Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING ORGANISATION ÅRETS FORLØB MEDLEMSTAL INDSATSOMRÅDER Containeraftalen Handelsbetingelser Kollektiv Produktansvarsforsikring Helligdagsindleveringer Selskabsdata Markedsføring RELATEREDE VIRKSOMHEDER OG FORENINGER Gartnerirådgivningen Agrotech Dansk Gartneri Gartneriets AfsætningsUdvalg (GAU) Danpot PRODUKTION Forskning og forsøg Avlskontrol Pesticidforsøg MPS/FFP Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) AFSÆTNING Erhvervs- og Handelspolitik Union Fleur Grøn Vækstklynge AFSLUTNING

3 1.0 INDLEDNING 2010 bød på mange udfordringer for den danske gartneribranche de fleste af udfordringerne kom som en uundgåelig konsekvens af globale økonomis knægang efter finanskrisen. Men man bør ikke glemme, at 2010 bød på lige så mange positive initiativer fra såvel interne som eksterne interessenter til branchen: - Mariann Fischer Boel stillede sig i spidsen for Grøn Vækstklynge i Fødevareministeriet gav tilsagn om og økonomisk støtte til udvikling af ny samhandelsplatform under Danpot i Eksportrådet gav tilsagn om og økonomisk støtte til eksportfremstød på messer flere steder ude i Europa i Fødevareminister Henrik Høeg deltog beredvilligt i Gå hjem møder og generalforsamlinger i branchen for at lytte til ønsker og krav i Ovenstående er blot udvalgte eksempler på driftige personer, udvalg, råd og ministre, der tror på branchen og støtter op om nye tiltag i branchen, fordi branchen på trods af vanskelige tider viser vilje og gå-på-mod. Det vil 2010 forhåbentlig også blive husket for. 2.0 ORGANISATION Danske Prydplanter har i løbet af 2010 gentagne gange måttet tage foreningens manøvrerum op til diskussion, idet ikke kun eksterne markedsforhold har undergået store forandringer, men også mange forhold internt i branchen. Foreningens formål er fortsat seksfoldigt, hvor formuleringen: At styrke produktion og afsætning af danske prydplanter er bedst dækkende. Hvad der har styrket nogle af foreningens medlemmer, er imidlertid ikke entydigt blevet betragtet som en styrke fra den anden part, har flere eksempler på det seneste vist. Dette har ført til sunde diskussioner om, hvor foreningens fremtidige udviklingsmuligheder ligger. Konklusionen har imidlertid gang på gang været, at fremtiden ligger i et konstruktivt samarbejde mellem producenter og salgsselskaber. 2

4 Senest bevist ved løsningen af udviklingen af Danpot i projektet Green Business & Logistic Intelligence. Fremtidens samarbejde i foreningen er således essentielt for konstruktive løsninger. Ofte kommer forslag med udgangspunkt i eksisterende problemstillinger, og oftest ønsker man, at initiativet kommer fra en anden part. I stedet er det vigtigt for foreningen at kigge fremad og identificere løsninger for fremtidens udfordringer. Løsninger skal være langsigtede og med fæste i branchens virkelighed. Der er modtaget mange gode forslag fra medlemmer af foreningen, som er blevet behandlet i Danske Prydplanter. Nogle initiativer blev løftet, herunder udfordringerne med Transportskademinimering, andre kunne ikke løftes, som fx den kollektive factoringordning, mens andre er under fortsat behandling som fx nyudviklingen af Danpot. Selv om Tid til forandring næsten kan lyde som et politisk slogan, er det også virkeligheden for vores forening. Derfor er Danske Prydplanter ud over de allerede nævnte tiltag også gået i indgående dialog med Dansk Gartneri om mulige tiltag i forbindelse med de strukturudviklinger, der i dag sker i branchen. I dag varetages mange arbejdsområder allerede af forskellige udvalg, herunder repræsentanter i Forsøgsudvalget, Brugerudvalget ved Landbrugets Rådgivningscenter, Det Rådgivende udvalg vedrørende Produktudvikling, Erhvervspolitisk Prydplanteudvalg, Udvalg under Plantedirektoratet for avlskontrol, Union Fleurs, FFP-arbejdsudvalg og Markedsudvalget. Alle udvalg yder allerede i dag et stort arbejde og dette må blot ikke gå tabt i fremtidens struktur. 3.0 ÅRETS FORLØB Omsætningen over Danpot bliver af mange brugt som en indikation af årets forløb. Betragtes tallene for 2010 endte omsætningen på kr mia., hvilket svarer til indeks 98,3. Umiddelbart ikke tilfredsstillende, idet 2009 ikke havde været prangende og lå i indeks 92,4 i forhold til Afhængigt af de producerede mængder kan tallet imidlertid være mindre dårligt end, hvad første øjekast afslører. Men tilfredsstillende er der naturligvis ikke. Prisen rettede sig imidlertid op i 2010, hvor prisindekset fra Fødevareøkonomisk Institut, der nu er flyttet ind under Danmarks Statistik, viste indeks 105. En prisstigning på 5% i forhold til 2009 var således en udvikling i den rigtige retning. 3

5 Sammenligner man med Holland er udviklingen set med danske øjne ikke tilfredsstillende, idet man her oplevede en stigning i omsætningen på 5,6%. Stigningen var både til de traditionelle hovedmarkeder, men også til Danmarks nærmarkeder, herunder Sverige. Omsætningsmæssigt oplevede Danmark en fremgang på Norge, Sverige og Finland, mens der var nedgang på hjemmemarkedet og Tyskland. Nærliggende er det derfor at påpege, at man bør huske at pleje eksisterende kunder, idet andre ellers vinder markedsandele på den bekostning. 3.1 Forårstemaeftermiddagen Hvor forårstemadagen tidligere var en hel dag i forbindelse med foreningens Generalforsamling, har Danske Prydplanter valgt at placere generalforsamlingen på den Grønne Dag sammen med bl.a. Dansk Gartneri. Forårets temadag bestod derfor at et indlæg af Kim Wilde, der redegjorde for vigtigheden af en sund værdikæde for alle parter i branchen. Et indspark, der efterfølgende er blevet bekræftet efter etableringen af bl.a. Grøn Vækstklynge. 3.2 Efterårstemadagen Efterårets temadag blev afholdt d. 10. november på Hotel Trinity i Snoghøj ved Fredericia. I forlængelse af flere medlemmers ønsker om en mere fokuseret dag, var formiddagens program ændret, således at der i stedet for de traditionelle indlæg om forskning, var indlæg af mere afsætningsrelateret karakter. I formiddagens program indgik således orientering om Grøn Vækstklynge, Green Business & Logistic Intelligence, samt indlæg fra udvalgte eksportører om deres forventninger til fremtidens samarbejde. Eftermiddagens program blev ledet af Mikael Lindholm, der med et panel af teoretikere og praktikere illustrerede vigtigheden af Vinderstrategier. Der blev både givet eksempler fra radiatorernes- og pengeinstitutternes verden og alle stede fra var budskabet enslydende: Find din niche og blev stærk i samarbejde med kunder og leverandører. En udfordring som fortsat lever i vores branche. 4

6 4.0 MEDLEMSTAL Som antydet i årets forløb gav de afsætningsmæssige udfordringer sig også afsmitning i medlemstallet, hvor bruttoafgangen var 12 gartnerier. Ved årsskiftet havde Danske Prydplanter således 199 producentmedlemmer og firmamedlemmer, mens antallet af salgsselskabsmedlemmer er opgjort til 21. Faldet i antallet af salgsselskaber skyldes her at flere mindre salgsselskaber fusionerede eller blev overtaget af større salgsselskaber. 5.0 INDSATSOMRÅDER 5.1 Containeraftalen Håbet fra Danske Prydplanter for 2010 var, at containerproblemer i specielt højsæsonen var historie. Med daglejeordningen, der har kørt de seneste par år, ser det ud til at branchen har fundet en holdbar løsning. Indberetningerne til ContainerCentralen fungerer flere steder stort set automatisk, og giver et godt flow. Puljen af containere, der står placeret ved ContainerCentralen fungerer som en funktionel buffer, der kun aktiveres, såfremt indtrans/gartner ikke kan få udleveret de nødvendige containere. Aftalen forventes at fortsætte uændret i indeværende sæson. Systemet er imidlertid baseret på, at alle skal have containere nok, d.v.s. både gartnere og salgsselskaber opfordres til at vurdere på et kritisk minimum af containere. Her kan det være nødvendigt fx at sæsonleje flere, såfremt man kan se, at der er et behov. Sæsonlejeprisen er speciel for medlemmer af Danske Prydplanter, idet ikke-medlemmer må betale en højere pris (ca. 25% mere). Daglejebeløbet er reguleret opad til europæisk niveau, hvilket skal være med til at undgå spekulationer i forskellige daglejepriser. 5

7 5.2 Handelsbetingelser Elementer i Handelsbetingelserne under Danske Prydplanter har også i år været til debat. I forlængelse af sidste efterårs debat om transportskader har Logistikudvalget under Danske Prydplanter iværksat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en folder til at forebygge transportskader. Denne folder skal suppleres med øgede informationer om korrekt behandling af planterne gennem hele værdikæden, videreførsel af gartneriernes klimastyring til logistikkæden, samt muligheden for tegningen af all-risk transportskadeforsikringer. Arbejdsgruppen vil efter de første evalueringer af folderen beslutte i hvilken retning, den videre indsats skal fokuseres. 5.3 Kollektiv Produktansvarsforsikring Den kollektive produktansvarsforsikring har været genstand for debat i 2010, idet en sag om et parti planter til forskellige kunder, der måtte destrueres, påførte kunder af danske varer en uventet omkostning. Mens enkelte norske kunder fik godtgjort deres tab af bl.a. den norske stat, måtte andre kunder affinde sig med en domskendelse, der frifandt den danske gartner og de danske eksportører for ansvaret. Sagen viste, at de ikke foreligger et produktansvar, blot fordi producentens produkt har forvoldt skade på en ting hos købere. Produktansvarsforsikringen dækker kun, hvis producenten har pådraget sig et produktansvar, hvilket ifølge dommen ikke var tilfældet. Sagen viste således at Produktansvarsforsikringen holdt de dækkede eksportører og gartneren fri for forpligtelser over for kunderne, hvilket er ydelsen man får med produktansvarsforsikringen. Skulle man også tegne en forsikring, der holdt kunden skadesfri, vil der vare tale om en helt anden præmie. Mens resultatet af sagen ifølge branchens juridiske ekspert ikke står til diskussion, er sagens varighed og forløb langt fra tilfredsstillende. På grund af de mange misforståelser i sagen, vil der her i foråret blive bragt en artikel i Gartnertidende, der vil redegøre for forsikringens dækning og betingelser, samt en beskrivelse af, hvordan de implicerede skal forholde sig i forhold til eventuelle fremtidige skader. 6

8 5.4 Helligdagsindleveringer Logistikudvalget fastsatte i 2010 datoerne for Helligdagsindleveringer for året under hensynstagen til vore udenlandske kunder. Planen faldt ud til de flestes tilfredshed og planen for 2011 er derfor udarbejdet efter samme skabelon. 5.5 Selskabsdata Danske Prydplanter har til sine medlemmer fået udarbejdet modulet Selskabsdata, hvor det er muligt at følge tendensen i den økonomiske udvikling i danske aktie- og anpartsselskaber i branchen, og samtidig få adgang til alle detaljer i den senest publicerede årsrapport. Kun selskaber registreret som A/S eller ApS er offentlige og tilgængelige, så kun disse optræder i listen. For at bruge sidens indhold skal man være logget ind. 5.6 Markedsføring Floradania Marketing og Markedsudvalget Floradania Marketing har de seneste år forestået Danske Prydplanters marketingstiltag, hvilket har bevirket kontinuitet i mange projekter, uden der af den grund ikke samtidig har været nytænkning i andre projekter. Fokusområdet var i 2010 på presse og messer. Floradania Marketing tæller i dag 7 medarbejdere, hvor 2 medarbejdere har ansvarsområdet Messer og handelspladser, 2 medarbejdere har ansvarsområdet med presse og livsstil, 2 med strategisk markedsinformation og 1 med markedsføringsarbejde for Dansk Planteskoleejerforening. Til at rådgive Floradania Marketing er der nedsat et Markedsudvalg, der består af repræsentanter fra både produktionen og salget. P.t. sidder der 11 personer i udvalget, hvor Ernst Mittag for tredje år i træk indtager pladsen for bordenden. Alle principielle beslutninger omkring branchens markedsføring bliver vendt i dette udvalg, inden det sendes videre til godkendelse i bestyrelsen. Markedsudvalget har været igennem en større omprioritering af Floradania Marketings indsatsområder, således de nu i højere grad opfylder branchens ønsker og behov. 7

9 Af aktiviteter i 2010 bør nævnes nyhedsbrevet Floradania.dk, livsstilsarrangementet hos Pernille Rahbek, udstillingerne på Handelspladserne, Floradania Innovation Award, Handelspladserne, Fællesstandende på IPM 2010, Salon du Vegetal 2010, Miflor 2010 og Elmia Garden RELATEREDE VIRKSOMHEDER OG FORENINGER Danske Prydplanter har ud over ejerskabet af Floradania Marketing også et tæt samarbejde med flere andre relaterede virksomheder. I 2010 solgt Danske Prydplanter imidlertid sine anparter i virksomheden MercIT, der levere regnskabsrelaterede applikationer til ERP-systemer, for at give virksomheden den nødvendige fleksibilitet til at erhverve sig et fremtidigt konkurrencedygtigt udgangspunkt. 6.1 Gartnerirådgivningen Danske Prydplanter har desuden fortsat et godt samarbejde med Gartnerirådgivningen under Videncentret for Landbrug. Foreningen deltager bl.a. i Brugerudvalget for Gartnerirådgivningen og har derigennem indflydelse på udviklingen i rådgivningen, som tillige støttes af GAUmidler til nogle af udviklingsopgaverne. 6.2 Agrotech Ligeledes køres et godt samarbejde med AgroTech, hvor gartnerigruppen har til formål at forske i blandt andet energibesparelse m.m. Som et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS), har AgroTech mulighed for at ansøge midler til forskningen, som gerne skulle bringe gartnerierhvervet i front i forhold til vores udenlandske kolleger. Mere herom i punktet om Forskning. 6.3 Dansk Gartneri Danske Gartneri varetager fortsat branchens erhvervspolitiske interesser og koblingen med Frugt og Grønt gør os mere synlige på de politiske arenaer. Danske Gartneri er blandt andet en del af Landbrug og Fødevarer. Danske Prydplanter er med i Det Erhvervspolitiske Prydplanteudvalg, som rådgiver Dansk Gartneri om erhvervspolitik inden for vores områder. 8

10 6.4 Gartneriets AfsætningsUdvalg (GAU) Administrationen af midlerne i henholdsvis Produktionsafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden, herunder tilbageførsel af pesticid- og CO2-afgifterne, varetages fortsat af Gartneriets afsætningsudvalg (GAU), der fortsætter udviklingen med at digitalisere indberetningerne, således processen skal blive mindre ressourcekrævende og mindre omkostningstunge i fremtiden. Midlerne fordeles fortsat på en række projekter, som der for Danske Prydplanters vedkommende berettes yderligere om under regnskabet. Størstedelen af midlerne blev igen i 2010 dedikeret til markedsføring og markedsinformation på bekostning af forskning. Dette sker ud fra den betragtning at midlerne fra GAU i fremtiden bliver væsentlig mindre og man derfor har lavet en stram prioritering. Forskningen vil derfor skulle finansieres på anden vis og som det fremgår af afsnittet om Forskning senere i beretningen, ser det ud som det kan lykkedes. Et forskningsprojekt, der som det foreløbigt sidste opnåede direkte støtte i 2010 via GAU, var Planter for et bedre liv, hvor fokus på planters betydning for indeklima og miljø blev belyst. Afhandlingens resultat vurderes at kunne blive et kommercielt fokusområde i de kommende år. Fondene gav allerede i oktober og november tilsagn om de projekter, som der kunne forvente støtte fra de to fonde i Her opnåede Danske Prydplanter tilsagn til projekter i henholdsvis Promilleafgiftsfonden, og i produktionsafgiftsfonden på 4,2 mio. til henholdsvis markedsføring og markedsinformation. 6.5 Danpot Danske Prydplanter ejer 50% af aktierne i Danpot, der forsat har til formål at udvikle og drive datakommunikationssystemer mellem danske blomstergartnere og danske salgsselskaber samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Den længe ventede version af DANPOT-pc med SQL-baseret database blev leveret i 2010 og er nu taget i brug af 40 gartnerier. Det forventes at alle har konverteret til denne nye version inden udgangen af

11 Danpot Green Business & Logistic intelligence Danske Prydplanter og Danpot har indgået udviklingssamarbejdet Green Business & Logistic Intelligence med det formål, at skabe den bedst mulige platform til at udvikle dansk gartnerierhverv fra at være udelukkende omkostningsminimerende virksomheder til at være dækningsbidragsoptimerende virksomheder. Udviklingen tager udgangspunkt i systemer, der kan tilbyde gartnerierne og salgsselskaberne de bedst mulige værktøjer i fremtidens samhandelsstruktur. Mulighederne for projektet har været diskuteret siden Danske Prydplanter i juni 2010 modtog tilsagnet fra Landbrugsministeriet om tilskud til at få udviklet det største IT-projekt i branchen siden Danpots tilblivelse. Hvor fokus i gartnerierne i mange år havde været på produktionsfaglig udvikling, er det i dag klart, at fremtidens fokus bliver langt mere kompleks og ud over produktionstekniske forhold også bliver på udviklingen i produkt- og procesinnovation, mind set og afsætningsstruktur. Branchens mantra skal ændres fra udelukkende omkostningsminimerende virksomheder til dækningsbidragsoptimerende virksomheder, der ønsker at være del i en værdikæde, hvor alle opnår det nødvendige dækningsbidrag til at investere i fremtiden. 7.0 PRODUKTION 7.1 Forskning og forsøg For forskningsområdet er den bedste betegnelse af situationen, at erhvervet befinder sig i et vadested. Bortfaldet af tilbageføring af CO 2 afgifterne til GAU kan mærkes. Der er kun få eller ingen midler til rådighed for forskningsprojekter. Det eneste direkte GAU finansierede forskningsprojekt på prydplanteområdet er phd. opgaven Planter for et bedre liv, som det fremgik af ovenstående. Med 2010 afsluttede Danske Prydplanter deres finansiering af phd projektet. Det forventes at afsluttes i løbet af 2011, hvor resultaterne vil blive præsenteret. 10

12 Innovations ordningen er ændret til Grønne Udviklings og Demonstrationsprojekter, som i 2010 har haft andre betingelser end innovationsordningen. En konsekvens af dette, sammen med manglende GAU midler, har været at der ikke er skabt nye større projekter på prydplanteområdet Innovationskonsortium Derimod har AgroTech fået en ny, rolle som katalysator for forsknings og udviklingsprojekter. Danske Prydplanter efterlyste derfor allerede i 2009 et innovations konsortium omkring plante innovation. Efter 2 ansøgningsrunder og med en stor indsats fra AgroTech s side blev konsortiet bevilget primo Hermed er der bevilget 11 mio. kr. i tilskud fra Forskningsministeriet, hvoraf de 8 mio. vurderes at blive anvendt på prydplante området. I konsortiet indgår KU-Life, AgroTech, producenter og formering/forædlings virksomheder. Det skal bemærkes, at der er tale om nye midler til prydplanteområdet, men dermed også andre forudsætninger for at deltage. Herunder at de deltagende erhvervspartnere ikke kan modtage tilskud for deres indsats i projektet. Denne indsats indgår derimod som medfinansiering af projektet. Det er også vigtigt, at AgroTech afdelingen i Tåstrup fokuserer på gartnerierhvervet, idet dette styrker muligheden for at KU-Life kan tilføre ressourcer på gartneri området. Konkret er der i 2011 bevilget mere en 20 mio. kr. over 3 år til projektet Plantelaboratorium. Laboratoriet skal sikre øget forskning og innovation ved hjælp af bioteknologi. Projektet skal også sikre forbindelsen til København Universitets satsning på plantebioteknologi området. Universitetet vil danne et nyt center og samle op mod 100 forskere på planteområdet i nye bygninger på KU-Life, Frederiksberg. Centret forventes færdig bygget i Det er vigtigt, at de forskere der arbejder med anvendt forskning, herunder indenfor gartneriområdet, får et godt ophæng i det nye center, som forventes at komme til at stå stærkt også internationalt Omlægning af forskningscentre På Århus Universitet har der været drøftet en række store ændringer. Som det ser ud nu vil Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Fakultet blive nedlagt og inddraget i et nyt stort naturvidenskabeligt fakultet. Antallet af institutter reduceres væsentligt, og Institut for havebrugsproduktion i Årslev forventes at indgå i et større institut omkring fødevarekvalitet. 11

13 Der lægges vægt på, at alle institutter har betydelig aktivitet på campus i Aarhus. Det betyder formentlig, at Forskningscenter Årslev i løbet af nogle år vil blive affolket af forskere og kun eksistere som decentralt facilitetscenter. Danske Prydplanter ser det ikke som en styrkelse af forskningen på prydplanteområdet. Det må forventes at området nedprioriteres. Det er selvfølgelig også trist at forskerne fraflytter forskningscentret Årslev. Men det er forståeligt når bygningsfaciliteterne bliver så dyre, at det er med til at reducere forskningen. 7.2 Avlskontrol Plantedirektoratet udsendte i maj et forslag om betaling for plantesundhedskontrol m.m. til ikrafttræden den 1. juni Plantedirektoratet foreslog en stigning på registreringsgebyret og basisgebyret med 62 % pr. 1. juni Baggrunden var omlægningen i maj 2008, hvor der blev lagt vægt på lavere basisgebyrer og højere betaling for variable ydelser. Dette skulle også sikre en bedre kapacitetstilpasning i kontrollen. Omlægningen har åbenbart ikke være afbalanceret, for regnskabet for 2009, udviste et underskud på 2,4 mio. kr. Danske Prydplanter, lod gennem Dansk Gartneri, forstå, at foreningen fandt stigningen helt uacceptabel. Dernæst at det er kritisabelt, at omkostningerne stiger, når der samtidig er tale om et faldende aktivitetsniveau. Plantedirektoratet fastholdt, at man ikke så andre muligheder end den 3 årige ekstraordinære forhøjelse. Samtidigt i forbindelse med Grøn Vækst blev det aftalt at der skulle udarbejdes en analyse med forslag til reduktioner af omkostninger og dermed gebyrer i Plantedirektoratet. På planteområdet inden for gartneri var der tale om forslag med begrænses effekt. Konkret foreslog man: - Udbud af prøvetagning og analyser af jordprøver - Effektivisering af Plantedirektoratets analysearbejde vedr. skadedyr m.m. - Implementering af nye styrings- og planlægningsværktøjer For alle forslagene gælder det, at besparelserne ikke var specificeret, men beroede på en forventning. 12

14 Dernæst arbejder man med yderligere tiltag, som vil kunne give yderligere besparelser, disse tiltag skal ses på længere sigt: - Partnerskabsaftale mellem producent og myndighed, hvor egenkontrollen indgår - Risikobaseret plantesundhedskontrol i gartnerier og planteskoler - Elektroniske plantesundhedscertifikater - Webbaseret indberetningsløsning Alle besparelser er velkomne, men det må konstateres at beløbenes størrelse på gartneriområdet ikke er særligt konkrete. Samtidig har der på EU niveau været igangsat et større arbejde med at revurdere hele plantesundhedsområdet. Der er givet input til de indledende analyser fra dansk side, men foreløbigt ser det ikke ud til, at man vil forenkle området og opgaverne. Det må derfor forudses, at der kommer et langt forløb, frem mod et nyt regelsæt og derefter en implementering af dette. Plantesundhedskontrollen vil derfor fortsat være et særligt indsatsområde i det erhvervspolitiske arbejde. 7.3 Pesticidforsøg Arbejdet med afprøvning af nye plantebeskyttelsesmidler og alternative metoder er blevet udført i samarbejde mellem forskningscenter Flakkebjerg, GartneriRådgivningen og Grøn Plantebeskyttelse. Dansk Prydplanter har støttet op om dette arbejde, der finansieres af GAU midler. Der er i 2010 arbejdet med nye midler og metoder til henholdsvis vækstregulering, tripsbekæmpelse og meldugbekæmpelse. På baggrund af forsøgene med vækstreguleringsmidler i 2009 blev der i 2010 arbejdet med forskellige strategier for anvendelse af midlerne Terpal, Regalis og Moddus i Margeritter og potteroser. Forsøgene er nu så langt, at der kan søges om tilladelse til anvendelse af Terpal og Regalis. Sidstnævnte når den bliver godkendt i Danmark. Der har været arbejdet med forskellige kombinationer af mekanisk- og kemisk vækstregulering i chrysantemum og agyranthemum. 13

15 I potteroser og asters har der har været udført forsøg med 8 nye meldugmidler. Der er flere af midlerne, der ser spændende ud bl.a. Flexity, Talius og Luna Privilege, der alle har haft god virkning. Flexity er allerede godkendt i Danmark i korn, og der vil blive søgt off-label godkendelse til prydplanter i Talius og Luna Privilege afventer godkendelse i Danmark. Der har været forsøg med 4 nye midler til bekæmpelse af trips i prydplanter. Midlerne NeemAzal, Mospilan og Match vil blive søgt godkendt i Danmark. Mospilan kan der umiddelbart søges off-label tilladelse til, hvilket vil ske i NeemAzal afventer optagelse på EU s liste over aktivstoffer (annex 1), hvorefter der vil blive arbejdet på en godkendelse i Danmark. Der arbejdes på at få Syngenta til at medvirke til at få Match godkendt i Danmark. Der har i 2010 i to gartnerier været afprøvet ikke kemiske metoder til bekæmpelse af trips. Der blev anvendt Lurem duftkapsler, blå fangplader og udsat nyttedyr. 7.4 MPS/FFP Danske prydplanter fortsatte i 2010 sit samarbejde med GartneriRådgivningen omkring MPS systemet gennem nyhedsbreve, rådgivning og koordinering af tilmeldinger. I alt deltager 41 potteplantegartnerier, som repræsenterer ca. 50% af det samlede areal med potteplanter. Det er næsten uændret antal sammenlignet med 2009, hvor antallet var 42. Det er især de store gartnerier, som deltager i MPS. Således er den gennemsnitlige størrelse på MPS gartnerierne ca m². Godt halvdelen af gartnerierne ligger i den bedste gruppe A. Danske potteplanteproducenter ligger også godt når det drejer sig om anvendelse af biologisk bekæmpelse sammenlignet med andre landes producenter. En ting som er interessant, er at se udviklingen i Tyskland, som er det store marked. Her er der en stigende interesse for MPS-ABC og MPS-SQ. Fra at der var ingen MPS deltagere i Tyskland, er der nu en gruppe omkring firmaet Dehner, som både er MPS-ABC certificeret og MPS-SQ. Dette giver adgang til FFP, Fair Flowers Fair Plants. Dette bør man være meget opmærksom på hos danske producenter. I Danmark er der kun 2 gartnerier, som er FFP certificerede. Herved kan nu også tyske producenter distancere sig fra Danske med hensyn til MPS og FFP på deres hjemmemarked. Endnu et argument for at øge interessen for MPS hos danske producenter. 14

16 7.5 Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) Som et led i aftalen imellem regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst blev Innovationsordningen medio 2010 afløst af GUDP med ny bestyrelse. Ved den første generelle ansøgningsrunde i efteråret 2010 var interessen for ordningen meget stor. FødevareErhverv modtog mere end 100 ansøgninger og afslagsprocenten blev på omkring 85 procent. Primo 2011 er GUDP blevet genåbnet for ansøgning med frist den 13. april 2010 kl Der vil være mulighed for at få tilskud til såvel store som små udviklingsprojekter, idet kravet til minimumsbudget er sænket fra 3 mio. kr. i 2010 til 0,5 mio. kr. i Ansøgningsskema, vejledning m.v. kan findes på FødevareErhvervs hjemmeside 8.0 AFSÆTNING 8.1 Erhvervs- og Handelspolitik Handelsproblemer Norge Toldaftalen med Norge har været længe undervejs, og primært været skubbet fordi WTO forhandlinger i lange perioder var helt stoppet. Primo 2010 kom der dog gang i forhandlingerne igen. For Norges vedkommende er det ikke lykkedes at få væsentlige indrømmelser på prydplanteområdet. Kort sagt kan man sige at de lempelser der er givet, er der hvor Norge selv har interesser i en import. EU-Kommissionen har fremført, at den største succes, var at man var sikret genforhandling allerede om 2 år EU-forhandlinger om planteeksport til Rusland Der har været problemer med plantesundhedskravene vedrørende eksport af planter til Rusland. Den russiske plantesundhedsmyndighed Rosselkhnoznadzor har igennem en længere periode prøvet at etablere individuelle og dyre aftaler med de enkelte medlemsstater i EU. Dette har betydet, at eksporten har været for tilfældig, usikker og ikke rationel, da man ofte får unødvendig længere transport. 15

17 EU-Kommissionen arbejder nu på en aftale med Rusland, hvor de enkelte producenter godkendes til eksport til Rusland af de nationale plantesundhedsmyndigheder. Dansk Gartneri har bakket op om en sådan aftale, som vil skabe mere ordnede forhold. Konkret har vi foreslået, at den eksisterende model omkring eksport til Norge udvides til også at omfatte eksport til Rusland. 8.2 Union Fleur Union Fleur organisationen blev i 2010 trimmet og optræder nu som en professionel lobbyorganisation med klare kommercielle mål for den internationale handel med blomster og planter. Bestyrelsen i Union Fleuar koordinerede i 2010 flere møder i bl.a. EU-regi, hvor branchen flere gange blev truet med øgede restriktioner, og hvor indsatsen fra Union Fleur enten forhindrede eller begrænsede disse tiltag. 8.3 Grøn Vækstklynge Danske Prydplanter har gået ind i arbejdet med Grøn vækstklynge med stor ildhu for at bidrage til klyngens formål. Formålet er at forandre situationen for det danske gartnerierhverv over en kam via flere visionsmilepæle: - systematisk samarbejde og videndeling i mellem alle klyngens deltagere, byggende på konkrete handlinger og målsætninger. - skabe vækst ved at udvikle de mest friske, sunde og bæredygtige produkter til markedet - fordoble produktionsværdien i den grønne sektor og øge afkastningsgraden til 10 % inden 2025 Særligt er det visionsmilepælen for 2025, der skal ses i lyset af afsætningen. Til at løft klyngen i mål, er der nedsat 7 arbejdsgrupper, hvor Danske Prydplanter er involveret i de 3, ligesom foreningen er repræsenteret med 2 personer i bestyrelsen for klyngen. 16

18 9.0 AFSLUTNING Godt inde i det nye år kan Danske Prydplanter og resten af branchen kigge tilbage på et 2010, hvor pengeinstitutter og miljø(u-)bevidste politikere stod i kø med alle de andre udfordringer, for at gøre livet vanskeligt for danske virksomheder. Enkelte virksomheder, både usunde og desværre også sunde, bukkede under, men langt størstedelen stod imod udfordringerne, og disse virksomheder er nu rigtig godt klædt på til at klare fremtidens konkurrence. Omkostningerne er trimmede, medarbejderne ligeså, og nytænkning er lige så fast en del af virksomhedernes tankesæt som fredagsmorgenbrødet. Danske Prydplanter vil også fremadrettet arbejde på, at skabe de bedste rammer for vores medlemsvirksomheder, det vil sige både producenter, salgsselskaber og forskningsinstitutionerne, således at alle, der viser viljen, kan genvinde tidligere tiders styrke og initiativ. Som supplement til denne skriftlige beretning, vil der på generalforsamlingen blive afleveret en mundtlig beretning på nogle af de områder, der påvirker vores hverdag. Den mundtlige beretning vil koncentrere sig om at lægge op til debat om følgende emner: - Status Green Business & Logistic Intelligence - Danmarks Eksportråd - Forsknings- og Innovationsrådet - Handlingsplan for 2011 Men der kan naturligvis rejses spørgsmål fra hele beretningen. Desuden opfordres alle til at deltage i Dansk Gartneri s generalforsamling samme dag på Hotel Nyborg Strand 17

Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013

Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013 Danske Prydplanters årsberetning 2012/2013 Skriftlig årsberetning til Danske Prydplanters generalforsamling onsdag d. 27. februar 2013 1. Indledning Danske Prydplanter kan se tilbage på et 2012, hvor der

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter D a n s k e P r y d p l a n t e r Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Danske Prydplanter Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår LÆS OM. årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer

Glædelig jul og godt nytår LÆS OM. årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer nr. 19 torsdag 16. december 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk Glædelig jul og godt nytår LÆS OM årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer 1 4 innovationens abc 6 nær & Fjern

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2014 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer Dansk på Canadisk! Dorte Martinsen Adm. Direktør Claus Martinsen Exportchef/Ejer BM Silo ApS Grundlagt 1965 Virksomhedens historie Bent & Elsebeth Martinsen Bent grundlagde virksomheden i 1965 Interesse

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Dagorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. Bestyrelsens beretning Indledning 2011 har været et underligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Et år, der har mindet

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere