Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet Sejlsport til tiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden"

Transkript

1 Oktober 29. Årgang. Nr Stiftet 1877 Sejlsport til tiden

2 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ Bestyrelse Formand: Henning Andersen Gørtlervej 52, 8920 Randers NV Kasserer: Bent Schmidt Jensen Middelboevej 1, 8960 Randers SØ Materielindkøb: Thorkild Møller Hansen Ole Uglsøe Christensen Suppleanter: Preben Thøgersen Restaurant Sejlklubben Stig Stephansen Klokkebøjen og hjemmeside Per Christensen Henning Andersen Udvalg Kasserer medlemskontingent: Kai Jensen Havneudvalg: Kasserer: Karl Due Seniorsejlerskolen. Administration: Poul Larsen Bådsmand: Peter Spreckelsen Kapsejladsudvalg: Jørn Hornemann Mobil tlf.: Bent Schmidt Jensen (se under kasserer) Dommere: Ole Byrgensen Svend Nielsen Tursejladsudvalg: Ivan Bødker Kristensen Mobil: Onsdagsklubben: Helle Bjørn Jørn Hornemann Flemming Christiansen Aktivitetsudvalg: Thorkild Møller Hansen Lars Nielsen Flemming Christiansen Klubmåler: Leif Rasmussen Juniorafdelingen Formand: Brian Nonboe Instruktører: Per Sørensen Peter Kops Niels Nielsen Sponsorater Bent Schmidt Jensen Middelboevej 1, 8960 Randers SØ

3 Emne Indholdsfortegnelse Side Yacht Flag. RSK`s yachtflag med Stjerne købes hos: Formanden informarer 4 Indkaldelse til Ordinær generalfrosamling Refreat af generalforsamling Den 27. april Juniorbåde for 50 år siden 12 Fiske og krabbebro 13 Familietur juni Fra arkivet 16 Fra DIG & MIG 17 Invitation tilafriggerfest 18 Klubkalender 19 Kapsejladsresultater Nye redningsveste 22 Fotokonkurrence Grenaa turen Pinsekapsejlads RSK Sponsorer 28 KLAUBBER FLAG KARLSBERGVEJ 59 ASKILDRUP 8940 RANDERS SV TLF Randers Sejlklub s stander. Købes i klublokalet i forbindelse med kapsejladserne onsdag aften. PRIS KR. 50,00 Forsidebilledet: PETRA med Kirsten og Jens sætter kurs ud af Randers Fjord og drager på langtur. Læs om deres spændende tur Nøglekort til klublokale. Henvendelse til: BØRGE KRISTENSEN Tlf Eller: HENNING ANDERSEN Tlf PRIS KR. 25,00 Billedet er taget 03. juli 2011 af redaktøren. 3

4 Formanden informerer. Nu er sejlersæson 2011 ved at være på det sidste for de fleste. Der er sikkert mange, der mener, at det ikke har været det bedste ferievejr i år. Alligevel er vores stander set i flere havne udenfor fjorden. I slutningen af denne måned er de fleste af havnens både igen på land, og snart starter vi vores indendørs aktiviteter. For en gangs skyld er det ikke instruktører, der har været mangel på i Seniorsejlerskolen. Derimod har der det meste af tiden kun været elever til et hold. "Filur" har heller ikke været helt stabil. Midt på sæsonen opstod der problemer med motoren, som ikke umiddelbart kunne løses, og motoren er derfor nu afmonteret og sendt til reparation. For at få afsluttet sæsonen på en pæn og ordentlig måde tøvede Poul Larsen og Henrik Husum ikke med at stille deres både til rådighed for sejlerskolen - det er flot gjort. På kort sigt kunne man mene, at det måske ville være bedst at sætte seniorsejlerskolen på standby. Jeg er dog overbevist om, at det er bedst for klubben at fortsætte sejlerskolens aktiviteter. Der vil derfor til næste sæson blive gjort en ekstra indsats for at få flere elever og dermed flere medlemmer til klubben. Havneanlægget i Udbyhøj lystbådehavn vil allerede inden nytår være etableret. Der etableres i første omgang kun et begrænset antal pladser i den nye havn, Man vil se tiden an, hvad behovet vil være med pladsantal og pladsbredder. Det forventes, at servicebygninger m.v. vil stå klar til næste sejlersæson. Til generalforsamlingen uddeles der som sædvanlig plaketter for de både, der har været længst Nord-Syd-Øst- Vest. For at du kan komme med i betragtning, skal din yderste position og destination i denne sæson sendes til undertegnede senest den 15. oktober. Med venlig hilsen Henning Andersen 4 Informationer via Vi vil gerne for fremtiden kunne informere og påminde om aktiviteter i klubben. Derfor vil vi gerne have opdateret vort medlemskartotek med aktuelle e- mailadresser. Du skal blot sende en til med din e- mailadresse, navn og gerne telefonnummer.

5 Ordinær generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3. Bestyrelsens beretning 4. Beretning fra udvalgene 5. Forslag til vedtægtsændringer. 6. Indkomne forslag. 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår. 8. Valg til bestyrelsen og to suppleanter for denne. 9. Valg af revisor og suppleant for denne. 10.Eventuelt. På valg er Jan H. Nielsen (ønsker ikke genvalg) og Ole Uglsøe Christensen. Vedr. punkt 5. Forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen stiller forslag om, at sløjfe seniormedlemskab og henvise til ordinært medlemskab. Forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt til formanden: Henning Andersen (kontakt se side 2) senest 1 uge før generalforsamlingen. Medlemskontingent for 2011 skal være betalt. Velmødt. Onsdag d. 26 oktober kl Aftenens program: Kl Standernedhaling. Kl Generalforsamling. Klubben er vært med snitter og kaffe som serveres under generalforsamlingen. 5

6 Generalforsamling den 27. april Forslag til dirigent Lars Brøndum - Valgt. 2. Forslag til protokolfører Jan H. Nielsen - Valgt. 3. Bestyrelsens beretning Efter endnu en lang og kold vinter ser det nu ud til at foråret for alvor har meldt sin ankomst. I vinterens løb har der som sædvanlig været afholdt flere arrangementer i klubben. Arrangementerne havde rimelig tilslutning. Helle Bjørn og Flemming Christiansen sørgede som sædvanlig for forplejning. Gudenåen For at beskytte Gudenåen og dens omgivelser har kommunen besluttet, at både der besejler området vest for broerne skal registreres, samt betale et årligt gebyr. Den opgave pålægges den enkelte bådklub. Søsportens fællesudvalg har på sidste møde drøftet denne registreringspligt og blev her enige om, at det er op til den enkelte klub at tage dialog med kommunen desangående. Randers sejlklub har i den forbindelse meddelt kommunen, at der ikke herfra er medlemmer, som besejler Gudenåen. Det har kommunen accepteret, og det betyder derfor, at ingen både / bådejere i RSK er registreret hos kommunen og derfor ikke må besejle Gudenåen. 6 Juniorafdelingen Der har i vinterens løb været afholdt møder om, hvordan ungdomsafdelingen kan arbejde mere selvstændigt og fortsat være et udvalg i Randers Sejlklub. Vi har i den forbindelse bl.a. haft møde med Dansk Sejlunion s ekspert på området - Allan Broch Madsen Vi har herefter haft samtaler om, hvordan Randers Sejlklub kunne blive godkendt som Ungdomsvenlig Sejlklub Vi er kommet godt i gang med dette arbejde som kræver en række forhold indfriet. Ungdomsleder skal deltage i B- møder, når det er aktuelt for ungdomsafdelingen Planlægges aktiviteter kapsejlads, sommerlejr, klubaftner Have en handlingsplan med mål for ungdomsafdelingen Have et godkendt årsbudget Anvende diplomsejlerskolen i ungdomsafdelingen Tilbyde sejladsaktiviteter i sommerferien Have en beskrevet forældrepolitik En beskrevet politik med krav til trænere, uddannelse m.m. Have omklædningsfaciliteter Have adgang til klublokalet Tilbyde vinteraktiviteter De fleste af disse punkter er nu indfriet, og resten arbejdes der på. Det forventes, at vi ved dansk sejlunion kan blive godkendt som Ungdomsvenlig sejlklub ved afslutning af denne sæson.

7 Restaurant Sejlklubben Som bekendt har vi taget afsked med Pia Klitte som restauratør i Sejlklubben. Vi fandt det desværre nødvendigt ved årsskiftet at tage beslutning om at opsige forpagteren Restaurant Sejlklubben ApS ved Pia Klitte. Kontrakten mellem forpagter og sejlklubben gav mulighed for gensidig opsigelse med 6 måneders varsel. Forpagteren blev dermed opsagt pr. 31. august Vi havde håbet og forventet, at forpagteren ville tage sommerens indtægter med. Det skete dog ikke, men forpagteren valgte i stedet at lukke restauranten sidst i marts. Den 4. april overtog klubben nøglerne. Samtidig blev inventarlisten gennemgået, og her var ingen mangler. Vi vil sige Pia Klitte tak for samarbejdet i den forløbne periode og ønsker held og lykke fremover. Det er samtidig os en stor glæde at kunne byde velkommen til Annette og Stig Stephansen som nye forpagtere i Restaurant Sejlklubben. Efter en mindre renovering af køkken og restaurantlokaler åbnede restauranten allerede igen den 21. april og er nu i fuld drift. Rigtig hjertelig velkommen til Annette og Stig. Udbyhøj Lystbådehavn Så kommer der endelig gang i Udbyhøj lystbådehavn Det bliver entreprenør CG Jensen - - der skal stå for byggeriet. CG Jensen har erfaring med havnebyggeri fra stort set hele Danmark og er i øjeblikket ved at færdiggøre moderniseringen af havnene i både Fredericia og Mariager. Der bliver etableret to helt nye ydermoler og 8 broer. På kajen bliver der opført servicebygninger med havnekontor, toilet og badefaciliteter samt miljøstation til både affald og tømning af bådenes septiktanke. Et chipkort giver adgang til vand, strøm og øvrige faciliteter. Vanddybden i havnen bliver mellem 2 og 3,5 meter, hvilket sikrer at både kuttere og eventuelle turbåde til passagerer kan gå ind i havnen. Byggeriet kommer til at foregå i 2 etaper. Først etableres det nye bassin, og omkring september påbegyndes renoveringen den gamle havn. Hele projektet forventes at stå færdigt senest i marts Den årlige leje for en havneplads er endnu ikke fastsat men forventes at blive omkring 190 kr. pr. kvm. Derudover vil der blive tale om et mindre depositum. For en 28 båd vil det betyde en ca. årlig leje på godt 5500 kr. Boels Rev afmærkning Boels Rev afmærkning er desværre blevet inddraget permanent. Problemet har været drøftet i Søsportens fællesudvalg, og på vegne heraf har Thorkil indhentet tilbud på en plastbøje ved Randers havn. Med grundlag i dette tilbud er der indsendt ansøgning til Tryg-fonden i håb om, at der her kan bevilges midler til bøjen. 7

8 DS-Ankerbøjer Flere ankerbøjer er i vinterens løb blevet ødelagt af isen. Randers havn har derfor indkøbt nye til udlægning. I år udlægges dog kun 7 i stedet for de 10 som hidtil. De 5 er som sædvanlig DS-ankerbøjer Dansk Sejlunion Dansk sejlunion vil i starten af maj fremsende standere for uddeling til klubbens medlemmer, der har egen båd. Standeren giver bl.a. ret til at anvende DS-bøjerne. Standeren bør føres under klubstanderen i bagbord side. Seniorsejlerskolen På grund af arbejdssituationen har Henrik Pedersen valgt at stoppe som administrator af seniorsejlerskolen. Poul Larsen har indvilget i at overtage det administrative arbejde i sejlerskolen, og det er vi utrolig glade for. Beretningen vedtaget med applaus. Beretning fra udvalgene Juniorudvalget ved Brian Nonbo. Mht. medlemmer er 2011 startet som sidste år, få er forsvundet men erstattet af nye medlemmer. Udover de ugentlige torsdagssejladser (+mandag for øvede) er der planlagt tre kapsejladser, en sommerlejr samt en forårstur. Juniorerne har fået en ny følgebåd, som skal overnatte i værftet. Det betyder, at der bliver stor behov for mastekranen. Brian håber på forståelse herfor fra de øvrige sejlere. Spørgsmål: Martin Andersen: Hvor mange medlemmer er der i junior afd. Brian: Knap 20. Havneudvalget ved Karl Due. Alle pladser er udlejet. Ventelisten er reduceret til knap 20. Promenadebroen er fornyet. Desværre blev T- broen ikke repareret denne gang; men den er først på listen. El og vand forventes etableret sidst næste uge. Havnen vil re- etablere området omkring mastekranen snarrest. I den nye toiletbygning bliver midterste toilet handicap toilet, der er åbent for offentligheden. De to øvrige rum bliver toilet/ bad reserveret til sejlere og gæstesejlere. Havneudvalget skal administrere salg af nøglekort. Det er muligt, at de nuværende nøglekort ikke kan anvendes pga. jerndøre. Havneudvalget er ved at færdigøre aftale med ny forpagter omkring indkrævning af havnepenge samt salg af nøglekort til toilet. Endelig mindede Karl Due sejlere og forhenværende sejlere om oprydning lørdag 8 dage kl. 10:00 hvor ikke afmærkede varer bliver deponeret. Seniorsejlerskolen ved Poul Larsen. Poul har overtaget administrationen af seniorsejlerskolen fra Henrik for ca. 14 dage siden. Er kommet fornuftigt i gang. Eleverne har hjulpet med at istandsætte Filur. Poul forventer, at tidsplanen overholdes, således opstart bliver iht. Plan. Pt. er der to hold. Poul håber at kunne sige mere til efterårsgeneralforsamlingen. 8

9 Onsdagsklubben ved Jørn Hornemann. Da vi mødes for sjældent gennem vinteren, blev der planlagt aktiviteter første onsdag hver måned. November og december 2010 blev der afholdt banko. Februar var der besøg fra Sejlmager Lars Bo, som fortalte om fremstilling af moderne sejl, trim mm. I februar havde Thorkild ligeledes arrangeret en interessant tur til Falck hvor Steen og stationslederen informerede omkring Falck. Falck er betydelig større end de fleste forventede. En aften underholdt Frank Lavrsen omkring kapsejlsregler samt færdsel til søs. 16. marts var der fuldt hus til mad til søs ved Ivan og Søren. Syng med blev afholdt 6. april. Mange gode arrangementer, hvor Helle og Flemming sikrede forplejning i form af madder og kaffe stort tak til dem. Vi prøver igen næste år og håber at der bliver fyldt op, - det er en god mulighed for at lære hinanden at kende. Kapsejladsudvalget ved Jørn Hornemann Onsdagssejladser starter første onsdag i maj med skippermøde kl. 17:00. Der bliver 7 sejladser før ferien og 7 sejladser efter ferien. Herudover prøves der igen med forårs- og efterårssejlads udfor Udbyhøj. Ivan arrangerer pinsestævne i Bønnerup oktober er der mandetur listen kommer senere. Tursejladsudvalget ved Ivan Kristensen. Der har været to mad til søs arrangementer, begge gange med fuldt hus. God mad takket være kokkene Kjeld Dalmose og Søren Jensen. Ved pinsetur til Bønnerup tændes den store grill, såfremt vejret ikke arter sig går vi inden døre. Der bliver 25 % rabat på havnepengene. Den 18 og 19. juni bliver der familie tur til kanaløen. Mød op til en hyggelig dag med børn og børnebørn. Aktivitetsudvalget ved Thorkild Møller Hansen Der er arrangeret afriggerfest 5. november, kr. 175, - for musik fest og mad. Musikken er bestilt, - vi håber, at kunne genindføre denne tradition. Af planlagte aktiviteter nævntes der: Badevognen som skal flyttes om mellem skur og kistebænken. Skuret skal i den forbindelse afkortes 1 meter. Enkelte vinduer på nordsiden skal males. Der er udarbejdet skitse over havn på kanaløen med manglende pæle. Denne er afleveret til Bjarne Kehlet, Randers Havn for udbedring. Lars Brøndum opfordrede til at spørge Thorkild, hvad der skal hjælpes med, da der altid er igangværende aktiviteter. Medieudvalget ved Per Christensen Mht. kokkebøjen vil der fremover blive læst korrektur ligesom det er vigtigt at deadlines overholdes for at undgå fejl. Per opfordrede til, at der tages rigeligt med billeder til den årlige fotokonkurrence og de bedste sendes med tekst til Per. Bestyrelsen med flere får adgang til klubbens webpage for at sikre større 9

10 adspredelse på denne. Lars Brøndum opfordrede til at medlemmerne kaster et blik på hjemmesiden den ser godt ud og opdateres løbende. 4. Forårsgeneralforsamlingen sløjfes På efterårsgeneralforsamlingen blev bestyrelsen bedt om at gøre tiltag til at forårsgeneralforsamlingen blev sløjfet og erstattet af et medlemsmøde. På mødet fremlægges det af bestyrelsen godkendte regnskab samt gennemgang af klubbens økonomi og kommende investeringer. Derudover vil der være information fra udvalgene. Krævede lovændringer herfor behandles under næste punkt. Ingen imod forslaget vedtaget 5. Revision af klubbens love i forbindelse med pkt 4 Bent gennemgik ændringer til klubbens love og regler. 3. Tilrettes så der kun er en generalforsamling i sidste onsdag i oktober måned. 5. c) Motorbådsudvalg erstattes af Tursejlerudvalg og d) Festudvalg erstattes af Aktivitetsudvalg. På forsiden tilrettes dato for vedtagelse på generalforsamlingen til 27. april Ændringerne vedtaget. Bent oplyser, at den til efterårs generalforsamling vil være en ny version af klubbens love. Herudover oplyste Bent, at Jun/ Jul klokkebøjen fremover udgår således Klokkebøjen fremover kun udkommer 3 gange årligt. Lars Brøndum præciserede, at forårs mødet fremover blot vil være et klubmøde som ikke er omtalt i reglerne. Spørgsmål: Claus Overgaard: Forsvinder aflæggelsen af regnskabet? Lars Brøndum: Ja, det har altid kun været en gennemgang til orientering. 6. Aflæggelse af regnskab Bent Schmidt gennemgik regnskabet, og præciserede at resultatet på godt og ondt er den gamle bestyrelses værk. De enkelte poster blev gennemgået. Herudover blev det oplyst at den nye forpagter for egen regning havde hvidtet lofterne og lagt nyt gulv i bistroen. Dog skal RSK ligge nye gulve i køkkenet, da de nuværende er for glatte. Ligeledes kunne Bent oplyse at forpagtningsafgiften blev sat lidt op. Der var ikke spørgsmål til regnskabet. 7. Indkomne forslag Fra havneudvalget (Karl Due) Jeg er bekendt med at bestyrelsen bakker havneudvalgets arbejde 100% op og iøvrigt forholder sig positivt til de regler havneudvalget udstikker, herunder indbetalinger til eksempelvis vagtordningen. Imidlertid er der opstået en strid havneudvalget imellem, eftersom formanden (John Bjerre) ikke vil foreligge det økonomiske krav havneudvalget har til Fjorden om indbetaling af deres andel af vagtgebyret. Jeg finder at mit arbejde i dette forår med formand John Bjerre og dermed Fjorden er blevet mere end anstrengt og som kasserer umuligt at 10

11 gennemføre. Det er efter min opfattelse nødvendigt at Fjorden og Randers Sejlklub mødes for at fastholde havneudvalgets suverænitet og få Fjorden til at følge det regelsæt der er fastlagt. I modsat fald bør overenskomsten klubberne imellem opsiges og genforhandles. Karl Due Spørgsmål: Per: Hvordan er stemmefordelingen i havneudvalget? Karl Due lige, - dvs. hver båd i Fjorden har 5 stemmer. Ivan Kristensen: Hvor mange både er der i de to foreninger? Karl Due. 100 i RSK og 20 i Fjorden. Vedtaget, at Bestyrelsen skal tage kontakt til Fjordens Bestyrelse og finde løsning sammen med havneudvalget. det er svært at styre Lars Brøndum: Det tager Bestyrelsen op med Seniorsejlerskolens bestyrelse. Afslutning Stor tak til dirigenten for høflig og myndig ledelse af generalforsamlingen. 3 foldigt leve for Randers Sejlklub Ref. JHN Referatet godkendt af Dirigenten: Dato: Lars Brøndum 8. Eventuelt Spørgsmål: Martin Andersen: Opfordrede til at seniorsejlere kunne låne Filur Jørn Hornemann: Det har været kutyme at instruktøren kan låne den, men Spøgelseslyd på sejlbåd. S pørgsmål: I sommer sejlede jeg med en kammerat i hans sejlbåd. Midt ude på havet kunne om natten høre stemmer, der syntes at komme fra masten. Vi var begge to ædru og afslappede. Er der nogen forklaring på fænomenet? S var: De spøgelsesstemmer, I hørte, var fra kortbølgeudsendelser. Bådens mast og rig havde den rette størrelse til at virke som antenne. To metaldele, der rører hinanden, har optrådt som højttaler. Fænomenet kendes også af folk, der bor nær radiosendere. 11

12 JUNIORBÅDE I RANDERS SEJLKLUB FOR 50 ÅR SIDEN Af Ole B. Kristensen En bådannonce i april 2011 i Jyllands- Posten fangede mit øje Juniorbåd, 1947 Euro Det er ikke, fordi jeg som gammel sejler nu vil til at genopfriske glæden ved at sejle juniorbåd og heller ikke den ved første øjekast høje pris, der fik mig til at reagere, men derimod annoncens videre tekst KDY 15 m2 J 125. Fuldstændig renoveret hos bådebygger.. Jamen, J 125 er jo gode gamle Kluk, som sammen med J 129 Polyt for et halvt århundrede siden udgjorde det bedste grundlag for uddannelse af juniorsejlere, som Randers Sejlklub dengang kunne anskaffe. Personligt har jeg altid syntes godt om juniorbåden som konstruktion, og den har da også siden 1928 i udstrakt været anvendt af sejlklubber i Danmark til uddannelse af unge sejlere. Efter at jeg i 1953 havde været elev på sejlklubbens øvelsesbåd Klaus stod kun een ting i hovedet på mig: Jeg ville være bådejer. Efter et par års målbevidst opsparing kiggede jeg efter bådannoncer og fandt også en juniorbåd men prisen på kr (så vidt jeg husker) var desværre for høj for min lærlingeløn. Jeg måtte nøjes med en 18 fods kragejolle, der kostede den formidable sum af kr og som tømte min sparebøsse! 12

13 Tilbudet på juniorbåden gav jeg imidlertid videre til sejlklubbens daværende juniorleder, Mogens Boe Nielsen, og den pågældende båd, J 93 blev derefter faktisk købt af Randers Sejlklub og passende døbt Lille Klaus. Med en del piger i juniorafdelingen blev det aktuelt også at anskaffe en båd til dem, og J 18 Søs blev derpå sejlklubbens næste juniorbåd. Stor udnyttelse af disse både medførte naturligt ønske om nyere og bedre bådmateriel, og dermed banedes vejen for anskaffelse af henholdsvis J 125 Kluk og J 129 Polyt. Uden at kende datidens priser på juniorbåde tør jeg godt postulere, at priserne dengang i kroner lå betydeligt under ovennævnte beløb i euro! Men alligevel kan J 125 godt være prisen værd tænk på, hvor megen sejlglæde, man kan have af sådan en båd! Børnenes fiske- og krabbebro på Kanaløen Børnenes fiske- og krabbebro på Kanaløen blev færdig 07. maj 2011 med adgangstrappe og flere flydetønder. Der manglede blot at gøre området krabbevenligt med sten og lignende, så der bliver noget at fiske efter. Opfordring til alle børn: Tag mor, far, bedsteforældre og oldeforældre med, så vi kan få en hyggelig weekend med alt hvad vi kan finde på at lave sammen. Som man kan se på billedet, er broen vægtprøvet. 13

14 Familietur til Kanaløen juni 2011 Af Kirsten V. & Lars B. Nielsen (PJAT) Den planlagte familietur til Kanaløen med børn og børnebørn d juni havde ikke den helt store tilslutning. Om det var p.g.a. det lidt dårlige vejr ( regnvejr ) eller forglemmelse, er ikke nemt at vide. De 2 deltagende både Pjat og Nocturne kunne dog mønstre i alt 16 personer. Der var 6 børnebørn, 6 børn og 4 af de gamle. Slap A fra Dronningborg suplerede med 2 af den sidst nævnte kategori. Ved hjælp af 2 medbragte pavilioner, snobrødsdejg i stor mængde, Ivans brænde og store fakler, fik de fremmødte en god weekend med grillmad og hygge trods det lidt kedelige vejr. Den nye krabbebro blev flittigt benyttet af de yngste i reglementeret udrustning: regntøj og redningsvest. Det viste sig dog, at gummistøvlerne til tider var lige korte nok. Se evt. flere billeder og andet på Kirsten og Lars s hjemmeside under sejlsport Web: kirsten-lars 14

15 15

16 Fra arkivet hvad lavede de og hvornår? Gæt engang og se løsningen på en side efter denne. 16

17 Fra DIG & MIG. Annonce. Vinteren er svær at komme igennem, bådene på land osv. Lad os mødes til et slag kort,balut eller hvad vi har lyst til. Glæd dig selv og andre. I KLUBHUSET, første gang torsdag d. 13 okt. kl. 13, ALLE er velkomne. Sejlerhilsen. DIG og MIG. KANALØEN... et farligt sted!!! Børge og Ole efter hårdt arbejde med frokosten på Kanaløen. Kl. er nu 14,23. Tekst og foto: Per Gaardsøe 17

18 Randers Sejlklub 18

19 Klubkalender Oktober 01 kl Kapsejlere Afslutningssejlads kl ? Mænd Mandetur 26 kl Alle Standernedhal. /Generalforsam. November 05 kl Alle AFRIGGERFEST. 08 kl Bestyrelsen Bestyrelsesmøde. 22 KL Bestyr./ Udvalg Kalendermøde. December 6 kl Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 7 Kl Alle BANKO 31 kl Medlemmerne Gløgg og æbleskiver! Restaurant Sejlklubben Klubbens nye forpagtere, Annette og Stig Stephansen har nu haft roret i Restaurant Sejlklubben i 6 måneder. Det blev en hurtig opstart efter klubbens tidligere Restauratør med oprydning og rengøring og efterfølgende ny-installationer i køkkenet, maling på vægge og loft, samt nyt gulv i den gamle del af restaurationen. Og meget, meget mere. Senest har Stig Stephansen investeret i en overdækning af terrassen med et rigtig godt og effektivt resultat for både sejlere og Restaurationens gæster. Besøg klubbens Restaurant som er smukt istandsat med hygge og venlig betjening samt et spisekort sammensat med retter frembragt af 1. klasses produkter og til fornuftige priser. Støt Sejlklubben og besøg Restaurant sejlklubben og få en god oplevelse. Tlf Tlf www. Stephansenshotel.dk God fornøjelse! 19

20 Aften - Kapsejladsresultater Så har vi resultatet af aftensejladserne Der var 7 både tilmeldt i foråret, og de alle været aktive i løbet af sommeren. Det har vejrmæssigt været meget blæsende og regnfuldt, hvorfor vi har aflyst 2 af sejladserne. Men vi har hygget os både under sejladserne og ikke mindst efter matchen i klubhuset med brød kaffe og en enkelt Øl.Aftenens vinderbåd får som extra præmie øl til skipper + mandskab. Sct.Hans aften og ved sidste aftensejlads blev der serveret pølser m/ brød. I den forbindelse en stor tak til Flemming og Helle for deres indsats. Kapsejladsudvalget vil benytte lejligheden til at opfordre klubmedlemmer til at komme i klublokalet disse onsdag skriv jer på listen og få et par stykker brød, kaffe eller øl og deltag i klublivet. Kapsejladsudvalget BÅDNAVN 04- maj 11- maj 18- maj 25- maj 08- jun 15- jun 22- jun OLIVIA DINO NEMO LADY L HURTIG CARLOS ECHO BOTTOM UP BÅDNAVN aug 17- aug 24- aug 14- sep 21- sep SUM 10 PLACE- BEDSTE RING SEJLAD- SER 2011 OLIVIA DINO NEMO LADY L HURTIG CARLOS ECHO BOTTOM UP

21 Sponsor annonce. 21

22 UNGDOM: Sikkerhed til søs sikret med nye veste. Juniorafdelingen søgte i foråret Trygfonden om midler til indkøb af nye sikkerhedsveste til juniorsejlerne. Og her i efteråret har vi så fået positiv tilkendegivelse fra Trygfonden, at de meget gerne vil støtte Randers Sejlklub med 10 nye sikkerhedsveste til en værdi af mere end 5000kr. Juniorafdelingen har den regel, at alle juniorer på havnen har sikkerhedsvest på, uanset om de sejler eller spiller bold. Og eftersom nogle af juniorerne voksede ud af klubbens veste var nye tiltrængt. Så nu kan der tilbydes veste til alle i alle størrelser. SÅ BRUG DEM. 22 Samtidig fik instruktørerne 2 oppustelige sikkerhedsveste, som vi er meget glade for. Selvfølgelig har instruktører også sikkerhedsveste på til søs. Og vi ser gerne, at også forældre og søskende på havnen også bruger veste. Der er veste i kistebænken til Jer. Tak til Trygfonden for nye sikkerhedsveste. Billedet viser juniorer og instruktører med de nye veste fra Trygfonden.

23 "Så er det nemmere at forstå, hvorfor Thorkil var så træt, da vi var i Grebbestad i Sverige - han havde en bod at passe, som det fremgår af billedet" Tekst og foto: Hanne Skaaning Skipperen på BIFROST mener, at det kan diskuteres, om det er bizart eller sjovt at anbringe et barn ombord på den måde! Tekst og foto: Søren Jensen F O T O K O N K U R R E N C E

24 UNGDOM: Grenaa turen Når en tradition er god, behøves man ikke lave om på den. Og i juniorafdelingen har det de sidste par år været en tradition at tage på sommer -weekend lejr til Grenå. Grenå tilbyder fine faciliteter med gode sejlforhold og hyggelig samvær. Lørdag d. 13/8 mødtes 8 juniorsejlere kl. 8 i klubben for at pakke joller på trailere inden kursen blev sat mod Grenå. I år havde vi 405 er, Zoom8 og Tera-joller med til Grenå. 3 biler med 3 trailere, så tager RSK på tur. Vejret var fint, 6m/s vind fra øst. Vi skal ud og mærke saltvand og skumsprøjt. For fladvandssejlere er det nok lidt skræmmende at skulle ud gennem havnehullet og ud i de store bølger på havet, men alle kom ud af havnen og havde det rigtig sjovt i de 1½-2 meter høje bølger vi sejlede i. Det kostede nogle ture i vandet, men alle havde det supersjovt. De høje bølger kostede godt nok en knækket top-mast, men vi lånte os igennem dagen af Grenå-sejlerne, så alle kunne sejle. 24

25 Igen i år havde Grenå lånt en aktivitets trailer fra DS med kajakker og surfere. Og igen var disse nye ting meget interessante for vores juniorer. Nogle prøvede lidt surfer, mens andre padlede i kajakker og badede fra disse. Mellem sejladser, sjov og spas, sørgede Marianne Yde igen for super forplejning. Her var der altid lidt at komme i munden til at stille sulten eller fjerne saltvandssmagen i munden. Søndagen foregik på samme vis. Sejladser, sjov og leg. Efter frokosten og lidt baden, skulle der pakkes sammen igen. Der var ikke meget snak i bilerne på vej hjem der skulle soves. TAK for en herlig weekend. Billedet herover: Frederik i kajak Billedet på side 24: Jens, Mie og Karoline i følgebåd med Mikkel og Emil i baggrunden i 405'er. 25

26 Randers Sejlklubs Pinsekapsejlads 1936 Fra Randers Amtsavis EN VELLYKKET TUR TIL MARIAGER FJORD. Randers Sejlklubs Pinsetur til Mariager blev ogsaa i Aar meget vellykket. Lørdag Aften startede 14 Sejlbaade fra Randers for at deltage i den lange Distancesejlads til Mariager, og medens Vejret i Fjord, var meget stormfuldt 1. Pinsedag saaledes at en Del af Baadene maatte slæbes op ad Mariager Fjord, var Vejrforholdene i Aar mere gunstige. Først paa Morgenstunden truede det med at blive vindstille, men hen paa Formiddagen klarede Vejret op efter en Regnbyge med en frisk Brise fra Vest, og senere paa Dagen tog Brisen til i Styrke, saaledes at der under selv Kapsejladsen om Eftermiddagen maaltes Vindstyrke 8. I selve Distancekapsejladsen gennemførte 11 af de 14 deltagende Baade Turen. De første Baade begyndte at ankomme til Mariager 1. Pinsedags Formiddag ved 10,30 Tiden og ved 12 Tiden var all Baadene inde. Kl. 15 faldt startskuddet til den egentlige Kapsejlads paa Mariager Fjord over Strækningen Mariager Havn Oue Mølle Høllet Mariager for tværs, fra Oue Mølle til Høllet Bidevind, og endelig var der Rumskødssejlads fra Høllet til Mariager Havn. Kapsejladsen, der overværedes af mange interesserede Tilskuere, var forbi ved 17 Tiden. Om Aftenen samledes Randers og 26 Mariager Sejlklubs Medlemmer til Præmieuddeling paa Hotel Postgaarden. Ved et festlig dækket Kaffebord bød Formanden for Mariager Sejlklub, Værkmester Andersen, velkommen og udtalte sin Glæde over det gode Kammeratskab der bestod mellem Medlemmerne i de to Nabobyer Klubber. Randers Sejlklubs Formand, Gørtlermester Nielsen jun. Foretog derefter Præmieuddelingen efter følgende Præmielisten Distancekapsejladsen 1. Pr. Dixi (Johannes Petersen), der vandt Mariager-Pokalen). Sejltiden 8 Timer 34 Min 10 Sek. 2. Pr. Charmaine (Alfred Mikkelsen). Sejltid 8 Timer 34 Min. 10 Sek. 3. Pr. Ester (Alfred Jensen) Sejltid 9 Timer 40 min. 10 Sek. 4. Pr. Pust (Knud Olsen), Sejltid 9 Timer 48. Min. Kapsejladsen paa Mariager Fjord 1. Løb. 1. Pr. Dixi (J. Petersen). 2. Pr. Gerda 2. Løb. 1. Pr. Ester (A. Jensen) 3. Løb 1. Pr. Pust (Knud Olsen) 4. Løb. 1. Pr. Tatra (Uno Jørgensen) 5. Løb 1. Pr. Kaksi (P. Mikkelsen) Den hurtigste Baad var Pust, der erobrede Mariager Havns Vandrepo- Løsning til billederne på side 16: Dato: 20 maj 2003 Hvad: De byggede gangbro foran det nye klubhus.

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

April 30. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

April 30. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 April 30. Årgang. Nr. 1 12 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand:

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

December 27. Årgang. Nr. 4. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 27. Årgang. Nr. 4. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 27. Årgang. Nr. 4 09 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 Tirsdagssejladserne er en af grundpillerne i det gode klubliv vi har i Vikingen. Sejlere fra andre klubber er også meget velkomne

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Oktober 27. Årgang. Nr. 3

Oktober 27. Årgang. Nr. 3 Oktober 27. Årgang. Nr. 3 09 Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer og sponsorer: Kai

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB Referat af Ordinær Generalforsamling Mandag d. 23. februar 2015 Tilstede var 38 medlemmer og der var videregivet 5 fuldmagter. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Den valgte dirigent blev Pia Blyitgen 2. Formanden

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Juli 25. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Juli 25. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 Juli 25. Årgang. Nr. 2 07 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Oktober 28. Årgang. Nr. 3. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Oktober 28. Årgang. Nr. 3. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 Oktober 28. Årgang. Nr. 3 10 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse: Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk BESTYRELSE Formand: Henrik Husum Nielsen 8641

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Juli 27. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Juli 27. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 Juli 27. Årgang. Nr. 2 09 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer og

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere