Nyheder og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder og forbedringer 8.02.0"

Transkript

1 Nyheder og forbedringer

2 Visma Software International AS Indhold 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse... 3 Introduktion...4 Visma application compatibility... 4 Afsnit 1: Visma Business Nye funktioner... 6 Teknisk...6 Ændrede funktioner...6 Teknisk...6 Forbedringer... 6 Generelt...7 Logistik... 7 Teknisk...7 Afsnit 2: Visma Business Nye funktioner Logistik Teknisk...10 Forbedringer Generelt...10 Logistik Regnskab Teknisk...12 Afsnit 3: Visma Business Nye funktioner Teknisk Logistik Ændrede funktioner...15 Generelt Teknisk Forbedringer Generelt Logistik Regnskab Teknisk Afsnit 4: Kendte problemer og begrænsninger...22 Appendix A: Flere oplysninger om nye funktioner i Appendix B: Flere oplysninger om nye funktioner i Appendix C: Modelændringer Model changes version

3 Meddelelse Oslo, 13. december 2013 Visma Business Alle oplysninger i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel og repræsenterer ikke en forpligtelse for producentens vedkommende. Alt materiale i denne dokumentation samt de omhandlede programmer er ophavsretligt beskyttet af varemærkelovgivningen samt den særskilt indgåede aftale om brugsrettigheder og vedligeholdelse. Alle rettigheder til dette materiale tilhører Visma Software International AS. Enhver form for kopiering eller duplikering af materialet i denne bog, inklusive og uden begrænsning tekst, visning af skærmbilleder, ikoner eller metoder, er forbudt. Som et led i den løbende udvikling af systemet kan Visma Software International AS ændre sammensætningen af pakker, moduler og funktioner. Visma Software International AS frasiger sig ethvert ansvar for fejl eller udeladelser i systemet, med undtagelse af de forhold, der er klart beskrevet i den aktuelle Aftale om brugsrettigheder og vedligeholdelse. Anvendelsen af systemet på andre computere end dem, systemet er licenseret til, er ulovlig og meldes til politiet, og der opstilles ligeledes krav om kompensation.

4 Visma Software International AS Introduktion 4 Introduktion Nyheder og forbedringer indeholder oplysninger om nye og ændrede funktioner, afhjulpne problemer samt kendte problemer og begrænsninger i den seneste version af Visma Business. Vi anbefaler, at du gennemlæser dokumentet, således at du er bekendt med de ændringer, der er foretaget i denne version, inden du tager løsningen i brug. Det er særligt vigtigt, at du læser Installationsvejledningen, før du opgraderer. Visma application compatibility When you are installing multiple Visma products you must make sure they are compatible. Visma Business product line compatibility Visma Business, Visma Reporting, Visma Document Center, Visma ERP POS and Visma User Directory are all a part of the Visma Business product line. Within the product line all products with the same major version number are compatible. The version numbers for all products in the product line consists of major, minor and patch number separated by periods. When installing more than one of the products in the product line the major version of the products must be the same. However the minor version and the patch numbers can vary. I.e. Visma Business will work together with Visma Document Center , but the compatibility of Visma Business and Visma Document Center is not supported.

5 Chapter 1 Visma Business Topics: Nye funktioner Ændrede funktioner Forbedringer I versionen af Visma Business har vi foretaget mindre ændringer på flere områder. Vismas XML-format er opgraderet til 5.3, og Microsoft Office 2013 understøttes nu. Derudover er der yderligere forbedringer af ydeevne i faktureringsprocessen. Der er tilføjet adskillige nye funktioner for at forbedre afstemning af produkttransaktioner mod kontering. Du kan læse mere om forbedringer for afstemning i Bilag A.

6 Visma Software International AS Visma Business Nye funktioner Nye funktioner i denne version. Teknisk Visma XML Opdater Visma XML til version 5.3 Visma XML 5.3 er tilføjet som et import- og eksportformat. Visma XML-felter krævet til Visma AutoInvoice For at overholde formatet Svefaktura, er følgende feltet planlagt til brug: 1. Visma Business Oplysning 1-Oplysning 5 (i tabellen Ordre ) til Svefaktura Fakturameddelande 2. Visma Business Organisationstype (i tabellen Virksomhedsoplysninger) til Svefaktura F-skatt 3. Visma Business Adresselinie 4 (i tabellen Virksomhedsoplysninger) til Svefaktura Företagets säte Ordrenr hos k/l {kunde/leverandør} eksporteres til Visma XML-feltet BuyersOrderNo til Visma AutoInvoice. Office 2013 Microsoft Office understøttelse af 2013 Vi understøtter nu Microsoft Office 2013 i Visma Business. Visma Business product line -indstillinger i opsætningen Visma Business product line sletter eksisterende info i Vbus Vi henter nu eksisterende information om -konfiguration fra Visma Business, hvis den er indtastet. Vi overskriver heller ikke længere værdierne i felterne Bcc og Fra i tabellen opsætning. Fjern VUD-tjenestebruger fra config-side I opsætningen kan du ikke længere specificere Log on-bruger for Visma User Directory-tjenester. Disse tjenester installeres i stedet ved hjælp af den indbyggede kontonetværkstjeneste Ændrede funktioner Ændrede funktioner i denne version. Teknisk BankX and ConvertX Ændrede tekster ivisma Business Nogle felt- og menutekster er ændret for at tage hensyn til, at det nu er muligt at sætte mere end en afstemningsapplikation og betalingsapplikation til brug med Visma Business. For at gøre felt- og menutekster mere neutrale er BankX ændret til Afstemning og ConvertX er ændret til EBF system i EBF oplysninger tabel felterne. Forbedringer Forbedringer i denne version. 6

7 Visma Software International AS Visma Business Generelt Visma Document Center Fejl i scanningsproces Et kompatibilitetsproblem mellem Visma Business 5.3x og Visma Document Center 3.x er blevet rettet. Problemet forårsagede en fejl når et dokument blev sendt i flow fra Visma Business. Logistik Ordrer Kostpris ændres ikke med justeringsordre Kostpris blev ikke ændret korrekt med justeringsordrer. En korrektionslinje (Trans.type = 4), som er indtastet og gemt, men ikke realiseret på en ordre med Ordretype = 1, kan nu få kostprisen ændret på ordrelinjen, før realisering, og den nye kostpris vil opdatere partiet korrekt. Omkostning akkumuleret til styklistehoved Sammenlægning af kostpris til styklistehoved blev ikke korrekt udført. Hovedproduktet på en styklisteordre får kostprisen opdateret korrekt, hvis kostprisen for et underprodukt opdateres. Kontosæt på lageroverførselsordrer Hvis Lageroverførsel er valgt i feltet Bogføringsbundter i tabellen Virksomhedsoplysninger, bestemmes posteringen altid af den Kontosæt, der er valgt i tabellen Lager. Tabellen Produkttransaktion opdateres med denne værdi. Hvis Lageroverførsel ikke er valgt i feltet Bogføringsbundter i tabellen Virksomhedsoplysninger, posteres ordren ikke, når den realiseres, og Kontosæt er tomt i tabellen Produkttransaktion. Hvis en postering foretages fra tabellen Produkttransaktion ved hjælp af behandlingen Bogfør omkostninger, bestemmes posteringen af den konto, der er indstillet på det Kontosæt, der er valgt i tabellen Lager, og tabellen Produkttransaktion opdateres med denne værdi. Lageroverførsel med kostpris Hvis et parti havde Kostpris indstillet til 0, og der blev foretaget en lageroverførsel på partiet, hentede det resulterende parti Kostpris fra tabellen Pris- og rabatmatrix og ikke det originale parti. Dette problem er nu løst. Direkte opdatering af kontantordrer Hvis Direkte opdatering blev indstillet for Fakturering af kontantordre i feltet Bogføringsbundter i tabellen Virksomhedsoplysninger, blev der oprettet bilag fra fakturering af kontantordrer, men de blev ikke opdateret. Dette problem er nu løst. Sletning af produkt sletter ikke mængde Hvis Produktnr blev slettet på en Ordrelinie, forblev mængden tilbage. Hvis Produktnr derefter blev udskiftet, forsvandt Forbrugt antal og Forbrugt, hvorved produkttransaktionen fik en forkert omkostning. Dette problem er nu løst, så når Produktnr slettes, fjernes mængden også. Sæt ind i Pris- og rabatmatrix Metoden med at indsætte linjer i tabellen Pris- og rabatmatrix er forbedret i ordre for at øge ydeevnen. Ordrenr og ansvarsenhed på alle bilag fra ordre Ikke alle bilag, der blev produceret fra logistik, blev udfyldt med Ordrenr og ansvarsenheder. Dette problem er nu løst. Teknisk Dokument Slet dokumentversioner Når man slettede Ver.nr af et dokument var der et problem ved sletning af den aktive version. Dette er blevet rettet. 7

8

9 Chapter 2 Visma Business Topics: Nye funktioner Forbedringer I versionen af Visma Business har vi foretaget mindre ændringer på flere områder. Fokus har været på forbedringer af ydeevne under fakturering og det generelle hukommelsesforbrug under de fleste behandlinger. Derudover er der tilføjet nye afstemningsfunktioner. Det vil forbedre sporbarheden for produkttransaktioner hen imod bogføring. Vi har også implementeret kvalitetsforbedringer på logistikområdet. Startende med version understøtter vi også Office 2013.

10 Visma Software International AS Visma Business Nye funktioner Nye funktioner i denne version. Logistik AutoInvoice Ny mapping til -adresse i AutoInvoice-integrationen Der er introduceret et nyt felt, AutoInvoice adresse, i tabellen Aktør. Hvis feltet indeholder en -adresse, bruges den ved afsendelse af fakturaer til Visma AutoInvoice. Hvis feltet er tomt, bruges adresse i stedet. Bruttoordreadvarsel Totalrabatbeløb og Sp.afg. beløb blev ikke understøttet på bruttoordrer for Visma AutoInvoice, men der var ingen advarselsmeddelelse. Den vises nu ved lagring af ordre Opdater VismaXml-format Tilføjet feltet BankGiroAccount i formatet Visma AutoInvoice - VismaXml, som bruger feltet Bankkonto i tabellen Virksomhedsoplysninger. Teknisk SIE Konverteret SIE-import til behandling Konverteret SIE-importen til en behandling, hvilket betyder, at den ikke længere bruger Visma Business Services. Dette har også medført en forbedret ydeevne af SIE-importen. SIE skabeloner Der er lavet en opdatering i SIE, som gør, at de gamle skabeloner ikke længere understøttes. Forbedringer Forbedringer i denne version. Generelt Status bar Status bar tekster findes kun på engelsk Teksterne på Status bar var altid på engelsk, når dansk blev valgt som sprog. Dette problem er nu løst. Kolonne Beregnede kolonner: formler med parentes i kolonnenavnet Brug af felterne med parentes i kolonnenavne fungerede ikke. Det gjorde indenlandske valutafelter heller ikke, hvis feltet Std. val. kolonnenavn i tabellen Virksomhedsoplysninger havde en værdi. Dette problem er nu løst. Makro Makroknapper Makroknapper i standardopsætning brugte ikke sideopsætning som forventet. Dette problem er nu løst. 10

11 Visma Software International AS Visma Business Logistik AutoInvoice AutoInvoice Samlefaktura gruppering efter ordre Afsendelse af samlefakturaer til Visma AutoInvoice med indstillingen Gruppering pr. ordre understøttes ikke, og systemet udsender en advarsel, hvis dette forsøges. Problemet var, at advarslen blev vist efter godkendelse af fakturaer. Advarslen vises nu før udskrivning af fakturaer. Markering i feltet Sendem. for dok. 1 forårsagede ingen udskrivning Valg af både Fakturaer sendt pr. og Fakturaer sendt fra Visma AutoInvoice i feltet Sendem. for dok. 1 i tabellen Aktør forårsagede problemer ved udskrift til papir. Dette problem er nu løst. Ordrer Ordrelinjer manglede ved udskrivning fra arkiv Ordrelinjerne manglende ved udskrivning fra tabellen Ordredokument, hvis formularen ikke have en udskriftsopsætning. Dette problem er nu løst. Brug af flaget Reservation ved gem i Ordrepræf. ved reversering af færdigmelding. Hvis færdigmeldingsprocessen bruges på en ordre med negativ mængde og flaget Reservation ved gem er indstillet i Ordrepræf., gik reservationslinjerne tabt. Dette problem er nu løst. Problem med vareparti ved brug af samme ordrelinje to gange Hvis der blev føjet en yderligere mængde til ordrelinjen i en indkøbsordre før fakturamodtagelse af en allerede færdigmeldt mængde, kunne det forårsage en fejl ved færdigmelding af tilføjet mængde. Dette problem er nu løst. Visma Business kunne hænge ved fakturering af en indkøbsordre Ved fakturering af mængde med decimaler på en indkøbsordre var det muligt at ende i et uendeligt loop. Det skyldtes en mindre resterende mængde pga. af afrunding, som ville forårsage en anden inddeling af reservationen. Dette problem er nu løst. Ingen Gem (Ctrl+S) kontrol ved fakturamodtagelse Ikke-gemt information på købsordre kunne ikke tages i betragtning ved brug af behandlingen Modtaget faktura. Dette opstod, fordi anmodningen Gem (Ctrl+S) ikke blev vist. Dette problem er nu løst. Forkert beregning af omkostningspris ved afslutning af produktion Ved brug af akkumulering af pris til styklistehoved i en salgsstruktur og hvor strukturen var delvist afsluttet, blev ordrehovedet reduceret med den afsluttede pris, hvilket medførte, at den forkerte pris blev posteret til kontering. Feltet Fakt.ref.behandl. Når der blev indtastet en værdi i felterne Fakt.ref.behandl. og Fakturareference i tabellen Ordre, blev alle ordrelinjer fra den henviste ordre tilføjet med undtagelse af styklistelinjerne. Dette problem er nu løst. Ændring af prisen på en ordrelinje på en indkøbsordre efter færdigmelding Når prisen på en ordrelinje på en indkøbsordre blev ændret efter færdigmelding, blev feltet Kostpristillæg % i tabellen Ordrelinie ryddet. Dette problem er nu løst. Ved realisering af værdi sættes dato som dags dato Ved realisering af hovedprodukt på en produktionsordre får bundtet nu dags dato som datoværdi i stedet for den sidste færdigmeldingsdato på styklistelinjerne. Kontantordrer Kreditkontrol er deaktiveret for kontantordrer. Nedbrud ved opdatering af bekræftet leveringsdato Opdatering af Bekræftet lev.dato på indkøbsordrer kunne i nogle tilfælde forårsage nedbrud. Dette kunne ske, når det faktiske parti havde reservationer på salgsordrer og parameteret Kostpris fra Prisog rabatmatrixen hvis udsolgt i feltet Pris/rabat-behandling i tabellen Virksomhedsoplysninger var indstillet. Dette problem er nu løst. 11

12 Visma Software International AS Visma Business Produkttransaktioner Problem når tabellen Produkttransaktion blev opgraderet direkte fra 5.21 til 5.32 Ved oprettelse af kreditnota med stykliste ved hjælp af feltet Fakt.ref.behandl. blev beløbet beregnet forkert, hvis fakturaen var oprettet i 5.21 før opgradering til 5.3x. Det skyldtes de nye felter Ordrelinienr og Strukt. hoved linie nr i tabellen Produkttransaktion, som er nødvendige for at få prishåndteringen korrekt på nye transaktioner. Opgraderede transaktioner har ingen værdi i disse felter. Problemet er løst, så alle transaktioner uden værdier i disse felter håndteres som i Afbrydelse under proceduren med bogføring af omkostninger Afbrydelse under behandlingen Bogfør omkostninger i tabellen Produkttransaktion opdaterer ikke feltet Trans.status, hvis afbrydelsen forhindrer bundtet i at blive oprettet. Dette problem er nu løst. Produkt Undertryk produkt fra udskrift Løst manglende undertrykkelse af felter på samlefaktura, når flere ordrer blev faktureret og gruppering blev brugt på ordrelinjer i faktureringsopsætningen med markeringen Vis kun deltotaler. Regnskab Finanskontotransaktion Pris % i momskoder Moms beløb vises korrekt i tabellen Finanstransaktioner ved brug af en ikke fradragsberettiget del af et momsbeløb. Teknisk Integrationer Kunne ikke få dokumentnøgle under scanning med Visma Document Center Forsøg på at scanne et dokument ved hjælp af behandlingen Scan på et opdateret bilag resulterede i en fejlmeddelelse. Dette problem er nu løst. SIE Import af SIE med mange bilag Visma Business ville gå ned ved udførelse af SIE-import til bilagsserie med mange bilag. Dette problem er nu løst. Import af SIE med mængde = 0 i posten #TRANS Ved import af SIE med mængde = 0 i posten #TRANS blev tabellen Bilag ikke udfyldt. Dette problem er nu løst. SIE import Ved udførelse af SIE-import blev nogle bilag ikke importeret. Dette problem er nu løst. Installationsprogram Opgradering af applikationer Valget Opgrader ikke ved Visma Business i et opgraderingsscenario ville medføre, at applikationen blev afinstalleret. Dette problem er nu løst. 12

13 Afsnit 3 Visma Business Emner: Nye funktioner Ændrede funktioner Forbedringer I version udgaven af Visma Business har vi introduceret et par nye funktioner og i forbindelse med forbedringer har fokus været på funktionaliteterne på logistikområdet. Visma Business leveres nu i en fælles installationsfil sammen med Visma Reporting og Visma User Directory. Alle disse produkter kan installeres og konfigureres på ét trin. Vi er derudover nu i stand til at vise dashboards i Visma Business. En anden stor tilføjelse er muligheden for at føje PDF-vedhæftelser til en ordre. Vedhæftelser kan bruges i kombination med et vilkårligt ordredokument og en vilkårlig leveringsmetode.

14 Visma Software International AS Visma Business Nye funktioner Nye funktioner i denne version. Teknisk Platform Teknisk struktur Platformen er opdateret til at kunne bruge Microsoft.NET Framework 4.5. Det er sket for at harmonisere de almindelige afhængigheder og reducere samlet footprint for tekniske afhængigheder i Visma Business product line. Bemærk: Windows XP understøttes ikke længere med introduktionen af Microsoft.NET Framework 4.5. Logistik Afstemningsforbedringer Separat konto indstillet og ordrenr. for lageroptælling Omkostninger, der stammer fra lageroptælling, kan nu posteres på separate omkostningskonti ved hjælp af det nye felt Lagerafgang kontosæt i tabellen Virksomhedsoplysninger. Der oprettes en ordre, der forbinder de bilag og produkttransaktioner, der genereres fra lageroptællingen. Denne funktionalitet kan aktiveres af indstillingen Brug ordrenumre til lagerafgang i feltet Ordrebehandling i tabellen Virksomhedsoplysninger. Fakturadato på produkttransaktioner Ved realisering af ordrelinjer med transaktionstype 4, 5, 7 eller 8 opdateres fakturadatoen i tabellen Produkttransaktion med fakturadatoen fra ordren. Hvis fakturadatoen er tom, anvendes dags dato. Valideringer af moms og konteringsgruppe Der er introduceret ny funktionalitet, der forhindrer brugeren i at oprette forkerte posteringer på finanskontoen for lager for produkter, der ikke er på lager og omvendt. Denne funktionalitet kan sættes op i den nye tabel Moms og bogføringsgruppe og aktiveres med den ny indstilling Lagerkonsistens kontrol på posteringer i feltet Bogføringsbundter i tabellen Virksomhedsoplysninger. Afstemning af lagersaldi og varepartier Vi har tilføjet en ny visning, Samlet forsendelse. Denne visning indeholder værdier, der er opsummeret fra tabellen Vareparti (pr. produkt/lagerkombination). Den bruges hovedsageligt til at forenkle afstemningen mellem tabellerne Lagersaldo og Vareparti. Produktionsordrer Ny ordrestatus til at følge flowet for produktionsordrer Vi har introduceret to nye statusser i dialogboksen Ordrestatus i tabellen Ordre. Færdige strukturlinjer Afkrydsningsboksen vælges, når ordrelinjen har transaktionstype 5. Vareforbrug og ordrelinjerne tilhører en struktur. Endelige omkostninger på produkttransaktioner Afkrydsningsboksen vælges, når styklistelinjerne har en endelig kostpris fra indkøbsordren. Visma AutoInvoice Udvidelse af integration med Visma AutoInvoice Visma AutoInvoice-integrationen er forbedret, og der er tilføjet yderligere funktionalitet. Ud over eksisterende funktionalitet understøttes følgende nu: 1. Strukturerede produkter

15 Visma Software International AS Visma Business Fakturakundesprog Disse ændringer reducerer risikoen for potentielle afrundingsproblemer. I forbindelse med bruttoordrer understøttes samlede rabatter og specialafgifter ikke på nuværende tidspunkt. Ordrevedhæftelser PDF-vedhæftelser til ordrer Visma Business understøtter nu ordrevedhæftelser. Der kan vedhæftes et eller flere PDF-dokumenter til en ordre. Disse vedhæftelser kan bruges til forskellige ordredokumenter. Vedhæftelser gemmes i den nye tabel Ordre vedhæftet fil Ændrede funktioner Ændrede funktioner i denne version. Generelt Meddelelser Meddelelser efter udførelse af behandlinger og rapporter Efter kørsel af en behandling eller en rapport, hvor selve handlingen er vellykket, men hvor nogle dele er mislykkedes, vises meddelelserne nu i en dialogboks og ikke kun på rullelisten Msg. Nogle behandlinger kunne tidligere vise flere meddelelsesdialogbokse, men de er nu samlet i én meddelelsesdialogboks. SMTP-server SMTP-server uden brugerautentificering SMTP-server uden brugerautentificering understøttes nu ved afsendelse af dokumenter direkte til SMTP-serveren ved hjælp af tabellen opsætning. Tidligere var SMTP Bruger Navn og SMTP Adgangskode obligatorisk. Teknisk Eksterne numre Overlappende eksterne numre Følgende fem generelle kommandoer er tildelt nye eksterne numre. Kommandoen News and improvements i menuen Hjælp i Ribbon. Kommandoen Om Visma Business i menuen Hjælp i Ribbon. Rullelisteknappen Virksomhed i gruppen Virksomhed på fanen Hjem i Ribbon. Kommandoen En side i gruppen Zoom på fanen Vis udskrift (Ctrl+F2) i Ribbon. Kommandoen Liste-separator på værktøjslinjen for Søgepanel docking pane. Forbedringer Forbedringer i denne version. Generelt Aktive sessioner Afbrydelse af sessioner Ved afbrydelse af en aktiv session for brugeren i opstarten af Visma Business, fjernes behandlinger og deres låse nu korrekt.

16 Visma Software International AS Visma Business Visma User Directory Sletning af roller i Visma User Directory Ved sletning af roller i Visma User Directory, slettes rollerne nu også i Visma Business. Eksport med flere organisationer Behandlingen Eksporter til Visma User Directory mislykkedes ved oprettelse af flere organisationer. Dette problem er nu løst. Timeout ved eksport til Visma User Directory I behandlingen Eksporter til Visma User Directory var der et problem, når eksporten tog mere end to minutter. Du kan nu angive værdien ConnectionTimeoutInMinutes i filen Visma.Services.UserDirectory.Client.Application.exe.config for at undgå problemet. Visma User Directory og ConvertX Behandlingen for ConvertX fungerede ikke ved brug af Visma User Directory. Dette problem er nu løst. Visma User Directory Eksportbehandling Behandlingen Eksporter til Visma User Directory mislykkedes, hvis navnet på en adgangsgruppe var længere end den maksimale længde i Visma User Directory (27 tegn). Du får nu vist en advarsel i guiden, hvis navnet på en adgangsgruppe er for langt. Programbundter med samme URI Eksporter til Visma User Directory mislykkedes, hvis der allerede fandtes et programbundt med samme URI, men et andet navn i Visma User Directory. Dette problem er nu løst. Sprog i dialogboks til login Når Visma User Directory bruges, viser dialogboksen Log ind standardsproget fra Visma Business. Brugeradgangsrettigheder via Visma User Directory Når Visma User Directory bruges, blev adgangsrettighederne for generelle kommandoer ikke anvendt korrekt, indtil brugeren åbnede en tabel efter at have logget ind. Dette problem er nu løst. Systemnedbrud ved valg af organisationer i guiden Eksporter til Visma User Directory Eksportguiden Visma User Directory gik nogle gange ned ved ændring af Organisation på rullelisten. Dette problem er nu løst. Forsøg på at eksportere virksomheder med tomt navn eller to virksomheder med samme navn Ved kørsel af behandlingen Eksporter til Visma User Directory ville dette mislykkedes, hvis du havde to virksomheder med samme navn eller en virksomhed uden navn. Guiden viser nu brugeren en advarsel, og det vil ikke være muligt at fortsætte guiden, før dette er ændret. Problem med adgangskode med Visma Business Services ved integration med Visma User Directory Hvis du bruger Visma Business integreret med Visma User Directory, ville Visma Business Services tidligere acceptere den gamle adgangskode for en bruger, selv når den var ændret i Visma User Directory. Det er nu ændret, så cachen med adgangskode automatisk ryddes hvert 5. minut. Hvis Visma Business Services modtager en ugyldig adgangskode, ryddes den automatisk hvert 10. sekund. Det betyder, at hvis du ændrer adgangskoden i Visma User Directory/Visma Business, vil den gamle adgangskode være gyldig i f.eks. Visma Document Center i de næste fem minutter. Hvis du ændrer adgangskoden i f.eks. Visma Document Center til at være den nye adgangskode, vil denne accepteres efter maks. 10 sekunder. Ændring af virksomhedsnavn i Visma User Directory Når navnet på en virksomhed blev ændret i Visma User Directory, kunne brugeren ikke længere logge på Visma Business. Dette problem er nu løst. Bruger Moduler-licens Når der blev valgt et modul, som ikke fandtes i licensen, blev der ikke vist en advarsel. Dette problem er nu løst.

17 Visma Software International AS Visma Business Meddelelsesdialogboks Meddelelsesdialogbokse med lange tekster. Meddelelsesdialogbokse med lange tekster har nu et rullepanel, og teksten kan kopieres. SQL-meddelelser Når flere SQL-meddelelser samles, f.eks. under kørsel af en behandling eller rapport, blev der i tidligere versioner vist flere meddelelsesdialogbokse. Nu samles meddelelserne og vises i én meddelelsesdialogboks. Opsætninger Ajourfør Opdateringsfunktionen i Visma Business (F5, knappen Ajourfør uden Shift eller Ctrl osv., og BIGOpdater) udføres nu alle på samme måde. Binært felt fra underliggende tabel Hvis du forsøgte at Tilføj (Ctrl+U) et binært felt gennem underliggende tabeller eller samlede tabeller, ville Visma Business gå ned. Dette problem er nu løst. Indsættelse af rækker mellem eksisterende rækker Ved indsættelse af rækker mellem eksisterende rækker med brug af kommandoen Indsæt (i gruppen Redigering på fanen Hjem i Ribbon) er markøren nu flyttet til den første af de indsatte rækker. Sideelementfilter ikke anvendt til at redigere cachede rækker Når der var et sæt betingelser på et sideelement, blev rækker, der blev tilføjet i et layout, ikke testet mod disse og ville være synlige på de andre sideelementer, som ikke skulle vise dem. Dette problem er nu løst. Rækkerne vil dog være synlige i det sideelement, hvor de blev tilføjet, uanset betingelser, indtil sideelementet er opdateret. Opslagsdialogbokse Når der blev indsat en kolonne fra en anden tabel, blev der ikke vist afkrydsningsbokser, når du åbnede dialogboksen. Dette problem er nu løst. Virksomhedsuafhængige layout Det var ikke muligt at åbne en systemdatabasetabel i Visma Business, hvis brugeren ikke havde adgang til en virksomhed. Dette problem er nu løst. Udskrivning Tilbud Udskrivning af rapporterne Tilbud foreslog ikke de gemte parametre for: Vis beskrivelse over flere linier Vis brudlinier samlet først Sideskift efter brudlinier Dette problem er nu løst. Parametre for printeropsætning Ved kørsel af behandlingen Printervalg fra tabellen Printopsætning, er parameterdialogboksen nu korrekt opdateret med de gemte værdier. Importmakroer Importmakro i filerne import/kommando peger nu på den korrekte række. Ydeevne Forbedringer af ydeevne Der er foretaget adskillige forbedringer af processen til godkendelse af faktura for at forbedre ydeevnen.

18 Visma Software International AS Visma Business Aktør Test af aftale på ferie fungerer ikke Kørsel af behandlingen Opret aftale i tabellen Ferie fungerede ikke. Dette problem er nu løst. Opgradering Opgradering fra ældre versioner end 5.3x Ved opgradering fra versioner, der er ældre end 5.3x, direkte til eller , lykkedes det ikke at aktivere licensen. Dette problem er nu løst. Visma Document Center Status for ukorrekt scannet dokument Når et dokument er godkendt i Visma Document Center og overført til Visma Business, sættes status for det scannede dokument til 4 - Dokument færdigt. Det er den endelig status for et dokument. Status blev midlertidig ændret til 1 - Scannet dokument, når der blev klikket på knappen Tilføj fil. Dette problem er nu løst. Logistik Ordrer Tilføjet række i formularvisning En ny ordre, der er oprettet i tabellen Ordre, forsvandt efter lagring, når indstillingen Positionering ved åbning: Tom tabel var markeret i tabellen Ordre i designlayoutet. Dette problem er nu løst. Problem ved afslutning før lagring på indkøbsordre Hvis der findes negative varepartier, fyldes disse op fra en indkøbsordre, uanset om afslutningen er udført med Færdig nu uden lagring af indkøbsordre mellem indtastning og afslutning eller efter lagring af ordren før afslutning. Genberegn priser Kostprisen blev ikke plukket i behandlingen Rekalkulering af priser for lagerprodukter. Dette problem er nu løst. TAB-tast TAB-tasten fungerer nu korrekt i tabellen Ordrelinie. Styklistelinjer mister forbindelse Når mængden i et styklistehoved ændres til nul, ændres mængden på styklistelinjerne (på alle niveauer) til nul. Men da du ændrede styklistehovedet tilbage til en værdi, der ikke er nul, forblev styklistelinjerne (på alle niveauer) nul. Dette problem er nu løst. Korrektionsordre efterlader midlertidige omkostninger Produkttransaktioner for salgsordrer blev ikke opdateret med korrekt status i feltet Trans.status, når et negativt vareparti blev udfyldt fra en justeringsordre. Det resulterede i transaktioner, der fejlagtigt var markeret med Midlertidige omkostninger i feltet Trans.status. Dette problem er nu løst. Fejl i reservationer med negativt lager Værdien i feltet Plukkelistenr i tabellen Reservation kopieres nu til den nye reservationslinje, hvis linjen er delt. Opfyldelse af negative varepartier fra indkøbsordre Opfyldelse af et negativt vareparti blev ikke udført korrekt, hvis prisen blev ændret på indkøbsordrelinjen efter afslutning. Dette problem er nu løst. Produktionsordre med forskellig indkøbspris En prisændring på en afsluttet ikke-realiseret indkøbsordre posteres nu på kontoen med afvigelser i produktionsomkostninger, når en produktionsordre med ændret pris realiseres. Tilføj negative varepartier

News and Improvements 8.00.1

News and Improvements 8.00.1 News and Improvements 8.00.1 Visma Software International AS Indhold 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse... 3 Introduktion...4 Visma application compatibility... 4 Visma Document Center 8.00.1...5 Forbedringer...

Læs mere

Account Pro. Brugerhåndbog

Account Pro. Brugerhåndbog Account Pro Brugerhåndbog I Account Pro Indhold 1 Forord 2 2 Generel information / Licensering 4 1 Generel information... om ACCOUNT PRO 4 2 Networking 3 Registrering... 4... 5 4 Licens aftale... 5 3 Oprette

Læs mere

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Dektop og Mamut Kasse

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Dektop og Mamut Kasse // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Dektop og Mamut Kasse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Ny version... 3 Om opdatering til ny version... 4 Nyheder i

Læs mere

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Ny version... 3 Om opdatering til ny version... 4 Nyheder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabsserie - 2009. Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software

Regnskab. Mamut Kundskabsserie - 2009. Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software Regnskab Mamut Kundskabsserie - 2009 Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software Kom i gang med regnskab i Mamut Business Software INDHOLD VELKOMMEN... 1 VIGTIGE VÆRKTØJER I SKÆRMBILLEDERNE...

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet Velkommen til Mamut One! Mamut One er en serie forretningsløsninger, som hjælper dig med at håndtere arbejdsopgaverne

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange 2... Page 1 of 25 Artikel-id: 912918 - Seneste redigering: 26. november 2007 - Redigering: 17.1 Brugere kan ikke

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Indhold Om Mamut Kasse... 1 Definitioner af ord og udtryk i programmet... 5 Nyheder i Mamut Kasse version 2.0... 6 Kom

Læs mere

til Microsoft Dynamics C5 2010

til Microsoft Dynamics C5 2010 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink In til Microsoft Dynamics C5 2010 til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes Side 1 af 67

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps SALDI Det frie danske økonomiprogram Brugervejledning revision 2.4 08 sep. 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...4 2 Hovedmenuen...5 3 Finans...6 Kassekladde...6 [Import]...8 Regnskab...8 Rapporter...9

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

Introduktion til Mamut Online Desktop

Introduktion til Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Online Desktop Introduktion til Mamut Online Desktop Indhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 5 Status... 19 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde.

Ved overførsel af negative linier afsluttes de nu, hvis de er fuldt leveret. dvs den absolutte mængde er mindst den bestilte absolutte mængde. 1242 Bilagsregistrering B 00131728 1242 Forreg. Ændret gebyrkontrol Indtastet gebyr må ikke være større end angivet % sats og ikke større end angivet beløb. Der testes nu på at begge betingelser er opfyldt.

Læs mere