2.-semesterprojekt 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.-semesterprojekt 2014"

Transkript

1 Denne del indeholder ITO, SD og SK 2.-semesterprojekt 2014 Kim de Vos, Morten Kjær Pedersen og Svend Koustrup Tværfagligt 2.-semesterprojekt i fagene IT i Organisationer, Softwaredesign, Softwarekonstruktion samt Computerarkitektur og Operativsystemer. Denne del omfatter de tre første fag: ITO, SD og SK. Projektet handler om slagteriet Danish Crown i Horsens, særligt problemstillinger omkring produktion og udlæsning af varer. Vi har besøgt slagteriet og fået en guidet tour.

2 Indholdsfortegnelse AFTALER OM SAMARBEJDE I PROJEKTFORLØBET... 4 DELRAPPORT OM ITO - IT I ORGANISATIONER... 5 KARAKTERISTIK OG ANALYSE AF DANISH CROWN... 6 VIRKSOMHEDSANALYSE... 7 Værdikædeanalyse... 7 SWOT-analyse... 9 Logistik og produktion PROBLEMSTILLINGER OMKRING PRODUKTION OG UDLÆSNING AF VARER Nuværende situation Vores løsning UDBYTTE FOR DANISH CROWN VED INDFØRELSE AF SYSTEMET OVERVEJELSER FOR IMPLEMENTATION AF LØSNING Krav KILDELISTE DELRAPPORT OM SD - SOFTWAREDESIGN RESULTAT AF INCEPTION-FASEN Systemvision Kravliste Use cases Ordbog Arkitekturforslag RESULTAT AF FASEN ELABORATION Kravliste Use Case-model Analysemodel Designmodel Brugergrænseflade Ordbog RESULTAT AF CONSTRUCTION-FASEN Kravliste Use Case-model Analysemodel Designmodel Brugergrænseflade Testrapport semesterprojekt 2014 Side 2 af 63

3 DOKUMENTATION AF PROCESSEN Resume af forløbet Refleksioner DELRAPPORT FOR SK SOFTWAREKONSTRUKTION KLASSEMODEL Sammenhæng mellem klasserne Polymorfi Design patterns JavaDoc ARKITEKTUR GUI Service Dao Model FEJLHÅNDTERING TEST LoadingTest ServiceTest Delkonklusion SPECIELT INTERESSANT KODE GUIDED TOUR Arrival & Departure Terminal KONKLUSION PROCES BILAG BILAG 1: UC BILAG 2: UC BILAG 3: UC BILAG 4: UC BILAG 5: UC BILAG 6: UC BILAG 7 EN TUR IGENNEM SYSTEMET semesterprojekt 2014 Side 3 af 63

4 Aftaler om samarbejde i projektforløbet I dette projekt er vi en gruppe, hvor vi alle tre har store ambitioner, er målrettede og fokuserede på at udarbejde et godt projekt. Vi har alle tre et meget ens faglig niveau, og med de samme mål er det en ideel gruppe. Vi aftalte fra starten at vi skulle overholde regler og aftaler, samt respektere de andre medlemmer i gruppen. Da vi alle har en god disciplin forventer vi ingen problemer for nogen af os. En vigtig del i vores gruppe er, at der er god kommunikation, og hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt, især hvis man sidder fast i noget programmering, og ikke kan komme videre. Grunden til dette er at det kan være meget demotiverende at sidde fast i for lang tid med det samme problem. 2.-semesterprojekt 2014 Side 4 af 63

5 Delrapport om ITO - It i Organisationer Problemstillinger og løsninger for logistik i forbindelse med udlæsning af varer. 2.-semesterprojekt 2014 Side 5 af 63

6 Karakteristik og analyse af Danish Crown Danish Crown (DC) er verdens største svinekødseksportør og kødforædlingsvirksomhed samt europas største og verdens næststørste svineslagteri, foruden en betydelig spiller på det europæiske oksekødsmarked. 1 DC er et dansk aktieselskab ejet af andelsselskabet Leverandørselskabet Danish Crown AmbA hvor andelshaverne er de ca landmænd, der sender deres dyr til slagtning på et af DC s slagterier. Ledelsen af andelsselskabet er folkevalgt blandt andelshavere og medarbejderrepræsentanter. 2 DC fejrede sit 125 års jubilæum i sommeren Koncernen består af fire hovedområder: DC Fresh Meat, DC Ingrediens, DC Foods samt Trading. Hvert område har andre selskaber under sig. DC Foods ejer f.eks. kødforædlingsvirksomhederne Tulip og Plumrose og bl.a. de kendte mærker Mou, Gøl og Steff-Houlberg. DC har virksomheder i Tyskland, England og USA. Koncernen har ca medarbejdere fordelt over de forskellige datterselskaber, hvor DC Fresh Meat står for 58 % af omsætningen og 48 % af medarbejderne. Omsætningen i 2012/2013 var på kr. 58 mia. med et resultat på kr. 1,6 mia. 4 I resten af dokumentet vil vi fokusere på svineslagteriet i Horsens, der hører under DC Pork i hovedområdet DC Fresh Meat. 1 Danish Crown A/S d 2 Danish Crown A/S c 3 Danish Crown A/S b 4 Danish Crown A/S a 2.-semesterprojekt 2014 Side 6 af 63

7 Virksomhedsanalyse I det følgende vil vi analyse slagteriet i Horsens. Vi vil finde de vigtigste dele af værdikæden og vi vil finde slagteriets styrker og svagheder, muligheder og trusler. Værdikædeanalyse I det følgende vil vi finde de dele af værdikæden, som giver mest værdi for slagteriet. Indgående logistik Danish Crowns indgående råvareflow består af levering af levende svin fra svineproducenterne. Det er fundamentalt for produktionssetuppet, at lastbilerne kommer i et støt flow henover dagen. Der er kun plads til levende svin i ankomststalden, hvilket svarer til omkring 3 timers produktion. De daglige svin skal derfor ankomme i et støt flow fordelt over de 18 daglige produktionstimer for ikke at skabe trængsel ved ankomstramperne og endnu vigtigere, råvaremangel i resten af produktionen. Levende svin er et sårbart produkt at transportere, hvorfor der er strenge krav fra såvel de danske myndigheder som DC s egen Code of Practice, der skærper myndighedernes krav yderligere. Det er vigtigt, at de specialindrettede lastvogne, som svinene afhentes i, er rengjort og desinficeret, så der ikke spredes sygdomme og bakterier imellem svineproducenterne. Ved ankomsten til DC kontrollerer veterinærer fra Fødevarestyrelsen forholdene i lastbilerne og sikrer at svinene er i fysisk og sundhedsmæssig forsvarlig stand. Produktion Danish Crown har valgt en strategi om at have det mest moderne slagteri i verden, herunder at satse på automatisk teknologi i store dele af den interne logistik på slagteriet frem for manuel håndtering og flytning af råvarerne. Således kan slagteriet køre en stor mængde svin igennem systemet på daglig basis og på den måde håndtere ordrer på mange forskellige kvaliteter af kød. Med så meget teknologi er de dog også sårbare over for driftsstop. Udgående logistik Det udgående vareflow har en jævn strøm fra produktionen, og det er derfor vigtigt, at der også er en jævn strøm af kølelastbiler, der kører varer væk fra slagteriet. DC har intet stort lager, fordi kødet skal afsættes hurtigst muligt. I modsætning til oksekød bliver svinekød ikke bedre ved modning. Også her er hygiejnesikkerheden vigtig. 2.-semesterprojekt 2014 Side 7 af 63

8 Salg og marketing Det gælder for slagteriet om at have aftagere til så mange svin som muligt, inden de bliver slagtet, da kødet har den bedste kvalitet lige når det er slagtet og udskåret. Hvis de ikke kan sælge kødet ferskt må de fryse det ned og sælge det til en dårligere pris. De største kunder er produktionsvirksomheder, der selv forædler kødet - kun en lille del af det kød, der kommer ud fra slagteriet, er færdigvarer. DC har igennem årene arbejdet hårdt for at minimere spildet og der er nu intet fra svinet der smides ud. Det kræver naturligvis en hel del aftagere fra store dele af verden. Service Danish Crown har en stor fleksibilitet med deres produktion. De kan hurtigt ændre produktionen efter en kundes ønske. Dette er en service DC sigter højt efter. Dette er kun muligt, da de har højteknologiske maskiner, der kan indstilles efter de forskellige ønsker fra kunderne, og at de har erfarne medarbejdere, der hurtigt kan omstille deres rutiner efter de behov der er. 2.-semesterprojekt 2014 Side 8 af 63

9 SWOT-analyse Interne forhold Styrker Svagheder Størrelsen af produktionen (stor fleksibilitet Store lønomkostninger til slagterimedarbejderne giver lavere ift. ordrer samt kort tid fra råvare til rentabilitet færdigvare - stor konkurrencefordel) Andelsvirksomhed, skal tage hensyn til alle parter Kvalitet af kødet (sundt og sygdomsfrit, (Bornholm) sporbarhed, brand) Stor viden og ekspertise (erfaringer samlet igennem 100 år i branchen) Dyrevelfærd Teknologi og automatisering Eksterne forhold Muligheder Trusler Stort marked (hele verden) Deres størrelse gør, at de har mulighed for at udvide og finde nye teknologier som kan effektivisere deres produktion Mange forskellige ordrer giver mulighed for reducering af spild Større implementation af automatisering Stor konsekvens ved infektion, bakterier, sygdomme i svin Dårlig omtale i medier ang. sygdomme i svin (pt. MRSA) Dårligt flow eller lav tilgang af svin til slagteriet 5 Landmænd sælger deres svin til højere pris i Tyskland, hvilket er blevet større under finanskrisen Finanskrisen gør det også svært for landmændene at få lov til at investere i nye staldanlæg, hvilket gør det svært for DC at få større tilgang af svin I perioder for mange svin, hvor de ikke kan afsætte kødet Kødet skal eksporteres til mange lande som stiller forskellige krav Stor fleksibilitet Styrker Danish Crown er den tredjestørste slagterikoncern i verden og har mange års ekspertise i branchen, hvilket er en af de grundlæggende faktorer for deres stærke brand. Deres store eksport til udlandet, specielt de engelske og japanske markeder, er en af de vigtigste faktorer, der gør, at de kan være så dominerende en slagterikoncern på det globale markedet. Det har en stor betydning, at de har optjent så meget anciennitet og viden i industrien at de kan bruge det til at udvikle højteknologiske produkter, er dermed efterkomme kundernes efterspørgsel. Svagheder De danske slagtere har nogle af de højeste lønninger i verdenen. Slagterne arbejder på akkord, så jo 5 Berlingske Business 2.-semesterprojekt 2014 Side 9 af 63

10 mere de slagter jo mere tjener de. Dette er en stor motivation for at arbejde mere, og det kan have store konsekvenser for medarbejderen. Her snakker vi om overbelastning af kroppen, da man ofte hører at slagtere i en ung alder får livsvarige skader pga. for meget arbejde. Selvom der er fokus på at minimere disse skader vha. teknologisk automatisering og rotation af arbejdsfunktioner, er det stadig et hårdt og ensformigt arbejde. DC er et andelsselskab, så de skal tage højde for alle medlemmerne i selskabet. I starten af 2014 var de ved at lukke et slagteri på Bornholm da det ikke var rentabelt, men det blev dog reddet i sidste time. 6 Muligheder Danish Crown har mange muligheder. De er den tredjestørste slagterikoncern i verden, og har derfor en god økonomisk baggrund for at udvikle nye teknologiske processer, som kan hjælpe med at øge produktionseffektiviteten. Fordi de sælger deres produkter til hele verden, kan de finde aftagere til alle dele af svinet og med minimal spild er der større fortjeneste pr. svin, som i sidste gavner Danish Crowns andelshavere - landmanden. Trusler Men det er samtidig også en svaghed, at de er så store. De er meget kendte rundt omkring i verden, og hvis der pludselig kommer et udbrud af en virus eller en farlig bakterie, kan det have store økonomiske konsekvenser. Svenskerne er f.eks. lige nu ikke glade for danske svin grundet MRSA, som er enormt meget i medierne for tiden. En anden økonomisk trussel er, at landmændene i perioder kan få bedre priser på markedet i Tyskland. Det betyder, at DC, der i forvejen ikke kører med fuld kapacitet, får endnu færre svin igennem produktionen, så rentabiliteten på det teknologiske setup falder endnu mere. Dette er blevet et endnu større problem under finanskrisen. Finanskrisen gør også, at landmændene ikke kan få lov at låne penge til at investere i nye staldanlæg, så de kan forøge tilgangen af svin til slagteriet. Logistik og produktion Danish Crowns produktionssystem bygger i høj grad på tanken bag Fords samlebåndsarbejde og principperne i LEAN. Hvor Ford arbejdede med masseproduktion af standardvarer, bygger LEAN på, hvad det er, som giver værdi for kunden, alt andet er spild. 7 Alle processer i produktionen er optimeret, både med hensyn til hurtig produktion, dvs. kort tid fra svinet kommer til slagteriet, til den kommer ud igen i den anden ende, men også med hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø - færre/ingen tunge løft - og hurtig omstilling til kundernes skiftende krav. Mange varer er standardvarer og kan derfor produceres på samlebånd efter principperne for masseproduktion helt tilbage fra Fords tid. DC er dog så fleksible, at de hurtigt kan omstille 6 Danmarks Radio: Penge 7 Trojka 2.-semesterprojekt 2014 Side 10 af 63

11 produktionen, hvis kunderne har andre krav. Japan ville f.eks. pludselig give 70 mio mere for svinehoveder end de daværende hollandske aftagere, hvis bare hjerne og ører var fjernet. Det betød, at DC skulle skære hovedet over og ikke kunne bruge deres hovedklipningsmaskine. I stedet skulle medarbejdere lave manuelt arbejde, men DC regnede sig frem til, at det stadig var en bedre forretning, så det gør de nu - så længe Japan vil have det. (Fremgik af rundvisningen på DC Horsens) Produktionssystemet i Horsens er optimeret med medarbejdernes helbred for øje. Eksempelvis når de store kødstykker skal på juletræer, de lodrette transportstænger med kødkroge. Tidligere blev de løftet fra bakker og op på krogene, hvilket var et umenneskeligt hårdt arbejde. I dag kommer kødstykkerne på samlebånd og bliver skubbet helt hen til juletræet, der samtidig bliver positioneret og roteret, så medarbejderen blot skal sætte kødet på krogen. (Fremgik af rundvisningen på DC Horsens) Da svin nu engang tager noget tid at producere hos svineproducenterne, har DC ikke den store kontrol over hvor store antal der kommer til slagteriet på daglig basis. Udfordringen ligger derfor i at have aftagere til så meget som muligt, inden svinene bliver slagtet. Således kan DC producere præcis det, kunderne gerne vil have. Når DC producerer standardvarer er det masseproduktion (Fordisme), mens når DC producerer efter kundernes ønsker, er det LEAN (værdi for kunden). Produktionen i værdikæden er struktureret med fokus på slagtning af svin fra DC s andelshavere. Koncernen har i alt otte produktionsanlæg fordelt i Danmark, hvor majoriteten af svineproduktion foregår i Horsensafdelingen. Når svinene ankommer til slagteriet, bliver de placeret i stalde, hvor de bliver mødt af personale der er ansat hos Fødevarestyrelsen. De kontrollerer, at svinene ikke har lidt overlast under transporten og er sunde og raske. Dette er en proces, som ikke kan automatiseres, da det er helt essentielt for kvalitetssikringen at svinene er glade og raske. DC har valgt at prioriterer svinenes velfærd meget højt ved blandt andet at konstruerer stalden efter videnskabelige forsøg, der viser at svin bedst trives når de går op ad. Det har derfor stor værdi for kvaliteten af kødet, at der bruges mange resourcer på dyrevelfærd og underbygger deres filosofi om, at et stresset svin giver en dårlig kødkvalitet. Det er altafgørende for effektivitetsflowet, at selve slagtningen og opskæringen holdes i gang konstant for at skabe en form for overkapacitet, der sikre at der hele tiden er gang i produktionen af svinene. Der er procesovervågning i hele produktion med videoovervågning og elektroniske alarmer, der kan informerer kaospiloten, som hurtigt kan reagere på et eventuelt stop. I tilfælde af et stop i flowet er prisen på driftstop ca kr. pr. min. 8 I en højtelektronisk produktionsvirksomhed som DC s afdeling i Horsens er, kan det ikke undgås, at der sker mekaniske fejl. I Horsens har man derfor 8 Udleveret lydfil - Rundvisning Danish Crown - 19:10 2.-semesterprojekt 2014 Side 11 af 63

12 estimeret produktionen til at have en varierende effektivitetsrate på 86-99%. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at regne på, om det økonomiske udbytte er større ved at benytte sig af manuelle processer. Kan det bedre betale sig at ansætte personale til at varetage produktionen? Disse faktorer er nødvendige at tage med i overvejelserne, når man skal planlægge optimeringen af ens produktionssetup. Et højteknologisk produktionssetup er dog ikke den rette løsning for alle. I Thisted har slagteriet Tican regnet sig frem til, at udbyttet på deres produkter i forhold til driftstiden på et teknologisk produktionsanlæg, ikke har en økonomisk sammenhæng. Inden for de sidste fem år, har Tican forøget deres medarbejderstab med næsten 300 mennesker og samtidig forøget deres omsætning med 1,3 milliarder kr. 9 Det kan derfor bedre betale sig for dem at ansætte ekstra personale og dermed sikre et bedre flow i effektiviteten i deres produktion. Fleksibilitet er ikke kun synligt i deres højteknologiske produktionsanlæg, men også i blandt personalet. Det giver DC mulighed for at have en yderst fleksible arbejdsstyrke, så der rokation i medarbejdernes opgaver. På den måde tager DC også hensyn til deres medarbejdere og giver dem mulighed for variation. Slagtningen af svin er både fysisk hårdt i form af mange tunge luft og ensartede arbejdsmetoder, men er også hårdt på det psykiske niveau, især for dem som står for aflivningen af svinene. Derfor har DC besluttet at alle medarbejdere rokerer i blandt stationerne hver time. Samtidig bliver uforudseelige konflikter som sygdom og nedslidning pludselig til en bagatel, da alle kan varetage de enkelte arbejdsprocesser. Ved at benytte sig af teknologi gør man visse arbejdsprocessere mere effektive og lettere, da de kan fungere 24/7-365, hvor imod en medarbejder kun er operationel i 8 timer om dagen. Desuden frigør teknologien også menneskelig arbejdskraft til mere komplicerede arbejdsopgaver, der i DC s tilfælde giver mulighed for at blive specialister inden for et område, fx tarmrensning. Samlet set en mere effektiv produktion. Det er også en del af DC s fremtidige strategi at implementere flere maskiner i deres produktion i fremtiden, i forhåbning om større vækst i deres svineproduktionen. 9 Tican A/S 2.-semesterprojekt 2014 Side 12 af 63

13 Problemstillinger omkring produktion og udlæsning af varer Danish Crowns produktionssystem har en række udfordringer og problemstillinger: Kunderne ønsker stor fleksibilitet Kvaliteten af produkterne - svinets type, vægt og kødprocent mv. Spild - værdi i restprodukter Styring af produktionen, så systemet producere lige de varer i lige de mængder, der kan aftages af markedet Maskinstop / produktionsstop / driftsstop Hvis svin ikke kan nå at blive slagtet samme dag, skal de opstaldes på slagteriet, hvilket koster Udlæsning af varer Lastbiler er ikke altid fyldt og/eller der kan være blandede ordrer i samme lastbil Varer i pap kan ikke transporteres sammen med uemballeret fersk kød Levering til Sydeuropa Køre-hviletider Vi vil i det følgende analysere på de problemstillinger, som har at gøre med logistikken omkring udlæsning. Nuværende situation Når kødet er færdigproduceret og skal videre er der tre måder det bliver sendt videre på: Pakket i papkasser, eller uemballeret på juletræer eller i kar. Når lastbilerne ankommer til Danish Crown, melder de sig ved portvagten, som står for kommunikationen mellem chaufføren og DC. Portvagten lukker dem ind, og vognen vejes og sættes på en p-plads. Efter de har sat vognen på den anviste parkeringsplads, kører chaufføren hen til en parkeringsplads, hvor han kan hvile, imens han venter på at vognen bliver pakket. Når vognen er færdig pakket, sender DC en besked til portvagten. Portvagten meddeler det så videre til chaufføren, som så starter lastbilen og kører hen til vægten igen, hvor den bliver vejet igen, inden han forlader området. Det kan være problematisk med så mange led, da der kan ske fejl i kommunikationen. Det vil være 2.-semesterprojekt 2014 Side 13 af 63

14 meget uheldigt, hvis chaufføren kører det forkerte sted hen, både mht. hygiejnen, men også da det kan skabe forsinkelser i produktionen, hvis udlæsningen ikke har et jævnt flow. Det er også vigtigt at trailerne bliver fyldt op, primært for kunden, som betaler for transporten. Det vi gerne vil ændre er, at der er meget unødig kommunikation og manuelt arbejde når portvagten skal planlægge og informere chaufføren omkring hvilken rampe chaufføren skal køre hen til og produktionen skal udlæsse varer til. Dette arbejde kan automatiseres helt eller delvist så portvagten tages ud af ligningen. Vores løsning Når lastbilen ankommer til Danish Crown medbringer han en ordreseddel som er udleveret af speditøren på forhånd. På den ordreseddel er der en stregkode, som han bruger til at scanne sig ind med ved tjek-in terminalen illustreret på billedet ovenfor. Her bliver lastbilen vejet og registreret at den er ankommet til Danish Crown. Terminalen sender en elektronisk besked op til systemet i skyen. Terminalen åbner for porten og fortæller chaufføren hvilken rampe han skal køre til og et forventet afgangstidspunkt. Herefter kører chaufføren over på rastepladsen og venter. Når udlæsningen er færdig, giver aktøren i udlæsningen besked til systemet, hvilket informerer chaufføren via SMS om, at hans vogn er færdiglastet. Til sidst skal chaufføren tjekke ud og lastbilen vejes igen for at kontrollere, at lastens vægt stemmer overens med ordresedlen. Udbytte for Danish Crown ved indførelse af systemet Mandskabsbesparelse ifm. ankomst og afgang af lastbiler samt styring af produktion og ramper ved udlæsning. Desuden automatik ved driftsstop i produktionen og ved forsinkede chauffører. Det vil også mindske risikoen for kommunikationsfejl og samt det administrative arbejde for portvagten. Overvejelser for implementation af løsning Vi vil gerne minimere portvagtens logistiske arbejde ifm. lastbilerne mest muligt, så alt logistik omkring afhentning af varer foregår via et automatisk system. Kunden afgiver en ordre til DC via en bestillingssystem, som automatisk finder ud af, hvornår de ønskede varer kan leveres ud fra de forventede leverancer af levende svin og hvilke andre ordrer der 2.-semesterprojekt 2014 Side 14 af 63

15 ligger. Kunden vælger ønsket afhentningstidspunkt. Systemet holder også øje med hvordan det passer med at fylde traileren op, så transportomkostningerne minimeres for kunden. Det er altså kundens ansvar at fylde sine trailere, men med god hjælp fra systemet. Systemet tildeler en rampe pr. leverance afhængig af ordretype (juletræer, kar eller pap) og afhentningstidspunkt. En leverance er én trailerfuld, og en ordre kan bestå af flere leverancer, hvis ordren ikke kan være på en enkelt trailer pga. størrelsen eller typen af fragt. Pap kan ikke transporteres med uemballerede kødvarer. Kan systemet se, at dele af ordren ikke kan efterkommes, får kunden med det samme mulighed for at ændre sin ordre - f.eks. til en ordre med lavere kødprocent, eller ved at flytte de dele der ikke kan efterkommes til et senere afhentningstidspunkt. Da svinene varierer, kan der opstå sjældne tilfælde, hvor der alligevel ikke kan leveres i den specifikke kødprocent eller mængde, og her sender systemet hurtigst muligt besked til kunden, der så kan gå ind og ændre ordren. Alternativt kan personale hos DC ringe til kunden, så de kan få ordren tilrettet hurtigt muligt). Systemet sender en ordreseddel/kvittering pr. leverance tilbage til kunden eller direkte til den speditør, som kunden bruger, med afhentningstidspunkt, type af last og mængde i kilo samt en stregkode for leverancen. Når chaufføren ankommer til DC scanner chaufføren stregkoden fra leverancesedlen, som er udleveret af speditøren. Chaufføren afgiver sit mobilnummer og sprog, som bruges, hvis chaufføren ikke er klar, når traileren er læsset, eller hvis afhentningstidspunktet må ændres. Systemet sender først en sms, der skal besvares, og sker dette ikke, kan systemet ringe op og fortælle de nye informationer. Lastbilen tomvejes hvorefter systemet fortæller chaufføren hvilken rampe, han skal køre til. Når traileren er bakket til en rampe, kan chaufføren holde hvil jf. køre- og hviletidsbestemmelserne. Hvis chaufføren bliver forsinket, f.eks. pga. trafikale problemer, kan dette meldes via systemet, således at produktionen kan korrigeres og rampen frigøres. Et nyt forventet ankomsttidspunkt og et afhentningstidspunkt kan beregnes. 2.-semesterprojekt 2014 Side 15 af 63

16 Krav Et system, der kan håndtere de nævnte problemstillinger, vil have følgende krav: ID Beskrivelse Type Prio. 1 Med systemet skal kunder kunne opbygge og afgive ordrer. Systemet skal inden afgivelse af ordren fortælle kunden, hvornår de ønskede varer kan afhentes samlet udfra forventede leverancer af levende svin og andre ordrer. Kan nogle varer ikke leveres samlet, kan det lægges i en separat ordre. Systemet kan desuden fortælle, om ordren fylder traileren op. Kunden vælger afhentningstidspunkt. 2 Med systemet skal chaufføren kunne melde sin ankomst ved en terminal ved at indscanne en stregkode fra ordresedlen. Chaufføren skal indtaste sit mobilnummer på terminalen, hvorefter han via SMS får tildelt en rampe, han skal bakke til samt et afhentningstidspunkt, hvor traileren forventes lastet. Evt. kan terminalen med det samme fortælle hvilken rampe, han skal køre til, men hvis ikke han har modtaget en sms indenfor 5 minutter, skal han komme tilbage og genindtaste sit mobilnummer, så han kan kontaktes i tilfælde af ændringer. 3 Systemet skal kunne beregne, hvilken rampe, en leverance kan udleveres fra. 4 Systemet skal kunne sende besked til chaufføren, hvis afhentningstidspunktet ændres efter ankomst. 5 Systemet skal kunne sende besked til speditøren, hvis afhentningstidspunktet ændres inden chaufføren er ankommet. 6 Systemet skal kunne modtage besked fra chaufføren, hvis han grundet forsinkelse ikke kan ankomme ved aftalt tid. Systemet kan derefter beregne en ny ankomsttid og afhentningstid, så det passer med produktionen. 7 Systemet skal kunne tilgås via en applikation på chaufførens telefon eller en tablet som er implementeret i lastbilen. F F F F F F F M M M M S S W 8 Systemet skal til hver en tid svare inden for to sekunder. IF S 2.-semesterprojekt 2014 Side 16 af 63

17 Kildeliste Berlingske Business, 2013, Mangel på danske grise kan føre til massefyringer. Business.dk [online] Christiansen, P. E., Logistik & Supply Chain Management, 2. udgave. Trojka. Udleveret PDF dokument i lektion 6 - Fronter. Danish Crown A/S a, Årsrapport 2012/2013. [PDF] Fundet på: Danish Crown A/S b, Virksomhedsbeskrivelse. Fundet på deres hjemmeside: Danish Crown A/S c, Andelshavervalgt Organisation. Fundet på deres hjemmeside: Danish Crown A/S d, Hvem er vi?, Fundet på deres hjemmeside: Danmarks Radio: Penge - Danish Crown: Derfor lukker vi slagteriet på Bornholm trods milliardoverskud. Fundet på Google søgning efter - Bornholmsk slagteri lukker. Tican A/S, Nøgle tal og fakta. Fundet på: Trojka., Virksomhedsniveau A - Kapitel 24 - Produktionsstyring. Trojka. Fundet ved Google søgning efter Fordisme. 2.-semesterprojekt 2014 Side 17 af 63

18 Delrapport om SD - Softwaredesign Problemstillinger og løsninger for logistik i forbindelse med udlæsning af varer. 2.-semesterprojekt 2014 Side 18 af 63

19 Resultat af Inception-fasen Systemvision Med dette system vil vi optimere processen med ankomst og afgang af lastbiler. Chaufførerne skal selv kunne tjekke ind og ud, uden at portvagten er inde over det. Det skal også hjælpe med flowet under læsning af vognen. Chaufføren skal få en SMS når vognen er klar til afhentning. Vi vil også nedsætte speditørens administration ifm. afhentning af varer, imod nu, hvor han skal fortælle DC om både chauffør og lastbil, inden han kan sende den afsted, til en simplere løsning. Kravliste F/IF: Funktionel / Ikke-funktionel P: Prioritet efter MoSCoW-princippet ID Beskrivelse F/IF P K1 Systemet skal kunne registrere lastbiler, der ankommer og afgår. F M K2 Systemet skal kunne tildele en rampe til lastbilerne. F M K3 Systemet skal kunne administrere, at forskellige ramper kan håndtere forskellige fragttyper. F M K4 Systemet skal kunne generere et estimeret afhentningstidspunkt. F M K5 Systemet skal kunne advisere chaufføren, når hans last er færdig. F M K6 Systemet skal fra chaufføren kunne modtage tidligste adviseringstidspunkt F M K7 Systemet må ikke advisere chaufføren før chaufførens indtastede tidligste adviseringstidspunkt. F M K8 Systemet skal kunne opdele ordrer i én eller flere lastbiler. F M K9 Læssemedarbejderne skal kunne meddele når traileren er færdigpakket F M K10 Systemet skal kunne vise en oversigt over alle ramper og vise information for den specifikke rampe. F M K11 Systemet skal kunne aflæse trailerens vægt og kontrollere at den er inden for vægtmargenen ift. ordren. F M K12 I tilfælde af ændringer i tidsplanen, skal systemet kunne tildele lastbilerne en prioriteringsrangliste. F M K13 Systemet skal kunne generere en statistik over hvordan læsningerne ved ramperne er forløbet med henblik på forventet start og sluttidspunkt F W K14 Systemet skal kunne vise en oversigt over læsninger, som er registeret færdig, men endnu ikke er afhentet af chaufføren. F W 2.-semesterprojekt 2014 Side 19 af 63

20 K15 Systemet skal kunne modtage simple driftsmeddelser fra chaufføren F W K16 Systemet skal i alle interfaces have en svartid på maksimalt 2 sekunder. Undtaget herfor er beskeder via SMS, her er optimal svartid på maksimalt 20 sekunder, og absolut maksimal svartid 5 minutter. IF S Bemærk: Kravlisten er siden ændret i Elaboration-fasen. Use cases Oversigt Bemærk: Use case modellen er siden ændret i Elaboration-fasen. Aktørbeskrivelser Chauffør Det kan ikke forventes, at chaufføren har større IT-kendskab, og da det er speditøren som bestemmer hvem der kommer, kan det variere meget fra gang til gang. Derfor skal systemet være meget brugervenligt. Systemet skal også være let at håndtere, da chaufføren ikke skal ud af styrhuset og op igen. Brugervenlighed i højsædet her. Læssemedarbejder Læssemedarbejderen kan få et mindre kursus i systemet af DC, da medarbejderne skal bruge systemet dagligt. Systemet skal svare hurtigt på interaktion fra medarbejderne, da det ellers vil sløve arbejdsprocessen. 2.-semesterprojekt 2014 Side 20 af 63

21 Use case-beskrivelser Herunder vises en af de mere centrale use cases, nemlig når chaufføren ankommer til DC og skal registreres som ankommet. De resterende use case-beskrivelser ses i bilagene. Use case id og navn UC1: Registrer ankomst Scenarie Hændelse Kort beskrivelse Aktører Chaufføren ankommer til DC Chaufføren ankommer til DC og kører på vægtrampen ved indgangen. Chaufføren indtaster mobilnummer og tidligste adviseringstidspunkt. Trailerens nummerplade bliver registreret. Chauffør Rel. use cases Interessenter Præbetingelse Postbetingelse DC Chaufføren har en eller flere stregkoder på delordrer ved DC Chaufføren bliver godkendt og kan fortsætte. Der er oprettet en Loading i systemet. Normalforløb Aktør System Chaufføren kører op på vægten og indtaster ID er på sine delordrer. Hele denne proces gentages for hver delordre han medbringer. Chaufføren indtaster trailerens nummerplade. Chaufføren indtaster sit telefonnummer Systemet søger i databasen efter delordren og returner den. Hvis der er mindst én delordre bliver næste step aktiv og chaufføren har mulighed for at fortsætte i processen. Systemet søger efter traileren i databasen og retunere den. Hvis den findes bliver næste step aktiv. 2.-semesterprojekt 2014 Side 21 af 63

22 Systemet gennemsøger databsen for chaufføren baseret på hans telefonnummet. Hvis chaufføren findes retuneres chaufføren. Og næste step bliver aktiv Chaufføren indtaster det tidspunkt han tidligst må blive adviseret på jf. kørehviletidsbestemmelserne. Systemet registrere hans kørehviletidsbestemmelser, og beregner hvornår chaufføren skal hente traileren. Chaufføren godkender alle informationerne er rigtige og tryker godkend. Systemet opretter en Loading og retunere tidspunktet for læsningen. Alternative forløb Sporbarhedsmatrix / krydstabel UC1 Ankomst UC4 Afgang UC5 Oversigt UC6 Start læsning UC7 Afslut læsning UC8 Omplanlæg K1 Ankomst/afgang X X K2 Rampetildeling X X K3 Rampefragttype X X K4 Estim. afh.tid X X K5 Advis. når lastet X K6 Modt. tidl. advis X K7 Ej advis. før tid X X K8 Ordre-delordrer X X 2.-semesterprojekt 2014 Side 22 af 63

23 K9 SLETTET X K10 Rampeoversigt X K11 Kontroller vægt X K12 Ændre læssepl. X K13 Læssestatistik K14 Uafh. trailere X K15 Modt. meddel. K16 Svartid 2.-semesterprojekt 2014 Side 23 af 63

24 Ordbog Udtryk Advisering Advisering, tidligste DC Fragttype Definition Besked til chaufføren. Det tidligste tidspunkt, chaufføren må adviseres. Chaufføren må ikke adviseres i sin hviletid jf. køre- og hviletidsbestemmelserne. Det er også dette tidspunkt, traileren gøres klar til afgang til, hvis det er muligt. Danish Crown En trailer kan køre med en af tre følgende typer: Juletræer Kar Papkasser på paller En trailer, der kan køre med juletræer, kan også køre med kar, men ikke begge dele på samme tid. En trailer skal have skinner i loftet for at kunne køre med juletræer. Pap og uemballeret kød skal holdes helt adskilt. Juletræ Læssemedarbejder Læsseområde Læsning Rampe Rampe, kompatibel Styrhus Portvagt Vægtrampe Vægtmargin En vertikal metalstang med kroge i flere niveauer, hvorpå der kan hænge kød. Juletræer kan køre på skinner i trailere og i produktionen. Medarbejder hos DC der arbejder i udlæsningen og læsser trailerne. Område indenfor hegnet foran læsseramperne, hvor chaufføren kører traileren hen efter ankomst. Når læssemedarbejderne fylder varer på en trailer. Stedet hvor traileren bliver læsset. En rampe, som kan laste den givne fragttype. Chaufførens lastbil uden trailer. Sikkerhedsmedarbejder ved porten ind til DC, der autoriserer personer og biler inden de kommer ind og ud af området. Styrer pt. også det logistiske arbejde for lastbilerne. Den rampe chaufføren kører op på, når hans lastbil skal vejes. Har intet med læsseramperne at gøre. En delordre består af en fragt med en vis vægt. Vægtmargin angiver den tilladte procentafvigelse fra denne vægt efter læsning. Arkitekturforslag Vi vil arbejde i en firelagsarkitektur, da systemet hurtigt og let skal kunne opdateres og vedligeholdes. Der er disse fire lag: 2.-semesterprojekt 2014 Side 24 af 63

25 Model-lag Service-lag DAO / database-laget GUI-lag At have lav kobling imellem disse, gør det let at udskifte et af dem. Den lave kobling giver stramme regler for hvilke lag, der gør hvad. Der må f.eks. ikke laves beregninger i GUI-laget. Det skal i stedet udføres i model-laget eller service-laget. Dette giver en hvis sikkerhed for, at der ikke sker uventede ting, og det gør det lettere at fejlfinde efterfølgende. Hvis programmet overdrages til et andet hold programmører, kan de hurtigt læse koden, da det overholder standarderne. 2.-semesterprojekt 2014 Side 25 af 63

26 Resultat af fasen Elaboration Kravliste Følgende er ændret i forhold til kravlisten i Inception: 1. K5 og K9 var ensbetydende. K9 er streget. Use Case-model Følgende er ændret i forhold til use case-modellen i Inception: 1. UC3: Registrer udvægt er lagt ind i UC4: Registrer afgang. UC3 bruges ikke. 2. UC2: Registrer indvægt er lagt ind i UC1: Registrer ankomst. UC2 bruges ikke. Herunder den ændrede use case-model: 2.-semesterprojekt 2014 Side 26 af 63

27 Analysemodel Analyseklassediagram Klassebeskrivelser Vi har valgt at skrive koden, og dermed klasserne, på engelsk for at undgå æøå-komplikationer, og fordi hvis der i fremtiden kommer udenlandske programmører til, så kan de let læse og forstå koden. Driver Driver-klassen er en chauffør. Grunden til vi har valgt at have en driver klasse er at vi kan holde styr på den enkelte chauffør, som tilknyttes en bestemt Loading da det er den chauffør som kommer med traileren som også skal hente den igen. Trailer En Trailer kan have en eller flere suborders med, sålænge at CargoTypen er identisk. En Trailer hører i vores system altid til en bestemt Loading. Associeringen imellem Loading og Driver dobbelt rettet så Loading altid kan adivserer chaufføren og dens status. Order Order er den klasse som beskriver den samlede ordre en kunde har lagt ved DC. Klassen indeholder en 2.-semesterprojekt 2014 Side 27 af 63

28 eller flere suborders. Det er speditørens opgave at tilsende nok trailere og chauffører, til den givne ordres størrelse. Suborder Suborder er den specifikke vare en chauffør skal have med på sin tur. Der kan være flere Suborders på en Trailer, f.eks. fra andre kunders ordrer, hvis speditøren har valgt at samle dem på én Trailer. Der kan dog ikke læsse forskellige CargoTypes i traileren på samme tid. Loading Loading er læsningen af traileren med suborders. Denne klasse indeholder de informationer om læsningen af traileren, som chaufføren skal bruge, når han ankommer til DC. Det er også denne klasse, der indeholder de beregninger, der skal til, for at tildele trailere til de rigtige ramper. Ramp Ramp-klassen er en af de ramper, hvor trailerne holder til, for at få læsset sine varer. Rampen kan læsse en eller flere forskellige Cargotypes - Juletræer og kar kan godt køre på samme rampe (dog ikke i samme trailer), mens pap skal holdes i en anden hygiejnezone, dvs. ramper fysisk adskildt med de førstnævnte. Cargotype Cargotype er klassen som beskriver de forskellige slags fragttyper DC har. Vi har valgt at dette skal være et objekt (og ikke en enum), for hvis DC senere vælger at udvide produktionen på fabrikken er det muligt for dem at tilføje fragttyper, uden at der skal en programmør til. Dette giver systemet meget fleksibilitet. 2.-semesterprojekt 2014 Side 28 af 63

29 Interaktionsdiagrammer / Systemsekvensdiagrammer UC1: Register Arrival 2.-semesterprojekt 2014 Side 29 af 63

30 UC4: Register Departure Designmodel Arkitektur Arkitekturen har ikke ændet sig siden Inception og er stadig opdelt i et firelags-arkitektur. 2.-semesterprojekt 2014 Side 30 af 63

31 Designklassediagram Se stor version i bilag. Klassebeskrivelser Klassernes attributter har fået defineret deres type. Vi har i alle de klasser som bruget et ID til at identificere sig selv med, har vi brugt en String. Årsagen til dette er at en int kun kan have en værdi op til 2,147,483,647, og derefter vil der være overflow. En streng kan have en meget større værdi, og kan også kombinere bogstaver med tal. 2.-semesterprojekt 2014 Side 31 af 63

32 Interaktionsdiagrammer / designsekvensdiagrammer UC1: Register Arrival UC4: Register Departure Vi har valgt af følge just-enough princippet og derfor ikke designet et diagram for UC8: Omplanlæg læsningen, da selve processen ikke er den største konflikt i hhv. til vores system. Brugergrænseflade Vores systemudvikling er opbygget omkring intuitive principper, der til aktørens fordel skal gøre selve systemet meget nemt at anvende. Dette illustreres via nedenstående billede, som er de eneste to terminalvinduer, som chaufførerne skal interagere med. Det har den fordel, at der ikke stilles nogen krav til IT-kundskaber overhovedet. 2.-semesterprojekt 2014 Side 32 af 63

33 Brugergrænsefladen for læssemedarbejderne er lidt mere kompleks, men det er stadig målet, at grænsefladen skal være så intuitiv så muligt. Det forventes ikke, at læssemedarbejderne har høje ITkundskaber, så et mindre startkursus kan være nødvendig. 2.-semesterprojekt 2014 Side 33 af 63

34 Ordbog Følgende er tilføjet ordbogen fra Inception: Udtryk Terminalvindue Definition Det vindue som viser det grafiske vindue som der interageres med. Resultat af Construction-fasen Kravliste Der er ikke ændret nogle krav i forhold til Elaboration Use Case-model Der er ikke ændret noget i forhold til Elaboration Analysemodel Analyseklassediagram Der er ikke ændret noget i forhold til Elaboration Klassebeskrivelser Der er ikke ændret noget i forhold til Elaboration Interaktionsdiagrammer / systemsekvensdiagrammer Der er ikke ændret noget i forhold til Elaboration Designmodel Arkitektur Der er ikke ændret noget i forhold til Elaboration Designklassediagram Følgende er ændret i forhold til Elaboration: Vi har tilføjet observer pattern-interfaces til GUI og model-laget. Designklassediagrammet ser nu således ud: 2.-semesterprojekt 2014 Side 34 af 63

35 Klassebeskrivelser Følgende er ændret i forhold til Elaboration: Der er kommet to interfaces til: Observer og ObserverSubject. Disse to interfaces skal bruges til at opdatere læsseoversigten når der ankommer eller afgår en lastbil, så læssemedarbejderne kan følge med i hvad der foregår på deres terminal i realtid. Interaktionsdiagrammer / designsekvensdiagrammer Der er ikke ændret noget i forhold til Elaboration Brugergrænseflade Vi startede med at udvikle brugerfladen, ved at trække de elementer rundt, som vi skulle bruge til ankomstterminalen. Det var meget vigtigt for os, at udvikle et let og interaktionsvenligt terminalvindue, som var let tilgængeligt for chaufføren. Vi diskuterede meget frem og tilbage, om hvordan de forskellige elementer skulle se ud. Meget af dette var også diskuteret i elaboration-fasen i forbindelse med interaktionsdiagrammerne, der gjorde det til en let opgave at udvikle grænsefladerne. 2.-semesterprojekt 2014 Side 35 af 63

36 Testrapport Black-box ServiceTest Basisdata DAO en nulstilles for hver test og til slut, så der altid er de samme objekter i alle tests. Følgende data bliver hver gang oprettet på ny CargoTypes: Juletræ Kar Pap En Customer En Driver To order med order id: To Suborder med id: f234 f235 To Loading med følgende data l1 Trailer t1 Suborder arraylist so1 l2 Trailer t2 Suborder arraylist so2 To ramper med følgende type og rampenummer Juletræ - 1 Juletræ - 2 Trailer med følgende nummerplade XC XC Arraylist som indeholder subordertyper so1 so2 2.-semesterprojekt 2014 Side 36 af 63

37 testcreatecargotype() TestCase Forventet Faktisk Resultat 1 At tempcargo er det samme som det sidst tilføjede objekt i dao.getcargotypes 2 at tempcargos navn er det samme som det sidste tilføjede objekts navn i dao.getcargotypes tempcargo og dao.getcargotypes navne stemmer overens tempcargo og dao.getcargotypes navne stemmer overens Godkendt Godkendt test getramps(). Obs: Denne test tester både createramp og getramps, da den opretter en rampe mellem test 1 og 2 TestCase Forventet Faktisk Resultat 1 dao.getramps størrelse er 2 2 dao.getramps størrlse er 3 3 Det sidste objekt i dao.getramps er det samme som det der blev sat ind getramps størrelse er 2 getramps størrelse er 3 dao.getramps sidste objekt er det samme som det der blev sat ind Godkendt Godkendt Godkendt testcalcbestramp() TestCase Forventet Faktisk Resultat 1 At beregne rampe 2 som bedst da den tager 50 min om at blive pakket hvorimod rampe 1 tager 100 Retunere rampe 2 som forventet Godkendt testreloading() TestCase Forventet Faktisk Resultat 1 Der skal tildeles loading en ny rampe. Den retunerede den nye rampe som forventet Godkendt 2.-semesterprojekt 2014 Side 37 af 63

38 testgetloadings() TestCase Forventet Faktisk Resultat 1 Det forventes at den resunere l2 Den retunere l2 som forventet Godkendt testcreateloading() TestCase Forventet Faktisk Resultat 1 Der oprettes en ny loading og det forventes at den bliver returneret som den sidste nye loading Den nye loading bliver retuneret som forventet Godkendt testsetloadingstate() TestCase Forventet Faktisk Resultat 1 Der forventes at l2 ændre sin loadingstartet tidspunkt til det nuværende tidspunkt, som testen blev udført på. 2 Der forventes at LoadingState er lig med LOADING_STARTED Som forventet bliver loadingstartet sat korrekt Som forventning er loadingstate sat korrekt Godkendt Godkendt testgettrailer() TestCase Forventet Faktisk Resultat 1 Opretter en ny trailer med licenseplate: XC21342 og forventer samme trailer retuerneret igen Samme trailer retuneres Godkendt testgetsuborder() TestCase Forventet Faktisk Resultat 2.-semesterprojekt 2014 Side 38 af 63

39 1 At den retuerne suborder s1 Den retunere s1 som forventet Godkendt testgetdriver() TestCase Forventet Faktisk Resultat 1 Den skal retunere Driver d1 med telefonnummer D1 returneres med det rigtige telefonnummer. Godkendt testcalcstatisticstart() TestCase Forventet Faktisk Resultat 1 Den skal retunere 0, da expectedstart er programmets nuværende tidspunkt. 0 som forventet. Godkendt testcalcstatisticcomplete() TestCase Forventet Faktisk Resultat 1 Suborderens læssetid er sat til 100 minutter. Det forventes derfor at man er 100 minutter foran, dvs som forventet Godkendt 2.-semesterprojekt 2014 Side 39 af 63

40 Dokumentation af processen Resume af forløbet Inception I dette forløb brugte vi meget tid på at brainstorme og analysere teksten. Det var grundlæggende for os først at danne et overblik over, hvilke problemstillinger DC havde og derfor begynde at opstille krav og udarbejde løsninger til hver enkelt problemstilling. Da alle problemstillinger var listet op i punktform kunne vi starte med at lave de første usecases og begynde at udarbejde klassestrukturen. Elaboration Midtvejs i Elaboration skiftede vi retning. Vi kunne ikke forlige os med det administrative i, at speditøren skulle give os informationer omkring hvilke lastbiler, der kørte med hvilke ordrer, især hvis det var delordrer fra forskellige kunder, der skulle i samme trailer. Det er speditørens opgave og er irrelevant for os (DC) - så længe hver delordre er sat til at skulle afhentes samtidig, så produktionen kan have det klar. Vi tog derfor den beslutning at afvige fra opgaven, ved at afkoble trailerne fra ordrerne. Det betyder, at chauffør og trailer først bliver koblet på (del)ordren(e) ved ankomst til DC. Det er altså Loadingobjektet, der holder det hele sammen som én stor associationsklasse. Se mere om dette under Valg og afgrænsninger Construction I sidste fase opdagede vi at der manglede nogle metoder i de forskellige klasser. Årsagen til det dette var at vi ikke var begydt at skrive noget kode endnu, og derfor ikke havde den helt samme fornemmelse og idé som i den forrige fase. Det blev også klart for os, at for at kunne holde læssemedarbejderne opdateret i realtid, blev vi nødtil at tilføje et Observer-pattern til vores klassediagram. Refleksioner Unified Process Svært at arbejde med UP - især når det er første gang vi skal lave et projekt med den udviklingsform. Det der også gør denne udviklingsproces svært er at vi ikke har direkte kontakt med kunden og brugerne. Årsagen til at dette kan gøre det svært at udvikle det færdige produkt, er at når vi med tiden 2.-semesterprojekt 2014 Side 40 af 63

41 udvikler vores systemer, ved vi ikke hvordan bruger vil bruge det, vi ved jo hvordan systemet skal bruges og derfor kan det være svært for os at fremprovokere brugerfejl. Udviklingsværktøjer Vi vil bruge Eclipse, som er et gratis IDE, som vi udvikler softwaren i. Softwaren er skrevet i Java 1.7. Java er cross-platform kombetibel, så det vil sige at det kan bruges på Windwos, Linux og OSX. I vores gruppe havde vi en enkelt OSX bruger, og det har under udviklingsforløbet ikke været problemer med udvikling af softwaren. Til JPA delen af udviklingen processen, hvor der tilknyttes en database, opstod der straks problemer. Den database vi har vaglt at bruge er Microstoft database Server, og den findes ikke til OSX. Dette gav os problemer med udvikling af JPA delen, da OSX brugeren ikke kunne forsætte udviklingen på dens maskine. Problemet kunne evt løses ved at bruge en ekstern databaseserver, som OSX brugeren kunne forbinde til. Til udvikling at diagrammer har vi brugt Visuel Paradigm. Programmet er udviklet til både OSX og Windows, så på den front har det været let at lave. Vi var alle i gruppen forbundet til dropbox, så vi kunne synkronisere vores arbejde. Dette har gjort forberedelserne til udviklings forløbet let. Øvrige forhold Vi har fundet ud af det er vigtigt at man følger opgaverne, og at man skal passe på med at tænke for realistisk når man har kort tid til at udvikle, da det kan gåhen og blive svært og komplekst og ude for vores kompetence områder. Her neden under kan der læses nogle af de afgrænsninger forhold til hvis programmet skulle laves i virkeligheden. Alle afgrænsninger er diskuteret med lærerne. Det andet vi hurtigt bemærkede at projeketets størrelse under programmeringen var meget småt, og derfor var der nogle gange for lidt at lave når vi udviklede programmet. Valg og afgrænsninger I løbet af projektforløbet har vi kommet på nogle situationer, som et rigtigt system burde håndtere, men som det vil føre for vidt at implementere i projektsystemet. Andre situationer mener vi alligevel, skal med i projektet, selvom projektoplægget lægger op til noget simplere, hvorved vi har ændret let i opgaven. Vi argumenterer for vores valg og afgrænsninger herunder: Produktionen har altid dagens leverancer klar og på lager. Der tages derfor ikke højde for, at de rette lastbiler burde komme når præcis det kød, der skal med, er færdigt. Lastbilerne kommer når de kommer. (Hanne) 2.-semesterprojekt 2014 Side 41 af 63

42 Vi skal ikke bruge krudt på at få ordrer ind i systemet (GUI-mæssigt) - vi skal bare have en model til at håndtere/indeholde dem. (Hanne) Lastbilerne kan ikke komme for sent, eftersom ordrer kun har en læssedato, ikke et læssetidspunkt. Den samme trailer/chauffør kan af samme grund kun komme én gang om dagen. (Hanne) Ifølge bilaget kan en ordre kun bestå af en fragttype. I vores system opdeles ordrer i flere delordrer i to tilfælde: Hvis ordren ikke kan være i en lastbil grundet vægt, eller hvis der er tale om flere fragttyper. Det giver ikke mening, at en kunde kun kan bestille én type på en ordre, men kunden skal naturligvis informeres om, at hans ordre bliver delt i flere trailere. (Gruppen, OK fra Hanne) Vores umiddelbare tanker om køsystem var at have en kø pr. rampe, dvs. rampen blev beregnet og bestemt udfra hvilke ramper der er i brug lige nu. Problemet er her hvis der er travlt og der bliver stor kø ved de kompatible ramper, at hvis en rampe pludselig kører hurtigere end de andre kompatible ramper, så vil den købe tør. I så fald må der omplanlægges manuelt. Vi har derfor også overvejet en kø-løsning, hvor der er en kø pr. fragttype - altså en kø for juletræer mv., og hver gang en rampe blev tom, kiggede den i de kompatible køer og tog den første fra en af dem. Vi har dog (indtil videre) valgt ikke at gå denne vej, fordi det bliver noget kompliceret at beregne forventet starttid mv. I projektet er en ordre bundet på en navngivet chauffør og en bestemt lastbil. Det virker noget tungt over for speditøren, at han skal ankomme med dén chauffør og dén lastbil. Vi kan desuden heller ikke vide, hvis en speditør har fået ordrer fra flere kunder, og derfor vælger at køre det i samme vogn, hvis det passer med køreturen og indholdet i traileren. Vi laver det derfor sådan, at en ordre oprettes i systemet, og først når chaufføren ankommer hos DC og scanner sin(e) delordre(r), bliver netop den lastbil og chauffør bundet op på den læsning - og det er på læsningen, at man kan se, hvem der har kørt med den, og hvilke delordrer der har været med traileren. Vi antager desuden, at den trailer, chaufføren kommer med, er den rette type med den rette indretning. Også dette er speditørens opgave, og vi tager ikke højde for dette i vores system. På den led slipper vi for at have trailerne oprettet i systemet op forhånd, igen for at lette speditørens arbejde. Hvis veterinærerne og/eller læssemedarbejderne spotter en forkert trailer, håndteres sagen manuelt ved at speditøren sender rette trailer afsted, eller ordren ændres. (OK fra Hanne) 2.-semesterprojekt 2014 Side 42 af 63

43 Delrapport for SK Softwarekonstruktion Problemstillinger og løsninger for logistik i forbindelse med udlæsning af varer. 2.-semesterprojekt 2014 Side 43 af 63

44 Klassemodel Sammenhæng mellem klasserne CargoType er lavet til en klasse i stedet for ENUM, så Danish Crown har mulighed for at udvide deres produktion senere hen. Derfor er alle associationer der er rettet mod CargoType ensrettet, da den ikke skal kunne se hvad der peger på den. Loading er hjertet af vores klassediagram, det er den som holder det hele sammen, det er knude punktet for klasse diagrammet. Der er flest forbindelser mellem klassern ved loading, og det er også den som holder alt det nødvendige data samlet som skal bruges til håndtering af en læsning. Vi har valgt at alle associationer mellem loading og de andre klasser der forbinder der til, skal være dobbelt rettet, så Loading kan se hvilke klasser der er forbundet til den, men også de klasser der er forbundet til Loading kan se den. Order har en dobbelrettet association til Customer. Grunden til dette valg er så ordren kan se hvilke kunde den hører til, men kunden skal også kunne se vhilke ordre de har lagt. Der er en kompostion til Suborder, årsagen dette er at en ordre kan bestå af eller flere subordre, alt efter hvor meget kunden bestiller. Hver subordre kan også se hvilken ordre de tilhører. 2.-semesterprojekt 2014 Side 44 af 63

45 Polymorfi Vi har valgt at bruge polymorfi i forbindelse med vores Dao interface. Når vi opretter et objekt af typen Dao i f.eks. Service, ville den kunne være både DaoJPA eller DaoList. Dette gør det let at udskifte fra DaoList til DaoJPA. Begge klasser af samme grænseflade, altså interface, som har en liste af methodsignature, som ført bliver fyldt ud, i de klasser som implementere interfacet. Så dvs at programmet ikke ved hvilket objekt det har fat i før runtime. Det bruges også i form af at vi har i vores klasser List men putter et ArrayList ind i dem. Det er fordi at JPA ikke kan håndtere ArrayLister, men godt kan håndtere Lister. Det gælder det samme som ovenfor, at List ved ikke hvilken type objekt det er før runtime. Design patterns Singleton versus Static Der findes lange diskussioner omkring om man skal benytte sig af Singleton pattern eller bruge statiske metoder. Ved brug af Singleton oprettes præcist ét objekt første gang det skal bruges, og efterfølgende tilgås det samme objekt. Med brug af statiske metoder oprettes ikke noget objekt (udover det statiske objekt, der ligger i baggrunden). Hvis ellers alle metoder i klassen er statiske, og constructoren er privat, er der ingen forskel på de to designmetoder. Vi har derfor, for projektets skyld, valgt at lave Dao-klassen som singleton-pattern. Dao-klassen tilgås kun fra Service-klassen og har derfor kun et referencepunkt. Det er anderledes for Service-klassen, der tilgås fra mange klasser og lag, og det har derfor været hurtigere at bruge statiske metoder. Vi har dog hen mod slutningen set, at metoder i en singleton kan tilgås direkte med f.eks. Dao.getDao().getMetode(), hvorfor vi også kunne have lavet Service som en Singleton men nu viser vi, at vi kan begge dele. Observer pattern Vi har valgt at implementere Observer pattern i GUIen, for hvis der sker ændringer, f.eks. hvis der kommer en lastbil ind, eller en der er i kø som bliver sat ved en anden rampe, at terminalerne for læssearbejderne bliver opdateret. Måden det er implementeret på, er at de GUI elementer som skal opdateres har en opdateringsfunktion, som importere de ændrede data. JavaDoc Vi har valgt at dokumentere næsten al koden. Vi har dokumenteret få klasser helt, ellers har vi dokumenteret avancerede metoder, så det gør det let og hurtigt at se hvad de gør. Det er vigtigt i store systemer at dokumentere de metoder godt og grundigt, for når vi arbejder sammen i teams, som i 2.-semesterprojekt 2014 Side 45 af 63

46 dette projekt, kan det være svært at se hvad andres metoder gør. Så for at undgå at vi laver metoder der gør meget at det samme, kan man genbruge dem, hvis de er veldokumenteret. Arkitektur GUI Vi har valgt at bruge 4-lagsarkitektur da det i den videre udviklingsfase gør det let at udskifte komponenter. Hvis man fx vil udskifte det grafiske, altså GUI-laget, kan dette let og hurtig gøres da den bruger metoder fra service-laget. Service Dette er kommunikationslaget mellem GUI og Dao. Den opretter, sletter kalder søgefunktioner ned til Dao. Årsagen til dette er for at sikre at at sker korrekt, hvis der kommer andre programmører får hele koden eller noget af det. Det øger også læsbarheden og forståelsen af koden, da det er mere opdelt. Dao Vi har valgt at bruge et interface som DAO, så vi hurtigt kan skifte DaoList ud med DaoJPA. Ved brug af et interface sikre vi at både DaoList og DaoJPA implementere de samme metoder med samme navn og argumenter. Dette gør at den let og hurtigt kan skiftes ud, uden at man skal tænke på at ændre kode eller andet i Service klassen. Model Dette lag indeholder vores model af virkeligheden. Alle klasser repræsentere et objekt til den virkelige verden. Klasserne indeholder metoder som er brugbart til dem selv, og som ikke beregner noget for andre klasser. Vi bruger meget 4-lags arkitektur i vores system. Fx når GUI en går ned i Service som går ned til Dao og til model laget. Grunden til vi til at vi har delt det op i 4-lag, er for at hvis der på et senere tidspunkt fx skal opdatere GUI, kan dette gøres let, da GUI en kun håndtere det som GUI skal, og derfor skal man ikke tænke på, om der er metoder som kan påvirke model eller Service klassen. Fejlhåndtering Første lag af fejlhåndteringen er validering af inputdata i GUI en. Et meget kritisk område hvor der ofte vil opstå fejl, er hvor chaufføren skal indtaste tal i. Selvom vi har gjort vores for at gøre det grafiske så enkelt og forståeligt som muligt, kan der stadig ske tastefejl. 2.-semesterprojekt 2014 Side 46 af 63

47 Som det kan ses har vi indkapslet nogle farlige situationer, som kan give problemer på Runtime. Her ses det at vi formatere strengene om til integers, men hvis der indtastes ukorrekt data, som fx bogstaver, vil der blive returneret en fejl og programmet ville kaste en exception, der vil få programmet til at stoppe. Den fanger vi og viser i stedet en fejlbesked til brugeren. Man kan selvfølgelig ikke forudse alle de fejl der vil forekomme med systemet, men fejl af denne karakter kan forberedes. I alle vores GUI-lag har vi desuden konstrueret en usynlig fejlhåndteringslabel, der har til ansvar at informerer brugeren om forkert brug af programmet. Test Der er blevet lavet JUnit test af to klasser, Service og Loading. Vi har valgt disse to klasser, da Loading er en meget kompliceret klasse, hvor der sker meget og er hjertet af modellaget. Loading klassen indeholder desuden flere beregningsmetoder, som er relevant for tildelingen af en rampe til chaufføren, når han ankommer. Service klassen er ligeså vigtig som loading, da det er den som har forbindelse med Dao og GUI en, og derfor er det vigtigt at metoderne i Service gør som de skal. LoadingTest Loading er vores mest avanceret klasse, som er hjertet, så at sige, for hele model laget. Den er associeret med 4 andre klasser, så derfor er det vigtigt at alle de metoder som brugeren aktivere, men også dem der kører i baggrunden uden bruger ved det fungere helt som de skal. Derfor er der blevet lavet en gennemgående test af Loading-klassen som gennemgår alle metoder og tester dem. 2.-semesterprojekt 2014 Side 47 af 63

48 ServiceTest Der blev taget test af denne klasse da den spiller en meget vigtig rolle mellem GUI og Dao laget, som beskrevet før. Service klassen retunere det oprettede objekt i alle Create metoder, dette er der flere årsager til, en af den er at det gør det lettere at teste metoderne. For hver gang en test-metode bliver kørt, bliver DaoList nulstillet, af den simple grund at vi så altid er sikre på hvilke objekter der er i vores DaoList. De forskellige test metoder bruger så vidt muligt også samme objekter der bliver oprettet hver gang, for at gøre koden lettere at læse, men også for at holde styr på hvilke værdier der bliver brugt. Delkonklusion Ved et stort og moderne system skal man ikke forvente at det er fejlfrit når det bliver leveret. At vi selv tester systemet vil ikke finde de fejl som brugerne finder, da vi ved hvordan systemet skal benyttes og derfor har svært ved at se det fra brugernes perpektiv. Vi har med vores erfaring og test metoder forsøgt på at forhindre de fejl der måtte forekomme. Da vi ikke har kontakt med kunde og brugerne er for os svært at teste programmet hvordan det ville virke på arejde. Specielt interessant kode Det var fra start af, et krav, at læssearbejdernes rampeoversigt på alle tidspunkter blev opdateret i realtid. Implementationen af observer patterns, blev derfor en nødvendighed for at dette kunne blive en realitet. Selve kildekoden i sig selv, er ikke særlig speciel, men forståelsen af, hvordan det skal implementeres er interesserant. public class DCWorkerFrame extends JFrame implements Observer {... /** * Updates the ramps list with the ramps from DAO, which causes update of * all lists and components. Also updates list of parked trailers. */ public void updaterampsandparked() { int i = listramps.getselectedindex(); // if none selected, select first if (i == -1) i = 0; List<Ramp> ramps = Service.getRamps(); listramps.setlistdata(ramps.toarray(new Ramp[0])); listramps.setselectedindex(i); // Let DCWorker observe on the loadings for (Ramp r : ramps) { r.addobserver(this); 2.-semesterprojekt 2014 Side 48 af 63

49 } for (Loading l : r.getloadingqueue()) { l.addobserver(this); } } listparked.setlistdata(service.getparkedtrailers().toarray( new Trailer[0])); }... // Observer public void update() { updaterampsandparked(); } I vores system er observeren implementeret i DCWorkerFrame, så læssearbejderne kan se hvornår status på de forskellige læsninger ændres. Loading-klassen fungerer derfor som subjekt i systemet. For hver gang der sker en ændring i LoadingState får alle observers, i vores tilfælde DCWorkerFrame, en notifikation om ændringen. Rampen fungerer også som subjekt, så det opdateres, når der f.eks. oprettes en ny loading ved ankomst af en trailer. Denne kode er ikke taget med her. public class Loading implements ObserverSubject {... public void setloadingstate(loadingstate loadingstate) throws IllegalCargotypeOnRampException { this.loadingstate = loadingstate; switch (loadingstate) { case PARKED: // Remove from LoadingQueue if parked when complete if (actualcomplete!= null) ramp.removeloading(this); break; case RAMP: ramp.addreloading(this); break; case LOADING_STARTED: actualstart = new Date(); break; case LOADING_COMPLETE: actualcomplete = new Date(); break; case DEPARTED: trailerdeparturetime = new Date(); // Remove from LoadingQueue (if not already removed) ramp.removeloading(this); break; default: break; } 2.-semesterprojekt 2014 Side 49 af 63

50 } notifyobservers(); }... Guided tour Arrival & Departure Terminal Arrival Terminalen afspejler en af de mest væsentlige use cases i vores projekt. Ved korrekt indtastning af SuborderID, søger systemet efter matchende suborders som på forhånden er implementeret via et ekstern ERP system, i DC s tilfælde, SAP. Hvis subordren findes, returneres den i listen, hvor efter man kan tilknytte én eller flere suborder til det fremtidige loading-objekt. Loadingobjektet bliver oprettet, når chaufføren har indtastet gyldige dataer. Gyldige data skal forstås som data, der i forvejen af kendt af systemet og ligger gemt. Departure Terminalen er også en af de mest væsentlige use-cases. Ved korrekt indtastning af nummerpladen, returnerer systemet det loading-objekt, som blev oprettet ved trailerens ankomst. I listen vises de suborders der er læsset i traileren. Vi har emuleret vægten der måler trailerens vægt ved en manuel indtastning, om traileren får lov til at forlade området afhænger af om den lastede vægt ligge inden for den totale fejlmargin på alle subordrene. 2.-semesterprojekt 2014 Side 50 af 63

51 Med DC Worker terminalen kan læssemedarbejdere se et overblik over ramper, hver rampes læssekø samt trailere, der står på parkeringspladsen. Hver læsning vises med detaljer inklusiv delordrer. Når en læsning går i gang, vælges Start loading for den givne læsning og starttidspunktet registreres. Ligeledes når traileren er læsset vælges Stop loading og dette tidspunkt angives. Når læsningen stoppes bliver der sendt en SMS til chaufføren om, at han kan hente sin trailer. Dette dog kun, hvis læsningen færdiggøres efter chaufførens indtastede tidspunkt for tidligste advisering. Det er muligt at registrere, at en trailer køres væk fra eller tilbage til en rampe med Park og Move to ramp-knapperne, og med Replan-knappen flyttes en læsning forrest i køen til den rampe, hvorpå læsningen kan påbegyndes hurtigst. Se i bilagene en billedreportage fra en trailer ankommer til den kører fra Danish Crown. Konklusion Projektetoplægget lægger op til at danne et projekt og et produkt, der på visse punkter ikke passer med virkeligheden. Dette valg er naturligvis taget, for at systemet ikke blev for komplekst ud fra den erfaring vi har opnået på nuværende tidspunkt. Vi har dog taget nogle valg i løbet af processen, så resultatet giver et mere retvisende billede af en færdig løsning. 2.-semesterprojekt 2014 Side 51 af 63

52 Man ville i den virkelig verden håndtere mere i et system, og eventuelt det i projektoplægget afgrænsede system som en udvidelse til det eksisterende ERP-system SAP. Årsagen er, at dette ville være en god idé i forhold til et system for sig, er at alle deres ordrer osv er allerede i systemet, og derfor behøver man ikke en adapter for at omdanne SAPs datamængde til det nye udviklede system. Systemet har været fyldt med mange udfordringer, som har sat vores kreative sider på arbejde. Mange ting blev ændret undervejs via Unified Proces metoden, og det hjalp os med at ændre mange ting i udviklingsforløbet. Vi har selv erfaret at udvikle et projekt iterativt har mange fordele, da vi under hele forløbet har udviklet os fagligt, men også på det kreative niveau. I hver fase af UP har vi fået øjnene op for, hvordan vi kunne effektiviser eller optimere en metode eller arkitektur, der var udarbejdet i en af de tidligere faser. Proces Vi er startet med at bruge DaoList som implementerer vores DAO-lag vha. in-memory Lister. Vi opretter en del demo-data i metoden createsomeobjects(), så vi har nogle objekter at teste på, under systemudviklingen. Når systemet er færdigudviklet, alle metoder er testet fejlfri og de prædefinerede objekter virker, er det herefter en nem opgave at implementere JPA. I tilfælde af fejl, vil fejlsøgningen være målrettet JPA og JPQL, og ikke metoderne på modelniveau. Dette er med til at sikre, at der ikke bruges unødvendig tid på fejlsøgning og er i sidste ende med til at øge kvaliteten af det færdige system. 2.-semesterprojekt 2014 Side 52 af 63

53 Bilag Bilag 1: UC4 Use case id og navn UC4: Registrer afgang Scenarie Hændelse Kort beskrivelse Trailer er færdiglæsset Chaufføren henter traileren og kører til udgangen, hvor han bliver vejet, checker ud og kører afsted. Aktører Rel. use cases Interessenter Præbetingelse Postbetingelse UC8: Omplanlæg læsning DC At chaufføren har opfyldt kravene jf. kørehviletiderne og at traileren er læsset Vægten passer og chaufføren må køre ud fra DC. Normalforløb Aktør System 1. Chaufføren kører op på vægtrampen ved udgangen og indscanner delordren(e) 3. Chaufføren kører ud af porten og væk fra DC-området 2. Systemet henter delordren(e) og vejer lastbilen. Lastbilen registreres som afgået fra DC. Alternative forløb 2.1. Hvis vægten overskrider vægtmarginen: <<Extend>> UC8: Omplanlægning. 2.-semesterprojekt 2014 Side 53 af 63

54 Bilag 2: UC5 Use case id og navn Scenarie UC5 Vis rampeoversigt En læssemedarbejder skal se oversigten over hvilke trailere, der er på hvilke rampenumre, samt hvilke trailere der er planlagt til senere læsning. Hændelse Kort beskrivelse Aktører Læssemedarbejder Rel. use cases Interessenter Præbetingelse Postbetingelse Normalforløb Aktør System Alternative forløb 1. Læssemedarbejder kigger på skærmen med oversigten 2.-semesterprojekt 2014 Side 54 af 63

55 Bilag 3: UC6 Use case id og navn UC6: Start læsning Scenarie Hændelse Kort beskrivelse Aktører Rel. use cases Interessenter Præbetingelse Postbetingelse Læssemedarbejderne starter med at læsse trailer Traileren køres til den af systemet anviste rampe af læssemedarbejderne, hvis ikke chaufføren selv har bakket til, og læsningen påbegyndes. Starttidspunktet for læsningen registreres. Læssemedarbejderne UC5: Vis rampeoversigt DC Der er en trailer tilstede, der kan håndtere den kan givne fragttype. Chaufføren bliver adviseret om, at traileren er klar til afhentning Normalforløb Aktør System 1. Medmindre chaufføren selv har kørt traileren til rampen, gør læssemedarbejderne det. 2. Systemet scanner nummerpladen på traileren og finder læsningen i systemet. Systemet viser de(n) specifikke delordre(r), der skal læsses. Alternative forløb 2. Læssemedarbejderne påbegynder den fysiske pålæsning af varer i traileren. 3. Læssemedarbejderne starter pålæsningsprocessen i systemet. 4. Systemet ændrer status på rampen til Optaget og registerer starttidspunktet. 2.-semesterprojekt 2014 Side 55 af 63

56 Bilag 4: UC7 Use case id og navn UC7: Afslut læsning Scenarie Hændelse Kort beskrivelse Aktører Læssemedarbejderne er færdig med læsningen. Læssemedarbejderne afslutter læsningen og registerer det i systemet. Systemet adviserer herefter chaufføren via SMS. Læssemedarbejderne Rel. use cases Interessenter Præbetingelse Postbetingelse DC Læssemedarbejderne er færdig med læsningen. Traileren afhentes, så en ny læsning kan påbegyndes. Normalforløb Aktør System 1. Læssemedarbejderne lukker traileren og afslutter læsningen i systemet. 2. Systemet ændrer rampens status til ledig og registerer sluttidspunktet. Systemet sender en SMS til chaufføren om, at hans trailer er klar til afhentning. Alternative forløb 3. I tilfælde af, at chaufføren ikke har bekræftet systemets SMS indenfor 5 min, kører læssemedarbejderne selv traileren væk. 4. Systemet sender en ny SMS om at traileren er parkeret på en anden lokation. 2.-semesterprojekt 2014 Side 56 af 63

57 Bilag 5: UC8 Use case id og navn Scenarie Hændelse Kort beskrivelse Aktører Rel. use cases UC8: Omplanlæg læsning Læsningen skal omplanlægges grundet fejllæsning Den læssede lastbil er blevet vejet og lastens vægt overskrider den i ordren fastsatte vægtmargin Læsningen skal omplanlægges grundet fejllæsning System UC4: Registrer afgang Interessenter Præbetingelse Postbetingelse En lastbil er blevet læsset og efterfølgende vejet på vægtrampen. Vægten overskrider vægtmarginen. Lastbilens afsluttede læsning er blevet genplanlagt til hurtigst mulig genlæsing. Det kan ses på rampeoversigten, at der er fejl i lastens vægt. Normalforløb Aktør System Alternative forløb 2. Chaufføren kører til enten rampe eller p-plads. 1. Systemet finder den kompatible rampe, der først bliver ledig og sætter læsningen først i kø til denne. Systemet beregner ny forventet start- og sluttidspunkt for læsning. Hvis rampen er fri, returneres rampenummer, ellers p-plads-nr. Systemet sender SMS til chaufføren om forventet afgangstidspunkt. 2.-semesterprojekt 2014 Side 57 af 63

58 Bilag 6: UC8 Use case id og navn Scenarie Hændelse Kort beskrivelse Aktører UC8: Omplanlæg læsning Læsningen skal flyttes til anden rampe f.eks. grundet driftsstop En læssemedarbejder vil omplanlægge en læsning. En læssemedarbejder vil omplanlægge en læsning Læssemedarbejder Rel. use cases Interessenter Præbetingelse Postbetingelse Chauffør En læsning er planlagt Læsningen er omplanlagt Normalforløb Aktør System Alternative forløb 1. Læssemedarbejderen går ind i systemet og finder den problematiske læsning og trykker omplanlæg 2. Systemet finder den kompatible rampe, der først bliver ledig og sætter læsningen først i kø til denne. Systemet beregner ny forventet start- og sluttidspunkt for læsning. Hvis rampen er fri, returneres rampenummer, ellers p-plads-nr. Systemet sender SMS til chaufføren om forventet afgangstidspunkt. 2.-semesterprojekt 2014 Side 58 af 63

59 Bilag 7 En tur igennem systemet 2.-semesterprojekt 2014 Side 59 af 63

60 2.-semesterprojekt 2014 Side 60 af 63

61 2.-semesterprojekt 2014 Side 61 af 63

62 2.-semesterprojekt 2014 Side 62 af 63

63 2.-semesterprojekt 2014 Side 63 af 63

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let Løsningsforslag til Camp Let Case Beskrivelse: Camp Let Firmaet Camp Let har til formål at udleje forskellige typer transportable ferieboliger. Det drejer sig i øjeblikket om campingbusser, campingvogne,

Læs mere

HANEGALS SLAGTECONTAINER

HANEGALS SLAGTECONTAINER HANEGALS SLAGTECONTAINER Etableret i 1994 ved Hanegal Landbrug i Voel, Silkeborg. Har fungeret som slagtehus fra 1994 til 2007. Der har i denne periode også været tilsluttet opskæring, pølsemageri, koge-

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling Java og JEE 1 2 Udfordringer og problemstillinger En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling 3 Generelt om Java og JEE 4 Generelt, I Man undervurderer hvor mange

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog Effektivisering og automatisering af lagerressourcer Optilog er det ideelle styringsværktøj til lager- og logistikafdelinger i produktions- og handelsvirksomheder. Optilog er først og fremmest beregnet

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Undersøge om øremærker kan aflæses på de ønskede positioner.

Undersøge om øremærker kan aflæses på de ønskede positioner. Rapport - PigTracker Test af øremærkelæsning på slagterierne 21. december 2011 Proj.nr 2000252. MAHD/CLC/HNH Baggrund I PigTracker-projektet er udviklet et UHF-RFID øremærke, som kan bruges i primærproduktionen

Læs mere

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent?

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent? Intelligent Logistik Hvornår er logistik intelligent? Præsentation for Hub North 9. januar 2012 LOGIMATIC Gruppen International ingeniør- og softwarevirksomhed Leverer markedsledende løsninger til udvalgte

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES EXPERTS WITH PASSION 6500 medarbejdere. 60 000 artikler. International logistikkæde. Kort fortalt: En af Europas førende virksomheder inden for direkte salg til bygge-

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Kom foran konkurrenterne Øg rentabiliteten med vores fleksible robotter Universal Robots gør robotteknologi tilgængelig for hele industrien. Vi har

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger

Hold sundheden oppe og sygdommen ude. Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Hold sundheden oppe og sygdommen ude Rikke Skrubel og Kirsten Pihl SPF, Sundhed og Diagnostik, rådgivningsdyrlæger Disposition PED og ASF to alvorlige virussygdomme truer Danmark Eksportbiler Udlevering

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører.

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører. Rapport Proceskontrol Hjælp til justering af maskiner 30. januar 2012 Proj.nr.2000201 MAHD/THAN/HNH Torben Hansen og Marchen Hviid Baggrund Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret januar 2015 Side 0 af 10 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.dk/dk/produkter 195 DAGE GENNEMSNITLIG TILBAGEBETALINGSTID Robotter endelig indenfor din rækkevidde Med Universal

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Optimering af fraværsregistrering

Optimering af fraværsregistrering Journal Optimering af fraværsregistrering Eksamensprojekt i Programmering C, klasse 3.4, 2011 AFLEVERET 09-05-2014 Indhold Abstract... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Problemformulering... 2 Produktet...

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3

Læs mere

Lagerhotel og transport af fødevarer med et køligt overblik. Få sikret dine leverancer i hele Danmark med en effektiv logistikløsning!

Lagerhotel og transport af fødevarer med et køligt overblik. Få sikret dine leverancer i hele Danmark med en effektiv logistikløsning! Lagerhotel og transport af fødevarer med et køligt overblik Få sikret dine leverancer i hele Danmark med en effektiv logistikløsning! 03 Al forretning handler om at flytte varer... Vi tilbyder at gøre

Læs mere

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? Dit gods - vores fornemmeste opgave...og længere er den ikke Vi vil være den transportvirksomhed, som vores kunder vælger at handle med. Det forpligter

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Ruteplanlægning og ITS

Ruteplanlægning og ITS Stefan Røpke, Ph.D., Lektor, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport Teknologisk Institut, 6. Marts 2012 Hvad er ruteplanlægning? Opgave: Forsyn supermarked og tankstationer med dagligvarer.

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL

Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL Finder de rigtige løsninger Til gavn for forbruger og detailhandel arbejder vi hos Tomra hele tiden på at forbedre vore produkter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

KONSTANT ONLINE MED NEW HOLLAND

KONSTANT ONLINE MED NEW HOLLAND KONSTANT ONLINE MED NEW HOLLAND Tilsluttede maskiner for effektiv landbrugsdrift Tilsluttet, Produktiv, Effektiv Landbruget er i konstant udvikling og hurtige beslutninger kan spille en afgørende betydning

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

SYSTEM DESIGN. 18. december 2012 [Mink Farm Rapport] Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt.

SYSTEM DESIGN. 18. december 2012 [Mink Farm Rapport] Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt. SYSTEM DESIGN Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt. Unified Process (UP) er en iterativ og gradvis softwareudvikling proces ramme, der bruges til at modellere hvad,

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

Himmerlandskød case story

Himmerlandskød case story Case story Himmerlandskød A/S Himmerlandskød case story Catellae Farm & Food FAKTABOKS Sporbarhed fra ko til køledisk Ligesom vi danskere har et CPR-nummer, har dansk kvæg også et individuelt CKR-nummer.

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Dagsorden Præsentation Baggrund for ønsket om ny teknologi til at

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4.500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere