Maj 2012 Nr.4 /36.årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2012 Nr.4 /36.årgang"

Transkript

1 Maj 2012 Nr.4 /36.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken 3 Familiedag i Svenstrup 5 Referat Svenstrup Vandværk 6 Åbent hus på Vandværket 6 Nyt fra E`Svenstruplaug 7 Ref. Svenstrup Forsamlingshus 8 Ref. Støtteforeningen 9 Ref. E`SvenstruPPe 10 Nyt fra Svenstrup Friskole 12 Nyt fra SUF 13 Stevning Musikfestival 14 Annoncer 15 SUF Kontakten 16 Aktivitetskalender 18 Indlevering til næste nr.... senest den 20. Maj til... Dorthe Hoffland Tlf.: Denne udgave er lavet af: Gert Wonsyld

2 Kommentar HURRA så blev der endelig sat et punktum for at Svenstrup får sin Friskole, eller kommer der flere stopklodser??? men det var dejligt at opleve, at da det endelig gjaldt, stod Svenstrupperne og forældrekredsen sammen og fik rejst midlerne så det finansielle ikke skulle være en hindring for skolen. Tillykke med det. Når man læser dette nr. af E`SvenstruPPe kan man se at marts mdr. var præget af en del generalforsamlinger. I referaterne kan man læse at det står godt til med foreningslivet i Svenstrup. Man fik valgt de personer der skulle til, så aktiviteterne kører endnu et år. Weekenden den 2-3 juni skal alle mand af huse. Da er der rigtig gang i området. Man kan starte i Svenstrup på Vandværket fra kl med at se hvor vort vand kommer fra og ønske Vandværket tillykke med de 100 År samt nyde en pølse, Kl 14,30 kan man fortsætter på Sportspladsen ved skolen med Leg og Spil for alle, kl. 17,30 er der så dækket op til fællesspisning i teltet på ringriderpladsen. Hvis man er til musik har Stevning Musikfestival i Kulturhuset fra kl så der er noget for alle. Søndag d. 3 juni afholder Svenstrup så sin årlige ringriderfest med forhåbentligt fint vejr og mange ryttere der dyster om kongetitlen. Gert Wonsyld Husk du kan læse E`SvenstruPPe på vor hjemmeside der er alle billederne i farve. Redaktion Lasse Andersen Gert Wonsyld Kontaktudvalg Brandværn Anker Thy E Svenstruplaug Agnes Nielsen E -Si- Skå Ole Ras mussen Folkedansere Ib.Jensen Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling Margit Wandahl Nørreskovskolen, Guderup afdeling Ejvind Bojsen Hjortspring Børnehus Ketty Jørgensen Jagtforeningen Hans Jakob Møller KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe Carsten Davidsen Lokalhistorisk Forening Jørgen Valentin Menighedsrådet Asta Broesby-Olsen Riecks Arkæologiske samling Anni Thy Ringriderforening Dorthe Johansen Skolebestyrelsen Henrik Christensen Skytteforeningen Torsten Larsen Svenstrup Cykelklub Ole Tagesen Svenstrup Vandværk Gert Johansen Trævlerne Jonny Mathiesen Ungdomsforeningen Karin Frost Jensen Tekst & layout: Dorthe Hoffland, Eva Tagesen Gert Wonsyld Trykning Lasse Andersen John Dahl. Distribution Peter Møller Udbringning Elever fra Hjortspringskolen Svenstrup Hjemmeside Maj 2012 Side 2 af 18 E SvenstruPPe

3 Nyt fra Kirken Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn maj - juli 2012: Torsdag d. 17. maj Kristi Himmelfarts dag kl Musikgudstjeneste Mandag d. 28. maj kl Udflugtsgudstjeneste til Nygård i Nørreskoven med deltagelse af jazzorkestret Saxappeal og med hav og himmel som altertavle. En traditionsrig dag, hvor jazztoner og natur fører os lige i armene på taknemmeligheden. Husk skovturs-kurven til en hyggelig frokost i det grønne med et par ekstra jazztoner efter gudstjenesten. Søndag d. 24. juni kl SOMMERAFTENSGUDSTJENESTE Hen over sommeren vil vi øge antallet af aftensgudstjenester. Her vil vi fejre de lyse sommeraftener med en kort og let gudstjeneste, der er præget af Højskolesangbogens sommersange, sommerdigte og jazzede musik-indslag. Prædikenen over dagens evangelium vil være kort og billedrig, og det hele vil ikke tage længere, end at man kan holde grillen varm. En rigtig sommerlig oplevelse i et genkendeligt gudstjenesteforløb. Fredag d. 29. Juni kl En Sommeraften i Præstegårdshaven Som sidste år inviteres hele sognet og dets venner til en hyggelig grill-aften i Svenstrups smørhul af en præstegård med park og skov se nærmere i kommende flyveseddel. Dåbslørdage Lørdag den 2. juni er der fortsat mulighed for få sit barn døbt ved en særlig lørdagsgudstjeneste. Der henvises i øvrigt til søndagsgudstjenesterne. Evangelisk kvarter Et evangelisk kvarter kan vare fra et splitsekund til en evighed. Det er både et sted og et tidsrum: et kvarter et sted, hvor man kan bo - og en stund - et frikvarter. - et evangelisk kvarter: Jesus sagde til dem: Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Johannes-evangeliet kap. 8, Maj 2012 Side 3 af 18 E SvenstruPPe

4 Tak, kære Gud, fordi du har dannet os i vores mors liv med et hjerte, der kan se dit lys. Tak, Menneskesøn, Jesus Kristus, fordi du har lært os at se, at dette lys, lyser fra ethvert menneskes ansigt. Vi takker dig af hjertet, du gode Helligånd, at du har gjort os virkeligt frie frie fra al anden rigdom, end den, du har lagt i vores hjerte: at se dit lys, på et andet menneskes ansigt! Bo Scharff, sognepræsten Stilhed, lystænding og fyraftensfred i kirken på hverdage Hver mandag er der mandagsstilhed kl Om torsdagen kl. 17 er der lystænding og forbøn Tirsdag i lige uger kl holder vi FYRAFTENSFRED et møde i kirkens kor, hvor evangeliets budskab om fred formidles af lyd fra menneskestemmer. Dåb Den 6. maj: Anna Rye Hansen Døde Den 18. marts: Else Elisabeth Bonde Viede Ingen Kirkebil Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ellers har svært ved at komme i kirke. Kirkegården Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården og på telefon og mobil Kirkens hjemmeside På: finder man alle relevante oplysninger om kirken, menighedsrådet, gudstjenestetider, møder osv. Her kan du tillige hente dig en relevant prædiken eller en lille meditativ bøn til inspiration. Sognepræst Bo Scharff Der er altid mulighed for at træffe sognepræsten enten ved at henvende sig på præstegårdens kontor (sydindgang) eller ved at træffe aftale over telefonen - dog undtagen mandag. Det er som regel også muligt at træffe præsten i forbindelse med en lille gudstjeneste i kirken de fleste torsdage kl Tlf.: Menighedsrådet Der holdes ordinære møder: 17. april; 15. maj inkl. offentligt budgetmøde; samt 19. juni Der er tale om den 3. tirsdag i måneden. Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved præstegården. Menighedsrådets møder er offentlige, og alle interesserede er velkomne. Referater fra menighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens våbenhus. Menighedsrådets medlemmer er: Asta Broesby-Olsen (formand og kontaktperson), Thomas Damgaard (næstformand, sekretær og kirkeværge), Bente Purup (kasserer i rådet), Mona Boysen, Ruth Good, Klaus Nørrelykke; Bo Scharff (præst, født medlem). Uden for rådet: Torben Nielsen/Maja Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen (kasserer). Bygningskyndig: Hans Jensen. Maj 2012 Side 4 af 18 E SvenstruPPe

5 Familiedag i Svenstrup Lørdag d. 2 juni fra kl Kom og vær med til en dejlig familieeftermiddag i Svenstrup Hvor vi slutter af med fællesspisning Vi starter Kl med Leg & Spil for alle på boldbanerne ved skolen. Eftermiddagen er lagt an på at der sættes hold og det hold der har fået flest point bliver kåret som årets sejeste hold i Svenstrup. Der er: Dart-kroket-kongespil-petanque-støvlekasthinke-gåpå stylter-flødeboldekast. kaffe / kage samt vand nydes imellem spillene kl er der dækket op til en festlig fællesspisning. Husk at bestille madbilletter. Billetter koster 55 kr. for voksne og 25 kr. for børn Menu: Ringriderpølse, kyllingefilet, spidskålssalat, kartoffelsalat, mixed salat og is til dessert. Billetter købes og afhentes hos.: Hanne Græns tlf Mia Bendorff tlf Ugebjergtoften 7 Ugebjergvej26 Billetter bestilles og afhentes senest d. 25 maj Pris 55 kr. voksne, 25 kr. børn E`Svenstruplaug Maj 2012 Side 5 af 18 E SvenstruPPe

6 Svenstrup Vandværk Svenstrup vandværk har afholdt generalforsamlingen d.15/ mand mødte op, tak for det fine fremmøde. Formandens beretning: Der er i år afholdt 3 bestyrelsesmøder og et revisionsmøde. 3 mand har været til møde i Sønderborg vandråd (sammenslutning af vandværker i Sønderborg kommune). Jørgen og Gert har endvidere været til 3 møde om indsatsplaner i forbindelse med beskyttelse af drikkevand. 3 mand var til åbent hus på Oksbøl vandværk i forbindelse med opførelse af helt nyt vandværk. Vi har haft tre brud på privat grund, samt et brud hvor vandværket har betalt, yderligere er 4 vandure sprunget. Der er i årets løb sat 2 målebrønde. Det var især i forbindelse med den hårde frost at der skete vandbrud. Der er skiftet en defekt stophane, og en spindel. Fremover vil alle husstande der ikke har en målebrønd i skel, få sat en målebrønd i skel i forbindelse med brud eller anden ledningsarbejde. Der er taget vandprøver til drikkevandskontrol 4 gange. Alle resultater er tilfredsstillende, et par enkelte værdier (ammonium og nitart) har ligget lidt for højt, men ved næste kontrol har de været ok. På vandværket er der renset iltningsbakker 2 gange. Rørene fra iltningstårn til skyllekar er blevet spulet. I boring 1 er der kommet nye rør og hane pga. utæthed. I 2011 pumpede værket 54500m 3 vand ud til forbrugerne, og fik penge ind for 51532m 3, hvilket giver et spild på 5,5%. Regnskab: Der har heldigvis ikke været så mange ledningsbrud i år, hvilket betyder at der er et overskud på kr. Egenkapitalen på 31/ er herefter ,-kr. I juni måned har vandværket 100års jubilæum. I den anledning holdes Åbent hus lørdag d. 2 juni fra kl på vandværket. Kom forbi og se hvor dit vand kommer fra. Der serveres pølser, øl og vand. På bestyrelsen vegne Gert Johansen Maj 2012 Side 6 af 18 E SvenstruPPe

7 E Svenstruplaug Nyhedsbrev Hej så er tiden kommet til opsætning af badebroer og i den forbindelse har Lauget brug for hjælp. TIRSDAG D. 5. juni kl. 16 nede ved Karlsminde til Opsætningen af badebro i Karlsminde og derefter ved Himmark og. Info fra E `Svenstruplaug! Hvad laver lauget og hvad arbejder vi med i øjeblikket!! * Der ønskes borde og bænke opsat på det grønne areal ved Himmark / Nordborgvej, så man kan tage en pause på cykelturen og måske spise madpakken i det fri. *Der arbejdes også på at få infotavler samt borde og bænke opsat ved p-pladsen overfor forsamlingshuset. Infotavlerne skal bruges til at oplyse om arrangementer i foreningerne, bliver vi ikke færdige med opsætningen tager vi torsdag d. 7 med. Har du lyst til at hjælpe kommer du ned til Karlsminde. Lauget giver lidt mad til alle jer der kommer og hjælper Vi ses tirsdag d. 5. juni kl. 16. E`Svenstruplaug er osv. Der vil også være en del hvor alle kan sætte info op, dog ikke annoncer. *Badebroerne skal sættes op, det sker i juni måned. Nærmere dato oplyses i E Svenstrupper. Lauget vil være vært ved en pølse / vand til alle hjælperne. * Så skal der planlægges lørdagsfest i forbindelse med ringridningen, som vi plejer med Spisning. Der vil igen i år være et arrangement inden spisningen. Nærmere følger senere. Hilsen E `Svenstrup laug k o n t a k t Maj 2012 Side 7 af 18 E SvenstruPPe

8 Svenstrup Forsamlingshus Generalforsamling på Svenstrup Forsamlingshus d. 27 marts 2012 Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Valg af referent Formandens beretning Beretning ved regnskabsfører Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Valg af suppleant Eventuelt Valg af dirigent: Ole Rasmussen blev forslået og modtog valg Valg af referent: Anne Marie Duus blev forslået og modtog valg Formandens beretning: ved Anne Marie Duus Der blev afholdt generalforsamling d. 30 marts 2011 og derudover har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder sammen med støtteforeningen. Der blev afholdt den årlige arbejdsdag hvor der blev gjort rent og forskellige mangler er blevet udbedret. Støtteforeningen har igen lavet forskellige arrangementer der har ført til at Forsamlingshuset har fået tilført penge, så vi stadig overlever. Den 22. september blev Svenstrup forsamlingshus og Als landskendte med Jan Gintbergs udsendelse Udkants Danmark, hvor forsamlingshuset dannede rammen om tv optagelserne, der var totalt udsolgt og mit indtryk var, at det var en succes. Vi har i samarbejde med Kultur Fokus, der har arbejdet på forsamlingshusenes fremme, haft mulighed for at indkøbe musikevents, men vi må desværre indrømme at de ikke har været den succes vi håbede på. Vi har fået udført meget arbejde på huset så det i dag står i den fine stand det er. Vi har blandt andet fået de sidste vinduer sat i og et nyt indgangsparti. Det ser rigtig flot ud, og at det har kunnet lade sig gøre skyldes blandt andet fond midler. Vi havde mange udlejninger af huset i 2011 og håber der kommer lige så mange til i Til sidst vil jeg takke alle for det arbejde der er blevet lagt i de aktiviteter og arrangementer der har været, tak til alle frivillige i både bestyrelsen og støtteforeningen, uden dem var der ingen Forsamlingshus. Beretning ved regnskabsfører Gert Wonsyld: Gert gennemgår regnskabet og må konkludere at vi har et underskud på ,95 kr. Regnskabet er godkendt af revisorerne og generalforsamlingen godkender det. Gert vil undersøge om huset kan blive forsikret billigere andet steds. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg: Karsten Voigt bliver forslået modtager valg Arne Pedersen bliver forslået modtager valg Valg af revisor: På valg Arne Buch modtager ikke genvalg forslået: Ingolf Henningsen modtager valg Valg af suppleant: Ingen forslag ingen valg Bestyrelsen består af: Gert Wonsyld Karsten Voigt Arne Pedersen C.C. Schink Anne Marie Duus Revisorer: Ingolf Henningsen Ole Rasmussen Suppleant: Aase Henningsen Eventuelt: Gert W: fortæller om forsamlingshusets 100 års jubilæum det var velbesøgt med pers. Det gav i alt kr. i gaver. Bestyrelsen overrækker en afskedsgave til Arne Buch med tak for hans indsats Huset har søgt Sydbanks fond om ,00 kr. i anledning af jubilæet. Anne Marie Duus takker ordstyrer og de fremmødte for deltagelsen i forsamlingshusets generalforsamling og der gøres klar til Støtteforeningens generalforsamling. Maj 2012 Side 8 af 18 E SvenstruPPe

9 Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening Generalforsamling afholdt d.27. marts Formanden bød de fremmødte velkommen. 1. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, Ole Rasmussen blev foreslået og valgt. 2. Bestyrelsens beretning for år 2011 ved: Lasse Andersen Foreningen er stiftet år For støtteforeningen har året 2011 igen været et meget aktivt år. Vi har i årets løb medvirket ved 14 arrangementer. Alle disse arrangementer har givet et godt overskud. Siden forsamlingshuset blev et nøglehus har lejeindtægten ikke givet overskud, så det er en nødvendigt at der skaffes indtægt på anden måde. Årets høstfest blev afholdt d. 17. september. Der deltog 65 personer. Det var 11 personer mere end sidste år. Støtteforeningen har i årets løb stået for forskellige vedligeholdelsesaktiviteter af forsamlingshuset, som bl.a. har været reparation og maling af væggene i den store sal. Vinduet bag kølerummet er muret til. Tilskuddet fra LAG er brugt. Jeg vil hermed sige jer tak for det arbejder i har udført, uden den støtte ville huset ikke have den standard som det har. Udendørs arealerne er rengjort og vedligeholdt løbende gennem året. Den årlige arbejdsdag med diverse vedligeholdelses opgaver og rengøring, blev afholdt onsdag d.15. juni, igen med stort fremmøde. Dagen startede traditionen tro med morgenkaffe og sluttede med aftensmad. Støtteforeningens indtægter er på ,48 kr. driftsudgifterne er ,87 kr. Årets driftsoverskud er på ,61 kr. Forsamlingshuset har fået ,00 kr. som rente og afdragsfrit lån. Støtteforeningen har passiver for ,00 som rente og afdragsfrie lån i Svenstrup Forsamlingshus. Det er E SI-skå s 10. sæson, de kan samle personer hver torsdag i vinterhalvåret til mange forskellige arrangementer. Igen i år har der været afholdt en række foredrag i samarbejde med Menighedsrådet og Lokalhistorisk Forening. Regnskabet bliver revideret af klubmedlemmerne. Jeg vil hermed rette en tak til støtteforeningens medlemmer for de mange frivillige timer i har brugt, for at vi her i Svenstrup har et forsamlingshus der er indbydende og brugbart. Jeg vil takke vores leverandører, tak til forsamlingshusets bestyrelse og bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i det forløbende år. Jeg vil slutte beretningen med ønske om en god fremtid for Svenstrup Forsamlingshus. Det er E SI-skå s 10. sæson, de kan samle personer hver torsdag i vinterhalvåret til mange forskellige arrangementer. Igen i år har der været afholdt en række foredrag i samarbejde med Menighedsrådet og Lokalhistorisk Forening. Regnskabet bliver revideret af klubmedlemmerne. 3. Regnskabsberetning ved: Arne Buch. Støtteforeningens indtægter er på ,48 kr. udgifter er ,77kr. Forsamlingshuset har fået ,00 kr. som rente og afdragsfrit lån. Årets overskud er herefter på ,29 kr. Saldo bank ,27 kr. Saldo bank ,25 kr. Kassebeholdning 1004,00 kr. Regnskabet er revideret og godkendt 4. Ingen forslag. 5. Valg Maj 2012 Side 9 af 18 E SvenstruPPe

10 På valg til bestyrelsen var: Lasse Andersen, genvalg Viggo Brodersen, genvalg. John Jacobsen, genvalg. Ranghild Knudsen, nyvalgt kasserer. Arne Buch, nyvalgt bestyrelsesmedl. 6. Valg af suppleant: Lautids Pedersen, genvalg. 7. Valg af revisor: Helmuth Buus genvalg. 8. Eventuelt: Dato for den årlige arbejdsdag blev drøftet, datoen blev fastlagt til onsdag d. 13. juni Der er indkøbt materialer til renovering af scenen og til udskiftning af tagrender. Der vil blive brug for arbejdskraft til at udføre disse opgaver. Formanden takkede Arne for hans mange år som kasserer for foreningen, og bød Ranghild velkommen som ny kasserer. Formanden takkede Ole Rasmussen for god ledelse af generalforsamlingen. Aftenen sluttede med kaffebord og hyggeligt samvær. Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: Formand Lasse Andersen Kasserer Ranghild Knudsen Bestyrelses medlemmer: John Jacobsen Viggo Brodersen Arne Buch. Suppleanter: Ejvind Volf Laurids Pedersen Revisorer: Helmuth Buss Jytte Brock På bestyrelsens vegne Lasse Andersen. Andelsselskabet E SvenstruPPe Generalforsamling d.29.marts afholdt Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Eva Tagesen blev valgt. 2. Sidste års protokol v Lissie Wonsyld. Protokollen blev godkendt. 3. Formandens beretning v. Lasse Andersen. E SvenstruPPe s 35.årgang, bladet er udkommet planmæssigt 10 gange i årets løb. Samarbejdet med skolen omkring kopimaskinen, fungere stadig godt. Maskinen er en Ricoh Aficio MP4000. Der har ikke været nogen problemer med maskinen. Den årlige indsamling af bidrag fra læserkredsen blev på 8965,00kr. det er 1612,50kr.mindre end sidste år. Årets regnskab viser et underskud på ,56 kr. Årsagen til det store underskud er indbetaling fra menighedsrådet og SUF først er sket i Indtægter og udgifter fremgår af regnskabet. De sidste år har trenden været mindre interesse for at støtte bladet økonomisk. Udbringningen af bladet har igennem året været meget stabilt. Vi har en lovpligtig arbejdsskade forsikring. Vores hjemmeside på Internettet er stadig aktiv, og ESvenstruppe kan læses der. Maj 2012 Side 10 af 18 E SvenstruPPe

11 Vi har i årets løb fulgt forløbet af etablering af friskolen i Svenstrup. Skolen er interesseret i et samarbejde om en kopimaskine. På nuværende tidspunkt ved vi ikke om der startes en skole. Jeg vil hermed takke alle som i årets løb har bidraget med stof, redigering, trykning, samling og udbringning af bladet. Tak til bestyrelseskolleger for et godt samarbejde. Til slut vil jeg ønske en god fremtid for E SvenstruPPe. 4.Regnskabsaflæggelse ved Christian Christensen. Indtægter 16776,16kr. Udgifter 29790,72kr. Årets overskud er ,56kr. Beholdning pr.31.dec.2011: Obligationer 43668,92kr. Bankkonto 5098,99kr. Girokonto 718,09kr. Kontant 0,00kr. 5. Ingen indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen: Inge Good genvalg Christian Christensen, modtog ikke valg Lissie Wonsyld nyvalgt kasserer Suppleanter: Tove Andersen genvalg John Dahl genvalg Revisorer: Arne Paulsen genvalg Helmuth Buus genvalg 7. Eventuelt: På generalforsamlingen blev det drøftet, hvordan vi skal få de praktiske forhold omkring fremstilling, og udbringning af bladet til at fungere, når Nørreskov skolens afdeling nedlægges til sommerferien På nuværende tidspunkt ved vi ikke om der bliver en friskole i Svenstrup. Vi har indhentet tilbud på en kopimaskine. Formanden takkede Christian for hans tid som foreningens kasserer. Formanden takkede Eva for god mødeledelse og afsluttede generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: Formand Lasse Andersen Kasserer Lissie Wonsyld Sekretær Peter Møller Bestyrelses medlemmer: Hans Chr. Christiansen Inge Good Supleanter: Revisorer: På bestyrelsens vegne Lasse Andersen. Tove Andersen John Dahl Arne Paulsen Helmuth Buus. Maj 2012 Side 11 af 18 E SvenstruPPe

12 Svenstrup Friskole informerer Siden sidst: Allerførst mange tak for den kæmpe opbakning der har været omkring borgerlån til friskolen. Der kommer penge hver dag, så resultatet er i skrivende stund: Forældre indskud kr (24 forældre par) Forældre lån kr (9 forældre par) Foreninger kr Borgerlån (59stk.) kr (500kr kr) Kaution kr Det giver en total på kr Det er ikke for sent at bidrage med små eller større beløb. Borgerlånet kan findes på vores hjemmeside, eller fås ved henvendelse til Dorthe Johansen (tlf: ) Vores mål er stadigvæk 1mio.kr, da det vil gøre opstarten noget lettere for skolen. Onsdag d. 25. april var der generalforsamling på skolen. 53 personer var mødt op. Stemningen var god, og ud fra det flotte indsamlede resultat, blev det besluttet at sætte fuld fart på processen for at få skolen i gang. Ny i bestyrelsen er Karin Jensen, Himmark, som erstatter Anette Ebbesen. De øvrige, som var på valg blev genvalgt. Bestyrelsen har haft samtaler med ansøgere til skolelederstillingen og havde indstillet Jens Væggemose som kandidat. Han blev efter en kort introduktion valgt med 50 stemmer. Vi er overbeviste om at han er manden som kan løfte opgaven. Der blev ligeledes besluttet at købe de nuværende skolebygninger. For at økonomien i den fremtidige friskole kommer til at se fornuftig ud, skal der gerne komme flere børn inden skolestart, så bestyrelsens forslag om suspendering af forældreindskud på 5000kr blev vedtaget, ligesom det blev besluttet at tilbyde 5 fripladser til hjem, hvor hustandsindkomsten er under kr. Er du interesseret så send venligst en ansøgning til formand Morten Carstensen, Apotekergade 7, Svenstrup. Friskolen får mere plads end vi i første omgang får brug for, så der var flere forslag til udnyttelse af skolen bl.a. oprettelse af børnehave og computerrum, hvor de ældre kan få undervisning. Har du en god ide, giv besked til bestyrelsen, vi vil meget gerne have et bredt udvalg af aktiviteter på skolen, som kommer borgerne i Svenstrup til gavn. Søges: Borgere, som har lyst til at deltage i eller overtage enkelte undervisningstimer som fx hjemkundskab, sløjd, håndarbejde mv. KONTORINVENTAR, HØVLEBÆNKE, MUSIKINSTRUMENTER, OPSLAGSTAVLER, REOLER, SPIL, KØKKENTING, LEGETØJ, M.M Har du ting, som du tror vi vil kunne bruge, så smid det ikke ud, men kontakt Sandra på tlf: eller på mail: Maj 2012 Side 12 af 18 E SvenstruPPe

13 SUF/BIF Fodbold i Svenstrup alle er velkommen Der er bare at møde op på banerne ved Svenstrup skole eller kontakt en af vores træner. Træningstider: U-6 drenge og piger (årg.2006 og yngre) Onsdag kl Træner Judith Poulsen og Henriette Bladt U-8 drenge og piger (årg.2004 og yngre) Tirsdag og torsdag kl kampdag torsdag Træner: Eline Brandt og Egon Petersen U-10 drenge (årg-2002 og yngre) Tirsdag og torsdag kl kampdag torsdag Træner: Torsten Junk U-12 drenge (årg.2000 og yngre) Tirsdag og torsdag kl kampdag torsdag Træner: Karin Frost Jensen og Helle Hansen U-13 piger (årg1999 og yngre) tirsdag og torsdag kl kampdag mandag Træner: Finn Lehmann og Hans Jørgen Lorenzen I er altid velkommen, bare mød op I kan også kontakte en af vores træner, eller Fodbold formand Thorleif Petersen på eller formand Karin Frost Jensen på Der er også U-15 drenge senior dame og herre, kontakt klubben og hør nærmere. Husk der er også fodbold og gymnastik i Svenstrup efter sommerferien Maj 2012 Side 13 af 18 E SvenstruPPe

14 Maj 2012 Side 14 af 18 E SvenstruPPe

15 Annoncer HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE Et godt alternativ til den kommunale. D. 1. februar 2012 var det præcist et år siden, jeg startede op med min private dagpleje. Meget er der sket siden. 2 børn har vi sagt farvel til, da de skulle videre i børnehave og der er kommet nye børn til. I løbet af året har jeg sammen med de dejlige guldklumper haft masser af dejlige oplevelser og ser frem til de næste mange år. Tusind tak til jer forældre, for den store opbakning og tillid. I december havde vi julehygge i legestuen. Vi fik bla. bagt julesmåkager til forældrekaffen, om eftermiddagen og sunget julesange. Fastelavn fik vi også fejret i stor stil, sammen med legestuegruppen. Vi lånte aktivitetscenteret i Guderup, børnene var klædt ud, katten blev slået af tønden og vi hyggede os med lækre fastelavnsboller. Kig ind på min hjemmeside og se de flotte billeder af børnene. Goods gårdbutik Stevning Midtvej 1 Gårdens grisekød Hilsen Henriette Der kan købes både hele og halve grise. En hel gris vejer ca. 80 kg. Velhængt og færdigpakket lige til at lægge i fryseboksen. Tilbuds pris kun 35 kr./kg. Bestilling i butik eller mobil Johannes. Vi slagter grise hver anden mdr. derfor bestilling i god tid. Alt indenfor pærer, æbler og diverse grøntsager. Æg, honning og hjemmelavet is. Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt produceret så vi kan stå 100 % inde for kvaliteten. Derfor også sæsonpræget udvalg-- Åbningstider hverdage og weekend Desuden i butikken: et stort udvalg i kyllinger og andet kød samt diverse slagterpølser. Maj 2012 Side 15 af 18 E SvenstruPPe

16 Bestyrelsen: Navne: Tlf.: Mailadr: Formand: Karin Frost Jensen Næstformand: Loise Andersen Kasserer: Jesper Sørensen Sekretær: Ulla Steimle Schmidt Fodbold: Palle Søgaard Gymnastik: Dorith Sprenger Badminton: Jan Jørgensen Nyhed Nyhed Nyhed Vi har fået en fantastisk solbeskytter spray faktor 30, som indeholder Aloe Vera og vitamin E for at beskytte huden mod ældning og solskader. Den er ekstra vandfast og selvfølgelig rigtig go til børn. Beskytter med UVA og UVB Hvad Forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os mennesker og dyr Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne gøre noget godt for jer også Med 90 dages fuld retur ret kan du kun være tilfreds, hvis det mod alt forventning ikke skulle leve op til jeres forventninger. Jeg har Aloe varmecreme til muskler, gelly, propoliscreme til tør hud, tandpasta, deo stik, aloe lips, og vores enestående drikke gel i 3 smags varianter og mange flere produkter. Forever kvalitets Aloe Vera: Nordborgvej 113 Svenstrup Ring eller Skriv Sms. til Skriv en E. mail: Hjemmeside: Maj 2012 Side 16 af 18 E SvenstruPPe

17 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag efter aftale Zoneterapi Laserterapi og øreakupunktur uden nåle God til aktuelle skader, forstuvninger, fibersprængninger, knæproblemer, led og muskler, sår uren hud m.m. Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage Ansigtsmassage og akupressur Kranio Sakral Terapi Trænger du til at få Tryk på helbredet Så henvend dig trygt til Registreret Alternativ Behandler (RAB) Vivi Madsen Mølletoften 4, Svenstrup Tlf.: Og bestil en tid Maj 2012 Side 17 af 18 E SvenstruPPe

18 Aktivitetskalender Maj 2012 Tidspunkt Aktivitet Mødested Fredag d. 4 maj kl. 19,00 Menighedsgudstjeneste Kirken Søndag d. 6 maj kl. 10,30 Svenstrup-højmesse med barnedåb Kirken Søndag d. 6 maj kl. 16,00 Hjemmekamp Serie 6 herre Sportspladsen Mandag d. 7 maj kl Lokalhistorisk forening åbent Stevning Kulturhus Mandag d. 7 maj kl. 19,15 Hjemmekamp Senior Damer Sportspladsen Onsdag d. 9 maj kl. 18,00 Hjemmekamp U-13 Piger Sportspladsen Torsdag d. 10 maj kl. 18,00 Hjemmekamp U-10 Drenge Sportspladsen Søndag d. 13 maj kl. 10,30 Svenstrup-højmesse Kirken Søndag d. 13 maj kl. 11,00 Hjemmekamp U-15A drenge Sportspladsen Torsdag d. 17 maj kl. 19,00 Kristi Himmelfarts dag Musikgudstjeneste Kirken Søndag d. 20 maj kl. 19,00 Stillegudstjeneste Kirken Søndag d.20 maj Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPé`s juni Nr. Mandag d. 21 maj kl Lokalhistorisk forening åbent Stevning.Kulturhus Søndag d. 27 maj kl. 10,30 Pinsedag Svenstrup-højmesse Kirken Mandag d. 28 maj kl. 10,30 Udflugtsgudstjeneste med Saxaappeal-jazz Nygård Onsdag d, 30 maj kl. 18,00 Hjemmekamp U-13 Piger Sportspladsen Lørdag d. 2 juni kl Åbent Hus 100 Års jubilæum Svenstrup Vandværk Lørdag d. 2 juni kl. 14,30 Leg & Spil Familiedag Sportspladsen Lørdag d. 2 juni kl. 17,30 Fællesspisning Ringriderpladsen Lørdag d. 2. juni kl Stevning Musikfestival Stevning Kulturhus Søndag d.3 juni kl. 10,30 Trinatatis Svenstrup-højmesse Kirken Søndag d. 3. juni kl. 16,00 Hjemmekamp Serie 6 Senior Herre Sportspladsen Søndag d. 10 juni kl. 10,30 Svenstrup-højmesse Kirken torsdag d.31 maj udkommer næste nr. af E SvenstruPPé ( oplysninger uden ansvar ) Maj 2012 Side 18 af 18 E SvenstruPPe

Nr.5 /37.årgang. Travlhed før Ringridningen og aktiveringsdagen. Cykelklubben rejser det store telt. Og så blev det indviet med en velfortjent øl.

Nr.5 /37.årgang. Travlhed før Ringridningen og aktiveringsdagen. Cykelklubben rejser det store telt. Og så blev det indviet med en velfortjent øl. Nr.5 /37.årgang Juni 2013 Indhold side Travlhed før Ringridningen og aktiveringsdagen. Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Cykelklubben rejser det store telt. Friskolen 6 Aktiviteter

Læs mere

Nr.3 /37.årgang. Nu har vi set længe nok på vinteren. Så nu må foråret godt komme

Nr.3 /37.årgang. Nu har vi set længe nok på vinteren. Så nu må foråret godt komme Nr.3 /37.årgang April 2013 Indhold side Nu har vi set længe nok på vinteren Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Øl Smagning 8 Korsang og Jazz Nygård 9 Referat fra Generalforsamling:

Læs mere

39. Årgang. Marts 2015

39. Årgang. Marts 2015 Nr.2 39. Årgang Marts 2015 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Nordals Folkedansere 8 SUF Gymnastikopvisning 9 E`Svenstruplaug 11 Fortælling af Haise Søby 12 Generalforsamlinger

Læs mere

Nr.3 / 38.årgang. April 2014

Nr.3 / 38.årgang. April 2014 Nr.3 / 38.årgang April 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Årets konfirmander 3 Generalforsamling Friskolen 7 Påskeudstilling 8 Winds Galleri 8 Maleriudstilling Nygård 9

Læs mere

Nr.7 / 37.årgang. September 2013. Vi har den 7. juli 2013 taget afsked med vores præst Bo Scharff og hans kone Vibeke

Nr.7 / 37.årgang. September 2013. Vi har den 7. juli 2013 taget afsked med vores præst Bo Scharff og hans kone Vibeke Nr.7 / 37.årgang September 2013 Vi har den 7. juli 2013 taget afsked med vores præst Bo Scharff og hans kone Vibeke Indhold side Kommentar / byfest 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Tak 5

Læs mere

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014 Nr.2 / 38.årgang Marts 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Årets konfirmander 4 Filmaftner & Cafeeftermiddage 5 Generalforsamlinger: E SvenstruPPe 7 Svenstrup Friskole 8

Læs mere

39. Årgang. April 2015

39. Årgang. April 2015 Nr.3 39. Årgang April 2015 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Arbejdskalender 2015 8 Påskeudstilling 9 Referat E`Svenstruppe 10 Referat Støtteforening 11 Svenstrup Vandværk 13

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Juni 2009 Nr.5 /33.årgang

Juni 2009 Nr.5 /33.årgang Juni 2009 Nr.5 /33.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 En lørdag i Svenstrup 3 Lokalhistorisk forening 3 Cykelringridning 4 Ringridning 5 Nyt fra kirken 6 Strandrensning 8 Skytteforeningen

Læs mere

Marts 2006 Nr.2 /30.årgang

Marts 2006 Nr.2 /30.årgang Marts 2006 Nr.2 /30.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ungdomsforeningen Teaterforestillinger 3 E Svenstruplaug Bredbåndsforbindelse? 4 Nyt fra Kirken Folkekirkens Nødhjælp 6 Guldkonfirmation

Læs mere

Efterårspløjning ved Karlsminde. Nr.7 / 38.årgang. September 2014

Efterårspløjning ved Karlsminde. Nr.7 / 38.årgang. September 2014 Nr.7 / 38.årgang September 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 E SI-SKÅ sæsonstart 3 Friskolen loppemarked 4 Nyt fra kirken 5 Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening 9 Foredragsforeningen

Læs mere

Denne udgave er lavet af: Gert Wonsyld

Denne udgave er lavet af: Gert Wonsyld Nr.8 / 38.årgang Oktober 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Friskolen 8 Loppemarked på friskolen 11 Sønderjydsk kaffeborg 11 Program Uge 42 12 Brandværnet 14 Y Men`s

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

39. Årgang. Februar 2015. Mens Snestorm har lukket New York og Boston Lille mand.skovler sne. kan vi på Als glæde os over solskin. Parti fra Røde Næb

39. Årgang. Februar 2015. Mens Snestorm har lukket New York og Boston Lille mand.skovler sne. kan vi på Als glæde os over solskin. Parti fra Røde Næb Nr.1 39. Årgang Februar 2015 Indhold side Mens Snestorm har lukket New York og Boston Lille mand.skovler sne Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 E`Svenstruplaug 8 Vinder af kagemand 10 Svenstrup

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen.

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen. KRAGELUND FORSAMLINGSHUS Nyhedsbrev Å R G A N G 3, N U M M E R 2 D A T O : 3 1. D E C E M B E R 2 0 0 6 I DETTE NUMMER Ny Bestyrelse Koncerter Renovering Kragelunds venner Udlejningen Sponsorere Aktivitets

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Kirke Hyllinge skytteforening

Kirke Hyllinge skytteforening Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren, Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn, Bent F. Hansen, Henning Sørensen, Henrik Tolstrup, Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF. Dagsorden/Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab. Tid: 3. marts kl. 19-21.30 Sted: Spillestedet Harders, Møllergade 36, 5700 Svendborg. Der var mødt ca. 25 medlemmer op. Aftenens dagsorden

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere