Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet Sejlsport til tiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden"

Transkript

1 Oktober 29. Årgang. Nr Stiftet 1877 Sejlsport til tiden

2 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ Bestyrelse Formand: Henning Andersen Gørtlervej 52, 8920 Randers NV Kasserer: Bent Schmidt Jensen Middelboevej 1, 8960 Randers SØ Materielindkøb: Thorkild Møller Hansen Ole Uglsøe Christensen Suppleanter: Preben Thøgersen Restaurant Sejlklubben Stig Stephansen Klokkebøjen og hjemmeside Per Christensen Henning Andersen Udvalg Kasserer medlemskontingent: Kai Jensen Havneudvalg: Kasserer: Karl Due Seniorsejlerskolen. Administration: Poul Larsen Bådsmand: Peter Spreckelsen Kapsejladsudvalg: Jørn Hornemann Mobil tlf.: Bent Schmidt Jensen (se under kasserer) Dommere: Ole Byrgensen Svend Nielsen Tursejladsudvalg: Ivan Bødker Kristensen Mobil: Onsdagsklubben: Helle Bjørn Jørn Hornemann Flemming Christiansen Aktivitetsudvalg: Thorkild Møller Hansen Lars Nielsen Flemming Christiansen Klubmåler: Leif Rasmussen Juniorafdelingen Formand: Brian Nonboe Instruktører: Per Sørensen Peter Kops Niels Nielsen Sponsorater Bent Schmidt Jensen Middelboevej 1, 8960 Randers SØ

3 Emne Indholdsfortegnelse Side Yacht Flag. RSK`s yachtflag med Stjerne købes hos: Formanden informarer 4 Indkaldelse til Ordinær generalfrosamling Refreat af generalforsamling Den 27. april Juniorbåde for 50 år siden 12 Fiske og krabbebro 13 Familietur juni Fra arkivet 16 Fra DIG & MIG 17 Invitation tilafriggerfest 18 Klubkalender 19 Kapsejladsresultater Nye redningsveste 22 Fotokonkurrence Grenaa turen Pinsekapsejlads RSK Sponsorer 28 KLAUBBER FLAG KARLSBERGVEJ 59 ASKILDRUP 8940 RANDERS SV TLF Randers Sejlklub s stander. Købes i klublokalet i forbindelse med kapsejladserne onsdag aften. PRIS KR. 50,00 Forsidebilledet: PETRA med Kirsten og Jens sætter kurs ud af Randers Fjord og drager på langtur. Læs om deres spændende tur Nøglekort til klublokale. Henvendelse til: BØRGE KRISTENSEN Tlf Eller: HENNING ANDERSEN Tlf PRIS KR. 25,00 Billedet er taget 03. juli 2011 af redaktøren. 3

4 Formanden informerer. Nu er sejlersæson 2011 ved at være på det sidste for de fleste. Der er sikkert mange, der mener, at det ikke har været det bedste ferievejr i år. Alligevel er vores stander set i flere havne udenfor fjorden. I slutningen af denne måned er de fleste af havnens både igen på land, og snart starter vi vores indendørs aktiviteter. For en gangs skyld er det ikke instruktører, der har været mangel på i Seniorsejlerskolen. Derimod har der det meste af tiden kun været elever til et hold. "Filur" har heller ikke været helt stabil. Midt på sæsonen opstod der problemer med motoren, som ikke umiddelbart kunne løses, og motoren er derfor nu afmonteret og sendt til reparation. For at få afsluttet sæsonen på en pæn og ordentlig måde tøvede Poul Larsen og Henrik Husum ikke med at stille deres både til rådighed for sejlerskolen - det er flot gjort. På kort sigt kunne man mene, at det måske ville være bedst at sætte seniorsejlerskolen på standby. Jeg er dog overbevist om, at det er bedst for klubben at fortsætte sejlerskolens aktiviteter. Der vil derfor til næste sæson blive gjort en ekstra indsats for at få flere elever og dermed flere medlemmer til klubben. Havneanlægget i Udbyhøj lystbådehavn vil allerede inden nytår være etableret. Der etableres i første omgang kun et begrænset antal pladser i den nye havn, Man vil se tiden an, hvad behovet vil være med pladsantal og pladsbredder. Det forventes, at servicebygninger m.v. vil stå klar til næste sejlersæson. Til generalforsamlingen uddeles der som sædvanlig plaketter for de både, der har været længst Nord-Syd-Øst- Vest. For at du kan komme med i betragtning, skal din yderste position og destination i denne sæson sendes til undertegnede senest den 15. oktober. Med venlig hilsen Henning Andersen 4 Informationer via Vi vil gerne for fremtiden kunne informere og påminde om aktiviteter i klubben. Derfor vil vi gerne have opdateret vort medlemskartotek med aktuelle e- mailadresser. Du skal blot sende en til med din e- mailadresse, navn og gerne telefonnummer.

5 Ordinær generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3. Bestyrelsens beretning 4. Beretning fra udvalgene 5. Forslag til vedtægtsændringer. 6. Indkomne forslag. 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår. 8. Valg til bestyrelsen og to suppleanter for denne. 9. Valg af revisor og suppleant for denne. 10.Eventuelt. På valg er Jan H. Nielsen (ønsker ikke genvalg) og Ole Uglsøe Christensen. Vedr. punkt 5. Forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen stiller forslag om, at sløjfe seniormedlemskab og henvise til ordinært medlemskab. Forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt til formanden: Henning Andersen (kontakt se side 2) senest 1 uge før generalforsamlingen. Medlemskontingent for 2011 skal være betalt. Velmødt. Onsdag d. 26 oktober kl Aftenens program: Kl Standernedhaling. Kl Generalforsamling. Klubben er vært med snitter og kaffe som serveres under generalforsamlingen. 5

6 Generalforsamling den 27. april Forslag til dirigent Lars Brøndum - Valgt. 2. Forslag til protokolfører Jan H. Nielsen - Valgt. 3. Bestyrelsens beretning Efter endnu en lang og kold vinter ser det nu ud til at foråret for alvor har meldt sin ankomst. I vinterens løb har der som sædvanlig været afholdt flere arrangementer i klubben. Arrangementerne havde rimelig tilslutning. Helle Bjørn og Flemming Christiansen sørgede som sædvanlig for forplejning. Gudenåen For at beskytte Gudenåen og dens omgivelser har kommunen besluttet, at både der besejler området vest for broerne skal registreres, samt betale et årligt gebyr. Den opgave pålægges den enkelte bådklub. Søsportens fællesudvalg har på sidste møde drøftet denne registreringspligt og blev her enige om, at det er op til den enkelte klub at tage dialog med kommunen desangående. Randers sejlklub har i den forbindelse meddelt kommunen, at der ikke herfra er medlemmer, som besejler Gudenåen. Det har kommunen accepteret, og det betyder derfor, at ingen både / bådejere i RSK er registreret hos kommunen og derfor ikke må besejle Gudenåen. 6 Juniorafdelingen Der har i vinterens løb været afholdt møder om, hvordan ungdomsafdelingen kan arbejde mere selvstændigt og fortsat være et udvalg i Randers Sejlklub. Vi har i den forbindelse bl.a. haft møde med Dansk Sejlunion s ekspert på området - Allan Broch Madsen Vi har herefter haft samtaler om, hvordan Randers Sejlklub kunne blive godkendt som Ungdomsvenlig Sejlklub Vi er kommet godt i gang med dette arbejde som kræver en række forhold indfriet. Ungdomsleder skal deltage i B- møder, når det er aktuelt for ungdomsafdelingen Planlægges aktiviteter kapsejlads, sommerlejr, klubaftner Have en handlingsplan med mål for ungdomsafdelingen Have et godkendt årsbudget Anvende diplomsejlerskolen i ungdomsafdelingen Tilbyde sejladsaktiviteter i sommerferien Have en beskrevet forældrepolitik En beskrevet politik med krav til trænere, uddannelse m.m. Have omklædningsfaciliteter Have adgang til klublokalet Tilbyde vinteraktiviteter De fleste af disse punkter er nu indfriet, og resten arbejdes der på. Det forventes, at vi ved dansk sejlunion kan blive godkendt som Ungdomsvenlig sejlklub ved afslutning af denne sæson.

7 Restaurant Sejlklubben Som bekendt har vi taget afsked med Pia Klitte som restauratør i Sejlklubben. Vi fandt det desværre nødvendigt ved årsskiftet at tage beslutning om at opsige forpagteren Restaurant Sejlklubben ApS ved Pia Klitte. Kontrakten mellem forpagter og sejlklubben gav mulighed for gensidig opsigelse med 6 måneders varsel. Forpagteren blev dermed opsagt pr. 31. august Vi havde håbet og forventet, at forpagteren ville tage sommerens indtægter med. Det skete dog ikke, men forpagteren valgte i stedet at lukke restauranten sidst i marts. Den 4. april overtog klubben nøglerne. Samtidig blev inventarlisten gennemgået, og her var ingen mangler. Vi vil sige Pia Klitte tak for samarbejdet i den forløbne periode og ønsker held og lykke fremover. Det er samtidig os en stor glæde at kunne byde velkommen til Annette og Stig Stephansen som nye forpagtere i Restaurant Sejlklubben. Efter en mindre renovering af køkken og restaurantlokaler åbnede restauranten allerede igen den 21. april og er nu i fuld drift. Rigtig hjertelig velkommen til Annette og Stig. Udbyhøj Lystbådehavn Så kommer der endelig gang i Udbyhøj lystbådehavn Det bliver entreprenør CG Jensen - - der skal stå for byggeriet. CG Jensen har erfaring med havnebyggeri fra stort set hele Danmark og er i øjeblikket ved at færdiggøre moderniseringen af havnene i både Fredericia og Mariager. Der bliver etableret to helt nye ydermoler og 8 broer. På kajen bliver der opført servicebygninger med havnekontor, toilet og badefaciliteter samt miljøstation til både affald og tømning af bådenes septiktanke. Et chipkort giver adgang til vand, strøm og øvrige faciliteter. Vanddybden i havnen bliver mellem 2 og 3,5 meter, hvilket sikrer at både kuttere og eventuelle turbåde til passagerer kan gå ind i havnen. Byggeriet kommer til at foregå i 2 etaper. Først etableres det nye bassin, og omkring september påbegyndes renoveringen den gamle havn. Hele projektet forventes at stå færdigt senest i marts Den årlige leje for en havneplads er endnu ikke fastsat men forventes at blive omkring 190 kr. pr. kvm. Derudover vil der blive tale om et mindre depositum. For en 28 båd vil det betyde en ca. årlig leje på godt 5500 kr. Boels Rev afmærkning Boels Rev afmærkning er desværre blevet inddraget permanent. Problemet har været drøftet i Søsportens fællesudvalg, og på vegne heraf har Thorkil indhentet tilbud på en plastbøje ved Randers havn. Med grundlag i dette tilbud er der indsendt ansøgning til Tryg-fonden i håb om, at der her kan bevilges midler til bøjen. 7

8 DS-Ankerbøjer Flere ankerbøjer er i vinterens løb blevet ødelagt af isen. Randers havn har derfor indkøbt nye til udlægning. I år udlægges dog kun 7 i stedet for de 10 som hidtil. De 5 er som sædvanlig DS-ankerbøjer Dansk Sejlunion Dansk sejlunion vil i starten af maj fremsende standere for uddeling til klubbens medlemmer, der har egen båd. Standeren giver bl.a. ret til at anvende DS-bøjerne. Standeren bør føres under klubstanderen i bagbord side. Seniorsejlerskolen På grund af arbejdssituationen har Henrik Pedersen valgt at stoppe som administrator af seniorsejlerskolen. Poul Larsen har indvilget i at overtage det administrative arbejde i sejlerskolen, og det er vi utrolig glade for. Beretningen vedtaget med applaus. Beretning fra udvalgene Juniorudvalget ved Brian Nonbo. Mht. medlemmer er 2011 startet som sidste år, få er forsvundet men erstattet af nye medlemmer. Udover de ugentlige torsdagssejladser (+mandag for øvede) er der planlagt tre kapsejladser, en sommerlejr samt en forårstur. Juniorerne har fået en ny følgebåd, som skal overnatte i værftet. Det betyder, at der bliver stor behov for mastekranen. Brian håber på forståelse herfor fra de øvrige sejlere. Spørgsmål: Martin Andersen: Hvor mange medlemmer er der i junior afd. Brian: Knap 20. Havneudvalget ved Karl Due. Alle pladser er udlejet. Ventelisten er reduceret til knap 20. Promenadebroen er fornyet. Desværre blev T- broen ikke repareret denne gang; men den er først på listen. El og vand forventes etableret sidst næste uge. Havnen vil re- etablere området omkring mastekranen snarrest. I den nye toiletbygning bliver midterste toilet handicap toilet, der er åbent for offentligheden. De to øvrige rum bliver toilet/ bad reserveret til sejlere og gæstesejlere. Havneudvalget skal administrere salg af nøglekort. Det er muligt, at de nuværende nøglekort ikke kan anvendes pga. jerndøre. Havneudvalget er ved at færdigøre aftale med ny forpagter omkring indkrævning af havnepenge samt salg af nøglekort til toilet. Endelig mindede Karl Due sejlere og forhenværende sejlere om oprydning lørdag 8 dage kl. 10:00 hvor ikke afmærkede varer bliver deponeret. Seniorsejlerskolen ved Poul Larsen. Poul har overtaget administrationen af seniorsejlerskolen fra Henrik for ca. 14 dage siden. Er kommet fornuftigt i gang. Eleverne har hjulpet med at istandsætte Filur. Poul forventer, at tidsplanen overholdes, således opstart bliver iht. Plan. Pt. er der to hold. Poul håber at kunne sige mere til efterårsgeneralforsamlingen. 8

9 Onsdagsklubben ved Jørn Hornemann. Da vi mødes for sjældent gennem vinteren, blev der planlagt aktiviteter første onsdag hver måned. November og december 2010 blev der afholdt banko. Februar var der besøg fra Sejlmager Lars Bo, som fortalte om fremstilling af moderne sejl, trim mm. I februar havde Thorkild ligeledes arrangeret en interessant tur til Falck hvor Steen og stationslederen informerede omkring Falck. Falck er betydelig større end de fleste forventede. En aften underholdt Frank Lavrsen omkring kapsejlsregler samt færdsel til søs. 16. marts var der fuldt hus til mad til søs ved Ivan og Søren. Syng med blev afholdt 6. april. Mange gode arrangementer, hvor Helle og Flemming sikrede forplejning i form af madder og kaffe stort tak til dem. Vi prøver igen næste år og håber at der bliver fyldt op, - det er en god mulighed for at lære hinanden at kende. Kapsejladsudvalget ved Jørn Hornemann Onsdagssejladser starter første onsdag i maj med skippermøde kl. 17:00. Der bliver 7 sejladser før ferien og 7 sejladser efter ferien. Herudover prøves der igen med forårs- og efterårssejlads udfor Udbyhøj. Ivan arrangerer pinsestævne i Bønnerup oktober er der mandetur listen kommer senere. Tursejladsudvalget ved Ivan Kristensen. Der har været to mad til søs arrangementer, begge gange med fuldt hus. God mad takket være kokkene Kjeld Dalmose og Søren Jensen. Ved pinsetur til Bønnerup tændes den store grill, såfremt vejret ikke arter sig går vi inden døre. Der bliver 25 % rabat på havnepengene. Den 18 og 19. juni bliver der familie tur til kanaløen. Mød op til en hyggelig dag med børn og børnebørn. Aktivitetsudvalget ved Thorkild Møller Hansen Der er arrangeret afriggerfest 5. november, kr. 175, - for musik fest og mad. Musikken er bestilt, - vi håber, at kunne genindføre denne tradition. Af planlagte aktiviteter nævntes der: Badevognen som skal flyttes om mellem skur og kistebænken. Skuret skal i den forbindelse afkortes 1 meter. Enkelte vinduer på nordsiden skal males. Der er udarbejdet skitse over havn på kanaløen med manglende pæle. Denne er afleveret til Bjarne Kehlet, Randers Havn for udbedring. Lars Brøndum opfordrede til at spørge Thorkild, hvad der skal hjælpes med, da der altid er igangværende aktiviteter. Medieudvalget ved Per Christensen Mht. kokkebøjen vil der fremover blive læst korrektur ligesom det er vigtigt at deadlines overholdes for at undgå fejl. Per opfordrede til, at der tages rigeligt med billeder til den årlige fotokonkurrence og de bedste sendes med tekst til Per. Bestyrelsen med flere får adgang til klubbens webpage for at sikre større 9

10 adspredelse på denne. Lars Brøndum opfordrede til at medlemmerne kaster et blik på hjemmesiden den ser godt ud og opdateres løbende. 4. Forårsgeneralforsamlingen sløjfes På efterårsgeneralforsamlingen blev bestyrelsen bedt om at gøre tiltag til at forårsgeneralforsamlingen blev sløjfet og erstattet af et medlemsmøde. På mødet fremlægges det af bestyrelsen godkendte regnskab samt gennemgang af klubbens økonomi og kommende investeringer. Derudover vil der være information fra udvalgene. Krævede lovændringer herfor behandles under næste punkt. Ingen imod forslaget vedtaget 5. Revision af klubbens love i forbindelse med pkt 4 Bent gennemgik ændringer til klubbens love og regler. 3. Tilrettes så der kun er en generalforsamling i sidste onsdag i oktober måned. 5. c) Motorbådsudvalg erstattes af Tursejlerudvalg og d) Festudvalg erstattes af Aktivitetsudvalg. På forsiden tilrettes dato for vedtagelse på generalforsamlingen til 27. april Ændringerne vedtaget. Bent oplyser, at den til efterårs generalforsamling vil være en ny version af klubbens love. Herudover oplyste Bent, at Jun/ Jul klokkebøjen fremover udgår således Klokkebøjen fremover kun udkommer 3 gange årligt. Lars Brøndum præciserede, at forårs mødet fremover blot vil være et klubmøde som ikke er omtalt i reglerne. Spørgsmål: Claus Overgaard: Forsvinder aflæggelsen af regnskabet? Lars Brøndum: Ja, det har altid kun været en gennemgang til orientering. 6. Aflæggelse af regnskab Bent Schmidt gennemgik regnskabet, og præciserede at resultatet på godt og ondt er den gamle bestyrelses værk. De enkelte poster blev gennemgået. Herudover blev det oplyst at den nye forpagter for egen regning havde hvidtet lofterne og lagt nyt gulv i bistroen. Dog skal RSK ligge nye gulve i køkkenet, da de nuværende er for glatte. Ligeledes kunne Bent oplyse at forpagtningsafgiften blev sat lidt op. Der var ikke spørgsmål til regnskabet. 7. Indkomne forslag Fra havneudvalget (Karl Due) Jeg er bekendt med at bestyrelsen bakker havneudvalgets arbejde 100% op og iøvrigt forholder sig positivt til de regler havneudvalget udstikker, herunder indbetalinger til eksempelvis vagtordningen. Imidlertid er der opstået en strid havneudvalget imellem, eftersom formanden (John Bjerre) ikke vil foreligge det økonomiske krav havneudvalget har til Fjorden om indbetaling af deres andel af vagtgebyret. Jeg finder at mit arbejde i dette forår med formand John Bjerre og dermed Fjorden er blevet mere end anstrengt og som kasserer umuligt at 10

11 gennemføre. Det er efter min opfattelse nødvendigt at Fjorden og Randers Sejlklub mødes for at fastholde havneudvalgets suverænitet og få Fjorden til at følge det regelsæt der er fastlagt. I modsat fald bør overenskomsten klubberne imellem opsiges og genforhandles. Karl Due Spørgsmål: Per: Hvordan er stemmefordelingen i havneudvalget? Karl Due lige, - dvs. hver båd i Fjorden har 5 stemmer. Ivan Kristensen: Hvor mange både er der i de to foreninger? Karl Due. 100 i RSK og 20 i Fjorden. Vedtaget, at Bestyrelsen skal tage kontakt til Fjordens Bestyrelse og finde løsning sammen med havneudvalget. det er svært at styre Lars Brøndum: Det tager Bestyrelsen op med Seniorsejlerskolens bestyrelse. Afslutning Stor tak til dirigenten for høflig og myndig ledelse af generalforsamlingen. 3 foldigt leve for Randers Sejlklub Ref. JHN Referatet godkendt af Dirigenten: Dato: Lars Brøndum 8. Eventuelt Spørgsmål: Martin Andersen: Opfordrede til at seniorsejlere kunne låne Filur Jørn Hornemann: Det har været kutyme at instruktøren kan låne den, men Spøgelseslyd på sejlbåd. S pørgsmål: I sommer sejlede jeg med en kammerat i hans sejlbåd. Midt ude på havet kunne om natten høre stemmer, der syntes at komme fra masten. Vi var begge to ædru og afslappede. Er der nogen forklaring på fænomenet? S var: De spøgelsesstemmer, I hørte, var fra kortbølgeudsendelser. Bådens mast og rig havde den rette størrelse til at virke som antenne. To metaldele, der rører hinanden, har optrådt som højttaler. Fænomenet kendes også af folk, der bor nær radiosendere. 11

12 JUNIORBÅDE I RANDERS SEJLKLUB FOR 50 ÅR SIDEN Af Ole B. Kristensen En bådannonce i april 2011 i Jyllands- Posten fangede mit øje Juniorbåd, 1947 Euro Det er ikke, fordi jeg som gammel sejler nu vil til at genopfriske glæden ved at sejle juniorbåd og heller ikke den ved første øjekast høje pris, der fik mig til at reagere, men derimod annoncens videre tekst KDY 15 m2 J 125. Fuldstændig renoveret hos bådebygger.. Jamen, J 125 er jo gode gamle Kluk, som sammen med J 129 Polyt for et halvt århundrede siden udgjorde det bedste grundlag for uddannelse af juniorsejlere, som Randers Sejlklub dengang kunne anskaffe. Personligt har jeg altid syntes godt om juniorbåden som konstruktion, og den har da også siden 1928 i udstrakt været anvendt af sejlklubber i Danmark til uddannelse af unge sejlere. Efter at jeg i 1953 havde været elev på sejlklubbens øvelsesbåd Klaus stod kun een ting i hovedet på mig: Jeg ville være bådejer. Efter et par års målbevidst opsparing kiggede jeg efter bådannoncer og fandt også en juniorbåd men prisen på kr (så vidt jeg husker) var desværre for høj for min lærlingeløn. Jeg måtte nøjes med en 18 fods kragejolle, der kostede den formidable sum af kr og som tømte min sparebøsse! 12

13 Tilbudet på juniorbåden gav jeg imidlertid videre til sejlklubbens daværende juniorleder, Mogens Boe Nielsen, og den pågældende båd, J 93 blev derefter faktisk købt af Randers Sejlklub og passende døbt Lille Klaus. Med en del piger i juniorafdelingen blev det aktuelt også at anskaffe en båd til dem, og J 18 Søs blev derpå sejlklubbens næste juniorbåd. Stor udnyttelse af disse både medførte naturligt ønske om nyere og bedre bådmateriel, og dermed banedes vejen for anskaffelse af henholdsvis J 125 Kluk og J 129 Polyt. Uden at kende datidens priser på juniorbåde tør jeg godt postulere, at priserne dengang i kroner lå betydeligt under ovennævnte beløb i euro! Men alligevel kan J 125 godt være prisen værd tænk på, hvor megen sejlglæde, man kan have af sådan en båd! Børnenes fiske- og krabbebro på Kanaløen Børnenes fiske- og krabbebro på Kanaløen blev færdig 07. maj 2011 med adgangstrappe og flere flydetønder. Der manglede blot at gøre området krabbevenligt med sten og lignende, så der bliver noget at fiske efter. Opfordring til alle børn: Tag mor, far, bedsteforældre og oldeforældre med, så vi kan få en hyggelig weekend med alt hvad vi kan finde på at lave sammen. Som man kan se på billedet, er broen vægtprøvet. 13

14 Familietur til Kanaløen juni 2011 Af Kirsten V. & Lars B. Nielsen (PJAT) Den planlagte familietur til Kanaløen med børn og børnebørn d juni havde ikke den helt store tilslutning. Om det var p.g.a. det lidt dårlige vejr ( regnvejr ) eller forglemmelse, er ikke nemt at vide. De 2 deltagende både Pjat og Nocturne kunne dog mønstre i alt 16 personer. Der var 6 børnebørn, 6 børn og 4 af de gamle. Slap A fra Dronningborg suplerede med 2 af den sidst nævnte kategori. Ved hjælp af 2 medbragte pavilioner, snobrødsdejg i stor mængde, Ivans brænde og store fakler, fik de fremmødte en god weekend med grillmad og hygge trods det lidt kedelige vejr. Den nye krabbebro blev flittigt benyttet af de yngste i reglementeret udrustning: regntøj og redningsvest. Det viste sig dog, at gummistøvlerne til tider var lige korte nok. Se evt. flere billeder og andet på Kirsten og Lars s hjemmeside under sejlsport Web: kirsten-lars 14

15 15

16 Fra arkivet hvad lavede de og hvornår? Gæt engang og se løsningen på en side efter denne. 16

17 Fra DIG & MIG. Annonce. Vinteren er svær at komme igennem, bådene på land osv. Lad os mødes til et slag kort,balut eller hvad vi har lyst til. Glæd dig selv og andre. I KLUBHUSET, første gang torsdag d. 13 okt. kl. 13, ALLE er velkomne. Sejlerhilsen. DIG og MIG. KANALØEN... et farligt sted!!! Børge og Ole efter hårdt arbejde med frokosten på Kanaløen. Kl. er nu 14,23. Tekst og foto: Per Gaardsøe 17

18 Randers Sejlklub 18

19 Klubkalender Oktober 01 kl Kapsejlere Afslutningssejlads kl ? Mænd Mandetur 26 kl Alle Standernedhal. /Generalforsam. November 05 kl Alle AFRIGGERFEST. 08 kl Bestyrelsen Bestyrelsesmøde. 22 KL Bestyr./ Udvalg Kalendermøde. December 6 kl Bestyrelsen Bestyrelsesmøde 7 Kl Alle BANKO 31 kl Medlemmerne Gløgg og æbleskiver! Restaurant Sejlklubben Klubbens nye forpagtere, Annette og Stig Stephansen har nu haft roret i Restaurant Sejlklubben i 6 måneder. Det blev en hurtig opstart efter klubbens tidligere Restauratør med oprydning og rengøring og efterfølgende ny-installationer i køkkenet, maling på vægge og loft, samt nyt gulv i den gamle del af restaurationen. Og meget, meget mere. Senest har Stig Stephansen investeret i en overdækning af terrassen med et rigtig godt og effektivt resultat for både sejlere og Restaurationens gæster. Besøg klubbens Restaurant som er smukt istandsat med hygge og venlig betjening samt et spisekort sammensat med retter frembragt af 1. klasses produkter og til fornuftige priser. Støt Sejlklubben og besøg Restaurant sejlklubben og få en god oplevelse. Tlf Tlf www. Stephansenshotel.dk God fornøjelse! 19

20 Aften - Kapsejladsresultater Så har vi resultatet af aftensejladserne Der var 7 både tilmeldt i foråret, og de alle været aktive i løbet af sommeren. Det har vejrmæssigt været meget blæsende og regnfuldt, hvorfor vi har aflyst 2 af sejladserne. Men vi har hygget os både under sejladserne og ikke mindst efter matchen i klubhuset med brød kaffe og en enkelt Øl.Aftenens vinderbåd får som extra præmie øl til skipper + mandskab. Sct.Hans aften og ved sidste aftensejlads blev der serveret pølser m/ brød. I den forbindelse en stor tak til Flemming og Helle for deres indsats. Kapsejladsudvalget vil benytte lejligheden til at opfordre klubmedlemmer til at komme i klublokalet disse onsdag skriv jer på listen og få et par stykker brød, kaffe eller øl og deltag i klublivet. Kapsejladsudvalget BÅDNAVN 04- maj 11- maj 18- maj 25- maj 08- jun 15- jun 22- jun OLIVIA DINO NEMO LADY L HURTIG CARLOS ECHO BOTTOM UP BÅDNAVN aug 17- aug 24- aug 14- sep 21- sep SUM 10 PLACE- BEDSTE RING SEJLAD- SER 2011 OLIVIA DINO NEMO LADY L HURTIG CARLOS ECHO BOTTOM UP

21 Sponsor annonce. 21

22 UNGDOM: Sikkerhed til søs sikret med nye veste. Juniorafdelingen søgte i foråret Trygfonden om midler til indkøb af nye sikkerhedsveste til juniorsejlerne. Og her i efteråret har vi så fået positiv tilkendegivelse fra Trygfonden, at de meget gerne vil støtte Randers Sejlklub med 10 nye sikkerhedsveste til en værdi af mere end 5000kr. Juniorafdelingen har den regel, at alle juniorer på havnen har sikkerhedsvest på, uanset om de sejler eller spiller bold. Og eftersom nogle af juniorerne voksede ud af klubbens veste var nye tiltrængt. Så nu kan der tilbydes veste til alle i alle størrelser. SÅ BRUG DEM. 22 Samtidig fik instruktørerne 2 oppustelige sikkerhedsveste, som vi er meget glade for. Selvfølgelig har instruktører også sikkerhedsveste på til søs. Og vi ser gerne, at også forældre og søskende på havnen også bruger veste. Der er veste i kistebænken til Jer. Tak til Trygfonden for nye sikkerhedsveste. Billedet viser juniorer og instruktører med de nye veste fra Trygfonden.

23 "Så er det nemmere at forstå, hvorfor Thorkil var så træt, da vi var i Grebbestad i Sverige - han havde en bod at passe, som det fremgår af billedet" Tekst og foto: Hanne Skaaning Skipperen på BIFROST mener, at det kan diskuteres, om det er bizart eller sjovt at anbringe et barn ombord på den måde! Tekst og foto: Søren Jensen F O T O K O N K U R R E N C E

24 UNGDOM: Grenaa turen Når en tradition er god, behøves man ikke lave om på den. Og i juniorafdelingen har det de sidste par år været en tradition at tage på sommer -weekend lejr til Grenå. Grenå tilbyder fine faciliteter med gode sejlforhold og hyggelig samvær. Lørdag d. 13/8 mødtes 8 juniorsejlere kl. 8 i klubben for at pakke joller på trailere inden kursen blev sat mod Grenå. I år havde vi 405 er, Zoom8 og Tera-joller med til Grenå. 3 biler med 3 trailere, så tager RSK på tur. Vejret var fint, 6m/s vind fra øst. Vi skal ud og mærke saltvand og skumsprøjt. For fladvandssejlere er det nok lidt skræmmende at skulle ud gennem havnehullet og ud i de store bølger på havet, men alle kom ud af havnen og havde det rigtig sjovt i de 1½-2 meter høje bølger vi sejlede i. Det kostede nogle ture i vandet, men alle havde det supersjovt. De høje bølger kostede godt nok en knækket top-mast, men vi lånte os igennem dagen af Grenå-sejlerne, så alle kunne sejle. 24

25 Igen i år havde Grenå lånt en aktivitets trailer fra DS med kajakker og surfere. Og igen var disse nye ting meget interessante for vores juniorer. Nogle prøvede lidt surfer, mens andre padlede i kajakker og badede fra disse. Mellem sejladser, sjov og spas, sørgede Marianne Yde igen for super forplejning. Her var der altid lidt at komme i munden til at stille sulten eller fjerne saltvandssmagen i munden. Søndagen foregik på samme vis. Sejladser, sjov og leg. Efter frokosten og lidt baden, skulle der pakkes sammen igen. Der var ikke meget snak i bilerne på vej hjem der skulle soves. TAK for en herlig weekend. Billedet herover: Frederik i kajak Billedet på side 24: Jens, Mie og Karoline i følgebåd med Mikkel og Emil i baggrunden i 405'er. 25

26 Randers Sejlklubs Pinsekapsejlads 1936 Fra Randers Amtsavis EN VELLYKKET TUR TIL MARIAGER FJORD. Randers Sejlklubs Pinsetur til Mariager blev ogsaa i Aar meget vellykket. Lørdag Aften startede 14 Sejlbaade fra Randers for at deltage i den lange Distancesejlads til Mariager, og medens Vejret i Fjord, var meget stormfuldt 1. Pinsedag saaledes at en Del af Baadene maatte slæbes op ad Mariager Fjord, var Vejrforholdene i Aar mere gunstige. Først paa Morgenstunden truede det med at blive vindstille, men hen paa Formiddagen klarede Vejret op efter en Regnbyge med en frisk Brise fra Vest, og senere paa Dagen tog Brisen til i Styrke, saaledes at der under selv Kapsejladsen om Eftermiddagen maaltes Vindstyrke 8. I selve Distancekapsejladsen gennemførte 11 af de 14 deltagende Baade Turen. De første Baade begyndte at ankomme til Mariager 1. Pinsedags Formiddag ved 10,30 Tiden og ved 12 Tiden var all Baadene inde. Kl. 15 faldt startskuddet til den egentlige Kapsejlads paa Mariager Fjord over Strækningen Mariager Havn Oue Mølle Høllet Mariager for tværs, fra Oue Mølle til Høllet Bidevind, og endelig var der Rumskødssejlads fra Høllet til Mariager Havn. Kapsejladsen, der overværedes af mange interesserede Tilskuere, var forbi ved 17 Tiden. Om Aftenen samledes Randers og 26 Mariager Sejlklubs Medlemmer til Præmieuddeling paa Hotel Postgaarden. Ved et festlig dækket Kaffebord bød Formanden for Mariager Sejlklub, Værkmester Andersen, velkommen og udtalte sin Glæde over det gode Kammeratskab der bestod mellem Medlemmerne i de to Nabobyer Klubber. Randers Sejlklubs Formand, Gørtlermester Nielsen jun. Foretog derefter Præmieuddelingen efter følgende Præmielisten Distancekapsejladsen 1. Pr. Dixi (Johannes Petersen), der vandt Mariager-Pokalen). Sejltiden 8 Timer 34 Min 10 Sek. 2. Pr. Charmaine (Alfred Mikkelsen). Sejltid 8 Timer 34 Min. 10 Sek. 3. Pr. Ester (Alfred Jensen) Sejltid 9 Timer 40 min. 10 Sek. 4. Pr. Pust (Knud Olsen), Sejltid 9 Timer 48. Min. Kapsejladsen paa Mariager Fjord 1. Løb. 1. Pr. Dixi (J. Petersen). 2. Pr. Gerda 2. Løb. 1. Pr. Ester (A. Jensen) 3. Løb 1. Pr. Pust (Knud Olsen) 4. Løb. 1. Pr. Tatra (Uno Jørgensen) 5. Løb 1. Pr. Kaksi (P. Mikkelsen) Den hurtigste Baad var Pust, der erobrede Mariager Havns Vandrepo- Løsning til billederne på side 16: Dato: 20 maj 2003 Hvad: De byggede gangbro foran det nye klubhus.

Randers Sejlklub Stiftet 1877

Randers Sejlklub Stiftet 1877 Referat fra den. 28 okt. 2015 1. Forslag til dirigent Henrik Husum - valgt 2. Forslag til protokolfører Poul Larsen - valgt 3. Bestyrelsens beretning Indkaldelse til årets generalforsamling er i år foregået

Læs mere

Oktober 31. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Oktober 31. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 Oktober 31. Årgang. Nr. 2 13 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

April 30. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

April 30. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 April 30. Årgang. Nr. 1 12 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand:

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017 Program for sommerlejren i Sønderborg Yacht Club 23. til 26. juni, 2017 Velkomst På vegne af Sønderborg Yacht Clubs junior afdeling vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til sommerlejeren for sejlere

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat møde d. 16. november kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat møde d. 16. november kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d. 13. november 2015 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat møde d. 16. november kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige o Intet nyt 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året.

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året. Efterårsgeneralforsamlingen 2010 Dagsorden efter lovene: 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. Ingen er indkommet

2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. Ingen er indkommet Efterårsgeneralforsamling 2011 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning for sæsonen. 4) Kassereren

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Juni 28. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Juni 28. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 Juni 28. Årgang. Nr. 2 10 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse: Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk BESTYRELSE Formand: Henrik Husum Nielsen 8641

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

August 2014 10.årgang nr.2

August 2014 10.årgang nr.2 August 2014 10.årgang nr.2 Fra generalforsamlingen den 5.april 2014 Støtte/fonde Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014 Fonde og anden

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

1. Formål Klubbens formål er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kammeratligt sammenhold mellem medlemmerne.

1. Formål Klubbens formål er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kammeratligt sammenhold mellem medlemmerne. Randers Sejlklub Stiftet 24. juni 1877 LOVE Vedtaget på generalforsamlingen 29. oktober 2014. 1. Formål Klubbens formål er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kammeratligt sammenhold mellem

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere