news 27 the european magazine of leroy-somer JUNI 2012 Europa, USA, Kina, Brasilien, motorer med høj virkningsgrad fra Leroy-Somer > BRANCHENYT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "news 27 the european magazine of leroy-somer JUNI 2012 Europa, USA, Kina, Brasilien, motorer med høj virkningsgrad fra Leroy-Somer > BRANCHENYT"

Transkript

1 news 27 danmark the european magazine of leroy-somer JUNI 2012 > BRANCHENYT Europa, USA, Kina, Brasilien, motorer med høj virkningsgrad fra Leroy-Somer NYE PRODUKTPROGRAMMER > GENERATORER Lavspændingsgeneratorer Driftssikkerhed og ydelse i særklasse > ATEX ATEX-motorer med høj virkningsgrad i henhold til IE2

2 BRANCHENYT Europa, USA, Kina, Brasilien, motorer med høj virkningsgrad fra Leroy-Somer De nye generationer af LS2- og LS3-motorer med høj virkningsgrad er et stort fremskridt for både brugere og producenter af roterende maskiner, hvad angår såvel ydelse som miljøvenlighed og energibesparelse. Nu bliver disse motorer med høj virkningsgrad eksporteret til hele verden! maskiner? Findes der nogen særlige lovmæssige krav? Generelt gælder der i disse lande bestemmelser, som svarer til virkningsgradsklasserne IE2 og IE3, dog med forskellige lokale vilkår. EISA 2007 i USA I USA har loven om energiuafhængighed og sikkerhed (Energy Independence and Security Act) været i kraft siden I mange lande i verden findes der bestemmelser, som kræver, at der anvendes motorer med høj virkningsgrad. Disse bestemmelser ændrer sig hurtigt, og der indføres løbende ny lovgivning. ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Philippe Faye Moteurs Leroy-Somer Boulevard Marcellin Leroy CS Angoulême Cedex 9 KOORDINERING OG LAYOUT: Im act REDAKTION: A. Bondoux, P. Clifton, E. Dadda, Ph. Faye, Dr. R. Lamprecht, J.-M. Nys, C. Pegorier, O. Powis, G. T. Sørensen, V. Viccaro, T.D.L Walters. Dette blad udsendes udelukkende til orientering. Leroy-Somer påtager sig derfor intet ansvar for omtaler og fotos i bladet. DANMARK: Leroy-Somer Danmark A/S Hollufgårds Allé 9 - DK-5220 Odense SØ Tlf Fax ErP-direktivet i Europa Hvad angår Europa, er situationen i dag klar. I henhold til det europæiske økodesign-direktiv ErP (Energy related Products) har der siden 16. juni 2011 været krav om anvendelse af klasse IE2-motorer. Klasse IE3-motorer (eller IE2 forsynet med frekvensomformer) bliver obligatoriske fra 1. januar 2015 for effekter fra 7,5 til 375 kw. Og fra 1. januar 2017 udvides effektområdet til de lavere effekter, helt ned til en nominel effekt på 0,75 kw. Hvad foreslår Leroy-Somer? LS2, den nye generation af IE2- og IE3- motorer, opfylder disse bestemmelser og giver brugerne store fordele, hvad angår såvel ydelse som miljøvenlighed og energibesparelse. Men hvad skal en europæisk producent gøre, når han vil eksportere sine maskiner til hele verden? Hvilken type motorer med høj virkningsgrad skal han vælge til sine Denne lov erstatter den tidligere EPAct (Energy Policy Act) og udvider dens anvendelsesområde til visse typer motorer, som ikke tidligere var omfattet af loven. Berørte produkter Loven gælder motorer til almen brug og definerer to grupper af motorer. For alle motorer fra 1 til 200 HK 230 eller 460 V 60 Hz, som tidligere var omfattet af EPAct, ændres den påkrævede virkningsgrad fra High Efficiency (svarende til IE2) til Premium Efficiency (svarende til IE3). Visse typer motorer, som ikke var omfattet af EPAct (U-frame, C-design, motorer til blokpumper, motorer uden fod, vertikalt monterede motorer med vinkelret aksialkraft, 8-polede motorer, motorer til brandpumper fra 1 til 200 HK), skal nu mindst have virkningsgraden High Efficiency (svarende til IE2) som defineret i tabel i standarden NEMA MG 1. Der findes også en liste over produkter, som ikke berøres af EISA, f. eks. D-design-motorer med højt slip eller motorer til intermitterende drift.

3 BRANCHENYT Motorer med variabel hastighed Hvad angår motorer, der anvendes med variabel hastighed, kan der skelnes mellem to tilfælde. Motorer, der er specialdesignet til variabel hastighed, som beskrevet i IEC , med ekstra isolering, isolerede lejer mm. betragtes som motorer til frekvensomformerdrift og er ikke omfattet af EISA. 2-, 4- og 6-polede motorer med høj virkningsgrad til effekter fra 1 til 200 HK, som opfylder EISA-bestemmelserne. Leroy-Somers serie af motorer til frekvensomformerdrift (LSMV), som er designet til udelukkende at køre med variabel hastighed, kan monteres på maskiner, som er beregnet til USA. Derimod er standardmotorer til almen brug med fast hastighed, som også kan anvendes med variabel hastighed, omfattet af EISA. Tidsplan for gennemførelsen EISA-loven gælder for motorer, der er markedsført i USA efter den 19. december Krav til motorernes typeskilte EISA-bestemmelserne kræver, at der, foruden de almindelige krav forbundet med NEMA-standarden, angives visse yderligere oplysninger, navnlig Compliance Certification -nummeret (CC). Leroy-Somer er i denne forbindelse certificeret af DOE (Department Of Energy) med nummeret 055. Hvad foreslår Leroy-Somer? I USA markedsfører Leroy-Somer serier af Disse motorserier er certificeret UL Recognized CSA. GB-standarden i Kina Lovgivningen vedrørende motorers virkningsgrad har betegnelsen GB og fastsætter tre niveauer af virkningsgrad. Siden 1. juli 2011 har niveau 2 ( IE2) været obligatorisk over 0,55 kw. Hvad foreslår Leroy-Somer? Leroy-Somers LS2 IE2-motorer opfylder disse nye bestemmelser. Blot bør viklingen tilpasses spændingen i det lokale elnet, og der skal tilføjes energimærkning. NBR og Inmetro i Brasilien Med virkning fra den 8. december 2009 er der indført en regel om, at motorer, der sælges på det brasilianske marked, skal opfylde Reglement standard NBR Virkningsgradsniveauet svarer til IE2 60 Hz. Motorer med høj virkningsgrad skal registreres og godkendes af Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO, National Institute of Metrology, Standardization and Industrial Quality). Bemærk, at uden denne godkendelse må motorer ikke sælges på det brasilianske marked, hverken alene eller monteret på en maskine. Hvad foreslår Leroy-Somer? Leroy-Somers serie af 2- og 4-polede LS2 IE2-motorer er registreret af INMETRO. Import af disse motorer til Brasilien er således tilladt. Øvrige lande Mange andre lande, såsom Canada, Australien, New Zealand, Sydkorea og Indien, har ligeledes deres egne lokale bestemmelser. Kontakt os gerne for yderligere oplysninger herom. 3

4 GENERATORER Lavspændingsgeneratorer Driftssikkerhed og ydelse i særklasse Leroy-Somer udvikler løbende nye produkter og kan nu tilbyde nye serier af Pure Energy -generatorer, som er særligt egnede til genset-markedet. Desuden udvider Leroy-Somer sit produktprogram til industriel lavspænding op til 3,6 MW for at tage højde for udviklingen af forbrændingsmotorers effekt. Leroy-Somer, verdens førende producent af generatorer fra 10 kva til 20 MVA Leroy-Somer er verdens førende producent af lav-, mellem- og højspændingsgeneratorer fra 1 til 20 MW. EPG-divisionen (Electric Power Generation) tæller 10 fabrikker verden over med produktion i Europa, USA, Mexico, Kina og Indien. Takket være sin verdensomspændende tilstedeværelse samarbejder Leroy-Somer med verdens førende producenter af energiproduktionsanlæg, som f.eks. CATER- PILLAR-FG Wilson, KOHLER-SDMO og GHADDAR MACHINERY, på samtlige kontinenter. Inden for energiproduktion har Leroy-Somer især en stærk position på følgende store markeder: - markedet for lavspændingsgeneratorer (under 3,6 MW), som er et meget konkurrencepræget marked, hvor hovedanvendelsen er gensets. Disse gensets anvendes især inden for kombineret kraftvarmeproduktion, skibsfart, boligbyggeri, service, bygge og anlæg samt udlejning. - markedet for mellem- og højspændingsgeneratorer (fra 3,6 MW til 20 MW), som er et mere komplekst marked med specifikke anvendelsesområder (vandkraftværker, vindmøller, olieindustrien, atomindustrien, jernbanetransport mm.). En opinionsundersøgelse gennemført af BVA har for nyligt bekræftet Leroy-Somers gode omdømme og det høje tilfredshedsniveau blandt virksomhedens kunder. Mon ikke positionen som eneleverandør til verdens førende virksomheder i sig selv er en garanti for kvalitet og pålidelighed? Lavspændingsserien Leroy-Somers lavspændingsserie består hovedsagelig af 4-polede generatorer beregnet til at drives af forbrændingsmotorer, som kører med 1500 eller 1800 o/min for henholdsvis 50 Hz og 60 Hz. Effekten ligger fra 10 til 3600 kw. Leroy-Somer tilbyder tre forskellige magnetiseringssystemer (Shunt, PMG og AREP ), som gør det muligt at tilpasse generatorens ydelse til anvendelsen ud fra de relevante krav. Leroy-Somer har taget patent på AREP-systemet (AREP står for Reguleret generator med polymorf magnetisering ). Dette system er særligt egnet til applikationer, som kræver høj motorstartskapacitet og høj kortslutningsstrøm. 4

5 GENERATORER ESS Energie Systeme & Service GmbH udvikler mini-kraftvarmeværker Viessmanns passion er at producere varme på en bekvem, økonomisk og økologisk måde og levere den, når der er behov for det. Koncernen beskæftiger omkring medarbejdere. Virksomheden tilbyder sine kunder varmekraftværker med en effekt fra 1,5 kw til 116 MW. Firmaet ESS, som er 100 % ejet af Viessmann, har specialiseret sig i udvikling og fremstilling af kombinerede kraftvarmeværker, der har den særlige egenskab, at de på én gang producerer både varme og strøm. Denne teknologi gør det muligt at begrænse energitabene mest muligt. ESS tilbyder især en række kompakte, gasdrevne løsninger med en effekt fra 5 kw til 401 kw, som henvender sig til kommuner, industrivirksomheder, hoteller, hospitaler samt pleje- og alderdomshjem mm. Den samlede virkningsgrad af ESS kombinerede kraftvarmeværker kan nå op på 96 %. Vitobloc 200 modul EM-20/39 har således en termisk virkningsgrad på over 64 % og en elektrisk virkningsgrad på over 32 %. Serviceintervallerne, også for olieskift, ligger på ca timer svarende til service på en bil for hver kilometer. Disse systemer er det første skridt mod mini-kraftvarmeværker, som kan opfylde behovene for decentraliserede laveffekt-anlæg. Til dette strategiske mikrokraftvarmeprojekt har ESS valgt Leroy-Somer som samarbejdspartner. Efter 10 års tæt samarbejde fremstod Leroy-Somer som den ideelle partner i kraft af kvalitet, serviceniveau og produktperformance. Vitobloc 200, EM-5,5 Leroy-Somers løsninger afgørende fordele Ydelser i særklasse - en specifik effekt (effekt i forhold til vægten), der er konkurrenternes generatorer overlegen. - høje virkningsgrader, der passer perfekt til de forbrændingsmotorer på markedet, som de skal kombineres med. - Høj motorstartskapacitet. - en lav reaktans, som er ensbetydende med gode egenskaber ved applikationer med thyristorlast. Genset fra CATERPILLAR/FG Wilson En kvalitet, kunderne anerkender - produkternes kvalitet: Leroy-Somer EPG s største kunde har tildelt firmaet en certificering som anerkendelse af dets kvalitetsniveau. - serviceydelsernes kvalitet: overholdelse af tidsfrister og høj effektivitet i salgs- og serviceafdelingen. >> Løbende udvikling Hos Leroy-Somer er der konstant fokus på udvikling, både hvad angår konstruktionen af vores generatorer og deres reguleringssystemer. Den seneste nyskabelse er en digital regulator, som er enestående på markedet i kraft af sin enkle betjening og høje ydelse. Genset fra KOHLER/SDMO Gennemført modulopbygning Opbygningen i moduler betyder, at generatorerne let kan tilpasses kravene til den specifikke anvendelse. Genset fra Ghaddar Machinery 5

6 GENERATORER De nye produktserier For at bevare sin position som førende på markedet for lavspændingsgeneratorer er det nødvendigt hele tiden at forny sig! På to år har EPG-divisionen således lanceret to nye produkter, LSA 40 og LSA 42.3, samt udvidet sit program på lavspændingsområdet op til 3,6 MW. Den nye LSA 40, som er en trefaset, 4-polet generator, har et effektområde fra 10 til 23 kva med 50 Hz o/min og fra 10 til 23 kw med 60 Hz o/min. Den er specielt kompakt og alsidig og giver høje virkningsgrader. I kraft af sin størrelse og vægt er den en af de mindste og letteste generatorer inden for dette effektområde. LSA 42.3 er udviklet helt i samme ånd som LSA 40. Den har et effektområde fra 25 til 60 kva med 50 Hz o/min og fra 25 til 60 kw med 60 Hz o/min. Leroy-Somer EPG har valgt at sætte fokus på hårdførhed og kvalitet med en serie, der overholder de internationale standarder, og som til punkt og prikke opfylder alle kravene til selv de mest krævende og vanskelige anvendelsesområder inden for telekommunikation, bygge og anlæg, boligbyggeri, service, mikrokraftvarme, landbrug og skibsfart. Endelig har Leroy-Somer udvidet sin lavspændingsserie for at matche de nyeste generationer af forbrændingsmotorers effekt. Denne udvidelse af sortimentet gør det muligt at dække kundernes behov fuldstændigt. Blandt de nye modeller kan for eksempel nævnes LSA 54 M75, som leverer en effekt på 3250 kva med 50 Hz 1500 o/min ved 400 V eller på 3900 kva med 60 Hz 1800 o/min ved 480 V. LSA 40 og LSA 42.3 tilhører begge generationen Pure Energy og er kendetegnet ved at være utrolig lette at installere. Som følge af den originale udformning af klemkassen fra LSA 40 er denne blevet genbrugt med tilføjelse af en lem, der giver en endnu mere direkte adgang til regulatoren. Lavspændingsgeneratoren LSA 42.3 Klemkassen på LSA 42.3 CTM hurtige og sikre leverancer! Italienske Compagnia Tecnica Motori (CTM), som blev grundlagt i 1958, har specialiseret sig i udvikling, fremstilling og installation af gensets og brandbekæmpelsessystemer. CTM tilbyder et stort udvalg af standard og specialtilpassede gensets fra 9 kva til 4235 kva. Udviklingen, produktionen og samlingen foregår på fabrikken i Cesano Boscone i Italien. Virksomhedens kontrol med hele fremstillingsprocessen sikrer en fuldstændig integration af de forskellige komponenter. CTM har et tæt samarbejde med Leroy-Somer og forskellige andre partnere og underleverandører med henblik på til stadighed at forbedre sine produkter og serviceydelser. På baggrund af virksomhedens store fokus på en rationel udnyttelse af ressourcerne er CTM særligt interesseret i Leroy-Somers lavspændingsgeneratorer, som har markedets højeste effektivitet kombineret med en fremragende virkningsgrad. Hos Leroy-Somer har CTM fundet en pålidelig teknisk samarbejdspartner med korte leveringstider der bliver overholdt! 6 Generatorer fra den udvidede lavspændingsserie LSA 53.1 M80 / 4P 2300 kva - 400V Dieseldrevet nødgenerator installeret i et rensningsanlæg i M Boundi i Congo.

7 applikation Climate for Growth Reducerer op til 75 % af energiforbruget til ventilation SKOV er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion. Markedspositionen er opnået ved at sikre producenterne de mest moderne og konkurrencedygtige totalløsninger. Systemerne tilpasses individuelt, så kunderne kan udnytte de lokale klima- og produktionsforhold til at opnå de bedst mulige produktionsresultater. Firmaet SKOV har lanceret en ny lav energiventilator, som kan nedsætte energiforbruget til ventilation med op til 75 %. Ventilatoren DA 600 LPC er specielt udviklet til staldventilations anlæg og Leroy-Somers permanent magnet motor (også kaldet EC-motor), reguleringsenhed og vinge er optimeret i forhold til DA 600 skorstenen. Resultatet er en yderst strømbesparende, trykstabil og støjsvag ventilatorenhed. - Sammenlignet med andre lavenergiventilatorer giver DA 600 LPC ventilatoren en besparelse på helt op til 75 %, hvis den eksempelvis i kombination med MultiStep indsættes i en sektion med to udsug til erstatning for et ældre triacreguleret ventilations- anlæg, fortæller teknologichef Svend Morsing fra SKOV A/S. Besparelsen er lidt mindre, hvis producenten allerede har indført det strømbesparende MultiStep. Indsættes DA 600 LPC i et MultiStep anlæg med to udsug, kan der spares ca. 50 % på energiforbruget. - Den nye ventilator er endvidere mere trykstabil og dermed mindre vindfølsom end de frekvensregulerede ventilatorer, der anvendes som lavenergiventilatorer i dag, fortsætter Svend Morsing. Trykstabilitet har en stor betydning for minimumsventilation, hvor en kraftig vindpåvirkning kan have store konsekvenser for dyrenes velfærd samt producentens varmeregning. DA 600 LPC reducerer energiforbruget med kwh pr. enhed pr. år. En sådan besparelse har også stor indflydelse på den mængde af CO 2, der udledes. For hver DA 600 LPC der installeres, reduceres CO 2 -udledningen med ca. 1 ton. - For at sætte denne reduktion i relief kan jeg nævne, at en benzinøkonomisk bil udleder ca. 3 tons CO 2 årligt ved et kørselsbehov på ca km, slutter Svend Morsing. DA 600 LPC projektet vandt Elforskprisen En pris der blev uddelt til det mest nytænkende, besparende og anvendelige projekt. 7

8 ny teknologi Nye højeffektive gearmotorer giver markante energibesparelser De nye Dyneo gearmotorer fra Leroy-Somer kombinerer højeffektive gear med den innovative permanent magnet motorteknologi: Reduceret vægt og størrelse sammenlignet med standard asynkron løsninger. Dyneo motorerne er 2 til 3 byggestørrelser mindre, men yder det samme. 35 til 40 % energibesparelser opnås med disse LSRPM gearmotorer samtidig med at CO 2 - udslippet reduceres. Tilbagebetalingstiden er ofte mindre end 18 måneder. 8

9 leroy-somer danmark Seminarer i energibeparelser Der har været stor interesse for at deltage i Leroy-Somers seminarrække, hvor der gennem cases og eksempler bliver sat fokus på besparelsespotentialet med moderne elmotorteknologi Leroy-Somer Danmark oplever en markant øget interesse for energioptimeringer i mange industribrancher. Der er fokus på potentielle energibesparelser, og med den nyeste permanent magnet motorteknologi er det blevet muligt at opnå væsentlige besparelser. Toneangivende danske industrivirksomheder efterspørger i stigende grad den teknologi, der ligger bag de avancerede permanent magnet motorer. Og ikke uden grund, for der er store energibesparelser at hente. Derfor har Leroy-Somer sat øget fokus på hele end-user markedet og gennemført en række seminarer med fokus på mulige energibesparelser i industrien. Casestories fra industrien På seminarerne har Leroy-Somer blandt andet orienteret om en række konkrete udskiftninger af jævnstrømsmotorer med PM-motorer, der har givet energibesparelser på 5-20 %. Et andet eksempel kommer fra Novo Nordisk, hvor man har testet PM-motorteknologien op imod en standard motor. Her viste resultaterne, at PM-motoren i området 25 til 50 Hz brugte fra 8-17 % mindre strøm. Men også førende ventilationsfirmaer anvender i stigende omfang PM-motorer i deres ventilationsanlæg, og her er der målt energiforbedringer på helt op til 50 %. Eksempelvis et nyt staldventilationssystem, der udmærker sig med en nytænkende teknologi, der giver årlige energibesparelser på 50 % i forhold til nuværende udsugningsprodukter og et betydeligt lavere støjniveau. Leroy-Somer leverer permanent magnet motorer til dette ventilationssystem. FLERE SEMINARER AFHOLDES I 2012 Kontakt Carl Erik Niemann på og hør nærmere John Mønsted ansat som teknisk chef Leroy-Somer Danmark A/S har ansat John Mønsted som teknisk chef. Han er oprindelig uddannet elektroingeniør med speciale i stærkstrøm og har mange års erfaring i at arbejde med motorer og frekvensomformere i forbindelse med teknisk support og fokus på applikationer. Gennem sine tidligere erfaringer har John Mønsted beskæftiget sig med teknisk salg, applikationssupport og elektrisk design af nye motorer til brug i industrien. Hans arbejdsområder hos Leroy-Somer Danmark er primært opfølgning på tekniske projekter og teknisk support til vores eksterne sælgere. 9

10 ATEX ATEX-motorer med høj virkningsgrad i henhold til IE2 Sikkerhedsmotorer, som kan anvendes i ATEXzoner med gas og støv, er ikke omfattet af Lot 11 i det europæiske EuP-direktiv, som kræver, at der efter den 16. juni 2011 udelukkende må anvendes motorer med et virkningsgradniveau på IE2 ifølge IEC Ikke desto mindre har Leroy-Somer valgt også eller udelukkende at tilbyde de fleste af sine ATEX-motorer i en IE2-version. I mange anlæg findes ATEX-zonerne side om side med sikre områder, hvor det er blevet obligatorisk at installere motorer med høj virkningsgrad. Virksomhederne vil derfor logisk have et ønske om at opnå samme strømbesparelser i hele anlægget, ikke mindst da denne investering altid forrentes meget hurtigt. I praksis forlanger stadig flere brugere derfor, at deres udstyrsleverandører indbygger IE2-motorer i alle leverede maskiner. ATEX Gas zone 1 en ny serie tryksikre motorer med IE2-virkningsgrad som standard Der skal her mindes om, at hovedparten af alle applikationer i potentielt farlige eksplosive atmosfærer (zone 1) benytter tryksikre Ex d- eller Ex de-motorer. For at komme markedets krav i forkøbet har Leroy-Somer besluttet at udvikle en ny serie tryksikre motorer kaldet FLSD med virkningsgrader i henhold til IE2 som standard (over 11 kw). Disse motorer udnytter de allerede udviklede IE2-referenceserier med FLSES LS2-motorernes støbejernshus, hvilket reducerer energitabene med mindst 10 %! Optimalt designede komponenter Leroy-Somer anvender laminering med lavt tab. Endeskjoldene er udført, således at der opnås maksimal bortledning af varme. Motorhuset er optimeret med køleribber, som er med til at bortlede varmen fra motoren. Den væsentligt begrænsede opvarmning forlænger viklingernes levetid (over timer i gennemsnit) og sætter motorerne i stand til at modstå forbigående overbelastninger. Det nye design af ventilator og skærm reducerer også støjniveauet, for eksempel med 5 dba på en 30 kw motor, der kører med o/min. Ekstraudstyr Leroy-Somer tilbyder diverse ekstraudstyr som f.eks. PTC- eller Pt100-følere, stilstandsvarme, forskruninger, inkremental enkoder og/eller fremmedventilation, Corrobloc-finish for aggressive atmosfærer mm. Vedligeholdelse Smøringsintervallerne er forlænget mærkbart, hvilket betyder lavere vedligeholdelsesomkostninger. En 30 kw motor ved o/min kan således køre i over timer uden indgreb ved en omgivende temperatur på 25 C. 10

11 ATEX Serviceydelser Vores leveringsgaranti kombineret med et center for hurtig montering sikrer, at kunden kan få flere hundrede artikler leveret inden for garanteret korte tidsfrister (mellem 1 og 5 dage fra fabrikken alt efter det valgte ekstraudstyr). Hastighedsregulering Anvendelsen af sikkerhedsmotorer med frekvensomformer, som endnu var meget begrænset i 2003, da ATEX-direktiverne blev indført, er øget de seneste år på de fleste områder, selv inden for raffinaderier og petrokemisk industri. Alle de nye FLSD LS2-motorer er testet og godkendt med frekvensomformere. Typeafprøvningsattesterne, der udstedes af Ineris, certificerer anvendelsen med frekvensomformere. ATEX Gas zone 2 en ny serie gnistfrie IE2-motorer I zone 2 (lav risiko) er det obligatorisk at anvende gnistfrie Ex n-motorer. Samtlige motorer med høj virkningsgrad i serierne LSN/FLSN LS2 kan allerede nu fås på forespørgsel. ATEX Støv to serier IE2-motorer til anvendelse i zone 21 eller 22 Samtlige motorer til eksplosive, støvholdige atmosfærer (LSPX/ FLSPX og LSES/FLSES zone 22) kan ligeledes fås i en IE2-version. Alle de lagerførte motorer med en effekt på over 11 kw er udstyret med PTC-følere og et ekstra typeskilt, der gør det muligt at anvende dem ved variabel hastighed mellem 10 og 50 Hz. Markedsføring Serien af FLSD LS2 IE2-motorer fra 11 til 90 kw er nu på markedet. Tryksikre motorer med højere effekt vil kunne fås ultimo juni Ændringer af ATEX-mærkningen Standarderne for ATEX-motorer til gas og støv er under stadig udvikling. Siden 1. juni 2012 erstatter EN :2009 definitivt de to standarder EN :2006 og EN :2006. Der er også indført en ny standard :2009, som beskriver beskyttelsen ved kapsling Ex t. 2. indførelse af udstyrets beskyttelsesniveau (EPL: Equipment Protection Level), nærmere betegnet: - ma eller Mb for udstyr, der anvendes i grubegasholdige miner - ga, Gb eller Gc i gasholdige atmosfærer - da, Db eller Dc i støvholdige atmosfærer 3. Ved tilstedeværelse af brændbart støv bliver beskyttelsestypen fremover: - Ex tb i zone 21 - Ex tc i zone 22 For brugerne vil de mest mærkbare ændringer være dem, der vedrører mærkningen af motorerne: 1. indførelse af en ny gruppe eksplosive atmosfærer, Gruppe III, som identificerer støvholdige atmosfærer, med følgende undergrupper: - iiia: Luftbårne, brændbare støvpartikler - iiib: Ikke-ledende støv - IIIC: Ledende støv Oversigt over sammenhængen mellem ATEX-mærkning, EPL-niveauer og zoner Anvendelse Grubegasholdige miner Industri over jorden Direktiv 94/9/EF Klassifikation af udstyr I II Kategori M1 Maks. indhold Meget højt af gas M2 Under en vis Højt værdi 1G Meget højt 2G (1) Højt 3G Normalt 1D Meget højt 2D (2) Højt Normalt 3D ATEXgruppe Beskyttelsesniveau Hvis ATEX Med spænding Uden spænding Med spænding IEC Klassifikation af udstyr Udstyrets beskyttelsesniveau (Equipement Protection Level) Anvendelse Beskyttelsesniveau Grubegasholdige miner Eksplosionsfarlige gasholdige atmosfærer Eksplosionsfarlige støvholdige atmosfærer I II A B C III A B C EPL-niveau Udstyrsgruppe Ma Maks. indhold Meget højt af gas Mb Under en vis Højt værdi Ga Meget højt Gb (1) Højt Gc Forstærket Da Meget højt Db (2) Højt Forstærket Dc Hvis ATEX Med spænding Uden spænding Med spænding Zoner IP6X 21 IP6X 22 IP6X >> (1) Kan installeres i zone 1 og 2. (2) Kan installeres i zone 11 og 22. I : Methan IIA : Propan IIIA : Luftbårne, brændbare støvpartikler IIB : Ethylen IIIB : Ikke-ledende støv IIC : Hydrogen, Acetylen IIIC : Ledende støv 11

12 TEKNIK Elektromagnetiske forstyrrelser og regenerationsfunktion Frekvensomformeren med aktiv, synkron ensretter, også kaldet Regen-frekvensomformer eller AFE-frekvensomformer (Active Front End), har til formål at reducere harmoniske svingninger samt at sende energien tilbage til nettet. Præsentation af en ikke helt almindelig frekvensomformer! Harmonisk forvrængning I modsætning til lineære belastninger, såsom asynkrone motorer, der absorberer en ensartet sinusformet strøm, har frekvensomformere en diodebro i indgangen, der forårsager forstyrrelser på elnettet, når den ensretter vekselstrøm til jævnstrøm. Disse forstyrrelser kan have en række konsekvenser for installationer på samme forsyningsnet som frekvensomformeren, for eksempel en mulig overophedning af transformer eller forstyrrende støjfænomener. Sagen er nemlig den, at en ensretter i en frekvensomformer forårsager harmoniske forvrængninger af strømmen. Disse forvrængninger kan beregnes nøjagtigt ud fra en matematisk sum (kaldet Fourriertransformation). Den totale harmoniske forvrængningsfaktor (THDI) giver et mål for det samlede niveau af harmoniske svingninger. Disse virkninger er som regel ubetydelige, så længe effekten af udstyret i installationen ikke overskrider 20 % af forsyningstransformerens effekt. Ud fra den betragtning, at anvendelsen af ikke-lineære belastninger bliver stadig hyppigere, indeholder lovgivningerne en række anbefalinger og standarder for at undgå, at elnettets kvalitet påvirkes af harmoniske svingninger. Disse begrænsninger kan direkte vedrøre produktet eller, mere almindeligt for høje effekter, tilslutningspunktet til det offentlige forsyningsnetværk. Ved infrastrukturelle investeringer (rensningsanlæg, renovering af tunneller mm.) henholder stadig flere ingeniørvirksomheder sig for eksempel til anbefalingerne i IEEE 519 for at specificere, hvilket niveau af harmoniske svingninger, der er acceptabelt i tilslutningspunktet. Der findes et stort udvalg af løsninger til at reducere tilstedeværelsen af harmoniske svingninger i en installation. Blandt de mulige løsninger er tilføjelsen af spoler eller anvendelsen af en aktiv, synkron, ensrettende frekvensomformer. Aktiv, synkron, ensrettende frekvensomformer En klassisk frekvensomformer har en ensrettende diodebro i indgangen, som frembringer en jævnspænding. Dernæst opdeles denne jævnspænding ved høj frekvens af en IGBT-vekselretterbro, som frembringer en vekselspænding med variabel amplitude og frekvens. Det er denne spænding, som får motorens hastighed til at variere. Da diodebroen ikke er reversibel, kan energien kun løbe i én retning. Ved udgangen fra frekvensomformeren frembringer IGBT-vekselretteren en sinusstrøm i den elektriske motor, som enten kan drive en maskine eller bremse den. Energien løber fra jævnspændingen til motoren og omvendt fra motoren til jævnspændingen. Eftersom denne energi ikke kan sendes tilbage til nettet under opbremsningen, vil værdien af DC-bus imidlertid stige indtil en tærskelværdi, hvor frekvensomformeren lukker ned for at beskytte sig selv. I frekvensomformeren med en aktiv, synkron ensretter af typen AFE eller Regen erstattes envejs-diodebroen med en anden IGBT-vekselretterbro, som varetager overførslen af energi mellem forsyningsledningen og jævnspændingen. Denne energioverførsel foregår med en sinusformet strøm. En sådan frekvensomformer kaldes en Regen-frekvensomformer, fordi den oprindeligt blev udviklet med henblik på at sende energi tilbage til elnettet som ved opbremsning af belastninger. Denne metode anvendes blandt andet til energiproduktion, for eksempel på visse vindmøller. Frekvensomformeren med en aktiv, synkron ensretter gør det således muligt at frembringe en ensartet sinusstrøm, og den har den dobbelte funktion at afskaffe de harmoniske svingninger, det vil sige at ligge inden for de grænser, elselskaberne har sat, og at sende energien tilbage til nettet. MDR-Powerdrive på kw og PLSRPM på kw 12

13 ANVENDELSE Dyneo -motorer med permanente magneter i den norske hærs tjeneste Opvarmning af bygningerne i en flådebase ved hjælp af særdeles koldt havvand det var den udfordring, Star Refrigeration, som har specialiseret sig i udvikling af industrielle varmepumper, skulle imødekomme med Leroy-Somers hjælp. Varmepumper og varmefaktor Industrielle varmepumper optager varme fra jorden, luften eller vand ved lav temperatur og overfører den ved højere temperatur til et opvarmningsanlæg ved hjælp af en kompressor, der hæver trykket i kølemidlet og dermed dets temperatur. Deres effektivitet udtrykkes ved hjælp af en varmefaktor (COP), som afspejler forholdet mellem den producerede varmemængde og den forbrugte elektriske energi. Neatpumppumper uden risiko for ozonlaget Den norske hær har installeret Neatpumpvarmepumper til opvarmning af samtlige bygninger i flådebasen i Ramsund. Pumperne er fremstillet af firmaet Star Refrigeration, som er hjemmehørende i Skotland, og monteret af dets norske partner Norsk Kulde. Produktionsenheden modtager havvand fra havnen i Ramsund, optager varmen fra vandet, komprimerer den og leverer varmt vand og opvarmning til basens bygninger. I modsætning til førstegenerationsanlæg kræver Neatpump-pumpen ingen syntetiske drivhusgasser (HFC er) men benytter i stedet ammoniak, et naturligt kølemiddel, som ikke har nogen skadelig indvirkning på ozonlaget. Enheden har en kapacitet på 600 kw og en varmefaktor på 2,7, og det producerede varme vand har en temperatur på mellem 60 og 68 C. Driftssikkert og højtydende udstyr Neatpump-varmepumpen er udstyret med en Vilter-enkeltskruekompressor. Det unikke design af denne kompressor er baseret på den aksiale og radiale afbalancering af skruen kombineret med skydespjældsystemet Parallex, der sikrer anlægget lang levetid, høj driftssikkerhed og lavt servicebehov. For at sikre en høj virkningsgrad selv ved dellast besluttede Star Refrigeration at bruge Dyneo -motorer med permanente magneter fra Leroy-Somer til at drive Neatpump-serien. Dyneo -motorerne giver installationen exceptionelle egenskaber med hensyn til virkningsgrad og kompakthed samt en forenklet idriftsættelse takket være muligheden for at styre magnetmotoren i open loop i kombination med Powerdrivefrekvensomformeren. Star Refrigeration satte særlig stor pris på Leroy-Somers høje reaktionsevne samt den tekniske assistance til installatøren Norsk Kulde via det lokale servicecenter. Neatpump-varmepumpe, Vilter-skruekompressor, Leroy-Somers Dyneo -motorer med permanente magneter tilsammen en vinderløsning for økologisk opvarmning af flådebasen i Ramsund på trods af den ekstreme kulde, der kan herske på disse kanter. 13

14 Industri Industriløsninger, der opfylder dine krav Et godt kendskab til dine applikationer I mere end hundrede år har Leroy-Somer været til stede overalt, hvor der skulle produceres elektrisk energi og overføres bevægelse. På baggrund af virksomhedens store erfaring kan Leroy-Somers ingeniører og teknikere tilbyde avancerede og pålidelige løsninger til selv de mest forskelligartede applikationer inden for alle typer industri. Med sine decentrale konstruktionsafdelinger er Leroy-Somer med i processen lige fra designfasen. Altid den bedste teknologi Leroy-Somer tilpasser sine produktserier til de aktuelle krav: specifikationerne eller kundens proces (styring, selvdiagnosticering, kommunikation, automatik, overvågning, mv.), arbejdsmiljøet (fugtighed, korrosion, høje temperaturer, eksplosionsfarlige atmosfærer, mv.), maskinens formål (transport, pumpning, kompression, ventilation, mv.), typen af industri (kemi, automobil, levnedsmidler, papir, skibsfart, mv.). KEMI Hvad enten det drejer sig om pumpning, blanding, mekanisk tørring eller ventilation, står motorerne for 65 % af al strømforbruget i et produktionsanlæg og udgør dermed en betydelig kilde til mulige besparelser. Løsninger til eksplosionsfarlige atmosfærer I den kemiske industri er det også nødvendigt at anvende sikkerhedsmotorer og -gearmotorer, der kan køre i eksplosionsfarlige gas- eller støvholdige atmosfærer. Leroy-Somers løsninger omfatter serier af ATEX-motorer og -gearmotorer, der er udviklet og godkendt af de europæiske certificeringsorganer, både i en V.I.K.finish til drift i aggressive atmosfærer og i en standardudførelse til mindre barske omgivelser. Produktivitetsforbedring og energibesparelse Takket være sin ekspertise inden for design og fremstilling af elektriske motorer, gearmotorer og frekvensomformere har Leroy-Somer udviklet en lang række løsninger, som sætter virksomhederne i stand til at reducere produktionsomkostningerne og opfylde miljøkravene. Overbevisende tal: Blot ved at forbedre virkningsgraden af motorer med fast omdrejningstal opnås der en besparelse på ca. 10 % af elforbruget i et anlæg. Ved yderligere at indføre frekvensomformerdrift opnås som regel en besparelse på 30 % på det pågældende drivsystem. 14

15 Industri driftsvilkår (fugt, stød og vibrationer fra gearmotorer med eller uden bremse, asynkrone motorer, hastighedsregulering). Leroy-Somer garanterer en mærkbar reduktion af energiregningen ved anvendelse af en kombination af en gearmotor og en af de nyeste motorer med permanente magneter. STENBRUD Sikker flytning af last med nøjagtig hastighed Ekspertise Hurtig service Leroy-Somer er i stand til at yde hurtig service takket være en enestående ordning, der sikrer, at fabrikkerne altid har produkter til rådighed for montagecentrene og distributørerne, samt tilbyder teknisk rådgivning, on-site assistance og reparation eller modernisering af allerede installerede motorer. Leroy-Somer samarbejder med verdens førende virksomheder på området med henblik på at udvikle bremse-gearmotorer, som med fordel kan erstatte de klassiske tilbageløbssikrede gearmotorer, og som dermed øger sikkerheden i anlæggene maksimalt. Besparelser på driftsomkostningerne Leroy-Somer finder den bedste løsning til opgaven og kan derfor tilbyde let udskiftelige komponenter, som kan modstå de hårde LEVNEDSMIDDELINDUSTRIEN Levnedsmiddelindustriens processer stiller specifikke krav til hygiejne, pålidelighed, sikkerhed, energibesparelse e ksplosionsfarlige atmosfærer: ATEX-godkendte drivsystemer til drift i støvholdige zoner (zone 21 og zone 22). Energibesparelser Motordrevne applikationer står for 70 % af strømforbruget i levnedsmiddelindustrien og giver dermed mulighed for betydelige besparelser, hvis der indføres mindre energiforbrugende løsninger, f.eks. motorer med høj virkningsgrad, hastighedsregulering og ny teknologi. >> Serviceydelser Leroy-Somer tilbyder et komplet udvalg af serviceydelser: miljøansvarlig vedligeholdelse og energi-knowhow, reparation på værksted eller on-site, forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse, reservedelslogistik og uddannelse. Skræddersyede løsninger På baggrund af sit dybtgående kendskab til brugerne og producenterne i denne sektor er Leroy-Somer i stand til at designe produkter, der passer til de aktuelle forhold: aggressive og stærkt aggressive miljøer: motorer, gearmotorer og frekvensomformere, der tåler hyppig vask, højtryksspuling, permanent fugtighed og kontakt med aggressive væsker. 15

16 GENERATING PURE ENERGY > NY LSA 42.3 G E N E R A T O R Photo : Furax 3875dk /r(Denmark) Leroy-Somers EPG-division (Electric Power Generation), verdens førende producent af lav- og mellemspændingsgeneratorer, har markedets største program af generatorer, der passer til en lang række forskellige applikationer. Leroy-Somer EPG s ekspertise og evne til at opfylde kundernes behov er anerkendt i hele energisektoren. Leroy-Somer EPG er stolte over at præsentere den nye LSA 42.3-generator fra 25 til 60 kva, et stort fremskridt inden for generatordesign. For yderligere oplysninger om LSA 42.3 eller EPG s generatorprogram, se: EMERSON. CONSIDER IT SOLVED T M.

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt Nye sendinger fra Øland Centriflow fra Øland Store besparelser med effektiv og miljøvenlig ventilation samarbejde med respekt Få den rigtige ventilationsløsning Det betaler sig! 30% 10% 30% Dette diagram

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktivet Ventilationsdagen 2013 Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktiver Ecodesign direktivet (2009/125/EF) er paraply over en række forordninger

Læs mere

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet«

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Motive Power > Det unikke højkapacitetsbatteri til maksimal økonomisk effektivitet

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Genanvender den varme luft Reducerer energiforbruget op til 60% Hurtig tilbagebetalingstid Varmepumpe-tørretumblere BOLIGVASKERIER DAGINSTITUTIONER PLEJEHJEM

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

R717 Høj Temperatur Varmepumper

R717 Høj Temperatur Varmepumper Cool Partners R717 Høj Temperatur Varmepumper p Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23 års erfaring fra Danfoss, Sb Sabroe, YORK og Stal Praktisk produkt kendskab og system design Thomas

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Ventilatorer. Teknisk info

Ventilatorer. Teknisk info Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse 1.1 Generelt for ECT-/DCT-ventilatorer ECT-/DCT-ventilatorene udmærker sig specielt ved en genial lejeopbygning der giver meget lang levetid for lejerne

Læs mere

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata 17/03/2014 Version XX/Initialer 1/ 7 Indhold Harmonisk forvrængning... 3 Dine forberedelser... 3 Oplysningsskema simuleringsdata...

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Centrale støvsugeranlæg

Centrale støvsugeranlæg CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Centrale støvsugeranlæg www.flexair.dk Centrale støvsugeranlæg Vakuumpumper Alle anlæg dimensioneres til den enkelte opgave og der vælges den type vakuumpumpe der er bedst

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

NÆSTE UDVIKLINGSTRIN.

NÆSTE UDVIKLINGSTRIN. HDS 13/20-4 S/SX NÆSTE UDVIKLINGSTRIN. KÄRCHER's nye hedvandsrenser i superklassen udfører ikke alene et førsteklasses rengøringsarbejde. den er også utrolig robust og simpel at anvende. Den nye ECO indstilling,

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning.

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh brændersystemer Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh har produceret gasbrændere under eget navn siden 1970. Den erhvervede ekspertise afspejles tydeligt

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com V112-3.0 MW Én vindmølle til én verden vestas.com VI LEVERER DEN ØNSKEDE VINDKRAFT ÉN HØJTYDENDE OG PÅLIDELIG VINDMØLLE TIL ÉN VERDEN Højtydende og pålidelig V112-3,0 MW er en højtydende og pålidelig

Læs mere

Mitsubishi Electric SF

Mitsubishi Electric SF Mitsubishi Electric SF varmepumpe Folk vil ofte have varme i sommerhuset, også når det står tomt. Mitsubishis varmepumpe med sin +10ºC funktion er en god løsning på dette. Den passer perfekt til alle slags

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

RYOBI benzindrevne havemaskiner kompakt kraft og 4-takts motor!

RYOBI benzindrevne havemaskiner kompakt kraft og 4-takts motor! 2. marts 2012 RYOBI benzindrevne havemaskiner kompakt kraft og 4-takts motor! For de tungeste og mest krævende opgaver i haven findes der bare én løsning - den nye serie af benzindrevne græstrimmere og

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien www.kaeser.com Oliefri stempelkompressorer DENTA-Serien Ydelse 65 til 950 l/min Tryk 10 bar vorfor vælge en KAESER dental-kompressor? Fordi det forventes, at en dentalkompressor giver oliefri, tør og hygiejnisk

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Viden om plast forpligter...

Viden om plast forpligter... Viden om plast forpligter... Vink Plast A/S en del af verdens største plastleverandørnetværk! Vink i Randers beskæftiger mere end 100 ansatte og er en del af verdens største netværk af plastleverandører

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Brug energien rigtigt

Brug energien rigtigt Brug energien rigtigt Ved Energirådgiver Kurt Mortensen, EnergiMidt Seniorkonsulent Erik Damsted, VSP FremadHvordan Hvor og hvor meget energi bruges? Hvor er der mulighed for energibesparelser? Ventilation

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden 1. Imødekommer det politiske energimål 2. Energioptimerende Sparer 90% af kulde og op til 75% på varme 3. Bæredygtigt, miljøvenligt

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

Reducer energiforbruget. Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde & Miljø

Reducer energiforbruget. Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde & Miljø Reducer energiforbruget Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde & Miljø Disposition Regnskabstal energiforbrug Benchmarking Her er der penge at hente Indsatsområder - Beregninger Salg af energibesparelser

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Johnson Controls Køleteknik, Danmark

Johnson Controls Køleteknik, Danmark Industrial Refrigeration Region Nord Køleteknik, Danmark 1 Mere end 170,000 medarbejdere servicerer kunder i mere end 150 lande 2 Køleteknik Adresser i Danmark Køleteknik, Støvring Industrimarken 2B, Sørup

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

... VI FEJRER HØJTIDEN MED LAVE PRISER!

... VI FEJRER HØJTIDEN MED LAVE PRISER! PRONOR NYHEDSBREV OG TILBUDSAVIS DECEMBER 2014... VI FEJRER HØJTIDEN MED LAVE PRISER! EN STRØM AF GO E TILBUD FRA ELMA Polsøger 106 Voltstick 1770-012098 135,- 104,- ER L R HE EN TI G O! V GA JØET NJEN

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design Det der virkelig betyder noget Din guide til ErP-direktivet ECO-design Godt informeret og klar til handling med Wolf som din partner Eco-design direktivet (ErP) - oversigt over tekniske og mærknings forpligtigelser.

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

EM Låsemagneter EM 1800 EM 3000 EM 5300 EM 6800 EM 7500 EM 15000

EM Låsemagneter EM 1800 EM 3000 EM 5300 EM 6800 EM 7500 EM 15000 EM Låsemagneter EM 1800 EM 3000 EM 5300 EM 6800 EM 7500 EM 15000 CS EM 80 låsemagneter MAGNEO Schiebetürautomatik Elektromekanisk døraflåsning EM Låsemagneter: den slanke, sikre, trygge og fleksible døraflåsnings

Læs mere