2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier)"

Transkript

1 Københavns Universitets Biblioteks- Informationsservice KUBIS KUBIS Samf - Tina Pipa, fakultetsbibliotekar Årsberetning KUBIS Samf har været et år hvor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har fået mere bibliotek! Alle institutbiblioteker og fakultetsbiblioteket har etableret sig efter flytningerne. REX er blevet det store samlede søgesystem, der i 2010 også inkluderede NIAS samlingen. Der er etableret en mere konsekvent og systematisk præsentation af hele servicefladen, hvilket antages at give alle typer af primære brugere bedre adgang og overblik. Det er skabt ved dels en øget integration af alle biblioteksgrænseflader og biblioteksservices ind i KUs andre primære grænseflader, eksempelvis Absalon og KUnet. Antallet og typerne af kurser udbudt til og gennemført i samarbejde med institutterne er steget og der har været en stigning i institutsamarbejdet herom. Der er etableret flere studiepladser i de attraktive og overvågende biblioteksområder og åbningstiden er udvidet i en udgiftsneutral løsning. Endeligt er det arbejdet fokuseret med en tættere forskerservice, både hvad angår en professionel forskningsregistrering, individuel vejledning og i etableringen af en hjemmeside, der kun henvender sig til forskere/undervisere. Den største begrænsning på en yderligere udvidet service er den udvidede betjening ved et antal informationsskranker. Afrapportering af aftalepunkter 1. Effektiv formidling til de studerende både digitalt og fysisk. (Introduktionsfilm, velkomstkort, avatar, facebook, reklame, opslag mm.). Fokus på internationale studerende. Herunder eksperimenter med tilgængelig vejledning udenfor Informationen/biblioteket. Planlagte projekter gennemført. Dog ikke introduktionsfilm som KUBIS generelt udsætter på grund af pris og tvivlsom effekt. Fokus på formidling er hertil en kontinuerlig proces. KUBIS Samf facebook har en stødt stigende fanskare af studerende. Der er lavet udbygget side for internationale studerende. Eksperimenteret med webpolls som feedback værktøj. 2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier) Delvis gennemført. Semesterlitteraturen som kviklån er vellykket og med stort udlån. Det kræver mange ressourcer, men vurderes relevant for at imødekomme at flest mulige studerende får adgang til undervisningens primære trykte litteratur. Da brugertags i REX teknisk ikke kan samsøges med øvrige oplysninger blev det

2 ikke vurderet tilstrækkeligt effektivt for brugerne og er hertil meget ressourcekrævende, da det kræver manuel indtastning på enkelttitel niveau. Hertil valgte SI/IfA, som KUBIS Samf lavede et digitalt semesterlitteraturprojekt med, af andre fornuftige grunde at benytte en wiki til brugerinddragelse i undervisningen og ønskede derfor ikke også at inddrage brugertags i REX. 3. Udvidelse af åbningstider i eksamenslæsningsperioder. Det er en udgiftsneutral løsning, hvor fakultetsbiblioteket holder længere weekend åbent i hhv. december, maj og juni. En udvidelse fra til både lørdag og søndage, samt åbent på flere helligdage i perioderne. 4. Fortsat KUBIS Samf webkompleks og fagsider udvikles. Princippet er supplering frem for dublering. Fokus på brugsstatistik. Det er en løbende proces. KUBIS webredaktør har bl.a. afholdt workshop for/med alle institutbiblioteksmedarbejdere. Der er nu en udvidet gensidig henvisning og opdaterede korrekte oplysninger om politikker mm. 5. Forsker- og underviser hjemmeside sættes i drift og udvides med information om ophavsret og Absalon Se: Her findes tekster om og hjælpemidler til bl.a. CURIS, elæring, akademisk informationssøgning, bibliometrisk service osv. Siden bliver løbende udbygget og er et samarbejde mellem alle KUBIS Samf enhederne/eksperterne. 6. CURIS Samf projekt. Herunder implementering af nye procedurer og opsøgende om andre fag og universiteters praksis. Der er etableret fælles intraside med alle relevante dokumenter og aftalt et årshjul med faste procedurer for udsendelse af eksempelvis breve til forskere, geneisdig korrekturlæsninger mm. Hertil har validatorerne og andre informationsspecialister ydet et stort arbejde for flere institutter i forbindelse med forskningsevaluering og akkreditering. 7. Accessionssamarbejder og eksperimenter. Fælles indkøbsaftale og accessionspolitik i ny web baseret materialeklient, samt forsøg med indkøbsprofiler for 1-2 fag.

3 Begrænset gennemførelse. Accessionssamarbejdsmodeller er blevet præsenteret og diskuteret i alle KUBIS Samf mødefora. Der er flere frivillige aftaler om arbejdsdeling, fx på det psykologiske område om nordisk litteratur og et udbygget samarbejde om semesterlitteratur indenfor statskundskab. Indkøbsprofil forsøget er ikke igangsat. 8. Flere integrerede undervisningsinitiativer for studerende (iht. koncept, evt. udvidelse af obligatoriske kurser) og samarbejde med øvrig akademisk support, samt aftaler med studierne om integrering heraf. En udvidelse er en række faste tilbagevendende populære kurser i 3 forskellige referencehåndteringsværktøjer. Der er indgået samarbejdet om undervisning af nye studerende med Samf IT med henblik på fælles introduktioner ved semesterstart Særligt indenfor antropologi og psykologi er der kommet nye aftaler om integreret undervisning på plads. (Statskundskab og sociologi har allerede sådanne. På økonomi er der indledende tiltag). 9. NIAS LINC forpligtende samarbejdsaftale. Aftale implementering. Samarbejdet fungerer godt og der udlånes langt flere NIAS materialer. Der henvises til særlig årsberetning herom. 10. KKHB samarbejde. Udveksling og kompetenceudvikling. Der har været afholdt gensidige kurser og personale har haft vagter hos hinanden. Udbyttet har været et bedre kritisk blik på egne praksisser, benchmarking og bedre informationsniveau mht. henvisning af brugere til hinanden. Vi vil du sætte det i bero. 11. AU Sam bibliotekssamarbejde, herunder evt. fælles fagsider, PURE mm. Samme fordele som ovenfor, samt det faglige fællesskab. Dog har samarbejdet været meget begrænset af omstruktureringerne på AU. 12. Deltagelse i KUBIS Videnscenter for Videnskabelig Kommunikation (Vivikom), herunder deltagelse i Samf primærdata projekt.

4 KUBIS Samf er pilotprojekt for dataverse og Diskurs digitale specialer. At være de første i projektet giver en klar indflydelse ifht at få tilgodeset Samf behov. Det har dog også været ressourcekrævende. Og særligt Diskurs projektet har været helt afhængige af stor involvering og ekspertise hos Samf IT. KUBIS Samf har hertil bidraget med videndeling på tværfakultære vivikommøder om fx bibliometri. 13. Kunst i biblioteket. Indvendig udsmykning og udendørs kunstprojekt som del af byggeprojekt. Eksperimenter med at skabe studieinspiration og mødesituationer mellem forskere og studerende, fx ved ferniseringer og artisttalks. Udstående. Den udendørs kunst, der er en del af KU byggesagen har været forsinket og udsat. I øvrigt gennemført 2 indendørs udstillinger. Den sidste åbnede i november 2010 og fik økonomisk støtte af CAST, KU Samf. Udover fysisk udstilling i biblioteksrum bestod den af forskningsformidling i katalogpublikation og en forelæsningsrække. Lokalt for Fakultetsbiblioteket: 14. Afslutning af byggeprojekt herunder udendørsareal Udendørs fase II uafsluttet. Byggeprojekt afsluttet. Udendørsareal fase 2 udestår. Det er fakultetsbibliotekets ønske at der etableres flere cykelparkeringspladser, meget gerne overdækkede. 15. Stabilt trådløst net i hele biblioteket, klar vejledning i brug af print og kopi, samt afdækning af muligheder for tættere samarbejde med Samf IT Delvist gennemført. KUB har betalt for ekstern konsulent og hertil fået stor hjælp af Samf IT. Det trådløse net skulle nu være stabilt, men vi følger det hele tiden. Det hænger blandt andet sammen med et byggeteknisk forhold hvor serverrummet ikke altid bliver tilstrækkeligt afkølet. Vejledninger for såvel KU, KB og KU systemer bliver et fokus område i Håndbogsoprydning Men der kan fortsat fortættes. Det må konstateres at trykte håndbøger ikke har de

5 studerendes opmærksomhed. 17. Markedsføring af enkeltværker/databaser via tematiske udstillinger eller kampagner Det er gjort i forbindelse med udstillingen hvor vi bl.a. har lavet små tematiske kartotekskort med anvendelse af ny QR teknologier. 18. Magasinflytteplan Implementeret ved Årsskiftet 2010/2011. Der udtages fremover en årgang årligt den ældste årgang i huset. Det har bla. permanent givet plads til etablering af et mindre stillelæserum med 11 pladser mere. Lokalt for alle institutbibliotekerne: 19. Bedre skiltning i bibliotekerne om lokale services og mellem bibliotekerne om fælles services og åbningstider. Men kan fortsat forbedres. 20. Indretning af studiepladser, -miljø og oprydning. Enkelte områder kan yderligere opryddes.gamle ukurante kartoteksskabe kan overvejes fjernet. Tina Pipa Fakultetsbibliotekar KUBIS Samf bibliotekerne

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere:

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Landerapport NJB 2015 DANMARK Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Bo Søgaard Jensen, KU Marianne Tind, AU Henrik Tvermoes, AU (Ansvarlig

Læs mere

KUBIS årsplan og budget 2015

KUBIS årsplan og budget 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 19. december 2014 Sagsnr. 2009-012269 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS årsplan og budget 2015 Indhold 1. Service 2. Ressourcer 3.

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Samfundsvidenskabelige Primærdata

Samfundsvidenskabelige Primærdata Samfundsvidenskabelige Primærdata af Projektgruppe bestående af: Sten Barfort 1, Anders Sparre Conrad 5, Søren Bertil Fabricius Dorch 2, Katja Guldbæk 5, Asger Væring Larsen 2, Jens Ludvigsen 3, Sigfrid

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Kompetenceprofil It-support

Kompetenceprofil It-support Kompetenceskema for administration, it-support, undervisere og ledelse med tilhørende anbefalinger Kompetence skema Sosu FYN Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring Sosu FYN 0 Uddannelsen er markedsført

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Frivillige på biblioteket en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Indhold Forord 3 Baggrund for projektet 4 Læsevejledning 5 En frivillig på Billund Bibliotek 6 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale 7 Kodeks

Læs mere

b) Projektets overordnede formål Formålet er projektmodning af et visionært koncept for attraktiv kundeservice.

b) Projektets overordnede formål Formålet er projektmodning af et visionært koncept for attraktiv kundeservice. AFSLUTTENDE RAPPORT Projekt Attraktiv Kundeservice DEFF modningsprojekt August 2013 Indhold: 1. Indledning a. Baggrund for projektet b. Overordnede formål c. Tilgang og metode 2. Afrapportering af projektmål

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: Fødevarestyrelsen 13.05.2014 J.nr.: 2014-44-1419-00003/VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere