Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl i festhuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset."

Transkript

1 Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen Formandens beretning. 4. Budget Indkomne forslag: 5.1: Vedtægtsændring vedr : Tilføjelse af paragraf til vedtægterne 4.5 vedr. brandsikring 5.3: Ændringsforslag til vedtægternes 4.3 om fremleje og fremlån 5.4: Forslag til at havelejen forhøjes 5.5: Forslag vedr. støjgener fra festhuset. 6. Valg ifølge lovene: Formand: Jesper, have 127 (genopstiller) Bestyrelsesmedlem: Casper, have 51 (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem: Kay Werner, have 23 (genopstiller) Revisor: Steffen, have 19 (genopstiller) Vurderingsudvalg: Gitte, have 89 (genopstiller) Ventelisteudvalg: Charlie, have 94 (genopstiller) Festudvalg: (jul, vintertur, fastelavn, arbejdsdag) 7. EVT. VEL MØDT Fuldmagter: Hvis et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet give en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagten gælder kun til den dato der står på. D.v.s. hvis generalforsamlingen fortsættes en anden dag, skal der skrives en ny fuldmagt til den pågældende dag. Det skal understreges, at hver husstand har én stemme og kan kun have én fuldmagt. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

2 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Dirigent: Niller, have 14 Stemmeudvalg: Lynge 77, Jürgen 3 og Asbjørn 8 Der er 60 stemmeberettigede, hvoraf 17 er fuldmagter. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen 2014 Enstemmigt godkendt. 3. Formandens beretning. Spændende udvikling som haveforeningen er inde i nu. Som det senere vil fremgå af vores budget er vi ved at bruge af vores formue. Brandsikring spiser vores formue, dog vil der bliver noget tilbage, selv om vi ikke kender den fulde udgift før alt arbejdet er udført. Brandsikring kører sin stille gang hvor, der er er gennemført en god del af brandsikringen, hvor Gunhild 96 har udført et meget stort stykke arbejde, særligt med at finde løsninger der sikre de individuelle hensyn, således at den brandsikring vi ender med er tilpasset i højst muligt omfang. I samme moment, nemlig den lovliggørelse af boliger og den kommende kontrakt, har vi opmåling af alle haver, hvor Jacob 119 og Ole 98 har udført et meget stort stykke arbejde, og hvor vi nu mangler den sidste del af haveforeningen. Det forventes at vi har den sidste del af opmålingen i hus inden for den næste måneds tid. Alt opmåling skal skrives ind på en elektronisk tegning. Når den er lavet vil alle medlemmer få deres grund udskrevet således at alle kan se hvor skellet er. Når den proces er overstået indsendes den samlede lodplan til kommunen. I den forbindelse er det interessant at kommunen nu er den part der trækker og spørger om hvornår vi aflevere lodplaner m.m. Så det er spændenden hvor lang en periode det kommer til at tage, med at få den sidste del af processen på plads. Vi har fået ny kasserer Merete, i foråret, som har haft et meget stort arbejde med at få vores daglige drift lagt i nye rammer og få skabt systemer. En kæmpe opgave som Merete har kastet sig over og løst! I den proces vil der ske en modernisering, således at vi i højere grad kommer til at bruge de elektroniske muligheder, som det også ses af forslag til vedtægts ændringerne. I den forbindelse har vi fået oplyst at der ikke har været aflæst det faktiske vandforbrug, men kun været opkrævet ud fra et skøn. Det er en særlig udfordring, da vi i samme periode har haft 2 store vandspild som kan blive svære at efterforske. Bestyrelsen har afholdt et bestyrelsesseminar hvor vi tog en hel arbejdsdag (på en søndag), meget givtigt og med gode resultater i forhold til løsning af konkrete udeståender. Dette kan sagtens være noget der vil komme mere af. Energiudvalget har fået et revideret tilbud fra AT Solar på solceller vedr. 7 huse, med en tilbagebetalingstid på 7½ år. I den forbindelse har bestyrelsen kigget på formuen, så vi var sikre på at der var penge til det. Samlet set vil der være penge til brandsikring, lodplan, solceller, og så vil der være lidt på kistebunden selv om der først er sikkerhed når alle processer er tilendebragt. Så har der været afholdt arbejdsdag med et meget synligt resultat - og en meget stor deltagelse. Der har også været afholdt sommerudflugt til Geocenter Møn, som forløb meget flot, med stor deltagelse og succes. Sommerfest har vi også haft, også her med stor deltagelse og stor succes. Selv om det var et værre mas at få sat telte op, var det faktisk den mest velfungerende opstilling af telte vi har haft længe - det var rigtigt godt at alle kunne se alle. Samlet set er der udført en hel masse arbejde af de som sidder i bestyrelsen, den nye kasserer, brandsikring, lodplan, arbejdsdag, sommerudflugt, sommerfest og alle de andre der skal fra min side lyde en stor tak til alle der har bidraget til at få det fælles til at køre. Merete har haft kontakt til alle dem som ikke bruger deres huse/ tomme grunde (status nævnt under punkt 7, eventuelt). Og så skal vi sige velkommen til nye medlemmer: Have 73 Mette & Heine og have 6 Lotte & Klaus. Nyfødte: Pinky og Claus have 70 har fået et barn. Marica og Jonathan har fået et barn. Maria og Jonas har fået et barn. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

3 Kommentarer til beretningen: Per 13: Hvad er status på hjertestarteren? Jesper 127: Den er ved at blive hængt op, står her ude bagved. Ingen øvrige kommentarer. Beretningen enstemmigt vedtaget. 4. Budget 2015: Kasserer, Merete 8, gennemgår budgettet i overskrifter. Pga. brandsikring m.m., har vi videreført budgettet fra 2014 til 2015, da vi har ubekendte vedr. brandsikringen. Birthe 123: gerne udbede bestyrelsen/kasseren en kort redegørelse. Merete 8: Vores aktuelle formue beløber sig til ca kr 4,3 mio. og med et overslag på ca kr 2,7 mio. til at finansiere den resterende brandsikring. Der er hensat ca kr 1,8 mio. til resterende brandsikring. Der er et spænd på ca kr 1,1 mio. ift opsparing, så de ca kr 1,1 mio. bliver taget fra formuen. Det ser ud til at der ca er kr 1 mio. tilbage i vores formue, efter brandsikring og udførsel af nuværende energi-udvalgsprojekt med solceller for 7 haver. Merete anbefaler at vi øger foreningens formue, hvis vi skal gøre os håb om nyt fælleshus henviser til forslaget senere på dagsordenen. Charlie 94: hvad er el-forbruget i nuværende festhus? Merete: For 2013 har forbruget været 8003 kwh. Per 13: efterspørger gennemgang af hver enkelt konti? Merete: det er kopi er sidste års budget, der er derfor ikke nogen store udsving der er værd at nævne. Karin 88: spørgsmål til finansieringen af brandsikring, for de medlemmer der selv har forestået brandsikringen. Hvad beløber det sig til? Merete 8: Ca. kr er gået til den pulje, til medlemmer der selv har lavet arbejdet indtil videre. Lars 52: hvad sker der hvis foreningens økonomi går i minus? Merete 8: så må vi låne, men det ser ikke sådan ud nu. Hvis det begynder at pege på det, vil der selvfølgelig omgående blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, for fælles at tage de nødvendige beslutninger/forholdsregler. Birthe 123: der bliver jo stadig indbetalt kr hvert år til brandsikringen må kunne dække noget. Budgettet enstemmigt vedtaget. 5 Indkomne forslag (se alle forslag bagerst som bilag): 5.1: Vedtægtsændring vedr Jesper 127 fremlægger forslaget. Birthe 123: Godt forslag. Men kan det gøres mere smidigt? Jesper 127: Forklarer at det blot er til orientering til bestyrelsesmedlemmer, der skal ikke holdes møde hver gang. Skriftlig afstemning. For: 59 Imod: 0 Blankt: 0 Afgørelse: Enstemmigt vedtaget. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

4 5.2: Tilføjelse af paragraf til vedtægterne 4.5 vedr. brandsikring Jesper 127 fremlægger forslaget: Lisbeth 78: Anfægter om konsekvensen kan holde i byretten, mht. 1 månedsopsigelse? Jesper 127: Der kan godt være tvivl om det holder, men der bliver nødt til at være en form for konsekvens da det vedrører hele foreningen. Birthe 123: Bryder sig ikke om forslaget, da det er en alvorlig stramning af vores nuværende form i foreningen. Asbjørn 8: Taler for, da det gælder hele foreningen som én matrikel. Alex 105: Er det ikke et lovkrav? Manne 90: Præciserer forslaget, at det er 4 måneder og ikke kun én måned (3+1). Gunhild 96: Pointerer vigtigheden i perspektivet af, at det kan handle om menneskeliv hvis brandsikringen ikke bliver overholdt! Skriftlig afstemning. For: 41 Imod: 9 Blankt: 0 Afgørelse: Forslaget er vedtaget. 5.3: Ændringsforslag til vedtægternes 4.3 om fremleje og fremlån Thomas 94 fremlægger forslaget: Det handler ikke om at smide andre medlemmer ud, men handler om at gøre det mere attraktivt at bo her i foreningen. Opfordrer øvrige til at komme med bedre /alternative forslag, for at opnå det samme. Lone 1: Har været glad for at kunne have fremlejet, for at prøve andet sted. Der er forskel på tomme huse og fremlejede huse. Synes på en måde det er unødvendigt med hele lejeloven ind i foreningens love og vedtægter. Gitte-Annette 4: De fremlejere der er, bidrager på lige vilkår som øvrige. Ønsker der bliver gjort mere ved de ubeboede grunde. Skal være muligt at bo her og bidrage med det man kan/evner. Manne 90: Alle kan være enige i de ubeboede grunde. Kunne man evt. inddrage de der fremlejer i højere grad end vi gør i dag? Kåre 85: Påpeger en uhensigtsmæssighed ift. fremlejer og fremleje, betvivler at lejeloven om fremleje kan bruges i denne sammenhæng. Spørger bestyrelsen vedr. den gennemgang/kontakt der har været med samtlige tomme grunde. Thomas 94: Præciserer at ved udlejning/fremleje mere end 2 år, gælder det samme for os ift. overtagelse. Asbjørn 8: Fint at kunne fremleje ud af forskellige årsager. Men ønsker måske mere, at det bliver konkretiseret hvad der er af krav der kan stilles til lejere i længere tid. Så de kan blive inddraget, og ikke bare passe sig selv Charlie 94: Engagementet i foreningen hvordan sikres at alle/flere får mulighed for at melde sig til poster i foreningen. Bitten 2: Hvad defineres døde huse som? Har ikke hørt det før og i tvivl, om det f.eks. gælder egen have. Lokalet: Omhandler ikke have 2, og remser løst have numre op. (bliver gennemgået senere) Gunhild: 96: Sætter pris på at forslaget bliver stillet, så vi får debatten. Synes også at fremlejere skal kunne stille op til f.eks. bestyrelsespost og lign. Erfaring fra tidligere boligforening, hvor det virkede udmærket. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

5 Jürgen 3: En periode på 2-3 år er fint, men 5-6 år er en anden sag og der skal som minimum være styr på hvem og hvor længe osv. Lejerne skal ligeledes kunne inddrages i foreningen. Gitte-Annette 4: 2 forskellige problematikker, ift. hvem der skal kunne fremleje og hvor længe det skal der være mulighed for. Men de der fremlejer, skal måske have stemmeret og lign. efter en nærmere bestemt periode. Arne 117: Enig med Jürgen, ift. forskellige perioder men der skal være klare krav/grænser. Birthe 123: Der står jo allerede at forlængelser udover 2 år, skal godkendes af bestyrelsen. Asbjørn 8: Er der en chance for at medlemmer vil udnytte denne mulighed for fremleje?... Palle 76: Det hele handler om Lone i 92, den aftale der blev lavet for lang tid siden. Som du (Jesper 127) har en stor andel i - hvad siger du til dette??? Jesper 127: Afviser beskyldningerne og henviser til referater fra perioden og beder Palle om at være konkret i sin beskyldning med dokumentation. Palle 78: hvem betaler huslejen for 92? Merete 8: Det gør Lone selv. Palle 78: Mener at Jesper har lavet fri handel mod alle regler/love? Jesper 127: Det passer ikke, afviser igen. Fra pladsen som formand, har selv bedt om at der skulle laves restriktioner på området for fremlejning. Niller 14, dirigent: Stopper diskussionen/beskyldningerne mellem Palle og Jesper. Thomas 96: bekræfter Jesper i, at lign. forslag er stillet tidligere, men nedstemt. Gitte Annette 4: ikke grund til at se spøgelser, Asbjørn, mht. at udnytte mulighederne. Jürgen 3: Diskussionen er kørt løbsk, men godt emnet kommer op på generalforsamlingen. Charlie 94: Balancen mellem hvor længe man skal kunne fremleje og hvad det reelle formål er med en fremleje. Jette 52: Vil gerne støtte formanden, i sagen som Palle løfter. Der kom mange argumenter fra alle vinkler den gang. Per 13: Gode intentioner i forslaget, men en bagside af medaljen vedr. spekulationen i fremleje. Støtter forslaget. Skriftlig afstemning, 60 stemmeberettigede: For: 24 Imod: 33 Blankt: 3 Afgørelse: Forslaget er nedstemt. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

6 5.4: Forslag til at havelejen forhøjes Thomas 94 fremlægger forslaget. For at sikre opsparing til festhus m.m. Jesper 127: Synes retningen skal være et fælleshus, mere end et festhus altså ikke koncentreret om udlejningen. Gunhild 96: Også i retning af fælleshus f.eks. kunne fester så henvises til Karensminde Kulturhus. Tanke eksperiment, skulle pris m.m. så også følge andre udlejningsvirksomheder, hvis vi skulle have et festudlejningshus? Men ser det som et godt tidspunkt mht. mere opsparing. Lynge 77: Det rammer skævt, hvad med folkepensionister med mere? Stemmer nej Gitte-Annette 4: Der skal være økonomisk plads til alle så lang tid som muligt... med den kommende huslejestigning, der kommer alligevel pga. lovliggørelsen i fremtiden. Charlie 94: skal der være mulighed for dispensationer? Eller i en begrænset periode frem til lovliggørelsen. Skal de der kan, bidrage til fællesskabet. Respekt for de der ikke nødvendigvis har råd, men de der kan Birthe 123: ville ikke have råd til de 1000kr ekstra om måneden, bare sådan lige. Når brandsikringen er færdig, sparer vi jo stadig kr op det må kunne bruges? Gunhild 96: Kan man differentiere det på en eller anden måde hvordan kan alle rummes? Lynge 77: Vi har jo opsparingen men måske øge brandsikringsopsparingen med bare et lille beløb i stedet for kr. 1000,- Jesper 127: Fremover bliver det ikke muligt at bruge penge som vi gør i dag. Kan gøre overgangen mildere, ved en mindre haveleje forhøjelse allerede nu Kåre 85: Tilbage til fælleshuset vi bliver nødt til at betale for det på en eller anden måde. Marianne 120: Dem der synes der har råd, kan gøre det samtidig vil det virkelig være nederen og skulle sige højt at man ikke kan bidrage. Kr. 1000,- gør en stor forskel! Annelise 72: Bliver en markant stigning og ikke muligt for mange Arne 117: Vigtigt at vi ikke sætter os i luksus projekter m.m. Vi skal også realistisk se i øjnene, at der sandsynligvis kommer en huslejestigning på 2000kr eller mere, når lovliggørelsen kommer. Men foreslår at en stigning på f.eks kr om måneden i stedet for de 1000kr de kan så trækkes ud igen når den rigtige stigning kommer. Asbjørn 8: Hvis det (nuværende brandsikringsopsparing pr hus pr måned) nu rundes op fra 250 til 500kr pr måned. Pointerer at det er nu, det er muligt at spare op og ikke om et par år når lovliggørelsen kommer. Hvis vi ikke spare op, så får vi ikke fest/fælleshus. Lynge 77: skal vi ikke gå til afstemning? Per 13: 1000kr er meget. Ved at lave højere leje, fratager man medlemmer muligheden for selv at spare op og forberede opsparing til huslejeforhøjelsen der kommer ved lovliggørelsen. Manne 90: Gerne også have fælleshus, og fornuftigt det tidligere er blevet stoppet pga. brandsikringen. Vil også være ærgerligt hvis f.eks. halvdelen af medlemmerne ikke vil have fælleshus nu. Men kunne man hæve beløbet med et par få hundrede kroner, for at spare bare lidt ekstra op. Birthe 123: Der er overskud på driften, som skal give muligheder fremover. Opfordrer til en ordentlig beregning af driften for komme med et mere reelt bud på økonomien i det. Lisbeth 78: Hvis man ikke har råd, så må man revurderer ønsket. Man burde måske overveje om en renovering af eksisterende fælleshus? Lars 52: Påpeger sammenhængen mellem Thomas 94, 2 forslag mht. at skubbe tomme grunde ud. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

7 Thomas 94: Ændrer forslaget, og nedsætter beløbet fra 1000 til 250 kr, men ellers opretholder forslaget. Gunhild 96: Vi stemmer om, om vi fremover skal have et fælleshus eller ej? Per 13: Vi stemmer ikke om vi vil have det, men om vi vil spare mere op. Niller 14, dirigent: Det vi stemmer om, er det oprindelige forslag men beløbet ændres fra 1000kr til 250kr. Karen 53: stemmer vi så også om, at de 250 kr er båndlagt til fælleshuset? Thomas 94: Ja, det fremgår af forslaget. Skriftlig afstemning. For: 30 Imod: 29 Blankt: 1 Afgørelse: Forslaget er vedtaget. 5.5: Forslag vedr. støjgener fra festhuset. Lars 52, fremlægger forslaget. Fint med fest, men ærgerligt at reglerne ikke bliver overholdt og musikken spiller frem til f.eks. kl og holder naboer vågne. Niller 14: Kender festhuset og eksisterende anlæg, og det er ikke det eksisterende anlæg der skaber problemet (for lille) men medbragt lydudstyr. Nicki 26: kl er for tidligt, ift. fest kunne der være en max antal gange eller lign.? Der er altså også flere unge herude. Jesper 127: Kan ikke forestille sig et nyt fælleshus, uden automatisk lyd-slukning. Men kan ikke forestille sig i det nuværende fælleshus. Hvordan kan det gøres i nuværende hus? Dorte 84: kan også høre musikken helt ned til dem Jürgen 3: foreslår at kun husets anlæg må benyttes. Annelise 72: Har også glæde af den høje musik så må sove andet sted i huset. Lynge 77: ligesom Annelise. Jesper 127: Det er en urimelig belastning for naboer som det er i dag. Men vi bliver nødt til at se det økonomiske aspekt i det? Er det ikke ret dyret at installere? Lars 52: En afbryder burde der vel være råd til? Hvordan sikres at reglerne overholdes, henvist til formanden? Sten 125: lejeindtægterne er ikke så høje ifølge budgettet? Så hvor stort er problemet egentligt Lars 52: måske skulle der et højere depositum, der bliver frataget ved overtrædelse af reglerne. Gitte 86: Hvem er det der skal håndhæve reglerne? Ikke nødvendigvis Jesper (som formand) kan der være andre alternativer til at komme problemet til livs? Lars 52: En automatisk afbryder, vil frigøre en evt. bussemand for at gøre det. Lynge 77: Kombinationen af høj musik og åbne vinduer, det er det der skaber problemer!!! Karen 53: Det forhindre ikke at man medbringer andet anlæg. Jette 52: Man kan ikke forhindre alting har selv ofte været inde for at bede om at der bliver skruet ned, men så går festen og nogen gange bliver der skruet op igen. Godt med dialog osv. Men hvordan kan det løses? HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

8 Birthe 123: hvad koster en afbryder? Jesper 127: hvordan sikres det, på en billig måde, så man undgår f.eks. forlængerledninger m.m. Lars 52: Lad os da prøve med en simpel afbryder. Klaus 6: foreslår f.eks. det med et højere depositum har større effekt. Det med strømmen holder ikke, for mange løse ender, før det har en effekt. Charlie 94: jo ikke hver weekend det sker så kunne man ikke mande sig op at sige det når det sker. Lars 52: Fin ide med et højere depositum, f.eks. 1000kr hvis man så ikke lever op til reglerne, bliver de tilbageholdt. Arne 117: det er lidt kedeligt at holde en fest der slutter kl 24.00, forstå mig ret f.eks. med automatiske lydmålere, til støjen efter kl osv.? Jürgen 3: De 1000kr er måske ikke nok ud af et stort festbudget. Jette 52: Handler om signalet om udfordringen og diskussionen vi har. Om forbedringen/afbryderen ikke sker lige nu, fint men det skal lande et sted. Fint at ændre forslaget til et højere depositum. Marianne 120: hvem er det så der skal klage og uden det bliver de samme hver gang. Hvad koster en afbryder lad os da prøve det. Der skal være en klar handling/konsekvens for lejer. Karin 88: Det fremtidige foreningshus er om flere år kan der være en mulighed på den korte bane at efterisolere væggen i huset til nærmeste naboer. Ole 98: huset er allerede isoleret med de formål og hensyn til naboer med dobbelt-vægge. Jette 52: Forslag til en afbryder og et beløb på max 5000kr. Hvis det overstiger, bliver foreningen spurgt igen. Niller 14, dirigent: Afstemningen er om det oprindelige forslag, men med en beløbsramme på 5000,- til etablering af en afbryder. Skriftlig afstemning. For: 31 Imod: 21 Blankt: 4 Afgørelse: Forslaget er vedtaget. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

9 6. Valg ifølge lovene: Formand: Jesper, have 127 (genopstiller) Bestyrelsesmedlem: Casper, have 51 (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem: Kay Werner, have 23 (genopstiller) Revisor: Steffen, have 19 (genopstiller) Vurderingsudvalg: Gitte, have 89 (genopstiller) Ventelisteudvalg: Charlie, have 94 (genopstiller) Festudvalg: (jul, vintertur, fastelavn, arbejdsdag) Gianna 117 opstiller til bestyrelsen Claus 70 opstiller til bestyrelsen På førstkommende bestyrelsesmøde konstitueres bestyrelsen og besluttes hvem af de 3 (Kaj-Werner, Claus og Gianna) der besætter hvilke poster. Jette 52, vil gerne være tovholder til julefest og fastelavn. Foreslår at der til julefesten er en form for julemarked, med egenproducerede produkter. Jesper, Merete og generalforsamlingen: Stor ros til Casper 51 for det gode arbejde i bestyrelsen og foreningen i det hele taget, der nu træder ud af bestyrelsen efter 4 år. Forårs arbejdsdag: Heine 73, Mette 73 og Gitte Eventuelt: Per 13: Rejser spørgsmål, om bankospil-arrangement skal på fællesaktivitetslisten? Anne 83: har været flagmester i 10 år, og det kniber lidt med at kunne nå det hver søndag. Anne spørger om hun skal fortsætte med at flage når hun kan? Eller om en anden skal overtage opgaven ny flagmester? Karen 53: Nogen der kan hjælpe? Så man kunne være 2 om det. Gitte-Annette 4: Super stykke arbejde du (Anne) har gjort, og synes du bare skal fortsætte med det du kan. Anne 83: Er det ok, at der kun bliver flaget når jeg kan? Og stopper for resten af året, da jeg ikke har mulighed for det? Fremover, vil I så ikke venligst sige det direkte personligt til Anne, om hvornår flaget skal hejses ved diverse begivenheder? Lokalet: Enig stemning, JA selvfølgelig fortsat som flagmester, på de dage du kan. Og skal nok komme til dig med datoer for anledninger. Merete 8: Som efterspurgt tidligere, her en status på de tomme grunde : Der har været kontakt til følgende medlemmer: 91: afventer endelig lodplan. 95: bruger foreløbig haven som nyttehave. 111: forventes at blive ryddet i løbet af efteråret. 76: rydder op på grunden i løbet af efteråret. 82: afventer tilbagemelding. 73: er i gang med rydning. 21: er i gang med at rydde grunden Per 13: Stor ros til Merete! Et andet spørgsmål, hvem er ansvarlig for den asfalt der ligger i en bunke på hundegangen? Asbjørn 8: Jeg undersøger det og tager sig af det. Jesper 127: Humle-problematikken Opfordring til at holde humle nede, da det er en virkelig invasiv art. Ros til Rikke 80, for at pakke plankeværket ind med grønt, men venligst opmærksom på det med humlen. Niller 14, dirigent: Tak for god rod og orden, generalforsamlingen er hermed afsluttet! Referent: Casper Wandel, have 51 Tak for denne gang ;-) HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011. 3. Formandens beretning. 4.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset.

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Niller have 14, blev enstemmigt valgt. Stemmeudvalg blev nedsat: Tom have 93,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 1. Valg af dirigent Peter (79) valgt som dirigent. 2. Valg af referenter Chriss (55) og Ruben (10) tager referat. 3. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257 GRUNDEJERFORENINGEN FRUGTHEGNET v/ Formand Niels Kristensen Frugthegnet 36 2830 Virum Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene),

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere