Vi kan ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kan ApS 18.11.2012"

Transkript

1 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium i beslutningstagningen vedrørende den pågældende person. Formålet med analysen er at give mere information til støtte både for personen selv og for dennes leder. Denne analyse er udarbejdet af Extended DISC International, og den er beskyttet af Copyright-rettigheder.

2 Tekstside Denne side er en beskrivelse af hvordan personen typisk opfattes af andre. Læs teksten ud fra dette og anvend den til at arbejde med det samlede billede/indtryk. Når de enkelte sætninger vurderes er det vigtigt, at overveje personens bevidste evne til at tilpasse sin adfærd. Med andre ord, mens teksten beskriver den typiske adfærd for denne person, så kan en person tilpasse sin adfærd så den passer til en bestemt situation eller person (er). Ydermere kan personen allerede have arbejdet med dette udviklingsområde og lært færdigheder der kan modvirke tendensen. Tillægsord: Direkte, krævende, indflydelsesrig, selvstændig, handlekraftig, kommunikerende, sælgende, motiverende, beslutsom, ambitiøs person. Ib forsvarer sine egne, er klar og tydelig, stædig og social. Motivationsfaktorer: Han kan godt lide muligheden for at arbejde på egne præmisser med en opgave, hvor han kan få anvendt sine interaktive evner til at nå målene. Han er glad for frihed, udfordringer, selvstændighed men også, i hvert fald i nogen grad, for social omgang og kontakt med folk samt det at høre til en flok. Følgende reducerer motivationen: Ib er ikke den, det er nemmest at kommandere med, og han vil heller ikke ende i en situation, hvor hans hænder er helt bundet af at skulle følge andres anvisninger. Ib er dog i stand til at blive inden for lidt bredere rammer, hvis hans overordnede har defineret dem tilstrækkelig klart. Personen vil sjældent ønske at rode sig ind i noget med detaljer og småting - for slet ikke at tale om, hvis nogen "serverer" dem færdigt foran ham. Den ideelle overordnede: Den overordnede burde være i stand til at opbygge sådan et job, der motiverer ham. I den forbindelse kræves der af den overordnede evnen til at aflæse denne persons ønsker og forhåbninger. Ellers kan personen godt virke som en lidt problematisk underordnet. Selvom den overordnede kan være hård og direkte, lønner det sig ikke for ham at være for omskiftelig og unødig hårdhjertet. Kommunikationsstil: Han har evnen til at være meget inspirerende og opmuntrende. Man kan måske ikke sige om ham, at han er pot og pande med de andre i teamet, men han burde nu have evnen til at skabe kontakt med andre mennesker. Der kan opstå problemer, hvis han begynder at understrege sin egen position, sin ret til beslutningstagning eller sin autoritet. Han skal passe på med ikke i overdreven grad at fremhæve sine evner til at være hård. Beslutningstagning: Han er en forholdsvis god til at træffe beslutninger. Skønt han har brug for detaljerede baggrunds information, fortaber han sig ikke i detaljerne. Det kan ske, at han træffer forhastede beslutninger, men de har oftest ikke ubehagelige konsekvenser for andre. Sommetider kan hans forudfattede meninger forstyrre hans evne til at træffe logisk analytiske beslutninger

3 Motivationsfaktorer Motivationsfaktorer/komfortområder Disse faktorer virker ofte motiverende på denne person. Personen vil sandsynligvis reagere positivt hvis mængden af disse faktorer i hans/hendes arbejdsomgivelser bliver forøget. Mulighed for at gøre fremskridt sammen med andre mennesker Selvstændigt virkefelt Gode menneskelige relationer At skabe resultater i kraft af mennesker Mulighed for at opbygge ting fremadrettet Klare, målbare målsætninger Mulighed for at overgå sig selv Vidstrakt tankegang Frihed for unødige regler og overvågning Mulighed for at beslutte og realisere ting Selv at kunne bestemme sin rytme Ivrige mennesker Følgende reducerer motivationen Dette er faktorer som denne person ikke bryder sig særligt meget om. Effekten på denne persons motivation vilvære negativ, hvis mængden af disse faktorer i hans/hendes arbejdsomgivelser bliver forøget. At blive alene At skulle give op over for andre At andre mennesker ikke bliver optaget af éns sager Andre tager beslutningerne for ham Opgaver der kræver akkuratesse Regler, man er nødt til at overholde En ubrugelig overordnet Mangel på konkurrence Mennesker der er bedre end én selv At komme i en langsom gruppe At miste respekten for mennesker Forandringer foretaget af andre - 3 -

4 Motivationsfaktorer 2 Stærke sider De adfærdsmæssige færdigheder der står i dette afsnit er personens klare og naturlige styrker. Det er muligt at der ikke er tale om særlige færdigheder, men der falder personen meget naturligt. Forøgelse af disse faktorer i det nuværende arbejdsmiljø anbefales. Tager også de kedelige beslutninger Orker at holde folk motiverede Maser ikke underordnede i skyggen af forandringer Formår at være målrettet inspirerende Er selvstændig i sit virke Bemærker både mennesker og målsætninger Arbejder også for gruppens bedste Kommer hele tiden fremad Tvinger sig selv til at lytte, hvis nødvendigt Formår at sælge selv vanskelige idéer og forslag Evner at motivere sig selv Bukker ikke under i pressede situationer Reaktion under pres / udviklingsområder Dette er ikke en beskrivelse af personens svagheder eller nuværende adfærd. Det er faktorer som personen skal være påpasselig med, da de vil blive aktiveret hvis han/hun bliver meget entusiastisk eller stresset. Gør tingene på deres egen måde Kan nemt komme til at konkurrere også på det forkerte sted Ønsker først at vise, hvad han egentlig er for en type Arbejder for gruppens fordel men langt fra gruppen Tror, han med sin tale kan vinde alle situationer Udnytter folk uden selv at vide det Spørger men lytter ikke Tror, han kan, selvom han ikke har nogen erfaring Viser muligvis, hvad han mener om mennesker Tager beslutninger også på andres vegne Han larmer for meget op uden at have noget at sige Er meget stædig men uforudsigelig - 4 -

5 Grafisk analyse Opgavebeskrivelse Stor spændvidde, uinstrueret Mange afvekslende kontakter Systematisk planlægning Kreativ fakta baseret tænkning Understregning af positiviteten Hjælpe og guide andre Gentagne rutiner Det at følge instrukserne præcist Hård konkurrencesituation Distance til andre mennesker At undgå fejl En vedvarende søgning efter forandringer Unaturlig stil Naturlig stil Beslutningstagning Selvstændig, uinstrueret Koncentrerer sig om faktuelle og saglige ting Koncentrerer sig om andre menneskers råd Overholder nøje instrukserne Finder en god og favorabel løsning Særdeles hurtig Kommunikation Direkte, sagligt og faktuelt orienteret Inspirerende, målbevidst Inspirerende, omgængelig og fleksibel Balanceret tale / lytten Eftertænksom / sagligt og faktuelt orienteret En konsekvent holden sig til sagen Bliver motiveret af Risikable situationer Tryghed Det at høre til et team Opmuntrende og befordrende miljø Muligheden for at specialisere sig

6 Grafisk analyse - tekstside Punkter der kræver lidt energi Vejledningerne nedenfor er til de situationer, hvor du må gå udenfor dit komfortområde og tilpasse din stil Opgavebeskrivelse - Hård konkurrencesituation Lær at tage ting let Begynd at samarbejde mere med andre Beslutningstagning - Særdeles hurtig Selv hvis du tager en beslutning, overvej hvad det næstbedste alternativ ville være og sammenlign dem Skab et system for dig selv, hvor du efter en beslutning har mulighed for at vurdere dens eventuelle konsekvenser Kommunikation - Inspirerende, målbevidst Lær at lytte til andres synspunkter Gør det til en vane kun at kommunikere med fakta Bliver motiveret af - Risikable situationer Praktisér det, at du lytter til andres meninger, før du tager en beslutning Før du træffer en beslutning, skriv da risikofaktorerne ned Punkter der kræver en hel del energi Vejledningerne nedenfor er til de situationer, hvor du må gå udenfor dit komfortområde og tilpasse din stil Opgavebeskrivelse - Det at følge instrukserne præcist Se instrukserne igennem påny FØR du går i gang Tjek efter hvert skridt i din opgave, om du har gjort det rigtigt Opgavebeskrivelse - At undgå fejl Før hver fase i dit arbejde, tænk over hvordan det skal gøres Lær at udføre dit arbejde langsommere Beslutningstagning - Overholder nøje instrukserne Forsøg at glemme dine egne meninger, når du tager en beslutning Tænk på "hvad forventes der af mig", før du tager en beslutning Bliver motiveret af - Muligheden for at specialisere sig Lær at lade være med at tale med andre, når det ikke er passende Lær at lukke af for andre forstyrrende ting, når du arbejder med noget - 6 -

7 Behagelige og fleksible områder Forpligtelse og engagement, tålmodighed, ligevægt, grundighed, akkuratesse, ihærdighed, vejledende instruktioner C S Fakta, realiteter, analytisk tænkning, systemer, planlægning, kritisk indstilling, udvikling, mål, resultat Stabilitet, pålidelighed, modtagelighed, diskussion, deltagelse, venlighed, positiv indstilling D I Hårde værdier, beslutninger, forandring, fart, aktivitet, begejstring, atmosfære, åbenhed, iver Behagelige og fleksible områder: Nuværende område = Personens grafs placering på analysetidspunktet Det naturligt fleksible område = Områderne, hvor den pågældende graf mest sandsynligt bevæger sig inden for Det letteste udviklingsområde = Områderne, i retning af hvilke den pågældende graf lettest kan udvikle sig Det sværeste udviklingsområde = Områderne, der forudsætter en mere markant bevidst tilpasning af opførslen - 7 -

8 Extended DISC - Graf Den analyserede person Organisation Dato Profil 1 - Bevidst adfærd D I S C Profil 2 - Naturlig adfærd D I S C Højere Område Normalt Område Neutralt Område Normalt Område Lavere Område Extended DISC - Diamant Realiteter Korrekthed C Distance Logik D Målsætninger Forandringer Akkuratesse Standarder Indvirken Aktivitet Omhu Tålmodighed S Hjælpsomhed Venlighed I Mennesker Positivitet - 8 -

9 Relationsrolle Din primære teamrolle er: Påvirkeren Påvirkeren er en fremadstræbende idéskaber, der er god til at indvirke på de andre medlemmer af teamet. Han standser ikke al sin aktivitet for at stå at vende og dreje en sag men tror derimod på sit instinkt og spontanitet. Han sætter pris på afveksling og på at være med i mange forskellige teams, situationer og roller. De andre i teamet oplever ham som åben og social men også til en vis grad som overfladisk og selvoptaget. I virkeligheden er han bare så hurtig, at han ikke lige når at standse op for at tænke over andres bekymringer, også selvom han gerne ville. Han kommer gerne frem med egne synspunkter og stræber efter at få teamet over på sin side i en debat. Han er ikke særlig tålmodig til at lytte til andre. Han skal have mulighed for på en eller anden måde at skille sig ud fra mængden; han synes, det ville det være forfærdeligt at være et gennemsnitsmenneske i et gennemsnitligt team. Han har svært ved at koncentrere sig om en ting ad gangen, da han er meget bedre til at skabe nye idéer og til at sætte ting i gang end til at "finpudse" ting. Indstilling til teamwork Et middel til at få andres opmærksomhed En måde at få gruppen gjort motiveret En mulighed for at uddelegere kedelige rutiner Rolle i teamet Den, der sætter skub i samtalen Den, der kommre med nye tanker Den, der imødegår ubeslutsomhed Rollen som beslutningstager Ønsker at foretage hurtige beslutninger Kommer med afgørende ideer Analyserer ikke alle alternativer Rollen som motivator Skaber team entusiasme Motiverer gennem at tale til folk Støtter og opmuntrer Rollen som den udførende Stræber efter simpelhed i tingene Standser ikke op og grubler Tilpasser regler til praktisk brug Den nytte, teamet får Teamet formår at forny sig - gror ikke fast Atmosfæren i teamet forbliver åben Tager mennesker med på ting og med i vurderingerne Samstemmende stiltyper Forandreren, Begejsteren Komplementære stiltyper Slideren, Bekræfteren, Specialisten - 9 -

10 Læsevejledning Vejledning for fortolkning af Person Analysen Generel instruktion Extended DISC Person Analysen giver ikke resultater der klassificerer mennesker. Der er ingen gode eller dårlige kategorier og systemet giver ingen form for karakterer. Alle informationerne i denne rapport er udarbejdet efter din naturlige adfærdsstil. Det er en adfærdsstil der tager den mindste mængde energi og anstrengelse, kræver den mindste mængde koncentration, og er sædvanligvis den mest behagelige for dig. Det illustrerer den måde du sædvanligvis reagerer på og er den der oftest vises i din adfærd

11 Læsevejledning Forståelse af grafen Graf en er lavet som en graf og en Diamant, ud fra dine svar på spørgsmålene. Kernen er, at dine besvarelser i Bedst og Mindst kolonnerne er blevet bearbejdet ud fra hvilken hyppighed hver af de fire DISC adfærdsstile er blevet valg/valgt fra. Denne side repræsenterer alle de grafiske og talmæssige informationer, der er udledt fra Extended DISC Person Analysen. Fortolkningen af både grafen og Diamanten kræver træning. For at fortolke resultaterne uden en god forståelse for, hvordan informationerne skal læses, må på det kraftigste frarådes, da der vil være risiko for misfortolkninger og misforståelser. Profil 2 - Naturlig adfærd D I S C Øverste niveau - Du har valgt denne adfærdsstil hver gang du har haft mulighed for dette. Dette indikerer en stærk identifikation med denne stil. "Midterlinien" - Denne bestemmer om adfærden betragtes som værende stærk eller som værende en modsætning. Højere normale niveau - Du har for det meste valgt denne adfærdsstil. Stilen, der er beskrevet, vil fremtræde hyppigt idin adfærd. Neutrale zone - Du viser ikke denne adfærdstype hyppigt, men dog nok til, at du er fortrolig med den. Lavere normale niveau - Adfærdsstile, der vises her, betragtes ofte som en modsat adfærd i forhold til dine foretrukne adfærdsmønstre. Procentfordelingen -Øverste række viser den procentvise fordeling (ud af 1) af dine mest markante adfærdsstile. Den nederste linie indikerer den procentvise fordeling (ud af 1) af dine mindre komfortable adfærdsstile Laveste niveau - Adfærdsstile, der vises her, betragtes ofte som en modsat adfærd i forhold til dine foretrukne adfærdsmønstre

12 Læsevejledning Fortolkning af Diamanten En af de absolut største og unikke styrker ved Extended DISC Diamanten er dens evne til at beskrive analyseresultaterne, ikke kun på individniveau, men ligeledes på teamniveau, afdelingsniveau eller for hele organisationen. Med muligheden for at flere tusinde mennesker bliver inkluderet i det samme redskab. Extended DISC Diamanten er opdelt i forskellige områder, der hver illustrerer én forskellig kombination af de fire hovedadfærdstyper. En kvadrat - En person, der er placeret i denne kvadrat, har C som hans/hendes dominerende stil Modsætningen - I dette felt er der to adfærdstyper, der dominerer de andre to. De to dominerende adfærdstyper er de modsatte adfærdstyper (D og S eller I og C) I Person Analysen vil disse to adfærdstyper være over midterlinien. C S Ib D I Det ekstreme hjørne - Det ekstreme hjørne repræsenterer et område, hvor en adfærdstype dominerer de andre. I Person Analysen vil dette betyde, at procentfordelingen viser 1 pct. af denne adfærdstype. Den første "cirkel" - I dette område dominerer to adfærdstyper de andre to. I Person Analysen betyder dette, at to adfærdstyper er over midterlinien. Den anden "cirkel" - I dette område er en adfærdstype klart ubetydelig i forhold til de andre. I Person Analysen vil dette betyde, at 3 adfærdstyper er over midterlinien

13 Læsevejledning Side et - Tekstside Denne side er en beskrivelse af, hvordan personens stil typisk opleves af andre. Læs denne tekst som sådan og anvend den til at få et overordnet billede af din stil. I evalueringen af specifikke sætninger, er det vigtigt at overveje din evne til bevidst at tillægge dig en bestemt adfærd. Med andre ord, hvor teksten beskriver den typiske adfærd for personer med din graf, så kan du absolut tilpasse din adfærd til det behov personer eller situationer kræver. Ydermere kan det være, at du allerede igennem uddannelse og udvikling har arbejdet med de områder, der er nævnt under udviklingsområder. Side to - Motivationsfaktorer Motivationsfaktorer = Du har det godt og føler dig komfortabel med disse emner. Følgende reducerer motivationen = En række emner du ikke bryder dig lige så meget om. Styrker = Kræver mindre energi. Stressreaktioner/udviklingsområder = Kræver mere energi, en advarselsliste over en adfærdsstil, der kan vise sig som en svaghed. Bemærk! Dette er ikke en "kan - kan ikke" skala Side tre - Søjle grafen Denne side anvender 1-10 point skalaen, fra "Ikke-naturlig til naturlig" Naturlig - kræver mindre energi - mest til højre Ikke-naturlig - kræver mere energi - mest til venstre Dette er ikke en "kan - kan ikke" skala. (Det er vigtigt at bemærke, at når en af dine markeringer er på den venstre side af skalaen, betyder det ikke, at du ikke kan præstere gode resultater på dette område. Faktisk kan du meget vel være fremragende på dette område. Markeringen indikerer simpelthen, at du er nødt til at bruge mere koncentration og energi på at gøre en bevidst indsats på netop dette adfærdsområde.) Side fire - Behagelige og fleksible områder Graferne er visuelle billeder, der er udarbejdet på baggrund af dine svar på spørgsmålene. Kort fortalt, så er dine svar på "Bedst" og "Mindst" spørgsmålene blevet udregnet efter den hyppighed, du har valgt eller fravalgt hver enkelt af DISC adfærdsstilene. Vægten har været på hyppigheden af disse fra- eller tilvalg, der er ingen rigtige eller forkerte. Denne side repræsenterer alle de grafiske og talmæssige informationer der er fremkommet fra Extended DISC Standard Analysen. Fortolkningen af både graferne og Diamanten kræver en del træning. At fortolke resultaterne uden en god forståelse for, hvordan informationerne læses, må på det stærkeste frarådes pga. risikoen for misfortolkninger

14 Læsevejledning Yderligere sider Fortolk Yderligere sider på samme måde som Side tre - søjlegrafen. Siderne anvender 1-10 skalaen, fra "Ikke-naturlig til naturlig" Naturlig - kræver mindre energi - mest til højre Ikke-naturlig - kræver mere energi - mest til venstre Dette er ikke en "kan - kan ikke" skala. De forskellige Yderligere sider fokuserer på: - Administrative stil - Kundeservice stil - Entreprenør stil - IT stil - Lederskab stil - Ledelses stil - Projekt stil - Salgs stil - Team stil - Instruktør stil

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

100 idéer til recovery-orienteret arbejde

100 idéer til recovery-orienteret arbejde 100 idéer til recovery-orienteret arbejde Et inspirationehæfte til medarbejdere i psykiatrien og socialpsykiatrien Rethinks recovery-serie, publikation 1 Videnscenter for Socialpsykiatri af Mike Slade

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere