DECT. Comfort. call. SetupGuide. DW Series Setup Guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECT. Comfort. call. SetupGuide. DW Series Setup Guide"

Transkript

1 Comfort DECT call SetupGuide DW Series Setup Guide

2 Indhold»Setup Guide«Indhold»Setup Guide«Vigtige sikkerhedshenvisninger... 2 Leveringsomfang og oversigt over DW-serie... 3 Basisstationer med komponenter... 3 Hovedsæt med komponenter... 4 Produktoversigt over basisstationer... 5 Oversigt over frontsiden... 5 Oversigt over bagsiden... 5 Tilslutning af basisstationen... 6 Tilslutning af basisstationen til strømnettet... 6 Tilslutning af basisstationen til en fastnettelefon... 7 Tilslutning til en elektronisk hovedsætstyring (EHS) (ekstraudstyr). 9 Tilslutning af basisstationen til en computer...10 Sikring af tilsluttede kabler...10 Opladning af hovedsæt Test af hovedsætsystem og lydkvalitet Tilpasning af hovedsætsystemet med DIP-switches...13 Tilpasning af lydsignalet vha. ledigsignalet...15 Indstilling af lydstyrke for lydoverførslen...16 Indstilling af automatisk lydoverførsel»auto Audio«...16 I tilfælde af problemer Tekniske data Producenterklæringer DW Series Setup Guide 1

3 Vigtige sikkerhedshenvisninger Vigtige sikkerhedshenvisninger Læs hele betjeningsvejledningen grundigt igennem, inden du tager produktet i brug. Hvis produktet overdrages til tredjeperson, skal betjeningsvejledningen altid følge med. Produktet må ikke anvendes, hvis det efter al sandsynlighed er beskadiget. Undgå sundhedsskader og uheld For at undgå høreskader må du ikke anvende produktet i længere tid med høj lydstyrke. Sørg for, at der altid er en afstand på mindst 10 cm mellem højttalere og pacemakere eller implanteret defibrillator (ICD'er), eftersom produktet genererer permanente magnetfelter. Produkt-, emballage- og tilbehørsdele skal opbevares utilgængeligt for børn og husdyr for at undgå farer for ulykker og kvælning. Brug ikke produktet i situationer, hvor dine omgivelser kræver din fulde opmærksomhed. Undgå produktskader og fejl For at undgå korrosion eller deformering må produktet ikke udsættes for fugt eller ekstremt lave eller ekstremt høje temperaturer (hårtørrer, radiatorer, solindstråling over længere tid). Anvend udelukkende det ekstraudstyr/tilbehør, som er en del af leveringsomfanget eller bliver anbefalet af Sennheiser. Produktet må kun rengøres med en tør og blød klud. Træk netdelen ud af stikdåsen for at afbryde produktets forbindelse til strømnettet. Kortslut aldrig produktets kontakter. Sørg for, at metalgenstande (som f.eks. clips, hårnåle, øreringe) ikke kommer i berøring med interfaces og kontakter. Oplad udelukkende hovedsæt fra DW-serien med basisstationen. Bestemmelsesmæssig anvendelse/hæftelse Hovedsætsystemet er beregnet til telefoni samt audio-ind- og -udgang i forbindelse med en computer (VoIP) og/eller en telefon til professionel anvendelse på kontoret eller i et callcenter. Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i denne betjeningsvejledning. Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsesmæssig anvendelse af produktet samt ektraudstyr/tilbehør. Brugeren bærer ansvaret eller risikoen. Sennheiser hæfter ikke for skader på USB-udstyr, som ikke er i overensstemmelse med USB-specifikationerne. Sennheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse pga. afladede eller for gamle batterier eller overskridelse af DECT-sendeområdet. 2 DW Series Setup Guide

4 Leveringsomfang og oversigt over DW-serie Leveringsomfang og oversigt over DW-serie DW-serien gør kombinationer af basisstationer (BS) og hovedsæt (HS) mulig i forbindelse med forskellige krav. Hovedsættene og basisstationerne fra efterfølgende liste er kompatible med hinanden. Basisstationerne, som er mærket med ML fra DW-serien, er optimeret til Microsoft Lync. Alt efter det købte produkt er en basisstation og/eller et hovedsæt med dertilhørende komponenter en del af leveringsomfanget. Basisstationer med komponenter DW BS DW BS ML DW BS USB DW BS USB ML DW BS Phone til fastnettelefon og computer til fastnettelefon og computer, optimeret til Microsoft Lync til computer til computer, optimeret til Microsoft Lync til fastnettelefon Safety Guide DW BS DW BS ML Phone USB DW BS USB DW BS USB ML Manual USB Quick Guide DW BS Phone EU/UK/US/AU Phone DW Series Setup Guide 3

5 Leveringsomfang og oversigt over DW-serie Hovedsæt med komponenter DW Office HS DW Pro1 HS DW Pro2 HS et øre, med forskellige bærevarianter et øre, med hovedbøjle begge ører, med hovedbøjle DW Office HS DW Pro1 HS Quick Guide DW Pro2 HS 4 DW Series Setup Guide

6 Produktoversigt over basisstationer Produktoversigt over basisstationer Oversigt over frontsiden DW BS DW BS ML DW BS USB DW BS USB ML DW BS Phone Tast PC med lysdiode Ladekontakter Tast Telefon med lysdiode Lysdiode Forbindelse Lysdiode Genopladeligt batteri Oversigt over bagsiden DW BS DW BS ML DW BS USB DW BS USB ML DW BS Phone Kontakt ABC Drejekontakt Mikrofon Indgang Phone Indgang Handset Indgang ACC Tast Set Dip-switch 1 til 6 Indgang DC IN Indgang USB PC DW Series Setup Guide 5

7 Tilslutning af basisstationen Tilslutning af basisstationen Hovedsætsystemet kan anvendes med din fastnettelefon og/eller computeren. Basisstationen styrer i den forbindelse den trådløse kommunikation mellem hovedsættene. Opstil basisstationen med en afstand på mindst 15 cm til fastnettelefonen. Tilslutning af basisstationen til strømnettet 1 Fjern dækslet. 2 Tilslut netdelens stik til indgang DC IN med gul markering. Tilslut netdelen til en stikkontakt. 3 DW BS, DW BS ML: Lysdioden Forbindelse lyser rødt. En lysdiode PC eller Telefon lyser hvidt. 4 DW BS USB, DW BS USB ML, DW BS Phone: Lysdioden Forbindelse lyser rødt. Lysdioderne PC og Telefon lyser hvidt DW BS DW BS ML 4 DW BS USB DW BS USB ML DW BS Phone Adskillelse af basisstation fra strømnettet Tag netdelen ud af stikdåsen, når produktet ikke anvendes i en længere periode. 6 DW Series Setup Guide

8 Tilslutning af basisstationen Tilslutning af basisstationen til en fastnettelefon Tilslutningsart Side A Tilslutning til en fastnettelefon uden hovedsætindgang 7 B Tilslutning til en fastnettelefon med hovedsætindgang 8 C Tilslutning til en mekanisk rørløfter (ekstraudstyr) 8 Kontrollér, hvilken tilslutningstype er egnet for din telefon. Følg anvisningerne i det pågældende kapitel. A Tilslutning af basisstationen til en fastnettelefon uden hovedsætindgang 1 Fjern telefonrørkablet fra fastnettelefonen og sæt det i indgangen Handset med grå markering på basisstationen. 2 Sæt telefonkablet i indgangen for telefonrørkablet og i indgangen Phone med grøn markering på basisstationen. 3 Flyt dip-switch 1 og 2 i den illustrerede position med en spids genstand (f.eks. en kuglepen) DW Series Setup Guide 7

9 Tilslutning af basisstationen B Tilslutning af basisstationen til en fastnettelefon med hovedsætindgang 1 Sæt telefonkablet i hovedsætindgangen på din fastnettelefon og i indgangen Phone med grøn markering på basisstationen. 2 Flyt dip-switch 1 og 2 i den illustrerede position med en spids genstand (f.eks. en kuglepen). 1 2 C Tilslutning af basisstation til en mekanisk rørløfter (ekstraudstyr) En mekanisk rørløfter Sennheiser HSL 10 kan fås som ekstraydstyr hos din Sennheiser-partner. Med denne er det muligt at modtage opkald også selvom du ikke er i rummet. Tilslut basisstationen, som beskrevet i kapitel A eller B. Tilslut rørløfteren til indgangen ACC. Tilslut rørløfteren til din fastnettelefon. Yderligere informationer findes i betjeningsvejledningen for HSL DW Series Setup Guide

10 Tilslutning af basisstationen Tilslutning til en elektronisk hovedsætstyring (EHS) (ekstraudstyr) Forbindelseskabler for EHS-standarder samt adapterkabler i forbindelse med producentafhængige standarder kan fås som ekstraydstyr hos din Sennheiser-partner. De dertilhørende korte vejledninger er en del af kablets leveringsomfang eller findes under på produktsiden. I dette kapitel bliver det for eksempel beskrevet, hvordan basisstationen tilsluttes med et Siemens- eller et Alcatel-adapterkabel til en elektronisk hovedsætstyring. 1 Forbind fastnettelefonen med basisstationen. 2 Flyt dip-switch i den illustrerede position med en spids genstand (f. eks. en kuglepen). Siemens, Agfeo, Aastra, Auerswald osv. 1 2 Alcatel 1 2 En oversigt over de forbindelses- og adapterkabler, som kan fås, findes på internettet under på produktsiden for DW-serien eller hos din Sennheiser-partner. DW Series Setup Guide 9

11 Tilslutning af basisstationen Tilslutning af basisstationen til en computer Tilslut USB-kablet til indgangen PC med orange markering på basisstationen og en USB-indgang på din computer. Operativsystemet registrerer USB-audioenheden»Sennheiser DECT«og installerer den nødvendige driver. Sennheiser pc-software Med den gratis Sennheiser pc-software kan du få mere ud af dine Sennheiser-produkter. Med programmet Sennheiser-Updater er det f.eks. nemt at opdatere produktsoftwaren. Du finder flere oplysninger under: Sikring af tilsluttede kabler 1 Anbring dækslets brede underkant mod basistationen. 2 Klap dækslet opad DW Series Setup Guide

12 Opladning af hovedsæt Opladning af hovedsæt Oplad batteriet i mindst 20 minutter uden afbrydelse inden den første anvendelse. En fuld opladningsproces varer ca. 60 minutter. Opladning af hovedsættet med basisstation Sæt hovedsættet i magnetholderen på basisstationen. Lysdioden Headset lyser blåt, og batteriet oplades. Batteri-lysdioden på basisstationen viser opladningstilstanden. 25% 50% 75% 100% DW Office HS DW Pro1 HS DW Pro2 HS Ved den første opladning kan det tage op til 5 minutter, inden hovedsætlysdioden lyser blåt. Lysdiodesegment (hvidt = lyser) Nødvendig opladningstid svarer til en taletid på Bredbånd Smalbånd Ca. 10 min Ca. 2 timer Ca. 3 timer Ca. 20 min Ca. 4 timer Ca. 6 timer Ca. 40 min Ca. 6 timer Ca. 9 timer Ca. 60 min Ca. 8 timer Ca. 12 timer Hvis hovedsættet befinder sig uden for basisstationens modtagerækkevidde, slukkes det efter 30 minutter for at spare på batteriet. DW Series Setup Guide 11

13 Opladning af hovedsæt Opladning af hovedsæt med hovedsæt-oplader CH 10 (ekstraudstyr) Hovedsæt-oplader Sennheiser CH 10 kan fås som ekstraudstyr hos din Sennheiser-partner; hermed er det muligt at oplade yderligere hovedsæt fra DW-serien. DW Office HS DW Pro1 HS DW Pro2 HS Yderligere informationer findes i betjeningsvejledningen for CH 10. Opladning af flere hovedsæt samtidig USB-opladerstation MCH 7 kan fås som ekstraudstyr hos din Sennheiserpartner; hermed er det muligt at oplade 7 hovedsæt samtidig i forbindelse med CH 10 USB. MZH 7 CH 10 USB Yderligere informationer findes i betjeningsvejledningen for MCH DW Series Setup Guide

14 Test af hovedsætsystem og lydkvalitet Test af hovedsætsystem og lydkvalitet Tilpasning af hovedsætsystemet med DIP-switches 1 Tryk på tasten Forbindelse for hovedsæt for at afbryde forbindelsen mellem basisstation og hovedsæt. Lysdioderne på hovedsættet og på basisstationen slukkes. 2 Flyt dip-switchen til den ønskede position med en spids genstand. 1 Extra Settings Handset Lifter Long Range Auto Link OFF Wideband Standard DHSG Fast Link MSH Short Range Auto Link ON Narrowband Limiter Konfigurering af rørløfter dip-switch 1 og 2 DIP-switch 1 og 2 er kun i anvendelse ved basisstationerne DW BS, DW BS ML og DW BS Phone. Position Funktion Manuel funktion Betjen telefonrøret manuelt eller med rørløfter (Sennheiser HSL 10). Elektronisk rørløfter med DHSG-standard Opkaldsstyring via hovedsætsystemet. Mht. hurtig forbindelsesopbygning, se Fast Link. Elektronisk rørløfter med MSH-standard Opkaldsstyring via hovedsætsystemet. Fast Link til DHSG-standard og rørløfter HSL 10 Anbefalet til hyppige opkald. Batteriets funktionstid kort. Hurtig forbindelsesopbygning uden forsinkelse, eftersom forbindelsen bibeholdes. DW Series Setup Guide 13

15 Test af hovedsætsystem og lydkvalitet Indstilling af rækkevidde for trådløst signal dip-switch 3 Hvis der er mange DECT-systemer inden for et lille område, kan der opstå signalforstyrrelser. Foretag i den forbindelse ændring af rækkevidden for det trådløse signal. Position Funktion Standardrækkevidde for trådløst signal Auto Link DW Office HS DW Pro1 HS DW Pro2 HS Reduceret rækkevidde for trådløst signal Undgå overlapning med andre DECT-systemer Rækkevidde ca. 10 m i bygninger Automatisk etablering af forbindelse mellem hovedsæt og basisstation (Auto Link) dip-switch 4 Position Funktion Manuel forbindelsesopbygning Når du tager hovedsættet op fra basisstationen, skal forbindelsen mellem hovedsæt og basisstation oprettes manuelt Automatisk forbindelsesopbygning Auto Link Når du tager hovedsættet op fra basisstationen, oprettes der automatisk en forbindelse mellem hovedsæt og basisstation. Skift mellem bred- og smalbånd dip-switch 5 Position Funktion Audio-overførsel med bredbånd Automatisk frekvenstilpasning af bredbånds- og smalbåndsopkald. Bredbånd, som f.eks. understøttes af Skype, byder på en høj lydkvalitet. Batteritid: 8 timer Audio-overførsel med smalbånd Batteritid: 12 timer Indstilling af lydstyrkebegrænsning dip-switch 6 Position Funktion Standardbegrænsning Begrænset lydstyrke (landespecifikt) AU-version: Iht. direktiv AS/ACIF G616:2006 EU- og US-version: Iht. direktiv 2003/10/EF 14 DW Series Setup Guide

16 Test af hovedsætsystem og lydkvalitet Tilpasning af lydsignalet vha. ledigsignalet 1 Tag hovedsættet på og tryk på tasten Telefon på basisstationen. 2 Tryk på tasten Forbindelse på hovedsættet. Lysdioden Forbindelse lyser blåt. 3 Løft telefonrøret. Der høres en klartone. 4 Vælg den position A, B eller C, hvor du hører en klar og tydelig klartone i hovedsættet DW Series Setup Guide 15

17 Test af hovedsætsystem og lydkvalitet Indstilling af lydstyrke for lydoverførslen Indstilling af mikrofonlydstyrke for telefon-overførslen Indstillingen af drejekontakten på»position 4«er egnet til de fleste fasstnettelefoner. Ring til en person, som kan hjælpe dig med at indstille mikrofonfølsomheden optimalt. Indstil mikrofonens følsomhed med drejekontakten Mikrofon, så din samtalepartner hører dig med behagelig lydstyrke. Indstilling af mikrofonlydstyrke for USB-overførslen Nogle softphones tilpasser mikrofonfølsomheden automatisk. Aktivér denne funktion for at kunne anvende mikrofonen optimalt, eller indstil mikrofonfølsomheden således i dit operativsystem, at din samtalepartner kan høre dig med en behagelig lydstyrke (se hjælpefunktionen for dit operativsystem). Indstilling af automatisk lydoverførsel»auto Audio«Med funktionen»auto Audio«overføres automatisk audiosignaler f. eks. fra Windows Media Player eller itunes ved en USB-forbindelse til hovedsættet. Så snart du får et opkald, eller der oprettes en forbindelse via Skype eller hovedsættet, stoppes overførslen af audiosignaler, og du hører eksempelvis en ringetone. I leveringstilstanden er funktionen»auto Audio«aktiveret. Aktivering af»auto Audio«: Tryk på tasten Set i ca. 5 sekunder med en spids genstand. Lysdioden Forbindelse blinker blåt hurtigt flere gange. Deaktivering af»auto Audio«: Tryk på tasten Set i ca. 5 sekunder med en spids genstand. Lysdioden Forbindelse blinker rødt hurtigt flere gange. 5s 16 DW Series Setup Guide

18 I tilfælde af problemer I tilfælde af problemer Yderligere årsager og udbedringsmuligheder, som hovedsageligt har med hovedsættet at gøre, findes i kapitlet med samme navn i»user Guide«. Problem Mulig årsag Mulig afhælpning Side Hovedsættet er placeret i Basisstationen er ikke sluttet Tilslut basisstationen til strømforsyningen. 6 basisstationen, lysdioden Batteri er slukket til strømnettet Batteriet er næsten afladet Vent nogle minutter, indtil 11 lysdioden Batteri leuchtet. For hurtig opladning: Tryk kort på tasten Set på bagsiden af basisstationen. Der kan ikke oprettes forbindelse mellem hovedsæt og basisstation Den trådløse forbindelse mellem hovedsæt og basisstation er dårlig Støj, forbindelsen afbrydes Batteriet oplades ikke Dårlig audio-kvalitet, samtalepartner for høj eller for lav Fastnettelefonens lydgengivelse er forvrænget og med forstyrrelser Basisstationen er kun tilsluttet via USB-kabel Rækkevidden for det trådløse signal er overskredet For mange DECT-systemer inden for rækkevidden for det trådløse signal Afstanden mellem basisstation og fastnettelefon er for lille (der opstår interferens) Hovedsættet befinder sig ikke korrekt i magnetholderen på basisstationen. Mikrofonens udstyring er ikke tilpasset korrekt Basisstationen er ikke tilpasset fastnettelefonens ledningsindstilling. Tilslut basisstationen til strømforsyningen. Mindsk afstanden mellem hovedsæt og basisstation. Tilpas rækkevidden for trådløst 14 signal. Reducér rækkevidden for det 14 trådløse signal. Indstil båndbredden»smalbånd«. 14 Øg afstanden mellem basisstation og fastnettelefon. Kontrollér hovedsættets placering i magnetholderen. Mikrofonfølsomheden skal ændres. Tilpas basisstationen ift. fastnettelefonen med kontakt ABC. Nærmere oplysninger og en liste over de oftest stillede spørgsmål (FAQ) kan findes på adressen Kontakt din Sennheiser-forhandler, hvis der opstår problemer med hovedsættet, som ikke står i tabellen, eller problemet ikke kan afhjælpes med de løsningsforslag, der er angivet i tabellen. Forhandleren i dit land kan du finde på under»service & Support« DW Series Setup Guide 17

19 Tekniske data Tekniske data Basisstation DW BS/DW BS ML Mål 108 x 116 x 114 mm (B x H x D) Vægt DW BS USB/DW BS USB ML/DW BS Phone Hovedsæt DW Office HS DW Pro1/Pro2 HS (DW 10) Ca. 368 g Brugstemperatur +5 C til +45 C Opbevaringstemperatur 20 C til +70 C Dimensioner 108 x 116 x 114 mm (B x H x D) Vægt Ca. 322 g Brugstemperatur +5 C til +45 C Opbevaringstemperatur 20 C til +70 C Dimensioner 140 x 24 x 22 mm (B x H x D) Vægt Taletid Opladningstid Rækkevidde (afhængigt af omgivelserne) med ørebøjle: Ca. 22 g med hovedbøjle: Ca. 50 g Smalbånd: Op til 12 timer Bredbånd: Op til 8 timer Højttalertype Mikrofontype Brugstemperatur +5 C til +45 C Opbevaringstemperatur 20 C til +70 C 50 %: Ca. 20 min 100 %: Ca. 1 time med blikkontakt: Op til 180 m i kontorbygning: Op til 55 m Dynamisk, neodymmagnet Elektret-mikrofon, Noise Cancelling Dimensioner 170 x 175 x 55 mm (B x H x D) Vægt Pro1: Ca. 65 g Pro2: Ca. 85 g Taletid Smalbånd: Op til 12 timer Bredbånd: Op til 8 timer Opladningstid 50 %: Ca. 20 min 100 %: Ca. 1 time Rækkevidde (afhængigt af omgivelserne) Højttalertype Mikrofontype Brugstemperatur +5 C til +45 C Opbevaringstemperatur 20 C til +70 C med blikkontakt: Op til 180 m i kontorbygning: Op til 55 m Dynamisk, neodymmagnet Elektret-mikrofon, Ultra Noise Cancelling 18 DW Series Setup Guide

20 Tekniske data Netdel Nominel indgangsspænding V~ Nominel indgangsstrøm Maks. 0,2 A Netfrekvens Hz Nominel udgangsspænding 5 V Nominel udgangsstrøm Maks. 850 ma Brugstemperatur +5 C til +45 C Opbevaringstemperatur 20 C til +70 C Relativ luftfugtighed Drift: 20 til 85 % Opbevaring: 20 til 95 % Vægt Ca. 75 g DECT Opfylder EU, UK, AU: CAT IQ 1.0 US-version: DECT 6.0 Frekvens 1880 til 1900 MHz 1920 til 1930 MHz SAR-værdi DW Office HS 0,196 W/kg 0,093 W/kg (maks. 10 g SAR) (maks. 1 g SAR) SAR-værdi DW Pro1 HS SAR-værdi DW Pro2 HS 0,069 W/kg (maks. 10 g SAR) 0,058 W/kg (maks. 10 g SAR) 0,044 W/kg (maks. 1 g SAR) 0,025 W/kg (maks. 1 g SAR) Europa: EMC EN Trådløst signal EN Sikkerhed EN SAR EN ref EN (hovedsæt) USA & Canada: Opfylder kravene til sikkerhed iht. CSA nummer DW Series Setup Guide 19

21 Producenterklæringer Producenterklæringer Garanti Sennheiser Communications A/S yder 24 måneders garanti på dette produkt. De gældende garantibetingelser findes på internetadressen eller kan fås hos din Sennheiser-forhandler. Overensstemmelse med følgende direktiver WEEE-direktiv (2012/19/EU) Bortskaf det udtjente produkt ved at aflevere det på den lokale genbrugsstation. Batteridirektiv (2014/30/EU) De genopladelige batterier i dette produkt kan genbruges. Bortskaf defekte produkter inkl. genopladeligt batteri via de officielle genbrugsstationer eller forhandleren af hensyn til miljøet. CE-overensstemmelse R&TTE-direktiv (1999/5/EF) EMC-direktiv (2004/108/EF) Lavspændingsdirektiv (2014/35/EU) ErP-direktiv (2009/125/EF) RoHS-direktiv (2011/65/EU) Erklæringen findes på internetadressen Læs de nationalt gældende bestemmelser inden ibrugtagning! Varemærke Sennheiser er et registreret varemærke tilhørende Sennheiser electronic GmbH & Co. KG. Andre produkt- og firmanavne, der er nævnt i denne betjeningsvejledning, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. 20 DW Series Setup Guide

22 Sennheiser Communications A/S Industriparken 27, DK-2750 Ballerup, Denmark Publ. 12/14, A03

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger...6 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...6 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...6

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6470 Brugervejledning www.jabra.com VELKOMMEN Tillykke med købet af dit nye Jabra GO 6470. Vi er sikre på, at du vil få glæde af de mange funktioner og opleve, hvor komfortabelt headsettet er

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning Savi W745A Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder Brugervejledning Indhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-oplysninger 4 Hvad er der i æsken 6 Fakta om baseenhed

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Advarsel (kan forårsage personskade) Mulig sikkerhedsrisiko og alvorlige negative reaktioner.

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1 Brugervejledning til SU-2 Image Viewer 9355895 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGVi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af Deres Netbook. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af Deres Netbook. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. www.qlocktwo.com

Betjeningsvejledning. www.qlocktwo.com Betjeningsvejledning www.qlocktwo.com DK Nyd tiden Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du tager QLOCKTWO TOUCH i brug; sikkerhedsanvisningerne bag i vejledningen skal følges.

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere