Overskrift Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald. Ordregiver Østdeponi. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald. Ordregiver Østdeponi. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald Østdeponi

2 Anlæg af vej Esbjerg Kommune

3 Arkitekt, konstruktions, ingeniør og inspektionsvirksomhed Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling

4 Arkitekt, konstruktions, ingeniør og inspektionsvirksomhed AB Holmegaarden

5 Arkitekt, konstruktions, ingeniør og inspektionsvirksomhed Region Sjælland

6 Arkitekt, konstruktions, ingeniør og inspektionsvirksomhed Region Sjælland

7 Arkitekt, konstruktions, ingeniør og inspektionsvirksomhed Region Sjælland

8 Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Arena CPHX P/S

9 Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde Femern A/S

10 Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde Vejdirektoratet

11 Bygge og anlægsarbejder Totalentreprise vedrørende nybyggeri for ALBOA, Almen Boligorganisation AarhusAfd. 08 Svaneparken, Galten

12 Bygge og anlægsarbejder Region Midtjylland, Det Nye Universitetshospital, Projektafdelingen

13 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme Boligforeningen AAB

14 DanmarkAabenraa: Kaffe, te og hermed beslægtede produkter Aabenraa Kommune

15 DanmarkAalborg: Trykte bøger, brochurer og foldere AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK AALBORG UNIVERSITET Rammeaftale om levering af bøger og Ebøger. Aalborg Universitetsbibliotek, Aalborg Universitet har gennemført et udbud med henblik på at kunne erhverve hyldeklare bøger og Ebøger til biblioteket. CPV: , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Askews and Holts Library Services Ltd North Road PR Sy Preston, Lancs DET FORENEDE KONGERIGE Mailadresse: Internetadresse:

16 DanmarkAarhus: Bygge og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F20700 DNU Delprojekt Abdominal/Inflammation, udbudsområde S4. Nærværende kontrakt omhandler Delprojekt Abdominal/Inflammation, udbudsområde S4 på Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Udbudsområde S4 indeholder primært: Forskning, kontor og garderober på plan 0, dialyseafsnit og ambulatorier på plan 02, Perioperativt afsnit intensiv på plan 03 og teknik på plan 4. Sengeafdelinger og kontor på plan Udbudsområdet udgør ca m2 nybyggeri. CPV: , , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Jørgen Friis Poulsen A/S i joint venture med Max Bögl International SE Mads Eg Damgaards Vej Herning DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Hustømrerne A/S Katrinebjergvej Aarhus N DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Wicotec Kirkebjerg A/S Jens Juuls Vej Viby J DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

17 DanmarkBallerup: Dele til militært luft og rumfartsudstyr THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: , Dele til militært luft og rumfartsudstyr. Skrog og mekaniske reservedele til militært luft og rumfartsudstyr.

18 DanmarkBallerup: Transporttjenester (ikke affaldstransport) Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

19 DanmarkBirkerød: Telte Beredskabsstyrelsen

20 DanmarkCharlottenlund: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed Gentofte Kommune

21 DanmarkCharlottenlund: Effektdioder eller solceller GENTOFTE KOMMUNE (DK) Etablering af tre solcelleanlæg i Gentofte Kommune. Etablering af tre solcelleanlæg i Gentofte Kommune. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med DrivhusEffekten ApS Dr. Neergaardsvej 5A 2970 Hørsholm DANMARK Mailadresse: Telefon: Fax:

22 DanmarkHillerød: Elartikler og tilbehør REGION HOVEDSTADEN, CENTER FOR ØKONOMI INDKØB El artikler til alle hospitaler, psykiatriske centre og institutioner i Region Hovedstaden. El artikler til alle hospitaler, psykiatriske centre og institutioner i Region Hovedstaden. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Brdr. AO Johansen Rørvang Albertslund DANMARK Telefon:

23 DanmarkHinnerup: Rengøring af bygninger JYSK FÆLLESINDKØB V/ FAVRSKOV KOMMUNE Levering af skadeservice til Jysk Fællesindkøb. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Polygon A/S Rypevang Allerød DANMARK

24 DanmarkHorsens: Bitumen og asfalt Indkøbsfællesskabet HHO

25 DanmarkKøbenhavn: Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter ARENA CPHX P/S CPV: , , , 45227, , , 45300, Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter. Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder. Bygge og anlægsarbejder. Opførelse af centre til underholdningsformål. Udførelse af elektriske installationer. Installation af elledninger og elarmaturer. Installation af elledninger. Installation af elarmaturer. Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Hoffmann A/S Fabriksvej Glostrup DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

26 DanmarkKøbenhavn: Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde FEMERN A/S Etablering af en forlægning af en delstrækning af Færgevej, Rødbyhavn (»Forlagt Færgevej«). Kontrakten vedrører forlægning af en delstrækning af den tosporede Færgevej ved Rødbyhavn, fra Gl. Badevej mod vest til Strandholmsvej mod Øst, en delstrækning på ca. 800 meter. Til brug for produktion af tunnelelementer og vej og baneanlæg er udpeget et produktionsområde øst for færgehavnen i Rødbyhavn, som forventes at skabe en øget trafik i området i anlægsfasen. Der skal etableres en opgradering af Færgevej til en ca. 7 m bred asfalteret vej, vejen forlægges mod syd så der på et senere tidspunkt og i en anden entreprise kan etableres broer det pågældende sted. Der skal etableres 4 vejtilslutninger til Forlagt Færgevej på delstrækningen, herunder et ekstra venstresvingsspor ved 2 af vejtilslutningerne. Gl. Badevej forlægges tilsvarende over en ca. 00 m strækning. Begge vejstrækninger skal endvidere forberedes til etablering af en parallelt løbende 3 m bred dobbeltrettet cykelsti. Eksisterende Finlandsvej udbygges over en ca. 280 m strækning. Entreprisen omfatter navnlig: jord, afvandings, bundsikrings og belægningsarbejder i forbindelse med vejen og forberedelse af cykel/gangsti i henhold til gældende Vejregler etablering af vejudstyr, herunder belysning gravearbejde og tilfyldning af ledningsrende i forbindelse med etablering af forsyningsledninger, herunder vand, spildevand, el og tele. Særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten, herunder omfattende sociale klausuler om løn og arbejdsmarkedsforhold, anvendelse af elever samt øvrige CSRforpligtelser, er fastsat i udbudsmaterialet. CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med M.J. Eriksson Aktieselskab Gammel Køge Landevej Brøndby Strand DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

27 DanmarkKøbenhavn: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme BOLIGFORENINGEN AAB Udbud af konkurrence og totalentreprise for nybyggeri for fsb og AAB i Nordhavnen. I nærværende udbud ønsker fsb og AAB at indhente tilbud på bistand i forbindelse med konkurrencedeltagelse og hvis konkurrencen vindes gennemførelse af byggesagen i totalentreprise. Konkurrencen og byggesagen vedrørende nybyggeri af ca 0 almene boliger, 24 små boliger til Socialforvaltningens målgrupper og en daginstitution i fælles totalentreprise for fsb og AAB samt andet erhverv ca 000 kvm for anden bygherre. Bebyggelsen skal ligge på matr..26 og.28 i Nordhavnen og har en byggeret på ca kvm. Den vindende totalentreprenør skal i første omgang udarbejde et konkurrenceprojekt (dispositionsforslag), som skal danne grundlag for fsb's og AAB's ansøgning til Københavns Kommune. Udarbejdelsen af dispositionsforslaget honoreres med DKK ex moms. Såfremt fsb og AAB får godkendt ansøgningen vil 2. del af kontrakten vedrøre opførelse af almen boliger samt daginstitution i totalentreprise træde i kraft. Hvis konkurrencen omvendt ikke vindes, afsluttes samarbejdet med indsendelsen af konkurrenceforslaget. fsb og AAB ønsker, at inddrage totalentreprenøren sammen med dennes tekniske rågivere på et tidligt stade for gennem et tæt og inspirerende samarbejde at udnytte ressourcerne mellem de 2 bygherrer, totalentreprenøren og rådgiverene mest muligt. Ved at inddrage entreprenøren tidligt i projekteringen kan projektets løsninger optimeres samtidig med at økonomi og tidsplan overholdes. Alle parter har fra sagens start et fælles mål om at udarbejde et projekt, som er bygbart inden for den til projektet hørende økonomi (rammebeløbet/ maximumbeløbet). CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Dansk Boligbyg A/S Havnevej, 2. sal 4000 Roskilde DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

28 DanmarkKøbenhavn: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder ARENA CPHX P/S CPV: , , 45227, , , Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder. Bygge og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter. Opførelse af centre til underholdningsformål. Udførelse af bygningsinstallationer. Installation af køleanlæg. Installation af køletekniske anlæg. Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med AComfort Galoche Alle Køge DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

29 DanmarkKøbenhavn: Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DR CPV: , , , , Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support. Internettjenester. Udbydertjenester. Servicevirksomhed i forbindelse med datamater. Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater. Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Acquia Castle Street 87 RGI 7SN Reading DET FORENEDE KONGERIGE

30 DanmarkKøbenhavn: Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DOMSTOLSSTYRELSEN Udbud af udvikling og vedligehold af sagsbehandlingssystem, der understøtter den digitale retsproces på civilsagsområdet ved Danmarks Domstole. I dag er arbejdet ved Danmarks Domstole understøttet af sagsbehandlingssystemer, men det er fortsat papirsagerne, som er dominerende. Således er en række arbejdsgange ved retterne relateret til håndteringen af papirsager, herunder print, brevkorrespondance, posthåndtering mv. Det gælder både de interne arbejdsgange ved retterne, for jurister og sagsbehandlere, samt i kommunikationen med borgere og virksomheder, hvor den primære kanal i dag er brevpost, suppleret med mail. De eksisterende sagsbehandlingssystemer (4 systemer i alt) er teknologisk forældede, hvilket har en betydelig risiko for stigende omkostninger til tilpasning, vanskeligheder med service/vedligehold, ligesom at systemerne er en hæmsko for digitalisering af domstolenes arbejde og dermed digital kommunikation med omverdenen. Det er lukkede systemer, der ikke anvendes af andre leverandører, og den generelle videreudvikling af systemerne er stoppet. Finansministeriet, Den Digitale Taskforce samt Deloitte Consulting vurderede i 2003, at den eksisterende platformen er uhensigtsmæssig og bør udskiftes. Der er primært tre problemer: ) Kritisk afhængighed af én leverandør og enkeltpersoners viden om et forældet og udfaset system. 2) Stadigt flere driftsproblemer, da systemet i stigende grad er ude af trit med softwareudviklingen. 3) Teknisk kompliceret og dyrt at videreudvikle systemet og integrere med eksterne systemer. Disse problemstillinger er også bekræftet i senere konsulentundersøgelser. Derfor har Domstolsstyrelsen besluttet at videreudvikle på en allerede eksisterende, men ikke idriftsat teknisk platform, kaldet JFSplatform. Dette sker på baggrund af en gennemført pilotafprøvning af JFSplatformen med en simpel sagsunderstøttelse af civilsagsområdet. Pilotafprøvningen havde til formål at afprøve JFSplatformen, og dermed også den daværende hovedleverandørs evne til at levere brugervendt funktionalitet baseret på JFSplatformen. Efterfølgende har Domstolsstyrelsen i samarbejde med PA Consulting Group vurderet JFSplatformens egnethed i forhold til den fremadrettede digitalisering af Danmarks Domstole. Der er vurderet på systemevne (forstået som brugervenlighed, stabilitet og kvalitet i kode og arkitektur), mulighed for konkurrenceudsættelse, totale omkostninger og risici. Denne vurdering er sammenholdt med alternative scenarier for den videre digitalisering. Vurderingen peger på videreudvikling af JFSplatformen som den bedste løsning for videre digitalisering. Dette scenarie indebærer en fortsat udbygning af JFS, og dermed JFS som fremtidig platform for domstolenes sagsunderstøttelse. Scenariet forudsætter tilpasning af dele af programkoden, der mindsker JFSplatformens kompleksitet. II. De udbudte ydelser Kontrakten vedrører udvikling, vedligeholdelse, videreudvikling og support af følgende elementer: sagsbehandlingssystem selvbetjeningsportal

31 digitalt betalingsmodul tekstbibliotek. For sagsbehandlingssystemet og tekstbiblioteket drejer det sig om en færdiggørelse på baggrund af det allerede udviklede programmel, JFSplatformen. For selvbetjeningsportalen og det digitale betalingsmodul drejer det sig om nyudvikling. For alle elementer vil der være særlig fokus på brugervenlighed. Til brug for levering af ovennævnte ydelser skal leverandøren også levere følgende ydelser: projektledelse. Leverandøren skal levere projektledelse til styring af udviklingsprojektet. Udførende projektleder på denne ydelse skal have dokumenteret erfaring med styring af ITudviklingsprojekter med 36 udviklere, dokumenteret en Prince2 certificering eller anden relevant certificering, erfaring med at arbejde i projektorganisationer med ledelsesrapportering og rapportering af ressourceanvendelse over for kunder. udvikling. Leverandøren skal levere udvikling af sagsbehandlingssystem, selvbetjeningsportal, digital betalingsmodul og tekstbibliotek. etablering af nødvendige miljøer. Leverandøren skal specificere krav til de nødvendige miljøer til driftsafvikling, test og preprod af systemet. CPV: , , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Globeteam A/S Internetadresse: 2

32 DanmarkKøbenhavn: Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL Kontrakt. Kontrakt indgået med den leverandør, som afgav det økonomisk mest fordelagtige bud. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Netmester A/S Bremerholm København K DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

33 DanmarkKøbenhavn: Lægemidler Amgros I/S

34 DanmarkKalundborg: Forskning og eksperimentel udvikling KALUNDBORG OVERFLADEVAND A/S OPIaftale vedrørende TISSØ II. Kalundborg Overfladevand A/S (»Kalundborg«) ønsker at etablere et vandværk for behandling af overfladevand fra Tissø. Overfladevandværket skal forsyne bl.a. større industrivirksomheder med procesvand af drikkevandskvalitet. Der i dag kun ét overfladevandværk i Danmark som producerer drikkevand. Teknologien forbundet med et sådan procesanlæg er ikke veludviklet og er ikke optimeret i forhold til nugældende myndighedskrav. Kalundborg har vurderet, at det ikke er muligt at opstille en kravspecifikation vedrørende opførelsen af fremtidsorienteret vandværk uden forinden at inddrage en eller flere private parter og muligvis i samråd med de(n) privat(e) part(er) også en eller flere forsknings og udviklingsinstitution(er) og gennemføre et udviklingsprojekt, hvor forskellige tekniske muligheder udvikles, opstilles og efterprøves. Kalundborg ønsker derfor at indgå en Offentlig Privat Innovationsaftale med Krüger A/S under hvilken der særligt skal ske forskning og udvikling i forhold til følgende emner: Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (DDS) herunder de danske myndighedskrav til hygiejne og krav til leverance af sikkert drikkevand, Krav til HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), danske myndighedskrav til videregående vandbehandling, vandsektorlovens krav om effektivisering herunder minimering af driftsudgifter som el og kemikalieforbrug, særlige danske forhold vedr. klima samt årstidsvariationer i vandkvaliteten i søvand samt fuldautomatiseret drift og kvalitetsovervågning m.v. Kalundborg forventer et projektresultat i form af et innovativt og fremtidssikret projekt til etablering af et overfladevandværk, som skal levere drikkevand. CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Krüger A/S Gladsaxevej Søborg DANMARK

35 DanmarkKolding: Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Indkøb og installation af rørpostsystem til SLB Kolding Sygehus. Indkøb af 9 stk. tempus 600 rørpostsystemer til blodprøver samt installation på Kolding sygehus. De 9 stationer skal derudover tilkobles sygehusets eksiterende Tempus anlæg. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Timedico A/S Brogesvej Bording DANMARK Telefon:

36 DanmarkKongens Lyngby: Arkitektrådgivning Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

37 DanmarkKongens Lyngby: Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

38 DanmarkKongens Lyngby: Ingeniørvirksomhed Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

39 DanmarkKongens Lyngby: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET CPV: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje. Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Nikon Metrology Europe N.V Geldenaaksebaan Heverlee BELGIEN

40 DanmarkKongens Lyngby: Rådgivning i forbindelse med byggeri Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

41 DanmarkKvistgård: Tømning af nedløbsbrønde Nordsjællands Park og Vej

42 DanmarkOdense: Opførelse af ejendomme med flere boliger KOLLEGIEBOLIGSELSKABET Cortex Park 8 C og D, 95 ungdomsboliger og ca. 60 m² erhvervslejlighed. Annonceringen vedrører et hovedentrepriseudbud, der omfatter opførelse af 95 ungdomsboliger i en ny bydel syd for Odense centrum. Byggeriet opføres i 4 / 5 etager med bærende konstruktioner og altangang i betonelementer og med facader i sandwich elementer og lette facadepartier. Tage udføres med kileskåret isolering og tagpap. Vådrum i de 95 ungdomsboliger forventes udført som præfabrikerede kabiner. Boliger forsynes med altaner i fiberbeton. Projektet omfatter en kælder med parkering og diverse teknikrum. Udvendige gårdarealer belægges med fliser, græs, bunddække, ligesom der etableres overdækket cykelparkering. Alle disse emner har Kollegieboligselskabet som bygherre. Projektet omfatter desuden en erhvervslejlighed, der er fuldt integreret i projektets geometri i stueplan. Erhvervslejligheden afleveres som råhus til senere komplettering. Denne del af projektet har Freja Ejendomme, Gammel Kongevej 60, 6. sal.850 Frederiksberg C som bygherre. Projektet udbydes samlet og udgør i alt ca m2 brutto samt ca 400 m2 kælder. Efter licitation vil der for den vindende hovedentreprenør blive indgået separate entreprisekontrakter med henholdsvis Kollegieboligselskabet og Freja Ejendomme. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Dansk Boligbyg Londongade 4,. sal 5000 Odense DANMARK

43 DanmarkRoskilde: Lægemidler REGION SJÆLLAND ( ) Indkøb af radioaktive lægemidler. Indkøb af radioaktive lægemidler til de nuklear medicinske afdelinger på Næstved, Holbæk og Køge sygehuse. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nutech, Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399, Risø 4000 Roskilde DANMARK Mailadresse: Mallinckrodt AG Arne Jacobsens Allé København S DANMARK Mailadresse: Telefon: Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DANMARK Mailadresse: Dupharma A/S Kirstinehøj Kastrup DANMARK Mailadresse: GE Healthcare A/S Park Allé Brøndby DANMARK Mailadresse: Mallinckrodt AG Arne Jacobsens Allé København S DANMARK Mailadresse: Telefon:

44 DanmarkRyslinge: Ortopædisk fodtøj Fællesindkøb Fyn på vegne af kommunerne: FaaborgMidtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn og Nyborg

45 DanmarkRyslinge: Vejtransport FAABORGMIDTFYN KOMMUNE (FÆLLESINDKØB FYN) Speciel rutekørsel. Levering af speciel rutekørsel til skole og handicap området i FaaborgMidtfyn Kommune. Udbuddet er opdelt i 5 delaftaler (3 for skoleområdet og 2 for handicap området) med udgangspunkt i én delaftale pr. institution, hvor der samlet set skal transporteres ca. 8 elever/brugere mandagfredag, morgen og eftermiddag (inden for FaaborgMidtfyn Kommunes grænser). Delaftalerne er samlet set estimeret til godt DKK eks. moms. CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Palles Taxi Bygmestervej Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: pallestaxi.dk/ Palles Taxi Bygmestervej Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: pallestaxi.dk/ Alex's Taxi Kastanievej 8, Espe 5750 Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Palles Taxi Bygmestervej Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: pallestaxi.dk/ Palles Taxi Bygmestervej Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: pallestaxi.dk/

46 DanmarkRyslinge: Vejtransport FAABORGMIDTFYN KOMMUNE (FÆLLESINDKØB FYN) Speciel rutekørsel. Levering af speciel rutekørsel til skole og handicap området i FaaborgMidtfyn Kommune. Udbuddet er opdelt i 6 delaftaler ( for skoleområdet og 5 for handicap området) med udgangspunkt i én delaftale pr. institution, hvor der samlet set skal transporteres ca. 20 elever/brugere mandagfredag, morgen og eftermiddag (inden for FaaborgMidtfyn Kommunes grænser med undtagelse af én delaftale). Delaftalerne er samlet set estimeret til godt DKK eks. moms. CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Alex's Taxi Kastanievej 8, Espe 5750 Ringe Mailadresse: Telefon: Alex's Taxi Kastanievej 8, Espe 5750 Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Vester Skerninge Bilerne af 974 ApS Fåborgvej Vester Skerninge DANMARK Mailadresse: Telefon: Mettes Taxi Rosenvej 5750 Ringe Mailadresse: Telefon: Vester Skerninge Bilerne af 974 ApS Fåborgvej Vester Skerninge DANMARK Mailadresse: Telefon: Alex's Taxi Kastanievej 8, Espe 5750 Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon:

47 Mettes Taxi Rosenvej 5750 Ringe DANMARK Mailadresse: Telefon: Tommerup Turistfart A/S Ellehaven Tommerup Mailadresse: Telefon:

48 DanmarkValby: Vejtransport Trafikselskabet Movia

49 DanmarkViborg: Diverse transportudstyr og reservedele VIBORG KOMMUNE EUudbud på levering af barnevogne, klapvogne og krybber til Jysk Fællesindkøb. Udbuddet vedrører levering af barnevogne, klapvogne og krybber til Jysk Fællesindkøb. CPV: , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Ellet ApS Mellemvej Nordborg DANMARK Uniqa A/S Industriparken Faxe DANMARK

50 DanmarkViborg: Transporttjenester (ikke affaldstransport) Region Midtjylland

51 Dele til militært luft og rumfartsudstyr The Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)

52 Diverse transportudstyr og reservedele Viborg Kommune

53 Effektdioder eller solceller Gentofte Kommune

54 Elartikler og tilbehør Region Hovedstaden, Center for Økonomi Indkøb

55 Forsikringstjenester Danmarks Nationalbank

56 Forskning og eksperimentel udvikling Kalundborg Overfladevand A/S

57 Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Arena CPHX P/S

58 Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Hillerød Kommune

59 Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DR

60 Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Rigsadvokaten

61 Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Erhvervsakademi Aarhus

62 Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Domstolsstyrelsen

63 Ittjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Professionshøjskolen Metropol

64 Kogeplader Boligselskabet Sjælland

65 Lægemidler Region Sjælland

66 Lægemidler Amgros I/S

67 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) Region Sjælland

68 Laboratorieundersøgelser SamAqua

69 Ladeaggregater Vejdirektoratet

70 Møbler Esbjerg Kommune

71 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje Danmarks Tekniske Universitet

72 Opførelse af ejendomme med flere boliger Kollegieboligselskabet

73 Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr Medicoteknik, Region Syddanmark

74 Rengøring af bygninger Jysk Fællesindkøb v/ Favrskov Kommune

75 Sikkerheds, brandbekæmpelses, politi og forsvarsudstyr Forsvarsministeriets Materiel og Indkà bsstyrelse

76 Slamsugere Fredericia Spildevand og Energi A/S

77 Telekommunikationskabel og udstyr Copenhagen Business School Handelshøjskolen

78 Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk bistand Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse

79 Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension SamAqua

80 Tolkning Kolding Kommune

81 Transport af slam Herning Vand A/S

82 Trykte bøger Aarhus Kommune

83 Trykte bøger, brochurer og foldere Aalborg Universitetsbibliotek Aalborg Universitet

84 Udvikling af itprogrammel Favrskov Kommune

85 Udvikling af kundespecificeret programmel Det Danske Filminstitut

86 Vask og rensning Gladsaxe Kommune

87 Vejtransport FaaborgMidtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)

88 Vejtransport FaaborgMidtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)

89 Wantjenester Vesthimmerlands Kommune

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar.

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36221490.aspx Ekstern udbuds ID 273429-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion.

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46718794.aspx Ekstern udbuds ID 311579-2014 Udbudstype Tildeling

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Esbjerg Kommune Fanø

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat Certifikat nummer: 168043-2014-AE-DEN-DANAK Første certificering: 29, oktober, 1999 Gyldighedsperiode: 12, december, 2016-29, oktober, 2017 Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos Rørvang 3, DK-2620,

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

826.03 renovering, Melfarparken

826.03 renovering, Melfarparken 826.03 renovering, Melfarparken Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31635867.aspx Ekstern udbuds ID 368277-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere