Værdien af Manufacturing Execution System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdien af Manufacturing Execution System"

Transkript

1 Værdien af Manufacturing Execution System Produktionsplanlægning Produktionsoptimering Analyse og kvalitet Energi og miljø Vedligehold SESAM nr. 93 seminar 31. marts 2011 Seminaret afholdes hos: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S Seminaret er udarbejdet i samarbejde med

2 Manufacturing Executions System marts 2011 Manufacturing Execution System og produtkionsoptimering hvad er værdien af et MES system? Det 93. SESAM møde har fokus på MES systemer og anvendelse af MES systemer. Manufacturing Execution System er et informationssystem der formidler information mellem produktionen og det overordnede administrative system - ERP. ERP - Enterprise Ressource Planning, er et computer baseret planlægningssystem, som bruges til at styre virksomhedens ordrer, råvarer, arbejdskraft, produkter og finanser. Manufacturing Execution System er et informationssystem der kan opdeles i forhold til hvilke opgaver systemet løser. MES systemer har flere forskellige anvendelsesområder, og i dag ses 5 forskellige områder: Produktionsspecifikation Hvordan producerer vi? Masterrecept og parameterstyring. Nedbrydning af produktspecifikke data, så data kan anvendes på det angivne produktionsudstyr. Produktionsressourcer Hvad kan vi producere? Ressourceplanlægning Hvornår og hvad skal vi producere? Detaljeret produktionsplanlægning. Nedbrydning af produktionsordre og faslæggelse af hvilket produktionsudstyr der skal anvendes til produktionen. Produktionsafvikling Styring af processen og sekvensen hvorunder et produkt skal produceres. Produktionskontrol og -optimering Hvor godt producerer vi? Produktivitet, OEE, Downtime management. Produktionsdata fra produktionslinjer opsamles, og data kan bruges til at analysere og optimere produktionen Produktionsdokumentation & kvalitetskontrol Opsamling af kvalitets, produkt- og produktionsdata. Kom og hør danske virksomheder og deres erfaringer med MES systemer. Hør om de muligheder som store og små virksomheder har ved implementering af et MES system. Hør om de forretningsmæssige muligheder og de nødvendige teknologier der skal implementeres. MES systemerne vil for mange virksomheder, store som små, giver nogle forretningsmæssige muligheder i form af produktionsopfølgning og -optimering. Denne produktionsopfølgning vil også give en mulighed for bedre sporbarhed af produkter og råvarer. Få et billede at de tre hoved typer implementering, der findes i dag og hvilke type de enkelte virksomheder anvender. De tre væsentlig forskellige MES implementeringstyper er: 1. Manuel dataopsamling (Manuel) 2. Overvågning af produktionsdata (Semi automatisk) 3. Fuldautomatisk produktion (Automatisk) Kom og hør hvad der sker af standardisering på området, ved at MESA er repræsenteret. Få et billede af hvorledes den internationale standard ISA-95 udvikler sig og hvorledes denne standard kan anvendes som reference ramme for projekterne. MESA vil give et overblik over de eksisterende systemer og de funktionsmæssige muligheder systemerne stiller til rådighed. Hør om den proces som MESA anbefaler i valget af MES system - og få indsigt i de rapporter som er tilgængelige i valget og implementeringen af MES system..få et indblik i elementer som: Hvad er værdien af MES implementeringen. business case Hvad er mulighederne forretningsmæssigt Hvem bliver fremtidens leverandør af MES platform og hvilken platform Få indblik i MES survey Hør om hvorledes MES projeter er gået fra tekniologi fokus til et større fokus på det forretningsmæssige. Få et billede af hvorledes viden i produktionen ift. eksisterende Ø-systemer kan udnyttes i opbygningen af et kommende integreret IT system. Få input til MES standardisering internt i virksomheden At vælge MES systemplatform Krav til produktionsapparat og data Hvad er udfordringerne for Niche produktion kontra volumen produktion? Hvor fleksibel er et MES system - Hvordan introduceres nye produkter og varianter. Hvad giver MES systemet af muligheder ift. produktionsoptimering, benchmarking, Sporbarhed, mm. Kom og mød kollegaer i branchen og få en dialog om MES systemer og deres anvendelse i industrien. Møde også de førende danske leverandører af MES system på en miniudstilling. På gensyn 31. marts 2011

3 Program marts Velkomst og introduktion Formand for SESAM Carsten Nøkleby, SESAM-World A proces to select MES vendor and platform - Best practices Jan Snoeij, MESA international & Logica To meet the challenges of the Supply Chain, manufacturing companies have to reconsider their processes and ways of working. Information & Communication Technology solutions and especially MES can be tools for realising the required changes. During the last years, MES products are evolving with respect to functionality, to the implemented techniques and the use in real practice. As a result, they are becoming increasingly applicable. MES buyers now have more choice, and can be more selective and more focused. The best practices for selecting a sufficiently good MES product, as published in MESA s whitepaper 11, are based on the results and experience of a large number of selection processes in various industrial branches. The first challenge is to find an effective way to sort through the long list of products as poten-tial solutions. The product information in the Logica MES Product Survey helps to accelerate the first step, the determination of a short list. In the second phase of the selection the proof has to be delivered that the products on the short list are good enough to be successful (or not) Overdragelse og drift af MES system Jens Bruun og Leif Poulsen, NNE Pharmaplan A/S Standarder som ISA-95 og ISA-88 adresserer specifikke områder indenfor den automations- og produktions-it løsningsarkitektur vi udvikler til at understøtte vores forretningsmodel. Når løsningerne bliver overdraget til drift er det tid at høste gevinsterne. Hvordan sikrer vi os at gevinsten hentes hjem? Hvilke standarder og best-practises understøtter overdragelse, drift og vedligehold af vores systemportefølje? Foredraget adresserer brugen af GAMP5 / ITIL / CO- BIT og TOGAF til driften af automations- og produktions-it systemporteføljer. En strategisk tilgang til opnåelse af driftsmæssig kontrol præsenteres Udstilling og networking Se listen af udstillere på de næste sider MES som styringsværktøj i produktionen Arne Boye-Møller, Danish Crown A/S. Hør om Danish Crowns erfaringer med implementering af MES løsninger af forskellig kompleksitet. Få indsigt i MES systemernes anvendelse til produktionsplanlægning og styring af ressourcer (mennesker, software, hardware, materialer, mm.). Hvilke data er nødvendige for at have tilstrækkelig information til planlægning og beslutningsgrundlag i den daglige drift. Der bliver tegnet et billede af de overordnede krav til systemdesign og udvikling af MES systemet set ift. de forskellige MES implementeringer der har været i Danish Crown. Præsentationen vil tage udgangspunkt i udviklingsforløbet og have fokus på elementerne: Strategi og løsnings arkitektur Krav analyse, design, udvikling og test Risikobegrænsning og alternative løsninger Overdragelse til produktionen Projektledelse Få et billede af Danish Crowns håndtering af Produktionsspecifikation, Produktionsressourcer, Produktionsafvikling, produktionskontrol og optimering samt produktionsdokumentation & kvalitetskontrol.

4 Program marts MES og OEE målinger Dennis Fibæk Hansen, Velux A/S Der vil blive tegnet et billede af den proces som VELUX Accessories har været igennem for at få skabt et standardiseret produktionsoptimeringssystem (OEE). Hør om, hvorfor det har været nødvendigt selv at udvikle OEE systemet - VEE. VEE er et initiativ som startede i VELUX Accessories, hvor vi ønskede et andet og mere brugervenligt system, end det vi havde fra en tysk leverandør. Systemet er ikke udbredt til hele VELUX. Der er dog andre lokationer udenfor VELUX Accessories som også anvender systemet og/eller viser stor interesse. Kravene til systemet og de tilhørende produktions data og informationer vil blive gennemgået. Hør om løsningen og hvorledes driften håndterer data på global plan. Få indsigt i de organisatoriske udfordringer og hvorledes produktionen har fået fordel af systemet ift. produktionsoptimering og produktoptimering. VI kan desværre ikke vise de store forbedringer som systemet har været medvirkende til, idet systemet er forholdsvis nyt. Denne optimering af produkt og produktionsproces skyldes den standardiserede informationsformidling og dermed muligheden for at udnytte kompetence på tværs af organisationen. Hør om det at samle tekniske data fra udstyr og indsætte dem i en database og udnytte disse data for udvikling og ledelse. Automatisere MES/OEE transaktioner for mere pålidelige oplysninger. f.eks. Udstyrs tilstandsændringer. Udvikle værktøjet, så rapportering er tilegnet de forskellige målgrupper Frokost - Udstilling og networking Se listen af udstillere på de næste sider En global MES platform i drift hos Arla - strategier, udbytte for kunder- ne samt vejen fremad Arne Svendsen, Arla Foods AmbA Få billede af Arla Foods MES-rejsen fra 2004, hvor der er etableret 35 sites på 6 år, svarende til en ny site hver 10 uger. Få et billede af strategien, de tilhørende løsninger, arkitekturen, finansiering og forretningens buy-in. Der vil blive tegnet et billede af de gevinsten Arla Foods har opnået ved indførelse af MES, og det er inden for Integration til Business lag, Proces-optimering, Analyse og kvalitet, Energi og miljø, LEAN/Efficiency, Maintenance, og Inventory. Hør om Arla Foods erfaringer har med MES teknologiplatformen, så som at MES-ramme systemer udvikler sig for langsomt. Arla Foods bruger 95 part 3 som intern fælles ramme. Få et billede at det at etablere et harmoniseret MES system, med multi-site, multi-culture, kravstyring, mm. Hør hvorledes Arla Foods får fokus på performance management ved at Arla bliver et KPI firma nu for fuld speed, med fælles KPI Dashboard på tværs af forretningen. Hør om mulighederne for at give kunderne yderligere information om produkterne. Vi har et stor focus på standardiseringen; men tror ikke at de bliver implementeret - Standard MES-systemer udvikler sig for langsomt. F.eks. Manufacturing-SOA fra WBF MES systemet har effektivisere produktionen Poul Gregersen, DLG A/S Der vil være en gennemgang af DLGs MES implementering, der har foregået de sidste mange år. Der vil være en kort gennemgang af den historiske udvikling af systemet og organisationen og behovet for harmoniserede data som beslutningsgrundlag. Hør om valget af systemplatform og system arkitektur, således at MES udrulningen kunne foregår i et tempo der matchede organisationen behov. DLG har været i gennem en migrations og standardiseringsproces af systemer og data. Hør om denne proces og hvilke udfordringer der har været. Hør om DLGs MES strategi og hvad MES systemet skal give at muligheder for optimering af produktion, proces, produkt. Få indsigt i de forretningsmæssige fordele MES systemet har givet. Præsentationen vil give et billede af omkostningerne i form af ressourcer, økonomi, organisation, leverandører ved en privatejet teknologiplatform i projektets forskellige faser fra udvikling til vedligeholdelse. Hvorledes håndteres ændringer til funktioner, og hvorledes sikres at svartider er iht. til produktionsprocessernes krav.

5 Program marts Udstilling og networking Se listen af udstillere på de næste sider Trinvis implementering af fuld integreret produktions IT system - MES Kasper Malthe Larsen, Novo Nordisk A/S Få en gennemgang af den MES løsning som Novo Nordisk har implementeret, der sikre at hovedparten af ISA-95 funktionalitet en dækket: ordrenedbrydning, produktionsspecifikation, produktionsressourcer, produktionsafvikling, produktionskontrol og optimering, samt rapportering og kvalitetskontrol. Der bliver tegnet et billede af den proces som Novo Nordisk har været igennem fra kravspecifiatkion, valg af systemplatform, implementering, test og overdragelse. Hør om de fordele og muligheder MES systemet har givet Novo Nordisk i forhold til Produktionsspecifikation i form af masterrecepter og parametre, Produktionsressourcer, ressourceplanlægning, nedbrydning af produktionsordre Produktionsafvikling - styring af processen og sekvenser læringen ved at have en global implementerings fokus Produktionsdokumentation og kvalitetskontrol, hvor kvalitets-, produkt og produktionsdata opsamles Implementering af mini MES løsning Lasse Andersen, Zenit Automation Chr. Hansen A/S er ved at udvikle et koncerndækkende MES koncept, hvilket i sagens natur er et forløb, der strækker sig over en årrække. Mens dette arbejde pågår, har de enkelte fabrikker akutte behov som må til gode ses med midlertidige løsninger. I denne præsentation rettes fokus mod pilot anlægget i Hørsholm, som udgør en central del af virksomhedens R&D. Her udvikles nye produkter og produktionsmetoder hvilket stiller meget høje krav til dokumentation af produktionsforløb m. henblik på efterrationalisering og dataanalyse. Start 2009 blev etableret en sporbarhedsløsning, der dækker det aktuelle behov. Løsningen er tænkt aktiv 3-4 år, indtil det koncerndækkende koncept tager over. Se hvor ledes man har løst en kompleks opgave med aggressive krav til ROI Afslutning Carstem Nøkleby, SESAM World. Tilmelding eller telefon

6 Miniudstilling marts MES systemleverandører Besøg mini udstillingen hvor automationsleverandørerne vil fremvise og præsentere deres MES løsninger. Få information om tekniske muligheder og systemløsninger. Hør hvad leverandørerne har af muligheder for: Data opsamling Produktionsrapportering Materialestyring og sporing Integrationer med produktion og ERP Tilgang til data via WEB løsninger Infrastruktur krav - virtualisering af MES server Invensys Operations Management Claus Sass Hvass Siemens Per Møller Hemmingsen Rockwell Automation Jan Kaihøj Novotek Jesper Grann og Per Eiland Beckhoff Claus Clausen og Jørn Jensen Emerson Process Management Kasper Agerbæk Operator Systems Tommy Vincentz Larsen Schneider Electric Flemming Stordal Hansen Beijer Electronics Torben Stig Andersen B.V. Electronic Kurt Godsk Andersen

7 Medlemskab af SESAM Et års medlemskab koster for en virksomhed 7.000,- kr. excl. moms og 1.750,- kr. excl. moms for læreanstalter og enkeltmandsvirksomheder. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er velkomne til at deltage til SESAM arrangementerne for medlemspris. Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resterende måneder frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. Praktiske oplysninger Seminar afholde hos Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tilmelding eller telefon Sidste tilmeldingsfrist Tirsdag den Pris Pris for deltagelse kr. ekskl. moms (*) for medlemmer. Ikke medlemmer kr. ekskl. moms (**) (*) Prisen gælder også alle SESAM-Sverige medlemmer. (**) For ikke medlemsvirksomheder, så gælder der at de krediteres ved indmeldelse i foreningen. Miniudstillingen er gratis for deltagere på seminaret Deltager man i konferencen inkluderer dette fuld forplejning og adgang til miniudstillingen. Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen. Afmelding Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afviklingen. Ønsker du at blive medlem af SESAM, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os venligst SESAM-WORLD - Automation, projektledelse og networking Mommarkvej Silkeborg Tel Tog og Metro Ramboll Head Office ligger et par minutters gang fra Ørestad Metrostation, regionalstation og S-busser. Se kortet over beliggenheden nedenfor. RAMBØLL HEAD OFFICE Parkerings muligheder ved Rambøll Gæster kan parkere på P-pladserne nord (1) eller syd (2) for Hannemanns Allé. Der er også parkeringsmuligheder vest for Fields (3) (ca pladser) og øst for Fields på Kay Fiskers Plads (4) (280 pladser). Der er meget pres på parkeringen, så vi anbefaler gæster at komme i god tid. Træk en P-billet ved bommen og valider den i automaten i receptionen - så betaler Rambøll for din parkering. Det gælder udelukkende overfladeparkering på de ovennævnte parkeringsarealer. Validering kan foretages døgnet rundt husk blot at gøre det, inden du forlader bygningen. Tilmelding eller telefon

8 SESAM medlemmer ABB A/S Elcon Automation A/S Nordic Sugar A/S Accenture Elopak Denmark A/S Norvidan Overseas A/S Active Communication Eltronic A/S Novo Nordisk A/S ALECTIA A/S Emerson Process Management Novotek A/S AN Group A/S Endress+Hauser A/S Operator Systems Andreasen & Elmgaard A/S FLSmidth Automation Palsgaard A/S Arla Foods a.m.b.a. Gartner Danmark Phoenix Contact Atkins Danmark A/S GEA Process Engineering A/S Picca Automation A/S AVS Danmark ApS Green Matic PJD A/S B&R Industriautomatisering A/S Grundfos A/S Post Danmark Balluff ApS Grundfos Management A/S PROCES-DATA A/S Balslev Automation A/S Haldor Topsøe A/S Rambøll Danmark A/S Bang & Olufsen Hans Følsgaard A/S RoboCluster Beckhoff Automation ApS i2r ApS Rockwell Automation A/S Beijer Electronic A/S IC-AUTOMATION AS Rockwool International A/S Bruun Automation & IT Idé-Pro Engineering & Software A/S Rose Poultry A/S B.V. Electronic A/S Innovatic Saint-Gobain Isover a/s Caldan Conveyor Insatech A/S Schneider Electric A/S Carlsberg Danmark A/S Intego A/S Seelen A/S Centrum Pæle Intelligent Systems A/S SESAM World CFS Slagelse A/S Invensys Operations Management SEW-Eurodrive Chr. Hansen A/S Junckers Industrier A/S SFK Systems A/S Coloplast A/S KIMS A/S Siemens A/S COWI Kjærgaard A/S SPX Flow Technology Danmark A/S CP Kelco ApS Krüger A/S STRØM HANSEN A/S Crisplant A/S Lemvigh-Müller A/S Tech College Aalborg Danfoss A/S Logica Danmark A/S TEKNIQ Danfoss Power Electronics A/S Logistics.as Teknologist Institut Daniit A/S Lund og Sørensen A/S Tetra Pak Hoyer A/S Danisco A/S Lynettefællesskabet I/S Trelleborg Sealing Solutions Dansk El-Forbund ManMachine Engineering Tricon Techsoft A/S Dansk Miljø- & Energistyring a/s Marel Vattenfall A/S Dansk Styringsteknik A/S Mark Information A/S Vestas Wind Systems A/S Deductur ApS Maskinsikkerhed Viatech ApS DLG Nielsen Automation YIT DONG Energy Oil & Gas NIRAS A/S Zenit Automation Dong Energy Power A/S NKT Flexibles ÅF A/S NNE Pharmaplan A/S Aarhus Karlshamm A/S GAPP medlemmer Arla Foods a.m.b.a. i2r ApS Picca Automation A/S Au2mate A/S IC-AUTOMATION AS Rambøll Danmark A/S B&R Industriautomatisering A/S Insatech A/S Rockwell Automation A/S Balslev Automation A/S Intego A/S Schneider Electric A/S Bisca A/S Intelligent Systems A/S SESAM World Chr. Hansen A/S Invensys Operations Management SFK Systems A/S Coloplast A/S Lantmännen A/S Siemens A/S COWI Lemvigh-Müller A/S SPX Flow Technology Danmark A/S Danisco A/S Logica Danmark A/S Toms Gruppen A/S Danish Crown AMBA NKT Flexibles Tricon Techsoft A/S Dansk Styringsteknik A/S NNE Pharmaplan A/S Velux A/S DAT-Schaub Holding A/S NNIT A/S Vestforsyning A/S DLG Nordic Sugar A/S ÅF A/S Eltronic A/S Norvidan Overseas A/S Aarhus Karlshamm A/S GEA Process Engineering A/S Novotek A/S SESAM WORLD Mommarkvej Silkeborg Danmark Tlf

Produktions it & Automation

Produktions it & Automation Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er der af muligheder for at digitaliser

Læs mere

Business Intelligence og Industriel Automation

Business Intelligence og Industriel Automation SESAM seminar nr. 99 14. juni 2012 Business Intelligence og Industriel Automation Seminaret afholdes hos: Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 Avedøre 2650 Hvidovre Seminaret er udarbejdet i samarbejde med

Læs mere

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S LEAN & Automation Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? Fra blyant og papir til digitalisering. SESAM seminar nr. 96 22. november 2011 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Hvorledes kan små og mellemstore virksomheder få et setup til at

Læs mere

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen Automation Projektledelse Networking Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen SESAM nr. 85 møde 17. september 2009 Brugergrænseflader til udstyr og systemer - Hvorledes monitoreres organisation

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

Automation og vedligehold

Automation og vedligehold Automation Projektledelse Networking Automation og vedligehold Hvorledes fastlægges en vedligeholdelsesstrategi i forhold til produktionsprincipper & teknologier, og på baggrund af Life Cycle Cost SESAM

Læs mere

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

SESAM-FOOD NYHEDSBREV

SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM sek retariatet SESAM sekretariatet SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM-FOOD nr. 2 Oktober 2006 Vil branchen kvalitet? Ved Carsten Nøkleby, Formand SESAM-FOOD Jeg vil tillade mig at stille spørgsmålstegn

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

IM2011 FRA DATA TIL BESLUTNINGER!

IM2011 FRA DATA TIL BESLUTNINGER! IM2011 FRA DATA TIL BESLUTNINGER! 12. oktober 2011 crowne plaza copenhagen towers Nordens største konference: Fokus på Business Intelligence, Master Data Management & Performance Management Hvad du KAN

Læs mere

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej 5 2920 Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B 04/ 2010/ NOVEMBER ISSN 16 01-6750 Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Målgruppe: Controllere, chefcontrollere, økonomiansvarlige, konsulenter og andre medarbejdere fra økonomifunktionen CONTROLLEREN 2008

Læs mere

Hightech Pilotproduktion markedsafprøvning af nye innovative emballager

Hightech Pilotproduktion markedsafprøvning af nye innovative emballager MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 3 juni 2014 Hightech Pilotproduktion markedsafprøvning af nye innovative emballager v/lars Germann, Centerchef I begyndelsen af 2013 blev Emballage

Læs mere

Service Desken anno 2013

Service Desken anno 2013 N Målgruppe: U PÅ Medarbejdere inden for Service Desk, Helpdesk og IT-support, hotline og diverse kundesupportafdelinger. 8. Å Årets store mødeplads over 120 deltagere sidste år Service Desken anno 2013

Læs mere

PRØVETAGNING OG SKØNNE MÅDER AT GØRE DET HELT FORKERT PÅ

PRØVETAGNING OG SKØNNE MÅDER AT GØRE DET HELT FORKERT PÅ Tema: Mejeriernes Leverandørdag PRØVETAGNING OG SKØNNE MÅDER AT GØRE DET HELT FORKERT PÅ Prøv KEOFITT s nye aseptiske prøvetagningsposer. Sikkert og nemt. Hele vejen fra procesanlægget til laboratoriet.

Læs mere

01/14. succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse. Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø.

01/14. succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse. Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø. 01/14 Side 19 DFK Konference: Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø indhold 01/14 03 I 05 I 10 I 14 I 16 I 19

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Kontaktcentret anno 2013

Kontaktcentret anno 2013 Målgruppe for konferencen: Nu på 8. ÅR Chefer, mellemledere og teamledere inden for kontaktcentre, call centre, kundeservice, Borgerservice, CRM, Helpdesk & Support, telemarketing plus andre medarbejdere

Læs mere

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg 04/13 Side 16 DFK Konference: AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg indhold 04/13 03 I 06 I 09 I 12 I 16 I 20 I 22 I 26 I 28 I 29 I 32 I Sådan skaber du performance og

Læs mere

Analyse. @gmail.comm. Projektperiode:

Analyse. @gmail.comm. Projektperiode: Analyse af HMI applikationer hvad kendetegner et vellykket Human Machine Interface? Et speciale af Thomas Bo Jensen grafiskviden@ @gmail.comm IT Universitetett E Business linien Vejleder: Mads Bødker Projektperiode:

Læs mere

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser januar 2013 - nr. 1 Den danske vedligeholdsforening Optimering OffIcielT fagmagasin for den danske vedligeholdsforening gennem vedligehold fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen

Læs mere

INTRANET UNDERSØGELSE OM

INTRANET UNDERSØGELSE OM 88% mener, at intranettet skaber værdi for organisationen 88% har kommunikation som det vigtigste hovedformål for intranettet 77% har videndeling som det vigtigste hovedformål for intranettet 65% mener,

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen!

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2012 TEMA Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! Stregkoder sætter smag på osten side 4 Undgå madspild og få større salg med smart styring af udløbsdata side

Læs mere