IT system til BC Catering A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT system til BC Catering A/S"

Transkript

1 IT system til BC Catering A/S

2 Forord Dette 2. semesters projekt er udarbejdet af gruppe 2 i perioden fra 1. februar til 9. juni. I projektet har gruppen beskæftiget sig med at lave et system til håndtering af ordrer, produkter og ruteplanlægning for BC Catering A/S. For at kunne programmere dette system har gruppen været igennem en længere krav- og designspecificeringsfase, hvorefter systemet blev programmeret. Projektet kan findes på vedlagte cd eller på https://dm74-semester2-projekt.googlecode.com/svn/trunk/ Hjælp til håndtering af programmet og installation af programmet findes under appendiks B. Dennis Gyldendahl Jensen Mark Guldhammer Thomas Ulrich Schacht Martin Steenbock Nielsen 2

3 Indhold Forord... 2 Problemformulering... 6 Baggrund... 6 Problemformulering... 6 Metode... 6 Virksomhedskarakteristik... 7 Virksomhedsprofil... 7 Struktur... 8 Linie-stabsprincippet... 9 Organisationskultur Ledelseskarakteristik Problemer, hypoteser og løsningsmuligheder Vurdering af forskellige faktorer og opsamling i SWOT Strategianalyse Regnskabsanalyse Teori til regnskabsanalysen BC Catering A/S regnskabsanalyse Ansoffs vækstmatrice IT strategi for BC Catering Målgruppe IT systemet Applikationer og informationer Teknologi Organisering af IT-funktioner IT handlingsplan CostBenefit analyse Brugerdeltagelse Forundersøgelses Konklusion Software design Planlægning af projektet jævnfør UnifiedProcess Vision Introduktion

4 Positionering Interessent ogbrugerbeskrivelser Produkt overblik Product Features Forretnings aktivitetsdiagrammer System definition Krav specifikation Systemarkitektur GUI Controller Database Modellaget General Responsibility Assignment Software Patterns (GRASP) Low Coupling High Cohesion Creator: Informations Eksperten: Use-cases Use-case diagram Prioritering af use cases Brief beskrivelse Fully dressed System sekvens diagram Domænemodel Use casereview Mock-ups Kunde mock-up Ruteoptimerings mock up Design Interaktionsdiagrammer Interaktionsdiagram( Use case Receive order) Interaktions diagram (Use case Plan route) Relationel database model

5 Designklasse diagram Design konklusion Kode Standard Test Kunde oprettelses test Find customer på CVR nummer test Produkt oprettelses test Ordre oprettelses tests Leverandør oprettelses test Usability test Konklusion Appendix A Scripts Create script Insert script Appendix B installations guide og burgervejledning Installations guide Brugervejledning Oversigt Route planner Order Customer Supplier Product Appendix C Regnskab for BC Catering

6 Problemformulering Baggrund I 2. semester projektet vil gruppen lave et lagersystem til virksomheden BC Catering. I virksomheden BC Catering er problemet at der ikke findes et system til at planlægge ruter til virksomhedens chauffører. Denne problemstilling gør der ikke altid er fundet den mest optimale rute for de forskellige chauffører, som medfører længere ineffektive ruter. Problemformulering Gruppen vil i projektet beskæftige sig med problematikken om hvorvidt det er muligt at et lave ruteplanlægnings program som altid præsentere den optimale rute i forbindelse med dette problem vil det være naturligt at komme ind omkring traveling salesman problemet. Eftersom problemet vi ønsker at undersøge er et logistisk problem, vil vi forsøge at kortlægge organisationen, både dens struktur og ligeledes dens kultur for at kunne dokumentere dette problem. For at kunne lave dette ruteplanlægningssystem vil der blive lavet diagrammer for hele BC Caterings lagersystem for at kunne præcisere hvordan rutesystemet skal tilpasses hele virksomhedens IT system. Ligeledes vil vi forsøge at integrere ruteplanlægningssystemet i den nuværende it løsning. Metode I den forbindelse vil gruppen lave en forundersøgelse af virksomheden. Her vil gruppen redegøre og analysere organisationsstrukturen, organisationskulturen og deres strategier samt fremhæve forbedringsmuligheder. På baggrund af forundersøgelsen udarbejdes en IT vision og kravs specifikation med henblik på systemdesign. For at kunne løse problemet og kortlægge systemet benyttes Unified Modeling Language til at udarbejde de ønskede diagrammer. Hertil vil diagrammerne blive redegjort og analyseret. I system konstruktion vil system arkitekturen blive analyseret og diskuteret. Dertil vil der blive udarbejdet et Java doc, samt installationsguide til IT systemet. Afslutningsvis vil der blive lavet test cases af systemet, for at kunne fastslå det endelige resultat. Projektet vil blive udarbejdet efter Unified Process (UP). 6

7 Virksomhedskarakteristik Virksomhedsprofil BC Catering A/S er et af Danmarks ældste cateringfirmaer. Firmaet hed tidligere Beauvais Catering A/S, og var i mange år ejet af samme selskab som Aktieselskabet Beauvais. Dette selskab ønskede i 1996 at koncentrere sig om produktion, hvorfor catering selskabet blev solgt til Dansk Cater Gruppen (tidl. Jysk Cater). Det faktum, at BC Caterings nuværende moderselskab er blandt Danmarks største udbydere, sikrer at deres indkøbere kan købe varer til konkurrence dygtige priser fra hele verden. BC Catering A/S i Svenstrup er en af 7 afdelinger jævnt fordelt på Danmarkskortet, BC Catering er den eneste landsdækkende totalleverandør af råvarer til storkøkkener herunder hospitaler og plejehjem, restauranter, kantiner og udsalgssteder med fastfood. Varerne bliver distribueret af deres egne moderne køle/frostvogne. Alle deres afdelinger og distributionsbiler er underlagt et godkendt egenkontrol program. Kilde: BC Catering 7

8 Struktur Følgende afsnit vil klargøre hvordan BC Catering A/S organisatorisk er opbygget. I aktieselskabet BC Catering A/S bruges en vertikal organisationsstruktur. Ved en vertikal Direktør Kristian Glintborg Kontorstab Administrator/Regnskab John Pilgaard Salgs-og Indkøbs-chef: Jess Bak Kreditoransvarlig: Per 5 Telesælgere 2 Konsulenter Lagerdisponent Debitoransvarlig: Charlotte Lagermedarbejdere Lastbilchauffører Figur 1 viser BC caterings virksomhedsstruktur organisationsstruktur bliver arbejdsfordelingen mere overskuelig og der er styr på de forskellige medarbejderes rolle i virksomheden. I denne struktur tager lederne de vigtige beslutninger, når problemer opstår. I en vertikal organisation er der som regel en stor distance mellem de ansatte og lederen. Dette betyder at en idé fra en ansat skal leveres til deres leder, som derefter skal give idéen videre til sin chef. Dette er dog ikke gældende for virksomheden BC Catering, da virksomheden er forholdsvis lille og det er en 8

9 anden kultur i virksomheden, hvor medarbejdere kan gå direkte ind til cheferne med deres ideer. I organisationen er der fire niveauer. Det øverste lag er direktøren, som har den altafgørende beslutning. Dernæst har vi administratoren John Pilgaard og Indkøbs- og salgschef Jess Bak. John Pilgaard står for kontoret og for regnskabet i virksomheden. Jess Bak er chef for konsulenterne og lagerdisponenten. Det tredje lag er lagerdisponenten, som står for ansvaret af lageret. Det sidste lag er de ansatte, som står uden ansvar for forretningen. I forbindelse med virksomhedens valg af vertikal organisationsstruktur er der tre muligheder for deres arbejdsdelingsprincip: Linjeprincippet, linjestabsprincippet og det funktionelle princip. Linie-stabsprincippet BC Catering A/S har baseret deres organisationsarbejdsstruktur på linjestabsprincippet dog er det ikke gennemgående linjestabsprincippet der er blevet benyttet eftersom firmaet fungerer efter alle hjælper alle -princippet hvilket mere ligner det funktionelle princip. Som ved en traditionel linjestabsvirksomhed har BC catering en overordnet direktør. Hos BC catering består linjestabsprincippet af, en indkøb/salgsafdeling og en administrator/regnskabsafdeling. Under indkøbsafdeling findes en lagerdisponent, som har ansvaret for lageret. Derudover findes der en stabsfunktion, som er kontorstaben. Fordelene ved en kombination af linjestabsprincippet og det funktionelle princip er specialister inden for deres respektive afdelinger. Desuden er der også store fordele at hente når der snakkes arbejdsfordeling eftersom alle medarbejdere har mulighed for at hjælpe til, hvor der er brug for det. Dog har denne virksomhedsstruktur også visse ulemper eftersom ansvaret kan være svært for de forskellige opgaver kan være svært at placere. Ligeledes kan der også opstå kommunikations problemer i form af modstridende opgaver fra linjecheferne. Direktøren i BC Catering A/S har et kontrolspænd på 3, dette inkluderer kontorstaben. Hans kontrolspænd fungerer således at han har koordineringsopgaverne for lageret, Salg og indkøb. BC Catering er solidt opbygget som en vertikal virksomhed, hvilket gør det muligt at udvide virksomheden uden de store strukturelle omlæggelser, dog ved at virksomheden bliver større, vil det skabe en større afstand fra lederne ned til medarbejderne i bunden af organisationsstrukturen end der er i øjeblikket. En anden force ved virksomhedens struktur er dens nemt gennemskuelige ansvarsfordeling, hvorved der undgås misforståelser mellem medarbejder og deres leder. Dog er det i BC Catering muligt at medarbejderne kan varetage andre funktioner, da virksomheden er så lille, som den er. I virksomheden bruger de funktionsprincippet, som er et arbejdsdelingsprincip. Dette princip benyttes, da 9

10 de forsøger at samle arbejdsopgaver, som hører til et bestemt fagområde, dog kan de enkelte medarbejdere sagtens hjælpe til i de andre fagområder, da de bliver kompetence udviklet til at kunne udfører andre fagområders opgaver i virksomheden. Dette ses i form af opdelingen i virksomheden, hvor der er salgs- og indkøbsafdelinger, kontoret og lageret, som specialiserer sig i hver deres fagområde. Samtidig bliver medarbejderne specialiseret i forskellige dele af lageret ved BC Catering, hvor der er to, som har ansvaret for fryseren og to med ansvar for køleren. Derudover er der en med ansvar for tørvarelageret og en for multilageret, de resterende lagerarbejdere pakker vare til næste dags leverancer Fordelene ved at anvende funktionsprincippet er at de udvikler kernekompetencer inden for deres fagområde. Samtidig har de mulighed for at standardisere udførelsen af arbejdsgangen, som vil gøre mere virksomheden effektiv Ulemperne ved funktionsprincippet er et stort behov for koordineringsindsats. Derudover er der som regel en manglende forståelse for helheden, men da virksomheden er lille, har alle medarbejder et overblik over helheden. 10

11 Organisationskultur Ledelseskarakteristik Kristian Glintborg Han er en direktør af den gamle skole med mange års erfaring fra forskellige catering firmaer. Han er en dygtig leder, som er god til at uddelegere ansvar og er god til at motivere folk. Han har en god kontakt med medarbejderne og er en del af holdet, hvilket betyder han hjælper til i dagligdagen. Hvilket har en motiverende faktor for medarbejderne. Figur 2blake&moutons model for ledelse Hvis vi ser på Blake&Moutons ledergitter kan man se at han er en 9,9 altså Holdlederen, idet han fordeler ansvaret og inddrager de andre medarbejdere i beslutningsprocesserne. Derudover er der en stor gensidig tillid og respekt. Ifølge Lewins ledelsesformer er Kristian Glintborg en demokratisk leder, da han ønsker en fælles målsætning og er en del af arbejdsgruppen. Samtidig gør han meget ud af at have et forhold til medarbejderne. I forhold til Adizes lederroller har Kristian Glintborg en integratorrolle, hvilket betyder at han fokuserer på et godt fællesskab i virksomheden, samtidigt lægger han også vægt på at medarbejderne udvikler sig, mens de er i virksomheden. 11

12 Problemer, hypoteser og løsningsmuligheder Efter et kort interview med Kristian Glintborg, hvor firmaet som helhed blev debatteret fik vi formuleret et par udfordringer, som virksomheden havde i dagligdagen. Disse problemer kom han selv med eventuelle hypoteser til og disse er opstillet sammen med problemerne i nedenstående tabel. Tabel 1 tabel over problemer, hypoteser og løsningsmuligheder Problemer Hypoteser Løsningsmuligheder Chaufførerne køre ikke altid den mest optimale rute Nogle gange mangler kunder vare Dette skyldes sandsynligvis at firmaets ansatte selv planlægger ruten uden hjælp fra nogen form for teknologi. Dette kan opstå hvis lageret fejl pakker varerne. Dog har de også oplevet tilfælde hvor kunden forsøger at snyde firmaet. Dette kan løses ved at integrere et GPS system i firmaet it løsning så ledest at Chaufførernes færden bliver bedre koordineret I øjeblikket løses dette problem ved at der bliver kørt en ekstra tur senere på dagen, men en eventuel fremtidig løsning på dette problem kunne være at veje den samlede vægt af buret og holde op mod en vægt liste på ordren. 12

13 Vurdering af forskellige faktorer og opsamling i SWOT Tabel 2 SWOT oversigt af BC Catering Intern styrker Intern svagheder Fast kundekreds Loyale medarbejdere Motiverende leder Motiverende overskudsdeling Alle i virksomheden hjælper hinanden Stærk organisation Størrelsen på virksomheden Del af den førende cateringkæde Stordriftsfordele Ekstern muligheder Mangel på ruteplanlægningsprogram Pakkefejl af ordre Lageret er for lille Svind Ekstern trusler E-handel Udvikling af medarbejdere Konkurrenter E-handel I virksomheden BC Catering A/S har vi undersøgt deres interne styrker og svagheder. Virksomheden har flere styrker end svagheder, hvilket en virksomhed stræber efter. Virksomheden ser særdeles god ud fra betragtningen af modellen. Virksomhedens styrker er en stærk organisation, som er den førende cateringkæde i Danmark, dette giver stordriftsfordele for virksomheden, når der skal købes varer ind. Derudover giver det en fordel i form af hjælp i mellem de forskellige afdelinger, hvor der dagligt bliver handlet mellem afdelingerne, hvis en afdeling akut mangler en vare på lageret, bliver der lavet en ordre sidst på dagen, hvorefter en chauffør henter varen til slut på sin rute. En anden styrke er virksomhedens størrelse, som gør det muligt for virksomheden at have medarbejdere som kan gå ind og varetage forskellige funktioner i virksomheden, samtidig giver størrelsen også et godt sammenhold mellem medarbejderne, hvilketøger loyaliteten hos medarbejderne. Virksomhedens svagheder ligger i et manglende ruteplanlægningsprogram, hvilket medfører en ineffektiv rute og forhøjede omkostninger i form af brændstof. Derudover medfører deres interne fejl at virksomheden bliver nød til at kører ekstra ture ud til kunderne. 13

14 I fremtiden har BC Catering mulighed for at videre udvikle deres medarbejderes kompetencer, hvilket vil gøre medarbejderne dygtigere og gøre det muligt at de kan varetage flere opgaver. Den største mulighed må dog være udvikling af e-handel, som ville kunne give dem et nyt marked og ville skaffe en besparelse for virksomheden, da det ikke ville være nødvendigt med det samme antal telefonsælgere mere. Deres største trussel kommer fra deres konkurrenter, som forsøger at overtage deres markedsandele med en hård konkurrence på prisen. BC Catering skal have en Maxi-Mini strategi, som går ud på at maksimere deres styrker og minimere truslerne fra konkurrenterne og omverdenen. Grunden til de skal fokusere på deres styrker er at det er identiteten af virksomheden, samtidig med det er grundlaget for den succes, som virksomheden har opnået. Derudover skal de forsøge at minimere truslerne fra konkurrenterne. Strategianalyse Nedenstående afsnit behandler BC Catering A/S fremtidig strategi på baggrund af deres regnskab og informationer indhentet hos virksomheden. Regnskabsanalyse Teori til regnskabsanalysen Til regnskabsanalysen vil Dupont pyramiden blive benyttet. Grunden til Dupont Pyramiden bliver inddraget skyldes at den giver et godt overblik over sammenhængen mellem de forskellige poster i regnskabet og de forskellige nøgletal, som udregnes på baggrund af posterne i regnskabet. Dupont pyramiden anvendes til analysen af virksomhedens rentabilitet. Ved rentabilitet forstås virksomhedens evne til at forrente dens investerede kapital. Dupont pyramiden er inddelt i en resultatopgørelses- og balance-del, hvor balancedelen har fokus på vores aktiver. Ud fra resultatopgørelsesdelen kan man se sammenhængen mellem de økonomiske strømme i virksomheden. Den viser os, hvordan vi udregner de forskellige delresultater i vores resultatopgørelse. Til sidst munder strømmen ud i en formel for beregningen af overskudsgraden, som er Overskud før renter divideret med Omsætningen. Overskudsgraden anvendes som et mål for deres evne til at tilpasse deres indtægter i forhold til deres omkostninger. Nøgletallet betragtes som det vitale nøgletal i virksomhedens vurdering af indtjeningsevnen. Nederste del af Pyramiden munder det ud i en formel på aktivernes omsætnings-hastighed. Formlen for 14

15 aktivernes omsætningshastighed er Omsætning divideret med De totale aktiver. Aktivernes omsætningshastighed udtrykker, hvor mange gange større virksomhedens omsætning er i forhold til virksomhedens aktiver. Aktivernes hastighed er et mål for kapitalens forretning, hvilket vil sige at jo færre penge der er bundet i aktiver for at skabe virksomhedens omsætning, desto mere effektivt udnyttes den anvendte kapital. Derudover er aktivernes omsætningshastighed et vigtigt effektivitetsmål i forhold til den anvendte kapital. Da det viser forholdet mellem aktivitetsniveauet og kapitalforbruget. Så fald at aktivernes omsætningshastighed er høj vil det som regel resulterer i at lager tiden er kort, hvilket har en positiv effekt på virksomhedens likviditet, da virksomheden ikke har mange penge bundet i omsætningsaktiver. Dette nøgletal er det primære nøgletal i vurderingen af virksomhedens kapitaltilpasning. Den anden del af en regnskabsanalyse er indtjeningsevnen. Ved indtjeningsevne forstås virksomhedens evne til at skabe overskud af en given omsætning. Indtjeningsevnen tager udgangspunkt i: Overskudsgraden, Dækningsgraden, Kapacitetsgraden, indekstal, Nulpunktsomsætning og sikkerhedsmargin. BC Catering A/S regnskabsanalyse Gennem de sidste fem år har virksomheden BC Catering haft en fremgang på ca. 30 %, denne fremgang faldt dog sidste år, hvor resultatet faldt med 1 mio. kr.. Denne nedgang skyldes et fald i afkastningsgraden, det kan være to ting som er grunden til det, dog er dette kun spekulativt, da tallene ikke er opgivet for BC Catering, men mulighederne er et fald i omsætningen eller prisstigninger på virksomhedernes varer. BC Caterings afkastningsgrad på 32,08 % er dog en imponerende afkastningsgrad. Samtidig er det værd at bemærke at virksomheden har haft et fald i egenkapitalens forrentning, hvilket må siges at være en negativ udvikling. Samlet set er virksomheden BC Catering er sund virksomhed, som er i en fornuftig udvikling på trods af en hård finanskrise. Deres resultat på er et flot resultat, da der har været finanskrise, som har presset markedet hårdt. 15

16 Ansoffs vækstmatrice Eftersom BC catering er en catering virksomhed er det svært at lave produktudvikling. Derfor ville det være mere logisk for dem at enten forsøge sig med noget markedspenetrering eller eventuelt forsøge at lave noget markedsudvikling. Fordel ved at fokusere på markedsudvikling ville være at de kunne få nogle nye kunder ved at de fandt nye markeder. Dog ville der være negative effekter ved at vælge denne strategi da de ville være tvunget til at have endnu større lagere med flere vare. Derfor ville den mest logiske strategi for BC catering være at fokusere på markedspenetrering og via denne strategi få en større markedsandel. Dog skal det tilføjes at virksomheden med gavn efter nogle år med denne strategi kunne begynde at kigge på e-handel som en mulighed og dermed gå over til en markedsudviklings orienteret strategi. Figur3Ansoffsvækstmatrice IT strategi for BC Catering I følgende afsnit vil vi fremlægge vores forslag til hvordan IT strategien for BC Catering skal være udformet. Målgruppe Målgruppen for det tiltænkte it-system er firmaets kontoransatte, som behandler ordrerne og lægger ruteplanerne frem til chaufførerne hver morgen. Disse kontor ansatte har en del erfaring med it hvilket gør implementeringen af nye features nemmere. IT systemet Formålet med it-systemet er, at det skal kunne håndtere lager, distribution, kunder og ruteoptimering til chaufførerne. Ved at inkludere ruteoptimering i systemet bliver det muligt at fylde lastbilerne optimalt og ligeledes lave ruterne mere praktisk end hvis de skulle laves manuelt. Applikationer og informationer Systemet skal på kortsigt opbygges med kundekartotek, varekartotek og et ordremodul. Senere skal et ruteoptimeringsmodul til leveringer, implementeres i systemet. 16

17 Teknologi Hardwareminimumskravet til klienter er en dual-core 2 GHz, 4 GB intern hukommelse, 512 MB harddisk og et standard eller onboard grafikkort og netværkskort. Der skal mindst være installeret Java 6 version 21 og enten Windows XP eller højere, nyere Linuxdistrubution eller Mac OS X Snow Leopard eller derover. Derudover en tilsvarende Server med MSSQL databasen installeret. Klienterne har mulighed for at tilgå databasen via netværket. Organisering af IT-funktioner Softwaresystemet kan varetages af udviklerne, men da systemet er bygget efter bestpractices, vil det kunne udbygges og vedligeholdes af interne systemudviklere eller andre firmaer. IT handlingsplan Systemet vil blive realiseret i en naturlig rækkefølge. Før man kan lave en ordre, vil det være nødvendigt at kunne tilknytte en kunde samt vare. Derfor vil kunde- og varekartoteket blive implementeret først, og dernæst ordremodulet. Til sidst implementeres ruteoptimeringsmodulet. 17

18 CostBenefit analyse Tabel 3costbenefit analyse af den kommende it løsning for BC Catering Business domain Technology domain ROI SM CA MI CR OR SA DU TU IR To tal Vægt Salg Indkøb Lagerstyring GPS system Kunde database Vurderingsfaktorer: ROI = Return of investment SM = Strategic match CA = Competitive advantage MI = Management information CR = Competitive response OR = Organizational or project risk SA = Strategic IS architecture DU = Definitional uncertainty TU = Technical uncertainty IR = IS infrastructure risk Som det kan ses på ovenstående tabel har vi forsøgt at estimere værdien af implementeringen af systemet bestanddele. Som det fremgår af tabellen er de 3 vigtigste systemer Salg, Lagerstyring og kunde databasen. Som det fremgår af costbenefit analysen vil vores GPS system have en stor ROI dette skyldes at systemet er udviklet af studerende og der med ikke koster virksomheden nogen penge og at der kan spares penge ved at chaufførende køre mindre for at dække den samme mængde handel. Dog er det samtidigt spændende at kigge på hvordan OR også er stor på projektet. Dette grunder i risikoen for at systemet ikke finder den hurtigste rute og måske endda forringer ruten som chaufføren ellers havde taget. 18

19 Brugerdeltagelse Under udviklingen af systemet vil der med fordel kunne blive inddraget medarbejdere som skal hjælpe med at teste brugervenligheden af system. Desuden vil denne form for brugerdeltagelse også fungere som en del af oplæringsfasen. Denne oplæringsfase vil blive gennemført som en repræsentationsstrategi hvor de personer som har deltaget i godkendelsen af programmet videre giver informationerne om hvordan systemet fungere til de øvrige medarbejdere. Figur 4 viser strategier for forandring 19

20 Forundersøgelses Konklusion På baggrund af forundersøgelsen har vi erfaret at BC Catering har en vertikal virksomheds struktur dog uden at have nogle af de primære ulemper som der normalt ville opstå ved denne virksomheds struktur. Denne virksomheds struktur er op bygget efter linie- stabsprincippet hvor BC Catering dog har modificeret modellen en smule, eftersom de arbejder efter alle hjælper alle princippet, hvilket er med til at give virksomheden en stor fleksibilitet. Efter at gruppen havde været ude og interviewe direktør Kristian Glintborg kunne der nemt med blake og moutons model beslutte os for at han var en 9,9 altså hold lederen som tager maksimalt hensyn for både produktionen og medarbejderne. Det var også under dette interview der for første gange blev talt om de problemer som de havde hos BC Catering. Ud fra disse problemer blev det besluttet at problemet med deres rute planlægning var det mest interessent da det andet problem med kunder der til tider manglede varer svært at løse. Ud fra disse problemer, samt den information der var blevet indhentet via interviewet med Kristian Glintborg, blev der lavet en SWOT analyse og fundet frem til de respektive styrker, muligheder, svagheder og trusler. Som det tydeligt fremgik af denne er BC Catering en velfungerende virksomhed med mange styrker. Efter SWOT analysen af BC Catering blev der yderligere undersøgt hvordan den økonomiske tilstand var hos BC Catering. Dette viste sig dog som en lidt besværlig opgave da BC Catering ikke ønskede at udlevere hele deres regnskab men kun nogle nøgletal. Tiltros for dette var det muligt at se hvordan BC Catering selv gennem finanskrisen havde klaret sig strålende. Efter at have fastslået hvordan BC Catering ser ud som virksomhed påbegyndte vurdering af BC Caterings strategi muligheder. Til dette blev Ansoffs vækstmatricebenyttet hvor ud fra der kunne konkluderes at de skulle satse på markedspenetrerings strategi. Afslutningsvis blev der foretaget en costbenefit analyse af systemet Hvori der kunne konkluderes at implementeringen af salg, lagerstyring og kundedatabase var det vigtigste. 20

21 Software design Planlægning af projektet jævnfør UnifiedProcess I nedenstående tabel er vist hvordan vores projekt er planlagt i forhold til UP Tabel 4 planlægning af projektet opstillet efter UnifiedProcess Fase Inception Elaboration Constrution Transition Milestone Vision Afgrænsning Arkitektur Plan og økonomi Funktionelt duelig Systemet leveret til kunden Business case Krav specificering Antal iterationer Færdigdato 30/ / / / Artefakter Vision Arkitektur Programmering af controller og GUI Use case diagram Use cases Domæne model Prioritering af use cases Use case review Relationel database model Create scripts Insert scripts lag System sekvens diagrammer Design klasse diagram Operations kontrakter Interaktions diagrammer Prototyper Færdig Gui Proof of concept Programmering af model lag DB lag programmeres Hvordan vurderes om artefakterne har den rette kvalitet? Tænke højt test Review med SD lærer Review med kunden Kode inspektion Review med SD lærer Iterationstest udføres Accepttest udføres Systemtest udføres 21

22 Vision Introduktion Formålet med vision er at samlede, analysere og definere high-level behov og features af Ruteoptimeringssystemet tilbc Catering. Der fokuseres på de nødvendige kompetencer, som de berørte parter og bruger har brug for, samt hvorfor disse behov eksisterer. Detaljerne om hvordan det nye system til BC Catering opfylder disse behov, som er beskrevet i use-cases og supplerende specifikationer. Positionering Problem forklaring Problemet Påvirker Påvirkningen af problemet er: En succesfuld løsning ville være: Problemet for BC Catering er en dårlig rute planlægning, som giver ruter der krydser over hinanden, samt er ineffektive. Telefonsælgere Chauffører Virksomheden Kunderne Telefon sælgerne skal planlægge ruten, hvilket tager meget tid. Chaufførerne køre længere og ineffektivt, hvilket betyder deres timer ikke bliver brugt optimalt. Virksomheden får øgede omkostninger, i forbindelse med brændstof og lønninger. Et system som selv planlægger ruten efter givende regler. Et system som er koblet sammen med et ERP system(enterprise ressourceplanning system), så kundedatabasen og ordredatabasen kan anvendes. 22

23 Produkt Positions forklaring Til: Hvem produktet (produkt navnet) Som: Konkurrenter Vores produkt Til catering branchen og andre logistikvirksomheder. Virksomheder som leverer varer ud til kunder og har brug for at få planlagt deres ruter optimalt, så der kan spares penge. AMSA. Planlægger optimale ruter for virksomheden, som sikre ruter der ikke krydser over hinanden. Samtidig indeholder det et lager og ordresystem, som sikre en fuldkommen oplevelse af AMSA. Konkurrent til lager og ordresystem er Microsoft Nav og SAP. Disse indeholder dog ikke ruteoptimeringssystemer. Programmeret i java. Bruger google API (hensigten) Interessent ogbrugerbeskrivelser Dette afsnit indeholder en profil af interessenter og brugere, der er involveret i projektet, og de centrale problemer, som brugerne oplever, disse skal fixes af den foreslåede løsning. Det beskriver ikke deres specifikke anmodninger eller krav. I stedet for giver afsnittet en baggrund og begrundelse for, hvorfor kravene er nødvendige. Interessenter Navn Beskrivelse Ansvar: Catering Branchen Catering branchen er en branche som står for levering af fødevare til danske restauranter, kantiner, fastfood steder - Levererstatistiker - Forsikre om at der vil være en efterspørgsel på produktets funktioner. BC Catering JCD Data BC Catering er en catering virksomhed, de er placeret i Nordjylland, hvor de er en af de førende på det nordjyske marked. JCD data er BC Caterings IT konsulenter. De er specialiserede i ERP systemer som Navision. De står bag al BC Caterings IT løsninger - Accepter finansieringen - Stiller brugere til rådighed - Leverer data tilprojektet. - Forsikre at systemet vil være let at vedligeholde. - Overvåge projektets fremgang. Brugere Dette er brugerne af systemet. 23

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

SYSTEM DESIGN. 18. december 2012 [Mink Farm Rapport] Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt.

SYSTEM DESIGN. 18. december 2012 [Mink Farm Rapport] Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt. SYSTEM DESIGN Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt. Unified Process (UP) er en iterativ og gradvis softwareudvikling proces ramme, der bruges til at modellere hvad,

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

IT-FORUNDERSØGELSE VIRKSOMHEDSKARAKTERISTIK STRUKTUR KONTROLSPÆNDET. 20. november 2012 [IT FORUNDERSØGELSE] ORGANISATIONSPRINCIP. Ejer.

IT-FORUNDERSØGELSE VIRKSOMHEDSKARAKTERISTIK STRUKTUR KONTROLSPÆNDET. 20. november 2012 [IT FORUNDERSØGELSE] ORGANISATIONSPRINCIP. Ejer. IT-FORUNDERSØGELSE VIRKSOMHEDSKARAKTERISTIK STRUKTUR ORGANISATIONSPRINCIP Ejer Medarbejder VURDERING AF ORGANISATIONSSTRUKTUREN Minkfarmen er en hierarkis organisation der er Kjeld, som er ejer og så er

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let Løsningsforslag til Camp Let Case Beskrivelse: Camp Let Firmaet Camp Let har til formål at udleje forskellige typer transportable ferieboliger. Det drejer sig i øjeblikket om campingbusser, campingvogne,

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 Mink Farm Rapport Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d S o f i e n d a l s v e j 6 0 9000 - A a l b o r g Denne rapport dokumenterer

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog Effektivisering og automatisering af lagerressourcer Optilog er det ideelle styringsværktøj til lager- og logistikafdelinger i produktions- og handelsvirksomheder. Optilog er først og fremmest beregnet

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 Mink Farm Rapport Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d S o f i e n d a l s v e j 6 0 9000 - A a l b o r g Denne rapport dokumenterer

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere