Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl i festhuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset."

Transkript

1 Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen Formandens beretning. 4. Budget Indkomne forslag: 5.1: Vedtægtsændring vedr : Tilføjelse af paragraf til vedtægterne 4.5 vedr. brandsikring 5.3: Ændringsforslag til vedtægternes 4.3 om fremleje og fremlån 5.4: Forslag til at havelejen forhøjes 5.5: Forslag vedr. støjgener fra festhuset. 6. Valg ifølge lovene: Formand: Jesper, have 127 (genopstiller) Bestyrelsesmedlem: Casper, have 51 (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem: Kay Werner, have 23 (genopstiller) Revisor: Steffen, have 19 (genopstiller) Vurderingsudvalg: Gitte, have 89 (genopstiller) Ventelisteudvalg: Charlie, have 94 (genopstiller) Festudvalg: (jul, vintertur, fastelavn, arbejdsdag) 7. EVT. VEL MØDT Fuldmagter: Hvis et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet give en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagten gælder kun til den dato der står på. D.v.s. hvis generalforsamlingen fortsættes en anden dag, skal der skrives en ny fuldmagt til den pågældende dag. Det skal understreges, at hver husstand har én stemme og kan kun have én fuldmagt. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

2 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Dirigent: Niller, have 14 Stemmeudvalg: Lynge 77, Jürgen 3 og Asbjørn 8 Der er 60 stemmeberettigede, hvoraf 17 er fuldmagter. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen 2014 Enstemmigt godkendt. 3. Formandens beretning. Spændende udvikling som haveforeningen er inde i nu. Som det senere vil fremgå af vores budget er vi ved at bruge af vores formue. Brandsikring spiser vores formue, dog vil der bliver noget tilbage, selv om vi ikke kender den fulde udgift før alt arbejdet er udført. Brandsikring kører sin stille gang hvor, der er er gennemført en god del af brandsikringen, hvor Gunhild 96 har udført et meget stort stykke arbejde, særligt med at finde løsninger der sikre de individuelle hensyn, således at den brandsikring vi ender med er tilpasset i højst muligt omfang. I samme moment, nemlig den lovliggørelse af boliger og den kommende kontrakt, har vi opmåling af alle haver, hvor Jacob 119 og Ole 98 har udført et meget stort stykke arbejde, og hvor vi nu mangler den sidste del af haveforeningen. Det forventes at vi har den sidste del af opmålingen i hus inden for den næste måneds tid. Alt opmåling skal skrives ind på en elektronisk tegning. Når den er lavet vil alle medlemmer få deres grund udskrevet således at alle kan se hvor skellet er. Når den proces er overstået indsendes den samlede lodplan til kommunen. I den forbindelse er det interessant at kommunen nu er den part der trækker og spørger om hvornår vi aflevere lodplaner m.m. Så det er spændenden hvor lang en periode det kommer til at tage, med at få den sidste del af processen på plads. Vi har fået ny kasserer Merete, i foråret, som har haft et meget stort arbejde med at få vores daglige drift lagt i nye rammer og få skabt systemer. En kæmpe opgave som Merete har kastet sig over og løst! I den proces vil der ske en modernisering, således at vi i højere grad kommer til at bruge de elektroniske muligheder, som det også ses af forslag til vedtægts ændringerne. I den forbindelse har vi fået oplyst at der ikke har været aflæst det faktiske vandforbrug, men kun været opkrævet ud fra et skøn. Det er en særlig udfordring, da vi i samme periode har haft 2 store vandspild som kan blive svære at efterforske. Bestyrelsen har afholdt et bestyrelsesseminar hvor vi tog en hel arbejdsdag (på en søndag), meget givtigt og med gode resultater i forhold til løsning af konkrete udeståender. Dette kan sagtens være noget der vil komme mere af. Energiudvalget har fået et revideret tilbud fra AT Solar på solceller vedr. 7 huse, med en tilbagebetalingstid på 7½ år. I den forbindelse har bestyrelsen kigget på formuen, så vi var sikre på at der var penge til det. Samlet set vil der være penge til brandsikring, lodplan, solceller, og så vil der være lidt på kistebunden selv om der først er sikkerhed når alle processer er tilendebragt. Så har der været afholdt arbejdsdag med et meget synligt resultat - og en meget stor deltagelse. Der har også været afholdt sommerudflugt til Geocenter Møn, som forløb meget flot, med stor deltagelse og succes. Sommerfest har vi også haft, også her med stor deltagelse og stor succes. Selv om det var et værre mas at få sat telte op, var det faktisk den mest velfungerende opstilling af telte vi har haft længe - det var rigtigt godt at alle kunne se alle. Samlet set er der udført en hel masse arbejde af de som sidder i bestyrelsen, den nye kasserer, brandsikring, lodplan, arbejdsdag, sommerudflugt, sommerfest og alle de andre der skal fra min side lyde en stor tak til alle der har bidraget til at få det fælles til at køre. Merete har haft kontakt til alle dem som ikke bruger deres huse/ tomme grunde (status nævnt under punkt 7, eventuelt). Og så skal vi sige velkommen til nye medlemmer: Have 73 Mette & Heine og have 6 Lotte & Klaus. Nyfødte: Pinky og Claus have 70 har fået et barn. Marica og Jonathan har fået et barn. Maria og Jonas har fået et barn. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

3 Kommentarer til beretningen: Per 13: Hvad er status på hjertestarteren? Jesper 127: Den er ved at blive hængt op, står her ude bagved. Ingen øvrige kommentarer. Beretningen enstemmigt vedtaget. 4. Budget 2015: Kasserer, Merete 8, gennemgår budgettet i overskrifter. Pga. brandsikring m.m., har vi videreført budgettet fra 2014 til 2015, da vi har ubekendte vedr. brandsikringen. Birthe 123: gerne udbede bestyrelsen/kasseren en kort redegørelse. Merete 8: Vores aktuelle formue beløber sig til ca kr 4,3 mio. og med et overslag på ca kr 2,7 mio. til at finansiere den resterende brandsikring. Der er hensat ca kr 1,8 mio. til resterende brandsikring. Der er et spænd på ca kr 1,1 mio. ift opsparing, så de ca kr 1,1 mio. bliver taget fra formuen. Det ser ud til at der ca er kr 1 mio. tilbage i vores formue, efter brandsikring og udførsel af nuværende energi-udvalgsprojekt med solceller for 7 haver. Merete anbefaler at vi øger foreningens formue, hvis vi skal gøre os håb om nyt fælleshus henviser til forslaget senere på dagsordenen. Charlie 94: hvad er el-forbruget i nuværende festhus? Merete: For 2013 har forbruget været 8003 kwh. Per 13: efterspørger gennemgang af hver enkelt konti? Merete: det er kopi er sidste års budget, der er derfor ikke nogen store udsving der er værd at nævne. Karin 88: spørgsmål til finansieringen af brandsikring, for de medlemmer der selv har forestået brandsikringen. Hvad beløber det sig til? Merete 8: Ca. kr er gået til den pulje, til medlemmer der selv har lavet arbejdet indtil videre. Lars 52: hvad sker der hvis foreningens økonomi går i minus? Merete 8: så må vi låne, men det ser ikke sådan ud nu. Hvis det begynder at pege på det, vil der selvfølgelig omgående blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, for fælles at tage de nødvendige beslutninger/forholdsregler. Birthe 123: der bliver jo stadig indbetalt kr hvert år til brandsikringen må kunne dække noget. Budgettet enstemmigt vedtaget. 5 Indkomne forslag (se alle forslag bagerst som bilag): 5.1: Vedtægtsændring vedr Jesper 127 fremlægger forslaget. Birthe 123: Godt forslag. Men kan det gøres mere smidigt? Jesper 127: Forklarer at det blot er til orientering til bestyrelsesmedlemmer, der skal ikke holdes møde hver gang. Skriftlig afstemning. For: 59 Imod: 0 Blankt: 0 Afgørelse: Enstemmigt vedtaget. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

4 5.2: Tilføjelse af paragraf til vedtægterne 4.5 vedr. brandsikring Jesper 127 fremlægger forslaget: Lisbeth 78: Anfægter om konsekvensen kan holde i byretten, mht. 1 månedsopsigelse? Jesper 127: Der kan godt være tvivl om det holder, men der bliver nødt til at være en form for konsekvens da det vedrører hele foreningen. Birthe 123: Bryder sig ikke om forslaget, da det er en alvorlig stramning af vores nuværende form i foreningen. Asbjørn 8: Taler for, da det gælder hele foreningen som én matrikel. Alex 105: Er det ikke et lovkrav? Manne 90: Præciserer forslaget, at det er 4 måneder og ikke kun én måned (3+1). Gunhild 96: Pointerer vigtigheden i perspektivet af, at det kan handle om menneskeliv hvis brandsikringen ikke bliver overholdt! Skriftlig afstemning. For: 41 Imod: 9 Blankt: 0 Afgørelse: Forslaget er vedtaget. 5.3: Ændringsforslag til vedtægternes 4.3 om fremleje og fremlån Thomas 94 fremlægger forslaget: Det handler ikke om at smide andre medlemmer ud, men handler om at gøre det mere attraktivt at bo her i foreningen. Opfordrer øvrige til at komme med bedre /alternative forslag, for at opnå det samme. Lone 1: Har været glad for at kunne have fremlejet, for at prøve andet sted. Der er forskel på tomme huse og fremlejede huse. Synes på en måde det er unødvendigt med hele lejeloven ind i foreningens love og vedtægter. Gitte-Annette 4: De fremlejere der er, bidrager på lige vilkår som øvrige. Ønsker der bliver gjort mere ved de ubeboede grunde. Skal være muligt at bo her og bidrage med det man kan/evner. Manne 90: Alle kan være enige i de ubeboede grunde. Kunne man evt. inddrage de der fremlejer i højere grad end vi gør i dag? Kåre 85: Påpeger en uhensigtsmæssighed ift. fremlejer og fremleje, betvivler at lejeloven om fremleje kan bruges i denne sammenhæng. Spørger bestyrelsen vedr. den gennemgang/kontakt der har været med samtlige tomme grunde. Thomas 94: Præciserer at ved udlejning/fremleje mere end 2 år, gælder det samme for os ift. overtagelse. Asbjørn 8: Fint at kunne fremleje ud af forskellige årsager. Men ønsker måske mere, at det bliver konkretiseret hvad der er af krav der kan stilles til lejere i længere tid. Så de kan blive inddraget, og ikke bare passe sig selv Charlie 94: Engagementet i foreningen hvordan sikres at alle/flere får mulighed for at melde sig til poster i foreningen. Bitten 2: Hvad defineres døde huse som? Har ikke hørt det før og i tvivl, om det f.eks. gælder egen have. Lokalet: Omhandler ikke have 2, og remser løst have numre op. (bliver gennemgået senere) Gunhild: 96: Sætter pris på at forslaget bliver stillet, så vi får debatten. Synes også at fremlejere skal kunne stille op til f.eks. bestyrelsespost og lign. Erfaring fra tidligere boligforening, hvor det virkede udmærket. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

5 Jürgen 3: En periode på 2-3 år er fint, men 5-6 år er en anden sag og der skal som minimum være styr på hvem og hvor længe osv. Lejerne skal ligeledes kunne inddrages i foreningen. Gitte-Annette 4: 2 forskellige problematikker, ift. hvem der skal kunne fremleje og hvor længe det skal der være mulighed for. Men de der fremlejer, skal måske have stemmeret og lign. efter en nærmere bestemt periode. Arne 117: Enig med Jürgen, ift. forskellige perioder men der skal være klare krav/grænser. Birthe 123: Der står jo allerede at forlængelser udover 2 år, skal godkendes af bestyrelsen. Asbjørn 8: Er der en chance for at medlemmer vil udnytte denne mulighed for fremleje?... Palle 76: Det hele handler om Lone i 92, den aftale der blev lavet for lang tid siden. Som du (Jesper 127) har en stor andel i - hvad siger du til dette??? Jesper 127: Afviser beskyldningerne og henviser til referater fra perioden og beder Palle om at være konkret i sin beskyldning med dokumentation. Palle 78: hvem betaler huslejen for 92? Merete 8: Det gør Lone selv. Palle 78: Mener at Jesper har lavet fri handel mod alle regler/love? Jesper 127: Det passer ikke, afviser igen. Fra pladsen som formand, har selv bedt om at der skulle laves restriktioner på området for fremlejning. Niller 14, dirigent: Stopper diskussionen/beskyldningerne mellem Palle og Jesper. Thomas 96: bekræfter Jesper i, at lign. forslag er stillet tidligere, men nedstemt. Gitte Annette 4: ikke grund til at se spøgelser, Asbjørn, mht. at udnytte mulighederne. Jürgen 3: Diskussionen er kørt løbsk, men godt emnet kommer op på generalforsamlingen. Charlie 94: Balancen mellem hvor længe man skal kunne fremleje og hvad det reelle formål er med en fremleje. Jette 52: Vil gerne støtte formanden, i sagen som Palle løfter. Der kom mange argumenter fra alle vinkler den gang. Per 13: Gode intentioner i forslaget, men en bagside af medaljen vedr. spekulationen i fremleje. Støtter forslaget. Skriftlig afstemning, 60 stemmeberettigede: For: 24 Imod: 33 Blankt: 3 Afgørelse: Forslaget er nedstemt. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

6 5.4: Forslag til at havelejen forhøjes Thomas 94 fremlægger forslaget. For at sikre opsparing til festhus m.m. Jesper 127: Synes retningen skal være et fælleshus, mere end et festhus altså ikke koncentreret om udlejningen. Gunhild 96: Også i retning af fælleshus f.eks. kunne fester så henvises til Karensminde Kulturhus. Tanke eksperiment, skulle pris m.m. så også følge andre udlejningsvirksomheder, hvis vi skulle have et festudlejningshus? Men ser det som et godt tidspunkt mht. mere opsparing. Lynge 77: Det rammer skævt, hvad med folkepensionister med mere? Stemmer nej Gitte-Annette 4: Der skal være økonomisk plads til alle så lang tid som muligt... med den kommende huslejestigning, der kommer alligevel pga. lovliggørelsen i fremtiden. Charlie 94: skal der være mulighed for dispensationer? Eller i en begrænset periode frem til lovliggørelsen. Skal de der kan, bidrage til fællesskabet. Respekt for de der ikke nødvendigvis har råd, men de der kan Birthe 123: ville ikke have råd til de 1000kr ekstra om måneden, bare sådan lige. Når brandsikringen er færdig, sparer vi jo stadig kr op det må kunne bruges? Gunhild 96: Kan man differentiere det på en eller anden måde hvordan kan alle rummes? Lynge 77: Vi har jo opsparingen men måske øge brandsikringsopsparingen med bare et lille beløb i stedet for kr. 1000,- Jesper 127: Fremover bliver det ikke muligt at bruge penge som vi gør i dag. Kan gøre overgangen mildere, ved en mindre haveleje forhøjelse allerede nu Kåre 85: Tilbage til fælleshuset vi bliver nødt til at betale for det på en eller anden måde. Marianne 120: Dem der synes der har råd, kan gøre det samtidig vil det virkelig være nederen og skulle sige højt at man ikke kan bidrage. Kr. 1000,- gør en stor forskel! Annelise 72: Bliver en markant stigning og ikke muligt for mange Arne 117: Vigtigt at vi ikke sætter os i luksus projekter m.m. Vi skal også realistisk se i øjnene, at der sandsynligvis kommer en huslejestigning på 2000kr eller mere, når lovliggørelsen kommer. Men foreslår at en stigning på f.eks kr om måneden i stedet for de 1000kr de kan så trækkes ud igen når den rigtige stigning kommer. Asbjørn 8: Hvis det (nuværende brandsikringsopsparing pr hus pr måned) nu rundes op fra 250 til 500kr pr måned. Pointerer at det er nu, det er muligt at spare op og ikke om et par år når lovliggørelsen kommer. Hvis vi ikke spare op, så får vi ikke fest/fælleshus. Lynge 77: skal vi ikke gå til afstemning? Per 13: 1000kr er meget. Ved at lave højere leje, fratager man medlemmer muligheden for selv at spare op og forberede opsparing til huslejeforhøjelsen der kommer ved lovliggørelsen. Manne 90: Gerne også have fælleshus, og fornuftigt det tidligere er blevet stoppet pga. brandsikringen. Vil også være ærgerligt hvis f.eks. halvdelen af medlemmerne ikke vil have fælleshus nu. Men kunne man hæve beløbet med et par få hundrede kroner, for at spare bare lidt ekstra op. Birthe 123: Der er overskud på driften, som skal give muligheder fremover. Opfordrer til en ordentlig beregning af driften for komme med et mere reelt bud på økonomien i det. Lisbeth 78: Hvis man ikke har råd, så må man revurderer ønsket. Man burde måske overveje om en renovering af eksisterende fælleshus? Lars 52: Påpeger sammenhængen mellem Thomas 94, 2 forslag mht. at skubbe tomme grunde ud. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

7 Thomas 94: Ændrer forslaget, og nedsætter beløbet fra 1000 til 250 kr, men ellers opretholder forslaget. Gunhild 96: Vi stemmer om, om vi fremover skal have et fælleshus eller ej? Per 13: Vi stemmer ikke om vi vil have det, men om vi vil spare mere op. Niller 14, dirigent: Det vi stemmer om, er det oprindelige forslag men beløbet ændres fra 1000kr til 250kr. Karen 53: stemmer vi så også om, at de 250 kr er båndlagt til fælleshuset? Thomas 94: Ja, det fremgår af forslaget. Skriftlig afstemning. For: 30 Imod: 29 Blankt: 1 Afgørelse: Forslaget er vedtaget. 5.5: Forslag vedr. støjgener fra festhuset. Lars 52, fremlægger forslaget. Fint med fest, men ærgerligt at reglerne ikke bliver overholdt og musikken spiller frem til f.eks. kl og holder naboer vågne. Niller 14: Kender festhuset og eksisterende anlæg, og det er ikke det eksisterende anlæg der skaber problemet (for lille) men medbragt lydudstyr. Nicki 26: kl er for tidligt, ift. fest kunne der være en max antal gange eller lign.? Der er altså også flere unge herude. Jesper 127: Kan ikke forestille sig et nyt fælleshus, uden automatisk lyd-slukning. Men kan ikke forestille sig i det nuværende fælleshus. Hvordan kan det gøres i nuværende hus? Dorte 84: kan også høre musikken helt ned til dem Jürgen 3: foreslår at kun husets anlæg må benyttes. Annelise 72: Har også glæde af den høje musik så må sove andet sted i huset. Lynge 77: ligesom Annelise. Jesper 127: Det er en urimelig belastning for naboer som det er i dag. Men vi bliver nødt til at se det økonomiske aspekt i det? Er det ikke ret dyret at installere? Lars 52: En afbryder burde der vel være råd til? Hvordan sikres at reglerne overholdes, henvist til formanden? Sten 125: lejeindtægterne er ikke så høje ifølge budgettet? Så hvor stort er problemet egentligt Lars 52: måske skulle der et højere depositum, der bliver frataget ved overtrædelse af reglerne. Gitte 86: Hvem er det der skal håndhæve reglerne? Ikke nødvendigvis Jesper (som formand) kan der være andre alternativer til at komme problemet til livs? Lars 52: En automatisk afbryder, vil frigøre en evt. bussemand for at gøre det. Lynge 77: Kombinationen af høj musik og åbne vinduer, det er det der skaber problemer!!! Karen 53: Det forhindre ikke at man medbringer andet anlæg. Jette 52: Man kan ikke forhindre alting har selv ofte været inde for at bede om at der bliver skruet ned, men så går festen og nogen gange bliver der skruet op igen. Godt med dialog osv. Men hvordan kan det løses? HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

8 Birthe 123: hvad koster en afbryder? Jesper 127: hvordan sikres det, på en billig måde, så man undgår f.eks. forlængerledninger m.m. Lars 52: Lad os da prøve med en simpel afbryder. Klaus 6: foreslår f.eks. det med et højere depositum har større effekt. Det med strømmen holder ikke, for mange løse ender, før det har en effekt. Charlie 94: jo ikke hver weekend det sker så kunne man ikke mande sig op at sige det når det sker. Lars 52: Fin ide med et højere depositum, f.eks. 1000kr hvis man så ikke lever op til reglerne, bliver de tilbageholdt. Arne 117: det er lidt kedeligt at holde en fest der slutter kl 24.00, forstå mig ret f.eks. med automatiske lydmålere, til støjen efter kl osv.? Jürgen 3: De 1000kr er måske ikke nok ud af et stort festbudget. Jette 52: Handler om signalet om udfordringen og diskussionen vi har. Om forbedringen/afbryderen ikke sker lige nu, fint men det skal lande et sted. Fint at ændre forslaget til et højere depositum. Marianne 120: hvem er det så der skal klage og uden det bliver de samme hver gang. Hvad koster en afbryder lad os da prøve det. Der skal være en klar handling/konsekvens for lejer. Karin 88: Det fremtidige foreningshus er om flere år kan der være en mulighed på den korte bane at efterisolere væggen i huset til nærmeste naboer. Ole 98: huset er allerede isoleret med de formål og hensyn til naboer med dobbelt-vægge. Jette 52: Forslag til en afbryder og et beløb på max 5000kr. Hvis det overstiger, bliver foreningen spurgt igen. Niller 14, dirigent: Afstemningen er om det oprindelige forslag, men med en beløbsramme på 5000,- til etablering af en afbryder. Skriftlig afstemning. For: 31 Imod: 21 Blankt: 4 Afgørelse: Forslaget er vedtaget. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

9 6. Valg ifølge lovene: Formand: Jesper, have 127 (genopstiller) Bestyrelsesmedlem: Casper, have 51 (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem: Kay Werner, have 23 (genopstiller) Revisor: Steffen, have 19 (genopstiller) Vurderingsudvalg: Gitte, have 89 (genopstiller) Ventelisteudvalg: Charlie, have 94 (genopstiller) Festudvalg: (jul, vintertur, fastelavn, arbejdsdag) Gianna 117 opstiller til bestyrelsen Claus 70 opstiller til bestyrelsen På førstkommende bestyrelsesmøde konstitueres bestyrelsen og besluttes hvem af de 3 (Kaj-Werner, Claus og Gianna) der besætter hvilke poster. Jette 52, vil gerne være tovholder til julefest og fastelavn. Foreslår at der til julefesten er en form for julemarked, med egenproducerede produkter. Jesper, Merete og generalforsamlingen: Stor ros til Casper 51 for det gode arbejde i bestyrelsen og foreningen i det hele taget, der nu træder ud af bestyrelsen efter 4 år. Forårs arbejdsdag: Heine 73, Mette 73 og Gitte Eventuelt: Per 13: Rejser spørgsmål, om bankospil-arrangement skal på fællesaktivitetslisten? Anne 83: har været flagmester i 10 år, og det kniber lidt med at kunne nå det hver søndag. Anne spørger om hun skal fortsætte med at flage når hun kan? Eller om en anden skal overtage opgaven ny flagmester? Karen 53: Nogen der kan hjælpe? Så man kunne være 2 om det. Gitte-Annette 4: Super stykke arbejde du (Anne) har gjort, og synes du bare skal fortsætte med det du kan. Anne 83: Er det ok, at der kun bliver flaget når jeg kan? Og stopper for resten af året, da jeg ikke har mulighed for det? Fremover, vil I så ikke venligst sige det direkte personligt til Anne, om hvornår flaget skal hejses ved diverse begivenheder? Lokalet: Enig stemning, JA selvfølgelig fortsat som flagmester, på de dage du kan. Og skal nok komme til dig med datoer for anledninger. Merete 8: Som efterspurgt tidligere, her en status på de tomme grunde : Der har været kontakt til følgende medlemmer: 91: afventer endelig lodplan. 95: bruger foreløbig haven som nyttehave. 111: forventes at blive ryddet i løbet af efteråret. 76: rydder op på grunden i løbet af efteråret. 82: afventer tilbagemelding. 73: er i gang med rydning. 21: er i gang med at rydde grunden Per 13: Stor ros til Merete! Et andet spørgsmål, hvem er ansvarlig for den asfalt der ligger i en bunke på hundegangen? Asbjørn 8: Jeg undersøger det og tager sig af det. Jesper 127: Humle-problematikken Opfordring til at holde humle nede, da det er en virkelig invasiv art. Ros til Rikke 80, for at pakke plankeværket ind med grønt, men venligst opmærksom på det med humlen. Niller 14, dirigent: Tak for god rod og orden, generalforsamlingen er hermed afsluttet! Referent: Casper Wandel, have 51 Tak for denne gang ;-) HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011. 3. Formandens beretning. 4.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset.

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Niller have 14, blev enstemmigt valgt. Stemmeudvalg blev nedsat: Tom have 93,

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Tilstede: 28 haver deltog i generalforsamlingen og 7 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere