DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE"

Transkript

1 Draft 1.2-1/9/10 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre :01 09 RT HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning

2 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 2 Mercredi, 1. septembre :01 09 Digitalbox med optagefunktion Til lykke! Denne digitalboks med harddisk optager i High Definition er et innovativt produkt af den nyeste generation af Sagemcom digitale tv-optagere, beregnet til jordbaseret digitalt tv. Den er udstyret med en stille harddisk og giver mulighed for modtagelse og optagelse af tv, inklusive udsendelser i High Definition. Når du har tilsluttet din optager og udført den indledende opsætning, kan du se og nyde alle de kanaler, der er tilgængelige i dit geografiske område (abonnemangsberoende). Takket være dens indbyggede luftbårne opgraderingsfunktion, kan du opdatere din optager, hvis der kommer nye funktioner eller tjenester. Sagemcoms digitalboxer følger en kontinuerlig udviklingsstrategi. Derfor forbeholder vi os ret til at ændre og forbedre produktet, der beskrives i denne brugervejledning, uden yderligere varsel. CE-mærkning : CE-mærkningen garanterer, at produktet overholder de nødvendige krav i Europa Parlamentet og Rådets direktiv 1999/5/EC angående radio- og telekommunikationsudstyr og direktiverne 2006/95/EC angående sikkerhed, 2004/108/EC angående elektromagnetisk kompatibilitet og ErP 2009/125/EC angående krav til økodesign, for at minimere elektromagnetisk interferens, sikre brugernes sikkerhed og udstyr, og beskytte brugernes sundhed, og minimere produkternes påvirkning af miljøet. Bekræftelse af CE-overensstemmelsen kan ses i supportafsnittet på Sagemcom webstedet eller den kan fås fra følgende adresse: Sagemcom Broadband SAS - Customer relations department 250 route de l Empereur Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE Copyright Sagemcom Broadband SAS Alle rettigheder forbeholdes Sagemcom er et registreret handelsmærke. Denne "HD TV" tv-optager overholder minimumskravene for "HD TV". "HD TV"-logoet er et handelsmærke, der tilhører EICTA. HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface er handelsmærker eller registrerede handelsmærker tilhørende HDMI Licensing LLC. DTS er et registreret handelsmærke tilhørende Digital Theater Systems, Inc. Macrovision er et registreret handelsmærke tilhørende Macrovision Corp. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-d-symbolet er handelsmærker tilhørende Dolby Laboratories. Note om Macrovision Copyright Dette produkt indeholder copyright-beskyttelsesteknologi, der er beskyttet af USA patenter og andre intellektuelle ejendomsophavsrettigheder. Brug af denne copyright-beskyttelsesteknologi skal tillades af Macrovision Corporation og er kun beregnet til hjemmebrug eller anden begrænset visning, med mindre andet er tilladt af Macrovision. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt. Har du eller din lokale forhandler tjekket dit postnummer for modtagelse? Telefonnummeret til din lokale forhandler er på din kvittering. Bemærk venligst: For at kunne modtage digitalt signal af god kvalitet kan det være, at du skal opgradere din antenne. 2

3 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 3 Mercredi, 1. septembre :01 09 RT HD Boxer Indhold 1. Sikkerhedsforskrifter... 5 Hvor skal du placere din optager?... 5 Advarsler og sikkerhedsforskrifter... 5 Batterier... 6 Forstyrrelser... 6 Harddisk... 6 USB-lagringsenheder (Vid aktiverad USB / mjukvaru-beroende)... 6 Rengøring af optageren Miljø... 7 Forklaring af de mærker, der findes på produktet og emballagen... 7 Genbrug og bortskaffelse af produktet... 7 Europæisk direktiv for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)... 7 Direktiv til begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektronisk udstyr (ROHS)... 8 Optagerens strømforbrug Produktoversigt... 9 Pakkens indhold... 9 Digitalboxens frontpanel Digitalboxens bagpanel Fjernbetjening Batterier Tilslutninger Tilslutning til jordbaseret antenne Standard udendørs antenne...12 Indendørs antenne...12 Tilslutning til antennen...13 Tilslutning til tv-apparatet Tilslutning til et High-Definition tv-apparat ved brug af en HDMI-ledning...13 Tilslutning til et tv-apparat med standard Definition...14 Tilslutning til en VCR/DVD-optager Tilslutning til en hjemmebio Tilslutning til et hi-fi-apparat Opsætning af indstillinger Valg af sprog Valg af land Videoindstillinger Oprettelse af forældrelås Installation af kanaler Daglig brug Valg af tv-kanal Brug af knapperne PROG+ og PROG-, eller knapperne Brug af kanallisten Felt med programoplysninger Detaljeret programinformation Valg af radiokanal Justering af lydstyrken Ændring af favoritlisten Midlertidigt valg af lydsprog og undertekster Aktivering og brug af lydbeskrivelse Tekst-tv Midlertidigt valg af visningsformater Elektronisk programguide Direkte sending/tidsforskudt tilstand Pause/Afspilning Spole tilbage Hurtigt frem Stop Optagelser Direkte optagelse (direkte eller tidsforskudt program) Optagelse, som programmeres via menuen Manuel programmering af optagelse Håndtering af programmerede optagelser Programmering af en optagelse fra den elektroniske programguide Optagelsestyper: Timer eller Program Programmering af en optagelse med den elektroniske programguide Optagelsesliste Adgang til låste optagelser

4 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 4 Mercredi, 1. septembre :01 09 Digitalbox med optagefunktion Håndtering af optagelseslisten Sådan vælger du optagede programmer...30 Sortering af optagelser...30 Sådan opretter du mapper...30 Sådan sletter du optagelser...31 Sådan flytter du optagelser...31 Sådan ændrer du navn på en optagelse...31 Sådan sammenføjer du optagelser Installationsmenuer Ikoner Brugerindstillinger Valg af sprog...33 Indstilling af brugerindstillinger...34 Funktioner for låsning og forældrekontrol...35 Sådan ændres adgangskoden til forældrekontrol...35 Oprettelse og håndtering af favoritlister Optagerindstillinger Kanalsøgning...37 Manuel kanalsøgning...37 Billedindstillinger...38 Lydindstillinger...38 Nulstilling af optageren...39 Informationsmenu Oplysninger om antennesignal...39 Oplysninger om optageren...40 Oplysninger om harddisk...40 Oplysninger om programkort Fejlfinding Brug af optageren Opdatering af software Kundesupport Garanti Specifikationer

5 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 5 Mercredi, 1. septembre :01 09 RT HD Boxer 1. Sikkerhedsforskrifter Brug af optageren er underlagt sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugerne og deres omgivelser. Hvor skal du placere din optager? For at sikre at din optager fungerer korrekt, skal du: placere den indendørs i ly for torden, regn og direkte sollys, placere den på et sted, som er tørt og har god luftudskiftning, holde den væk fra varmekilder, som varmeelement, stearinlys, lamper osv. beskytte den mod fugt, placere den på et stabilt underlag, hvor den ikke kan falde ned, og hvor den er uden for børns rækkevidde, undgå at placere noget oven på optageren (som kunne begrænse luftudskiftningen): ventilationsåbningen på ydersiden beskytter optageren mod overophedning. Hvis du stiller optageren i et skab, skal der være mindst 10 cm på hver side og 20 foran og bagved optageren. tilslutte den direkte til stikkontakten med de medfølgende kabler, kontakten skal være i nærheden af optageren og let at komme til. Vi anbefaler ikke, at du anvender en forlængerledning med flere stik. Advarsler og sikkerhedsforskrifter ÅBN ALDRIG OPTAGEREN ELLER STRØMADAPTEREN! DU RISKERER AT FÅ ELEKTRISK STØD. Anvend kun den strømadapter, der blev leveret sammen med optageren, til tilslutning til en stikkontakt. Det kan være farligt at gøre det på anden måde. Som en sikkerhedsforanstaltning kan strømadapteren ved fare fungere som en nødstrømafbryder for 230V strømmen. Derfor er det vigtigt, at du tilslutter optageren til en stikkontakt, der er i nærheden, og som er let tilgængelig. Du skal tilslutte strømadapteren til optageren, inden du tilslutter strømadapteren til stikkontakten. Optageren skal anvendes inden for et temperaturområde på mellem 0 C og 40 C. For at undgå kortslutning (fare for brand eller stød) skal du ikke udsætte modtageren for fugt. Undgå at stille genstande, der indeholder væske (f.eks. en vase), på apparatet. Undgå at sprøjte vand på optageren. Hvis du spilder vand i optageren, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten og kontakte leverandøren. Sørg for, at ingen væske eller småting falder ned i modtageren gennem ventilationshullet. Undgå at tilslutte optageren, straks efter at den har været udsat for store temperaturskift. Optageren skal frakobles strømtilførslen (ved stikkontakten eller ved bagpanelet), inden du foretager ændringer på tv, video eller antenne. Vi anbefaler, at du tager antennen ud, hvis det bliver uvejr. Selv om modtageren og tv'et er taget ud af stikkontakten, kan et lynnedslag stadig beskadige dem. Kun fagfolk godkendt af producenten må reparere optageren. Hvis ikke sikkerhedsreglerne bliver fulgt, kan garantien ophøre. 5

6 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 6 Mercredi, 1. septembre :01 09 Digitalbox med optagefunktion Batterier Små børn kan nemt sluge batterier. Lad ikke små børn lege med fjernbetjeningen. For at undgå skader på fjernbetjeningen skal der kun anvendes lignende batterier af tilsvarende type. De batterier, der følger med enheden, kan ikke oplades. Forstyrrelser Anbring ikke modtageren i nærheden af udstyr, der kan forårsage elektromagnetisk forstyrrelse (f.eks. højttalere). Dette kan påvirke modtagerens funktion og forvrænge billede og lyd. Harddisk Apparatet indeholder en harddisk. USB-lagringsenheder (Vid aktiverad USB / mjukvaru-beroende) Vent med at frakoble lagringsenheder, indtil optageren er gået i standby-tilstand. Ellers kan du miste data eller beskadige din lagringsenhed. Rengøring af optageren Optagerens ydre kasse kan rengøres med en blød, tør klud. Anvend ikke en skuresvamp, skurepulver eller rengøringsmiddel, som f.eks. alkohol eller terpentin, eftersom de kan beskadige optagerens udseende. 6

7 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 7 Mercredi, 1. septembre :01 09 RT HD Boxer 2. Miljø Det er vigtigt for Sagemcom at passe på miljøet. Det er vores ønske at gøre brug af systemer, som er miljøvenlige, og derfor har producenten besluttet at integrere miljøudvikling i livscyklussen for deres produkter, fra fremstilling til bestilling, anvendelse og bortskaffelse. Forklaring af de mærker, der findes på produktet og emballagen Mærket med skraldespanden med kryds over, der findes på produktet eller tilbehøret, betyder, at når produktet skal smides væk, må det ikke komme blandt almindeligt husholdningsaffald, men skal i stedet sendes til genbrug. Mærket med pilene rundt i en cirkel betyder, at pakken kan genbruges, og at den ikke må komme i almindeligt husholdningsaffald. Det grønne mærke betyder, at der er betalt et økonomisk tilskud til den godkendte nationale genbrugs- og genvindingsorganisation. Mærket med de tre pile, der findes på plastdelene, betyder, at de kan genbruges og ikke må komme i almindeligt husholdningsaffald. Genbrug og bortskaffelse af produktet For at hjælpe med genbrug skal du respektere de regler, der gælder for denne type af affald. Hvis produktet indeholder batterier, skal de indsamles på genbrugspladserne. I henhold til de europæiske bestemmelser skal produkter, der tilhører gruppen for elektriske og elektroniske produkter ( ), indsamles til genbrug: På de lokalt tilgængelige steder (genbrugsstationer, genbrugscentraler, mm.), Hos forhandlerne, hvor du køber lignende udstyr. Dette er dit bidrag til at genbruge og opgradere elektrisk og elektronisk affald, der kan påvirke miljøet og sundheden. Europæisk direktiv for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) I sammenhæng med miljøvenlig udvikling anbefales det at mindske affald ved at genbruge, genudvinde, kompostere og udvinde energi. For at opfylde dette krav, der gælder for elektriske og elektroniske apparater solgt efter 13/08/2005, tages optageren retur uden omkostninger og genbruges af distributøren af det elektriske eller elektroniske udstyr, begrænset til den mængde og de typer af udstyr, de har solgt. Udstyr, der indeholder stoffer, der er potentielt farligt for menneskers sundhed og omgivelser, vil blive indvundet igen. 7

8 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 8 Mercredi, 1. septembre :01 09 Digitalbox med optagefunktion Direktiv til begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektronisk udstyr (ROHS) Din optager og batterierne deri opfylder kravet i direktivet, der gælder for RoHS farlige stoffer som bly, kviksølv og kadmium anvendes ikke. Dette mindsker risikoen for miljøet og eventuelle risici for personalet på genbrugsstationerne. Batterierne i fjernbetjeningen er nemme at udskifte. Bemærk: Når batterierne i fjernbetjeningen er brugt op, skal de lægges i særlige beholdere på genbrugspladserne og ikke i husholdningsaffaldet. Optagerens strømforbrug For at mindske strømforbruget i modtageren anbefaler vi, at du skifter til standby-tilstand, når du ikke anvender den. Vi anbefaler, at du slukker for modtageren eller tager den ud af stikkontakten, hvis du ikke skal anvende den i en længere periode. 8

9 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 9 Mercredi, 1. septembre :01 09 RT HD Boxer 3. Produktoversigt Med denne High Definition digital tv-optager kan du se og optage alle de kanaler, der er tilgængelige i dit geografiske område (abonnemangsberoende). Pakkens indhold Dit nye udstyr indeholder: Element Beskrivelse 1 1 High Definition digital tv-optager (DTR) 2 1 strømforsyningsenhed (strømadapter og strømledning) 3 1 fjernbetjening med 2 batterier (AAA) 4 1 HDMI-ledning for tilslutning til et High Definition tv-apparat. 5 brugervejledning 9

10 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 10 Mercredi, 1. septembre :01 09 Digitalbox med optagefunktion Digitalboxens frontpanel Element Beskrivelse Element Beskrivelse 1 Kortlæser 5 P- Skift kanal (ned) 2 USB-port (till fremtidig brug / EJ AKTIV) 6 Standby-knap 3 Statusindikator Sætter optageren i standbytilstand/tager optageren ud af standby-tilstand (tryk og slip) Genstarter optageren (tryk og hold nede i 5 sek.) 4 Digitalt display Viser klokken, når optageren er i standby. Viser programnummer, når optageren er tændt. Viser harddiskaktivitet (optagelse i gang, programafspilning, ) 7 P+ Skift kanal (op) Digitalboxens bagpanel Element Beskrivelse Element Beskrivelse 8 Stik til strømforsyningsenhed 12 SCART-stik (til TV eller VCR/DVD) 9 HDMI digital video audio-stik 13 Antenneindgang 10 Analoge audiostik (til hi-fi-enhed) 14 Antenneudgang 11 Digitalt audio-stik (S/PDIF) 10

11 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 11 Mercredi, 1. septembre :01 09 RT HD Boxer Fjernbetjening Knap(-per) 1 2 Beskrivelse Sætter optageren i standby-tilstand/tager optageren ud af standby-tilstand. Adgang til kanaler og forskellige on-screenindstillinger 3 Viser den elektroniske programguide (EPG) 4 Tænd/sluk for lyden 5 Justerer lydstyrken 6 Adgang til menuer 7 Flytter rundt på en side eller i menuer 8 Viser kanallisten, bekræfter et valg 9 Går tilbage til forrige kanal, skærm eller tilstand 10 Vælger undertekster 11 Denne tast er som standard deaktiveret. Den bliver aktiv, når Lydbeskrivelse er aktiveret i dine Brugerindstillinger, og giver i så fald mulighed for at indstille Lydbeskrivelsen på det aktuelle program (se Valg af sprog, side 33). 12 Viser programinformation og indstillinger 13 Skifter kanal Ændrer størrelsen på billede (hvis tv-apparatet er tilsluttet via HDMI). On-screen indstillinger (MHEG, tekst-tv-sider og menu) Batterier 16 Åbner optagelseslisten 17 Går ud af en skærm, en tilstand 18 Viser tekst-tv-sider, når de er tilgængelige 19 Skifter fra tv-tilstand til radio-tilstand 20 Spring tilbage/spol tilbage/hurtigt frem/spring frem 21 Stop/Afspil/Pause Starter optagelse straks, Programmerer en 22 optagelse fra elektronisk programguide (EPG) Der er ingen knapper uden funktion på dette produkt. Fjernbetjeningen bruger to batterier (AAA). Tegningen i batterirummet angiver, hvordan de skal installeres. De batterier, der følger med enheden, kan ikke oplades. 11

12 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 12 Mercredi, 1. septembre :01 09 Digitalbox med optagefunktion 4. Tilslutninger Inden du tilslutter din optager: Kontroller, at du har modtaget alle delene (se Pakkens indhold, side 9). Sørg for, at de apparater, der skal tilsluttes hinanden (optager, tv, video ), er frakoblet, inden du foretager nogen tilslutninger. Kontroller, at der er adgang til jordbaseret digitalt tv (DTT) i dit område. Tilslutning til jordbaseret antenne Du får meget ofte den bedste modtagelse ved blot at justere din antenne. Du kan også tilslutte en indendørs antenne til dit system. Hvis du ønsker flere oplysninger, bedes du kontakte en specialiseret forhandler. Standard udendørs antenne Det anbefales at bruge en udendørs tagantenne, der er beregnet til at modtage VHF-kanaler (6 til 11) og UHF-kanaler (21-69). Bemærk dog: Hvis bygningen er udstyret med en gammel antennemodel, kan det være svært, ja endog umuligt at modtage digitale kanaler. Problemet kan kun løses ved at udskifte antennen. Hvis bygningen er udstyret med en almindelig antenne, som indeholder selektive filtre beregnet til analoge kanaler, vil modtagelsen højst sandsynligt heller ikke fungere korrekt. Hvis det er tilfældet, bliver du nødt til at kontakte bygningsadministratoren. Nogle antenner, der vender mod en analog tv-sender, skal justeres, så de vender mod en digital tvsender. Hvis du støder på problemer, kan du også prøve at placere antennen i forskellige højder. Indendørs antenne Under gode modtagerforhold er denne antennetype tilstrækkelig. Her er nogle nyttige tips: Brug en antenne, der er beregnet til at modtage kanaler 6 til 11 og 21 til 69. Installer antennen tæt ved vinduet og direkte mod den digitale tv-sender. Brug en antenne med forstærker, hvis det er muligt. Optageren kan levere fjernstrømforsyning til din indendørs antenne (se Oplysninger om antennesignal, side 39). 12

13 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 13 Mercredi, 1. septembre :01 09 RT HD Boxer Tilslutning til antennen 1. Sæt antennekablet (medfølger ikke) i ANTENNA IN indgangsstikket på din optager. 2. Du kan tilslutte RF-udgangsstikket på din optager til antenneindgangen på fjernsynet eller til VCR/DVDoptageren (kabel medfølger ikke). Tilslutning til tv-apparatet Tilslutning til et High-Definition tv-apparat ved brug af en HDMI-ledning 1. For at få de flotte billedkvalitet ved High Definition skal du tilslutte HDMI-stikket på din optager til HDMIstikket på din fladskærm (kabel medfølger). 2. Hvis du vil tilslutte andre enheder til optageren (VCR, hjemmebiograf ), henvises du til de følgende sider. 3. Tilslut strømadapteren til strømkablerne. Derefter tilsluttes strømkablet til 12 V stikket på optageren. 4. Sæt strømkablet i stikket i væggen. 13

14 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 14 Mercredi, 1. septembre :01 09 Digitalbox med optagefunktion Tilslutning til et tv-apparat med standard Definition 1. Du skal tilslutte tv-apparatet til optageren ved brug af SCART-stikket (kabel medfølger ikke). 2. Hvis du vil tilslutte andre enheder til optageren (hjemmebiograf ), henvises du til de følgende afsnit. 3. Tilslut strømadapteren til strømkablerne. Derefter tilsluttes strømkablet til 12 V stikket på optageren. 4. Sæt strømkablet i stikket i væggen. Tilslutning til en VCR/DVD-optager Se tegningen nedenfor for tilslutning af din optager til en VCR/DVD-optager. Bemærk Hvis VCR/DVD-optageren har mere end ét SCART-stik, skal du vælge TVeller EXT1-stikket. 14

15 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 15 Mercredi, 1. septembre :01 09 RT HD Boxer Tilslutning til en hjemmebio Visse programmer udsendes med en multikanals digital lyd af høj kvalitet. Tilslutning af optageren til en hjemmebiograf vil give dig en surround-lyd ligesom i en biograf, når du ser disse programmer. Dette kan nemt gøres ved at slutte den DIGITALE LYD-udgang på din optager til den digitale koaksiale lydindgang på din hjemmebiograf ved brug af et koaksialkabel (medfølger ikke). Dolby Digital Plus er en af Dolby Laboratories nyeste innovationer inden for digital lyd af høj kvalitet. Da det er kompatibelt med Dolby Digital systemer, imødekommer det forventningerne fra de mest kræsne seere, og er skalerbar med den mangfoldige verden af tv-indhold, for eksempel High Definition tvprogrammer. Bemærk Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises til følgende websted: Tilslutning til et hi-fi-apparat For at udnytte den digitale lydkvalitet og lytte til radiokanaler med tv-apparatet slukket, skal du blot slutte optagerens højre og venstre lydudgange til aux-indgangen på dit hi-fi-apparat (kabel medfølger ikke). 15

16 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 16 Mercredi, 1. septembre :01 09 Digitalbox med optagefunktion 5. Opsætning af indstillinger Når du har tilsluttet optageren korrekt, skal du foretage den første opsætning af indstillingerne. 1. Tænd for tv-apparatet. 2. Velkomstskærmen vises. Hvis ikke velkomstbilledet vises efter 30 sekunder, skal du skifte tv-apparatet til aux-indgange (HDMI) / SCART), indtil velkomstskærmen vises. 3. Indsæt dit abonnementskort kortlæseren på optageren i pilens retning, med chippen vendende opad (Om abonnemangskort finns). Valg af sprog 4. Vælg sprog med knappen eller. Tryk på for at fortsætte. Valg af land 5. Vælg land med knappen eller. Tryk på for at fortsætte. 16

17 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 17 Mercredi, 1. septembre :01 09 RT HD Boxer Videoindstillinger 6. Vælg de indstillinger, der passer til dine behov. Brug en op- og ned-knap til at fremhæve en indstilling, brug venstre og højre pile til at vælge en værdi. HD-opløsning: Vælg udgangsopløsning for dit HD-tv-apparat (1080i, 1080p, 720p eller 576p). HDMI farve standard: Vælg den HDMI-standard (RGB eller YCbCr), der passer bedst til dit HD tvapparat. Søger efter forhåndsvisning: Vælg visningstilstand for dit standard tv-apparat: 16/9 (widescreen tv), 4/3 (traditionelt tv) eller Auto (programformatet fastholdes - 16:9 eller 4:3). Ændre størrelse på video: Hvis dit standard tvapparat er i format 4/3, skal du vælge den passende størrelse: Pan & Scan eller Letterbox. SCART: Hvis du har tilsluttet dit standard tv-apparat til optageren med et SCART-kabel, skal du vælge tv-tilstand. Hvis du har tilsluttet en VCR/DVD-optager til SCART-stikket, skal du vælge OPTAGER-tilstand. TV SCART: Vælg den videostandard (RGB eller CVBS), der passer bedst til TV/AUX-udgangen. CVBS-standard: Hvis TV SCART er sat til CVBS, vælges den krævede standard (PAL eller SECAM). Tryk på for at fortsætte. Oprettelse af forældrelås 7. Indtast en 4-cifret forældrekode ved hjælp af fjernbetjeningen (0000 accepteres ikke). 8. Gentag indtastningen for at bekræfte den. Tryk på for at fortsætte. Bemærk Forældrekoden anvendes til at spærre adgang til optageren og kanalerne. Sørg for at huske den for fremtidig brug. For aktivering og konfiguration af denne funktion henvises til Funktioner for låsning og forældrekontrol, side 35). Du kan når som helst ændre forældrekoden (se Sådan ændres adgangskoden til forældrekontrol, side 35). 17

18 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 18 Mercredi, 1. septembre :01 09 Digitalbox med optagefunktion Installation af kanaler 9. Optageren søger automatisk efter tilgængelige tv- og radiokanaler. 10.Tryk på for at gemme de fundne kanaler. Bemærk Hvis optageren ikke finder nogen kanaler, bliver du bedt om at justere antennen. Vælg JA for at få vist antennens modtagerstyrke og -kvalitet. Kontroller antennens kabeltilslutninger. Når signalstyrken er tilfredsstillende, trykkes på for at fortsætte med opsætningen af indstillinger. Hvis modtagerstyrken og kvaliteten forbliver utilfredsstillende, kontaktes din antenneinstallatør. Din optager er nu indstillet. Du kan begynde at se og nyde alle dine kanaler. Hvis der opstår problemer, der forhindrer dig i at afslutte opsætningen af indstillinger, bedes du kontakte den lokale tv-udbyder. 18

19 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 19 Mercredi, 1. septembre :01 09 RT HD Boxer 6. Daglig brug Valg af tv-kanal Brug af knapperne PROG+ og PROG-, eller knapperne 0-9 Tryk på PROG+ eller PROG- på din fjernbetjening for at skifte kanal, eller indtaste dens nummer på det numeriske tastatur for at skifte til den ønskede kanal. Brug af kanallisten Tryk på for at få vist kanallisten, vælg din kanal, og tryk derefter på igen for at godkende. Felt med programoplysninger Hver gang du skifter kanal, vises et oplysningsfelt på skærmen. Du kan også få det vist ved at trykke på én gang, mens du ser et program. Visningstiden for feltet kan indstilles i brugerindstillingerne (se Indstilling af brugerindstillinger, side 34). - A : Kanalnummer og navn - B : Programnavn - C : Programmets starttid - D : Tid, der er gået, siden programmet startede - E : Aktuel tid - F : Programmets sluttid - G : Signalstyrke - H : Antal tilgængelige underttekstsprog - I : Tekst-tv tilgængelig - J : Dolby, Dolby + eller DTS lydudgangsinformation - K : Lydbeskrivelse tilgængelig - L : Multilyd tilgængelig - M : Programopløsning - N : Program udsendt i HD - O : Forældrekontrol - P : Favoritliste Bemærk Programinformationens tilgængelighed og nøjagtighed afhænger af tvkanalen. 19

20 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 20 Mercredi, 1. septembre :01 09 Digitalbox med optagefunktion Detaljeret programinformation Hvis du ønsker flere oplysninger om det aktuelle og følgende programmer, kan du trykke på du ser et program, for at få vist det udvidede oplysningsfelt., mens Tryk på / for at se oplysninger om næste/nuværende program. Brug og for at se oplysninger om nuværende/næste program på andre kanaler. Tryk på for at skifte til den valgte kanal. Tryk igen på eller for at skjule oplysningsfeltet. Valg af radiokanal Bemærk Kræver FM udsendelse på DTT nettet for at modtage Radio Kanaler. Spørg din udbyder. Tryk på for at skifte til RADIO-tilstand. Du kan også vælge kanalen ved at trykke på RADIOKANALLISTE. og vælge Brug og for at vælge en radiokanal. Tryk på for at skifte til den valgte kanal. Tryk på for at gå ud af RADIO-tilstand og skifte tilbage til tv-tilstand. Justering af lydstyrken Lydstyrke: Brug VOL+ og VOL- for at skrue op og ned for lyden. Mute-tilstand: Brug til at slå lyden fra. Tryk på den samme knap igen for at slå lyden til igen. Bemærk Disse betjeninger påvirker ikke lyden på scart-stikket, hvis du har sat det i optagerstilstand (se Billedindstillinger, side 38). 20

21 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 21 Mercredi, 1. septembre :01 09 RT HD Boxer Ændring af favoritlisten Du kan oprette og ændre listerne med dine favoritkanaler i menuen FAVORITLISTE (se side 36). Tryk på for at få vist det udvidede oplysningsfelt, hvis du vil skifte fra en kanalliste (inklusive hovedkanallisten) til en anden eksisterende liste. Tryk på den blå knap for at skifte til næste tilgængelige favoritliste. Gentag denne handling, indtil den ønskede favoritliste er valgt, eller vend tilbage til hovedkanallisten. Midlertidigt valg af lydsprog og undertekster Bemærk Alle ændringer sker med det samme. Men midlertidige ændringer beholdes ikke, når du skifter kanal. Tryk på én gang, mens du ser et program for at få vist programoplysningsfeltet. Tryk på feltet med valgmuligheder. for at få vist Du kan også få vist skærmen for lydspor, undertekster eller lydbeskrivelse ved at trykke på. Brug,, eller for at vælge dine indstillinger, og tryk derefter på for at bekræfte. Aktivering og brug af lydbeskrivelse Lydbeskrivelsesfunktionen giver svagtseende en talt beskrivelse af det, der sker på skærmen. Hvis du vil bruge lydbeskrivelsesfunktionen, skal du først aktivere den i Brugerindstillinger (se Valg af sprog, side 33). Programmer, der har denne tjeneste, bliver så udsendt i det valgte sprog, hvis dette er tilgængeligt. Du kan så bruge til midlertidig deaktivering af lydbeskrivelsen, skift af sprog og justering af lydstyrken for lydbeskrivelsen. Bemærk venligst, at knappen aktiveret i brugerindstillingerne. kun reagerer, hvis lydbeskrivelse er 21

22 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 22 Mercredi, 1. septembre :01 09 Digitalbox med optagefunktion Tekst-tv Du kan vælge blandt valgmulighederne for tekst-tv, hvis din programleverandør tilbyder denne tjeneste. Tryk på knappen på din fjernbetjening, for at komme til tekst-tv-tilstanden. Tryk igen på samme knap, hvis du ønsker tekst-tv på gennemsigtig baggrund. For at gå ind på tekst-tv-siderne, skal du bruge talknapperne eller de farvede knapper. Tryk på for at gå ud af tekst-tv-tilstand. Midlertidigt valg af visningsformater Bemærk Alle ændringer sker med det samme. Men midlertidige ændringer beholdes ikke, når du skifter kanal. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har tilsluttet optageren til et HD tvapparat via HDMI-stikket. Tryk på knappen for at skifte mellem de visningsformater, der er tilgængelige for det program, du ser: 4/3, 14/9 zoom, 16/9 zoom eller Fuld skærm. Elektronisk programguide Den elektroniske programguide viser programoplysninger for alle tilgængelige kanaler (afhængigt af de oplysninger, der gives fra tv-kanalerne). Du kan også optage programmer direkte fra den elektroniske programguide (se Programmering af en optagelse fra den elektroniske programguide, side 27). Tryk på for at gå ind i den elektroniske programguide. Du kan også komme til den ved at trykke på og vælge ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE. Den elektroniske programguide viser programoplysninger for alle tilgængelige kanaler. 22

23 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 23 Mercredi, 1. septembre :01 09 RT HD Boxer Du kan skifte mellem visningsmåderne Oversigt og Liste ved at bruge den røde Oversigttilstand knap. Visning af aktuel kanal Oplysninger om det valgte program Liste over tilgængelige kanaler Programoversigt sorteret efter kanal indenfor det valgte tidsrum Listetilstand Visning af aktuel kanal Oplysninger om det valgte program Liste over tilgængelige kanaler Kommende programmer på den valgte kanal Som hjælp ved navigering i den elektroniske guide viser en lodret linje den aktuelle tid i oversigtstilstanden Der findes følgende valgmuligheder: Hvis du vil vælge en kanal/et program, skal du anvende knapperne,, eller. Du kan også indtaste kanalnummeret direkte med fjernbetjeningen. Hvis du vil se detaljerede oplysninger om et program, skal du markere det, og trykke på. Hvis du vil zappe til en valgt kanal, skal du vælge den og trykke på. Hvis du vil springe til næste/forrige dag, skal du trykke på knappen /. For at optage et program samtidig med at det bliver udsendt, skal du vælge det og trykke på knappen (se Programmering af en optagelse fra den elektroniske programguide, side 27 for flere oplysninger om denne funktion). For at programmere optagelse af et fremtidigt program, skal du vælge det og trykke på den grønne knap (se Programmering af en optagelse fra den elektroniske programguide, side 27 for flere oplysninger om denne funktion). For at se de tilgængelige oplysninger om en bestemt programkategori på alle kanaler, skal du trykke på den blå knap og vælge den kategori, du ønsker oplysning om (f.eks. : nyheder). Du kan også søge efter et bestemt program ud fra dets kategori eller titel. For at åbne denne søgefunktion skal du trykke på den gule knap. Du kan når som helst gå tilbage til oplysning om det aktuelle program og kanal ved at trykke på knappen. Tryk på knappen for at gå ud af den elektroniske programguide. 23

24 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 24 Mercredi, 1. septembre :01 09 Digitalbox med optagefunktion Direkte sending/tidsforskudt tilstand Optageren gemmer automatisk de seneste minutter af kanalen, der vises (sidste 60 til 120 minutter afhængigt af signalegenskaberne). Denne tidsforskudte tilstand gør det muligt at standse en direkte visning, spole tilbage og se programmet igen i tidsforskudt tilstand. Tryk på,, og for at komme til tidsforskudt optagelse. Et felt med tiden for Tidsforskudt/Direkte tid vises på skærmen. Pause/Afspilning Du kan standse midlertidigt midt i et program uden at miste fortsættelsen ved at trykke på knappen. For at genoptage det aktuelle program, hvor du afbrød, skal du trykke på knappen. Spole tilbage Du kan spole tilbage ved at trykke på knappen. Når du gør det, vil du se, at tidsforskellen mellem Tidsforskudt/Direkte sending bliver større. Hvis du trykker flere gange på knappen, kan du øge hastigheden for tilbagespoling (op til 300 gange normal hastighed). Det er derfor muligt at spole 1 eller 2 timer tilbage. Bemærk, at hvis du vil gøre det, skal du have set det aktuelle program i mindst den tid, du spoler tilbage. Hurtigt frem Du kan spole hurtigt frem ved at trykke på knappen. Når du gør det, vil du se, at tidsforskellen mellem Tidsforskudt/Direkte sending bliver mindre. Hvis du trykker flere gange på knappen, kan du øge hastigheden for spoling frem (op til 300 gange normal hastighed). Hvis du fortsætter med hurtig fremspoling, kommer du til sidst til direkte sending. Stop Du kan altid forlade den tidsforskudte tilstand og gå tilbage til direkte sendingen. Tryk på knappen for at gøre det. 24

25 LU C RT HD Boxer_DAN.book Page 25 Mercredi, 1. septembre :01 09 RT HD Boxer 7. Optagelser Optagelseskapaciteten på din optager afhænger af det valgte program. En times optagelse kræver i gennemsnit diskplads på fra 1 GB (SD-program) til 2,5 GB (HD-program). Det er muligt at: optage et program, mens du ser et andet, optage to programmer, mens du ser et af dem. På samme tid er det muligt at: se et program i tidsforskudt tilstand, mens du optager et andet program, se et optaget program, mens du optager et eller to programmer. Direkte optagelse (direkte eller tidsforskudt program) Hvis du skal optage et program, der sendes direkte, skal du vælge kanalen og trykke på. Navnet på den kanal, du optager på, vises på skærmen. Optageren optager som standard programmet indtil dets programmerede sluttidspunkt. Du kan derfor skifte kanal, uden at det påvirker optagelsen. Hvis du vil begrænse tilgængeligheden til optagelsen ved at låse den, skal du efter at have trykket på trykke på knappen, derefter på knappen. I feltet med valgmuligheder skal du trykke på JA for at låse. Den låste optagelse bliver derefter skjult på optagelseslisten, og adgangen til den kræver adgangskoden for forældrekontrol (se Adgang til låste optagelser, side 29). Tryk på for at stoppe en optagelse. Du kan ligeledes, hvis du beslutter at optage et program, som du har set i et stykke tid (1 til 2 timer maks.), gå ind i tidsforskudt tilstand ved brug af,, og, og derefter trykke på, når du vil starte optagelsen. Bemærk Bemærk, at når du trykker flere gange på knappen, kan du vælge en optagelsestid i intervaller på 30 minutter med en maksimal varighed på 4 timer (afhængigt af softwareversionen). Du kan derefter sætte optageren på standby: Optagelsen standser automatisk ved slutningen af optagelsestiden. Når der optages i tidsforskudt tilstand, kan optageren tilføje et par sekunder til videoen i begyndelsen. Når først optagelsen er startet, kan du ikke mere spole tilbage til før starttidspunktet. 25

DTR 94000TA HD JORDBASERET OPTAGELSE DIGITAL-TV-MODTAGER MED HARDDISK OG DOBBELT MODTAGER BRUGERVEJLEDNING DANSK. Softwareversion 0.2.

DTR 94000TA HD JORDBASERET OPTAGELSE DIGITAL-TV-MODTAGER MED HARDDISK OG DOBBELT MODTAGER BRUGERVEJLEDNING DANSK. Softwareversion 0.2. LU 253148458-D DTR94000TA_DANOIS.book Page 1 Vendredi, 29. janvier 2010 3:54 15 JORDBASERET OPTAGELSE DIGITAL-TV-MODTAGER MED HARDDISK OG DOBBELT MODTAGER DTR 94000TA HD Softwareversion 0.2.0 og nyere

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning Digitalt kabel-tv Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager med harddisk Dansk installationsvejledning Oversigt over din fjernbetjening STB: Til betjening af tv-modtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4 Brugervejledning HD 104 C Digital HDTV-box til kabel-tv MPEG2 / MPEG4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer HDTV-boxen. Æsken skal indeholde: 1 digital

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning HD. Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4

Brugervejledning HD. Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4 Brugervejledning HD Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontrollér, at pakkens indhold er komplet, før du monterer tv boxen. Æsken skal indeholde: 1 digital HDTV box 1 fjernbetjening

Læs mere

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde:

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning Sådan bruger du bredbånds-tv Brugervejledning Om TV og Film Kom nemt i gang med TV og Film leje og få adgang til et bredt udvalg af film, underholdning, nyheder og sport fra de bedste danske og internationale

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv. Sådan kommer du i gang helt enkelt KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.dk www: boxertv.dk BOXER

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola fjernbetjening...

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012658. Brugervejledning. Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012658u1dk

OneRemote INT Converter. Type 30012658. Brugervejledning. Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012658u1dk OneRemote INT Converter Type 30012658 Brugervejledning Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager B&O styret 30012658u1dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille OO OK Q*1 Guide E*1 Back W*1*2

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager Indhold Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager 305207, 305208 Vejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generel vejledning... 3 Hjælp os med at beskytte miljøet... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere