Årsrapport 2002/2003 R D I E K S V Æ O N A T I O V I N N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2002/2003 R D I E K S V Æ O N A T I O V I N N"

Transkript

1 Årsrapport 20/23 I N N O V A T I O N V Æ K S T V Æ R D I E R

2 2 Indhold 3 Ledelsesberetning 5 Fem års hoved- og nøgletal 6 Årets begivenheder og resultater 6 Bestyrelse og direktion 10 Regnskabsberetning 16 Øvrige begivenheder 17 Forretningsmæssige risici 19 Videnressourcer 20 Miljø 21 Selskabsledelse i Coloplast 21 Forventninger 21 Generalforsamling 22 Ejerkreds og aktiebesiddelser 23 Ledelseshverv 26 Koncern- og årsregnskab MÅSKE DUMPER DER NOGET NED - Det lyder som et eventyr, siger 24-årige Marlene Cohr. Jeg havde kun malet et år, da jeg blev inviteret til at lave min første udstilling. Mens de fleste kunstnere må arbejde i mange år uden at sælge noget og måske aldrig bliver opdaget, fik jeg hurtigt chancen for at vise min kunst frem og sælge af den. Det gav mig selvtillid og en tro på, at jeg kunne udvikle mig og holde fast i kunstneren i mig. Tænker i billeder - Der er gode dage og dårlige dage. Inspirationen kommer sporadisk. Nogle gange dumper der noget ned i min bevidsthed, og billedet maler næsten sig selv. Så er det fedt! Andre gange kan jeg stå ved lærredet uden at kunne få noget frem med mine pensler og farver. Men jeg tænker i billeder, former, farver og symboler; kan godt ligge en hel nat og tænke på et billede, jeg vil male. Jeg bliver fascineret af ting, jeg ser, og arbejder så videre med et udtryk eller en idé. Eksperimenter frister - Mine billeder er måske lidt for pæne. Jeg har ønsket at give beskueren en oplevelse af noget smukt og sanseligt, sende kærlige energier ud. Nu har jeg lyst til at eksperimentere med det outrerede og flippede. Fjerne mig fra trenden med det lyse, svævende og gå mere ind i det rå. Jeg vil også gerne i gang med projekter sammen med andre unge kunstnere. I øjeblikket er jeg ved at planlægge en workshop med handicappede børn sammen med en anden kunstner. Børnene skal male i et lukket miljø, hvor de kan lytte til opera og andre lydindtryk imens. 26 Påtegninger 27 Regnskabspraksis 31 Regnskab 59 Supplerende beretning 60 Kunder 62 Medarbejdere 64 Samfund 68 Aktionærer 70 Oversigt over indsatser og resultater 73 Regnskabspraksis 74 Praktiske oplysninger 74 Aktionærfakta 76 Koncernens adresser 77 Ledende medarbejdere Læs om Coloplast på: Coloplast beder hvert år en kunstner skabe en serie billeder til udsmykning af fabrikker og kontorer til glæde for medarbejderne. Forsidefoto: Erik Stang bruger Coloplasts Easiflex stomipose. Se side 8. Fotos Jesper Westley, Willi Hansen, Mike Gaffney, Jesper Ludvigsen Redaktion Coloplast A/S Design, produktion og prepress Boje & Mobeck Tryk PrintDivision

3 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 LEDELSESBERETNING 3 Ledelsesberetning Coloplasts Mission Inden for vores forretningsområder ønsker vi globalt at være den foretrukne leverandør af medicinsk udstyr og service, der forbedrer brugernes livskvalitet. Vi udvikler innovative løsninger af høj kvalitet, som opfylder kundernes behov. Vi søger at opnå kundernes loyalitet ved at lytte til og forstå deres situation og ved at være en pålidelig samarbejdspartner. Vores virksomhedskultur tiltrækker og udvikler mennesker, der trives i et aktivt miljø, hvor personligt engagement er afgørende. Vi respekterer forskellighed og handler ansvarsbevidst over for samfund og miljø og i forretningssammenhæng. Vi vil være bedst på vores felt for at kunne skabe vækst og større værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer.

4 4 LEDELSESBERETNING COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 Nøgletalsdefinitioner Investeret kapital Aktiver - likvide beholdninger - værdipapirer + akkumulerede goodwillafskrivninger fra før ikke rentebærende gæld - hensatte forpligtelser Nettoomsætning og overskudsgrad Mia. kr. % 6,0 20 Egenkapital og forrentning af egenkapital Mia. kr. % 2,0 75 Rentebærende gæld netto Langfristede gældsforpligtelser + kortfristede del af langfristede gældsforpligtelser + gæld til kreditinstitutter - likvide beholdninger - værdipapirer 4,8 3,6 2, ,6 1,2 0, Overskudsgrad, EBIT, % Driftsresultat (EBIT) x 1 Nettoomsætning Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROAIC), % Economic Profit Egenkapitalforrentning, % Driftsresultat (EBIT) x 1 Investeret kapital (gennemsnit af 4 kvartaler) EBITA tillagt overskud fra associerede virksomheder m.v. efter skat - kapitalomkostninger (gennemsnitlig investeret kapital x vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger) Coloplasts andel af årets resultat x 1 Egenkapital (gennemsnit af 4 kvartaler) 1,2 0 Driftsresultat og frit cash flow Mia. kr. 1,0 98 Nettoomsætning Overskudsgrad Mio. kr. 2 0,4 0 Economic Profit og ROAIC Mio. kr. % Egenkapital Forrentning af egenkapital Nettogæld i forhold til EBITDA, ratio Rentebærende gæld netto EBITDA 0,8 0, Rentedækning EBITDA Renteindtægter og renteomkostninger, netto 0,4 0, Egenkapitalandel, % Egenkapital i alt Aktiver i alt x Gæld i forhold til enterprise value, % Rentebærende gæld netto Rentebærende gæld netto + markedsværdi af egenkapitalen x 1 Driftsresultat Frit cash flow Economic Profit ROAIC Markedsværdi af egenkapital, kr. Indre værdi, kr. Børskurs/indre værdi PE, price/earnings ratio Pay-out ratio, % Resultat pr. aktie, EPS Børskurs ultimo x den samlede aktiekapital (A og B aktier er forudsat værdisat til samme kurs) Egenkapital Antal aktier Børskurs pr. aktie Indre værdi pr. aktie Børskurs pr. aktie Resultat pr. aktie, EPS Deklareret udbytte x 1 Coloplasts andel af årets resultat Coloplasts andel af årets resultat Antal aktier (gennemsnit af 4 kvartaler) Rentedækning og gæld pr. enterprise value Rentedækning Gæld pr. enterprise value 03 % Udbytte pr. aktie og pay out ratio Kr. % Udbytte pr. aktie Pay out ratio Frit cash flow pr. aktie Frit cash flow Antal aktier (gennemsnit af 4 kvartaler)

5 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 LEDELSESBERETNING 5 Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 18/ 19/ 20/ 21/ 20/03 Resultatopgørelse Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger Resultat før amortisering og afskrivninger (EBITDA) Resultat før amortisering af goodwill (EBITA) Driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter og omkostninger, netto Resultat før skat Coloplasts andel af årets resultat Omsætningsvækst Årlig vækst i nettoomsætning, % Stigningen sammensætter sig således: Organisk vækst, % Valuta, % Tilkøbte virksomheder, % Frasolgte virksomheder, % Balance Samlede aktiver Investeret kapital Rentebærende gæld netto Egenkapital ultimo Pengestrømme og investeringer Cash flow fra driften Cash flow fra investeringer Køb af materielle anlægsaktiver, brutto Cash flow fra finansiering Frit cash flow Nøgletal Gennemsnitligt antal ansatte, omregnet til fuld tid Overskudsgrad, EBIT, % Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROAIC), % Economic Profit Egenkapitalforrentning, % Nettogæld i forhold til EBITDA, ratio Rentedækning Egenkapitalandel, % Gæld i forhold til enterprise value, % Indre værdi, kr Aktiedata Børskurs pr. aktie Børskurs/indre værdi PE, price/earnings ratio Udbytte pr. aktie, kr. 2,55 3, 3,60 4,35 5, Pay-out ratio, % Resultat pr. aktie, EPS *) Frit cash flow pr. aktie *) For 20/03 er vist det foreslåede udbytte.

6 6 LEDELSESBERETNING COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 Årets resultater og begivenheder Den organiske vækst i de fortsættende forretningsområder blev 11% målt i lokale valutaer og 6% i danske kroner Koncernomsætningen efter frasalg og valutaeffekt steg med 1% til mio. kr. Driftsresultatet steg med 1% til 931 mio. kr. Overskudsgraden blev godt 16% Koncernresultatet før skat blev 878 mio. kr., en fremgang på 6% målt mod sidste års resultat før skat og engangsindtægter Årets resultat blev 561 mio. kr. Udbyttet foreslås hævet til 5 kr. pr. aktie à 10 kr., en stigning på 15% For 23/04 forventes en vækst på ca. 11% i lokale valutaer og en overskudsgrad på ca. 16% Ny strategi og målsætning frem til 28 er fastlagt. BESTYRELSE: Direktør Palle Marcus formand Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen næstformand DIREKTION: Carsten Lønfeldt Koncerndirektør Lars Rasmussen Koncerndirektør Sten Scheibye Adm. direktør Maxwell S. Stringer Koncerndirektør

7 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 LEDELSESBERETNING 7 Fortsat vækst Coloplast opnåede i 20/03 igen tocifret vækst. Omsætningen for de fortsættende forretningsområder steg med 11% målt i lokale valutaer til mio. kr. Det lever op til de forventninger, der er udtrykt gennem året og senest ved aflæggelsen af 3. kvartals regnskab i august måned 23. Der er frasolgt forretning, og valutakursændringer har påvirket omsætningen. Alligevel blev omsætningen målt i danske kroner 1% højere end i 21/. Nye langsigtede mål Coloplasts ledelse fastlagde i 20/03 nye langsigtede mål og en strategi til at nå disse mål. Selskabets omsætning skal vokse til mindst 9 mia. kr. i 28, og samtidig skal overskudsgraden gradvist øges til 18%. Målene kan nås ved organisk vækst på 10-12% pr. år. Eventuelle tilkøb vil kunne øge omsætningen yderligere. Det er endvidere Coloplasts mål at opnå et afkast af gennemsnitligt investeret kapital (ROAIC) på 20%. Coloplasts organisation er samtidig blevet tilpasset den nye strategi. Forretningsområderne sårpleje og hudpleje er udskilt som selvstændige forretningsenheder, og i USA er stomi-, kontinens- og home careaktiviteterne samlet under samme ledelse. Ændringerne er beskrevet senere i denne beretning. Forretningsområder Stomi Coloplast er en af verdens førende producenter af stomiprodukter til mennesker, der - oftest som følge af en kræftsygdom - har fået ført tarmen ud på maven. Det samlede marked for stomiprodukter skønnes at være på ca. 8 mia. kr. med en årlig vækst i størrelsesordenen 4-8%. I Europa skønnes markedsvæksten at være 3-4% og i USA og resten af verden lidt højere. Coloplasts salg af stomiprodukter steg i 20/03 med 14% målt i lokale valutaer i forhold til 21/. Salget blev mio. kr. Coloplast vinder fortsat betydelige markedsandele, bl.a. fordi en stigende andel af nye patienter anvender produkter fra Coloplast. Det samlede salg af produkter fra Assura serien, som blev introduceret i 11, vokser fortsat. Der introduceres løbende nye varianter i serien, og afsætningen af disse viste i 20/03 en god udvikling. De tømbare stomiposer med Hide-away lukning opnåede særdeles god vækst i forhold til sidste år. Den nye stomipose med klæberkobling, Easiflex, blev i løbet af året lanceret på de fleste større markeder i Europa og i USA. Produktet blev godt modtaget, og afsætnin- Fabriksdirektør Erik Andersen Direktør Helle Bechgaard Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Direktør Torsten Erik Rasmussen Produktionsmedarbejder Lise Schachtschabel Elektriker Knud Øllgaard Ledelseshverv side 23

8 8 LEDELSESBERETNING COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 gen har indfriet forventningerne. Også salget af nye urostomiprodukter forløb godt, og en stadig større del af nye brugere i dette segment anvender Coloplast produkter. Coloplasts aktiviteter på home care området i Tyskland, England og USA bidrog til salgsvæksten. HSC, der i Tyskland servicerer brugerne i deres hjem, opnåede en tocifret vækst i salget. HSC omfatter et landsdækkende net af distributionsvirksomheder, der har specialiseret sig i at levere produkter og service til stomiopererede. HSC er med en markedsandel på mere end 30% den største virksomhed af sin art i Tyskland. Også Coloplast Direct, der i England bl.a. yder service og distribuerer stomi- og kontinensprodukter, fik god fremgang. I det amerikanske home care selskab, Sterling Medical Services, steg salget af stomiprodukter. Der blev i løbet af året indgået nye aftaler med plejehjem og andre institutioner i hjemmeplejesektoren. Kontinens Coloplast producerer og sælger urinposer, uridomer, katetre til blæretømning, specialbind og andre produkter til mennesker med vandladningsproblemer. Den vigtigste kundegruppe er personer med rygmarvsskade. Markedet for kontinensprodukter skønnes at vokse med 7-10% om året. Coloplast øgede sit salg af kontinensprodukter i 20/03 med 12% målt i lokale valutaer til i alt mio. kr. Afsætningen af det overfladebehandlede SpeediCath kateter til tømning af blæren vokser fortsat kraftigt, og også serien af EasiCath katetre havde fremgang på de fleste europæiske markeder. SpeediCath kateteret, der ligger klar til brug i emballagen, blev i foråret 23 introduceret i USA, hvor der dog fortsat kun er begrænsede tilskudsmuligheder for overfladebehandlede katetre. Salget af urinposer under mærkerne Conveen og Moveen voksede med tocifrede vækstrater. I England blev Simpla Plus serien af urinposer lanceret på hospitalsmarkedet. På markedet for uridomer i Europa, hvor Coloplast med en markedsandel på mere end 50% er markedsleder, gik salget ligeledes frem. Coloplasts home care selskab i England, Thackray Care, hvor sygeplejersker distribuerer kontinensprodukter og yder service til brugerne i deres hjem, fik ligeledes god vækst. Sårpleje Verdensmarkedet for produkter til behandling af sår skønnes at være på ca. 16 mia. kr. Heraf udgør markedet for moderne sårpleje knap 9 mia. kr. Coloplast markedsfører produkter baseret på princippet om fugtig sårheling til behandling af f.eks. skinnebenssår, liggesår og sår hos diabetikere, primært på det europæiske marked. Salget af Coloplasts sårbandager blev 782 mio. kr., svarende til en vækst på 11% målt i lokale valutaer. Salget af sårbandager baseret på skumteknologi, som sælges under navnet Biatain, udgør efter en positiv udvikling også i 20/03 nu mere end 25% af det samlede salg af sårbandager fra Coloplast. Alione sårbandagen, der blev introduceret i 20 og er anvendelig både til kraftigt væskende sår og tørre sår, sælges nu på de fleste markeder, hvor den er blevet godt modtaget. De antibakterielle Contreet Skum produkter opnåede i foråret 23 FDA godkendelse og sælges nu også i USA. Contreet Skum blev i tredje kvartal introduceret i Tyskland, hvor de første reaktioner har været positive på trods af afmatningen i dette marked. I slutningen af regnskabsåret blev Contreet Skum lanceret i England. Hudpleje Coloplast producerer og markedsfører hudplejeprodukter til behandling og forebyggelse af hudskader. Produktionen finder sted i Minnesota i USA, og produkterne afsættes hovedsaglig til plejehjem og lignende institutioner på det amerikanske marked. Væksten på dette marked skønnes at være på 7-9% årligt. DELER GERNE SINE ERFARINGER SOM BRUGER - Den todelte klæber på Easiflex poserne gør dem nemme at sætte på og øger sikkerheden betydeligt, siger Erik Stang, der blev stomiopereret sidste efterår efter at have lidt af betændelse i tyktarmen i 13 år. Erik Stang er 62 år og bor sammen med sin kone uden for Oslo. I Coloplasts norske datterselskab bruger salgsafdelingen Erik Stang som sparringspartner. Han sagde ja til deres invitation til at komme og fortælle, hvorfor posen fungerer så godt for ham.

9 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 LEDELSESBERETNING 9 Salget af Coloplasts hudplejeprodukter blev 193 mio. kr., en stigning på 9% målt i lokale valutaer. Fremgangen er især sket på området for personlig pleje og for hudplejeprodukter til personer med inkontinens. Der er i løbet af året sluttet yderligere en række kontrakter med hospitalsindkøbsorganisationer og andre kæder i USA. En ny produktserie, EasiCleanse Bath, der blev introduceret i begyndelsen af regnskabsåret, blev godt modtaget. Brystpleje Coloplast er med en markedsandel på godt 50% verdens største udbyder af eksterne proteser til brystopererede kvinder. Desuden producerer Coloplast en række specialtekstiler (bh er og badedragter). Antallet af brystkræfttilfælde er stigende, men kvinder med brystkræft vælger i stigende omfang at få foretaget en brystbevarende operation, hvorved behovet for brystproteser reduceres. Det globale marked for brystproteser og specialtekstiler, der vurderes at være på ca. 1,3 mia. kr., skønnes at falde med 4-6% årligt. Salget af brystplejeprodukter i 20/03 blev præget af meget vanskelige markedsforhold i USA med ændrede regler for tilskud og generel afmatning. Det samlede salg blev 473 mio. kr. Det er 4% mindre end sidste år målt i lokale valutaer. Salget udviklede sig godt i Europa med en vækst på omkring 11%, og der blev vundet markedsandele. En intensivering af salgsindsatsen i USA i den kommende periode forventes at få en positiv effekt. Den omstrukturering, der blev påbegyndt i 20/, hvor bl.a. produktionen blev samlet i Raubling, Tyskland, blev afsluttet i første kvartal. Salgsledelsen i USA er blevet styrket, og der er etableret én global produktportefølje til alle markeder. Det nye sortiment af proteser er blevet godt modtaget, også af forhandlerne på det amerikanske marked. Salget af Aviana tekstilprodukter til store størrelser blev afviklet i begyndelsen af året, og der måtte realiseres et uventet tab på restlagre. Omlægningen af brystprotesesortimentet i USA medførte en yderligere afskrivning af restlager. Nedgangen i salget og engangsomkostninger i størrelsesordenen mio. kr. reducerede overskudsgraden på dette produktområde i 20/03. NYE PRODUKTER STOMI Easiflex stomipose Sortiment af stomiposer med fleksibelt klæberkoblingssystem. Sortimentet omfatter såvel tømbare som lukkede poser samt basisplader. Assura URO stomipose Assura URO Multikammerpose, der giver øget komfort og diskretion for brugeren. URO Mikropose, der giver øget diskretion og kan sluttes til en natpose. Assura Dual Filter 1-dels lukket pose med to filtre, som reducerer risikoen for oppustning af posen og blokering af filterfunktionen. KONTINENS SpeediCath CH 6 kateter Overfladebehandlet, sterilt intermitterende, klar-til-brug kateter til børn. Simpla Plus urinposer Nyt urinposesortiment bestående af en ben- og natpose til brug på hospitaler og i hjemmeplejen. Simpla S2 ikke tømbar urinpose Urinpose med nyt patenteret, brugervenligt design, der forbedrer hygiejnen. SÅRPLEJE Contreet Skum Cavity Serie af antibakterielle skumbandager specielt til brug på dybe sår. Biatain Cavity Serie af bandager baseret på skumteknologi til behandling af tryksår og andre dybe sår. SeaSorb Soft Ribbon Serie af produkter baseret på alginatteknologi til behandling af dybe sår. HUDPLEJE Sween 24 Beskyttende fugtighedscreme, der virker i 24 timer. BRYSTPLEJE Tresia Personally 663 Symmetrisk letvægtsprotese med naturlig blødhed og form. Tresia 760 Symmetrisk letvægtsprotese, hvis bagside former sig efter kroppens konturer. Tria Light 366 Symmetrisk letvægtsprotese med klar, formbar bagside.

10 10 LEDELSESBERETNING COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 Geografiske markeder Omsætningen i de fortsættende forretningsområder i Europa steg med 13%. Coloplast er på de fleste forretningsområder blandt de førende på de europæiske markeder. På markederne for stomiprodukter, uridomer og brystproteser i Europa er Coloplast markedsleder. I takt med nye europæiske markeders udvikling etableres egne datterselskaber. Salget i Europa udgjorde 79% af den samlede omsætning. Omsætningen i Nord- og Sydamerika, der tilsammen udgør ca. 15% af selskabets omsætning, voksede med 2%. På det amerikanske marked vinder Coloplast fortsat markedsandele fra et forholdsvist lavt niveau. Det amerikanske selskab Sterling Medical Services, der har specialiseret sig i distribution af sårpleje-, stomi-, kontinensog diabetesprodukter på det amerikanske marked, havde god vækst trods afvikling af en distributionsaftale på et produkt fra tredjepart. Sterling Medical Services har indgående kendskab til refusionsregler, forsikringsspørgsmål og udarbejdelse af behandlingsforløb med henblik på omkostningskontrol. Sterling Medical Services leverer produkter til både private, plejehjem og hjemmeplejeordninger. Salget på markeder uden for Europa og Nord- og Sydamerika steg med 11% og udgør 6% af det samlede salg. Regnskabsberetning Økonomiske resultater Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser blev 561 mio. kr. mod 768 mio. kr. i foregående år. I regnskabet for året før indgik engangsindtægter på 410 mio. kr. fra salg af virksomhed m.v. Skat af årets resultat er opgjort til 297 mio. kr., svarende til en skatteprocent på 33,8%. Finansposterne inkluderer kontantrabatter, nettorenteudgifter og valutakursreguleringer. De samlede finansielle poster udgjorde netto en udgift på 54 mio. kr. mod sidste års 103 mio. kr. Driftsresultatet voksede med 13 mio. kr. i forhold til sidste år, svarende til 931 mio. kr. Omsætningen steg med 1% til mio. kr. Omsætning og driftsresultat er opgjort til gennemsnitsvalutakurser, der lå 5%- point under gennemsnittet for sidste år. I henhold til Coloplasts valutapolitik er der blevet solgt valuta forlods. Det har betydet en finansiel indtægt på 53 mio. kr., svarende til ca. 1% af omsætningen. Den finansielle indtægt opvejer den negative valutaeffekt i driftsresultatet. Regnskabet og sammenligningstal fra tidligere år er opgjort efter årsregnskabsloven af 21, som bl.a. er indført for at tilpasse dansk regnskabspraksis til international regnskabspraksis. De væsentligste ændringer er indregning af goodwill ved tilkøb, hensættelse til ydelsesbaserede pensionsordninger og indregning af indirekte produktionsomkostninger i varebeholdninger. Hvis Coloplast fortsat havde anvendt de gamle regnskabsprincipper, ville resultat før skat være blevet 27 mio. kr. mindre og egenkapitalen ville have udgjort 330 mio. kr. mindre. En uddybende gennemgang af regnskabspraksis samt ændringer til tidligere år findes på siderne Coloplast har besluttet at overgå til IFRS (International Financial Reporting Standards) med virkning for regnskabsåret 23/04. RESULTAT PR. FORRETNINGSOMRÅDE Segmentresultater Coloplasts forretningsområder retter sig mod to forskellige kundesegmenter. Det største segment er medicinske engangsartikler, der omfatter stomi-, kontinens-, sårpleje- og hudplejeprodukter. Produkter i segmentet markedsføres over for hospitaler og institutioner, hvor patienterne får kendskab til produkterne. Forbruget finder efterfølgende typisk sted i brugerens hjem. I det andet segment - brystpleje - sælges produkterne af bandagister og specialbutikker med hjælpemidler samt af lingeributikker. Brugeren vælger produkterne under vejledning af forhandleren. Omsætningen i segmentet for medicinske engangsartikler blev på 5.1 mio. kr. og udgør ca. 92% af den samlede omsætning. Driftsresultatet blev 897 mio. kr., hvilket resulterede i en overskudsgrad på 17%. Der var god vækst i segmentets produktområder, og produktiviteten steg. Brystplejesegmentet havde god fremgang i Europa, men oplevede på det ameri- Omsætning Driftsresultat Overskudsgrad Mio. kr. 20/03 20/03 20/03 Medicinske engangsartikler % Brystpleje % I alt % OMSÆTNINGSVÆKST Organisk Valuta- % vækst Nettotilkøb effekt I alt Stomi Kontinens Sårpleje Konsumentvarer Hudpleje Andet Medicinske engangsartikler Brystpleje Total

11 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 LEDELSESBERETNING 11 Den 7. november 23 blev Easiflex tildelt Den Danske Designpris 23. Posen fik prisen for sin gennemførte funktionalitet, som skyldes, at den er udviklet i samarbejde med brugerne. (Øverst) Easiflex blev lanceret i foråret 23. Birgitte S. Nielsen (tv) og Inger I. Jensby i produktionen i Thisted, hvor poserne fremstilles. (Nederst) Disse fotos viser ballonforsøget. Til venstre ses prototypen, som rynkede så meget, at den løsnede sig. Til højre den ændrede kobling, hvis krave sikrer, at posen bliver siddende. BALLON HJALP EASIFLEX TIL VERDEN - Innovation handler om at finde løsningen på et behov, brugerne af vores produkter har. Og ikke en hvilken som helst løsning. Nej, man må blive ved og ved, indtil man har fundet den helt rigtige løsning, siger Henrik Leisner, der er projektleder i Coloplasts udviklingslaboratorium for stomiprodukter. I mange år har stomiopererede efterlyst en stomipose med en fleksibel klæberkobling i stedet for den mekaniske kobling, som hos nogle kan føles ubehagelig mod huden og tøjet, især når man bøjer sig forover. Det krævede både ny teknologi og megen stædighed at udvikle sådan en. - På et tidspunkt var vi kørt fast, for vores prototype virkede ikke. Vi fik så den idé at sætte prototypen og et par andre stomiprodukter fast på en ballon for at se, hvordan de opførte sig på noget, der kunne minde om maveskindet. Det lod til, at den nye pose sad lige så godt som de andre lige til vi masede så meget, at ballonen sprang. Så kunne vi pludselig se forskel. På produktet uden kobling havde klæberen trukket sig sammen til halv størrelse og holdt tæt. Det traditionelle produkt holdt også tæt, fordi den støbte koblingsring sørgede for, at ballonhuden under klæberen stadig var glat. På prototypen af Easiflex havde klæberen trukket sig noget sammen, men koblingen var ikke stiv nok til at holde huden glat, og derfor var der opstået utæthed mellem kobling og pose. Udfordringen var nu at lave en kobling, som var fleksibel, men samtidig stiv nok til at holde huden glat og dermed bevare tætheden. Udviklerne fortsatte ballonforsøgene, og løsningen blev en fleksibel plastikkrave omkring klæberen.

12 12 LEDELSESBERETNING COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 - Jeg kan notere faldende omkostninger til produkter, færre besøg pr. behandlingsforløb og en stigning i det samlede antal patienter, vi afslutter behandlingen af. Coloplasts avancerede sårplejeprodukter har givet mine medarbejdere et redskab til at blive mere effektive i patientbehandlingen, siger Donnett Brown. GENNEMGANG AF PLEJEBEHOV - Da jeg nævnte vores store erfaring med at vurdere behovet for forskellige typer behandling i hjemmeplejen for lederen af hjemmeplejen i Northern New Jersey, Donnett Brown, ville hun gerne diskutere udgiften til produkter, og hvor man kan spare. Men hun ville også meget gerne drøfte behovet for uddannelse af sine medarbejdere i sårpleje, fortæller Mike Calogero, direktør for Klinisk Rådgivning hos Sterling Medical Services, Coloplasts amerikanske serviceselskab. Samarbejde om nye kompetencer - Da jeg mødtes med Donnett Brown og hørte, hvilke behov der var inden for hendes område, kunne jeg se, at der var basis for et partnerskab, konstaterer Mike Calogero. Efter at vi havde udarbejdet en liste over de sårplejeprodukter, hjemmesygeplejerskerne ville have størst gavn af, vurderede vi behovet for uddannelse af de ca. 50 medarbejdere, som havde brug for øget kompetence. Vi gennemførte så et uddannelsesforløb, hvor sygeplerskerne lærte at bruge forskellige bandager til forskellige typer sår. Brystplejeområdet oplevede en tilbagegang i salget på 4%, der sammen med valutakursernes indvirkning betød et samlet fald på 12%. Mens det amerikanske marked har været i tilbagegang, har salget i Europa udviklet sig meget positivt. Totalt voksede salget i de fortsættende forretningsområder med 11%. Der er i løbet af året frasolgt aktiviteter svarerende til 5% af omsætningen (Nutrition- og konsumentvareforretningen), og valutapåvirkningen af salget blev ligeledes på -5%. Samlet er salget derfor steget med 1% målt i DKK. Den største omsætning - mere end 61% af Coloplasts samlede omsætning - kommer fortsat fra stomi- og kontinensområderne, der har ensartede salgskanaler og markedsforhold. Samlet blev omsætningen mio. kr. for disse to forretningsområder mod mio. kr. sidste år. Målt i lokale valutaer blev omsætningsvæksten 13%, og væksten er dermed fortsat over den generelle markedsudvikling. Salget af produkter fra sårplejeområdet steg i takt med væksten i markedet. Det samme var tilfældet for væksten for hudplejeområdet. Især hudplejeområdet er meget påvirket af udviklingen i valutakursen på USD. Foruden stomi-, kontinens-, sårpleje- og hudplejeområderne indgår gruppen Andet i segmentet medicinske engangsartikler. Gruppen Andet indeholder salget af produkter, der ikke er produceret af Coloplast. Coloplast optræder som distributør af en række produkter af samme type som Co loplasts egne. Disse produkter sælges via Coloplasts salgsorganisation i de markeder, hvor der er etableret eller er tilkøbt home care selskaber. Foruden produkter kan ydelserne være service. kanske marked svære markedsbetingelser efter den generelle økonomiske afmatning og ændring i tilskudsreglerne. Omsætningen blev 470 mio. kr. og driftsresultatet 34 mio. kr. Dermed blev overskudsgraden kun 7%, hvilket er under tidligere års resultater. Foruden påvirkningen fra markedet er resultatet også påvirket af omkostninger til omstruktureringer i forbindelse med omlægning af produktionen samt ændring i ledelsen i den amerikanske organisation. Primære segmentopdeling Produkt områder Væksten i omsætningen for medicinske engangsartikler blev med 12% målt i lokale valutaer meget tilfredsstillende. Det vurderes, at der på dette segment fortsat vindes markedsandele. Faldet i visse betydende valutaer over for danske kroner i løbet af året, samt frasalg af forretningsområder har medført, at omsætningen kun steg 2% målt i årets gennemsnitlige valutakurser. Sekundære segmentopdeling Geografiske markeder Fordelingen af salget på hovedmarkeder viste uændrede andele i forhold til tidligere år. Den tætte binding af DKK til EUR medfører, at størstedelen af omsætningen ikke er væsentligt påvirket af valutakursudsvingene i året. I de tre regioner blev stigningen størst i Resten af verden med 10% målt i lokale valutaer, men denne region udgør en mindre del af den samlede omsætning. Væsentligst var stigningen i Europa med

13 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 LEDELSESBERETNING 13 6%. I Nord- og Sydamerika under et blev salget målt i lokale valutaer på niveau med sidste år. Det europæiske marked gav et betydeligt bidrag til resultatet. 79% af salget og 98% af driftsresultatet kom fra denne region. Resultatopgørelse Omsætningen blev mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Frasalg af aktiviteter og valutakursernes indvirkning har betydet, at den rapporterede omsætning er steget med 1% i forhold til året før. Den underliggende vækst blev 11% for de fortsættende aktiviteter, og der er derved fortsat god vækst i de fleste af Coloplasts forretningsområder. Omkostninger og overskudsgrad Koncernens totale omkostninger eksklusiv produktionsomkostninger udgjorde for året mio. kr. opgjort til årets gennemsnitskurser. Det svarer til en forøgelse på 86 mio. kr. i forhold til regnskabsåret 21/, en stigning på ca. 3%. De totale omkostninger udgjorde ca. 46% af omsætningen. Distributionsomkostningerne steg med 55 mio. kr., hvorimod administrationsomkostningerne faldt med 24 mio. kr. Omkostningerne blev henholdsvis mio. kr. og 727 mio. kr., svarende til henholdsvis 29% og 13% af årets omsætning. De samlede produktionsomkostninger var 54 mio. kr. lavere end året før, og produktiviteten er dermed øget. De samlede produktionsomkostninger udgjorde mio. kr. eller 38% af omsætningen. I andre driftsomkostninger indgår nettoresultatet af kontraktproduktion for Johnson & Johnson efter deres køb af konsumentvareforretningen. I opgørelsen i note 3 om antal ansatte indgår 130 medarbejdere tilknyttet udvikling og produktion i konsumentvaredivisionen. Finansielle poster og skat I de finansielle poster indgår nettorenter, kontantrabatter og valutakursreguleringer samt diverse bankomkostninger. Den rentebærende gæld er steget med 510 mio. kr. i løbet af året og udgjorde pr. 30. september mio. kr. Året var præget af en betydelig omlægning af gælden til mere langsigtet finansiering. Gunstige vilkår og de historisk lave renter ansporede i april 23 til optagelse af et 10-årigt fastforrentet lån via en såkaldt Private Placement. På grund af den store investorinteresse, der medførte betydelig overtegning, blev det besluttet at optage lån for USD 2 mio. I forbindelse med udbetaling af låneprovenuet er lånet omlagt til et fastforrentet EUR lån. Provenuet er anvendt til nedbringelse af øvrige kreditfaciliteter og styrkelse af den frie likviditet. Den samlede nettorenteudgift blev 71 mio. kr. mod 80 mio. kr. i regnskabet for 21/. Udviklingen har været begunstiget af faldende renter primært i første halvår. Den nettorentebærende gæld er steget til mio. kr. pr. 30. september 23. Efter optagelse af nyt langfristet lån er renten på størstedelen af Coloplasts gæld fastsat for en længere årrække. En ændring i renten på 1%-point vil medføre en resultatpåvirkning på 5 mio. kr det første år. Alle valutakursreguleringer indgår i de finansielle poster. I året er bogført nettovalutagevinster på 53 mio. kr. mod 31 mio. kr. i 21/. Den større nettobevægelse er fremkommet som følge af større valutakursbevægelser end året før. Der blev ydet kontantrabatter for 44 mio. kr., og der er modtaget rabatter for 11 mio. kr. Opgjort netto er beløbet under sidste år, hvilket hænger sammen med den lavere aktivitet på brystplejeområdet i USA. Den effektive skatteprocent blev 33,8%, svarende til 297 mio. kr. mod 27,6% eller 341 mio. kr. i foregående års regnskab. Den lavere skatteprocent sidste år skyldtes en relativt lav beskatning af gevinster fra frasolgte aktiviteter. Valutaforhold Størstedelen af koncernens omsætning er påvirket af valutakursudsving, idet den altovervejende del af Coloplasts salg gen- Omsætningens fordeling på forretningsområder Geografisk fordeling af omsætningen Omkostningsfordeling Stomi 38% Kontinens 24% Sårpleje 14% Hudpleje 3% Andet 13% Brystpleje 8% Europa 79% Nord- og Sydamerika 15% Resten af verden 6% Produktion 43% Distribution 33% Administration 14% Skat 6% Forskning og udvikling 3% Finans netto 1% Goodwillafskrivninger <1% Andet <1%

14 14 LEDELSESBERETNING COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 Udvikling i Coloplasts faktureringsvalutaer Investeringer Mio. Kr Pengestrømsopgørelse Mia. Kr. 1,0 0, Gennemsnitkurs 19/20 Gennemsnitkurs 20/21 Gennemsnitkurs 21/20 Gennemsnitkurs 20/ ,5-1, , Grunde og bygninger Regulering af anlæg under udførelse Produktionsudstyr Driften Akkvisitioner Investeringer Frit cash flow nemføres uden for Danmark. Salget faktureres i den lokale valuta for det pågæl dende land. Ved omregning til koncernregnskabet er værdien målt i DKK påvirket af årets valutakurs bevægelse, der opgjort på de vægtede gennemsnitlige faktureringsvalutaer i 20/03 lå 5%-point under det gennemsnitlige realiserede niveau for 21/. Effekten er negativ på omsætningen og resultat før finansielle poster. Inden for regnskabsåret søges påvirkninger af valutakursændringer dækket ved indgåelse af valutaterminsforretninger. Resultatet af afdækning af valutaforhold indregnes under de finansielle poster. Foruden afdækning af indregnede tilgodehavender i valuta søges dækning for op til 12 måneder af det budgetterede fremtidige netto cash flow i valuta. Kurssikring har primært været anvendt for USD, EUR, AUD, GBP, HUF, SEK, NOK og JPY. Den største valutarisiko kommer fra driftsaktiviteterne, idet størstedelen af produktionen foregår i Danmark, mens salget primært sker uden for Danmark. Størstedelen af koncernens rentebærende gæld er optaget i EUR. Valutakurstab eller -gevinst på indregnede aktiver, passiver og de finansielle instrumenter, der er medgået til at afdække risikoen, er indregnet i resultatopgørelsen. Coloplast er i et vist omfang yderligere påvirket af omregning af nettoinvestering i datterselskaber i udlandet. Valutakurstab eller -gevinst opstår ved konsolidering af udenlandske datterselskaber til DKK i koncernregnskabet. Det er Coloplasts politik ikke at have betydende investeringer i udenlandske salgsdatterselskaber. Der vil naturligt være større beløb investeret i udenlandske produktionsdatterselskaber på grund af disse selskabers større investering i produktionsudstyr og -faciliteter. På statusdagen var der ikke foretaget afdækning af investeringer i udlandet. Gevinst eller tab ved omregning af nettoinvesteringer i datterselskaber til DKK er indregnet under egenkapitalen. Balance Den samlede balancesum er steget med 871 mio. kr. og udgør pr. 30. september mio. kr. I perioden er de samlede anlægsaktiver øget med 435 mio. kr., især som følge af investering i materielle anlægsaktiver. Varebeholdningen er steget med 155 mio. kr., og udestående debitorer og øvrige tilgodehavender er faldet med i alt 228 mio. kr. Bank- og værdipapirbeholdning er steget med 509 mio. kr. som følge af stigning i låntagningen, jf. nedenfor, med det sigte at styrke kapitalreserven. Kort- og langfristet bankgæld m.v. er samlet øget med 510 mio. kr. i perioden. Provenuet fra det optagne Private Placement lån er modtaget i april og anvendt til tilbagebetaling af anden bankgæld og en forøgelse af den frie likviditet. Gæld til leverandører og skyldige skatter er reduceret med henholdsvis 26 og 97 mio. kr. og udgør dermed en lavere andel af den samlede balance. Egenkapitalen er steget med 434 mio. kr. til i alt 1.6 mio. kr. og udgjorde pr. 30. september 23 37,3% af de samlede aktiver. Det er en stigning på 2,5%-point fra primo 20/03. Investeringer Den forventede fortsatte vækst i afsætningen nødvendiggør løbende investeringer i produktionsfaciliteter. I 20/03 er der KØB AF MATERIELLE ANLÆGS AKTIVER, BRUTTO I FORHOLD TIL OMSÆTNING 18/ 19/ 20/ 21/ 20/03 12,3% 11,4% 9,6% 8,0% 10,2%

15 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 LEDELSESBERETNING 15 - Coloplasts udviklere har bidraget til projektet ved at lave prototyper af systemet, ladet os afprøve det og lyttet til vores vurdering, siger Peter Christensen. Mine kolleger Lotte Jacobsen og Birthe Nissen har med deres praktiske viden fra tæt patientkontakt bidraget væsentligt til løsningen. foretaget investeringer i udvidelse af produktionsfaciliteterne i Ungarn og i mindre omfang i Danmark. Immaterielle anlægsaktiver indregnet i balancen udgjorde i 20/ mio. kr., hvilket er en stigning på 193 mio. kr. Stigningen skyldes primært tilkøbt goodwill fra selskaber, hvor ejerandelen er øget. De samlede investeringer i materielle anlægsaktiver er indregnet med mio. kr. Det blev i regnskabsåret besluttet at udvide Coloplasts fabrik i Ungarn, således at fabrikken i 25 vil beskæftige ca. 9 medarbejdere og fremstille produkter med en anslået salgsværdi på 1,5 mia. kr. Besparelsen ved at gennemføre produktion i Ungarn forventes at stige fra ca. 25 mio. kr. pr. år i 23/04 til ca. 75 mio. kr. pr. år i 25/06. I perioden forventes der dog omkostninger til flytning af produktionsudstyr og oplæring på ca mio. kr. pr. år. Den samlede investering forventes til 25 at udgøre godt 3 mio. kr. Investeringen forventes at betyde en skattemæssig besparelse på mio. kr. årligt i perioden Tilkøb og salg af forretningsområder Ejerandelen i den tyske home care forretning HSC er mod slutningen af året øget, således at moderselskabet for HSC koncernen pr. 30. september 23 indgik som 1% ejet. I starten af regnskabsåret blev den resterende andel på 10% i Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH købt. RESPEKT: NØGLEN TIL GODT SAMARBEJDE - Når man til daglig færdes i et miljø, hvor menneskets anatomi og fysiologi er almen viden, kan det være en udfordring at formidle knowhow til ikke-sundhedsuddannede, fortæller læge Peter Christensen. Han er hovedkraften bag undersøgelsen af et nyt system, der skyller tarmene for indhold. Tarmskyllesystemet er udviklet i et samarbejde mellem Coloplast og Analfysiologisk Laboratorium ved Århus Universitetshospital. - Samtidig er det en god læreproces at skulle fortælle om sit speciale til en flok videbegærlige teknikere, der stiller alle de dumme spørgsmål, man er nødt til at besvare for at udvikle produktet. For tre år siden gik Coloplast ind som sponsor i et forskningsprojekt, der skulle dokumentere kørestolsbrugeres særlige kontinensproblemer og finde bedre løsninger end afføringsmidler og mekanisk eller kemisk stimulering af tarmen. - Til gengæld for videnskabelige resultater har Århus Universitetshospital fået midler til videre forskning. Kørestolsbrugere og andre med afføringsproblemer får et effektivt system og dermed bedre livskvalitet. Samfundet får viden om nye behandlingsformer for den aktuelle sygdomsgruppe, slutter Peter Christensen. Pengestrømsopgørelsen Driftens likviditetsbidrag for året blev 911 mio. kr. Heraf er 783 mio. kr. anvendt til investeringer, primært i produktionsanlæg og bygninger. Frit cash flow blev dermed positivt med 128 mio. kr. mod 35 mio. kr. i forrige regnskabsår, bl.a. som følge af væsentligt højere investeringer, herunder 4 mio. kr., der blev anvendt til tilkøb af virksomheder, primært HSC. Fratrækkes det frie cash flow udbetaling af dividende til aktionærer og minioritetsinteresser på i alt 113 mio. kr. samt opkøb af egne aktier (netto) for 10 mio. kr., og tillægges finansieringen på 430 mio. kr., blev årets samlede likviditet øget med 435 mio. kr. Cash flow fra finansiering kommer fra lånoptagelse via den gennemførte Private Placement fratrukket andel anvendt til reducering af bankgæld.

16 16 LEDELSESBERETNING COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 Øvrige begivenheder Ny strategi og målsætning til 28 Coloplasts langsigtede mål er at nå en omsætning på mindst 9 mia. kr. i 28 og samtidig gradvist at øge overskudsgraden til 18%. Det er endvidere Coloplasts mål at opnå et afkast af gennemsnitligt investeret kapital (ROAIC) på 20%. Omsætningsmålet kan nås ved en organisk vækst på 10-12% årligt. Væksten skal primært komme fra det europæiske marked, men vil i stigende grad også blive baseret på vækst uden for Europa. Tilkøb og frasalg af virksomhed er et væsentligt element i Coloplasts strategi. Gennemførte tilkøb vil øge omsætningen ud over 9 mia. kr. Til indsatsen for gennem organisk vækst at nå de mål, der er fastsat, skal lægges mulighederne for at købe værdiskabende virksomhed, indgå alliancer, der kan styrke eksisterende forretningsområder, samt afhænde ikke værdiskabende aktiviteter. Coloplast har siden de seneste opkøb i 21 opbygget et betydeligt finansielt beredskab, og emner for opkøb behandles løbende. Selskabet vil fremover primært udvide sin produktionskapacitet i lande med lavere omkostninger end Danmark. I første omgang er fabrikken i Ungarn under udbygning. Etableringen af den første tredjedel af denne fabrik er nu gennemført, og det er planen, at fabrikken, der skal producere stomi-, sårpleje- og kontinensprodukter, skal være fuldt udbygget i 25. Organisation Med den nye strategi er to forretningsområder, sårpleje og hudpleje, omdannet til selvstændige forretningsenheder. Ansvaret for udvikling, produktion og markedsføring på hudplejeområdet blev fra 1. september 23 samlet i en selvstændig forretningsenhed under ledelse af direktør Tom Ryan. Tom Ryan fik dermed det kommercielle ansvar for de samlede hudplejeaktiviteter og refererer nu til koncerndirektionen. Sårplejeområdet blev ligeledes samlet i én forretningsenhed under ledelse af Finn Ketler, der tiltrådte som direktør den 17. november 23. I Europa, hvor Coloplast har en god markedsposition, vil salg og distribution af produkterne blive varetaget af den nye forretningsenhed gennem samarbejde med Coloplasts datterselskaber, der betjener markederne. Sårplejeforretningsenheden refererer ligeledes til koncerndirektionen. Samtidig med etableringen af de to forretningsenheder for hud- og sårpleje blev Coloplasts aktiviteter i USA på stomi- og kontinensområderne knyttet tæt til home care virksomheden Sterling Medical Services. Pr. 1. oktober 23 blev salgsorganisationen ændret, bl.a. med selvstændige salgsstyrker for stomi- og kontinensområderne. For at fremme en global salgsstrategi inden for stomi og kontinens indgår både Coloplasts datterselskab i USA og i Canada nu i salgsorganisationen i lighed med de øvrige datterselskaber. Direktør Jens Fabricius har fremover det samlede ansvar for alle salgsaktiviteter i Nord- og Sydamerika. Øvrige ledelsesmæssige forhold Aktieoptionsprogrammet for 20/03 omfatter direktionen og ca. 2 ledende medarbejdere. Programmet er for første gang afhængigt af opnåelse af to væsentlige mål for koncernen, nemlig overskudsgraden og værdiskabelsen (Economic Pro- Lagerchef Howard Keir (th) og lagermedarbejder Ann Castro på plukkelageret i England, hvor produkterne lægges i transportable kurve og bringes til pakkeområdet. DRØMMELAGERET I ENGLAND - Den bedste investering var nok computersimulationsmodellen, som vi udviklede i samarbejde med Koncernlogistik. Modellen hjalp os til at finde ud af, hvor kurvene ville støde sammen og skabe flaskehalse, fortæller lagerchef Howard Keir fra projektgruppen, der på kun ni måneder udviklede et lagersystem, som mange kunne ønske sig. Transportsystemet på det engelske datterselskabs lager har gjort det muligt at optimere håndtering, kundetilpasning, plukning, emballering og forsendelse af ordrer. - Vi ville ikke nøjes med en standardløsning, fortæller logistikchef Christian Kløve. Under installationsarbejdet har vi udviklet og forbedret systemet. Det har givet et godt resultat, ikke mindst fordi vi har kunnet trække på eksperterne i Koncernlogistik og Koncern-IT.

17 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 LEDELSESBERETNING 17 fit) i finansåret 20/03. Begge mål er nået, hvorfor der udløses ca optioner, der kan udnyttes til en gennemsnitskurs, der fastsættes med udgangspunkt i gennemsnittet af børskursen i de første fem børsdage efter årsregnskabsmeddelelsen. Optionerne kan udnyttes i perioden Værdien af tildelingen (beregnet som Black & Scholes værdien pr. option gange det antal tildelte optioner) til hver enkelt modtager kan ikke overstige to måneders nettoløn på tildelingstidspunktet. Forskning og udvikling Coloplast Research er center for strategisk forskning og materialeudvikling på teknologiske kerneområder. De vigtigste områder er klæberteknologi, overfladebehandling, hydrogeler og biomaterialer samt den biologiske sammenhæng, de indgår i, når de f.eks. bruges på hud, slimhinder og andet væv. Forskningscentret arbejder tæt sammen med universiteter og andre offentlige samarbejdspartnere. Centret deltager i to EU vækstrammeprogrammer og to innova tionsprogrammer med støtte fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Da forskningsindsatsen i stigende grad afhænger af, at Coloplast kan ansætte kompetente polymerforskere, har Coloplast Research i 20/03 støttet oprettelsen af en international ingeniørlinje under Dansk Polymer Center på Danmarks Tekniske Universitet. Koncernen anvendte i 20/03 et beløb svarende til 3% af omsætningen på forskning og udvikling. Af dette beløb går en del til anvendt forskning og basal materialeudvikling i Coloplast Research. IT Der er gennemført en opgradering af beredskabet til sikring af IT-systemerne mod virus og andre angreb udefra. Blandt de nyeste initiativer er et fælles virusscanningsværktøj og central styring af udbredelsen af virusværn. Det nye ERP system (Enterprise Resource Planning) er taget i brug på fabrikken i Thisted og i Coloplast GmbH i Tyskland, de to største enheder inden for produktion og salg/distribution. Parallelt hermed blev systemet også indført i brystplejeenheden, hvor et fælles system for produktionen i Tyskland og salgsafdelingen i USA blev etableret. De danske fabrikker i Kokkedal og Humlebæk forventes at indføre systemet i 1. kvartal 23/04. Forretningsmæssige risici Overordnede forhold Hovedparten af Coloplasts produkter sælges enten direkte til sundhedsmyndighederne eller sælges med tilskud fra myndighederne. Opstår større reduktioner i disse tilskud, må det forventes at medføre en reduktion i omsætning og resultat. Tilskudsordningerne betyder, at prisfastsættelsen for en væsentlig del af Coloplasts produkter sker ved en forhandling med de lokale sundhedsmyndigheder. Coloplasts afsætning er derfor indirekte følsom over for udsving i samfundsøkonomien. Markeds- og brancheforhold Konkurrenceintensitet Coloplast markedsfører sine produkter på globale nichemarkeder med få store leverandører. Selskabet er blandt de ledende udbydere i Europa. I Nordamerika er markedsandelene encifrede på de fleste produktområder. Kunder Behandlerne kan som hovedregel vælge, hvilken leverandørs produkt de vil anvende, men det er oftest de lokale sundhedsmyndigheder, der betaler for produktet, og dem, Coloplast forhandler priser med. I praksis forhandler Coloplast med relativt få, men store kunder. Leverandører Coloplast anvender et mindre antal specielle råvarer. For disse råvarer har Coloplast så vidt muligt sikret sig garantier for forsyningerne eller selv etableret produktion. Substitution Der foregår en stadig udvikling af nye behandlingsformer, herunder operationsformer, som over tid kan medføre ændringer i behovet for selskabets produkter. Coloplast overvåger nøje denne udvikling og samarbejder med førende specialister inden for alle sine produktområder. Den 30. december 20 udbrød der brand på lageret i Coloplasts danske salgsselskab. 50 brandfolk formåede ikke at redde bygningen, men tre arbejdsdage efter branden kunne leverancerne genoptages ved at trække på lagrene i flere europæiske lande. Virksomhedsforhold Medarbejderforhold Coloplasts ledelse har siden 16 foretaget systematiske målinger af medarbejdernes tilfredshed og bl.a. herigennem skabt grundlag for at indrette selskabets personalepolitik således, at selskabet kan være en attraktiv arbejdsplads for kompetente medarbejdere. Coloplast har et omfattende internt uddannelsesprogram og tilstræber at tilbyde gode arbejdsforhold og et konkurrencedygtigt lønniveau, der for mange medarbejdere består af både fast løn og incitamentsordninger, enten i form af bonusordninger eller, for en gruppe ledere, optionsordninger. Miljømæssige forhold Coloplasts produktionsselskaber i Danmark og Tyskland er certificeret efter miljøledelsesstandarden ISO 141. Hvert år gennemgås fabrikkernes miljøforhold detaljeret. Coloplasts miljøaktiviteter omfatter overvågning af forbrug af råvarer og hjælpestoffer, affaldsgenerering, luftforurening samt risikoforhold. Alle væsentlige miljøforhold overvåges, myndighedskrav overholdes, og

18 18 LEDELSESBERETNING COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 korrigerende handlinger iværksættes, hvis der konstateres afvigelser. Forsikringsforhold Selskabets internationale tilstedeværelse og aktivitet indebærer forskelligartede risici i relation til de enkelte landes juridiske rammer og øvrige lokale forhold. Selskabet sikrer løbende, at disse risici afdækkes af relevante forsikringer, herunder sikring af aktiver og medarbejdere samt driftsstop og produktansvar. Forsikringsdækningen vurderes løbende i samarbejde med internationalt erfarne og anerkendte forsikringsrådgivere. Kapacitet I takt med omsætningsvæksten gennemføres udbygning af ejendomme og maskinpark. En større udbygningsplan er under udførelse i Ungarn. Forskning og udvikling Coloplast søger gennem patentering at beskytte alle sine opfindelser, især inden for klæber-, plast- og procesteknologi. Dette sikres i overensstemmelse med selskabets patentpolitik ved løbende at overvåge og evaluere udstedte patenter inden for relevante områder. Coloplast søger konsekvent at sikre eneretten til nyudviklede produkter og processer, men den samlede forretning er ikke afhængig af enkelte patenter. På grund af patenternes kompleksitet kan Coloplast blive involveret i patentsager. Der har i det forgangne år ikke været anlagt retssager mod Coloplast, der indebærer væsentlige økonomiske risici. Varemærker og branding Coloplasts varemærker og firmalogo gør virksomheden let genkendelig for kunderne og skaber sammenhæng mellem virksomheden og dens produkter og service. Branding indgår som en integreret del af produktudviklingsprocessen, og selskabets Branding Guide angiver regler for brugen af Coloplasts hovedvaremærker sammen med firmalogoet på alt produktmateriale. Det er Coloplasts politik at beskytte varemærker og logo i alle lande med betydelige salgsaktiviteter. Finansielle forhold Bestyrelsen har vedtaget en politik for styring af koncernens finansielle risici. Politikken fastsætter retningslinjer og grænser for finansielle transaktioner, og dermed hvilke risici Coloplast samlet er påvirket af. Afdækning af finansielle risici styres fra hovedsædets finansfunktion. Der stiles imod at minimere de finansielle risici, så det enkelte års regnskabsmæssige resultater ikke påvirkes markant af store udsving i valuta og renter. Kapitalberedskabet søges holdt på et niveau, hvor det giver stor fleksibilitet og sikrer nødvendig likviditet til forventede fremtidige aktiviteter under hensyntagen til ønsket om at minimere kapitalomkostningerne. Valutakursforhold Valutakursudsving påvirker omsætningen, idet den altovervejende del af Coloplasts salg hidrører fra lande uden for Danmark. Inden for regnskabsåret søges effekten af valutakursændringer afdækket ved indgåelse af valutaterminsforretninger. For- SATSNING PÅ UKENDT TEKNOLOGI - For få år siden var lasersvejsning af plast en umoden teknologi, som vi tog op, efter at jeg havde identificeret muligheden i mit PhD projekt, fortæller teknologiingeniør Ingrid Fink. Vi har siden udviklet teknologien i samarbejde med udenlandske leverandører og universiteter. Nye muligheder for designerne Når en klæberplade svejses på en stomipose med varmesvejsning, opvarmes plastmaterialerne med et varmt værktøj, som samtidig presser enkeltdelene sammen. Metoden sætter derfor grænser for stomiposernes facon og størrelse. Med lasersvejsning har designerne derimod frie hænder til i højere grad at optimere klæberes og posers udformning til forskellige typer af stomi. Laseren kan f.eks. svejse de to midterste lag af en stomipose sammen uden også at svejse resten af lagene: Laserstrålen passerer uhindret igennem de fleste plastmaterialer og bremses først af farvepigment på det lag, der skal svejses. Farven optager laserstrålens energi, og materialet svejses. - Det er et privilegium at arbejde i en virksomhed, der tør satse på teknologisk landvinding med al den usikkerhed, det indebærer, siger gruppeleder Kim Bager (tv), der her tester laserudstyret sammen med Ingrid Fink. Det første medicoprodukt med lasersvejste samlinger er på vej ud på markedet: Easiflex Convex Light.

19 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 LEDELSESBERETNING 19 uden afdækning af bogførte tilgodehavender i valuta søges normalt dækning for op til 12 måneder af det budgetterede fremtidige netto cash flow i fremmed valuta. Det er i øvrigt selskabets politik ikke at spekulere i valutakursudsving, men aktivt at afdække kommercielt opståede risici. Coloplast er til en vis grad påvirket af omregning til DKK af investeringer i udenlandske datterselskaber. Renteforhold Udsving i renterne på de finansielle markeder påvirker den rentebærende gæld og likviditetsreserven. Effekten på den netto rentebærende gæld reduceres ved optagelse af fastforrentede langfristede lån. Rentefølsomheden på korte driftskreditter og overskudslikviditet vil til en vis grad udligne hinanden. Kreditforhold Betaling af Coloplast produkter kommer altovervejende fra offentlige sundhedsmyndigheder og sygekasser. Der anses derfor kun at være en begrænset risiko på debitortilgodehavender, hvilket også anses gældende for salg via tredjeparts distributører. I finansielle forhold anvendes udelukkende anerkendte finansielle institutioner som samarbejdspartnere. Likviditetsforhold Den finansielle planlægning søger at minimere kapitalomkostningerne, samtidig med at der fastholdes en stor finansiel fleksibilitet. Der søges til enhver tid fastholdt et kapitalberedskab, der kan dække de forventede likviditetsudsving fra driften, mulige investeringer og eventuelle strategiske tiltag. Coloplast søger derfor at anvende gunstige vilkår i de finansielle markeder til at sikre langfristede faciliteter og undgå, at for stor en andel af gældsforpligtelserne forfalder i et enkelt år. Øvrige risici Coloplast har opbygget et beredskab, der skal sikre en hurtig indsats ved større uheld samt begrænse følgevirkningerne for mennesker og miljø på koncernens fabrikker. Bygninger og procesanlæg er indrettet, så de udgør mindst mulig brandrisiko, og der er installeret en effektiv, skadebegrænsende brandsikring. På koncernens fabrikker er der etableret beredskabsgrupper af medarbejdere, som har gennemgået en uddannelse i brandbekæmpelse, førstehjælp samt forureningsbekæmpelse. Der afholdes årlige øvelser på fabrikkerne med deltagelse af de lokale brandvæsener. Videnressourcer Ledelsen anser en forøget værdiskabelse til alle interessenter for at bidrage bedst til konkurrenceevnen og dermed også til selskabets økonomiske udvikling på langt sigt. Coloplast har etableret en proces, som med afsæt i Mission og Værdisæt systematisk styrker selskabets samlede viden om værdiskabelsen. Innovation er en væsentlig forudsætning for at øge værdiskabelsen. Opsamling af

20 20 LEDELSESBERETNING COLOPLAST ÅRSRAPPORT 20/23 De spændende kunstinstallationer en kæmpemæssig gul boble, der vokser ud af væggen, en overdimensioneret bloddråbe, der kommer ned fra loftet er et signal til medarbejderne om, at det er tilladt at tænke ander ledes. At være lidt sprælske. Bjarne Worsøe og Mogens Guldager Kristensen, begge fra udviklingsafdelingen, tester filtrene. LEVENDE UDVIKLINGSMILJØ Nye fysiske rammer har skabt et inspirerende udviklingsmiljø i stomidivisionen. Det overordnede mål er at bryde vanetænkning og stimulere medarbejdernes innovative ressourcer. Udviklingsingeniør Bjarne Worsøe arbejder med udvikling af de kulfiltre i stomiposerne, der blandt andet modvirker lugtgener. Han er meget begejstret for det nye udviklingsmiljø, der huser udviklingsafdelingens 35 medarbejdere. - Jeg er overbevist om, at udviklingstiden bliver kortere. Vi vinder op til halve år, fordi vi har så let adgang til viden og kommunikation, og fordi det er muligt at have flere udviklingsforløb i gang på samme tid. - Da filterkompetencegruppen, som jeg er tilknyttet, fik til opgave på kort tid at udvikle et nyt filter til Assura poseserien, havde vi på et tidspunkt brainstorming, udvikling af nyt koncept, test af produkt og kontakt til patentagent i gang på samme tid. I løbet af 30 dage havde vi løst opgaven. Det havde simpelthen ikke været muligt i vores gamle lokaler, understreger Bjarne Worsøe. viden om Coloplasts relationer til de vigtigste interessenter, der bl.a. danner grundlag for Coloplasts innovationsevne, er sat i system, så interessenterne bliver hørt. Medarbejderne får på den måde indgående viden om sammenhængen mellem de indsatser og resultater, som skaber fremgang. Derfor kalder vi også beretningen herom for vores videnregnskab. Dette rapporteres der om i den supplerende beretning fra side 59. Der er fire hovedafsnit, et for hver hovedgruppe af interessenter: Kunder, medarbejdere, samfund og aktionærer. Her beskrives virksomhedens strategi, og hvordan ledelsen sætter mål for og følger op på indsatser og resultater. Det er nu sjette år i træk, at Coloplast udarbejder en sådan beretning. Miljø Coloplasts fabrikker er underlagt en række myndighedskrav om miljøgodkendelse og grønne regnskaber. Ledelsen har etableret et miljøledelsessystem efter ISO 141 standarden til forebyggelse og reduktion af miljøpåvirkningerne. Coloplasts fabrikker i Danmark har været miljøcertificeret siden 17, og der er nu indført miljøledelsessystemer på de fleste fabrikker. Det er besluttet at stille ens krav til Coloplasts miljø- og arbejdsmiljøindsats, uanset hvor i verden produktionen foregår, og at alle systemer skal certificeres løbende. I den supplerende beretning berettes i hovedafsnittet om samfundet, fra side 64, om selskabets bidrag til en bæredygtig udvikling og om FN s Global Compact, herunder miljø.

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

2001/2002 G L O B A L I S E R I N O G V Æ K S N G M U L I G H E D R I R D F O U D

2001/2002 G L O B A L I S E R I N O G V Æ K S N G M U L I G H E D R I R D F O U D 21/22 G L O B A L I S E R I N G O G V Æ K S T M U L I G H E D E R O G U D F O R D R I N G E R Leger med rummet Kaspar Bonnén arbejder med rummet. Han kan lide ting i rummet, synes, de gør maleriet mere

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Årsrapport Årsrapport

Årsrapport Årsrapport Årsrapport 2004/05 Indhold 3 Ledelsesberetning 6 Forretningsresultater 9 Forventninger 10 Strategi og målsætning 11 Forretningsområder 20 Geografiske markeder 23 Risikostyring 24 Selskabsledelse 26 Bestyrelse

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Coloplast kort fortalt. Indhold. www.coloplast.com/aarsrapport. Coloplast kort fortalt 2

Coloplast kort fortalt. Indhold. www.coloplast.com/aarsrapport. Coloplast kort fortalt 2 Årsrapport 20 / 21 Indhold Coloplast kort fortalt Coloplast kort fortalt 2 5 års hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse og direktion 4 Ledelsens beretning 5 Regnskabsberetning 11 Risikofaktorer 15 Regnskabspraksis

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

19 98 Å r s b e r e t n i n g 19 9 9

19 98 Å r s b e r e t n i n g 19 9 9 Årsberetning 1998 1999 Indhold 2 Coloplast kort fortalt 3 10 års hoved- og nøgletal 4 Bestyrelse og direktion 5 Bestyrelsens beretning 10 Regnskabsberetning 16 Risikofaktorer 18 Aktionærforhold 21 Regnskabspraksis

Læs mere

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005 Huldæk Inden gennemgangen af NTR koncernens regnskab for 2004 vil jeg gerne bruge et par minutter på at forklare, hvad det er for betonelementer, vi egentlig producerer på vore fabrikker i BPC. Vi har

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL

FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Årsrapport 2005/06 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 2005/06 LEDELSESBERETNING FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Mio. DKK 2001/02 *) 2002/03 *) 2003/04 *) 2004/05 2005/06 Resultatopgørelse Nettoomsætning 5.567 5.610 6.069

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere