Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag."

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014 efter ønske fra Mette Hjermind Dencker (DF) om kviklån Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Udvalget har stillet mig et spørgsmål, der vedrører de såkaldte kviklån. Spørgsmålet indeholder tre underspørgsmål vedrørende høje renter, indførelse af et renteloft og hårdere sanktioner, som jeg vil besvare hver for sig. Spørgsmål Ø: Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer regeringen vil tage for at løse problemerne med de voldsomt høje renter, der ofte er på kviklån, og vil ministeren overveje muligheden for indførelse af et renteloft på kviklån og hårdere sanktioner overfor låneudbydere, der ikke overholder loven? Indledning De kortfristede lån også kaldet SMS-lån eller kviklån - kom på markedet omkring Lånene er kendetegnet ved: o at de indgås via SMS-beskeder eller via internettet, o at de ofte vedrører mindre beløb (op til kr.), o at de typisk skal indfries senest inden 3 måneder og o at de har en meget høj årlig omkostning i procent (ÅOP). En undersøgelse foretaget af Forbrugerombudsmanden viser, at vi efter 2013 har set en klar stigning i udbuddet af denne type lån. Det viser sig, at lånene fortsat har en høj ÅOP, at lånebeløbene er højere end tidligere, at der er flere unge, der låner penge på denne måde. Samtidig misligholdes flere af lånene, da låntager ofte ikke kan betale.

2 2/5 Jeg vil godt slå fast, at regeringen er opmærksom på disse problemer, og at der dermed er god grund til følge udviklingen. Spørgsmål 1. Initiativer i relation til voldsomt høje renter Der spørges først til, hvilke initiativer, regeringen vil tage for at løse problemerne med de voldsomt høje renter. Som nævnt kan vi netop se, at kviklån fortsat er forbundet med høje renter, hvilket selvfølgelig er et stort problem, der kan betyde, at flere danskere gældsættes. Vi har derfor fokus på området, og jeg kan med glæde konstatere, at der allerede er igangsat en del nye initiativer, som jeg vil følge tæt. Først og fremmest har Forbrugerombudsmanden siden 2008, hvor lånene blev markedsført haft stor fokus på området. Han udstedte de første retningslinjer om kviklån i 2009 efterfulgt af de nye retningslinjer her fra 1. april Retningslinjerne skal gøre det nemmere for virksomhederne at overholde reglerne og give forbrugeren den relevante information, så de fx bedre kan sammenligne forskellige lånetilbud. Det er vigtigt at fremhæve, at långiver ifølge retningslinjerne bl.a. skalforetage en kreditvurdering af låntager. Långiver skal således sikre sig, at lånet indgås på et forsvarligt og informeret grundlag, hvor låntagers mulighed for at betale lånet tilbage vurderes. Det vil således være i strid med god markedsføringsskik, hvis långiver medvirker til låntagers gældsstiftelse. Forbrugerombudsmanden kan desuden anmode långiverne om at afgive kvartalsvise indberetninger om bl.a. antal indgåede aftaler og antal misligholdte aftaler, så han bedre kan følge udviklingen. Den nylige stigning i antallet af misligholdte aftaler har ført til, at Forbrugerombudsmanden har bedt udbyderne om en redegørelse for udviklingen.

3 3/5 På baggrund af vores Forbrugerpolitiske eftersyn fra august 2012 får vi snart endnu et redskab til at sikre forbrugerne, når Ankenævnet for Finansieringsselskaber bliver nedsat. Det giver nemlig forbrugere med kviklån mulighed for at klage, hvis de mener, at renten er for høj. Derudover har Penge- og Pensionspanelet fokus på at øge forbrugernes forståelse for finansielle forhold og harbl.a. lanceret en række initiativer rettet mod unge forbrugere. Panelet er aktivt på Facebook, hvor unge er i dialog om privatøkonomiske forhold og med app en Lommebudget, hvor de unge kan få overblik over deres forbrug. Branchen har også selv indført et nyt værktøj kaldet KreditStatus, hvor kreditgivere med kundens samtykke kan få oplysninger om kundens eksisterende lån og kreditter hos andre långivere, der er tilsluttet ordningen. Endelig kan jeg oplyse, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,bl.a. på baggrund af de problemer, som DRs undersøgelse af kviklånsmarkedet peger på, vil iværksætte en undersøgelse af markedet, så vi kan få et overblik over området. Jeg vil på den baggrund overveje, om der er behov for yderligere initiativer eller ny regulering på området. Spørgsmål 2. Indførelse af et renteloft på kviklån (ÅOP-loft) Der spørges dernæst til, hvorvidt vi ønsker at indføre et renteloft på kviklån. Der eksisterer allerede i dag et forbud mod urimeligt høje låneomkostninger i Kreditaftaleloven og via Straffelovens bestemmelser om åger. Derudover skal långiver give forbrugeren en række oplysninger om lånet, herunder bl.a. om lånets ÅOP. Dermed sikres det, at forbrugeren kan træffe beslutning på et veloplyst grundlag.

4 4/5 Som sagt er vi som opfølgning på det Forbrugerpolitiske eftersyn i fuld gang med at nedsætte Ankenævn for Finansieringsselskaber. Ankenævnetvil bl.a. kunne træffe afgørelse om nedsættelse af urimelige låneomkostninger. Det er forventningen, at vi dermed kan få en praksis for, hvornår ÅOP er urimeligt højt, hvilket vil styrke beskyttelsen af forbrugerne og forbedre Forbrugerombudsmandens mulighed for at gribe ind i konkrete sager. Det er selvfølgelig også vigtigt at være opmærksom på, at vi har et grundlæggendeprincip om aftalefrihed i Danmark. Jeg vil gerne bemærke, at forbrugerne naturligvis selv har et stort ansvar i forhold til deres økonomi og de lån, som de vælger at optage. Jeg vil samtidig gerne påpege, at eksisterende undersøgelser ikke har kunnet påvise en sammenhæng mellem et loft over ÅOP og at færre forbrugere gældsætter sig. Der kan være en risiko for, at et ÅOP-loft vil have en normerende effekt, så alle låntagere lægger sig op af det. Det hindrer konkurrencen og risikerer en stigning i ÅOP. Det vil selvfølgelig også være sådan, at såfremt man bare lægger niveauet højt nok, så vil det ikke virke normerende. Afslutningsvist er det vigtigt at være opmærksom på, at alt afhængig af de konkrete omstændigheder vil der være stor forskel på, om den anførte ÅOP er rimelig. Der kan bl.a. være risiko for, at indførelsen af et ÅOP-loft vil kunne medføre, at det ikke længere vil være muligt at låne små beløb i kortere perioder. Det vil kunne medføre risiko for, at de forbrugere der efterspørger sådanne typer lån, vil være nødsaget til at optage lån via alternative lånekanaler. Spørgsmål 3. Indførelse af hårdere sanktioner Afslutningsvis spørges der til, om jeg vil overveje at indføre hårdere sanktioner overfor låneudbyderne. Markedsføringslovens 14a stiller krav til, hvilke standardoplysninger der skal anføres ved enhver markedsføring af kreditaftaler, hvor der angives en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med forbrugerkredit.

5 5/5 Der sker således en overtrædelse af markedsføringsloven, hvis långiver bl.a. undlader at oplyse om ÅOP eller det samlede kreditbeløb. Sådanne overtrædelser straffes med bøde. Som på alle andre retsområder er det selvfølgelig afgørende, at lovgivningen bliver overholdt, og jeg er naturligvis opmærksom på de problemstillinger, som der er på kviklånsmarkedet. Jeg har derfor løbende fokus på området og har desuden noteret mig, at Forbrugerombudsmanden har det samme, så de erhvervsdrivende, der ikke følger reglerne, må forventes at blive retsforfulgt. Der har indtil nu været tre sager, hvor virksomheder er blevet idømt bødestraf på dette område. To af virksomhederne blev idømt en bøde på kr. hver, mens denne sidste virksomhed blev pålagt en bøde på kr. Lad mig først slå fast, at det er domstolene og anklagemyndigheden, der fastlægger bøders størrelse ved overtrædelse af strafbelagte bestemmelser. Det er ikke anderledes her og jeg har ingen grund til at anfægte deres vurdering af de konkrete overtrædelser på kviklånsområdet. Når det er sagt, er vi selvfølgelig nødt til at se på, om de regler, vi har, er tilstrækkelige og har den rette effekt. Det er derfor vigtigt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøger kviklånsmarkedet, så vi kan få et overblik over problemernes omfang. Afhængig af, hvad deres undersøgelse viser, kan vi selvfølgelig være nødt til at se på, om det nuværende strafniveau er passende. Afslutning Tak for ordet.

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

Markedet for kviklån

Markedet for kviklån Markedet for kviklån SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Markedet for kviklån Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 299 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark august 2010 Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan og Forbrugerrådets kommentarer

Regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan og Forbrugerrådets kommentarer FORBRUGERRÅDET 20. august 2012 / VJ Regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan og Forbrugerrådets kommentarer Generelt finder Forbrugerrådet, at handlingsplanen peger på en række centrale punkter, hvor

Læs mere

Forbrugerombudsmandens

Forbrugerombudsmandens Forbrugerombudsmandens ÅRSBERETNING 2012 indholdsfortegnelse FORORD V/ HENRIK ØE 3 1.0. INDLEDNING 5 TILSYN 2.0. NY LOVGIVNING 6 3.0. RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 8 4.0. INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1.0 INDLEDNING 4 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 5 3.0 RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 10 TEMA 5.0 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2005: Morten

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Forbrugerpolitisk handlingsplan

Forbrugerpolitisk handlingsplan 20. januar 2010 Forbrugerpolitisk handlingsplan FORBRUGERSTYRELSEN Ansvarlig forbrugerpolitik... 2 1) Bedre klageforhold... 4 2) Større ansvarlighed på de finansielle markeder... 6 3) Et gennemsigtigt

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende

Læs mere

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere