1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning"

Transkript

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning G69' komplet m/felter Attributter Operationer G68' komplet m/felter Attributter Operationer G9' komplet m/felter Attributter Operationer G69 (GJ5000Q) komplet m/felter Attributter Operationer G68/GF20000Q komplet m/felter Attributter Operationer G9 (GE55000Q) komplet m/felter Attributter Operationer...66

2 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning Dette diagram er inkluderet i ØiR/ERP snitfladen for at kunne generere et dokument, som indeholder en samlet liste over de anvendte felter. Dokumentet skal ses i sammenhæng med den samlede model og derfor ikke stå alene. Dokumentet lister alle felter i: G69' komplet m/felter G68' komplet m/felter G9' komplet m/felter Dokumentet vil indeholde tomme afsnit med "operationer" - disse kan ignoreres. Årsagen til at de findes er opsætningen af dokument genereringen i Qualiware.. G69' komplet m/felter Denne klasse indeholder samtlige felter fra den nye udgave af G69, her kaldet G69'. For en forretningsmæssig og begrebsmæssig opdeling venligt referer til ØiR Finans Informationsmodel.

3 .. Attributter Navn DataleverandøridentifikationKort(G 9'. + G69'.0 + G68'.5) (char) Beskrivelse Her angives det system, som afleverer den aktuelle transaktion eller postering. DataleverandørIdentifikationLang (char) Her angives værdien i kort form (4 cifre). Den samme information kan angives i lang form i DataleverandørIdentifikationLang. Dette felt indeholder en 20 cifre værdi, der angiver det samme som DataleverandøridentifikationKort(G9'. + G69'.0 + G68'.5). Bogføringsdato (Date) Værdien repræsenterer den part, der leverer en finanspostering, og som er den part, der har lavet en aftale med ERP leverandøren. For yderligere detaljer henvises til Leverandøridentifikation. Feltet angiver hvilken dato bilaget skal bogføres. Beløb (int) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Dette felt angiver det aktuelle beløb, som skal posteres (angives i øre). DebitKreditIndikator (char) Feltet har 5 numeriske positioner: positioner for kroner position til "." 2 positioner til ørebeløb position til eventuel Feltet angiver om denne postering er en debit eller kredit postering. Periode (int) D angiver Debit og K angiver Kredit. Feltet angiver hvilken periode og påligningsår bilaget skal posteres med.

4 Feltet er valgfrit at anvende. Da det er en nøgle skal det overvejes om dette skal være en del af KlassifikationsRelationer(ERP-System). AfleverendeSystemsLinjenummer PåBilaget(G69'.6) (char) Note: Der er flere ERP installationer hvor dette felt ikke er anvendt i debitor systemet. Her findes datoen fra andre dato felter i debitor transaktionen. Feltet indeholder bilagslinjenummeret fra det oprindelige system og sikrer sporbarheden mellem det oprindeligt registrerende system og finanssystemet. I forbindelse med udbetalinger er dette Posteringshenvisning (G68'.6) og detaljer kan findes i PosteringsHenvisning. Eller er det feltet BilagsdokumentReference(G69' + G9' + G68')? Nej er forståelsen. Referencebilagsnummer(G69'.7 ) (char) Feltet er 20 karakterer langt. Nummeret er identisk med Posteringshenvisning (G68'.6). Udover dette anvendes felterne DataleverandørIdentifikationLang og Periode til en unik reference til Kreditorforhold. Valørdato (Date) Feltet er primært anvendt for at kunne referere mellem forskellige ERP systemer. Feltet angiver valørdatoen for posteringen. Valørdato er i banksammenhæng den dato, hvor en saldoændring har rentemæssig virkning fra. Udbetalingsberrettigetnummerkod e(g69'.30, G68'.0) (int) Feltet er 8 karakterer lang. Dette felt angiver betalingsmodtagernummerkoden.

5 Her er værdisættet: 0 = Frit valgt nummer 02 = CPR nummer 03 = SE nummer 04 = Giro nummer 05 = Telefon nummer 06 = PBS nummer 07 = Pengeinstitutkontonummer 08 = Fællesindbetalingsnummer 0 = Myndighedsnummer = CVR nummer 2 = P nummer (Produktionsenhed) Udbetalingsberrettigetnummer(G6 9'.3, G68'., G9'.40) (char) Felterne Udbetalingsberrettigetnummer(G69'.3, G68'., G9'.40) og Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) følges altid ad. Her angives den udbetalingsberettiget. Nummeret læses med koden angivet i Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) Repræsentation: Numerisk, max. 4 cifre Værdisæt : Valideringsregler bestemmes af IDENT_KODE Valideringsregler: Alle : Numerisk kontrol. eller F : - 9 cifre uden modulus- kontrol. 0 cifre med modulus- kontrol. 2 eller P : 9-0 cifre med modulus- kontrol. 3 eller S : 8 cifre med modulus- kontrol. 4 eller G : 4-8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 5 eller T : 8 cifre uden modulus- kontrol. 9-0 cifre med modulus- kontrol. 6 eller B : 5-8 cifre med modulus- kontrol. 7 eller K : 4 cifre. De 4 første cifre skal være et eksisterende pengeinstitutregistreringsnummer. De sidste 0 cifre, pengeinstitutkontonummer, skal være større end

6 8 eller I : 8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 0 eller M : 4 cifre i intervallet begge inklusive og begge inklusive, uden modulus- kontrol. eller C : 8 cifre med modulus- kontrol 2 eller E : 0 cifre med et særligt moduluscheck Særligt moduluscheck af P-nummer: Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på bagrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dannet med den rette vægt. Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dette felt angiver hvilken kode Ydelsesmodtagernummer(G69'.33) skal læses med. Værdisættet er et subset af Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) men hvor kun felterne nedenfor er gyldige:

7 02 = CPR nummer 03 = SE nummer = CVR nummer 2 = P nummer Ydelsesmodtagernummer(G69'.3 3) (char) Dette felt skal altid angives sammen med Ydelsesmodtagernummer(G69'.33). Dette felt indeholder nummer i henhold til Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32). Oplysningspligtnummerkode(G69'. 34) (int) Dette felt skal altid følges af Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32). Dette felt indeholder kode til at læse Oplysningspligtnummer(G69'.35). Værdisættet er det samme som for Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.32). Oplysningspligtnummer(G69'.35) (char) Oplysningspligtkode(G69'.36) (char) PosteringslinjeTekst (char) Felterne Oplysningspligtnummerkode(G69'.34), Oplysningspligtnummer(G69'.35) og Oplysningspligtkode(G69'.36) skal altid følge hinanden. Her kan det aktuelle nummer findes. Felterne Oplysningspligtnummerkode(G69'.34), Oplysningspligtnummer(G69'.35) og Oplysningspligtkode(G69'.36) skal altid følge hinanden. Her angives oplysningspligtnummeret. Her kan angives oplysningspligtkode. Værdisæt: Her angives en alphanumerisk tekst på posteringslinien. Posteringstekstlinje er en tekst på hvert finans post og kun en tekst. Teksten kan være maksimalt 50 karakterer lang og der kan være flere af dem (skal konfirmeres).

8 AntalPosteringerPrBilag (G69') (int) Feltet anvendes til check af om posteringsbilaget er komplet. AntalDebetPosteringerPrBilag (G69') (int) AntalKreditPosteringerPrBilag (G69') (int) Kommunenummer (int) Antallet af posteringslinjer kan anvendes her. Her angives summen af samtlige debetposteringer i bilaget. Det anvendes til at checke, om bilaget indeholder det korrekte antal posteringer. Her angives summen af samtlige kreditposteringer i bilaget. Det anvendes til at checke, om bilaget indeholder det korrekte antal posteringer. Feltet identificerer den relevante kommune. Firmakode (int) Dette er en kode, som skal være oprettet i det aktuelle ERP system. Feltet giver mulighed for at underopdele en kommunes ERP system. OrganisatoriskReference (char) Dette er selvsagt mere relevant for store kommuner end for små. Her angives hvilken organisations enhed, der skal opsamle omkostninger (posteringer) fra henholdsvis OmkostningsstedAlternativOpsætning eller OmkostningsstedStandardOpsætning (KlassifikationsRelationer(ERP-System)). Værdien skal findes i støttefagsystemet OrganisationsRelationer. I SAP anvendes ofte definitionen "Profitcenter" og nedenfor kan definitionen ses.

9 Profitcenter anvendes til opsamling af registreringer fra omkostningssteder og PSP-elementer. Der er en :-sammenhæng mellem profitcentre og bevillingsansvarssteder. Dette betyder, at profitcentret typisk afspejler en administrativ enhed med budgetansvar; eksempelvis Økonomisk Forvaltning, et stadion, et plejehjem osv. Profitcenter udledes automatisk ved indtastning af data på kostbærerne (omkostningssted eller PSP- element). Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0. Dette felt erstatter tidligere værdier kendt fra KMD's LOS (Linje Organisations System) med følgende værdier: - ADM_ENHEDS_ID (G68.) - Organisationstype (G G68.3) - Administrativ organisation (G69. + G68.2) - Kaldenavn-kort (G G P3.3) OmkostningsstedStandardOpsætni ng (char). Anvendelsen af dette felt er specifik for hver kommune og for hver ERP leverandør. Feltet anvendes når en standard opsætning (for eksempel baseret på Økonomi og Indenrigsministeriet's autoriseret hovedkonto plan) skal anvendes. Dette felt kan ikke anvendes hvis OmkostningsstedAlternativOpsætning er anvendt. Feltet er 24 karakterer langt. Værdien bliver typisk skabt i ERP systemet og udstillet til anvendersystemet gennem KlassifikationsRelationer(ERP-System). I SAP anvendes ofte definitionen "Projekt Struktur Element (PSP) Element " og nedenfor kan definitionen ses. PSP-elementer anvendes som en underopdeling af projektdefinitionen. PSP-elementer anvendes typisk hvor der ikke er et omkostningssted/omkostningsart. Eksempelvis opsamling af omkostninger i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem.

10 Det er til PSP-elementer muligt at registrere indtægter på ISMs hovedart 7 (Indtægter) samt udgifter. PSP-elementer kan yderligere underopdeles i netværk og operationer. Disse bruges i forbindelse med tidsregistrering, som kun kan foretages på PSP-elementer. Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0. OmkostningsstedAlternativOpsætn ing (char) Værdien skal være kendt af både anvendersystemet (via støttekomponenten KlassifikationsRelationer(ERP-System)) samt for ERP systemet. Værdien bliver typisk defineret i ERP systemet. Anvendelsen af dette felt er specifik for hver kommune og for hver ERP leverandør. Feltet anvendes når en standard opsætning ikke kan eller ønskes anvendt. Dette kan for eksempel være hvis artskontoplan er tilstrækkelig for økonomisk styring eller hvis der ønskes en alternativ opsætning. En alternativ opsætning kan helt eller delvist omfatte standard opsætningen. Dette felt kan ikke anvendes hvis OmkostningsstedStandardOpsætning er anvendt. Et omkostningssted afspejler en organisatorisk enhed, som er ansvarlig for de anvendte omkostninger og anvendes først og fremmest til opsamling af omkostninger (kostbærer). Omkostningssteder kan ikke bogføre indtægter på Økonomi og Inderigsministeriets hovedart 7 (Indtægter). På omkostningssteder indgår lønforbrug- og budget fra HR samt afskrivninger på fysiske aktiver. Omkostningssteder opbygges i et organisatorisk standardhierarki. Til rapportering af omkostningssteder på tværs af det organisatoriske standardhierarki kan der oprettes alternative hierarkier. Vær opmærksom på at Økonomi og Inderigsministeriets omkostningssted er en oplysning til Økonomi og Inderigsministeriets, hvorimod et OPUS omkostningssted er et SAP begreb (kostbærer) og dækker over ovenstående funktionalitet. (Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0) Værdien skal være kendt af både anvendersystemet (via

11 støttekomponenten KlassifikationsRelationer(ERP-System)) samt for ERP systemet. Værdien bliver typisk defineret i ERP systemet. Artskonto (char) Feltet angiver hvilken artskonto der anvendes. Artskonto er givet af Økonomi og Indenrigsministeriet samt en berigelse, der er specifik for en enkelt kommune. Dette felt udstilles af KlassifikationsRelationer(ERP-System). Operation(G69') (char) Bemærkning Hovedart og art er en dimension, der er autoriseret af Økonomi og Indenrigsministeriet. Hovedart og art består af 2 cifre og afspejler laveste registreringsniveau i strukturkontonummeret. Første ciffer er hovedarten. Et eventuelt andet ciffer (arten) er en yderligere specifikation af hovedarten. Eksempel på en autoriseret art er 2.9 Fødevarer og 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Hovedart og art udledes af bevillingspositionen (stamdata i modulet BS). Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0. Dette felt indeholder en sekundær dimension til posteringen. Denne dimension skal være kendt af både anvendersystem samt ERP system, hvilket sker gennem støttesystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). Netværk(G69') (char) Dette felt skal altid anvendes sammen med Netværk(G69'). Dette felt indeholder en sekundær dimension til posteringen og angiver det det netværk som ønskes gemt med posteringen. Denne dimension skal være kendt af både anvendersystem samt ERP system, hvilket sker gennem støttesystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). Feltet er 8 karaktere lang.

12 StatistiskInternOrdre(G69') (char) Dette felt skal altid anvendes sammen med Operation(G69'). Dette felt angiver en sekundær dimension, der skal gemmes sammen med posteringen og som anvendes til udtræk som er specifikke for den enkelt kommune og ERP leverandør. DebitorDimension (G69') (char) Statistiske nøgletal anvendes til at fordele omkostninger eller overheads. De definerede nøgletal kan for eksempel anvendes til at fordele IT-funktionens udgifter til øvrige afdelinger, baseret på antallet af PC er i afdelingerne. Eller personaleafdelingens udgifter efter antallet af medarbejdere (Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version.0) Her angives det aktuelle påligningsår (identisk med Periode og/eller DebitorIndentifikation (G9'.8) for posteringen som efterfølgende kan bruges til søgning og udtræk. Posteringstype (G69'.3) (char) Der er følgende sammenhæng til de klassiske snitflade specifikationer: Periode => PÅLIGNINGSÅR (G9.7) DebitorIndentifikation (G9'.8) => DEBITORNUMMER (G9.8) Dette felt angiver posteringstypen og feltet kendes fra Posteringstype (G69.3). Feltet er 2 karaktere lang og kan antage værdierne: NOR (Normalpostering) = SAL (Saldooverførselpostering) = 2 PRI (Primosaldokorrektionspostering) = 3 SUP (Supplementpostering) = 4 KON (Kontrolinformation) = 900 Fra "KMD-ØS, Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD's økonomisystem (KMD-ØS) (GJ5000Q), Version 9, " er kopieret:

13 Posteringstype 00/ NOR: Normalpostering En normalpostering anvendes i forbindelse med normale regnskabsmæssige bevægelser, dvs. overførsler mellem konti, ind- og udbetalinger for ikke-debitorer og kontante udbetalinger. En normalpostering kan indeholde oplysninger om udbetalingsmodtager, ydelsesmodtager og oplysningspligtig registrant. Posteringstype 002/ SAL: Saldooverførselspostering En saldooverførselspostering benyttes til at ompostere beløb fra en konto til en eller flere andre konti, indenfor sammen regnskabår. Saldooverførselsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 003/ PRI: Primosaldokorrektionspostering En primosaldokorrektionspostering anvendes til alene at ændre primosaldoen på en konto. Anvendes i tilfælde, hvor een statuskonto opdeles i flere statuskonti, eller hvor flere statuskonti slås sammen til een. Primosaldokorrektionsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 004/ SUP: Supplementspostering En supplementspostering må kun anvendes efter supplementsperiodens udløb til omposteringer, dvs. posteringsdato >= Anvendes til overførsler mellem konti i perioden fra 0.03 til teknisk regnskabsvedtagelse er foretaget. Supplementsposteringer skal være i balance pr. posteringsdato. Posteringstype 900/KON: Kontrolinformation Kontrolinformationen har til formål at indikere, hvilke ekspeditionsløbenumre, der er anvendt til andre formål og derfor ikke tilgår Økonomisystemet, samt at indikere dagsafslutning ved fremsendelse af tælleværksoplysninger og forbrugte ekspeditionsnumre pr. posteringsdato.

14 Bilagsart (G69') (char) Dette felt angiver bilagsarten som er specifikt for hvert enkelt ERP system og som sådan skal værdien udstilles via KlassifikationsRelationer(ERP-System). Feltet er valgfrit og må ikke anvendes uden om KlassifikationsRelationer(ERP-System). Bilagsdato (Date) Feltet kunne antage værdierne: Feltet angiver den oprindelige bilagsdato. Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Bilagstoptekst(G69') (char) Feltet angiver top teksten på et bilag og er identisk med dataleverandøridentifikation. Bilagstoptekst skal indeholde dataleverandøridenten, som også ligger i felterne DataleverandøridentifikationKort(G9'. + G69'.0 + G68'.5) og DataleverandørIdentifikationLang. Indholdet i de to felter er således identisk. Dataleverandøridenten skal ligge i bilagstopteksten af hensyn til afstemning, idet registreringsstedet fra G69 også placeres i dette felt ved indlæsning for eksempel i KMP OPUS/SAP. At leverandøridenten også ligger i feltet DataleverandørIdentifikationLang har ikke den store betydning, men der skal være valideringer på, at begge felter er ens. Den anvedes på linjeniveau og anvendes ligeledes af hensyn til afstemning i nogle ERP systemer (for eksempel fordi Opus Debitor afleverer den på linjeniveau). Denne værdi er også identisk med Bilagstoptekst(G69'). DebitorForholdstype (G9'.6 + G69') (char) Dette felt indeholder en aliaskode der identificere typen af debitor forholdet. Denne værdi er specifik for den enkelte

15 kommune og den enkelte ERP leverandør. Feltet erstatter det klassiske BETALINGSART (G9.6) som var er specifik 3 cifret kode som er kendt af et specifikt ERP system. Alias koden vil i denne nye snitflade er ikke være specifik til et givet system. Det aktuelle system vil ved modtagelsen omsætte værdien til en konkret forretningsgang specifik til det aktuelle ERP system. BilagsdokumentReference(G69' + G9' + G68') (char) De mulige værder bliver typisk manuelt vedligeholdt i debitorsystemet og automatisk udstillet til anvendersystemerne gennnem anvendelse af KlassifikationsRelationer(ERP-System). Dette felt indeholder en referencenøgle der relaterer sig til posteringen. Værdien kan frit indsættes og kan for eksempel være en reference til et OIO UBL dokument. ReferencenøgleSlut (char) Feltet er 20 karakterer langt og er valgfrit at bruge. Her angives en reference til anvendelse ved indberetning af helårspersoner (år-måned-fra eksempel 05-3). ReferencenøgleStart (char) Dette anvendes specifikt for nogle ERP systemer for eksempel KMD OPUS. Her angives en reference til anvendelse ved indberetning af helårspersoner (år-måned-til eksempel 05-3). Allokeringsfelt (char) Dette anvendes specifikt for nogle ERP systemer for eksempel KMD OPUS. Dette felt angiver et ekstra informationsfelt, her kaldet en allokering. Valutakode (G69' + G68'.33) (char) Ingen yderligere bemærkniner. Angiver valutaen i henhold til ISO-standard 427

16 Angiver valutaen på den aktuelle udbetaling. Såfremt valutakoden ikke er udfyldt, vil KMD Udbetaling behandle udbetalingen i danske kroner. Hvis valutakoden udfyldes, accepteres kun alfabetiske valutakoder i henhold til ISO-standard 427. Indtil videre er det kun valutakoden DKK for danske kroner, der kan anvendes. Repræsentation : Alfabetisk 3 positioner (eller 5) Værdisæt : 3 tegn (eller 5 tegn) Valideringsregel : Skal findes i tabel over valutakoder i henhold til ISO-standard 427. Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Valutakurs (G69') (int) Feltet angiver den aktuelle valutakurs. ValutaOmregningsdato (G69') (Date) AlternativOrganisationsReference( G69') (char) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Feltet angiver dato for valuta omregningen. Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Dette felt angiver den OrganisatoriskReference, som er anvendt i det relevante tredje parts system. Værdien skal være kendt af aktuelle Finans system. Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. AlternativtBrugernavn(G69') (char) Dette vil i KMD OPUS svarer til et "partner profit center". Dette felt angiver det Brugernavn, som er anvendt i det relevante alternative tredje parts system. Feltet udfyldes altid med en systembruger i det alternative ERP system (for eksempel KMD Opus Økonomi) som også skal være kendt i det aktuelle system.

17 Feltet er 2 karakterer langt. AlternativBilagsnummerTilDispositi Feltet angiver bilagsnummeret der er reserveret til on(g69') (char) disponering i det alternative ERP system. Feltet svarer til Referencebilagsnummer(G69'.7). AlternativBilagslinjeTilDisposition( G69') (char) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Feltet angiver bilagslinje der er reserveret til disponering i det alternative ERP system. Feltet svarer til PosteringslinjeTekst. AlternativtReferencenummerBilags nummer(g69') (char) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Dette felt angiver det referencebilagsnummer (svarende til Referencebilagsnummer(G69'.7), som er anvendt i det relevante tredje parts system. AlternativBilagsart(G69') (char) Feltet her 6 karaktere. Feltet angiver den bilagsart der anvendes i det alternative ERP system. Værdien skal være kend i begge systemer og er af samme type om Bilagsart (G69'). AlternativBetalingsreference(G69') (char) Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt. Feltet angiver en reference til betaling i et alternativt ERP system. Feltet har samme betydning som Referencebilagsnummer(G69'.7). Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt...2 Operationer Navn Beskrivelse.2 G68' komplet m/felter Her findes en komplet liste over felter, der danner en kreditortransaktion i henhold til ERP Snitflade - request for

18 Kreditorforhold..2. Attributter Navn UdbetalendeEnhed (G68') (char) Beskrivelse Her angives hvilken udbetalendeenhed der er aktuel for en given udbetaling. Værdien skal findes i støttefagsystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). De mulige værdier opsættes i ERP systemet eller af anvendersystemet ved hjælp af P3-3 UdbetalendeEnheder. I ERP systemet har dette felt en relation til den aktuelle organisation. Dette emne er uden for rammen af denne snitflade beskrivelse. Kreditortransaktionstype (G68' + P3-3) (int) DataleverandøridentifikationKort(G 9'. + G69'.0 + G68'.5) (char) Her angives hvilken udetalingsdestination der er aktuel. Værdien kan antage: 00 = Udbetaling uden destination 0 = Udbetaling strakskontant 03 = Udbetaling til pengeinstitutkonto (Nemkonto) 04 = Udbetaling til adresse 05 = Udbetaling girokonto 06 = Udbetaling til fællesindbetalingsnummer 3 = Udbetaling til pengeinstitutkonto fra elektronisk faktura (Nemkonto) 5 = Udbetaling til girokonto fra elektronisk faktura 6 = Udbetaling til fællesindbetalingsnr. fra elektronisk faktura Her angives det system, som afleverer den aktuelle transaktion eller postering. Her angives værdien i kort form (4 cifre). Den samme information kan angives i lang form i DataleverandørIdentifikationLang.

19 Kreditortypeidentifikation (G68'.6) (int) Her angives typen af udbetaling, for eksempel dagpenge, sociale pensioner eller løn. Kreditoridentifikation (G68'.7) (char) Værdien fås fra fagstøttesystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). Aktuelle værdier er en aftale mellem ERP leverandør og den aktuelle kommune. Feltet har 3 cifre. Her angives en brugerspecificeret identifikation på en udbetaling. Den kan bruges til at samle eller adskille udbetalinger. Identifikationen (brugerspecificeret) på en udbetaling. Anvendes for at kunne identificere den enkelte udbetaling, og for at kunne samle eller adskille flere udbetalinger. Afleveres flere udbetalinger med samme identifikation og til samme: - Udbetalingsberettiget - Udbetalingstype - Udbetalingsdato - Udbetalingsmedie behandles disse som korrektioner. Det betyder, at beløbet op-/nedskrives afhængig af fortegnet. Teksten udskiftes for hver korrektion, så det vil være teksten i den sidste korrektion, der bliver anvendt. Repræsentation : Alfanumerisk 8 positioner Værdisæt : Max. 8 tegn/cifre Beløb (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dette felt angiver det aktuelle beløb, som skal posteres (angives i øre). Feltet har 5 numeriske positioner: positioner for kroner

20 Beløbsfortegn(G68'.9) (char) position til "." 2 positioner til ørebeløb position til eventuel Dette felt angiver om udbetalingsbeløbet er positivt eller negativt. Da værdien kendes fra Beløb udgår dette felt. Udbetalingsberrettigetnummerkod e(g69'.30, G68'.0) (int) Er værdien "-" (negativt) fratrækkes beløbet fra eksisterende Kreditorforhold. Er feltet ikke sat antages feltet at være sat til værdien "+". Dette felt angiver betalingsmodtagernummerkoden. Her er værdisættet: 0 = Frit valgt nummer 02 = CPR nummer 03 = SE nummer 04 = Giro nummer 05 = Telefon nummer 06 = PBS nummer 07 = Pengeinstitutkontonummer 08 = Fællesindbetalingsnummer 0 = Myndighedsnummer = CVR nummer 2 = P nummer (Produktionsenhed) Udbetalingsberrettigetnummer(G6 9'.3, G68'., G9'.40) (char) Felterne Udbetalingsberrettigetnummer(G69'.3, G68'., G9'.40) og Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) følges altid ad. Her angives den udbetalingsberettiget. Nummeret læses med koden angivet i Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.30, G68'.0) Repræsentation: Numerisk, max. 4 cifre Værdisæt : Valideringsregler bestemmes af IDENT_KODE Valideringsregler:

21 Alle : Numerisk kontrol. eller F : - 9 cifre uden modulus- kontrol. 0 cifre med modulus- kontrol. 2 eller P : 9-0 cifre med modulus- kontrol. 3 eller S : 8 cifre med modulus- kontrol. 4 eller G : 4-8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 5 eller T : 8 cifre uden modulus- kontrol. 9-0 cifre med modulus- kontrol. 6 eller B : 5-8 cifre med modulus- kontrol. 7 eller K : 4 cifre. De 4 første cifre skal være et eksisterende pengeinstitutregistreringsnummer. De sidste 0 cifre, pengeinstitutkontonummer, skal være større end eller I : 8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus- kontrol. 0 eller M : 4 cifre i intervallet begge inklusive og begge inklusive, uden modulus- kontrol. eller C : 8 cifre med modulus- kontrol 2 eller E : 0 cifre med et særligt moduluscheck Særligt moduluscheck af P-nummer: Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på bagrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er:

22 Højere P-numre er dannet med den rette vægt. Betalingsdato(G68'.2 + G9'5) (Date) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her kan udbetalingsdatoen eller indbetalingsdatoen findes. Ønskes en straksudbetalig angives denne dato til dags dato! Angiver den dato, hvor udbetalingen skal være beløbsmodtageren i hænde. Det vil sige i form af en tilskrivning på en pengeinstitutkonto eller via en check. Hvis udbetalingsdato ikke er udfyldt, udregnes den i KMD Udbetaling på baggrund af kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. Hvis udbetalingsdato er udfyldt med en dato, som ikke er en bankdag, så ændrer KMD Udbetaling den til sidste bankdag inden udbetalingsdato, eller til førstkommende bankdag efter udbetalingsdato, afhængig af hvad der er valgt for den aktuelle udbetalingstype, og under hensyntagen til kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. Repræsentation : Numerisk 8 cifre Værdisæt : HHÅÅMMDD!!!!!!! > dag!! > måned! > år > århundrede AlternativAdressekode(G68'.3) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her angives typen adresse.

23 Angiver om adressering skal ske til en autoriseret adresse i P-data, V-data, Myndigheds-register, eller til en alternativ adresse angivet i KMD Udbetalings (kan være et kreditor system af vilkårlig leverandør) tabeller vedrørende udbetalingsberettiget eller -modtager. Repræsentation : Numerisk ciffer Værdisæt : = Anvend ikke alternativ adresse - = Anvend alternativ adresse fra berettiget - 2 = Anvend alternativ adresse fra eventuel modtager - 3 = Anvend alternativ adresse fra berettiget og fra eventuel modtager Medieidentifikation(G68'.4) (int) Kilde: S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q, U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Her angives udbetalingsmediet, der skal anvendes af det pågældene kreditorsystem. Angiver det medie, udbetalingen ønskes foretaget på. I KMD Udbetaling kan der indberettes præferencer vedrørende valg og prioritering af medie. Det gælder: - Udbetalingstype præference - Udbetalingsenhed præference - Udbetalingsberettiget præference Ønskes disse at være gældende skal feltet ikke udfyldes eller udfyldes med 00 som bevirker, at KMD Udbetaling automatisk udvælger et medie. I modsat fald kan feltet udfyldes med værdi for ønsket medie. Repræsentation : Numerisk, max. 2 cifre Værdisæt : 0 = KMD Udbetalings valg = Kontant 2 = Strakskontant 4 = Kontooverførsel 2 (Girering)

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 2..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...7.2.2 Operationer...29.3 G9' komplet

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) 25.11.2014 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturatransaktioner til KMD Regningsdebitor via datafangst Version 8

Kom godt i gang med Fakturatransaktioner til KMD Regningsdebitor via datafangst Version 8 Kom godt i gang med Fakturatransaktioner til KMD Regningsdebitor via datafangst Version 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelt...

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelsee af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

KMD-ØS. Snitfladebeskrivelse for. posteringer fra. KMD s modersystemer. til lokal anvendelse (GQ311001Q)

KMD-ØS. Snitfladebeskrivelse for. posteringer fra. KMD s modersystemer. til lokal anvendelse (GQ311001Q) KMD-ØS Snitfladebeskrivelse for posteringer fra KMD s modersystemer til lokal anvendelse Version 8 15.05.2007 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Udtræk til KMD Debitorsystem

Udtræk til KMD Debitorsystem Udtræk til KMD Debitorsystem Menupunktet System Adm./Import og Eksport af data/erhvervsaffaldsgebyr Udtrækket til KMD Debitorsystemet følger KMD s Snitfalde GE550010Q, hvor alle data trækkes ud i Codepage

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering Vejledning til Opus Debitor Fakturaadministration Fakturasøgning og fakturering 1 Vælg Fanebladet Fakturasøgning og fakturering Søg på CPR eller CVR-nummer, vælg evt. forfaldsdato - Tryk Enter el. søg

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination 1118 Vedligehold art/dimensionskombination B 00407789 Appl. 1118 viser ingen dimensioner til knytning Tidligere kunne applikationen ikke udføres når artskontoplan og dimensionskontoplaner havde forskelligt

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

ØIR LEVERANDØRMØDE. Afklaringsforløb: Debitor 14. september KDF Kommunernes Datafælleskab

ØIR LEVERANDØRMØDE. Afklaringsforløb: Debitor 14. september KDF Kommunernes Datafælleskab ØIR LEVERANDØRMØDE Afklaringsforløb: Debitor 14. september 2015 KDF Kommunernes Datafælleskab Agenda Generel forretningsforståelse Begrebsmodel tentativ Overordnede krav til integrationen Udfordring Gennemgang

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

REGNSKABSPROCEDURE OMKRING ÅRSSKIFTET 2015/2016

REGNSKABSPROCEDURE OMKRING ÅRSSKIFTET 2015/2016 Til samtlige centre, Afdelinger og institutioner REGNSKABSPROCEDURE OMKRING ÅRSSKIFTET 2015/2016 20-11-2015 Året 2015 nærmer sig sin afslutning, og dermed også tidspunktet, hvor fokus skal rettes mod afslutningen

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Bilag: Ny udvikling på bilag

Bilag: Ny udvikling på bilag Bilag: Ny udvikling på bilag Indhold Kommentar / Historik sektionen... 3 Nye visningsmuligheder... 3 Bilagsindbakke og FBL1N og ZMIR6... 4 Nye regler for forfaldssymbolerne... 4 Udgiftsbilag... 5 Justering

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Driftskonto forsupplement Udgiftsbilag Rollebaseret Indgang. E-faktura Rollebaseret Indgang. HKT 8 forsupplement Udgiftsbilag Rollebaseret Indgang

Driftskonto forsupplement Udgiftsbilag Rollebaseret Indgang. E-faktura Rollebaseret Indgang. HKT 8 forsupplement Udgiftsbilag Rollebaseret Indgang Driftskonto forsupplement Udgiftsbilag Rollebaseret Indgang Du befinder dig i december 2015 og vil bogføre et udgiftsbilag i regnskabsår 2016. Bilaget vil blive posteret i 2016 periode 1. Bogføringsdatoen

Læs mere

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3. 1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og

Læs mere