Forord BOLDSEN PAKKER TIL DIG - STRATEGISK SERVICEDESIGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord BOLDSEN PAKKER TIL DIG - STRATEGISK SERVICEDESIGN"

Transkript

1 PAKKER Min erfaring er, at PAKKER TIL DIG reducerer antal trin i arbejdet, gør det nemt og giver generelt større effektivitet i ethvert projekt. Hans Jensen, Toldbodgade Randers NØ Tlf Fax Beh. lig.: måde: Rekv. nr.: Konto: Dato: /04-10 V Kunde Kunde Lever nu NATHOB lager ATHOB lager TOILET Lever nu Konto: Dato: Kunde NATHOB lager Beh. lig.: måde: Rekv. nr.: Konto: Dato: /04-10 Kunde Lever nu NATHOB lager /04-10 TOILET Ru ute: måde: Le ev. måd Rekv. nr.: Re ekv. nr. Konto: Dato: Tilretn ingslis te Toilet logout HANS HA ANS JENSEN VVS bestillingslister > vestervold 30 > ttoilet Fo orside Forside GB NORDIC WC skyl S-lås hvid B utik Butik 100t/nordic 2002 Sæde gust.luxus hvid t/no Stopventil vl krom 1/2x1/ mm Tilsl.slange PVC hvid 1/2x1/ Forbrug Fo orbrug Toiletpapirholder let krom Data D ata Tilføj ny vare til pakke TOILET TOILE Indkøbskurv TOM TOILET Alle e vare err er lle evve errre et till Ve V esstte errvvold B estillingslister Bestillingslister søg Services Se ervices TILKOBLEDE DIVERSE rediger Seko Klarsil transparent tran sømdybel Fischer sømdy Gem ændringer BEREGN ING Vestervold 30 Renoverin g af 40 lejligheder Strategisk servicedesign Præsentation Lotte Christiansen & Rikke B E Knutzen AD10-ID9 Juni 2010

2

3 Forord Dette dokument præsenterer resultatet af et speciale i Industrielt Design fra Aalborg Universitet. Resultatet er et servicekoncept for varehåndtering og er udviklet i samarbejde med VVS-grossisten A/S Chr. BOLDSEN. Dette dokument er primært rettet til personer tilknyttet A/S Chr. Boldsen samt projektets tilknyttede vejledere og censor. Bagerst i rapporten fi ndes en ordliste, som forklarer centrale begreber. Derudover er der en tilhørende procesrapport, som beskriver udviklingen af servicekonceptet. - God læselyst. Lotte Christiansen Rikke Bækgaard Eilsøe Knutzen Arkitektur & Design Industriel Design Aalborg Universitet Forår 2010 BOLDSEN PAKKER TIL DIG - STRATEGISK SERVICEDESIGN Projektgruppe AD10-ID9 Projektperiode Vejleder Søren Bolvig Poulsen Bivejleder Poul Kyvsgaard Hansen Samarbejdspartner A/S Chr. Boldsen Oplagstal 7 Sidetal 48 BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation 3

4 Indhold Indledning 5 Grundlaget for BOLDSEN pakker til dig 6 Servicepotentialet 8 BOLDSEN pakker til dig 10 Use case 12 Serviceændringer 20 Udvalgte touchpoints 22 Udbyttet for brugerne 34 Servicen som en BOLDSEN ydelse 36 Systemkort 38 Service blueprint 40 Implementering 44 Ordliste 46 Litteratur- og illustrationsliste 47 4 BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation

5 Indledning BOLDSEN pakker til dig er et servicekoncept udviklet til virksomheden A/S Chr. Boldsen (senere refereret til som BOLDSEN). BOLDSEN er en grossistvirksomhed med hovedsæde i Randers, der blandt andet har fokus på salg af VVS-artikler til kunder, som inkluderer større eller mindre VVS-fi rmaer. BOLDSEN pakker til dig er henvendt til de af BOLDSENs kunder, som skal lave VVSarbejdet i større renoveringsprojekter eller nybyggeri, eksempelvis ved en renovering af 60 lejligheder. Servicekonceptet er udviklet med fokus på VVS-installatørens og VVS-montørens dagligdag (se ordliste). Det stræber efter at lette deres arbejdsgange og reducere de usikkerheder, der kan opstå i forbindelse med varehåndteringen. Samtidigt tager BOLDSEN pakker til dig afsæt i BOLDSEN som virksomhed og forholder sig til de ressourcer og arbejdsgange, der er i virksomheden i dag, samt de muligheder, som foreligger. I dette dokument beskrives servicekonceptet BOLDSEN pakker til dig gennem grundlaget for konceptet, dets indhold, hvad det tilbyder VVS-fi rmaerne samt, hvordan det kan indgå som en del af BOLDSEN som virksomhed. BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation 5

6 Grundlaget for BOLDSEN pakker til dig BOLDSENS INCITAMENT FOR EN NY SERVICE Stærk priskonkurrence Når BOLDSENs kunder skal byde inde på større renoveringsprojekter eller nybyggeri, skal BOLDSEN give et tilbud på varernes pris og indgår derved i et tæt kapløb med konkurrenterne om, hvem der kan levere de billigste varer. Det er et priskapløb BOLDSEN, som den absolut mindste virksomhed blandt konkurrenterne, ikke altid vinder. BOLDSENs konkurrenter omfatter blandt andet Brdr. Dahl, Brdr. AO Johansen, Sanistål samt Lemvigh Müller. Service som differentiator For at BOLDSEN skal kunne vinde over konkurrenterne, er de nødsaget til at differentiere sig på andet end prisen. Hvis BOLDSEN skal have en konkurrencefordel, skal dette ske ved at levere gode og karakteristiske services, som styrker kundeloyaliteten og giver kunderne en merværdi. BOLDSEN er en 130 år gammel virksomhed med fi re centre i henholdsvis Hobro, Hadsund, Randers og Grenå, hvoraf centrallageret er i Randers. 6 BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation

7 BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation 7

8 Servicepotentialet Et VVS-fi rma er en forretning, og i en forretning er økonomien et afgørende parameter. Når VVS-fi rmaerne får til opgave at lave VVS-arbejdet i et større byggeprojekt, er de vigtige parametre for at sikre en god økonomi, at de får varerne til en billig pris, at de ikke bruger længere tid på arbejdsopgaverne end nødvendigt, at arbejdet har en vis kvalitet, og at de undgår spild af materialer. Derudover er en vigtig faktor, at de involverede parter er pålidelige, herunder at grossisten leverer de rigtige varer, det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Hvis jeg nu går på nettet, så skal jeg selv finde alle de der numre og sidde og trykke dem ind. Hvis jeg har trykket forkert nummer eller et eller andet, så er det mig, der har lavet fejlen. VVS-installatør Tre kritiske områder i forbindelse med varehåndteringen I forbindelse med varehåndteringen i større byggeprojekter er der gennem en analyse af feltstudier hos VVS-fi rmaer identifi ceret nogle kritiske områder, som giver særlig anledning til usikkerhed samt unødigt tids- eller pengespild. De kritiske områder er bestilling af varer, modtagelse af varer og organisering af varer på byggepladsen. Bestillingen af varer foregår ofte mundtligt og med VVS-numre som den primære varebetegnelse. Det kan give anledning til misforståelser og fejl i bestillingen. Når en varer leveres, foregår det ofte om natten, hvorefter varerne er ubevogtede, indtil VVS-montøren kommer på byggepladsen. I dette tidsrum er der risiko for tyveri. Når varerne leveres på byggepladsen, kommer de i pakker uafhængigt af, hvor de skal bruges. VVS-montøren organiserer dem herefter i containeren på byggepladsen og deler de enkelte varer op i kasser efter, hvor varerne skal bruges. I forbindelse med organiseringen opstår der sommetider forvirring mellem VVS-montørerne, og varer risikerer at blive væk i mængden. Mangel på indsigt i grossistens ydelser VVS-fi rmaerne har generelt en begrænset indsigt i de serviceydelser, som de forskellige grossister kan tilbyde og den viden, de har, er primært baseret på erfaring. Dermed er det ikke sikkert, at VVS-fi rmaet udnytter alle de muligheder, der er for at skabe en stærkere forretning. Bestilling Potentialet Potentialet for en ny serviceydelse, som BOLDSEN kan tilbyde sine kunder, ligger i at gøre de kritiske områder mindre kritiske, ved at indføre nogle redskaber og procedurer, som letter de arbejdsgange, kunden skal udføre i de enkelte områder. Ved at gøre de kritiske områder mindre kritiske, reduceres den usikkerhed, som kan forekomme, samtidigt med, at tids- og pengespild reduceres. Kriterier for succes Men det er ikke nok kun at tilbyde en ny serviceydelse. For at blive en succes, skal serviceydelsen kommunikeres på en måde, så VVS-fi rmaerne kan se den direkte gevinst i at bruge den og være en direkte forlængelse af deres nuværende arbejdsgange. Det er vel og mærke arbejdsgange, som ikke har ændret sig væsentligt de sidste mange år, og hvor brugen af digitale værktøjer er relativ begrænset. På samme måde er der størst chance for, at serviceydelsen bliver implementeret og en succes, hvis den er nem at sælge og er en direkte forlængelse af de interne arbejdsgange hos BOLDSEN. Hvis der er et eller andet, der kan bruges, så stjæler andre mennesker det altså. Vi kan ikke have vores materialer til at stå udenfor. VVS-installatør Alle citaterne er fra indledende feltstudier i forbindelse med udviklingen af servicen. 8 BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation

9 Organisering Hvis jeg ved, at det er én ting jeg mangler, så skal de [håndværkerne] til at kigge i fem forskellige poser og fem forskellige papkasser Det er tid altså. Det duer ikke helt. VVS-installatør De [ansatte] siger måske: Vi skal have montering til 3 huse, eller vi skal have ventilationsmateriale til 3 huse (...) så har jeg efterhånden fundet ud af, hvad de så skal bruge - det er det samme i hvert hus. Det har jeg skrevet ned. VVS-installatør Modtagelse Vi ved jo lige præcis, hvad der skal bruges til hver lejlighed. De er jo ens... VVS-montør Der er system i rodet. (...) Vi gør jo nytte af de papkasser tingene kommer i. VVS-montør BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation 9

10 Konto: Dato: BRUSER /04-10 Beh. lig.: måde: Rekv. nr.: Lever nu NATHOB lager Konto: Dato: BRUSER /04-10 Beh. lig.: Konto: Dato: måde: Rekv. nr.: BRUSER /04-10 Beh. lig.: Konto: Dato: måde: Rekv. nr.: Lever nu NATHOB lager Lever nu NATHOB lager HÅNDVASK /04-10 Beh. lig.: Konto: Dato: måde: Rekv. nr.: HÅNDVASK /04-10 Beh. lig.: måde: Rekv. nr.: Lever nu NATHOB lager Lever nu NATHOB lager Konto: Dato: /04-10 Beh. lig.: Konto: Dato: måde: Rekv. nr.: Lever nu NATHOB lager /04-10 Beh. lig.: måde: Rekv. nr.: Lever nu NATHOB lager BRUSER måde: NATHOB BOLDSEN pakker til dig BOLDSEN pakker til dig er en ny serviceydelse, BOLDSEN kan tilbyde sine VVSkunder. Den tager hånd om de tre kritiske områder og forholder sig til brugernes verden og BOLDSENs verden ved være en direkte forlængelse af de allerede eksisterende arbejdsgange. BOLDSEN pakker til dig er en service, hvor BOLDSEN pakker varerne efter det sted, de skal bruges og den arbejdsopgave, de skal bruges i forbindelse med, og leverer varerne direkte på byggepladsen i en container, som BOLDSEN stiller til rådighed. Til BOLDSEN pakker til dig hører nogle supplerende servicetiltag, som støtter op om servicekonceptet ved at gå ind og tilbyde forbedringer på de kritiske punkter. Disse servicetiltag gavner ikke kun i forbindelse med BOLDSEN pakker til dig, men kan gå på tværs af eksisterende services. De supplerende servicetiltag, vil primært blive beskrevet ud fra, hvordan de indgår som del af BOLDSEN pakker til dig. Min erfaring er, at PAKKER TIL DIG reducerer er antal trin i arbejdet, gør det nemt og giver generelt større effektivitet i ethvert projekt. Hans Jensen, VS logout Toldbodgade Randers NØ Tlf Fax HANS JENSEN VVS Forside FORSIDE SØG VARER søg Indkøbskurv TOM Butik SPJÆLD Bestillingslister Forbrug BESTIL VARER SE FORBRUG Data PROJEKTER ÆNDR BESTIL- BESTIL VARER LINGSLISTER VESTERVOLD 30 SE FORBRUG ÆNDR BESTIL- BESTIL VARER LINGSLISTER MØLLEVEJ 10 SE FORBRUG BOLDSEN pakker til dig - Samling af varer i pakker og levering i container Nem bestilling gennem online profil Forud for et større byggeprojekt forefindes en beregning, som beskriver hvilke VVS-artikler, der skal bruges i det enkelte byggeprojekt. På baggrund af denne beregning opdeles varerne i kategorier efter det sted, de skal bruges, og den arbejdsopgave, de skal bruges i forbindelse med. Eksempelvis indeholder kategorien håndvask alle de varer, der skal bruges i forbindelse med montering af en håndvask. På baggrund af den opdeling kan varerne samles i pakker, der kan bringes direkte det sted hen, de skal bruges uden først at skulle pakkes om af VVS-montøren. En container stilles ved projektstart ud på byggepladsen. Chaufføren stiller ved levering varerne ind i containeren, som er indrettet i områder og låser containeren. På den måde er varerne sikret, indtil VVS-montøren ankommer til byggepladsen. I forbindelse med bestilling af pakker, som passer til den enkelte arbejdsopgave, laves bestillingslister på baggrund af pakkekategorierne. VVS-installatøren kan foretage en bestilling telefonisk eller online. På baggrund af pakkekategorierne kan en bestilling foretages uden, at hver vare skal nævnes i telefonen eller tastes online. Pakkerne, der er baseret på beregningen, tilrettes til virkeligheden ved hjælp af en tilretningsliste. På en online profil kan VVS-installatøren nemt foretage bestillinger på baggrund af pakkekategorier. Den online profil er et servicetiltag, som går ud over servicekonceptet BOLDSEN pakker til dig, og giver ud over en enkel bestilling af pakker, kunden mulighed for blandt andet at se projektdata og -forbrug. KERNESERVICE SUPPLERENDE SERVICETILTAG 10 BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation

11 RAWPLUGS ETONSKRUE BETONSKRUE ETONSKRUE BETONSKRUE BETONSKRUE TÆTNING FITTINGS FIT Beh. lig.: Konto: måde: Dato: Bemærkning: B-Container, Kat. Kø ken Kunde /04-10 Lever nu NATHOB BRUSER Konto: 53 0 måde: NATHOB HÅNDVASK Beh. lig.: Konto: måde: Dato: Bemærkning: B-Container, Kat. Kø ken Kunde /04-10 Lever nu NATHOB /04-10 Inkl. T Konto: Lev Dato: Rek SE FORBRUG BESTIL VARER BESTIL VARER ÆNDR BESTIL- LINGSLISTER ÆNDR BESTIL- LINGSLISTER logout Konto: Dato: Kunde /04-10 Beh. lig.: måde: Rekv. nr.: Lever nu NATHOB lager Varen er leveret. Spar tid på unødige opgaver Optimér din projektstyring Håndvask bad leveret. VI HAR IKKE VAREN!!! Dine kategorier Sammen med dig gennemgår vi beregningen og inddeler varerne i foreløbige pakkekategorier. Du bestemmer, hvordan du gerne vil have varerne inddelt. Tilretning af pakker Sammen med den første varepakke, kommer en tilretningsliste. Denne bruges til at tilrette varepakken til projektets virkelighed, så fremtidige pakker sidder lige i skabet. Let og enkel bestilling Når pakkekategorierne er lavet er det let og enkelt at bestille nye pakker - både via telefon og online. Ved pakkekategorier slipper du for at sige/ taste alle varerne. Frokostpakke Toldbodgade Randers NØ Tlf Fax Feedback services I forbindelse med bestilling og levering af varer gives feedback til VVS-installatøren og VVSmontøren. Den ene form for feedback er i forbindelse med bestilling, hvor der gives besked, hvis en vare ikke kan leveres til aftalt tid. Feedbacken foregår på VVS-firmaet online profil ved online bestilling eller via sælgeren ved telefonisk bestilling. Den anden form for feedback er en automatisk genereret SMS til VVS-montøren og/eller VVSinstallatøren, som fortæller, at varer er leveret på byggepladsen. Feedback er servicetiltag, som går ud over servicekonceptet BOLDSEN pakker til dig, og som kan implementeres på tværs af services. Overblik over servicefordele En serviceoversigt beskriver indhold og fordele ved BOLDSEN pakker til dig. Derved får VVSinstallatøren indsigt i, hvad servicen betyder for byggeprojektet og hvilke konkrete fordele for VVS-firmaet, der kan være ved at benytte den. Serviceoversigten er et servicetiltag, som går ud over konceptet BOLDSEN pakker til dig, og som skal implementeres i forbindelse med, at alle BOLDSENs services kortlægges og beskrives. Frokostpakke som ekstra gode Frokostpakken forholder sig ikke til de kritiske områder, men er en ekstra ydelse, som BOLDSEN kan levere, som middel til at skabe stærkere bånd til VVS-montørerne, og som kan give større kundeloyalitet. Frokostpakken kan foregå i forbindelse med BOLDSEN pakker til dig og indbefatter, at BOLDSEN leverer en frokostpakke til VVS-montørerne én fast dag om ugen i forbindelse med levering af varer. Frokostpakken er kun i Randers, hvor BOLDSEN i forvejen har en take away forretning og en middagslevering med egne biler. Frokostpakken er et servicetiltag, som ikke er bundet til servicekonceptet BOLDSEN pakker til dig, og som kan implementeres uafhængigt af servicen. EKSTRA SERVICETILTAG BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation 11

12 Use case Følgende use case illustrerer centrale trin i BOLDSEN pakker til dig set ud fra brugernes synspunkt. Use casen gennemgår overordnet den ideelle situation. Under hver sekvens er det angivet, hvad der sker, hvis der opstår udfordringer, eller hvis aktørerne agerer på anden vis end ønsket. Til sidst i use casen gennemgås det ekstra servicetiltag frokostpakken særskilt. HANS JENSEN VVS HANS JENSEN VVS Vestervold 30 Renovering af 40 lejligheder Projektmateriale Spar tid på unødige opgaver Optimér din projektstyring PROJEKTAFTALE Dine kategorier Tilretning af pakker Let og enkel bestilling pakkekategorierne er at i - i Når er det let og enkelt både Sammen med den første en lavet bestille nye pakker varepakke, kommer via telefon og online. med dig Sammen gennemgår vi beregningen pakkekategorier tilretningsliste. inddeler varerne bruges til at tilrette Ved du for at sige/ og foreløbige pakkekategorier. bestemmer, hvordan du Denne varepakken til projektets virkelighed, så fremtidige pakker sidder lige skabet. slipper taste alle varerne. Du gerne vil have varerne inddelt. Toldbodgade Randers NØ Tlf Fax Vestervold 30 Renovering af 40 lejligheder 1. VARER OG SERVICES I PROJEKTILBUD skal byde ind på renovering af 40 lejligheder på Vestervold 30 i Randers. I den forbindelse kommer salgskonsulent Søren fra BOLDSEN ud til Hans Jensen. Søren har medbragt et tilbud på varernes pris lavet på baggrund af projektets beregning og en serviceoversigt. Med serviceoversigten som redskab forklarer Søren, hvad BOLDSEN Pakker til dig indeholder af elementer samt hvilke fordele, der er at hente for Hans Jensen VVS. Søren forklarer også, hvad BOLDSEN kan levere af serviceydelser ud over BOLDSEN pakker til dig. Søren og Hans diskuterer prisen på varerne og de muligheder, som ligger i BOLDSENs serviceydelser. På baggrund af den diskussion udfærdiger Søren fra BOLDSEN et samlet tilbud, som inkluderer varernes pris og serviceydelsen BOLDSEN pakker til dig. Hvis nu ikke er interesseret i BOLDSEN pakker til dig, kan BOLDSEN lave et tilbud, der indeholder andre services. 2. PROJEKTAFTALE DEFINERES Hans Jensen får opgaven fra bygherren og vælger BOLDSEN som grossist. På baggrund af tilbuddet indgår de en projektaftale, som danner rammen for samarbejdet i det konkrete projekt. Projektaftalen beskriver den samlede pris på varerne samt de forhold, som er gældende for servicen BOLDSEN pakker til dig. I projektaftalen indgår, at BOLDSEN pakker til dig er gratis, da det er første gang, bruger den. skal dog betale et depositum, som skal dække, hvis der sker skade på det materiel, som indgår i servicen. Hvis nu ikke vælger BOLDSEN som grossist, vil dette og de følgende trin ikke finde sted.... Hans Jensen har valgt at benytte sig af Frokostpakken, indgår den også som en del af projektaftalen. 12 BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation

13 GB NORDIC WC skyl S-lås hvid Sæde gust.luxus hvid t/nordic 2002 Stopventil vl krom 1/2x1/2 Tilsl.slange PVC hvid 1/2x1/2 300mm Toiletpapirholder let krom Tilføj ny vare til pakke TOILET søg TILKOBLEDE DIVERSE Seko Klarsil transparent Fischer sømdybel rediger Indkøbskurv TOM logout Min erfaring er, at PAKKER TIL DIG reducerer antal trin i arbejdet, gør det nemt og giver generelt større effektivitet i ethvert projekt. Hans Jensen, HANS JENSEN VVS bestillingslister > vestervold 30 > toilet Forside Butik Bestillingslister TOILET Forbrug Data Toldbodgade Randers NØ Tlf Fax Services Gem ændringer BEREGNING Vestervold 30 Renovering af 40 lejligheder 3. INDDELING AF VARER I FORELØBIGE PAKKEKATEGORIER Inden projektstart går Hans Jensen og salgskonsulenten Søren fra BOLDSEN beregningen igennem og laver en foreløbig bestillingsliste, hvor de inddeler alle varerne i pakkekategorier efter det sted, varerne skal bruges. Eksempelvis placeres alle de varer, der skal bruges til at montere et toilet i et af lejlighedernes badeværelser, i kategorien toilet. Kategorierne indtastes direkte i BOLDSENs system. Varer, som BOLDSEN ikke er lagerførende i, vil Søren sørge for at hente hjem, så de er på lager, når Hans Jensen VVS skal bruge dem. 4. LEVERING AF CONTAINER PÅ BYGGEPLADSEN Ved projektstart leverer BOLDSEN containeren på byggepladsen. Containeren indeholder de aftalte reoler og skilte, og nøglerne til containeren gives til Hans Jensen. Hans Jensen giver nøglerne videre til VVS-montørerne Klaus og Per, der skal arbejde på projektet. Hvis nu containeren skal flyttes i løbet af projektet kommer BOLDSEN og hjælper med flytningen mod en merpris. Enkelte varer, så som silikonefuge og plastrør, som skal bruges på tværs af pakkekategorierne lægges ind under kategorien diverse, og tilknyttes de pakkekategorier, som de skal bruges i forbindelse med. Søren og Hans vælger at bruge en 20 fods container i projektet. Søren fortæller, at containerne er inddelt i områder, og sammen diskuterer de, om der er behov for at ændre indretningen. BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation 13

14 HANS JENSEN VVS Vestervold 30 Renovering af 40 lejligheder Projektmateriale Alle e va v re er err lle evve erre et et til il V Ve esstte errvvold Bestilling er Bestillingen modtaget. A Alle varer er hjemme og o leveres i morgen på Vestervold 30 logout HANS JENSEN VVS butik > vestervold 30 Indkøbskurv TOM SØG VARER Forside Butik Bestillingslister Forbrug Data Services søg PAKKER Gulvvarme i lejlighed 0 stk kr / kr se liste Toilet 0 stk kr / kr se liste Håndvask bad 0 stk kr / kr se liste Køkkenvask 0 stk kr / kr se liste Min erfaring er, at PAKKER TIL DIG reducerer antal trin i arbejdet, gør det nemt og giver generelt større effektivitet i ethvert projekt. Hans Jensen, Toldbodgade Randers NØ Tlf Fax DIVERSE Seko Klarsil transparent 0 stk. 55 kr / 77 kr Fischer sømdybel 0 stk. 233 kr / 341 kr rediger rediger Læg i indkøbskurv 5. BESTILLING AF FØRSTE PAKKER Dagen oprinder, hvor VVS-montørerne kan påbegynde deres arbejde på byggepladsen. Hans Jensen går ind på sin online profil og kan her se pakkekategorierne. Hans bestiller med det samme en pakke toilet, samt de varer i kategorien diverse, som er tilknyttet pakken. Hans får direkte besked om, at varerne er hjemme og leveres i morgen i containeren på byggepladsen. Hvis nu en vare ikke er på lager, har Hans en række muligheder. Herunder at vente med at få pakken indtil alle varer er kommet, at få pakken med alle varer på nær den, som ikke er på lager, eller at ringe til BOLDSEN og aftale nærmere.... Hans bestiller flere pakker i en kategori, men der kun er varer hjemme til enkelte pakker, har Hans yderligere muligheden for, kun at få leveret de pakker, som indeholder alle varer.... Hans ringer og bestiller, er det den ansatte hos BOLDSEN, der indtaster bestillingen i systemet. 14 BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation 6. BESKED OM AT VARERNE ER LEVERET Dagen efter da montøren Klaus er på vej til arbejde, får han en SMS besked, som fortæller, at alle bestilte varer er leveret på byggepladsen. Hans Jensen har valgt også at få tilsendt en SMS besked, når der leveres pakker, hvorfor han modtager en besked på samme tid som Klaus. Hvis nu alle bestilte varer ikke er leveret, vil der i SMS beskeden være angivet, at der i leveringen mangler x antal pakker eller varer, samt en henvisningen til følgesedlen, hvor det er nærmere beskrevet.... Klaus ikke får en SMS besked, har han mulighed for at reagere umiddelbart ved at ringe til BOLDSEN og høre, hvornår han kan forvente, at varerne kommer.... Hans ikke får en SMS besked, har han mulighed for at reagere umiddelbart ved at ringe til BOLDSEN og høre, hvornår han kan forvente, at varerne kommer.

15 måde: NATHOB måde: NATHOB Kunde PAKKER TOILET TOILET Toilet 7. TJEK AF VARER I CONTAINER I containeren kan Klaus se, at pakken toilet er leveret, og på opslagstavlen i området info har BOLDSENs chauffør efterladt følgesedlen. Klaus tager følgesedlen og går hen til området pakker, hvor Klaus dobbelttjekker, at det er den rigtige pakke, der er kommet. Pakken toilet består af tre større papkasser, som indeholder de større varer, samt en plastkasse, som indeholder alle de mindre varer, han skal bruge. I området diverse finder Klaus de sidste varer, han skal bruge. Alt stemmer overens med følgesedlen, så Klaus gemmer følgesedlen i området info og tager pakken med op i den første lejlighed. Hvis nu følgesedlen ikke stemmer overens med de leverede varer, ringer enten Klaus eller Hans til BOLDSEN og får det rettet.... de tilknyttede varer i kategorien diverse ikke er blevet bestilt, kan Klaus enten bede Hans om at foretage en bestilling, selv foretage en bestilling eller hente varerne direkte hos BOLDSEN.... følgesedlen ikke hænger på opslagstavlen, kan Klaus enten finde den på en af kasserne eller ringe til BOLDSEN og få en ny. 8. BRUG AF TILRETNINGSLISTE I plastkassen finder Klaus en tilretningsliste. n skal bruges til at justere indholdet af de efterfølgende pakker, så de passer præcist til, hvad der reelt skal bruges. Dette er nødvendigt, da beregningen, som bestillingslisten er baseret på, ikke altid stemmer med de varer, der faktisk skal bruges. Mens Klaus monterer varerne, noterer han på tilretningslisten, de varer han bruger. Han noterer også på tilretningslisten, hvis han bruger varer, som ikke er i pakken. Hvis nu Klaus skal bruge varer, der ikke var med i beregningen, skal han enten bede Hans om at foretage en bestilling, selv foretage en bestilling eller hente varen direkte hos BOLDSEN. Her gælder BOLDSENs normale leveringspolitik.... der er sket en fejl og tilretningslisten mangler, kan Klaus finde blanke tilretningslister i containeren i området info, som han kan bruge i stedet for.... tilretningslisten bliver væk under brug, har Klaus muligheden for at benytte de blanke tilretningslister fra containeren i stedet for.... nogle af varerne er i dårlig stand og ikke kan godkendes til brug af Klaus, kontakter Klaus enten BOLDSEN selv eller kontakter Hans Jensen, der tager fat i BOLDSEN. BOLDSEN erstatter herefter den defekte vare hurtigst muligt. BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation 15

16 GB NORDIC WC skyl S-lås hvid Sæde gust.luxus hvid t/nordic 2002 Stopventil vl krom 1/2x1/2 Tilsl.slange PVC hvid 1/2x1/2 300mm Toiletpapirholder let krom Tilføj ny vare til pakke TOILET søg TILKOBLEDE DIVERSE Seko Klarsil transparent Fischer sømdybel rediger logout INFO RETUR HANS JENSEN VVS Vestervold 30 Renovering af 40 lejligheder Projektmateriale HANS JENSEN VVS bestillingslister > vestervold 30 > toilet Indkøbskurv TOM Forside TOILET Butik Bestillingslister Forbrug Data RETUR Services Toilet Gem ændringer 9. RETURNERING AF KASSER OG VARER Da montøren Klaus er færdig med at bruge varerne fra pakken toilet, stiller han plastkassen tilbage i containeren i området retur. I den er der en vare, som ikke skulle bruges og derfor skal retur til BOLDSEN. Klaus finder en returseddel i området info. Retursedlen indeholder to dele. Den ene del, med titlen Returvarer skal rives af og placeres i en af plastlommerne på plastkassen. På den anden del af retursedlen noterer Klaus, hvilken vare der er tale om samt faktura eller følgeseddelnummer for den pågældende vare. Denne lægges i plastkassen. BOLDSEN returpolitik er gældende for disse returneringer. Hvis nu Klaus glemmer at sætte en returseddel på den kasse, som indeholder varer, der skal retur, vil chaufføren ikke tage den med tilbage. Det betyder, at hvis Klaus ved en fejl stiller en kasse i området retur med varer, han skal bruge, vil chaufføren ikke tage den med tilbage. 10. TILRETNING AF PAKKE Den tilretningsliste Klaus har udfyldt, giver han til Hans Jensen. Hans Jensen logger ind på sin online profil og tilretter pakkekategorien toilet, så den passer med det, Klaus har noteret på tilretningslisten. Hvis nu Hans taster forkert, når han tilretter, er det s ansvar, at de fremtidige pakker indeholder forkerte varer. Det samme gælder, hvis Klaus ikke har noteret korrekt på tilretningslisten.... Hans ringer til BOLDSEN for at tilrette pakkekategorien, er det den ansatte hos BOLDSEN, som indtaster informationerne i systemet.... Klaus selv har ansvaret for at sende rettelserne til BOLDSEN, kan han ringe og angive rettelserne.... Klaus ikke stiller plastkassen i området retur, vil chaufføren ikke tage den med retur til BOLDSEN. 16 BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation

17 SØG VARER Gulvvarme i lejlighed Toilet Håndvask bad Køkkenvask Seko Klarsil transparent Fischer sømdybel søg 0 stk kr / kr 0 stk kr / kr 0 stk kr / kr 0 stk kr / kr 0 stk. 0 stk. 55 kr / 77 kr 233 kr / 341 kr Indkøbskurv TOM logout se liste se liste se liste se liste rediger rediger V Bemærkning: B-Container Kunde Bemærkning: B-Container måde: NATHOB Konto: Dato: V Kunde Lever nu NATHOB Konto: lager Dato: /04-10 måde: NATHOB HANS JENSEN VVS PAKKER Vestervold 30 Renovering af 40 lejligheder TOILET TOILET Projektmateriale Bestillingen er modtaget. A Bestillingslister Forbrug hjemme og leveres i morgen på HANS JENSEN VVS butik > vestervold 30 Forside modtaget. Alle varer er Butik PAKKER Data Services DIVERSE morgen på Vestervold 30 TOILET TOILET Læg i indkøbskurv 11. BESTILLING AF NYE PAKKER Klaus har bedt Hans om også at bestille tre nye toilet pakker til leveringen dagen efter. Hans foretager bestillingen online og får med det samme besked om, at alle varer er hjemme og vil blive leveret dagen efter i containeren på byggepladsen. Hvis nu en vare ikke er på lager, har Hans en række muligheder. Herunder at vente med at få pakken indtil alle varer er kommet, at få pakken med alle varer på nær den, som ikke er på lager, eller at ringe til BOLDSEN og aftale nærmere.... Hans bestiller flere pakker i en kategori, men der kun er varer hjemme til enkelte pakker, har Hans yderligere muligheden for, kun at få leveret de pakker, som indeholder alle varer. 12. NYE PAKKER LEVERES OG KASSER TAGES MED RETUR Klaus har næste morgen fået en besked om, at alle bestilte varer er leveret. Da han kommer ud i containeren, kan han se, at de nye pakker er leveret, og at chaufføren har fjernet den kasse, som skulle retur. Hvis nu pakkernes indhold på grund af en fejl i tilretningen af listen, stadig ikke indeholder de varer Klaus skal bruge, må han bestille de manglende varer og bruge en af de blanke tilretningslister til at notere nye ændringer.... chaufføren ikke har fjernet den kasse, Klaus havde sat i området retur, kan det skyldes, at Klaus har glemt at sætte en returseddel på kassen eller, at chaufføren har glemt det. Hvis kassen har en returseddel på, tages den med retur til BOLDSEN næste gang, der leveres varer til projektet.... Hans ringer og bestiller, er det den ansatte hos BOLDSEN, der indtaster bestillingen i systemet. BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation 17

18 Min erfaring er, at PAKKER TIL DIG reducerer antal trin i arbejdet, gør det nemt og giver generelt større effektivitet i ethvert projekt. Hans Jensen, FROKOSTPAKKEN Gennem følgende to billeder vil frokostpakken blive beskrevet. Der vil blive henvist til de andre trin i use casen for at illustrere, i hvilken sammenhæng, frokostpakken indgår. Toldbodgade Randers NØ Tlf Fax PROJEKTAFSLUTNING Da projektet er slut, giver montørerne deres nøgler til Hans Jensen. Hans Jensen leverer alle nøglerne tilbage til BOLDSEN, og BOLDSEN kommer og henter containeren og kører den tilbage til BOLDSENs lager. Inden BOLDSEN kører med containeren, tjekker chaufføren, om der skulle være varer eller kasser i containeren. Plastkasser og varer fjernes fra containeren, så de ikke vælter under flytningen af containeren og tages ligeledes med retur af BOLDSEN. BOLDSEN opgør, om alle plastkasser er kommet med retur til BOLDSEN. Det er de og depositummet tilbageføres derfor til. Hvis nu der er varer i containeren, er det montørernes ansvar, at lægge dem i kasser og lave en returseddel, hvor alle varerne er beskrevet.... der er varer uden returseddel i containeren, tages disse med retur til BOLDSEN, og projektets kontaktperson hos BOLDSEN kontakter derefter Hans Jensen for at opklare situationen.... ikke alle plastkasser er kommet retur til BOLDSEN, eller der er sket skade på containeren, vurderer BOLDSEN hvor meget, der skal trækkes fra depositummet. 18 BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation

19 HANS JENSEN VVS INFO Vestervold 30 Renovering af 40 lejligheder Projektmateriale PROJEKTAFTALE incl frokostpakke FROKOST Vestervold 30 Renovering af 40 lejligheder AFTALE OM FAST DAG TIL FROKOST (I forbindelse med trin 1) Serviceoversigten indeholder også servicen Frokostpakke, og denne tilbyder Søren til Hans. Her får Hans muligheden for at betale for en ugentlig frokost til de ansatte på byggeprojektet, som BOLDSEN vil levere sammen med varer inden kl. 12 på en fastsat ugedag. En forudsætning for frokostpakken er, at der som hovedregel leveres varer til byggepladsen kl. 12 en fast ugedag. Dette skal VVS-montørerne derfor passe ind i deres bestillinger. (I forbindelse med trin 2) Der skal to VVS-montører på renoveringsprojektet på Vestervold 30, og Hans vil gerne benytte sig af muligheden for at give sit personale en gode. Hans vælger, at frokostpakken skal komme hver onsdag, og det indskrives i projektaftalen. Hans fortæller sine ansatte, at de for at få frokostpakken, skal de tage højde for, at der hver onsdag leveres kl. 12. Hvis nu der på byggepladsen ikke tages højde for, at varer skal leveres hver onsdag kl. 12, kommer BOLDSEN alligevel forbi med frokostpakken. Sker det gentagne gange, tager Søren fat i, og minder ham om aftalen. LEVERING AF FROKOST (I forbindelse med trin 6 og 7) Onsdag kommer BOLDSEN med varerne inden kl. 12, og sammen med dem har BOLDSEN en frokostpakke til Klaus og Per. Frokostpakken kommer i en lille køleboks, og denne stilles i området info i containeren. Klaus får med det samme en SMS besked, som fortæller, at frokostpakken er leveret på byggepladsen. (I forbindelse med trin 9) Den tomme køleboks stilles i området retur, så BOLDSEN kan tage den med tilbage ved næste levering. Hvis nu Klaus ikke får en SMS besked, har han mulighed for at reagere umiddelbart ved at ringe til BOLDSEN og høre, hvornår han kan forvente, at varerne og frokosten kommer. BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation 19

20 Serviceændringer BOLDSEN pakker til dig medfører nogle ændringer af eksisterende procedurer, samt en indførelse af nye procedurer og nye touchpoints (se ordliste). De konkrete forskelle mellem det eksisterende varehåndteringsforløb og BOLDSEN pakker til dig beskrives herunder. Eksisterende varehåndteringsforløb Tilbud modtages Varehåndtering diskuteres med grossist Bestillingsliste laves Behov for varer registreres Varer bestilles Varer modtages og tjekkes Varer organiseres i egen container Touchpoints Tilbud Varer Online butik Telefon Tilbud sendes Varehåndtering diskuteres med kunde Bestilling modtages Varer pakkes Varer leveres BOLDSEN pakker til dig Tilbud på varepris og service modtages Varehåndtering diskuteres med grossist Projektaftale modtages Bestillingsliste laves Behov for varer registreres (evt. brug af tilretningsliste) Varer bestilles Varer modtages og tjekkes (evt. frokost modtages) Touchpoints Tilbud Serviceoversigt Projektaftale Container Varer i pakker Online profil Tilbud på varepris og service sendes Varehåndtering diskuteres med kunde Projektaftale sendes til kunde Bestillingsliste laves og gemmes Container leveres Bestilling modtages Varer pakkes efter arbejdsopgave Varer leveres og organiseres i container 20 BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign Præsentation

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Bestil dine varer, når DU har tid! Berners webshop tilbyder en række unikke værktøjer, hvor du som kunde har mulighed for at skræddersy din personlige

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Du skal ikke sælge sand i Sahara. Du skal sælge den støvsuger der suger det op.

Du skal ikke sælge sand i Sahara. Du skal sælge den støvsuger der suger det op. Du skal ikke sælge sand i Sahara. Du skal sælge den støvsuger der suger det op. Bliv butikselev hos AO Hos AO lærer du at sælge. Ikke hvad som helst. Men præcis det, kunden har brug for. Uanset om det

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign af Lotte Christiansen og Rikke B E Knutzen

BOLDSEN pakker til dig - strategisk servicedesign af Lotte Christiansen og Rikke B E Knutzen PAKKER Konto: Dato: 555300 29/04-10 Lev. Hans Jensen VVS Vestervold 20 V 8900 Randers Ordre: 2377040 Beh. lig.: Rute: Lev. måde: r Rekv. nr.: Lever nu A NATHOB lager Bemærkning: B-Container, r Kat. Køkken

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Opgave til Salg og service niveau D

Opgave til Salg og service niveau D Opgave til Salg og service niveau D Beskrivelse Eleverne skal med denne skriftlige opgave arbejde med tab og svind. Udgangspunktet for opgaven er en kort casebeskrivelse. Der afsættes 2 lektioner til opgaven.

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Godthåbsvej 142

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Godthåbsvej 142 Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Godthåbsvej 142 Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Gennemgang af ios app

Gennemgang af ios app Gennemgang af ios app Log ind Log ind skærmen er det første du møder når du starter app en. Her kan du vælge at oprette en ny konto eller logge ind i en eksisterende. Husk at vælge et sikkert password,

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen i forbindelse

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Kundeformidling - i praksis. Sådan gør du...

Kundeformidling - i praksis. Sådan gør du... - i praksis. Sådan gør du... Indhold... Side 1 Aktivér din ACN Webshop Side 2 Sådan formidler du ACN Fastnet telefoni Side 3 Sådan formidler du CallMe mobiltelefoni Side 4 Sådan formidler du ACN Mobil

Læs mere

Guide til ansøgning i Byg & Miljø

Guide til ansøgning i Byg & Miljø Guide til ansøgning i Byg & Miljø Digital selvbetjeningsløsning Fra d. 1. december 2014 er det obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø ved ansøgning om byggetilladelse. Dette

Læs mere

Bestil selv teletaxi online

Bestil selv teletaxi online Bestil selv teletaxi online Sådan opretter du dig og sådan bestiller du I selvbetjeningssystemet, kan du: Se de kørsler du allerede har bestilt Bestille nye kørsler, når du vil Afbestille kørsler Betale

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

http://www.billetlugen.dk/logind/

http://www.billetlugen.dk/logind/ 2 1. Gå ind på web-adressen: http://billet.fck.dk Her skal I logge ind med den e-mail og adgangskode, som står i den velkomstmail I har modtaget. 2. Det er vigtigt at I som minimum retter email-adressen

Læs mere

Velkommen. Det Danske. Hverdagsmad hjem til dig

Velkommen. Det Danske. Hverdagsmad hjem til dig Velkommen Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Velkommen til Det Danske Madhus Velkommen som kunde hos Det Danske Madhus. Vi vil gøre vort bedste til, at du bliver tilfreds med vores samarbejde. I denne

Læs mere

Worldofgreenland.com

Worldofgreenland.com Worldofgreenland.com Hjælp til online udflugtsbestilling Det er en rigtig god ide at bestille udflugterne i Ilulissat i god tid, da der kan være rift om pladserne. Vi anbefaler derfor, at du bestiller

Læs mere

Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje

Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje Charlotte Niss & Henriette Søgaard Lauridsen 4MSc Industriel Design, Arkitektur & Design Aalborg Universitet Efterår

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Quick guide. tvilums e-shop.

Quick guide. tvilums e-shop. Quick guide tvilums e-shop www.tvilum.com Quick Guide Tvilums e-shop Vi er stolte af at kunne præsentere Tvilums nye hjemmeside med e-shop. Vi håber at den vil skabe merværdi for din forretning som forhandler

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Glostrup februar 2012 BAB afd. 3 Notat vedr. køkkenudskiftning samt badeværelser Valg af Køkken: Beboerne vælger selv køkkenleverandør. Dog har BAB indgået rabataftale med HTH og Vordingborg-køkkenet.

Læs mere

Livalife app en - Brugerguide

Livalife app en - Brugerguide Livalife app en - Brugerguide Velkommen til Livalife app en Livalife app en er brugerens adgang til Livalife platformen via sin smartphone. I Liva app en er det muligt for brugeren at have en dialog både

Læs mere

BRND CLUB Få flere medlemmer og spar tid på administration

BRND CLUB Få flere medlemmer og spar tid på administration GUIDE TIL BRND CLUB Få flere medlemmer og spar tid på administration Version 1.0 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Introduktion til BRND CLUB 1 Velkommen til Aktiv portalen 2 3 gratis værktøjer 3 Krav og tilbud

Læs mere

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014 DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 04 GUIDE TIL SIA SIA står for SogneIndsamlingsAdministration og er den online database, hvor alle informationer om din indsamling er samlet og registreret. Du logger ind på

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Vestervang 17-18

Velkommen til ældreboligerne Vestervang 17-18 Velkommen til ældreboligerne Vestervang 17-18 Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Ofte stilte Spørgsmål Bestille på MYHERBALIFE.COM Danmark, Januar 18, 2013

Ofte stilte Spørgsmål Bestille på MYHERBALIFE.COM Danmark, Januar 18, 2013 Tryk på et af ofte stilte spørgsmål forneden for at få svar. Hvis du ikke kan finde svaret på dit spørgsmål, venligst tag kontakt til Forhandler service på 3848 7766. Generelt Kan jeg bestille produkter

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION AARHUS

UDSTILLER INFORMATION AARHUS UDSTILLER INFORMATION AARHUS 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Østjylland, Aarhus. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Smartprint side 1 af 5

Smartprint side 1 af 5 Smartprint side 1 af 5 Smartprint introducerede i 2011 et fotograf-system specifikt udviklet til studiefotografer, kaldet Gofolo. Gofolo er et online system, som udvikles og vedligeholdes af Smartprint.

Læs mere

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK 5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK FÅ SERVICELOGISTIK, DER UNDER- STØTTER DEN FAGLIGE STRUKTUR Hospitalets servicelogistik er ofte et område, der rummer stort potentiale for forbedringer. Det handler

Læs mere

Ny SkolemælksWeb. Kort introduktion til Ny SkolemælksWEB

Ny SkolemælksWeb. Kort introduktion til Ny SkolemælksWEB Ny SkolemælksWeb Kort introduktion til Ny SkolemælksWEB Indhold Sådan kommer du i gang 3 Log in 4 Opret og skift bruger 5 Skolens egen side 6 Skolens ordrer - bestil og ændr ikke tilgængelig Kurv ikke

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sådan benytter du Din side Hvad er en kundeprofil? Licens/Brugerliste Brugerlogin Hvad er en brugerprofil? KreditTjek Hvad er overvågede virksomheder? Hvad er favoritter?

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

CompuSoft Websuite InHouse Reservations System. version 1.1 11.11.2006. Vedligeholdelse

CompuSoft Websuite InHouse Reservations System. version 1.1 11.11.2006. Vedligeholdelse CompuSoft Websuite InHouse Reservations System version 1.1 11.11.2006 Vedligeholdelse CompuSoft A/S www.compusoft.dk info@compusoft.dk tlf.: +4563186318 Side 2 Brugere 3 Oprette ny bruger 3 Rette eksisterende

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53 Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53 Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Registrer

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Opstarts guide Indhold:

Opstarts guide Indhold: 14.07.2016 QR Opstarts guide Indhold: Log-in første gang Oprettelse af projekt og projektdele Oprettelse af bukkeliste Udskrivning af lister Bestilling af lister Status på bestillinger Sammenhæng mellem

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Sydjylland, Vejle. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden i Østjylland,

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15.

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15. INDHOLD Standard arbejdsprocedure for STARK...1 A. IT...1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering...1 B. Administration......1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Palleudgifter...... 1 B.3. Restordrer....1 B.4. Leverancer

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

SHOPAMOK.NU VEJLEDNING OPRET BUTIK

SHOPAMOK.NU VEJLEDNING OPRET BUTIK SHOPAMOK.NU VEJLEDNING OPRET BUTIK SÅ NEMT ER DET FOR BUTIKKEN AT KOMME IGANG 1 2 3 GÅ IND PÅ WWW.SHOPAMOK.NU TRYK >OPRET PROFIL< INDTAST BUTIKSINFO INDTAST BUTIKSINFO VÆLG ABONNEMENT OG BETAL ONLINE.

Læs mere

Praktiske oplysninger om at ansøge og deltage som udstiller ved CPH ART WORKS februar 2017.

Praktiske oplysninger om at ansøge og deltage som udstiller ved CPH ART WORKS februar 2017. UDSTILLER MANUAL Praktiske oplysninger om at ansøge og deltage som udstiller ved CPH ART WORKS 4.-5. februar 2017. Tak for din interesse i en stand hos CPH ART WORKS! I denne udstiller manual finder du

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Manual til udvidet abonnement

Manual til udvidet abonnement Manual til udvidet abonnement April 2009 info@bookscan.dk (alle tal er fiktive) 1 LOG PÅ s. 3 FORSIDEN s. 4 TOP 500 s. 5 FORMATER s. 7 TIMELINE OG TRENDED TIMELINE s. 8 CHART WITH PROMPTS s. 14 SKEMASÆTNING

Læs mere

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015 Tilfredshed med sortimentet Dækker sortimentet størstedelen af dit behov? Tilfredshed med kvaliteten Lever kvaliteten af produkterne op til dine forventninger? Tilfredshed med salgskonsulenten Benytter

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Gi din omverden besked en fordel for alle

Gi din omverden besked en fordel for alle Gi din omverden besked en fordel for alle Pro-Id Et lille id-kort på størrelse med et dankort vil fremover være med til at forhøje din profilering og give en mere korrekt fakturering i forbindelse med

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Egebjerg Købmandsgård A/S Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

Hvordan bestiller du mad på Fruhansenskælder.dk?

Hvordan bestiller du mad på Fruhansenskælder.dk? Hvordan bestiller du mad på Fruhansenskælder.dk? På hjemmesidens forside klikker du ind på kundeområdet. Du kan nu logge ind med dit brugernavn og dit kodeord. På kundesidens forside finder du en nyhedsoversigt.

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Vi er i dag Nordens førende leverandør indenfor branchen. Vi har de bedste teknologiske løsninger, der tilpasses hver enkelt kundes behov.

Vi er i dag Nordens førende leverandør indenfor branchen. Vi har de bedste teknologiske løsninger, der tilpasses hver enkelt kundes behov. Visumservice kan hjælpe dig med ansøgning om visum, arbejdstilladelser, oversættelser og legalisering af dokumenter. Vi har ingen bindingsperiode eller skjulte gebyrer, og som eneste aktør får du mulighed

Læs mere

Vejledning til sms-afstemningssystem

Vejledning til sms-afstemningssystem Vejledning til sms-afstemningssystem Indhold Om systemet... 1 Opret mig som bruger... 2 Log på... 3 Om afstemninger... 3 Opret en afstemning med forskellige svarmuligheder... 4 Tilføj svarmuligheder...

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

Indhold. Vejledning til censorbestilling

Indhold. Vejledning til censorbestilling Indhold Inden du kan bestille... 2 Log-in... 2 Min profil... 2 Censorbestillinger... 3 Når censor er allokeret... 4 Opret bestilling... 5 Eksaminatorer... 8 Opret eksaminator... 8 Karakterindberetning...

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Guide til webshoppen på apoteket.dk. Webshoppen er optimeret til computer, tablet og mobil. Skærmbillederne svarer til computer og tablet.

Guide til webshoppen på apoteket.dk. Webshoppen er optimeret til computer, tablet og mobil. Skærmbillederne svarer til computer og tablet. Guide til webshoppen på apoteket.dk Webshoppen er optimeret til computer, tablet og mobil. Skærmbillederne svarer til computer og tablet. 1 E-handel på apoteket.dk Forside Du kan komme til webshoppen via

Læs mere

fordi styrke forpligter

fordi styrke forpligter fordi styrke forpligter B R Ø D R E N E D A H L W W W. B D. D K Vi er store nok ti Få endnu mere ud af os Du kender allerede lidt til Brødrene Dahl. Det er vi glade for. Vi tror også, at du kan få endnu

Læs mere

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk Let at finde, udvælge og bestille online DK Finde 1. Find det hurtigere Optimeret søgning nedbryder dit valg jo flere detaljer du indtaster. Det giver dig mulighed for at søge på Sparex reservedelsnumre,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK Kære lejere. Som I nok alle ved, har vi - efter lejernes ønske om at kunne se, hvilke mødelokaler der er ledige - fået udviklet et booking-modul til Intranettet, hvorfra al booking af mødelokaler fremover

Læs mere

DØMMEKRAFT. i byggeriet

DØMMEKRAFT. i byggeriet dømmekraft _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 19 i byggeriet INTERVIEW med adjunkt Lise Justesen, Center for ledelse i byggeriet /CBS Dømmekraft skal ikke erstatte procedurer,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde MØDETID: 2014-05-27 MØDESTED: Sundkrogsgade 19, 2100 Kbh. Ø. MEDVIRKENDE: Titel: Navn: Konstitueret Formand Sekretær Kasserer Medlem Medlem Konstitueret Medlem Suppleant Christoffer

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere