SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER"

Transkript

1 KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Jan Stentoft Lisa Thoms

2 ISBN: Design: hegnet.dk Finansieret af Industriens Fond Industriens Fond Esplanaden 34 A 1263 København K Udarbejdet af: Jan Stentoft & Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Universitetsparken Kolding

3 SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER

4 1 SAMMENFATNING Dette arbejdshæfte udspringer af en større rapport: Konkurrencekraft gennem supply chain innovation, finansieret med økonomisk støtte fra Industriens Fond (Arlbjørn et al., 2013). Rapporten har fokus på virksomheders forsyningskæder som innovationsobjekt. I rapporten blev det undersøgt, om der findes sammenhænge mellem konkrete udviklingsaktiviteter i forsyningskæderne og den deraf afledte performance. Dette skete gennem en temperaturmåling af dansk praksis med supply chain innovation, samt hvorledes danske virksomheder arbejder med dette. Formålet med rapporten er, at bidrage med ny viden om, hvorledes supply chain management området kan bidrage til øget konkurrencekraft gennem innovationer i virksomheders forsyningskæder. Supply chain innovation består, som begreb, af tre vigtige elementer: 1. Forretningsprocesser 2. Teknologi 3. Supply chain-netværk Et specielt fokusområde i undersøgelsen er, at undersøge, hvorvidt det, at gennemføre supply chain innovation, har en målbar effekt på en række supply chain performance-parametre. Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation gennem brug af af en række værktøjer. Det er her vigtigt at notere sig, at de præsenterede værktøjer ikke må opfattes som the only way til at arbejde med supply chain innovation. De skal ses, som en struktureret tilgang til at afdække nuværende praksis på en række faglige områder og med afsæt heri at søge efter forbedringer. Værktøjerne kan opfattes som komplimentære til allerede etablerede værktøjer, som fx Lean, Six Sigma, TQM samt indenfor projektledelse. Ligeledes kan der i arbejdet med supply chain innovation også hentes inspiration fra værktøjer og modeller omkring innovation (Tidd & Bessant, 2013), open innovation (Chesbrough, 2003), brugerdreven innovation (von Hippel, 1986), implementering af strategi (Krautwald & Landsdorf, 2013), typer beslutninger (thinking first, seeing first, doing first) (Mintzberg & Westley, 2001) og blue ocean strategy (Kim & Mauborgne, 2004). Det er vort håb, at arbejdshæftet giver inspiration til og refleksion over de muligheder, der ligger i at skabe øget konkurrencekraft gennem innovationer i forsyningskæderne. 2 SAMMENFATNING Der rettes en tak til holdet i supply chain innovation på HD 2. del studiet i supply chain management, Syddansk Universitet i Kolding, for konstruktiv feedback under udviklingen af værktøjerne i dette arbejdshæfte.

5 Supply chain innovation består, som begreb, af tre vigtige elementer: 1. Forretningsprocesser 2. Teknologi 3. Supply chain-netværk SAMMENFATNING 3

6 2 INDHOLD 1 Sammenfatning Indhold Introduktion Begrebsramme Supply chain management... 8 Innovation Supply chain innovation... 8 Drift kontra udvikling Problemtyper Værdibaseret supply chain innovation Cases Dinex A/S Tresu Digital Solutions Værktøjer: Et overblik Strategi Supply chain SWOT Supply chain gabanalyse Strategiske krav til supply chain Systemer Stamdata Systeminfrastruktur IT-parathed INDHOLD

7 Logistik Indkøb Planlægning Lager Distribution Produktion Kvalitet PTA IT Supply chain performance Definering af en måling Rapportering af en måling Supply chain regnskab Organisation Interessentanalyse Balance mellem drift og udvikling Forandringskompetence Struktur Supply chain segmentering Central kontra decentral lager Supply chain kompleksitet Ledelse Business case Projektrapportering Projektportefølje Kommunikationsplan Risikostyring i forsyningskæderne Referencer INDHOLD 5

8 3 INTRODUKTION Siden finanskrisens begyndelse i 2008 har danske virksomheder for alvor være nødt til arbejde for at sikre konkurrencekraft på de markeder, de agerer på. Øget globaliseret handel har skabt mere konkurrence og har globaliseret virksomheders forsyningskæder. Råvarer og komponenter købes fra alle kontinenter, bearbejdes på et eller flere kontinenter og sælges igen videre, på de samme eller andre kontinenter. Mange virksomheder har derfor, nogle mere eksplicit end andre, været gennem make or buy analyser med henblik på at identificere, hvad der udgør deres kernekompetencer. Design og udvikling af forsyningskæder bliver en vigtig dynamisk kapabilitet for virksomhederne, og evnen til at designe, integrere, bygge og re-konfigurere interne og eksterne ressourcer og kompetencer, bliver en vigtig kilde til konkurrencekraft. Supply chain-området bidrager her med vigtige kapabiliteter. Der er således opstået en stigende erkendelse af nødvendigheden af, at virksomheder må innovere for at kunne fastholde og udbygge konkurrencefordele. De er i langt højere grad afhængige af kompetencer fra virksomheder i deres forretningsnetværk for at kunne innovere. Det er derfor relevant, at innovation anskues ud fra et supply chain-perspektiv. Det globale forretningsmiljø, som danske virksomheder deltager i, er under konstant forandring, hvilket gør forsyningskæderne mere sårbare. Forretningsmiljøet er blevet mere komplekst, bl.a. som følge af en mere globaliseret handel. Virksomhedsledere må derfor hele tiden have øje for, hvad der sker i omverdenen, samt hvilke krav dette stiller til virksomheden for, at kunne modsvare krav og forventninger. Supply chain management omhandler de strategiske, taktiske og driftsmæssige elementer, som giver virksomheder en bred vifte af muligheder for at skabe konkurrencefordele. For at få indfriet det fulde potentiale af supply chain management, er det vigtigt, at topledelsen erkender dens strategiske vigtighed. Ligeledes er det vigtigt at forstå, at supply chain management initiativer bidrager til, eller ligefrem er en konkurrenceparameter for virksomheden. Indledningsvis i dette arbejdshæfte vil centrale begreber blive præsenteret. Herefter præsenteres de to case virksomheder, Dinex A/S og Tresu Digital Solutions. I processen med at udarbejde dette arbejdshæfte er der i samarbejde med de to virksomheder udarbejdet et video case materiale. Videoerne er udarbejdet som eksempler på, hvorledes der arbejdes med supply chain innovation på forskellige stadier i processen. Materialet kan ses på Først præsenteres den overordnede begrebsramme, hvorefter i alt 20 værktøjer med fokus på supply chain innovation præsenteres. Arbejdshæftet er udarbejdet for at give virksomheder, der ønsker at arbejde med supply chain innovation, konkrete værktøjer hertil. De 20 værktøjer fordeler sig på to hovedområder, 6 INTRODUKTION

9 henholdsvis værktøjer med fokus på supply chain facts og værktøjer, der har med overvågning og opfølgning at gøre. De supply chain facts orienterede værktøjer er inddelt i fem områder, som er: SUPPLY CHAIN FACTS Hertil kommer fem værktøjer, der falder indenfor ledelsesopfølgning og overvågning. Det er ikke sikkert, at alle værktøjer kan bidrage lige meget i alle virksomheder. Men de tjener det formål, at sætte fokus på problemstillinger, der er vigtige at have bevidsthed omkring i forbindelse med fornyelsesprojekter i virksomhedernes forsyningskæder. Strategi Systemer Performance Organisation Struktur INTRODUKTION 7

10 4 BEGREBSRAMME SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Det centrale spørgsmål for de fleste virksomhedsledere er, hvorledes kan der skabes konkurrencemæssige fordele gennem på den ene side, at forbedre kundeservicen og på den anden side ved at reducere omkostningsniveauet. Supply chain management har fokus på materiale-, informations- og finansielle flow i kæder og netværk af virksomheder. Det er kundeorienteret og har sit udgangspunkt i kundens behov for varer og/ eller serviceydelser. Supply chain management handler også om differentieret ledelse, da virksomheder ikke nødvendigvis tilgår alle kunder og leverandører på den samme måde. Fokus er på forretningsprocesser både inden i den enkelte virksomhed og mellem virksomheder. Supply chain management er således en ledelsesfilosofi, der beskæftiger sig med en række problemstillinger, der forsøger at opfylde disse mål samtidigt. INNOVATION Der findes mange definitioner af innovation. Fælles for dem er et fokus på at åbne for nye muligheder samtidig med, at disse muligheder gribes og udnyttes. Innovation handler om at omsætte nye idéer og føre dem ud i livet. Traditionelt skelnes der mellem invention og innovation. Invention bruges som betegnelse for selve idéen og vedrører kun det første trin i en ofte længere proces, hvor ideen udbredes og bringes effektivt i anvendelse. Mange ideer stopper ved inventionen og giver aldrig et kommercielt afkast. For at betegnelsen innovation kan bruges, skal kommercialiseringen af en idé indregnes. I hvilken grad en innovation betragtes som ny afhænger af det enkelte individ eller den enkelte organisation. Man vil således kunne opleve innovationer, som ikke er nye for verden, men nye for de virksomheder eller de individer, der anvender dem. Innovation kan komme til udtryk i mange forskellige former både i teknologi og i måder, hvorpå vi arbejder. SUPPLY CHAIN INNOVATION Grundtanken bag supply chain innovation er, at introduktion af nye produkter, serviceydelser og virksomheders indtrængen på nye markeder ofte vil blive mere succesfyldt, hvis de understøttes af innovative supply chain designs og ledelsespraksis. Ofte ses det i supply chain innovation, at en produktinnovation afføder en efterfølgende procesinnovation, hvor metoder og arbejdsgange tilpasses fremstillingen af det nye produkt. Supply chain innovation er en ændring (inkrementel eller radikal) indenfor et forsyningsnetværk, teknologi eller supply chain proces (eller en kombination af disse) som kan finde sted i en funktion i virksomheden, blandt flere virksomhedsfunktioner, i en industri eller i en forsyningskæde med det formål, at forbedre skabelsen af merværdi for interessenterne. Oversat fra Arlbjørn et al. (2011) 8 BEGREBSRAMME

11 Der er flere elementer i definitionen af supply chain innovation. For det første indeholder en supply chain innovation en forandring, og det skal derfor forstås som et dynamisk begreb. For det andet kan supply chain innovation være enten små skridt i form af inkrementelle ændringer, eller større radikale udviklingsspring. For det tredje kan supply chain innovation finde sted både inde i en virksomhed og mellem virksomheder. For det fjerde favner supply chain innovation mere end selve opfindelsen af noget nyt, idet det inkluderer processen med at kommercialisere den nye idé. Endelig skal en supply chain innovation kunne bevise sin kommercielle værdi. Supply chain innovationer er ikke statiske, men udløses typisk af forhold afledt af virksomhedens interaktion med omgivelserne, hvor virksomheden erkender et behov for ændringer. Supply chain innovation består, som begreb, af tre elementer (se figur 1): 1. Forretningsprocesser: er grupper af aktiviteter, der giver et målbart output. Aktiviteter i forretningsprocesser vil typisk gå på tværs af de traditionelle funktionelle siloer i en virksomhed, som fx salg, lager, produktion og indkøb. 2. Teknologi: innovationen i supply chain teknologi vedrører ikke kun teknologien i sig selv men dens nye anvendelse i en supply chain-kontekst. Supply chain teknologier kan anvendes selvstændigt eller i kombination med andre teknologier for, at skabe en supply chain inoovation. 3. Supply chain-netværk: netværks-strukturen i en supply chain vedrører både dybden og bredden af upstream- og downstream relationer. Innovation i supply chain netværksstruktur kan være relateret til værdiskabelse i form af videndeling i virtuelle netværk. Figur 1 Ramme til forståelse af supply chain innovation Erkendelse af behov for ændring af forretningsmodel (performance gap) Supply chain forretningsprocesser Udvikling af løsninger til ny forretningsmodel Supply chain teknologi Supply chain netværksstruktur Kilde Arlbjørn et al., 2013 Implementering af ny forretningsmodel BEGREBSRAMME 9

12 DRIFT KONTRA UDVIKLING I alle organisationer findes dilemmaet omkring fordelingen af ressourcer, der anvendes på henholdsvis drift og udvikling. Det er et fænomen, der kaldes for ambidexterity. Grundlæggende dækker begrebet over evnen til at kunne bruge højre og venstre hånd lige godt. I organisatoriske sammenhænge henfører det til evnen til både at kunne exploite (udnytte) og explore (udforske) (March, 1991). Exploration omfatter aktiviteter som søgning, variation, risikostyring, eksperimentering, leg, fleksibilitet, opdagelse og innovation. Exploitation inkluderer fine-tuning, valg, produktion, effektivitet, udvælgelse, implementering og eksekvering. Både exploration og exploitation er selvforstærkende fænomener, og virksomheder kan blive fanget i deres egen succes. For meget exploration kan føre til en læringsfælde, mens virksomheder, der alene satser på dette, kan blive fanget i en kompetencefælde, da der alene satses på eksisterende kompetencer. At arbejde med og beherske ambidexterity kræver, at ledere udfører to opgaver. For det første skal de være i stand til, at bemærke ændringer i konkurrencemiljøet, som fx skift i teknologi, konkurrence, kundeportefølje og offentlig regulering. For det andet skal de være i stand til, at handle på baggrund af disse muligheder og trusler. Virksomhedsledere skal være parate til at imødekomme muligheder og trusler gennem re-konfigurationer af såvel håndgribelige som uhåndgribelige aktiver. PROBLEMTYPER En virksomheds udfordringer både generelt og specifikt for forsyningskæderne kan kategoriseres i to typer: tame problemer og wicked problemer. Et tame problem er et problem, hvor løsningen kendes, og de involverede parter kan teste, hvor godt et korrekt løsningsforslag er. Eksempler på tame problemer, i en supply chain kontekst, kan være: omlægning af lageret efter plukkefrekvens, etablering af performance management eller implementering af leverandørstyrede lagre. Der findes ikke en entydig definition af et wicked problem. Et wicked problem er kendetegnet ved, at være et problem hvor løsningen, eller den komplette løsning, ikke kendes. Man kan derfor ikke forstå problemet uden at kende dets kontekst. Man kan derfor heller ikke nå til en entydig eller endelig løsning men kun til en løsning, der er god nok med de givne ressourcer. Eksempler på wicked problemer, i en supply chain kontekst, kan være: placering af et europæisk færdigvarelager, der opfylder krav om kort lead-time til forskellige europæiske markeder, optimeret ind- og udfasning af varer eller komponent- og leverandørsanering. Sondringen mellem tame og wicked problemer, skal ses i forhold til den enkelte virksomhed. Hvad der opfattes, som et tame problem i en virksomhed, kan være et wicked problem i en anden og vice versa. Ligeledes kan det praktiske arbejde med en problemstilling betyde, at man starter med, hvad der synes at være et tame problem men efter at have arbejdet med problemstillingen, viser den sig at være wicked. I en supply chain innovation kontekst er det vigtigt at have relationen mellem organisation og problemtype for øje. Ved at kombinere begreberne drift og udvikling, fra det det forgående afsnit, med tame og wicked problemer i dette afsnit, opnås der fire problemsituationer som vist i figur 2. Figur 2 illustrerer, at der opnås fit, når innovationsprojekter, der beskæftiger sig med simple eller tame problemtyper, er bemandet med overvejende driftsorienterede medarbejdere. Ligeledes opnås fit, når projekter der beskæftiger sig med komplicerede eller wicked problemtyper, bedst løses ved at være bemandet med udviklingsorienterede medarbejdere. Det er væsentligt at pointere, at akserne i figur 2 skal læses som et kontinuum således, at et problem i større eller mindre grad kan være henholdsvis tame eller wicked, og bemandingen i projekter er gående fra hovedsageligt at være driftsorienterede henimod at være udviklingsorienterede. Dette betyder, at der kan være udviklingsorienterede ressourcer i innovationsprojekter, der beskæftiger sig med tame problemer. Ligeledes kan der indgå driftsorienterede ressourcer i wicked innovationsprojekter. Sondringen i figuren knytter sig til, hvor de to typer af innovationsprojekter primært er forankret. MISFIT opstår, når virksomheder ikke har tilstrækkeligt fokus på hvilken organisation, der arbejder med det specifikke udviklingsprojekt. 10 BEGREBSRAMME

13 Figur 2 Relation mellem projektorganisation og problemtype Bemandet med udviklingsorienterede medarbejdere Type projektorganisation MISFIT FIT FIT MISFIT Bemandet med driftsorienterede medarbejdere Simple problemtyper Problemtype Komplicerede problemtyper VÆRDIBASERET SUPPLY CHAIN INNOVATION Udviklingen af en virksomheds supply chain kan tilskrives supply chain innovation. Derfor vil supply chain innovation influere på virksomhedens værdiskabende aktiviteter og dertil relaterede strategiske mål. Value based supply chain innovation kan forstås gennem begreberne; Value Capture og Value Delivery (Munksgaard, Stentoft & Paulraj, 2014). Budskabet er, at det kan før anbefales, at man i forbindelse med supply chain innovation skaber bevidsthed omkring, hvorledes den konkrete innovation indeholder både value capture og value delivery. Value capture sætter fokus på, hvordan den konkrete supply chain innovation indfanger værdi. På den ene side refererer det til virksomhedens profit. På den anden side refererer det til, hvordan virksomheden effektivt performer dens værdiskabende aktiviteter. Value capture har således både et operationelt og et kommercielt perspektiv. Eksempler på value capture, kan være: forbedrede interne arbejdsprocesser, omkostningsreduktioner og kvalitetsforbedringer som følge af en supply chain innovation. Value delivery fokuserer på processen, hvor der skabes værdi for eksterne partnere (oftest kunder). Denne proces omhandler aktiviteter, der oftest går på tværs af virksomhedens funktioner. Eksempler på value delivery er, reducerede lead-times til kunder, forbedret leveringsevne og leveringsinformationer. BEGREBSRAMME 11

14 5 CASES DINEX A/S Dinex A/S blev grundlagt i 1982 af Grethe og Jørgen Dinesen. I 2000 blev Torben Dinesen CEO og i 2011 overtog han aktiemajoriteten for Dinex Group. Dinex Group har hovedkvarter i Danmark, med 16 selskaber verden over, og beskæftiger mere end 1200 ansatte i produktion og salg i: Danmark, England, Finland, Tyskland, Letland, U.S.A, Tyrkiet, Rusland, Kina og Brasilien (2015). Herudover har Dinex gruppen salgsselskaber i: Spanien, Italien, Frankrig, Tyskland, England, Polen og Serbien. Dinex A/S er en ledende global producent og distributør af innovative udstødnings- og emissions kontrolprodukter, samt løsninger til heavy duty diesel- og gasmotorindustrien. Den voksende portefølje af varenumre og komplette systemer, repræsenterer alt fra rør, lyddæmpere, spændebånd, fleksible rør, isoleringer og efterbehandlingsprodukter, som katalysatorer (SCR) og partikelfiltre (DPF). Dinex A/S er den eneste producent af udstødninger og emissionsprodukter i verden, der har teknologien og produktionsplatformen til udvikling af egne substrater og coatings. Virksomhedens R&D center, Dinex Technology Centre, blev etableret i Virksomhedens kunder er producenter af on-road og off-road køretøjer, samt grossister af reservedele og retrofit løsninger til globale miljøzoner. For at imødekomme kundeservice, såvel globalt som lokalt udvider Dinex med produktionsfaciliteter i USA, Indien og Brasilien. Herudover leverer virksomheden komplette systemløsninger til marine, tog og off-road heavy duty maskiner. Dinex A/S har løbende flere udviklingsprojekter i gang. Et af disse projekter handler om distributions- og lagerstruktur på det europæiske after sales marked. Drivkræfterne for at igangsætte et strategisk projekt, der har til formål at opstille forskellige scenarier for lagersteder og distributionsfrekvens, skal bl.a. ses i relation til kravet om at nedbringe networking capital i virksomheden. En af virksomhedens udfordringer er, at man på after sales markedet erfarer et stigende antal færdigvarevarianter, man skal lagerføre for at kunne servicere kunderne med kort leveringstid. Produkterne indenfor after sales markedet forsynes hovedsageligt fra virksomhedens lettiske fabrik. Problemstillingen virksomheden står overfor er et wicked problem med et trade-off mellem kapitalbindinger i lagre og servicegrader til kunder. Et af de helt centrale succeskriterier for Dinex A/S er virksomhedens stærke kundefokus og evnen til at kunne levere kvalitetsprodukter med kort leveringstid. Virksomheden har gennem årerne oplevet en konstant vækst i antallet af varenumre som følge af et stigende antal nye varianter samtidig med, at man servicerer ældre varianter. Dette sætter pres på networking capital ud fra den eksisterende tilgang til at servicere kunderne. Problemstillingen er kompleks og indeholder områder som vare- og kundesanering, reduktion af 12 CASES

15 lagre og differentieret produktionsplanlægning. På den ene side står salg med en skepsis om, at man ikke må skade markedet i processen. På den anden side står operations med en stigende kompleks lager- og distributionsopgave, hvis der ikke skrides til handling. TRESU DIGITAL SOLUTIONS Tresu Digital Solutions (i det følgende blot Tresu) blev grundlagt i 1981 som en lille ingeniør virksomhed i Bjert ved Kolding. Over årene er virksomheden vokset, og er nu en specialiseret virksomheden med 245 medarbejdere med afdelinger i Danmark, Tyskland, Italien, Japan og USA. Tresu er en markedsledende producent af flexo trykmaskiner samt udstyr til den grafiske industri indenfor flexo, offset og digital. Flexo er den foretrukne trykteknologi i den emballageproducerende industri. Virksomhedens trykmaskiner benyttes primært indenfor fødevaresegmentet af den emballageproducerende industri men også til andre formål som produktion af skrabelodder og til tryk på hygiejnebind. Over 98 % af virksomheden produktion eksporteres. Tresu har indgået et samarbejde med Hewlett Packard Indigo omkring levering af færdige coating maskiner til den digitale trykindustri. Ved sådanne digitale maskiner er der reelt ikke tale om omstillingstid mere. Hos Tresu er der stor erfaring indenfor packaging og coating, og i sommeren 2013 blev den første prototype af den nye digitale trykmaskine leveret. Det nye produktområde har krævet en supply chain innovation med nye processer, nye samarbejdsformer og en ny måde, at bruge teknologi på. Produktionen er blevet etableret i nye lokaler 1. januar 2014 med en efterfølgende konstant udvikling af produktionslinjerne. Det har været en udfordring at etablere et nyt produktions set-up baseret på serieproduktion, som er væsentligt forskelligt fra den projektorienterede produktion, der ellers har karakteriseret Tresu. Det har krævet et nyt mindset, hvor det nu i højere grad handler om kontinuerligt at drive omkostninger ned for at gøre produktet konkurrencedygtigt. Denne løbende procesoptimering sker i hele procesforløbet fra konstruktion (med tilvejebringelse af et fejlfrit produktionsgrundlag), varemodtagelse, indgangskontrol, undermontage, hovedmontage og Factory Acceptance Test (FAT). Medarbejderne er meget fokuseret på at gøre tingene bedre. Processerne skal løbende forbedres for at reducere omkostningsniveauet og gennemløbstiden. Der er stor fokus på takttider og standardisering. Der er også sket nye forbedrede processer med leverandører. Idet divisionen køber en større volumen af de samme produkter, kommer leverandørerne nu i højere grad med forbedringsforslag. Det kan være forbedringer på materialer, som er med til at fjerne mandetimer i produktionen. Tresu deler også deres salgsforecast med leverandørerne. Flere leverandører har tilbudt at ligge inde med bufferlagre, som virksomheden ikke betaler for, før varerne leveres. På den måde kan leverandørerne bedre udjævne deres produktion. Væsentlige succeskriterier ved etablering af det nye produktionsområde har været et klart mandat fra virksomhedsledelsen og tilførsel af de nødvendige ressourcer. CASES 13

16 6 VÆRKTØJER: ET OVERBLIK Dette arbejdshæfte er udarbejdet for at give virksomheder, der ønsker at arbejde med supply chain innovation, konkrete værktøjer til at arbejde med udviklingen af deres supply chain(s). Arbejdshæftet består af i alt 20 værktøjer, der fordeler sig på to hovedområder, henholdsvis værktøjer der har til formål, at levere konkrete supply chain facts og værktøjer, der har med overvågning og opfølgning at gøre (se figur 3). Gældende for alle værktøjer er, at de både kan bruges til at fastlægge, hvordan den konkrete praksis er nu (AS-IS) samt hjælpe til med at sætte ramme for fremtiden (TO-BE). Supply chain innovation indgår ofte som en del af virksomhedens samlede strategiproces, og sådanne strategiprocesser må gennemføres med en nøje opmærksomhed på virksomhedens særlige karakteristika samt på graden af dynamik i omgivelserne. Med særlige karakteristika tænkes der fx på: forandringstakten af det produkt og/eller serviceydelser, der produceres, virksomhedens størrelse, bredden og diversiteten i produktprogram og graden af globalisering. Hvad angår omgivelsernes dynamik er der forskel på brancher og selv for den enkelte virksomhed, kan der være perioder, der er mere stabile end andre. Strategisk betyder det, at supply chain innovationsprojekter både planlægges og gennemføres ud fra både bevidste planlægningshorisonter og mere emergente situationer. Arbejdshæftets supply chain facts orienterede værktøjer er inddelt i fem områder, som vist i figur 3. De fem områder er: Strategi Systemer Performance Organisation Struktur Hertil kommer fem værktøjer, der falder indenfor ledelsesopfølgning og overvågning. Værktøjerne er udarbejdet ud fra et supply chain innovation perspektiv, og hvert af værktøjerne er beskrevet ud fra følgende seks overskrifter: 1. Formål Formålet med at tage værktøjet i brug. 2. Deltager(e) Hvem der i virksomhedens supply chain skal udføre arbejdet eller bidrage med input. 3. Anvendelsestidspunkt Hvornår værktøjet skal tages i brug. 4. Fremgangsmåde Hvorledes værktøjet anvendes. 5. Fordele Hvad virksomheden får ud at tage værktøjet i brug. 6. Output Hvad det konkrete udbytte af værktøjet er. 14 VÆRKTØJER: ET OVERBLIK

17 Figur 3 Et overblik over værktøjer til supply chain innovation AS-IS TO-BE Planlægning Emergent STRATEGI Supply chain SWOT Supply chain gabanalyse Strategiske krav til supply chain SYSTEMER Stamdata Systeminfrastruktur IT-parathed SUPPLY CHAIN FACTS PERFORMANCE Definering af en måling Rapportering af en måling Supply chain regnskab ORGANISATION Interessentanalyse Balance mellem drift og udvikling Forandringskompetence STRUKTUR Supply chain segmentering Central kontra decentral lager Supply chain kompleksitet OVERVÅGNING / OPFØLGNING LEDELSE Business case Projektrapportering Projektportefølje Kommunikationsplan Risikostyring i forsyningskæderne VÆRKTØJER: ET OVERBLIK 15

18 Værktøjerne kan bruges til at skabe facts om den nuværende supply chain performance (se figur 4). Værktøjerne kan også bidrage til visionsprocesser omhandlende, hvordan den fremtidige supply chain performance bør være. Budskabet er, at et eventuelt performancegab kan lukkes med supply chain innovation. Figur 4 Fact drevet udvikling Tilfredsstillende TO-BE (vision) Performance Processer Systemer Produkter Leverandører Kunder Performance Supply chain innovation AS-IS (facts) Performance Processer Systemer Produkter Leverandører Kunder Utilfredsstillende Nutid Tid Fremtid 16 VÆRKTØJER: ET OVERBLIK

19 STRATEGI I det følgende præsenteres tre værktøjer, der har fokus på virksomhedens strategi i forbindelse med supply chain innovationsprojekter. Værktøjerne har fokus på, at skabe fakta og omhandler: 1) supply chain SWOT, 2) supply chain gabanalyse samt 3) strategisk analyse af supply chain. SUPPLY CHAIN SWOT Formål Formålet med en supply chain SWOT analyse er at skabe overblik og informationer således, at det bliver muligt at matche virksomhedens styrker og svagheder til de muligheder og trusler, den møder i dens omgivelser. Deltager(e) Topledelse, supply chain ledelse, nøgle medarbejdere. Fremgangsmåde En SWOT-analyse gennemføres først i de enkelte afdelinger, herefter konsolideres resultaterne på virksomhedsniveau. Det er vigtigt, at de identificerede faktorer underbygges med fakta. I gennemførelsen af en SWOT-analyse identificeres for hvert af begreberne: styrker, svagheder, muligheder og trusler et udtømmende antal faktorer. Herefter vurderes faktorernes betydning, og de underbygges med fakta for slutteligt at opstilles i en SWOT-matrix. SWOT-matrixen som værktøj kan anvendes til udvikling af strategier. Det gøres ved at kombinere de identificerede faktorer. Herigennem kan der udvikles strategier, så indflydelsen fra virksomhedens styrker og muligheder maksimeres, og indflydelsen fra virksomhedens svagheder og trusler minimeres. Da de identificerede strategiske muligheder oftest ikke er indbyrdes forenelige, vil det kræve en udvælgelse og prioritering. Anvendelsestidspunkt Værktøjet anvendes til at identificere strategiske muligheder, når virksomheden skal udvikle supply chain management strategier samt i de overordnede strategiprocesser. Fordele Fordelen ved dette værktøj er, at det giver overblik over styrker og svagheder i supply chain og hvilke muligheder og trusler, det giver. Figur 5 Supply chain SWOT Interne forhold Stærke sider (Strengths) Beskriver det virksomheder er gode til, fx: Produktviden God kvalitet Kapitalforhold Svage side (Weaknesses) Beskriver det virksomheden ikke kan eller kan gøre bedre, fx: Mangel på projekt ressourcer og kompetencer Lang lead-time Eksterne forhold Muligheder (Opportunities) Beskriver de faktorer i omgivelserne der påvirker virksomheden, fx: Globale spiller bliver større Nye lovgivning Trusler (Threats) Beskriver de faktorer i omgivelserne som kan påvirke virksomheden negativt, fx: Konkurrenter har bedre fungerende supply chain Single source VÆRKTØJER: ET OVERBLIK 17

20 Output Når muligheder og trusler er bestemt, kan der opstilles en handlingsplan for de tiltag, der udnytter mulighederne og afvæbner farerne, fx interne reorganiseringer eller investeringer. målene med den faktiske performance kan gab identificeres (se tabel 1). En gabanalyse kan gennemføres for en virksomhed som en helhed for at skabe overblik. Men det kan ligeledes være hensigtsmæssigt at gennemgøre den for delområder af virksomheden. SUPPLY CHAIN GABANALYSE Formål Formålet med en supply chain gabanalyse er at måle forskellene mellem den nuværende situation og den ønskede situation. Den sammenligner hvad der er, med hvad der burde være. Når eventuelle gab er identificeret, kan man arbejde mod at lukke dem. Deltager(e) Supply chain ledelsen, nøglemedarbejdere. Anvendelsestidspunkt En gabanalyse kan anvendes, når virksomheden ønsker at klarlægge i hvilken grad, den opfylder dens mål ved at anvende specifikke performance mål. For at gennemføre en gabanalyse skal følgende være til stede; Performance mål for virksomhedens supply chain Data der anvendes til beregning af supply chain nøgletal Aftalt tidsperspektiv Mål for den fremtidige situation /performance Fordele En gabanalyse tvinger virksomheden til at være bevidst om dens nuværende situation og performance. Den udfordrer virksomheden på, hvad og hvor den ønsker at være i fremtiden. Dette gøres i klare, specifikke og målbare termer. Fremgangsmåde Den nuværende situation, eller AS-IS, består af en opstilling af virksomhedens nøglemål og performance i forhold til den nuværende supply chain strategi. Herefter skal faktorer for den fremtidige situation identificeres. Ved at sammenstille Output Outputtet af en gabanalyse kan være input i udarbejdelsen af supply chain strategier. Således er det muligt at diskutere de bagvedliggende årsager og lukke identificerede gab. Tabel 1 Eksempel på en gabanalyse Måleområde Mål Realiseret Gab Leveringstid 12 dage 20 dage 8 dage Gennemløbstid 2 dage 7 dage 5 dage Lageromsætningshastighed 12 gange 6 gange 6 gange Kvalitet (fejlfrie leverancer) 99 % 94 % 5 % Kassation 1 % 4 % 3 % 18 VÆRKTØJER: ET OVERBLIK

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014 Baggrund, Jan Stentoft Professor i Supply Chain Management (2005 =>) Forskning og undervisning i supply

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Professor Jan Stentoft Arlbjørn Syddansk Universitet Baggrund, Jan Stentoft Arlbjørn

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed

Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed Med fokus på øget vækst og større konkurrencekraft FORMÅL: Dette spørgeskema har til hensigt at identificere virksomhedens modenhed indenfor vigtige

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere.

Kommentarer: Formålet med enhver organisation er at søge og bevare en kundekreds, for uden denne vil virksomheden ikke kunne eksistere. De 8 ledelsesprincipper og deres sammenhæng med kvalitetsledelse. På de følgende sider beskrives de 8 ledelsesprincipper lidt mere detaljeret for at give et genkendeligt billede i forhold til kvalitetsledelse.

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

Fagmodulplan for Projektstyring. Udbudt i samarbejde mellem DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 2009

Fagmodulplan for Projektstyring. Udbudt i samarbejde mellem DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 2009 Fagmodulplan for Projektstyring Udbudt i samarbejde mellem og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 009 Indhold: Side Generelt Side Kursets mål Side 3 Temaer og mål Side 4 Eksamen Side 4 Temaemner

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet fokus: complexity management Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet Danske virksomheder oplever i disse år en stigende grad af kompleksitet i forsyningskæden. Men hvad skaber størst

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

Nye ledelsesprincipper og -systemer

Nye ledelsesprincipper og -systemer e-bog KAPITEL 2 Nye ledelsesprincipper og -systemer Balanced scorecard blev oprindeligt udviklet som et integreret præstationsmålingssystem, og det er med det fokus, mange af de første virksomheder tog

Læs mere