemmesiden under generalforsamlingen og omtales på facebook. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjylland Dato for møde: 20. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 13. september 2013 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen(fra

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Onsdag d. 19. maj 2010 kl. 14.00-19.00

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. april 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 11. maj 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Referat RB-møde 161206 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.30-10.00 Mødet begynder

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe. Dagsorden Møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 01-09-2011 For referat: Dorthe Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. 21. september 2016 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 10. oktober 2016 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde 20. august 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen

Referat. Regionsbestyrelsesmøde 20. august 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen Referat Referat af møde: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 20. august 2015 For referat: Jonas Skovrup Gormsen Deltagere: Sanne Jensen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen, Vita Kathrine Bisgaard, Stine

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde 16. februar 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen

Referat. Regionsbestyrelsesmøde 16. februar 2015. For referat: Jonas Skovrup Gormsen Referat til mø ato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 16. februar 2015 For referat: Jonas Skovrup Gormsen Deltagere: Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Mille S. Thomesen, Vita Kathrine Bisgaard,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København Dagsorden Dagsorden for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF 19. november 2014 10.00-16.00 For referat: Mette Østergaard Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Indhold Sag nr. 67 Godkendelse af dagsorden pr. mail Sag nr. 68 Orientering om forslag til Budget 2016 mhp. udarbejdelse af høringssvar Sag nr. 69 Handleplaner

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 referat RB-møde 160824 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30 Mødet begynder

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 24. september 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet blev afholdt i Kost- og Ernæringsforbundet, Nørre Voldgade 90, 1358 København K Mødelokalet

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat fra 21. bestyrelsesmøde Region Syddanmark torsdag 05. marts 2009, kl Madhouse i Middelfart

Referat fra 21. bestyrelsesmøde Region Syddanmark torsdag 05. marts 2009, kl Madhouse i Middelfart Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun. Afbud: Sandra Kollerup

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2017

1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2017 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 1. November 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 13. november 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak Referat af s møde d. 19. februar 2009. Tilstede: Helge Friis, Jamal Tabari, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Tom Nielsen, Farjam Davani, Nimer Shama, Kåre Harder Olesen, Jelena Rajovic, Christina Ruben,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden TR møde for hele regionen

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden TR møde for hele regionen Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden TR møde for hele regionen Referat fra den 17. november 2015 Dagsorden Kl. 9.00-9.15 Velkommen særligt til de nyvalgte. Dagsorden godkendes Kl. 9.15 10.45 TR rollen

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig

Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Tid: Onsdag, den 1. marts 2017 kl. 17.00 (Spisning fra kl. 16.00) Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg Deltagere: Laila Thomsen (LT) Susan Jørgensen (SJ)

Læs mere