Redegørelsen er bestilt i forlængelse af ministerens besvarelse af henholdsvis spørgsmål 1247 (2.samling) stillet af Morten Østergaard (RV):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelsen er bestilt i forlængelse af ministerens besvarelse af henholdsvis spørgsmål 1247 (2.samling) stillet af Morten Østergaard (RV):"

Transkript

1 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 184 Offentligt 22. juni 2005 /pea Sag Redegørelse for forløbet omkring Firmastartpakken Økonomi- og erhvervsministeren har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S) redegøre for en række forhold i forbindelse med produktion og distribution af en CD-rom med en digital firmastartpakke. Redegørelsen er bestilt i forlængelse af ministerens besvarelse af henholdsvis spørgsmål 1247 (2.samling) stillet af Morten Østergaard (RV): Er det Økonomi- og Erhvervsministeriets opgave og politik at bestyrke visse kommercielle produkters og leverandørers markedsposition gennem ministeriets aktiviteter, som det er sket i forbindelse med firmastartpakken fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor Microsofts ERP-program C5 distribueres til nystartede virksomheder i ministeriets navn? ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade København V Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Og spørgsmål 1236 (2. samling) fra Per Clausen (EL): Vil ministeren redegøre for, hvorfor det kun er Microsoft, som har fået mulighed for at markedsføre sit økonomistyringsprogram i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nye firmastartpakke (Computerworlds it-nyheder den 20. april 2005)? Konkret har ministeren i forlængelse af spørgsmålene bedt E&S redegøre for følgende to spørgsmål: 1. Hvilken rolle de private partnere præcist har spillet i forbindelse med produktion og distribution af pakken? 2. Hvordan gruppen af private bidragydere er udvalgt? Nærværende notat indeholder den af ministeren bestilte redegørelse. Baggrund Firmastart-pakken er en CD-rom med værktøjer og informationer, der hjælper iværksættere og små virksomheder med at drive virksomhed. CD-rommen er opdelt i otte overordnede områder: 1. En god ide? 2. Salg 3. Penge 4. Tryghed 5. Netværk 6. IT og internet 7. Forretningsplan 8. Klar til start?

2 2/9 Indholdet på CD-rommen er primært taget fra Firmastart, der er et univers på erhvervsportalen Virk.dk, der hjælper nye og eksisterende små virksomheder med information og værktøjer til at løse administrative opgaver. Selve Virk.dk er opstået efter en projektkonkurrence som et offentligtprivat partnerskab mellem Krak og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S), der bygger på, at begge parter har både pligter og rettigheder. Begge parter bidrager således til udvikling og drift af portalen, og Krak har bl.a. - via det 100 % ejede datterselskab Virk A/S - investeret et større tocifret millionbeløb i udvikling af portalen. Til gengæld for de indledende investeringer og de løbende bidrag til den daglige drift, har Virk A/S en række rettigheder i forhold til indhold mv. på portalen. Disse rettigheder kan udnyttes til kommercielle formål, da virksomhedens investeringer naturligvis er baseret på en forventning om fremtidig indtjening. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens kontrakt med Virk A/S er en såkaldt ydelseskontrakt, hvor styrelsen ikke ejer portalen i sin helhed, men i stedet mod betaling har ret til en række ydelser på portalen fra den private partner, Virk A/S. F.eks. til at få indhold lagt på, modtage indberetninger mv. Konstruktionen med et partnerskab mellem offentligt og privat er derfor ikke skabt til Firmastart, men en fortsættelse og udbygning af et igangværende partnerskab om udvikling og drift af en portal, hvor en række private virksomheder allerede spiller en synlig rolle. Halvdelen af forsiden og en del af de øvrige sider er således afsat til privat indhold, så brugerne både kan få offentlige og private værktøjer og informationer til brug ved løsning af administrative opgaver. E&S formål med at lave Firmastart CD-rommen har været todelt: 1. Markedsføre Firmastart og Virk.dk generelt overfor målgruppen. 2. Få en række værktøjer og informationer til gavn for iværksættere og små virksomheder bragt direkte ud til de potentielle slutbrugere. Der har været meget stor interesse for pakken, der er trykt i ca eksemplarer. Samtlige private partnere melder om stor efterspørgsel og tilfredshed med det samlede produkt. Redegørelse for de private partneres rolle Der kan altid ligge et problem i at samarbejde med private parter, hvor disse naturligt må få deres navn nævnt som del af det endelige budskab.

3 3/9 E&S overvejede problemstillingen i lyset af, at der skulle formidles reel viden om de problemer, iværksættere har i deres hverdag. Overvejelserne førte i den konkrete situation frem til et samarbejde med en række udvalgte indholdsleverandører. Det er E&S, der har været i dialog med en række potentielle indholdsleverandører og herefter har valgt dem ud, der både havde ressourcerne og ønskede at medvirke. Det kan diskuteres, om dette valg skulle have fulgt efter en offentlig opfordring til at indgå i et samarbejde. Styrelsen fandt det dog hensigtsmæssigt umiddelbart at vælge bidragyderne ud med henblik på i videst muligt omfang at få CD-rommen til at udgøre og fremstå som et samlet hele. De private partneres bidrag til CD-rommen kan henføres til to typer bidrag: A. Direkte omkostninger. Det vil sige penge der er betalt til udvikling, produktion, distribution og markedsføring af projektet. B. Indirekte omkostninger. Det vil sige brugt tid samt immaterielle aktiver som eksempelvis den software og rådgivning, der er investeret i projektet. De samlede bidrag til CD-rommen fremgår af nedenstående skema. Partner Arbejdsformidlingen Direkte omkostninger (kr.) CDrommer købt til egendistribution Software og værktøjer Indholdsmæssige bidrag 0 0 Tekst om arbejdsformidlingens tilbud til iværksættere Krak Ekstralang prøvelicens til Krak*Outlook og Krak*Kørebog Symbolik 0 0 Salgspræsentation i powerpoint Tekst om salg og værktøjsunderstøttelse Tekst om værktøj Øvrige omkostninger/bidrag** (hvis muligt omregnet til kroner) 10 AC timer til koordinering samt 3 AFkonsulenttimer kroner til Krakprodukter* og 38 timer af 1000 kr. til materiale, tekster, billeder, korrektur, beskrivelse af proceduren for bestilling af CD-rommen, opfølgning m.v. Værdi af software kr. Omkostninger til kommunikationsbureau kr VIRK A/S Multidata 0 0 Redaktionelt indhold fra Virk.dk Tekst om administration og løn Koordinering, projektledelse, redaktionel ekspertise og teknisk implementering kr*+ Omkostning internt Multidata kr kr. Omkostninger eksterne samarbejdspartnere kr. Omkostning til distribution kr kr.

4 4/9 Microsoft Prøvelicens til OneNote og C5 Tekst til værktøj Projektstyring, test af komponenter, PR håndtering, online markedsføring, design og godkendelse af tekster til CD, juridiske godkendelser kr. Distribution kr. Tastaturer og mus kr.* C5 Light licenser kr.* KPMG Forretningsplan, kontoplan og checkliste Tekster til forretningsplan og skat og moms Ret&Råd Tekster om selskabets form og selskabets fundament Nordea Tekster om finansiering og gode råd når du går i banken kr.*. Se note*** kr.* Se note*** Se note*** Dana Tekster om tryghed kr.* + konsulenttid kr. I Alt (Partnere) I alt E&S Film udviklet tidligere i forbindelse Projektledelse ca. 70 timer med Virk/Firmastart *Bidrag til konkurrence ** Estimeret af partneren *** Bidrag til interne omkostninger eks. arbejdstid indgår ikke i udregning, da disse tal ikke er oplyst. Som det fremgår, har de private partnere på forskellig vis ydet betydelige bidrag til udvikling og/eller distribution af CD-rommen. De samlede private bidrag har en samlet værdi på ca. 1 mio. kr. plus omkostninger til tryk af de CD-rommer, de selv har modtaget (4,5 kr. stykket), mens E&S bidrag (med en timepris på 500,00 kr.), har en værdi af ,00 kr. plus omkostninger til tryk af de CD-rommer E&S og Arbejdsformidlingen har modtaget til distribution. Selv hvis der var tale om et traditionelt kunde-leverandør forhold, ligger E&S omkostninger således klart under Finansministeriets grænse for, hvornår der skal afholdes et egentligt udbud. Partnerne har således med undtagelse af AF - selv finansieret udvikling af deres indholdsbidrag, herunder udvikling og produktion af film og værktøjer. Partnerne har desuden selv finansieret de eksemplarer af Firmastartpakken, de har anskaffet til videredistribution, samt stået for den egentlige distribution af en stor del af CD-rommerne. Uden disse betydelige bidrag, var der tre muligheder: 1. Et større offentligt bidrag, hvilket ikke var muligt indenfor de givne bevillinger, eller 2. en indsats på et lavere ambitionsniveau, fx i form af en mere traditionel papirfolder til omdeling på biblioteker, offentlige kontorer mv., eller 3. ingen indsats

5 5/9 På denne baggrund - og på baggrund af en antagelse om, at meget af den viden iværksættere har behov for, bedst findes i private virksomheder - valgte E&S og VIRK A/S at udbygge det partnerskab, der allerede var etableret omkring hovedportalen Virk.dk, med en række andre relevante partnere, der i kraft af deres daglige virke havde informationer og/eller værktøjer, med værdi i forbindelse med start og drift af virksomhed. Styrelsen var i den forbindelse opmærksom på, at samarbejdet med private partnere indebar, at de private partneres logo m.v. ville indgå i pakken, hvilket kunne opfattes som et problem. Set i forhold til ovenstående alternativer om en mindre ambitiøs indsats eller ingen indsats, valgte E&S dog på baggrund af en samlet vurdering at acceptere privat synlighed som prisen for et bedre produkt. Hensigten med at inddrage private partnere har således ikke på noget tidspunkt været at fremme eller cementere et bestemt privat produkts markedsposition. Skulle dette alligevel være sket, er det utilsigtet og beklageligt. Målet har gennem hele processen været, at skabe en winwin situation til slutbrugerne. Pakkens afsender er VIRK A/S og de private partnere, der alle står trykt på coveret til CD-rommen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremstår ikke som officiel afsender af pakken. Hverken på print uden på selve pakken eller under rubrikken Hvem står bag? på CD-rommen. Der er således ikke tale om privat sponsorering af et offentligt produkt, men om et offentligt-privat partnerskab. Som det fremgår ovenfor, har E&S på flere måder deltaget i udviklingen af pakken. Konkret har E&S bl.a.: Koordineret indsamlingen af bidrag fra de private partnere og projektledet udviklingen af CD-rommen. Stillet en stor mængde offentlige informationer og værktøjer fra Firmastart på Virk.dk gratis til rådighed. Finansieret den tekniske og grafiske tilpasning af indholdet fra Firmastart på Virk.dk til udgivelse på en CD-rom. Betalt for tryk af de CD-rommer og de materialer, AF og E&S selv har stået for distributionen af. Forestået et pressemøde, hvor pakken blev lanceret. Redegørelse for valget af private partnere Selvom E&S ikke juridisk har været forpligtet til at udskrive et egentligt udbud, var E&S fra start opmærksom på, at der kunne ligge to problemer i et for tæt samspil med private partnere: 1. Produktets kvalitet kunne blive dårligere end det, der kunne laves som en ren offentlig løsning, fordi de private partnere ville prioritere salg og markedsføring højere end den saglige kommunikation på et højt fagligt niveau, det var målet at lave. 2. Andre private virksomheder kunne føle sig forbigået.

6 6/9 For at håndtere disse potentielle problemer, blev de private partnere udvalgt efter følgende kriterier: 1. Evne til at distribuere og markedsføre materialet effektivt til målgruppen 2. Værdi af bidrag der stilles til rådighed på CD-rommen herunder evne til at bidrage med faglig specialviden på et højt niveau indenfor de områder, der er relevante i forbindelse med start og drift af virksomhed Det første kriterium blev opstillet for at skabe størst mulig rækkevidde i forhold til målgruppen nuværende eller potentielle iværksættere. Samtidig erfarede E&S, at der skulle en vis størrelse til for at kunne bidrage, da ambitionsniveauet for distribution og udbredelse var meget højt. En væsentlig del af E&S mål med at lave pakken var at udnytte private ressourcer og viden bedst muligt som løftestang til at formidle mere viden og flere værktøjer af høj kvalitet, end styrelsen ville være i stand til med egne midler. Den faktiske distribution tyder på, at dette er lykkedes, idet antallet af CD-rommer, der konkret er uddelt til potentielle iværksættere, er langt større end E&S ville have haft mulighed for på egen hånd, med de bevillinger der var til rådighed. Målet med det andet kriterium var at sikre størst mulig brugsværdi for målgruppen. Hensigten var at stille så meget rådgivning, værktøjer og skabeloner til rådighed som overhovedet muligt uanset om informationer mv. kom fra det offentlige eller respekterede og veletablerede private virksomheder. Målet var at skabe den bedst mulige løsning for slutbrugerne. Der har i dialogen med partnerne været understreget to væsentlige og ufravigelige kriterier fra E&S gennem hele udviklingsforløbet: 1. Kommunikationen skulle foregå på målgruppens præmisser og ikke afsenderens. Derfor er marketingbudskaber redigeret fra, hvis de ikke har klar relevans for slutbrugerne. 2. E&S har forbeholdt sig - og også brugt - retten til at redigere alle enkeltbidrag, så tonen blev forståelig for målgruppen og tilpasset det øvrige indhold, således at Firmastartpakken udgør mere end summen af de enkelte dele. Det samlede produkt der skaber et overblik, ingen af partnerne kunne skabe alene vare således formentlig kun muligt i kraft af E&S bidrag som samlende offentlig partner og koordinator. For at sikre kommunikation på modtagerens præmisser blev de otte emner, der udgør CD-rommens emneinddeling, defineret, inden potentielle partnere blev kontaktet.

7 7/9 Efterfølgende blev der lavet en begrænset liste over potentielle partnere indenfor hvert emneområde. Partnere har ikke haft bemyndigelse til at godkende andre partnere. E&S har heller ikke givet partnerne eksklusivret på CD-rommen. E&S har bevidst tilstræbt at ramme en balance, hvor der på den ene side var ønsket om at inddrage og drage nytte af de private partnere for at skabe det bedst mulige produkt, og på den anden side ønsket om ikke at fremme bestemte private virksomheders markedsposition disproportionalt. Konkret blev følgende partnere kontaktet i kronologisk rækkefølge: DANA Dana blev valgt på baggrund af tidligere dialog i forbindelse med udarbejdelse af Firmastart.dk. DANA var meget opsat på at yde et markant og konstruktivt bidrag til den endelige CD-rom. Arbejdsformidlingen Arbejdsformidlingen blev engageret primært som en distributionskanal. Målgruppeanalyser pegede på, at en relativt stor andel iværksættere starter egen virksomhed, fordi de ikke kan finde arbejde hos andre, hvorfor de med fordel kan nås via Arbejdsformidlingen. Ligeledes fremstod Arbejdsformidlingen som en god distributionskanal i forhold til mulighederne for at ramme nuværende eller potentielle etniske iværksættere. KPMG På grund af DANA s samarbejde med KPMG omkring ErhvervsSparring (der tilbyder iværksættere kompetent sparring fra erfarne erhvervsfolk), var det naturligt også at inddrage KPMG. KPMG satser meget på små virksomheder og var meget villige til at dele deres erfaringer på CD-rommen. Nordea Efter afslag fra Danske Bank indledtes dialog med Nordea. Nordea indvilgede i at stille deres ekstensive filialnet til rådighed samt viden om finansiering for iværksættere. Ret&Råd Efter afslag fra Kromann Reumert indledtes dialog med Ret&Råd Advokater, der meldte meget positivt tilbage og ydede et stort bidrag til det endelige produkt. Microsoft Efter længere tids dialog med en anden virksomhed, indledtes dialog med Microsoft. Hensigten var at vurdere, hvorvidt Microsoft kunne tilbyde større værdi til projektet end en eventuel gratis officepakke fra den anden virksomehd. De to partnermuligheder skabte gode forhandlingsvilkår for E&S og VIRK A/S. Den anden virksomhed, der var i betragtning, ønskede imidlertid i sidste ende ikke at deltage i projektet, da de ikke mente, at de kunne supportere initiativet godt nok. Microsoft kom sideløbende med et meget attraktivt tilbud om gratis prøvelicenser på OneNote og det danske udviklede ERP-system C5, der ik-

8 8/9 ke normalt tilbydes til iværksættere. Samtidig forpligtede Microsoft sig til at promovere Firmastartpakken på deres hjemmeside og distribuere eksemplarer af CD-rommen i første omgang, der efterfølgende blev forhøjet. Da der er begrænset plads til rådighed på en CD-rom blev der kun lagt det ene ERP-system på CD-rommen, der samlet blev vurderet som mest attraktivt. Symbolik Symbolik laver powerpointpræsentationsløsninger til små virksomheder i Danmark. Med henblik på at styrke rådgivning indenfor salgsområdet, blev Symboliks tilbud om at lave et grais powerpointsalgsredskab til Firmastartpakken accepteret. Krak For at styrke salgsområdet yderligere på CD-rommen blev VIRK A/S modervirksomhed Krak inddraget, da Krak råder over mange interessante værktøjer, der understøtter virksomheders salgsindsats. Multidata Multidata satser betydeligt på at fremme iværksætteri i Danmark. Multidata afholder bl.a. en messe i Forum for iværksættere. Multidata rettede - få måneder inden udgivelsen af Firmastartpakken selv henvendelse til Virk.dk, hvilket efterfølgende udviklede sig til en dialog med E&S. Multidatas bidrag blev betragtet som relevante og deres involvering understregede, at Firmastartpakken er et åbent initiativ. Konklusioner I lyset af ovenstående har E&S konkluderet følgende: 1. Der har været meget stor efterspørgsel efter pakken, og alle partnere melder om stor interesse og høj brugertilfredshed 2. Både offentlige og private partnere har ydet betydelige bidrag. De samlede private bidrag overstiger klart de offentlige bidrag 3. E&S har søgt at udvælge private partnere efter deres evne til at bidrage til processen. Der har dog ikke været afholdt et egentligt udbud eller udsendt en åben og offentlig invitation til at komme med bidrag. 4. Såfremt der ikke havde været private bidrag var mulighederne: A: Større offentlige bidrag, eller B: et lavere ambitionsniveau Da målet var at lave et meget attraktivt produkt med de tilrådighedsstående midler var ingen af de to mulige alternativer acceptable, hvorfor der blev etableret et offentlig-privat partnerskab. Det betød - i sagens natur - at de private partnere fik både plads og opmærksomhed på det endelige produkt. Hensigten med at inddrage private partnere har dog ikke på noget tidspunkt været at fremme eller cementere et eller flere bestemte private produkters markedsposition, men i stedet at skabe en

9 9/9 win-win situation til gavn for slutbrugerne. Skulle dette alligevel være tilfældet, er det utilsigtet og beklageligt. 5. I lyset af den efterfølgende debat i Folketinget og pressen står det klart, at partnerskabet hos nogen er blevet opfattet som et offentligt produkt sponsoreret af private sponsorer. Som anført ovenfor er det ikke tilfældet, og det har heller ikke været hensigten. Desuagtet har E&S på baggrund af, at Firmastartpakken kan opfattes som sponseret offentlig information, besluttet ikke at fortsætte arbejdet i dette regi. Der vil derfor ikke komme et 2. oplag af Firmastartpakken. 6. E&S vil i fremtiden være særligt opmærksom på problemstillingen. Ved lignende initiativer vil E&S i fremtiden have forøget og skærpet fokus på, at sikre bedre muligheder for en bred kreds af samarbejdspartnere, eventuelt med en forudgående annoncering, samt i højere grad at sikre en tydelig adskillelse af redaktionel tekst og henvisninger til de private parterne.

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere