DECT. Comfort. call. SetupGuide. DW Series Setup Guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECT. Comfort. call. SetupGuide. DW Series Setup Guide"

Transkript

1 Comfort DECT call SetupGuide DW Series Setup Guide

2 Indhold»Setup Guide«Indhold»Setup Guide«Vigtige sikkerhedshenvisninger... 2 Leveringsomfang og oversigt over DW-serie... 3 Basisstationer med komponenter... 3 Hovedsæt med komponenter... 4 Produktoversigt over basisstationer... 5 Oversigt over frontsiden... 5 Oversigt over bagsiden... 5 Tilslutning af basisstationen... 6 Tilslutning af basisstationen til strømnettet... 6 Tilslutning af basisstationen til en fastnettelefon... 7 Tilslutning til en elektronisk hovedsætstyring (EHS) (ekstraudstyr). 9 Tilslutning af basisstationen til en computer...10 Sikring af tilsluttede kabler...10 Opladning af hovedsæt Test af hovedsætsystem og lydkvalitet Tilpasning af hovedsætsystemet med DIP-switches...13 Tilpasning af lydsignalet vha. ledigsignalet...15 Indstilling af lydstyrke for lydoverførslen...16 Indstilling af automatisk lydoverførsel»auto Audio«...16 I tilfælde af problemer Tekniske data Producenterklæringer DW Series Setup Guide 1

3 Vigtige sikkerhedshenvisninger Vigtige sikkerhedshenvisninger Læs hele betjeningsvejledningen grundigt igennem, inden du tager produktet i brug. Hvis produktet overdrages til tredjeperson, skal betjeningsvejledningen altid følge med. Produktet må ikke anvendes, hvis det efter al sandsynlighed er beskadiget. Undgå sundhedsskader og uheld For at undgå høreskader må du ikke anvende produktet i længere tid med høj lydstyrke. Sørg for, at der altid er en afstand på mindst 10 cm mellem højttalere og pacemakere eller implanteret defibrillator (ICD'er), eftersom produktet genererer permanente magnetfelter. Produkt-, emballage- og tilbehørsdele skal opbevares utilgængeligt for børn og husdyr for at undgå farer for ulykker og kvælning. Brug ikke produktet i situationer, hvor dine omgivelser kræver din fulde opmærksomhed. Undgå produktskader og fejl For at undgå korrosion eller deformering må produktet ikke udsættes for fugt eller ekstremt lave eller ekstremt høje temperaturer (hårtørrer, radiatorer, solindstråling over længere tid). Anvend udelukkende det ekstraudstyr/tilbehør, som er en del af leveringsomfanget eller bliver anbefalet af Sennheiser. Produktet må kun rengøres med en tør og blød klud. Træk netdelen ud af stikdåsen for at afbryde produktets forbindelse til strømnettet. Kortslut aldrig produktets kontakter. Sørg for, at metalgenstande (som f.eks. clips, hårnåle, øreringe) ikke kommer i berøring med interfaces og kontakter. Oplad udelukkende hovedsæt fra DW-serien med basisstationen. Bestemmelsesmæssig anvendelse/hæftelse Hovedsætsystemet er beregnet til telefoni samt audio-ind- og -udgang i forbindelse med en computer (VoIP) og/eller en telefon til professionel anvendelse på kontoret eller i et callcenter. Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i denne betjeningsvejledning. Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsesmæssig anvendelse af produktet samt ektraudstyr/tilbehør. Brugeren bærer ansvaret eller risikoen. Sennheiser hæfter ikke for skader på USB-udstyr, som ikke er i overensstemmelse med USB-specifikationerne. Sennheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse pga. afladede eller for gamle batterier eller overskridelse af DECT-sendeområdet. 2 DW Series Setup Guide

4 Leveringsomfang og oversigt over DW-serie Leveringsomfang og oversigt over DW-serie DW-serien gør kombinationer af basisstationer (BS) og hovedsæt (HS) mulig i forbindelse med forskellige krav. Hovedsættene og basisstationerne fra efterfølgende liste er kompatible med hinanden. Basisstationerne, som er mærket med ML fra DW-serien, er optimeret til Microsoft Lync. Alt efter det købte produkt er en basisstation og/eller et hovedsæt med dertilhørende komponenter en del af leveringsomfanget. Basisstationer med komponenter DW BS DW BS ML DW BS USB DW BS USB ML DW BS Phone til fastnettelefon og computer til fastnettelefon og computer, optimeret til Microsoft Lync til computer til computer, optimeret til Microsoft Lync til fastnettelefon Safety Guide DW BS DW BS ML Phone USB DW BS USB DW BS USB ML Manual USB Quick Guide DW BS Phone EU/UK/US/AU Phone DW Series Setup Guide 3

5 Leveringsomfang og oversigt over DW-serie Hovedsæt med komponenter DW Office HS DW Pro1 HS DW Pro2 HS et øre, med forskellige bærevarianter et øre, med hovedbøjle begge ører, med hovedbøjle DW Office HS DW Pro1 HS Quick Guide DW Pro2 HS 4 DW Series Setup Guide

6 Produktoversigt over basisstationer Produktoversigt over basisstationer Oversigt over frontsiden DW BS DW BS ML DW BS USB DW BS USB ML DW BS Phone Tast PC med lysdiode Ladekontakter Tast Telefon med lysdiode Lysdiode Forbindelse Lysdiode Genopladeligt batteri Oversigt over bagsiden DW BS DW BS ML DW BS USB DW BS USB ML DW BS Phone Kontakt ABC Drejekontakt Mikrofon Indgang Phone Indgang Handset Indgang ACC Tast Set Dip-switch 1 til 6 Indgang DC IN Indgang USB PC DW Series Setup Guide 5

7 Tilslutning af basisstationen Tilslutning af basisstationen Hovedsætsystemet kan anvendes med din fastnettelefon og/eller computeren. Basisstationen styrer i den forbindelse den trådløse kommunikation mellem hovedsættene. Opstil basisstationen med en afstand på mindst 15 cm til fastnettelefonen. Tilslutning af basisstationen til strømnettet 1 Fjern dækslet. 2 Tilslut netdelens stik til indgang DC IN med gul markering. Tilslut netdelen til en stikkontakt. 3 DW BS, DW BS ML: Lysdioden Forbindelse lyser rødt. En lysdiode PC eller Telefon lyser hvidt. 4 DW BS USB, DW BS USB ML, DW BS Phone: Lysdioden Forbindelse lyser rødt. Lysdioderne PC og Telefon lyser hvidt DW BS DW BS ML 4 DW BS USB DW BS USB ML DW BS Phone Adskillelse af basisstation fra strømnettet Tag netdelen ud af stikdåsen, når produktet ikke anvendes i en længere periode. 6 DW Series Setup Guide

8 Tilslutning af basisstationen Tilslutning af basisstationen til en fastnettelefon Tilslutningsart Side A Tilslutning til en fastnettelefon uden hovedsætindgang 7 B Tilslutning til en fastnettelefon med hovedsætindgang 8 C Tilslutning til en mekanisk rørløfter (ekstraudstyr) 8 Kontrollér, hvilken tilslutningstype er egnet for din telefon. Følg anvisningerne i det pågældende kapitel. A Tilslutning af basisstationen til en fastnettelefon uden hovedsætindgang 1 Fjern telefonrørkablet fra fastnettelefonen og sæt det i indgangen Handset med grå markering på basisstationen. 2 Sæt telefonkablet i indgangen for telefonrørkablet og i indgangen Phone med grøn markering på basisstationen. 3 Flyt dip-switch 1 og 2 i den illustrerede position med en spids genstand (f.eks. en kuglepen) DW Series Setup Guide 7

9 Tilslutning af basisstationen B Tilslutning af basisstationen til en fastnettelefon med hovedsætindgang 1 Sæt telefonkablet i hovedsætindgangen på din fastnettelefon og i indgangen Phone med grøn markering på basisstationen. 2 Flyt dip-switch 1 og 2 i den illustrerede position med en spids genstand (f.eks. en kuglepen). 1 2 C Tilslutning af basisstation til en mekanisk rørløfter (ekstraudstyr) En mekanisk rørløfter Sennheiser HSL 10 kan fås som ekstraydstyr hos din Sennheiser-partner. Med denne er det muligt at modtage opkald også selvom du ikke er i rummet. Tilslut basisstationen, som beskrevet i kapitel A eller B. Tilslut rørløfteren til indgangen ACC. Tilslut rørløfteren til din fastnettelefon. Yderligere informationer findes i betjeningsvejledningen for HSL DW Series Setup Guide

10 Tilslutning af basisstationen Tilslutning til en elektronisk hovedsætstyring (EHS) (ekstraudstyr) Forbindelseskabler for EHS-standarder samt adapterkabler i forbindelse med producentafhængige standarder kan fås som ekstraydstyr hos din Sennheiser-partner. De dertilhørende korte vejledninger er en del af kablets leveringsomfang eller findes under på produktsiden. I dette kapitel bliver det for eksempel beskrevet, hvordan basisstationen tilsluttes med et Siemens- eller et Alcatel-adapterkabel til en elektronisk hovedsætstyring. 1 Forbind fastnettelefonen med basisstationen. 2 Flyt dip-switch i den illustrerede position med en spids genstand (f. eks. en kuglepen). Siemens, Agfeo, Aastra, Auerswald osv. 1 2 Alcatel 1 2 En oversigt over de forbindelses- og adapterkabler, som kan fås, findes på internettet under på produktsiden for DW-serien eller hos din Sennheiser-partner. DW Series Setup Guide 9

11 Tilslutning af basisstationen Tilslutning af basisstationen til en computer Tilslut USB-kablet til indgangen PC med orange markering på basisstationen og en USB-indgang på din computer. Operativsystemet registrerer USB-audioenheden»Sennheiser DECT«og installerer den nødvendige driver. Sennheiser pc-software Med den gratis Sennheiser pc-software kan du få mere ud af dine Sennheiser-produkter. Med programmet Sennheiser-Updater er det f.eks. nemt at opdatere produktsoftwaren. Du finder flere oplysninger under: Sikring af tilsluttede kabler 1 Anbring dækslets brede underkant mod basistationen. 2 Klap dækslet opad DW Series Setup Guide

12 Opladning af hovedsæt Opladning af hovedsæt Oplad batteriet i mindst 20 minutter uden afbrydelse inden den første anvendelse. En fuld opladningsproces varer ca. 60 minutter. Opladning af hovedsættet med basisstation Sæt hovedsættet i magnetholderen på basisstationen. Lysdioden Headset lyser blåt, og batteriet oplades. Batteri-lysdioden på basisstationen viser opladningstilstanden. 25% 50% 75% 100% DW Office HS DW Pro1 HS DW Pro2 HS Ved den første opladning kan det tage op til 5 minutter, inden hovedsætlysdioden lyser blåt. Lysdiodesegment (hvidt = lyser) Nødvendig opladningstid svarer til en taletid på Bredbånd Smalbånd Ca. 10 min Ca. 2 timer Ca. 3 timer Ca. 20 min Ca. 4 timer Ca. 6 timer Ca. 40 min Ca. 6 timer Ca. 9 timer Ca. 60 min Ca. 8 timer Ca. 12 timer Hvis hovedsættet befinder sig uden for basisstationens modtagerækkevidde, slukkes det efter 30 minutter for at spare på batteriet. DW Series Setup Guide 11

13 Opladning af hovedsæt Opladning af hovedsæt med hovedsæt-oplader CH 10 (ekstraudstyr) Hovedsæt-oplader Sennheiser CH 10 kan fås som ekstraudstyr hos din Sennheiser-partner; hermed er det muligt at oplade yderligere hovedsæt fra DW-serien. DW Office HS DW Pro1 HS DW Pro2 HS Yderligere informationer findes i betjeningsvejledningen for CH 10. Opladning af flere hovedsæt samtidig USB-opladerstation MCH 7 kan fås som ekstraudstyr hos din Sennheiserpartner; hermed er det muligt at oplade 7 hovedsæt samtidig i forbindelse med CH 10 USB. MZH 7 CH 10 USB Yderligere informationer findes i betjeningsvejledningen for MCH DW Series Setup Guide

14 Test af hovedsætsystem og lydkvalitet Test af hovedsætsystem og lydkvalitet Tilpasning af hovedsætsystemet med DIP-switches 1 Tryk på tasten Forbindelse for hovedsæt for at afbryde forbindelsen mellem basisstation og hovedsæt. Lysdioderne på hovedsættet og på basisstationen slukkes. 2 Flyt dip-switchen til den ønskede position med en spids genstand. 1 Extra Settings Handset Lifter Long Range Auto Link OFF Wideband Standard DHSG Fast Link MSH Short Range Auto Link ON Narrowband Limiter Konfigurering af rørløfter dip-switch 1 og 2 DIP-switch 1 og 2 er kun i anvendelse ved basisstationerne DW BS, DW BS ML og DW BS Phone. Position Funktion Manuel funktion Betjen telefonrøret manuelt eller med rørløfter (Sennheiser HSL 10). Elektronisk rørløfter med DHSG-standard Opkaldsstyring via hovedsætsystemet. Mht. hurtig forbindelsesopbygning, se Fast Link. Elektronisk rørløfter med MSH-standard Opkaldsstyring via hovedsætsystemet. Fast Link til DHSG-standard og rørløfter HSL 10 Anbefalet til hyppige opkald. Batteriets funktionstid kort. Hurtig forbindelsesopbygning uden forsinkelse, eftersom forbindelsen bibeholdes. DW Series Setup Guide 13

15 Test af hovedsætsystem og lydkvalitet Indstilling af rækkevidde for trådløst signal dip-switch 3 Hvis der er mange DECT-systemer inden for et lille område, kan der opstå signalforstyrrelser. Foretag i den forbindelse ændring af rækkevidden for det trådløse signal. Position Funktion Standardrækkevidde for trådløst signal Auto Link DW Office HS DW Pro1 HS DW Pro2 HS Reduceret rækkevidde for trådløst signal Undgå overlapning med andre DECT-systemer Rækkevidde ca. 10 m i bygninger Automatisk etablering af forbindelse mellem hovedsæt og basisstation (Auto Link) dip-switch 4 Position Funktion Manuel forbindelsesopbygning Når du tager hovedsættet op fra basisstationen, skal forbindelsen mellem hovedsæt og basisstation oprettes manuelt Automatisk forbindelsesopbygning Auto Link Når du tager hovedsættet op fra basisstationen, oprettes der automatisk en forbindelse mellem hovedsæt og basisstation. Skift mellem bred- og smalbånd dip-switch 5 Position Funktion Audio-overførsel med bredbånd Automatisk frekvenstilpasning af bredbånds- og smalbåndsopkald. Bredbånd, som f.eks. understøttes af Skype, byder på en høj lydkvalitet. Batteritid: 8 timer Audio-overførsel med smalbånd Batteritid: 12 timer Indstilling af lydstyrkebegrænsning dip-switch 6 Position Funktion Standardbegrænsning Begrænset lydstyrke (landespecifikt) AU-version: Iht. direktiv AS/ACIF G616:2006 EU- og US-version: Iht. direktiv 2003/10/EF 14 DW Series Setup Guide

16 Test af hovedsætsystem og lydkvalitet Tilpasning af lydsignalet vha. ledigsignalet 1 Tag hovedsættet på og tryk på tasten Telefon på basisstationen. 2 Tryk på tasten Forbindelse på hovedsættet. Lysdioden Forbindelse lyser blåt. 3 Løft telefonrøret. Der høres en klartone. 4 Vælg den position A, B eller C, hvor du hører en klar og tydelig klartone i hovedsættet DW Series Setup Guide 15

17 Test af hovedsætsystem og lydkvalitet Indstilling af lydstyrke for lydoverførslen Indstilling af mikrofonlydstyrke for telefon-overførslen Indstillingen af drejekontakten på»position 4«er egnet til de fleste fasstnettelefoner. Ring til en person, som kan hjælpe dig med at indstille mikrofonfølsomheden optimalt. Indstil mikrofonens følsomhed med drejekontakten Mikrofon, så din samtalepartner hører dig med behagelig lydstyrke. Indstilling af mikrofonlydstyrke for USB-overførslen Nogle softphones tilpasser mikrofonfølsomheden automatisk. Aktivér denne funktion for at kunne anvende mikrofonen optimalt, eller indstil mikrofonfølsomheden således i dit operativsystem, at din samtalepartner kan høre dig med en behagelig lydstyrke (se hjælpefunktionen for dit operativsystem). Indstilling af automatisk lydoverførsel»auto Audio«Med funktionen»auto Audio«overføres automatisk audiosignaler f. eks. fra Windows Media Player eller itunes ved en USB-forbindelse til hovedsættet. Så snart du får et opkald, eller der oprettes en forbindelse via Skype eller hovedsættet, stoppes overførslen af audiosignaler, og du hører eksempelvis en ringetone. I leveringstilstanden er funktionen»auto Audio«aktiveret. Aktivering af»auto Audio«: Tryk på tasten Set i ca. 5 sekunder med en spids genstand. Lysdioden Forbindelse blinker blåt hurtigt flere gange. Deaktivering af»auto Audio«: Tryk på tasten Set i ca. 5 sekunder med en spids genstand. Lysdioden Forbindelse blinker rødt hurtigt flere gange. 5s 16 DW Series Setup Guide

18 I tilfælde af problemer I tilfælde af problemer Yderligere årsager og udbedringsmuligheder, som hovedsageligt har med hovedsættet at gøre, findes i kapitlet med samme navn i»user Guide«. Problem Mulig årsag Mulig afhælpning Side Hovedsættet er placeret i Basisstationen er ikke sluttet Tilslut basisstationen til strømforsyningen. 6 basisstationen, lysdioden Batteri er slukket til strømnettet Batteriet er næsten afladet Vent nogle minutter, indtil 11 lysdioden Batteri leuchtet. For hurtig opladning: Tryk kort på tasten Set på bagsiden af basisstationen. Der kan ikke oprettes forbindelse mellem hovedsæt og basisstation Den trådløse forbindelse mellem hovedsæt og basisstation er dårlig Støj, forbindelsen afbrydes Batteriet oplades ikke Dårlig audio-kvalitet, samtalepartner for høj eller for lav Fastnettelefonens lydgengivelse er forvrænget og med forstyrrelser Basisstationen er kun tilsluttet via USB-kabel Rækkevidden for det trådløse signal er overskredet For mange DECT-systemer inden for rækkevidden for det trådløse signal Afstanden mellem basisstation og fastnettelefon er for lille (der opstår interferens) Hovedsættet befinder sig ikke korrekt i magnetholderen på basisstationen. Mikrofonens udstyring er ikke tilpasset korrekt Basisstationen er ikke tilpasset fastnettelefonens ledningsindstilling. Tilslut basisstationen til strømforsyningen. Mindsk afstanden mellem hovedsæt og basisstation. Tilpas rækkevidden for trådløst 14 signal. Reducér rækkevidden for det 14 trådløse signal. Indstil båndbredden»smalbånd«. 14 Øg afstanden mellem basisstation og fastnettelefon. Kontrollér hovedsættets placering i magnetholderen. Mikrofonfølsomheden skal ændres. Tilpas basisstationen ift. fastnettelefonen med kontakt ABC. Nærmere oplysninger og en liste over de oftest stillede spørgsmål (FAQ) kan findes på adressen Kontakt din Sennheiser-forhandler, hvis der opstår problemer med hovedsættet, som ikke står i tabellen, eller problemet ikke kan afhjælpes med de løsningsforslag, der er angivet i tabellen. Forhandleren i dit land kan du finde på under»service & Support« DW Series Setup Guide 17

19 Tekniske data Tekniske data Basisstation DW BS/DW BS ML Mål 108 x 116 x 114 mm (B x H x D) Vægt DW BS USB/DW BS USB ML/DW BS Phone Hovedsæt DW Office HS DW Pro1/Pro2 HS (DW 10) Ca. 368 g Brugstemperatur +5 C til +45 C Opbevaringstemperatur 20 C til +70 C Dimensioner 108 x 116 x 114 mm (B x H x D) Vægt Ca. 322 g Brugstemperatur +5 C til +45 C Opbevaringstemperatur 20 C til +70 C Dimensioner 140 x 24 x 22 mm (B x H x D) Vægt Taletid Opladningstid Rækkevidde (afhængigt af omgivelserne) med ørebøjle: Ca. 22 g med hovedbøjle: Ca. 50 g Smalbånd: Op til 12 timer Bredbånd: Op til 8 timer Højttalertype Mikrofontype Brugstemperatur +5 C til +45 C Opbevaringstemperatur 20 C til +70 C 50 %: Ca. 20 min 100 %: Ca. 1 time med blikkontakt: Op til 180 m i kontorbygning: Op til 55 m Dynamisk, neodymmagnet Elektret-mikrofon, Noise Cancelling Dimensioner 170 x 175 x 55 mm (B x H x D) Vægt Pro1: Ca. 65 g Pro2: Ca. 85 g Taletid Smalbånd: Op til 12 timer Bredbånd: Op til 8 timer Opladningstid 50 %: Ca. 20 min 100 %: Ca. 1 time Rækkevidde (afhængigt af omgivelserne) Højttalertype Mikrofontype Brugstemperatur +5 C til +45 C Opbevaringstemperatur 20 C til +70 C med blikkontakt: Op til 180 m i kontorbygning: Op til 55 m Dynamisk, neodymmagnet Elektret-mikrofon, Ultra Noise Cancelling 18 DW Series Setup Guide

20 Tekniske data Netdel Nominel indgangsspænding V~ Nominel indgangsstrøm Maks. 0,2 A Netfrekvens Hz Nominel udgangsspænding 5 V Nominel udgangsstrøm Maks. 850 ma Brugstemperatur +5 C til +45 C Opbevaringstemperatur 20 C til +70 C Relativ luftfugtighed Drift: 20 til 85 % Opbevaring: 20 til 95 % Vægt Ca. 75 g DECT Opfylder EU, UK, AU: CAT IQ 1.0 US-version: DECT 6.0 Frekvens 1880 til 1900 MHz 1920 til 1930 MHz SAR-værdi DW Office HS 0,196 W/kg 0,093 W/kg (maks. 10 g SAR) (maks. 1 g SAR) SAR-værdi DW Pro1 HS SAR-værdi DW Pro2 HS 0,069 W/kg (maks. 10 g SAR) 0,058 W/kg (maks. 10 g SAR) 0,044 W/kg (maks. 1 g SAR) 0,025 W/kg (maks. 1 g SAR) Europa: EMC EN Trådløst signal EN Sikkerhed EN SAR EN ref EN (hovedsæt) USA & Canada: Opfylder kravene til sikkerhed iht. CSA nummer DW Series Setup Guide 19

21 Producenterklæringer Producenterklæringer Garanti Sennheiser Communications A/S yder 24 måneders garanti på dette produkt. De gældende garantibetingelser findes på internetadressen eller kan fås hos din Sennheiser-forhandler. Overensstemmelse med følgende direktiver WEEE-direktiv (2012/19/EU) Bortskaf det udtjente produkt ved at aflevere det på den lokale genbrugsstation. Batteridirektiv (2014/30/EU) De genopladelige batterier i dette produkt kan genbruges. Bortskaf defekte produkter inkl. genopladeligt batteri via de officielle genbrugsstationer eller forhandleren af hensyn til miljøet. CE-overensstemmelse R&TTE-direktiv (1999/5/EF) EMC-direktiv (2004/108/EF) Lavspændingsdirektiv (2014/35/EU) ErP-direktiv (2009/125/EF) RoHS-direktiv (2011/65/EU) Erklæringen findes på internetadressen Læs de nationalt gældende bestemmelser inden ibrugtagning! Varemærke Sennheiser er et registreret varemærke tilhørende Sennheiser electronic GmbH & Co. KG. Andre produkt- og firmanavne, der er nævnt i denne betjeningsvejledning, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. 20 DW Series Setup Guide

22 Sennheiser Communications A/S Industriparken 27, DK-2750 Ballerup, Denmark Publ. 12/14, A03

D 10 series. Wireless DECT headset system. Betjeningsvejledning

D 10 series. Wireless DECT headset system. Betjeningsvejledning D 10 series Wireless DECT headset system Betjeningsvejledning Indhold Indhold Vigtige sikkerhedshenvisninger... 2 Leveringsomfang... 4 Basisstationer med komponenter... 4 Hovedsæt med komponenter... 4

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Jabra MOTION OFFICE. Brugervejledning. jabra.com/motionoffice

Jabra MOTION OFFICE. Brugervejledning. jabra.com/motionoffice Jabra MOTION OFFICE Brugervejledning jabra.com/motionoffice 1. VELKOMMEN... 4 2. PRODUKTOVERSIGT... 6 2.1 TOUCHSKÆRM BASE 2.2 HEADSET 2.3 BLUETOOTH-ADAPTER (JABRA LINK 360 TM ) 2.4 EKSTRA TILBEHØR 3. SÅDAN

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Voyager PRO UC Trådløst headsetsystem WG200/B. Brugervejledning

Voyager PRO UC Trådløst headsetsystem WG200/B. Brugervejledning Voyager PRO UC Trådløst headsetsystem WG200/B Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne brugervejledning indeholder instruktioner til konfiguration og brug af dit trådløse

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com VELKOMMEN Tillykke med købet af dit nye Jabra GO 6430. Vi er sikre på, at du vil få glæde af de mange funktioner og opleve, hvor komfortabelt headsettet er

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Jabra PRO 9460, 9460-Duo og 9470

Jabra PRO 9460, 9460-Duo og 9470 Jabra PRO 9460, 9460-Duo og 9470 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger...7 2.1 Læs Sikkerhedshåndbogen...7 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...7

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6470 Brugervejledning www.jabra.com VELKOMMEN Tillykke med købet af dit nye Jabra GO 6470. Vi er sikre på, at du vil få glæde af de mange funktioner og opleve, hvor komfortabelt headsettet er

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3 Kom godt igang med fiberbaseret bredbånd 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # TELEFONI INTERNET TV TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 1.1 Installation side 4 2 Tilslutning af udstyr side 5 2.1 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere