REACH-IT - Brugermanual for industrien. Del 17 - Ændring af juridisk enhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REACH-IT - Brugermanual for industrien. Del 17 - Ændring af juridisk enhed"

Transkript

1 REACH-IT - Brugermanual for industrien Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli 2012Udstedelsesdato: juli 2012

2 2 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version 2.0 Version Ændringer 2.0 Dokument i nyt layout. Skærmbillederne opdateret for at afspejle den nyeste version af REACH-IT. 1.1 Mindre revisioner i dokumentet på grundlag af feedback fra brugerne. 1.0 Oktober 2008 Første version Del 17 - Ændring af juridisk enhed Reference: ECHA-12-G-30-DA Udstedelsesdato: Juli 2012 Sprog: Dansk Det Europæiske Kemikalieagentur, 2012 Forside Det Europæiske Kemikalieagentur Ansvarsfraskrivelse: Dette er en oversættelse til arbejdsbrug af et dokument, som oprindeligt blev offentliggjort på engelsk. Det originale dokument findes på ECHA s hjemmeside. Gengivelse er tilladt, hvis kilden angives i følgende form: "Kilde: Det Europæiske Kemikalieagentur, og det meddeles skriftligt til ECHA s kommunikationsafdeling Dette dokument bliver tilgængeligt på følgende 22 sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette dokument, kan du indsende dem (med reference og udstedelsesdato) ved hjælp af forespørgselsblanketten. Der er adgang til blanketten via ECHA's kontaktside på: Det Europæiske Kemikalieagentur Postadresse: P.O. Box 400, FI Helsingfors, Finland Besøgsadresse: Annankatu 18, Helsingfors, Finland

3 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelt om ændring af juridisk enhed Definitioner Virksomhedernes forpligtelser Ændring af navn Ændring af juridisk person Overblik over processen til ændring af juridisk enhed Forretningsscenarier Fusion overtagelse (eller opkøb) Fusion sammenlægning af ligeværdige parter Opsplitning udskillelse af koncernaktiviteter/frasalg af datterselskab Opsplitning - deling Overførsel af aktiver Ændring af enerepræsentant Specifik funktion kodet til ændring af juridisk enhed i REACH-IT Udelelighed af emner Referencenumre og indsendelsesnumre Princippet om en registrering pr. stof pr. virksomhed Konsekutive ændringer af juridisk enhed Fælles indsendelser Tredjepartrepræsentanter Sikkerhedskoder Fakturering Undtagelser Forretningsregler Trinvise instrukser Emner i menuen til ændring af juridisk enhed Foretag ændring af juridisk enhed Foretag en ny ændring af juridisk enhed Fortsæt med at foretage ændring af en eksisterende juridisk enhed Valider en ændring af juridisk enhed Valider en ændring af juridisk enhed Anmodning om ajourføring af ændring af juridisk enhed Se ændringer af juridisk enhed Rediger en ændring af juridisk enhed Ajourføring på anmodning Ajourføring efter færdiggørelse Slet en ændring af juridisk enhed Eksporter emneliste... 35

4 4 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version Udarbejd en ny liste Rediger liste Eksporter liste Slet liste Figurtabel Fig. 1: Processen til ændring af juridisk enhed og tilsvarende status i REACH-IT Fig. 2: Fusion overtagelse (eller opkøb) Fig. 3: Fusion sammenlægning af ligeværdige parter Fig. 4: Opsplitning udskillelse af koncernaktiviteter/frasalg af datterselskab Fig. 5: Opsplitning - deling Fig. 6: Adgang til funktionen til ændring af den juridiske enhed Fig. 7: Adgang til funktionen til ændring af den juridiske enhed Fig. 8: Adgang til funktionen til ændring af den juridiske enhed Fig. 9: Trin til at foretage ændring af juridisk enhed Fig. 10: Foretag en ny ændring af juridisk enhed Fig. 11: Oplysningsfaneblad Fig. 12: Dokumentation for ændringen af den juridiske enhed Fig. 13: Tilføjelse eller sletning af dokumentation for ændring af juridisk enhed Fig. 14: Kontakt til ændring af den juridiske enhed Fig. 15: Type af ændring af juridisk enhed og listeoprettelsesmetode Fig. 16: Søg alle emner Fig. 17: Se valgte emner Fig. 18: CSV-upload Fig. 19: Validering af ændring af juridisk enhed Fig. 20: Bekræftelse af foretagelse af ændring af juridisk enhed Fig. 21: Fortsæt foretagelse af udkast til ændring af juridisk enhed Fig. 22: Fortsæt foretagelse af udkast til ændring af juridisk enhed på skærmbilledet view Fig. 23: Find den ændring af juridisk enhed, der skal valideres Fig. 24: Indtast sikkerhedskoden for ændring af juridisk enhed Fig. 25: Detaljerede oplysninger om ændring af juridiske enhed Fig. 26: Kontakt til ændring af den juridiske enhed Fig. 27: Kontakt for fælles indsendelse Fig. 28: Præ-SIEF-kontakt Fig. 29: Tredjepartrepræsentantkontakt Fig. 30: Valider ændring af juridisk enhed Fig. 31: Valider ændring af juridisk enhed Fig. 32: Se ændringer af juridisk enhed Fig. 33: Udarbejd eksportemneliste... 36

5 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli Fig. 34: Eksportliste udvalgte emner Fig. 35: Tilføjelse af emner til eksportliste Fig. 36: Emner tilføjet til eksportliste Fig. 37: Eksport af liste i CSV-format... 39

6 6 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version Indledning Denne Del 17 Ændring af juridisk enhed af Brugermanual for industrien (IUM) forklarer og beskriver anvendelsen af de funktioner, som industrien skal anvende i henhold til REACH, når en virksomhed ændrer sin juridiske person. Denne manual er inddelt i to hoveddele. Kapitel 2 forklarer betydningen af en ændring af juridisk enhed i REACH-IT. Kapitel 3 er et sæt trinvise instrukser til anvendelse af funktionen til ændring af den juridiske enhed i REACH-IT. Før anvendelse af denne Del 17 anbefales det på det kraftigste, at brugeren læser Del 1 Sådan kommer du i gang med REACH-IT, hvor følgende emner er beskrevet mere detaljeret: Denne IUM s opbygning. Anvendte konventioner mht. ikoner, tekst, knapper, links osv. Baggrundsinformation om REACH-IT samt forbindelsen til IUCLID 5-webstedet og anvendelsen. 2. Generelt om ændring af juridisk enhed Formålet med dette kapitel er at sætte ændring af juridisk enhed i en samlet sammenhæng. I dette kapitel: defineres nøgleudtrykkene opsummeres virksomhedernes forpligtelser, for så vidt angår ændringer af navn og ændringer af juridisk person gives der et overblik over processen til ændring af den juridiske enhed i REACH-IT beskrives det, hvordan funktionen til ændring af den juridiske enhed i REACH-IT anvendes i de mest almindelige forretningssituationer angiver de mest almindelige bestemmelser, der er forbundet med ændring af den juridiske enhed. Næste kapitel beskriver, hvordan den juridiske enhed ændres trin for trin i REACH-IT. 2.1 Definitioner Nedenstående tabel definerer nøgleudtrykkene for ændring af den juridiske enhed i forbindelse med REACH-IT.

7 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli Tabel 1: Definition af nøgleudtryk Udtryk Definition Ændring af juridisk enhed Proces til ændring af juridisk enhed Oprindelig juridisk enhed Juridisk efterfølger Emne Emneliste Objekt i REACH-IT, der definerer parterne (oprindelig juridisk enhed og den juridiske efterfølger) og indholdet i en ændring af den juridiske person. Processen til overførsel af emner fra den oprindelige juridiske enhed til den juridiske efterfølger som følge af en ændring af den juridiske person. Den juridiske enhed (virksomhed), der er i besiddelse af emnerne før ændringen af den juridiske person. Den juridiske enhed (virksomhed), der overtager besiddelse af emnerne som resultat af ændringen af den juridiske person. Generelt udtryk, der anvendes om præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler, der kan overføres fra den oprindelige juridiske enhed til den juridiske efterfølger i processen til ændring af den juridiske enhed. Hvert emne har et referencenummer som unik identifikator. Liste, der definerer de emner, som overføres fra den oprindelige juridiske enhed til den juridiske efterfølger. Emnelisten er oprettet under oprettelsen af ændringen af den juridiske enhed i REACH-IT. 2.2 Virksomhedernes forpligtelser Virksomhedernes forpligtelser er forskellige, afhængigt af om de skifter navn skifter juridisk person. Generelt gælder disse forpligtelser alle virksomheder, der er præregistranter, registranter, PPORD-anmeldere, CLP-anmeldere og/eller forespørgere. Formålet med denne manual er at forklare, hvilke handlinger virksomhederne skal udføre i REACH-IT, når de har bestemt, hvilke af de ovenfor angivne tilfælde der gælder for deres særlige situation. Med hensyn til vejledning til bestemmelse af, hvilke forpligtelser der gælder for en virksomhed i særlige forretningsmæssige og juridiske sammenhænge, anbefales industrien at læse faktabladet om ændring af juridisk person og ændring af navn Ændring af navn Ifølge ECHA er der tale om en ændring af navnet, når en præregistrant, registrant, PPORDanmelder eller forespørger ændrer sit navn uden at ændre sin juridiske person (se endvidere nedenfor). Dette kan for eksempel ske som følge af en juridisk persons opkøb af aktier. REACH-IT har en funktion til ændring af navn ( name change functionality ). Med den kan virksomhederne foretage navneændringer. Denne funktion må ikke anvendes til at angive

8 8 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version 2.0 ændringer af juridisk person. Nødvendige handlinger: Den juridiske enhed, der ændrer sit navn, skal angive dette i REACH-IT sammen med dokumentation for navneændringen (for eksempel et uddrag fra handelsregistret) og skal erklære, at ændringen af navnet ikke sker som følge af en ændring af den juridiske person. Der opkræves ikke gebyr for registranter, der ajourfører deres registrering som følge af en navneændring Ændring af juridisk person Ifølge ECHA er der tale om en ændring af den juridiske person i de nedenfor beskrevne situationer Fusion eller opdeling af virksomhed Den oprindelige juridiske enhed, som har indsendt oplysningerne til ECHA, ophører med at eje en præregistrering, registrering, PPORD eller forespørgsel som følge af en fusion eller en opdeling af virksomheden. Nødvendige handlinger: Den oprindelige juridiske enhed og den eller de juridiske efterfølgere skal effektuere ændringen/ændringerne af den juridiske enhed i REACH-IT for at afspejle ændringen/ændringerne og skal dokumentere ændringen/ændringerne af den juridiske person. Bemærk venligst, at forskellige juridiske enheder ikke kan deles om en registrering. Der skal betales et gebyr af den eller de juridiske efterfølgere i henhold til artikel 5, stk. 1, litra c), i gebyrforordningen for ændringer af den juridiske person. Det gebyr, der skal betales, afhænger af den juridiske efterfølgers størrelse efter ændringen af den juridiske person. Salg af aktiver Et salg af aktiver (for eksempel et anlæg, der anvendes til produktion af et stof) fra en virksomhed til en anden anses for at være en ændring af den juridiske person, hvor aktivernes ejer også accepterer at overføre sin registrering til aktivernes nye ejer. Nødvendige handlinger: Hvis han ikke allerede har indsendt en registrering, præregistrering, PPORD-anmeldelse eller forespørgsel vedrørende stoffet, der er forbundet med aktiverne, skal han sammen med sælgeren af aktiverne angive ændringen/ændringerne af den juridiske enhed i REACH-IT, således at de afspejler ændringen/ændringerne, og fremlægge dokumentation for salget af aktiverne. Bemærk venligst, at forskellige juridiske enheder ikke kan deles om en registrering. Den nye ejer skal betale et gebyr i henhold til artikel 5(1)(c) af gebyrforordningen. Det gebyr, der skal betales, afhænger af ejerens størrelse efter ændringen af den juridiske person. Den tidligere ejer af aktiverne kan især være nødt til at ajourføre sin registrering af stoffet/stofferne, der er forbundet med aktiverne som et resultat af salget (f.eks. hvis produktionsmængden påvirkes).

9 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli Ændring af enerepræsentant Når enerepræsentanten for en producent fra et tredjeland udskiftes, gælder følgende: Nødvendige handlinger: Den nye enerepræsentant skal indsende dokumentation for, at han er blevet udpeget som enerepræsentant af producenten fra et tredjeland, og at den tidligere enerepræsentant har accepteret denne ændring. Der skal betales et gebyr af den nye enerepræsentant i henhold til artikel 5, stk. 1), litra c), i gebyrforordningen for ændringer af den juridiske person. Det ajourføringsgebyr, der skal betales af enerepræsentanten, afhænger af størrelsen på den producent fra et tredjeland, han repræsenterer. 2.3 Overblik over processen til ændring af juridisk enhed Når en oprindelig juridisk enhed (LEA) efterfølges af en juridisk efterfølger (LEB) som følge af en fusion, en opdeling eller en ændring af enerepræsentant, kan en LEA med REACH-IT overføre præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler til sin juridiske efterfølger (LEB). De standardtrin, der skal følges i REACH-IT for at registrere en ændring af den juridisk enhed, er som følger: LEA opretter en ændring af den juridiske enhed i REACH-IT. LEA kommunikerer til LEB uden for REACH-IT (f.eks. via ), at ændringen af den juridiske enhed er klar til gennemgang. LEB gennemgår ændringen af den juridiske enhed. [OM NØDVENDIGT] LEB anmoder LEA om at foretage ajourføringer af ændringen af den juridiske enhed. Især er det i LEB s interesse at bekræfte, at emnelisten indeholder alle de nødvendige præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler. [OM NØDVENDIGT] LEA ajourfører ændringen af den juridiske enhed som anmodet af LEB. Når LEB er tilfreds med indholdet i ændringen af den juridiske enhed, validerer LEB den. [OM NØDVENDIGT] oprettes en faktura for ændringen af den juridiske enhed, og den sendes til LEB af agenturet. Se kapitel med hensyn til yderligere oplysninger om, hvorvidt der udstedes en faktura eller ej. [OM NØDVENDIGT] LEB betaler fakturaen. Alle definerede og validerede emner (præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler) overføres fra LEA til LEB i REACH-IT. [OM NØDVENDIGT] Hvis LEB ikke betaler for ændringen af den juridiske enhed inden for den forlængede betalingsfrist, slettes ændringen af den juridiske enhed i REACH-IT, og emnerne bliver ikke overført. Ovenstående trin er afbildet i nedenstående grafik, hvor hver kolonne repræsenterer opgaverne for de tre involverede aktører: LEA, LEB og ECHA. Derudover viser grafikken den tilsvarende status, som ændringen af den juridiske enhed har i REACH-IT i løbet af processen fra start til slut.

10 10 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version 2.0 Fig. 1: Processen til ændring af juridisk enhed og tilsvarende status i REACH-IT Oprindelig juridisk enhed (LEA) Juridisk efterfølger (LEB) Det Europæiske Kemikalieagentur Status for ændringen af den juridiske enhed i REACH-IT 1. Opret ændringen af den juridiske enhed Udkast 2. Kontroller ændringen af den juridiske enhed Oprettet Er ændringen af den juridiske enhed som aftalt? NEJ 4. Ajourfør ændringen af den juridiske enhed 3. Anmod om ajourføring af ændringen af den juridiske enhed JA Ajourføring nødvendig 5. Valider ændringen af den juridiske enhed Skal der opkræves et gebyr? Valideret JA 6. Opret og send faktura NEJ Afventer betaling 7. Betal faktura Er fakturaen betalt? JA 8. Overfør emnerne til LEB NEJ Afventer overføring Tilendebragt 9. Slet ændringen af den juridiske enhed, og kontroller at emnerne forbliver hos LEA Slettet 2.4 Forretningsscenarier Afhængig af den forretningsmæssige sammenhæng for ændringen af den juridiske enhed skal der foretages en eller flere ændringer af den juridiske enhed i REACH-IT for at overføre de nødvendige emner fra en oprindelig juridisk enhed til den eller de juridiske efterfølgere.

11 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli De vigtigste forretningsscenarier er beskrevet nedenfor. Af hensyn til en korrekt fortolkning af diagrammerne bedes du bemærke følgende: De juridiske enheder i kolonnen Before ( Før ) viser virksomhederne før ændringen af den juridiske person. De juridiske enheder i kolonnen After ( Efter ) repræsenterer virksomhederne efter ændringen af den juridiske person. Pilene repræsenterer den eller de ændringer af den juridiske enhed, der foretages i REACH-IT mellem de afbildede virksomheder. Bemærk endvidere, at disse scenarier kun beskriver den mest enkle form af de forskellige typer ændring af den juridiske person. De viste hypotetiske tilfælde involverer kun et minimalt antal juridiske enheder. Virkelige tilfælde kan have flere facetter og involvere mange juridiske enheder og en række konsekutive (eller chained ) ændringer af den juridiske person. De samme principper gælder imidlertid også i mere komplekse scenarier. For eksempel kan en eksisterende virksomhed blive opdelt i flere end to nye virksomheder, eller en virksomhed kan udskille koncernaktiviteter eller helt frasælge et eller flere datterselskaber, som efterfølgende fusionerer med en eksisterende virksomhed Fusion overtagelse (eller opkøb) Fig. 2: Fusion overtagelse (eller opkøb) Før Efter LEA LEB LEB LEA overtages (eller opkøbes) af LEB, og LEA ophører med at eksistere. Ved en ændring af den juridiske enhed i REACH-IT skal LEA's præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler overføres til LEB. Som sådan bliver emnelisten for denne overførsel oprettet automatisk af REACH-IT og omfatter som standard alle LEA s emner.

12 12 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version Fusion sammenlægning af ligeværdige parter Fig. 3: Fusion sammenlægning af ligeværdige parter Før Efter LEA LEC LEB LEA og LEB går som ligeværdige parter sammen om at oprette en ny juridisk enhed, LEC. Både LEA og LEB ophører med at eksistere. Ved to ændringer af juridisk enhed i REACH-IT skal både LEA's og LEB s præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler overføres til LEB. Begge emnelister for disse overførsler bliver oprettet automatisk af REACH-IT og omfatter som standard alle LEA's og LEB's emner Opsplitning udskillelse af koncernaktiviteter/frasalg af datterselskab Fig. 4: Opsplitning udskillelse af koncernaktiviteter/frasalg af datterselskab Før Efter LEA LEA LEB LEB udskilles/frasælges fra LEA og bliver en ny juridisk enhed. LEA fortsætter med at eksistere. Ved en ændring af den juridiske enhed i REACH-IT skal LEA's præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler overføres til LEB. Emnelisten for denne overførsel oprettes manuelt eller halvautomatisk af LEA ved bulk upload og kan omfatte alle eller en undergruppe af LEA s emner.

13 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli Opsplitning - deling Fig. 5: Opsplitning - deling Før Efter LEB LEA LEC LEA opdeles i to nye juridiske enheder, LEB og LEC. LEA ophører med at eksistere. Ved to ændringer af juridisk enhed i REACH-IT skal LEA's præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler overføres til både LEB og LEC. Begge emnelister for disse overførsler oprettes manuelt eller halvautomatisk af LEA ved bulk upload. Tilsammen omfatter disse lister alle eller en undergruppe af LEA s emner. Hver enkel præregistrering, registrering, anmeldelse eller forespørgsel kan kun overføres til en enkelt juridisk efterfølger. Endvidere kan disse emner ikke deles af eller opdeles mellem juridiske efterfølgere. Hvis begge juridiske efterfølgere eksempelvis har behov for at registrere det samme stof, skal en af de juridiske efterfølgere indsende en ny registrering Overførsel af aktiver Fig. 6: Adgang til funktionen til ændring af den juridiske enhed Før Efter LEA LEA LEB LEB LEA sælger et aktiv (f.eks. et produktionsanlæg) til LEB. Ved en ændring af den juridiske enhed i REACH-IT skal de af LEA's præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler, der vedrører aktivet, overføres til LEB. Emnelisten for denne overførsel oprettes manuelt eller halvautomatisk af LEA ved bulk upload og kan omfatte alle eller en undergruppe af LEA s emner. BEMÆRK: Ændring af den juridiske enhed som følge af en overførsel af aktiver håndteres som en opsplitning af den juridiske enhed i REACH-IT.

14 14 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version Ændring af enerepræsentant Fig. 7: Adgang til funktionen til ændring af den juridiske enhed Før Efter LEA LEB Producen t i tredjelan Producen t i tredjelan Selv om en ændring af enerepræsentant strengt taget ikke er en ændring af den juridiske enhed, anvendes funktionen til ændring af den juridiske enhed i REACH-IT også til at registrere ændringer af enerepræsentanter. Når enerepræsentanten for en producent fra et tredjeland ændres fra LEA til LEB, overføres de aftalte præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler fra LEA til LEB ved en ændring af den juridiske enhed. Endvidere kræves der dokumentation for, at alle tre parter (LEA, LEB og producenten fra et tredjeland) er enige om ændringen. 2.5 Specifik funktion kodet til ændring af juridisk enhed i REACH-IT Dette kapitel beskriver den specifikke funktion, der er kodet ind i REACH-IT til ændring af den juridiske enhed Udelelighed af emner Et emne ejes til enhver tid af en og kun en juridisk enhed. REACH-IT tillader ikke, at emner opdeles mellem eller deles af to eller flere juridiske enheder Referencenumre og indsendelsesnumre Referencenummeret er emnets unikke identifikator. Emnerne overføres til den juridiske efterfølger med det oprindelige referencenummer. REACH-IT udsteder ikke et nyt referencenummer til et emne under processen til ændring af den juridiske enhed. I stedet for ajourføres referencenummerets ejer for at afspejle ændringen af den juridiske person. Den juridiske efterfølger modtager imidlertid et nyt indsendelsesnummer, der er forbundet med referencenummeret, som følge af ændringen af den juridiske enhed. Den juridiske efterfølger anvender dette nye indsendelsesnummer ved indsendelse af en ajourføring Princippet om en registrering pr. stof pr. virksomhed Princippet om en registrering pr. stof pr. virksomhed fastholdes. Ved en ændring af den juridiske enhed betyder dette, at en oprindelig juridisk enhed ikke kan overføre et emne (for eksempel en registrering) til sin juridiske efterfølger, hvis dette emne vedrører et stof, for hvilket efterfølgeren allerede har et emne. Sådanne emner markeres som annullerede af REACH-IT.

15 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli I de særlige tilfælde, hvor den oprindelige juridiske enhed har registreret sit stof til et højere mængdeinterval end den juridiske efterfølger, holder REACH-IT styr på den juridiske efterfølgers ret til dette højere mængdeinterval. For at blive markedsført lovligt i dette højere mængdeinterval, der er erhvervet fra den oprindelige juridiske enhed, skal den juridiske efterfølger imidlertid indsende en spontan ajourføring herom i henhold til REACH artikel 22. REACH-IT fakturerer ikke den juridiske efterfølger for denne ajourføring af mængdeintervallet Konsekutive ændringer af juridisk enhed Konsekutive (eller chained ) ændringer af den juridisk enhed er tilladt for så vidt angår: Emner. Et emne kan overføres fra en juridisk enhed til en anden et ubegrænset antal gange som følge af ændringer af den juridiske person. Juridiske enheder. En bestemt juridisk enhed kan være genstand for en række konsekutive ændringer af den juridiske person. For eksempel kan juridisk enhed A udskille/frasælge juridisk enhed B, hvorefter den juridiske enhed B fusionerer med juridisk enhed C Fælles indsendelser En juridisk enheds rolle i en fælles indsendelse overføres til den juridiske efterfølger sammen med den eller de respektive registreringer. Både ledende roller og partsroller overføres. Hvis en virksomhed ikke ønsker at overføre sin rolle som leder i en fælles indsendelse til den juridiske efterfølger, skal virksomheden først frasige sig denne lederrolle, før den effektuerer ændringen af den juridiske enhed. Bemærk, at for de fælles indsendelser, hvor en registrering endnu ikke er afsluttet, vil den juridiske enheds rolle i den fælles indsendelse ikke blive overført til den juridiske efterfølger. I disse tilfælde skal den juridiske efterfølger bekræfte sin rolle i den fælles indsendelse, efter processen til ændring af juridisk person er afsluttet Tredjepartrepræsentanter Den juridiske efterfølger kan angive en tredjepartrepræsentant under oprettelsen af ændringen af den juridiske enhed. Denne tredjepartrepræsentant bliver afspejlet i (præ-)sief erne for de respektive (præ-)registreringer, der overføres fra den oprindelige juridiske enhed Sikkerhedskoder REACH-IT implementerer et koncept med sikkerhedskoder, der skal anvendes af den oprindelige juridiske enhed og den juridiske efterfølger for at bekræfte ændringen af den juridiske enhed. Når den oprindelige juridiske enhed opretter ændringen af den juridiske enhed, genererer REACH-IT i praksis automatisk en dermed forbundet sikkerhedskode. Den oprindelige juridiske enhed deler derefter sikkerhedskoden med den juridiske efterfølger uden for REACH-IT (for eksempel via ). Den juridiske efterfølger bekræfter efterfølgende gyldigheden af ændringen af den juridiske enhed ved at anvende sin kode i REACH-IT Fakturering Agenturet udsteder en faktura for ændringen af den juridiske enhed i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008, artikel 5, stk. 1, litra c) (gebyrforordning), hvis emnelisten indeholder et eller flere emner, der skal betales for. Følgende emner skal der betales for, hvis de indgår i en ændring af en juridisk enhed, og de udløser et gebyr til fakturering:

16 16 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version 2.0 Registrering Registrering af isoleret mellemprodukt anvendt på produktionsstedet Registrering af isoleret mellemprodukt, der transporteres. Følgende emner udløser ikke et gebyr, hvis de indgår i en ændring af en juridisk enhed: Præregistrering Anmeldelse af produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Anmeldelse om klassificering og mærkning (C&L) Anmeldelse af forespørgsel. Hvis en faktura er nødvendig (dvs. ændringen af den juridiske enhed omfatter mindst et emne, der skal betales for), udstedes der kun en faktura pr. ændring af juridisk enhed. Fakturaerne udstedes til den juridiske efterfølger. Den juridiske efterfølgers virksomhedsstørrelse efter ændringen af den juridiske person er en bestemmende parameter for det fakturerede beløb. I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008, bilag III, tabel 3 faktureres der et nedsat gebyr til SMV er. Det er først når hele fakturaen er betalt, at overførslen af emnerne finder sted, og ændringen af den juridiske enhed effektueres i REACH-IT. Hvis fakturaen ikke er betalt før den forlængede frist, slettes ændringen af den juridiske enhed fra systemet, og emnerne bliver ikke overført Undtagelser Et emne kan ikke inkluderes i en ændring af en juridisk enhed, hvis: emnet er omfattet af en anden ændring af en juridisk enhed, der endnu ikke er tilendebragt emnet er ved at blive ajourført af den oprindelige juridiske enhed via en ajourføringsindsendelse. En proces til ændring af den juridiske enhed af fusionstypen kan ikke indledes, så længe en ajourføring af et af den oprindelige juridiske enheds emner er i gang. Overførslen af et emne i forbindelse med ændringen af en juridisk enhed kan ikke udføres af REACH-IT, hvis den juridiske efterfølger er ved at ajourføre et tilsvarende emne. Hvis den juridiske efterfølger eksempelvis er i besiddelse af en registrering for et stof, som han er ved at ajourføre, kan en registrering af det samme stof fra den oprindelige juridiske enhed ikke behandles med henblik på registrering af det højeste berettigede mængdeinterval Forretningsregler Med hensyn til indsendelser gælder følgende forretningsregler: Indsendelse af en ajourføring af et emne, der er omfattet af en ændring af en juridisk enhed, accepteres ikke, før ændringen af den juridiske enhed er tilendebragt. Indsendelse af et nyt emne fra en virksomhed, der er den oprindelige juridiske enhed i en proces til ændring af den juridiske enhed af fusionstypen, accepteres ikke, da denne virksomhed pr. definition vil ophøre med at eksistere.

17 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli Trinvise instrukser 3.1 Emner i menuen til ændring af juridisk enhed Adgangen til funktionen til ændring af den juridiske enhed findes i hovedmenuen i REACH-IT. Fig. 8: Adgang til funktionen til ændring af den juridiske enhed Undermenuerne i <Legal entity change> er: <View legal entity change>, som gør det muligt at se, ændre og slette eksisterende ændringer af den juridiske enhed. <Create legal entity change>, som gør det muligt at foretage nye ændringer af den juridiske enhed eller fortsætte med at foretage allerede påbegyndte ændringer. <Export item list>, som gør det muligt at definere en liste over dine emner og eksportere denne liste i CSV-format. Kun brugere med rolle som virksomhedsleder har adgang til funktionen til ændring af den juridiske enhed. 3.2 Foretag ændring af juridisk enhed Processen til ændring af den juridiske enhed indledes med at foretage en ændring af den juridiske enhed. Dette gøres af den oprindelige juridiske enhed. Den juridiske efterfølger skal have gennemgået partsregistreringsprocessen i REACH-IT for at have et gyldigt virksomheds-uuid. Dette virksomheds-uuid skal deles med den oprindelige juridiske enhed uden for systemet (f.eks. via ). Før foretagelsen af ændringen af den juridiske enhed påbegyndes, anbefales den

18 18 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version 2.0 oprindelige juridiske enhed at have følgende nødvendige oplysninger: Den juridiske efterfølgers UUID Dokumentation for ændringen af den juridiske person (for eksempel et uddrag fra et handelsregister, der bekræfter ændringen af den juridiske person) i pdf-format. En liste over de emner, der skal overføres til den juridiske efterfølger Foretag en ny ændring af juridisk enhed Guiden til at foretage en ændring af den juridiske enhed leder brugeren gennem trinnene (eller fanebladene) til at foretage en ny ændring af den juridiske enhed. Fig. 9 nedenfor beskriver de vigtigste trin til at foretage en ny ændring af den juridiske enhed. Disse trin er beskrevet detaljeret i de efterfølgende kapitler. Fig. 9: Trin til at foretage ændring af juridisk enhed Detaljerede oplysninger På virksomhedens hjemmeside klikker du på emnet <Legal entity change \ Create legal entity change> i menuen. Vælg <Create a new legal entity change> for at foretage en ny ændring af den juridiske enhed. Klik på <Next>. Fig. 10: Foretag en ny ændring af juridisk enhed

19 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli I fanebladet <Details> indtaster du de nødvendige oplysninger (felter markeret med en stjerne * er obligatoriske). Fig. 11: Oplysningsfaneblad For at tilføje dokumentation for ændringen af den juridiske person klikker du på knappen <Add attachment>. Du ledes til følgende skærmbillede. Fig. 12: Dokumentation for ændringen af den juridiske enhed Indtast alle de nødvendige oplysninger. Anvend knappen <Browse> til at lokalisere det dokument, du skal uploade, i dit filsystem. Klik på <Submit>. Husk at sætte hak ved erklæringen, der bekræfter, at den dokumentation, du vedlægger, er sand, korrekt og ikke misvisende.

20 20 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version 2.0 Det eller de dokumenter, der skal vedhæftes, skal være i pdf-format. Du kan vedhæfte op til fem dokumenter. Klik på slettesymbolet, hvis du ønsker at fjerne en vedhæftet fil fra ændringen af den juridiske enhed. Fig. 13: Tilføjelse eller sletning af dokumentation for ændring af juridisk enhed Klik på <Next> for at fortsætte. REACH-IT leder dig til fanebladet <Contact>. Hvis processen med at foretage ændringen af den juridiske enhed forstyrres på noget tidspunkt herfra, kan processen genoptages. Se kapitel for yderligere instrukser Kontakt Under fanebladet <Contact> vælger du den kontaktperson, der kan kontaktes af agenturet og/eller af myndighederne i medlemsstaten vedrørende denne ændring af den juridiske enhed, på listen over eksisterende kontakter. Fig. 14: Kontakt til ændring af den juridiske enhed Anvend knappen <Add contact> til at tilføje en ny kontakt på listen. Anvend knappen <Deselect contact> til at fravælge en allerede valgt kontakt. Klik på <Next> for at fortsætte. REACH-IT leder dig til fanebladet <Type> Type I fanebladet <Type> vælger du typen af ændring af den juridiske enhed. Hvis du vælger <Merge>, overføres alle emner (registreringer og anmeldelser) som standard fra den oprindelige juridiske enhed til den juridiske efterfølger. Systemet opretter automatisk emnelisten. Hvis du vælger <Split> eller <Only representative change>, skal du vælge, hvordan

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 9 Avanceret søgning 2 REACH-IT Industriens brugermanual Version: 2.0 Version Ændringer 2.0 Juli 2012: Dokument i nyt layout, links og tal opdateret Nyt kapitel om

Læs mere

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering Version: 2.1 Side 1 af 23 Frigivelsesdato: marts 2013 2 REACH-IT - Industriens brugermanual

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

ECAT_Admin Brugervejledning til licensindehavere

ECAT_Admin Brugervejledning til licensindehavere ECAT_Admin Brugervejledning til licensindehavere Senest opdateret af EU Ecolabel Helpdesk: April 2015: Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1: Sådan kommer du i gang... 3 1.1 Oprettelse af ECAT_Admin-konto

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online!

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! ÅRETS TILBUD 2013 Invitation til Danmarks største EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! Nu samler vi alle ca. 30.000 danske eksportvirksomheder + kompetencer, produkter, services og varemærker Ét sted Online

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online:

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online: Introduktion Med betalingskortmodulet kan brugerne få adgang til oplysninger om virksomhedens MasterCard Corporate Card og MasterCard Business Debit betalingskortaftaler og kort udstedt under aftalerne.

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

ExpressShipper. Quick User Guide

ExpressShipper. Quick User Guide ExpressShipper Quick User Guide March 2003 Denne side er blank ExpressShipper Indholdsfortegnelse: Denne side lister de forskellige kapitler: Emne Kapitel Opbygning af brugervejledning 1 Indledning 2 Installation

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

DCU Distrikternes Tilmeldingssystem. Vejledning for Ryttere

DCU Distrikternes Tilmeldingssystem. Vejledning for Ryttere DCU Distrikternes Tilmeldingssystem Vejledning for Ryttere Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Terminsliste... 3 Propositioner... 4 Tilmelding... 5 Dansk Licens... 5 Uden Dansk Licens... 6 Betaling...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES 16-04-2014 J.nr.: 2014-14-1119-00002/AJK Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES Log på TRACES Hvis du og din virksomhed/bedrift mv. ikke allerede er oprettet som henholdsvis bruger og organisation

Læs mere

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT Indsend dit markkort via internet Indsend dit markkort via internet Med Næsgaard Markkort har du mulighed for at overføre dine markgrænser til NaturErhvervstyrelsen Internet Markkort(IMK 2.0). Se dokumentationen

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Canon Self-Service

Sådan kommer du i gang med Canon Self-Service Sådan kommer du i gang med Canon Self-Service En vejledning, der hjælper dig med at blive registreret og komme i gang med at bruge portalen til Canon Self-Service 1 Introduktion Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen TYPO3 Nyhedsbrev Version:. Tilpasset TYPO3: 4. Sidst opdateret: 0/0-00 Copyright: IdeFA Gruppen IdeFA Gruppen - Havnepladsen - 9900 Frederikshavn - Tlf. 46 907 930 - info@idefa.dk - www.idefa.dk Indholdsfortegnelse.

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere

eservice Den enkle måde at administrere dine Ricoh-produkter Brugervejledning til RICOH eservice

eservice Den enkle måde at administrere dine Ricoh-produkter Brugervejledning til RICOH eservice eservice Den enkle måde at administrere dine Ricoh-produkter Brugervejledning til RICOH eservice eservice-portalen er udviklet med tanke på brugervenlighed, så du hurtigt og intuitivt kan sende forespørgsler

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Marts 2013 Vejledningen gennemgår oprettelsen af en debitor, hvilke felter der skal udfyldes, samt hvordan fakturaen bogføres og afsendes. Vælg Debitor

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10 Eurocard e-admin en kort introduktion August 2013, version 1.10 1 Indledning... 3 2 Log in... 4 2.1 Log in med NemID Erhverv (nøglekort)... 4 2.1.1 Sådan får du adgang... 4 2.2 Log in med SMS OTP... 6

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Brugervejledning til storkunder

Brugervejledning til storkunder Version 5.0 Brugervejledning til storkunder Version pr 20110322 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere