SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER"

Transkript

1 KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Jan Stentoft Lisa Thoms

2 ISBN: Design: hegnet.dk Finansieret af Industriens Fond Industriens Fond Esplanaden 34 A 1263 København K Udarbejdet af: Jan Stentoft & Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Universitetsparken Kolding

3 SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER

4 1 SAMMENFATNING Dette arbejdshæfte udspringer af en større rapport: Konkurrencekraft gennem supply chain innovation, finansieret med økonomisk støtte fra Industriens Fond (Arlbjørn et al., 2013). Rapporten har fokus på virksomheders forsyningskæder som innovationsobjekt. I rapporten blev det undersøgt, om der findes sammenhænge mellem konkrete udviklingsaktiviteter i forsyningskæderne og den deraf afledte performance. Dette skete gennem en temperaturmåling af dansk praksis med supply chain innovation, samt hvorledes danske virksomheder arbejder med dette. Formålet med rapporten er, at bidrage med ny viden om, hvorledes supply chain management området kan bidrage til øget konkurrencekraft gennem innovationer i virksomheders forsyningskæder. Supply chain innovation består, som begreb, af tre vigtige elementer: 1. Forretningsprocesser 2. Teknologi 3. Supply chain-netværk Et specielt fokusområde i undersøgelsen er, at undersøge, hvorvidt det, at gennemføre supply chain innovation, har en målbar effekt på en række supply chain performance-parametre. Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation gennem brug af af en række værktøjer. Det er her vigtigt at notere sig, at de præsenterede værktøjer ikke må opfattes som the only way til at arbejde med supply chain innovation. De skal ses, som en struktureret tilgang til at afdække nuværende praksis på en række faglige områder og med afsæt heri at søge efter forbedringer. Værktøjerne kan opfattes som komplimentære til allerede etablerede værktøjer, som fx Lean, Six Sigma, TQM samt indenfor projektledelse. Ligeledes kan der i arbejdet med supply chain innovation også hentes inspiration fra værktøjer og modeller omkring innovation (Tidd & Bessant, 2013), open innovation (Chesbrough, 2003), brugerdreven innovation (von Hippel, 1986), implementering af strategi (Krautwald & Landsdorf, 2013), typer beslutninger (thinking first, seeing first, doing first) (Mintzberg & Westley, 2001) og blue ocean strategy (Kim & Mauborgne, 2004). Det er vort håb, at arbejdshæftet giver inspiration til og refleksion over de muligheder, der ligger i at skabe øget konkurrencekraft gennem innovationer i forsyningskæderne. 2 SAMMENFATNING Der rettes en tak til holdet i supply chain innovation på HD 2. del studiet i supply chain management, Syddansk Universitet i Kolding, for konstruktiv feedback under udviklingen af værktøjerne i dette arbejdshæfte.

5 Supply chain innovation består, som begreb, af tre vigtige elementer: 1. Forretningsprocesser 2. Teknologi 3. Supply chain-netværk SAMMENFATNING 3

6 2 INDHOLD 1 Sammenfatning Indhold Introduktion Begrebsramme Supply chain management... 8 Innovation Supply chain innovation... 8 Drift kontra udvikling Problemtyper Værdibaseret supply chain innovation Cases Dinex A/S Tresu Digital Solutions Værktøjer: Et overblik Strategi Supply chain SWOT Supply chain gabanalyse Strategiske krav til supply chain Systemer Stamdata Systeminfrastruktur IT-parathed INDHOLD

7 Logistik Indkøb Planlægning Lager Distribution Produktion Kvalitet PTA IT Supply chain performance Definering af en måling Rapportering af en måling Supply chain regnskab Organisation Interessentanalyse Balance mellem drift og udvikling Forandringskompetence Struktur Supply chain segmentering Central kontra decentral lager Supply chain kompleksitet Ledelse Business case Projektrapportering Projektportefølje Kommunikationsplan Risikostyring i forsyningskæderne Referencer INDHOLD 5

8 3 INTRODUKTION Siden finanskrisens begyndelse i 2008 har danske virksomheder for alvor være nødt til arbejde for at sikre konkurrencekraft på de markeder, de agerer på. Øget globaliseret handel har skabt mere konkurrence og har globaliseret virksomheders forsyningskæder. Råvarer og komponenter købes fra alle kontinenter, bearbejdes på et eller flere kontinenter og sælges igen videre, på de samme eller andre kontinenter. Mange virksomheder har derfor, nogle mere eksplicit end andre, været gennem make or buy analyser med henblik på at identificere, hvad der udgør deres kernekompetencer. Design og udvikling af forsyningskæder bliver en vigtig dynamisk kapabilitet for virksomhederne, og evnen til at designe, integrere, bygge og re-konfigurere interne og eksterne ressourcer og kompetencer, bliver en vigtig kilde til konkurrencekraft. Supply chain-området bidrager her med vigtige kapabiliteter. Der er således opstået en stigende erkendelse af nødvendigheden af, at virksomheder må innovere for at kunne fastholde og udbygge konkurrencefordele. De er i langt højere grad afhængige af kompetencer fra virksomheder i deres forretningsnetværk for at kunne innovere. Det er derfor relevant, at innovation anskues ud fra et supply chain-perspektiv. Det globale forretningsmiljø, som danske virksomheder deltager i, er under konstant forandring, hvilket gør forsyningskæderne mere sårbare. Forretningsmiljøet er blevet mere komplekst, bl.a. som følge af en mere globaliseret handel. Virksomhedsledere må derfor hele tiden have øje for, hvad der sker i omverdenen, samt hvilke krav dette stiller til virksomheden for, at kunne modsvare krav og forventninger. Supply chain management omhandler de strategiske, taktiske og driftsmæssige elementer, som giver virksomheder en bred vifte af muligheder for at skabe konkurrencefordele. For at få indfriet det fulde potentiale af supply chain management, er det vigtigt, at topledelsen erkender dens strategiske vigtighed. Ligeledes er det vigtigt at forstå, at supply chain management initiativer bidrager til, eller ligefrem er en konkurrenceparameter for virksomheden. Indledningsvis i dette arbejdshæfte vil centrale begreber blive præsenteret. Herefter præsenteres de to case virksomheder, Dinex A/S og Tresu Digital Solutions. I processen med at udarbejde dette arbejdshæfte er der i samarbejde med de to virksomheder udarbejdet et video case materiale. Videoerne er udarbejdet som eksempler på, hvorledes der arbejdes med supply chain innovation på forskellige stadier i processen. Materialet kan ses på Først præsenteres den overordnede begrebsramme, hvorefter i alt 20 værktøjer med fokus på supply chain innovation præsenteres. Arbejdshæftet er udarbejdet for at give virksomheder, der ønsker at arbejde med supply chain innovation, konkrete værktøjer hertil. De 20 værktøjer fordeler sig på to hovedområder, 6 INTRODUKTION

9 henholdsvis værktøjer med fokus på supply chain facts og værktøjer, der har med overvågning og opfølgning at gøre. De supply chain facts orienterede værktøjer er inddelt i fem områder, som er: SUPPLY CHAIN FACTS Hertil kommer fem værktøjer, der falder indenfor ledelsesopfølgning og overvågning. Det er ikke sikkert, at alle værktøjer kan bidrage lige meget i alle virksomheder. Men de tjener det formål, at sætte fokus på problemstillinger, der er vigtige at have bevidsthed omkring i forbindelse med fornyelsesprojekter i virksomhedernes forsyningskæder. Strategi Systemer Performance Organisation Struktur INTRODUKTION 7

10 4 BEGREBSRAMME SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Det centrale spørgsmål for de fleste virksomhedsledere er, hvorledes kan der skabes konkurrencemæssige fordele gennem på den ene side, at forbedre kundeservicen og på den anden side ved at reducere omkostningsniveauet. Supply chain management har fokus på materiale-, informations- og finansielle flow i kæder og netværk af virksomheder. Det er kundeorienteret og har sit udgangspunkt i kundens behov for varer og/ eller serviceydelser. Supply chain management handler også om differentieret ledelse, da virksomheder ikke nødvendigvis tilgår alle kunder og leverandører på den samme måde. Fokus er på forretningsprocesser både inden i den enkelte virksomhed og mellem virksomheder. Supply chain management er således en ledelsesfilosofi, der beskæftiger sig med en række problemstillinger, der forsøger at opfylde disse mål samtidigt. INNOVATION Der findes mange definitioner af innovation. Fælles for dem er et fokus på at åbne for nye muligheder samtidig med, at disse muligheder gribes og udnyttes. Innovation handler om at omsætte nye idéer og føre dem ud i livet. Traditionelt skelnes der mellem invention og innovation. Invention bruges som betegnelse for selve idéen og vedrører kun det første trin i en ofte længere proces, hvor ideen udbredes og bringes effektivt i anvendelse. Mange ideer stopper ved inventionen og giver aldrig et kommercielt afkast. For at betegnelsen innovation kan bruges, skal kommercialiseringen af en idé indregnes. I hvilken grad en innovation betragtes som ny afhænger af det enkelte individ eller den enkelte organisation. Man vil således kunne opleve innovationer, som ikke er nye for verden, men nye for de virksomheder eller de individer, der anvender dem. Innovation kan komme til udtryk i mange forskellige former både i teknologi og i måder, hvorpå vi arbejder. SUPPLY CHAIN INNOVATION Grundtanken bag supply chain innovation er, at introduktion af nye produkter, serviceydelser og virksomheders indtrængen på nye markeder ofte vil blive mere succesfyldt, hvis de understøttes af innovative supply chain designs og ledelsespraksis. Ofte ses det i supply chain innovation, at en produktinnovation afføder en efterfølgende procesinnovation, hvor metoder og arbejdsgange tilpasses fremstillingen af det nye produkt. Supply chain innovation er en ændring (inkrementel eller radikal) indenfor et forsyningsnetværk, teknologi eller supply chain proces (eller en kombination af disse) som kan finde sted i en funktion i virksomheden, blandt flere virksomhedsfunktioner, i en industri eller i en forsyningskæde med det formål, at forbedre skabelsen af merværdi for interessenterne. Oversat fra Arlbjørn et al. (2011) 8 BEGREBSRAMME

11 Der er flere elementer i definitionen af supply chain innovation. For det første indeholder en supply chain innovation en forandring, og det skal derfor forstås som et dynamisk begreb. For det andet kan supply chain innovation være enten små skridt i form af inkrementelle ændringer, eller større radikale udviklingsspring. For det tredje kan supply chain innovation finde sted både inde i en virksomhed og mellem virksomheder. For det fjerde favner supply chain innovation mere end selve opfindelsen af noget nyt, idet det inkluderer processen med at kommercialisere den nye idé. Endelig skal en supply chain innovation kunne bevise sin kommercielle værdi. Supply chain innovationer er ikke statiske, men udløses typisk af forhold afledt af virksomhedens interaktion med omgivelserne, hvor virksomheden erkender et behov for ændringer. Supply chain innovation består, som begreb, af tre elementer (se figur 1): 1. Forretningsprocesser: er grupper af aktiviteter, der giver et målbart output. Aktiviteter i forretningsprocesser vil typisk gå på tværs af de traditionelle funktionelle siloer i en virksomhed, som fx salg, lager, produktion og indkøb. 2. Teknologi: innovationen i supply chain teknologi vedrører ikke kun teknologien i sig selv men dens nye anvendelse i en supply chain-kontekst. Supply chain teknologier kan anvendes selvstændigt eller i kombination med andre teknologier for, at skabe en supply chain inoovation. 3. Supply chain-netværk: netværks-strukturen i en supply chain vedrører både dybden og bredden af upstream- og downstream relationer. Innovation i supply chain netværksstruktur kan være relateret til værdiskabelse i form af videndeling i virtuelle netværk. Figur 1 Ramme til forståelse af supply chain innovation Erkendelse af behov for ændring af forretningsmodel (performance gap) Supply chain forretningsprocesser Udvikling af løsninger til ny forretningsmodel Supply chain teknologi Supply chain netværksstruktur Kilde Arlbjørn et al., 2013 Implementering af ny forretningsmodel BEGREBSRAMME 9

12 DRIFT KONTRA UDVIKLING I alle organisationer findes dilemmaet omkring fordelingen af ressourcer, der anvendes på henholdsvis drift og udvikling. Det er et fænomen, der kaldes for ambidexterity. Grundlæggende dækker begrebet over evnen til at kunne bruge højre og venstre hånd lige godt. I organisatoriske sammenhænge henfører det til evnen til både at kunne exploite (udnytte) og explore (udforske) (March, 1991). Exploration omfatter aktiviteter som søgning, variation, risikostyring, eksperimentering, leg, fleksibilitet, opdagelse og innovation. Exploitation inkluderer fine-tuning, valg, produktion, effektivitet, udvælgelse, implementering og eksekvering. Både exploration og exploitation er selvforstærkende fænomener, og virksomheder kan blive fanget i deres egen succes. For meget exploration kan føre til en læringsfælde, mens virksomheder, der alene satser på dette, kan blive fanget i en kompetencefælde, da der alene satses på eksisterende kompetencer. At arbejde med og beherske ambidexterity kræver, at ledere udfører to opgaver. For det første skal de være i stand til, at bemærke ændringer i konkurrencemiljøet, som fx skift i teknologi, konkurrence, kundeportefølje og offentlig regulering. For det andet skal de være i stand til, at handle på baggrund af disse muligheder og trusler. Virksomhedsledere skal være parate til at imødekomme muligheder og trusler gennem re-konfigurationer af såvel håndgribelige som uhåndgribelige aktiver. PROBLEMTYPER En virksomheds udfordringer både generelt og specifikt for forsyningskæderne kan kategoriseres i to typer: tame problemer og wicked problemer. Et tame problem er et problem, hvor løsningen kendes, og de involverede parter kan teste, hvor godt et korrekt løsningsforslag er. Eksempler på tame problemer, i en supply chain kontekst, kan være: omlægning af lageret efter plukkefrekvens, etablering af performance management eller implementering af leverandørstyrede lagre. Der findes ikke en entydig definition af et wicked problem. Et wicked problem er kendetegnet ved, at være et problem hvor løsningen, eller den komplette løsning, ikke kendes. Man kan derfor ikke forstå problemet uden at kende dets kontekst. Man kan derfor heller ikke nå til en entydig eller endelig løsning men kun til en løsning, der er god nok med de givne ressourcer. Eksempler på wicked problemer, i en supply chain kontekst, kan være: placering af et europæisk færdigvarelager, der opfylder krav om kort lead-time til forskellige europæiske markeder, optimeret ind- og udfasning af varer eller komponent- og leverandørsanering. Sondringen mellem tame og wicked problemer, skal ses i forhold til den enkelte virksomhed. Hvad der opfattes, som et tame problem i en virksomhed, kan være et wicked problem i en anden og vice versa. Ligeledes kan det praktiske arbejde med en problemstilling betyde, at man starter med, hvad der synes at være et tame problem men efter at have arbejdet med problemstillingen, viser den sig at være wicked. I en supply chain innovation kontekst er det vigtigt at have relationen mellem organisation og problemtype for øje. Ved at kombinere begreberne drift og udvikling, fra det det forgående afsnit, med tame og wicked problemer i dette afsnit, opnås der fire problemsituationer som vist i figur 2. Figur 2 illustrerer, at der opnås fit, når innovationsprojekter, der beskæftiger sig med simple eller tame problemtyper, er bemandet med overvejende driftsorienterede medarbejdere. Ligeledes opnås fit, når projekter der beskæftiger sig med komplicerede eller wicked problemtyper, bedst løses ved at være bemandet med udviklingsorienterede medarbejdere. Det er væsentligt at pointere, at akserne i figur 2 skal læses som et kontinuum således, at et problem i større eller mindre grad kan være henholdsvis tame eller wicked, og bemandingen i projekter er gående fra hovedsageligt at være driftsorienterede henimod at være udviklingsorienterede. Dette betyder, at der kan være udviklingsorienterede ressourcer i innovationsprojekter, der beskæftiger sig med tame problemer. Ligeledes kan der indgå driftsorienterede ressourcer i wicked innovationsprojekter. Sondringen i figuren knytter sig til, hvor de to typer af innovationsprojekter primært er forankret. MISFIT opstår, når virksomheder ikke har tilstrækkeligt fokus på hvilken organisation, der arbejder med det specifikke udviklingsprojekt. 10 BEGREBSRAMME

13 Figur 2 Relation mellem projektorganisation og problemtype Bemandet med udviklingsorienterede medarbejdere Type projektorganisation MISFIT FIT FIT MISFIT Bemandet med driftsorienterede medarbejdere Simple problemtyper Problemtype Komplicerede problemtyper VÆRDIBASERET SUPPLY CHAIN INNOVATION Udviklingen af en virksomheds supply chain kan tilskrives supply chain innovation. Derfor vil supply chain innovation influere på virksomhedens værdiskabende aktiviteter og dertil relaterede strategiske mål. Value based supply chain innovation kan forstås gennem begreberne; Value Capture og Value Delivery (Munksgaard, Stentoft & Paulraj, 2014). Budskabet er, at det kan før anbefales, at man i forbindelse med supply chain innovation skaber bevidsthed omkring, hvorledes den konkrete innovation indeholder både value capture og value delivery. Value capture sætter fokus på, hvordan den konkrete supply chain innovation indfanger værdi. På den ene side refererer det til virksomhedens profit. På den anden side refererer det til, hvordan virksomheden effektivt performer dens værdiskabende aktiviteter. Value capture har således både et operationelt og et kommercielt perspektiv. Eksempler på value capture, kan være: forbedrede interne arbejdsprocesser, omkostningsreduktioner og kvalitetsforbedringer som følge af en supply chain innovation. Value delivery fokuserer på processen, hvor der skabes værdi for eksterne partnere (oftest kunder). Denne proces omhandler aktiviteter, der oftest går på tværs af virksomhedens funktioner. Eksempler på value delivery er, reducerede lead-times til kunder, forbedret leveringsevne og leveringsinformationer. BEGREBSRAMME 11

14 5 CASES DINEX A/S Dinex A/S blev grundlagt i 1982 af Grethe og Jørgen Dinesen. I 2000 blev Torben Dinesen CEO og i 2011 overtog han aktiemajoriteten for Dinex Group. Dinex Group har hovedkvarter i Danmark, med 16 selskaber verden over, og beskæftiger mere end 1200 ansatte i produktion og salg i: Danmark, England, Finland, Tyskland, Letland, U.S.A, Tyrkiet, Rusland, Kina og Brasilien (2015). Herudover har Dinex gruppen salgsselskaber i: Spanien, Italien, Frankrig, Tyskland, England, Polen og Serbien. Dinex A/S er en ledende global producent og distributør af innovative udstødnings- og emissions kontrolprodukter, samt løsninger til heavy duty diesel- og gasmotorindustrien. Den voksende portefølje af varenumre og komplette systemer, repræsenterer alt fra rør, lyddæmpere, spændebånd, fleksible rør, isoleringer og efterbehandlingsprodukter, som katalysatorer (SCR) og partikelfiltre (DPF). Dinex A/S er den eneste producent af udstødninger og emissionsprodukter i verden, der har teknologien og produktionsplatformen til udvikling af egne substrater og coatings. Virksomhedens R&D center, Dinex Technology Centre, blev etableret i Virksomhedens kunder er producenter af on-road og off-road køretøjer, samt grossister af reservedele og retrofit løsninger til globale miljøzoner. For at imødekomme kundeservice, såvel globalt som lokalt udvider Dinex med produktionsfaciliteter i USA, Indien og Brasilien. Herudover leverer virksomheden komplette systemløsninger til marine, tog og off-road heavy duty maskiner. Dinex A/S har løbende flere udviklingsprojekter i gang. Et af disse projekter handler om distributions- og lagerstruktur på det europæiske after sales marked. Drivkræfterne for at igangsætte et strategisk projekt, der har til formål at opstille forskellige scenarier for lagersteder og distributionsfrekvens, skal bl.a. ses i relation til kravet om at nedbringe networking capital i virksomheden. En af virksomhedens udfordringer er, at man på after sales markedet erfarer et stigende antal færdigvarevarianter, man skal lagerføre for at kunne servicere kunderne med kort leveringstid. Produkterne indenfor after sales markedet forsynes hovedsageligt fra virksomhedens lettiske fabrik. Problemstillingen virksomheden står overfor er et wicked problem med et trade-off mellem kapitalbindinger i lagre og servicegrader til kunder. Et af de helt centrale succeskriterier for Dinex A/S er virksomhedens stærke kundefokus og evnen til at kunne levere kvalitetsprodukter med kort leveringstid. Virksomheden har gennem årerne oplevet en konstant vækst i antallet af varenumre som følge af et stigende antal nye varianter samtidig med, at man servicerer ældre varianter. Dette sætter pres på networking capital ud fra den eksisterende tilgang til at servicere kunderne. Problemstillingen er kompleks og indeholder områder som vare- og kundesanering, reduktion af 12 CASES

15 lagre og differentieret produktionsplanlægning. På den ene side står salg med en skepsis om, at man ikke må skade markedet i processen. På den anden side står operations med en stigende kompleks lager- og distributionsopgave, hvis der ikke skrides til handling. TRESU DIGITAL SOLUTIONS Tresu Digital Solutions (i det følgende blot Tresu) blev grundlagt i 1981 som en lille ingeniør virksomhed i Bjert ved Kolding. Over årene er virksomheden vokset, og er nu en specialiseret virksomheden med 245 medarbejdere med afdelinger i Danmark, Tyskland, Italien, Japan og USA. Tresu er en markedsledende producent af flexo trykmaskiner samt udstyr til den grafiske industri indenfor flexo, offset og digital. Flexo er den foretrukne trykteknologi i den emballageproducerende industri. Virksomhedens trykmaskiner benyttes primært indenfor fødevaresegmentet af den emballageproducerende industri men også til andre formål som produktion af skrabelodder og til tryk på hygiejnebind. Over 98 % af virksomheden produktion eksporteres. Tresu har indgået et samarbejde med Hewlett Packard Indigo omkring levering af færdige coating maskiner til den digitale trykindustri. Ved sådanne digitale maskiner er der reelt ikke tale om omstillingstid mere. Hos Tresu er der stor erfaring indenfor packaging og coating, og i sommeren 2013 blev den første prototype af den nye digitale trykmaskine leveret. Det nye produktområde har krævet en supply chain innovation med nye processer, nye samarbejdsformer og en ny måde, at bruge teknologi på. Produktionen er blevet etableret i nye lokaler 1. januar 2014 med en efterfølgende konstant udvikling af produktionslinjerne. Det har været en udfordring at etablere et nyt produktions set-up baseret på serieproduktion, som er væsentligt forskelligt fra den projektorienterede produktion, der ellers har karakteriseret Tresu. Det har krævet et nyt mindset, hvor det nu i højere grad handler om kontinuerligt at drive omkostninger ned for at gøre produktet konkurrencedygtigt. Denne løbende procesoptimering sker i hele procesforløbet fra konstruktion (med tilvejebringelse af et fejlfrit produktionsgrundlag), varemodtagelse, indgangskontrol, undermontage, hovedmontage og Factory Acceptance Test (FAT). Medarbejderne er meget fokuseret på at gøre tingene bedre. Processerne skal løbende forbedres for at reducere omkostningsniveauet og gennemløbstiden. Der er stor fokus på takttider og standardisering. Der er også sket nye forbedrede processer med leverandører. Idet divisionen køber en større volumen af de samme produkter, kommer leverandørerne nu i højere grad med forbedringsforslag. Det kan være forbedringer på materialer, som er med til at fjerne mandetimer i produktionen. Tresu deler også deres salgsforecast med leverandørerne. Flere leverandører har tilbudt at ligge inde med bufferlagre, som virksomheden ikke betaler for, før varerne leveres. På den måde kan leverandørerne bedre udjævne deres produktion. Væsentlige succeskriterier ved etablering af det nye produktionsområde har været et klart mandat fra virksomhedsledelsen og tilførsel af de nødvendige ressourcer. CASES 13

16 6 VÆRKTØJER: ET OVERBLIK Dette arbejdshæfte er udarbejdet for at give virksomheder, der ønsker at arbejde med supply chain innovation, konkrete værktøjer til at arbejde med udviklingen af deres supply chain(s). Arbejdshæftet består af i alt 20 værktøjer, der fordeler sig på to hovedområder, henholdsvis værktøjer der har til formål, at levere konkrete supply chain facts og værktøjer, der har med overvågning og opfølgning at gøre (se figur 3). Gældende for alle værktøjer er, at de både kan bruges til at fastlægge, hvordan den konkrete praksis er nu (AS-IS) samt hjælpe til med at sætte ramme for fremtiden (TO-BE). Supply chain innovation indgår ofte som en del af virksomhedens samlede strategiproces, og sådanne strategiprocesser må gennemføres med en nøje opmærksomhed på virksomhedens særlige karakteristika samt på graden af dynamik i omgivelserne. Med særlige karakteristika tænkes der fx på: forandringstakten af det produkt og/eller serviceydelser, der produceres, virksomhedens størrelse, bredden og diversiteten i produktprogram og graden af globalisering. Hvad angår omgivelsernes dynamik er der forskel på brancher og selv for den enkelte virksomhed, kan der være perioder, der er mere stabile end andre. Strategisk betyder det, at supply chain innovationsprojekter både planlægges og gennemføres ud fra både bevidste planlægningshorisonter og mere emergente situationer. Arbejdshæftets supply chain facts orienterede værktøjer er inddelt i fem områder, som vist i figur 3. De fem områder er: Strategi Systemer Performance Organisation Struktur Hertil kommer fem værktøjer, der falder indenfor ledelsesopfølgning og overvågning. Værktøjerne er udarbejdet ud fra et supply chain innovation perspektiv, og hvert af værktøjerne er beskrevet ud fra følgende seks overskrifter: 1. Formål Formålet med at tage værktøjet i brug. 2. Deltager(e) Hvem der i virksomhedens supply chain skal udføre arbejdet eller bidrage med input. 3. Anvendelsestidspunkt Hvornår værktøjet skal tages i brug. 4. Fremgangsmåde Hvorledes værktøjet anvendes. 5. Fordele Hvad virksomheden får ud at tage værktøjet i brug. 6. Output Hvad det konkrete udbytte af værktøjet er. 14 VÆRKTØJER: ET OVERBLIK

17 Figur 3 Et overblik over værktøjer til supply chain innovation AS-IS TO-BE Planlægning Emergent STRATEGI Supply chain SWOT Supply chain gabanalyse Strategiske krav til supply chain SYSTEMER Stamdata Systeminfrastruktur IT-parathed SUPPLY CHAIN FACTS PERFORMANCE Definering af en måling Rapportering af en måling Supply chain regnskab ORGANISATION Interessentanalyse Balance mellem drift og udvikling Forandringskompetence STRUKTUR Supply chain segmentering Central kontra decentral lager Supply chain kompleksitet OVERVÅGNING / OPFØLGNING LEDELSE Business case Projektrapportering Projektportefølje Kommunikationsplan Risikostyring i forsyningskæderne VÆRKTØJER: ET OVERBLIK 15

18 Værktøjerne kan bruges til at skabe facts om den nuværende supply chain performance (se figur 4). Værktøjerne kan også bidrage til visionsprocesser omhandlende, hvordan den fremtidige supply chain performance bør være. Budskabet er, at et eventuelt performancegab kan lukkes med supply chain innovation. Figur 4 Fact drevet udvikling Tilfredsstillende TO-BE (vision) Performance Processer Systemer Produkter Leverandører Kunder Performance Supply chain innovation AS-IS (facts) Performance Processer Systemer Produkter Leverandører Kunder Utilfredsstillende Nutid Tid Fremtid 16 VÆRKTØJER: ET OVERBLIK

19 STRATEGI I det følgende præsenteres tre værktøjer, der har fokus på virksomhedens strategi i forbindelse med supply chain innovationsprojekter. Værktøjerne har fokus på, at skabe fakta og omhandler: 1) supply chain SWOT, 2) supply chain gabanalyse samt 3) strategisk analyse af supply chain. SUPPLY CHAIN SWOT Formål Formålet med en supply chain SWOT analyse er at skabe overblik og informationer således, at det bliver muligt at matche virksomhedens styrker og svagheder til de muligheder og trusler, den møder i dens omgivelser. Deltager(e) Topledelse, supply chain ledelse, nøgle medarbejdere. Fremgangsmåde En SWOT-analyse gennemføres først i de enkelte afdelinger, herefter konsolideres resultaterne på virksomhedsniveau. Det er vigtigt, at de identificerede faktorer underbygges med fakta. I gennemførelsen af en SWOT-analyse identificeres for hvert af begreberne: styrker, svagheder, muligheder og trusler et udtømmende antal faktorer. Herefter vurderes faktorernes betydning, og de underbygges med fakta for slutteligt at opstilles i en SWOT-matrix. SWOT-matrixen som værktøj kan anvendes til udvikling af strategier. Det gøres ved at kombinere de identificerede faktorer. Herigennem kan der udvikles strategier, så indflydelsen fra virksomhedens styrker og muligheder maksimeres, og indflydelsen fra virksomhedens svagheder og trusler minimeres. Da de identificerede strategiske muligheder oftest ikke er indbyrdes forenelige, vil det kræve en udvælgelse og prioritering. Anvendelsestidspunkt Værktøjet anvendes til at identificere strategiske muligheder, når virksomheden skal udvikle supply chain management strategier samt i de overordnede strategiprocesser. Fordele Fordelen ved dette værktøj er, at det giver overblik over styrker og svagheder i supply chain og hvilke muligheder og trusler, det giver. Figur 5 Supply chain SWOT Interne forhold Stærke sider (Strengths) Beskriver det virksomheder er gode til, fx: Produktviden God kvalitet Kapitalforhold Svage side (Weaknesses) Beskriver det virksomheden ikke kan eller kan gøre bedre, fx: Mangel på projekt ressourcer og kompetencer Lang lead-time Eksterne forhold Muligheder (Opportunities) Beskriver de faktorer i omgivelserne der påvirker virksomheden, fx: Globale spiller bliver større Nye lovgivning Trusler (Threats) Beskriver de faktorer i omgivelserne som kan påvirke virksomheden negativt, fx: Konkurrenter har bedre fungerende supply chain Single source VÆRKTØJER: ET OVERBLIK 17

20 Output Når muligheder og trusler er bestemt, kan der opstilles en handlingsplan for de tiltag, der udnytter mulighederne og afvæbner farerne, fx interne reorganiseringer eller investeringer. målene med den faktiske performance kan gab identificeres (se tabel 1). En gabanalyse kan gennemføres for en virksomhed som en helhed for at skabe overblik. Men det kan ligeledes være hensigtsmæssigt at gennemgøre den for delområder af virksomheden. SUPPLY CHAIN GABANALYSE Formål Formålet med en supply chain gabanalyse er at måle forskellene mellem den nuværende situation og den ønskede situation. Den sammenligner hvad der er, med hvad der burde være. Når eventuelle gab er identificeret, kan man arbejde mod at lukke dem. Deltager(e) Supply chain ledelsen, nøglemedarbejdere. Anvendelsestidspunkt En gabanalyse kan anvendes, når virksomheden ønsker at klarlægge i hvilken grad, den opfylder dens mål ved at anvende specifikke performance mål. For at gennemføre en gabanalyse skal følgende være til stede; Performance mål for virksomhedens supply chain Data der anvendes til beregning af supply chain nøgletal Aftalt tidsperspektiv Mål for den fremtidige situation /performance Fordele En gabanalyse tvinger virksomheden til at være bevidst om dens nuværende situation og performance. Den udfordrer virksomheden på, hvad og hvor den ønsker at være i fremtiden. Dette gøres i klare, specifikke og målbare termer. Fremgangsmåde Den nuværende situation, eller AS-IS, består af en opstilling af virksomhedens nøglemål og performance i forhold til den nuværende supply chain strategi. Herefter skal faktorer for den fremtidige situation identificeres. Ved at sammenstille Output Outputtet af en gabanalyse kan være input i udarbejdelsen af supply chain strategier. Således er det muligt at diskutere de bagvedliggende årsager og lukke identificerede gab. Tabel 1 Eksempel på en gabanalyse Måleområde Mål Realiseret Gab Leveringstid 12 dage 20 dage 8 dage Gennemløbstid 2 dage 7 dage 5 dage Lageromsætningshastighed 12 gange 6 gange 6 gange Kvalitet (fejlfrie leverancer) 99 % 94 % 5 % Kassation 1 % 4 % 3 % 18 VÆRKTØJER: ET OVERBLIK

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT 1. udgave, 1. oplag 2016 Copyright 2016 Forfatterne Forfattere: Jan Stentoft, Einar Scholte og Poul Breil-Hansen Forlag: Publishare ApS / Spintype.com

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Styrket konkurrencekraft gennem Sales & Operations Planning. Jan Stentoft Syddansk Universitet Kolding

Styrket konkurrencekraft gennem Sales & Operations Planning. Jan Stentoft Syddansk Universitet Kolding Styrket konkurrencekraft gennem Sales & Operations Planning Jan Stentoft Syddansk Universitet Kolding Deltagere 24 Den stærke værdikæde 10 % teknik og 90 % mennesker Smid rygmærkerne Facts, facts, facts

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jacob Schlichter Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4 Sammenhæng til

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

OPLÆG. Udviklingsworkshop

OPLÆG. Udviklingsworkshop OPLÆG Udviklingsworkshop Fra teori til handling Udviklingsrejsen for din kommunes produktionsvirksomheder Dansk Produktions Univers A/S d. 5. januar 2017 Baggrund Med udgangspunkt i et ønske om på en direkte

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Strategisk udvikling af SMV 29.01.2008

Strategisk udvikling af SMV 29.01.2008 Strategisk udvikling af SMV 29.01.2008 Strategier mhp. på øget kundefokus og kundeudvikling 29.01.2008 Strategisk udvikling af SMV er 1 Dagsorden Opfølgning Markedsudviklingsmuligheder Med nogle kommentarer

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne Ennova A/S Man taber sig ikke af at stille sig op på en badevægt, så Har du allerede en plan? Det finder vi ud af når vi har resultatet Hvorfor en nøje planlagt

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

HJÆLPETROPPERNE. Vi hjælper dem, der hjælper andre TINA Ø. SIMONSEN MIKKEL HOLME MADS GALATIUS TEAM 2:

HJÆLPETROPPERNE. Vi hjælper dem, der hjælper andre TINA Ø. SIMONSEN MIKKEL HOLME MADS GALATIUS TEAM 2: HJÆLPETROPPERNE Vi hjælper dem, der hjælper andre TEAM 2: TINA Ø. SIMONSEN MIKKEL HOLME MADS GALATIUS MR CASE COMPETITION RØDE KORS I DANMARK / 2012 1 Agenda MR CASE COMPETITION DANSK RØDE KORS / 2012

Læs mere

Ledelse for små virksomheder

Ledelse for små virksomheder Ledelse for små virksomheder 27-4-2017 09.00-12.00 Program 09.00 Velkommen Din rolle som ejerleder i en lille virksomhed De typiske udfordringer for en ny leder Involvering af medarbejdere Opsætning af

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem København 19. maj 2015 Hvorfor skifte IT-system? Forretningsgangene er ineffektive, men er fastlåst i det nuværende ITsystem Organisationens

Læs mere

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri Stram Kæden DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri FILM https://www.youtube.com/watch?v=8bzut7skxye 2 Hvorfor Stram Kæden? Op til

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere