Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter. Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter. Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer"

Transkript

1 Fagformål for faget Eleverne skal faget udvkle kropslge, slge, socale og personlge kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab tl alsdg skultur og udvkle lyst tl bevægelse. Idrætsfaget skal gve eleverne erfarng med og ndsgt tens sundhed og trvsel samt samspllet mellem samfund og skultur. Stk. Eleverne skal gennem alsdg sprakss have mulghed for at opleve glæde ved og lyst tl at udøve og udvkle forudsætnnger for at forstå betydnngen af lvslang fyssk udfoldelse samspl med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. Eleverne skal opnå ndsgt og få erfarnger med vlkår for sundhed og kropskultur. Stk. I faget skal eleverne udvkle forudsætnnger for at tage ansvar for sg selv og ndgå et forplgtende fællesskab. Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrn Efter 5. klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Alsdg deltage aktvt basale, alsdge leg anvende grundlæggende, sprakss anvende udvklng af anvende komplekse bevægelsesmønstre udvklng af en alsdg sprakss Idrætskultur og relatoner samarbejde om slge aktvteter og lege deltage aktvt tens kultur og fællesskab analysere skulturelle normer, værder og relatoner vurdere skulturelle normer, værder og relatoner et samfundsmæssgt perspektv Krop, trænng og trvsel beskrve reaktoner fyssk aktvtet samtale om fyssk aktvtets kroppens grundform, sundhed og trvsel analysere samspl mellem krop, trænng og trvsel vurdere samspl mellem krop, trænng og trvsel et aktuelt og fremtdgt perspektv

2 Efter klassetrn

3 Færdgheds- og vdensmål (efter klassetrn) Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdgheds- og vdensmål Redskabsaktvteter Boldbass og boldspl Dans og udtryk Kropsbass Løb, sprng og kast Alsdg deltage aktvt basale, alsdge leg udføre grundlæggende gymnastske anvende gymnastkredskaber om grovmotorske gulv og redskaber om gymnastkredskabernes navne og anvendelse modtage og aflevere boldtyper splle bold med få regler kaste-, grbe og sparketeknk om enkle regler spl med bold bevæge sg rytmsk tl en varaton af muskformer skabe enkle kropslge udtryk med bevægelse om kroppens grundlæggende bevægelsesmulgheder om brug af td og kraft bevægelsesudtryk spænde og afspænde solerede kropsdele fastholde balance enkle øvelser om spændng og afspændng om balancevaratoner løbe, sprnge og kaste udføre enkle former for løb, sprng og kast om varatoner nden for løb, sprng, kast om enkle bevægelsesprncpper for løb, sprng, kast Samarbejde og ansvar Normer og værder Ordkendskab Idrætskultur og relatoner samarbejde om slge aktvteter og lege samarbejde par eller mndre grupper om slege om samarbejdsmåder respektere regler og aftaler for om regler og aftaler for anvende enkle fagord og om enkle fagord og Krop og trvsel Fyssk aktvtet Krop, trænng og trvsel beskrve reaktoner fyssk aktvtet samtale om følelser, der kan opstå ved fyssk aktvtet samtale om forskellge fysske forudsætnnger for om fyssk aktvtets ndvrknng følelser om fysske forskelle og forudsætnnger samtale reaktoner fyssk aktvtet deltage opvarmnng om hvle- og arbejdspuls om opvarmnngselementer

4 Færdgheds- og vdensmål (efter 5. klassetrn) Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdgheds- og vdensmål Redskabsaktvteter Boldbass og boldspl Dans og udtryk Kropsbass Løb, sprng og kast Vandaktvteter Alsdg anvende grundlæggende, sprakss anvende grundlæggende teknkker nden for redskabsaktvteter udføre redskabsaktvteter vden teknkker nden for redskabsaktvteter om redskabsaktvteter bevægelse modtage og aflevere forskellge boldtyper splle regelbaserede boldspl såvel ndvduelt som hold vden om kaste-, sparke-, grbe- og slagteknk om regler boldspl udføre grundlæggende nden for dans og udtryk udføre rytmske bevægelsessekvenser tl musk om varatoner nden for dans og udtryk om tempo, puls, rytme og takt anvende balance og kropsspændng skfte mellem balance og ubalance bevægelse om vægtfordelng, understøttelsesflade, spændng og afspændng om vægtforskydnng udføre nden for løb, sprng og kast udføre dscplnorenterede aktvteter om sammensætnng af nden for løb, sprng og kast om løb-, sprngog kastedscplner skre sg selv vand begå sg ansvarlgt og vand om svømme- og flydeteknkker om regler for skker adfærd og vand deltage enkle modtagnnger om modtagnngsteknkker og greb justere boldspl ved at ændre forudsætnnger og regler om spludvklng skabe forskellgartede kropslge udtryk med bevægelse om brug af rum, relaton og nes dynamk klatre, hænge, svnge og sprnge om svng, afsæt, svæv og landng udvkle lege og konkurrencer nden for løb, sprng og kast om metoder tl målng af resultater herunder dgtale værktøjer udføre bjærgnngsog lvrednngsteknkker om bjærgnngsog lvrednngsteknkker Samarbejde og ansvar Normer og værder Idrætten samfundet Ordkendskab udvse hensyn og tolerance, der ndebærer kropskontakt om kropslge grænser opstlle ndvduelle og fælles regler om regelsæts formål og struktur organsere nye og gamle slege om nye og gamle slege mundtlgt og skrftlgt anvende centrale fagord og om centrale fagord og Idrætskultur og relatoner deltage aktvt tens kultur og fællesskab udvse ansvar vden om roller samtale om tabe- og vndereaktoner om tabe- og vndereaktoner dskutere fordele og ulemper ved organseret og selvorganseret om organserngsformer udvse samarbejdsevne slge aktvteter om ansvar og hensyn sfællesskaber handle overensstemmelse med farplay om farplay beskrve lokalområdets smulgheder om lokalområdets mulgheder for organseret og selvorganseret Sundhed og trvsel Fyssk trænng udpege fordele ved fyssk aktvtet med udgangspunkt eget lv om sammenhænge mellem fyssk aktvtet og trvsel udføre opvarmnngsøvelser opvarmnngsøvelser Krop, trænng og trvsel samtale om fyssk aktvtets kroppens grundform, sundhed og trvsel samtale om det brede, postve sundhedsbegreb med udgangspunkt eget lv om det brede, postve sundhedsbegreb måle hvle- og arbejdspuls om målngsmetode for hvle og arbejdspuls samtale om fyssk aktvtets en sund lvsstl om fyssk aktvtets betydnng for en sund lvsstl udføre basal grundtrænng vden om grundtrænngselementer

5 Færdgheds- og vdensmål (efter 7. klassetrn) Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdgheds- og vdensmål Redskabsaktvteter Boldbass og boldspl Dans og udtryk Kropsbass Løb, sprng og kast Natur- og udelv Alsdg anvende udvklng af beherske behændghedsøvelser og sprng deltage skker modtagnng om redskabs- og sprngteknk nden for redskabsgymnastk og parkour om modtagnngsteknk og skkerhed beherske grundlæggende teknkker boldspl anvende regler og taktk udvklng af boldspl teknske elementer boldspl om regler og taktske mulgheder boldspl udføre bevægelsessekvenser nden for kulturelle danse og stlarter udvkle fælles koreografer og udtryk om kendetegn ved kulturelle danse og stlarter om koreografske vrkemdler anvende kropsbevdsthed spændng, balance, holdnng og form analysere bevægelsesmønstre nden for løb, sprng og kast beherske teknske færdgheder nden for løb, sprng, kast om bevægelsesprncpper nden for løb, sprng og kast om koordnaton og teknk løb, sprng og kast gennemføre orenterngsløb ved hjælp af kort, kompas og dgtale meder planlægge enkle frluftsaktvteter om orenterngsløbskort, kompas og dgtale meder om regler og teknkker frluftsaktvteter Samarbejde og ansvar Normer og værder Idrætten samfundet Ordkendskab Idrætskultur og relatoner analysere skulturelle normer, værder og relatoner samarbejde ndgå konstruktvt løsnng af slge opgaver med andre om samarbejdsmetoder om processer gruppearbejde analysere normer og værder skultur om normer og værder skultur tlrettelægge et forløb for selvorganseret analysere aktuelle problemstllnger forbundet med om planlægnng af selvorganseret om aktuelle problemstllnger forbundet med mundtlgt og skrftlgt anvende fagord og om fagord og Sundhed og trvsel Fyssk trænng Krop og denttet Krop, trænng og trvsel analysere samspl mellem krop, trænng og trvsel formdle fordele og ulemper ved forskellge svaner forbygge sskader vden om faglge anbefalnger tl svaner om prncpper for forebyggelse af sskader tlrettelægge opvarmnng udføre øvelser med udgangspunkt trænngsprncpper om prncpper for opvarmnng om trænngsprncpper samtale om fysske og psykske forandrnger puberteten samtale om kropsdealers denttet vden om fysske og psykske forandrnger puberteten om kropsdealer

6 Færdgheds- og vdensmål (efter 9. klassetrn) Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdgheds- og vdensmål Redskabsaktvteter Boldbass og boldspl Dans og udtryk Kropsbass Løb, sprng og kast Natur- og udelv Alsdg anvende komplekse bevægelsesmønstre udvklng af en alsdg sprakss analysere egne og andres nden for gymnastk og parkour beherske bevægelsesserer med og uden musk om bevægelsesanalyse af gymnastske øvelser og sprng om teknkker tl at sammensætte nden for redskabsgymnastk og parkour kan beherske teknske og taktske elementer boldspl udvkle boldspl om samspl mellem teknk og taktk boldspl om splkonstrukton beherske komplekse bevægelsesmønstre koreografer om samspllet mellem bevægelse og musks tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse dans fastholde koncentraton og fokus om koncentraton relaton tl kropskontrol beherske atletkdscplner vurdere nden for atletkkens dscplner om atletkdscplners udøvelse og afvklng om bevægelsesanalyse, herunder dgtale værktøjer vurdere kvalteter ved frluftsaktvteter land og vand udvkle frluftsaktvteter land og vand om kvalteter og kendetegn ved frluftsaktvteter land og vand om planlægnng af frluftsaktvteter Samarbejde og ansvar Normer og værder Idrætten samfundet Sprog og skrftsprog Idrætskultur og relatoner vurdere skulturelle normer, værder og relatoner et samfundsmæssgt perspektv vurdere samspllet mellem ndvd og fællesskab udvkle konstruktve samarbejdsrelatoner slge aktvteter om mulgheder og forplgtelser sfællesskaber vden om samarbejdsmetoder nden for alsdge vurdere udvklngen af normer, værder og etk skultur om udvklngen af normer, værder og etk skultur deltage udvklng af slge aktvtetstlbud dskutere samspllet mellem samfund og skultur om organserngsmulgheder for om sammenhænge mellem samfundstendenser og skultur nuanceret sproglgt udtrykke sg om sprakss samt målrettet læse og skrve slge tekster om komplekse fagord og samt slge teksters formål og struktur Sundhed og trvsel Fyssk trænng Krop og denttet Krop, trænng og trvsel vurdere samspl mellem krop, trænng og trvsel et aktuelt og fremtdgt perspektv vurdere svaners betydnng for sundhed og trvsel analysere levevlkårs om svaners sundhed og trvsel om forskelle levevlkår og deres formdle opvarmnngsprogram tlrettelagt samarbejde med andre udføre egne og andres trænngsprogrammer om opvarmnngsprogrammers formål, struktur og varatonsmulgheder anatom og fysolog et trænngsperspektv analysere fysske og psykske forandrnger forbndelse med kroppens udvklng vurdere fyssk aktvtets effekt krop og denttet psyke og denttet vden om s betydnng for krop og denttet

7 Efter kompetenceområde

8 Færdgheds- og vdensmål (Alsdg ) Klassetrn Kompetencemål Faser Færdgheds- og vdensmål Redskabsaktvteter Boldbass og boldspl Dans og udtryk Kropsbass Løb, sprng og kast Efter klassetrn deltage aktvt basale, alsdge leg udføre grundlæggende gymnastske anvende gymnastkredskaber om grovmotorske gulv og redskaber om gymnastkredskabernes navne og anvendelse modtage og aflevere boldtyper splle bold med få regler kaste-, grbe og sparketeknk om enkle regler spl med bold bevæge sg rytmsk tl en varaton af muskformer skabe enkle kropslge udtryk med bevægelse grundlæggende bevægelsesmulgheder om brug af td og kraft bevægelsesudtryk spænde og afspænde solerede kropsdele fastholde balance enkle øvelser om spændng og afspændng om balancevaratoner løbe, sprnge og kaste udføre enkle former for løb, sprng og kast om varatoner nden for løb, sprng, kast om enkle bevægelsesprncpper for løb, sprng, kast Redskabsaktvteter Boldbass og boldspl Dans og udtryk Kropsbass Løb, sprng og kast Vandaktvteter Efter 5. klassetrn anvende grundlæggende, sprakss anvende grundlæggende teknkker nden for redskabsaktvteter udføre redskabsaktvteter vden om grundlæggende teknkker nden for redskabsaktvteter om redskabsaktvteter bevægelse modtage og aflevere forskellge boldtyper splle regelbaserede boldspl såvel ndvduelt som hold om kaste-, sparke-, grbeog slagteknk om regler boldspl udføre grundlæggende nden for dans og udtryk udføre rytmske bevægelsessekvenser tl musk om varatoner nden for dans og udtryk om tempo, puls, rytme og takt anvende balance og kropsspændng skfte mellem balance og ubalance bevægelse vden om vægtfordelng, understøttelsesflade, spændng og afspændng om vægtforskydnng udføre nden for løb, sprng og kast udføre dscplnorenterede aktvteter om sammensætnng af nden for løb, sprng og kast om løb-, sprngog kastedscplner skre sg selv vand begå sg ansvarlgt og vand om svømme- og flydeteknkker om regler for skker adfærd og vand deltage enkle modtagnnger om modtagnngsteknkker og greb justere boldspl ved at ændre forudsætnnger og regler om spludvklng skabe forskellgartede kropslge udtryk med bevægelse om brug af rum, relaton og nes dynamk klatre, hænge, svnge og sprnge om svng, afsæt, svæv og landng udvkle lege og konkurrencer nden for løb, sprng og kast om metoder tl målng af resultater herunder dgtale værktøjer udføre bjærgnngsog lvrednngsteknkker om bjærgnngsog lvrednngsteknkker Redskabsaktvteter Boldbass og boldspl Dans og udtryk Kropsbass Løb, sprng og kast Natur- og udelv Efter 7. klassetrn anvende udvklng af beherske behændghedsøvelser og sprng deltage skker modtagnng om redskabs- og sprngteknk nden for redskabsgymnastk og parkour om modtagnngsteknk og skkerhed beherske grundlæggende teknkker boldspl anvende regler og taktk udvklng af boldspl teknske elementer boldspl om regler og taktske mulgheder boldspl udføre bevægelsessekvenser nden for kulturelle danse og stlarter udvkle fælles koreografer og udtryk om kendetegn ved kulturelle danse og stlarter om koreografske vrkemdler anvende kropsbevdsthed spændng, balance, holdnng og form analysere bevægelsesmønstre nden for løb, sprng og kast beherske teknske færdgheder nden for løb, sprng, kast om bevægelsesprncpper nden for løb, sprng og kast om koordnaton og teknk løb, sprng og kast gennemføre orenterngsløb ved hjælp af kort, kompas og dgtale meder planlægge enkle frluftsaktvteter om orenterngsløbskort, kompas og dgtale meder om regler og teknkker frluftsaktvteter Redskabsaktvteter Boldbass og boldspl Dans og udtryk Kropsbass Løb, sprng og kast Natur- og udelv Efter 9. klassetrn anvende komplekse bevægelsesmønstre udvklng af en alsdg sprakss analysere egne og andres nden for gymnastk og parkour beherske bevægelsesserer med og uden musk om bevægelsesanalyse af gymnastske øvelser og sprng om teknkker tl at sammensætte nden for redskabsgymnastk og parkour kan beherske teknske og taktske elementer boldspl udvkle boldspl om samspl mellem teknk og taktk boldspl vden om splkonstrukton beherske komplekse bevægelsesmønstre koreografer om samspllet mellem bevægelse og musks tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse dans fastholde koncentraton og fokus om koncentraton relaton tl kropskontrol beherske atletkdscplner vurdere nden for atletkkens dscplner vden om atletkdscplners udøvelse og afvklng om bevægelsesanalyse, herunder dgtale værktøjer vurdere kvalteter ved frluftsaktvteter land og vand udvkle frluftsaktvteter land og vand om kvalteter og kendetegn ved frluftsaktvteter land og vand om planlægnng af frluftsaktvteter

9 Færdgheds- og vdensmål (Idrætskultur og relatoner) Klassetrn Kompetencemål Faser Færdgheds- og vdensmål Samarbejde og ansvar Normer og værder Ordkendskab Efter klassetrn samarbejde om slge aktvteter og lege samarbejde par eller mndre grupper om slege om samarbejdsmåder respektere regler og aftaler for om regler og aftaler for anvende enkle fagord og om enkle fagord og Samarbejde og ansvar Normer og værder Idrætten samfundet Ordkendskab udvse hensyn og tolerance, der ndebærer kropskontakt om kropslge grænser opstlle ndvduelle og fælles regler om regelsæts formål og struktur organsere nye og gamle slege om nye og gamle slege mundtlgt og skrftlgt anvende centrale fagord og om centrale fagord og Efter 5. klassetrn deltage aktvt tens kultur og fællesskab udvse ansvar vden om roller samtale om tabe- og vndereaktoner om tabe- og vndereaktoner dskutere fordele og ulemper ved organseret og selvorganseret om organserngsformer udvse samarbejdsevne slge aktvteter om ansvar og hensyn sfællesskaber handle overensstemmelse med farplay om farplay beskrve lokalområdets smulgheder om lokalområdets mulgheder for organseret og selvorganseret Samarbejde og ansvar Normer og værder Idrætten samfundet Ordkendskab Efter 7. klassetrn analysere skulturelle normer, værder og relatoner samarbejde ndgå konstruktvt løsnng af slge opgaver med andre om samarbejdsmetoder om processer gruppearbejde analysere normer og værder skultur om normer og værder skultur tlrettelægge et forløb for selvorganseret analysere aktuelle problemstllnger forbundet med vden om planlægnng af selvorganseret om aktuelle problemstllnger forbundet med mundtlgt og skrftlgt anvende fagord og om fagord og Samarbejde og ansvar Normer og værder Idrætten samfundet Sprog og skrftsprog Efter 9. klassetrn vurdere skulturelle normer, værder og relatoner et samfundsmæssgt perspektv vurdere samspllet mellem ndvd og fællesskab udvkle konstruktve samarbejdsrelatoner slge aktvteter om mulgheder og forplgtelser sfællesskaber om samarbejdsmetoder nden for alsdge vurdere udvklngen af normer, værder og etk skultur om udvklngen af normer, værder og etk skultur deltage udvklng af slge aktvtetstlbud dskutere samspllet mellem samfund og skultur om organserngsmulgheder for om sammenhænge mellem samfundstendenser og skultur nuanceret sproglgt udtrykke sg om sprakss samt målrettet læse og skrve slge tekster om komplekse fagord og samt slge teksters formål og struktur

10 Færdgheds- og vdensmål (Krop, trænng og trvsel) Klassetrn Kompetencemål Faser Færdgheds- og vdensmål Krop og trvsel Fyssk aktvtet Efter klassetrn beskrve reaktoner fyssk aktvtet samtale om følelser, der kan opstå ved fyssk aktvtet samtale om forskellge fysske forudsætnnger for om fyssk aktvtets ndvrknng følelser vden om fysske forskelle og forudsætnnger samtale reaktoner fyssk aktvtet deltage opvarmnng om hvle- og arbejdspuls om opvarmnngselementer Sundhed og trvsel Fyssk trænng Efter 5. klassetrn samtale om fyssk aktvtets kroppens grundform, sundhed og trvsel udpege fordele ved fyssk aktvtet med udgangspunkt eget lv samtale om det brede, postve sundhedsbegreb med udgangspunkt eget lv om sammenhænge mellem fyssk aktvtet og trvsel om det brede, postve sundhedsbegreb udføre opvarmnngsøvelser måle hvle- og arbejdspuls opvarmnngsøvelser om målngsmetode for hvle og arbejdspuls samtale om fyssk aktvtets en sund lvsstl om fyssk aktvtets betydnng for en sund lvsstl udføre basal grundtrænng vden om grundtrænngselementer Sundhed og trvsel Fyssk trænng Krop og denttet Efter 7. klassetrn analysere samspl mellem krop, trænng og trvsel formdle fordele og ulemper ved forskellge svaner forbygge sskader vden om faglge anbefalnger tl svaner om prncpper for forebyggelse af sskader tlrettelægge opvarmnng udføre øvelser med udgangspunkt trænngsprncpper om prncpper for opvarmnng om trænngsprncpper samtale om fysske og psykske forandrnger puberteten samtale om kropsdealers denttet vden om fysske og psykske forandrnger puberteten om kropsdealer Sundhed og trvsel Fyssk trænng Krop og denttet Efter 9. klassetrn vurdere samspl mellem krop, trænng og trvsel et aktuelt og fremtdgt perspektv vurdere svaners betydnng for sundhed og trvsel analysere levevlkårs om svaners sundhed og trvsel om forskelle levevlkår og deres betydnng for formdle opvarmnngsprogram tlrettelagt samarbejde med andre udføre egne og andres trænngsprogrammer om opvarmnngsprogrammers formål, struktur og varatonsmulgheder anatom og fysolog et trænngsperspektv analysere fysske og psykske forandrnger forbndelse med kroppens udvklng vurdere fyssk aktvtets effekt krop og denttet psyke og denttet om s krop og denttet

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter. Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter. Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrn Efter 5. klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Alsdg deltage aktvt basale, alsdge leg anvende, sprakss anvende udvklng af anvende komplekse bevægelsesmønstre

Læs mere

Bilag 6 - Idræt Kompetencemål

Bilag 6 - Idræt Kompetencemål Bilag 6 - Idræt Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin deltage aktivt i basale, alsidige leg, udvikling af udvikling af en alsidig samarbejde

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Fagformål for faget Eleverne skal faget udvkle sproglge, tekstmæssge og nterkulturelle kpetencer, således at de kan anvende natonalt og globalt deres aktuelle og fremtdge lv. Eleverne skal udvkle deres

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag 6 - Idræt Kompetencemål

Bilag 6 - Idræt Kompetencemål Bilag 6 - Idræt Kompetencemål Kompetenceområde klasse 5. klasse 7. klasse 9. klasse deltage aktivt i basale, alsidige leg, udvikling af udvikling af en alsidig samarbejde om idrætslige og lege deltage

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

Idræt, kost og ernæring for 0.-8.klasse

Idræt, kost og ernæring for 0.-8.klasse Idræt, kost og ernæring for 0.-8.klasse Delmål for idræt, kost og Delmål for idræt efter 2. klasse Leg Kende til og gennemføre nye og gamle lege. Lære at indgå i legens betingelser; forstå aftalte regler

Læs mere

færdigheds- og vidensområde

færdigheds- og vidensområde Fælles Mål Forløbet om kroppen tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, historie og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Dansk (efter 6. klassetrin) Eleven kan bruge

Læs mere

Læringsmateriale til pædagoger og lærere FOLD LUNGERNE UD. Bevægelse, leg og idræt for Klasse

Læringsmateriale til pædagoger og lærere FOLD LUNGERNE UD. Bevægelse, leg og idræt for Klasse Læringsmateriale til pædagoger og lærere FOLD LUNGERNE UD Bevægelse, leg og idræt for 0.-7. Udviklet i samarbejde med Michael Lykke, Øverst Oppe December 2016 Ha det sjovt med vores kæmpe Flip-flap Astma-Allergi

Læs mere

Årsplan for idræt 8. klasse

Årsplan for idræt 8. klasse Årsplan for idræt 8. klasse 2016-17 Fagformål Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle

Læs mere

HG Idrætsfritidsklub

HG Idrætsfritidsklub Oversigt over tilbud til skolerne: Vi har blandt fritidsklubbens personale flere års erfaring med undervisning og kan b.la. tilbyde nedenstående projekter/forløb. Listen er tænkt som inspiration. Vi tilrettelægger

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

FÆLLES MÅL DANSK (EFTER 2. KLASSE) KOMPETENCE- FÆRDIGHEDS- OG KOMPETENCE- OMRÅDE FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDE MÅL VIDENSMÅL DANSK (EFTER 4.

FÆLLES MÅL DANSK (EFTER 2. KLASSE) KOMPETENCE- FÆRDIGHEDS- OG KOMPETENCE- OMRÅDE FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDE MÅL VIDENSMÅL DANSK (EFTER 4. FÆLLES Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for dansk, historie, idræt og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (EFTER 2. KLASSE) Eleven

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Antal ugentlige idrætslektioner på N. Zahles Gymnasieskole

Antal ugentlige idrætslektioner på N. Zahles Gymnasieskole Undervisningsplan for faget Idræt på N. Zahles Gymnasieskole Skolen tilslutter sig Folkeskolens Fælles Mål i Idræt og arbejder ud fra de kompetencemål, som er beskrevet for forløbene: Efter 2. klasse,

Læs mere

Årsplan for 4. og 5. klasse i idræt, 2015/16

Årsplan for 4. og 5. klasse i idræt, 2015/16 Årsplan for 4. og 5. klasse i idræt, 2015/16 For at kunne tilgodese elevernes læring i faget idræt, har vi lavet følgende årsplan, som tager højde for, at vi kun har adgang til en gymnastiksal i vinterhalvåret

Læs mere

HG Idrætsfritidsklub

HG Idrætsfritidsklub Oversigt over tilbud til elever og/eller undervisere på Næstveds skoler. Vi har blandt fritidsklubbens personale flere års erfaring med undervisning og kan b.la. tilbyde nedenstående projekter/forløb.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Undervisningsplan for idræt

Undervisningsplan for idræt Undervisningsplan for idræt Formål: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser og erfaringer opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver dem mulighed

Læs mere

Årsplan for 4. og 5. klasse i idræt, 2016/17

Årsplan for 4. og 5. klasse i idræt, 2016/17 Årsplan for 4. og 5. klasse i idræt, 2016/17 For at kunne tilgodese elevernes læring i faget idræt, har vi lavet følgende årsplan, som tager højde for, at vi kun har adgang til en gymnastiksal i vinterhalvåret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for idræt i 9.klasse Rosenlundskolen 2014/15 Lærer Charlotte Oreby Eriksen

Undervisningsbeskrivelse for idræt i 9.klasse Rosenlundskolen 2014/15 Lærer Charlotte Oreby Eriksen Undervisningsbeskrivelse for idræt i 9.klasse Rosenlundskolen 2014/15 Lærer Charlotte Oreby Eriksen Temaer: Idræt og leg Idræt og samfund Idræt som modefænomen Forløb: Udvikling af lege og spil (4 uger)

Læs mere

ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3.klasse Henrik Stougaard

ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3.klasse Henrik Stougaard ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3.klasse 2012-2013 Henrik Stougaard PERIODE TEMA Kroppen og dens muligheder Idrættens værdier Idrætstraditioner og -kulturer Indhold Organisering og arbejdsformer Evaluering Uge 33

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Prøve i idræt. - hvordan??

Prøve i idræt. - hvordan?? Prøve i idræt - hvordan?? Prøven i idræt Oplæg for idrætslærere i Svendborg 21. oktober 2015 Ny reform 2014 Nye muligheder Forenklede mål Synlige evaluerbare mål Krav til teori i undervisningen Standpunktskarakter

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Læseplan for faget idræt

Læseplan for faget idræt Læseplan for faget idræt Indledning Idræt er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1.til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i fire trinforløb: 1.- 2. kl., 3.-5. kl., 6.-7. kl. og 8.-9. klasse. I faget

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

IDRÆT I ELITESPORTSKLASSERNE 2014 2015

IDRÆT I ELITESPORTSKLASSERNE 2014 2015 IDRÆT I ELITESPORTSKLASSERNE 2014 2015 Tirsdagsidrætten er almen basal idrætsundervisning som varetages af skolen. Idrætsundervisningen afvikles primært i workshops, hvor eleverne i alderssvarende grupper

Læs mere

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT Forløbets varighed: 4 undervisningsgange af 2 x 45 min. Formål: - at inddrage nycirkus som kropslig kunstart i idrætsundervisningen - at eleven bliver præsenteret

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, samfundsfag, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Nye Fælles Mål + Idræt som prøvefag. Idrætskonsulent Lasse Rye Rasmussen

Nye Fælles Mål + Idræt som prøvefag. Idrætskonsulent Lasse Rye Rasmussen Nye Fælles Mål + Idræt som prøvefag Idrætskonsulent Lasse Rye Rasmussen Program 1. Del 1: Nye Fællesmål + rammer for IDRÆT som prøvefag (Lasse) 2. Forenklede Fælles mål og den didaktiske ramme 3. Læringsmålsstyret

Læs mere

Renovering, tilbygning og vedligeholdelse

Renovering, tilbygning og vedligeholdelse 25 års erfarng renoverngsarbejde nybyg Om Gladsaxe Totalentreprse / Byggeselskab ApS Gladsaxe Totalentreprse / Byggeselskab ApS er en moderne entreprenørforretnng med stor erfarng nden for bæredygtgt energrgtgt

Læs mere

Årsplan for 5.A og 5.C 2011/2012

Årsplan for 5.A og 5.C 2011/2012 Boldbasis småspil Alternative boldspil udføre handlinger med forskellige boldtyper med såvel hænder som fødder, som slagredskaber deltage i regelbaserede holdidrætter og små- og minispil Boldspil samarbejde,

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Årsplan for pigeidræt i 5.klasse

Årsplan for pigeidræt i 5.klasse Årsplan for pigeidræt i 5.klasse Der tages udgangspunkt i Fælles Mål for faget idræt. Faghæfte, udgivet af undervisningsministeriet. Signalement, formål, trinmål og slutmål for faget kan findes på www.uvm.dk.

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

KROPSBASIS OG PRAKSISFÆLLESSKABER

KROPSBASIS OG PRAKSISFÆLLESSKABER ELEVERNES LÆRING I IDRÆTSFAGET ANNO 2015 KURSUS DLF UCC - MAERSK KROPSBASIS OG PRAKSISFÆLLESSKABER Inge Regnarsson, UCC KROPSBASIS og PRAKSISFÆLLESSKABER PROGRAM - Kort oplæg rammesætning af kropsbasis

Læs mere

Projektbeskrivelse af

Projektbeskrivelse af Projektbeskrivelse af Waves Festival 2015, Vordingborg Verdensklasser skaber elever, der ser sig selv som en del af et internationalt samfund, og som gennem mødet med professionel scenekunst styrkes i

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Læseplan for faget idræt

Læseplan for faget idræt Læseplan for faget idræt Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1.- 2. klassetrin 4 Alsidig idrætsudøvelse 4 Idrætskultur og relationer 6 Krop, træning og trivsel 6 2. trinforløb for 3.- 5. klassetrin

Læs mere

'M-rV. Task-baseret kommunikativ sprogundervisning KAPITEL 7. Michael Svendsen Pedersen

'M-rV. Task-baseret kommunikativ sprogundervisning KAPITEL 7. Michael Svendsen Pedersen 1 KAPITEL 7 Task-baseret kommunkatv sprogundervsnng Mchael Svendsen Pedersen Det engelske ord task betyder egentlg bare arbejdsopgave, og sprogunder vsnngen kan der jo ndgå mange forskellge slags arbejdsopgaver.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Årsplan motion, kost og bevægelse for 1. klasse 2016/17

Årsplan motion, kost og bevægelse for 1. klasse 2016/17 Årsplan motion, kost og bevægelse for 1. klasse 2016/17 Emne Aktiviteter Delmål for idræt efter 2. klasse på Interskolen Lege (5 uger) (5 uger) Løb (3 uger) Lege (6 uger) Gamle lege: Eleverne skal lære

Læs mere

Læseplan for valgfaget idræt. 10. klasse

Læseplan for valgfaget idræt. 10. klasse Læseplan for valgfaget idræt 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Alsidig idrætsudøvelse 4 Idrætskultur og relationer 6 Krop, træning og trivsel 7 Sproglig udvikling 8 It og

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojekter i læreruddannelsen

Forsknings- og udviklingsprojekter i læreruddannelsen Forsknngs- og udvklngsprojekter Nyorganserng af matematkddaktske projekter Sde 2 Formål med har tl opgave at Udvkle, støtte og formdle ntatver, der øger kvaltet, nteresse og kompetence arbejdet med matematkundervsnng

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2016 Fokus på balance, samarbejde og forskellige udtryksformer

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2016 Fokus på balance, samarbejde og forskellige udtryksformer UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2016 Fokus på balance, samarbejde og forskellige udtryksformer Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Forenklede Fælles Mål

Læs mere

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN IDRÆT

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN IDRÆT Lærer: Morten Bojesen Forord til faget i klassen Vi vil i idræt arbejde med emner som bl.a. er med til at skabe bedre socialisering imellem eleverne. Temaer som fairplay, taber- og vinder mentalitet og

Læs mere

Vurderingskriterier. Idræt. Odense d. 6. marts

Vurderingskriterier. Idræt. Odense d. 6. marts Vurderingskriterier Idræt Odense d. 6. marts Program Kriterierne Vægtning Læseplan-fællesmål- prøven Vurdering af praksis Fælles refleksion Konsensus Mål: At medvirke til at sikre en ensartet bedømmelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tlfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademer, Professonshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 VIA Unversty College Svarprocent: 35% (3.411 besvarelser ud af 9.738 mulge) Insttutonsrapport Introdukton Indhold

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

SYGEPTEJE AFHÆI{GER. TItI.il)

SYGEPTEJE AFHÆI{GER. TItI.il) SYGEPI.EJE W AF ANETTE REINHOLD, CAND.CUR., OG KATE DYBDAL, SIUD.CUR.. ILLUSTRATION: BODIL MOTICH SYGEPTEJE AFHÆI{GER TItI.l) J6 Gensd,g tlld mellem pøt,ent og sygeplejerske erkke en selufølge, men den

Læs mere

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT Forløbets varighed: 4 undervisningsgange af 2 x 45 min. Formål: - at inddrage nycirkus som kropslig kunstart i idrætsundervisningen - at eleven bliver præsenteret

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 2.- 3.klasse Boldbasis og Boldteknik Håndbold i skolen - alle børn i spil 1 KÆRE FORENINGER OG FRIVILLIGE, KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Fælles Mål 2009. Idræt. Faghæfte 6

Fælles Mål 2009. Idræt. Faghæfte 6 Fælles Mål 2009 Idræt Faghæfte 6 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 8 2009 Fælles Mål 2009 Idræt Faghæfte 6 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 8 2009 Indhold Formål for faget idræt 3

Læs mere

Der undervises i legegymnastik 1 time om ugen i 1-3. klasse, 2 ugentlige timer svømning i 4. klasse, og 2 ugentlige timer idræt i 5-12.

Der undervises i legegymnastik 1 time om ugen i 1-3. klasse, 2 ugentlige timer svømning i 4. klasse, og 2 ugentlige timer idræt i 5-12. Gymnastik/Idræt (se endvidere de separate beskrivelser af 'Natur- og Udeliv', 'Eurytmi' samt 'Folkedans' for kompetenceområder, der dækker krop og identitet, dans og udtryk samt natur- og udeliv) Der undervises

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

Årsplan for Idræt, kost og ernæring for 1. klasse 2012/2013.

Årsplan for Idræt, kost og ernæring for 1. klasse 2012/2013. Årsplan for Idræt, kost og ernæring for 1. klasse 2012/2013. Emne Aktiviteter Delmål for idræt efter 2. klasse på Interskolen Lege (3 uger) (4 uger) Løb (2 uger) Gymnastik (6 uger) Gamle lege: Eleverne

Læs mere

Foreløbig undervisningsplan for Vind og Vejr på Ørestad Friskole

Foreløbig undervisningsplan for Vind og Vejr på Ørestad Friskole Foreløbig undervisningsplan for Vind og Vejr på Ørestad Friskole Denne foreløbige undervisningsplan er udarbejdet af to af skolens undervisere i faget i løbet af skoleåret 209/2010. Planen er debatteret

Læs mere

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Livsfilosofi og etik om den religiøse dimension ud fra og etiske principper nuanceret om den religiøse dimensions

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Almen Medcn Medcnsk Afdelng, Køge Sygehus Oktober 2014 1 2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen er

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby Legepladser og uderum tl børn og voksne Tjek prsen! Nkostne Multbane 10 x 20 meter bane med udstyr som vst. Varmgalvanserede stålstolper, mål og basket. Plader tl basket er lavet af vejrbestandgt polyethylene,

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

FAG. D NS og BALLEt. RYGS æk UNDERVISNINGSMATERIALE. Idræt. Musik DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. D NS og BALLEt. RYGS æk UNDERVISNINGSMATERIALE. Idræt. Musik DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK l l l l l FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

PAKISTAN: KØN OG SAMFUND

PAKISTAN: KØN OG SAMFUND Undervisningsaktvitet 1 Kompetenceområde: Fortolkning og perspektvering Eleven kan sæte teksten i relaton tl aktuelle problemstllinger. Eleven har viden om metoder tl at sæte tekster i relaton tl aktuelle

Læs mere

Hvordan kan I som undervisere arbejde tematisk med fagets indholdsområder? Jesper Lange Professionshøjskolen UCC 1

Hvordan kan I som undervisere arbejde tematisk med fagets indholdsområder? Jesper Lange Professionshøjskolen UCC 1 Hvordan kan I som undervisere arbejde tematisk med fagets indholdsområder? Jesper Lange Professionshøjskolen UCC 1 Fokus på temaer og valg af temaer Jesper Lange Professionshøjskolen UCC 2 Principper for

Læs mere

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN IDRÆT

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN IDRÆT 42015-16 Lærer: Søren Jørgensen Forord til faget i klassen I faget vil eleverne arbejde idrætsformer, som er anderledes end det de deltager i inden for idrætsklubberne. Det grundlæggende i hele idrætsundervisningen

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 idræt. Formål 1.At eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb,

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Årsplan for 6. og 7. klasse i idræt, 2015/16

Årsplan for 6. og 7. klasse i idræt, 2015/16 Årsplan for 6. og 7. klasse i idræt, 2015/16 For at kunne tilgodese elevernes læring i faget idræt, har vi lavet følgende årsplan, som tager højde for, at vi kun har adgang til en gymnastiksal i vinterhalvåret

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3. og 4. klasse 2011/12

ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3. og 4. klasse 2011/12 ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3. og 4. klasse 2011/12 Gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner skal børnene opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Temadag Tyve Samarbejdskommuner 9.april. Workshop 1 Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Målet er at arbejde med sproglige læringsmål i udvalgte fag tegn på læring i forhold til de sproglige

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere