Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING ORGANISATION ÅRETS FORLØB MEDLEMSTAL INDSATSOMRÅDER Containeraftalen Handelsbetingelser Kollektiv Produktansvarsforsikring Helligdagsindleveringer Selskabsdata Markedsføring RELATEREDE VIRKSOMHEDER OG FORENINGER Gartnerirådgivningen Agrotech Dansk Gartneri Gartneriets AfsætningsUdvalg (GAU) Danpot PRODUKTION Forskning og forsøg Avlskontrol Pesticidforsøg MPS/FFP Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) AFSÆTNING Erhvervs- og Handelspolitik Union Fleur Grøn Vækstklynge AFSLUTNING

3 1.0 INDLEDNING 2010 bød på mange udfordringer for den danske gartneribranche de fleste af udfordringerne kom som en uundgåelig konsekvens af globale økonomis knægang efter finanskrisen. Men man bør ikke glemme, at 2010 bød på lige så mange positive initiativer fra såvel interne som eksterne interessenter til branchen: - Mariann Fischer Boel stillede sig i spidsen for Grøn Vækstklynge i Fødevareministeriet gav tilsagn om og økonomisk støtte til udvikling af ny samhandelsplatform under Danpot i Eksportrådet gav tilsagn om og økonomisk støtte til eksportfremstød på messer flere steder ude i Europa i Fødevareminister Henrik Høeg deltog beredvilligt i Gå hjem møder og generalforsamlinger i branchen for at lytte til ønsker og krav i Ovenstående er blot udvalgte eksempler på driftige personer, udvalg, råd og ministre, der tror på branchen og støtter op om nye tiltag i branchen, fordi branchen på trods af vanskelige tider viser vilje og gå-på-mod. Det vil 2010 forhåbentlig også blive husket for. 2.0 ORGANISATION Danske Prydplanter har i løbet af 2010 gentagne gange måttet tage foreningens manøvrerum op til diskussion, idet ikke kun eksterne markedsforhold har undergået store forandringer, men også mange forhold internt i branchen. Foreningens formål er fortsat seksfoldigt, hvor formuleringen: At styrke produktion og afsætning af danske prydplanter er bedst dækkende. Hvad der har styrket nogle af foreningens medlemmer, er imidlertid ikke entydigt blevet betragtet som en styrke fra den anden part, har flere eksempler på det seneste vist. Dette har ført til sunde diskussioner om, hvor foreningens fremtidige udviklingsmuligheder ligger. Konklusionen har imidlertid gang på gang været, at fremtiden ligger i et konstruktivt samarbejde mellem producenter og salgsselskaber. 2

4 Senest bevist ved løsningen af udviklingen af Danpot i projektet Green Business & Logistic Intelligence. Fremtidens samarbejde i foreningen er således essentielt for konstruktive løsninger. Ofte kommer forslag med udgangspunkt i eksisterende problemstillinger, og oftest ønsker man, at initiativet kommer fra en anden part. I stedet er det vigtigt for foreningen at kigge fremad og identificere løsninger for fremtidens udfordringer. Løsninger skal være langsigtede og med fæste i branchens virkelighed. Der er modtaget mange gode forslag fra medlemmer af foreningen, som er blevet behandlet i Danske Prydplanter. Nogle initiativer blev løftet, herunder udfordringerne med Transportskademinimering, andre kunne ikke løftes, som fx den kollektive factoringordning, mens andre er under fortsat behandling som fx nyudviklingen af Danpot. Selv om Tid til forandring næsten kan lyde som et politisk slogan, er det også virkeligheden for vores forening. Derfor er Danske Prydplanter ud over de allerede nævnte tiltag også gået i indgående dialog med Dansk Gartneri om mulige tiltag i forbindelse med de strukturudviklinger, der i dag sker i branchen. I dag varetages mange arbejdsområder allerede af forskellige udvalg, herunder repræsentanter i Forsøgsudvalget, Brugerudvalget ved Landbrugets Rådgivningscenter, Det Rådgivende udvalg vedrørende Produktudvikling, Erhvervspolitisk Prydplanteudvalg, Udvalg under Plantedirektoratet for avlskontrol, Union Fleurs, FFP-arbejdsudvalg og Markedsudvalget. Alle udvalg yder allerede i dag et stort arbejde og dette må blot ikke gå tabt i fremtidens struktur. 3.0 ÅRETS FORLØB Omsætningen over Danpot bliver af mange brugt som en indikation af årets forløb. Betragtes tallene for 2010 endte omsætningen på kr mia., hvilket svarer til indeks 98,3. Umiddelbart ikke tilfredsstillende, idet 2009 ikke havde været prangende og lå i indeks 92,4 i forhold til Afhængigt af de producerede mængder kan tallet imidlertid være mindre dårligt end, hvad første øjekast afslører. Men tilfredsstillende er der naturligvis ikke. Prisen rettede sig imidlertid op i 2010, hvor prisindekset fra Fødevareøkonomisk Institut, der nu er flyttet ind under Danmarks Statistik, viste indeks 105. En prisstigning på 5% i forhold til 2009 var således en udvikling i den rigtige retning. 3

5 Sammenligner man med Holland er udviklingen set med danske øjne ikke tilfredsstillende, idet man her oplevede en stigning i omsætningen på 5,6%. Stigningen var både til de traditionelle hovedmarkeder, men også til Danmarks nærmarkeder, herunder Sverige. Omsætningsmæssigt oplevede Danmark en fremgang på Norge, Sverige og Finland, mens der var nedgang på hjemmemarkedet og Tyskland. Nærliggende er det derfor at påpege, at man bør huske at pleje eksisterende kunder, idet andre ellers vinder markedsandele på den bekostning. 3.1 Forårstemaeftermiddagen Hvor forårstemadagen tidligere var en hel dag i forbindelse med foreningens Generalforsamling, har Danske Prydplanter valgt at placere generalforsamlingen på den Grønne Dag sammen med bl.a. Dansk Gartneri. Forårets temadag bestod derfor at et indlæg af Kim Wilde, der redegjorde for vigtigheden af en sund værdikæde for alle parter i branchen. Et indspark, der efterfølgende er blevet bekræftet efter etableringen af bl.a. Grøn Vækstklynge. 3.2 Efterårstemadagen Efterårets temadag blev afholdt d. 10. november på Hotel Trinity i Snoghøj ved Fredericia. I forlængelse af flere medlemmers ønsker om en mere fokuseret dag, var formiddagens program ændret, således at der i stedet for de traditionelle indlæg om forskning, var indlæg af mere afsætningsrelateret karakter. I formiddagens program indgik således orientering om Grøn Vækstklynge, Green Business & Logistic Intelligence, samt indlæg fra udvalgte eksportører om deres forventninger til fremtidens samarbejde. Eftermiddagens program blev ledet af Mikael Lindholm, der med et panel af teoretikere og praktikere illustrerede vigtigheden af Vinderstrategier. Der blev både givet eksempler fra radiatorernes- og pengeinstitutternes verden og alle stede fra var budskabet enslydende: Find din niche og blev stærk i samarbejde med kunder og leverandører. En udfordring som fortsat lever i vores branche. 4

6 4.0 MEDLEMSTAL Som antydet i årets forløb gav de afsætningsmæssige udfordringer sig også afsmitning i medlemstallet, hvor bruttoafgangen var 12 gartnerier. Ved årsskiftet havde Danske Prydplanter således 199 producentmedlemmer og firmamedlemmer, mens antallet af salgsselskabsmedlemmer er opgjort til 21. Faldet i antallet af salgsselskaber skyldes her at flere mindre salgsselskaber fusionerede eller blev overtaget af større salgsselskaber. 5.0 INDSATSOMRÅDER 5.1 Containeraftalen Håbet fra Danske Prydplanter for 2010 var, at containerproblemer i specielt højsæsonen var historie. Med daglejeordningen, der har kørt de seneste par år, ser det ud til at branchen har fundet en holdbar løsning. Indberetningerne til ContainerCentralen fungerer flere steder stort set automatisk, og giver et godt flow. Puljen af containere, der står placeret ved ContainerCentralen fungerer som en funktionel buffer, der kun aktiveres, såfremt indtrans/gartner ikke kan få udleveret de nødvendige containere. Aftalen forventes at fortsætte uændret i indeværende sæson. Systemet er imidlertid baseret på, at alle skal have containere nok, d.v.s. både gartnere og salgsselskaber opfordres til at vurdere på et kritisk minimum af containere. Her kan det være nødvendigt fx at sæsonleje flere, såfremt man kan se, at der er et behov. Sæsonlejeprisen er speciel for medlemmer af Danske Prydplanter, idet ikke-medlemmer må betale en højere pris (ca. 25% mere). Daglejebeløbet er reguleret opad til europæisk niveau, hvilket skal være med til at undgå spekulationer i forskellige daglejepriser. 5

7 5.2 Handelsbetingelser Elementer i Handelsbetingelserne under Danske Prydplanter har også i år været til debat. I forlængelse af sidste efterårs debat om transportskader har Logistikudvalget under Danske Prydplanter iværksat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en folder til at forebygge transportskader. Denne folder skal suppleres med øgede informationer om korrekt behandling af planterne gennem hele værdikæden, videreførsel af gartneriernes klimastyring til logistikkæden, samt muligheden for tegningen af all-risk transportskadeforsikringer. Arbejdsgruppen vil efter de første evalueringer af folderen beslutte i hvilken retning, den videre indsats skal fokuseres. 5.3 Kollektiv Produktansvarsforsikring Den kollektive produktansvarsforsikring har været genstand for debat i 2010, idet en sag om et parti planter til forskellige kunder, der måtte destrueres, påførte kunder af danske varer en uventet omkostning. Mens enkelte norske kunder fik godtgjort deres tab af bl.a. den norske stat, måtte andre kunder affinde sig med en domskendelse, der frifandt den danske gartner og de danske eksportører for ansvaret. Sagen viste, at de ikke foreligger et produktansvar, blot fordi producentens produkt har forvoldt skade på en ting hos købere. Produktansvarsforsikringen dækker kun, hvis producenten har pådraget sig et produktansvar, hvilket ifølge dommen ikke var tilfældet. Sagen viste således at Produktansvarsforsikringen holdt de dækkede eksportører og gartneren fri for forpligtelser over for kunderne, hvilket er ydelsen man får med produktansvarsforsikringen. Skulle man også tegne en forsikring, der holdt kunden skadesfri, vil der vare tale om en helt anden præmie. Mens resultatet af sagen ifølge branchens juridiske ekspert ikke står til diskussion, er sagens varighed og forløb langt fra tilfredsstillende. På grund af de mange misforståelser i sagen, vil der her i foråret blive bragt en artikel i Gartnertidende, der vil redegøre for forsikringens dækning og betingelser, samt en beskrivelse af, hvordan de implicerede skal forholde sig i forhold til eventuelle fremtidige skader. 6

8 5.4 Helligdagsindleveringer Logistikudvalget fastsatte i 2010 datoerne for Helligdagsindleveringer for året under hensynstagen til vore udenlandske kunder. Planen faldt ud til de flestes tilfredshed og planen for 2011 er derfor udarbejdet efter samme skabelon. 5.5 Selskabsdata Danske Prydplanter har til sine medlemmer fået udarbejdet modulet Selskabsdata, hvor det er muligt at følge tendensen i den økonomiske udvikling i danske aktie- og anpartsselskaber i branchen, og samtidig få adgang til alle detaljer i den senest publicerede årsrapport. Kun selskaber registreret som A/S eller ApS er offentlige og tilgængelige, så kun disse optræder i listen. For at bruge sidens indhold skal man være logget ind. 5.6 Markedsføring Floradania Marketing og Markedsudvalget Floradania Marketing har de seneste år forestået Danske Prydplanters marketingstiltag, hvilket har bevirket kontinuitet i mange projekter, uden der af den grund ikke samtidig har været nytænkning i andre projekter. Fokusområdet var i 2010 på presse og messer. Floradania Marketing tæller i dag 7 medarbejdere, hvor 2 medarbejdere har ansvarsområdet Messer og handelspladser, 2 medarbejdere har ansvarsområdet med presse og livsstil, 2 med strategisk markedsinformation og 1 med markedsføringsarbejde for Dansk Planteskoleejerforening. Til at rådgive Floradania Marketing er der nedsat et Markedsudvalg, der består af repræsentanter fra både produktionen og salget. P.t. sidder der 11 personer i udvalget, hvor Ernst Mittag for tredje år i træk indtager pladsen for bordenden. Alle principielle beslutninger omkring branchens markedsføring bliver vendt i dette udvalg, inden det sendes videre til godkendelse i bestyrelsen. Markedsudvalget har været igennem en større omprioritering af Floradania Marketings indsatsområder, således de nu i højere grad opfylder branchens ønsker og behov. 7

9 Af aktiviteter i 2010 bør nævnes nyhedsbrevet Floradania.dk, livsstilsarrangementet hos Pernille Rahbek, udstillingerne på Handelspladserne, Floradania Innovation Award, Handelspladserne, Fællesstandende på IPM 2010, Salon du Vegetal 2010, Miflor 2010 og Elmia Garden RELATEREDE VIRKSOMHEDER OG FORENINGER Danske Prydplanter har ud over ejerskabet af Floradania Marketing også et tæt samarbejde med flere andre relaterede virksomheder. I 2010 solgt Danske Prydplanter imidlertid sine anparter i virksomheden MercIT, der levere regnskabsrelaterede applikationer til ERP-systemer, for at give virksomheden den nødvendige fleksibilitet til at erhverve sig et fremtidigt konkurrencedygtigt udgangspunkt. 6.1 Gartnerirådgivningen Danske Prydplanter har desuden fortsat et godt samarbejde med Gartnerirådgivningen under Videncentret for Landbrug. Foreningen deltager bl.a. i Brugerudvalget for Gartnerirådgivningen og har derigennem indflydelse på udviklingen i rådgivningen, som tillige støttes af GAUmidler til nogle af udviklingsopgaverne. 6.2 Agrotech Ligeledes køres et godt samarbejde med AgroTech, hvor gartnerigruppen har til formål at forske i blandt andet energibesparelse m.m. Som et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS), har AgroTech mulighed for at ansøge midler til forskningen, som gerne skulle bringe gartnerierhvervet i front i forhold til vores udenlandske kolleger. Mere herom i punktet om Forskning. 6.3 Dansk Gartneri Danske Gartneri varetager fortsat branchens erhvervspolitiske interesser og koblingen med Frugt og Grønt gør os mere synlige på de politiske arenaer. Danske Gartneri er blandt andet en del af Landbrug og Fødevarer. Danske Prydplanter er med i Det Erhvervspolitiske Prydplanteudvalg, som rådgiver Dansk Gartneri om erhvervspolitik inden for vores områder. 8

10 6.4 Gartneriets AfsætningsUdvalg (GAU) Administrationen af midlerne i henholdsvis Produktionsafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden, herunder tilbageførsel af pesticid- og CO2-afgifterne, varetages fortsat af Gartneriets afsætningsudvalg (GAU), der fortsætter udviklingen med at digitalisere indberetningerne, således processen skal blive mindre ressourcekrævende og mindre omkostningstunge i fremtiden. Midlerne fordeles fortsat på en række projekter, som der for Danske Prydplanters vedkommende berettes yderligere om under regnskabet. Størstedelen af midlerne blev igen i 2010 dedikeret til markedsføring og markedsinformation på bekostning af forskning. Dette sker ud fra den betragtning at midlerne fra GAU i fremtiden bliver væsentlig mindre og man derfor har lavet en stram prioritering. Forskningen vil derfor skulle finansieres på anden vis og som det fremgår af afsnittet om Forskning senere i beretningen, ser det ud som det kan lykkedes. Et forskningsprojekt, der som det foreløbigt sidste opnåede direkte støtte i 2010 via GAU, var Planter for et bedre liv, hvor fokus på planters betydning for indeklima og miljø blev belyst. Afhandlingens resultat vurderes at kunne blive et kommercielt fokusområde i de kommende år. Fondene gav allerede i oktober og november tilsagn om de projekter, som der kunne forvente støtte fra de to fonde i Her opnåede Danske Prydplanter tilsagn til projekter i henholdsvis Promilleafgiftsfonden, og i produktionsafgiftsfonden på 4,2 mio. til henholdsvis markedsføring og markedsinformation. 6.5 Danpot Danske Prydplanter ejer 50% af aktierne i Danpot, der forsat har til formål at udvikle og drive datakommunikationssystemer mellem danske blomstergartnere og danske salgsselskaber samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Den længe ventede version af DANPOT-pc med SQL-baseret database blev leveret i 2010 og er nu taget i brug af 40 gartnerier. Det forventes at alle har konverteret til denne nye version inden udgangen af

11 Danpot Green Business & Logistic intelligence Danske Prydplanter og Danpot har indgået udviklingssamarbejdet Green Business & Logistic Intelligence med det formål, at skabe den bedst mulige platform til at udvikle dansk gartnerierhverv fra at være udelukkende omkostningsminimerende virksomheder til at være dækningsbidragsoptimerende virksomheder. Udviklingen tager udgangspunkt i systemer, der kan tilbyde gartnerierne og salgsselskaberne de bedst mulige værktøjer i fremtidens samhandelsstruktur. Mulighederne for projektet har været diskuteret siden Danske Prydplanter i juni 2010 modtog tilsagnet fra Landbrugsministeriet om tilskud til at få udviklet det største IT-projekt i branchen siden Danpots tilblivelse. Hvor fokus i gartnerierne i mange år havde været på produktionsfaglig udvikling, er det i dag klart, at fremtidens fokus bliver langt mere kompleks og ud over produktionstekniske forhold også bliver på udviklingen i produkt- og procesinnovation, mind set og afsætningsstruktur. Branchens mantra skal ændres fra udelukkende omkostningsminimerende virksomheder til dækningsbidragsoptimerende virksomheder, der ønsker at være del i en værdikæde, hvor alle opnår det nødvendige dækningsbidrag til at investere i fremtiden. 7.0 PRODUKTION 7.1 Forskning og forsøg For forskningsområdet er den bedste betegnelse af situationen, at erhvervet befinder sig i et vadested. Bortfaldet af tilbageføring af CO 2 afgifterne til GAU kan mærkes. Der er kun få eller ingen midler til rådighed for forskningsprojekter. Det eneste direkte GAU finansierede forskningsprojekt på prydplanteområdet er phd. opgaven Planter for et bedre liv, som det fremgik af ovenstående. Med 2010 afsluttede Danske Prydplanter deres finansiering af phd projektet. Det forventes at afsluttes i løbet af 2011, hvor resultaterne vil blive præsenteret. 10

12 Innovations ordningen er ændret til Grønne Udviklings og Demonstrationsprojekter, som i 2010 har haft andre betingelser end innovationsordningen. En konsekvens af dette, sammen med manglende GAU midler, har været at der ikke er skabt nye større projekter på prydplanteområdet Innovationskonsortium Derimod har AgroTech fået en ny, rolle som katalysator for forsknings og udviklingsprojekter. Danske Prydplanter efterlyste derfor allerede i 2009 et innovations konsortium omkring plante innovation. Efter 2 ansøgningsrunder og med en stor indsats fra AgroTech s side blev konsortiet bevilget primo Hermed er der bevilget 11 mio. kr. i tilskud fra Forskningsministeriet, hvoraf de 8 mio. vurderes at blive anvendt på prydplante området. I konsortiet indgår KU-Life, AgroTech, producenter og formering/forædlings virksomheder. Det skal bemærkes, at der er tale om nye midler til prydplanteområdet, men dermed også andre forudsætninger for at deltage. Herunder at de deltagende erhvervspartnere ikke kan modtage tilskud for deres indsats i projektet. Denne indsats indgår derimod som medfinansiering af projektet. Det er også vigtigt, at AgroTech afdelingen i Tåstrup fokuserer på gartnerierhvervet, idet dette styrker muligheden for at KU-Life kan tilføre ressourcer på gartneri området. Konkret er der i 2011 bevilget mere en 20 mio. kr. over 3 år til projektet Plantelaboratorium. Laboratoriet skal sikre øget forskning og innovation ved hjælp af bioteknologi. Projektet skal også sikre forbindelsen til København Universitets satsning på plantebioteknologi området. Universitetet vil danne et nyt center og samle op mod 100 forskere på planteområdet i nye bygninger på KU-Life, Frederiksberg. Centret forventes færdig bygget i Det er vigtigt, at de forskere der arbejder med anvendt forskning, herunder indenfor gartneriområdet, får et godt ophæng i det nye center, som forventes at komme til at stå stærkt også internationalt Omlægning af forskningscentre På Århus Universitet har der været drøftet en række store ændringer. Som det ser ud nu vil Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Fakultet blive nedlagt og inddraget i et nyt stort naturvidenskabeligt fakultet. Antallet af institutter reduceres væsentligt, og Institut for havebrugsproduktion i Årslev forventes at indgå i et større institut omkring fødevarekvalitet. 11

13 Der lægges vægt på, at alle institutter har betydelig aktivitet på campus i Aarhus. Det betyder formentlig, at Forskningscenter Årslev i løbet af nogle år vil blive affolket af forskere og kun eksistere som decentralt facilitetscenter. Danske Prydplanter ser det ikke som en styrkelse af forskningen på prydplanteområdet. Det må forventes at området nedprioriteres. Det er selvfølgelig også trist at forskerne fraflytter forskningscentret Årslev. Men det er forståeligt når bygningsfaciliteterne bliver så dyre, at det er med til at reducere forskningen. 7.2 Avlskontrol Plantedirektoratet udsendte i maj et forslag om betaling for plantesundhedskontrol m.m. til ikrafttræden den 1. juni Plantedirektoratet foreslog en stigning på registreringsgebyret og basisgebyret med 62 % pr. 1. juni Baggrunden var omlægningen i maj 2008, hvor der blev lagt vægt på lavere basisgebyrer og højere betaling for variable ydelser. Dette skulle også sikre en bedre kapacitetstilpasning i kontrollen. Omlægningen har åbenbart ikke være afbalanceret, for regnskabet for 2009, udviste et underskud på 2,4 mio. kr. Danske Prydplanter, lod gennem Dansk Gartneri, forstå, at foreningen fandt stigningen helt uacceptabel. Dernæst at det er kritisabelt, at omkostningerne stiger, når der samtidig er tale om et faldende aktivitetsniveau. Plantedirektoratet fastholdt, at man ikke så andre muligheder end den 3 årige ekstraordinære forhøjelse. Samtidigt i forbindelse med Grøn Vækst blev det aftalt at der skulle udarbejdes en analyse med forslag til reduktioner af omkostninger og dermed gebyrer i Plantedirektoratet. På planteområdet inden for gartneri var der tale om forslag med begrænses effekt. Konkret foreslog man: - Udbud af prøvetagning og analyser af jordprøver - Effektivisering af Plantedirektoratets analysearbejde vedr. skadedyr m.m. - Implementering af nye styrings- og planlægningsværktøjer For alle forslagene gælder det, at besparelserne ikke var specificeret, men beroede på en forventning. 12

14 Dernæst arbejder man med yderligere tiltag, som vil kunne give yderligere besparelser, disse tiltag skal ses på længere sigt: - Partnerskabsaftale mellem producent og myndighed, hvor egenkontrollen indgår - Risikobaseret plantesundhedskontrol i gartnerier og planteskoler - Elektroniske plantesundhedscertifikater - Webbaseret indberetningsløsning Alle besparelser er velkomne, men det må konstateres at beløbenes størrelse på gartneriområdet ikke er særligt konkrete. Samtidig har der på EU niveau været igangsat et større arbejde med at revurdere hele plantesundhedsområdet. Der er givet input til de indledende analyser fra dansk side, men foreløbigt ser det ikke ud til, at man vil forenkle området og opgaverne. Det må derfor forudses, at der kommer et langt forløb, frem mod et nyt regelsæt og derefter en implementering af dette. Plantesundhedskontrollen vil derfor fortsat være et særligt indsatsområde i det erhvervspolitiske arbejde. 7.3 Pesticidforsøg Arbejdet med afprøvning af nye plantebeskyttelsesmidler og alternative metoder er blevet udført i samarbejde mellem forskningscenter Flakkebjerg, GartneriRådgivningen og Grøn Plantebeskyttelse. Dansk Prydplanter har støttet op om dette arbejde, der finansieres af GAU midler. Der er i 2010 arbejdet med nye midler og metoder til henholdsvis vækstregulering, tripsbekæmpelse og meldugbekæmpelse. På baggrund af forsøgene med vækstreguleringsmidler i 2009 blev der i 2010 arbejdet med forskellige strategier for anvendelse af midlerne Terpal, Regalis og Moddus i Margeritter og potteroser. Forsøgene er nu så langt, at der kan søges om tilladelse til anvendelse af Terpal og Regalis. Sidstnævnte når den bliver godkendt i Danmark. Der har været arbejdet med forskellige kombinationer af mekanisk- og kemisk vækstregulering i chrysantemum og agyranthemum. 13

15 I potteroser og asters har der har været udført forsøg med 8 nye meldugmidler. Der er flere af midlerne, der ser spændende ud bl.a. Flexity, Talius og Luna Privilege, der alle har haft god virkning. Flexity er allerede godkendt i Danmark i korn, og der vil blive søgt off-label godkendelse til prydplanter i Talius og Luna Privilege afventer godkendelse i Danmark. Der har været forsøg med 4 nye midler til bekæmpelse af trips i prydplanter. Midlerne NeemAzal, Mospilan og Match vil blive søgt godkendt i Danmark. Mospilan kan der umiddelbart søges off-label tilladelse til, hvilket vil ske i NeemAzal afventer optagelse på EU s liste over aktivstoffer (annex 1), hvorefter der vil blive arbejdet på en godkendelse i Danmark. Der arbejdes på at få Syngenta til at medvirke til at få Match godkendt i Danmark. Der har i 2010 i to gartnerier været afprøvet ikke kemiske metoder til bekæmpelse af trips. Der blev anvendt Lurem duftkapsler, blå fangplader og udsat nyttedyr. 7.4 MPS/FFP Danske prydplanter fortsatte i 2010 sit samarbejde med GartneriRådgivningen omkring MPS systemet gennem nyhedsbreve, rådgivning og koordinering af tilmeldinger. I alt deltager 41 potteplantegartnerier, som repræsenterer ca. 50% af det samlede areal med potteplanter. Det er næsten uændret antal sammenlignet med 2009, hvor antallet var 42. Det er især de store gartnerier, som deltager i MPS. Således er den gennemsnitlige størrelse på MPS gartnerierne ca m². Godt halvdelen af gartnerierne ligger i den bedste gruppe A. Danske potteplanteproducenter ligger også godt når det drejer sig om anvendelse af biologisk bekæmpelse sammenlignet med andre landes producenter. En ting som er interessant, er at se udviklingen i Tyskland, som er det store marked. Her er der en stigende interesse for MPS-ABC og MPS-SQ. Fra at der var ingen MPS deltagere i Tyskland, er der nu en gruppe omkring firmaet Dehner, som både er MPS-ABC certificeret og MPS-SQ. Dette giver adgang til FFP, Fair Flowers Fair Plants. Dette bør man være meget opmærksom på hos danske producenter. I Danmark er der kun 2 gartnerier, som er FFP certificerede. Herved kan nu også tyske producenter distancere sig fra Danske med hensyn til MPS og FFP på deres hjemmemarked. Endnu et argument for at øge interessen for MPS hos danske producenter. 14

16 7.5 Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) Som et led i aftalen imellem regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst blev Innovationsordningen medio 2010 afløst af GUDP med ny bestyrelse. Ved den første generelle ansøgningsrunde i efteråret 2010 var interessen for ordningen meget stor. FødevareErhverv modtog mere end 100 ansøgninger og afslagsprocenten blev på omkring 85 procent. Primo 2011 er GUDP blevet genåbnet for ansøgning med frist den 13. april 2010 kl Der vil være mulighed for at få tilskud til såvel store som små udviklingsprojekter, idet kravet til minimumsbudget er sænket fra 3 mio. kr. i 2010 til 0,5 mio. kr. i Ansøgningsskema, vejledning m.v. kan findes på FødevareErhvervs hjemmeside AFSÆTNING 8.1 Erhvervs- og Handelspolitik Handelsproblemer Norge Toldaftalen med Norge har været længe undervejs, og primært været skubbet fordi WTO forhandlinger i lange perioder var helt stoppet. Primo 2010 kom der dog gang i forhandlingerne igen. For Norges vedkommende er det ikke lykkedes at få væsentlige indrømmelser på prydplanteområdet. Kort sagt kan man sige at de lempelser der er givet, er der hvor Norge selv har interesser i en import. EU-Kommissionen har fremført, at den største succes, var at man var sikret genforhandling allerede om 2 år EU-forhandlinger om planteeksport til Rusland Der har været problemer med plantesundhedskravene vedrørende eksport af planter til Rusland. Den russiske plantesundhedsmyndighed Rosselkhnoznadzor har igennem en længere periode prøvet at etablere individuelle og dyre aftaler med de enkelte medlemsstater i EU. Dette har betydet, at eksporten har været for tilfældig, usikker og ikke rationel, da man ofte får unødvendig længere transport. 15

17 EU-Kommissionen arbejder nu på en aftale med Rusland, hvor de enkelte producenter godkendes til eksport til Rusland af de nationale plantesundhedsmyndigheder. Dansk Gartneri har bakket op om en sådan aftale, som vil skabe mere ordnede forhold. Konkret har vi foreslået, at den eksisterende model omkring eksport til Norge udvides til også at omfatte eksport til Rusland. 8.2 Union Fleur Union Fleur organisationen blev i 2010 trimmet og optræder nu som en professionel lobbyorganisation med klare kommercielle mål for den internationale handel med blomster og planter. Bestyrelsen i Union Fleuar koordinerede i 2010 flere møder i bl.a. EU-regi, hvor branchen flere gange blev truet med øgede restriktioner, og hvor indsatsen fra Union Fleur enten forhindrede eller begrænsede disse tiltag. 8.3 Grøn Vækstklynge Danske Prydplanter har gået ind i arbejdet med Grøn vækstklynge med stor ildhu for at bidrage til klyngens formål. Formålet er at forandre situationen for det danske gartnerierhverv over en kam via flere visionsmilepæle: - systematisk samarbejde og videndeling i mellem alle klyngens deltagere, byggende på konkrete handlinger og målsætninger. - skabe vækst ved at udvikle de mest friske, sunde og bæredygtige produkter til markedet - fordoble produktionsværdien i den grønne sektor og øge afkastningsgraden til 10 % inden 2025 Særligt er det visionsmilepælen for 2025, der skal ses i lyset af afsætningen. Til at løft klyngen i mål, er der nedsat 7 arbejdsgrupper, hvor Danske Prydplanter er involveret i de 3, ligesom foreningen er repræsenteret med 2 personer i bestyrelsen for klyngen. 16

18 9.0 AFSLUTNING Godt inde i det nye år kan Danske Prydplanter og resten af branchen kigge tilbage på et 2010, hvor pengeinstitutter og miljø(u-)bevidste politikere stod i kø med alle de andre udfordringer, for at gøre livet vanskeligt for danske virksomheder. Enkelte virksomheder, både usunde og desværre også sunde, bukkede under, men langt størstedelen stod imod udfordringerne, og disse virksomheder er nu rigtig godt klædt på til at klare fremtidens konkurrence. Omkostningerne er trimmede, medarbejderne ligeså, og nytænkning er lige så fast en del af virksomhedernes tankesæt som fredagsmorgenbrødet. Danske Prydplanter vil også fremadrettet arbejde på, at skabe de bedste rammer for vores medlemsvirksomheder, det vil sige både producenter, salgsselskaber og forskningsinstitutionerne, således at alle, der viser viljen, kan genvinde tidligere tiders styrke og initiativ. Som supplement til denne skriftlige beretning, vil der på generalforsamlingen blive afleveret en mundtlig beretning på nogle af de områder, der påvirker vores hverdag. Den mundtlige beretning vil koncentrere sig om at lægge op til debat om følgende emner: - Status Green Business & Logistic Intelligence - Danmarks Eksportråd - Forsknings- og Innovationsrådet - Handlingsplan for 2011 Men der kan naturligvis rejses spørgsmål fra hele beretningen. Desuden opfordres alle til at deltage i Dansk Gartneri s generalforsamling samme dag på Hotel Nyborg Strand 17

Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013

Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013 Danske Prydplanters årsberetning 2012/2013 Skriftlig årsberetning til Danske Prydplanters generalforsamling onsdag d. 27. februar 2013 1. Indledning Danske Prydplanter kan se tilbage på et 2012, hvor der

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl Stormøde: Evaluering af messer Onsdag den 27. november Kl. 14.00-16.00 Agenda: 1. Velkomst Ved formanden for Udstillingsudvalget og Floradania Marketing 2. Opsamling fra Evalueringsmøder messer a. IPM

Læs mere

Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012

Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012 Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012 Dagsorden 1. Orientering om messesituationen 2. Messegrundlaget samt planlægning 3. Hvorfor messe? 4. Ressourcer orientering om tilskudsansøgning

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter D a n s k e P r y d p l a n t e r Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Danske Prydplanter Skriftlig beretning til generalforsamlingen 03. marts 2010 Indholdsfortegnelse

Danske Prydplanter Skriftlig beretning til generalforsamlingen 03. marts 2010 Indholdsfortegnelse Danske Prydplanter Skriftlig beretning til generalforsamlingen 03. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 2.0 Organisation.... 3 3.0 Årets forløb... 4 4.0 Medlemstal... 7 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Danske Prydplanter Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Gå-hjem-møde om Danske Prydplanters Strategi 2015-2017. Energipolitisk indspark ved VIP-speaker Lars Christian Lilleholt

Gå-hjem-møde om Danske Prydplanters Strategi 2015-2017. Energipolitisk indspark ved VIP-speaker Lars Christian Lilleholt Gå-hjem-møde om Danske Prydplanters Strategi 2015-2017 & Energipolitisk indspark ved VIP-speaker Lars Christian Lilleholt Torsdag d. 23. oktober 2014 Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Læs mere

Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier

Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier Baggrund Gartneribranchen har, med baggrund i målinger foretaget af Odense Kommune, kendt til problematikken med utilsigtet

Læs mere

Fradrag for Grøn energi fortsætter i 2010.

Fradrag for Grøn energi fortsætter i 2010. Fradrag for Grøn energi fortsætter i 2010. Fradragsordningen for Grøn El fortsætter i MPS. Vi har modtaget opgørelsen for 2009, som vi så anvender, som bedste bud på hvordan det også vil blive i 2010.

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår LÆS OM. årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer

Glædelig jul og godt nytår LÆS OM. årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer nr. 19 torsdag 16. december 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk Glædelig jul og godt nytår LÆS OM årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer 1 4 innovationens abc 6 nær & Fjern

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Handlingsplan 2012 Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2014 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Skriftlig årsberetning til FLORA DANIAS GENERALFORSAMLING

Skriftlig årsberetning til FLORA DANIAS GENERALFORSAMLING Skriftlig årsberetning til FLORA DANIAS GENERALFORSAMLING onsdag d. 25. februar 2015 FORÅR OG NY STRATEGI PÅ VEJ! Af Jørgen K. Andersen, Formand i Flora Dania De danske potteplantegartnere og salgsselskaber

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Proces og inddragelse af interessenter Der blev i foråret afholdt 4 workshops med inspiration til virkemidler Sprøjtemidler og sundhed (arbejdstagere

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Den danske gartneriforskning/uddannelse et bidrag til at løse udfordringer med pesticidforbrug, klimapåvirkning og konkurrenceevne

Den danske gartneriforskning/uddannelse et bidrag til at løse udfordringer med pesticidforbrug, klimapåvirkning og konkurrenceevne Den danske gartneriforskning/uddannelse et bidrag til at løse udfordringer med pesticidforbrug, klimapåvirkning og konkurrenceevne Per Holten-Andersen Dekan ved LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Gennemgang af egne udbytter, priser, og en lille historie fra sæsonen, samt hvad i tænker om fremtiden.

Gennemgang af egne udbytter, priser, og en lille historie fra sæsonen, samt hvad i tænker om fremtiden. ERFA 2014 Gennemgang af egne udbytter, priser, og en lille historie fra sæsonen, samt hvad i tænker om fremtiden. Situationen i 2014. hvor meget blev høstet? Vi laver en lille statistik i gruppen Hvor

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI.

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI. Status FFI 6.2.2015 Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI Future Food Innovation Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland udvikle nye fødevarer, emballage eller teknologi i samarbejdsrelationer.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Fradrag for Grøn energi

Fradrag for Grøn energi Fradrag for Grøn energi fortsætter i 2011. Fradragsordningen for Grøn El fortsætter i MPS. Vi har modtaget opgørelsen for 2010, som vi så anvender, som bedste bud på hvordan det også vil blive i 2011.

Læs mere

Mere ukrudt på banen Uge 45 11. November 2010

Mere ukrudt på banen Uge 45 11. November 2010 Mere ukrudt på banen AGENDA Golf s ressourceforbrug Hvilke regler påvirkes vi af? Pause/konkurrence Konsekvensen og mulige løsninger Uddannelse Miljø og golf på dagsordenen også i 2011 Pesticidaftalen

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 17. september 2001 Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 Resumé: FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET I modsætning til tidligere år, hvor erhvervsorganisationernes beklagelser over finanslovens belastninger

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Talen til Samråd AE i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fredag den 23. maj 2013, kl (Det talte ord gælder)

Talen til Samråd AE i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fredag den 23. maj 2013, kl (Det talte ord gælder) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 377 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Planter og Økonomi/TORNIE/KIHOBO/PELAWI Sagsnr.:

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport TØF-konference 26. 27.1.05 Potteplanter 1 Udviklingsprojekt Fremtidens distributions- og logistiksystem for potteplanter Projekt støttet

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDVIKLINGS- OG ANALYSEENHED FJERNVARMEVÆKST 2015 FjernvarmeVækst 2015 er et vækstprogram, der skal sikre en grønnere

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 135 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jura/LBSA/LAK/CME/UHE Sagsnr.: 30467 Dok.nr.: 814383 Den

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere