Redegørelsen er bestilt i forlængelse af ministerens besvarelse af henholdsvis spørgsmål 1247 (2.samling) stillet af Morten Østergaard (RV):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelsen er bestilt i forlængelse af ministerens besvarelse af henholdsvis spørgsmål 1247 (2.samling) stillet af Morten Østergaard (RV):"

Transkript

1 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 184 Offentligt 22. juni 2005 /pea Sag Redegørelse for forløbet omkring Firmastartpakken Økonomi- og erhvervsministeren har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S) redegøre for en række forhold i forbindelse med produktion og distribution af en CD-rom med en digital firmastartpakke. Redegørelsen er bestilt i forlængelse af ministerens besvarelse af henholdsvis spørgsmål 1247 (2.samling) stillet af Morten Østergaard (RV): Er det Økonomi- og Erhvervsministeriets opgave og politik at bestyrke visse kommercielle produkters og leverandørers markedsposition gennem ministeriets aktiviteter, som det er sket i forbindelse med firmastartpakken fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor Microsofts ERP-program C5 distribueres til nystartede virksomheder i ministeriets navn? ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade København V Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Og spørgsmål 1236 (2. samling) fra Per Clausen (EL): Vil ministeren redegøre for, hvorfor det kun er Microsoft, som har fået mulighed for at markedsføre sit økonomistyringsprogram i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nye firmastartpakke (Computerworlds it-nyheder den 20. april 2005)? Konkret har ministeren i forlængelse af spørgsmålene bedt E&S redegøre for følgende to spørgsmål: 1. Hvilken rolle de private partnere præcist har spillet i forbindelse med produktion og distribution af pakken? 2. Hvordan gruppen af private bidragydere er udvalgt? Nærværende notat indeholder den af ministeren bestilte redegørelse. Baggrund Firmastart-pakken er en CD-rom med værktøjer og informationer, der hjælper iværksættere og små virksomheder med at drive virksomhed. CD-rommen er opdelt i otte overordnede områder: 1. En god ide? 2. Salg 3. Penge 4. Tryghed 5. Netværk 6. IT og internet 7. Forretningsplan 8. Klar til start?

2 2/9 Indholdet på CD-rommen er primært taget fra Firmastart, der er et univers på erhvervsportalen Virk.dk, der hjælper nye og eksisterende små virksomheder med information og værktøjer til at løse administrative opgaver. Selve Virk.dk er opstået efter en projektkonkurrence som et offentligtprivat partnerskab mellem Krak og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S), der bygger på, at begge parter har både pligter og rettigheder. Begge parter bidrager således til udvikling og drift af portalen, og Krak har bl.a. - via det 100 % ejede datterselskab Virk A/S - investeret et større tocifret millionbeløb i udvikling af portalen. Til gengæld for de indledende investeringer og de løbende bidrag til den daglige drift, har Virk A/S en række rettigheder i forhold til indhold mv. på portalen. Disse rettigheder kan udnyttes til kommercielle formål, da virksomhedens investeringer naturligvis er baseret på en forventning om fremtidig indtjening. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens kontrakt med Virk A/S er en såkaldt ydelseskontrakt, hvor styrelsen ikke ejer portalen i sin helhed, men i stedet mod betaling har ret til en række ydelser på portalen fra den private partner, Virk A/S. F.eks. til at få indhold lagt på, modtage indberetninger mv. Konstruktionen med et partnerskab mellem offentligt og privat er derfor ikke skabt til Firmastart, men en fortsættelse og udbygning af et igangværende partnerskab om udvikling og drift af en portal, hvor en række private virksomheder allerede spiller en synlig rolle. Halvdelen af forsiden og en del af de øvrige sider er således afsat til privat indhold, så brugerne både kan få offentlige og private værktøjer og informationer til brug ved løsning af administrative opgaver. E&S formål med at lave Firmastart CD-rommen har været todelt: 1. Markedsføre Firmastart og Virk.dk generelt overfor målgruppen. 2. Få en række værktøjer og informationer til gavn for iværksættere og små virksomheder bragt direkte ud til de potentielle slutbrugere. Der har været meget stor interesse for pakken, der er trykt i ca eksemplarer. Samtlige private partnere melder om stor efterspørgsel og tilfredshed med det samlede produkt. Redegørelse for de private partneres rolle Der kan altid ligge et problem i at samarbejde med private parter, hvor disse naturligt må få deres navn nævnt som del af det endelige budskab.

3 3/9 E&S overvejede problemstillingen i lyset af, at der skulle formidles reel viden om de problemer, iværksættere har i deres hverdag. Overvejelserne førte i den konkrete situation frem til et samarbejde med en række udvalgte indholdsleverandører. Det er E&S, der har været i dialog med en række potentielle indholdsleverandører og herefter har valgt dem ud, der både havde ressourcerne og ønskede at medvirke. Det kan diskuteres, om dette valg skulle have fulgt efter en offentlig opfordring til at indgå i et samarbejde. Styrelsen fandt det dog hensigtsmæssigt umiddelbart at vælge bidragyderne ud med henblik på i videst muligt omfang at få CD-rommen til at udgøre og fremstå som et samlet hele. De private partneres bidrag til CD-rommen kan henføres til to typer bidrag: A. Direkte omkostninger. Det vil sige penge der er betalt til udvikling, produktion, distribution og markedsføring af projektet. B. Indirekte omkostninger. Det vil sige brugt tid samt immaterielle aktiver som eksempelvis den software og rådgivning, der er investeret i projektet. De samlede bidrag til CD-rommen fremgår af nedenstående skema. Partner Arbejdsformidlingen Direkte omkostninger (kr.) CDrommer købt til egendistribution Software og værktøjer Indholdsmæssige bidrag 0 0 Tekst om arbejdsformidlingens tilbud til iværksættere Krak Ekstralang prøvelicens til Krak*Outlook og Krak*Kørebog Symbolik 0 0 Salgspræsentation i powerpoint Tekst om salg og værktøjsunderstøttelse Tekst om værktøj Øvrige omkostninger/bidrag** (hvis muligt omregnet til kroner) 10 AC timer til koordinering samt 3 AFkonsulenttimer kroner til Krakprodukter* og 38 timer af 1000 kr. til materiale, tekster, billeder, korrektur, beskrivelse af proceduren for bestilling af CD-rommen, opfølgning m.v. Værdi af software kr. Omkostninger til kommunikationsbureau kr VIRK A/S Multidata 0 0 Redaktionelt indhold fra Virk.dk Tekst om administration og løn Koordinering, projektledelse, redaktionel ekspertise og teknisk implementering kr*+ Omkostning internt Multidata kr kr. Omkostninger eksterne samarbejdspartnere kr. Omkostning til distribution kr kr.

4 4/9 Microsoft Prøvelicens til OneNote og C5 Tekst til værktøj Projektstyring, test af komponenter, PR håndtering, online markedsføring, design og godkendelse af tekster til CD, juridiske godkendelser kr. Distribution kr. Tastaturer og mus kr.* C5 Light licenser kr.* KPMG Forretningsplan, kontoplan og checkliste Tekster til forretningsplan og skat og moms Ret&Råd Tekster om selskabets form og selskabets fundament Nordea Tekster om finansiering og gode råd når du går i banken kr.*. Se note*** kr.* Se note*** Se note*** Dana Tekster om tryghed kr.* + konsulenttid kr. I Alt (Partnere) I alt E&S Film udviklet tidligere i forbindelse Projektledelse ca. 70 timer med Virk/Firmastart *Bidrag til konkurrence ** Estimeret af partneren *** Bidrag til interne omkostninger eks. arbejdstid indgår ikke i udregning, da disse tal ikke er oplyst. Som det fremgår, har de private partnere på forskellig vis ydet betydelige bidrag til udvikling og/eller distribution af CD-rommen. De samlede private bidrag har en samlet værdi på ca. 1 mio. kr. plus omkostninger til tryk af de CD-rommer, de selv har modtaget (4,5 kr. stykket), mens E&S bidrag (med en timepris på 500,00 kr.), har en værdi af ,00 kr. plus omkostninger til tryk af de CD-rommer E&S og Arbejdsformidlingen har modtaget til distribution. Selv hvis der var tale om et traditionelt kunde-leverandør forhold, ligger E&S omkostninger således klart under Finansministeriets grænse for, hvornår der skal afholdes et egentligt udbud. Partnerne har således med undtagelse af AF - selv finansieret udvikling af deres indholdsbidrag, herunder udvikling og produktion af film og værktøjer. Partnerne har desuden selv finansieret de eksemplarer af Firmastartpakken, de har anskaffet til videredistribution, samt stået for den egentlige distribution af en stor del af CD-rommerne. Uden disse betydelige bidrag, var der tre muligheder: 1. Et større offentligt bidrag, hvilket ikke var muligt indenfor de givne bevillinger, eller 2. en indsats på et lavere ambitionsniveau, fx i form af en mere traditionel papirfolder til omdeling på biblioteker, offentlige kontorer mv., eller 3. ingen indsats

5 5/9 På denne baggrund - og på baggrund af en antagelse om, at meget af den viden iværksættere har behov for, bedst findes i private virksomheder - valgte E&S og VIRK A/S at udbygge det partnerskab, der allerede var etableret omkring hovedportalen Virk.dk, med en række andre relevante partnere, der i kraft af deres daglige virke havde informationer og/eller værktøjer, med værdi i forbindelse med start og drift af virksomhed. Styrelsen var i den forbindelse opmærksom på, at samarbejdet med private partnere indebar, at de private partneres logo m.v. ville indgå i pakken, hvilket kunne opfattes som et problem. Set i forhold til ovenstående alternativer om en mindre ambitiøs indsats eller ingen indsats, valgte E&S dog på baggrund af en samlet vurdering at acceptere privat synlighed som prisen for et bedre produkt. Hensigten med at inddrage private partnere har således ikke på noget tidspunkt været at fremme eller cementere et bestemt privat produkts markedsposition. Skulle dette alligevel være sket, er det utilsigtet og beklageligt. Målet har gennem hele processen været, at skabe en winwin situation til slutbrugerne. Pakkens afsender er VIRK A/S og de private partnere, der alle står trykt på coveret til CD-rommen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremstår ikke som officiel afsender af pakken. Hverken på print uden på selve pakken eller under rubrikken Hvem står bag? på CD-rommen. Der er således ikke tale om privat sponsorering af et offentligt produkt, men om et offentligt-privat partnerskab. Som det fremgår ovenfor, har E&S på flere måder deltaget i udviklingen af pakken. Konkret har E&S bl.a.: Koordineret indsamlingen af bidrag fra de private partnere og projektledet udviklingen af CD-rommen. Stillet en stor mængde offentlige informationer og værktøjer fra Firmastart på Virk.dk gratis til rådighed. Finansieret den tekniske og grafiske tilpasning af indholdet fra Firmastart på Virk.dk til udgivelse på en CD-rom. Betalt for tryk af de CD-rommer og de materialer, AF og E&S selv har stået for distributionen af. Forestået et pressemøde, hvor pakken blev lanceret. Redegørelse for valget af private partnere Selvom E&S ikke juridisk har været forpligtet til at udskrive et egentligt udbud, var E&S fra start opmærksom på, at der kunne ligge to problemer i et for tæt samspil med private partnere: 1. Produktets kvalitet kunne blive dårligere end det, der kunne laves som en ren offentlig løsning, fordi de private partnere ville prioritere salg og markedsføring højere end den saglige kommunikation på et højt fagligt niveau, det var målet at lave. 2. Andre private virksomheder kunne føle sig forbigået.

6 6/9 For at håndtere disse potentielle problemer, blev de private partnere udvalgt efter følgende kriterier: 1. Evne til at distribuere og markedsføre materialet effektivt til målgruppen 2. Værdi af bidrag der stilles til rådighed på CD-rommen herunder evne til at bidrage med faglig specialviden på et højt niveau indenfor de områder, der er relevante i forbindelse med start og drift af virksomhed Det første kriterium blev opstillet for at skabe størst mulig rækkevidde i forhold til målgruppen nuværende eller potentielle iværksættere. Samtidig erfarede E&S, at der skulle en vis størrelse til for at kunne bidrage, da ambitionsniveauet for distribution og udbredelse var meget højt. En væsentlig del af E&S mål med at lave pakken var at udnytte private ressourcer og viden bedst muligt som løftestang til at formidle mere viden og flere værktøjer af høj kvalitet, end styrelsen ville være i stand til med egne midler. Den faktiske distribution tyder på, at dette er lykkedes, idet antallet af CD-rommer, der konkret er uddelt til potentielle iværksættere, er langt større end E&S ville have haft mulighed for på egen hånd, med de bevillinger der var til rådighed. Målet med det andet kriterium var at sikre størst mulig brugsværdi for målgruppen. Hensigten var at stille så meget rådgivning, værktøjer og skabeloner til rådighed som overhovedet muligt uanset om informationer mv. kom fra det offentlige eller respekterede og veletablerede private virksomheder. Målet var at skabe den bedst mulige løsning for slutbrugerne. Der har i dialogen med partnerne været understreget to væsentlige og ufravigelige kriterier fra E&S gennem hele udviklingsforløbet: 1. Kommunikationen skulle foregå på målgruppens præmisser og ikke afsenderens. Derfor er marketingbudskaber redigeret fra, hvis de ikke har klar relevans for slutbrugerne. 2. E&S har forbeholdt sig - og også brugt - retten til at redigere alle enkeltbidrag, så tonen blev forståelig for målgruppen og tilpasset det øvrige indhold, således at Firmastartpakken udgør mere end summen af de enkelte dele. Det samlede produkt der skaber et overblik, ingen af partnerne kunne skabe alene vare således formentlig kun muligt i kraft af E&S bidrag som samlende offentlig partner og koordinator. For at sikre kommunikation på modtagerens præmisser blev de otte emner, der udgør CD-rommens emneinddeling, defineret, inden potentielle partnere blev kontaktet.

7 7/9 Efterfølgende blev der lavet en begrænset liste over potentielle partnere indenfor hvert emneområde. Partnere har ikke haft bemyndigelse til at godkende andre partnere. E&S har heller ikke givet partnerne eksklusivret på CD-rommen. E&S har bevidst tilstræbt at ramme en balance, hvor der på den ene side var ønsket om at inddrage og drage nytte af de private partnere for at skabe det bedst mulige produkt, og på den anden side ønsket om ikke at fremme bestemte private virksomheders markedsposition disproportionalt. Konkret blev følgende partnere kontaktet i kronologisk rækkefølge: DANA Dana blev valgt på baggrund af tidligere dialog i forbindelse med udarbejdelse af Firmastart.dk. DANA var meget opsat på at yde et markant og konstruktivt bidrag til den endelige CD-rom. Arbejdsformidlingen Arbejdsformidlingen blev engageret primært som en distributionskanal. Målgruppeanalyser pegede på, at en relativt stor andel iværksættere starter egen virksomhed, fordi de ikke kan finde arbejde hos andre, hvorfor de med fordel kan nås via Arbejdsformidlingen. Ligeledes fremstod Arbejdsformidlingen som en god distributionskanal i forhold til mulighederne for at ramme nuværende eller potentielle etniske iværksættere. KPMG På grund af DANA s samarbejde med KPMG omkring ErhvervsSparring (der tilbyder iværksættere kompetent sparring fra erfarne erhvervsfolk), var det naturligt også at inddrage KPMG. KPMG satser meget på små virksomheder og var meget villige til at dele deres erfaringer på CD-rommen. Nordea Efter afslag fra Danske Bank indledtes dialog med Nordea. Nordea indvilgede i at stille deres ekstensive filialnet til rådighed samt viden om finansiering for iværksættere. Ret&Råd Efter afslag fra Kromann Reumert indledtes dialog med Ret&Råd Advokater, der meldte meget positivt tilbage og ydede et stort bidrag til det endelige produkt. Microsoft Efter længere tids dialog med en anden virksomhed, indledtes dialog med Microsoft. Hensigten var at vurdere, hvorvidt Microsoft kunne tilbyde større værdi til projektet end en eventuel gratis officepakke fra den anden virksomehd. De to partnermuligheder skabte gode forhandlingsvilkår for E&S og VIRK A/S. Den anden virksomhed, der var i betragtning, ønskede imidlertid i sidste ende ikke at deltage i projektet, da de ikke mente, at de kunne supportere initiativet godt nok. Microsoft kom sideløbende med et meget attraktivt tilbud om gratis prøvelicenser på OneNote og det danske udviklede ERP-system C5, der ik-

8 8/9 ke normalt tilbydes til iværksættere. Samtidig forpligtede Microsoft sig til at promovere Firmastartpakken på deres hjemmeside og distribuere eksemplarer af CD-rommen i første omgang, der efterfølgende blev forhøjet. Da der er begrænset plads til rådighed på en CD-rom blev der kun lagt det ene ERP-system på CD-rommen, der samlet blev vurderet som mest attraktivt. Symbolik Symbolik laver powerpointpræsentationsløsninger til små virksomheder i Danmark. Med henblik på at styrke rådgivning indenfor salgsområdet, blev Symboliks tilbud om at lave et grais powerpointsalgsredskab til Firmastartpakken accepteret. Krak For at styrke salgsområdet yderligere på CD-rommen blev VIRK A/S modervirksomhed Krak inddraget, da Krak råder over mange interessante værktøjer, der understøtter virksomheders salgsindsats. Multidata Multidata satser betydeligt på at fremme iværksætteri i Danmark. Multidata afholder bl.a. en messe i Forum for iværksættere. Multidata rettede - få måneder inden udgivelsen af Firmastartpakken selv henvendelse til Virk.dk, hvilket efterfølgende udviklede sig til en dialog med E&S. Multidatas bidrag blev betragtet som relevante og deres involvering understregede, at Firmastartpakken er et åbent initiativ. Konklusioner I lyset af ovenstående har E&S konkluderet følgende: 1. Der har været meget stor efterspørgsel efter pakken, og alle partnere melder om stor interesse og høj brugertilfredshed 2. Både offentlige og private partnere har ydet betydelige bidrag. De samlede private bidrag overstiger klart de offentlige bidrag 3. E&S har søgt at udvælge private partnere efter deres evne til at bidrage til processen. Der har dog ikke været afholdt et egentligt udbud eller udsendt en åben og offentlig invitation til at komme med bidrag. 4. Såfremt der ikke havde været private bidrag var mulighederne: A: Større offentlige bidrag, eller B: et lavere ambitionsniveau Da målet var at lave et meget attraktivt produkt med de tilrådighedsstående midler var ingen af de to mulige alternativer acceptable, hvorfor der blev etableret et offentlig-privat partnerskab. Det betød - i sagens natur - at de private partnere fik både plads og opmærksomhed på det endelige produkt. Hensigten med at inddrage private partnere har dog ikke på noget tidspunkt været at fremme eller cementere et eller flere bestemte private produkters markedsposition, men i stedet at skabe en

9 9/9 win-win situation til gavn for slutbrugerne. Skulle dette alligevel være tilfældet, er det utilsigtet og beklageligt. 5. I lyset af den efterfølgende debat i Folketinget og pressen står det klart, at partnerskabet hos nogen er blevet opfattet som et offentligt produkt sponsoreret af private sponsorer. Som anført ovenfor er det ikke tilfældet, og det har heller ikke været hensigten. Desuagtet har E&S på baggrund af, at Firmastartpakken kan opfattes som sponseret offentlig information, besluttet ikke at fortsætte arbejdet i dette regi. Der vil derfor ikke komme et 2. oplag af Firmastartpakken. 6. E&S vil i fremtiden være særligt opmærksom på problemstillingen. Ved lignende initiativer vil E&S i fremtiden have forøget og skærpet fokus på, at sikre bedre muligheder for en bred kreds af samarbejdspartnere, eventuelt med en forudgående annoncering, samt i højere grad at sikre en tydelig adskillelse af redaktionel tekst og henvisninger til de private parterne.

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Spørgsmål og svar EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Bliv annoncør i Plastindustriens medier

Bliv annoncør i Plastindustriens medier Bliv annoncør i Plastindustriens medier Priser for 2013/2014 Side 3: Annoncering på print Side 4: Annoncer i nyhedsbreve Side 5 og 6: Annoncer på hjemmeside Side 7: Massiv eksponering i kortere perioder

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE mellem [VIRKSOMHED] og ALLERØD KOMMUNE Carbon20 Et bæredygtigt Allerød Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem og

Læs mere

Kender du alle fordelene ved at være registreret Microsoft partner?

Kender du alle fordelene ved at være registreret Microsoft partner? Kender du alle fordelene ved at være registreret Microsoft partner? Du får adgang til en række hjælpe funktioner, som kan lette dig i dit daglige arbejde. Blandt andet kan du ringe til vores licensdesk

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008.

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008. Region Midtjylland Att. Peter Nielsen Skottenborg 26 8800 Viborg 28. april 2010 Sag 4/0420-0100-0160 / KBN Deres ref. Henvendelse vedrørende SKIs anvendelse af rammeaftale 02.18 i relation til en konkret

Læs mere

XML-komitéen. XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark

XML-komitéen. XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark XML-komitéen 19. maj 2004 Sag 2004-0000033 /RUG XBRL-standarden og dens anvendelse i Danmark I dette notat beskrives XBRL-standarden ud fra et teknisk, organisatorisk samt anvendelsesmæssigt perspektiv

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere