IT system til BC Catering A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT system til BC Catering A/S"

Transkript

1 IT system til BC Catering A/S

2 Forord Dette 2. semesters projekt er udarbejdet af gruppe 2 i perioden fra 1. februar til 9. juni. I projektet har gruppen beskæftiget sig med at lave et system til håndtering af ordrer, produkter og ruteplanlægning for BC Catering A/S. For at kunne programmere dette system har gruppen været igennem en længere krav- og designspecificeringsfase, hvorefter systemet blev programmeret. Projektet kan findes på vedlagte cd eller på https://dm74-semester2-projekt.googlecode.com/svn/trunk/ Hjælp til håndtering af programmet og installation af programmet findes under appendiks B. Dennis Gyldendahl Jensen Mark Guldhammer Thomas Ulrich Schacht Martin Steenbock Nielsen 2

3 Indhold Forord... 2 Problemformulering... 6 Baggrund... 6 Problemformulering... 6 Metode... 6 Virksomhedskarakteristik... 7 Virksomhedsprofil... 7 Struktur... 8 Linie-stabsprincippet... 9 Organisationskultur Ledelseskarakteristik Problemer, hypoteser og løsningsmuligheder Vurdering af forskellige faktorer og opsamling i SWOT Strategianalyse Regnskabsanalyse Teori til regnskabsanalysen BC Catering A/S regnskabsanalyse Ansoffs vækstmatrice IT strategi for BC Catering Målgruppe IT systemet Applikationer og informationer Teknologi Organisering af IT-funktioner IT handlingsplan CostBenefit analyse Brugerdeltagelse Forundersøgelses Konklusion Software design Planlægning af projektet jævnfør UnifiedProcess Vision Introduktion

4 Positionering Interessent ogbrugerbeskrivelser Produkt overblik Product Features Forretnings aktivitetsdiagrammer System definition Krav specifikation Systemarkitektur GUI Controller Database Modellaget General Responsibility Assignment Software Patterns (GRASP) Low Coupling High Cohesion Creator: Informations Eksperten: Use-cases Use-case diagram Prioritering af use cases Brief beskrivelse Fully dressed System sekvens diagram Domænemodel Use casereview Mock-ups Kunde mock-up Ruteoptimerings mock up Design Interaktionsdiagrammer Interaktionsdiagram( Use case Receive order) Interaktions diagram (Use case Plan route) Relationel database model

5 Designklasse diagram Design konklusion Kode Standard Test Kunde oprettelses test Find customer på CVR nummer test Produkt oprettelses test Ordre oprettelses tests Leverandør oprettelses test Usability test Konklusion Appendix A Scripts Create script Insert script Appendix B installations guide og burgervejledning Installations guide Brugervejledning Oversigt Route planner Order Customer Supplier Product Appendix C Regnskab for BC Catering

6 Problemformulering Baggrund I 2. semester projektet vil gruppen lave et lagersystem til virksomheden BC Catering. I virksomheden BC Catering er problemet at der ikke findes et system til at planlægge ruter til virksomhedens chauffører. Denne problemstilling gør der ikke altid er fundet den mest optimale rute for de forskellige chauffører, som medfører længere ineffektive ruter. Problemformulering Gruppen vil i projektet beskæftige sig med problematikken om hvorvidt det er muligt at et lave ruteplanlægnings program som altid præsentere den optimale rute i forbindelse med dette problem vil det være naturligt at komme ind omkring traveling salesman problemet. Eftersom problemet vi ønsker at undersøge er et logistisk problem, vil vi forsøge at kortlægge organisationen, både dens struktur og ligeledes dens kultur for at kunne dokumentere dette problem. For at kunne lave dette ruteplanlægningssystem vil der blive lavet diagrammer for hele BC Caterings lagersystem for at kunne præcisere hvordan rutesystemet skal tilpasses hele virksomhedens IT system. Ligeledes vil vi forsøge at integrere ruteplanlægningssystemet i den nuværende it løsning. Metode I den forbindelse vil gruppen lave en forundersøgelse af virksomheden. Her vil gruppen redegøre og analysere organisationsstrukturen, organisationskulturen og deres strategier samt fremhæve forbedringsmuligheder. På baggrund af forundersøgelsen udarbejdes en IT vision og kravs specifikation med henblik på systemdesign. For at kunne løse problemet og kortlægge systemet benyttes Unified Modeling Language til at udarbejde de ønskede diagrammer. Hertil vil diagrammerne blive redegjort og analyseret. I system konstruktion vil system arkitekturen blive analyseret og diskuteret. Dertil vil der blive udarbejdet et Java doc, samt installationsguide til IT systemet. Afslutningsvis vil der blive lavet test cases af systemet, for at kunne fastslå det endelige resultat. Projektet vil blive udarbejdet efter Unified Process (UP). 6

7 Virksomhedskarakteristik Virksomhedsprofil BC Catering A/S er et af Danmarks ældste cateringfirmaer. Firmaet hed tidligere Beauvais Catering A/S, og var i mange år ejet af samme selskab som Aktieselskabet Beauvais. Dette selskab ønskede i 1996 at koncentrere sig om produktion, hvorfor catering selskabet blev solgt til Dansk Cater Gruppen (tidl. Jysk Cater). Det faktum, at BC Caterings nuværende moderselskab er blandt Danmarks største udbydere, sikrer at deres indkøbere kan købe varer til konkurrence dygtige priser fra hele verden. BC Catering A/S i Svenstrup er en af 7 afdelinger jævnt fordelt på Danmarkskortet, BC Catering er den eneste landsdækkende totalleverandør af råvarer til storkøkkener herunder hospitaler og plejehjem, restauranter, kantiner og udsalgssteder med fastfood. Varerne bliver distribueret af deres egne moderne køle/frostvogne. Alle deres afdelinger og distributionsbiler er underlagt et godkendt egenkontrol program. Kilde: BC Catering 7

8 Struktur Følgende afsnit vil klargøre hvordan BC Catering A/S organisatorisk er opbygget. I aktieselskabet BC Catering A/S bruges en vertikal organisationsstruktur. Ved en vertikal Direktør Kristian Glintborg Kontorstab Administrator/Regnskab John Pilgaard Salgs-og Indkøbs-chef: Jess Bak Kreditoransvarlig: Per 5 Telesælgere 2 Konsulenter Lagerdisponent Debitoransvarlig: Charlotte Lagermedarbejdere Lastbilchauffører Figur 1 viser BC caterings virksomhedsstruktur organisationsstruktur bliver arbejdsfordelingen mere overskuelig og der er styr på de forskellige medarbejderes rolle i virksomheden. I denne struktur tager lederne de vigtige beslutninger, når problemer opstår. I en vertikal organisation er der som regel en stor distance mellem de ansatte og lederen. Dette betyder at en idé fra en ansat skal leveres til deres leder, som derefter skal give idéen videre til sin chef. Dette er dog ikke gældende for virksomheden BC Catering, da virksomheden er forholdsvis lille og det er en 8

9 anden kultur i virksomheden, hvor medarbejdere kan gå direkte ind til cheferne med deres ideer. I organisationen er der fire niveauer. Det øverste lag er direktøren, som har den altafgørende beslutning. Dernæst har vi administratoren John Pilgaard og Indkøbs- og salgschef Jess Bak. John Pilgaard står for kontoret og for regnskabet i virksomheden. Jess Bak er chef for konsulenterne og lagerdisponenten. Det tredje lag er lagerdisponenten, som står for ansvaret af lageret. Det sidste lag er de ansatte, som står uden ansvar for forretningen. I forbindelse med virksomhedens valg af vertikal organisationsstruktur er der tre muligheder for deres arbejdsdelingsprincip: Linjeprincippet, linjestabsprincippet og det funktionelle princip. Linie-stabsprincippet BC Catering A/S har baseret deres organisationsarbejdsstruktur på linjestabsprincippet dog er det ikke gennemgående linjestabsprincippet der er blevet benyttet eftersom firmaet fungerer efter alle hjælper alle -princippet hvilket mere ligner det funktionelle princip. Som ved en traditionel linjestabsvirksomhed har BC catering en overordnet direktør. Hos BC catering består linjestabsprincippet af, en indkøb/salgsafdeling og en administrator/regnskabsafdeling. Under indkøbsafdeling findes en lagerdisponent, som har ansvaret for lageret. Derudover findes der en stabsfunktion, som er kontorstaben. Fordelene ved en kombination af linjestabsprincippet og det funktionelle princip er specialister inden for deres respektive afdelinger. Desuden er der også store fordele at hente når der snakkes arbejdsfordeling eftersom alle medarbejdere har mulighed for at hjælpe til, hvor der er brug for det. Dog har denne virksomhedsstruktur også visse ulemper eftersom ansvaret kan være svært for de forskellige opgaver kan være svært at placere. Ligeledes kan der også opstå kommunikations problemer i form af modstridende opgaver fra linjecheferne. Direktøren i BC Catering A/S har et kontrolspænd på 3, dette inkluderer kontorstaben. Hans kontrolspænd fungerer således at han har koordineringsopgaverne for lageret, Salg og indkøb. BC Catering er solidt opbygget som en vertikal virksomhed, hvilket gør det muligt at udvide virksomheden uden de store strukturelle omlæggelser, dog ved at virksomheden bliver større, vil det skabe en større afstand fra lederne ned til medarbejderne i bunden af organisationsstrukturen end der er i øjeblikket. En anden force ved virksomhedens struktur er dens nemt gennemskuelige ansvarsfordeling, hvorved der undgås misforståelser mellem medarbejder og deres leder. Dog er det i BC Catering muligt at medarbejderne kan varetage andre funktioner, da virksomheden er så lille, som den er. I virksomheden bruger de funktionsprincippet, som er et arbejdsdelingsprincip. Dette princip benyttes, da 9

10 de forsøger at samle arbejdsopgaver, som hører til et bestemt fagområde, dog kan de enkelte medarbejdere sagtens hjælpe til i de andre fagområder, da de bliver kompetence udviklet til at kunne udfører andre fagområders opgaver i virksomheden. Dette ses i form af opdelingen i virksomheden, hvor der er salgs- og indkøbsafdelinger, kontoret og lageret, som specialiserer sig i hver deres fagområde. Samtidig bliver medarbejderne specialiseret i forskellige dele af lageret ved BC Catering, hvor der er to, som har ansvaret for fryseren og to med ansvar for køleren. Derudover er der en med ansvar for tørvarelageret og en for multilageret, de resterende lagerarbejdere pakker vare til næste dags leverancer Fordelene ved at anvende funktionsprincippet er at de udvikler kernekompetencer inden for deres fagområde. Samtidig har de mulighed for at standardisere udførelsen af arbejdsgangen, som vil gøre mere virksomheden effektiv Ulemperne ved funktionsprincippet er et stort behov for koordineringsindsats. Derudover er der som regel en manglende forståelse for helheden, men da virksomheden er lille, har alle medarbejder et overblik over helheden. 10

11 Organisationskultur Ledelseskarakteristik Kristian Glintborg Han er en direktør af den gamle skole med mange års erfaring fra forskellige catering firmaer. Han er en dygtig leder, som er god til at uddelegere ansvar og er god til at motivere folk. Han har en god kontakt med medarbejderne og er en del af holdet, hvilket betyder han hjælper til i dagligdagen. Hvilket har en motiverende faktor for medarbejderne. Figur 2blake&moutons model for ledelse Hvis vi ser på Blake&Moutons ledergitter kan man se at han er en 9,9 altså Holdlederen, idet han fordeler ansvaret og inddrager de andre medarbejdere i beslutningsprocesserne. Derudover er der en stor gensidig tillid og respekt. Ifølge Lewins ledelsesformer er Kristian Glintborg en demokratisk leder, da han ønsker en fælles målsætning og er en del af arbejdsgruppen. Samtidig gør han meget ud af at have et forhold til medarbejderne. I forhold til Adizes lederroller har Kristian Glintborg en integratorrolle, hvilket betyder at han fokuserer på et godt fællesskab i virksomheden, samtidigt lægger han også vægt på at medarbejderne udvikler sig, mens de er i virksomheden. 11

12 Problemer, hypoteser og løsningsmuligheder Efter et kort interview med Kristian Glintborg, hvor firmaet som helhed blev debatteret fik vi formuleret et par udfordringer, som virksomheden havde i dagligdagen. Disse problemer kom han selv med eventuelle hypoteser til og disse er opstillet sammen med problemerne i nedenstående tabel. Tabel 1 tabel over problemer, hypoteser og løsningsmuligheder Problemer Hypoteser Løsningsmuligheder Chaufførerne køre ikke altid den mest optimale rute Nogle gange mangler kunder vare Dette skyldes sandsynligvis at firmaets ansatte selv planlægger ruten uden hjælp fra nogen form for teknologi. Dette kan opstå hvis lageret fejl pakker varerne. Dog har de også oplevet tilfælde hvor kunden forsøger at snyde firmaet. Dette kan løses ved at integrere et GPS system i firmaet it løsning så ledest at Chaufførernes færden bliver bedre koordineret I øjeblikket løses dette problem ved at der bliver kørt en ekstra tur senere på dagen, men en eventuel fremtidig løsning på dette problem kunne være at veje den samlede vægt af buret og holde op mod en vægt liste på ordren. 12

13 Vurdering af forskellige faktorer og opsamling i SWOT Tabel 2 SWOT oversigt af BC Catering Intern styrker Intern svagheder Fast kundekreds Loyale medarbejdere Motiverende leder Motiverende overskudsdeling Alle i virksomheden hjælper hinanden Stærk organisation Størrelsen på virksomheden Del af den førende cateringkæde Stordriftsfordele Ekstern muligheder Mangel på ruteplanlægningsprogram Pakkefejl af ordre Lageret er for lille Svind Ekstern trusler E-handel Udvikling af medarbejdere Konkurrenter E-handel I virksomheden BC Catering A/S har vi undersøgt deres interne styrker og svagheder. Virksomheden har flere styrker end svagheder, hvilket en virksomhed stræber efter. Virksomheden ser særdeles god ud fra betragtningen af modellen. Virksomhedens styrker er en stærk organisation, som er den førende cateringkæde i Danmark, dette giver stordriftsfordele for virksomheden, når der skal købes varer ind. Derudover giver det en fordel i form af hjælp i mellem de forskellige afdelinger, hvor der dagligt bliver handlet mellem afdelingerne, hvis en afdeling akut mangler en vare på lageret, bliver der lavet en ordre sidst på dagen, hvorefter en chauffør henter varen til slut på sin rute. En anden styrke er virksomhedens størrelse, som gør det muligt for virksomheden at have medarbejdere som kan gå ind og varetage forskellige funktioner i virksomheden, samtidig giver størrelsen også et godt sammenhold mellem medarbejderne, hvilketøger loyaliteten hos medarbejderne. Virksomhedens svagheder ligger i et manglende ruteplanlægningsprogram, hvilket medfører en ineffektiv rute og forhøjede omkostninger i form af brændstof. Derudover medfører deres interne fejl at virksomheden bliver nød til at kører ekstra ture ud til kunderne. 13

14 I fremtiden har BC Catering mulighed for at videre udvikle deres medarbejderes kompetencer, hvilket vil gøre medarbejderne dygtigere og gøre det muligt at de kan varetage flere opgaver. Den største mulighed må dog være udvikling af e-handel, som ville kunne give dem et nyt marked og ville skaffe en besparelse for virksomheden, da det ikke ville være nødvendigt med det samme antal telefonsælgere mere. Deres største trussel kommer fra deres konkurrenter, som forsøger at overtage deres markedsandele med en hård konkurrence på prisen. BC Catering skal have en Maxi-Mini strategi, som går ud på at maksimere deres styrker og minimere truslerne fra konkurrenterne og omverdenen. Grunden til de skal fokusere på deres styrker er at det er identiteten af virksomheden, samtidig med det er grundlaget for den succes, som virksomheden har opnået. Derudover skal de forsøge at minimere truslerne fra konkurrenterne. Strategianalyse Nedenstående afsnit behandler BC Catering A/S fremtidig strategi på baggrund af deres regnskab og informationer indhentet hos virksomheden. Regnskabsanalyse Teori til regnskabsanalysen Til regnskabsanalysen vil Dupont pyramiden blive benyttet. Grunden til Dupont Pyramiden bliver inddraget skyldes at den giver et godt overblik over sammenhængen mellem de forskellige poster i regnskabet og de forskellige nøgletal, som udregnes på baggrund af posterne i regnskabet. Dupont pyramiden anvendes til analysen af virksomhedens rentabilitet. Ved rentabilitet forstås virksomhedens evne til at forrente dens investerede kapital. Dupont pyramiden er inddelt i en resultatopgørelses- og balance-del, hvor balancedelen har fokus på vores aktiver. Ud fra resultatopgørelsesdelen kan man se sammenhængen mellem de økonomiske strømme i virksomheden. Den viser os, hvordan vi udregner de forskellige delresultater i vores resultatopgørelse. Til sidst munder strømmen ud i en formel for beregningen af overskudsgraden, som er Overskud før renter divideret med Omsætningen. Overskudsgraden anvendes som et mål for deres evne til at tilpasse deres indtægter i forhold til deres omkostninger. Nøgletallet betragtes som det vitale nøgletal i virksomhedens vurdering af indtjeningsevnen. Nederste del af Pyramiden munder det ud i en formel på aktivernes omsætnings-hastighed. Formlen for 14

15 aktivernes omsætningshastighed er Omsætning divideret med De totale aktiver. Aktivernes omsætningshastighed udtrykker, hvor mange gange større virksomhedens omsætning er i forhold til virksomhedens aktiver. Aktivernes hastighed er et mål for kapitalens forretning, hvilket vil sige at jo færre penge der er bundet i aktiver for at skabe virksomhedens omsætning, desto mere effektivt udnyttes den anvendte kapital. Derudover er aktivernes omsætningshastighed et vigtigt effektivitetsmål i forhold til den anvendte kapital. Da det viser forholdet mellem aktivitetsniveauet og kapitalforbruget. Så fald at aktivernes omsætningshastighed er høj vil det som regel resulterer i at lager tiden er kort, hvilket har en positiv effekt på virksomhedens likviditet, da virksomheden ikke har mange penge bundet i omsætningsaktiver. Dette nøgletal er det primære nøgletal i vurderingen af virksomhedens kapitaltilpasning. Den anden del af en regnskabsanalyse er indtjeningsevnen. Ved indtjeningsevne forstås virksomhedens evne til at skabe overskud af en given omsætning. Indtjeningsevnen tager udgangspunkt i: Overskudsgraden, Dækningsgraden, Kapacitetsgraden, indekstal, Nulpunktsomsætning og sikkerhedsmargin. BC Catering A/S regnskabsanalyse Gennem de sidste fem år har virksomheden BC Catering haft en fremgang på ca. 30 %, denne fremgang faldt dog sidste år, hvor resultatet faldt med 1 mio. kr.. Denne nedgang skyldes et fald i afkastningsgraden, det kan være to ting som er grunden til det, dog er dette kun spekulativt, da tallene ikke er opgivet for BC Catering, men mulighederne er et fald i omsætningen eller prisstigninger på virksomhedernes varer. BC Caterings afkastningsgrad på 32,08 % er dog en imponerende afkastningsgrad. Samtidig er det værd at bemærke at virksomheden har haft et fald i egenkapitalens forrentning, hvilket må siges at være en negativ udvikling. Samlet set er virksomheden BC Catering er sund virksomhed, som er i en fornuftig udvikling på trods af en hård finanskrise. Deres resultat på er et flot resultat, da der har været finanskrise, som har presset markedet hårdt. 15

16 Ansoffs vækstmatrice Eftersom BC catering er en catering virksomhed er det svært at lave produktudvikling. Derfor ville det være mere logisk for dem at enten forsøge sig med noget markedspenetrering eller eventuelt forsøge at lave noget markedsudvikling. Fordel ved at fokusere på markedsudvikling ville være at de kunne få nogle nye kunder ved at de fandt nye markeder. Dog ville der være negative effekter ved at vælge denne strategi da de ville være tvunget til at have endnu større lagere med flere vare. Derfor ville den mest logiske strategi for BC catering være at fokusere på markedspenetrering og via denne strategi få en større markedsandel. Dog skal det tilføjes at virksomheden med gavn efter nogle år med denne strategi kunne begynde at kigge på e-handel som en mulighed og dermed gå over til en markedsudviklings orienteret strategi. Figur3Ansoffsvækstmatrice IT strategi for BC Catering I følgende afsnit vil vi fremlægge vores forslag til hvordan IT strategien for BC Catering skal være udformet. Målgruppe Målgruppen for det tiltænkte it-system er firmaets kontoransatte, som behandler ordrerne og lægger ruteplanerne frem til chaufførerne hver morgen. Disse kontor ansatte har en del erfaring med it hvilket gør implementeringen af nye features nemmere. IT systemet Formålet med it-systemet er, at det skal kunne håndtere lager, distribution, kunder og ruteoptimering til chaufførerne. Ved at inkludere ruteoptimering i systemet bliver det muligt at fylde lastbilerne optimalt og ligeledes lave ruterne mere praktisk end hvis de skulle laves manuelt. Applikationer og informationer Systemet skal på kortsigt opbygges med kundekartotek, varekartotek og et ordremodul. Senere skal et ruteoptimeringsmodul til leveringer, implementeres i systemet. 16

17 Teknologi Hardwareminimumskravet til klienter er en dual-core 2 GHz, 4 GB intern hukommelse, 512 MB harddisk og et standard eller onboard grafikkort og netværkskort. Der skal mindst være installeret Java 6 version 21 og enten Windows XP eller højere, nyere Linuxdistrubution eller Mac OS X Snow Leopard eller derover. Derudover en tilsvarende Server med MSSQL databasen installeret. Klienterne har mulighed for at tilgå databasen via netværket. Organisering af IT-funktioner Softwaresystemet kan varetages af udviklerne, men da systemet er bygget efter bestpractices, vil det kunne udbygges og vedligeholdes af interne systemudviklere eller andre firmaer. IT handlingsplan Systemet vil blive realiseret i en naturlig rækkefølge. Før man kan lave en ordre, vil det være nødvendigt at kunne tilknytte en kunde samt vare. Derfor vil kunde- og varekartoteket blive implementeret først, og dernæst ordremodulet. Til sidst implementeres ruteoptimeringsmodulet. 17

18 CostBenefit analyse Tabel 3costbenefit analyse af den kommende it løsning for BC Catering Business domain Technology domain ROI SM CA MI CR OR SA DU TU IR To tal Vægt Salg Indkøb Lagerstyring GPS system Kunde database Vurderingsfaktorer: ROI = Return of investment SM = Strategic match CA = Competitive advantage MI = Management information CR = Competitive response OR = Organizational or project risk SA = Strategic IS architecture DU = Definitional uncertainty TU = Technical uncertainty IR = IS infrastructure risk Som det kan ses på ovenstående tabel har vi forsøgt at estimere værdien af implementeringen af systemet bestanddele. Som det fremgår af tabellen er de 3 vigtigste systemer Salg, Lagerstyring og kunde databasen. Som det fremgår af costbenefit analysen vil vores GPS system have en stor ROI dette skyldes at systemet er udviklet af studerende og der med ikke koster virksomheden nogen penge og at der kan spares penge ved at chaufførende køre mindre for at dække den samme mængde handel. Dog er det samtidigt spændende at kigge på hvordan OR også er stor på projektet. Dette grunder i risikoen for at systemet ikke finder den hurtigste rute og måske endda forringer ruten som chaufføren ellers havde taget. 18

19 Brugerdeltagelse Under udviklingen af systemet vil der med fordel kunne blive inddraget medarbejdere som skal hjælpe med at teste brugervenligheden af system. Desuden vil denne form for brugerdeltagelse også fungere som en del af oplæringsfasen. Denne oplæringsfase vil blive gennemført som en repræsentationsstrategi hvor de personer som har deltaget i godkendelsen af programmet videre giver informationerne om hvordan systemet fungere til de øvrige medarbejdere. Figur 4 viser strategier for forandring 19

20 Forundersøgelses Konklusion På baggrund af forundersøgelsen har vi erfaret at BC Catering har en vertikal virksomheds struktur dog uden at have nogle af de primære ulemper som der normalt ville opstå ved denne virksomheds struktur. Denne virksomheds struktur er op bygget efter linie- stabsprincippet hvor BC Catering dog har modificeret modellen en smule, eftersom de arbejder efter alle hjælper alle princippet, hvilket er med til at give virksomheden en stor fleksibilitet. Efter at gruppen havde været ude og interviewe direktør Kristian Glintborg kunne der nemt med blake og moutons model beslutte os for at han var en 9,9 altså hold lederen som tager maksimalt hensyn for både produktionen og medarbejderne. Det var også under dette interview der for første gange blev talt om de problemer som de havde hos BC Catering. Ud fra disse problemer blev det besluttet at problemet med deres rute planlægning var det mest interessent da det andet problem med kunder der til tider manglede varer svært at løse. Ud fra disse problemer, samt den information der var blevet indhentet via interviewet med Kristian Glintborg, blev der lavet en SWOT analyse og fundet frem til de respektive styrker, muligheder, svagheder og trusler. Som det tydeligt fremgik af denne er BC Catering en velfungerende virksomhed med mange styrker. Efter SWOT analysen af BC Catering blev der yderligere undersøgt hvordan den økonomiske tilstand var hos BC Catering. Dette viste sig dog som en lidt besværlig opgave da BC Catering ikke ønskede at udlevere hele deres regnskab men kun nogle nøgletal. Tiltros for dette var det muligt at se hvordan BC Catering selv gennem finanskrisen havde klaret sig strålende. Efter at have fastslået hvordan BC Catering ser ud som virksomhed påbegyndte vurdering af BC Caterings strategi muligheder. Til dette blev Ansoffs vækstmatricebenyttet hvor ud fra der kunne konkluderes at de skulle satse på markedspenetrerings strategi. Afslutningsvis blev der foretaget en costbenefit analyse af systemet Hvori der kunne konkluderes at implementeringen af salg, lagerstyring og kundedatabase var det vigtigste. 20

21 Software design Planlægning af projektet jævnfør UnifiedProcess I nedenstående tabel er vist hvordan vores projekt er planlagt i forhold til UP Tabel 4 planlægning af projektet opstillet efter UnifiedProcess Fase Inception Elaboration Constrution Transition Milestone Vision Afgrænsning Arkitektur Plan og økonomi Funktionelt duelig Systemet leveret til kunden Business case Krav specificering Antal iterationer Færdigdato 30/ / / / Artefakter Vision Arkitektur Programmering af controller og GUI Use case diagram Use cases Domæne model Prioritering af use cases Use case review Relationel database model Create scripts Insert scripts lag System sekvens diagrammer Design klasse diagram Operations kontrakter Interaktions diagrammer Prototyper Færdig Gui Proof of concept Programmering af model lag DB lag programmeres Hvordan vurderes om artefakterne har den rette kvalitet? Tænke højt test Review med SD lærer Review med kunden Kode inspektion Review med SD lærer Iterationstest udføres Accepttest udføres Systemtest udføres 21

22 Vision Introduktion Formålet med vision er at samlede, analysere og definere high-level behov og features af Ruteoptimeringssystemet tilbc Catering. Der fokuseres på de nødvendige kompetencer, som de berørte parter og bruger har brug for, samt hvorfor disse behov eksisterer. Detaljerne om hvordan det nye system til BC Catering opfylder disse behov, som er beskrevet i use-cases og supplerende specifikationer. Positionering Problem forklaring Problemet Påvirker Påvirkningen af problemet er: En succesfuld løsning ville være: Problemet for BC Catering er en dårlig rute planlægning, som giver ruter der krydser over hinanden, samt er ineffektive. Telefonsælgere Chauffører Virksomheden Kunderne Telefon sælgerne skal planlægge ruten, hvilket tager meget tid. Chaufførerne køre længere og ineffektivt, hvilket betyder deres timer ikke bliver brugt optimalt. Virksomheden får øgede omkostninger, i forbindelse med brændstof og lønninger. Et system som selv planlægger ruten efter givende regler. Et system som er koblet sammen med et ERP system(enterprise ressourceplanning system), så kundedatabasen og ordredatabasen kan anvendes. 22

23 Produkt Positions forklaring Til: Hvem produktet (produkt navnet) Som: Konkurrenter Vores produkt Til catering branchen og andre logistikvirksomheder. Virksomheder som leverer varer ud til kunder og har brug for at få planlagt deres ruter optimalt, så der kan spares penge. AMSA. Planlægger optimale ruter for virksomheden, som sikre ruter der ikke krydser over hinanden. Samtidig indeholder det et lager og ordresystem, som sikre en fuldkommen oplevelse af AMSA. Konkurrent til lager og ordresystem er Microsoft Nav og SAP. Disse indeholder dog ikke ruteoptimeringssystemer. Programmeret i java. Bruger google API (hensigten) Interessent ogbrugerbeskrivelser Dette afsnit indeholder en profil af interessenter og brugere, der er involveret i projektet, og de centrale problemer, som brugerne oplever, disse skal fixes af den foreslåede løsning. Det beskriver ikke deres specifikke anmodninger eller krav. I stedet for giver afsnittet en baggrund og begrundelse for, hvorfor kravene er nødvendige. Interessenter Navn Beskrivelse Ansvar: Catering Branchen Catering branchen er en branche som står for levering af fødevare til danske restauranter, kantiner, fastfood steder - Levererstatistiker - Forsikre om at der vil være en efterspørgsel på produktets funktioner. BC Catering JCD Data BC Catering er en catering virksomhed, de er placeret i Nordjylland, hvor de er en af de førende på det nordjyske marked. JCD data er BC Caterings IT konsulenter. De er specialiserede i ERP systemer som Navision. De står bag al BC Caterings IT løsninger - Accepter finansieringen - Stiller brugere til rådighed - Leverer data tilprojektet. - Forsikre at systemet vil være let at vedligeholde. - Overvåge projektets fremgang. Brugere Dette er brugerne af systemet. 23

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 Mink Farm Rapport Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d S o f i e n d a l s v e j 6 0 9000 - A a l b o r g Denne rapport dokumenterer

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Bilag Indholdsfortegnelse for bilag

Bilag Indholdsfortegnelse for bilag Bilag Indholdsfortegnelse for bilag Installationsvejledning... 2 Brugervejledning... 2 Tidsplan... 7 Evaluering af tidsplan... 8 Evaluering af gruppeproces... 9 Opgavefordeling... 10 SQL scripts... 14

Læs mere

Servicehåndtering i Watergroup A/S

Servicehåndtering i Watergroup A/S Casper Skovgaard s072750 Kongens Lyngby, 31.01.2011 IMM.B.ENG.2010-53 DTU Vejleder: Mads Nyborg Danmarks Tekniske Universitet Institut for Information og Matematisk Modellering Byg. 321, 2800 Kgs. Lyngby,

Læs mere

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Indledning til rapporten Denne rapport er skrevet for at dokumentere vores 2. semester og dermed også vores 1. års eksamensprojekt. Vi

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk]

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Jørn Justesen Dat07a 5 semester projekt Kasper Holm. Projektetablering... 5

Jørn Justesen Dat07a 5 semester projekt Kasper Holm. Projektetablering... 5 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Vejle Eksamensprojekt Efterår 2009 Kontaktlærer Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: : Indholdsfortegnelse Projektetablering... 5 Problemformulering...

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

SYSTEM DESIGN. 18. december 2012 [Mink Farm Rapport] Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt.

SYSTEM DESIGN. 18. december 2012 [Mink Farm Rapport] Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt. SYSTEM DESIGN Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt. Unified Process (UP) er en iterativ og gradvis softwareudvikling proces ramme, der bruges til at modellere hvad,

Læs mere

Udvikling af IT-system for Swarco Technology

Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af IT-system for Swarco Technology Udvikling af software til overvågning af netværksforbindelser mellem trafikreguleringsenheder Projektvejleder fra Syddansk Universitet Palle Hermansen pahe@mmmi.sdu.dk

Læs mere

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system

2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet. Hotel system 2. års projekt, bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk] Casper Hjermitslev Jensen

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Spørgsmålet er om disse advokatfirmaer kan overleve en periode på 10 år uden at forny sig?

Spørgsmålet er om disse advokatfirmaer kan overleve en periode på 10 år uden at forny sig? Advokatbranchen står i disse år over for store udfordringer. Som følge af liberaliseringen på visse sagsområder er konkurrencen øget. Specielt fra ejendomsmæglere, banker og revisionsfirmaer. Det betyder

Læs mere

Amagerbanken en årsagsanalyse

Amagerbanken en årsagsanalyse Amagerbanken en årsagsanalyse Hvilke erhvervsøkonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige faktorer har haft størst betydning for Amagerbankens nuværende situation? Udarbejdet af gruppe 6: Anne Elizabeth

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Projektværktøj Mikkel Schneider Larsen Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere