Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva"

Transkript

1 Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet af europæere, der modtager børnepengene og bor i Danmark, steg fra i 2012 til i Den største stigning skete blandt borgere fra de nye EU-13 lande: Antallet af disse steg med knap personer. 1 Udbetalingen af børnepenge til udenlandske EU-borgere, der har bopæl i Danmark, udgjorde 0,52 og 0,55 mia. kr. i hhv og Disse beløb svarede til hhv. 3,1 og 3,4 pct. af de samlede udbetalte børnepenge i disse år. Ca. 39 mio. kr. gik til udenlandske EU-borgere, som bor i Danmark, men hvis børn bor i udlandet. 37 mio. kr. af disse gik til statsborgere fra EU-13 lande. 19 pct. af herboende EU-13 statsborgere havde ikke børn med. Pendlende udenlandske statsborgere, der ikke har en fast bopæl i Danmark, har også ret til at modtage børnepenge, hvis de betaler skat i Danmark. Vi har lavet et skøn for samlede udbetalinger til udenlandske EU-borgere, inklusiv pendlere, på bagrund af Skatteministeriets beregninger for delvist skattepligtige personer. Alt i alt anslås det med en vis usikkerhed, at den samlede udbetaling af børnepenge til udenlandske EU-borgere, der arbejder i Danmark, udgør ca. 0,58 mia. kr. Dette inkluderer både herboende og grænsependlere uanset om deres børn bor i Danmark eller udlandet. Anbefaling: Danmark har en betydelig økonomisk fordel af den frie bevægelighed af arbejdskraft inden for EU. I en lidt større sammenhæng er det derfor et ganske begrænset beløb, der udbetales til andre EU-borgere, hvis børn bor i andre lande. Et ensidigt fokus på denne udbetaling giver derfor ikke et tilstrækkeligt billede af Danmarks samlede økonomiske fordele og ulemper herved. 1 EU-13 omfatter flg. nye EU- lande: Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien.

2 Kontakt Økonom Kristine Vasiljeva Tlf Klik her for at angive tekst. 2

3 1. Indledning Langt flest børnepenge udbetales til danske statsborgere Grupper af udenlandske EUborgere i Danmark EU-13 lande særligt vigtige Notatets indhold Hvert år udbetales der over 16 mia. kr. i børnepenge til de forældre, der betaler skat i Danmark. Ca. 90 pct. af dette beløb er modtaget af danskerne, mens resten er fordelt mellem andre europæiske statsborgere og arbejdende indvandrere fra 3. lande. 2 I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØSlande. Andre EU-statsborgere, der modtager danske børnepenge kan opdeles i flg. grupper: Forældrene bor og arbejder i Danmark. Hovedparten af denne gruppe har børn, der også bor i Danmark, men en del af gruppen har børn, der bor i hjemlandet. Forældrene arbejder i Danmark, men pendler fra hjemlandet. Børnene vil i denne situation oftest bo i hjemlandet. I dette notat er der fokus på den første gruppe. Vi giver dog også et skøn for de to grupper samlet set. Dette skøn er dog behæftet med en større usikkerhed end skønnet for den første gruppe. En væsentlig del af statsborgerne fra andre EU-lande, som arbejder i Danmark, kommer fra de såkaldte EU-13 lande dvs. gruppen af nye, primært østeuropæiske lande. Notatet har derfor et særligt fokus på personer fra disse lande. I Afsnit 2 gennemgås udbetalingerne til udenlandske EU-borgere med bopæl i Danmark. I Afsnit 3 fokuseres på gruppen af udenlandske EU-borgere, som bor i Danmark, men hvis børn bor uden for Danmark. I Afsnit 4 gives et samlet skøn for udbetalingerne til udenlandske EU-borgere, der arbejder i Danmark, dvs. inkl. grænsependlere. Dette skøn er dog behæftet med større usikkerhed. 2. EU/EØS-borgere med bopæl Danmark Stigende antal EU/EØS-borgere får børnepenge Antallet af statsborgere fra andre EU/EØS-lande der er bosat i Danmark og får udbetalt børnepenge var ca personer i 2012 og personer i 2013, jf. Figur 1. 3 Antallet af udenlandske statsborgere, der modtager børnepenge, i Danmark er steget gradvis næsten i alle år siden 2006, jf. Schultz (2013) Registerdata om indkomster og overførsler er tilgængelige med en vis forsinkelse, derfor er 2013 det nyeste tilgængelige år. 4 Schultz, E. A. (2013): Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. 3

4 Figur 1 Antal EU/EØS-borgere, der får udbetalt børnepenge i Danmark, med bopæl i Danmark Antal personer Øvrige EU/EØS-lande EU-13 lande Opgørelsen af børnepenge omfatter børne- og ungeydelsen og børnetilskud. Kun personer med bopæl i Danmark i slutning af året er omfattet i beregninger, uafhængig om de er fuldt eller begrænset skattepligtige. Pendlende arbejdstagere med bopæl uden for Danmark er ikke inkluderet. EU-13 omfatter Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien (i 2013), Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Større stigning EU-13 lande EU-13 større købekraft fra børnepenge Også stigende beløb til EU-13 Stigningen kan hovedsagligt forklares med en stigning i antallet af EU-13 statsborgere 5, der modtager børnepenge, mens stigning er knap så stor for statsborgere fra andre EU/EØSlande. Antallet af EU-13 statsborgere, der modtog børnepenge og var bosat i Danmark, er steget med knap personer i mellem , mens stigningen kun var lidt over 350 personer fra de øvrige EU/EØS lande. EU-13 landsgruppen består af de mindre velstillede primært østeuropæiske lande, der er relativt nye medlemmer af EU. Børnepenge udgør en økonomisk gevinst ved at tage arbejde i Danmark. Denne gevinst kan være mere attraktivt for østeuropæere, hvis de vælger at bruge penge i hjemlandene med lavere leveomkostninger, end i Danmark. Udbetalingen af børnepenge til EU-13 statsborgere bosiddende i Danmark, er steget fra 0,2 til 0,22 mia. kr. i mellem 2012 og For øvrige EU/EØS statsborgere steg beløbet fra 0,32 til 0,33 mia. kr., jf. Tabel 1. Børnepenge, som herboende EU-borgere modtog, svarede til 3,1 pct. og 3,4 pct. af de samlede børnepenge udbetalt i hhv og 2013, jf. Figur 2. Tabel 1 Samlede børnepenge, der udbetales til andre EU/EØS-borgere med bopæl i Danmark Mia. kr Øvrige EU/EØS-lande 0,32 0,33 EU-13 0,20 0,22 Børnepenge i alt, inkl. danskere og personer fra 3. lande 16,54 16,50 5 Der er kun 16 personer fra Cypern og Malta, der har modtager børnepenge i perioden, og EU-13 lande kan derfor i praksis anses som østeuropæiske lande. 4

5 Opgørelsen af børnepenge omfatter børne- og ungeydelsen og børnetilskud. Kun personer med bopæl i Danmark i slutning af året er omfattet i beregninger, uafhængig om de er fuldt eller begrænset skattepligtige. Pendlende arbejdstagere med bopæl uden for Danmark er ikke inkluderet. EU-13 omfatter Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien (i 2013), Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Figur 2 Andel af de samlede børnepenge, der udbetales til andre EU/EØS-borgere med bopæl i Danmark Pct. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Øvrige EU/EØS-lande EU-13 0, Opgørelsen af børnepenge omfatter børne- og ungeydelsen og børnetilskud. Kun personer med bopæl i Danmark i slutning af året er medtaget i beregningerne, uafhængigt af om de er fuldt eller begrænset skattepligtige. Pendlende arbejdstagere med bopæl uden for Danmark er ikke inkluderet. EU-13 omfatter Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien (i 2013), Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 3. EU/EØS-borgeres brug af børnepenge i Danmark uden at deres børn bor i Danmark Modtagere med børn i andre lande Flest EU-13 borgere Det er muligt, at modtage børnepenge selv om børnene ikke er bosat i Danmark. Det gælder, hvis en forælder fra et EU/EØS land er arbejdstager i Danmark, mens barnet bor i et andet EU/EØS land. Reglerne gælder forældre med og uden bopæl i Danmark. Andelen af EU-13 statsborgere, der modtager børnepenge uden at deres børn bor i Danmark, er større end andelen blandt de øvrige europæere. 19 pct. af EU-13 forældre bosiddende i Danmark modtager børnepenge uden at deres børn har bopæl i landet, mens andelen for øvrige europære er tæt på nul. 5

6 Figur 3 Andelen af det samlede antal EU/EØS-borgere med bopæl i Danmark, der modtager børnepenge, uden at deres børn bor i Danmark. Pct Øvrige EU/EØS EU Opgørelsen af børnepenge omfatter børne- og ungeydelsen og børnetilskud. Kun personer med bopæl i Danmark i slutning af året er medtaget i beregningerne, uafhængig om de er fuldt eller begrænset skattepligtige. Børnene er defineret som ikke bosiddende i Danmark, hvis de ikke er registreret i folkeregistret i to sammenhængene år. Pendlende arbejdstagere med bopæl uden for Danmark er ikke inkluderet. EU-13 omfatter Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 6

7 Ca. 39 mio. kr. til herboende med børn i andre lande De udbetalte børnepenge til udenlandske EU-borgere, som bor her uden deres børn, udgør ca. 39 mio. kr. eller 7 pct. af den samlede antal børnepenge udbetalt til de europæiske statsborgere med bopæl i Danmark i Tabel 2 Udbetalte børnepenge til EU/EØS-borgere med bopæl i Danmark i slutningen af 2013 Mio. kr. EU-13 lande uden børn i Danmark 36,6 EU-13 lande med børn i Danmark 187,1 Øvrige EU/EØS-lande uden børn i Danmark 2,4 Øvrige EU/EØS-lande med børn i Danmark 325,8 Opgørelsen af børnepenge omfatter børne- og ungeydelsen og børnetilskud. Kun personer med bopæl i Danmark i slutning af året er medtaget i beregninger, uafhængigt af om de er fuldt eller begrænset skattepligtige. Børnene er defineret som ikke bosiddende i Danmark, hvis de ikke er registreret i folkeregistret i to sammenhængene år. Pendlende arbejdstagere med bopæl uden for Danmark er ikke inkluderet. EU-13 omfatter Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn. Egne beregninger på baggrund af registerdata 4. EU/EØS-borgeres brug af børnepenge med skøn for pendlere Nogle får børnepenge uden at bo i Danmark Skatteministeriets vurdering Antagelser i beregningen af det samlede beløb til EU-borgere Skøn på 575 mio.kr. Beregningerne ovenfor inkluderer kun de personer, som var registreret i Danmark i slutning af Der er dog også personer uden bopæl i Danmark, der kan modtage børnecheck, men som ikke kan identificeres i folkeregistret. Skatteministeriet har skønnet er at ca EU-borgere modtog børnepenge, uden at deres børn bor i Danmark, og uden at de selv er fuldt skattepligtige i Danmark. 6 En del af denne gruppe indgår i vores analyse, da der findes 914 modtagere registreret i folkeregistret med begrænset skattepligt i For at kunne give et skøn for beløbet modtaget af pendlere, er der behov for at gøre nogle antagelser. Det gennemsnitlige beløb per person for delvist skattepligtige, der kan identificeres i registrene, antages derfor at svare til det gennemsnitlige beløb per også delvist skattepligtige personer, der ikke bor i Danmark. Derover er der i beregningen tilføjet 0,5 mio. kr. i udgifter til de børn, der bor i Danmark, hvis forældre ikke er bopælsregistrerede. 7 Pga. af antagelser og mindre forskelle i beregningsmetode anvendt i dette og Skatteministeriets analyse skal samlede antal af penge der bliver udbetalt til EUborgere, der har ikke bopæl i Danmark, kun ses som et skøn. Beregninger med andre antagelser giver afgivelser på op til 20 mio. kr. eller 3,5 pct. af det estimerede samlede beløb af børnepenge til europæere. 8 Tilføjelse af skøn for børnepenge udbetalt til de EU-borgere, som ikke bor i Danmark øger samlede beløb udbetalt til EU-borgere til ca. 580 mio. kr, jf. Figur Ifølge Skatteministeriets oplysninger er der færre end 30 udenlandske børn, hvor forældrene ikke bor i Danmark. Antallet af børn er nedjusteret til andelen af europæiske modtagere og ganget med den gennemsnitlige beløb til europæiske modtagere af børnepenge. 8 Skatteministeriet bruger kun 33 pct. af befolkningen, hvilket giver en del usikkerhed i beregningerne for europæiske indvandrere, da de udgør en meget lille andel af befolkningen. Derover bruger skatteministeriet fordeling i fuldt og begrænset skattepligtige som definition for at personen er bosat i Danmark, imens denne analyse er baseret på folkeregistrets oplysninger. Definition af børn, der ikke bo i Danmark, iflg. Skatteministeriet er baseret per ultimo året, mens vores analyse bruger registre i to efterfølgende år. Til sidst indgår kun EU-10 lande som ny europæiske lande i Skatteministeriets beregninger, mens her bruges definition EU-13 lande. De tre ekstra EU-lande udgør dog under 1 pct. af de samlede antal af statsborgere fra EU-13 brugt i analysen. 7

8 Figur 3 Skøn for samlet udbetaling af børnepenge til EU/EØS-borgere i slutning af 2013 Mio. kr. 700,0 Øvrige EU/EØS-lande uden børn i Danmark 600,0 EU-13 lande uden børn i Danmark 500,0 400,0 EU-borgere med børn I Danmark (uden fuldttidsbopæl) 300,0 200,0 Øvrige EU/EØS-lande med børn i Danmark (fuldtidsbopæl) EU-13 lande med børn i Danmark (fuldtidsbopæl) 100,0 0,0 Opgørelsen af børnepenge omfatter børne- og ungeydelsen og børnetilskud. Pendlende arbejdstagere med bopæl uden for Danmark er ikke inkluderet. EU-13 omfatter Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Boks 1 Nuværende regler for udbetaling af børnepenge Børnecheck (børne- og ungeydelse) Børne- og ungeydelsen ellers kendt som børnechecken bliver udbetalt til alle børnefamilier i Danmark. Ydelsen er skattefri og udbetales for alle børn under 18 år. Børneydelsen (0-14-årige) udbetales hvert kvartal, mens ungeydelsen (15-17-årige) udbetales månedligt. Udbetalingen har ingen indflydelse på udbetalingen af andre sociale ydelser eller SU. Der er ingen grænser for, hvor mange børn man kan få børnecheck til. Satserne for børnechecken er i 2016: 0-2-årige: kr. per kvartal 3-6-årige: kr. per kvartal 7-14-årige: kr. per kvartal årige: 928 kr. per måned 8

9 Børnetilskud Hvis man er enlig forsørger, adopterer et udenlandsk barn eller har tvillinger, trillinger m.v., der ikke er fyldt 7 år, kan man ud over børnechecken også få udbetalt børnetilskud. Der udbetales i dag ca. 2,2 mia. kr. i børnetilskud, og der er ingen grænser for, hvor mange børn man kan få børnetilskud til. For enlige forsørgere består børnetilskuddet af et ordinært og et ekstra børnetilskud. Begge er skattefrie og udbetales hvert kvartal. I 2016 er det ordinære børnetilskud på kr. for hvert barn, mens det ekstra børnetilskud er på kr., uanset hvor mange børn man har. Betingelser for at få børnecheck og børnetilskud For at have ret til den fulde børnecheck og børnetilskud, skal man i dag have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i mindst to år inden for de seneste 10 år. Retten til fuld ydelse optjenes gradvist, således at man efter seks måneders bopæl eller arbejde har ret til 25 pct. af ydelsen, efter et år har ret til 50 pct., osv. Optjeningskravet blev indført per 1. januar 2012 og omfatter danske såvel som udenlandske statsborgere. Skatteministeriet besluttede i juni 2013 efter henvendelse fra EU-Kommissionen, at ændre praksis for optjeningsprincippet, da reglerne for optjening ikke var i overensstemmelse med EU-reglerne. Således medregnes tider, hvor der er optjent ret til familieydelser i EU/EØS-lande. For statsborgere fra et EU/EØS-land, der arbejder i Danmark, gælder endvidere, at de kan få udbetalt børnepenge, selvom de og/eller deres børn bor i et andet EU/EØS-land. For udlændinge, der kommer fra et tredjeland uden for EU/EØS-området, gælder derimod, at de skal være fuldt skattepligtige i Danmark og barnet rent fysisk skal opholde sig i Danmark. Fra 2014 indføres en indkomstaftrapning af børnechecken, så ydelsen aftrappes med 2 pct. af indkomsten dvs. indkomstgrundlaget for topskatten, der overstiger en indkomstgrænse på kr. i og Statistikbanken (BTS66). 9

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes?

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? 8. maj 2014 Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? Af Kristian Thor Jakobsen og Neil Gallagher For børne- og ungeydelsen ( børnecheck ) blev der i 2012 indført et generelt optjeningsprincip, således

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 26. oktober 2015 J.nr. 15-2350749 Ejendomme, Boer og Gæld LH Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat ØKONOMISK ANALYSE 1. februar 219 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat I Danmark var der 21.314 udenlandske beskæftigede omregnet til fuldtidspersoner i 218. Det er en ny rekord. Antallet steg

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt

Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Forskning, 2013-14 EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt Kære SU-forligskreds Til orientering er vedhæftet kort status for udviklingen i antallet af SU-modtagere

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2013-14 Fremsat den 25. marts 2014 af Finn Sørensen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Dato: 19. november 2014 Opdateret notat om vandrende arbejdstageres rettigheder efter den lovgivning, der hører under Ministeriet

Læs mere

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016.

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. NOTAT 3. juli 2017 Statistik om Udlandspensionister 2016 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Dato: 12.06.2009 Kontor: ØA Jnr. Sagsbeh.: THH Besvarelse af spørgsmål nr. 136, stillet af Folketingets

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere 24. april 218 218:7 Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere Af Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Siden

Læs mere

Udbetalinger af børne- og ungeydelse til danske og udenlandske statsborgere

Udbetalinger af børne- og ungeydelse til danske og udenlandske statsborgere Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - Bilag 210 Offentligt Notat 26. april 2019 J.nr. 2017-8438 Udbetalinger af børne- og ungeydelse til danske og udenlandske statsborgere 2008-16 I dette notat ses der

Læs mere

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN EØS-REGLERNE OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM EØS-REGLERNE OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Dato: 2. marts 219 Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Michel Klos Ref.nr.: D19-13416 Udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked er et emne, der fra tid til anden dukker op på

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Arbejde i udlandet før efterlønsalderen og indbetaling af efterlønsbidrag

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Notat om vandrende arbejdstageres rettighederefterden lovgivning, der hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Notat om vandrende arbejdstageres rettighederefterden lovgivning, der hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 137 Offentligt (01) Dato: 18. februar 2014 Notat om vandrende arbejdstageres rettighederefterden lovgivning, der hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Økonomisk analyse. Manglen på arbejdskraft spidser til og skaber udfordringer i EU

Økonomisk analyse. Manglen på arbejdskraft spidser til og skaber udfordringer i EU Økonomisk analyse 3. januar 218 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Manglen på arbejdskraft spidser til og skaber udfordringer i EU - De seneste fem

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v.

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 0 EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. EØS-området... 2 3. Hvad er forskellen på at få efterløn

Læs mere

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen 14. marts 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Christina Bjørnbak Hallstein Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen Næsten hver tredje kontanthjælpsmodtager med barn får lige

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt 4. april 2014 Opdateret notat om vandrende arbejdstageres rettighederefterden lovgivning, der hører under Ministeriet for Børn,

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser 2. juni 2016 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Maja Appel Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser Udlændinge, der er kommet til Danmark på f.eks. et greencard,

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Tabel 1 og 2 nedenfor viser den faktiske (effektive) gennemsnitlige

Læs mere

Råderummet i dansk økonomi afhænger af udenlandsk arbejdskraft

Råderummet i dansk økonomi afhænger af udenlandsk arbejdskraft Kirstine Flarup Tofthøj, Chefkonsulent kift@di.dk, 3377 4649 Thomas Michael Klintefelt, Chefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 MAJ 2018 Råderummet i dansk økonomi afhænger af udenlandsk arbejdskraft En stor

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Modtagere af integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse Sep 215 Okt 215 Nov 215 Dec 215 Jan 216 Feb 216 Mar 216 Apr 216 Maj 216 Jun 216 Jul 216 Aug 216 Sep 216 Okt 216 Nov 216 Dec 216 Jan 217 Feb 217 Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb E-handlens nøgletal FAKTA Dansk e-handel 2018 142 mia. kr. danskernes samlede e-handel af varer og services 47 mia. kr. svarende til en tredjedel af danskernes e-handel af varer og services, bliver foretaget

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Skatten på arbejde er faldet i Danmark

Skatten på arbejde er faldet i Danmark Skatten på arbejde er faldet i Skatten på arbejde er faldet i over en længere årrække. Marginalskatten for højtlønnede er dog fortsat høj set i et internationalt perspektiv, mens marginalskatten for de

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017. NOTAT 25. september 2018 Statistik om Udlandspensionister 2017 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017. I 2017 udbetalte International Pension,

Læs mere

Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende

Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende SU-systemet Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende På ungdomsuddannelserne bruges 3,7 mia.kr. årligt, hvoraf 1,5 mia. kr. udbetales til hjemmeboende studerende. Hvis man i øget grad indkomstgraduerede

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey Analyse 28. juni 2016 Flygtninges gevinst ved beskæftigelse Af Isabelle Mairey Den økonomiske tilskyndelse til at overgå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse for nytilkomne på integrationsprogrammet,

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft

Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Mens en lønmodtager fra Bulgarien har en månedlig gennemsnitslønindkomst

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag 2016 (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser 1. Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende Danmarks Statistik pegede for nyligt på, at den laveste indkomstgruppe (bund pct.) har oplevet et fald i de reale disponible indkomster de seneste år (fra -1). Det fremgik desuden, at de øvrige indkomstgrupper

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december 2018

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december 2018 Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 28. februar 2019 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR Hvad gør Statsforvaltningen? Hvad gør Folkeregistret? Hvordan er proceduren i sager om registrering af børns bopæl? Hvilke konsekvenser har registreringen af barnets

Læs mere

Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013

Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013 Skatteministeriet Finansministeriet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013 I sammenhæng med debatten om EU-borgeres adgang til

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Ægteskabsmønstre før og efter stramningerne af udlændingeloven

Ægteskabsmønstre før og efter stramningerne af udlændingeloven Ægteskabsmønstre før og efter stramningerne af udlændingeloven Den 1. juli 2002 trådte en række stramninger af udlændingeloven i kraft. Der blev bl.a. indført en 24 års-regel, som indebærer, at begge ægtefæller

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Karakteristik af stemmeberettigede EU-borgere

Karakteristik af stemmeberettigede EU-borgere Karakteristik af stemmeberettigede EU-borgere Af Teis Bay Andersen, TEBA@kl.dk Dato: 10. oktober 2017 Sags ID: SAG-2017-01647 Dok. ID: 2414787 Analysens hovedkonklusioner E-mail: TEBA@kl.dk Direkte: 3370

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Efterløn med til udlandet

Efterløn med til udlandet Efterløn med til udlandet A-kassen LH 5. udgave, juni 2018 Indhold Side 1. Forord 3 2. Hvad er EØS-området? 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 4 4. Efterløn i det øvrige udland 5 5. Lønarbejde

Læs mere

Nye optjeningskrav i børne- og ungeydelsen. Forholdet til 883/04

Nye optjeningskrav i børne- og ungeydelsen. Forholdet til 883/04 Nye optjeningskrav i børne- og ungeydelsen. Forholdet til 883/04 lektor, ph.d Stine Jørgensen Dansk social sikring - Generel skattefinansiering - Personkredsregler der sikrer tilknytning til DK - National

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Folkepension - 2018 Ældre Sagen Juli 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere