MAGNUS PETERSEN PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER OVERSIGT. Hvad er en personlighed? Eksempler på personlighedsforstyrrelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGNUS PETERSEN WWW.MAGNUSPETERSEN.DK PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER OVERSIGT. Hvad er en personlighed? Eksempler på personlighedsforstyrrelser."

Transkript

1 OVERSIGT Hvad er en personlighed? PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER Eksempler på personlighedsforstyrrelser. Forelæsning v. Magnus Petersen, dr. med. speciallæge i psykiatri Hvad er problemet. 2 10/04/15 HVAD ER PERSONLIGHED? DEN SUNDE PERSONLIGHEDS FUNKTIONER Personlighed repræsenterer de egenskaber af en person eller menneskene i almindelighed, der udgør et persisterende adfærdsmønster. (Pervin 1987) System bestående af Struktur: Uforanderlige aspekter Proces: Foranderlige aspekter Udtryk for den måde, vi sædvanligvis tænker, handler, oplever og udtrykker vores følelser på i forskellige situationer Udtryk for vore selvopfattelse vores billede af hvem, vi selv er Stabile mønstre i samspil med andre Afgørende for individets adfærd, tænkning og tilpasning Fundamental tillid til selvet & andre/verden Fornemmelse af at være indlejret i tidsmæssigt forløb & historie; evne til at sætte sig ud over nuet Fornemmelse af egen identitet Sammenhængende, stabil og realistisk oplevelse af selv & andre Realitetstilpasset, stabil og dog fleksibel adfærd Lektor Carsten René Jørgensen, Psykologisk Institut, Århus Universitet FORSVARSMEKANISMER Psykologisk respons på indre eller ydre påvirkning Håndtering og regulering af drifter og følelser Bevarelse af relationer og et sammenhængende selvbillede Automatiske og ofte ubevidste Forsøg på tilpasning, men kan være fejltilpasning Dynamiske og reversible, men kan udvikles til et fikseret, rigidt psykopatologisk system (symptomdannelse, karaktertræk mm.) OPSAMLING: PERSONLIGHED, FORSVAR OG PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER Personligheden er bl.a. udtryk for en karakteristisk forsvarsstruktur Forsvar kan være mere eller mindre modne, adaptive og fleksible Mennesker med personlighedsforstyrrelser benytter i højere grad umodne, ufleksible og ikke-adpative forsvarsmekanismer - især i nære relationer og især under belastninger Dette er baggrunden for mange af de vanskeligheder, som mennesker med personlighedsforstyrrelser har. Morten Kjølbye og Rikke Bøye 1

2 TEMPERAMENT PSYKIATRI OG PERSONLIGHED Temperament refererer til medfødte personlighedskarakteristika: Nogle spædbørn er mere aktive, og nogle er mere rolige. Nogle er udadvendte og sociale, medens andre er med indadvendte 20-60% genetisk 40-80% miljø ü Psykiatrisk diagnostik er fagligt begrundede skøn ü Psykiatrien beskæftiger sig med problematikker, der kan behandles ü Psykiatrien har i en årrække ikke været så opmærksom på personlighedsforstyrrelsesområdet, da man ikke så mulighed for at behandle ü Det har ændret sig de senere år 7 10/04/15 PSYKOPATI STRUKTUR OG SYMPTOMER Hverken en ICD-10 eller DSM-IV diagnose Kendetegnet ved mangel på Empati Social ansvarlighed Samvittighed 15% af alle kriminelle (80% dyssocial) Også brugt populærvidenskabeligt Flere informationer: Robert Hare Personlighedsstrukturen er den samme hele tiden. Symptomer skifter afhængig af belastning og dagligdag. PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE OG DET SOCIALE SYSTEM Formodning om stærk overrepræsentation af borgere med personlighedsforstyrrelser og sociale problemer Kommer bl.a. til udtryk gennem funktionsniveau: Gentagne sygemeldinger Kortvarige og skiftende udd.-forløb og ansættelser Konflikter og ustabile relationer. Kommer til udtryk i relationen til sagsbehandleren: Konfliktfyldt, emotionelt ladet Fastholdt i bestemt rolle Devaluering og idealisering P P P Pathological Pervasiv Persistent 2

3 ICD-10 GENERELLE DIAGNOSTISKE KRITERIER Karakteristiske vedvarende mønstre for adfærd og oplevelsesmåde, afvigende fra det i kultursammenhængen forventede og accepterede for mindst 2 følgende områder: Erkendelse, holdning Følelsesliv Impulskontrol og behovstilfredsstillelse Interpersonelle forhold ICD-10 GENERELLE DIAGNOSTISKE KRITERIER II Adfærden er gennemgribende unuanceret, utilpasset, uhensigtsmæssig Adfærden går ud over patienten selv eller omgivelserne Varighed siden barndom eller adolescens Ikke udtryk for eller følge af anden psykisk lidelse Organisk ætiologi udelukkes PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSESSPEKTRUM EKSEMPEL I Cluster A (Mad) Paranoid Skizoid Cluster B (Bad) Dyssocial Emotionel ustabil, impulsiv, borderline Histrionisk Cluster C (Sad) Tvangspræget Ængstlig evasiv Dependent 35-årig mand, skilt, ingen kontakt til ekskone og børn, mener at hun vil udnytte ham og bruger børnene mod ham. Bærer nag over hende. Mener at hun har haft forhold til andre mænd under hele ægteskabet. Er helt slået ud, har igen mistet arbejdet, da han ofte kom til at skændes med lederen om udførelsen af opgaven, som han er meget bedre til end lederen. Kommunen vil komme af med ham for at spare penge, sagsbehandlere vil ikke hans bedste, men bare have en succes mere i statistikken. PARANOID Generelle betingelser opfyldte Mindst 4 af følgende Overfølsomhed for nederlag og afvisning Tendens til at bære nag Mistroiskhed og mistydningstendens Stridbarhed og rethaveriskhed Ubegrundet jalousi Selvhenføringstendens og øget selvfølelse Optagethed af konspirations -forklaringer EKSEMPEL II 21 årig mand søger om kontanthjælp, da han ikke kan komme på arbejdsmarkedet, kan ikke tage sig sammen, ingen venner, ingen kæreste, alene kontakt til andre gennem computerspil, som han bruger mange nætter på. Synes ikke at lide af situationen, mener selv at livet er uden mening, hvilket han tænker meget over. Ingen interesse i uddannelse, uinteresseret i hvad andre tænker om ham. Ingen stoffer, alkohol eller nikotin, spiser junk-food 3

4 SKIZOID EKSEMPEL III Mindst 4 af følgende Almen ulystbetoning Emotionel kølighed og fjernhed, affektaffladning Nedsat evne til at udtrykke følelser Indifferent over for ros og kritik Ringe seksuel interesse Soloaktiviteter foretrukne Optagethed af introspektion og fantasier Manglende interesse for venskab og fortrolighed Manglende situationsfornemmelse 48 årig kvinde, plaget af angst, kommer ikke ud af lejligheden, som efterhånden er fyldt med alt mulig ting og snavs, er også ligegyldig med det. Prøver at føre sig eget liv, som det nu kan lade sig gøre med den her angstlidelse, som ingen kan gøre noget ved. Lægen har ordineret 20 mg stesolid om dagen for at dæmpe angsten. Hun spiser det; mener det ikke er hendes ansvar. Har mange forklaringer. Kommer hurtig i kontakt med andre, fortæller uden omsvøb om alle sine vanskeligheder, holder dog ikke fast i relationen. Udnytter relationen til andre økonomisk. Opfarende, kan ikke holde ud. DYSSOCIAL Mindst 3 af følgende Grov ligegyldighed overfor andres følelser Manglende ansvarsfølelse og respekt for sociale normer og forpligtelser Manglende evne til at fastholde forbindelser med andre Lav frustrationstolerance og aggressionstærskel Manglende evne til at føle skyld eller lade sig påvirke af erfaringer, incl straf Bortforklarings- og udadprojektionstendens EKSEMPEL IV 25-årig mand, kommer igen til samtalen efter han sidste gang forlod kommunen ved at smække døren efter sig. Skulle deltage i aktivering, havde ikke lyst til det. Tidligere aktiveringsforsøg blev afbrudt, pga. manglende udholdenhed, ofte svingende i humøret, til tider aggressiv over for medkursister og lærer. Økonomi dårlig, impulskøb, alkohol, værtshusslagsbror, lejlighedsvis stoffer. EUP, IMPULSIV TYPE EKSEMPEL V Mindst 3 af følgende Tendens til at handle impulsivt og uoverlagt Stridbarhed, især ved impulsfrustration Affektlabilitet, eksplosivitet Manglende udholdenhed Ustabilt og lunefuldt humør 21-årig kvinde henvender sig på grund af ukontrollerbar selvmords impulser. Droppet ud af 9. klasse, ingen erhvervsuddannelse. Mange forsøg for at komme i gang igen, mislykkedes. Mener at hun ikke duer. Få virkelige kærester, mange skænderier. Promiskuitet, mener at hun ikke har fortjent bedre. Ofte bange for andre mennesker, trækker sig tilbage. Skælder ud på alt og alle. Bruger alle former for stoffer, når hun for tilbudt, opsøger det dog ikke på eget initiativ. Selvskadende adfærd. 4

5 EUP, BORDERLINE TYPE EKSEMPEL VI Foruden 3 af F60.30 B mindst 2 af følgende Forstyrret og usikker identitetsfølelse Tendens til intense og ustabile forhold til andre Udtalt tendens til at undgå at blive ladt alene Tendens til selvdestruktivitet Kronisk tomhedsfølelse 32-årig kvinde henvender sig i almen praksis fordi at hun er bange for at hun kommer til at begå selvmord. Hun synes at livet er trist, ingen glæde, kun belastninger: problemer med kæresten, børnenes skole og frygter at miste arbejdet, pengene rækker ikke. Den måde hun fortæller på er meget appellerende, med kraftig stemme og velformuleret. Hun er klædt i dyrt tøj og der er tydeligt, at hun lægger vægt på sit udseende. Hun vil meget gerne at lægen giver råd, men har samtidig svært ved at tage anbefalinger til sig. Patienten klager ofte over at livet er imod hende, men samtidig bliver det tydeligt at hun slev bringer sig i situationer, der ender på en uheldig måde. Selv mener hun, at hun bare forsøger at føre et almindeligt liv, men at man jo er nødt til at være tro mod sig selv. HISTRIONSK Mindst 4 af følgende Dramatiseringstendens, teatralsk holdning, overdreven følelsesudtryk Suggestibilitet Overfladisk og labilt følelsesliv Spændings- og opmærksomhedssøgende adfærd Pseudo-seduktivitet Overdreven optagethed af udseende og tiltrækningsevne EKSEMPEL VII 28-årig mand er dumpet 3 gange til afsluttende eksamen ved ingeniørstudiet, nu uden uddannelse og arbejde. Lever alene da han aldrig har været sikker på, om det var den rigtige, han havde mødt. Fremtræder meget tilbageholdene, har meget orden i alle livets forhold, men oplever samtidig at tingene aldrig kan blive rigtig gode. TVANGSPRÆGET Mindst 4 af følgende: Tendens til tvivlen og overforsigtighed Overdreven ordenssans og optagethed af detaljer, regler og skemaer Overdreven perfektionisme Skrupuløs samvittighedsfuldhed Overdreven præstationstrang Overdreven pedanteri og konventionalitet Rigiditet og stivsindethed Kontrolleringstendens over for andre EKSEMPEL VIII 28-årig mand, synes det er ulidelig hårdt at gå på arbejde, kan ikke holde ud at andre kritiserer ham, han føler, det er det rene mobning. Har været mobbet siden skoletiden og oplever, at det har nedbrudt hans selvværdsfølelse. Mener, at han altid skal vise, at han er god til noget, inden de andre accepterer ham, kan derfor aldrig tillade sig at spørge hvordan opgaver skal udføres. Er flere gange blevet sagt op, fordi han ikke udfører arbejdet tilfredsstillende, ved arbejdsprøvning føler sig ofte kritiseret og nedgjort. Har haft enkelte korte forhold til kvinder. 5

6 ÆNGSTELIG EVASIV Mindst 4 af følgende: Udbredt ængstelighed og anspændthed Mindreværdsfølelse Tendens til følelse af afvisning og kritik i sociale situationer Tilbageholdenhed over for andre ved usikkerhed om forhåndsaccept Begrænset livsudfoldelse på grund af bekymring for fysisk sikkerhed Tendens til at undgå sociale aktiviteter af frygt for kritik og afvisning EKSEMPEL IX 30 årig kvinde, tager enkeltfag på VUC, har ikke nok timer til at få SU, søger om kontanthjælp. Ofte nedtrykt, mange suicidale impulser, mener at hun ikke kan overskue livet. Enkelt veninde, kæresten er gået fra hende. Er bange for at være alene. Familien stiller gerne op til hjælp, kvinden har dog en forventning om selvstændighed. Hun føler ikke at hun duer til noget, har egentlig ikke noget at klage over, da alt er hendes egen skyld. Hun synes hun har alle muligheder, men er ude af stand til at gribe dem. DEPENDENT Mindst 4 af følgende: Tendens til at overlade betydningsfulde beslutninger til andre Underordningstendens over for personer, de er afhængige af Uvillighed til at stille krav til personer, de føler sig afhængige af Hjælpeløshedsfølelse når alene, af frygt for ikke kunne klare sig selv Overdreven frygt for at blive ladt alene. Begrænset evne til at træffe dagligdags beslutninger uden kraftig støtte. HVAD BETYDER DET FOR BEHANDLENDE LÆGER OG ANDET PERSONALE? Personlighedsforstyrrelsen fremstår som kommunikationsproblem i kontakt med sundhedsvæsenet. Overgangen fra rask til syg er glidende. Sygdom og behandling er belastende faktorer der lader personlighedens træk fremstår tydeligere. FIRE PROBLEMOMRÅDER MED PERSONLIGHEDSFORSTYRREDE I SUNDHEDSVÆNET EVIDENT BEHANDLING Manglende tillid Prøv at forstå patientens perspektiv Udadreagerende adfærd Hold hovedet koldt Angst Støttende interventioner Manglende beslutning Brug din faglighed Overføringsfokuseret terapi (Kernberg) Kognitiv terapi (Beck) Mentaliseringsbaseret terapi (Fonagy) Dialektisk Adfærdsterapi DAT (Linneham) Interaktionel Psykoanalyse (Heigel-Evers) 10/04/ /04/

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Side 1 af 98. Chr. A. Stewart-Ferrer www.ferrer.dk

Side 1 af 98. Chr. A. Stewart-Ferrer www.ferrer.dk Side 1 af 98 De vigtigste ord i borderline-arbejde er nyttig og hensigtsmæssig! Forord Igennem adskillige år har jeg arbejdet med mennesker med borderline-problemer og som terapeut. Da jeg i sin tid begyndte

Læs mere

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I LEVEREGLER OM KONTROL OG PERFEKTIONISME (MANGE MED HØJE PRÆSTATIONSKRAV OG SVÆR SELVKRITIK FÅR PSYKISKE OG SEKSUELLE PROBLEMER PGA. KONTROLSKABENDE LEVEREGLER)

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Når en voksen har ADD Skrevet af Klavs Nicholson, psykiater

Når en voksen har ADD Skrevet af Klavs Nicholson, psykiater Når en voksen har ADD Skrevet af Klavs Nicholson, psykiater Copyright Klavs Nicholson, 2006 Udgave 1.2.0 En bog om de problemer en voksen med ADD møder i hverdagen, og hvordan man løser problemerne. Bogen

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Af Kirsten Laila Moesgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, Børneafdelingen, Universitetshospitalet Roskilde Amts

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Alder. Af Elene Fleischer

Alder. Af Elene Fleischer modelfotos: bam/scanpix Alder Af Elene Fleischer De gamle døden og ensomhedens eksistens er nogle af de emner, fagpersoner ofte oplever som en stor udfordring og sjældent har let ved at tale om, når de

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere