Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008"

Transkript

1 Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008

2 Agenda 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Status på NemHandel 4. Tidsplan og strategi for opdatering af bekendtgørelsen 5. Status for udvidet indkøbsproces 6. Status på forsyningssektortilpasning 7. Drøftelse af pejlemærker 8. Status på det internationale arbejde 9. Eventuelt

3 Status på opdatering af bekendtgørelsen Den politiske godkendelsesproces kører Modellen er: OIOUBL Billing Simpel og NES profil 5 bliver frivillig frem til maj 2010 OIOXML elektronisk regning skal understøttes indtil da OIOUBL dokumenter skal sendes via RASP Alle offentlige myndigheder skal være registreret i UDDI senest maj 2010 OIOXML elektronisk regning udgår maj 2010

4 Application Respons Billing Simpel indeholder: Faktura, Kreditnota, Rykker og Applikation Respons NES profil 5 indeholder: Faktura og Kreditnota VIRK blanketten kan ikke modtage Applikation Respons derfor NES profil 5 i brug Virksomheder får kvittering på e mail om, at faktura er nået frem til modtager eller dennes VANS udbyder ITST Arbejder på løsning omkring Applikation Respons sammen med Dokumentboks

5 Revision af OIOUBL 2.02 Sidste rettelser inden ændring af bekendtgørelsen Bagudkompatible rettelser kun lempelser af krav Stadig baseret på UBL 2.0 skemaer Nyt customization id men validator accepterer dem begge Ny kodeliste vedr. Årsag til Rykker Udvidelse i kodelisten vedr. Profiler Alle ændringer fremgår af den offentliggjorte liste:

6 Status OIOUBL udvidet proces Første version af guidelines, kodelister og scenariebeskrivelser har været drøftet i e- handelsgruppen Punch out diskussionen har domineret Logica arbejder nu på at foretage de sidste tilretninger og udvikle værktøjer Pakken forventes færdig i løbet af september Lægges til download på Sendes i offentlig høring i 2009

7 Profiler OIOUBL udvidet indkøbsproces Procurement-QuoBas-1.0 Sælgerinitierede tilbud Sellerinitiated quotation Procurement-QuoSim-1.0 Køberinitierede tilbud Buyerinitiated quotation Procurement-QuoAdv-1.0 Punchout Punchout Procurement-BilSel-1.0 Køberinitierede fakturering Selfbilling Procurement-AttQuo-1.0 Procurement-AttCat-1.0 Procurement-AttOrd-1.0 Procurement-AttBil-1.0 Procurement-AttPay-1.0 Selvstændigt bilag til tilbudsproces Selvstændigt bilag til katalogproces Selvstændigt bilag til ordreproces Selvstændigt bilag til faktureringsproces Selvstændigt bilag til betalingsproces AttachedDocument for Quotation AttachedDocument for Catalogue AttachedDocument for Order AttachedDocument for Billing AttachedDocument for Payment Procurement-AttFul-1.0 Digital levering Digital delivery

8 Tilbud- QuotationOnly Uopfordret tilbud om kursus hos Madsamarbejdet Madsamarbejdet sender elektronisk et tilbud til Eva Rønne hos Greve Kommune Eva Rønne kan se tilbuddet og tage stilling til om tilbuddet skal accepteres Eva Rønne konverterer tilbuddet til en ordre og sender ordren til Madsamarbejdet

9 Tilbud- QuotationOnly act Quotation only BuyerCustomerParty SellerSupplierParty Process Quotation Quotation Create Quotation Initiate Quotation Reject quotation [Reject] Accept or reject Quotation [Accept] Create order

10 Tilbud med forespørgsel Bestilling af computere Sille Schyberg identificere at der er behov for at få udskiftet 35 computere. Sille Schyberg opretter en tilbudsforespørgsel i Gentofte Kommunes ERP system. Tilbudsforespørgslen sendes automatisk til Delcomputer. Delcomputer behandler forespørgslen i deres interne ERP system. Delcomputer sender elektronisk et tilbud til Sille Schyberg Sille Schyberg kan nu umiddelbart se om tilbuddet kan accepteres i indeværende år Sille Schyberg konverterer tilbuddet til en ordre og sender ordren til Delcomputer

11 Tilbud med forespørgsel Bestilling af computere Dell act Quotation Simple BuyerCustomerParty Create RequestForQuotation RequestForQuotation SellerSupplierParty Process RequestForQuotation Start Quotation Process Application Response Received Receive Application Response Application Response [Reject] Accept or Reject RequestForQuotation [Accept] Process Quotation Quotation Create Quotation Accept or Reject Quotation [Reject] Application Response Process Quotation Rej ection Quotation Reject Received [Accept] Create order

12 Punch out Tilbud på fødevarer fra Madsamarbejdet Eva Rønne bestiller et tilbud på Madsamarbejdets hjemmeside Madsamarbejdet sender elektronisk et tilbud til Eva Rønne hos Greve Kommune Tilbuddet konverteres automatisk til en ordreklade i Greve Kommunes ERP-system Eva Rønne kan se ordrekladen og efterfølgende sende ordren til Madsamarbejdet

13 Tilbud- Punch Out act Punchout Basic BuyerCustomerParty SellerSupplierParty Visit Supplier System Request a Quotation Start Punchout Process Quotation Quotation Create Quotation Reject quotation [Reject] [Accept] Accept or Reject Quotation Create order

14 Køberinitieret fakturering Indkøb af kuglelejer act Self Billing Invoice Happy Day Accounting Customer Party Accounting Supplier Party Create Self Billed Inv oice Self Billed Invoice Process Self Billed Invoice Tom skal producere en ny motor Tom henter 5 sæt kuglelejer på lageret Tom opretter en køberinitieret faktura og sender den til Dansk Kugleleje Center Tom benytter kuglelejerne i den nye motor

15 Køberinitieret fakturering Kuglelejer med fejl Tom skal producere en ny motor Tom henter 5 sæt kuglelejer på lageret Tom opretter en køberinitieret faktura og sender den til Dansk Kugleleje Center Tom benytter kuglelejerne i den nye motor og modtager sideløbende en accept af den oprettede faktura Ved afprøvning finder Tom ud af at der er fejl i det ene sæt af kuglelejer. Tom opretter en køberinitieret kreditnota og sender den til Dansk Kugleleje Center Dansk Kugleleje Center sender en accept af kreditnotaen til Tom Tom henter et nyt sæt kuglelejer på lageret og gennemfører opgaven

16 Køberinitieret fakturering Kuglelejer med fejl

17 Køberinitieret fakturering Kuglelejer afvigelse act Self Billing Credit Note Accounting Customer Party Accounting Supplier Party Create Self Billed Credit Note Self Billed Credit Note Process Self Billed Credit Note Tom optæller lagerbeholdningen sammen med en medarbejder fra Dansk Kugleleje Center Det bliver opdaget at lagerbeholdningen er større end forventet Tom opretter en køberinitieret kreditnota og sender den til Dansk Kugleleje Center Dansk Kugleleje Center sender en accept af kreditnotaen til Tom

18 Køberinitieret fakturering Bleer til daginstitution act Self Billing Invoice Happy Day Accounting Customer Party Accounting Supplier Party Create Self Billed Invoice Self Billed Inv oice Process Self Billed Invoice Lise foretager den månedlige optælling af antal forbrugte bleer. Lise opretter en køberinitieret faktura og sender den til Babygrossisten Babygrossisten sørger for at regulere leverancen af bleer til næste måneds forbrug på basis af fakturaen Babygrossisten leverer en ny sending bleer

19 Bilag Leverance af standard software (Digital levering) SkoleskemaSoft forbereder fremsendelse af software til UBL Universitetet Et selvstændigt bilag der indeholder installationsprogram sendes fra SkoleskemaSoft til UBL Universitetet. Jens Jensen modtager det bestilte software Jens Jensen validerer at han har modtaget det stykke software der er bestilt Jens Jensen accepterer leverancen hvorefter der sendes en accept til SkoleskemaSoft Jens Jensen markerer ordren i UBL Universitets ERP system som leveret.

20 Bilag Leverance af software (Digital levering)

21 Bilag Bestilling af installation hos El leverandør Søren udarbejder sammen med arkitekten de dokumenter der skal bruges for at indhente tilbud fra El-let Søren opretter en forespørgsel på tilbud med tilhørende bilag Bilagene og forespørgsel på tilbud fremsendes til El-let El-let gennemlæser tilbudsforespørgslen og udarbejder beskrivelser af hvordan man vil løse opgaven. El-let udarbejder et tilbud med tilhørende bilag til Frigade Skole og sender det til Søren Søren modtager et tilbud fra El-let og præsenterer det for skolebestyrelsen sammen med tilbud maler, køkkenfirma, mv. Skolebestyrelsen vælger at arbejde videre med projektet da økonomien ser fornuftig ud. Søren opretter efterfølgende en ordre og sender den til El-let

22 Bilag

23 Status på opdatering af bekendtgørelsen Den politiske godkendelsesproces kører Modellen er: OIOUBL Billing Simpel og NES profil 5 bliver frivillig frem til maj 2010 OIOXML elektronisk regning skal understøttes indtil da OIOUBL dokumenter skal sendes via RASP Alle offentlige myndigheder skal være registreret i UDDI senest maj 2010 OIOXML elektronisk regning udgår maj 2010

24 Application Respons Billing Simpel indeholder: Faktura, Kreditnota, Rykker og Applikation Respons NES profil 5 indeholder: Faktura og Kreditnota VIRK blanketten kan ikke modtage Applikation Respons derfor NES profil 5 i brug Virksomheder får kvittering på e mail om, at faktura er nået frem til modtager eller dennes VANS udbyder ITST Arbejder på løsning omkring Applikation Respons sammen med Dokumentboks

25 Revision af OIOUBL 2.02 Sidste rettelser inden ændring af bekendtgørelsen Bagudkompatible rettelser kun lempelser af krav Stadig baseret på UBL 2.0 skemaer Nyt customization id men validator accepterer dem begge Ny kodeliste vedr. Årsag til Rykker Udvidelse i kodelisten vedr. Profiler Alle ændringer fremgår af den offentliggjorte liste:

26 Forslag til opdatering af pejlemærker Parathed Primo november 2006 skal der foreligge en færdig dansk lokalisering (OIOUBL) af de e handelsdokumenter i UBL 2.0, som understøtter en basal indkøbsproces. Primo 2009 skal der foreligge en færdig dansk lokalisering (OIOUBL) af de e handelsdokumenter i UBL 2.0, som understøtter en udvidet indkøbsproces. Medio 2010 skal hele den offentlige sektor være klar til at understøtte elektronisk udveksling af de e handelsdokumenter i den basale indkøbsproces, som vedrører fakturering. Ultimo 2010 skal alle de private leverandører, som handler med den offentlige sektor, være klar til at understøtte en elektronisk udveksling af de handelsdokumenter i den basale indkøbsproces, som vedrører fakturering. Ultimo 2012 skal hele den offentlige sektor være klar til at understøtte elektronisk udveksling af e handelsdokumenterne i den basale indkøbsproces. Ultimo 2012 skal 75 procent af de private leverandører være klar til at understøtte elektronisk udveksling af e handelsdokumenterne i den basale indkøbsproces.

27 Forslag til opdatering af pejlemærker Udbredelse Medio 2010 skal 50% af samhandlen mellem den offentlige og private sektor (b2g) ske med udgangspunkt i en elektronisk udveksling af e handelsdokumenter i den basale indkøbsproces. Primo 2011 skal 35% af den private samhandel (b2b) ske med udgangspunkt i en elektronisk udveksling af e handelsdokumenter i den basale indkøbsproces. Ultimo 2012 skal 90% af samhandlen mellem den offentlige og private sektor (b2g) ske med udgangspunkt i en elektronisk udveksling af e handelsdokumenterne i UBL 2.0 Ultimo 2012 skal 75% af den private samhandel (b2b) ske med udgangspunkt i en elektronisk udveksling af e handelsdokumenter i UBL 2.0

28 International status CEN\ISSS BII workshop E-Invoicing Expert group PEPPOL Se samlet oversigt på under internationale aktiviteter

29 CEN/ISSS BII workshop Forhandlinger afsluttet med kommissionen 6. møde afholdt i Skt. Paul de Vence Mange leverancer klar 31 medlemmer fra 16 lande Nye medlemmer, bla. Microsoft, Holland, Kroatien, Italien, Tyskland

30 E-Invoicing Expert group 3 undergrupper nedsat Standards and infrastructure Requirements Legal impact Leverance Ultimo 2010 Håbet er, at gruppens resultat bliver en ramme med krav til standarder, infrastruktur, og lovgivning - med fokus på at nå SMV erne Herefter vil det være op til de forskellige standardiseringsorganer, myndigheder og softwarehuse at leve op til disse krav

31 CEN BII Status

32 Country participation Related countries Members

33 Company participation Microsoft IBM UNISYS Logica Just systems PWC Mach Innovation Document Engeneering Services INFOCERT SKI ENEA GS1 Europe Bremen Online Inno:vasion

34 Profiles: Preawarding Planning Profile Description Profiled messages Profile Pre-awarding Lead Draft Final Draft Final BII14 Prior Information Notice WG1 Reviewed wd2 available Aug Torino BII10 Tender Notification Basic WG1 Reviewed wd3 available Aug Torino BII11 Qualification ES Available wd3 available Aug Torino BII22 Tender Invitation ES Available wd3 available Aug Torino BII12 Tendering Simple ES Available wd0.5 available Aug Torino

35 Profiles: Postawarding Catalogue Planning Profile Description Profiled messages Profile Pre-awarding Lead Draft Final Draft Final BII01 Catalogue only WG1 wd1 available BII01 Nov Torino BII02 Catalogue with update WG1 wd1 available BII02 Nov Torino BII16 Catalogue deletion IT Aug BII16 Nov Torino BII17 Multi party catalogue IT Aug BII17 Nov Torino

36 Profiles: Preawarding BII03 Basic Order only WG1 wd1 available Torino Nov/Jan BII04 Basic Invoice only WG1 wd1 available Torino Nov/Jan BII05 Basic billing WG1 wd1 available Torino Nov/Jan BII06 Basic procurement WG1 wd1 available Torino Nov/Jan BII07 Simple procurement WG1 wd1 available Torino Nov/Jan BII08 Simple billing with dispute and reminder WG1 wd1 available Torino Nov/Jan BII13 Advanced Procurement with dispatch NO Completed Completed (v1) Nov/Jan BII15 Scanned Invoice DK Completed Completed (v1) Nov/Jan BII18 Punch-out DK wd1 available Torino Nov/Jan BII19 Advanced Procurement NO v01b available Torino Nov/Jan BII20 Coustomer Initiated Sourcing DK wd1 available Torino Nov/Jan BII23 Simple Invoice EC draft available Torino Nov/Jan

37 Profiles: Support BII09 Customs Bill SE Completed Completed (v1) Nov/Jan BII21 Statement DK Aug Torino Nov/Jan BII24 Attachment Document EC draft available Torino Nov/Jan BII25 Status Request EC draft available Torino Nov/Jan BII26 Retrieve Business Document EC draft available Torino Nov/Jan

Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008

Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008 Referat OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008 Deltagere: Carsten Jensen, EDB Gruppen A/S Jens Christian Andersen, KMD Jesper Kervin Petersen, Danske Regioner Dorthe Gustavsen, Århus Kommune Søren

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

SSU for e-handel 13. Juni 2007

SSU for e-handel 13. Juni 2007 SSU for e-handel 13. Juni 2007 Agenda Velkommen og bordrunde Status på OIO serviceorienteret infrastruktur Status på OIOUBL; ny release og værktøjer Status på internationale aktiviteter Sektortilpasninger

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Referat Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Tilstede: Afbud: Flemming Beltoft, MySupply Peter Borresen, ebconnect Flemming Møller, Progator/gatetrade Sven Rasmussen, Preben Lauritsen, KMD Kasper Grøndahl

Læs mere

Hvorfor skal jeg NemHandel?

Hvorfor skal jeg NemHandel? Flemming Beltoft mysupply, 2007 Betalt LæsInd ophører Kommer i lovgivningen Nye dokumenter er bedre Flere muligheder for optimeringer Hvorfor skal jeg NemHandel? Gratis forsendelse fra dag 1 Del af fremtidens

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Referat af NemHandelaktørmøde

Referat af NemHandelaktørmøde Referat af NemHandelaktørmøde 4. juni 2014 SOK/MSH Tilstede: Mikkel Hempel, Tricom Simon Pedersen, Tricom Allan Jensen, Digital CAB Bjørn Rasmussen, IBM Kaj Andersen, IBM Mogens Christensen, CGI Dan Overgaard,

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3.

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3. Referat af møde i sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 26. januar 2006 Tilstede: Carsten Pedersen, Finansrådet Mogens Christensen, WM-data Per Kiilsholm, GS1 Denmark Jesper Henkel, Civitas Lena

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

NemHandel i den offentlige sektor

NemHandel i den offentlige sektor NemHandel i den offentlige sektor Ny lovgivning Helle Schade-Sørensen Chefkonsulent IT og Telestyrelsen De første erfaringer Jan Hansen Indkøbskonsulent Høje Taastrup Kommune NemHandel ny lovgivning Hvad

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

For at vi kan overholde tidsfristen den 25. maj, bedes I venligst bemærke de vigtigste milepæle og forventninger:

For at vi kan overholde tidsfristen den 25. maj, bedes I venligst bemærke de vigtigste milepæle og forventninger: Kære leverandør GSK går over til elektronisk fakturering Som led i GSK's politik om løbende at forbedre effektivitet og service for både kunder og leverandører, er vi i øjeblikket ved at overgå til elektronisk

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 INDEX TIP - naviger med links i pdf-versionen Introduktion Velkommen til Continia Software Side 3 Det siger brugerne om vores produkter Side

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere