Overskrift Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald. Ordregiver Østdeponi. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald. Ordregiver Østdeponi. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald Østdeponi

2 Anlæg af vej Esbjerg Kommune

3 Arkitekt, konstruktions, ingeniør og inspektionsvirksomhed Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling

4 Arkitekt, konstruktions, ingeniør og inspektionsvirksomhed AB Holmegaarden

5 Arkitekt, konstruktions, ingeniør og inspektionsvirksomhed Region Sjælland

6 Arkitekt, konstruktions, ingeniør og inspektionsvirksomhed Region Sjælland

7 Arkitekt, konstruktions, ingeniør og inspektionsvirksomhed Region Sjælland

8 Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Arena CPHX P/S

9 Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde Femern A/S

10 Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde Vejdirektoratet

11 Bygge og anlægsarbejder Totalentreprise vedrørende nybyggeri for ALBOA, Almen Boligorganisation AarhusAfd. 08 Svaneparken, Galten

12 Bygge og anlægsarbejder Region Midtjylland, Det Nye Universitetshospital, Projektafdelingen

13 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme Boligforeningen AAB

14 DanmarkAabenraa: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter Aabenraa Kommune

15 DanmarkAalborg: Trykte bøger, brochurer og foldere AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK AALBORG UNIVERSITET Rammeaftale om levering af bøger og Ebøger. Aalborg Universitetsbibliotek, Aalborg Universitet har gennemført et udbud med henblik på at kunne erhverve hyldeklare bøger og Ebøger til biblioteket. CPV: , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Askews and Holts Library Services Ltd North Road PR Sy Preston, Lancs DET FORENEDE KONGERIGE Mailadresse: Internetadresse:

16 DanmarkAarhus: Bygge og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F20700 DNU Delprojekt Abdominal/Inflammation, udbudsområde S4. Nærværende kontrakt omhandler Delprojekt Abdominal/Inflammation, udbudsområde S4 på Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Udbudsområde S4 indeholder primært: Forskning, kontor og garderober på plan 0, dialyseafsnit og ambulatorier på plan 02, Perioperativt afsnit intensiv på plan 03 og teknik på plan 4. Sengeafdelinger og kontor på plan Udbudsområdet udgør ca m2 nybyggeri. CPV: , , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Jørgen Friis Poulsen A/S i joint venture med Max Bögl International SE Mads Eg Damgaards Vej Herning DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Hustømrerne A/S Katrinebjergvej Aarhus N DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Wicotec Kirkebjerg A/S Jens Juuls Vej Viby J DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

17 DanmarkBallerup: Dele til militært luft og rumfartsudstyr THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: , Dele til militært luft og rumfartsudstyr. Skrog og mekaniske reservedele til militært luft og rumfartsudstyr.

18 DanmarkBallerup: Transporttjenester (ikke affaldstransport) Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

19 DanmarkBirkerød: Telte Beredskabsstyrelsen

20 DanmarkCharlottenlund: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed Gentofte Kommune

21 DanmarkCharlottenlund: Effektdioder eller solceller GENTOFTE KOMMUNE (DK) Etablering af tre solcelleanlæg i Gentofte Kommune. Etablering af tre solcelleanlæg i Gentofte Kommune. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med DrivhusEffekten ApS Dr. Neergaardsvej 5A 2970 Hørsholm DANMARK Mailadresse: Telefon: Fax:

22 DanmarkHillerød: Elartikler og tilbehør REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB El artikler til alle hospitaler, psykiatriske centre og institutioner i Region Hovedstaden. El artikler til alle hospitaler, psykiatriske centre og institutioner i Region Hovedstaden. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Brdr. AO Johansen Rørvang Albertslund DANMARK Telefon:

23 DanmarkHinnerup: Rengøring af bygninger JYSK FÆLLESINDKØB V/ FAVRSKOV KOMMUNE Levering af skadeservice til Jysk Fællesindkøb. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Polygon A/S Rypevang Allerød DANMARK

24 DanmarkHorsens: Bitumen og asfalt Indkøbsfællesskabet HHO

25 DanmarkKøbenhavn: Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter ARENA CPHX P/S CPV: , , , 45227, , , 45300, Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter. Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder. Bygge og anlægsarbejder. Opførelse af centre til underholdningsformål. Udførelse af elektriske installationer. Installation af elledninger og elarmaturer. Installation af elledninger. Installation af elarmaturer. Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Hoffmann A/S Fabriksvej Glostrup DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

26 DanmarkKøbenhavn: Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde FEMERN A/S Etablering af en forlægning af en delstrækning af Færgevej, Rødbyhavn (»Forlagt Færgevej«). Kontrakten vedrører forlægning af en delstrækning af den tosporede Færgevej ved Rødbyhavn, fra Gl. Badevej mod vest til Strandholmsvej mod Øst, en delstrækning på ca. 800 meter. Til brug for produktion af tunnelelementer og vej og baneanlæg er udpeget et produktionsområde øst for færgehavnen i Rødbyhavn, som forventes at skabe en øget trafik i området i anlægsfasen. Der skal etableres en opgradering af Færgevej til en ca. 7 m bred asfalteret vej, vejen forlægges mod syd så der på et senere tidspunkt og i en anden entreprise kan etableres broer det pågældende sted. Der skal etableres 4 vejtilslutninger til Forlagt Færgevej på delstrækningen, herunder et ekstra venstresvingsspor ved 2 af vejtilslutningerne. Gl. Badevej forlægges tilsvarende over en ca. 00 m strækning. Begge vejstrækninger skal endvidere forberedes til etablering af en parallelt løbende 3 m bred dobbeltrettet cykelsti. Eksisterende Finlandsvej udbygges over en ca. 280 m strækning. Entreprisen omfatter navnlig: jord, afvandings, bundsikrings og belægningsarbejder i forbindelse med vejen og forberedelse af cykel/gangsti i henhold til gældende Vejregler etablering af vejudstyr, herunder belysning gravearbejde og tilfyldning af ledningsrende i forbindelse med etablering af forsyningsledninger, herunder vand, spildevand, el og tele. Særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten, herunder omfattende sociale klausuler om løn og arbejdsmarkedsforhold, anvendelse af elever samt øvrige CSRforpligtelser, er fastsat i udbudsmaterialet. CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med M.J. Eriksson Aktieselskab Gammel Køge Landevej Brøndby Strand DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

27 DanmarkKøbenhavn: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme BOLIGFORENINGEN AAB Udbud af konkurrence og totalentreprise for nybyggeri for fsb og AAB i Nordhavnen. I nærværende udbud ønsker fsb og AAB at indhente tilbud på bistand i forbindelse med konkurrencedeltagelse og hvis konkurrencen vindes gennemførelse af byggesagen i totalentreprise. Konkurrencen og byggesagen vedrørende nybyggeri af ca 0 almene boliger, 24 små boliger til Socialforvaltningens målgrupper og en daginstitution i fælles totalentreprise for fsb og AAB samt andet erhverv ca 000 kvm for anden bygherre. Bebyggelsen skal ligge på matr..26 og.28 i Nordhavnen og har en byggeret på ca kvm. Den vindende totalentreprenør skal i første omgang udarbejde et konkurrenceprojekt (dispositionsforslag), som skal danne grundlag for fsb's og AAB's ansøgning til Københavns Kommune. Udarbejdelsen af dispositionsforslaget honoreres med DKK ex moms. Såfremt fsb og AAB får godkendt ansøgningen vil 2. del af kontrakten vedrøre opførelse af almen boliger samt daginstitution i totalentreprise træde i kraft. Hvis konkurrencen omvendt ikke vindes, afsluttes samarbejdet med indsendelsen af konkurrenceforslaget. fsb og AAB ønsker, at inddrage totalentreprenøren sammen med dennes tekniske rågivere på et tidligt stade for gennem et tæt og inspirerende samarbejde at udnytte ressourcerne mellem de 2 bygherrer, totalentreprenøren og rådgiverene mest muligt. Ved at inddrage entreprenøren tidligt i projekteringen kan projektets løsninger optimeres samtidig med at økonomi og tidsplan overholdes. Alle parter har fra sagens start et fælles mål om at udarbejde et projekt, som er bygbart inden for den til projektet hørende økonomi (rammebeløbet/ maximumbeløbet). CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Dansk Boligbyg A/S Havnevej, 2. sal 4000 Roskilde DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

28 DanmarkKøbenhavn: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder ARENA CPHX P/S CPV: , , 45227, , , Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder. Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter. Opførelse af centre til underholdningsformål. Udførelse af bygningsinstallationer. Installation af køleanlæg. Installation af køletekniske anlæg. Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med AComfort Galoche Alle Køge DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

29 DanmarkKøbenhavn: Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DR CPV: , , , , Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support. Internettjenester. Udbydertjenester. Servicevirksomhed i forbindelse med datamater. Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater. Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Acquia Castle Street 87 RGI 7SN Reading DET FORENEDE KONGERIGE

30 DanmarkKøbenhavn: Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DOMSTOLSSTYRELSEN Udbud af udvikling og vedligehold af sagsbehandlingssystem, der understøtter den digitale retsproces på civilsagsområdet ved Danmarks Domstole. I dag er arbejdet ved Danmarks Domstole understøttet af sagsbehandlingssystemer, men det er fortsat papirsagerne, som er dominerende. Således er en række arbejdsgange ved retterne relateret til håndteringen af papirsager, herunder print, brevkorrespondance, posthåndtering mv. Det gælder både de interne arbejdsgange ved retterne, for jurister og sagsbehandlere, samt i kommunikationen med borgere og virksomheder, hvor den primære kanal i dag er brevpost, suppleret med mail. De eksisterende sagsbehandlingssystemer (4 systemer i alt) er teknologisk forældede, hvilket har en betydelig risiko for stigende omkostninger til tilpasning, vanskeligheder med service/vedligehold, ligesom at systemerne er en hæmsko for digitalisering af domstolenes arbejde og dermed digital kommunikation med omverdenen. Det er lukkede systemer, der ikke anvendes af andre leverandører, og den generelle videreudvikling af systemerne er stoppet. Finansministeriet, Den Digitale Taskforce samt Deloitte Consulting vurderede i 2003, at den eksisterende platformen er uhensigtsmæssig og bør udskiftes. Der er primært tre problemer: ) Kritisk afhængighed af én leverandør og enkeltpersoners viden om et forældet og udfaset system. 2) Stadigt flere driftsproblemer, da systemet i stigende grad er ude af trit med softwareudviklingen. 3) Teknisk kompliceret og dyrt at videreudvikle systemet og integrere med eksterne systemer. Disse problemstillinger er også bekræftet i senere konsulentundersøgelser. Derfor har Domstolsstyrelsen besluttet at videreudvikle på en allerede eksisterende, men ikke idriftsat teknisk platform, kaldet JFSplatform. Dette sker på baggrund af en gennemført pilotafprøvning af JFSplatformen med en simpel sagsunderstøttelse af civilsagsområdet. Pilotafprøvningen havde til formål at afprøve JFSplatformen, og dermed også den daværende hovedleverandørs evne til at levere brugervendt funktionalitet baseret på JFSplatformen. Efterfølgende har Domstolsstyrelsen i samarbejde med PA Consulting Group vurderet JFSplatformens egnethed i forhold til den fremadrettede digitalisering af Danmarks Domstole. Der er vurderet på systemevne (forstået som brugervenlighed, stabilitet og kvalitet i kode og arkitektur), mulighed for konkurrenceudsættelse, totale omkostninger og risici. Denne vurdering er sammenholdt med alternative scenarier for den videre digitalisering. Vurderingen peger på videreudvikling af JFSplatformen som den bedste løsning for videre digitalisering. Dette scenarie indebærer en fortsat udbygning af JFS, og dermed JFS som fremtidig platform for domstolenes sagsunderstøttelse. Scenariet forudsætter tilpasning af dele af programkoden, der mindsker JFSplatformens kompleksitet. II. De udbudte ydelser Kontrakten vedrører udvikling, vedligeholdelse, videreudvikling og support af følgende elementer: sagsbehandlingssystem selvbetjeningsportal

31 digitalt betalingsmodul tekstbibliotek. For sagsbehandlingssystemet og tekstbiblioteket drejer det sig om en færdiggørelse på baggrund af det allerede udviklede programmel, JFSplatformen. For selvbetjeningsportalen og det digitale betalingsmodul drejer det sig om nyudvikling. For alle elementer vil der være særlig fokus på brugervenlighed. Til brug for levering af ovennævnte ydelser skal leverandøren også levere følgende ydelser: projektledelse. Leverandøren skal levere projektledelse til styring af udviklingsprojektet. Udførende projektleder på denne ydelse skal have dokumenteret erfaring med styring af ITudviklingsprojekter med 36 udviklere, dokumenteret en Prince2 certificering eller anden relevant certificering, erfaring med at arbejde i projektorganisationer med ledelsesrapportering og rapportering af ressourceanvendelse over for kunder. udvikling. Leverandøren skal levere udvikling af sagsbehandlingssystem, selvbetjeningsportal, digital betalingsmodul og tekstbibliotek. etablering af nødvendige miljøer. Leverandøren skal specificere krav til de nødvendige miljøer til driftsafvikling, test og preprod af systemet. CPV: , , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Globeteam A/S Internetadresse: 2

32 DanmarkKøbenhavn: Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL Kontrakt. Kontrakt indgået med den leverandør, som afgav det økonomisk mest fordelagtige bud. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Netmester A/S Bremerholm København K DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

33 DanmarkKøbenhavn: Lægemidler Amgros I/S

34 DanmarkKalundborg: Forskning og eksperimentel udvikling KALUNDBORG OVERFLADEVAND A/S OPIaftale vedrørende TISSØ II. Kalundborg Overfladevand A/S (»Kalundborg«) ønsker at etablere et vandværk for behandling af overfladevand fra Tissø. Overfladevandværket skal forsyne bl.a. større industrivirksomheder med procesvand af drikkevandskvalitet. Der i dag kun ét overfladevandværk i Danmark som producerer drikkevand. Teknologien forbundet med et sådan procesanlæg er ikke veludviklet og er ikke optimeret i forhold til nugældende myndighedskrav. Kalundborg har vurderet, at det ikke er muligt at opstille en kravspecifikation vedrørende opførelsen af fremtidsorienteret vandværk uden forinden at inddrage en eller flere private parter og muligvis i samråd med de(n) privat(e) part(er) også en eller flere forsknings og udviklingsinstitution(er) og gennemføre et udviklingsprojekt, hvor forskellige tekniske muligheder udvikles, opstilles og efterprøves. Kalundborg ønsker derfor at indgå en Offentlig Privat Innovationsaftale med Krüger A/S under hvilken der særligt skal ske forskning og udvikling i forhold til følgende emner: Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (DDS) herunder de danske myndighedskrav til hygiejne og krav til leverance af sikkert drikkevand, Krav til HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), danske myndighedskrav til videregående vandbehandling, vandsektorlovens krav om effektivisering herunder minimering af driftsudgifter som el og kemikalieforbrug, særlige danske forhold vedr. klima samt årstidsvariationer i vandkvaliteten i søvand samt fuldautomatiseret drift og kvalitetsovervågning m.v. Kalundborg forventer et projektresultat i form af et innovativt og fremtidssikret projekt til etablering af et overfladevandværk, som skal levere drikkevand. CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Krüger A/S Gladsaxevej Søborg DANMARK

35 DanmarkKolding: Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Indkøb og installation af rørpostsystem til SLB Kolding Sygehus. Indkøb af 9 stk. tempus 600 rørpostsystemer til blodprøver samt installation på Kolding sygehus. De 9 stationer skal derudover tilkobles sygehusets eksiterende Tempus anlæg. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Timedico A/S Brogesvej Bording DANMARK Telefon:

36 DanmarkKongens Lyngby: Arkitektrådgivning Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

37 DanmarkKongens Lyngby: Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

38 DanmarkKongens Lyngby: Ingeniørvirksomhed Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

39 DanmarkKongens Lyngby: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET CPV: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje. Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Nikon Metrology Europe N.V Geldenaaksebaan Heverlee BELGIEN

40 DanmarkKongens Lyngby: Rådgivning i forbindelse med byggeri Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

41 DanmarkKvistgård: Tømning af nedløbsbrønde Nordsjællands Park og Vej

42 DanmarkOdense: Opførelse af ejendomme med flere boliger KOLLEGIEBOLIGSELSKABET Cortex Park 8 C og D, 95 ungdomsboliger og ca. 60 m² erhvervslejlighed. Annonceringen vedrører et hovedentrepriseudbud, der omfatter opførelse af 95 ungdomsboliger i en ny bydel syd for Odense centrum. Byggeriet opføres i 4 / 5 etager med bærende konstruktioner og altangang i betonelementer og med facader i sandwich elementer og lette facadepartier. Tage udføres med kileskåret isolering og tagpap. Vådrum i de 95 ungdomsboliger forventes udført som præfabrikerede kabiner. Boliger forsynes med altaner i fiberbeton. Projektet omfatter en kælder med parkering og diverse teknikrum. Udvendige gårdarealer belægges med fliser, græs, bunddække, ligesom der etableres overdækket cykelparkering. Alle disse emner har Kollegieboligselskabet som bygherre. Projektet omfatter desuden en erhvervslejlighed, der er fuldt integreret i projektets geometri i stueplan. Erhvervslejligheden afleveres som råhus til senere komplettering. Denne del af projektet har Freja Ejendomme, Gammel Kongevej 60, 6. sal.850 Frederiksberg C som bygherre. Projektet udbydes samlet og udgør i alt ca m2 brutto samt ca 400 m2 kælder. Efter licitation vil der for den vindende hovedentreprenør blive indgået separate entreprisekontrakter med henholdsvis Kollegieboligselskabet og Freja Ejendomme. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Dansk Boligbyg Londongade 4,. sal 5000 Odense DANMARK

43 DanmarkRoskilde: Lægemidler REGION SJÆLLAND ( ) Indkøb af radioaktive lægemidler. Indkøb af radioaktive lægemidler til de nuklear medicinske afdelinger på Næstved, Holbæk og Køge sygehuse. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nutech, Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399, Risø 4000 Roskilde DANMARK Mailadresse: Mallinckrodt AG Arne Jacobsens Allé København S DANMARK Mailadresse: Telefon: Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DANMARK Mailadresse: Dupharma A/S Kirstinehøj Kastrup DANMARK Mailadresse: GE Healthcare A/S Park Allé Brøndby DANMARK Mailadresse: Mallinckrodt AG Arne Jacobsens Allé København S DANMARK Mailadresse: Telefon:

44 DanmarkRyslinge: Ortopædisk fodtøj Fællesindkøb Fyn på vegne af kommunerne: FaaborgMidtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn og Nyborg

45 DanmarkRyslinge: Vejtransport FAABORGMIDTFYN KOMMUNE (FÆLLESINDKØB FYN) Speciel rutekørsel. Levering af speciel rutekørsel til skole og handicap området i FaaborgMidtfyn Kommune. Udbuddet er opdelt i 5 delaftaler (3 for skoleområdet og 2 for handicap området) med udgangspunkt i én delaftale pr. institution, hvor der samlet set skal transporteres ca. 8 elever/brugere mandagfredag, morgen og eftermiddag (inden for FaaborgMidtfyn Kommunes grænser). Delaftalerne er samlet set estimeret til godt DKK eks. moms. CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Palles Taxi Bygmestervej Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: pallestaxi.dk/ Palles Taxi Bygmestervej Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: pallestaxi.dk/ Alex's Taxi Kastanievej 8, Espe 5750 Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Palles Taxi Bygmestervej Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: pallestaxi.dk/ Palles Taxi Bygmestervej Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: pallestaxi.dk/

46 DanmarkRyslinge: Vejtransport FAABORGMIDTFYN KOMMUNE (FÆLLESINDKØB FYN) Speciel rutekørsel. Levering af speciel rutekørsel til skole og handicap området i FaaborgMidtfyn Kommune. Udbuddet er opdelt i 6 delaftaler ( for skoleområdet og 5 for handicap området) med udgangspunkt i én delaftale pr. institution, hvor der samlet set skal transporteres ca. 20 elever/brugere mandagfredag, morgen og eftermiddag (inden for FaaborgMidtfyn Kommunes grænser med undtagelse af én delaftale). Delaftalerne er samlet set estimeret til godt DKK eks. moms. CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Alex's Taxi Kastanievej 8, Espe 5750 Ringe Mailadresse: Telefon: Alex's Taxi Kastanievej 8, Espe 5750 Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Vester Skerninge Bilerne af 974 ApS Fåborgvej Vester Skerninge DANMARK Mailadresse: Telefon: Mettes Taxi Rosenvej 5750 Ringe Mailadresse: Telefon: Vester Skerninge Bilerne af 974 ApS Fåborgvej Vester Skerninge DANMARK Mailadresse: Telefon: Alex's Taxi Kastanievej 8, Espe 5750 Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon:

47 Mettes Taxi Rosenvej 5750 Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Tommerup Turistfart A/S Ellehaven Tommerup Mailadresse: Telefon:

48 DanmarkValby: Vejtransport Trafikselskabet Movia

49 DanmarkViborg: Diverse transportudstyr og reservedele VIBORG KOMMUNE EUudbud på levering af barnevogne, klapvogne og krybber til Jysk Fællesindkøb. Udbuddet vedrører levering af barnevogne, klapvogne og krybber til Jysk Fællesindkøb. CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Ellet ApS Mellemvej Nordborg DANMARK Uniqa A/S Industriparken Faxe DANMARK

50 DanmarkViborg: Transporttjenester (ikke affaldstransport) Region Midtjylland

51 Dele til militært luft og rumfartsudstyr The Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)

52 Diverse transportudstyr og reservedele Viborg Kommune

53 Effektdioder eller solceller Gentofte Kommune

54 Elartikler og tilbehør Region Hovedstaden, Center for Økonomi Indkøb

55 Forsikringstjenester Danmarks Nationalbank

56 Forskning og eksperimentel udvikling Kalundborg Overfladevand A/S

57 Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Arena CPHX P/S

58 Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Hillerød Kommune

59 Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DR

60 Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Rigsadvokaten

61 Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Erhvervsakademi Aarhus

62 Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Domstolsstyrelsen

63 Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Professionshøjskolen Metropol

64 Kogeplader Boligselskabet Sjælland

65 Lægemidler Region Sjælland

66 Lægemidler Amgros I/S

67 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) Region Sjælland

68 Laboratorieundersøgelser SamAqua

69 Ladeaggregater Vejdirektoratet

70 Møbler Esbjerg Kommune

71 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje Danmarks Tekniske Universitet

72 Opførelse af ejendomme med flere boliger Kollegieboligselskabet

73 Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr Medicoteknik, Region Syddanmark

74 Rengøring af bygninger Jysk Fællesindkøb v/ Favrskov Kommune

75 Sikkerheds, brandbekæmpelses, politi og forsvarsudstyr Forsvarsministeriets Materiel og Indkà bsstyrelse

76 Slamsugere Fredericia Spildevand og Energi A/S

77 Telekommunikationskabel og udstyr Copenhagen Business School Handelshøjskolen

78 Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk bistand Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse

79 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension SamAqua

80 Tolkning Kolding Kommune

81 Transport af slam Herning Vand A/S

82 Trykte bøger Aarhus Kommune

83 Trykte bøger, brochurer og foldere Aalborg Universitetsbibliotek Aalborg Universitet

84 Udvikling af itprogrammel Favrskov Kommune

85 Udvikling af kundespecificeret programmel Det Danske Filminstitut

86 Vask og rensning Gladsaxe Kommune

87 Vejtransport FaaborgMidtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)

88 Vejtransport FaaborgMidtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)

89 Wantjenester Vesthimmerlands Kommune

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK) Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: 9853300, 854200, 85420,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Herning Kommune DK-Holstebro: Begrænset udbud - totalrådgivning vedr. Om- og tilbygning til Idrætscenter Vest, Holstebro

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere