Internetbaseret indkøb - et undervisningsnotat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internetbaseret indkøb - et undervisningsnotat"

Transkript

1 Internetbaseret indkøb - et undervisningsnotat Morten Rask INTRODUKTION...2 NYE ORGANISATORISKE PROCESSER OG DEN NYE VIRKELIGHED I INDKØB...4 SCM OG NYORIENTERINGEN AF INDKØB NOGLE KONCEPTER OG KONSTATERINGER...5 SCM GRÆNSEFLADEN TIL LEVERANDØRMARKEDET...8 Implementering af nøgleindkøber i indkøbsfunktionen...9 Brugen af tvær-organisatoriske og -afdelings arbejdsgrupper...13 Indkøbsafdelingens forandrede strategiske betydning og færdighedsprofil...14 NYORIENTERING OG NYE SAMARBEJDSFORMER SAMMENFATNING...15 INDKØBSFUNKTIONENS ANVENDELSE AF INTERNET...16 INTRODUKTION OG METODEMÆSSIGE OVERVEJELSER...17 Forforståelsen...17 Forståelsen...19 Efterforståelsen...23 ANVENDELSEN AF INTERNET-GRÆNSEFLADERNE OG TRANSFORMATIONSPROCESSERNE...25 Anvendelse af Web-baserede grænseflader ved søgning, evaluering og operationel integrering af ukomplicerede produkter leveret af forsynere...26 Anvendelsen af Web-baserede grænseflader overfor partnere i.f.m. søgning/evaluering og operationel integration...29 Erkendelse af og forsøg på at løse problemstillingerne ved Internetsøgning...35 Anvendelse af Postbaserede grænseflader overfor partnere i.f.m operationel integration...38 Anvendelse af dialog-baserede grænseflader til fælles produktudvikling...42 Ledelsens politik for anvendelse af Internet som grænseflade overfor partnere...43 ANVENDELSE AF INTERNETTET TIL SØGNING OG EVALUERING AF LEVERANDØRER...45 Søgning af forsynere udfra kvantitative og partnere udfra kvalitative kriterier...46 Anvendelse af Internettet ved lav og høj teknisk og kommerciel produktkompleksitet...48 INTERNETTET ØGER DEN OPERATIONELLE INTEGRATION AF LEVERANDØRER...50 Partnere er det primære fokus...51 Koordinationsomkostningerne falder og kommunikationshyppigheden stiger...52 Informationsdelingen og switching costs stiger...54 INTERNET ÆNDRER AFSTANDSOPLEVELSEN...55

2 Nye ledelsesformer udvikles omkring indkøbsløsninger for individuelle leverandører...55 Sproglige kompetencer og kulturforståelse udvikles...56 DELKONKLUSION...57 Internetgrænseflader som katalysator for transformationsprocesserne...57 REFERENCER...62 Introduktion Undervisningsnotatet handler om købssiden af e-handlen, altså om de organisatoriske processer, der finder sted i den købende organisation, når den ønsker at opbygge købscentre på Internettet, og endelig hvad virksomhederne får ud at bruge Internettet som en infrastruktur for indkøbsfunktionen. I første del af undervisningsnotatet om de nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb lærer vi en ny social grænseflade til leverandørmarkedet at kende. Denne nøgleindkøber er en aktør, som i en supply chain management kontekst bliver i stand til at etablere ansigt-til-ansigt relationer. Dette er udgangspunktet for at forstå, hvorledes indkøbsfunktionen anvender Internettet til at håndtere de interorganisatoriske relationer. Det handler den anden del af undervisningsnotatet om, hvor det centrale i forståelsen er anvendelsen af Internettet som infrastruktur for indkøbsfunktion. Budskabet er, at de forskellige Web-grænsefladers anvendelse afhænger af virksomhedens situation, hvor Internettet øger den operationelle integration såvel som anvendes til søgning og evaluering af leverandørerne. Dette betyder samlet, at afstandsoplevelsen ændres. Endelig reflektere konklusionen over dette og med henvisning til det næste undervisningsnotat, hvad betydning det har for leverandørerne, når de ønsker at opbygge Internetbaserede salgscentre. I løbet af 2000 er den danske debat (Baadsgaard, 2000; Holme & Dalby, 2000; Sommer, 2000) begyndt at fokusere på brugen af Internettet i danske virksomheders indkøbsprocesser. Denne proces undersøgte jeg sammen med Poul H. Andersen i slutningen af 1999 og i starten af år 2000, hvor vi via interview af indkøbsansvarlige i 15 danske industrivirksomheder, undersøgte deres opfattelse af fremtidige krav til underleverandørernes IT-kompetence. Disse interviewede virksomheder var strategiske udvalgt for at dække tydelige adskilte industrielle sektorer ifølge industrisektor taksonomien, som er udviklet af Pavitt (1984). Resultater fra denne undersøgelse er bl.a. offentliggjort i Andersen og Rask (2001) og er blevet præsenteret på workshops og seminarer 1. Dette arbejde danner ligeledes baggrund for undervisningsnotatet. I en dansk kontekst er case-virksomhederne relativt store med 400 eller flere ansatte. Den relative høje eksportandel såvel som andelen af udenlandske leverandører viser, at virksomhederne har en international orientering. Desuden udgør indkøbte varer ca. halvdelen af virksomhedernes produkters kostpris, hvilket indikerer, at indkøbsfunktionens arbejde ikke er uden betydning, da besparelser på indkøbte varer har en relativ stor betydning for dækningsbidragets størrelse. En 1 International Virksomhedsøkonomi, Aalborg Universitet,10. marts Department of Marketing, University of Rhode Island, USA, 13. april Institut for Produktion, Aalborg Universitet, 7. maj th Workshop on Interorganisational Research, Trondhjem, Norge, 18.august 2000

3 lignende undersøgelse (Christensen, Anderson, & Blenker, 1992) blev gennemført i starten af 90 erne, hvor medianen af outsourcingsgraden var ca. 40%. Da nærværende studies median af indkøbte varers andel af produktets købspris er på 50%, er nærværende studie ikke helt urealistisk. Tabel 1: Case-virksomhedernes demografi Eksportandel Andel af udenlandske leverandører Indkøbs andel af produktets kostpris Omsætning i millioner kr. Medianen af alle 76% 67% 50% Antal ansatte Medianen af SCM brugere Medianen af SCM ikkebrugere Median af Internet proaktive Median af Internet reaktive 76% 73% 50% % 50% 40% % 75% 50% % 65% 40% De deltagende virksomheder blev opdelt i virksomheder, som eksplicit (under interviewet, i deres missionsbeskrivelse, interne memoer, etc.) gav udtryk for, at de fulgte principperne i Supply Chain Management (SCM). Ni brugere af SCM og 6 ikke-brugere kunne identificeres. Syv proaktive brugere af Internettet blev ligeledes identificeret, hvor de reaktive brugere af Internettet udgjorde 8 virksomheder. De proaktive virksomheder opdeltes efter, at de proaktive anvender Internettet som infrastruktur i indkøbsfunktion, hvilket var baseret på, at de under interviewet fortalte, at de var opmærksomme på den mulige integration af leverandørerne via Internettet og samtidig stillede krav til leverandørerne om en integration via Internettet. Da implementeringen af SCM såvel som Internet i indkøbsfunktionen er en længerevarende proces, må dette case-materiale anses for at fange den organisatoriske dynamik i implementeringen af SCM metoder og Internettet som infrastruktur i indkøbsfunktionen. Denne dynamik afspejles ligeledes i, at ikke alle SCM brugere var proaktive og vice versa. Tabel 1 viser, at der er nogle markante demografiske forskelle af spore mellem bruge af SCM/Internet proaktive på den ene side og ikke-brugere af SCM/Internet reaktive på den anden. Virksomhederne, der bruger SCM såvel som de Internet proaktive virksomheder, har indkøb en anderledes funktion sammenlignet med ikke-brugerne af SCM/de Internet reaktive virksomheder. Indkøbs andel af virksomhedens produkters kostpris er højere for brugere af SCM/Internet proaktive, og indkøbsfunktionen er mere internationalt orienteret selvom den international orientering på salgssiden målt på eksportandelen er lavere sammenlignet med ikke-brugerne af SCM/Internet reaktive. Tabel 1 viser derfor også, at SCM/Internet dedikerede virksomheder i højere grad anvender udenlandske leverandører end virksomheder, som ikke bruger SCM/Internet reaktive. Med andre ord, kan man herudaf udlede, at skabelsen af et globalt leverandørmarked er en tilstrækkelig grund til at indføre SCM principperne/internet som infrastruktur i indkøbsafdelingen. Det kan med andre ord tyde på, at SCM/Internet er en måde, hvor med man udvikler den traditionelle opfattelse af afstande og internationaliseringsmønstre. Tabel 1 viser ligeledes SCM brugerne er overvejende større målt på omsætning og antal ansatte end ikke-brugerne, hvor det er de

4 Internet proaktive virksomheder, som er de mindste sammenlignet med de reaktive virksomheder. Det tyder altså på, at store virksomheder har mere brug for SCM og sværere ved at gennemføre en brug af Internettet som infrastruktur i indkøbsfunktionen. Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Grundlæggende er SCM en fælles betegnelse for et sæt af praktiske metoder i sikringen af en kosteffektivt strøm og beholdning af materialer og færdige produkter fra råvarer til slutbrugerne. Denne fælles betegnelse har sin rod i logistik, hvor man i militæret havde brug for koordinationsmekanismer, til betydningen i dag, hvor SCM har fokus på interorganisatorisk integration. SCM er i dag en metode for skabelse af en fælles forståelse i en gruppe af individer (Møller, 2000). SCM er altså en fælles forståelse af grænsefladen til markedet, som gør aktørerne i stand til at etablere ansigt-til-ansigt relationer. Aktørerne skaber en fælles forståelse af interaktionen. Denne interaktion støttes af sociale regulativer, der gør aktørerne i stand til at sædvanliggøre forretningsgange (Andersen, 1995). Aktørerne oplever at have en fælles virkelighedsbillede. Man kan forvente en yderligere udvikling af indkøbsfunktionen, da SCM indebærer et mere intenst fokus på strategisk indkøb som et ledelsesværktøj til at skabe og tilpasse det relevante leverandørmarkedet til at være købers marked, således at relationerne kan kontrolleres (Semlinger, 1993). Denne standard for interaktion mellem købere og sælgere betyder, at køberne og sælgerne kommer tættere på hinanden og indkøbsfolkene i SCM-dedikerede virksomheder har lettere ved at håndtere de afstande en globalisering af markedet indebærer. Underleverandører, hvis primære konkurrencefordel hovedsageligt lå i deres beliggenhed tæt ved producenten, oplever i disse år, at denne konkurrencefordel forsvinder. Denne udvikling beskrives af koncernchefen for indkøb og leverandørrelationer i Wittenborg, som fremstiller selvbetjeningsautomater til varme drikke og fødevarer: Konkurrencen fra fjerntliggende steder bliver meget større for underleverandørernes vedkommende. Før jul havde vi besøg af en delegation fra jernets arbejdsgivere til et aftensmøde. Jeg præsenterede vores tanker omkring Supply Chain Management. Deres konkrete spørgsmål til en sådan præsentation var selvfølgelig: Hvordan er fynske underleverandører i forhold til andre set med Wittenborgs øjne. Jeg havde lavet nogle trendpile indenfor hvert indkøbssegment (elektronik, stål og plast) og flere af dem pegede nedad... udviklingen er, at brugen af udenlandske underleverandører er i vækst i Danmark. (Morten Nyholm Jensen, Wittenborg) SCM er den teoretiske forforståelse, som nu udfordres. Den tekniske side af det logistiske og transportmæssige beskæftiger jeg med andre ord ikke med. Dette kan virke paradoksalt, da det i julen 1999 var mangler i logistikken, der næsten forårsagede et sammenbrud for e-handelen og skabte dermed øget opmærksomhed omkring sammenhængen mellem e-handel og SCM (Tulip, 2000). Imidlertid beskæftiger denne bog sig ikke med relationer til forbrugeren, men med relationerne mellem virksomheder og her logistik og transport kun er et af de aspekter, og som først bliver aktuel, når produktet er produceret. Her fokuserer vi på indkøberens upstream opgaver, som oftest stopper, når produktet produceres, og indkøberen vil derfor ikke blive involveret i logistiske og transportmæssige problemstillinger. Selv kritikere af SCM litteraturen gør opmærksom på, at vedligeholdelsen af stærke og effektive relationer til leverandørerne og operationel integration på

5 tværs af de organisatoriske grænser, er særlige kvaliteter i SCM princippet (New & Ramsay, 1997). En konsekvens af dette er uklare organisatoriske grænser mellem køber og sælger. Til gengæld medfører SCM principperne om koordinering og integration af produktet fra leverandører til køberen en restrukturering af indkøbsafdelingens rolle i styring af køber/sælger relationerne, hvor især en øget tovejskommunikation er vigtig, da den øger købernes muligheder for at give tilbagemeldinger til leverandørerne såvel som involverer leverandørerne i et arbejde, der øger deres effektivitet (Carr & Smeltzer, 1999). Når virksomheden implementerer SCM opstår nye ansvarsområder og praktiske metoder for indkøbschefen. Større produktions- og produktudviklingsansvar bliver givet til en udvalgt gruppe af strategiske indkøbere og dannelsen af det optimale leverandørbase bliver af afgørende vigtighed. Indkøb spiller en afgørende rolle i en implementeringen og ledelsen af denne proces. Indkøb bliver nødt til at indføre nye metoder og skabe nye opfattelser af grænsefladen mellem købere og sælgere ved integrationen af interne og eksterne produktudviklingsaktiviteter. For den enkelte indkøbschef kan dette ofte være en vanskelig proces, der består af aflæring af gamle metoder og tilpasse sig til nye realiteter. Indtil videre, har opmærksomheden på den interne organisatoriske udfordring været begrænset. Emnet, der her vil undersøges nærmere, er derfor udviklingen af de indkøbsansvarliges jobindhold og arbejdsopgaver i virksomheder, der transformerer deres produktions- og outsourcingsaktiviteter i henhold til SCM principperne sammenlignet med indkøbsansvarlige i andre organisationer. SCM og nyorienteringen af indkøb nogle koncepter og konstateringer Skiftet i leverandørpolitikken hen imod principperne omkring strategisk outsourcing kræver en radikal nyorientering af indkøbsfunktionen; nogle vil endda beskrive dette som et paradigmeskift fra transaktionsorienterede til relationsorienterede processer (Sheth & Sharma, 1997), hvor paradigmeskifte indikerer en radikal ændring af virkelighedsopfattelsen blandt de involverede aktører. Traditionelt set har indkøbsaktiviteterne ikke været et centralt emne på det strategiske niveau for ledelsen, og normalt er kommandovejen mellem indkøbspolitikken og den overordnede virksomhedsstrategi svag. Indkøb har været begrænset til operationelle funktioner som at håndtere ordreafgivelse og lagerstyring, samt at kontrollere leverandørernes leverancer. Således har indkøb ofte været en underafdelingen af produktionsafdelingen. Nyorienteringen indebærer en ledelse af relationerne til leverandørerne som et centralt element i indkøbsfunktionen såvel som i hele virksomhedens forretningsgang. Øget outsourcing medfører en større afhængighed mellem købere og sælgere på alle niveauer i virksomheden. Leverandører overtager produktionsansvaret i køberens fabrik. Uklare organisatoriske grænser mellem køber og sælger bliver resultatet. Beslutninger om lager, produktionsplanlægning og andre administrative aktiviteter sammenkædes, og er forbundet med at fremstillingen af produkter bliver mere og mere indbyrdes afhængige og kræver derfor en øget grad af formidling af information og nye tvær-organisatoriske kommunikationsaktiviteter (Germain, 1997). Internt i organisationen vil udviklingen af tvær-funktionelle aktiviteter være en nødvendighed for at kunne gentænke og integrere indkøbs- og produktionsaktiviteterne i nye former (Monczka & Trent, 1995).

6 Den voksende gensidige afhængighed mellem købere og sælgere øger behovet for interaktion og informationsudveksling. Derfor bliver køber-sælger grænsefladen dramatisk bredere, når ansatte fra forskellige afdelinger i den sælgende og købende organisation er involveret i beslutninger i en mængde af aktiviteter og processer. Ledelsen af et sådant kompliceret net af relationer med vigtige partnere mod en sikring af effektivitet og fremdrift er en udfordring for marketing såvel som for indkøb. I marketing litteraturen har dette været diskuteret som ledelsen af salgs (og købs) grænseflader (Spekman & Johnston, 1986). Denne proces ledes af en person som ofte kaldes for en Key Account Manager, og som er en person, der er ansvarlig for at udvikle relationer med formålet at øge salget og at varetage relationerne til køberen efter et salg har fundet sted (Spekman & Johnston, 1986). På trods af, at denne proces er lige så vigtig for indkøbssiden i en SCM kontekst, er en lignede organisatorisk rolle (så vidt vides) ikke beskrevet i den del af SCM litteraturen, der handler om ledelsen af indkøbsfunktionen. Alligevel må det forventes, at et lignende forbindelsesled er krævet af indkøb i virksomheder, der følger en SCM strategi, når ekstensive kontakter eksisterer både ekstern og internt. Denne person som varetager dette relationsplejende arbejde i indkøb kunne kaldes for Key Supply Puchaser, som altså er en nøgleindkøber, der er ansvarlig for koordineringen af de komplekse mønstre af informationsudvekslinger og formidler kontakter og hjælper til at eliminere barrierer mellem eksterne og interne grupper. Desuden kan man forvente, at udvikling og integration af informations- og kommunikationsteknologier sammen med strategisk vigtige leverandører, bliver et essentielt værktøj for nøgleindkøberen, når hun skal styre leverandørkommunikationen. Brugen af eksterne såvel som interne Internetbaserede grænseflader, EDI og rammesystemer (SAP m.v.) vil søge at strømligne processerne (Evans, Towill, & Naim, 1995; Stump & Sriram, 1997; Yücesan, Wassenhove, & Vos, 1999). Detaljerede informationsmønstre vil afløse sikkerhedslagre i sikringen af en jævn produktstrøm (Stump & Sriram, 1997). Den geografiske spredning af værdikæder vil blot forstørre behovet for en udvidet praksis i anvendelse af kommunikationsteknologi, da globale leverancer øger dette behov, og skubber dermed til denne udvikling (Germain, 1997). Ifølge principperne i SCM vil et intensiveret samarbejde på tværs af inter- og intraorganisatoriske grænser kræve informationsdeling, fælles handlinger og koordinering af forskellige aktiviteter. Afdelingens såvel som organisationens grænser bliver uklare, når leverandøren bliver involveret i produktionsaktiviteter eller i produktudviklingsaktiviteter, hvor ansvaret traditionelt set har været placeret i en enkel afdeling (Heide & John, 1990; Monczka, Trent, & Handfield, 1998). Dette forventes at skabe et organisatorisk pres mellem afdelinger, som traditionel set har haft hver sit ansvarsområde for magtbaser og beslutningsmønstre mellem kommercielle og tekniske ansatte og dette vil medføre, at nye praksiser opstår (Monczka & Trent, 1995). En almindelig brugt praksis i håndteringen af disse mulige koordinations- og kommunikationsaktiviteter er at etablere tværfaglige arbejdsgrupper, der arbejder i relation til leverandørudvælgelse og involverer leverandøren i aktiviteter angående produkt/proces strømligning og/eller udvikling (Katzenbach & Smith, 1993; Monczka et al., 1998). For indkøbsafdelingens reorganisering kan det forventes, at revideringen, udvælgelsen og forhandlingen af og med leverandøren, der før var indkøbsafdelingens ansvar alene, nu vil bliver foretaget i samarbejde med ansatte fra andre afdelinger såvel som tværorganisatorisk med ansatte fra leverandørens organisation. Dette slører eller måske ligefrem udvisker beslutningsansvaret, når indkøbsafdelingen i højere grad rådgiver om en mængde forskellige emner

7 i stedet for at arbejde med en mere afgrænset opgavefordeling. Disse arbejdsgrupper kan forventes at blive en integreret del af organisationens operationelle procedurer. Derfor kan de blive adskilt fra andre former for tværfagligt samarbejde, da de er opgave orienterede arbejdsgrupper, der arbejder på kontinuerlig basis i stedet for at være dem som en gang imellem fungerer som problemløsere. Endvidere vil disse indkøbspersoner deltage i beslutninger om produktion, kvalitetsledelse og produktudvikling, der tidligere blev håndteret af andre afdelinger alene. I relation til disse ændringer oplever indkøbscheferne en ændring af deres ansvarsområder, omkring udvikling internt og ekstern erhvervelse af nye færdigheder hos de ansatte i indkøbsafdelingen. Disse ansattes nye rolle som formidler og mægler mellem eksterne og interne enheder kræver en udvikling af deres tekniske forståelse om produktudvikling og produktion, såvel som en mere kommerciel forståelse af virksomhedens placering i værdikæden og de processer, der foregår heri (Germain, 1997). Endvidere kan det forventes, at den øgede strategiske betydning af indkøb i forhold til virksomhedens samlede strategi vil medføre en udvikling både uformelle og formelle forbindelser mellem indkøbschefen og topledelsen. Yderligere vil de daglige operationelle aktiviteter, som dokumentation, prisforhandling, ordreafgivelse, ordrestyring og lagerkontrol, som tidligere var en central del af den indkøbsansvarliges job, er enten rationaliseret væk eller bliver varetaget af andre (f.eks. den tekniske afdeling eller af leverandøren). Denne proces fremmes yderligere af en øget brug af informations og kommunikations teknologi som et udtryk for en strømligning af informationsdelingen i indkøbs- og materialestyringsprocesser. Tabel 2 nedenfor sammenfatter den teoretiske forforståelse som blev udviklet under og efter interviewrunden med de 15 danske industrivirksomheder. Konstateringerne udgør byggestenene i en nyorientering af indkøb, når man konsulterer SCM litteraturen omkring upstream aktiviteterne i værdikæden, hvor en forfølgelse af SCM strategien skulle betyde, at det er muligt at genfinde de nævnte indikatorer i case-materialet. Tabel 2: En forudsigelsesmatrix for nyorienteringen af indkøb Konstateringer ID Indikatorer 1a Repræsenterer indgangsportalen for en enkelt eller udvalgt gruppe af leverandører til andre afdelinger i den købende organisation Formidler kontakter mellem eksterne og interne grupper SCM brugere Ja SCM ikkebrugere Nej 1. Implementering af nøgleindkøber i 1b Ja Nej indkøbsfunktionen 1c Vedligeholder relationer med udvalgte leverandører Ja Nej 1d Bruger informations- og kommunikationsteknologi i Ja Nej relationen til den operationelle integration 2a Deltager i formaliserede tværorganisatoriske Ja Nej 2. Brugen af tværorganisatoriske arbejdsgrupper på kontinuerlig basis og 2b Deltager i formaliserede arbejdsgrupper på tværs Ja Nej afdelingsmæssige af virksomhedens afdelingen på kontinuerlig basis arbejdsgrupper 2c Involveret I produktudvikling og/eller Ja Nej produktionsmæssige beslutninger 3a Efterspørgsel af et udvidet udvalg af tekniske Ja Nej færdigheder 3b Ja Nej 3. Indkøbsafdelingens forandrede strategiske betydning og færdighedsprofil 3c Efterspørgsel af mere holistisk orienterede og specialiserede ansatte ellers optrænes færdighederne hos de eksisterende ansatte Ordrestyring og lignende dagligdagsopgaver i indkøb vender tilbage til andre afdelinger Ja Nej

8 3d Formelle forbindelser til topledelsen etableres Ja Nej Tabel 2 afklarer hvilke organisatoriske processer indkøbsafdelingen gennemfører, når de arbejder efter en SCM strategi, som her opfattes som en metode som udvikler den traditionelle opfattelse af afstande og internationaliseringsmønstre. Senere i dette undervisningsnotat diskuteres, hvorledes indkøbsfunktionen anvender Internettet til at håndtere de interorganisatoriske relationer. Nu vil vi først fastslå, at SCM skaber en fælles grænseflade til markedet. SCM grænsefladen til leverandørmarkedet Tabel 3 skitserer mønstret af træffere og forbiere i case materialet. Identifikationsnummeret i den første række henviser til konstateringerne (Tabel 2). Den første kolonne angiver de interviewede virksomheder. Den første gruppe af rækker (over den stiplede linje) af SCM-brugere, hvor ikkebrugerne er at finde under den stiplede linje. En celle markeret med (+) tegnet illustrerer en træffer, hvor (-) tegnet illustrerer en forbier. Et (+) tegn er ved en SCM virksomhed et udtryk for, at indikatoren kan genfindes i casebeskrivelsen, hvor et (+) tegn for en virksomhed, der ikke bruger SCM, er et udtryk for at indikatoren ikke kan genfindes i casebeskrivelsen. Disse markeringer er fremkommet ved gennemlæsning af case-materialet (mange gange), og hvor mangler eller uklarheder forekom, blev case-virksomheden kontaktet igen. Case-beskrivelserne er derefter blevet gennemskrevet. De færdige beskrivelser findes i bilagene på den vedlagte Cd-rom (se casebeskrivelser.htm). Tabel 3: Nyorienteringen af indkøb SCM træffere og forbiere Konstatering 1 Konstatering 2 Konstatering 3 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d Træfrate Danfoss % Fritz Hansen % Kansas Weenas % Bang & Olufsen % FFE % Wittenborg % LR af % Nordisk Wavin % Crisplant % Micro Matic LTV % Anonym % Maersk Medical % Chr. Fabers Fabrikker % Terma Elektronik % Gram Equipment % Træfrate 73% 67% 80% 93% 73% 73% 73% 80% 87% 67% 67% Generelt er der en god sammenhæng mellem de beskrevne forudsigelser og casebeskrivelsene. I tre af virksomhederne finder vi dog undtagelserne. Crisplant, en producent af automatiske sorteringsanlæg; Terma Elektronik, som laver radarudstyr og overvågningsanlæg; og

9 Gram Equipment, som fremstiller procesudstyr til produktion af forskellige former for ispinde. Crisplant er startet på en SCM stratgi som dog ikke er fuldt implementeret. Således er samarbejdet omkring de tegningsbestemte varer tættere med nogle underleverandører end med andre. Disse relationer er afhængige af frekvensen af og volumen i samarbejdet. Nogle af dem sender man en ordre en gang imellem, og dem køber man ikke ret meget ved. De andre hvor man køber for 20 millioner...det er klart at der har man et tættere samarbejde og kontrakter og fortæller lidt mere om, hvad man forventer af hinanden...der er nogen (underleverandører) hvor vi decideret...vi kalder det ikke Supply Chain Management, men det er det egentlig aftaler på den facon. (Søren Svendsen, Crisplant) De to andre virksomheder har en vigtig ting tilfælles. De udvikler og producerer begge avancerede, ekstremt kundetilpassede og nøglefærdige løsninger, som bygges op fra grunden. Derfor er deres produktionsteknologi baseret på en projektorienteret organisering, der har en mængde fællestræk med SCM, som indbyrdes afhængige opgaver og tværfaglig dialog mellem afdelingerne. For indkøbsafdelingen er det et spørgsmål om at være involveret i forretningsgangene i en mere interaktiv måde, end det er tilfældet for virksomheder med en mere masseproduktionsorienteret produktionsteknologi. Ved Terma Elektronik er denne interaktivitet tæt forbundet til udvikling af tilpassede leverancer, hvor leverandøren tilfører viden om et konkret produkt. Som logistikchefen siger: Der sker tit det, at vi skal ud at finde de nyeste ting og de nyeste måder at anvende ting på. Så starter vi det op og der kan vi godt skabe en interesse for, at det vi vil som måske er lidt ekstremt, det kan faktisk blive fremtidens produkt. Underleverandørerne kan være drevet af, at vi synes, det er interessant, og at vi er med til at flytte det. At det så ofte er sådan, at de er på markedet med et kommercielt produkt, der udnytter teknologien længe før os, er bare fint for dem og os, for så har de motivationen og viljen til at gå med på det her Jeg plejer at sige, at når B&O køber en million enheder et sted og optimerer på det, så køber jeg 1 million forskellige enheder samme sted, og optimerer på det. (Lars Weibel, Terma Elektronik) Implementering af nøgleindkøber i indkøbsfunktionen I virksomheder, der følger en SCM strategi var forventninger, at nøgleindkøberen varetog det relationsplejende arbejde i indkøb ved at være ansvarlig for koordineringen af de komplekse mønstre af informationsudvekslinger og være formidler af kontakter og at vedkommende ville hjælpe til at eliminere barrierer mellem eksterne og interne grupper samt at bruge informations- og kommunikationsteknologier til styring af leverandørkommunikationen. Denne jobbeskrivelse var bekræftet i mange tilfælde og er godt beskrevet af koncernchefen for indkøb og leverandørrelationer i Wittenborg: Det jeg forsøger at skabe er en aftalt måde at kommunikere med leverandører på og sørge for at bringe udvalgte leverandører tættere sammen med nogen af vores de vigtige funktioner som regel udviklingsfolk som vi prøver at bringe tættere sammen med udviklingsfolk...jeg er en katalysator for en dialog, som helst skal være selvhjulpen. gør jo, at man bliver bundet tættere sammen. I forbindelse med, at man vil have leverandøren til at blive en del af ens egen proces, altså hans proces vil blive en del af vores proces, så vi ser det som en helt naturlig kæde, som om han sad her. (Morten Nyholm Jensen, Wittenborg) B&O har også formaliseret nøgleindkøberfunktionen med leverandørstyring som formål, hvor en indkøber har ansvaret for at vedligeholde kontakten til underleverandøren gennem strategimøder hvert år, der er ledet af den specifikke indkøber. Således går alt kontakt gennem indkøberen og indkøberen er med til alle møder, inklusive dem som udviklingsafdelingen initierer. Ligeledes er denne person mægler mellem produktions- og underleverandørernes medarbejdere. Danfoss har i

10 flere divisioner indført såkaldte lead buyers, som har til formål at håndtere kontakten til en bestemt underleverandør eller leverandør for hele divisionen. Fritz Hansen, som er en af Danmarks største producenter af arkitekttegnede møbler, er ligeledes i processen hen imod skabelsen af nøgleindkøberfunktionen. Logistikchef Lars Christensen beskriver dette som»en færdiggørelse af vores decentraliseringsstrategi«, hvor de nuværende indkøbere skal involveres i opgaver, som relaterer sig til udvikling, ledelse og vedligeholdelse af relationer til underleverandører. Det skal i fremtiden være sådan, at der kun er een disponent, der har ansvaret for kontakten til en leverandør. Dette er blandt andet foranlediget af, at underleverandører og leverandører bliver forvirret over at blive kontaktet af fire forskellige disponenter og blive kastet rundt i systemet, når der skal aftales specifikke forhold, eksempelvis om miljøkrav til leverancer og lignende. Arbejdsdelingen mellem det strategiske og det taktiske indkøb er udtrykt således: Det er kritisk, at der formuleres en klar rollefordeling imellem det kommende strategisk indkøb (STIND) og centerindkøberne. Det foreslås, at strategisk indkøb med deltagelse af direktionen varetager ansvaret for de største og mest kritiske/taktiske leverandører. Derudover varetager STIND indkøb af eksterne logistikydelser, herunder transport & TPL produkter. Det er STIND s ansvar, at Fritz Hansen s leverandørforhold udvikler sig i overensstemmelse med ovenstående målsætning. Ansvaret for den resterende del af leverandørporteføljen varetages af indkøberne i fabrikscentrene. Som hovedregel er det fabrikscentret, der har den største samhandel med leverandøren, der har ansvaret for den pågældende leverandør. Andre forhold kan dog ændre på dette, f.eks. det forhold at en mindre del af leverandørens volumen, er meget kritisk for et fabrikscenter med en mindre omsætning hos den pågældende leverandør. (Internt memo af Lars Christensen, Fritz Hansen) I Kansas Weenas, der er en af Europas førende virksomheder indenfor kvalitetsarbejdsstøj, er det logistikchefen Sicco Roorda, som udfylder nøgleindkøberfunktionen. Han beskriver sine arbejdsopgaver som produktion, indkøb, forsyning og planlægning. Koncernens indkøbsaftaler og andre kommercielle aftaler udformes af virksomhedens administrerende direktør, mens, at Sicco Roordas opgave i forbindelse med indkøb er at føre disse aftaler ud i praksis og sikre, at leverandører og underleverandører efterlever dem. Som det fremgår af ovenstående, arbejder virksomhederne, som forfølger en SCM strategi, med at indføre nøgleindkøberfunktionen. Nogle af de virksomheder, der ikke forfølger en SCM strategi, bruger også nøgleindkøberfunktionen især, når det gælder formidling af kontakter mellem eksterne og interne grupper såvel som at vedligeholde relationer med udvalgte leverandører. Et eksempel er Terma Elektonik, der har gennemført tiltag for personer med ansvar for at styre relationen til bestemte leverandører, herunder at afvikle en møderække hvert år, hvor ydeevne priser og leveringstider diskuteres. Ligeledes afholder disse personer seminarer om nye teknologier og udviklingsaktiviteter sammen med underleverandørerne. nøgleindkøberener som regel en indkøber, men kan også være en tekniker eller en ingeniør, der forhandler med underleverandørernes Key Account Managers. De skal holde sig orienteret om alle de relationer der måtte være mellem Terma Elektronik og den pågældende underleverandør på tværs af de enkelte salgsdivisioner. Med andre ord, tyder det på, at spørgsmålet om virksomheden bruger eller ikke bruger SCM er et prædikat virksomheden bruger om sig selv i stedet for et udtryk for, hvordan virksomheden organiserer sin indkøbsafdeling. Ovenstående diskussion af nøgleindkøberfunktionen har belyst de sociale grænseflader til markedet. De teknologiske grænseflader til markedet belyses af nøgleindkøberens anvendelse af

Global Industriel E-handel

Global Industriel E-handel Global Industriel E-handel Morten Rask Center for Internationale Studier Institut for Erhvervsstudier Aalborg Universitet 2 Forord Global Industriel E-handel Morten Rask Forord 3 Forord Denne afhandling

Læs mere

Global Industriel E-handel

Global Industriel E-handel Global Industriel E-handel Morten Rask Center for Internationale Studier Institut for Erhvervsstudier Aalborg Universitet Forord 3 Forord Denne afhandling er blevet til i lyset af Internettets 1 kommercialisering

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Afstande, ansigter og andre grænseflader

Afstande, ansigter og andre grænseflader Afstande, ansigter og andre grænseflader GLOBALISERINGSPROCESSEN I E-HANDEL...2 HVAD ER GLOBALT?...2 GLOBAL VERSUS INTERNATIONAL E-HANDEL...2 AFSTANDSBEGREBER I GLOBAL E-HANDEL...3 Fysiske afstande: tid

Læs mere

Internet i internationale virksomheder Et undervisningsnotat

Internet i internationale virksomheder Et undervisningsnotat Internet i internationale virksomheder Et undervisningsnotat Morten Rask Department of Management & International Business, Handelshøjskolen i Århus, mr@morten-rask.dk Juli 2004 Dette undervisningsnotat

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Rapport Maj 2007 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Den intelligente virksomhed

Den intelligente virksomhed Den intelligente virksomhed Hovedrapport 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Resumé 4 2.1 E-business bidrager til positiv bundlinje 4 2.2 First mover innovation betaler sig på bundlinjen

Læs mere

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. England... 2 2.1 NHS Logistics Authority... 2 2.1.1 NHS Logistics'

Læs mere

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935 Aarhus School of Business and Social Sciences, AARHUS UNIVERSITET. Forfattere: Kim Tøttrup Torben Brinck Vejleder: Vibeke Thøis Madsen Anslag: 109.935 [FORANDRING FRYDER] En opgave om hvordan man implementerer

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering

Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Analyse og design af produktionssystemer - med vægt på styring og organisering Af John Johansen Jens Ove Riis & Jan Stentoft Arlbjørn 2006 Aalborg Universitet 1 Copyright Center for Industriel Produktion,

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere