Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl i festhuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset."

Transkript

1 Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen Formandens beretning. 4. Budget Indkomne forslag: 5.1: Vedtægtsændring vedr : Tilføjelse af paragraf til vedtægterne 4.5 vedr. brandsikring 5.3: Ændringsforslag til vedtægternes 4.3 om fremleje og fremlån 5.4: Forslag til at havelejen forhøjes 5.5: Forslag vedr. støjgener fra festhuset. 6. Valg ifølge lovene: Formand: Jesper, have 127 (genopstiller) Bestyrelsesmedlem: Casper, have 51 (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem: Kay Werner, have 23 (genopstiller) Revisor: Steffen, have 19 (genopstiller) Vurderingsudvalg: Gitte, have 89 (genopstiller) Ventelisteudvalg: Charlie, have 94 (genopstiller) Festudvalg: (jul, vintertur, fastelavn, arbejdsdag) 7. EVT. VEL MØDT Fuldmagter: Hvis et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet give en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagten gælder kun til den dato der står på. D.v.s. hvis generalforsamlingen fortsættes en anden dag, skal der skrives en ny fuldmagt til den pågældende dag. Det skal understreges, at hver husstand har én stemme og kan kun have én fuldmagt. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

2 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Dirigent: Niller, have 14 Stemmeudvalg: Lynge 77, Jürgen 3 og Asbjørn 8 Der er 60 stemmeberettigede, hvoraf 17 er fuldmagter. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen 2014 Enstemmigt godkendt. 3. Formandens beretning. Spændende udvikling som haveforeningen er inde i nu. Som det senere vil fremgå af vores budget er vi ved at bruge af vores formue. Brandsikring spiser vores formue, dog vil der bliver noget tilbage, selv om vi ikke kender den fulde udgift før alt arbejdet er udført. Brandsikring kører sin stille gang hvor, der er er gennemført en god del af brandsikringen, hvor Gunhild 96 har udført et meget stort stykke arbejde, særligt med at finde løsninger der sikre de individuelle hensyn, således at den brandsikring vi ender med er tilpasset i højst muligt omfang. I samme moment, nemlig den lovliggørelse af boliger og den kommende kontrakt, har vi opmåling af alle haver, hvor Jacob 119 og Ole 98 har udført et meget stort stykke arbejde, og hvor vi nu mangler den sidste del af haveforeningen. Det forventes at vi har den sidste del af opmålingen i hus inden for den næste måneds tid. Alt opmåling skal skrives ind på en elektronisk tegning. Når den er lavet vil alle medlemmer få deres grund udskrevet således at alle kan se hvor skellet er. Når den proces er overstået indsendes den samlede lodplan til kommunen. I den forbindelse er det interessant at kommunen nu er den part der trækker og spørger om hvornår vi aflevere lodplaner m.m. Så det er spændenden hvor lang en periode det kommer til at tage, med at få den sidste del af processen på plads. Vi har fået ny kasserer Merete, i foråret, som har haft et meget stort arbejde med at få vores daglige drift lagt i nye rammer og få skabt systemer. En kæmpe opgave som Merete har kastet sig over og løst! I den proces vil der ske en modernisering, således at vi i højere grad kommer til at bruge de elektroniske muligheder, som det også ses af forslag til vedtægts ændringerne. I den forbindelse har vi fået oplyst at der ikke har været aflæst det faktiske vandforbrug, men kun været opkrævet ud fra et skøn. Det er en særlig udfordring, da vi i samme periode har haft 2 store vandspild som kan blive svære at efterforske. Bestyrelsen har afholdt et bestyrelsesseminar hvor vi tog en hel arbejdsdag (på en søndag), meget givtigt og med gode resultater i forhold til løsning af konkrete udeståender. Dette kan sagtens være noget der vil komme mere af. Energiudvalget har fået et revideret tilbud fra AT Solar på solceller vedr. 7 huse, med en tilbagebetalingstid på 7½ år. I den forbindelse har bestyrelsen kigget på formuen, så vi var sikre på at der var penge til det. Samlet set vil der være penge til brandsikring, lodplan, solceller, og så vil der være lidt på kistebunden selv om der først er sikkerhed når alle processer er tilendebragt. Så har der været afholdt arbejdsdag med et meget synligt resultat - og en meget stor deltagelse. Der har også været afholdt sommerudflugt til Geocenter Møn, som forløb meget flot, med stor deltagelse og succes. Sommerfest har vi også haft, også her med stor deltagelse og stor succes. Selv om det var et værre mas at få sat telte op, var det faktisk den mest velfungerende opstilling af telte vi har haft længe - det var rigtigt godt at alle kunne se alle. Samlet set er der udført en hel masse arbejde af de som sidder i bestyrelsen, den nye kasserer, brandsikring, lodplan, arbejdsdag, sommerudflugt, sommerfest og alle de andre der skal fra min side lyde en stor tak til alle der har bidraget til at få det fælles til at køre. Merete har haft kontakt til alle dem som ikke bruger deres huse/ tomme grunde (status nævnt under punkt 7, eventuelt). Og så skal vi sige velkommen til nye medlemmer: Have 73 Mette & Heine og have 6 Lotte & Klaus. Nyfødte: Pinky og Claus have 70 har fået et barn. Marica og Jonathan har fået et barn. Maria og Jonas har fået et barn. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

3 Kommentarer til beretningen: Per 13: Hvad er status på hjertestarteren? Jesper 127: Den er ved at blive hængt op, står her ude bagved. Ingen øvrige kommentarer. Beretningen enstemmigt vedtaget. 4. Budget 2015: Kasserer, Merete 8, gennemgår budgettet i overskrifter. Pga. brandsikring m.m., har vi videreført budgettet fra 2014 til 2015, da vi har ubekendte vedr. brandsikringen. Birthe 123: gerne udbede bestyrelsen/kasseren en kort redegørelse. Merete 8: Vores aktuelle formue beløber sig til ca kr 4,3 mio. og med et overslag på ca kr 2,7 mio. til at finansiere den resterende brandsikring. Der er hensat ca kr 1,8 mio. til resterende brandsikring. Der er et spænd på ca kr 1,1 mio. ift opsparing, så de ca kr 1,1 mio. bliver taget fra formuen. Det ser ud til at der ca er kr 1 mio. tilbage i vores formue, efter brandsikring og udførsel af nuværende energi-udvalgsprojekt med solceller for 7 haver. Merete anbefaler at vi øger foreningens formue, hvis vi skal gøre os håb om nyt fælleshus henviser til forslaget senere på dagsordenen. Charlie 94: hvad er el-forbruget i nuværende festhus? Merete: For 2013 har forbruget været 8003 kwh. Per 13: efterspørger gennemgang af hver enkelt konti? Merete: det er kopi er sidste års budget, der er derfor ikke nogen store udsving der er værd at nævne. Karin 88: spørgsmål til finansieringen af brandsikring, for de medlemmer der selv har forestået brandsikringen. Hvad beløber det sig til? Merete 8: Ca. kr er gået til den pulje, til medlemmer der selv har lavet arbejdet indtil videre. Lars 52: hvad sker der hvis foreningens økonomi går i minus? Merete 8: så må vi låne, men det ser ikke sådan ud nu. Hvis det begynder at pege på det, vil der selvfølgelig omgående blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, for fælles at tage de nødvendige beslutninger/forholdsregler. Birthe 123: der bliver jo stadig indbetalt kr hvert år til brandsikringen må kunne dække noget. Budgettet enstemmigt vedtaget. 5 Indkomne forslag (se alle forslag bagerst som bilag): 5.1: Vedtægtsændring vedr Jesper 127 fremlægger forslaget. Birthe 123: Godt forslag. Men kan det gøres mere smidigt? Jesper 127: Forklarer at det blot er til orientering til bestyrelsesmedlemmer, der skal ikke holdes møde hver gang. Skriftlig afstemning. For: 59 Imod: 0 Blankt: 0 Afgørelse: Enstemmigt vedtaget. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

4 5.2: Tilføjelse af paragraf til vedtægterne 4.5 vedr. brandsikring Jesper 127 fremlægger forslaget: Lisbeth 78: Anfægter om konsekvensen kan holde i byretten, mht. 1 månedsopsigelse? Jesper 127: Der kan godt være tvivl om det holder, men der bliver nødt til at være en form for konsekvens da det vedrører hele foreningen. Birthe 123: Bryder sig ikke om forslaget, da det er en alvorlig stramning af vores nuværende form i foreningen. Asbjørn 8: Taler for, da det gælder hele foreningen som én matrikel. Alex 105: Er det ikke et lovkrav? Manne 90: Præciserer forslaget, at det er 4 måneder og ikke kun én måned (3+1). Gunhild 96: Pointerer vigtigheden i perspektivet af, at det kan handle om menneskeliv hvis brandsikringen ikke bliver overholdt! Skriftlig afstemning. For: 41 Imod: 9 Blankt: 0 Afgørelse: Forslaget er vedtaget. 5.3: Ændringsforslag til vedtægternes 4.3 om fremleje og fremlån Thomas 94 fremlægger forslaget: Det handler ikke om at smide andre medlemmer ud, men handler om at gøre det mere attraktivt at bo her i foreningen. Opfordrer øvrige til at komme med bedre /alternative forslag, for at opnå det samme. Lone 1: Har været glad for at kunne have fremlejet, for at prøve andet sted. Der er forskel på tomme huse og fremlejede huse. Synes på en måde det er unødvendigt med hele lejeloven ind i foreningens love og vedtægter. Gitte-Annette 4: De fremlejere der er, bidrager på lige vilkår som øvrige. Ønsker der bliver gjort mere ved de ubeboede grunde. Skal være muligt at bo her og bidrage med det man kan/evner. Manne 90: Alle kan være enige i de ubeboede grunde. Kunne man evt. inddrage de der fremlejer i højere grad end vi gør i dag? Kåre 85: Påpeger en uhensigtsmæssighed ift. fremlejer og fremleje, betvivler at lejeloven om fremleje kan bruges i denne sammenhæng. Spørger bestyrelsen vedr. den gennemgang/kontakt der har været med samtlige tomme grunde. Thomas 94: Præciserer at ved udlejning/fremleje mere end 2 år, gælder det samme for os ift. overtagelse. Asbjørn 8: Fint at kunne fremleje ud af forskellige årsager. Men ønsker måske mere, at det bliver konkretiseret hvad der er af krav der kan stilles til lejere i længere tid. Så de kan blive inddraget, og ikke bare passe sig selv Charlie 94: Engagementet i foreningen hvordan sikres at alle/flere får mulighed for at melde sig til poster i foreningen. Bitten 2: Hvad defineres døde huse som? Har ikke hørt det før og i tvivl, om det f.eks. gælder egen have. Lokalet: Omhandler ikke have 2, og remser løst have numre op. (bliver gennemgået senere) Gunhild: 96: Sætter pris på at forslaget bliver stillet, så vi får debatten. Synes også at fremlejere skal kunne stille op til f.eks. bestyrelsespost og lign. Erfaring fra tidligere boligforening, hvor det virkede udmærket. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

5 Jürgen 3: En periode på 2-3 år er fint, men 5-6 år er en anden sag og der skal som minimum være styr på hvem og hvor længe osv. Lejerne skal ligeledes kunne inddrages i foreningen. Gitte-Annette 4: 2 forskellige problematikker, ift. hvem der skal kunne fremleje og hvor længe det skal der være mulighed for. Men de der fremlejer, skal måske have stemmeret og lign. efter en nærmere bestemt periode. Arne 117: Enig med Jürgen, ift. forskellige perioder men der skal være klare krav/grænser. Birthe 123: Der står jo allerede at forlængelser udover 2 år, skal godkendes af bestyrelsen. Asbjørn 8: Er der en chance for at medlemmer vil udnytte denne mulighed for fremleje?... Palle 76: Det hele handler om Lone i 92, den aftale der blev lavet for lang tid siden. Som du (Jesper 127) har en stor andel i - hvad siger du til dette??? Jesper 127: Afviser beskyldningerne og henviser til referater fra perioden og beder Palle om at være konkret i sin beskyldning med dokumentation. Palle 78: hvem betaler huslejen for 92? Merete 8: Det gør Lone selv. Palle 78: Mener at Jesper har lavet fri handel mod alle regler/love? Jesper 127: Det passer ikke, afviser igen. Fra pladsen som formand, har selv bedt om at der skulle laves restriktioner på området for fremlejning. Niller 14, dirigent: Stopper diskussionen/beskyldningerne mellem Palle og Jesper. Thomas 96: bekræfter Jesper i, at lign. forslag er stillet tidligere, men nedstemt. Gitte Annette 4: ikke grund til at se spøgelser, Asbjørn, mht. at udnytte mulighederne. Jürgen 3: Diskussionen er kørt løbsk, men godt emnet kommer op på generalforsamlingen. Charlie 94: Balancen mellem hvor længe man skal kunne fremleje og hvad det reelle formål er med en fremleje. Jette 52: Vil gerne støtte formanden, i sagen som Palle løfter. Der kom mange argumenter fra alle vinkler den gang. Per 13: Gode intentioner i forslaget, men en bagside af medaljen vedr. spekulationen i fremleje. Støtter forslaget. Skriftlig afstemning, 60 stemmeberettigede: For: 24 Imod: 33 Blankt: 3 Afgørelse: Forslaget er nedstemt. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

6 5.4: Forslag til at havelejen forhøjes Thomas 94 fremlægger forslaget. For at sikre opsparing til festhus m.m. Jesper 127: Synes retningen skal være et fælleshus, mere end et festhus altså ikke koncentreret om udlejningen. Gunhild 96: Også i retning af fælleshus f.eks. kunne fester så henvises til Karensminde Kulturhus. Tanke eksperiment, skulle pris m.m. så også følge andre udlejningsvirksomheder, hvis vi skulle have et festudlejningshus? Men ser det som et godt tidspunkt mht. mere opsparing. Lynge 77: Det rammer skævt, hvad med folkepensionister med mere? Stemmer nej Gitte-Annette 4: Der skal være økonomisk plads til alle så lang tid som muligt... med den kommende huslejestigning, der kommer alligevel pga. lovliggørelsen i fremtiden. Charlie 94: skal der være mulighed for dispensationer? Eller i en begrænset periode frem til lovliggørelsen. Skal de der kan, bidrage til fællesskabet. Respekt for de der ikke nødvendigvis har råd, men de der kan Birthe 123: ville ikke have råd til de 1000kr ekstra om måneden, bare sådan lige. Når brandsikringen er færdig, sparer vi jo stadig kr op det må kunne bruges? Gunhild 96: Kan man differentiere det på en eller anden måde hvordan kan alle rummes? Lynge 77: Vi har jo opsparingen men måske øge brandsikringsopsparingen med bare et lille beløb i stedet for kr. 1000,- Jesper 127: Fremover bliver det ikke muligt at bruge penge som vi gør i dag. Kan gøre overgangen mildere, ved en mindre haveleje forhøjelse allerede nu Kåre 85: Tilbage til fælleshuset vi bliver nødt til at betale for det på en eller anden måde. Marianne 120: Dem der synes der har råd, kan gøre det samtidig vil det virkelig være nederen og skulle sige højt at man ikke kan bidrage. Kr. 1000,- gør en stor forskel! Annelise 72: Bliver en markant stigning og ikke muligt for mange Arne 117: Vigtigt at vi ikke sætter os i luksus projekter m.m. Vi skal også realistisk se i øjnene, at der sandsynligvis kommer en huslejestigning på 2000kr eller mere, når lovliggørelsen kommer. Men foreslår at en stigning på f.eks kr om måneden i stedet for de 1000kr de kan så trækkes ud igen når den rigtige stigning kommer. Asbjørn 8: Hvis det (nuværende brandsikringsopsparing pr hus pr måned) nu rundes op fra 250 til 500kr pr måned. Pointerer at det er nu, det er muligt at spare op og ikke om et par år når lovliggørelsen kommer. Hvis vi ikke spare op, så får vi ikke fest/fælleshus. Lynge 77: skal vi ikke gå til afstemning? Per 13: 1000kr er meget. Ved at lave højere leje, fratager man medlemmer muligheden for selv at spare op og forberede opsparing til huslejeforhøjelsen der kommer ved lovliggørelsen. Manne 90: Gerne også have fælleshus, og fornuftigt det tidligere er blevet stoppet pga. brandsikringen. Vil også være ærgerligt hvis f.eks. halvdelen af medlemmerne ikke vil have fælleshus nu. Men kunne man hæve beløbet med et par få hundrede kroner, for at spare bare lidt ekstra op. Birthe 123: Der er overskud på driften, som skal give muligheder fremover. Opfordrer til en ordentlig beregning af driften for komme med et mere reelt bud på økonomien i det. Lisbeth 78: Hvis man ikke har råd, så må man revurderer ønsket. Man burde måske overveje om en renovering af eksisterende fælleshus? Lars 52: Påpeger sammenhængen mellem Thomas 94, 2 forslag mht. at skubbe tomme grunde ud. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

7 Thomas 94: Ændrer forslaget, og nedsætter beløbet fra 1000 til 250 kr, men ellers opretholder forslaget. Gunhild 96: Vi stemmer om, om vi fremover skal have et fælleshus eller ej? Per 13: Vi stemmer ikke om vi vil have det, men om vi vil spare mere op. Niller 14, dirigent: Det vi stemmer om, er det oprindelige forslag men beløbet ændres fra 1000kr til 250kr. Karen 53: stemmer vi så også om, at de 250 kr er båndlagt til fælleshuset? Thomas 94: Ja, det fremgår af forslaget. Skriftlig afstemning. For: 30 Imod: 29 Blankt: 1 Afgørelse: Forslaget er vedtaget. 5.5: Forslag vedr. støjgener fra festhuset. Lars 52, fremlægger forslaget. Fint med fest, men ærgerligt at reglerne ikke bliver overholdt og musikken spiller frem til f.eks. kl og holder naboer vågne. Niller 14: Kender festhuset og eksisterende anlæg, og det er ikke det eksisterende anlæg der skaber problemet (for lille) men medbragt lydudstyr. Nicki 26: kl er for tidligt, ift. fest kunne der være en max antal gange eller lign.? Der er altså også flere unge herude. Jesper 127: Kan ikke forestille sig et nyt fælleshus, uden automatisk lyd-slukning. Men kan ikke forestille sig i det nuværende fælleshus. Hvordan kan det gøres i nuværende hus? Dorte 84: kan også høre musikken helt ned til dem Jürgen 3: foreslår at kun husets anlæg må benyttes. Annelise 72: Har også glæde af den høje musik så må sove andet sted i huset. Lynge 77: ligesom Annelise. Jesper 127: Det er en urimelig belastning for naboer som det er i dag. Men vi bliver nødt til at se det økonomiske aspekt i det? Er det ikke ret dyret at installere? Lars 52: En afbryder burde der vel være råd til? Hvordan sikres at reglerne overholdes, henvist til formanden? Sten 125: lejeindtægterne er ikke så høje ifølge budgettet? Så hvor stort er problemet egentligt Lars 52: måske skulle der et højere depositum, der bliver frataget ved overtrædelse af reglerne. Gitte 86: Hvem er det der skal håndhæve reglerne? Ikke nødvendigvis Jesper (som formand) kan der være andre alternativer til at komme problemet til livs? Lars 52: En automatisk afbryder, vil frigøre en evt. bussemand for at gøre det. Lynge 77: Kombinationen af høj musik og åbne vinduer, det er det der skaber problemer!!! Karen 53: Det forhindre ikke at man medbringer andet anlæg. Jette 52: Man kan ikke forhindre alting har selv ofte været inde for at bede om at der bliver skruet ned, men så går festen og nogen gange bliver der skruet op igen. Godt med dialog osv. Men hvordan kan det løses? HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

8 Birthe 123: hvad koster en afbryder? Jesper 127: hvordan sikres det, på en billig måde, så man undgår f.eks. forlængerledninger m.m. Lars 52: Lad os da prøve med en simpel afbryder. Klaus 6: foreslår f.eks. det med et højere depositum har større effekt. Det med strømmen holder ikke, for mange løse ender, før det har en effekt. Charlie 94: jo ikke hver weekend det sker så kunne man ikke mande sig op at sige det når det sker. Lars 52: Fin ide med et højere depositum, f.eks. 1000kr hvis man så ikke lever op til reglerne, bliver de tilbageholdt. Arne 117: det er lidt kedeligt at holde en fest der slutter kl 24.00, forstå mig ret f.eks. med automatiske lydmålere, til støjen efter kl osv.? Jürgen 3: De 1000kr er måske ikke nok ud af et stort festbudget. Jette 52: Handler om signalet om udfordringen og diskussionen vi har. Om forbedringen/afbryderen ikke sker lige nu, fint men det skal lande et sted. Fint at ændre forslaget til et højere depositum. Marianne 120: hvem er det så der skal klage og uden det bliver de samme hver gang. Hvad koster en afbryder lad os da prøve det. Der skal være en klar handling/konsekvens for lejer. Karin 88: Det fremtidige foreningshus er om flere år kan der være en mulighed på den korte bane at efterisolere væggen i huset til nærmeste naboer. Ole 98: huset er allerede isoleret med de formål og hensyn til naboer med dobbelt-vægge. Jette 52: Forslag til en afbryder og et beløb på max 5000kr. Hvis det overstiger, bliver foreningen spurgt igen. Niller 14, dirigent: Afstemningen er om det oprindelige forslag, men med en beløbsramme på 5000,- til etablering af en afbryder. Skriftlig afstemning. For: 31 Imod: 21 Blankt: 4 Afgørelse: Forslaget er vedtaget. HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

9 6. Valg ifølge lovene: Formand: Jesper, have 127 (genopstiller) Bestyrelsesmedlem: Casper, have 51 (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem: Kay Werner, have 23 (genopstiller) Revisor: Steffen, have 19 (genopstiller) Vurderingsudvalg: Gitte, have 89 (genopstiller) Ventelisteudvalg: Charlie, have 94 (genopstiller) Festudvalg: (jul, vintertur, fastelavn, arbejdsdag) Gianna 117 opstiller til bestyrelsen Claus 70 opstiller til bestyrelsen På førstkommende bestyrelsesmøde konstitueres bestyrelsen og besluttes hvem af de 3 (Kaj-Werner, Claus og Gianna) der besætter hvilke poster. Jette 52, vil gerne være tovholder til julefest og fastelavn. Foreslår at der til julefesten er en form for julemarked, med egenproducerede produkter. Jesper, Merete og generalforsamlingen: Stor ros til Casper 51 for det gode arbejde i bestyrelsen og foreningen i det hele taget, der nu træder ud af bestyrelsen efter 4 år. Forårs arbejdsdag: Heine 73, Mette 73 og Gitte Eventuelt: Per 13: Rejser spørgsmål, om bankospil-arrangement skal på fællesaktivitetslisten? Anne 83: har været flagmester i 10 år, og det kniber lidt med at kunne nå det hver søndag. Anne spørger om hun skal fortsætte med at flage når hun kan? Eller om en anden skal overtage opgaven ny flagmester? Karen 53: Nogen der kan hjælpe? Så man kunne være 2 om det. Gitte-Annette 4: Super stykke arbejde du (Anne) har gjort, og synes du bare skal fortsætte med det du kan. Anne 83: Er det ok, at der kun bliver flaget når jeg kan? Og stopper for resten af året, da jeg ikke har mulighed for det? Fremover, vil I så ikke venligst sige det direkte personligt til Anne, om hvornår flaget skal hejses ved diverse begivenheder? Lokalet: Enig stemning, JA selvfølgelig fortsat som flagmester, på de dage du kan. Og skal nok komme til dig med datoer for anledninger. Merete 8: Som efterspurgt tidligere, her en status på de tomme grunde : Der har været kontakt til følgende medlemmer: 91: afventer endelig lodplan. 95: bruger foreløbig haven som nyttehave. 111: forventes at blive ryddet i løbet af efteråret. 76: rydder op på grunden i løbet af efteråret. 82: afventer tilbagemelding. 73: er i gang med rydning. 21: er i gang med at rydde grunden Per 13: Stor ros til Merete! Et andet spørgsmål, hvem er ansvarlig for den asfalt der ligger i en bunke på hundegangen? Asbjørn 8: Jeg undersøger det og tager sig af det. Jesper 127: Humle-problematikken Opfordring til at holde humle nede, da det er en virkelig invasiv art. Ros til Rikke 80, for at pakke plankeværket ind med grønt, men venligst opmærksom på det med humlen. Niller 14, dirigent: Tak for god rod og orden, generalforsamlingen er hermed afsluttet! Referent: Casper Wandel, have 51 Tak for denne gang ;-) HF. Kalvebod, efterårsgeneralforsamling 24. september af 9

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 25. september 2012 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 25. september 2012 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 25. september 2012 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra Efterårets generalforsamling d. 7. oktober 2009. 2. Godkendelse af referat fra forårets generalforsamling 2009.

Referat fra Efterårets generalforsamling d. 7. oktober 2009. 2. Godkendelse af referat fra forårets generalforsamling 2009. Referat fra Efterårets generalforsamling d. 7. oktober 2009. Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårets generalforsamling 2009. 3. Formandens beretning. 4. Budget

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 26. oktober 2011 kl i festhuset.

Referat af ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 26. oktober 2011 kl i festhuset. Referat af ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 26. oktober 2011 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen 2011

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011. 3. Formandens beretning. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 1. Valg af dirigent Peter (79) valgt som dirigent. 2. Valg af referenter Chriss (55) og Ruben (10) tager referat. 3. Godkendelse af referat

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset.

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Niller have 14, blev enstemmigt valgt. Stemmeudvalg blev nedsat: Tom have 93,

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat. Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006

Referat. Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006 Referat Ekstraordinær generalforsamling fra mødet d. 11. oktober 2006 Andelsboligforeningen Til stede: 91, 93, 97, 99, 101, 107, 109, 113, 117, 119, 123, 127, 131, 133, 135, 137, 145, 147, 149, 153, 155,

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 28. april 2005, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var i alt 29 husstande: 3, 5, 12, 21, 23, 24, 40, 48, 56, 58, 60,

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter for Reality Bites Oktober 2016 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Reality Bites. Stk. 2. Foreningens hjemsted følger kassererens hjemadresse. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement Referat, ordinær generalforsamling Lørdag den 28. marts 2015 kl. 09.00 Ikast Bibliotek. Dagsorden iht. vedtægterne: 1) Valg af dirigent og referent. Jan, have 111, blev valgt til dirigent. Kathy, have

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN KOLLEGIANERRÅDET Valgmandsforsamling, 15. september 2015 1) Valg af dirigent Kollegianerrådet indstiller Christian Vrist Holm, 7, st. Vrist er valgt. Valgmandsforsamlingen er rettidigt indkaldt og budgettet i rette tid.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8.11. 2005.

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8.11. 2005. Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8.11. 2005. Tilstede: Birte, Henriette, Thomas, Birgit, Jesper Fraværende: Arne, Jeff, Bruno, Kaj Werner Dagsorden. 1. A. Valg af mødeleder. B. Godkendelse af referater.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod 18.marts 2009

Referat af generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod 18.marts 2009 Referat af generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod 18.marts 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2008. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014 Dagsorden i følge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Velkomst ved formand Claus Skytte

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referent: Sekretær: Teena Winckler have 99. Bestyrelsen ved mødet start bestod af: Formand Christine Mosekjær, have 42, Næstformand

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2012 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2012 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2012 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra 23 huse. Ikke tilstede: Repræsentanter fra hus nr. 14 og hus nr. 18. Formand Knud Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011 Pkt. 1 valg af dirigent/referent: Ole Halkiær Jørgensen, HK 355, valgt som dirigent. Maya Lykke Nielsen, bestyrelsen, valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere