1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning"

Transkript

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning G69' komplet m/felter Attributter Operationer G68' komplet m/felter Attributter Operationer G9' komplet m/felter Attributter Operationer G69 (GJ5000Q) komplet m/felter Attributter Operationer G68/GF20000Q komplet m/felter Attributter Operationer G9 (GE55000Q) komplet m/felter Attributter Operationer...66

2 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning Dette diagram er inkluderet i ØiR/ERP snitfladen for at kunne generere et dokument, som indeholder en samlet liste over de anvendte felter. Dokumentet skal ses i sammenhæng med den samlede model og derfor ikke stå alene. Dokumentet lister alle felter i: G69' komplet m/felter G68' komplet m/felter G9' komplet m/felter Dokumentet vil indeholde tomme afsnit med "operationer" - disse kan ignoreres. Årsagen til at de findes er opsætningen af dokument genereringen i Qualiware.. G69' komplet m/felter Denne klasse indeholder samtlige felter fra den nye udgave af G69, her kaldet G69'. For en forretningsmæssig og begrebsmæssig opdeling venligt referer til ØiR Finans Informationsmodel.

3 .. Attributter Navn DataleverandøridentifikationKort(G 9'. + G69'.0 + G68'.5) (char) Beskrivelse Her angives det system, som afleverer den aktuelle transaktion eller postering. DataleverandørIdentifikationLang (char) Her angives værdien i kort form (4 cifre). Den samme information kan angives i lang form i DataleverandørIdentifikationLang. Dette felt indeholder en 20 cifre værdi, der angiver det samme som DataleverandøridentifikationKort(G9'. + G69'.0 + G68'.5). Bogføringsdato (Date) Værdien repræsenterer den part, der leverer en finanspostering, og som er den part, der har lavet en aftale med ERP leverandøren. For yderligere detaljer henvises til Leverandøridentifikation. Feltet angiver hvilken dato bilaget skal bogføres. Beløb (int) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Dette felt angiver det aktuelle beløb, som skal posteres (angives i øre). DebitKreditIndikator (char) Feltet har 5 numeriske positioner: positioner for kroner position til "." 2 positioner til ørebeløb position til eventuel Feltet angiver om denne postering er en debit eller kredit postering. Periode (int) D angiver Debit og K angiver Kredit. Feltet angiver hvilken periode og påligningsår bilaget skal posteres med.

4 Feltet er valgfrit at anvende. Da det er en nøgle skal det overvejes om dette skal være en del af KlassifikationsRelationer(ERP-System). AfleverendeSystemsLinjenummer PåBilaget(G69'.6) (char) Note: Der er flere ERP installationer hvor dette felt ikke er anvendt i debitor systemet. Her findes datoen fra andre dato felter i debitor transaktionen. Feltet indeholder bilagslinjenummeret fra det oprindelige system og sikrer sporbarheden mellem det oprindeligt registrerende system og finanssystemet. I forbindelse med udbetalinger er dette Posteringshenvisning (G68'.6) og detaljer kan findes i PosteringsHenvisning. Eller er det feltet BilagsdokumentReference(G69' + G9' + G68')? Nej er forståelsen. Referencebilagsnummer(G69'.7 ) (char) Feltet er 20 karakterer langt. Nummeret er identisk med Posteringshenvisning (G68'.6). Udover dette anvendes felterne DataleverandørIdentifikationLang og Periode til en unik reference til Kreditorforhold. Valørdato (Date) Feltet er primært anvendt for at kunne referere mellem forskellige ERP systemer. Feltet angiver valørdatoen for posteringen. Valørdato er i banksammenhæng den dato, hvor en saldoændring har rentemæssig virkning fra. Udbetalingsberrettigetnummerkod e(g69'.30, G68'.0) (int) Feltet er 8 karakterer lang. Dette felt angiver betalingsmodtagernummerkoden.

5 Her er værdisættet: 0 = Frit valgt nummer 02 = CPR nummer 03 = SE nummer 04 = Giro nummer 05 = Telefon nummer 06 = PBS nummer 07 = Pengeinstitutkontonummer 08 = Fællesindbetalingsnummer 0 = Myndighedsnummer = CVR nummer 2 = P nummer (Produktionsenhed) Udbetalingsberrettigetnummer(G6 9'.3, G68'., G9'.40) (char) Felterne Udbetalingsberrettigetnummer(G69'.3, G68'., G9'.40) og Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) følges altid ad. Her angives den udbetalingsberettiget. Nummeret læses med koden angivet i Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) Repræsentation: Numerisk, max. 4 cifre Værdisæt : Valideringsregler bestemmes af IDENT_KODE Valideringsregler: Alle : Numerisk kontrol. eller F : - 9 cifre uden modulus- kontrol. 0 cifre med modulus- kontrol. 2 eller P : 9-0 cifre med modulus- kontrol. 3 eller S : 8 cifre med modulus- kontrol. 4 eller G : 4-8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 5 eller T : 8 cifre uden modulus- kontrol. 9-0 cifre med modulus- kontrol. 6 eller B : 5-8 cifre med modulus- kontrol. 7 eller K : 4 cifre. De 4 første cifre skal være et eksisterende pengeinstitutregistreringsnummer. De sidste 0 cifre, pengeinstitutkontonummer, skal være større end

6 8 eller I : 8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 0 eller M : 4 cifre i intervallet begge inklusive og begge inklusive, uden modulus- kontrol. eller C : 8 cifre med modulus- kontrol 2 eller E : 0 cifre med et særligt moduluscheck Særligt moduluscheck af P-nummer: Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på bagrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dannet med den rette vægt. Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dette felt angiver hvilken kode Ydelsesmodtagernummer(G69'.33) skal læses med. Værdisættet er et subset af Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) men hvor kun felterne nedenfor er gyldige:

7 02 = CPR nummer 03 = SE nummer = CVR nummer 2 = P nummer Ydelsesmodtagernummer(G69'.3 3) (char) Dette felt skal altid angives sammen med Ydelsesmodtagernummer(G69'.33). Dette felt indeholder nummer i henhold til Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32). Oplysningspligtnummerkode(G69'. 34) (int) Dette felt skal altid følges af Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32). Dette felt indeholder kode til at læse Oplysningspligtnummer(G69'.35). Værdisættet er det samme som for Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32). Oplysningspligtnummer(G69'.35) (char) Oplysningspligtkode(G69'.36) (char) PosteringslinjeTekst (char) Felterne Oplysningspligtnummerkode(G69'.34), Oplysningspligtnummer(G69'.35) og Oplysningspligtkode(G69'.36) skal altid følge hinanden. Her kan det aktuelle nummer findes. Felterne Oplysningspligtnummerkode(G69'.34), Oplysningspligtnummer(G69'.35) og Oplysningspligtkode(G69'.36) skal altid følge hinanden. Her angives oplysningspligtnummeret. Her kan angives oplysningspligtkode. Værdisæt: Her angives en alphanumerisk tekst på posteringslinien. Posteringstekstlinje er en tekst på hvert finans post og kun en tekst. Teksten kan være maksimalt 50 karakterer lang og der kan være flere af dem (skal konfirmeres).

8 AntalPosteringerPrBilag (G69') (int) Feltet anvendes til check af om posteringsbilaget er komplet. AntalDebetPosteringerPrBilag (G69') (int) AntalKreditPosteringerPrBilag (G69') (int) Kommunenummer (int) Antallet af posteringslinjer kan anvendes her. Her angives summen af samtlige debetposteringer i bilaget. Det anvendes til at checke, om bilaget indeholder det korrekte antal posteringer. Her angives summen af samtlige kreditposteringer i bilaget. Det anvendes til at checke, om bilaget indeholder det korrekte antal posteringer. Feltet identificerer den relevante kommune. Firmakode (int) Dette er en kode, som skal være oprettet i det aktuelle ERP system. Feltet giver mulighed for at underopdele en kommunes ERP system. OrganisatoriskReference (char) Dette er selvsagt mere relevant for store kommuner end for små. Her angives hvilken organisations enhed, der skal opsamle omkostninger (posteringer) fra henholdsvis OmkostningsstedAlternativOpsætning eller OmkostningsstedStandardOpsætning (KlassifikationsRelationer(ERP-System)). Værdien skal findes i støttefagsystemet OrganisationsRelationer. I SAP anvendes ofte definitionen "Profitcenter" og nedenfor kan definitionen ses.

9 Profitcenter anvendes til opsamling af registreringer fra omkostningssteder og PSP-elementer. Der er en :-sammenhæng mellem profitcentre og bevillingsansvarssteder. Dette betyder, at profitcentret typisk afspejler en administrativ enhed med budgetansvar; eksempelvis Økonomisk Forvaltning, et stadion, et plejehjem osv. Profitcenter udledes automatisk ved indtastning af data på kostbærerne (omkostningssted eller PSP- element). Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0. Dette felt erstatter tidligere værdier kendt fra KMD's LOS (Linje Organisations System) med følgende værdier: - ADM_ENHEDS_ID (G68.) - Organisationstype (G G68.3) - Administrativ organisation (G69. + G68.2) - Kaldenavn-kort (G G P3.3) OmkostningsstedStandardOpsætni ng (char). Anvendelsen af dette felt er specifik for hver kommune og for hver ERP leverandør. Feltet anvendes når en standard opsætning (for eksempel baseret på Økonomi og Indenrigsministeriet's autoriseret hovedkonto plan) skal anvendes. Dette felt kan ikke anvendes hvis OmkostningsstedAlternativOpsætning er anvendt. Feltet er 24 karakterer langt. Værdien bliver typisk skabt i ERP systemet og udstillet til anvendersystemet gennem KlassifikationsRelationer(ERP-System). I SAP anvendes ofte definitionen "Projekt Struktur Element (PSP) Element " og nedenfor kan definitionen ses. PSP-elementer anvendes som en underopdeling af projektdefinitionen. PSP-elementer anvendes typisk hvor der ikke er et omkostningssted/omkostningsart. Eksempelvis opsamling af omkostninger i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem.

10 Det er til PSP-elementer muligt at registrere indtægter på ISMs hovedart 7 (Indtægter) samt udgifter. PSP-elementer kan yderligere underopdeles i netværk og operationer. Disse bruges i forbindelse med tidsregistrering, som kun kan foretages på PSP-elementer. Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0. OmkostningsstedAlternativOpsætn ing (char) Værdien skal være kendt af både anvendersystemet (via støttekomponenten KlassifikationsRelationer(ERP-System)) samt for ERP systemet. Værdien bliver typisk defineret i ERP systemet. Anvendelsen af dette felt er specifik for hver kommune og for hver ERP leverandør. Feltet anvendes når en standard opsætning ikke kan eller ønskes anvendt. Dette kan for eksempel være hvis artskontoplan er tilstrækkelig for økonomisk styring eller hvis der ønskes en alternativ opsætning. En alternativ opsætning kan helt eller delvist omfatte standard opsætningen. Dette felt kan ikke anvendes hvis OmkostningsstedStandardOpsætning er anvendt. Et omkostningssted afspejler en organisatorisk enhed, som er ansvarlig for de anvendte omkostninger og anvendes først og fremmest til opsamling af omkostninger (kostbærer). Omkostningssteder kan ikke bogføre indtægter på Økonomi og Inderigsministeriets hovedart 7 (Indtægter). På omkostningssteder indgår lønforbrug- og budget fra HR samt afskrivninger på fysiske aktiver. Omkostningssteder opbygges i et organisatorisk standardhierarki. Til rapportering af omkostningssteder på tværs af det organisatoriske standardhierarki kan der oprettes alternative hierarkier. Vær opmærksom på at Økonomi og Inderigsministeriets omkostningssted er en oplysning til Økonomi og Inderigsministeriets, hvorimod et OPUS omkostningssted er et SAP begreb (kostbærer) og dækker over ovenstående funktionalitet. (Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0) Værdien skal være kendt af både anvendersystemet (via

11 støttekomponenten KlassifikationsRelationer(ERP-System)) samt for ERP systemet. Værdien bliver typisk defineret i ERP systemet. Artskonto (char) Feltet angiver hvilken artskonto der anvendes. Artskonto er givet af Økonomi og Indenrigsministeriet samt en berigelse, der er specifik for en enkelt kommune. Dette felt udstilles af KlassifikationsRelationer(ERP-System). Operation(G69') (char) Bemærkning Hovedart og art er en dimension, der er autoriseret af Økonomi og Indenrigsministeriet. Hovedart og art består af 2 cifre og afspejler laveste registreringsniveau i strukturkontonummeret. Første ciffer er hovedarten. Et eventuelt andet ciffer (arten) er en yderligere specifikation af hovedarten. Eksempel på en autoriseret art er 2.9 Fødevarer og 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Hovedart og art udledes af bevillingspositionen (stamdata i modulet BS). Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0. Dette felt indeholder en sekundær dimension til posteringen. Denne dimension skal være kendt af både anvendersystem samt ERP system, hvilket sker gennem støttesystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). Netværk(G69') (char) Dette felt skal altid anvendes sammen med Netværk(G69'). Dette felt indeholder en sekundær dimension til posteringen og angiver det det netværk som ønskes gemt med posteringen. Denne dimension skal være kendt af både anvendersystem samt ERP system, hvilket sker gennem støttesystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). Feltet er 8 karaktere lang.

12 StatistiskInternOrdre(G69') (char) Dette felt skal altid anvendes sammen med Operation(G69'). Dette felt angiver en sekundær dimension, der skal gemmes sammen med posteringen og som anvendes til udtræk som er specifikke for den enkelt kommune og ERP leverandør. DebitorDimension (G69') (char) Statistiske nøgletal anvendes til at fordele omkostninger eller overheads. De definerede nøgletal kan for eksempel anvendes til at fordele IT-funktionens udgifter til øvrige afdelinger, baseret på antallet af PC er i afdelingerne. Eller personaleafdelingens udgifter efter antallet af medarbejdere (Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0) Her angives det aktuelle påligningsår (identisk med Periode og/eller DebitorIndentifikation (G9'.8) for posteringen som efterfølgende kan bruges til søgning og udtræk. Posteringstype (G69'.3) (char) Der er følgende sammenhæng til de klassiske snitflade specifikationer: Periode => PÅLIGNINGSÅR (G9.7) DebitorIndentifikation (G9'.8) => DEBITORNUMMER (G9.8) Dette felt angiver posteringstypen og feltet kendes fra Posteringstype (G69.3). Feltet er 2 karaktere lang og kan antage værdierne: NOR (Normalpostering) = SAL (Saldooverførselpostering) = 2 PRI (Primosaldokorrektionspostering) = 3 SUP (Supplementpostering) = 4 KON (Kontrolinformation) = 900 Fra "KMD-ØS, Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD's økonomisystem (KMD-ØS) (GJ5000Q), Version 9, " er kopieret:

13 Posteringstype 00/ NOR: Normalpostering En normalpostering anvendes i forbindelse med normale regnskabsmæssige bevægelser, dvs. overførsler mellem konti, ind- og udbetalinger for ikke-debitorer og kontante udbetalinger. En normalpostering kan indeholde oplysninger om udbetalingsmodtager, ydelsesmodtager og oplysningspligtig registrant. Posteringstype 002/ SAL: Saldooverførselspostering En saldooverførselspostering benyttes til at ompostere beløb fra en konto til en eller flere andre konti, indenfor sammen regnskabår. Saldooverførselsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 003/ PRI: Primosaldokorrektionspostering En primosaldokorrektionspostering anvendes til alene at ændre primosaldoen på en konto. Anvendes i tilfælde, hvor een statuskonto opdeles i flere statuskonti, eller hvor flere statuskonti slås sammen til een. Primosaldokorrektionsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 004/ SUP: Supplementspostering En supplementspostering må kun anvendes efter supplementsperiodens udløb til omposteringer, dvs. posteringsdato >= Anvendes til overførsler mellem konti i perioden fra 0.03 til teknisk regnskabsvedtagelse er foretaget. Supplementsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 900/KON: Kontrolinformation Kontrolinformationen har til formål at indikere, hvilke ekspeditionsløbenumre, der er anvendt til andre formål og derfor ikke tilgår Økonomisystemet, samt at indikere dagsafslutning ved fremsendelse af tælleværksoplysninger og forbrugte ekspeditionsnumre pr. posteringsdato.

14 Bilagsart (G69') (char) Dette felt angiver bilagsarten som er specifikt for hvert enkelt ERP system og som sådan skal værdien udstilles via KlassifikationsRelationer(ERP-System). Feltet er valgfrit og må ikke anvendes uden om KlassifikationsRelationer(ERP-System). Bilagsdato (Date) Feltet kunne antage værdierne: Feltet angiver den oprindelige bilagsdato. Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Bilagstoptekst(G69') (char) Feltet angiver top teksten på et bilag og er identisk med dataleverandøridentifikation. Bilagstoptekst skal indeholde dataleverandøridenten, som også ligger i felterne DataleverandøridentifikationKort(G9'. + G69'.0 + G68'.5) og DataleverandørIdentifikationLang. Indholdet i de to felter er således identisk. Dataleverandøridenten skal ligge i bilagstopteksten af hensyn til afstemning, idet registreringsstedet fra G69 også placeres i dette felt ved indlæsning for eksempel i KMP OPUS/SAP. At leverandøridenten også ligger i feltet DataleverandørIdentifikationLang har ikke den store betydning, men der skal være valideringer på, at begge felter er ens. Den anvedes på linjeniveau og anvendes ligeledes af hensyn til afstemning i nogle ERP systemer (for eksempel fordi Opus Debitor afleverer den på linjeniveau). Denne værdi er også identisk med Bilagstoptekst(G69'). DebitorForholdstype (G9'.6 + G69') (char) Dette felt indeholder en aliaskode der identificere typen af debitor forholdet. Denne værdi er specifik for den enkelte

15 kommune og den enkelte ERP leverandør. Feltet erstatter det klassiske BETALINGSART (G9.6) som var er specifik 3 cifret kode som er kendt af et specifikt ERP system. Alias koden vil i denne nye snitflade er ikke være specifik til et givet system. Det aktuelle system vil ved modtagelsen omsætte værdien til en konkret forretningsgang specifik til det aktuelle ERP system. BilagsdokumentReference(G69' + G9' + G68') (char) De mulige værder bliver typisk manuelt vedligeholdt i debitorsystemet og automatisk udstillet til anvendersystemerne gennnem anvendelse af KlassifikationsRelationer(ERP-System). Dette felt indeholder en referencenøgle der relaterer sig til posteringen. Værdien kan frit indsættes og kan for eksempel være en reference til et OIO UBL dokument. ReferencenøgleSlut (char) Feltet er 20 karakterer langt og er valgfrit at bruge. Her angives en reference til anvendelse ved indberetning af helårspersoner (år-måned-fra eksempel 05-3). ReferencenøgleStart (char) Dette anvendes specifikt for nogle ERP systemer for eksempel KMD OPUS. Her angives en reference til anvendelse ved indberetning af helårspersoner (år-måned-til eksempel 05-3). Allokeringsfelt (char) Dette anvendes specifikt for nogle ERP systemer for eksempel KMD OPUS. Dette felt angiver et ekstra informationsfelt, her kaldet en allokering. Valutakode (G69' + G68'.33) (char) Ingen yderligere bemærkniner. Angiver valutaen i henhold til ISO-standard 427

16 Angiver valutaen på den aktuelle udbetaling. Såfremt valutakoden ikke er udfyldt, vil KMD Udbetaling behandle udbetalingen i danske kroner. Hvis valutakoden udfyldes, accepteres kun alfabetiske valutakoder i henhold til ISO-standard 427. Indtil videre er det kun valutakoden DKK for danske kroner, der kan anvendes. Repræsentation : Alfabetisk 3 positioner (eller 5) Værdisæt : 3 tegn (eller 5 tegn) Valideringsregel : Skal findes i tabel over valutakoder i henhold til ISO-standard 427. Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Valutakurs (G69') (int) Feltet angiver den aktuelle valutakurs. ValutaOmregningsdato (G69') (Date) AlternativOrganisationsReference( G69') (char) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Feltet angiver dato for valuta omregningen. Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Dette felt angiver den OrganisatoriskReference, som er anvendt i det relevante tredje parts system. Værdien skal være kendt af aktuelle Finans system. Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. AlternativtBrugernavn(G69') (char) Dette vil i KMD OPUS svarer til et "partner profit center". Dette felt angiver det Brugernavn, som er anvendt i det relevante alternative tredje parts system. Feltet udfyldes altid med en systembruger i det alternative ERP system (for eksempel KMD Opus Økonomi) som også skal være kendt i det aktuelle system.

17 Feltet er 2 karakterer langt. AlternativBilagsnummerTilDispositi Feltet angiver bilagsnummeret der er reserveret til on(g69') (char) disponering i det alternative ERP system. Feltet svarer til Referencebilagsnummer(G69'.7). AlternativBilagslinjeTilDisposition( G69') (char) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Feltet angiver bilagslinje der er reserveret til disponering i det alternative ERP system. Feltet svarer til PosteringslinjeTekst. AlternativtReferencenummerBilags nummer(g69') (char) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Dette felt angiver det referencebilagsnummer (svarende til Referencebilagsnummer(G69'.7), som er anvendt i det relevante tredje parts system. AlternativBilagsart(G69') (char) Feltet her 6 karaktere. Feltet angiver den bilagsart der anvendes i det alternative ERP system. Værdien skal være kend i begge systemer og er af samme type om Bilagsart (G69'). AlternativBetalingsreference(G69') (char) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Feltet angiver en reference til betaling i et alternativt ERP system. Feltet har samme betydning som Referencebilagsnummer(G69'.7). Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt...2 Operationer Navn Beskrivelse.2 G68' komplet m/felter Her findes en komplet liste over felter, der danner en kreditortransaktion i henhold til ERP Snitflade - request for

18 Kreditorforhold..2. Attributter Navn UdbetalendeEnhed (G68') (char) Beskrivelse Her angives hvilken udbetalendeenhed der er aktuel for en given udbetaling. Værdien skal findes i støttefagsystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). De mulige værdier opsættes i ERP systemet eller af anvendersystemet ved hjælp af P3-3 UdbetalendeEnheder. I ERP systemet har dette felt en relation til den aktuelle organisation. Dette emne er uden for rammen af denne snitflade beskrivelse. Kreditortransaktionstype (G68' + P3-3) (int) DataleverandøridentifikationKort(G 9'. + G69'.0 + G68'.5) (char) Her angives hvilken udetalingsdestination der er aktuel. Værdien kan antage: 00 = Udbetaling uden destination 0 = Udbetaling strakskontant 03 = Udbetaling til pengeinstitutkonto (Nemkonto) 04 = Udbetaling til adresse 05 = Udbetaling girokonto 06 = Udbetaling til fællesindbetalingsnummer 3 = Udbetaling til pengeinstitutkonto fra elektronisk faktura (Nemkonto) 5 = Udbetaling til girokonto fra elektronisk faktura 6 = Udbetaling til fællesindbetalingsnr. fra elektronisk faktura Her angives det system, som afleverer den aktuelle transaktion eller postering. Her angives værdien i kort form (4 cifre). Den samme information kan angives i lang form i DataleverandørIdentifikationLang.

19 Kreditortypeidentifikation (G68'.6) (int) Her angives typen af udbetaling, for eksempel dagpenge, sociale pensioner eller løn. Kreditoridentifikation (G68'.7) (char) Værdien fås fra fagstøttesystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). Aktuelle værdier er en aftale mellem ERP leverandør og den aktuelle kommune. Feltet har 3 cifre. Her angives en brugerspecificeret identifikation på en udbetaling. Den kan bruges til at samle eller adskille udbetalinger. Identifikationen (brugerspecificeret) på en udbetaling. Anvendes for at kunne identificere den enkelte udbetaling, og for at kunne samle eller adskille flere udbetalinger. Afleveres flere udbetalinger med samme identifikation og til samme: - Udbetalingsberettiget - Udbetalingstype - Udbetalingsdato - Udbetalingsmedie behandles disse som korrektioner. Det betyder, at beløbet op-/nedskrives afhængig af fortegnet. Teksten udskiftes for hver korrektion, så det vil være teksten i den sidste korrektion, der bliver anvendt. Repræsentation : Alfanumerisk 8 positioner Værdisæt : Max. 8 tegn/cifre Beløb (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dette felt angiver det aktuelle beløb, som skal posteres (angives i øre). Feltet har 5 numeriske positioner: positioner for kroner

20 Beløbsfortegn(G68'.9) (char) position til "." 2 positioner til ørebeløb position til eventuel Dette felt angiver om udbetalingsbeløbet er positivt eller negativt. Da værdien kendes fra Beløb udgår dette felt. Udbetalingsberrettigetnummerkod e(g69'.30, G68'.0) (int) Er værdien "-" (negativt) fratrækkes beløbet fra eksisterende Kreditorforhold. Er feltet ikke sat antages feltet at være sat til værdien "+". Dette felt angiver betalingsmodtagernummerkoden. Her er værdisættet: 0 = Frit valgt nummer 02 = CPR nummer 03 = SE nummer 04 = Giro nummer 05 = Telefon nummer 06 = PBS nummer 07 = Pengeinstitutkontonummer 08 = Fællesindbetalingsnummer 0 = Myndighedsnummer = CVR nummer 2 = P nummer (Produktionsenhed) Udbetalingsberrettigetnummer(G6 9'.3, G68'., G9'.40) (char) Felterne Udbetalingsberrettigetnummer(G69'.3, G68'., G9'.40) og Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) følges altid ad. Her angives den udbetalingsberettiget. Nummeret læses med koden angivet i Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) Repræsentation: Numerisk, max. 4 cifre Værdisæt : Valideringsregler bestemmes af IDENT_KODE Valideringsregler:

21 Alle : Numerisk kontrol. eller F : - 9 cifre uden modulus- kontrol. 0 cifre med modulus- kontrol. 2 eller P : 9-0 cifre med modulus- kontrol. 3 eller S : 8 cifre med modulus- kontrol. 4 eller G : 4-8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 5 eller T : 8 cifre uden modulus- kontrol. 9-0 cifre med modulus- kontrol. 6 eller B : 5-8 cifre med modulus- kontrol. 7 eller K : 4 cifre. De 4 første cifre skal være et eksisterende pengeinstitutregistreringsnummer. De sidste 0 cifre, pengeinstitutkontonummer, skal være større end eller I : 8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 0 eller M : 4 cifre i intervallet begge inklusive og begge inklusive, uden modulus- kontrol. eller C : 8 cifre med modulus- kontrol 2 eller E : 0 cifre med et særligt moduluscheck Særligt moduluscheck af P-nummer: Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på bagrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er:

22 Højere P-numre er dannet med den rette vægt. Betalingsdato(G68'.2 + G9'5) (Date) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her kan udbetalingsdatoen eller indbetalingsdatoen findes. Ønskes en straksudbetalig angives denne dato til dags dato! Angiver den dato, hvor udbetalingen skal være beløbsmodtageren i hænde. Det vil sige i form af en tilskrivning på en pengeinstitutkonto eller via en check. Hvis udbetalingsdato ikke er udfyldt, udregnes den i KMD Udbetaling på baggrund af kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. Hvis udbetalingsdato er udfyldt med en dato, som ikke er en bankdag, så ændrer KMD Udbetaling den til sidste bankdag inden udbetalingsdato, eller til førstkommende bankdag efter udbetalingsdato, afhængig af hvad der er valgt for den aktuelle udbetalingstype, og under hensyntagen til kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. Repræsentation : Numerisk 8 cifre Værdisæt : HHÅÅMMDD!!!!!!! > dag!! > måned! > år > århundrede AlternativAdressekode(G68'.3) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her angives typen adresse.

23 Angiver om adressering skal ske til en autoriseret adresse i P-data, V-data, Myndigheds-register, eller til en alternativ adresse angivet i KMD Udbetalings (kan være et kreditor system af vilkårlig leverandør) tabeller vedrørende udbetalingsberettiget eller -modtager. Repræsentation : Numerisk ciffer Værdisæt : = Anvend ikke alternativ adresse - = Anvend alternativ adresse fra berettiget - 2 = Anvend alternativ adresse fra eventuel modtager - 3 = Anvend alternativ adresse fra berettiget og fra eventuel modtager Medieidentifikation(G68'.4) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her angives udbetalingsmediet, der skal anvendes af det pågældene kreditorsystem. Angiver det medie, udbetalingen ønskes foretaget på. I KMD Udbetaling kan der indberettes præferencer vedrørende valg og prioritering af medie. Det gælder: - Udbetalingstype præference - Udbetalingsenhed præference - Udbetalingsberettiget præference Ønskes disse at være gældende skal feltet ikke udfyldes eller udfyldes med 00 som bevirker, at KMD Udbetaling automatisk udvælger et medie. I modsat fald kan feltet udfyldes med værdi for ønsket medie. Repræsentation : Numerisk, max. 2 cifre Værdisæt : 0 = KMD Udbetalings valg = Kontant 2 = Strakskontant 4 = Kontooverførsel 2 (Girering)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) 25.11.2014 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Sådan opsættes genvejsdimen sioner i regnskabsopsætningen...77 Dimensions kombinationer...79 Prioritering af standarddim...

Sådan opsættes genvejsdimen sioner i regnskabsopsætningen...77 Dimensions kombinationer...79 Prioritering af standarddim... Finansvejledning Finansvejledning...1 Finansmodulet...4 Indledning...4 Symboler og typografer...5 Opsætninger...6 Firmaoplysninger...6 Regnskabsopsætning...10 Nummerserie...18 Bogføringsgrupper...21 Momsbogføringsgrupper...25

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13 Side 1 af 321 Navision Stat 5.4.01 ØKO/STO Dato 30.10.13 Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01 Introduktion Økonomistyringsmodulet i Navision Stat 5.4 indeholder udover finans-delen, også de grundlæggende

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

2002-2007 ravnø data Side 2

2002-2007 ravnø data Side 2 2002-2007 ravnø data Side 2 ! "! #$%&! " #' $ "" () " #!* " "+,-! ". /$0 0 " 1!0 &-!0 " 2/$$ 3/--,- + 3'",-4" &!" " ('! "" 5!'! "" 6!$$"" ",-$!$$"" 0 7 " &" 4!- "+ " 7!-!"+ 1!"+ ",-4!" /)" 5 $-!-8!" "

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Brugervejledning til det frie danske økonomisystems version 1.0. c E. Sjørlund es@es-data.dk

Brugervejledning til det frie danske økonomisystems version 1.0. c E. Sjørlund es@es-data.dk Brugervejledning til det frie danske økonomisystems version 1.0 c E. Sjørlund es@es-data.dk Revision 0.8.4 25. april 2006 2 Indhold Indhold 3 1 Generelt 5 1.1 Start af programmet.........................

Læs mere