Overskrift Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald. Ordregiver Østdeponi. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald. Ordregiver Østdeponi. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald Østdeponi

2 Anlæg af vej Esbjerg Kommune

3 Arkitekt, konstruktions, ingeniør og inspektionsvirksomhed Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling

4 Arkitekt, konstruktions, ingeniør og inspektionsvirksomhed AB Holmegaarden

5 Arkitekt, konstruktions, ingeniør og inspektionsvirksomhed Region Sjælland

6 Arkitekt, konstruktions, ingeniør og inspektionsvirksomhed Region Sjælland

7 Arkitekt, konstruktions, ingeniør og inspektionsvirksomhed Region Sjælland

8 Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Arena CPHX P/S

9 Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde Femern A/S

10 Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde Vejdirektoratet

11 Bygge og anlægsarbejder Totalentreprise vedrørende nybyggeri for ALBOA, Almen Boligorganisation AarhusAfd. 08 Svaneparken, Galten

12 Bygge og anlægsarbejder Region Midtjylland, Det Nye Universitetshospital, Projektafdelingen

13 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme Boligforeningen AAB

14 DanmarkAabenraa: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter Aabenraa Kommune

15 DanmarkAalborg: Trykte bøger, brochurer og foldere AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK AALBORG UNIVERSITET Rammeaftale om levering af bøger og Ebøger. Aalborg Universitetsbibliotek, Aalborg Universitet har gennemført et udbud med henblik på at kunne erhverve hyldeklare bøger og Ebøger til biblioteket. CPV: , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Askews and Holts Library Services Ltd North Road PR Sy Preston, Lancs DET FORENEDE KONGERIGE Mailadresse: Internetadresse:

16 DanmarkAarhus: Bygge og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F20700 DNU Delprojekt Abdominal/Inflammation, udbudsområde S4. Nærværende kontrakt omhandler Delprojekt Abdominal/Inflammation, udbudsområde S4 på Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Udbudsområde S4 indeholder primært: Forskning, kontor og garderober på plan 0, dialyseafsnit og ambulatorier på plan 02, Perioperativt afsnit intensiv på plan 03 og teknik på plan 4. Sengeafdelinger og kontor på plan Udbudsområdet udgør ca m2 nybyggeri. CPV: , , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Jørgen Friis Poulsen A/S i joint venture med Max Bögl International SE Mads Eg Damgaards Vej Herning DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Hustømrerne A/S Katrinebjergvej Aarhus N DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Wicotec Kirkebjerg A/S Jens Juuls Vej Viby J DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

17 DanmarkBallerup: Dele til militært luft og rumfartsudstyr THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: , Dele til militært luft og rumfartsudstyr. Skrog og mekaniske reservedele til militært luft og rumfartsudstyr.

18 DanmarkBallerup: Transporttjenester (ikke affaldstransport) Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

19 DanmarkBirkerød: Telte Beredskabsstyrelsen

20 DanmarkCharlottenlund: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed Gentofte Kommune

21 DanmarkCharlottenlund: Effektdioder eller solceller GENTOFTE KOMMUNE (DK) Etablering af tre solcelleanlæg i Gentofte Kommune. Etablering af tre solcelleanlæg i Gentofte Kommune. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med DrivhusEffekten ApS Dr. Neergaardsvej 5A 2970 Hørsholm DANMARK Mailadresse: Telefon: Fax:

22 DanmarkHillerød: Elartikler og tilbehør REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB El artikler til alle hospitaler, psykiatriske centre og institutioner i Region Hovedstaden. El artikler til alle hospitaler, psykiatriske centre og institutioner i Region Hovedstaden. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Brdr. AO Johansen Rørvang Albertslund DANMARK Telefon:

23 DanmarkHinnerup: Rengøring af bygninger JYSK FÆLLESINDKØB V/ FAVRSKOV KOMMUNE Levering af skadeservice til Jysk Fællesindkøb. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Polygon A/S Rypevang Allerød DANMARK

24 DanmarkHorsens: Bitumen og asfalt Indkøbsfællesskabet HHO

25 DanmarkKøbenhavn: Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter ARENA CPHX P/S CPV: , , , 45227, , , 45300, Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter. Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder. Bygge og anlægsarbejder. Opførelse af centre til underholdningsformål. Udførelse af elektriske installationer. Installation af elledninger og elarmaturer. Installation af elledninger. Installation af elarmaturer. Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Hoffmann A/S Fabriksvej Glostrup DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

26 DanmarkKøbenhavn: Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde FEMERN A/S Etablering af en forlægning af en delstrækning af Færgevej, Rødbyhavn (»Forlagt Færgevej«). Kontrakten vedrører forlægning af en delstrækning af den tosporede Færgevej ved Rødbyhavn, fra Gl. Badevej mod vest til Strandholmsvej mod Øst, en delstrækning på ca. 800 meter. Til brug for produktion af tunnelelementer og vej og baneanlæg er udpeget et produktionsområde øst for færgehavnen i Rødbyhavn, som forventes at skabe en øget trafik i området i anlægsfasen. Der skal etableres en opgradering af Færgevej til en ca. 7 m bred asfalteret vej, vejen forlægges mod syd så der på et senere tidspunkt og i en anden entreprise kan etableres broer det pågældende sted. Der skal etableres 4 vejtilslutninger til Forlagt Færgevej på delstrækningen, herunder et ekstra venstresvingsspor ved 2 af vejtilslutningerne. Gl. Badevej forlægges tilsvarende over en ca. 00 m strækning. Begge vejstrækninger skal endvidere forberedes til etablering af en parallelt løbende 3 m bred dobbeltrettet cykelsti. Eksisterende Finlandsvej udbygges over en ca. 280 m strækning. Entreprisen omfatter navnlig: jord, afvandings, bundsikrings og belægningsarbejder i forbindelse med vejen og forberedelse af cykel/gangsti i henhold til gældende Vejregler etablering af vejudstyr, herunder belysning gravearbejde og tilfyldning af ledningsrende i forbindelse med etablering af forsyningsledninger, herunder vand, spildevand, el og tele. Særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten, herunder omfattende sociale klausuler om løn og arbejdsmarkedsforhold, anvendelse af elever samt øvrige CSRforpligtelser, er fastsat i udbudsmaterialet. CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med M.J. Eriksson Aktieselskab Gammel Køge Landevej Brøndby Strand DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

27 DanmarkKøbenhavn: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme BOLIGFORENINGEN AAB Udbud af konkurrence og totalentreprise for nybyggeri for fsb og AAB i Nordhavnen. I nærværende udbud ønsker fsb og AAB at indhente tilbud på bistand i forbindelse med konkurrencedeltagelse og hvis konkurrencen vindes gennemførelse af byggesagen i totalentreprise. Konkurrencen og byggesagen vedrørende nybyggeri af ca 0 almene boliger, 24 små boliger til Socialforvaltningens målgrupper og en daginstitution i fælles totalentreprise for fsb og AAB samt andet erhverv ca 000 kvm for anden bygherre. Bebyggelsen skal ligge på matr..26 og.28 i Nordhavnen og har en byggeret på ca kvm. Den vindende totalentreprenør skal i første omgang udarbejde et konkurrenceprojekt (dispositionsforslag), som skal danne grundlag for fsb's og AAB's ansøgning til Københavns Kommune. Udarbejdelsen af dispositionsforslaget honoreres med DKK ex moms. Såfremt fsb og AAB får godkendt ansøgningen vil 2. del af kontrakten vedrøre opførelse af almen boliger samt daginstitution i totalentreprise træde i kraft. Hvis konkurrencen omvendt ikke vindes, afsluttes samarbejdet med indsendelsen af konkurrenceforslaget. fsb og AAB ønsker, at inddrage totalentreprenøren sammen med dennes tekniske rågivere på et tidligt stade for gennem et tæt og inspirerende samarbejde at udnytte ressourcerne mellem de 2 bygherrer, totalentreprenøren og rådgiverene mest muligt. Ved at inddrage entreprenøren tidligt i projekteringen kan projektets løsninger optimeres samtidig med at økonomi og tidsplan overholdes. Alle parter har fra sagens start et fælles mål om at udarbejde et projekt, som er bygbart inden for den til projektet hørende økonomi (rammebeløbet/ maximumbeløbet). CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Dansk Boligbyg A/S Havnevej, 2. sal 4000 Roskilde DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

28 DanmarkKøbenhavn: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder ARENA CPHX P/S CPV: , , 45227, , , Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder. Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter. Opførelse af centre til underholdningsformål. Udførelse af bygningsinstallationer. Installation af køleanlæg. Installation af køletekniske anlæg. Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med AComfort Galoche Alle Køge DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

29 DanmarkKøbenhavn: Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DR CPV: , , , , Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support. Internettjenester. Udbydertjenester. Servicevirksomhed i forbindelse med datamater. Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater. Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Acquia Castle Street 87 RGI 7SN Reading DET FORENEDE KONGERIGE

30 DanmarkKøbenhavn: Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DOMSTOLSSTYRELSEN Udbud af udvikling og vedligehold af sagsbehandlingssystem, der understøtter den digitale retsproces på civilsagsområdet ved Danmarks Domstole. I dag er arbejdet ved Danmarks Domstole understøttet af sagsbehandlingssystemer, men det er fortsat papirsagerne, som er dominerende. Således er en række arbejdsgange ved retterne relateret til håndteringen af papirsager, herunder print, brevkorrespondance, posthåndtering mv. Det gælder både de interne arbejdsgange ved retterne, for jurister og sagsbehandlere, samt i kommunikationen med borgere og virksomheder, hvor den primære kanal i dag er brevpost, suppleret med mail. De eksisterende sagsbehandlingssystemer (4 systemer i alt) er teknologisk forældede, hvilket har en betydelig risiko for stigende omkostninger til tilpasning, vanskeligheder med service/vedligehold, ligesom at systemerne er en hæmsko for digitalisering af domstolenes arbejde og dermed digital kommunikation med omverdenen. Det er lukkede systemer, der ikke anvendes af andre leverandører, og den generelle videreudvikling af systemerne er stoppet. Finansministeriet, Den Digitale Taskforce samt Deloitte Consulting vurderede i 2003, at den eksisterende platformen er uhensigtsmæssig og bør udskiftes. Der er primært tre problemer: ) Kritisk afhængighed af én leverandør og enkeltpersoners viden om et forældet og udfaset system. 2) Stadigt flere driftsproblemer, da systemet i stigende grad er ude af trit med softwareudviklingen. 3) Teknisk kompliceret og dyrt at videreudvikle systemet og integrere med eksterne systemer. Disse problemstillinger er også bekræftet i senere konsulentundersøgelser. Derfor har Domstolsstyrelsen besluttet at videreudvikle på en allerede eksisterende, men ikke idriftsat teknisk platform, kaldet JFSplatform. Dette sker på baggrund af en gennemført pilotafprøvning af JFSplatformen med en simpel sagsunderstøttelse af civilsagsområdet. Pilotafprøvningen havde til formål at afprøve JFSplatformen, og dermed også den daværende hovedleverandørs evne til at levere brugervendt funktionalitet baseret på JFSplatformen. Efterfølgende har Domstolsstyrelsen i samarbejde med PA Consulting Group vurderet JFSplatformens egnethed i forhold til den fremadrettede digitalisering af Danmarks Domstole. Der er vurderet på systemevne (forstået som brugervenlighed, stabilitet og kvalitet i kode og arkitektur), mulighed for konkurrenceudsættelse, totale omkostninger og risici. Denne vurdering er sammenholdt med alternative scenarier for den videre digitalisering. Vurderingen peger på videreudvikling af JFSplatformen som den bedste løsning for videre digitalisering. Dette scenarie indebærer en fortsat udbygning af JFS, og dermed JFS som fremtidig platform for domstolenes sagsunderstøttelse. Scenariet forudsætter tilpasning af dele af programkoden, der mindsker JFSplatformens kompleksitet. II. De udbudte ydelser Kontrakten vedrører udvikling, vedligeholdelse, videreudvikling og support af følgende elementer: sagsbehandlingssystem selvbetjeningsportal

31 digitalt betalingsmodul tekstbibliotek. For sagsbehandlingssystemet og tekstbiblioteket drejer det sig om en færdiggørelse på baggrund af det allerede udviklede programmel, JFSplatformen. For selvbetjeningsportalen og det digitale betalingsmodul drejer det sig om nyudvikling. For alle elementer vil der være særlig fokus på brugervenlighed. Til brug for levering af ovennævnte ydelser skal leverandøren også levere følgende ydelser: projektledelse. Leverandøren skal levere projektledelse til styring af udviklingsprojektet. Udførende projektleder på denne ydelse skal have dokumenteret erfaring med styring af ITudviklingsprojekter med 36 udviklere, dokumenteret en Prince2 certificering eller anden relevant certificering, erfaring med at arbejde i projektorganisationer med ledelsesrapportering og rapportering af ressourceanvendelse over for kunder. udvikling. Leverandøren skal levere udvikling af sagsbehandlingssystem, selvbetjeningsportal, digital betalingsmodul og tekstbibliotek. etablering af nødvendige miljøer. Leverandøren skal specificere krav til de nødvendige miljøer til driftsafvikling, test og preprod af systemet. CPV: , , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Globeteam A/S Internetadresse: 2

32 DanmarkKøbenhavn: Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL Kontrakt. Kontrakt indgået med den leverandør, som afgav det økonomisk mest fordelagtige bud. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Netmester A/S Bremerholm København K DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

33 DanmarkKøbenhavn: Lægemidler Amgros I/S

34 DanmarkKalundborg: Forskning og eksperimentel udvikling KALUNDBORG OVERFLADEVAND A/S OPIaftale vedrørende TISSØ II. Kalundborg Overfladevand A/S (»Kalundborg«) ønsker at etablere et vandværk for behandling af overfladevand fra Tissø. Overfladevandværket skal forsyne bl.a. større industrivirksomheder med procesvand af drikkevandskvalitet. Der i dag kun ét overfladevandværk i Danmark som producerer drikkevand. Teknologien forbundet med et sådan procesanlæg er ikke veludviklet og er ikke optimeret i forhold til nugældende myndighedskrav. Kalundborg har vurderet, at det ikke er muligt at opstille en kravspecifikation vedrørende opførelsen af fremtidsorienteret vandværk uden forinden at inddrage en eller flere private parter og muligvis i samråd med de(n) privat(e) part(er) også en eller flere forsknings og udviklingsinstitution(er) og gennemføre et udviklingsprojekt, hvor forskellige tekniske muligheder udvikles, opstilles og efterprøves. Kalundborg ønsker derfor at indgå en Offentlig Privat Innovationsaftale med Krüger A/S under hvilken der særligt skal ske forskning og udvikling i forhold til følgende emner: Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (DDS) herunder de danske myndighedskrav til hygiejne og krav til leverance af sikkert drikkevand, Krav til HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), danske myndighedskrav til videregående vandbehandling, vandsektorlovens krav om effektivisering herunder minimering af driftsudgifter som el og kemikalieforbrug, særlige danske forhold vedr. klima samt årstidsvariationer i vandkvaliteten i søvand samt fuldautomatiseret drift og kvalitetsovervågning m.v. Kalundborg forventer et projektresultat i form af et innovativt og fremtidssikret projekt til etablering af et overfladevandværk, som skal levere drikkevand. CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Krüger A/S Gladsaxevej Søborg DANMARK

35 DanmarkKolding: Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Indkøb og installation af rørpostsystem til SLB Kolding Sygehus. Indkøb af 9 stk. tempus 600 rørpostsystemer til blodprøver samt installation på Kolding sygehus. De 9 stationer skal derudover tilkobles sygehusets eksiterende Tempus anlæg. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Timedico A/S Brogesvej Bording DANMARK Telefon:

36 DanmarkKongens Lyngby: Arkitektrådgivning Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

37 DanmarkKongens Lyngby: Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

38 DanmarkKongens Lyngby: Ingeniørvirksomhed Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

39 DanmarkKongens Lyngby: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET CPV: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje. Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Nikon Metrology Europe N.V Geldenaaksebaan Heverlee BELGIEN

40 DanmarkKongens Lyngby: Rådgivning i forbindelse med byggeri Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

41 DanmarkKvistgård: Tømning af nedløbsbrønde Nordsjællands Park og Vej

42 DanmarkOdense: Opførelse af ejendomme med flere boliger KOLLEGIEBOLIGSELSKABET Cortex Park 8 C og D, 95 ungdomsboliger og ca. 60 m² erhvervslejlighed. Annonceringen vedrører et hovedentrepriseudbud, der omfatter opførelse af 95 ungdomsboliger i en ny bydel syd for Odense centrum. Byggeriet opføres i 4 / 5 etager med bærende konstruktioner og altangang i betonelementer og med facader i sandwich elementer og lette facadepartier. Tage udføres med kileskåret isolering og tagpap. Vådrum i de 95 ungdomsboliger forventes udført som præfabrikerede kabiner. Boliger forsynes med altaner i fiberbeton. Projektet omfatter en kælder med parkering og diverse teknikrum. Udvendige gårdarealer belægges med fliser, græs, bunddække, ligesom der etableres overdækket cykelparkering. Alle disse emner har Kollegieboligselskabet som bygherre. Projektet omfatter desuden en erhvervslejlighed, der er fuldt integreret i projektets geometri i stueplan. Erhvervslejligheden afleveres som råhus til senere komplettering. Denne del af projektet har Freja Ejendomme, Gammel Kongevej 60, 6. sal.850 Frederiksberg C som bygherre. Projektet udbydes samlet og udgør i alt ca m2 brutto samt ca 400 m2 kælder. Efter licitation vil der for den vindende hovedentreprenør blive indgået separate entreprisekontrakter med henholdsvis Kollegieboligselskabet og Freja Ejendomme. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Dansk Boligbyg Londongade 4,. sal 5000 Odense DANMARK

43 DanmarkRoskilde: Lægemidler REGION SJÆLLAND ( ) Indkøb af radioaktive lægemidler. Indkøb af radioaktive lægemidler til de nuklear medicinske afdelinger på Næstved, Holbæk og Køge sygehuse. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nutech, Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399, Risø 4000 Roskilde DANMARK Mailadresse: Mallinckrodt AG Arne Jacobsens Allé København S DANMARK Mailadresse: Telefon: Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DANMARK Mailadresse: Dupharma A/S Kirstinehøj Kastrup DANMARK Mailadresse: GE Healthcare A/S Park Allé Brøndby DANMARK Mailadresse: Mallinckrodt AG Arne Jacobsens Allé København S DANMARK Mailadresse: Telefon:

44 DanmarkRyslinge: Ortopædisk fodtøj Fællesindkøb Fyn på vegne af kommunerne: FaaborgMidtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn og Nyborg

45 DanmarkRyslinge: Vejtransport FAABORGMIDTFYN KOMMUNE (FÆLLESINDKØB FYN) Speciel rutekørsel. Levering af speciel rutekørsel til skole og handicap området i FaaborgMidtfyn Kommune. Udbuddet er opdelt i 5 delaftaler (3 for skoleområdet og 2 for handicap området) med udgangspunkt i én delaftale pr. institution, hvor der samlet set skal transporteres ca. 8 elever/brugere mandagfredag, morgen og eftermiddag (inden for FaaborgMidtfyn Kommunes grænser). Delaftalerne er samlet set estimeret til godt DKK eks. moms. CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Palles Taxi Bygmestervej Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: pallestaxi.dk/ Palles Taxi Bygmestervej Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: pallestaxi.dk/ Alex's Taxi Kastanievej 8, Espe 5750 Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Palles Taxi Bygmestervej Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: pallestaxi.dk/ Palles Taxi Bygmestervej Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: pallestaxi.dk/

46 DanmarkRyslinge: Vejtransport FAABORGMIDTFYN KOMMUNE (FÆLLESINDKØB FYN) Speciel rutekørsel. Levering af speciel rutekørsel til skole og handicap området i FaaborgMidtfyn Kommune. Udbuddet er opdelt i 6 delaftaler ( for skoleområdet og 5 for handicap området) med udgangspunkt i én delaftale pr. institution, hvor der samlet set skal transporteres ca. 20 elever/brugere mandagfredag, morgen og eftermiddag (inden for FaaborgMidtfyn Kommunes grænser med undtagelse af én delaftale). Delaftalerne er samlet set estimeret til godt DKK eks. moms. CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Alex's Taxi Kastanievej 8, Espe 5750 Ringe Mailadresse: Telefon: Alex's Taxi Kastanievej 8, Espe 5750 Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Vester Skerninge Bilerne af 974 ApS Fåborgvej Vester Skerninge DANMARK Mailadresse: Telefon: Mettes Taxi Rosenvej 5750 Ringe Mailadresse: Telefon: Vester Skerninge Bilerne af 974 ApS Fåborgvej Vester Skerninge DANMARK Mailadresse: Telefon: Alex's Taxi Kastanievej 8, Espe 5750 Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon:

47 Mettes Taxi Rosenvej 5750 Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Tommerup Turistfart A/S Ellehaven Tommerup Mailadresse: Telefon:

48 DanmarkValby: Vejtransport Trafikselskabet Movia

49 DanmarkViborg: Diverse transportudstyr og reservedele VIBORG KOMMUNE EUudbud på levering af barnevogne, klapvogne og krybber til Jysk Fællesindkøb. Udbuddet vedrører levering af barnevogne, klapvogne og krybber til Jysk Fællesindkøb. CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Ellet ApS Mellemvej Nordborg DANMARK Uniqa A/S Industriparken Faxe DANMARK

50 DanmarkViborg: Transporttjenester (ikke affaldstransport) Region Midtjylland

51 Dele til militært luft og rumfartsudstyr The Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)

52 Diverse transportudstyr og reservedele Viborg Kommune

53 Effektdioder eller solceller Gentofte Kommune

54 Elartikler og tilbehør Region Hovedstaden, Center for Økonomi Indkøb

55 Forsikringstjenester Danmarks Nationalbank

56 Forskning og eksperimentel udvikling Kalundborg Overfladevand A/S

57 Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Arena CPHX P/S

58 Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Hillerød Kommune

59 Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DR

60 Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Rigsadvokaten

61 Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Erhvervsakademi Aarhus

62 Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Domstolsstyrelsen

63 Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Professionshøjskolen Metropol

64 Kogeplader Boligselskabet Sjælland

65 Lægemidler Region Sjælland

66 Lægemidler Amgros I/S

67 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) Region Sjælland

68 Laboratorieundersøgelser SamAqua

69 Ladeaggregater Vejdirektoratet

70 Møbler Esbjerg Kommune

71 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje Danmarks Tekniske Universitet

72 Opførelse af ejendomme med flere boliger Kollegieboligselskabet

73 Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr Medicoteknik, Region Syddanmark

74 Rengøring af bygninger Jysk Fællesindkøb v/ Favrskov Kommune

75 Sikkerheds, brandbekæmpelses, politi og forsvarsudstyr Forsvarsministeriets Materiel og Indkà bsstyrelse

76 Slamsugere Fredericia Spildevand og Energi A/S

77 Telekommunikationskabel og udstyr Copenhagen Business School Handelshøjskolen

78 Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk bistand Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse

79 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension SamAqua

80 Tolkning Kolding Kommune

81 Transport af slam Herning Vand A/S

82 Trykte bøger Aarhus Kommune

83 Trykte bøger, brochurer og foldere Aalborg Universitetsbibliotek Aalborg Universitet

84 Udvikling af itprogrammel Favrskov Kommune

85 Udvikling af kundespecificeret programmel Det Danske Filminstitut

86 Vask og rensning Gladsaxe Kommune

87 Vejtransport FaaborgMidtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)

88 Vejtransport FaaborgMidtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)

89 Wantjenester Vesthimmerlands Kommune

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ]

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] # EUROFORM toiletter Toiletter og hængeskåle i hvidt porcelæn # EUROFORM Toiletter er et sortiment bestående af blandt andet toiletter, hængeskåle og

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere