Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT"

Transkript

1 Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard Poulsen Anni Reintoft Alice Espeholt Charlotte Hold Julie Marie Preut Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Frivilligrådet Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af referat fra mødet den 12. januar Status på arbejdet med frivillighed i Norddjurs Kommune Planlægning af dialogmøde med voksen- og plejeudvalget Frivilligrådets arbejdsområder Frivilligrådets arbejdsplan for Gennemgang af ansøgninger til frivilligpuljen Orientering marts Bilagsoversigt...10 Norddjurs Kommune

3 Frivilligrådet Godkendelse af referat fra mødet den 12. januar G01 13/3106 Åben sag Sagsgang: FR Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra mødet den 12. januar Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at referatet godkendes. Beslutning i Frivilligrådet den Godkendt. 1

4 Frivilligrådet Status på arbejdet med frivillighed i Norddjurs Kommune G01 13/3106 Åben sag Sagsgang: FR Sagsfremstilling Frivilligkonsulent Camilla Steskow giver en status på arbejdet med frivillighed i Norddjurs Kommune. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Frivilligrådet den Frivilligkonsulent Camilla Steskow gav en status på arbejdet med frivillighed i Norddjurs Kommune. Hun var bl.a. inde på: Et fyraftensmøde vedr. et nyt værested i Grenaa, der blev afholdt den 12. marts Her var frivillige aktører inviteret til at give deres input til det nye værested. Norddjurs Kommunes dialogmøde om frivillighed for frivillige, ansatte, politikere og faglige organisationer, der blev afholdt den 18. marts Mødet havde fokus på at bevare og udvikle det gode samarbejde mellem frivillige og ansatte. Der var et flot fremmøde på dagen og en god dialog om emnet. Den store opbakning til festdagen for frivillighed på det sociale område den 26. marts 2015 i Ørum Aktiv Center med i alt 250 deltagere. Arrangementet blev afholdt for at give en god oplevelse til frivillige, brugere og pårørende og for at takke de frivillige for den store indsats, de gør for borgere i Norddjurs Kommune. Frivilligrådet tog orienteringen til efterretning. 2

5 Frivilligrådet Planlægning af dialogmøde med voksen- og plejeudvalget G01 13/3106 Åben sag Sagsgang: FR Sagsfremstilling Der er planlagt dialogmøde med voksen- og plejeudvalget den 5. maj På mødet ønskes en drøftelse af hvem, der deltager og hvilke punkter, der ønskes drøftet på dialogmødet med voksen- og plejeudvalget den 5. maj. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at frivilligrådet tager stilling til: 1. Deltagere til dialogmødet 2. Emner til dialogmødet Beslutning i Frivilligrådet den Frivilligrådet drøftede det kommende dialogmøde med voksen- og plejeudvalget. 1. På dialogmødet deltager Hans Stagstrup, Orla Lund, Kristian Stougaard, Charlotte Hold, Julie Marie Preut, Anni Reintoft og Alice Espeholt. 2. Frivilligrådet ønsker følgende emne på dagsordenen til mødet: Principper for tildeling af frivilligmidler, herunder fortolkning af frivilligpolitikken. 3

6 Frivilligrådet Frivilligrådets arbejdsområder G01 13/3106 Åben sag Sagsgang: FR Sagsfremstilling På frivilligrådets møde den 12. januar 2015 blev det foreslået at tage en drøftelse om, hvad frivilligrådet ønsker at drøfte på kommende møder og engagere sig i i På den baggrund lægges der op til en drøftelse af frivilligrådets ønskede arbejdsområder. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at frivilligrådet drøfter mulige emner og arbejdsområder. Beslutning i Frivilligrådet den Frivilligrådet drøftede mulige emner for arbejdsområder og besluttede at sætte det på dagsordenen for deres næste møde den 24. august

7 Frivilligrådet Frivilligrådets arbejdsplan for G01 13/3106 Åben sag Sagsgang: FR Sagsfremstilling Forvaltningen har revideret arbejdsplanen for frivilligrådets arbejde i Arbejdsplanen er vedlagt. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at den reviderede arbejdsplan for frivilligrådet godkendes. Bilag: 1 Åben Frivilligrådets arbejdsplan /15 Beslutning i Frivilligrådet den Godkendt. 5

8 Frivilligrådet Gennemgang af ansøgninger til frivilligpuljen G01 10/3138 Åben sag Sagsgang: FR Sagsfremstilling Frivilligrådet skal lave indstillinger om tilskud til de enkelte foreninger til behandling i voksen- og plejeudvalget. Frivilligrådet skal ved indstilling til fordeling af midler tage udgangspunkt i Norddjurs Kommunes frivilligpolitik. Frivilligpolitikken samt en liste over samtlige ansøgninger er vedlagt som bilag. Kopi af alle ansøgningerne er ligeledes vedlagt og er udsendt til rådets medlemmer. Økonomiske konsekvenser Der er i 2015 afsat kr. til uddeling til aktiviteter. Herudover er der kr. uforbrugte midler fra Endeligt har kommunalbestyrelsen på sit møde den 17. februar 2015 besluttet at frivilligpuljen udvides med 0,1 mio. kr. i Det vil sige, at der er kr. til uddeling i Indstilling Formanden indstiller, at frivilligrådet udarbejder forslag til fordeling af frivilligpuljen for Bilag: 1 Åben Frivilligpolitik /13 2 Åben Oversigt over ansøgninger til frivilligpuljen /15 3 Åben Ansøgninger 2015 med tilhørende bilag 39269/15 4 Åben Frivilligrådets forslag til fordeling af frivilligpuljen i /15 Beslutning i Frivilligrådet den Frivilligrådet udarbejdede en indstilling til fordeling af frivilligpuljen

9 Frivilligrådet Frivilligrådets indstilling fremgår af det vedlagte bilag. 7

10 Frivilligrådet Orientering marts G01 13/3106 Åben sag Sagsgang: FR Sagsfremstilling På frivilligrådets møde orienteres om følgende: Lokalemulighed for Frivilligdagen 2015 Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Frivilligrådet den Ørsted Kro blev foreslået som lokalitet for årets Frivilligdag. 8

11 Frivilligrådet Bilagsoversigt 5. Frivilligrådets arbejdsplan for Frivilligrådets arbejdsplan 2015 (51057/15) 6. Gennemgang af ansøgninger til frivilligpuljen 1. Frivilligpolitik (151915/13) 2. Oversigt over ansøgninger til frivilligpuljen 2015 (39331/15) 3. Ansøgninger 2015 med tilhørende bilag (39269/15) 4. Frivilligrådets forslag til fordeling af frivilligpuljen i 2015 (51195/15) 9

12 Frivilligrådet Underskriftsside Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard Poulsen Anni Reintoft Alice Espeholt Charlotte Hold Julie Marie Preut 10

13 Bilag: 5.1. Frivilligrådets arbejdsplan 2015 Udvalg: Frivilligrådet Mødedato: 23. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51057/15

14 Norddjurs Kommune 12. marts 2015 CWS Frivilligrådets arbejdsplan januar 2015 Møde i frivilligrådet Kl Konstituering Kommunens administrationsbygning Mødelokale 13 Glesborg Bygade Glesborg Præsentation af rådets medlemmer Godkendelse af referat fra mødet den 8. oktober 2014 Arbejdet i frivilligrådet og samarbejdet mellem forvaltningen og frivilligrådet - herunder frivilligpolitik, vedtægter og arbejdsplan Drøftelse af arbejdsform for frivilligrådet Planlægning af udbetalingsrunde 2015 Evaluering af Frivilligdagen 2014 Orientering om Frivillig/Bruger-Pårørende dag samt dialogmøde om frivillighed 18. marts Dialogmøde om frivillighed i Norddjurs kommune Kl Kystvejens Hotel og Konferencecenter Dialogmøde med politikere, ansatte, de faglige organisationer, brugere og frivillige. 23. marts 2015 Møde i frivilligrådet Kl Godkendelse af referat fra mødet den 12. januar Kommunens administrationsbygning Mødelokale 13 Glesborg Bygade Glesborg Status på arbejde med frivillighed i Norddjurs Kommune Planlægning af dialogmøde med voksen- og plejeudvalget Frivilligrådets arbejdsområder

15 Frivilligrådets arbejdsplan for 2015 Gennemgang af ansøgninger til frivilligpuljen Orientering marts marts Festdag for frivillighed på det sociale område Kl Ørum Aktiv Center Frivilligrådets formand byder velkommen på dagen. 5. maj 2015 Dialogmøde med voksen- og plejeudvalget 24. august 2015 Møde i frivilligrådet Kl Godkendelse af referat fra mødet den 23. marts Kommunens administrationsbygning Mødelokale 13 Glesborg Bygade Glesborg Planlægning af Frivilligdagen 2015 Status på arbejdet med frivillighed i Norddjurs Kommune Frivilligrådets arbejdsplan for 2015 Orientering august september 2015 Frivillig Fredag 5. oktober 2015 Møde i frivilligrådet Kl Godkendelse af referat fra mødet den 24. august Kommunens administrationsbygning Mødelokale 13 Glesborg Bygade Glesborg Valg af Årets Frivillig Planlægning af Frivilligdagen 2015 Status på arbejdet med frivillighed i Norddjurs Kommune Frivilligrådets arbejdsplan for 2015 Orientering oktober

16 Bilag: 6.2. Oversigt over ansøgninger til frivilligpuljen 2015 Udvalg: Frivilligrådet Mødedato: 23. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39331/15

17 Sundhed - Sygdom: Tilskud til frivilligt socialt arbejde Forening Overordnet formål Antal - Målgruppe Geografisk spredning Formue Ønsket tilskud Astma-Allergi Foreningen - Luftballonen Dansk Handicap Forbund, Grenå afd. Danske blinde samfund Kreds Kronjylland Hjerteforeningens Lokal Komite i Norddjurs kommune 1.5 Landsforening Bedre Psykiatri 1.6 Norddjurs Lokalforening Diabetesforeningen At lærer de unge med astma, allergi eller eksem redskaber til at beherske deres handicap i deres dagligdag. At dække en del af underskuddet som vi har på de arrangementer vi laver for foreningens medlemmer. Kørselsudgift for omsorgsklub Tirsdagsklubben Grenå At hjælpe mennesker i Norddjurs kommune som har hjerteproblemer Støtte og hjælp til pårørende til psykisk syge borgere i Norddjurs At lette og øge egenomsorg for diabetikere 1.7 Norddjurs Lydavis Udgivelse af ugentlig lydavis Parkinsonforeningen Østjyllands Kreds, Djurslandsklubben PTU (Polio, Trafik- og Ulykkesskadede) Østjylland Tirsdagsklubben for blinde og 1.10 svagtseende Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) Djurs Handi, fodbold for 1.12 udviklingshæmmede Hverve nye medlemmer til Parkinsonforeningen Forbedre vilkårene for bevægelseshandicappede At højne livskvaliteten for målgruppen Frivilligt socialt arbejde 2 (60-70) Børn og unge i alderen 9-17 år med astma- allergi eller eksem. ca. 400 i alt til arrangementerne Vores medlemmer som alle er ældre og handicappede (2-4 har brug for kørsel) Blinde og synshandicappede i Norddjurs Kommune. ca. 100 til 200 (ca. 600 til 800) Målgruppen er prædefineret som "pårørende til psykisk syge/sindslidende" Diabetikere i Norddjurs Kommune, der søger netværk med forståelse for deres sygdom, sundhedsfremmende oplysning og socialt samvær. 60 Målgruppen er personer, der på grund af blindhed, svagt syn, læsehandicap eller andet handicap ikke kan læse en trykt avis Mennesker med diagnosen Parkinsons Sygdom og deres pårørende 10 (30-40) Personer med forskellige funktionsnedsættelser/bevægelseshæmmet Blinde og svagtseende i Norddjurs.? Alle udviklingshæmmede i Norddjurs Kommune. Hele landet kr ? Grenå / Norddjurs Kommune kr kr ,00 Norddjurs Kommune kr kr ,00 Norddjurs Kommune kr., dette er dog fra en anden kommunen kr ,00 kr ,00 Norddjurs Kommune kr kr ,00 Norddjurs kommune kr. - kr ,00 Norddjurs og Syddjurs kommuner kr kr ,00 Det tidligere Århus Amt kr kr ,00 Norddjurs Kommune kr. - kr ,00 Norddjurs Kommune kr. - kr ,00 Fodboldspillere som er udtaget til Landshold af DHIF hjælpere ( samt familier der deltager som publikum) Norddjurs Kommune kr ,00 Frivilligrådets indstilling Frivilligrådets bemærkninger 1.13 ADHD Norddjurs At styrke familier med handicappede børn 30 Forældre, voksne og pårørende der har ADHD inde på livet kr. - kr , Scleroseforeningen Lokalafdeling Djursland Oplysning og socialt fællesskab 100 (150) Mennesker med sclerose samt pårørende. Djursland kr. - kr , Frivilliggruppen Tangkærs Venner 1.16 Spastikerforeningen Kreds Nordøstjylland 1.17 OCD-Foreningen Forhøje livskvaliteten og skabe mening med livet - for mennesker, hvis liv pga.sygdommen er væsentlig forkortet. Familieweekend på Feriecenter "Slette Strand" OCD ramte voksen og Børn og unge samt deres pårørene i Norddjurs Beboerne på Tangkær 40 stk. Der er 65 medarbejdere på Tangkær og så de 30 frivillige (25-125) Foreningens medlemmer er enten selv handicappet eller pårørende til handicppede Børn og Unge samt voksen med OCD pr. foredrag. ( ) Personer med gigt og deres nærmenste pårørende Tangkær kr ,00 Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kr kr ,00 Norddjurs Kommune kr. - kr , Gigtforeningen Norddjurs lokalgruppe Norddjurs Kommune kr kr ,00 I alt Sundhed og Sygdom: kr ,00 kr. - Ældre: Anholt Spise- og Samværsklub Husleje til Anholt Forsamlingshus Anholt Spise- og Samværsklub er kun for øens fastboende Anholt kr ,00 pensionister 2.2 Centerrådet Norddjurs kommune Støtte til Centerrådets servicearbejde blandt ældre og svage i området 2.3 De frivillige Glesborg Plejecenter Forskellige aktiviteter for beoerne Fausing/Auning pensionist 2.4 forening 2.5 Fjellerup-Glesborg Pensionistforening Foredrags virksomhed Sangdage med såvel prof. som amatørdeltagelse Underholdning 2.6 Frivilliggruppen Auning +60 Et socialt netværk for fortrinsvis mænd Fuglsanggårdens Venneforening Udflugter og aktiviteter for beboere på og omkring Plejecenter Fuglsanggården 200 Målgruppen er ældre, svage pensionister i området, der har brug for praktisk hjælp. 60 Glesborg Plejecenters 60 beboere. Gamle Nørre Djurs kommune kr kr ,00 Norddjurs Kommune kr. - kr ,00 ca. 300 medlemmer og ca deltagere hver gang kr kr ,00 50 (100) Pensionister i Fjellerup og Glesborg personer Pensionister og efterlønnere, der mangler et socialt netværk efter at have forladt arbejdsmarkedet Ældre/pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende på eller tæt på plejecenter Fuglsanggården. Den gamle Nørre Djurs kommune kr kr ,00 Vi forventer at nå hele det geografiske område, som aktiviteten dækker, da det er et afgrænset område. kr. - kr ,00 kr. - kr ,00

18 2.8 Norddjurs Motionsvenner Kursus til nye frivillige 2.9 Røde Kors, Rougsø Afd. Støtte til frivilligt socialt arbejde 2.10 Tirsdagsklubben i Fjellerup At skabe et socialt netværk for byens ældre personer 2.11 ViGør Seniorværksted Foreningens daglige drift 2.12 Violskræntens venner Til glæde og gavn for beboerne på Violskrænten 30 (40) Ældre som ikke kan eller har mod på at deltage i kommunens etablerede tilbud. 25 Kvinder med forskellige fysiske og psykiske skavanker, hvoraf de fleste er år og derover. Alle bor i Ørsted og omegn. 80 Pensionister 100 Målgruppen er borgere i den 3. alder ca. 84 Beboerne på centeret Norddjurs Kommune kr kr ,00 Ørsted og nærmeste omegn kr. - kr ,00 Fjellerup, Bønnerup, Glesborg, Ørum og Stenvad kr kr ,00 Grenaa med omliggende byer (Ålsø, Ålsrode, Trustrup, Lyngby, Fannerup, Ørum Djurs, Glesborg, Bønnerup Str.m.fl.) kr kr ,00 Kun på centeret kr kr , Ældre Sagen Grenaa Tryghedsopkald, besøgsvenner, transport til ensomme, foredrag til kultur- og sundhedsfremmende arrangementer, Ensomme ældre, som er hjemmeboende og mangler IT-hjælp til brugere i hjemmet: kørsel, porto til kontakt. programudsendelse til 3500 medlemmer, annoncering og Ældre mobile borgere, som herved "kommer ud af busken" foldere og tryksager m.m. og får kontakt med andre - både på socialt og fysisk plan Grenaa by og omegn kr kr , Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald 2.15 Ørsted og omegns pensionistforening At skabe øget livskvalitet for så mange svage ældre som muligt i det geografiske område vi dækker Fuglsanggårdens Omsorgsklub Bustur for omsorgsklubbens medlemmer 234 Rougsø-Sønderhald kr kr ,00 Istandsættelse af lokaler i Doktorgården 40 Ørsted og omegn kr kr , Områdets pensionister og efterlønsmodtagere. Området omkring Plejecenter Fuglsanggården. kr , Datastuen Posthaven Undervisning af efterlønsmodtagere og pensionister i brugen af computer 125 Efterlønsmodtagere og pensionister i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune kr. - kr , Ældre Sagen Nørre Djurs At give stjernestunder til svage ældre Svage og ensomme ældre i " Nørre Djurs " området. Det tidligere "Nørre Djurs" kommune kr. - kr , Ældreklubben Vivild Til nye seniorsangbøger Vivild og omegn borgere 60+. Vivild og omegn kr kr , Doktorgården Oplysning foredrag Ca i alt Efterlønnere, pensionister og enlige Ørsted, Holbæk, Kare, Udbyhøj, Allingåbro og Gjesing. kr kr , Ældreklubben Nørager Husleje Ældre Nørager kr. 293 kr ,00 I alt Ældre: kr ,00 kr. - Børn og unge: 3.1 Børns Vilkår At yde rådgivning, støtte og vejledning til børn, som enten ikke har andre voksne at tale med eller som ikke ønsker at delagtiggøre de voksne, de kender, i problemerne. 210 (42.596) Målgruppen for Børns Vilkårs rådgivning er børn og unge, der har problemer i deres hverdag. Hele landet kr Natteravnene Grenå 3.3 De kreative piger. Røde Kors, Rougsø afdeling Dækning af de udgifter vi har, i forbindelse med vores frivillige arbejde. Vi ønsker at støtte børn og unge i Norddjurs, som er særligt udsatte. Foreningens frivillige (ca. 40) samt de unge mellem som vi møder, på vores gåture. Udsatte børn og unge med svære sociale problemer. Grenå by & strand, begivenheder rundt i Norddjurs kommune (efter henvendelser), samt hjælper til ved Rosenholm festivalen. Udsatte børn og unge i Allingåbro, Vivild, Ørsted og området nord for Ørsted. kr kr ,00 kr , Skovtroldens Familiehjælp Aktiviteter for udsatte børnefamilier i Norddjurs 500 Fortrinsvis unge med børn, som er under uddannelse eller på KH og indvandre kvinder med små børn og på barsel. Norddjurs Kommune kr , UFL-Grenaa Unge for ligeværd 3.6 Grenaa Rotary Klub (samarbejde med Dansk Røde Kors) Begrænse ensomhed og social marginalisering. Skabe et meningsfuldt liv og livskvalitet. Bane vejen for venskaber med ligestillede. Sundhedsfremmende ferieaktiviteter til flygtningebørn i Norddjurs i Unge med særlige behov af forskellig art Cirka 50 asylsøgende flygtningebørn og unge med bopæl i flygtningelejrene i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune kr kr ,00 Norddjurs Kommune (evt. Syddjurs Kommune) kr kr ,00 I alt Børn og Unge: kr ,00 kr. - Andet: 4.1 AOF Sprogskoles Kursistråd Kulturel og sproglig indlæring for flygtninge/indvandrere Skolens kursister (flygtninge eller indvandrere fra 18 til 70 Sprogskolen i Grenaa kr. - kr ,00 år) At forebygge social isolation, at skabe netværk/venskab Familienetværket "Helping Hand" mellem familierne, at styrke den enkelte families De familier, der er tilknyttet Familienetværket "Helping Hovedsageligt Grenaa, men også enkelte familier fra de under Røde Kors Grenaa samhørighedsfølelse, at yde omsorg, støtte og rådgivning Hands" er alle familier, der har modtaget "Julehjælp" omkringliggende byer kr ,00 til såvel voksne som børn. gennem Røde Kors. 4.3 Fjellerups Seje Sild - en velgørende strikkeklub At skabe hyggeligt socialt samvær ved at strikke til velgørende formål, og samtidig sætte Fjellerup/Norddjurs Kommune på Danmarkskortet 4.4 Projekt børn ældre Samvær mellem børn og ældre i lokalområdet Alle, der har lyst til at strikke til velgørende formål kan være med. ca. 30 børn og 12 ældre Børn i alderen 5-12 år. Ældre i bedsteforældre alderen. Fjellerups turister kommer fra hele Danmark og også fra andre lande, så det er vældig bredt, og nu bliver vi også kendt i GRØNLAND kr ,00 Hovedsageligt Fjellerup og omegn men tilbuddet er åbent kr. - kr ,00

19 4.5 Røde Kors Grenaa - Besøgstjeneste Hyggeligt samvær 4.6 Røde Kors Rougsø - Besøgstjeneste 4.7 Støttegruppe for efterladte Gensidig støtte i sorg Driftsudgifter til besøgstjenesten ud fra det aktivitetsniveau, der har været de senere år Gamle, der ikke har mange venner og bekendte Ensomme ældre eller handicappede Voksne kvinder og mænd, der har brug for hjælp i sorgen over at have mistet en pårørende, hovedsagelig af kræft. Primært Grenaa by, men også Trustrup og Voldby kr. - kr ,00 Gammel Rougsø Kommune kr. - kr ,00 Djursland kr. - kr , Grenaa Harmonika Club 40 års jubilæum i Grenaa 4.9 Åstrup- Hammelev Fodbold Fodtøj til boldspil for flygtningen 4.10 Røde Kors Nørre Djurs 4.11 Røde Kors Nørre Djurs Besøgstjenesten Aktiviteter for frivillige i Butik, Nørklere, Besøgstjeneste og Vågetjeneste Besøgstjenesten 4.12 Solsikken - Dit fristed. Til indkøb af aktivitetsmateriale 4.13 Torvevenner Netværk & fællesskab for ensomme, socialt udstødte og handicappede 4.14 Kniplepigerne - Værestedet Kursus til udvikling af knipling Det er umuligt at sige, men sidst vi havde besøg af vor Vi håber på, at det dække hele Djursland, p.t. har vi jo svenske venneklub og havde et arrangement i Kulturhuset, medlemmer der også kommer fra Syddjurs. var der fuldt hus. kr kr , Mandlige flygtninge i Grenaa/Voldby - evt. gerne Lyngby Grenaa kr ,00 81 ( ) Vi dækker primært "Nørre Djurs Kommune" med butik, Bestyrelse, Butik og Nørklere skaffer penge til Julehjælp og nørklere og besøgstjeneste. Ferielejr for Unge - i samarbejde Kommunen. Vågetjenesten dækker Glesborg Plejecenter og Besøgs- og Vågetjenesten giver borgere og kommunens Hjemmepleje, Violskrænten og Hjemmepleje Øst. institutioner en uvurderlig hjælpende hånd i hverdagen. kr kr , Besøgsmodtagerne har ofte ingen nære pårørende eller de "Nørre Djurs Kommune" kr kr ,00 bor langt væk eller de er ikke mere pr. gang Borgere, der føler sig ensomme, lever med psykiske og eller sociale udfordringer, samt borgere der ikke oplever at Grenå og omegn. de eksisterende tilbud passer tildeles behov, eller som kr ,00 ønsker at supplere de eksisterende tilbud med flere aktiviteter Ensomme, socialt udstødte og handicappede borgere, som har behov for hjælp og rum til styrkelse af netværk og Grenå by og opland kr ,00 deltagelse i fællesskab Alle er velkomne. I øjeblikket er aldersgruppen mellem 62 og 82 år. Det nordøstlige Djursland (Fjellerup, Ramten, Fannerup, Glesborg, Bønnerup, Grenaa). kr , Skrubbelauget Understøtte de frivillige 100 Hele kommunen, idet baserne ligger ved Voer Færgested, Fjellerup og i Grenaa. kr kr , Nydansker Netværk Norddjurs Integration af nydanskere 75 Nydanskere i Norddjurs, og danskere der ønsker at lære nydanskere at kende, og del deres kultur, med øje på Norddjurs, men især dem der bor omkring Grenaa kr kr ,00 integration. Dansk Folkehjælp Djurs-Randers Dansk Folkehjælp Djurs-Randers afdelings humanitære og (500) 4.17 afdeling frivillige arbejde Flere målgrupper Djursland kr. - kr , Møllebo Auning At sørge for at beboerne på Møllebo får nogle positive oplevelser Auning By kr ,00 I alt Andet: kr ,00 kr. - I alt samlet: kr ,00 kr. -

20 Bilag: 6.1. Frivilligpolitik Udvalg: Frivilligrådet Mødedato: 23. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

21 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november Dok. Nr

22 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte og opbakning til foreningers og organisationers frivillige sociale arbejde efter Servicelovens 18 og 79. Politikken er rammen for, at de frivillige sociale organisationer og foreninger i samarbejde med kommunen kan udvikle lokalsamfundet til gavn og glæde for borgere i kommunen. Begreber At en indsats er frivillig betyder: Indsatsen udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner, hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven. Indsatsen er ikke-lønnet. Der kan dog ydes godtgørelse for omkostninger, for eksempel i forbindelse med transport samt symbolske betalinger. Indsatsen udføres over for andre end familie og slægt. Eksempelvis hører almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for familiemedlemmer ikke ind under definitionen af frivilligt arbejde. Indsatsen skal være til gavn og have værdi for andre end én selv og ens familie. Indsatsen er af formel karakter, dvs. at der skal være tale om en vis grad af organiseret, struktureret eller aftalt frivilligt arbejde, som er forskellig fra almindelig hjælpsomhed af spontan og uformel karakter, som f.eks. at slå græs for naboen eller handle ind for den ældre mand i opgangen. Det er vanskeligt at afgrænse, hvornår en frivillig indsats har et socialt sigte. Bredt defineret kan en frivillig social indsats forstås som handlinger, der sigter på at give enkelte individer eller grupper en øget velfærd og omsorg eller sigter mod at løse velfærdsproblemer. En frivillig organisation eller forening har følgende kendetegn: Den er frivilligt grundlagt, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv. Dens primære formål er ikke at skabe overskud. Organisationen skal være non-profit, og et evt. overskud skal investeres i opfyldelse af organisationens mål. Den frivillige indsats er en betydningsfuld del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats. Der er frivilligt medlemskab. Mål for indsatsen Det er Norddjurs Kommunes mål: at den sociale indsats gøres til et bredt samfundsmæssigt ansvar at inddrage borgerne i løsningen og forebyggelsen af sociale problemer at der er mulighed for økonomisk støtte til frivillige organisationer og foreninger og enkeltpersoner, der udfører socialt arbejde at sikre en god og konstruktiv dialog mellem Norddjurs Kommune og Frivilligrådet samt de frivillige organisationer og foreninger 1

23 at forbedre ansatte og frivilliges forståelse for hinandens arbejde, og skabe muligheder for udvikling at opmuntre til udbygning af eksisterende sociale aktiviteter og udvikling af nye. Frivilligrådet Der nedsættes et Frivilligråd med følgende formål og opgaver: støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune skabe og styrke dialogen mellem Norddjurs Kommune og de frivillige sociale organisationer og dermed fremme samarbejdet omkring frivilligt socialt arbejde komme med forslag til voksen- og plejeudvalget til initiativer på området medvirke ved udarbejdelsen af principper for tildeling af tilskud til frivillige foreninger i Norddjurs Kommune udarbejde en indstilling til voksen- og plejeudvalget om fordeling af tilskud til frivillige foreninger have opmærksomhed på iværksættelse af aktiviteter med fælles indhold for foreningerne eksempelvis kurser, foredrag medvirke ved udarbejdelsen af frivilligpolitik i Norddjurs Kommune arrangere og afholde en årlig frivilligdag Valg af Frivilligrådets medlemmer og suppleanter foregår på frivilligdagen, og medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Frivilligrådet består af: 3 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer sundhed, sygdom og handicap 3 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer ældre og pensionister 2 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer børn og unge 1 medlem fra andre foreninger. Økonomisk støtte Rammen for samarbejdet og den økonomiske støtte er Servicelovens 18 og 79, som fastlægger kommunens samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Sigtet med Servicelovens 18 er: at medvirke til at forbedre betingelserne for den frivillige sociale indsats at gøre den frivillige sociale indsats mere synlig i lokalområdet at sikre et bedre samspil med de offentlige sociale tilbud i kommuner. Tilskud efter Servicelovens 79 gives til generelle forebyggende og aktivitetsprægede tilbud. Formålet er at øge og bevare brugernes muligheder for at klare sig selv, f.eks. ved at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne eller social isolation. Der afsættes hvert år i Norddjurs Kommune en pulje for tilskud til frivilligt socialt arbejde. Puljen dækker tilskud i henhold til Servicelovens 18 og 79. Midlerne bruges primært til at støtte nye tiltag og videreføre allerede igangværende gode aktiviteter, som ikke kan eksistere uden tilskud. De økonomiske midler fordeles på baggrund af indkomne relevante ansøgninger. Der uddeles som udgangspunkt midler en gang årligt, men 5 % af budgetbeløbet henlægges og kan søges til nye initiativer hele året. Enkelte indsatser kan kræve en længere opbygning og udvikling. Derfor kan der i særlige situationer tildeles en bevilling for to år, så der i praksis reserveres en del af det 2

24 efterfølgende års pulje. Muligheden skal være med til at sikre disse særlige aktiviteter kontinuitet i den økonomiske støtte i opstartsfasen. Eventuelle ubrugte midler overføres til næste budgetår. Der kan som hovedregel ydes støtte til frivilligt socialt arbejde, der: bidrager til, at borgere med sociale og personlige udfordringer får bedre mulighed for at mestre eget liv og sundhed medvirker til at styrke det sociale og relationelle netværk med henblik på at forebygge problemer for ensomme eller socialt vanskeligt stillede borgere gennem støtte, rådgivning eller omsorg bidrager til, at socialt truede kan opnå et større indhold i tilværelsen. Der er mulighed for at søge støtte til aktiviteter, som afholdes i Norddjurs Kommune, eller som er målrettet mod grupper af borgere med bopæl i Norddjurs Kommune. Støtte til foreninger inden for kultur- og fritidsområdet kan kun gives, når der er tale om aktiviteter med et tydeligt socialt sigte, og som ikke er en normal del af foreningens aktiviteter. Målgruppen Konkret udgør målgruppen for Servicelovens 18 og 79: 18: børn, familier og unge med sociale problemer handicappede og erhvervsudygtige sindslidende ensomme stofmisbrugere og alkoholikere socialt udstødte flygtninge og indvandrere 79: ældre og voksne handicappede Aktiviteter Den økonomiske støtte efter 18 kan gives til forskellige aktiviteter, som eksempelvis: rådgivning og støtte organiserede selvhjælpsgrupper støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis ledsagerordninger på frivillig basis besøgsvennetjenester aflastningstjenester for pårørende telefonrådgivning sociale cafeer sociale foreninger i opstart aktiviteter, der specielt retter sig mod løsning af målgruppens sociale problemer tiltag der fremmer integration tiltag der fremmer sundhed, motion og gode livsstilsvaner 3

25 Der vil eksempelvis kunne ydes økonomisk støtte efter 79 til: besøgsordninger klubarbejde undervisning foredrag studiekredsarbejde ældre- og handicapidræt Der skal som udgangspunkt være en rimelig egenbetaling til aktiviteterne efter 79. Tilskud efter 18 kan prioriteres højere end bevillinger efter 79. Alle borgere, uanset bopæl, skal have samme muligheder. Derfor kan der i visse tilfælde ydes tilskud til: leje af lokaler kollektive transportudgifter inventar i begrænset omfang, hvis det er af væsentlig betydning for den sociale aktivitet Der kan som udgangspunkt ikke ydes støtte til: ansøgere med formue ansøgere, som opfylder kriterierne for tilskud efter anden lovgivning aflønning af frivillige udflugter, entréudgifter og lignende julefrokoster, fortæring m.v. større huslejeudgifter Procedure for ansøgning om økonomisk støtte Udmelding om pulje og ansøgningsfrist sker i 1. kvartal. Der annonceres i lokalaviser og på kommunens hjemmeside. Ved ansøgning om støtte skal ansøger fremsende: evt. vedtægter for organisationen/foreningen fortegnelse over organisationens/foreningens bestyrelsesmedlemmer beskrivelse af målgruppen antal forventede brugere i alt samt antal forventede brugere fra Norddjurs Kommune beskrivelse af geografisk dækningsområde projektbeskrivelse herunder målet med støtten og budget for projektet oplysning om kontaktperson. Der er udarbejdet et ansøgningsskema, som kan findes på kommunens hjemmeside. Dette benyttes til ansøgninger efter både 18 og 79. Tildeling af midler sker én gang årligt. Foreninger, der de seneste to år har søgt om tilskud, gøres skriftligt opmærksomme på kriterier, ansøgningsfrist m.m. Ansøgningerne behandles af voksen- og plejeudvalget efter indstilling fra Frivilligrådet. Ansøgningerne koordineres med fritids- og kulturområdet. Ansøgninger, som ikke er omfattet af støtte til frivilligt socialt arbejde, vil således blive videresendt til fritids- og 4

26 kulturområdet til behandling, hvis det umiddelbart vurderes at kunne være omfattet af deres aktiviteter. Den enkelte forening kan få hjælp til udformning af ansøgning. Ansøgerne får skriftlig meddelelse om afgørelsen. Ved bevilling over kr. årligt, skal der én gang om året indsendes et regnskab og redegørelse. Ved bevilling under kr. årligt, skal der én gang om året indsendes en redegørelse for midlernes anvendelse. En frivillig organisation, forening eller enkeltperson, der modtager økonomisk tilskud fra Norddjurs Kommune er forpligtet til hurtigst muligt at informere kommunen, såfremt der sker ændringer i det formål, hvortil tilskuddet er givet. 5

27 Bilag: 6.3. Ansøgninger 2015 med tilhørende bilag Udvalg: Frivilligrådet Mødedato: 23. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39269/15

28 ANSØGNINGER FRIVILLIGPULJEN 2015

29 Indholdsfortegnelse SUNDHED & SYGDOM... 5 Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning ÆLDRE Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Side 2 af 166

30 Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning BØRN & UNGE Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning ANDET Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Ansøgning Side 3 af 166

31 Ansøgning Ansøgning Side 4 af 166

32 KATEGORI 1 SUNDHED & SYGDOM Side 5 af 166

33 Ansøgning 1.1 Navn på forening/frivilliggruppe: Astma-Allergi Foreningen Luftballonen Kontaktperson: Ine Møller Hansen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Støtten går til omkostningerne ved de frivillige på sommerlejren Luftballonen. Det overordnede formål med støtten til Luftballonen er at lærer de unge med astma, allergi eller eksem redskaber til at beherske deres handicap i deres dagligdag. Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Luftballonen er et landsdækkende tilbud under Astma-Allergi Foreningen, der tilbyder unge mellem 9 og 17 år med astma, allergi eller eksem et 12-dages sommerophold i skoleferien, der fungerer som et træningskursus. I år er det 17. år i træk vi arrangerer kurset, og ud over at lejren har et stort socialt indhold, får de unge indlært redskaber til at beherske deres handicap i deres dagligdag. Formålet med projektet er at undervise deltagerne i brugen af deres medicinske præparater på en korrekt og fornuftig måde, således at deres handicap ikke skaber konsekvenser for deres udfoldelse i hverdagen. På lejren er der en fysioterapi- og astmaskole samt et kostvejledningskursus. Som det vigtigste lærer deltagerne at få bedre kontrol over og tryghed ved deres sygdom på forskellige aktivitetsniveauer, samt tryghed i forhold til egen medicinering. De går fra usikkerhed til at beherske deres handicap. Side 6 af 166

34 Udbyttet for de unge deltagere er desuden typisk øget selvtillid, bedre kondition, lyst til at dyrke motion (trods sygdommen), bedre kostvaner og dermed mindre risiko for overvægt. Alt i alt får de et godt grundlag til bedst muligt at leve et godt liv med deres handicap, og socialt kommer de til at fungere meget mere på lige fod med andre på et tidspunkt i livet, hvor det at være anderledes, og være uden for, kan få store konsekvenser og mærke dem for resten af livet. Opgaverne for de frivillige er at tage vare på deltagerne, sørge for deres trivsel i lejren, motivere børnene og de unge og deltage i aktiviteterne/undervisningen sammen med dem. Giv en beskrivelse af målgruppen: Luftballonens målgrupper er børn og unge i alderen 9-17 år med astma- allergi eller eksem. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen? 2 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt? Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen? Hele landet. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Der er vedhæftet budget for Luftballonen og budget for de frivillige, hvor de enkelte udgifter er anført. Udgifter i alt: Kr Side 7 af 166

35 Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer? Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der? Hver deltager betaler selv kr Søges der tilskud andre steder? Ja Hvis ja, hvor søges der tilskud? Tilskud fra kommunerne 18, Tilskud fra Astma-Allergi Danmark, Tryg Fonden, Sundministeriets aktivitetspulje, Tips og lottomidler, donationer for private. Har foreningen formue? Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så? Kr Bilag: 5 bilag er vedlagt. Side 8 af 166

36 REGNSKAB 14 Foreningens regnskaber følger kalenderåret. Regnskaberne indleveres rettidigt til revision. 15 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 16 Foreningen tegnes af formanden (næstformanden) i forbindelse med endnu et medlem af bestyrelsen. Foreningens midler skal indsættes på bank- eller sparekassebog, lydende på foreningens navn. 17 Ved foreningens opløsning, der kun kan vedtages på en for dette formål alene indkaldte ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, skal foreningens midler anvendes til gavn for overfølsomhedsramte i lokalområdet. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. maj, VEDTÆGTER FOR ASTMA-ALLERGI FORENINGEN FOR ODENSE & OMEGN 1 Foreningens navn er Astma-Allergi Foreningen for Odense & omegn, og foreningen er hjemmehørende i Odense. 2 Foreningens formål er at forbedre livskvaliteten, såvel socialt som medicinsk, for alle der direkte eller indirekte er berørt af overfølsomhed herunder specielt astma og allergi. Foreningens formål fremmes ved: - At afholde aktiviteter for alle børn og unge til forbedring af deres livskvalitet. - At tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven. - At tilbyde undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, forældre/børn aktiviteter samt andre oplysende og sociale tiltag for alle til fremme af foreningens formål. 3 MEDLEMSSKAB Som medlemmer kan optages alle, der godkender og overholder foreningens vedtægter og formålsparagraf. 4 Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Ole M. Hansen Dirigent

37 GENERALFORSAMLING 5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud ved bekendtgørelse direkte til samtlige medlemmer. Dagsorden skal angives i bekendtgørelsen og omfatter følgende: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 4. Fastlæggelse af årskontingent 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 7. Forslag til arbejdsopgaver og/eller andre opgaver. 8. Evt. 6 Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves af betalende medlemmer af foreningen ved personlig tilstedeværelse. 7 Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Vedtægtsændringer dog med 2/3 af de afgivne stemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Over det på generalforsamlingen vedtagne føres beslutningsprotokol, der underskrives af dirigenten. 8 Forslag som ønskes til afstemning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen. 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 1/10 af medlemmerne fremsætter motiveret forslag herom, eller bestyrelsen finder det fornødent. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel direkte til samtlige medlemmer, med angivelse af dagsorden. BESTYRELSE 10 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen kan supplere sig med indtil 2 medlemmer (uden stemmeret). Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen har ret til at lade administrationen helt eller delvist udføre ved fremmed arbejdskraft. Bestyrelsen er bemyndiget til på foreningens vegne at købe og sælge fast ejendom samt til at optage lån med sikkerhed i foreningens faste ejendomme. 11 Bestyrelsen afholder møde når formanden eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen finder det fornødent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed 12 Bestyrelsen træffer beslutning i alle sager, der vedrører foreningens daglige virksomhed. 13 Bestyrelsen kan til varetagelse af særlige opgaver, herunder organisering af besøgstjeneste, socialvejledning m.v., nedsætte aktivitetsgrupper, hvori også kan optages medlemmer uden for bestyrelsen. Sådanne aktivitetsgrupper er rådgivende for bestyrelsen og fungerer for eet år ad gangen.

38 ASTMA-ALLERGI FORENINGEN FOR ODENSE & OMEGN Dalumvej 75-gården 5250 Odense SV Tlf / Fax DANSKE BANK: SE-nr.: Odense, den 30. september 2013 Bestyrelsesmedlemmer i Astma-Allergi Foreningen Ine Møller Hansen, formand Ole Møller Charlotte Hansen Vibeke Jørgensen, kasserer Med venlig hilsen Ine Møller Hansen

39 BUDGET LUFTBALLONEN 2014 Budgettet er et udtryk for de generelle økonomiske dispositioner. Udgifter: Lønninger, sygeplejersker, fysioterapeut, diætvejleder og læge Fagpersonale er lønnet kr ,00 Administration Porto, papir, telefon, lokaleleje, m.m. kr ,00 Lejrudgifter, børn, ledere Drift af lejr for 60 børn og 30 voksne i 14 dage, leje af faciliteter, lagerleje m.v. Kr ,00 PR Annoncer, plakater, oplysningsmateriale Kr ,00 Uddannelse, ledere Leje af lokaler, fortæring, honorar til undervisere kr ,00 Transportudgifter, ledere Frivillige ledere deltager gratis kr ,00 Udflugter, Danmark Der påregnes 2 dagsudflugter kr ,00 Forsikringer, deltagere, ledere Ansvarsforsikring kr ,00 Uforudsete udgifter Kr ,00 Henlæggelse til kommende sommerkurser Nyindkøb af flere telte, vedligehold af materiel. kr ,00 Udgifter, i alt kr ,00

40 Indtægter: Kommunalt tilskud til deltagerne 65 deltagere x kr ,- x ca. 20% af kommunerne kr ,00 Tilskud fra kommuner, 18 midler,forventet kr ,00 Tilskud fra Astma-Allergi Danmark, forventet kr ,00 Egenbetaling, forældre kr ,- pr. deltager x 60 kr ,00 Tryg fonden kr ,00 Sundhedsministeriets aktivitetspuljen, ansøgt kr ,00 Donation fra privat personer,tilsagn kr ,00 Tips-Lotto driftsmidler, forventet kr ,00 Indtægter, i alt kr ,00 Restbeløb Kr ,00 kr ,00

41 Udgifter for den frivillige indsats* Udgiften fordelt pr. barn. (60 Udgift i alt børn) Uddannelsesweekend for de frivillige: Honorar til undervisere Astmasygeplejerske Diætist Fysioterapeut Overnatning og forplejning (lørdag-søndag) Rejseomkostninger til og fra undervisningsstedet I alt Lejrudgifter for frivillige: El, vand, leje af borde/stole håndværkere til installering** Diæter og transport v/opsætning og nedtagning af lejrtelte Forplejning (mad, drikke, løn til kok**) Rejseomkostninger til og fra lejren T-shirts, trøjer osv. så de frivillige er letgenkendelige I alt Udgifter i alt *Dette er et regnskab, der dækker de udgifter lejren har for de frivillige. Den samlede udgift pr. barn inklusiv den frivillige del, er på i alt kr. Udgifter til de frivillige Barnets egenbetaling Andre tilskud Den fulde udgift pr. deltager kr kr kr ** Udgiften er alene andelen til de frivillige og er fratrukket den del, der vedrører børnene

42 RSM plus Luftballonen c/o Astma Allergi Foreningen Arsrapport 2013 Arsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29/5 Munkehatten IB Odense 50 Tlf. (+45) fax. (+45) CVR-nr (HJemsted: København) RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Koldino. København. Odense. Skærbæk. Vordingborg og Aarhus RSM plus er et selvstændiqt medlem af RSM International. en uafhængig kæde ar selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i mere end 100 lande

43 RSM plus Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 2 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning 4 5 Arsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar- 31. december 2013 Balance pr. 31. december 2013 Noter til årsregnskabet

44 RSM plus 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Luftballonen c/o Astma Allergi Foreningen. Arsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar- 31 december 2013 Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Odense, den 15. maj 2014 Projektleder.., / Ole Møller Hansen Bestyrelse Ine Møller Hansen Charlotte Hansen Vibeke Jørgensen Ole ~øll MøllerHansen

45 RSM plus 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til Medlemmerne i Astma Allergi Foreningen Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Luftballonen c/o Astma Allergi Foreningen for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 15. maj 2014 RSM plus P/S Statsautoriserede revisorer Mette Berntsen statsautoriseret revisor

46 RSM plus 4 Foreningsoplysninger Foreningen Luftballonen c/o Astma Allergi Foreningen Fædresmindevej Odense SV Hjemmeside: Regnskabsår: 1. januar- 31. december Hjemsted: Odense Bestyrelse Ine Møller Hansen, formand Charlotte Hansen Vibeke Jørgensen Ole Møller Hansen Projektleder Ole Møller Hansen Revision RSM plus P/S Statsautoriserede revisorer Munkehatten 1 B 5220 Odense SØ Pengeinstitut Sydbank, Dalum afdelingen Danske Bank, Dalum afdelingen

47 RSM plus 5 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet er at organisere terapeutiske sommerkurser for børn med astma, for at lære de unge at mestre deres sygdom. Udvikling i året Foreningens resultatopgørelse for 2013 udviser et overskud på kr , og foreningens balance pr. 31. december 2013 udviser en egenkapital på kr. 0. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling pr

48 RSM plus 6 Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for Luftballonen c/o Astma Allergi Foreningen for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med de ændringer, der følger af foreningens særlige struktur.. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Arsrapporten for 2013 er aflagt i kr Generelt om indregning og måling l resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. l resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

49 RSM plus 7 Anvendt regnskabspraksis Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

50 RSM plus 8 Resultatopgørelse 1. januar december 2013 Note kr. kr. Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger o o Resultat før af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Ordinært resultat før skat Underskudsdækning fra Astma Allergi Foreningen o Resultat før skat Skat af årets resultat o o Arets resultat

51 RSM plus 9 Balance pr. 31. december 2013 Note kr. kr. AKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I AL T PASSIVER EGENKAPITAL 2 Overført resultat o Egenkapital i alt o GÆLDSFORPLIGTELSER Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Gældsforpligtelser i alt PASSIVER l AL T

52 RSM plus 10 Noter til årsregnskabet 2013 kr kr. 1 Finansielle indtægter Andre finansielle indtægter Egenkapital Egenkapital 1. januar 2013 Årets resultat Egenkapital 31. december 2013 Overført resultat o Overført resultat I alt o I alt Egenkapital 1. januar 2012 Arets resultat Egenkapital 31. december

53 Ansøgning 1.2 Navn på forening/frivilliggruppe: Dansk Handicap Forbund, Grenå afd. Kontaktperson: Niels Frederiksen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Til at dække en del af underskuddet som vi har på de arrangementer vi laver for foreningens medlemmer Underskuddet Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Formålet er at give vores medlemmer en god oplevelse i hverdagen. Mange af medlemmerne som er ældre og handicappede, får kun nogle oplevelser når vi laver noget for dem. Vi laver en Løvspringstur d , hvor vi kører i liftbus rundt på Djursland eller Mols. Så arrangerer vi en Sommerudflugt d En heldagstur med liftbus til det Midtjyske hvor vi skal se nogle seværdigheder. Derudover laver vi en del arrangementer i Posthaven i løbet af året, med forskellig underholdning. Giv en beskrivelse af målgruppen: Vores medlemmer som alle ældre og handicappede. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen? ca. 400 i alt til arrangementerne Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt? ca. 400 i alt. til arrangementerne Side 9 af 166

54 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen? Hovedparten af vores medlemmer bord i Grenå / Norddjurs kommune. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Løvspringsturen d , anslået unders. 6000,- kr. Sommerudflugten d anslået unders ,- kr. Underholdning til øvrige arrangementer 7.000,- kr. Buskørsel til vores arrangementer i Posthaven ,- kr. Udgifter i alt: ,- kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer? Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der? i gennemsnit 100,- kr. pr medlem Søges der tilskud andre steder? Nej Har foreningen formue? Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så? kr. Side 10 af 166

55 Ansøgning 1.3 Navn på forening/frivilliggruppe: Danske blinde samfund Kreds Kronjylland Kontaktperson: Mikael Laursen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Kørsel udgift for omsorgs klub tirsdags klubben Grenå Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Støtte blinde og synshandicappede til at komme frem til møder i tirsdagsklubben for blinde og svagtseende i Grenå. De betaler kr. pr kørsel og Dansk blinde samfund kreds Kronjylland afholder resten af udgiften Giv en beskrivelse af målgruppen: blinde og synshandicappede i Norddjurs kommune Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen? har brug for kørsel Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt? Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen? Norddjurs Kommune Side 11 af 166

56 Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: kørsel tilskud Kr ,- for 2015 Udgifter i alt: Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: 25 kr. pr. tur Søges der tilskud andre steder?: Ja Hvis ja, hvor søges der tilskud?: Syddjurs kr.500 Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: Kr Side 12 af 166

57 Ansøgning 1.4 Navn på forening/frivilliggruppe: Hjerteforeningens Lokal Komite i Norddjurs kommune. Kontaktperson: Alice Espeholt Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: At hjælpe mennesker i Norddjurs kommune som har hjerteproblemer Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Der søges midler til to formål: 1. Vi søger midler til at uddanne frivillige til at demonstrer hjertestartere. Vi har fået tildelt lidt midler i efteråret 2014 men det er ikke nok. Derfor søges hermed igen, idet vi gerne vil kunne bruge penge til annoncering, uddannelse og transport. Idet vi ønsker at lægge demonstrationerne rundt i alle byer på hele Djursland. Der søges om kr , Sidste år startede vi gåture på hjertestierne op både i Grenaa og Auning - dette arbejde ønskes fortsat. Der søges om midler til annoncering kr ,00. Giv en beskrivelse af målgruppen: Ad. pkt. 1. Målgruppen er alle mennesker tæt på hvor der hænger hjertestartere. Vi vil bidrage til at alle kan være klar til at yde hjælp, såfremt et menneske har brug for hjælp. Det er frivillige som skal demonstrere brugen af dem. Man kan sige at målgruppen er alle borgere i Norddjurs kommune, da ingen ved hvem som får brug hvornår. Side 13 af 166

58 Ad. pkt. 2. I Lokal komiteens folder henvender vi os til hjertepatienter, hvorfor alle ture gås med guide (en frivillig). Alle ture gås i et tempo så alle kan være med også dem med rollator og i kørestol. Vi ønsker at udbrede kendskabet til gå/vandreturene til alle - for alle har brug for motion. Her tænkes ikke på de som vil hurtighed m.v. Vi tænker personer med alle skavanker - og raske må selvfølgelig følge med. Vi har haft succes med på nogle af turene at have sponsoreret frugt og vand med. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Turene er både i Auning og Grenaa - sidste år oplevede vi mellem 5 og 25 personer, vi forventer flere i år, såfremt vi får midler til markedsføring. Det er ture hvor alle trods skavanker kan deltage. Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: Det kan man ikke svare på, da det kommer an på markedsføringsindsatsen og det er det vi søger midler til. Turene er markedsført i en lille folder som uddeles af frivillige - den ligger bl.a. i Sundhedscentret i Grenaa. Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Ad. 1. Hele Norddjurs kommune, såfremt vi får midler nok. Ad 2. Aktiviteten vil foregå i Auning og Grenaa. Så de to steder med en ret stor radius. Vi er vidende om at flere sidste år er kørt fra Grenaa for at deltage i Auning. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Dette kan der ikke svares på. Jo flere midler vi evt. modtager, jo flere annoncer og jo større annoncer vil det blive til. Og derfor jo flere midler vi modtager, jo større geografisk område kan vi dække både hvad angår pkt. 1 og pkt. 2. Side 14 af 166

59 Udgifter i alt: Vi har søgt om kr ,- x 2 = kr ,- Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 15 af 166

60 Ansøgning 1.5 Navn på forening/frivilliggruppe: Landsforening Bedre Psykiatri Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov afd. Kontaktperson: Jens Peter Møller Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Støtte og hjælp til pårørende til psykisk syge borgere i Norddjurs Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Hjælp til psykisk syge pårørende og til den syge med de problemer de har og give dem de værktøjer så de kan lære at passe på sig selv. Telefonrådgivning hele døgnet Akut udkørsel hele døgnet Bisidder hjælp Oprette selvhjælpsgrupper for voksne Oprette selvhjælpsgrupper for unge Udvikling og støtte til etniske minoriteter Netværksdannelse for forældre til børn og unge med psykiske vanskeligheder Arbejdsfastholdelse for de pårørende Målet er at skabe psykisk robusthed og øge livskvaliteten for den unge pårørende, for så senere at blive selvforsørgende Vi har startet en gruppe for unge, da vi har erfaring med at der er stort behov for dette i lokalområdet. Desuden har vi et samarbejde med Jan Hoel fra socialpsykiatrien i Grenaa om at starte samtalegrupper Side 16 af 166

61 op med henblik på at lave unge-grupper. For at gøre opmærksom på unge-gruppen har vi trykket pjecer samt udformet en møde-kalender for foråret. Giv en beskrivelse af målgruppen: Målgruppen er prædefineret som "pårørende til psykisk syge/sindslidende". Det indebærer at enhver der er pårørende til en psykisk syg, også venner og/eller kolleger har behov for at kunne henvende sig til "Familie til Familie" og få gavn af vores forskelligartende funktioner. Endvidere vil hovedindsatsen i år i samarbejde med Jan Hoel være at få oprettet unge-grupper og hjælpe de unge i Norddjurs Kommune foruden alle de andre aktiviteter der foregår i kommunen. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: ca. 100 til 200 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: ca. 600 til 800 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Vi har medlemmer over hele Norddjurs Kommune, som vi selvfølgelig dækker med den hjælp vi kan give. Der udover har vi som allerede nævnt iværksat et samarbejde med Socialpsykiatrien i Grenaa sammen med lederen Jan Hoel, så at vi kan yde målrettet hjælp til borgerne i Norddjurs Kommune. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Kontor hold 2000 kr. Telefon m.m kr. Pjecer og andet PR 3000 kr. Kørsel og parkering 4500 kr. Side 17 af 166

62 Psykoterapi (unge-gruppen) 2000 kr. Psykoterapi (voksen-gruppen) 2000 kr. Møder (både interne og eksterne) 1000 kr. Lokaleleje, gebyrer, porto 3000 kr. Revisor 1100 kr. Som det fremgår findes der i foreningen en sum penge til rådighed, disse er dog fra en anden kommune. Vi har igennem de seneste år oplevet ikke at få nogen økonomisk støtte fra Norddjurs, trods de mange aktiviteter og tilbud der ydes i kommunen (hvilket overstiger en værdi kr.) Vi håber at I har mulighed for at hjælpe os i år, da vi ellers risikerer at måtte trække vores tilbud i Norddjurs Kommune tilbage og i værste tilfælde helt stoppe foreningens virke. Udgifter i alt: kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Det overvejes at tage entré, for at forsøge at dække diverse udgifter Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: kr., dette er dog fra en anden kommune! Bilag: 5 bilag er vedlagt. Side 18 af 166

63 Vedtægter for Landsforeningen Bedre Psykiatri Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs Afdeling. 1. Lokalafdelinger Stk. 1. Lokalafdelingens opgaver er: - at arbejde lokalt indenfor foreningens formål - at vælge repræsentanter til Landsforeningens Repræsentantskab - at arbejde for tilgang af medlemmer - at hjælpe, støtte, vejlede og uddanne pårørende til sindslidende indenfor lokalafdelingens geografiske område - at rådgive og samarbejde med regionale og kommunale myndigheder, institutioner og andre offentlige myndigheder - at søge midler og tilskud fra lokale bidragydere, der støtter lokale formål - at orientere landsbestyrelsen løbende om afdelingens aktiviteter. Stk. 2. Lokalafdelingen fastsætter sin egen forretningsorden. Stk. 3. Hvis en lokalafdeling midlertidigt er uden lokalbestyrelse, varetages lokalafdelingens anliggender indtil videre af landsbestyrelsen. Afdelingens arkiver, regnskabsbøger, bestyrelsesreferater samt bøger og øvrige materialer deponeres i sådanne tilfælde i sekretariatet. 2. Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i perioden mellem januar og udgangen af maj måned. Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling foretages af lokalbestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen sker skriftligt til hvert enkelt medlemskab. Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksomhed 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand for lokalafdelingen 8. Evt. valg af 1 eller flere lokalbestyrelsesmedlemmer 9. Evt. valg af suppleanter til lokalbestyrelsen 10. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet 11. Valg af suppleanter til Repræsentantskabet 12. Valg af revisorer 13. Eventuelt. Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Lokalafdelingens formand vælges for to år. Genvalg kan finde sted. Stk. 6. Lokalbestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Halvdelen vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år. Genvalg kan finde sted. Stk. 7. Der vælges op til fire suppleanter for lokalbestyrelsens medlemmer. Genvalg kan finde sted.

64 Stk. 8. Et antal repræsentantskabsmedlemmer, jf. 14, stk. 4, vælges for et år. Genvalg kan finde sted. Stk. 9. Der vælges et antal suppleanter svarende til antallet af repræsentanter. Suppleanterne indtræder ved repræsentantens midlertidige eller varige forfald. Stk. 10. Ved personvalg er den eller de personer valgt, som har opnået det højeste stemmetal. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Stk. 11. Generalforsamlingens øvrige beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Stk. 12. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan råde over mere end 1 fuldmagt. Fuldmagten skal præsenteres for dirigenten ved mødets begyndelse. Stk. 13. Adgang til generalforsamlingen har stemmeberettigede medlemmer. Kvittering for betalt medlemskab kan kræves forevist. Lokalafdelingens bestyrelse afgør, hvem der i øvrigt kan overvære generalforsamlingen uden stemmeret. 3. Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når lokalbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af afdelingens medlemmer skriftligt anmoder om det med angivelse af motiveret dagsorden. Stk. 2. På en ekstraordinær generalforsamling kan der kun behandles de emner, der har givet anledning til indkaldelsen. Stk. 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling foretages af lokalbestyrelsen senest 14 dage efter, at anmodningen herom er modtaget. Mødet afholdes med mindst 2 ugers varsel og senest seks uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlemskab med angivelse af dagsorden. 4. Lokalafdelingens bestyrelse Stk. 1. Lokalafdelingen ledes af lokalbestyrelsen, der består af formanden og 1 eller flere bestyrelsesmedlemmer. Stk. 2. Et flertal i lokalbestyrelsen skal være pårørende eller tilhøre det private nære netværk for en sindslidende. 5. Lokalafdelingens regnskab og økonomi Stk. 1. Lokalafdelingen modtager en andel af medlemskontingentet. Stk. 2. Regnskabsmateriale for lokalafdelingerne udarbejdes efter en for alle lokalafdelinger fastsat fælles standard. Stk. 3. Lokalafdelingens regnskabsår er kalenderåret 6. Hæftelse og repræsentation Lokalafdelingen kan ikke forpligte landsforeningen, og hæfter alene med afdelingens formue. 7. Tegning, hæftelse og repræsentation Stk. 1. Foreningen repræsenteres over for offentligheden af lokalformanden, næstformanden eller andre, der bemyndiges hertil af bestyrelsen. Stk. 2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Stk. 3. Foreningen tegnes af lokalformanden i forening med næstformanden eller kassereren. Stk. 4. Lokal bestyrelsen kan meddele prokura.

65 8. Ved ophør af foreningen Ved ophør af foreningen tilfalder evt. overskud, lokale almennyttige formål i Randers og omegn. Randers d Formand Dirigent

66 Bedre Psykiatris Bestyrelsen i Randes 2015 Formand. Jens Peter Møller Bispevangen Spentrup Bestyrelses medl. Helle Gajhede Geogsminde 3 Romalt 8960 Randers SØ Næstformand Louise Jul Christensen Farvevej Randers NV Bestyrelses medl. Lone Havn Baldersvej Randers NV Regnskab Jette Christiansen Lucernevej Randers NV Bestyrelses medl. Lars Pedersen Udsatte rådet Vester Altanvej Randers C Hjemmeside Pia Madsen Nørreport 28, Randers C Bestyrelses medl. Hardy L. Christiansen Lucernevej Randers NV Norddjurs Berit Frederiksen Øster Alle Grenå Suppleanter Gerda Josefsen Inter revisor Oust Møllevej Randers NV Syddjurs Kirsten Høegh Nielsen Esmarckvej Ryomgård Suppleanter Åse Sandberg Markskellet Randers NV Favrskov Birgith Kristiansen Tranevej Hinnerup Suppleanter Nina Jakobsen Vorup Kirkevej Randers SV

67 Bedre Psykiatris Bestyrelsen i Randes 2015

68 Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI - for pårørende Lokalafdelingerne i Randers, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs CVR Årsberetning & Statistik for året 2014 Randers Kommune

69 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ÅRETS AKTIVITETER OG TEMAAFTNER AKTIVITETER I 2014 ÅRSSTATISTIK FOR 2014 VEDTÆGTER FOR RANDERS AFD. Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI For pårørende Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Afd.

70 Indledning Vi har haft et år med store udfordringer, da vores aktiviteter bliver ved med at vokse. Det er ikke blevet nemmere med de nye regler, som regeringen har lavet og kommunernes måde at tolke dem på. Det har betydet, at sagsbehandlingen skal igennem mange led og medfører en langtrukket behandlingstid. En del af vores borgere kan ikke holde til denne langtrukket proces pga. det store psykiske pres, som denne ofte medfører. Denne proces skal de ydermere håndterer ved siden af de andre psykiske problemer de tumler med, hvilket kan virke helt uoverskueligt. Det er en meget dårlig udvikling, som vi er kommet ind. Vi oplever flere og flere, som bliver psykisk syge efter et sådant forløb, da deres verden falder totalt sammen, og deres ægteskab med mere falder fra hinanden på sigt. Som lovgivningen er sat sammen på lige nu, så vil der set fra samfundets side ikke være nogen økonomisk besparelse på lang sigt, men derimod have store menneskelige omkostninger for de syge og de pårørende. Desværre tænker ikke alle på de store menneskelige omkostninger, som opstår ved at behandle syge og deres pårørende på denne måde. En del af disse mennesker vil ikke blive i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og derved bliver de en ekstra stor udgift for samfundet. Man risikerer at få den modsatte virkning af systemet ved at producere syge mennesker i stedet for at helbrede dem, så de kan blive selvforsørgende på længere sigt. Derfor er det en vigtig opgave for Landsforeningen Bedre Psykiatri Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov afd. at tage hånd om de pårørende således, at de ikke selv bliver syge, og derved må forlade arbejdsmarkedet på grund af, at de har børn eller en ægtefælde, som er syg, men ikke får den fornødne hjælp, og derved bliver en stor belastning for dem. Derfor er det meget vigtigt med en hurtig indsats, hvilket sker ved, at vi kører akut ud til borgeren, som henvender sig, uanset hvad tid på døgnet det er, da det er vigtigt, at hjælpen er der, når borgeren har brug for os. Selvom at vi er en frivillig og ulønnet organisation, så koster det en del at lave de aktiviteter, som finder sted i løbet af året. En af de ting som vi prioriterer højt, er når en borger har brug for os på alle ugens dage uanset tidspunktet af døgnet. På den måde kan vi hjælpe en del syge borgere med at undgå en indlæggelse og derved også hindre en eventuel sygemelding til de pårørende på grund af den belastning, som det er at have en syg pårørende. Vi hjælper også som bisidder ved de forskellige instanser, når der er behov for denne hjælp, som er til gavn for alle parter og samfundet. Da vi er den eneste organisation, der arbejder sådan på frivilligt basis, så regner vi også med, at kommunerne påskønner denne indsats. Denne indsats vil da også ophøre, hvis vi ikke får det økonomiske grundlag for at afholde vores udgifter i forbindelse med vores arbejde, da vi set fra samfundets side er med til at undgå en del sygemeldinger og indlæggelser på årsbasis.

71 Årets Aktiviteter i 2014 Efter vores Generalforsamling i Bedre Psykiatri tirsdag den 21. januar 2014 så kunne den nye bestyrelse begynde deres arbejde. Vi har et samarbejde med PsykInfo/ kommunerne angående deres team aftner i de fire kommuner, som vi dækker, hvor vi kommer med vores stand, hvor de har pjecer m.m., og hvor borgeren kan få de oplysninger om vores arbejde og den hjælp, som vi kan tilbyde. Der har været 7. tema aftner i Randers, 5 i Grenå, 3 i Rønde, 1. i Hammel, 1. i Ørum, 1. i Hinnerup, og 1 i Auning. Vi har været i kontakt med mange borgere, i de fire kommuner, og det kan vi også se på vores medlemstal, da det har været stigende hen over året. Vi har arbejdet hårdt for at få en ungdomsgruppe op at stå i Randers, som skulle dække området for unge pårørende fra 15 til 30 år. Dette er et forsømt område, og der har været et stort behov for hjælp. Vi havde den store glæde at kunne starte op den 8. maj Vi har ikke kørt kursus Mindfulness i år, da vi har haft et stort underskud de sidste par år, derfor har vi fravalgt det i år, da vi også skulle have ungdomsgruppen op at stå. Der skal også være økonomi til den akutte udkørsel, da det er en vigtig del i vores arbejde, hvor vi hjælpe borgeren her og nu, og derved kan spare nogle indlæggelser i løbet af året. Vi var også repræsenteret med en stand den 26. september ved Frivillig Fredag på Rådhustorvet i Randers, hvor vi den dag kom i kontakt med mange mennesker. Den 10. oktober 2014 var Sindets dag, hvor vi havde en stand i Sundhedshuset på Thor bakken. Desværre kom der ikke så mange, da vi havde fået en plads på anden sal. Bisidder delen er også stærk stigende del af vores arbejde, da borgerne får flere og flere problemer, og de føler ikke de kommer nogle vegne i systemerne, og de har ikke overskuddet til at tage fat i problemerne.

72 Nye Aktiviteter i Vi har indledt et samarbejde med lederen af socialpsykiatrien Jan Hoel fra Norddjurs Kommune, da vi gerne skulle have en ungdomsgruppe op stå, men derudover også gerne samtalegrupper, hvis vi kan få tilslutning nok til at starte op, men det er noget af vores målsætning for Vi forsætter med temaaftner her i 2015 i samarbejde med PsykInfo og kommunerne, sådan vi kan lave noget oplysning arbejde for borgerne i kommunerne. Vi fortsætter også vores arbejde med at hjælpe etniske pårørende med de problemer, som de har, da der er hårdt brug for hjælp til dem. Denne persongruppe har mange gange ofte sproglige og kulturelle problemer med at forstå de forskellige ting i vores samfund. Det er desværre meget svært at komme i kontakt med dem, da deres kultur er meget forskellig fra vores. Andre Aktiviteter vi har løbende. Telefonrådgivning hele døgnet året rundt Akut besøg i eget hjem hele døgnet Bisidder ved møder med systemet Gruppeforløb med professionel terapeut og selvhjælpsgrupper Ungdoms gruppe Pårørendeaftner og rådgivning Hjælp til Etniske minoriteter Hjælp til at klage over systemet Undervisning til nye frivillige pårørende rådgivere.

73 Års statistik for 2014 indeholder følgende Henvendelsesform Henvendelse fra forældre/ægtefælle/samlever, Børn af, Søskende, bruger, andre, Henvendelsestidspunkter på døgnet Henvendelser der bliver henvist til Henvendelser i forbindelse med Etniske minoriteter, Problemstillinger i forbindelse med Etniske pårørende Henvendelser over klager i systemet Andre henvendelser omkring aktiviteterne Timer anvendt i foreningen Henvendelse geografisk Belastning af henvendelser over året Alder i forbindelse med henvendelserne Sygdomsrelaterede henvendelser Henvendelser ved manglende hjælp til psykisk syge.

74 ÅRSSTATISTIK FOR 2014 Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI For pårørende Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Afd.

75 Henvendelsesform: i alt l 1172 Andet 9 Undervisning 28 Møder 300 Personlig henvendelse ved akut udkørsel Telefonisk / Mail l 550 BEDRE PSYKIATRI i Randers har flere tilbud hvor pårørende og andre kan komme i forbindelse med foreningen. Vi har telefonrådgivning døgnet rundt alle ugens dage. Der er mulighed for pårørende at få et akut besøg i krisesituationer af en rådgiver. Ved en sammligning fra tallet sidste år, er der en stigning på 361 henvendelser mere, hvor akut delen er der en stor stigning. Henvendelser fra: I alt Andre Bruger søskende til Børn af Ægtefælle/samlever Forældre Der er en lille stigning i forhold tilsidste år, det er på dem alle der er en lille stigning. Behovet for at de får hjælp bliver større, efter at reglerne er lavet om, da de pårørende og deres syge bliver belastet yderligere, det giver en negativ effekt på det hele.

76

77

78

79

80

81

82 Vedtægter for Landsforeningen Bedre Psykiatri Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs Afdeling. 1. Lokalafdelinger Stk. 1. Lokalafdelingens opgaver er: - at arbejde lokalt indenfor foreningens formål - at vælge repræsentanter til Landsforeningens Repræsentantskab - at arbejde for tilgang af medlemmer - at hjælpe, støtte, vejlede og uddanne pårørende til sindslidende indenfor lokalafdelingens geografiske område - at rådgive og samarbejde med regionale og kommunale myndigheder, institutioner og andre offentlige myndigheder - at søge midler og tilskud fra lokale bidragydere, der støtter lokale formål - at orientere landsbestyrelsen løbende om afdelingens aktiviteter. Stk. 2. Lokalafdelingen fastsætter sin egen forretningsorden. Stk. 3. Hvis en lokalafdeling midlertidigt er uden lokalbestyrelse, varetages lokalafdelingens anliggender indtil videre af landsbestyrelsen. Afdelingens arkiver, regnskabsbøger, bestyrelsesreferater samt bøger og øvrige materialer deponeres i sådanne tilfælde i sekretariatet. 2. Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i perioden mellem januar og udgangen af maj måned. Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling foretages af lokalbestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen sker skriftligt til hvert enkelt medlemskab. Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af lokalbestyrelsens årsberetning om lokalafdelingens virksomhed 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for indeværende regnskabsår 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand for lokalafdelingen 8. Evt. valg af 1 eller flere lokalbestyrelsesmedlemmer 9. Evt. valg af suppleanter til lokalbestyrelsen 10. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet 11. Valg af suppleanter til Repræsentantskabet 12. Valg af revisorer 13. Eventuelt. Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Lokalafdelingens formand vælges for to år. Genvalg kan finde sted. Stk. 6. Lokalbestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Halvdelen vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år. Genvalg kan finde sted. Stk. 7. Der vælges op til fire suppleanter for lokalbestyrelsens medlemmer. Genvalg kan finde sted.

83 Stk. 8. Et antal repræsentantskabsmedlemmer, jf. 14, stk. 4, vælges for et år. Genvalg kan finde sted. Stk. 9. Der vælges et antal suppleanter svarende til antallet af repræsentanter. Suppleanterne indtræder ved repræsentantens midlertidige eller varige forfald. Stk. 10. Ved personvalg er den eller de personer valgt, som har opnået det højeste stemmetal. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Stk. 11. Generalforsamlingens øvrige beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Stk. 12. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan råde over mere end 1 fuldmagt. Fuldmagten skal præsenteres for dirigenten ved mødets begyndelse. Stk. 13. Adgang til generalforsamlingen har stemmeberettigede medlemmer. Kvittering for betalt medlemskab kan kræves forevist. Lokalafdelingens bestyrelse afgør, hvem der i øvrigt kan overvære generalforsamlingen uden stemmeret. 3. Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når lokalbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af afdelingens medlemmer skriftligt anmoder om det med angivelse af motiveret dagsorden. Stk. 2. På en ekstraordinær generalforsamling kan der kun behandles de emner, der har givet anledning til indkaldelsen. Stk. 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling foretages af lokalbestyrelsen senest 14 dage efter, at anmodningen herom er modtaget. Mødet afholdes med mindst 2 ugers varsel og senest seks uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlemskab med angivelse af dagsorden. 4. Lokalafdelingens bestyrelse Stk. 1. Lokalafdelingen ledes af lokalbestyrelsen, der består af formanden og 1 eller flere bestyrelsesmedlemmer. Stk. 2. Et flertal i lokalbestyrelsen skal være pårørende eller tilhøre det private nære netværk for en sindslidende. 5. Lokalafdelingens regnskab og økonomi Stk. 1. Lokalafdelingen modtager en andel af medlemskontingentet. Stk. 2. Regnskabsmateriale for lokalafdelingerne udarbejdes efter en for alle lokalafdelinger fastsat fælles standard. Stk. 3. Lokalafdelingens regnskabsår er kalenderåret 6. Hæftelse og repræsentation Lokalafdelingen kan ikke forpligte landsforeningen, og hæfter alene med afdelingens formue. 7. Tegning, hæftelse og repræsentation Stk. 1. Foreningen repræsenteres over for offentligheden af lokalformanden, næstformanden eller andre, der bemyndiges hertil af bestyrelsen. Stk. 2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Stk. 3. Foreningen tegnes af lokalformanden i forening med næstformanden eller kassereren. Stk. 4. Lokal bestyrelsen kan meddele prokura.

84 8. Ved ophør af foreningen Ved ophør af foreningen tilfalder evt. overskud, lokale almennyttige formål i Randers og omegn. Randers d Formand Dirigent

85 Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI For pårørende Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Afd. Vil gerne rette en stor tak til alle vores medlemmer for den store støtte i yder med jeres medlemskab. Frivilligcentrene for det rigtige gode samarbejde, og vilje til at støtte vores pårørendearbejde og formidle et godt samarbejde med andre foreninger. Vi vil gerne takke følgende kommuner, Randers, Favrskov, Syddjurs, og Norddjurs kommuner for et godt samarbejde. Uden kommunernes støtte og økonomisk hjælp, havde det ikke været muligt at hjælpe alle de mange pårørende som henvender sig til os, når de er i en svær livssituation, når en af deres nærmeste er ramt af en psykisk lidelse. Der er også en stor tak til vores sponsorer, som også støtter os. Vi vil gerne sige tusinde tak til Jan og personalet i dagtilbuddet / pavillonen, på Dronningborg Boulevard 15, for at vi må låne deres lokaler til vores sociale arbejde. Bestyrelsen I Randers, Favrskov, Norddjurs Syddjurs afdelingen.

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96 9 gode råd til pårørende. 1. Tag ansvar for dig selv 2. Tillad dig at have ønsker og behov 3. Vær Åben 4. Inddrag og brug dit netværk 5. Søg fællesskab med andre pårørende 6. Snak med de professionelle 7. Indhent viden om sygdommen 8. Lyt og spørg 9. Sæt og respekter grænser BEDRE PSYKIATRI Lokalafdelingen i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Grupper for unge Pårørende Til Psykisk syge Alle, der støtter foreningens formål, kan blive medlem. Medlemskontingent: Priser kroner årligt for enlige, 300 kroner årligt for familier og 600 kroner for virksomheder og institutioner. Telefonrådgivning en er åben hele døgnet Telefon: Mail: CVR nr se din lokalafdeling

97 Bedre Psykiatri Ungdom er en frivillig forening, som arbejder for at forbedre vilkårene for unge pårørende til psykisk sygdom. Derfor har vi oprettet netværksgrupper, som måske kan hjælpe dig til at håndtere din situation. Hvem kan deltage? Netværksgrupperne er for dig, der er mellem år, og som er pårørende til en psykisk syg. Du kan eksempelvis være: Søn / Datter Ven / Veninde Kollega / medstuderende Søster / Bror Kæreste Hvorfor deltage? Vores formål er at hjælpe dig i den situation du står i. De gør vi ved at: Skabe et rum, hvor det at være pårørende er i centrum Gøre unge pårørende bevidste om deres situation Give unge pårørende mulighed for at dele erfaringer Give unge pårørende rum til at lade inspirere af hinanden Samt ved socialt samvær og hyggelige aktiviteter Hvordan foregår det? Møderne varer ca. 2 timer først på aftenen Der vil på møderne være kaffe / the Møderne foregår i en hyggelig uformel atmosfære Der er altid plads til at komme med ris og ros, eller nye ideer til aktiviteter. Desuden vil der løbende være mulighed for at deltage i foredrag og debatter. Der er deltager en professionel terapeut ved alle møderne Hvordan kommer du med? Det kan føles som en stor beslutning, at skulle dele noget meget personligt med andre unge, som man ikke kender. Men når man først er i gang og har lært hinanden lidt bedre at kende, er det ofte ikke så svært og husk at alle i grupperne har tavshedspligt. Hvornår starter vi? Vi starter når der er tilmelding nok til en gruppe, og vi vil gerne lave den lokalt hvis det er muligt. Derfor har det stor betydning at du melder dig til, sådan vi kan invitere jer til et introducerende møde, hvor vi alle kan hilse på hinanden. Har du lyst til at være med så send enten en mail, eller kontakte os på telefonen. Mail: Eller Mob Når der er ca. 6 tilmeldte i kommunen starter vi op. CVR nr

98

99 Ansøgning 1.6 Navn på forening/frivilliggruppe: Norddjurs Lokalforening Diabetesforeningen Kontaktperson: Margit Schumacher Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: At lette og øge egenomsorg for diabetikere. Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Aktivt foredrag med Linda Guldberg Winding om udfordringerne med at have diabetes. Afholdes for at hjælpe med at italesætte og handle på problemerne med for lavt blodsukker, der er tre i ægteskabet (mand, kone og diabetes), sund kost, livsstil osv. Underskud ved diabetesmadlavning i skolekøkkenet 5/ , hvor alle deltager og får god inspiration og viden om kulhydrater og sund kost. Sundhedsfremmende initiativ, der har til formål at udvide diabetikeres kendskab til diabetesvenlig kost og hvor nemt det er at lave den lille forskel i kosten, der gør en stor forskel for sundheden. Besøg hos diabetikerne Brdr. Koch's restaurant i Århus, med indlæg om diabeteskost. Vi planlagde et møde i 2014 hvor de skulle komme til os og fortælle om diabeteskost og have smagsprøver med, men de tager ikke ud mere, så derfor besøger vi dem i år. Anni Filt kommer og underholder med sang og musik. Hun fortæller om livet med en kronisk sygdom, som ikke styrer hendes liv. 20/ Besøg hos Novo Nordisk i Gentofte og Ballerup efterår 2015 som bustur. For at få indblik i insulinproduktion. Giv en beskrivelse af målgruppen: Diabetikere i Norddjurs Kommune, der søger netværk med forståelse for deres sygdom, sundhedsfremmende oplysning og socialt samvær. Side 19 af 166

100 Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Hele Norddjurs Kommune. Vi laver gerne opsamling i forbindelse med vore busture. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Kørepenge i forbindelse med Landsindsamling og ved informationsmøder i Diabetesforeningen, ved arrangementer med DH osv kr. Foredrag med Linda Winding 4250 kr. Budgetteret underskud ved madlavning 1500 kr. Budgetteret underskud ved Bdr. Koch 7000 kr. Budgetteret underskud Anni Filt 1000 kr. Budgetteret underskud Novo Nordisk 8000 kr. Udgifter i alt: kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: kr. Side 20 af 166

101 Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: kr. som bl.a. bruges til toner, papir, porto og annoncer. Side 21 af 166

102 Ansøgning 1.7 Navn på forening/frivilliggruppe: Norddjurs Lydavis Kontaktperson: Ida Arno Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Udgivelse af ugentlig lydavis Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: En gruppe på 9 frivillige pensionister indlæser på skift hver uge udvalgt stof fra den lokale nyhedsformidling. Det indlæste kopieres til cd, som udsendes til brugerne pr. post. Emneområder er fx: arrangementer, kirkenyt, ugen der gik, læserbreve, lokale artikler. Giv en beskrivelse af målgruppen: Målgruppen er personer, der på grund af blindhed, svagt syn, læsehandicap eller andet handicap ikke kan læse en trykt avis. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: ca. 60 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: ca. 60 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Hele Norddjurs kommune Side 22 af 166

103 Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Porto: kr. Kontorartikler: CD, kuverter m.m.: kr. Udskiftning af mikrofon, afspiller, brændertårn: 7000 kr. Udgifter i alt: Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 23 af 166

104 Ansøgning 1.8 Navn på forening/frivilliggruppe: Parkinsonforeningen Østjyllands Kreds, Djurslandsklubben Kontaktperson: Leif Nyhus Christensen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Hverve nye medlemmer til Parkinsonforeningen Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Vil på forskellig måde kontakte medlemmer, for at få gang i Djurslandsklubben (Grenaaklubben) f.eks. breve, annoncer og anden opsøgende indsats. Vi vil på forskellig måde prøve at få parkinsonramte medlemmer og ikke medlemmer aktive. Det kan f.eks. være med motion i form af vandreture, bowlsspil, foredrag af faglig og kulturel karakter. Vi ved der går en del rundt her i Grenaa og omegn, der har diagnosen Parkinsons Sygdom. Det er dem vi vil prøve at få fat i så de kan få et socialt samvær med os i foreningen og derved få et bedre og mere indholdsrigt liv. Giv en beskrivelse af målgruppen: Mennesker med diagnosen Parkinsons Sygdom og deres pårørende. Med hensyn til vedtægter og bestyrelsesmedlemmer henvises til Da klubben er en del af Østjyllands Kreds og Landsforeningen Parkinsonforeningen Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: 15 med pil opad Side 24 af 166

105 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Parkinsonforeningen Østjyllands Kreds er delt op i klubber og Djurslandsklubben dækker Norddjurs og Syddjurs kommuner Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Det vil være svært, men porto, brevpapir, små fornødenheder m. m. vil pengene gå til Udgifter i alt: kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: De fleste gange 30 kr. til kaffe Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: Et driftsbudget på kr. i 2015 Side 25 af 166

106 Ansøgning 1.9 Navn på forening/frivilliggruppe: PTU (Polio, Trafik- og Ulykkesskadede) Østjylland Kontaktperson: Peer Laursen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Forbedre vilkårene for bevægelseshandicappede Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Badetur til Vandhalla, søndag, den 22. februar 2015, kl Egmont Højskolen Stedet er meget handicapegnet, og der er også mulighed for at komme i vand rutchebane selvom man er kørestolsbruger. Der er også varmtvandsbassin. Hyæner i natten, torsdag, den 12. marts 2015, Kl Marselisborg Centret, Bygning 8 Almaz Emiliussen holder foredrag om sin opvækst i Etiopien. Hun voksede op hos en plejemor i en landsby, efter hun som spæd blev forladt af sin biologiske mor. Ved en ulykke mistede hun begge underben og lå et år på hospitalet i Afrika. Som 12 årig blev hun adopteret og kom til Danmark. Den varme stol, torsdag den 22. april 2015, Kl Marselisborg Centret, Bygning 8 Medlemmer af PTU Østjylland opfordres til at komme og fortælle deres egen historie. Udfordringer i mødet med det sociale system Ved Bente Elton, torsdag den 21. maj 2015, Kl Side 26 af 166

107 Marselisborg Centret, Bygning 8 PTU s socialrådgiver Bente Elton kommer og fortæller om de udfordringer, som PTU s medlemmer ofte støder på i mødet med det sociale system. Giv en beskrivelse af målgruppen: Formålet er at give deltagerne, som er personer med forskellige funktionsnedsættelser / bevægelseshæmmet, oplysning og viden, så de bliver bedre i stand til at mestre egen situation, og bevare livsmodet. PTU (Polio, Trafik og Ulykkesskadede) er en landsdækkende forening, der arbejder på at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for personer med alvorlige skader som følge af en ulykke eller sygdom. PTU arbejder for at forbedre vilkårene for bevægelseshandicappede, og støtter medlemmerne gennem kurser, oplysende arrangementer og rådgivning. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: 10 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: pr. aktivitet Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Det tidligere Århus Amt Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Honorar og transport til foredragsholdene samt arrangementer. Side 27 af 166

108 Udgifter i alt: Kr Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Ja Hvis ja, hvor søges der tilskud?: Andre kommuner inden for området Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: Kr Bilag: 1 bilag er vedlagt. Side 28 af 166

109

110 Ansøgning 1.10 Navn på forening/frivilliggruppe: Tirsdagsklubben for blinde og svagtseende. Kontaktperson: Kaj Aagaard Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: At højne livskvaliteten for målgruppen. Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Klubben har til formål at samle blinde og svagtseende for at motivere dem til at komme hjemme fra. for at møde ligesindede for at udveksle erfaringer der kan lette hverdagen. Og informere om nyheder, love og regler der er relevante for gruppen. For at højne humøret er der sommetider gæster der underholder med fortællinger oplæsning, sang eller musik. Giv en beskrivelse af målgruppen: Blinde og svagtseende i Norddjurs. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: personer. Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Norddjurs Side 29 af 166

111 Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Gaver og kørepenge til underholdere Udgifter i alt: Kr Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: 25 kr. pr gang til kaffe og brød. Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 30 af 166

112 Ansøgning 1.11 Navn på forening/frivilliggruppe: Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) Kontaktperson: Christian Arffmann Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Frivilligt socialt arbejde Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: ULF er en forening for og drevet af udviklingshæmmede, da de gerne vil være en aktiv del af samfundet på lige fod med alle andre. Det primære formål er at prøve at skabe en god frivillighedskultur, samt at udvikle en ny kompetencegivende uddannelse for ULF ere så man kan komme ud på det almindelige arbejdsmarked. For at fastholde og motivere frivillige udviklingshæmmede og hjælpe dem til at udvikle sig og blive bedre til det frivillige arbejde, er det nødvendigt, at en lønnet medarbejder fra landssekretariatet deltager i alle møder og aktiviteter. Det betyder, at vores frivillige aktiviteter ikke som udgangspunkt kræver assistance fra Jeres pædagogiske personale. Vi søger derfor støtte til afholdelse af introduktionsforedrag og efterfølgende planlægningsmøder samt til en række arrangementer. Forhåbentlig bliver vores ansøgning behandlet positivt, og så er planen at vi kontakter relevante tilbud i Jeres Kommune og aftaler hvordan aktiviteter konkret skal tilrettelægges og nærmere omkring et fremtidigt samarbejde Vi håber, at Norddjurs Kommune vil fortsætte med at støtte projektet fremadrettet, så ULF kan skabe et lokalt forum, hvor ULF ere bliver bedre til at mestre deres eget liv og udvikler sig til aktive Side 31 af 166

113 medborgere, der bidrager til nærområdet med frivilligt socialt arbejde. I alle ULF s bestående kredsbestyrelser, er udviklingshæmmede frivillige. De tager initiativ til, hvilke aktiviteter ULF skal lave og de planlægger, koordinerer og afholder aktiviteterne. Vi ønsker at styrke det lokale frivillige arbejde i jeres kommune. Det vil vi gøre i samarbejde med STU/ CSV. ULF arbejder meget med frivillighed på forskellige måder og vi har mange tiltag, som kan bringes i spil i Norddjurs Kommune. I vores aktiviteter lægger vi vægt på at møde udviklingshæmmede i øjenhøjde, ved at uddanne dem til at blive brugervejledere og oplyse andre ligestillede om vigtige emner, der vedrører deres livssituation. Det kan for eksempel være: Hvad kan jeg blive? I dag er der mange udviklingshæmmede, der ikke får tilkendt pension. I stedet skal de ud og finde et arbejde. Det kan godt være svært. Vi vil afholde et arrangement om, hvordan man får et arbejde på det almindelige arbejdsmarked. Vi vil vise film om uddannelse og beskæftigelse for mennesker med handicap, vi vil give eksempler på udviklingshæmmede, der har udviklet sig fagligt og menneskeligt og har fundet deres drømmejob, og så vil vi sammen snakke om, hvilke drømme for fremtiden vi har, hvad vi godt kunne tænke os at arbejde med, og hvordan vi kan opnå det. Vi kan mere end du tror ULF arbejder meget med kursusvirksomhed for udviklingshæmmede. Vi ved, hvor meget læringspotentiale de besidder under de rette vækstvilkår. Vi holder mange kurser hvert år over hele landet, hvor vi uddanner ULF ere i bestyrelsesarbejde, brugervejledning, sociale kompetencer, mestring af eget liv, internetkompetencer osv. Hvad er et godt liv? Vi vil holde et oplæg om, hvordan man kan have et sundt og meningsfuldt liv med livskvalitet og selvværd. Sammen vil vi diskutere, hvad man kan få tiden til at gå med, bl.a. fritidsinteresser, frivilligt arbejde, sport, hjælp til andre mennesker (f.eks. som besøgsven). Det er vor erfaring, at ikke alle Side 32 af 166

114 udviklingshæmmede ved, hvad de skal få tiden til at gå med. De sidder ofte hjemme og keder sig. Vi vil derfor holde dette arrangement, så vi kan inspirere udviklingshæmmede til at få et bedre liv. Må man godt få børn, når man er udviklingshæmmet? Mange udviklingshæmmede går og tænker på, hvordan det vil være at få et barn. Men det kan være svært at forestille sig. Skal man tage chancen, eller skal man hellere blive steriliseret? Det er et stort og tungt valg. Derfor tilbyder ULF et oplæg om hvad det vil sige at være forældre. Udviklingshæmmede piger, der har prøvet at passe en babysimulator, fortæller om, hvordan det er at teste sine egne forældreevner og hvilke tanker man gør sig, når man er udviklingshæmmet og overvejer at få et barn. Oplæg om alkohol Livet byder også på fester, byture og alkohol. Men alkoholmisbrug er et stort problem blandt udviklingshæmmede. Så ULF vil tilbyde et oplæg med en udviklingshæmmet som har haft et alkoholmisbrug og som er kommet ud af det. I oplægget vil der også blive lagt vægt på, hvad det er der kan få en til drikke (f.eks. ensomhed, lavt selvværd, personlige problemer osv.) og hvordan man bedst tager hånd om problemet. Sammen vil vi diskutere hvordan man kan undgå alkoholmisbrug. Giv en beskrivelse af målgruppen: Alle udviklingshæmmede i Norddjurs Kommune får mulighed for at deltage Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?:? Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?:? Side 33 af 166

115 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Hele Norddjurs Kommune Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Budget: Transport en central post på budgettet. Det er vigtigt, at vi kommer ud til ULF erne, da det er på den måde det frivillige arbejde bedst kan lade sig gøre. Vores erfaring er også at det er nødvendigt at bruge mange penge på porto. Ikke alle ULF ere har mulighed for at komme på internettet og læse s og er derfor nødt til at modtage information pr. post. Derudover går vi meget op i at uddanne ULF ere og vi har mange kursusaktiviteter. I den forbindelse er der brug for penge til: Lokaleleje, undervisningsmateriale, brochurer, oplægsholdere m.v. For at fastholde og motivere frivillige udviklingshæmmede og hjælpe dem til at udvikle sig og blive bedre til det frivillige arbejde, er det nødvendigt, at en lønnet medarbejder fra landssekretariatet deltager i alle møder og aktiviteter. Støtte til koordinering kr. Bestyrelsesarbejde og aktiviteter kr. Materiale / Porto kr. Transport kr. Lokaleleje & forplejning af deltagere / oplægsholdere kr. I alt kr. Udgifter i alt: kr. Side 34 af 166

116 Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 35 af 166

117 Ansøgning 1.12 Navn på forening/frivilliggruppe: Djurs Handi, fodbold for udviklingshæmmede Kontaktperson: Laila Buonaventsen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Fodboldspillere som er udtaget til Landshold af DHIF Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Landshold A og C spillere skal spille i Sverige Dame Landhold / Sverige eller Los Angeles. Landshold Special Olympic skal spille i Holland Vi har været så fantastisk heldige at få udtaget spillere til Landsholdet. 1 spiller på A Landshold, 1 spiller på C Landshold, og 3 spillere på Special Olympic. Samt formodet 2 Piger til Damelandsholdet, hvor vi først får endeligt svar i uge 10. Det er jo helt fantastisk at spillere fra Norddjurs kommune skal repræsentere Danmark denne sommer, i henholdsvis Sverige og Holland. Dette giver jo spillerne et helt unikt skulderklap for deres utrolige indsats på holdet, det giver unikke oplevelser, chancen for at møde spillere fra mange andre lande, samt at begå sig i blandt mange fremmede, og opleve sammenholdet for et hold. Det vil samtidig optimere indsatsen for øvrige spillere på holdet, for at fastholde deres træning, øve god og ordenlig opførsel, sammenhold mv, da de jo også får noget at stræbe efter, og nogen at se op til. Vi vægter vores forældre opbakning højt, og vigtigheden af at de er en del af holdets stabile opbakning, derfor søges transport udgifter dækket til forældre biler. Mange af vores spilleres forældre er økonomisk dårligt stillet, hvorfor vi som trænere vægter højt at Side 36 af 166

118 hjælpe med, at få støtte til deres deltagen i aktuelle begivenheder. Dels for at, Familien får fælles oplevelsen, samt at de bliver en del af fællesskabet i klubben, og derved kan hjælpe til vores egne event for holdet. Giv en beskrivelse af målgruppen: Målgruppen er: Benjamin A Landsholdsspiller / Sverige Jesper C Landsholdsspiller Sverige, samt 2 stabile kendte Hjælpere der skal følge dem, de kan støtte sig op af deroppe. Pigelandshold / 2 piger Maria og Cecilie. Sverige/Los Angeles + 2 hjælpere. Matias / Special Olympic Philip /Special Olympic Sebastian / Special Olympic samt 2 stabile hjælpere der kan følge dem i Holland, til støtte, og hjælp specielt ved Philip som ofte får epileptiske anfald. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: hjælpere (samt familier der deltager som publikum) Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?:? forhåbentlig vil det sætte fokus på muligheden for at spille fodbold når man er udviklingshæmmet = flere spillere til holdet Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Hele Norddjurs Kommune, med opslag, avisomtale, oplysninger omkring spillerne der repræsenterer holdene i DHIF Landshold, samt opfordring til andre spillere til at deltage på Djurs Handi holdet. Side 37 af 166

119 Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Sverige deltagerbetaling drenge/ hjælpere: 7200,- Holland deltagerbetaling drenge/ hjælpere: 7500,- Dame Deltagerbetaling/hjælpere: 7200,- Transport til forældrebiler Holland 3 biler: 6000,- Vigtigt at forældre bakker op og får oplevelsen med deres børn. Transport til Sverige forældre 2 biler drenge: 4000,- Transport Pige Landshold Sverige/ 2 biler: 4000,- ( Såfremt der kommer ændringer omkring Damelandsholdet, giver vi jer straks besked) Udgifter i alt: Kr Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: ja forældre har selvbetaling til ophold og forplejning, ikke indregnet i vores ansøgning. Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 38 af 166

120 Bilag: 1 bilag er vedlagt. Side 39 af 166

121

122 Ansøgning 1.13 Navn på forening/frivilliggruppe: ADHD Norddjurs Det er en netværks gruppe for familier med børn der har ADHD Kontaktperson: Pia Meyer Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Støtten skal bruges til at styrke familier med handicappede børn ved at de indgår i et fællesskab, hvor der sker nogle aktiviteter der er målrettet dem og deres børn Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Familie dag hvor der skal køres på banecykler fra Allingåbro og hygges med medbragt madkurv sammen med hele gruppen Børn og forældre får en god fælles oplevelse som de kan tage med hjem til en hverdag der eller for de fleste kan være en stor udfordring. Vi vil gerne have nogle fagfolk ud og holde nogle reelle oplæg om ADHD som passer til os som gruppe og vores behov for konkret viden, da der er meget forskel på hvor vi hver især er. Vores børn er fra 6-20 år, men der er også voksne i gruppen som også har ADHD. Vi vil gerne kunne gøre gruppen større og være flere brugere af den og ville gerne kunne lave nogle flyers og annoncere Indkøb af specielle bøger om adhd for voksne og børn, som inspiration til på egen hånd at søge oplysning omkring egne individuelle behov og tage ansvar for dem Side 40 af 166

123 Giv en beskrivelse af målgruppen: Målgruppen er forældre, voksne og pårørende der har ADHD inde på livet og som har et behov for at indgå i et fællesskab med ligesindede, da det ofte kan være meget hårdt og en stor udfordring at være en familie med et eller flere børn med ADHD eller at være en voksen med ADHD. Man kan føle sig meget alene da der er mange fordomme om ADHD og de er svære at høre på når de problemer og udfordringer vi står med som forældre i det daglige er helt konkrete. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: 30 men meget gerne flere når der bliver annonceret om gruppens eksistens Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?:? Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Specielt oplæg om adhd vil vi dele med de andre grupper der er adhd relateret og da der ikke så ofte bliver lavet sådan nogle tilbud kunne jeg forestille mig at det nok ville kunne tiltrække en del mennesker. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Banecykler 2600 kr. Forplejning 1000 kr. 2 Oplæg kr. Annoncering, flyers, kuverter, frimærker m.m kr. 5 Bøger om ADHD for børn og voksne 1500 kr. Udgifter i alt: kr. Side 41 af 166

124 Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: Der vil blive opkrævet 50 kr. ved oplæg pr person Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 42 af 166

125 Ansøgning 1.14 Navn på forening/frivilliggruppe: Scleroseforeningen - Lokalafdeling Djursland Kontaktperson: Jens Holst Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Oplysning og socialt fællesskab Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Lokalafdelingen afvikler oplysende foredrag for medlemmerne. Derudover yder vi hjælp til etablering og drift af selvhjælpsgrupper m.h.p. at skabe social kontakt mellem scleroseramte. Giv en beskrivelse af målgruppen: Vores medlemmer er mennesker med sclerose, som er påvirket af sygdommen i stærkt varierende grad. Desuden omfatter målgruppen de pårørende, hvilket vil sige både ægtefæller/samlevere og børn. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: ca. 100 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: ca. 150 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Djursland Side 43 af 166

126 Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Foredragsudgifter: Selvhjælpsgrupper: Transport: Udgifter i alt: Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: kr. Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 44 af 166

127 Ansøgning 1.15 Navn på forening/frivilliggruppe: Frivilliggruppen Tangkærs Venner Kontaktperson: Edvard Haslund Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Forhøje livskvaliteten og skabe mening med livet - for mennesker, hvis liv pga. sygdommen er væsentlig forkortet. Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Der er tilknyttet 30 frivillige til Tangkær. Der er 40 beboere på Tangkær - henholdsvis på den psykiatriske afdeling og på afdelingen med huntington corea sygdommen. De frivillige besøger beboerne som en "slags" besøgsvenner. Der spilles kort - brætspil - man kører eller går en tur med beboerne. Disse tiltag fremmer sundhed, motion og gode livsstilsvaner. Der er ligeledes et lille kreativt værksted, hvor man maler - tegner m.v. Der er sidste år etableret et fitnesscenter for beboerne, der mangler stadig nyanskaffelser til dette center. Nævnte tiltag forventes at påvirke en løsning af gruppens sociale problemer. Der er sang og musik een gang om ugen, hvor også frivillige deltager sammen med pianist. Giv en beskrivelse af målgruppen: Personerne på HS afdelingen lider af den uhelbredelige og progredicerende sygdom Huntington Corea, hvilket betyder, at der opstår bevægelsesforstyrrelser, ændring af personlig adfærd, depressioner, løbende tab af funktioner og deraf døden til følge efter ca år med sygdommen i udbrud. Sygdommen er en arvelig hjernesygdom. Sygdommen begynder ofte i års alderen. Side 45 af 166

128 Samvær med ægtefæller, børn og venner er ofte kompliceret og for de fleste ophørt. Den anden afdeling er personer med psykiatriske problemer. Disse personer har også glæde af Frivilliggruppen. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Beboerne på Tangkær 40 stk. Der er 65 medarbejdere på Tangkær og så de 30 frivillige. Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: 40 beboere vil få glæde af aktiviteterne. Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Aktiviteterne vil væsentlig være på Tangkær. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: kr ,- Udgifter i alt: ,- Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 46 af 166

129 Ansøgning 1.16 Navn på forening/frivilliggruppe: Spastikerforeningen Kreds Nordøstjylland. Foreningen dækker følgende kommuner: Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers. Kontaktperson: Asger Laustsen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Familieweekend på Feriecenter "Slette Strand" Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Foreningen har igennem flere år arrangeret familieweekend på Feriecenter "Slette Strand" ved Fjerritslev. Formålet med weekenden er, at familier med spastiske pårørende mødes under afslappede forhold. Ved tidligere weekender har familierne haft mulighed for at drøfte dagligdagens udfordringer med ligestillede, og der knyttet bånd og venskaber imellem familierne. Feriecenter "Slette Strand" ligger tæt på Vesterhavet i et naturskønt område. Der udlagt ramper mm, så handicappede i kørestol kan komme helt ud til vandet, ligesom der er svømmehal, gode udendørs faciliteter. Udover turen til Slette Strand vil foreningen arrangere ture til Djurs Sommerland, Egmont Højskolen ved Hov, hvor man har en svømmehal, som er meget handicapegnet, ture i handicapvenlige både ved Randers Naturcenter, bowling, julefest, foredrag mm. Giv en beskrivelse af målgruppen: Foreningens medlemmer er enten selv handicappet eller pårørende til handicappede. Nogle af vores medlemmer er svært spastisk handicappet og sidder i kørestol, hvorfor vores mål at give disse medlemmer nogle gode oplevelser. Side 47 af 166

130 Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Imellem 5-25 afhængig af arrangement Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: Imellem afhængig af arrangement Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Vores dækningsområder er kommunerne: Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers. Vi har ca. 150 med pårørende. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Familieweekend på Slette Strand: kr. Djurs Sommerland: kr. Bowling: kr. Svømmehal ved Egmont Højskolen: kr. Ture i handicapvenlige både: kr. Julefest: kr. Foredrag møde mm: kr. Udgifter i alt: kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: Godt halvdelen af udgiften Side 48 af 166

131 Søges der tilskud andre steder?: Ja Hvis ja, hvor søges der tilskud?: Randers, Syddjurs og Favrskov Kommuner Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: kr. pr. 31. december Side 49 af 166

132 Ansøgning 1.17 Navn på forening/frivilliggruppe: OCD-Foreningen Kontaktperson: Bettina Broni Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: OCD ramte voksen og Børn og unge samt deres pårørende i Nord Djurs Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Da vi er en lands foreningen for OCD-ramte og Pårørende er det vigtig for os at vi kommer rundt i landet og har kontakt til vores medlemmer. Vi har lige nu 12 lokal gr. rundt i landet og nummer 13 med Grenaa. Jeg har forsøgt i hele 2014 og finde egnet lokaler det er ikke lykkes før nu. Vi mødes i Lokal gruppe i Grenaa i Ung Djurs lokale i Gasværksvej i Grenaa den sidste torsdag i mdr. med start d. 30. april Her mødes OCD Ramte og Pårørende til uformelt snak om de problemer der er med at havde OCD og være pårørende. Vi mødes over en kop kaffe og et stykke kage. Der er også brug for at gå ud og lave andre ting en biograf tur og lignende da det er vigtigt at man også gør ting der ikke har med sygdomen at gøre. Giv en beskrivelse af målgruppen: Målgruppen er Børn og Unge samt voksen med OCD så de kan møde lige stillet og udveksle deres erfaringer og frustrationer over og havde en invaliderne være dag som OCD ramte. Det er vigtig og møde lige stillet og OCD ramte vil helst være sammen med andre OCD ramte som snakker samme "sprog" De pårørende er også en del af gruppen da de har brug for at møde andre pårørende og få snakke de problem stillinger der i det og hver pårørende til OCD-Ramte især forældre til børn og unge har et stort Side 50 af 166

133 behov for at møde andre forældre. Vi vil holde foredrag ol. om OCD ind imellem. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: 50 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Dækningsområdet er hele Nord Djurs kommune. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Aktiviteter for gr kr. Her tænkes også på foredrag med psykolog som tager ca kr. for et foredrag. Indkøb til kaffe ol. til møderene 2000 kr. Tlf. Rådgivning 3000 kr. Det er i hele landet man kan ringe til os også Nord Djurs borger med OCD ringer til os. Administration af projekt til OCD-Foreningen Udgifter i alt: kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Nej Side 51 af 166

134 Har foreningen formue?: Nej Bilag: 1 bilag er vedlagt. Side 52 af 166

135 Vedtægter OCD-foreningens vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Stk.1. Foreningens navn er OCD-foreningen. Stk.2. Foreningens hjemsted er Julius Bloms Gade 17, kld. tv, 2200 København N. 2. FORMÅL Foreningens formål er at: Stk.1. Fremme kendskabet til og forståelse for OCD hos OCD-ramte, pårørende samt læger og forskere m.v. Stk.2. Skabe samarbejdsrelationer mellem nationale, nordiske, europæiske og internationale organisationer, der arbejder for at fremme forskning og oplysning. Stk.3. Fremme medmenneskelig forståelse for OCD og påvirke det omgivende samfund til en positiv grundholdning over for personer ramt af OCD. Stk.4. Påvirke dansk politik til forståelse for, anerkendelse af og støtte til OCD-ramte. Stk.5. Fremme interesse for at forske i OCD. Stk.6. Virke netværksskabende for OCD-ramte og pårørende, f.eks. gennem: afholdelse af foredrag af forskere, OCD-ramte eller pårørende, etablering af netværksgrupper for OCD-ramte, etablering af netværksgrupper for pårørende, udarbejdelse af information om OCD. Stk.7. Gennem oplysning og i samarbejde med fagfolk og offentlige myndigheder forebygge at sygdomsperioden forlænges unødigt eller gøres permanent ved fejlbehandling eller ved iværksættelse af fejlagtige foranstaltninger. 3. MEDLEMSKREDS Stk.1. Som medlemskreds kan optages enhver OCD-ramt, pårørende eller personer, organisationer, behandlere og forskere med interesse for OCD-foreningen. Stk.2. Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem af foreningens bestyrelse. Medlemskabet er gyldigt, når 1 års kontingent er betalt. Stk.3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Stk.4. Medlemmer og støttemedlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentrestance på over 2 måneder medfører 1 måned efter påkrav automatisk sletning af medlemskab. Stk.5. Hvis et medlem ikke overholder foreningens etiske regler eller ved sit virke i eller udenfor foreningen virker skadende på foreningen, dens omdømme, hjælpearbejde eller på anden vis hindrer opfyldelsen af foreningens formål, kan medlemmet, hvis det skønnes nødvendigt, udelukkes af foreningen. Mindst 5 ud af bestyrelsens 6 medlemmer skal stemme for en udelukkelse. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen. 4. GENERALFORSAMLING Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. maj og medlemmerne indkaldes

136 skriftligt eller ved annoncering i OCD-nyt med mindst 4 ugers varsel. Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlinger er alle medlemmer, der senest på ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle støttemedlemmer, der senest på ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Stk.4. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Formandens beretning 5. Regnskabsaflæggelse 6. Fastsættelse af kontingent 7. Godkendelse af budget 8. Valg af bestyrelse:.. På ulige årstal vælges:.... Formand (OCD).... Bestyrelsesmedlem 1 (OCD).... Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 'ste og 2 den suppleant for 1 år... På lige årstal vælges:.. Næstformand (OCD).. Bestyrelsesmedlem 4 (OCD).. Bestyrelsesmedlem 5.. 1'ste og 2 den suppleant for 1 år. Til bestyrelsesposter mærket (OCD) skal hvis muligt vælges OCD-ramte. Fordelingen mellem OCD-ramte og pårørende i bestyrelsen skal altid være 4+3 eller 3+4 dog undtaget tilfælde hvor suppleanter indtræder i bestyrelsen. 9. Valg af revisor:.. 1 revisor for l år.. 1 revisorsuppleant for 1 år 10. Indkomne forslag 11. Eventuelt Stk.5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere, end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ved personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Der foretages separat afstemning om hver post, der er på valg. Stk.8. Til bestyrelsen kan tilknyttes fagpersoner som konsulenter.

137 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsesformanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodning er kommet til bestyrelsesformandens kendskab. Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 6. FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsens 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen i henhold til 4, stk. 4., pkt. 8. Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og beslutninger vedtaget på generalforsamlinger. Stk.3. Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdes konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger en kasserer og eventuelt en sekretær. Stk.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte udvalg til varetagelse af specifikke opgaver med deltagelse af foreningens medlemmer. Stk.5. Formanden indkalder skriftligt med angivelse af dagsorden til bestyrelsesmøder, når formanden skønner det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Mødet afholdes senest 14 dage efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Stk.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Stk.7. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 7. ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Stk.4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 8. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasserer i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk.2. Ved opløsning skal et likvidationsprovenu eller overskud tilfalde en anden her i landet hjemmehørende patientforening for folk med psykiske lidelser, eller en forening, som virker for at forbedre forholdene for psykisk syge.

138 10. DATERING Stk.1. Ved generalforsamlingen d ænders 8 stk.1 Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. april, 2007, Odense. Ved landsdækkende ordinær generalforsamling den 22. april 2006 i Odense blev det vedtaget at OCDforeningen ikke må give adgang til i OCD-Nyt, på hjemmesiden eller som foredragsholder m.v. til alternative behandlere, der ikke er blåstemplet af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (www.vifab.dk). ViFAB indsamler og formidler informationer om det alternative behandlingsområde, uanset om denne information bidrager til at give et positivt eller negativt billede af alternativ behandling. Centret er en selvejende institution, der administrativt hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

139 Ansøgning 1.18 Navn på forening/frivilliggruppe: Gigtforeningen Norddjurs lokalgruppe Kontaktperson: Inge Sørensen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Oplysning til borger i Norddjurs Kommune om gigt sygdommer, alm viden om gigt. Viden om at leve med en kronisk sygdom. Der søges til afholdelse af stand i forbindelse med Open By Night i Grenaa i juni Stand på messe i Rougsøhallen marts Foredrag. Er du træt af at have ondt, kan traditionel kinesisk medicin og sund levevis afhjæle gigtsmerter i september i Grenaa. Oplysende møde om kommunens fokus på træning før hjemmehjælp i november i Grenaa. Giv en beskrivelse af målgruppen: Vores målgruppe er personer med gigt og deres nærmenste pårørende. Vi yder alm. oplysning i forbindelse med alle vore tiltag. Alle vores arrangementer er åben for alle borgere. Der er 695 medlemmer af gigtforeningen i Norddjurs Kommune. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: pr. foredrag. Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: Side 53 af 166

140 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Hele Norddjurs Kommune. Der er tiltag i øst og vest i kommunen. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Foredragsholder kr. Kørselstidskud kr. Annonce tilskud kr. Folder, flyers mv. Udgifter i alt: kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: kr. Søges der tilskud andre steder?: Ja Hvis ja, hvor søges der tilskud?: Gigtforeningen. Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: ,26 kr. Side 54 af 166

141 KATEGORI 2 ÆLDRE Side 55 af 166

142 Ansøgning 2.1 Navn på forening/frivilliggruppe: Anholt Spise- og Samværsklub Kontaktperson: Poul Jessen-Klixbüll Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Betaling af husleje til Anholt Forsamlingshus Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: 1 gang ugentlig i perioden primo december - ultimo marts og medio oktober - medio december laver 2 frivillige 2 retter mad, så deltagerne under hyggelige forhold kan være sammen. Giv en beskrivelse af målgruppen: Anholt Spise- og Samværsklub er kun for øens fastboende pensionister. Det er det eneste tilbud, der er til Anholts pensionister. Derfor er der også stor tilslutning til det ugentlige samvær. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: I gns. 22 pr. aften Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: I gns. 22 pr. aften Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Anholt. Side 56 af 166

143 Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Der søges alene om støtte til betaling af husleje til Anholt Forsamlingshus. Udgifter i alt: kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: 50 kr. pr. deltager Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 57 af 166

144 Ansøgning 2.2 Navn på forening/frivilliggruppe: Centerrådet Norddjurs kommune Kontaktperson: Leo Frandsen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Støtte til Centerrådets servicearbejde blandt ældre og svage i området Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Centerrådet tilbyder hjælp ud fra begrebet: ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE.. Centerrådet begyndte sit arbejde for pensionister i 1996 i det gamle Nørre Djurs kommune, og Centerrådet var i starten tilknyttet plejehjemmet Vestervang. Efter nedlæggelse af plejehjemmet valgte bestyrelsen at fastholde navnet. "Centerrådet, da de ældre i området kender ordet og ved, hvad det står for. Bestyrelsen har også fastholdt det geografiske område Gamle Nørre Djurs kommune som arbejdsplads for at kunne overkomme arbejdsopgaverne for de frivillige medarbejdere i Centerrådet. Centerrådet har en SERVICE-TELEFON, der er åben 2 gange om ugen, hvor de ældre, hvis de har brug for det, kan få hjælp til f.eks. følgeskab til læge, bank eller offentlige kontorer. Hjælp til at finde ud af indhold i offentlige papirer. Hjælp til økonomi, hjælp til biblioteks ordning og andre relevante opgaver. Centerrådet udgiver en håndbog for pensionister med alle relevante oplysninger for denne gruppe indholdet revideres hvert år og udskiftes, så håndbogen er up-to-date. Centerrådet afholder hvert år "Seniorhøjskole" 3 dage i træk på Gjerrild kro, hvor der bydes på foredrag, sang og musik og spisning. Centerrådet samarbejder med bl.a. ældrerådet, ældresagen, Røde Kors og ældreklubber i området. Giv en beskrivelse af målgruppen: Målgruppen er ældre, svage pensionister i området, der har brug for praktisk hjælp. Vores seniorhøjskole, der forgår 3 dage i træk med morgenkaffe - foredrag/musik - middagsmad - Side 58 af 166

145 foredrag/musik og eftermiddagskaffe. Foruden indholdet af foredrag/musik er disse dage stedet, hvor det sociale samvær betyder meget for pensionisterne, der gerne møder op en time før arrangementerne for at møde nogle, man kan hygge sig med og udveksle erfaringer og oplevelser med.. Seniorhøjskolen betales af pensionisterne selv. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: 200 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: ca. 200 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Gamle Nørre Djurs kommune Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Håndbog for pensionister kr. Kontorhold kr. Fortæring kr. Servicetelefon kr. Kurser kr. Eftermiddag for plejehjemsbeboere kr. Udgifter i alt: kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Side 59 af 166

146 Hvis ja, hvor meget opkræves der?: Seniorhøjskolen betales af pensionisterne Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: kr. Side 60 af 166

147 Ansøgning 2.3 Navn på forening/frivilliggruppe: De frivillige Glesborg Plejecenter. Kontaktperson: Gudrun Damborg Kristensen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Forskellige aktiviteter for beoerne. Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: De frivillige gør en fantastisk indsats for beboerne der. Der er brug for et rådighedsbeløb, så mange af deres gode ideer kan føres ud i livet. Det handler om at gøre nogle dage anderledes end andre. Bringe oplevelser fra det pulserende liv udenfor, ind på plejecenteret. At give indtryk og input i hverdagslivet, som supplement til personalets indsats. Giv en beskrivelse af målgruppen: Plejehjemmets 60 beboere. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: 60 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: 60 Side 61 af 166

148 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Norddjurs Kommune Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Bankospil kr ,00 Udefra kommende underholdning kr ,00 Udgifter i alt: Kr ,00 Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 62 af 166

149 Ansøgning 2.4 Forening/organisation: Fausing/Auning pensionist forening Kontaktperson: Erling Jensn Hvilket beløb ansøges der om: kr. Hvad søges der støtte til? Foredrags virksomhed sangdage med såvel Prof. som amatør deltagelse Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten / indsatsen, herunder formål med aktiviteten: Foreningens formål er at samle pensionister mv. til socialt samvær en gang ugentlig da det er kendt at mange ældre mennesker er alene Derudover arrangeres 3 ture i sommerhalvåret der dog betales af deltagerne Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune vil gøre brug af aktiviteten (Ca. antal)?: ca. 300 medlemmer og ca deltagere hver gang Økonomi: Udgiften (bedes beskrevet): foredrag 30509kr Udflugten betales af deltagerne 60830kr kontor udgift bestyrelsesmøder mv. 5000kr Side 63 af 166

150 Udgifter i alt: i alt i følge regnskabet kr Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: 30 kr. heraf skal Møllehjemmet have 28kr til kaffen Søges der tilskud andre steder?: Ja Hvis ja, hvor søges der tilskud?: til et lærred og projektor Måske ved Elro fonden ej søgt endnu venter på tilbud Har foreningen formue?: Ja Hvis foreningen har formue, hvor stor er den så?: ca kr Side 64 af 166

151 Ansøgning 2.5 Navn på forening/frivilliggruppe: Fjellerup-Glesborg Pensionistforening Kontaktperson: Edith Rasmussen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Underholdning Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: til fælles aktiviteter som foredrag, udflugter og fælles samvær og hygge med byens ældre borgere. Giv en beskrivelse af målgruppen: Pensionister i Fjellerup og Glesborg. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: ca.50 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: ca.100 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Den gamle Nørre Djurs kommune Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: husleje 5000kr. foredragsholdere 1250 kr.. Side 65 af 166

152 Julestue 1250 kr. udflugtsture 1000 kr. Udgifter i alt: 8500 Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: mellem 30 og 70 kr. Søges der tilskud andre steder?: Ja Hvis ja, hvor søges der tilskud?: sparekassen Djursland Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: kr. Side 66 af 166

153 Ansøgning 2.6 Navn på forening/frivilliggruppe: Frivilliggruppen Auning +60 Kontaktperson: Aksel Rasmussen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Et socialt netværk for fortrinsvis mænd +60 Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Indretning og vedligehold af et socialt værested, hvor der kan arbejdes med forskellige værktøjer. I starten primært træarbejder, men på sigt gerne andre emner efter behov. Giv en beskrivelse af målgruppen: Målgruppen vil primært være pensionister og efterlønnere, der mangler et socialt netværk efter at have forladt arbejdsmarkedet. Samværet med andre omkring f.eks. det at arbejde med træ eller andre aktiviteter, vil kunne give disse mennesker et indhold i hverdagen ved at mødes med ligestillede. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: personer. Forhåbentlig flere Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: personer. Forhåbentlig flere Side 67 af 166

154 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Vi er nystartet, og derfor kan det være svært at sige præcist, hvor mange der kommer, og hvorfra de kommer. Vi har kontakt med 8-10 personer fra Auning og omegn, som har vist interesse for gruppen. Det er vores indtryk at vi kan samle flere, men vi skal have noget konkret at tilbyde. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Der søges om tilskud til indretning af værestedet og til indkøb af forskellige maskiner og håndværktøj til brug på værkstedet. Det er svært at lave et endeligt budget, da vi ikke kender antallet af brugere. Jo flere brugere jo mere værktøj. Men vi vil kunne komme godt i gang med et budget på max kr. Udgifter i alt: Max kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 68 af 166

155 Ansøgning 2.7 Navn på forening/frivilliggruppe: Fuglsanggårdens Venneforening Kontaktperson: Agnethe Hansen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Udflugter og aktiviteter for beboere på og omkring Plejecenter Fuglsanggården Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Mannequin opvisning, forårsfest, høstfest, udflugter/busture i året løb, fastelavnsfest, påskearrangement, Sankt Hans og andre årstids- og højtidsbestemte aktiviteter. Det er vigtigt for også kommunens svageste ældre borgere, at få tilbudt aktiviteter og oplevelser, som de kan deltage i med deres begrænsede ressourcer, og hvor der er taget hensyn til deres specielle behov. Det er vigtigt at fastholde årstidernes særpræg og traditioner. Ikke alle plejecentrets borgere kan opsøge byens butikker. Disse tilbydes et udvalg af aktuelt og praktisk tøj ved mannequinopvisninger på stedet. Giv en beskrivelse af målgruppen: Ældre/pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende på eller tæt på plejecenter Fuglsanggården. Mange er plejehjemsbeboere med betydelige funktionsnedsættelser og derfor begrænsede muligheder for selv at opsøge oplevelser og aktiviteter. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: mellem 30 og 100 afhængig af, hvilken aktivitet det er Side 69 af 166

156 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: Som ovenfor Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Vi forventer at nå hele det geografiske område, som aktiviteten dækker, da det er et afgrænset område. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Udflugter, 2 Busture - kr Forårsfest underholdning - kr Høstfest underholdning - kr Diverse andre aktiviteter - kr Udgifter i alt: kr Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 70 af 166

157 Ansøgning 2.8 Navn på forening/frivilliggruppe: Norddjurs Motionsvenner Kontaktperson: Anne Larsen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Kursus til nye frivillige Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Vi vil gerne have mange flere frivillige som motionsvenner. Vi vil i år holde to kurser hvor de frivillige får lært at anvende forskellige træningsformer både udendørs og indendørs. Formålet med motionsvenner er at give hjemmeboende ældre borgere mulighed for motion i hjemmet. Giv en beskrivelse af målgruppen: Ældre som ikke kan eller har mod på at deltage i kommunens etablerede tilbud. Der for er det vigtigt med motionsvenner. Ved motion får man øget det fysiske og psykiske velbefindende. Man kan mindske risikoen for faldulykker. Ved en motionsven i hjemmet får borgeren øget sin muskelstyrke og udholdenhed. Bevægelighed, balance og kondition forbedres også. Dette kan, for manges vedkomne, føre til at blive længere i eget hjem. Vi har borgere på venteliste, derfor er det så vigtigt at sende frivillige på kursus. Der er kontingent fra borgeren på 100 kr. om året. Side 71 af 166

158 Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: 30 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: 40 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Norddjurs Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: 2 kurser a kr. = kr. 2 stopkurser a kr. = kr. Udgifter i alt: kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: Side 72 af 166

159 Ansøgning 2.9 Navn på forening/frivilliggruppe: Røde Kors, Rougsø Afd. Kontaktperson: Anni Reintoft Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Støtte til frivilligt socialt arbejde Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: ca. 25 ældre/gamle kvinder mødes hver 14. dag for at sy/ strikke / hækle børnetøj. Det foregår i Doktorgården, Ørsted året rundt. De stærkere kvinder hjælper de mindre stærke. Nogle ser dårligt, mange hører dårligtog de har en del fysiske skavanker. De kommer og medbringer egen kaffekop og betaler hver gang 5 kr. for kaffe og småkager. Kvinderne strikker/syr/hækler børnetøj, som sendes til Kirgisistan, eller Sudan af Røde Kors. Intet af tøjet sælges i Røde Korsbutikken. Kvinderne er sammen om at "producere" noget brugbart til andre kvinder. De får selv glæde og stolthed ved at være sammen - og når man ser, hvad de er i stand til at lave med deres gamle og ofte forslidte hænder, forstår man, at det giver dem glæde og selvværd at kunne være med til at gøre noget for andre. De stærkeste af kvinderne trævler garn op og strikker af optrævlet garn, når de har mulighed for at få fat i pæne trøjer eller andet, som kan bruges til det. Men mange beder om at få bomuldsgarn eller uldgarn, for de kan ikke have syntetisk garn i deres hænder. Der bliver indkøbt stofrester / gardinrester, som sys til små nederdele m.v.. Side 73 af 166

160 Det væsentlige er de ældre/gamle kvinders fællesskab og glæde ved at være sammen. Aktiviteten er med til at holde dem i gang, de kender hinanden, støtter hinanden. De føler helt klart en form for selvværd og går derfra hver 14. dag året rundt med et strikketøj, som kan blive et brugbart produkt for andre. Røde Kors betaler for administration, husleje i Doktorgården og giver 2000 kr. i tilskud til garn. Giv en beskrivelse af målgruppen: Kvinder, hvoraf de fleste er 70-80år og derover. Alle bor i Ørsted og omegn. Alle bor hjemme i egen bolig, men de har forskellige fysiske og psykiske skavanker: diabetes, svag hørelse, dårligt syn, svært ved at huske osv. Denne aktivitet er med til at holde kvinderne i gang og de gør en type indsats, de er fortrolig med fra deres eget liv. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: ca. 25 borgere Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: ca. 25 borgere Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Ørsted og nærmeste omegn Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Garn/ strikkepinde m.v. kr Stofrester, tråd elestik, hægter m.v. kr Udgifter i alt: kr Side 74 af 166

161 Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: 5 kr. Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Bilag: 1 bilag er vedlagt Side 75 af 166

162 Røde Kors, Rougsø afd. bestyrelsen 2014 Formand: Anni Reintoft, Hevringvej 7, 8950 Ørsted.tlf (genvalg 2014) Næstformand: Bettina Grau, Centrumgården 27, 1., 8870 Langå tlf (nyvalgt 2013) Kasserer: Inger Søndergaard, Bode Engvej 5, 8950 Ørsted (nyvalg 2014) tlf Sekretær: Birthe Christensen, Ålykkevej 20, 8961 Allingåbro (nyvalg 2014) tlf Grethe Mathiesen, Ådalen 15, Skørring, 8544 Mørke, (genvalg 2013) tlf tlf Kristian Frederiksen, Kalkærsvej 9, 8950 Ørsted tlf (genvalg 2014) tlf Nørkleleder Inge Frederiksen, Skyttevej 22, 8950 Ørsted tlf (genvalgt 2013) Hanne Holst, Udsigten 7, 8961 Allingåbro tlf (nyvalg 2014) Kirsten Bøge, Tingparken 104, 8950 Ørsted (genvalgt 2013) tlf Suppleant: Elsebet Holm Rønde, Rostvedvej 3, Rostved, 8410 Rønde tlf (nyvalg 2014) tlf

163 Aktivitetsledere, som deltager i bestyrelsesarbejdet Butiksleder Anette Sørensen, Nordkystvejen 18, Vivild, 8961 Allingåbro tlf Leder af besøgstjenesten Jane Ørskov, Østerbakken 26, 8950 Ørsted tlf tlf Diverse: Røde Kors Butikken, Hovedgaden 6, 8961Allingåbro - CVR tlf Girokonto: og Djurslands Bank reg. nr konto nr Hjemmeside: Røde Kors i Danmark. Blegdamsvej 27, postbox 2600, 2100 Kbh. Ø tlf hjemmeside: Røde Kors, Grenå afd. tlf Formand: Terry Hawkins tlf Røde Kors, Nr. Djurs afd. Formand: Bente Siig Hansen, Hyacintvej 2, 8585 Glesborg tlf e- mail: tlf Butikskonsulent RK, Mette Bengård tlf Konsulent besøgstjenesten, Thomas Hansen tlf Folkebladet Djursland, annoncer: tlf lokalred.: Mølletorvet 6, 8963 Auning. John Pedersen tlf Troels Nørlem tlf Lokalavisen Norddjurs. Hornslet Bogtryk, Tingvej 36, 8543 Hornslet tlf Alle mails (annoncer og omtaler) sendes til annonceafd.: Aflysninger i radioen: P4 Østjylland: p4 DR Østjylland tlf Vinduespudser Flemming Madsen tlf Revision: Michael R. Frandsen, Fjordvej 3, Kare, 8950 Ørsted tlf Tove Hjort Jensen, Estruplundvej 4, Tørslev, 8950 Ørsted tlf arb. Djurslands Bank, Ørsted afd. tlf Henning Revsbech, Voer Færgevej 68, 8950 Ørsted tlf (suppleant.)

164 Ansøgning 2.10 Navn på forening/frivilliggruppe: Tirsdagsklubben i Fjellerup Kontaktperson: Bent Sølyst Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Det er klubbens formål at skabe et socialt netværk for byens ældre personer Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Klubbens medlemmer mødes hver tirsdag året rundt. Fra september til maj arrangeres der foredrag i alle ulige uger, mens de lige uger bruges til hyggeeftermiddage og fællesspisning 6 gange årligt. I sommerperioden spilles der petanque. I november forsøger vi at holde en stor fest i anledning af vores 25. års jubilæum. Giv en beskrivelse af målgruppen: Klubben er åben for alle i Fjellerup og nærmeste omegn. Målgruppen er dog byens pensionister. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: ca. 80 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: 80 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Fjellerup, Bønnerup, Glesborg. Ørum og Stenvad. Side 76 af 166

165 Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Udgifter til 15 foredrag kr. Udgifter til jubilæumsfest kr. Trykning af program 500 kr. Udgifter i alt: Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Ja Hvis ja, hvor søges der tilskud?: Sparekassen Djursland Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: kr. Bilag: 2 bilag er vedlagt. Side 77 af 166

166 Tirsdagsklubben i Fjellerup. Tirsdagsklubben er fra 1. september 2013 til 1. september 2015 konstitueret på følgende måde: Formand: Bent Sølyst, Kastbjergvej 19, 8585 Glesborg Kasserer: Erik Olsson, Bækkestien 2, 8585 Glesborg Næstformand: Krista Buch, Åsbjergvej 16, 8585 Glesborg Erik Olsson Krista Buch Kasserer næstformand Bent Sølyst formand

167 KAFFEN KOSTER 15 kr. DER ER OFTE BAGERBRØD. Foredrag og hyggeeftermiddage i Værestedet ved Aktivitetshuset på Niels Iuuls Plads Kl. 14 ca. Kl. 16 Foråret 2015 Fællesspisning hos Madam Blå klokken 12. Egenbetaling 75 kr. Vores kasse betaler resten. Tilmelding til Bent/Erik senest 1 uge før. Tlf / Senere tilmelding eller ændring meddeles direkte til Madam Blå, tlf Den 6. nov. kan vi fejre 25 års jubilæum. Foråret vil vi bruge til at spare op til en festlig november med fejring af 25 års FØDSELSDAGEN DEN 3. og 14. NOVEMBER Fjellerup og Omegns Borgerforening Støt bageren han støtter os.

168 Tirsdag den 6.januar Fællesspisning klokken 12. Menu: Nytårstorsk Tirsdag den 13. januar Nytårskoncert ved Inger- Lise Mårup Tirsdag den 20.januar Hygge eftermiddag Tirsdag den 27. januar Karsten Pedersen fortæller om sin netop overståede jagtrejse til Tadjikistan. Tirsdag den 3. februar Hygge eftermiddag Tirsdag den 10. februar Vinterferie Tirsdag den 17. februar Fællesspisning klokken 12 Menu: suppe + kød i peberrodssovs Tirsdag den 24. februar Bent Sølyst fortæller om Tirsdagsklubbens rejse til Samernes land, Nordkalotten. + lidt fra vores Nordlysrejse i februar 2015 Tirsdag den 3. marts Hygge eftermiddag Tirsdag den 10. marts Jens Pedersen giver os endnu en tur i barndommens gade, men denne gang udelukkende med nulevende kendte personer, og de går dybere i fortællingen så smertepunkterne berøres. Tirsdag den 17. marts Fællesspisning klokken 12. Menu: ribbensteg eller dansk bøf Tirsdag den 24. marts I samarbejde med Pensionistforeningen Tidligere brandchef Erik Laursen fortæller om sit spændende liv. Kaffe med brød 30 kroner gerne tilmelding Tirsdag den 31. marts Smørrebrød i Værestedet kl. 12. Østergård kl Bord/bænksæt køres ud. Tirsdag den 7. april Anton Tetze med det aflyste foredrag med titlen Fra røgterdreng til degn. Desuden lidt underholdning med sang. Kaffe og kringle 50 kroner. Tirsdag den 14. april - Hygge eftermiddag Tirsdag den 21. april Tidligere borgmester Vilfred Friborg Hansen: Et foredrag med titlen Møllerup. Marsk Stig, Elisabeth Rosenkrantz og fru Kiss Carl. Tirsdag den 28. april. Hygge eftermiddag Tirsdag den. 5. maj Løvspringstur til Energimuseet Tange Entre, frokost og kaffe med brød. Pris ca. 225 kr. Mere information senere.

169 Ansøgning 2.11 Navn på forening/frivilliggruppe: "ViGør" Seniorværksted Kontaktperson: Sonja Christensen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Foreningens daglige drift Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Socialt samvær, trædrejning, div. træarbejder, div. metalarbejder, syning, decoupage, strikning, filtning, fremstilling af kort, harmonikaspil, og meget andet håndarbejde. Foreningen har afholdt sommerfest og julefrokost, hvor deltagerne selv betaler den fastsatte couvertpris. Giv en beskrivelse af målgruppen: Målgruppen er borgere i den 3.alder, typisk 60+ samt efterlønsmodtagere med bopæl i Norddjurs Kommune Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: 100 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: 90 Side 78 af 166

170 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Grenaa med omliggende byer (Ålsø, Ålsrode, Trustrup, Lyngby, Fannerup, Ørum Djurs, Glesborg, Bønnerup Str.m.fl.) Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Husleje El Varme Forsikringer Vand/renovation Gebyrer/administration Vedligeholdelse etc Udgifter i alt: Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: Kontingent kr. 400,-/1/2 årligt Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Ja Side 79 af 166

171 Hvis ja, hvor stor er formuen så?: pr kr Bilag: 4 bilag er vedlagt. Side 80 af 166

172 Konstituering efter generalforsamlingen 18. februar 2015 Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger: formand: Finn Rasmussen næstformand: Ove Nedergaard kasserer: Sonja Christensen sekretær: Herdis Nielsen ansvarlig for indkøb og rengøring: Lisbeth Mulvad suppleanter: Birte Hansen Henning Nørgaard intern revisor: Tonny Christensen

173 VigGør - seniorværkstedet BALANCE pr Aktiver Købspris for "store maskiner" Afskrivning, 33% Indskud i lejemål Forudbetalt husleje m.v Sparekassen Kronjylland: Foreningskonto nr AKTIVER I ALT Gæld GÆLD I ALT Passiver Egenkapital: Egenkapital primo Periodens resultat EGENKAPITAL ULTIMO PASSIVER IALT Ovennævnte regnskab har jeg opstillet ud fra den foretagne bogføring. Grenaa, den Tonny Christensen Kasserer

174 ViGør, seniorværkstedet, Havnevej 185, 8500 Grenaa. ViGør - seniorværkstedet Havnevej Grenaa Årsregnskab 2014

175 VigGør - seniorværkstedet Revisionspåtegning: Til medlemmerne af ViGør - seniorværkstedet. Vi har revideret årsregnskabet for regnskabsåret Den udførte revision. Vi har udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter fuldstændig undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af kassereren anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som kassereren har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse. at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion: Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og financielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2014 til 31. december 2014 er i overensstemmelse med årsregnskabskabsloven. Grenaa, den G. Thybo Johansen Jørn Nielsen Revisor Revisor

176 VigGør - seniorværkstedet ÅRSREGNSKAB for perioden Spec. RESULTATOPGØRELSE nr. Indtægter: 2013 Kontingenter Indmeldingsgebyrer Tilskud (Frivilligrådet - Norddjurs kommune) Tilskud (Sparekassen Kronjylland) INDTÆGTER I ALT Udgifter: Husleje Varme Elektricitet Vand/-afledning Annonce/reklame Hjemmeside Kontorartikler Forsikring Gave Kørselsgodtgørelse medlemmer indkøb maskiner/materiel Værktøj/maskiner Rengøring Opgørelse af mellemregning med Norddjurs kommune (lejemål Havnevej): Oprindeligt indskud Tilbagebetalt UDGIFTER I ALT PERIODENS RESULTAT før financiering Renteindtægter PERIODENS RESULTAT efter financiering Afskrivning på maskiner... 0 Henlæggelse til restbetaling energi Ekstraordinære poster: Flytteomkostninger PERIODENS RESULTAT

177

178

179

180

181 Ansøgning 2.12 Navn på forening/frivilliggruppe: Violskræntens venner Kontaktperson: Sonja Mahler Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: til glæde og gavn for beboerne på violskrænten Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Formålet er at beboerne kan få lidt adspredelse i hverdagen og lidt støtte hvor deres økonomi ikke strækker og derved en god og underholdende tilværelse Giv en beskrivelse af målgruppen: beboerne på centeret Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: ca. 84 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: ca. 84 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: kun på centeret Side 81 af 166

182 Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: sommerhus 5700kr Fester mm. 5000kr. Køb af tv 2500 kr. Udgifter i alt: kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: kr. Side 82 af 166

183 Ansøgning 2.13 Navn på forening/frivilliggruppe: Ældre Sagen Grenaa Kontaktperson: Vibeke Enoksen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Tryghedsopkald, besøgsvenner, transport til ensomme, foredrag til kultur- og sundhedsfremmende arrangementer, IT-hjælp til brugere i hjemmet: kørsel, porto til programudsendelse til 3500 medlemmer, annoncering og foldere og tryksager m.m. Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Tryghedsopkald: 20 ældre ringes op hver morgen Besøgsvenner: 30 ældre får et ugentligt besøg Ældre borgere får hjælp til bl.a. digital post: kørsel Foredragsholdere til kultur- og sundhedsfremmende arrangementer Drift, herunder porto til udsendelse af programmer til medlemmer, der bor uden for byen. Frivillige påtager sig opgaven i byen: i alt 3500 programmer. Annoncering i ugeaviser. Giv en beskrivelse af målgruppen: Ensomme ældre, som er hjemmeboende og mangler kontakt. Ældre mobile borgere, som herved "kommer ud af busken" og får kontakt med andre - både på socialt og fysisk plan Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: ca medlemmer Side 83 af 166

184 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: ca Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Grenaa by og omegn. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Tryghedsopkald (telefon) Besøgsvenner og mødevirksomhed Foredragsholdere Annoncering m.v Drift og uddeling af programmer Sammenkomst for frivillige Kørsel til IT-brugere i hjemmet Udgifter i alt: Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: 50, inkl. kaffe/brød Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Ja Side 84 af 166

185 Hvis ja, hvor stor er formuen så?: Driftskapital , Side 85 af 166

186 Ansøgning 2.14 Navn på forening/frivilliggruppe: Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald Kontaktperson: Orla Lund Hvilket beløb søges? Kr Hvad søges der støtte til? Støtten søges til at fortsætte og videreudvikle vore frivillige sociale tjenester ud fra den målsætning at medvirke til, i samarbejde med medarbejdere på ældreområdet, at skabe øget livskvalitet for så mange svage ældre som muligt i det geografiske område vi dækker Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten / indsatsen, herunder formål med aktiviteten: Se venligst medfølgende bilag Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune vil gøre brug af aktiviteten? Ca. antal 234 Økonomi: Der henvises til medfølgende budgetskema Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer? Ja Hvis ja hvor meget: Man betaler selv kaffen i demenscafeen Side 86 af 166

187 Søges der tilskud andre steder? Nej Har foreningen formue? Ja Hvis ja, hvor meget: Kassebeholdning pr Kr Bilag: 2 bilag er vedlagt. Side 87 af 166

188 Bilag til ansøgning om 18 midler for 2015 I 2014 benyttede 234 personer sig af vore sociale tilbud. De fordelte sig som følger: Vågetjenesten 16, demente m. besøgsvenner 18, Tangkær 22, Møllebo i Auning 10, Genoptræningsafd. Vest i Auning 12, ældre m. besøgsvenner Vivild/Allingåbro området 13, i Auning/Ørsted området 13, demenscafe 35, ledsagerordning 12, bisidder/seniorvejledning 6, PC hjælp 60, stolegymnastik 17 Det forventes at tallet vil være nogenlunde det samme i Antal frivillige der forventes at udføre social/humanitært arbejde i 2015: 110 Disse fordeler sig på følgende funktioner (det skal bemærkes at en del frivillige har flere funktioner) 66 besøgsvenner. 22 af disse er desuden institutionsvenner på Tangkær i Ørsted. Der er 2 bosteder. - Et for personer med Huntington syndrom - Et for personer med social-psykiatriske diagnoser 26 som opringere i Morgenstjernen 14 frivillige i vågetjenesten 10 institutionsvenner tilknyttet h.h.v. Møllebo og Genoptræningscenter Vest i Auning 1 bisidder/seniorvejledning 2 ledsagere til læge-hospital o.l. 1 der varetager stolemotion 1 skoleven 5 PC hjælpere 6 ledere/koordinatorer. Det skal bemærkes at flere frivillige har mere end én funktion. Nogle er både besøgsven og institutionsven. Antallet af frivilligfunktioner er således betydeligt højere end antallet af frivillige. I 2014 var der 131 frivilligfunktioner og dette antal forventes højere i Bemærkninger til budgettet Vi fik bevilget kr. i 18 midler i Vi havde søgt kr. For 2015 søger vi kr. Det skal bemærkes at vi i 2014 rent faktisk brugte kr. Dette kunne lade sig gøre fordi vi modtog et ekstra beløb fra Ældre Sagen på 50 kr. pr. frivillig i alt kr. 5450, samt at en del af vore udgifter afholdes bagud, eksempelvis udbetales kørselsgodtgørelse til besøgsvenner i juli og december. Vi må dog konstatere at en større brug af Ældre Sagens kurser af vore frivillige, samt udvidelsen af vore aktiviteter, øver et stort pres på vore financer. Men som man kan se forbrugte vi kr. til transportudgifter i 2014, men vi budgetterer med kr. i 2015, idet vi indfører en stram styring af udgifterne til transport.

189

190 Budgetskema for 2015 Total Humanitært arbejde Transportudgifter besøgsvenner + PC hjælpere á 2,00 kr. antal km Møder med besøgsvenner antal deltagere 60 Antal møder 2 udgift pr. deltager Gaver til besøgsvenner 7173 Demensgruppe s.m. besøgsvenner antal deltagere antal møder/år udgift pr. deltager Humanitær koordinators telefon- og kontorudgifter 2137 Husleje mødeafholdelse 3186 PC hjælpere 2000 Morgenstjernen Telefonudgifter til udringere antal udringere 26 antal opkald udgift pr. opringer Møder med udringere antal deltagere 31 antal møder/år 2 udgift pr. deltager Ringekoordinators telefon og kontorudgifter 2100 Gaver til udringere 2175 Husleje mødeafholdelse 1000 Transportudgifter v. indtegning 500 Indkøb af udstyr Evt. Budgetterede omkostninger i alt Indsendt af: Underskrift: Orla Lund

191 Ansøgning 2.15 Navn på forening/frivilliggruppe: Ørsted og omegns pensionistforening Kontaktperson: Per Rasmussen Hvilket beløb søges: kr. Hvad søges der støtte til: Istandsættelse af lokaler i Doktorgården, Rougsøvej 121, 8950 Ørsted. Maling, tapetsering, afslibning af gulve. Evt. nyt tæppe på. Giv en nærmere beskrivelse af aktivteten/indsatsen, herunder formål med aktiviteten: På 1. sal i den ene ende af Doktorgården har Datastuen sit virke. Fra først i september til sidst i marts går her 4 hold á 8-10 personer. Tirsdag fra kl og igen fra for øvede. Onsdag fra for herrer og onsdag fra for nybegyndere, der skal lære om nem-id m.v. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune vil gøre brug af aktiviteten? 40 Økonomi: Ny gulvbelægning (tilbud vedlagt): kr. Malerarbejde (tilbud vedlagt): kr. Samlet: kr. Side 88 af 166

192 Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue? Ja Hvis ja, hvor meget: kr. Bilag: 1 bilag er vedlagt. Side 89 af 166

193

194

195 Ansøgning 2.16 Navn på forening/frivilliggruppe: Fuglsanggårdens Omsorgsklub Kontaktperson: Ketty Venø Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Bustur for omsorgsklubbens medlemmer Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: For at øge det sociale netværk blandt områdes pensionister og efterlønsmodtagere. For at imødegå ensomhed Der er behov for liftbus, da flere af brugerne er kørestolsbrugere eller gangbesværede. Giv en beskrivelse af målgruppen: Områdets pensionister og efterlønsmodtagere. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Området omkring Plejecenter Fuglsanggården. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Bustur kr ,- Side 90 af 166

196 Udgifter i alt: Kr ,- Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 91 af 166

197 Ansøgning 2.17 Navn på forening/frivilliggruppe: Datastuen Posthaven Kontaktperson: Gitta Oettel Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Undervisning af efterlønsmodtagere og pensionister i brugen af computer Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Der undervises i: NEM-ID, E-Boks, Digital Post, borger.dk, sundhed.dk, skat.dk, Norddjurs Kommunes hjemmeside, Netbank, bruge biblioteket via deres hjemmeside, , Word, Excel, Internet, Slægtsforskning, Digital Billedbehandling samt kreativitet på computeren (lave sange, visitkort, indbydelser osv.). Der undervises 5 dage om ugen (26 timer) 13 frivillige 125 brugere pr. uge 10 på venteliste pt Giv en beskrivelse af målgruppen: Efterlønsmodtagere og pensionister i Norddjurs Kommune Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: 125 Side 92 af 166

198 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: 125 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Norddjurs Kommune Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: 5 stk. 24" skærme á kr stk. bærbar computer á kr Reparation og vedligeholdelse kr Udgifter i alt: kr Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: Der betales kr. 35 halvårligt Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 93 af 166

199 Ansøgning 2.18 Navn på forening/frivilliggruppe: Ældre Sagen Nørre Djurs Kontaktperson: Ingeborg Kyed Pedersen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: At give stjernestunder til svage ældre Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Se bilag 3 Giv en beskrivelse af målgruppen: Målgruppen er fortrinsvis svage og mange ensomme ældre i " Nørre Djurs " området. Alderen på deltagerne er mindst 75+ og målgruppens aktiviteter her ledes af frivillige og er gratis Vi har andre aktiviteter for raske ældre her i Ældre Sagen i Nørre Djurs, men der er der brugerbetaling på arrangementerne til dækning af udgifter.. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: Side 94 af 166

200 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Vi når ud i den midterste del af kommunen. Det tidligere "Nørre Djurs" kommune Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Se bilag 4 Udgifter i alt: ,- kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Hvis ja, hvor stor er formuen så?: Driftskapital til alle Ældre Sagens tiltag i Nørre Djurs kr. Bilag: 4 bilag er vedlagt. Side 95 af 166

201 Forside Nyhedsbreve Rådgivning Medlemstilbud Kalender Presse søg på dette websted... PeærLokalafdeli J Historie mål og visioner Resultater En attraktiv arbejdsplads Internationalt Landsbestyrelsen Sekretariat Organisationen Ledige stillinger In English i o Etiske er o Fordre Sagens delegeretforsamlingen o Yejledend.e for Ældre lokalbestyrelser koordinationsudval~ Vedtægter 2015 Kap. I. Navn og formål mv. l. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Landsforeningen Ældre Sagen. Foreningen er stiftet afegv-fonden den 14. oktober 1986 og har hjemsted i Københavns kommune. I det følgende betegnes foreningen: Ældre Sagen. 2. Ældre Sagens formål Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål bl.a. er: at virke for ældres sag, at virke for den ældre generations medindflydelse i samfundet og medbestemmelse over egne vilkår,

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213 - er alles sag Program for Ældre Sagen August 2014 til juli 2015 Lokalbestyrelsen i Nørre Djurs

214 Ældre Sagen Nørre Djurs Velkommen til sæsonen i Ældre Sagen Nørre Djurs. Vi er nu 1220 medlemmer, og vi glæder os til at byde velkommen til både tidligere og nye medlemmer, til årets aktiviteter og arrangementer. Med venlig hilsen og på gensyn Ingeborg Kyed Pedersen formand Bowling Mandage kl Starter 8/ Sted: Bowling hallen, Østerbrogade 6, Grenaa. Kontaktperson: Ivan Robak, tlf Seniordans Mandage kl Starter 15/ Sted: Glesborg skoles Store Torv. Kontaktperson: Esther Brøbech, tlf Fredagscafé Sidste fredag i hver måned kl , starter 29. august. Sted: Ørum Aktiv Center, Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs. Kontaktperson: Grete Jensen, tlf Film eftermiddage for seniorer og ældre Sted: Kino i Grenaa. Tid: kl byder Kino på kaffe. kl vises udvalgte film. Datoer og filmtitler annonceres i de lokale ugeaviser samt på vor hjemmeside. Billetprisen: 60 kr. Søndagscafé -Alle er velkomne Første søndag i hver måned kl Sted: Caféen, Glesborg Plejecenter Valmuevej 2, 8585 Glesborg Kontaktperson: Else Madsen tlf Tilmelding til arrangementer: Tove Høeg, , bedst kl Tilmelding til rejser 2015: Niels Jørgen Hinrichsen, , eller 2 Nærvær, tryghed og netværk

215 Computer hjemmeservice Få hjælp til at løse computerproblemer i dit eget hjem. Bestil en frivillig computerhjælper hos Herdis Nielsen, Ældre Sagen, Nørre Djurs, tlf Servicen er gratis. Gratis kørekursus efterår 2014 Færdselssikkerhedsudvalget i Nord - og Syddjurs kommuner, tilbyder endags kørekursus for alle ældre bilister i alderen fra ca. 65 år. Datoer: 6/8-13/ 8-20/ 8 - vælg selv dag KL.13:00-18:00 Indhold: Genopfriske teori og kørsel, samt blive orienteret om noget af alt det nye, der er kommet til i de senere år, da det kan være vanskeligt at følge med for den almindelige trafikant. Sted: Tradium, AMU-centervej 2, Pederstrup, 8560 Kolind Der serveres kaffe med brød under forløbet Program kan fås hos formanden, Ingeborg Kyed Pedersen tlf Tilmelding til kontaktperson Esfan Askari tlf eller E- mail: Tilmelding senest 21. juli Der er rift om pladserne. Ørum Bibliotek Ældre Sagen i Nørre Djurs Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs. Begynderkursus i computerbrug, 4 fredage i september, kl Første gang den 5/9-14. Endvidere 4 fredage i november, første gang den 7/ Begrænset antal pladser. Underviserne er frivillige fra bl.a. Ældre Sagen i Nørre Djurs. Tilmelding på Ørum Bibliotek, tlf Ældre Sagens undervisning for seniorer på Viden Djurs efterår 2014 (CV2) EDB for seniorer, begyndere og øvede: torsdage, start 11. sep. 23. okt. Tid: kl. 15:00-17:00. Sted: Viden Djurs, Århusvej 49-51, 8500 Grenå. Ferie i uge 42. Yderligere oplysninger og tilmelding til eller på tlf senest 1. september Pris kr.495,- inkl. kaffe Koncertaften fælles med Ørum Bibliotek Dato: Mandag 15. september kl Sted: Ørum Bibliotek & Aktivcenter, Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs. Efter centrets skønne servering, underholder Tina Siel og Knud Erik Thrane med sang og musik. Tina Siel er den landskendte sangerinde, som igennem mange år Nærvær, tryghed og netværk 3

216 har været professionel sanger med mange CD-udgivelser bag sig. Hun er kendt for sin fløjlsbløde stemme. Tina har en unik evne til at finde ind i sangens sjæl og vil føre publikum både stemningsfuldt og humoristisk igennem programmet. Tina Siel viser igen og igen, at hun er en af landets bedste sangerinder og bedre end nogensinde. Udover turnevirksomheden er Tina Siel også kirkesanger i Flade og Gærum Kirker. Tilmelding senest 9. september Pris kr. 150,- incl. underholdning, bespisning samt kaffe med brød FN s internationale ældredag Tid: Onsdag 1. oktober kl Sted: Kulturhuset, Kærvej 1, Grenaa. Se lokalaviserne. Arrangør: Ældrerådet Entre incl. Kaffe og kage: kr. 50,- Tilbud om gratis influenza vaccination Tid: Fredag 3. oktober. Sted: Sognehuset, Glesborg Bygade 29a, Glesborg Kl. 10:00-11:30 Sted: Ørum Bibliotek, Skolebakken 43, Ørum Kl. 12:30-13:30 Vaccinator kommer, som tidligere fra Danske Lægers vaccinations Service, som Ældre Sagens lokalbestyrelse samarbejder med. Vi påpeger vigtigheden af vaccinationen, især for ældre borgere. Løvfaldstur til Hammel og Frijsenborg kaffen indtages på Pøt Mølle Knud Erik Sørensen arrangerer turen, tilmelding Tid: Onsdag 22. oktober kl Pris kr. 250,- Se endvidere annoncering i Grenaa Bladet Efterårstur til Bremen og Stade 3 dage Tid: november. Program og tilmelding til kontaktperson Knud Erik Sørensen, tlf senest 3. oktober. Pris: kr ,- OBS: Mangler man kørelejlighed til arrangementerne, kan man henvende sig til bestyrelsen 4 Nærvær, tryghed og netværk

217 Adventsfest & Julehygge Tid: Onsdag 3. december kl Sted: Hotel Kattegat, Havet 24a, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg Underholdning: sognepræst Susanne Jørgensen Hjørlund, Nimtofte Derefter amerikansk lotteri. Kaffe med boller og lagkage. Tilmelding senest 28. november. Pris: 80 kr. - Nytårsfest Tid: Onsdag 14. januar kl. 12:00 Sted: Gjerrild kro, Gjerrild Bygade 16-18, 8500 Grenaa. Underholdning: Lis & Per Amerikansk lotteri. Tilmelding senest 7. januar. Pris: 220 kr. inkl. 3 retters menu samt kaffe og underholdning. Virksomhedsbesøg hos L-Tek, Nørager Auningvej 91c, Nørager, 8963 Auning Tid: Onsdag 18. februar kl Der bliver guidet rundvisning Kørsel i egne biler. Se annoncering i Grenaa Bladet Kaffen indtages derefter på Auning Kro Pris kr. 80,- for kaffe med brød - Årsmøde Tid: Onsdag 4. marts kl Sted: Ørum Sognegård, Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs. Dagsorden ifølge vedtægterne. Komiteen er vært ved kaffe og brød samt underholdning. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Tilmelding til kaffen senest den 25. februar. Modeopvisning Tid: Onsdag 25. marts kl Sted: Ørum Aktivcenter, Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs. Vi starter med en let frokost, hvorefter forårets trend bliver vist af mannequiner fra Otto Sørensens modeforretning i Rønde. I pausen serveres kaffe og kage. Bortlodning på indgangsbilletterne. Tilmelding senest fredag 20. marts Pris: Opvisning, frokost inkl. kaffe og kage 130 kr. Nærvær, tryghed og netværk 5

218 Foredrag i samarbejde med biblioteket Tid: Torsdag 9. april kl Sted: Ørum Bibliotek, Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs. Foredrag v/ fhv. Højskoleforstander Poul Bangsgaard: Slå ikke tiden ihjel! Et foredrag om tiden som et problem og som en gave. Hvad kan vi lære af andre tider, så vi får tid nok til alt det, vi gerne vil? Er tid noget, der går, eller noget, der kommer? Hvad er tidens fylde, mellemtiden, højtid, tidmangel o.s.v. Tilmelding senest 2. april Pris kr. 130,- incl. Underholdning, bespisning samt Kaffe med brød Løvsprings tur til Mors Tid: Onsdag 6. maj kl Kaffe og rundstykker undervejs. Middag på Gullerup Strandkro og besøg på Landbrugsmuseet Skarregaard. Se endvidere annoncering i Grenaa Bladet Teknisk arrangør: De Grå Busser. Rejsegarantifond 2443 Pris kr. 495,- excl. drikkevarer (v/40 deltagere). Ferierejser forår og sommer 2015 Bekendtgøres i Det sker samt i de lokale aviser og på vor hjemmeside. Bestyrelsen på nær Grete Jensen (Fraværende) 6 Nærvær, tryghed og netværk

219 Nærvær, tryghed og netværk det er det, den frivillige indsats i Ældre Sagen handler om. Lokalbestyrelse Nørre Djurs Er du den der vil hjælpe andre og sætte dit præg på opstart af nye områder? Den frivillige indsats i Ældre Sagen er altafgørende i arbejdet for at styrke ældres ligeværdighed og livskvalitet. Du har også mulighed for at gøre en aktiv indsats som frivillig til glæde for dig selv og andre. Vi mangler frivillige på alle områder. En del af et netværk Som frivillig i Ældre Sagen bliver du en del af et netværk med andre frivillige. Du får mulighed for gratis kurser og modtager frivilligbladet Aktiv seks gange om året. Vi sørger for, at du er forsikret, når du udfører dit frivillige arbejde. Samtidig er det vores princip, at du som frivillig ikke skal have udgifter i forbindelse med din frivillige indsats. Som frivillig bestemmer du selv, hvilke opgaver du vil påtage dig, og hvor længe, du vil være frivillig. Der er mange aktiviteter at vælge imellem, og du kan være med til at sætte dit præg på den lokale indsats. Hvis du vil vide mere om, hvad Ældre Sagen kan gøre for dig eller hvad du kan gøre i Ældre Sagen kan du læse mere om den frivillige indsats på eller du kan henvende dig til lokalbestyrelsen i Nørre Djurs, dit eget lokalområde. Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at være frivillig. Har du lyst til at være frivillig, så kontakt bestyrelsen og hør nærmere? Hjemmesiden: Nærvær, tryghed og netværk 7

220 Lokalbestyrelsen Formand: Ingeborg Kyed Pedersen, Skærvad Alle 1, 8500 Grenaa. Tlf / Hjemmesiden: Ansvarsområder: It, ældre- og sundhedspolitik samt presseansvarlig Næstformand: Niels Jørgen Hinrichsen, Dolmervej 24, 8500 Grenaa Tlf / , Kasserer: Hans Stagstrup, Fægangsvej 49, 8585 Glesborg. Tlf / , Sekretær: Tove Høeg, Knigårdsvej 9, 8586 Ørum Djurs. Tlf Webmaster og redaktør af Det Sker samt It-kontaktperson: Herdis Nielsen, Salbovej 14, 8585 Glesborg Tlf , Morgenstjernen: Kontaktperson Aase Svane, Ørbækvej 7, 8586 Ørum Djurs. Tlf / , Fredagscafé: Kontaktperson Grete Jensen, Hovedvejen 34, 8586 Ørum Djurs. Tlf , Suppleant: Peder Bruun, Marshøjvej 6, Gjerrild, 8500 Grenaa Tlf Suppleant: Gitte Andersen, Laen Kærvej 1, 8585 Glesborg Tlf Uden for bestyrelsen Besøgstjenesten: Else Marie Johnsen, Huldremosevej 28, Ramten, 8586 Ørum Djurs. Tlf ,

221 Bilag 1 Lokalafdeling Nørre Djurs Her i Nørre Djurs har vi lange køreafstande for vore frivillige, for langt at gå, forlangt at cykle for ældre frivillige, hvor gennemsnitsalderen er 72 år, derfor er der et tilbud til frivillige om muligheden for at modtage kørepenge, så det ikke er forbundet med kørselsudgifter at være frivillig. Frivilligt socialt arbejde er altid ulønnet. Vi har en stor flok frivillige sociale netværkshjælpere her i Nørre Djurs, og de gør et stort stykke værdifuldt arbejde til gavn for svage, ensomme ældre her i den midterste del af kommunen, de er Glade og villige til at arbejde for svage ældre også her i 2015 Vi samarbejder med den kommunale hjemmepleje, netværksterapeut og plejecentret, når svage, ensomme ældre har behov for den frivillige indsats, som vi kan tilbyde. Disse tilbud er med til at skabe gensidig respekt og tillid til de frivillige med brugeren i centrum Vort tilbud er en ekstra ressource til svage ældre. Vi påtager os ikke opgaver, som ansatte skal løse i henhold til lovgivningen. Som nyt tiltag I 2015 vil vi forsøge at få aktiviteter op at stå for hjemmeboende, ensomme, svage ældre i Glesborg området, de har i dag ikke tilknytning til Glesborg Plejecenter, vi vil se på om der kan findes egnet lokale i Glesborg hvor frivillige kan være igangsættere på området. På Glesborg plejecenter vokser frivillig gruppen og der oprettes stadig nye aktiviteter. Vi har mange tiltag på hverdagens arrangementer på plejecentret, og de frivillige kommer alle hverdage og står for bl.a. solskinsgruppen, sangeftermiddag, torsdagsbesøgene med gudstjenester, bankospil, strikkeklub, hygge eftermiddag, mandeklub. osv som nyt tiltag vil en dameklub blive oprettet i 2015, da damerne på plejecentret også ønsker at komme på tur ud i det blå. Yderligere ønskes hvis muligt iværksat et nyt tiltag på centret for ensomme, svage ældre også fra lokalområdet og når engang træningen bliver etableret på centret, åbne en cafe i det offentlige rum på plejecentret, så der kan skabes mere liv og livskvalitet for borgerne der kan benytte tilbuddet på centret. Vi fortsætter i 2015 med at have fokus på tiltag omkring demente og deres pårørende, det kræver at de frivillige får mere indsigt og viden omkring demens, derfor skal der til stadighed følges op med undervisning og kurser samt andre tiltag, hvor vi kan gøre brug af specialister på demensområdet. Det koster at afholde kurser for frivillige, men formålet med dem er klart.der bliver tilført svage ældre mere livsindhold og livskvalitet og de bliver en del af fællesskabet, når de alle får mulighed for at møde hinanden på tværs og deltage i de forskellige aktiviteter, der er rettet mod denne målgruppe af svage ældre, samt vedligeholdelse af de ressourcer de har, og hvor omsorg og tryghed er nøgleordet til stjernestunder. Ligeså er de frivillige besøgsvenner ude i lokalområderne med til at højne livskvaliteten for den enkelte ved at styrke brugerens egne ressourcer og samtidig forebygge at svage ældre bliver ensomme. De ugentlige besøg skaber nærvær og øget livskvalitet tillige med styrkelsen af livsmod og livsglæde når brugerne har noget at se frem til.

222 Bilag 1 Morgen ringerne er klar hver morgen med et lille opkald og det er de alle 365 dage om året, og jeg ved brugerne også er meget glade for denne ordning, fordi de føler tryghed i hverdagen ved det daglige opkald fra denne ordning, hvor det er omsorg for det enkelte menneske. Derfor er det som nyt tiltag I 2015 er nødvendigt at udvide dette ringer korps med 2 personer yderligere. Derfor er det vigtigt vi forsat støtter op om disse tiltag, som giver tryghed i hverdagen for svage ældre i eget hjem. Vores tiltag med PC hjælpeordningen for svage Ældre er en succes og vi må stadig fastholde nødvendigheden af de frivillige, undervisere også kommer ud som hjælpere i hjemmene til borgernes egne Pc er, når der er behov for det. Derfor skal denne aktivitet også køre i 2015 Seniordansen for svage ældre med handicaps er også en succes, ligesom cafeerne vinder frem i lokalområderne og cafeerne er til stor glæde for brugerne. Jeg ser det som en udfordring at samkøre nye tiltag med allerede eksisterende tiltag, da vores frivillige arbejde altid er i bevægelse. Skærvad den 16. februar 2015 Med venlig hilsen Formand Ingeborg Kyed Pedersen

223

224 Ansøgning 2.19 Navn på forening/frivilliggruppe: Ældreklubben Vivild Kontaktperson: Henning Jensen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Til nye seniorsangbøger. Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Vores ugentlige fællessang. Giv en beskrivelse af målgruppen: Vivild og omegn borgere 60+. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: pers. Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Til 60 nye sangbøger. Udgifter i alt: kr. Side 96 af 166

225 Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej. Søges der tilskud andre steder?: Nej. Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: kr. Side 97 af 166

226 Ansøgning 2.20 Navn på forening/frivilliggruppe: Doktorgården Kontaktperson: Ritta Madsen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Oplysning foredrag. Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Eftermiddagsforedrag underholdning, musik og sang. I mange år havde vi pensionist højskole, men foredragsholdere forlangte mere og mere i honorar. Giv en beskrivelse af målgruppen: Efterlønnere, pensionister og enlige. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Ca i alt. Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: Ca i alt. Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Ørsted, Holbæk, Kare, Udbyhøj, Allingåbro og Gjesing. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Foredrag i årets forløb. Kan ikke opgive beløb! Side 98 af 166

227 Udgifter i alt: Ca kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: Kostprisen! Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: kr. Side 99 af 166

228 Ansøgning 2.21 Navn på forening/frivilliggruppe: Ældreklubben Nørager Kontaktperson: Anna Marie Andersen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Husleje Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Foredrag, kortspil, sang og hyggeligt samvær. Giv en beskrivelse af målgruppen: Vi er ældre. Den ældste er 96 år. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Til leje af forsamlingshuset. Vi ønsker udgift til sal som er 7800 kr. for et halvt år. Udgifter i alt: kr. Side 100 af 166

229 Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: 292,86 kr. Side 101 af 166

230 KATEGORI 3 BØRN & UNGE Side 102 af 166

231 Ansøgning 3.1 Navn på forening/frivilliggruppe: Børns Vilkår Kontaktperson: Hans Christian Niebuhr Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Det helt primære formål med Børns Vilkårs telefon- og chatrådgivning er at yde rådgivning, støtte og vejledning til børn, som enten ikke har andre voksne at tale med eller som ikke ønsker at delagtiggøre de voksne, de kender, i problemerne. Gennem samtale eller skriftlig kommunikation hjælpes barnet eller den unge til at finde mulige løsninger på sine problemer. Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Børns Vilkårs rådgivning til børn og unge 2015: Børns Vilkår udfører frivilligt socialt arbejde gennem anonym rådgivning af børn og unge på BørneTelefonen. Rådgivningen sker på følgende platforme : Telefon Chat Brevkasse SMS Børn hjælper børn, hvor børn udveksler gode råd og erfaringer Børns Vilkår rådgiver desuden forældre på ForældreTelefonen. Åbningstiden i rådgivningen er mandag til søndag kl Rådgivningen er landsdækkende. Det er Side 103 af 166

232 gratis at ringe til BørneTelefonen, og opkaldet kan ikke spores på telefonregningen, fordi Børns Vilkår har fået tildelt det europæiske helpline -nummer BørneTelefonen er således den officielt anerkendte rådgivningslinje for børn i Danmark. Frivilligt socialt arbejde: Børns Vilkårs rådgivning bemandes af frivillige, som alle har eller er i gang med en børnefaglig uddannelse. Det vil typisk være som lærer, pædagog, psykolog, sundhedsplejerske eller tilsvarende. Det stilles endvidere som krav, at de frivillige har arbejdet professionelt med børn. Før ansættelse i rådgivningen indhenter Børns Vilkår børneattester på alle frivillige rådgivere og ansatte. De frivillige rådgivere forpligter sig til at tage minimum 2-3 vagter af 4 timers varighed pr. måned, dvs. min. 24 vagter pr. år. Giv en beskrivelse af målgruppen: Målgruppen for Børns Vilkårs rådgivning er børn og unge, der har problemer i deres hverdag. Det betyder, at børn fra hele Danmark og i alle aldre kan tage kontakt til BørneTelefonen og få rådgivning. Børn og unge kontakter Børns Vilkår for at få rådgivning om en bred vifte af problemstillinger. Nogle børn og unge kontakter rådgivningen for at tale om oplevelser fra hverdagen i skolen eller hjemmet. Det kan være oplevelser relateret til drillerier, mobning eller forskellige former for teenageproblemer som forelskelse og seksualitet. En stor del af rådgivningerne vedrører imidlertid meget alvorlige problemer, hvor der ofte er tale om omsorgssvigt. Herudover er der en gruppe børn, der ringer for at opnå vigtig voksenkontakt. Fokus på omsorgssvigtede og udsatte børn: På landsbasis omhandler ca. 6,5 procent af samtalerne i rådgivningen omsorgssvigt. De hyppigste former for omsorgssvigt er vold i familien, forsømmelse/vanrøgt, seksuelt misbrug, psykisk vold og alkohol- og stofmisbrug. Hvis barnet opgiver sin anonymitet har Børns Vilkårs rådgivere flere handlemuligheder, der i mange tilfælde kan gøre en konkret forskel for det omsorgssvigtede barn. Når et udsat barn kontakter rådgivningen og fortæller om sine forhold, tilbyder rådgiveren, at Børns Side 104 af 166

233 Vilkår kan underrette det sociale system. Hvis problemet er akut, kan den sociale døgnvagt kontaktes og politiet evt. underrettes. Hvis en rådgiver vurderer, at barnet kan få gavn af en børnebisidder, kan barnets oplysninger videregives til Børns Vilkårs bisidderkorps, der kontakter barnet. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: ca. 210 samtaler forventes gennemført med børn, unge og forældre med bopæl i Norddjurs Kommune. Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: samtaler forventes gennemført på landsplan. Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: I 2014 foretog Børns Vilkårs frivillige samtaler på landsplan. Børnene ringer/skriver altid anonymt. Alle brugere af Børns Vilkårs rådgivningstilbud (undtagen brevkassen) bliver så vidt muligt spurgt, hvilken kommune de bor i. Kontakten til barnet og en god håndtering af barnets problemstilling har dog altid højere prioritet end at opnå viden om bopælskommunen. Hvis barnet for eksempel netop har fortalt om meget tunge problemer, kan det være uhensigtsmæssigt at spørge om kommune. Analyser af svarene på spørgsmålene om bopælskommune viser, at ca. 0,5 % af de brugere, der oplyser deres kommune, bor i Norddjurs Kommune. I 2015 forventer Børns Vilkår at foretage ca samtaler. Det anslås, at omkring 210 af disse samtaler vil være til børn, unge og forældre, som bor i Norddjurs Kommune. Det estimeres, at en relativ andel af de ubesvarede henvendelser ligeledes er fra børn og unge i kommunen. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Det samlede budget for Børns Vilkårs rådgivning i 2015 er kr. Det frivillige arbejde udgør fundamentet i Børns Vilkårs rådgivning, men selve rådgivningsafdelingen i Side 105 af 166

234 organisationen arbejder også med forskning, børnepolitik og større sideløbende projekter. Børns Vilkår søger imidlertid kun om tilskud til de udgifter, der direkte vedrører det frivillige sociale arbejdes fortsatte fremdrift, udvikling og kvalificering. Frivilligt arbejde som vil komme mange børn fra Norddjurs Kommune til gode i Disse udgifter er budgetteret til kr. i Se venligst bilag for udspecificering af udgifter. Baseret på seneste årsstatistik fra 2014, anslås 0,5 % af brugerne at have bopæl i Norddjurs Kommune. Børns Vilkår søger på den baggrund Norddjurs Kommune om 0,5 % af udgifterne til det frivillige sociale arbejde i 2015, i alt kr. Udgifter, som 18-støtte vil bidrage til at dække i 2015 (specificeret i bilag): Fysiske rammer og udstyr: kr, Oplysning og analyse: kr. Frivillige: : I alt: kr. Udgifter i alt: kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Ja Hvis ja, hvor søges der tilskud?: TrygFonden: kr., Finanslovsbevilling: kr., Socialministeriet: kr. Restfinansiering søges dækket af kommunernes 18-puljer og relevante, private fonde. Side 106 af 166

235 Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: Børns Vilkår havde ved regnskabsaflæggelse 2013 en revisoranbefalet egenkapital på kr. Se uddybende bilag. Bilag: 4 bilag er vedlagt Side 107 af 166

236 Vedtægter Børns Vilkår Vedtægter 1) Børns Vilkår er stiftet i januar Børns Vilkår er en social, humanitær interesseorganisation for børn og unge i Danmark. Børns Vilkår er politisk, religiøs og ideologisk uafhængig. Børns Vilkårs hjemsted er hovedkontorets adresse. 2) Børns Vilkårs formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark. 3) 1. Som medlem af Børns Vilkår kan optages enkeltpersoner, institutioner, selskaber, firmaer, foreninger m.v. Institutioner m.v. kan højst tegne 5 medlemskaber, uanset bidragets størrelse. 2. Medlemmerne kan danne lokalkomitéer, som er selvstyrende indenfor rammerne af vedtægterne for Børns Vilkår. 3. Kun medlemmer af Børns Vilkår kan indgå i bestyrelser eller udvalg eller indtage ledende funktioner i Børns vilkårs arbejde, såvel lokalt som på landsplan. 4. Medlemmerne udøver deres indflydelse ved den årlige generalforsamling. 4) 1. Børns Vilkårs økonomisk grundlag skabes gennem medlemskontingent, indsamlinger, gaver, sponsorater, bevillinger fra fonde og puljer m.v. 2. Børns Vilkår kan drive erhvervsmæssige virksomhed. 3. Medlemskontingentet fastsættes af Hovedbestyrelsen, med godkendelse på den efterfølgende generalforsamling, gældende for et år ad gangen. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent senest 3 måneder efter opkrævning, kan medlemmet slettes af medlemslisten. 4. Børns Vilkårs regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en af Hovedbestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor. Generalforsamlingen vælger revisoren på generalforsamlingen. 5) Ordinær generalforsamling 1. Generalforsamlingen er Børns Vilkårs højeste myndighed. 2. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, som har været medlem af Børns Vilkår mindst 6 mdr. og som kan fremvise gyldig kvittering for betalt kontingent. Bortset fra fremødte repræsentanter for institutioner m.v. som kan afgive en stemme pr. medlemskab, jf. pkt Der tildeles en stemme pr. betalt årskontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, således at en fremmødt højst kan have en stemme. 1

237 3. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Senest 3 uger forinden indkalder Hovedbestyrelsen til generalforsamling ved annoncering i medlemsblad, pr. brev eller Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, herunder Hovedbestyrelsens forslag til generalforsamlingen. 5. Forslag til generalforsamlingen, herunder opstillede kandidater til Hovedbestyrelsen, forslag til suppleanter m.v. skal være sekretariatet i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 6. Hovedbestyrelsen afgør, hvor generalforsamlingen afholdes. 7. Dagsordenen skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for den forløbne periode, herunder forelæggelse af det reviderede regnskab. 3. Godkendelse af kontingent for det kommende år 4. Valg af medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen.. 5. Valg af statsautoriseret revisor 6. Behandling af fremsatte forslag 7. Eventuelt 8. Valg til hovedbestyrelse er skriftlige. Andre afstemninger skal være skriftlige, såfremt 5 stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. 9. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. 6) Ekstraordinær generalforsamling Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af formanden eller et flertal af Hovedbestyrelsen eller såfremt 100 stemmeberettigede medlemmer af Børns Vilkår ønsker dette. Indkaldelsesmåde og frister samt afstemningsregler for en ekstraordinær generalforsamling følger de samme regler, som for en ordinær generalforsamling, dog således, at forslagsstillernes forslag til en ekstraordinær generalforsamling skal være sekretariatet i hænde samtidig med, at begæring herom fremsættes. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 8 uger efter, at begæring derom er fremsat. 7) 1. Hovedbestyrelsen har den overordnede ledelse af Børns Vilkår. Generalforsamlingen vælger 9 medlemmer og op til 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen. Desuden udpeger de lønnede medarbejdere og de ulønnede medarbejdere inden generalforsamlingen hver en repræsentant til Hovedbestyrelsen efter regler fastsat af Hovedbestyrelsen, beskrevet i Hovedbestyrelsens forretningsorden. De 9 valgte medlemmer af Hovedbestyrelsen vælges for 3 år ad gangen, således, at, der er 3 på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Suppleanter deltager i Hovedbestyrelsesmøderne uden stemmeret. De udpegede repræsentanter udpeges for et år ad gangen. De udpegede repræsentanter deltager i Hovedbestyrelsesmøderne med stemmeret, dog med følgende begrænsninger: De udpegede medlemmer har ikke stemmeret ved konstitueringen, ligesom de ikke kan vælges til formand, næstformand og Forretningsudvalg. De udpegede medlemmer har ikke stemmeret i personsager (ansættelser, fyringer m.v.) 2

238 Enhver, som er medlem af Børns Vilkår, og som ikke er lønnet af Børns Vilkår, kan vælges til Hovedbestyrelsen af generalforsamlingen. For at stille op til valget til Hovedbestyrelsen kræves, at mindst 5 medlemmer af Børns Vilkår anbefaler dette. Såfremt der er stemmelighed ved et valg til Hovedbestyrelsen, afgøres valget enten ved aftale mellem kandidaterne eller ved lodtrækning. Sekretariatslederen deltager i Hovedbestyrelsens møder uden stemmeret. 2. Hovedbestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med valg af formand og næstformand samt yderligere et medlem af Forretningsudvalget, der udgøres af disse tre samt direktøren. Valgene gælder for et år ad gangen. 3. Hovedbestyrelsen forestår lederen af Børns Vilkår under ansvar over for generalforsamlingen. 4. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Til behandling af særlige spørgsmål eller områder kan Hovedbestyrelsen nedsætte udvalg m.v. 5. Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger direktøren efter indstilling fra forretningsudvalget. 6. Børns Vilkår forpligtes ved underskrift af formanden og mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer i forening eller næstformand plus 2 medlemmer af hovedbestyrelsen medlemmer i forening. Hovedbestyrelsen kan meddele navngivne medlemmer af hovedbestyrelsen eller ansatte i foreningen skriftlig fuldmagt til at forpligte Børns Vilkår på et i en sådan fuldmagt nærmere angivet område. 8) 1. Forretningsudvalget har den kompetence, som Hovedbestyrelsen giver det. Afgørende økonomiske dispositioner skal godkendes af Hovedbestyrelsen som fastsætter nærmere retningslinjer herfor i en skriftlig instruks. 2. Forretningsudvalget har ansvaret for Børns Vilkårs daglige ledelse overfor Hovedbestyrelse og Generalforsamling. Forretningsudvalget kan videregive kompetence til direktøren. 3. Direktøren har bemyndigelse til at ansætte og afskedige medarbejdere efter aftale med formanden. 4. Direktøren kan forpligte Børns Vilkår alene, som led i forretningens daglige drift. 9) 1. Lokal repræsentation for Børns Vilkår kan efter godkendelse af Hovedbestyrelsen etableres i form af lokalkomitéer. 2. Lokalkomitéers eventuelle vedtægter skal godkendes af Hovedbestyrelsen, der kan opløse en lokalkomité, såfremt Hovedbestyrelsen skønner, at en lokalkomité ikke arbejder indenfor rammerne af Børns Vilkårs vedtægter. 3. Enkeltmedlemmer af Børns Vilkår kan udelukkes ved beslutning af Hovedbestyrelsen, såfremt det pågældende medlem modarbejder Børns Vilkår. 4. Ved Afslutningen af Regnskabsåret er lokalkomitéerne forpligtiget til at indsende regnskab til sekretariatet. 5. Ved en lokalkomités opløsning tilfalder midlerne Børns Vilkår. Børns Vilkår hæfter ikke for en lokalkomités økonomiske forpligtigelser. 3

239 10) Intet medlem af Hovedbestyrelsen, lokalkomitéer, udvalg, m.v. må uden Hovedbestyrelsens godkendelse modtage vederlag for deres bestyrelses, udvalgs- eller komite arbejde i Børns Vilkår. 11) For Børns Vilkårs forpligtelse hæfter alene foreningens formue. 12) Ændring af Børns Vilkår vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen, når ændringsforslaget er opført på dagsordenen og mindst 2/3 af de fremmødte, dog mindst 350 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt der ikke kan opnås et stemmetal på 350 og 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringerne, skal der indkaldes til ny generalforsamling tidligst 8 uger og højst 12 uger senere. Ændringsforslaget kan på dette møde vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte. 13) Forslag om Børns Vilkårs opløsning skal behandles på to med mindst et års mellemrum afholdte generalforsamlinger. Forslaget om opløsning kan kun vedtages, når det på begge generalforsamlinger har opnået ¾ majoritet af de fremmødte. 14) I tilfælde af Børns Vilkårs lovlige ophævelse, skal organisationens midler gå til formål, der i så høj grad som muligt svarer til Børns Vilkår formål. Generalforsamlingens beslutning om anvendelse af Børns Vilkårs midler på tidspunktet for organisationens opløsning skal forelægges indenrigsministeriet til godkendelse, og dette ministeriums afgørelse om formuens anvendelse er bindende. Vedtaget på Generalforsamling den 24. marts 2012 Vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling den 18. juni 2012 Valby, den 18. juni

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257 Samlet budget for Børns Vilkårs rådgivning i 2015 Udgifter, som støtte fra Norddjurs Kommune vil bidrage til at dække, er markeret med grøn Fysiske rammer og udstyr i rådgivningen Lokaleomkostninger, EDB-udgifter mv. for telefon- og chatrådgivningen Lokaleomkostninger, EDB-udgifter mv. for personalet i rådgivningen Telefonregning for BørneTelefonen Hjemmeside (herunder BørneBrevkassen og infosider) Chat- og SMS-rådgivning, herunder support I alt Oplysning og analyse Informationskampagner og anden oplysning om rådgivningstilbud (bl.a udsendelse af materiale til alle 4.- og 6.-klasser) I alt Frivillige Kurser - uddannelse og opkvalificering af frivillige - inkl. 4 x bootcamps Redskabs-, manual- og metodehæfte til rådgiverne Fortæring og gaver til 400 frivillige To årlige arrangementer for 400 frivillige Rekruttering af frivillige, herunder annoncering i fagblade Børnerådgiveruddannelsen I alt Personale Efteruddannelse/opkvalificering /kurser Supervision Faglitteratur Rekruttering af personale Konsulent Rejseomkostninger Lønninger I alt Nye projekter Holdningskampagne Børn hjælper børn Metodeudvikling af SMS-rådgivningen Mangfoldighedsprojekt I alt Samlet budget Samlet budget 2015 i alt Budgetposter 2015, der ikke søges om støtte til Budgetposter 2015, der søges om støtte til

258 Budgettet søges, så vidt muligt, dækket via andre relevante private fonde og legater, kommunale puljer, medlemskontingenter og andre indsamlingsaktiviteter. Hovedsamarbejdspartnere på Børns Vilkårs rådgivning er TrygFonden og Socialministeriet. Eventuelle ikke brugte midler overføres automatisk til nye projekter på BørneTelefonen i det efterfølgende år.

259 Børns Vilkårs rådgivning 2015 Uddybende bilag til Norddjurs Kommune Udvikling i antal henvendelser i rådgivningen Antallet af børn og unge som henvender sig til Børns Vilkårs rådgivning for at få hjælp er steget eksplosivt i perioden , hvor antal gennemførte rådgivninger er mere end tredoblet. I 2014 besvarede vi således over opkald fra børn, unge og forældre, hvilket blev til gennemførte samtaler. Men vi modtog samtidig mange opkald, som vi slet ikke kunne besvare. De blev i stedet mødt af en telefonsvarer, som desværre kun kunne bede dem ringe senere, enten pga. travlhed eller fordi opkaldet lå udenfor åbningstiden. 1

260 Resultatmål fordelt på platforme 2015 Aktivitet Resultatmål 2015 Målsætning Telefon samtaler At barnet /den unge afhængig af behov får: Overblik over egne ressourcer og handlemuligheder Chat samtaler Viden Visitation SMS samtaler Empatisk voksenkontakt Positiv oplevelse At barnet /den unge afhængig af behov får: Overblik over egne ressourcer og handlemuligheder Brevkasse samtaler Viden Visitation Positiv oplevelse At den voksne afhængig af behov får: Overblik over egne ressourcer og handlemuligheder ForældreTelefonen samtaler Viden om børn og unge Visitation Positiv oplevelse At børn, der bruger servicen, skal opleve: at de kan noget, som andre kan bruge at de kan genkende sig selv i andre Børn hjælper børn 96 tråde at de får øje på nye handlemuligheder at andres erfaringer kan være brugbare for mig en følelse af fællesskab med andre ligesindede I alt samtaler Uddannelse Hvervning og Hvervning og Læring fastholdelse af fastholdelse af Udvikling frivillige, så vi har 450 frivillige Fællesskab rådgivere Markedsføring Note: Ofte vælger brugerne ikke at afsløre alle detaljer om dem selv. Brugernes anonymitet betyder endvidere, at det ikke er muligt at spørge om navn og adresse med henblik på deltagelse i en undersøgelse af deres udbytte/effekter af rådgivningen. Børns Vilkår dokumenterer samtlige samtaler i et elektronisk registreringssystem. Dette system muliggør opfølgning på de opsatte resultatmål. 2

261 Børns Vilkårs hovedaktiviteter Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i over 35 år har arbejdet for alle børn i Danmark, med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for, og for at sikre børns ret til en god barndom og et godt liv. Børns Vilkår arbejder på to fronter: Dels udfører Børns Vilkår frivilligt socialt arbejde med børn via rådgivningstilbuddet BørneTelefonen, som udover rådgivning på telefon omfatter chat, brevkasse, SMS samt rådgivning til forældre på ForældreTelefonen. Desuden afholder medarbejdere oplæg på skoler gennem SkoleTjenesten, ligesom Børns Vilkår også tilbyder børn en bisidder i forbindelse med barnets møde med offentlige myndigheder. Dels arbejder Børns Vilkår for børn, hvor fokus er på de betingelser som børn i Danmark stilles. Arbejdet for børn foregår først og fremmest gennem det børnepolitiske arbejde, som organisationen udfører. Koblingen mellem de to dele arbejdet med og for børn sker gennem en systematisk indsamling af information fra de børn, som organisationen dagligt er i kontakt med. I denne kontakt får organisationen løbende et indblik i, hvilke betingelser børn i Danmark lever under, og hvordan det danske samfund ser ud i et børneperspektiv. Børns Vilkår bliver på den måde børnenes stemme og kan tale højt om det, som børn kun tør fortælle til en anonym rådgivning. Rådgivningens målgruppe Nedenfor ses aldersfordelingen blandt de børn og unge, der henvendte sig til BørneTelefonen i Aldersfordeling % 3% 17% 7% 46% 27% 0-5 år 6-9 år år år år 18 år og derover På ForældreTelefonen er målgruppen børnenes forældre og nære voksne. 3

262 Målgruppens problemstillinger Nedenfor ses en top 10 over de hyppigste emner på BørneTelefonen i Koordinering af det frivillige sociale arbejde Rådgivningen koordineres af et team af lønnede koordinatorer. Koordinatorerne sørger for løbende vejledning og feedback til de frivillige. Koordinatorerne overtager desuden en række af de mere vanskelige sager. I nogle tilfælde går Børns Vilkår ind i konkrete sager og foretager eksempelvis underretninger til de sociale myndigheder. Selv om antallet af samtaler er steget hvert år, kommer mange børn og unge ikke igennem til BørneTelefonen. Alene i 2013 var dette tal ca Flere års erfaring med at organisere frivilligt arbejde har vist, at for at møde den store efterspørgsel kræves det, at der arbejdes målrettet med fastholdelse af de frivillige. Rådgiverne skal ofte forholde sig til særdeles tunge problemstillinger, f.eks. henvendelser om selvskadende adfærd og omsorgssvigt. Gennem supervision, sociale arrangementer o.l. arbejdes med at øge trivslen blandt rådgiverne og herved fastholde dem. Udover løbende support, sørger Børns Vilkår også for at de frivillige modtager undervisning, så deres vidensniveau altid er aktuelt og højt. Målgruppens kendskab til Børns Vilkårs arbejde Ved skolestart hvert år udsender Børns Vilkår materiale vedrørende BørneTelefonen til 4.- og 6.-klasser på alle landets folkeskoler og private grundskoler. Det betyder, at stort set alle børn i Danmark to gange i deres skoletid modtager information om rådgivningerne. Børns Vilkår er også synlig i populære medier for børne-ungemålgruppen. En stor del af danske børns kendskab til BørneTelefonen opnås desuden gennem Børns Vilkårs SkoleTjeneste, som i 2014 afholdte 633 oplæg og 21 trivselsforløb til børn, forældre og professionelle på landets 4

263 skoler. Dette svarer til, at SkoleTjenesten har talt med ca børn og unge. Det tilsvarende tal for 2013 var 475 oplæg, hvilket altså svarer til en stigning på ca. 33 %. Det, at oplyse børn og unge om rådgivningen, har en generel tryghedsskabende effekt, som rækker længere end det vi kan læse i opkaldsstatistikkerne. En analyse fra Gallup i 2014 viser, at BørneTelefonen er kendt af 84 % af børn og unge i alderen i Danmark. Det vil sige at over børn og unge (Danmarks Statistik, 2014) ved, at de kan ringe eller skrive til Børns Vilkårs rådgivning, hvis de på et tidspunkt får brug for anonym rådgivning og støtte. Dette kommer også til udtryk i stigningen af besøgende på hjemmesiden børnetelefonen.dk, der har udviklet sig fra unikke besøgende i 2013, til unikke besøgende i 2014, hvilket svarer til en stigning på ikke mindre end 40% på et år. Antallet af unikke besøgende i 2014 svarer til, at 47% af alle børn og unge i aldersgruppen år besøger børnetelefonen.dk. Mange børn får desuden kendskab til Børns Vilkårs rådgivning, når de søger efter hjælp på internettet. Vi har således noteret en tendens, der tydeligt viser, at mange besøg på børnetelefonen.dk genereres via Google. Børnenes vej ind til børnetelefonen.dk starter ofte med, at de googler en problemstilling fx Jeg bliver mobbet og gennem søgningen finder vej til et brev i brevkassen. Bisidderkorpset Børnebisidderkorpset blev oprettet i 2008 med støtte fra Socialministeriet. Gennem dette tilbud kan børn og unge få en børnebisidder fra Børns Vilkår med ved samtaler hos kommunen (efter Servicelovens kapitel 11), f.eks. i sager om anbringelse eller forebyggende foranstaltninger. Børnebisidderens vigtigste opgave er at sikre, at barnet bliver hørt og inddraget, og at dets rettigheder ikke krænkes. Fra og med start på det første bisidderprojekt i oktober 2008 til og med 2014, har børn og unge fået hjælp af Børns Vilkårs bisidderkorps. Udvidelse af rådgivningen - Mulighed for hjælp til flere børn i 2015 Derfor besluttede Børns Vilkår i 2011 at iværksætte en stor udvidelse af rådgivningen, som kunne muliggøre realisering af nedenstående resultatmål for antal samtaler i perioden : Antal samtaler

264 Som det fremgår af ovenstående figur, er det målsætningen at gennemføre minimum samtaler i Selve udvidelsen af Børns Vilkårs rådgivning, som vil kunne sikre realisering af de opstillede resultatmål for antal samtaler, består af følgende tiltag: 1: Forlængelse af rådgivningens åbningstid Gradvis udvidelse af rådgivningens åbningstider. Det foregik i følgende trin af mindre udvidelser i perioden : M Ti O To F L S Siden 1. februar 2014 har børn og unge således kunnet kontakte BørneTelefonen alle ugens dage fra : Rekruttering af flere frivillige Antallet af frivillige er en afgørende faktor for at kunne hjælpe flere børn på BørneTelefonen. Børns Vilkår har i øjeblikket ca. 400 frivillige rådgivere, og målsætningen er at nå op på ca. 450 frivillige inden udgangen af Dette skal bl.a. realiseres ved hjælp af fremtidige BootCamps for nye frivillige rådgivere, der har til formål at oplære nye frivillige i rådgivning på BørneTelefonen. Antal frivillige rådgivere BootCamp for frivillige rådgivere BootCamp er en ny model for oplæring af nye frivillige rådgivere, der igangsættes fra 1. januar I den nye model skal alle frivillige have gennemført en weekend-bootcamp med stopprøve, inden de kan begynde at rådgive børnene på BørneTelefonen i Børns Vilkår. Der vil blive afholdt 4 årlige BootCamps for nye frivillige. Formålet med BootCampen er, at samle oplæring af nye rådgivere i et mere overskueligt tidsrum, for på denne måde at spare tid og ressourcer. Der vil derfor ikke være oplæring i selve rådgivningen, som hidtil, og dette vil spare ressourcer, da de erfarne rådgivere ikke skal oplære de nye og således kan hellige sig til rådgivningen. 6

265 Den nye model for oplæring vil sikre, at rådgiverne får en ensartet oplæring og er klædt på inden de starter i rådgivningen. Dette vil sikre, at rådgiverne oplever ensartethed i praksis i rådgivningen, fordi de erhverver sig grundig og ensartet viden om teori, metode og rådgiverrollen. Det er vigtigt, at rådgiverne føler sig klædt på metodisk såvel som teoretisk, til at varetage rådgivningen af børn, unge og forældre. Dermed får man også lagt fundamentet til en kvalitetssikring af rådgivningen, da den nye oplæringsmodel vil forbedre kvaliteten af den efterfølgende rådgivning. 3: Udvidelse/udvikling af BørneTelefonens rådgivningstilbud Brevkassen Børns Vilkår rådgiver udsatte børn og unge på brevkassen, som er en internetbaseret brevkasse på Børns Vilkårs hjemmeside børnetelefonen.dk. Ideen er til stadighed at kunne tilbyde en rådgivningsform, der er enkel og tryg at bruge. Hovedformålet er, at brevkassen når ud til de børn og unge, som ellers ikke havde kontaktet Børns Vilkårs mere direkte rådgivningsplatforme, og som er udsat for omsorgssvigt eller i øvrigt mistrives. Den 1. januar 2015 gennemgår hjemmesiden børnetelefonen.dk en relancering, hvilket betyder, at det bliver nemmere at navigere rundt i brevkassen og søge efter relevante breve. Vi ved, at en måde at søge rådgivning på også kan være ved at læse om andres oplevelser, altså en form for indirekte rådgivning. Men samtidig betyder det også en stigning i antal breve til brevkassen, fordi flere børn og unge får øjnene op for mulighederne ved denne rådgivningsform. Vi vil derfor gerne forsøge at give så mange børn og unge som muligt et personligt svar ved at øge ressourcerne på brevkassen således, at det vil være muligt at besvare flere breve. SMS-rådgivning Børns Vilkår udvidede i september 2012 med SMS-samtaler som rådgivningsplatform. Beslutningen udsprang fra en kendskabsanalyse i 2009, hvor Børns Vilkår undersøgte børns holdning til, hvilken platform de ville foretrække til en rådgivning hos Børns Vilkår. Over 1000 børn blev spurgt. Knap 20 % af svarede, at de ville foretrække SMSrådgivning. Rådgivningen har vist sig at være en succes ud over alle forventninger. Både fordi den appellerer til mange børn og unge, og fordi brugerne profiterer af rådgivningen. I 2015 forventes hele rådgivninger således at blive gennemført på denne platform, og dermed vil den bidrage kraftigt til stigningen i det totale antal rådgivninger. Børn hjælper børn I Børn hjælper børn giver vi børn mulighed for at yde støtte og opbakning til andre børn. Det er et ønske om at vise, at børn ikke kun er nogen, der har brug for hjælp, men i den grad også kan byde på noget og være en ressource for andre. Vi ved fra vores brevkasse at en kommentar fra en jævnaldrende ofte kan virke langt stærkere end den opmuntring der kan gives af en rådgiver. Brugerne af vores website har efterspurgt det længe, så primo 2015 introduceres konceptet Børn hjælper børn. Børn hjælper børn giver et barn mulighed for at skrive om en problematik eller en oplevelse og efterspørge andre børns erfaringer, råd og holdninger. Brevet vil være tilgængelig for besvarelse i en afgrænset periode på websitet. Alt indhold bliver læst igennem af en frivillig eller en medarbejder før det publiceres på sitet, for at beskytte brugerne. Målsætningen er, at børn, der bruger servicen, skal opleve: at de kan noget, som andre kan bruge at de kan genkende sig selv i andre at de får øje på nye handlemuligheder at andres erfaringer kan være brugbare for mig en følelse af fællesskab med andre ligesindede 7

266 Mangfoldighed i Børns Vilkår Børns Vilkår har igangsat et mangfoldighedsprojekt, hvor hovedformålet er, at nå ud til grupper af børn, der har brug for støtte og hjælp, som vi ikke er i kontakt med endnu. Børn er en mangfoldig samfundsgruppe, og børneliv er præget og formet af forskellige identitetskategorier som køn, etnicitet, religion, seksualitet, funktionsdygtighed m.m. Ved at tage højde for og imødekomme disse forskelligheder på tværs af Børns Vilkårs aktiviteter og inden for nogle af kategorierne også øge antallet af børn, der er i kontakt med Børns Vilkår kan man derfor bidrage til, at flere børn får den hjælp og rådgivning, de har brug for. Dokumentation af alle rådgivninger Børns Vilkår dokumenterer samtlige rådgivninger i et elektronisk registreringssystem. Dokumentationen indeholder data om barnet (køn, alder), om problemstillingen, aktører i problemstillingen og om typen af rådgivning (fx om der blev henvist). Herudover vurderer rådgiveren, om der er tale om omsorgssvigt, ligesom barnets bopælskommune registreres om muligt. Desuden gives en kvalitativ beskrivelse af rådgivningen. Udover løbende at bidrage med højaktuelle fakta om de konkrete problemstillinger, som børn og unge i Danmark kæmper med, bidrager registreringssystemet også til kvalitetssikringen af den sociale indsats. Med henblik på at kvalitetssikre Børns Vilkårs rådgivning gennemføres følgende: Rådgivningsmetode og principper er beskrevet i en A-Z-mappe, som udleveres til alle frivillige rådgivere. Kravene til udfyldelse af ovennævnte dokumentationsskemaer beskrives ligeledes i denne mappe. Alle dokumentationsskemaer gennemgås af fastansatte børnefaglige konsulenter således, at rådgivningsmetoder og principper løbende evalueres. Derudover sikres, at dokumentationen føres på den korrekte måde. Rådgiverne indikerer på dokumentationsskemaerne, hvorvidt der har været en udvikling i samtalen, bliver barnets humør bedre, er der ting som går op for dem etc. Kvantiteten af rådgivningen er direkte målbar gennem dokumentationsskemaerne. Alle frivillige rådgivere gennemfører et uddannelsesforløb med fokus på metoder, dokumentation og specifikke problemstillinger, fx mobning, skilsmisser og misbrug. Rådgivningens samarbejde med andre aktører I rådgivningen henvises der til offentlige myndigheder som fx barnets skole, læge, de sociale myndigheder og politi. Desuden henvises der til en række øvrige aktører med specialiseret viden på enkeltområder. På børne-unge-området indgår Børns Vilkår desuden i en mængde samarbejder og netværk: Medlemskab af Børnesagens Fællesråd, Lille Grundlovsdag, og Samarbejdsgruppen om Børnekonventionen Samarbejde og erfaringsudveksling med andre frivillige hjælpelinjer, fx Livslinien og Sexlinjen for unge Samarbejde og erfaringsudveksling med relevante fagforeninger, fx BUPL, DS og SL Samarbejde med Børnerådet, Folketingets Ombudsmand, Den Sociale Ankestyrelse og Institut for Menneskerettigheder om at sikre børns rettigheder 8

267 Samarbejde med andre humanitære organisationer med aktiviteter på børne-unge-området, herunder Amnesty International, Ungdommens Røde Kors, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Mødrehjælpen, Dannerhuset, Ventilen, Børn og familier Samarbejde med Medierådet for Børn & Unge om børns digitale liv Samarbejde med Foreningen Far, Børn og Samvær om skilsmisse og samvær. Medlemskab af Child Helpline International (CHI) Herudover samarbejder Børns Vilkår med såvel statslige som kommunale myndigheder. Blandt de statslige kan nævnes Undervisningsministeriet og Socialministeriet. Det kommunale samarbejde sker blandt andet gennem projektet, Projekt Anonym Børnerådgivning, som Børns Vilkår, sammen med fem kommuner, har igangsat for at sikre en tidlig og hurtig indsats over for de yngste børn. Børns Vilkår indgår desuden i en række følgegrupper til forskningsprojekter samt direkte i forskningsprojekter ved SFI. Børns Vilkår er derudover en aktiv spiller i den internationale paraplyorganisationer for børnetelefoner, Child Helpline International, CHI. Børns Vilkårs seneste regnskabsaflæggelse 2013 Børns Vilkår havde ved regnskabsaflæggelse 2013 en revisoranbefalet egenkapital på kr. Børns Vilkårs rådgivning er en vigtig institution i danske børns bevidsthed hele 85 % af danske børn fra år kender BørneTelefonen (Gallup 2013). Derfor ser vi det som vores pligt at fremtidssikre det sociale arbejde. Egenkapitalen er tilsidesat med et ønske om, at organisationen til enhver tid skal være i stand til at betale lønninger, husleje med videre i minimum et halvt år, hvor der ikke kommer bidrag og støtte. En eventuel støtte fra XXX Kommune vil imidlertid blive anvendt direkte i det sociale arbejde, som hvert år kommer et stort antal børn fra XXX Kommune til gode. Antal medlemmer i foreningen Ca medlemmer på landsplan. Bestyrelsesmedlemmer: Morten Permin (formand) Vibe Klarup Voetmann ( næstformand) Klaus Majgaard Benedicte Strøm Yildiz Akdogan Leo H. Knudsen Anne-Dorthe Hestbæk Stine Jørgensen Marianne Rønnebæk Nana Therkildsen (frivilligrepræsentant), Trine Natasja Sindahl (medarbejderrepræsentant) 9

268 Ansøgning 3.2 Navn på forening/frivilliggruppe: Natteravnene Grenå Kontaktperson: Kenneth Møller Kajhøj Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Dækning af de udgifter vi har, i forbindelse med vores frivillige arbejde. Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Vi er en forening af voksne & ansvarlige mennesker, som går på gaden fredag og lørdag aften, fra klokken til Derudover er vi til stede ved ABC Beach party, sidste skoledag, Open By Night, samt de fester, der bliver afholdt af byens ungdomsuddannelser. Vores vigtigste opgave er at sørge for tryghed i nattelivet og hjælpe, ved at være lyttende og forstående, overfor de unges problemer. Ved disse aktiviteter deler vi blandt andet bolsjer og kondomer ud, som en del af den kontakt vi har med de unge. Udover disse udgifter, vil vi også gerne have mulighed for at give vores frivillige, kurser i førstehjælp & krise håndtering, som vi også forsøger at samle penge sammen til. Giv en beskrivelse af målgruppen: Vores primære målgruppe er de unge mellem 16 & 25 år, som er i byen eller deltager i et af de arrangementer, hvor vi også er til stede. Dog er vi en bred dækkende forening, som tager os af alle vi møder, som måtte have behov for vores hjælp. Side 108 af 166

269 Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Foreningens frivillige (ca. 40) samt de unge mellem som vi møder, på vores gåture. Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: Foreningens frivillige (ca. 40) samt de unge mellem som vi møder, på vores gåture. Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Vi dækker Grenå by & strand, begivenheder rundt i Norddjurs kommune (efter henvendelser), samt hjælper til ved Rosenholm festivalen. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Indkøb af bolsjer, kondomer = 3000,- PR materiale = 2500,- Kontorhold = 2000,- Udgifter i alt: 7500 Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Ja Hvis ja, hvor søges der tilskud?: Sparekassen Djursland, samt enkelte lokale erhvervsdrivende. Har foreningen formue?: Ja Side 109 af 166

270 Hvis ja, hvor stor er formuen så?: kr. Side 110 af 166

271 Ansøgning 3.3 Navn på forening/frivilliggruppe: De kreative piger. Røde Kors, Rougsø afdeling Kontaktperson: Inger Søndergaard Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Vi ønsker at støtte børn og unge i Norddjurs, som er særligt udsatte. Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Vi er 8-10 piger som ved produktion gerne vil støtte børn og unge i Norddjurs, der er særlig udsatte. Vi ønsker at hækle slumretæpper og grydelapper m.v. af genbrug og købt garn. Sy puder af genbrug, købe puder og montere med genbrugsstof og købt stof. Vil tegne og male malerier. Kortfremstilling Arbejde med læder og gummi. Patchwork vedr. påske- og juleting. Restaurering og maling af små møbler. Produkterne sælges i Røde Kors Allingåbro i en særskilt kasse. Giv en beskrivelse af målgruppen: Udsatte børn og unge med svære sociale problemer. Tiltag der fremmer sundhed, motion og gode livsstilsvaner. Side 111 af 166

272 Børn og unge udvælges i samarbejde med socialrådgivere i socialforvaltningen samt skoler lokalt og idrætsforeninger i Norddjurs. Evt. ferielejr. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Udsatte børn og unge som vi kan skrabe penge ind til. Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: Udsatte børn og unge som vi kan skrabe penge ind til. Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Vores målgruppe; udsatte børn og unge i Allingåbro, Vivild, Ørsted og området nord for Ørsted. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Opstartsudgifter: kr ,00 tilskud fra Røde Kors: kr ,00 Lille skruemaskine, hæftemaskine, minipudser, stiksav, stanleykniv, lille topnøglesæt, hultang, symaskine samt pensler. Driftsudgifter: kr ,00 tilskud fra Røde Kors.kr ,00 Maling, pudefyld, knapper, garn, rammer og stof. Udgifter i alt: kr ,00 Side 112 af 166

273 Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej, Vi medtager selv kaffe og brød. Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 113 af 166

274 Ansøgning 3.4 Navn på forening/frivilliggruppe: Skovtroldens Familiehjælp Kontaktperson: Joan Borroe Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Aktiviteter for udsatte børnefamilier i Norddjurs Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Vi søger midler til 2 symaskiner, som skal bruges til at lære brugerne at omdanne brugt til nyt, der vil blive undervist i syning og der vil blive lavet mønstre, så brugerne kan sy tøj til dem selv og børnene. Vi vil lave en sommerlejr for udsatte børn og forældre som ikke har midler til at holde ferie på anden måde, der vil blive en mindre egen betaling, men derefter vil alt være gratis. Etablering af mindre værksted, hvor brugerne kan lære at reparere cykler, barnevogne, klapvogne, møbler mv. Etablering af "dagligstue/pusleplads" til mødregrupper, der er flere af de udsatte mødre, som trækker sig fra de etablerede mødregrupper, da de ikke kan leve op til den status de har. 1 ugentlig fællesspisning for forældre og børn, så der kan dannes netværk. Giv en beskrivelse af målgruppen: Fortrinsvis unge med børn, som er under uddannelse eller på KH og indvandre kvinder med små børn og på barsel. Side 114 af 166

275 Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: 500 alle i de relevante grupper Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: 500 alle i de relevante grupper Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Hele Norddjurs Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: 2 symaskiner (1 alm 3995 kr., 1 overlocker 5295) 9500 Sommerlejr med alt inkl boremaskine, værktøj, søm og skruer 5000 kr. Dagligstue: Puslebord 200 kr., mikroovn 600 kr., sofagruppe 5000 kr., sofabord 500, maling 1000 kr. = 7300 Komfur 5000 kr. Udgifter i alt: kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: fra kr. Side 115 af 166

276 Søges der tilskud andre steder?: Nej Har foreningen formue?: Nej Side 116 af 166

277 Ansøgning 3.5 Navn på forening/frivilliggruppe: UFL-Grenaa Unge for ligeværd Kontaktperson: Anette Nielsen Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Begrænse ensomhed og social marginalisering. Skabe et meningsfuldt liv og livskvalitet. Bane vejen for venskaber med ligestillede. Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: At skabe en sanselig og meningsfyldt oplevelse med ligestillede hvor alle kan være med. Skabe nye venskaber uden for klubbens rammer der er meget trange pga. pladsmangel. At sørge for at alle får mulighed for en oplevelse uanset økonomiske, handicap og andre lidelser. Giv en beskrivelse af målgruppen: Unge med særlige behov af forskellig art: Boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Der er diagnoser som ordblind, ADHD, autisme m.v. Mange af de unge er på den ene eller anden overførsels indkomst, og har svært ved at klare sig socialt. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: Side 117 af 166

278 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Vi når hovedsageligt ud til de unge i Norddjurs kommune da det er herfra de kommer alle sammen. Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Leje af turistbus med chauffør kr. Special tilbuds billet til Jesperhus Blomsterpark til alle medlemmer + vejledere kr. Udgifter i alt: kr. Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Ja Hvis ja, hvor meget opkræves der?: Helt eller delvist afhængig af hvilken aktivitet det er. Søges der tilskud andre steder?: Ja Hvis ja, hvor søges der tilskud?: PUF midler (socialministeriet) Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: kr. Side 118 af 166

279 Bilag: 4 bilag er vedlagt. Side 119 af 166

280 Vedtægter for Lokalforeningen Unge for Ligeværd UFL Grenaa 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Unge for Ligeværd UFL Grenaa - Lokalforening under landsforeningen Unge for Ligeværd UFL. Foreningen har hjemsted i Norddjurs kommune. 2. Formål Lokalforeningens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arrangerer lokale aktiviteter for alle sine medlemmer, der ønsker at benytte sig af tilbudene. Aktiviteterne kan være: 1. at oplyse om unges vilkår og vanskeligheder igennem foredrag, møder og skriftlig information 2. at afvikle kurser for unge for at hjælpe til større selvværd, oplysning, kreativitet og virkelyst 3. at arrangere weekend-træf, rejser, klubaktiviteter og andre fritidsoplevelser som kan give mulighed for at møde ligestillede og få nye venner. 4. at skabe et lokalt mødested 5. at skabe aktiv fritid

281 6. at styrke det sociale og kulturelle samvær 7. at udbrede kendskabet til sagen for ligeværdighed 3. Medlemmer Som medlem kan optages enhver, som sympatiserer med Unge for Ligeværds formål, som skriftligt indmelder sig og betaler kontingent til UFL. Medlemmet har stemmeret på Landsforeningen Unge for Ligeværd UFLs Generalforsamling og Unge for Ligeværd - UFL Grenaas generalforsamling. 4. Bestyrelsen Lokalforeningen ledes af en bestyrelse, der består på 7 medlemmer, der har en funktionsperiode på to år, og som dels er brugere, dels er ikke-brugere (vejledere) af foreningen. Det tilstræbes, at der til bestyrelsen vælges op til 3 sådanne vejledere, mens de resterende bestyrelsesmedlemmer vælges blandt brugerne. Bestyrelsen vælges på en generalforsamling af og blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen udpeger selv sin formand, næstformand og kasserer, og sidder for 2 år ad gangen, således at 4 er på valg ét år, 3 det følgende år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år. 5. Generalforsamlingen for lokalforeningen Generalforsamlingen er foreningens øverste ledelse. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

282 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen) 5. Budget og næste års kontingent 6. Valg af opstillede kandidater til bestyrelsen 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af revisor samt suppleant for denne 9. Eventuelt Generalforsamlingens beslutninger træffes efter reglerne om almindeligt flertal. Der skal være skriftlig afstemning, hvis dirigenten eller et flertal ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 6. Ekstraordinær generalforsamling Såvel bestyrelsen som en tredjedel af medlemmerne kan foranledige en ekstraordinær generalforsamling afholdt. 7. Regnskab Regnskabsåret følger kalenderåret. 8. Tegningsret Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening.

283 9. Vedtægtsændringer Beslutning om vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær generalforsamling, når forslaget er opført på dagsordenen, og ¾ af bestyrelsen i forvejen har tiltrådt det. 10. Foreningens opløsning Beslutning om lokalforeningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. ¾ af bestyrelsen skal forinden tiltræde dette. På den ekstraordinære generalforsamling skal mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer tiltræde opløsningen. I tilfælde af opløsning overføres foreningens midler til Landsforeningen Unge for Ligeværd UFL. Vedtaget på generalforsamlingen, den 05. september 2006 Formandens underskrift Næstformandens underskrift

284 Formand: Tina Spliid Rasmussen Mobil.: Klubkasserer: Henning Rasmussen Mobil.: Kasserer: Annette Nielsen Mobil.: Sekreær: Form. Aktivitets udvalg : Carl-kristian Østergaard Langvang WEB-admin: Rasmus Vesterager Mobil.: WEB-master: Brian Juel Jacobsen Mobil.: Bestyrelsesmedlem: Tine Lauridsen mobil.: Suppleant: Katrine 2. Suppleant: Ole

285 UFL-aktivitetskalender for februar marts april /2 Den røde stol. Tina og Lisette starter 10/2 Hygge/spil Tina har kage med 17/2 Vi slår katten af tønden. Kom udklædt hvis du har lyst. Tilmelding til Tina senest 10/2 24/2 Hygge spil 3/3 Tur i svømmehallen husk 50 kr. Tilmelding til Tina senest 24/2 10/3 Hygge spil 17/3 Filmaften ( Klassefesten 2 ) Tilmelding til Kathrine senest 10/3 vi mødes på Kløvervang /3 GENERALFORSAMLING Indkommende forslag til generalforsamling til Brian eller Tina senest 17/3 31/3 Hygge Påske/ kreativ 7/4 Gåtur 14/4 Hygge spil 25/4 Ree Park (egen betaling) Tilmelding til Lisette senest 14/4 28/4 Hygge og spil Næste bestyrelsesmøde i klubben, er den 21. april 2015 kl Kontaktnr. ( Kasserer ) Annette: ( Revisor ) Lisette: ( Formand ) Tina S.:

286 Medlemskab af UFL Grenaa Hvem er medlemmer af UFL? - Alle, der har det svært med det boglige. - Alle, der kan have det lidt svært med kontakt til andre. - Nogle har gået på specialskole eller fået specialundervisning. - Nogle har gået på praktiske efterskoler eller produktionsskoler. Hvad får du som medlem? - Et fællesskab med andre unge som dig. - Bladet UNGE FOR LIGEVÆRD, som udkommer 6 gange om året. - Masser af informationer på vores hjemmeside. - Mulighed for at deltage i kurser, rejser, ture og mange andre aktiviteter. - Mulighed for at deltage i UFLs landsmøde og fest, hvor der kommer. rigtig mange unge hvert år. Hvad koster det at være medlem af UFL s Landsforening? - Det koster 175 kr. om året at være medlem. - Og du får tilsendt et medlemsblad 6 gange om året.. - Desuden koster det 300 kr. om året at være medlem af lokalforeningen i Grenaa. Hvor og hvordan melder jeg mig ind? - Du skal kontakte UFLs Landsforening for at melde dig ind. - Du kan også sende en mail til - Du kan også Bliv medlem Klik Her for Bliv medlem - Du kan også ringe på telefon Unge For Ligeværd - Vejlbjergvej 8 A Risskov

287 Ansøgning 3.6 Navn på forening/frivilliggruppe: Grenaa Rotary Klub (samarbejde med Dansk Røde Kors) Kontaktperson: Dennis Friis Thaagaard Hvilket overordnet formål skal støtten tjene: Sundhedsfremmende ferieaktiviteter til flygtningebørn i Norddjurs i 2015 Giv en nærmere beskrivelse af aktiviteten/indsatsen: Fælles projekt mellem Dansk Røde Kors og Grenaa Rotary Klub. Børnene på asylcentrene på Djursland er ligesom alle andre børn. De elsker at grine, at lære nye ting, at løbe om kap, at prøve grænser af, at spise kage, og drømme om filmstjerner. De er børn, som børn er flest, som dog befinder sig i en særlig situation, der gør nogle ting særligt udfordrende. Når skolen holder ferielukket er der ikke udsigt til spændende feriemål, kærlige bedsteforældre eller sjove udflugter. De har derimod tre uger på asylcentret foran sig. Asylcentret er midlertidig base, der er installeret med de basale fornødenheder og en smule legetøj og spil. Det er dog langt fra nogle rammer med særlig stor underholdningsværdi i børnehøjde. Det er lange dage, hvor glæden over at komme tilbage til skolen er stor. Og for børn med en traumatiserende baggrund er det ikke en særlig sund eller udviklende situation. Vi drømmer om at kunne tilbyde børnene en ferie, der byder på minderige oplevelser, fællesskab, og læring. En ferie der udgør et glædeligt og spændende brud med skolen frem for den kedelige pause, hvor alt indhold er sat på standby. Side 120 af 166

288 Vi lægger op til forskellige aktiviteter for skolebørnene samt indkøb af legetøj og bøger. Vi håber at finde hjælp til at gøre projekt muligt. Aktiviteterne spredes ud over ferieperioderne i Som udgangspunkt forventes 50 børn i alderen 6 til 16 år at deltage. Til afvikling af aktiviteterne involveres frivillige primært fra Dansk Røde Kors. Giv en beskrivelse af målgruppen: Cirka 50 asylsøgende flygtningebørn og unge med bopæl i flygtningelejrene i Norddjurs Kommune (Lyngby, Voldby og Grenaa). Hvis der kommer børn i flygtningelejren i Ebeltoft eller andre steder på Djursland, vil disse også blive inddraget. Hvor mange borgere fra Norddjurs Kommune forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen?: Cirka 50 Hvor mange borgere forventer I vil gøre brug af aktiviteten/indsatsen i alt?: Cirka 50 Hvilket geografisk dækningsområde forventer I, at aktiviteten/indsatsen vil nå ud til i forhold til målgruppen?: Norddjurs Kommune (evt. Syddjurs Kommune) Budget: Anfør de enkelte udgifter der søges støtte om: Cirkusværksted (DKK eller dele heraf se bilag) Djurs Sommerland (DKK eller dele heraf se bilag) Kattegatcenteret (DKK eller dele heraf se bilag) Randers Regnskov (DKK eller dele heraf se bilag) Legetøj, bøger og spil (DKK eller dele heraf se bilag) Side 121 af 166

289 Kommunikation (DKK eller dele heraf se bilag) Udgifter i alt: DKK (eller dele heraf se bilag) Opkræves der betaling ved de enkelte arrangementer?: Nej Søges der tilskud andre steder?: Ja Hvis ja, hvor søges der tilskud?: Der søges tilskud i Grenaa Rotary Klubs egen kasse, samt i Rotary Distriktets projektpulje. Desuden laves fundraising blandt virksomheder på Djursland. Har foreningen formue?: Ja Hvis ja, hvor stor er formuen så?: DKK (se vedlagte bilag) Bilag: 4 bilag er vedlagt. Side 122 af 166

290 J. nr G OH/id VEDTÆGTER for Grenaa Rotary Klub Grenaa Rotary Klubs vedtægter er et tillæg til Grundlov for Rotary Klubber, som er vedtaget af Counsil on Legislation, bekræftet ved efterfølgende afstemning blandt samtlige Rotary klubber. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem nærværende tillæg og Grundlov for Rotary Klubber har Grundloven forrang. Artikel 1 Navn. Klubbens navn er Grenaa Rotary Klub. (Medlem af Rotary International). Artikel 2 Formål. Grenaa Rotary Klubs formål er identisk med hvad der fremgår af Grundlov for Rotary Klubber. Artikel 3 Møder. Sektion Klubbens ordinære møder afholdes én gang ugentligt om tirsdagen kl på et af bestyrelsen fastsat sted. 2. I nødstilfælde eller af særlige grunde kan klubbens bestyrelse ændre det ordinære møde til en anden dag. 3. Klubbens bestyrelse kan aflyse et ordinært møde. 4. Ved hvert møde skal der så vidt muligt være et 3 minutters indlæg, lejlighedsvis gennemgang af ugebreve samt i reglen et foredrag eller indlæg eller lignende, der lever op til Rotarys formål, og som er af oplysende eller underholdende karakter, der kan påregne almindelig interesse. 5. Der kan afholdes fællesmøder efter aftale med andre klubber.

291 2. Sektion Årsmødet afholdes sidste mødedag i juni måned, med mindre præsidenten er forhindret i at deltage. Årsmødet afholdes i så fald enten ved møder forud. På årsmødet aflægger præsidenten sin årsberetning, kassereren aflægger regnskabet og bestyrelsesskiftet finder sted. 2. Medlemmerne kan medtage gæster til møderne dog ikke til møder om klubbens interne forhold. Gæstens navn og stilling skal dog så vidt muligt forinden mødet anmeldes til præsidenten. Artikel 4 Medlemskab. Sektion 1. Generelle kvalifikationer. Klubben skal bestå af voksne kvinder og mænd med et godt ry, og som er fagligt såvel som forretningsmæssigt velanskrevne. Sektion 2. Medlemskaber. 1. Klubbens medlemskabskategorier følger Grundlov for Rotary Klubber. 2. Forslag til medlemskab forelægges skriftligt for præsidenten. Såfremt en foreslået person skal opnå optagelse, skal der være enighed herom i bestyrelsen, idet kompetencen til at optage et medlem alene ligger hos bestyrelsen. Herudover skal der gives klubbens øvrige medlemmer lejlighed til eventuelt at fremkomme med en protest med en skriftlig begrundelse overfor forslaget, idet medlemmerne skal gives en frist på 14 dage efter offentliggørelsen af forslaget til at fremkomme med en eventuel skriftlig begrundet protest. Såfremt et klubmedlem protesterer mod medlemskabet, kan den foreslåede person alligevel optages, hvis bestyrelsen vurderer, at protesten er irrelevant eller alene relaterer sig til køn, hudfarve, religion. Når det er afgjort, at et nyt medlem kan optages, rettes der henvendelse til personen enten af forslagsstilleren eller af bestyrelsen. Personen indbydes herefter til at overvære flere af klubbens møder, og såfremt personen ønsker optagelse sker dette på et af bestyrelsen fastsat tidspunkt, idet det skal tilstræbes, at personen optages senest 2 måneder efter, at personen har været i klubben første gang. Sektion 3. Ophør af medlemskab. 1. Såfremt et medlem ønsker at udtræde af klubben, skal dette ske ved en skriftlig henvendelse til præsidenten eller sekretæren. 2. Såfremt ét medlem i væsentlig grad udebliver fra møderne kan bestyrelsen give meddelelse til medlemmet om, at man betragter vedkommende som udmeldt. Forinden skal medlemmet ved skriftlig henvendelse have lov til at udtale sig om baggrunden for sin udeblivelse. Bestyrelsen træffer herefter sin afgørelse.

292 3. 3. Artikel 5 Klassifikationer. Sektion 1. Klassifikationer. Grenaa Rotary Klubs klassifikationer er identiske med de klassifikationer, der fremgår af Grundlov for Rotary Klubber. Artikel 6 Møderegler. Sektion 1. Regler. 1. Ethvert medlem af klubben skal deltage i de ordinære møder. Et medlem betragtes som mødt i klubben, hvis vedkommende er til stede i mindst 60% af den tid, det ordinære møde varer. Det vil sige fremmøde senest kl Fravær, meddelelse om erstatning for møde samt andre undtagelser følger de i Grundlov for Rotary Klubber nærmere angivne betingelser. 2. Afbud meddeles til mødestedet senest kl på mødedagen. 3. Udeblivelse fra møde uden anmeldt forfald medfører en bøde på et af bestyrelsen fastsat beløb. Sektion 2. Orlov. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give et medlem orlov i en kortere eller længere periode, uden at dette påvirker medlemskabet. Artikel 7 Bestyrelse. Sektion 1. Klubben ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af en præsident, en præsident elect (tillige vicepræsident), en sekretær, en kasserer, en klubmester samt af en past præsident (den senest afgåede præsident). Sektion 2. Bestyrelsens beslutning i klubsager er endelig, medmindre det pågældende anliggende efter Grundlov for Rotary Klubber kan forelægges klubben. Bestyrelsen udøver kontrol med udvalgene og klubbens øvrige aktiviteter. Sektion 3. Bestyrelsens funktionsperiode løber fra den 1. juli til og med den 30. juni det følgende år, jfr. i øvrigt Grundlov for Rotary Klubber.

293 4. På et af de ordinære møder i december måned eller snarest derefter bringer præsident elect den kommende bestyrelse i forslag. Fremkommer herefter intet krav om afstemning betragtes de foreslåede som valgt til den nye bestyrelse. Hvis afstemning ønskes, kan dette alene ske, såfremt et almindeligt flertal af klubbens medlemmer ønsker det. Valget foregår i så fald ved skriftlig afstemning, idet det antal kandidatpladser, som er ledige, angiver antallet af navne, der skal skrives på stemmesedlen. Valghandlingen ledes af det medlem, der i klubben har den største anciennitet, og vedkommende tillægges en dirigents beføjelser. Intet bestyrelsesmedlem bør beklæde samme hverv i mere end en periode inden for 5 på hinanden følgende år. Som revisor fungerer den sidst afgåede kasserer. Sektion 4. Bestyrelsens pligter er fordelt således, at præsidenten leder alle klubbens ordinære møder og bestyrelsesmøderne. Præsident elect (vicepræsidenten) skal overtage ledelsen, når præsidenten er fraværende. Sekretæren fører medlemskartoteket, udsender ugebreve, indsender de nødvendige rapporter, ekspederer klubbens korrespondance samt udfører de arbejdsopgaver, der naturligt knytter sig hertil. Kassereren forvalter klubbens formue og skal når som helst, bestyrelsen måtte ønske det, være i stand til at fremlægge de nødvendige oplysninger. Kassereren udfører i øvrigt det arbejde, der naturligt knytter sig hertil. Klubmesteren forestår de praktiske opgaver ved mødernes afvikling, herunder at tage sig af klubbens eventuelle gæster. Klubmesteren fører tillige mødestatistikken og giver oplysninger til sekretæren. Ovennævnte kompetencefordeling er gældende, medmindre andet er aftalt og godkendt af præsidenten. Formændene for de enkelte udvalg har en indberetningspligt til præsidenten om de enkelte udvalgs aktiviteter. Sektion 5. Bestyrelsesmøder afholdes i reglen hver anden måned samt når præsidenten eller to af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, medmindre der er tale om uopsættelige forhold, hvor præsidenten i forening med et bestyrelsesmedlem er

294 5. beslutningsdygtig. Beslutningen skal i disse situationer snarest forelægges bestyrelsen. Sektion 6. Præsidenten drager omsorg for, at de fire grundlæggende tjenestegrene til enhver tid tilgodeses: Erhvervs-, Klub-, Samfunds- og Internationalt tjeneste. Præsidenten kan nedsætte flere tjenestegrene eller udvalg, såfremt det måtte ønskes. Præsidenten bestemmer udvalgenes sammensætning. Præsidenten kan ligeledes udpege en counsellor, en ansvarlig for kontakten til Rotary Foundation samt en arkivar. Artikel 8 - Regnskabet og kontingent. Sektion 1. Ethvert medlem skal betale de beløb, som bestyrelsen har godkendt som henholdsvis indskud og kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes således af bestyrelsen. Sektion 2. Klubben kan oprette en fond, som forvaltes af klubbens bestyrelse, og hvis regnskab aflægges i tilknytning til klubbens regnskab, med henblik på at give økonomiske gaver eller tilskud efter nærmere angivne vedtægtsformål. Artikel 9 medlemskabets varighed. For så vidt angår spørgsmål om medlemskabets varighed, medlemskabets ophør, genoptagelse, ophør på grund af kontingentrestance, ophør på grund af manglende mødedeltagelse, ophør af andre grunde, udmeldelse samt andel i og tab af klubbens formue henvises der til det ovenfor anførte samt Grundlov for Rotary Klubber. Artikel 10 Samfunds-, nationale og internationale anliggender. Sektion 1. Grenaa Rotary Klubs regler vedrørende samfunds-, nationale og internationale anliggender er identiske med de regler, der forefindes i Grundlov for Rotary Klubber.

295 6. Artikel 11 Rotary tidskrifter. Sektion 1. Ethvert medlem af klubben skal abonnere på et Rotary-tidsskrift, jfr. reglerne i Grundlov for Rotary Klubber. Sektion 2. Abonnementsbeløbet indkasseres af klubben fra hvert medlem halvårligt og sendes til Rotary International. Artikel 12 Efterlevelse af Grundlov og Klubvedtægter. Ethvert medlem af Rotary er forpligtet til at efterleve Grundloven for Rotary Klubber samt klubvedtægterne, og ingen kan fritages herfor af nogen som helst grund. Artikel 13 Voldgift. Skulle der opstå uenighed mellem klubben og ét eller flere medlemmer eller tidligere medlemmer om retsforhold, skal spørgsmålet afgøres ved voldgift, jfr. Grundlov for Rotary Klubber. Artikel 14 Vedtægter. Grenaa Rotary Klub vedtager selv sine vedtægter, som skal være i overensstemmelse med Rotary Internationals Grundlov. Klubvedtægterne kan ændres på ethvert beslutningsdygtigt ugemøde, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ændringen. Klubben er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af medlemmerne er til stede. Ændringen forudsætter dog at medlemmerne mindst 14 dage forinden mødet er adviseret om, at ændring af vedtægterne vil blive behandlet på det pågældende møde. Artikel 15 Klubbens ophør. I tilfælde af ophør af klubben disponerer den siddende bestyrelse over klubbens midler i almennyttigt øjemed, herunder evt. ved overførelse af midler til distriktet eller en anden Rotary Klub. Artikel 16 Vedtægternes ikrafttræden.

296 7. Vedtægterne træder i kraft straks efter, at disse er godkendt af klubben på et klubmøde. Grenaa, den 24. marts 2009 Bestyrelsen i Grenaa Rotary Klub. Vedtaget på det ordinære Rotary møde den 24. marts 2009 I bestyrelsen: Knud Bruno Andersen, past præsident Ole Bak, præsident elect Valdemar Haumand, sekretær Ole K. Andersen, kasserer Lars Chalmer Rasmussen, klubmester Bo Paulsen, præsident

297 25/2/2015 Klubledelse Ledelse og udvalgsformænd i Grenaa (perioden ) Præsident partner, ingeniør Arkikon ApS Bo Brøgger Rasmussen Fornæsvej 9 Overgade Grenaa 8400 Ebeltoft Tlf: Fax: E mail: E mail: Præsident Elect filialdirektør Sparekassen Djursland Lars Stadsgaard Henning Sønderport 2 Rypevej Grenaa 8960 Randers SØ Tlf: Tlf.: E mail: E mail: Pastpræsident advokat Lindhardt Steffensen Advokater Aps Mette Lindhardt Østerbrogade 45 Robstrupvej Grenaa 8500 Grenaa Tlf: Tlf.: E mail: E mail: Sekretær tandlæge Tandlæge Hans Conrau Aps Hans Conrau Østergade 2 Cikorievej Grenaa 8500 Grenaa Tlf: Tlf.: E mail: E mail: Kasserer statsaut. revisor EY A/S Mikkel Thybo Johansen Storegade 1 Møgelbjerg Grenaa 8500 Grenaa Tlf: Tlf.: E mail: E mail: 1/2

298 25/2/2015 Klubledelse Klubmester Forhv.borgmester, direktør (fjernvarme) Gert Schou Åhavevej Grenaa 8500 Grenaa Tlf.: E mail: E mail: Counsellor økonomichef Apro Wind A/S Karsten Robæk Søndre Kajgade 7 9 Bakken Grenaa 8500 Grenaa Tlf: Tlf.: E mail: E mail: CICO Kontaktdirektør, Mercatus Reklamebureau A/S kommunikationsrådgiver og partner Lars Chalmer Rasmussen Færgevej 1 1 Storegade Grenaa 8500 Grenaa Tlf: Tlf.: E mail: E mail: Protection officer murermester Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S Klaus Jakobsen Energivej 20 Udsigten Grenaa Tlf: E mail: E mail: 2/2

299

300 Flygtningebørn på Djursland et samarbejde mellem Dansk Røde Kors og Grenaa Rotary Klub 25. februar 2015

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie c/o SFAH Hørsvinget 5 2630 Taastrup CVR-nr. 84 31 56 13 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Ecotech Systems A/S. Årsrapport 2014/15

Ecotech Systems A/S. Årsrapport 2014/15 Ecotech Systems A/S Niels P. Thomsensvej 12 7500 Holstebro CVR-nr. 34 57 59 40 Årsrapport 2014/15 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11 2015 Stener

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT Års 2015

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere