Magasinet. Fik skub i det faglige arbejde. Værftsarbejdere snydt for bonus kr. til underbetalte polske arbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet. Fik skub i det faglige arbejde. Værftsarbejdere snydt for bonus. 186.000 kr. til underbetalte polske arbejdere"

Transkript

1 Magasinet Nr. 12 december 2003 Fik skub i det faglige arbejde Værftsarbejdere snydt for bonus kr. til underbetalte polske arbejdere Overlevende dansk tvangsarbejder fortæller

2 Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 14 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 24 Fik skub i det faglige arbejde Foto: Jens Bach Værftsarbejdere snydt for bonus Stor succes for OK-optaktsmøder OK 2004/Forhandlingsudvalgsstruktur Løn efter danske overenskomster Engelsk rykker ind i danske virksomheder Engelsk et handicap for os Engelsk komplicerer arbejdet i bestyrelsen Polske arbejdere får stor efterbetaling takket være danske tillidsfolk Gør forskelligheden til en fordel Tvangsarbejder for Højgaard & Schultz Faglig orientering International fagbevægelse Klip fra fagbladene TR-Portræt: Lene fik sat skub i det faglige arbejde Noter CO-Magasinet udgives af CO-industri Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal 1790 København V. Tlf Fax og fax red Medlem af -Magasinet INDHOLD Nr. 12 december 2003 Ny lønkonsulent i CO/Peter Dragsbæk bliver 50 år -Magasinet CO-Magasinet 2003 nr. 12 december side 2 Redaktion: Bjarne Kjær (ansvarsh.) (DJ). CO-Magasinet udsendes primært til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og andre med tillidshverv inden for CO-industri, som alle modtager bladet via registrering i de enkelte forbund. Adresseændring skal ikke meddeles til CO-industri, men til forbundet. Bladet udkommer 11 gange om året - hver måned, undtagen juli. Udgivelsesdatoen er normalt den tredje torsdag i måneden. Oplag: Papir Gallery Art Silk Nordisk Svanemærke Layout: Thomas Olivarius Repro og tryk: Hafnia Tryk A/S ISSN LEDER Gradbøjet anstændighed Kirkeminister Tove Fergo forærede kroner betalt af skatteyderne til sin nu afgåede pressesekretær/spindoktor Henrik Gade Jensen, da han for nylig måtte fratræde sin stilling efter afsløringer i pressen af hans meritter på den yderste højrefløj i dansk politik. Der var ifølge ministeren ikke tale om en fyring, men pressesekretæren skulle ifølge ministeren selv have sagt sin stilling op af hensyn til ministeren. Og for ikke at skade Tove Fergos i forvejen temmelig flossede politiske renommé - for nu at sige det pænt. Både i Folketinget og i pressen har kirkeministeren igen og igen bedyret, at pressesekretæren selv har sagt op, og at der ikke var tale om en fyring. Hvordan det hænger sammen med, at Kirkeministeriet udbetaler en fratrædelsesgodtgørelse på seks måneders løn til en medarbejder, der frivilligt har valgt at forlade sit job, er fortsat en gåde. Og ministeren selv har bestemt ikke selv medvirket til at kaste lys over affæren. Tværtimod. Pinlig bortforklaring Befolkningen har krav på at få klar besked på, hvorfor ministeren vælger at betale kroner til en mand, der selv siger sin stilling op. Det burde også være en oplagt sag for både rigsrevision og finansudvalg. Hvor har ministeren pengene fra? Det er næppe hendes egne penge, hun har brugt til at forgylde sin protegé, eller hvad? Eller har ministrene en helt privat pengekasse, de bare kan skalte og valte med? Og hvor mange andre af ministrenes politiske og personlige venner har fået en tilsvarende særbehandling - med en måneds ansættelse forud for den officielle tiltrædelse og med seks måneders løn bagefter? Ministerens forsøg på at forklare sig er ikke bare pinligt, men en direkte fornærmelse. I TV-Avisen bedyrede kirkeministeren, at hun bestemt ikke rutter med skatteydernes penge, når hun giver seks måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse. Hun mente tværtimod, at der var tale om en anstændighedsbetragtning. Det er en familiefar med to børn, som fra den ene dag til den anden fragår sit arbejde og mister sin indtægt, sagde Tove Fergo i TV som begrundelse for, at hun personligt havde givet de kroner til sin fratrådte pressesekretær. Tusinder mister deres indtægt Gad vide, hvordan de 160 mennesker, der samme dag blev fyret på Junckers i Køge, eller de 165, der mister deres arbejdsplads på LM Glasfiber i Engesvang, eller de mange, mange tusinde andre, der de seneste måneder er blevet fyret, reagerer på en sådan udtalelse. Mange er dem er også familiefædre med børn eller enlige mødre. De mister også deres indtægt fra den ene dag til den anden. Uden at de har en økonomisk velynder som Tove Fergo til at forære dem en ekstra betaling på kroner. De fleste af dem er tilmed i en langt, langt værre økonomisk og beskæftigelsesmæssig situation end den nu fratrådte spindoktor. Han skal såmænd nok klare sig og igen finde sig et nyt job hos vennerne i Dansk Folkeparti eller hos de fundamentalistiske kristne eller i andre af de højreradikale kredse, hvor han plejer at færdes eller få spalteplads. De mange tusinde, der i disse måneder mister deres arbejde, skal imidlertid hverken regne med kirkeministerens anstændighedsbetragtninger eller med, at den nuværende regering bekymrer sig et hak om dem. De må se på det ene forsøg efter det andet på at forringe dagpengesystemet, erhvervsuddannelserne og de arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, der måske kunne være med til at sikre nye og bedre jobmuligheder. Mens andre skraber til sig blandt andet gennem skattetænkning, der dræner samfundet for milliarder, uden at de ansvarlige ministre rører en finger. Men det er måske den form for anstændighedsbetragtning, der er gældende i dagens Danmark. CO-Magasinet udkommer næste gang den 22. januar Redaktionen ønsker læserne en glædelig jul og et godt nytår.

3 Værftsarbejdere snydt for bonus Ørskov Staalskibsværft må efterbetale kr. Det tidligere Ørskov Christensens Staalskibsværft må efterbetale kroner - Svært at finde frem til hvem der skal have pengene medarbejdere på det nu lukkede Ørskov Christensens Staalskibsværft i Frederikshavn blev snydt for bonusbetaling i forbindelse med færdiggørelsen af de såkaldte russerskibe. De har nu ved en faglig voldgift fået tilkendt en passende rund sum på kroner. Det er imidlertid nærmest umuligt at fordele pengene til de enkelte medarbejdere, da de lokale fagforeninger alene har arbejdsnumre og ikke de enkelte ansattes navne og adresser. Og det bliver ikke lettere af, at nogle af medarbejderne rent faktisk kun har krav på bonuspenge på 1,39 kr. pr. time for, hvad der svarer til en halv times arbejde, mens andre har krav på betaling for op mod 1000 timer. Derfor har flere forskellige forslag til en rimelig fordeling af pengene været drøftet. Et af mange forslag går ud på at skyde alle pengene i en fond til erhvervsudvikling i Frederikshavn, forudsat at man kan få kommunen og det tidligere værft til at skyde tilsvarende beløb i fonden. Men ved redaktionens slutning var fordelingen af de kr. uafklaret. Sagen om den manglende bonusbetaling var rejst af CO-industri for medlemmer af SiD, Dansk Metal og TIB mod Dansk Industri for Ørskov Christensens Staalskibsværft A/S i Frederikshavn. Uenigheden drejede sig om bonusaftalen vedrørende det såkaldte Russer- Projekt, bygning af fire søsterskibe. De to første skibe blev bygget som led i det planlagte seriebyggeri, mens bygningen af de to sidste (nr. 197 og nr. 198) blev udskudt og afbrudt. opmanden, højesteretsdommer Børge Dahl, at der ikke er noget at bebrejde værftet. Det gjorde alt, hvad det overhovedet kunne for at få kontrakterne i hus og byggeriet udført som det oprindeligt planlagte seriebyggeri, og at den manglende opfyldelse af seriebyggeriforudsætningerne alene skyldes udefra kommende omstændigheder, som værftet har gjort meget mere end, hvad der kan forlanges, for at imødegå. - Der er herefter ikke grundlag for at fastslå, at værftet har tilsidesat pligten til at søge arbejdet tilrettelagt, så den bag bonusaftalen liggende forudsætning om seriebyggeri blev opfyldt, på en måde, som indebærer, at værftet er erstatningsansvarligt. Værftet vil derfor ved en kendelse blive frikendt for det rejste krav om erstatning, hedder det. Det var opgjort til i alt kroner. - Efter bevisførelsen må det imidlertid lægges til grund, at de ansatte stort set har udført det arbejde, der skulle udføres på nr. 197, og at de har udført 60 procent af arbejdet på nr. 198, som herefter blev solgt sammen med nr. 197, hvorved de ansatte blev afskåret fra at gøre skibet færdigt. Det forhold, at værftet valgte at sælge skibet med et restarbejde på ca timer på nr. 197 og 40 procent på nr. 198, kan ikke fratage de ansattes deres ret til opgørelse efter bonusaftalen. Der var i december 2002 enighed mellem bonusførere og chefen for værftets nybygningsafdeling om, at en korrekt opgørelse af reglerne efter bonus vedr. nr. 197 ville give en bonusbetaling på 1,39 kr. pr. time. Der er ikke tilsvarende beregninger for nr passende kan afsluttes ved, at værftet i stedet for at foretage den beregning, de ansatte har krav på en beregning, der i værftets nuværende situation og bemanding kun vanskeligt kan foretages betaler en passende rund sum på kr., som det herefter er op til forbundene at fordele, heddet det o opmandens tilkendegivelse. Parterne enedes herefter om at afslutte sagen som forligt i overensstemmelse med tilkendegivelsen. Tidl. fællestillidsmand på værftet Erik Jensen, der nu er faglig sekretær i SiD Frederikshavn, mener, at der med den faglige voldgift og betalingen af de kr. nu er sat punktum for en stribe af faglige sager i kølvandet på lukningen af det tidligere værft. Af Bjarne Kjær Foto Lars Horn / Baghuset Tidl. fællestillidsmand Erik Jensen mener, der nu er sat punktum for en stribe fagretlige sager i kølvandet på lukningen af det tidligere nybygningsværft. Ingen kritik af værftet Passende rund sum I sin tilkendegivelse i sagen siger Spørgsmålet er derfor, om sagen ikke side 3 nr. 12 december CO-Magasinet 2003

4 Stor succes for OK-optaktsmøder Syv optaktsmøder forud for starten på overenskomstforhandlingerne har samlet op mod tillidsrepræsentanter fra hele landet Børge Frederiksen og Thorkild E. Jensen på OK-optaktsmødet i København. megen interesse, og det lover godt for fremtiden, siger han. Børge Frederiksen, er enig med Thorkild Jensen. Massiv opbakning Af i alt ni planlagte optaktmøder er to blev et aflyst. Det var det først planlagte møde i Esbjerg, hvor der ikke var tilslutning nok, og et møde på Bornholm, der måtte aflyses, da Thorkild E. Jensen måtte melde afbrud på grund af influenza. Af Bjarne Kjær Foto Harry Nielsen og Johnny Wickmann Op i mod tillidsrepræsentanter fra hele landet har deltaget i de i alt syv optaktsmøder, som CO-industri har holdt forud for starten på forhandlingerne om fornyelse af industriens overenskomster. På optaktsmøderne har CO-industris to topforhandlere, Thorkild E. Jensen og Børge Frederiksen, orienteret om CO-industris hovedkrav ved de kommende forhandlinger med Dansk Industri. Men møderne har samtidig givet de to hovedforhandlere en direkte føling med, hvad der rører sig på arbejdspladserne og hvilke ønsker tillidsrepræsentanterne har til de nye overenskomster. Og de spænder vidt lige fra bedre tryghed i jobbet, til kortere arbejdstid og højere løn. Både Thorkild E. Jensen og Børge Frederiksen og adskillige af de tillidsfolk, der har deltaget, betegner optaktsmøderne som en stor succes, der bør gentages ved kommende overenskomstforhandlinger. - Vi er glade for, at der er et så stort fremmøde til OK-optaktsmøderne. Der er kommet omkring 200 tillidsrepræsentanter til hvert af møderne. Det er helt pænt, ikke mindst i betragtning af, at det er første gang, vi forsøger med den slags møder. Det siger formanden for COindustri Thorkild E. Jensen, der sammen med næstformanden, Børge Frederiksen, har været igennem syv møder med tillidsrepræsentanter fra hele landet. - Vi har mødt god diskussionslyst og - Jeg tror det er gavnligt, at vi får den slags diskussioner, så alle også bliver klar over, hvad en overenskomstforhandling i virkeligheden er. Det er ikke bare et sted, hvor man sender en ønskeseddel hen - og så bliver sur bagefter, når man ikke får alle ønskerne opfyldt. Det kan det let blive til, hvis man ikke forstår, hvordan tingene hænger sammen, siger han. Om OK-kravene og ønskerne fra tillidsrepræsentanterne, siger Børge Frederiksen: - For mig at se, er der fortsat massiv opbakning bag kravet om pensionsudbygning og om kravet om forlængelse af perioderne med fuld løn under sygdom og barsel, men det er også klart, at der samtidig er et krav om penge, siger Børge Frederiksen. Ny OK 10. februar De tekniske forberedelser til overenskomstforhandlingerne er nu i fuld gang. Der er nedsat 9 analyse, der lige før jul afslutter deres arbejde. Det ventes, at de egentlige forhandlinger om fornyelsen af overenskomsterne for , der direkte og indirekte er omfattet af industriens overenskomster, kommer i gang i begyndelsen af det nye år Ifølge køreplanen mellem CO og DI skal forhandlingerne være afsluttet senest 10. februar februar er også sat som skæringsdagen for overenskomstforhandlingerne for ansatte på transportområdet. Også i byggeriet, hvor der forhandles overenskomst for ansatte, er 10. februar sat som skæringsdatoen. Der har været stor spørgelyst på alle optaktsmøderne. Her fra mødet i Odense. CO-Magasinet 2003 nr. 12 december side 4

5 OK 2004 Forhandlingsudvalgsstruktur CO-Forhandlingsudvalg (Forretningsudvalget) Det snævre udvalg DI Det snævre udvalg Sekretær for Det snævre udvalg Organisationssekretæren Udv. 1 Arbejdstid Udv. 2 Samarbejdet TR Udv. 3 Ansættelse Afskedigelse Udv. 4 Fagretlige regler Udv. 5 Udv. 6 Uddannelses Lønforhold forhold Ude og rejsepenge Udv. 7 Øvrige forhold Udv. 8 I-OK Speciel del Udv. 9 Redaktionsudvalg CO-industris forhandlingsudvalg Det er CO-industris forretningsudvalg, der udgør CO-industris forhandlingsudvalg. Medlemmerne her er: Thorkild E. Jensen, forbundsformand Dansk Metal, formand for CO-industri Børge Frederiksen, gruppeformand SiD s Industrigruppe, næstformand for CO-industri Verner Elgaard, organisationssekretær, daglig leder af CO-industri Lillian Knudsen, forbundsformand Kvindeligt Arbejderforbund Karin Retvig, sektorformand HK/Privat Ole Skals Pedersen, forbundsformand Teknisk Landsforbund - TL Erik Andersson, forbundsformand Dansk El-Forbund Arne Johansen, forbundsformand Forbundet Træ-Industri-Byg Kurt H. Jakobsen, forbundsformand Blik- og Rørarbejderforbundet Ole Ibsen, næstformand Dansk Metal Svend Erik Jensen, forretningsfører SiDs Industrigruppe Det snævre udvalg Thorkild E. Jensen, formand for CO-industri Børge Frederiksen, næstformand for CO-industri OK 2004 analyseudvalg Udvalg 1 Arbejdstid Arne Sørensen, SiD Keld Larsen, DM Tove Møller Pedersen, KAD Jette S. Andersen, HK Stig Pedersen, DEF Henrik Kjærgaard, CO Udvalg 2 Samarbejdet- TR Gerda Christensen, HK Erik B. Wiberg, DM Bjarne Mortensen, SiD Hanne S. Simonsen, KAD Aksel B. Simonsen, CO Udvalg 3 Ansættelse-afskedigelse Jørgen Juul Rasmussen, DEF Karl-Erik Nygård, DM Verner Klemmensen, SiD Ellen Hoffmann, KAD Kåre Højerup, TL Peter Rimfort, CO Udvalg 4 Fagretlige regler Keld Bækkelund Hansen, DM Henry Andersen, SiD Ellen Høegh, KAD Carsten Berg Rasmussen, TL Jørn Larsen, CO Udvalg 5 Uddannelsesforhold Per H. Madsen, DM Erik Bjørlik Hansen, SiD Lone Knudsen, KAD Connie Larsen, HK Per Hvenegaard, TL Ejner Holst, DEF Udvalg 6 Lønforhold - Ude- og rejsearbejde Palle Andersen, SiD Kjeld Husted, DM Lars Pentti Jensen, HK Maria Bæhring, KAD Claus K. Hansen, CO Udvalg 7 Øvrige forhold Carl Mahler, DM Per Sørensen, SiD Jane Korczak, KAD Jesper Schmidt Sørensen, HK Kurt Bach Thomsen, TL Aase Dybart, CO Udvalg 8 Speciel del Connie Sørensen, SiD Henrik Jensen, DM Ellen Høegh, KAD Mogens Hansen, TIB Stig Søllested, B&R Knud Erik Mikkelsen, DEF Mogens Pedersen, Malerne Udvalg 9 Redaktionsudvalg Jørn Larsen, CO Peter Rimfort, CO Bjarne Kjær, CO side 5 nr. 12 december CO-Magasinet 2003

6 Løn efter danske overenskomster Af Bjarne Kjær Det danske arbejdsmarked åbnes for de nye EU-borgere i forbindelse med udvidelsen af EU med en række af de østeuropæiske lande 1. maj Men arbejdere fra de nye EU-lande skal ansættes på samme overenskomstmæssige vilkår som danske arbejdere. Det er fastslået i en bred politisk aftale mellem Venstre, konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, de radikale og Kristendemokraterne. Samtidig begrænses mulighederne for utilsigtet brug af danske sociale ydelser. En række forskellige analyser og undersøgelser har set på den fremtidige vandring af arbejdstagere fra de nye EUlande. Fælles for alle undersøgelserne er, at der ikke forventes en betydelig stigning i indvandringen fra de nye EU-lande. Det samme viser erfaringerne fra tidligere EU-udvidelser. I Danmark er der udsigt til en stagnerende arbejdsstyrke. En begrænset øget indvandring af arbejdstagere fra de nye EU-lande vil derfor betyde et værdifuldt tilskud af arbejdskraft inden for sektorer med mangel på arbejdskraft, hedder det i aftalen. På samme vilkår Aftalepartierne er enige om en række mål. Det skal sikre: - at det danske arbejdsmarked de facto åbnes for arbejdstagere som legal arbejdskraft fra de nye medlemslande. - at der fortsat er balance og ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. - at de nye EU-borgere bliver ansat på samme vilkår, som gælder på det danske arbejdsmarked, og at de ikke bliver underbetalt. Det sker ved at stille krav om, at løn- og ansættelsesvilkår skal svare til de overenskomstmæssige eller på anden måde er sædvanlige for det danske arbejdsmarked. - at de danske velfærdsordninger forbliver robuste, og at der ikke sker utilsigtet brug af de danske sociale ordninger. - at der gennemføres en forstærket indsats mod illegalt arbejde og andre omgåelsesmuligheder. For at hindre utilsigtet brug af bl.a. kontanthjælp, børnepasningsorlov og sygedagpenge etableres i en overgangsperiode regler for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til arbejdere fra de nye EU-lande. Det vil som udgangspunkt være betinget af, at der foreligger et konkret ansættelsestilbud med angivelse af, at løn- og ansættelsesvilkårene er fastlagt i henhold til overenskomst. Tilladelsen vil endvidere være betinget af, at der er tale om fuldtidsarbejde. Dagpengefabrikker For at undgå spekulation i proformajob, der primært har til hensigt at give adgang til sociale ydelser ( indslusningsjob og dagpengefabrikker ), vil Bred politisk aftale skal sikre, at danske arbejdspladser ikke oversvømmes af billig, underbetalt arbejdskraft fra Østeuropa ved EU-udvidelsen der være krav om, at den pågældende virksomhed er registreret hos Told og Skat som indeholdelsespligtig efter kildeskatteloven. Opholds- og arbejdstilladelsen vil blive inddraget, hvis arbejdstageren mister det arbejde, som opholdsog arbejdstilladelsen er meddelt på grundlag af. Opholdstilladelsen er således betinget af, at arbejdstagere fra de nye EU-lande er beskæftigede og er i stand til at forsørge sig selv. Der gennemføres en række justeringer på det sociale område. Bl.a. ændres loven om børnepasning, så der lukkes for ansøgninger til ordningen fra den 1. april Orloven kan afholdes indtil lovens udløb i 2011, hvis betingelserne er opfyldt på det tidspunkt, hvor orloven ønskes holdt. Desuden ændres sygedagpengeloven, så en sygemeldt EUborger, der opholder sig i udlandet, kan indkaldes til en sygeopfølgning i Danmark. De regionale arbejdsmarkedsråd ind- CO-Magasinet 2003 nr. 12 december side 6

7 drages i arbejdet med at give opholdsog arbejdstilladelser, eller det kan ske i et særligt nedsat underudvalg under rådet med arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanter. Øget indsats mod illegale Endelig er der aftalt en styrket indsats mod illegalt arbejde. Bl.a. skal der oprettes lokale/regionale netværk mellem fagforeninger, arbejdsgivere, politi og andre offentlige myndigheder til afsløring af illegalt arbejde. En central enhed under Rigspolitiet skal foretage en systematisk indsamling og videreformidling af oplysninger om illegal arbejdskraft til støtte for de lokale myndigheders indsats på området. Desuden skal transportvirksomheder, der benytter 3. landes chauffører uden arbejdstilladelser til indenrigs transport i Danmark, retsforfølges, og arbejdsgivere, der benytter illegal arbejdskraft, skal have fortjenesten konfiskeret og idømmes betydelige bøder. Også indsatsen mod mellemmænd, der formidler illegal arbejdskraft til Danmark, skal øges. LO, DA, SiD og BAT-Kartellet er tilfredse med den nye aftale. LO mener den skaber tryghed for danske lønmodtagere. Hele aftalen kan læses på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: asp Engelsk rykker ind i danske virksomheder Stadig flere danske virksomheder bruger engelsk som koncernsprog Det stiller store krav til medarbejdervalgte Engelsk rykker ind som koncernsprog i flere og flere danske virksomheder. Det gælder både i en række større rent danskejede koncerner med stor eksport og samarbejde på tværs af grænserne og i en række af de tidligere danskejede virksomheder, der er opkøbt af udenlandske selskaber. Det stiller store krav om engelskkundskaber til medarbejdere og ikke mindst til tillidsrepræsentanter og medarbejdervalgte i bestyrelserne, som det fremgår af eksemplerne fra Crisplant A/S og York Aps i Århus, der er en del af den internationale koncern York International A/S. York Aps overtog for nogle år siden Sabroe A/S. Men også mange, mange andre steder er engelsk blevet hovedsproget i koncernerne. Og det er ikke alene i bestyrelseslokalerne engelsk bliver dominerende. Ser man f.eks. på stillingsannoncer i de store dagblade, ser det ud som om en meget betydelig del af de danske arbejdspladser helt har opgivet det danske sprog og udelukkende satser på engelsk. Listen her viser overskrifterne på stillingsannoncerne i job-sektionen på blot en enkelt tilfældig dag i Berlingske Tidende: Wingmanager Instructor Accountant Field Application Engineer Engineering Manager Director HR Coordinator Sales Supporter National Account Managers Statistical Programmer Supply Analyst Global Product Manager Trainee Controller HR Medarbejdere Controller Product Manager Controller Chemical Engineer Legal Consultant Education and Development Director Equity/CFD Dealer Sales Manager (VIP) Account Manager International Account Manager and Sales Executives Regulatory Professional Scandinavian Sales Manager Executives Management Consultancy Senior Advisors Safety officer Sales Manager Key Account Manager Key Account Manager Controller Presales Supporter Statistical Programmer Director, Clinical Data Management Account Manager Business Controller Sales Assistants Visual Merchandisers Security Guards Technical Assistance Controller Stock Movers Personal Shopper Customer Service Sales Team Leaders Se også siderne 8 og 9 side 7 nr. 12 december CO-Magasinet 2003

8 Engelsk et handicap for os Det siger Ove Larsen, mangeårig fællestillidsrepræsentant og mangeårig medarbejdervalgt i bestyrelsen på både dansk og engelsk. Det skyldes blandt andet, at York Aps benytter et dansk revisionsfirma. Kulturchok Af Erik Sandager Foto Søren Holm/Chili - Det er helt klart et handicap for de 3 danske medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen, at sproget for 3 år siden blev ændret fra dansk til engelsk i bestyrelsen. Det mener Ove Larsen, fællestillidsrepræsentant i 12 år og medarbejdervalgt medlem i bestyrelsen i 13 år først i den store danske virksomhed Sabroe A/S, nu for York Aps, en lille filial af den store amerikanske koncern York International A/S med ansatte. Indtil 1999 sad den 55-årige smed Ove Larsen i bestyrelsen for Sabroe A/S, moderselskab til en række store danske industrivirksomheder og stiftet i 1897, men nu er den hæderkronede danske industrivirksomhed ændret til et anpartsselskab under York International. I 1980erne blev Sabroe A/S opkøbt og var 100 procent ejet af J. Lauritzen Holding A/S. I 1996 solgte J. Lauritzen Holding 50 procent af aktierne i Sabroe A/S til et svensk investeringsselskab. I 1999 overtog York International Sabroe A/S. York Aps, Holme ved Århus, har Det er et handicap for de danske medarbejdervalgte, at sproget i bestyrelsen er ændret fra dansk til engelsk, siger Ove Larsen. medarbejdere, og virksomheden udvikler, producerer og sælger større køleanlæg til brug i blandt andet industrien. York International har virksomheder i 14 lande i EU, og et europæisk samarbejdsudvalg er ved at blive etableret. Fællestillidsrepræsentant Ove Larsen er i gang med sin 4. valgperiode som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Hver periode er på fire år. Før sad han i bestyrelsen i et moderselskab, hvor der blev holdt fem ordinære bestyrelsesmøder årligt. Nu sidder han i bestyrelsen i et anpartsselskab, hvor der kun er to ordinære bestyrelsesmøder og hvor indflydelsen efter hans opfattelse er begrænset. Sproget er et problem Alle møder i bestyrelsen, der består af tre medarbejdervalgte (en smed, en leder og en ingeniør) samt fem generalforsamlingsvalgte medlemmer, holdes på engelsk. - Jeg vil ikke sige, jeg er speciel god til at tale engelsk, fortæller Ove Larsen. Men jeg synes, jeg kan forstå, hvad der bliver sagt. Min datter bor i England, hun er engelsk gift, og derfor er jeg med mellemrum tvunget til at tale engelsk. Jeg har også meldt mig til et aftenskolekursus i engelsk, men der taler vi jo ikke forretningsengelsk. - Vi har aldrig tolke med til bestyrelsesmøder, men vi har en dansk direktør, der tilbyder at oversætte fra dansk til engelsk og omvendt, hvis der er noget vi ikke forstår. Jeg plejer at få fyret det af på engelsk, jeg gerne vil af med. Men det kan måske knibe med grammatik og nutid og datid men det går alligevel. Ifølge Ove Larsen foreligger det skriftlige regnskab samt revisionsrapporter Hvis det har været et kulturchok for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Danmark at komme fra en bestyrelse i et moderselskab til et lille datterselskab, så er det måske ingenting i forhold til de amerikanske ejere. I USA er der ingen lovgivning, der giver medarbejdere ret til at blive repræsenteret i A/S-bestyrelser. Mange erhvervsledere opfatter fagforeninger og tillidsfolk som fjender, der vil modarbejde virksomhedernes interesser. - Jeg tror nærmest de har fået et kulturchok og er blevet positivt overrasket over, at tillidsfolk og fagforeninger i Danmark har samme interesse som de i, at det går virksomheden godt, og at den tjener penge ellers har vi snart ingen arbejdspladser. Ifølge Ove Larsen er det vigtigt at være opmærksom på, hvilken kasket, man har på, for der er forskel på at agere som fællestillidsrepræsentant og som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Til kolleger, der overvejer at stille op til valg som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, siger han, at de vigtigste kvalifikationer er en god portion sund fornuft og at kende virksomheden indefra. Efter bestyrelsesmøder informerer virksomhedens direktør på opslagstavler om, hvilke beslutninger, der eventuelt er truffet. På alle klubmøder orienterer Ove Larsen om relevante oplysninger fra bestyrelsen, men røber ikke oplysninger, der er belagt med fortrolighedsklausuler. Han synes, han får en viden, han kan bruge som baggrund i sit arbejde som tillidsvalgt. Han tvivler på, han i dag har større indflydelse i bestyrelsen. CO-Magasinet 2003 nr. 12 december side 8

9 Det er med til at komplicere og øge arbejdsbyrden, at der tales engelsk i bestyrelsen, siger Alex Hagemann Sørensen. Internationaliseringen er årsag til, at det danske sprog er på vej ud af bestyrelseslokalet. I takt med at flere og flere danske virksomheder bliver opkøbt af store udenlandske koncerner, er det snart mere reglen end undtagelsen, at der tales engelsk i bestyrelsen. Det er med til at komplicere og øge arbejdsbyrden for mange medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Det oplyser Alex Hagemann Sørensen, mangeårig tillidsrepræsentant og medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen i Crisplant A/S, Århus N. Den 60-årige truckfører har været tillidsrepræsentant på virksomheden i 19 år. Han er i gang med sin 3. periode som medarbejdernes repræsentant i A/Sbestyrelsen. Han har siddet i bestyrelsen i ni år. Tidligere har Crisplant dengang kendt som Kosan Crisplant været familieejet og senere delvis medarbejder-ejet via fire direktører og ved hjælp af medarbejderaktier. Men for fem år siden blev Crisplant solgt til en engelsk koncern, FKI, med ca ansatte. Begrænset indflydelse - Nu er det moderselskabet FKI i England, direktionen i Århus refererer til, oplyser Alex Sørensen. Han mener, det er begrænset hvor stor indflydelse der i dag ligger i bestyrelsen for Crisplant A/S. Crisplant fremstiller sorteringsanlæg til lufthavne, posthuse og postordrefirmaer, og der er 150 timelønnede og 320 funktionærer i Århus samt 200 ansatte ude i verden. Engelsk komplicerer arbejdet i bestyrelsen Det siger Alex Hagemann Sørensen, tillidsrepræsentant og medarbejdervalgt medlem af A/S-bestyrelsen Bestyrelsen for Crisplant A/S består af tre medarbejdervalgte (Metal, SiD samt en ingeniør) og fire generalforsamlingsvalgte: En dansk advokat, to englændere og en amerikaner. Selv om medarbejderne i forhold til dansk lovgivning er overrepræsenteret i bestyrelsen, er indflydelsen alligevel begrænset, mener Alex Sørensen. Crisplant indgår i en stor engelsk koncern, hvor medarbejderne er afskåret fra enhver form for indflydelse. I England er medarbejderne ikke via lovgivning sikret ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Hvert år holdes 2 ordinære bestyrelsesmøder, hvor der foreligger et halvårsog et helårsregnskab. Desuden holder direktionen to årlige møder med de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Engelsk komplicerer arbejdet Alle bestyrelsesmøder er på engelsk, og der er ikke anmodet om tolkebistand fra medarbejderne. - Det udenlandske sprog komplicerer arbejdet i bestyrelsen. Årsregnskabet foreligger på dansk. Det skal det, fordi Crisplant stadig er et dansk aktieselskab, forklarer han. Alex Sørensen synes, han er god til at forstå engelsk, men knap så god til at tale engelsk. Han holder dog ikke sin mening tilbage på grund af sprogproblemer, forsikrer han. Alex Sørensen mener, indflydelsen i bestyrelsen er yderst begrænset, fordi mange vigtige beslutninger kan træffes i England. - Jeg ved ikke, hvor stor eller hvor lille indflydelse vi har, men vi håber, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer lytter til de synspunkter, vi fremlægger i bestyrelsen. - Under alle omstændigheder synes jeg, det er en fordel, at det er en tillidsrepræsentant, der sidder i bestyrelsen. Man kan aldrig få for mange informationer. Men det er vigtigt at kunne skelne mellem de kasketter, man har som bestyrelsesmedlem og som tillidsrepræsentant for ellers kan du nemt komme i fedtefadet. Alex Sørensen mener ikke, han har behov for mere uddannelse for at kunne klare bestyrelsesarbejdet. Han har deltaget i flere kurser på LO-skolen og i DA s bestyrelseskurser, ligesom han deltager i alle konferencer for medarbejdervalgte, CO-industri holder. Af Erik Sandager Foto Søren Holm/Chili side 9 nr. 12 december CO-Magasinet 2003

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Magasinet Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Dropper forebyggelsen Ærlighed kostede hel dags løn Lynkarriere på Lindø Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side

Læs mere

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 2. 23. april 2014 LEDER FORÅR PÅ VEJ - OGSÅ I EMBALLAGEBRANCHEN? Forbruget spirer svagt, og fra tillidsrepræsentanter på flere af de danske grafiske arbejds pladser berettes der også om begyndende

Læs mere

BLIVE ÅRETS ARBEJDSPLADS

BLIVE ÅRETS ARBEJDSPLADS FIRE KÆMPER OM AT BLIVE ÅRETS ARBEJDSPLADS EKSTRA TIL DIG: GRATIS MAGASIN 5OM BILENS VINTERTJEK VIND SE SIDE 23 Sunde snacks HOLD PAUSE FRA DEN LANGE VINTER Levende rensdyr i Tivoli Hygge ude og inde Kør-selv-ferie

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge!

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Maj 2006 Nr. 2 2. årgang Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Reformer er ikke velfærd Regeringen har fremlagt det man kalder en velfærdsreform. Regeringen ønsker at reformere velfærden, men

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hjemløse på gamle knallerter

Hjemløse på gamle knallerter h u sfo r bi nr. 2 februar 2015 19. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse på gamle knallerter Forskel på behandling af stofbrugere Fanget i en forkert krop

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL...

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... NR. 3 AUGUST 2008 ÅRGANG 4 PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... LÆS FÆLLESTILLIDSMAND JAN S. JOHANSENS ARTIKEL OM HANS ARBEJDSPLADS, ELEKTRO-ISOLA A/S TELEFON OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Om topledelse i det offentlige Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Indsigt, erfaringer og nye veje til vækst og velfærd Medvirkende: Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Birgit Fogh Rasmussen, Lemvig Kommune,

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

De faktiske forhold inden for jernindustrien

De faktiske forhold inden for jernindustrien De faktiske forhold inden for jernindustrien Centralorganisationen af industriansatte i Danmark gennem 100 år Af Bjarne Kjær De faktiske forhold inden for jernindustrien Centralorganisationen af industriansatte

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere