REACH-IT - Brugermanual for industrien. Del 17 - Ændring af juridisk enhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REACH-IT - Brugermanual for industrien. Del 17 - Ændring af juridisk enhed"

Transkript

1 REACH-IT - Brugermanual for industrien Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli 2012Udstedelsesdato: juli 2012

2 2 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version 2.0 Version Ændringer 2.0 Dokument i nyt layout. Skærmbillederne opdateret for at afspejle den nyeste version af REACH-IT. 1.1 Mindre revisioner i dokumentet på grundlag af feedback fra brugerne. 1.0 Oktober 2008 Første version Del 17 - Ændring af juridisk enhed Reference: ECHA-12-G-30-DA Udstedelsesdato: Juli 2012 Sprog: Dansk Det Europæiske Kemikalieagentur, 2012 Forside Det Europæiske Kemikalieagentur Ansvarsfraskrivelse: Dette er en oversættelse til arbejdsbrug af et dokument, som oprindeligt blev offentliggjort på engelsk. Det originale dokument findes på ECHA s hjemmeside. Gengivelse er tilladt, hvis kilden angives i følgende form: "Kilde: Det Europæiske Kemikalieagentur, og det meddeles skriftligt til ECHA s kommunikationsafdeling Dette dokument bliver tilgængeligt på følgende 22 sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette dokument, kan du indsende dem (med reference og udstedelsesdato) ved hjælp af forespørgselsblanketten. Der er adgang til blanketten via ECHA's kontaktside på: Det Europæiske Kemikalieagentur Postadresse: P.O. Box 400, FI Helsingfors, Finland Besøgsadresse: Annankatu 18, Helsingfors, Finland

3 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelt om ændring af juridisk enhed Definitioner Virksomhedernes forpligtelser Ændring af navn Ændring af juridisk person Overblik over processen til ændring af juridisk enhed Forretningsscenarier Fusion overtagelse (eller opkøb) Fusion sammenlægning af ligeværdige parter Opsplitning udskillelse af koncernaktiviteter/frasalg af datterselskab Opsplitning - deling Overførsel af aktiver Ændring af enerepræsentant Specifik funktion kodet til ændring af juridisk enhed i REACH-IT Udelelighed af emner Referencenumre og indsendelsesnumre Princippet om en registrering pr. stof pr. virksomhed Konsekutive ændringer af juridisk enhed Fælles indsendelser Tredjepartrepræsentanter Sikkerhedskoder Fakturering Undtagelser Forretningsregler Trinvise instrukser Emner i menuen til ændring af juridisk enhed Foretag ændring af juridisk enhed Foretag en ny ændring af juridisk enhed Fortsæt med at foretage ændring af en eksisterende juridisk enhed Valider en ændring af juridisk enhed Valider en ændring af juridisk enhed Anmodning om ajourføring af ændring af juridisk enhed Se ændringer af juridisk enhed Rediger en ændring af juridisk enhed Ajourføring på anmodning Ajourføring efter færdiggørelse Slet en ændring af juridisk enhed Eksporter emneliste... 35

4 4 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version Udarbejd en ny liste Rediger liste Eksporter liste Slet liste Figurtabel Fig. 1: Processen til ændring af juridisk enhed og tilsvarende status i REACH-IT Fig. 2: Fusion overtagelse (eller opkøb) Fig. 3: Fusion sammenlægning af ligeværdige parter Fig. 4: Opsplitning udskillelse af koncernaktiviteter/frasalg af datterselskab Fig. 5: Opsplitning - deling Fig. 6: Adgang til funktionen til ændring af den juridiske enhed Fig. 7: Adgang til funktionen til ændring af den juridiske enhed Fig. 8: Adgang til funktionen til ændring af den juridiske enhed Fig. 9: Trin til at foretage ændring af juridisk enhed Fig. 10: Foretag en ny ændring af juridisk enhed Fig. 11: Oplysningsfaneblad Fig. 12: Dokumentation for ændringen af den juridiske enhed Fig. 13: Tilføjelse eller sletning af dokumentation for ændring af juridisk enhed Fig. 14: Kontakt til ændring af den juridiske enhed Fig. 15: Type af ændring af juridisk enhed og listeoprettelsesmetode Fig. 16: Søg alle emner Fig. 17: Se valgte emner Fig. 18: CSV-upload Fig. 19: Validering af ændring af juridisk enhed Fig. 20: Bekræftelse af foretagelse af ændring af juridisk enhed Fig. 21: Fortsæt foretagelse af udkast til ændring af juridisk enhed Fig. 22: Fortsæt foretagelse af udkast til ændring af juridisk enhed på skærmbilledet view Fig. 23: Find den ændring af juridisk enhed, der skal valideres Fig. 24: Indtast sikkerhedskoden for ændring af juridisk enhed Fig. 25: Detaljerede oplysninger om ændring af juridiske enhed Fig. 26: Kontakt til ændring af den juridiske enhed Fig. 27: Kontakt for fælles indsendelse Fig. 28: Præ-SIEF-kontakt Fig. 29: Tredjepartrepræsentantkontakt Fig. 30: Valider ændring af juridisk enhed Fig. 31: Valider ændring af juridisk enhed Fig. 32: Se ændringer af juridisk enhed Fig. 33: Udarbejd eksportemneliste... 36

5 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli Fig. 34: Eksportliste udvalgte emner Fig. 35: Tilføjelse af emner til eksportliste Fig. 36: Emner tilføjet til eksportliste Fig. 37: Eksport af liste i CSV-format... 39

6 6 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version Indledning Denne Del 17 Ændring af juridisk enhed af Brugermanual for industrien (IUM) forklarer og beskriver anvendelsen af de funktioner, som industrien skal anvende i henhold til REACH, når en virksomhed ændrer sin juridiske person. Denne manual er inddelt i to hoveddele. Kapitel 2 forklarer betydningen af en ændring af juridisk enhed i REACH-IT. Kapitel 3 er et sæt trinvise instrukser til anvendelse af funktionen til ændring af den juridiske enhed i REACH-IT. Før anvendelse af denne Del 17 anbefales det på det kraftigste, at brugeren læser Del 1 Sådan kommer du i gang med REACH-IT, hvor følgende emner er beskrevet mere detaljeret: Denne IUM s opbygning. Anvendte konventioner mht. ikoner, tekst, knapper, links osv. Baggrundsinformation om REACH-IT samt forbindelsen til IUCLID 5-webstedet og anvendelsen. 2. Generelt om ændring af juridisk enhed Formålet med dette kapitel er at sætte ændring af juridisk enhed i en samlet sammenhæng. I dette kapitel: defineres nøgleudtrykkene opsummeres virksomhedernes forpligtelser, for så vidt angår ændringer af navn og ændringer af juridisk person gives der et overblik over processen til ændring af den juridiske enhed i REACH-IT beskrives det, hvordan funktionen til ændring af den juridiske enhed i REACH-IT anvendes i de mest almindelige forretningssituationer angiver de mest almindelige bestemmelser, der er forbundet med ændring af den juridiske enhed. Næste kapitel beskriver, hvordan den juridiske enhed ændres trin for trin i REACH-IT. 2.1 Definitioner Nedenstående tabel definerer nøgleudtrykkene for ændring af den juridiske enhed i forbindelse med REACH-IT.

7 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli Tabel 1: Definition af nøgleudtryk Udtryk Definition Ændring af juridisk enhed Proces til ændring af juridisk enhed Oprindelig juridisk enhed Juridisk efterfølger Emne Emneliste Objekt i REACH-IT, der definerer parterne (oprindelig juridisk enhed og den juridiske efterfølger) og indholdet i en ændring af den juridiske person. Processen til overførsel af emner fra den oprindelige juridiske enhed til den juridiske efterfølger som følge af en ændring af den juridiske person. Den juridiske enhed (virksomhed), der er i besiddelse af emnerne før ændringen af den juridiske person. Den juridiske enhed (virksomhed), der overtager besiddelse af emnerne som resultat af ændringen af den juridiske person. Generelt udtryk, der anvendes om præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler, der kan overføres fra den oprindelige juridiske enhed til den juridiske efterfølger i processen til ændring af den juridiske enhed. Hvert emne har et referencenummer som unik identifikator. Liste, der definerer de emner, som overføres fra den oprindelige juridiske enhed til den juridiske efterfølger. Emnelisten er oprettet under oprettelsen af ændringen af den juridiske enhed i REACH-IT. 2.2 Virksomhedernes forpligtelser Virksomhedernes forpligtelser er forskellige, afhængigt af om de skifter navn skifter juridisk person. Generelt gælder disse forpligtelser alle virksomheder, der er præregistranter, registranter, PPORD-anmeldere, CLP-anmeldere og/eller forespørgere. Formålet med denne manual er at forklare, hvilke handlinger virksomhederne skal udføre i REACH-IT, når de har bestemt, hvilke af de ovenfor angivne tilfælde der gælder for deres særlige situation. Med hensyn til vejledning til bestemmelse af, hvilke forpligtelser der gælder for en virksomhed i særlige forretningsmæssige og juridiske sammenhænge, anbefales industrien at læse faktabladet om ændring af juridisk person og ændring af navn Ændring af navn Ifølge ECHA er der tale om en ændring af navnet, når en præregistrant, registrant, PPORDanmelder eller forespørger ændrer sit navn uden at ændre sin juridiske person (se endvidere nedenfor). Dette kan for eksempel ske som følge af en juridisk persons opkøb af aktier. REACH-IT har en funktion til ændring af navn ( name change functionality ). Med den kan virksomhederne foretage navneændringer. Denne funktion må ikke anvendes til at angive

8 8 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version 2.0 ændringer af juridisk person. Nødvendige handlinger: Den juridiske enhed, der ændrer sit navn, skal angive dette i REACH-IT sammen med dokumentation for navneændringen (for eksempel et uddrag fra handelsregistret) og skal erklære, at ændringen af navnet ikke sker som følge af en ændring af den juridiske person. Der opkræves ikke gebyr for registranter, der ajourfører deres registrering som følge af en navneændring Ændring af juridisk person Ifølge ECHA er der tale om en ændring af den juridiske person i de nedenfor beskrevne situationer Fusion eller opdeling af virksomhed Den oprindelige juridiske enhed, som har indsendt oplysningerne til ECHA, ophører med at eje en præregistrering, registrering, PPORD eller forespørgsel som følge af en fusion eller en opdeling af virksomheden. Nødvendige handlinger: Den oprindelige juridiske enhed og den eller de juridiske efterfølgere skal effektuere ændringen/ændringerne af den juridiske enhed i REACH-IT for at afspejle ændringen/ændringerne og skal dokumentere ændringen/ændringerne af den juridiske person. Bemærk venligst, at forskellige juridiske enheder ikke kan deles om en registrering. Der skal betales et gebyr af den eller de juridiske efterfølgere i henhold til artikel 5, stk. 1, litra c), i gebyrforordningen for ændringer af den juridiske person. Det gebyr, der skal betales, afhænger af den juridiske efterfølgers størrelse efter ændringen af den juridiske person. Salg af aktiver Et salg af aktiver (for eksempel et anlæg, der anvendes til produktion af et stof) fra en virksomhed til en anden anses for at være en ændring af den juridiske person, hvor aktivernes ejer også accepterer at overføre sin registrering til aktivernes nye ejer. Nødvendige handlinger: Hvis han ikke allerede har indsendt en registrering, præregistrering, PPORD-anmeldelse eller forespørgsel vedrørende stoffet, der er forbundet med aktiverne, skal han sammen med sælgeren af aktiverne angive ændringen/ændringerne af den juridiske enhed i REACH-IT, således at de afspejler ændringen/ændringerne, og fremlægge dokumentation for salget af aktiverne. Bemærk venligst, at forskellige juridiske enheder ikke kan deles om en registrering. Den nye ejer skal betale et gebyr i henhold til artikel 5(1)(c) af gebyrforordningen. Det gebyr, der skal betales, afhænger af ejerens størrelse efter ændringen af den juridiske person. Den tidligere ejer af aktiverne kan især være nødt til at ajourføre sin registrering af stoffet/stofferne, der er forbundet med aktiverne som et resultat af salget (f.eks. hvis produktionsmængden påvirkes).

9 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli Ændring af enerepræsentant Når enerepræsentanten for en producent fra et tredjeland udskiftes, gælder følgende: Nødvendige handlinger: Den nye enerepræsentant skal indsende dokumentation for, at han er blevet udpeget som enerepræsentant af producenten fra et tredjeland, og at den tidligere enerepræsentant har accepteret denne ændring. Der skal betales et gebyr af den nye enerepræsentant i henhold til artikel 5, stk. 1), litra c), i gebyrforordningen for ændringer af den juridiske person. Det ajourføringsgebyr, der skal betales af enerepræsentanten, afhænger af størrelsen på den producent fra et tredjeland, han repræsenterer. 2.3 Overblik over processen til ændring af juridisk enhed Når en oprindelig juridisk enhed (LEA) efterfølges af en juridisk efterfølger (LEB) som følge af en fusion, en opdeling eller en ændring af enerepræsentant, kan en LEA med REACH-IT overføre præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler til sin juridiske efterfølger (LEB). De standardtrin, der skal følges i REACH-IT for at registrere en ændring af den juridisk enhed, er som følger: LEA opretter en ændring af den juridiske enhed i REACH-IT. LEA kommunikerer til LEB uden for REACH-IT (f.eks. via ), at ændringen af den juridiske enhed er klar til gennemgang. LEB gennemgår ændringen af den juridiske enhed. [OM NØDVENDIGT] LEB anmoder LEA om at foretage ajourføringer af ændringen af den juridiske enhed. Især er det i LEB s interesse at bekræfte, at emnelisten indeholder alle de nødvendige præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler. [OM NØDVENDIGT] LEA ajourfører ændringen af den juridiske enhed som anmodet af LEB. Når LEB er tilfreds med indholdet i ændringen af den juridiske enhed, validerer LEB den. [OM NØDVENDIGT] oprettes en faktura for ændringen af den juridiske enhed, og den sendes til LEB af agenturet. Se kapitel med hensyn til yderligere oplysninger om, hvorvidt der udstedes en faktura eller ej. [OM NØDVENDIGT] LEB betaler fakturaen. Alle definerede og validerede emner (præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler) overføres fra LEA til LEB i REACH-IT. [OM NØDVENDIGT] Hvis LEB ikke betaler for ændringen af den juridiske enhed inden for den forlængede betalingsfrist, slettes ændringen af den juridiske enhed i REACH-IT, og emnerne bliver ikke overført. Ovenstående trin er afbildet i nedenstående grafik, hvor hver kolonne repræsenterer opgaverne for de tre involverede aktører: LEA, LEB og ECHA. Derudover viser grafikken den tilsvarende status, som ændringen af den juridiske enhed har i REACH-IT i løbet af processen fra start til slut.

10 10 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version 2.0 Fig. 1: Processen til ændring af juridisk enhed og tilsvarende status i REACH-IT Oprindelig juridisk enhed (LEA) Juridisk efterfølger (LEB) Det Europæiske Kemikalieagentur Status for ændringen af den juridiske enhed i REACH-IT 1. Opret ændringen af den juridiske enhed Udkast 2. Kontroller ændringen af den juridiske enhed Oprettet Er ændringen af den juridiske enhed som aftalt? NEJ 4. Ajourfør ændringen af den juridiske enhed 3. Anmod om ajourføring af ændringen af den juridiske enhed JA Ajourføring nødvendig 5. Valider ændringen af den juridiske enhed Skal der opkræves et gebyr? Valideret JA 6. Opret og send faktura NEJ Afventer betaling 7. Betal faktura Er fakturaen betalt? JA 8. Overfør emnerne til LEB NEJ Afventer overføring Tilendebragt 9. Slet ændringen af den juridiske enhed, og kontroller at emnerne forbliver hos LEA Slettet 2.4 Forretningsscenarier Afhængig af den forretningsmæssige sammenhæng for ændringen af den juridiske enhed skal der foretages en eller flere ændringer af den juridiske enhed i REACH-IT for at overføre de nødvendige emner fra en oprindelig juridisk enhed til den eller de juridiske efterfølgere.

11 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli De vigtigste forretningsscenarier er beskrevet nedenfor. Af hensyn til en korrekt fortolkning af diagrammerne bedes du bemærke følgende: De juridiske enheder i kolonnen Before ( Før ) viser virksomhederne før ændringen af den juridiske person. De juridiske enheder i kolonnen After ( Efter ) repræsenterer virksomhederne efter ændringen af den juridiske person. Pilene repræsenterer den eller de ændringer af den juridiske enhed, der foretages i REACH-IT mellem de afbildede virksomheder. Bemærk endvidere, at disse scenarier kun beskriver den mest enkle form af de forskellige typer ændring af den juridiske person. De viste hypotetiske tilfælde involverer kun et minimalt antal juridiske enheder. Virkelige tilfælde kan have flere facetter og involvere mange juridiske enheder og en række konsekutive (eller chained ) ændringer af den juridiske person. De samme principper gælder imidlertid også i mere komplekse scenarier. For eksempel kan en eksisterende virksomhed blive opdelt i flere end to nye virksomheder, eller en virksomhed kan udskille koncernaktiviteter eller helt frasælge et eller flere datterselskaber, som efterfølgende fusionerer med en eksisterende virksomhed Fusion overtagelse (eller opkøb) Fig. 2: Fusion overtagelse (eller opkøb) Før Efter LEA LEB LEB LEA overtages (eller opkøbes) af LEB, og LEA ophører med at eksistere. Ved en ændring af den juridiske enhed i REACH-IT skal LEA's præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler overføres til LEB. Som sådan bliver emnelisten for denne overførsel oprettet automatisk af REACH-IT og omfatter som standard alle LEA s emner.

12 12 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version Fusion sammenlægning af ligeværdige parter Fig. 3: Fusion sammenlægning af ligeværdige parter Før Efter LEA LEC LEB LEA og LEB går som ligeværdige parter sammen om at oprette en ny juridisk enhed, LEC. Både LEA og LEB ophører med at eksistere. Ved to ændringer af juridisk enhed i REACH-IT skal både LEA's og LEB s præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler overføres til LEB. Begge emnelister for disse overførsler bliver oprettet automatisk af REACH-IT og omfatter som standard alle LEA's og LEB's emner Opsplitning udskillelse af koncernaktiviteter/frasalg af datterselskab Fig. 4: Opsplitning udskillelse af koncernaktiviteter/frasalg af datterselskab Før Efter LEA LEA LEB LEB udskilles/frasælges fra LEA og bliver en ny juridisk enhed. LEA fortsætter med at eksistere. Ved en ændring af den juridiske enhed i REACH-IT skal LEA's præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler overføres til LEB. Emnelisten for denne overførsel oprettes manuelt eller halvautomatisk af LEA ved bulk upload og kan omfatte alle eller en undergruppe af LEA s emner.

13 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli Opsplitning - deling Fig. 5: Opsplitning - deling Før Efter LEB LEA LEC LEA opdeles i to nye juridiske enheder, LEB og LEC. LEA ophører med at eksistere. Ved to ændringer af juridisk enhed i REACH-IT skal LEA's præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler overføres til både LEB og LEC. Begge emnelister for disse overførsler oprettes manuelt eller halvautomatisk af LEA ved bulk upload. Tilsammen omfatter disse lister alle eller en undergruppe af LEA s emner. Hver enkel præregistrering, registrering, anmeldelse eller forespørgsel kan kun overføres til en enkelt juridisk efterfølger. Endvidere kan disse emner ikke deles af eller opdeles mellem juridiske efterfølgere. Hvis begge juridiske efterfølgere eksempelvis har behov for at registrere det samme stof, skal en af de juridiske efterfølgere indsende en ny registrering Overførsel af aktiver Fig. 6: Adgang til funktionen til ændring af den juridiske enhed Før Efter LEA LEA LEB LEB LEA sælger et aktiv (f.eks. et produktionsanlæg) til LEB. Ved en ændring af den juridiske enhed i REACH-IT skal de af LEA's præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler, der vedrører aktivet, overføres til LEB. Emnelisten for denne overførsel oprettes manuelt eller halvautomatisk af LEA ved bulk upload og kan omfatte alle eller en undergruppe af LEA s emner. BEMÆRK: Ændring af den juridiske enhed som følge af en overførsel af aktiver håndteres som en opsplitning af den juridiske enhed i REACH-IT.

14 14 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version Ændring af enerepræsentant Fig. 7: Adgang til funktionen til ændring af den juridiske enhed Før Efter LEA LEB Producen t i tredjelan Producen t i tredjelan Selv om en ændring af enerepræsentant strengt taget ikke er en ændring af den juridiske enhed, anvendes funktionen til ændring af den juridiske enhed i REACH-IT også til at registrere ændringer af enerepræsentanter. Når enerepræsentanten for en producent fra et tredjeland ændres fra LEA til LEB, overføres de aftalte præregistreringer, registreringer, anmeldelser og forespørgsler fra LEA til LEB ved en ændring af den juridiske enhed. Endvidere kræves der dokumentation for, at alle tre parter (LEA, LEB og producenten fra et tredjeland) er enige om ændringen. 2.5 Specifik funktion kodet til ændring af juridisk enhed i REACH-IT Dette kapitel beskriver den specifikke funktion, der er kodet ind i REACH-IT til ændring af den juridiske enhed Udelelighed af emner Et emne ejes til enhver tid af en og kun en juridisk enhed. REACH-IT tillader ikke, at emner opdeles mellem eller deles af to eller flere juridiske enheder Referencenumre og indsendelsesnumre Referencenummeret er emnets unikke identifikator. Emnerne overføres til den juridiske efterfølger med det oprindelige referencenummer. REACH-IT udsteder ikke et nyt referencenummer til et emne under processen til ændring af den juridiske enhed. I stedet for ajourføres referencenummerets ejer for at afspejle ændringen af den juridiske person. Den juridiske efterfølger modtager imidlertid et nyt indsendelsesnummer, der er forbundet med referencenummeret, som følge af ændringen af den juridiske enhed. Den juridiske efterfølger anvender dette nye indsendelsesnummer ved indsendelse af en ajourføring Princippet om en registrering pr. stof pr. virksomhed Princippet om en registrering pr. stof pr. virksomhed fastholdes. Ved en ændring af den juridiske enhed betyder dette, at en oprindelig juridisk enhed ikke kan overføre et emne (for eksempel en registrering) til sin juridiske efterfølger, hvis dette emne vedrører et stof, for hvilket efterfølgeren allerede har et emne. Sådanne emner markeres som annullerede af REACH-IT.

15 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli I de særlige tilfælde, hvor den oprindelige juridiske enhed har registreret sit stof til et højere mængdeinterval end den juridiske efterfølger, holder REACH-IT styr på den juridiske efterfølgers ret til dette højere mængdeinterval. For at blive markedsført lovligt i dette højere mængdeinterval, der er erhvervet fra den oprindelige juridiske enhed, skal den juridiske efterfølger imidlertid indsende en spontan ajourføring herom i henhold til REACH artikel 22. REACH-IT fakturerer ikke den juridiske efterfølger for denne ajourføring af mængdeintervallet Konsekutive ændringer af juridisk enhed Konsekutive (eller chained ) ændringer af den juridisk enhed er tilladt for så vidt angår: Emner. Et emne kan overføres fra en juridisk enhed til en anden et ubegrænset antal gange som følge af ændringer af den juridiske person. Juridiske enheder. En bestemt juridisk enhed kan være genstand for en række konsekutive ændringer af den juridiske person. For eksempel kan juridisk enhed A udskille/frasælge juridisk enhed B, hvorefter den juridiske enhed B fusionerer med juridisk enhed C Fælles indsendelser En juridisk enheds rolle i en fælles indsendelse overføres til den juridiske efterfølger sammen med den eller de respektive registreringer. Både ledende roller og partsroller overføres. Hvis en virksomhed ikke ønsker at overføre sin rolle som leder i en fælles indsendelse til den juridiske efterfølger, skal virksomheden først frasige sig denne lederrolle, før den effektuerer ændringen af den juridiske enhed. Bemærk, at for de fælles indsendelser, hvor en registrering endnu ikke er afsluttet, vil den juridiske enheds rolle i den fælles indsendelse ikke blive overført til den juridiske efterfølger. I disse tilfælde skal den juridiske efterfølger bekræfte sin rolle i den fælles indsendelse, efter processen til ændring af juridisk person er afsluttet Tredjepartrepræsentanter Den juridiske efterfølger kan angive en tredjepartrepræsentant under oprettelsen af ændringen af den juridiske enhed. Denne tredjepartrepræsentant bliver afspejlet i (præ-)sief erne for de respektive (præ-)registreringer, der overføres fra den oprindelige juridiske enhed Sikkerhedskoder REACH-IT implementerer et koncept med sikkerhedskoder, der skal anvendes af den oprindelige juridiske enhed og den juridiske efterfølger for at bekræfte ændringen af den juridiske enhed. Når den oprindelige juridiske enhed opretter ændringen af den juridiske enhed, genererer REACH-IT i praksis automatisk en dermed forbundet sikkerhedskode. Den oprindelige juridiske enhed deler derefter sikkerhedskoden med den juridiske efterfølger uden for REACH-IT (for eksempel via ). Den juridiske efterfølger bekræfter efterfølgende gyldigheden af ændringen af den juridiske enhed ved at anvende sin kode i REACH-IT Fakturering Agenturet udsteder en faktura for ændringen af den juridiske enhed i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008, artikel 5, stk. 1, litra c) (gebyrforordning), hvis emnelisten indeholder et eller flere emner, der skal betales for. Følgende emner skal der betales for, hvis de indgår i en ændring af en juridisk enhed, og de udløser et gebyr til fakturering:

16 16 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version 2.0 Registrering Registrering af isoleret mellemprodukt anvendt på produktionsstedet Registrering af isoleret mellemprodukt, der transporteres. Følgende emner udløser ikke et gebyr, hvis de indgår i en ændring af en juridisk enhed: Præregistrering Anmeldelse af produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Anmeldelse om klassificering og mærkning (C&L) Anmeldelse af forespørgsel. Hvis en faktura er nødvendig (dvs. ændringen af den juridiske enhed omfatter mindst et emne, der skal betales for), udstedes der kun en faktura pr. ændring af juridisk enhed. Fakturaerne udstedes til den juridiske efterfølger. Den juridiske efterfølgers virksomhedsstørrelse efter ændringen af den juridiske person er en bestemmende parameter for det fakturerede beløb. I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008, bilag III, tabel 3 faktureres der et nedsat gebyr til SMV er. Det er først når hele fakturaen er betalt, at overførslen af emnerne finder sted, og ændringen af den juridiske enhed effektueres i REACH-IT. Hvis fakturaen ikke er betalt før den forlængede frist, slettes ændringen af den juridiske enhed fra systemet, og emnerne bliver ikke overført Undtagelser Et emne kan ikke inkluderes i en ændring af en juridisk enhed, hvis: emnet er omfattet af en anden ændring af en juridisk enhed, der endnu ikke er tilendebragt emnet er ved at blive ajourført af den oprindelige juridiske enhed via en ajourføringsindsendelse. En proces til ændring af den juridiske enhed af fusionstypen kan ikke indledes, så længe en ajourføring af et af den oprindelige juridiske enheds emner er i gang. Overførslen af et emne i forbindelse med ændringen af en juridisk enhed kan ikke udføres af REACH-IT, hvis den juridiske efterfølger er ved at ajourføre et tilsvarende emne. Hvis den juridiske efterfølger eksempelvis er i besiddelse af en registrering for et stof, som han er ved at ajourføre, kan en registrering af det samme stof fra den oprindelige juridiske enhed ikke behandles med henblik på registrering af det højeste berettigede mængdeinterval Forretningsregler Med hensyn til indsendelser gælder følgende forretningsregler: Indsendelse af en ajourføring af et emne, der er omfattet af en ændring af en juridisk enhed, accepteres ikke, før ændringen af den juridiske enhed er tilendebragt. Indsendelse af et nyt emne fra en virksomhed, der er den oprindelige juridiske enhed i en proces til ændring af den juridiske enhed af fusionstypen, accepteres ikke, da denne virksomhed pr. definition vil ophøre med at eksistere.

17 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli Trinvise instrukser 3.1 Emner i menuen til ændring af juridisk enhed Adgangen til funktionen til ændring af den juridiske enhed findes i hovedmenuen i REACH-IT. Fig. 8: Adgang til funktionen til ændring af den juridiske enhed Undermenuerne i <Legal entity change> er: <View legal entity change>, som gør det muligt at se, ændre og slette eksisterende ændringer af den juridiske enhed. <Create legal entity change>, som gør det muligt at foretage nye ændringer af den juridiske enhed eller fortsætte med at foretage allerede påbegyndte ændringer. <Export item list>, som gør det muligt at definere en liste over dine emner og eksportere denne liste i CSV-format. Kun brugere med rolle som virksomhedsleder har adgang til funktionen til ændring af den juridiske enhed. 3.2 Foretag ændring af juridisk enhed Processen til ændring af den juridiske enhed indledes med at foretage en ændring af den juridiske enhed. Dette gøres af den oprindelige juridiske enhed. Den juridiske efterfølger skal have gennemgået partsregistreringsprocessen i REACH-IT for at have et gyldigt virksomheds-uuid. Dette virksomheds-uuid skal deles med den oprindelige juridiske enhed uden for systemet (f.eks. via ). Før foretagelsen af ændringen af den juridiske enhed påbegyndes, anbefales den

18 18 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version 2.0 oprindelige juridiske enhed at have følgende nødvendige oplysninger: Den juridiske efterfølgers UUID Dokumentation for ændringen af den juridiske person (for eksempel et uddrag fra et handelsregister, der bekræfter ændringen af den juridiske person) i pdf-format. En liste over de emner, der skal overføres til den juridiske efterfølger Foretag en ny ændring af juridisk enhed Guiden til at foretage en ændring af den juridiske enhed leder brugeren gennem trinnene (eller fanebladene) til at foretage en ny ændring af den juridiske enhed. Fig. 9 nedenfor beskriver de vigtigste trin til at foretage en ny ændring af den juridiske enhed. Disse trin er beskrevet detaljeret i de efterfølgende kapitler. Fig. 9: Trin til at foretage ændring af juridisk enhed Detaljerede oplysninger På virksomhedens hjemmeside klikker du på emnet <Legal entity change \ Create legal entity change> i menuen. Vælg <Create a new legal entity change> for at foretage en ny ændring af den juridiske enhed. Klik på <Next>. Fig. 10: Foretag en ny ændring af juridisk enhed

19 Del 17 - Ændring af juridisk enhed Udstedelsesdato: juli I fanebladet <Details> indtaster du de nødvendige oplysninger (felter markeret med en stjerne * er obligatoriske). Fig. 11: Oplysningsfaneblad For at tilføje dokumentation for ændringen af den juridiske person klikker du på knappen <Add attachment>. Du ledes til følgende skærmbillede. Fig. 12: Dokumentation for ændringen af den juridiske enhed Indtast alle de nødvendige oplysninger. Anvend knappen <Browse> til at lokalisere det dokument, du skal uploade, i dit filsystem. Klik på <Submit>. Husk at sætte hak ved erklæringen, der bekræfter, at den dokumentation, du vedlægger, er sand, korrekt og ikke misvisende.

20 20 REACH-IT - Brugermanual for industrien Version 2.0 Det eller de dokumenter, der skal vedhæftes, skal være i pdf-format. Du kan vedhæfte op til fem dokumenter. Klik på slettesymbolet, hvis du ønsker at fjerne en vedhæftet fil fra ændringen af den juridiske enhed. Fig. 13: Tilføjelse eller sletning af dokumentation for ændring af juridisk enhed Klik på <Next> for at fortsætte. REACH-IT leder dig til fanebladet <Contact>. Hvis processen med at foretage ændringen af den juridiske enhed forstyrres på noget tidspunkt herfra, kan processen genoptages. Se kapitel for yderligere instrukser Kontakt Under fanebladet <Contact> vælger du den kontaktperson, der kan kontaktes af agenturet og/eller af myndighederne i medlemsstaten vedrørende denne ændring af den juridiske enhed, på listen over eksisterende kontakter. Fig. 14: Kontakt til ændring af den juridiske enhed Anvend knappen <Add contact> til at tilføje en ny kontakt på listen. Anvend knappen <Deselect contact> til at fravælge en allerede valgt kontakt. Klik på <Next> for at fortsætte. REACH-IT leder dig til fanebladet <Type> Type I fanebladet <Type> vælger du typen af ændring af den juridiske enhed. Hvis du vælger <Merge>, overføres alle emner (registreringer og anmeldelser) som standard fra den oprindelige juridiske enhed til den juridiske efterfølger. Systemet opretter automatisk emnelisten. Hvis du vælger <Split> eller <Only representative change>, skal du vælge, hvordan

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 9 Avanceret søgning 2 REACH-IT Industriens brugermanual Version: 2.0 Version Ændringer 2.0 Juli 2012: Dokument i nyt layout, links og tal opdateret Nyt kapitel om

Læs mere

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering Version: 2.1 Side 1 af 23 Frigivelsesdato: marts 2013 2 REACH-IT - Industriens brugermanual

Læs mere

Praktisk vejledning. Sådan indberettes ændringer af juridiske personers identitet

Praktisk vejledning. Sådan indberettes ændringer af juridiske personers identitet Praktisk vejledning Sådan indberettes ændringer af juridiske personers identitet 1 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om REACH, beskriver forpligtelserne i REACHforordningen og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

REACH-IT - Brugermanual for industrien. Del 06 - Indsendelse af dossier

REACH-IT - Brugermanual for industrien. Del 06 - Indsendelse af dossier REACH-IT - Brugermanual for industrien Dokumenthistorik Version Ændringer 1.6 August 2010 1.5 Maj 2010 Referencer til tilvalg fjernet Fig. 1 opdateret 1.4 Marts 2010 Opdatering af REACH-IT 2.0 1.1 December

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Lær mere om. Find nyttige oplysninger i denne korte vejledning, så du kan komme godt i gang med REACH-IT og få et hurtigt overblik over systemet

Lær mere om. Find nyttige oplysninger i denne korte vejledning, så du kan komme godt i gang med REACH-IT og få et hurtigt overblik over systemet Lær mere om Find nyttige oplysninger i denne korte vejledning, så du kan komme godt i gang med REACH-IT og få et hurtigt overblik over systemet Du finder let alle oplysninger i REACH-IT fra hjemmesiden

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade KORTFATTET VEJLEDNING Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold til REACHforordningen

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Sådan forbereder du din registrering. Maj 2017

Sådan forbereder du din registrering. Maj 2017 1 (11) Sådan forbereder du din Indledning Registreringsprocessen tager - fra præen til den endelige fremsendelse af dit sdossier. Den krævede afhænger af lige præcis din situation, og du skal tage højde

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk BRUGERVEJLEDNING hvidvask.politi.dk Indhold Registrering og log ind... 3 Brugerændringer... 5 Ændring af brugeroplysninger... 5 Ændring af adgangskode... 6 Glemt adgangskode... 6 Administration og management...

Læs mere

Introduktion til datadeling

Introduktion til datadeling Webinar for ledende registranter Datadeling og -spredning Introduktion til datadeling 30. april 2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Nøgleprincipper - oversigt Hvorfor dele data? Hvem forventes at dele data?

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

ECAT_Admin Brugervejledning til licensindehavere

ECAT_Admin Brugervejledning til licensindehavere ECAT_Admin Brugervejledning til licensindehavere Senest opdateret af EU Ecolabel Helpdesk: April 2015: Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1: Sådan kommer du i gang... 3 1.1 Oprettelse af ECAT_Admin-konto

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14 Bemærk Bemærk venligst, at ECHA vil opdatere dette dokument i den nærmeste fremtid for at tage højde for Domstolens dom af 10. september 2015 i sag C-106/14. Med dommen præciseres anvendelsesområdet for

Læs mere

ON!Track Web Brugermanual. Web Manual Version 1.1

ON!Track Web Brugermanual. Web Manual Version 1.1 ON!Track Web Brugermanual Web Manual Version 1.1 Indhold Kom godt i gang... 3 Hvad er ON!Track?... 3 Hvordan ser den overordnede ON!Track-proces ud?... 3 Hvordan tilføjes, redigeres og slettes en lokation?...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger

Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Samspil mellem den vurderende medlemsstat og registranterne under stofvurdering anbefalinger Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Organisér og del dine referencer

Organisér og del dine referencer Organisér og del dine referencer Indhold Ved import af referencer... 2 Opret en Folder... 3 Opret en undermappe... 4 Fjern/søg efter dubletter... 5 Fjern dubletter/søg efter dubletter i specifik Folder...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9 Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Du kan også logge på ved at

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

L 107/6 Den Europæiske Unions Tidende

L 107/6 Den Europæiske Unions Tidende L 107/6 Den Europæiske Unions Tidende 17.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 340/2008 af 16. april 2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

RefWorks. Import af referencer: - Bibliotek.dk - Cinahl - ERIC - PsycInfo. - PubMed - Google Scholar - Websider Rediger i referencerne

RefWorks. Import af referencer: - Bibliotek.dk - Cinahl - ERIC - PsycInfo. - PubMed - Google Scholar - Websider Rediger i referencerne En vejledning fra UCL Biblioteket RefWorks Import af referencer Import af referencer: - Bibliotek.dk - Cinahl - ERIC - PsycInfo - SocINDEX - PubMed - Google Scholar - Websider Rediger i referencerne Juni

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til ansøgerne om udfyldelse af ESPD European Single Procurement Document vedr. udbud af have- / skovdrift i Slots- og Kulturstyrelsen

Vejledning til ansøgerne om udfyldelse af ESPD European Single Procurement Document vedr. udbud af have- / skovdrift i Slots- og Kulturstyrelsen Vejledning til ansøgerne om udfyldelse af ESPD European Single Procurement Document vedr. udbud af have- / skovdrift i Slots- og Kulturstyrelsen Du skal være særligt opmærksom på, at hvis en ansøger i

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Organisér dine referencer

Organisér dine referencer Organisér dine referencer Indhold Ved import af referencer... 2 Opret en Folder... 3 Opret en undermappe... 4 Fjern/søg efter dubletter... 5 Fjern dubletter/søg efter dubletter i specifik Folder... 5 Vedhæfte

Læs mere

Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet

Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet Når brugerne tilmelder sig lotterier online, registreres dette i medlemsdatabasen i en speciel tabel med de oplysninger brugeren

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

Postcenter, Modparter og Økonomi

Postcenter, Modparter og Økonomi Generelt I Business Online modulet; Garantier og Trade Finance er der en del funktionalitet, der går på tværs af de forskellige produktområder; Garantier, Remburser og Internationale Inkasso. Disse tværfunktionelle

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere