Nyheder og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder og forbedringer 8.02.0"

Transkript

1 Nyheder og forbedringer

2 Visma Software International AS Indhold 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse... 3 Introduktion...4 Visma application compatibility... 4 Afsnit 1: Visma Business Nye funktioner... 6 Teknisk...6 Ændrede funktioner...6 Teknisk...6 Forbedringer... 6 Generelt...7 Logistik... 7 Teknisk...7 Afsnit 2: Visma Business Nye funktioner Logistik Teknisk...10 Forbedringer Generelt...10 Logistik Regnskab Teknisk...12 Afsnit 3: Visma Business Nye funktioner Teknisk Logistik Ændrede funktioner...15 Generelt Teknisk Forbedringer Generelt Logistik Regnskab Teknisk Afsnit 4: Kendte problemer og begrænsninger...22 Appendix A: Flere oplysninger om nye funktioner i Appendix B: Flere oplysninger om nye funktioner i Appendix C: Modelændringer Model changes version

3 Meddelelse Oslo, 13. december 2013 Visma Business Alle oplysninger i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel og repræsenterer ikke en forpligtelse for producentens vedkommende. Alt materiale i denne dokumentation samt de omhandlede programmer er ophavsretligt beskyttet af varemærkelovgivningen samt den særskilt indgåede aftale om brugsrettigheder og vedligeholdelse. Alle rettigheder til dette materiale tilhører Visma Software International AS. Enhver form for kopiering eller duplikering af materialet i denne bog, inklusive og uden begrænsning tekst, visning af skærmbilleder, ikoner eller metoder, er forbudt. Som et led i den løbende udvikling af systemet kan Visma Software International AS ændre sammensætningen af pakker, moduler og funktioner. Visma Software International AS frasiger sig ethvert ansvar for fejl eller udeladelser i systemet, med undtagelse af de forhold, der er klart beskrevet i den aktuelle Aftale om brugsrettigheder og vedligeholdelse. Anvendelsen af systemet på andre computere end dem, systemet er licenseret til, er ulovlig og meldes til politiet, og der opstilles ligeledes krav om kompensation.

4 Visma Software International AS Introduktion 4 Introduktion Nyheder og forbedringer indeholder oplysninger om nye og ændrede funktioner, afhjulpne problemer samt kendte problemer og begrænsninger i den seneste version af Visma Business. Vi anbefaler, at du gennemlæser dokumentet, således at du er bekendt med de ændringer, der er foretaget i denne version, inden du tager løsningen i brug. Det er særligt vigtigt, at du læser Installationsvejledningen, før du opgraderer. Visma application compatibility When you are installing multiple Visma products you must make sure they are compatible. Visma Business product line compatibility Visma Business, Visma Reporting, Visma Document Center, Visma ERP POS and Visma User Directory are all a part of the Visma Business product line. Within the product line all products with the same major version number are compatible. The version numbers for all products in the product line consists of major, minor and patch number separated by periods. When installing more than one of the products in the product line the major version of the products must be the same. However the minor version and the patch numbers can vary. I.e. Visma Business will work together with Visma Document Center , but the compatibility of Visma Business and Visma Document Center is not supported.

5 Chapter 1 Visma Business Topics: Nye funktioner Ændrede funktioner Forbedringer I versionen af Visma Business har vi foretaget mindre ændringer på flere områder. Vismas XML-format er opgraderet til 5.3, og Microsoft Office 2013 understøttes nu. Derudover er der yderligere forbedringer af ydeevne i faktureringsprocessen. Der er tilføjet adskillige nye funktioner for at forbedre afstemning af produkttransaktioner mod kontering. Du kan læse mere om forbedringer for afstemning i Bilag A.

6 Visma Software International AS Visma Business Nye funktioner Nye funktioner i denne version. Teknisk Visma XML Opdater Visma XML til version 5.3 Visma XML 5.3 er tilføjet som et import- og eksportformat. Visma XML-felter krævet til Visma AutoInvoice For at overholde formatet Svefaktura, er følgende feltet planlagt til brug: 1. Visma Business Oplysning 1-Oplysning 5 (i tabellen Ordre ) til Svefaktura Fakturameddelande 2. Visma Business Organisationstype (i tabellen Virksomhedsoplysninger) til Svefaktura F-skatt 3. Visma Business Adresselinie 4 (i tabellen Virksomhedsoplysninger) til Svefaktura Företagets säte Ordrenr hos k/l {kunde/leverandør} eksporteres til Visma XML-feltet BuyersOrderNo til Visma AutoInvoice. Office 2013 Microsoft Office understøttelse af 2013 Vi understøtter nu Microsoft Office 2013 i Visma Business. Visma Business product line -indstillinger i opsætningen Visma Business product line sletter eksisterende info i Vbus Vi henter nu eksisterende information om -konfiguration fra Visma Business, hvis den er indtastet. Vi overskriver heller ikke længere værdierne i felterne Bcc og Fra i tabellen opsætning. Fjern VUD-tjenestebruger fra config-side I opsætningen kan du ikke længere specificere Log on-bruger for Visma User Directory-tjenester. Disse tjenester installeres i stedet ved hjælp af den indbyggede kontonetværkstjeneste Ændrede funktioner Ændrede funktioner i denne version. Teknisk BankX and ConvertX Ændrede tekster ivisma Business Nogle felt- og menutekster er ændret for at tage hensyn til, at det nu er muligt at sætte mere end en afstemningsapplikation og betalingsapplikation til brug med Visma Business. For at gøre felt- og menutekster mere neutrale er BankX ændret til Afstemning og ConvertX er ændret til EBF system i EBF oplysninger tabel felterne. Forbedringer Forbedringer i denne version. 6

7 Visma Software International AS Visma Business Generelt Visma Document Center Fejl i scanningsproces Et kompatibilitetsproblem mellem Visma Business 5.3x og Visma Document Center 3.x er blevet rettet. Problemet forårsagede en fejl når et dokument blev sendt i flow fra Visma Business. Logistik Ordrer Kostpris ændres ikke med justeringsordre Kostpris blev ikke ændret korrekt med justeringsordrer. En korrektionslinje (Trans.type = 4), som er indtastet og gemt, men ikke realiseret på en ordre med Ordretype = 1, kan nu få kostprisen ændret på ordrelinjen, før realisering, og den nye kostpris vil opdatere partiet korrekt. Omkostning akkumuleret til styklistehoved Sammenlægning af kostpris til styklistehoved blev ikke korrekt udført. Hovedproduktet på en styklisteordre får kostprisen opdateret korrekt, hvis kostprisen for et underprodukt opdateres. Kontosæt på lageroverførselsordrer Hvis Lageroverførsel er valgt i feltet Bogføringsbundter i tabellen Virksomhedsoplysninger, bestemmes posteringen altid af den Kontosæt, der er valgt i tabellen Lager. Tabellen Produkttransaktion opdateres med denne værdi. Hvis Lageroverførsel ikke er valgt i feltet Bogføringsbundter i tabellen Virksomhedsoplysninger, posteres ordren ikke, når den realiseres, og Kontosæt er tomt i tabellen Produkttransaktion. Hvis en postering foretages fra tabellen Produkttransaktion ved hjælp af behandlingen Bogfør omkostninger, bestemmes posteringen af den konto, der er indstillet på det Kontosæt, der er valgt i tabellen Lager, og tabellen Produkttransaktion opdateres med denne værdi. Lageroverførsel med kostpris Hvis et parti havde Kostpris indstillet til 0, og der blev foretaget en lageroverførsel på partiet, hentede det resulterende parti Kostpris fra tabellen Pris- og rabatmatrix og ikke det originale parti. Dette problem er nu løst. Direkte opdatering af kontantordrer Hvis Direkte opdatering blev indstillet for Fakturering af kontantordre i feltet Bogføringsbundter i tabellen Virksomhedsoplysninger, blev der oprettet bilag fra fakturering af kontantordrer, men de blev ikke opdateret. Dette problem er nu løst. Sletning af produkt sletter ikke mængde Hvis Produktnr blev slettet på en Ordrelinie, forblev mængden tilbage. Hvis Produktnr derefter blev udskiftet, forsvandt Forbrugt antal og Forbrugt, hvorved produkttransaktionen fik en forkert omkostning. Dette problem er nu løst, så når Produktnr slettes, fjernes mængden også. Sæt ind i Pris- og rabatmatrix Metoden med at indsætte linjer i tabellen Pris- og rabatmatrix er forbedret i ordre for at øge ydeevnen. Ordrenr og ansvarsenhed på alle bilag fra ordre Ikke alle bilag, der blev produceret fra logistik, blev udfyldt med Ordrenr og ansvarsenheder. Dette problem er nu løst. Teknisk Dokument Slet dokumentversioner Når man slettede Ver.nr af et dokument var der et problem ved sletning af den aktive version. Dette er blevet rettet. 7

8

9 Chapter 2 Visma Business Topics: Nye funktioner Forbedringer I versionen af Visma Business har vi foretaget mindre ændringer på flere områder. Fokus har været på forbedringer af ydeevne under fakturering og det generelle hukommelsesforbrug under de fleste behandlinger. Derudover er der tilføjet nye afstemningsfunktioner. Det vil forbedre sporbarheden for produkttransaktioner hen imod bogføring. Vi har også implementeret kvalitetsforbedringer på logistikområdet. Startende med version understøtter vi også Office 2013.

10 Visma Software International AS Visma Business Nye funktioner Nye funktioner i denne version. Logistik AutoInvoice Ny mapping til -adresse i AutoInvoice-integrationen Der er introduceret et nyt felt, AutoInvoice adresse, i tabellen Aktør. Hvis feltet indeholder en -adresse, bruges den ved afsendelse af fakturaer til Visma AutoInvoice. Hvis feltet er tomt, bruges adresse i stedet. Bruttoordreadvarsel Totalrabatbeløb og Sp.afg. beløb blev ikke understøttet på bruttoordrer for Visma AutoInvoice, men der var ingen advarselsmeddelelse. Den vises nu ved lagring af ordre Opdater VismaXml-format Tilføjet feltet BankGiroAccount i formatet Visma AutoInvoice - VismaXml, som bruger feltet Bankkonto i tabellen Virksomhedsoplysninger. Teknisk SIE Konverteret SIE-import til behandling Konverteret SIE-importen til en behandling, hvilket betyder, at den ikke længere bruger Visma Business Services. Dette har også medført en forbedret ydeevne af SIE-importen. SIE skabeloner Der er lavet en opdatering i SIE, som gør, at de gamle skabeloner ikke længere understøttes. Forbedringer Forbedringer i denne version. Generelt Status bar Status bar tekster findes kun på engelsk Teksterne på Status bar var altid på engelsk, når dansk blev valgt som sprog. Dette problem er nu løst. Kolonne Beregnede kolonner: formler med parentes i kolonnenavnet Brug af felterne med parentes i kolonnenavne fungerede ikke. Det gjorde indenlandske valutafelter heller ikke, hvis feltet Std. val. kolonnenavn i tabellen Virksomhedsoplysninger havde en værdi. Dette problem er nu løst. Makro Makroknapper Makroknapper i standardopsætning brugte ikke sideopsætning som forventet. Dette problem er nu løst. 10

11 Visma Software International AS Visma Business Logistik AutoInvoice AutoInvoice Samlefaktura gruppering efter ordre Afsendelse af samlefakturaer til Visma AutoInvoice med indstillingen Gruppering pr. ordre understøttes ikke, og systemet udsender en advarsel, hvis dette forsøges. Problemet var, at advarslen blev vist efter godkendelse af fakturaer. Advarslen vises nu før udskrivning af fakturaer. Markering i feltet Sendem. for dok. 1 forårsagede ingen udskrivning Valg af både Fakturaer sendt pr. og Fakturaer sendt fra Visma AutoInvoice i feltet Sendem. for dok. 1 i tabellen Aktør forårsagede problemer ved udskrift til papir. Dette problem er nu løst. Ordrer Ordrelinjer manglede ved udskrivning fra arkiv Ordrelinjerne manglende ved udskrivning fra tabellen Ordredokument, hvis formularen ikke have en udskriftsopsætning. Dette problem er nu løst. Brug af flaget Reservation ved gem i Ordrepræf. ved reversering af færdigmelding. Hvis færdigmeldingsprocessen bruges på en ordre med negativ mængde og flaget Reservation ved gem er indstillet i Ordrepræf., gik reservationslinjerne tabt. Dette problem er nu løst. Problem med vareparti ved brug af samme ordrelinje to gange Hvis der blev føjet en yderligere mængde til ordrelinjen i en indkøbsordre før fakturamodtagelse af en allerede færdigmeldt mængde, kunne det forårsage en fejl ved færdigmelding af tilføjet mængde. Dette problem er nu løst. Visma Business kunne hænge ved fakturering af en indkøbsordre Ved fakturering af mængde med decimaler på en indkøbsordre var det muligt at ende i et uendeligt loop. Det skyldtes en mindre resterende mængde pga. af afrunding, som ville forårsage en anden inddeling af reservationen. Dette problem er nu løst. Ingen Gem (Ctrl+S) kontrol ved fakturamodtagelse Ikke-gemt information på købsordre kunne ikke tages i betragtning ved brug af behandlingen Modtaget faktura. Dette opstod, fordi anmodningen Gem (Ctrl+S) ikke blev vist. Dette problem er nu løst. Forkert beregning af omkostningspris ved afslutning af produktion Ved brug af akkumulering af pris til styklistehoved i en salgsstruktur og hvor strukturen var delvist afsluttet, blev ordrehovedet reduceret med den afsluttede pris, hvilket medførte, at den forkerte pris blev posteret til kontering. Feltet Fakt.ref.behandl. Når der blev indtastet en værdi i felterne Fakt.ref.behandl. og Fakturareference i tabellen Ordre, blev alle ordrelinjer fra den henviste ordre tilføjet med undtagelse af styklistelinjerne. Dette problem er nu løst. Ændring af prisen på en ordrelinje på en indkøbsordre efter færdigmelding Når prisen på en ordrelinje på en indkøbsordre blev ændret efter færdigmelding, blev feltet Kostpristillæg % i tabellen Ordrelinie ryddet. Dette problem er nu løst. Ved realisering af værdi sættes dato som dags dato Ved realisering af hovedprodukt på en produktionsordre får bundtet nu dags dato som datoværdi i stedet for den sidste færdigmeldingsdato på styklistelinjerne. Kontantordrer Kreditkontrol er deaktiveret for kontantordrer. Nedbrud ved opdatering af bekræftet leveringsdato Opdatering af Bekræftet lev.dato på indkøbsordrer kunne i nogle tilfælde forårsage nedbrud. Dette kunne ske, når det faktiske parti havde reservationer på salgsordrer og parameteret Kostpris fra Prisog rabatmatrixen hvis udsolgt i feltet Pris/rabat-behandling i tabellen Virksomhedsoplysninger var indstillet. Dette problem er nu løst. 11

12 Visma Software International AS Visma Business Produkttransaktioner Problem når tabellen Produkttransaktion blev opgraderet direkte fra 5.21 til 5.32 Ved oprettelse af kreditnota med stykliste ved hjælp af feltet Fakt.ref.behandl. blev beløbet beregnet forkert, hvis fakturaen var oprettet i 5.21 før opgradering til 5.3x. Det skyldtes de nye felter Ordrelinienr og Strukt. hoved linie nr i tabellen Produkttransaktion, som er nødvendige for at få prishåndteringen korrekt på nye transaktioner. Opgraderede transaktioner har ingen værdi i disse felter. Problemet er løst, så alle transaktioner uden værdier i disse felter håndteres som i Afbrydelse under proceduren med bogføring af omkostninger Afbrydelse under behandlingen Bogfør omkostninger i tabellen Produkttransaktion opdaterer ikke feltet Trans.status, hvis afbrydelsen forhindrer bundtet i at blive oprettet. Dette problem er nu løst. Produkt Undertryk produkt fra udskrift Løst manglende undertrykkelse af felter på samlefaktura, når flere ordrer blev faktureret og gruppering blev brugt på ordrelinjer i faktureringsopsætningen med markeringen Vis kun deltotaler. Regnskab Finanskontotransaktion Pris % i momskoder Moms beløb vises korrekt i tabellen Finanstransaktioner ved brug af en ikke fradragsberettiget del af et momsbeløb. Teknisk Integrationer Kunne ikke få dokumentnøgle under scanning med Visma Document Center Forsøg på at scanne et dokument ved hjælp af behandlingen Scan på et opdateret bilag resulterede i en fejlmeddelelse. Dette problem er nu løst. SIE Import af SIE med mange bilag Visma Business ville gå ned ved udførelse af SIE-import til bilagsserie med mange bilag. Dette problem er nu løst. Import af SIE med mængde = 0 i posten #TRANS Ved import af SIE med mængde = 0 i posten #TRANS blev tabellen Bilag ikke udfyldt. Dette problem er nu løst. SIE import Ved udførelse af SIE-import blev nogle bilag ikke importeret. Dette problem er nu løst. Installationsprogram Opgradering af applikationer Valget Opgrader ikke ved Visma Business i et opgraderingsscenario ville medføre, at applikationen blev afinstalleret. Dette problem er nu løst. 12

13 Afsnit 3 Visma Business Emner: Nye funktioner Ændrede funktioner Forbedringer I version udgaven af Visma Business har vi introduceret et par nye funktioner og i forbindelse med forbedringer har fokus været på funktionaliteterne på logistikområdet. Visma Business leveres nu i en fælles installationsfil sammen med Visma Reporting og Visma User Directory. Alle disse produkter kan installeres og konfigureres på ét trin. Vi er derudover nu i stand til at vise dashboards i Visma Business. En anden stor tilføjelse er muligheden for at føje PDF-vedhæftelser til en ordre. Vedhæftelser kan bruges i kombination med et vilkårligt ordredokument og en vilkårlig leveringsmetode.

14 Visma Software International AS Visma Business Nye funktioner Nye funktioner i denne version. Teknisk Platform Teknisk struktur Platformen er opdateret til at kunne bruge Microsoft.NET Framework 4.5. Det er sket for at harmonisere de almindelige afhængigheder og reducere samlet footprint for tekniske afhængigheder i Visma Business product line. Bemærk: Windows XP understøttes ikke længere med introduktionen af Microsoft.NET Framework 4.5. Logistik Afstemningsforbedringer Separat konto indstillet og ordrenr. for lageroptælling Omkostninger, der stammer fra lageroptælling, kan nu posteres på separate omkostningskonti ved hjælp af det nye felt Lagerafgang kontosæt i tabellen Virksomhedsoplysninger. Der oprettes en ordre, der forbinder de bilag og produkttransaktioner, der genereres fra lageroptællingen. Denne funktionalitet kan aktiveres af indstillingen Brug ordrenumre til lagerafgang i feltet Ordrebehandling i tabellen Virksomhedsoplysninger. Fakturadato på produkttransaktioner Ved realisering af ordrelinjer med transaktionstype 4, 5, 7 eller 8 opdateres fakturadatoen i tabellen Produkttransaktion med fakturadatoen fra ordren. Hvis fakturadatoen er tom, anvendes dags dato. Valideringer af moms og konteringsgruppe Der er introduceret ny funktionalitet, der forhindrer brugeren i at oprette forkerte posteringer på finanskontoen for lager for produkter, der ikke er på lager og omvendt. Denne funktionalitet kan sættes op i den nye tabel Moms og bogføringsgruppe og aktiveres med den ny indstilling Lagerkonsistens kontrol på posteringer i feltet Bogføringsbundter i tabellen Virksomhedsoplysninger. Afstemning af lagersaldi og varepartier Vi har tilføjet en ny visning, Samlet forsendelse. Denne visning indeholder værdier, der er opsummeret fra tabellen Vareparti (pr. produkt/lagerkombination). Den bruges hovedsageligt til at forenkle afstemningen mellem tabellerne Lagersaldo og Vareparti. Produktionsordrer Ny ordrestatus til at følge flowet for produktionsordrer Vi har introduceret to nye statusser i dialogboksen Ordrestatus i tabellen Ordre. Færdige strukturlinjer Afkrydsningsboksen vælges, når ordrelinjen har transaktionstype 5. Vareforbrug og ordrelinjerne tilhører en struktur. Endelige omkostninger på produkttransaktioner Afkrydsningsboksen vælges, når styklistelinjerne har en endelig kostpris fra indkøbsordren. Visma AutoInvoice Udvidelse af integration med Visma AutoInvoice Visma AutoInvoice-integrationen er forbedret, og der er tilføjet yderligere funktionalitet. Ud over eksisterende funktionalitet understøttes følgende nu: 1. Strukturerede produkter

15 Visma Software International AS Visma Business Fakturakundesprog Disse ændringer reducerer risikoen for potentielle afrundingsproblemer. I forbindelse med bruttoordrer understøttes samlede rabatter og specialafgifter ikke på nuværende tidspunkt. Ordrevedhæftelser PDF-vedhæftelser til ordrer Visma Business understøtter nu ordrevedhæftelser. Der kan vedhæftes et eller flere PDF-dokumenter til en ordre. Disse vedhæftelser kan bruges til forskellige ordredokumenter. Vedhæftelser gemmes i den nye tabel Ordre vedhæftet fil Ændrede funktioner Ændrede funktioner i denne version. Generelt Meddelelser Meddelelser efter udførelse af behandlinger og rapporter Efter kørsel af en behandling eller en rapport, hvor selve handlingen er vellykket, men hvor nogle dele er mislykkedes, vises meddelelserne nu i en dialogboks og ikke kun på rullelisten Msg. Nogle behandlinger kunne tidligere vise flere meddelelsesdialogbokse, men de er nu samlet i én meddelelsesdialogboks. SMTP-server SMTP-server uden brugerautentificering SMTP-server uden brugerautentificering understøttes nu ved afsendelse af dokumenter direkte til SMTP-serveren ved hjælp af tabellen opsætning. Tidligere var SMTP Bruger Navn og SMTP Adgangskode obligatorisk. Teknisk Eksterne numre Overlappende eksterne numre Følgende fem generelle kommandoer er tildelt nye eksterne numre. Kommandoen News and improvements i menuen Hjælp i Ribbon. Kommandoen Om Visma Business i menuen Hjælp i Ribbon. Rullelisteknappen Virksomhed i gruppen Virksomhed på fanen Hjem i Ribbon. Kommandoen En side i gruppen Zoom på fanen Vis udskrift (Ctrl+F2) i Ribbon. Kommandoen Liste-separator på værktøjslinjen for Søgepanel docking pane. Forbedringer Forbedringer i denne version. Generelt Aktive sessioner Afbrydelse af sessioner Ved afbrydelse af en aktiv session for brugeren i opstarten af Visma Business, fjernes behandlinger og deres låse nu korrekt.

16 Visma Software International AS Visma Business Visma User Directory Sletning af roller i Visma User Directory Ved sletning af roller i Visma User Directory, slettes rollerne nu også i Visma Business. Eksport med flere organisationer Behandlingen Eksporter til Visma User Directory mislykkedes ved oprettelse af flere organisationer. Dette problem er nu løst. Timeout ved eksport til Visma User Directory I behandlingen Eksporter til Visma User Directory var der et problem, når eksporten tog mere end to minutter. Du kan nu angive værdien ConnectionTimeoutInMinutes i filen Visma.Services.UserDirectory.Client.Application.exe.config for at undgå problemet. Visma User Directory og ConvertX Behandlingen for ConvertX fungerede ikke ved brug af Visma User Directory. Dette problem er nu løst. Visma User Directory Eksportbehandling Behandlingen Eksporter til Visma User Directory mislykkedes, hvis navnet på en adgangsgruppe var længere end den maksimale længde i Visma User Directory (27 tegn). Du får nu vist en advarsel i guiden, hvis navnet på en adgangsgruppe er for langt. Programbundter med samme URI Eksporter til Visma User Directory mislykkedes, hvis der allerede fandtes et programbundt med samme URI, men et andet navn i Visma User Directory. Dette problem er nu løst. Sprog i dialogboks til login Når Visma User Directory bruges, viser dialogboksen Log ind standardsproget fra Visma Business. Brugeradgangsrettigheder via Visma User Directory Når Visma User Directory bruges, blev adgangsrettighederne for generelle kommandoer ikke anvendt korrekt, indtil brugeren åbnede en tabel efter at have logget ind. Dette problem er nu løst. Systemnedbrud ved valg af organisationer i guiden Eksporter til Visma User Directory Eksportguiden Visma User Directory gik nogle gange ned ved ændring af Organisation på rullelisten. Dette problem er nu løst. Forsøg på at eksportere virksomheder med tomt navn eller to virksomheder med samme navn Ved kørsel af behandlingen Eksporter til Visma User Directory ville dette mislykkedes, hvis du havde to virksomheder med samme navn eller en virksomhed uden navn. Guiden viser nu brugeren en advarsel, og det vil ikke være muligt at fortsætte guiden, før dette er ændret. Problem med adgangskode med Visma Business Services ved integration med Visma User Directory Hvis du bruger Visma Business integreret med Visma User Directory, ville Visma Business Services tidligere acceptere den gamle adgangskode for en bruger, selv når den var ændret i Visma User Directory. Det er nu ændret, så cachen med adgangskode automatisk ryddes hvert 5. minut. Hvis Visma Business Services modtager en ugyldig adgangskode, ryddes den automatisk hvert 10. sekund. Det betyder, at hvis du ændrer adgangskoden i Visma User Directory/Visma Business, vil den gamle adgangskode være gyldig i f.eks. Visma Document Center i de næste fem minutter. Hvis du ændrer adgangskoden i f.eks. Visma Document Center til at være den nye adgangskode, vil denne accepteres efter maks. 10 sekunder. Ændring af virksomhedsnavn i Visma User Directory Når navnet på en virksomhed blev ændret i Visma User Directory, kunne brugeren ikke længere logge på Visma Business. Dette problem er nu løst. Bruger Moduler-licens Når der blev valgt et modul, som ikke fandtes i licensen, blev der ikke vist en advarsel. Dette problem er nu løst.

17 Visma Software International AS Visma Business Meddelelsesdialogboks Meddelelsesdialogbokse med lange tekster. Meddelelsesdialogbokse med lange tekster har nu et rullepanel, og teksten kan kopieres. SQL-meddelelser Når flere SQL-meddelelser samles, f.eks. under kørsel af en behandling eller rapport, blev der i tidligere versioner vist flere meddelelsesdialogbokse. Nu samles meddelelserne og vises i én meddelelsesdialogboks. Opsætninger Ajourfør Opdateringsfunktionen i Visma Business (F5, knappen Ajourfør uden Shift eller Ctrl osv., og BIGOpdater) udføres nu alle på samme måde. Binært felt fra underliggende tabel Hvis du forsøgte at Tilføj (Ctrl+U) et binært felt gennem underliggende tabeller eller samlede tabeller, ville Visma Business gå ned. Dette problem er nu løst. Indsættelse af rækker mellem eksisterende rækker Ved indsættelse af rækker mellem eksisterende rækker med brug af kommandoen Indsæt (i gruppen Redigering på fanen Hjem i Ribbon) er markøren nu flyttet til den første af de indsatte rækker. Sideelementfilter ikke anvendt til at redigere cachede rækker Når der var et sæt betingelser på et sideelement, blev rækker, der blev tilføjet i et layout, ikke testet mod disse og ville være synlige på de andre sideelementer, som ikke skulle vise dem. Dette problem er nu løst. Rækkerne vil dog være synlige i det sideelement, hvor de blev tilføjet, uanset betingelser, indtil sideelementet er opdateret. Opslagsdialogbokse Når der blev indsat en kolonne fra en anden tabel, blev der ikke vist afkrydsningsbokser, når du åbnede dialogboksen. Dette problem er nu løst. Virksomhedsuafhængige layout Det var ikke muligt at åbne en systemdatabasetabel i Visma Business, hvis brugeren ikke havde adgang til en virksomhed. Dette problem er nu løst. Udskrivning Tilbud Udskrivning af rapporterne Tilbud foreslog ikke de gemte parametre for: Vis beskrivelse over flere linier Vis brudlinier samlet først Sideskift efter brudlinier Dette problem er nu løst. Parametre for printeropsætning Ved kørsel af behandlingen Printervalg fra tabellen Printopsætning, er parameterdialogboksen nu korrekt opdateret med de gemte værdier. Importmakroer Importmakro i filerne import/kommando peger nu på den korrekte række. Ydeevne Forbedringer af ydeevne Der er foretaget adskillige forbedringer af processen til godkendelse af faktura for at forbedre ydeevnen.

18 Visma Software International AS Visma Business Aktør Test af aftale på ferie fungerer ikke Kørsel af behandlingen Opret aftale i tabellen Ferie fungerede ikke. Dette problem er nu løst. Opgradering Opgradering fra ældre versioner end 5.3x Ved opgradering fra versioner, der er ældre end 5.3x, direkte til eller , lykkedes det ikke at aktivere licensen. Dette problem er nu løst. Visma Document Center Status for ukorrekt scannet dokument Når et dokument er godkendt i Visma Document Center og overført til Visma Business, sættes status for det scannede dokument til 4 - Dokument færdigt. Det er den endelig status for et dokument. Status blev midlertidig ændret til 1 - Scannet dokument, når der blev klikket på knappen Tilføj fil. Dette problem er nu løst. Logistik Ordrer Tilføjet række i formularvisning En ny ordre, der er oprettet i tabellen Ordre, forsvandt efter lagring, når indstillingen Positionering ved åbning: Tom tabel var markeret i tabellen Ordre i designlayoutet. Dette problem er nu løst. Problem ved afslutning før lagring på indkøbsordre Hvis der findes negative varepartier, fyldes disse op fra en indkøbsordre, uanset om afslutningen er udført med Færdig nu uden lagring af indkøbsordre mellem indtastning og afslutning eller efter lagring af ordren før afslutning. Genberegn priser Kostprisen blev ikke plukket i behandlingen Rekalkulering af priser for lagerprodukter. Dette problem er nu løst. TAB-tast TAB-tasten fungerer nu korrekt i tabellen Ordrelinie. Styklistelinjer mister forbindelse Når mængden i et styklistehoved ændres til nul, ændres mængden på styklistelinjerne (på alle niveauer) til nul. Men da du ændrede styklistehovedet tilbage til en værdi, der ikke er nul, forblev styklistelinjerne (på alle niveauer) nul. Dette problem er nu løst. Korrektionsordre efterlader midlertidige omkostninger Produkttransaktioner for salgsordrer blev ikke opdateret med korrekt status i feltet Trans.status, når et negativt vareparti blev udfyldt fra en justeringsordre. Det resulterede i transaktioner, der fejlagtigt var markeret med Midlertidige omkostninger i feltet Trans.status. Dette problem er nu løst. Fejl i reservationer med negativt lager Værdien i feltet Plukkelistenr i tabellen Reservation kopieres nu til den nye reservationslinje, hvis linjen er delt. Opfyldelse af negative varepartier fra indkøbsordre Opfyldelse af et negativt vareparti blev ikke udført korrekt, hvis prisen blev ændret på indkøbsordrelinjen efter afslutning. Dette problem er nu løst. Produktionsordre med forskellig indkøbspris En prisændring på en afsluttet ikke-realiseret indkøbsordre posteres nu på kontoen med afvigelser i produktionsomkostninger, når en produktionsordre med ændret pris realiseres. Tilføj negative varepartier

19 Visma Software International AS Visma Business Ordrelinjer med indstillingen Tilføj varepartier med negativ disponibilitet blev håndteret forkert som inflow i stedet for at oprette et negativ vareparti. Det skete, når der fandtes en indkøbsordre med inflow med tilgængelig mængde. Dette problem er nu løst. Forbedret håndtering af metode til dokumentlevering Dokumentleveringsmetoden til fakturaer er nu baseret på feltet Faktureres kundenr, hvis afkrydsningsboksen Dokument leveringsmetode fra fakturakunde i feltet Ordrebehandling i tabellen Virksomhedsoplysninger er valgt. Momssats på ordrelinje Når moms og konteringsgrupper blev ændret på ordrelinjen, blev feltet Moms sats ikke opdateret herefter. Dette problem er nu løst. Ændring af produktnummer på styklistelinjer Når et produktnummer ændres på en styklistelinje, hentes behandlingsmetoderne nu korrekt fra styklistehovedet. Foruddefineret værdi i postregel for lager på nye ordrelinjer Når en foruddefineret værdi var indstillet som en postregel i feltet Lagernr på en ordrelinje, blev denne værdi ikke vist som forventet på nye ordrelinjer. Dette problem er nu løst. Oprindelig kostpris for råmateriale Når en produktionsordre realiseres, overskrives feltet Opr. kostpris (indenl.) ikke uforsætligt på produkttransaktioner for råmateriale. Indsættelse af ordrelinjer Felterne Ændret dato og Ændret kl opdateres nu kun for nyligt indsatte ordrelinjer. Dette problem er nu løst for transaktionstype 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Fakurareference Kreditnotaer fik ikke det korrekte antal ordrelinjer eller mængder, når kreditnotaen blev oprettet ved hjælp af fakturareference. Dette skete, når salgsordrer blev afsluttet på flere trin. Dette problem er nu løst. Antal decimaler og mængde pr. enhed Når der blev brugt mindre end seks decimaler i kombination med mængde pr. enhed, blev mængdefelterne i tabellen Reservation ikke beregnet korrekt. Dette problem er nu løst. Systemnedbrud ved modtagelse af indkøbsordrer med forskellig valuta Programmet gik ned, hvis der blev valgt ordrer med forskellig valuta, og behandlingen Modtaget faktura blev udført. Dette problem er nu løst. Lagring eller sletning af bruttoordre Hvis feltet Dækn.grad og Dækn.bidrag blev vist i tabellen Ordrelinie, kunne du ikke gemme eller slette en ordrelinje for en bruttoordre. Dette problem er nu løst. Negative varepartier og korrektionsordrer Negative varepartier, der blev oprettet af korrektionsordrer, blev ikke fyldt korrekt op. Dette problem er nu løst. Akkumuleret pris på strukturhoved Prisen var akkumuleret forkert på strukturhovedet, når du laver delvis efterbehandling og fakturering. Dette kunne ske hvis strukturhovedet var et lagersted produkt. Dokumenter Forkert dialogboks anvendt til mappeoprettelse Når der blev klikket på knappen Browse i tabellen Dokument, der kørte behandlingen Flyt dokument eller Kopier dokument, blev dialogboksen Åbn fil åbnet. Dette problem er nu løst, så dialogboksen Vælg mappe vises. Vis kopi af dokument Behandlingen Vis kopi af dokument i tabellen Ordredokument fungerede ikke korrekt, hvis den blev kørt på en post med tomme Dok.type- og Dok.dato-felter. Dette problem er nu løst. Samlefakturaer

20 Visma Software International AS Visma Business Værdierne i felterne Moms beløb og Moms beløb (indenl.) manglede på ordredokumentlinjer for samlefakturaer. Dette problem er nu løst. Moms på fakturagebyr og specialafgift Feltet Momsgrundlag er tilføjet tabellen Ordredokumentlinie og udfyldes med grundlaget for momsbeløbet med Ordre dok. linietype sat til moms Beløb på momslinjer på ordredokumentlinjer på bruttoordrer Ved oprettelse af bruttoordrer viste feltet Beskrivelse i tabellen Ordredokumentlinie forkert beløb som momsgrundlag for fakturagebyret. Dette problem er nu løst. Sende ordre dokumenter som e-post Ved bruk av utskriftsalternativet Send for sending av mer enn en ordre, ble vedlegget fra første ordre med i etterfølgende ordre. Dette problem er nu løst. Lagersaldo Overfør til lageroptælling Behandlingen Overfør til lageroptælling i tabellerne Lagersaldo og Vareplacsering tager nu hensyn til feltet Antal pr. enhed ved beregning af tællelig mængde. Produkttransaksjoner Bokføring av midlertidig lagerverdi Ved bruk av automatisk bokføring av midlertidig lagerverdi vil også bunten bli oppdatert direkte. Regnskab Bundter og bilag Ændret kl får ikke de korrekte værdier Ved udskrivning af fakturaer blev feltet Ændret kl i tabellen Bilag nogle gange opdateret for alle bilag med samme tid som det senest afsluttede bilag. Dette problem er nu løst. Systemnedbrud under registrering Visma Business ville gå ned, hvis disse betingelser var opfyldt: Start indtastning i felt, der bruger den nye søgefunktionalitet En lagringshændelse blev udløst gennem BIG eller af funktionen med automatisk lagring Fortsat indtastning af værdier Dette problem er nu løst. Redigering af bundt fra fakturering Hvis en anden bruger under fakturering gik i gang med at redigere det bundt, der blev genereret af faktureringsprocessen, ville denne handling forhindre, at der blev oprettet bilag. Dette problem er nu løst ved at oprette et andet bundt for de efterfølgende bilag, hvis det første bundt er låst. Standard for periodeinterval Lignende værdi i feltet Virksomhedsnr vil medføre systemnedbrud Hvis to rækker har samme værdi for feltet Virksomhedsnr i tabellen Standard periodeinterval ville Visma Business gå ned ved kørsel af regnskabsrapporter. Dette problem er nu løst. Betalingslinjer Bet.liniestatus Feltet Bet.liniestatus i Betalingslinie kunne ikke kopieres. Dette problem er nu løst. Regnskabssaldi Regenerer regnskabssaldi

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Business Software Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport Indhold Mamut Import/Eksport... 2 Eksport af information... 3 Eksport af fakturaoplysninger... 4 Import af information...

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

C5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret

C5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret Produktion Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret 28-03.2014 1 Ordrelinier Typisk udspringer en produktionsordre fra ordrelinierne i ordremodulet. Der er derfor indlagt funktionalitet

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Supplerende tekster forsvinder ikke længere. Program rettet, så man igen kan se hvor en vare er plukket, når der pakkes i pakker.

Supplerende tekster forsvinder ikke længere. Program rettet, så man igen kan se hvor en vare er plukket, når der pakkes i pakker. 6104 Terminsordrer B 00385053 Valutafejl ifbm debitering af fragtsatser Ved beregning af fragtgebyr på salgsordrer i fremmed valuta, beregnet gebyret nu korrekt. Dette gælder både når kurs er angivet på

Læs mere

Amesto E-mail... 1 Indledning... 3 Forudsætninger... 3 Funktionalitet... 4 Mail status... 4 Sporing af fejl... 6 Grundopsætning af Amesto E-mail...

Amesto E-mail... 1 Indledning... 3 Forudsætninger... 3 Funktionalitet... 4 Mail status... 4 Sporing af fejl... 6 Grundopsætning af Amesto E-mail... Amesto E-mail Amesto E-mail... 1 Indledning... 3 Forudsætninger... 3 Funktionalitet... 4 Mail status... 4 Sporing af fejl... 6 Grundopsætning af Amesto E-mail... 7 Mail opsætning... 7 Dok. Type... 7 SMTP-server...

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel Fra salgsordre til afsendelse et eksempel 1. Oprettelse af salgsordre 2. Oprettelse af produktionsordre fra salgsordre 3. Indkøbsordrer på baggrund af behovsanalyse. 4. Indkøbsordrer oprettelse og afsendelse

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S Tidligere var EDI forbeholdt større virksomheder på grund af den nødvendige investering, hvilket igen umuliggjorde samhandel fra mindre leverandører. Med Le@n EDI løsningen og s EDI integration til C5,

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel Regnskab med Microsoft Excel 2016 Lav dit regnskab med Excel ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel 28 lektioner opgavefiler Microsoft Office EXCEL 2016 kursusbog Forfatter: Tina Samuelson Udgivet

Læs mere

Manual Helios Mechanic ver

Manual Helios Mechanic ver Indhold Generelt... 2 Bestilling... 3 Login Helios Mechanic... 3 Arbejdsgang Helios Mechanic... 4 Ny kunde... 4 Ny bil... 5 Ny ordre... 5 Ny medarbejder... 7 Arbejdsgang ny aftale... 7 Andre funktioner

Læs mere

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING 1Målsætninger Målene er at: Opsætte dokumentgodkendelsessystemets generelle funktioner. Opsætte

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Program: SummaSummarum Version: 3.6 Frigivelsesdato: 21. december 2009 Nye momsregler pr. 1. januar 2010 Folketinget har vedtaget lovforslag (L19) om ændringer

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Mybring instruktion Indhold

Mybring instruktion Indhold Mybring instruktion Indhold Hvad er Mybring?... 2 Funktioner i Mybring... 2 Registrer dig på Mybring... 3 Opret og udskriv fragtetiketter... 4 Book afhentning... 9 Se din ordrehistorik... 10 Oprette BulkSplit-dokument...

Læs mere

ADRA MATCH ACCOUNTS KVIK- GUIDE

ADRA MATCH ACCOUNTS KVIK- GUIDE ADRA MATCH ACCOUNTS KVIK- GUIDE INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN BRUGER DU DENNE GUIDE...4 FORBEREDELSER...5 OPRETTELSE AF DIN FØRSTE KONTOGRUPPE...6 SKÆRMEN WELCOME (VELKOMMEN)...7 REDIGERING AF KONTI OG KONTOGRUPPER...8

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW SignFlow ændres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af allerede eksisterende funktionalitet. Alle nye ændringer i SignFlow er nu samlet i version 2016.2, som stilles til rådighed for

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

AirBOSS Nyt. Version 17

AirBOSS Nyt. Version 17 AirBOSS Nyt Version 17 Administrationssystem Tilbageblik I version 15 og 16 kom der mange nye funktioner bl.a. nedenstående funktioner og et hav af små-forbedringer og rettelser: Version 15: MobileExchange

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere