CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - Lokalt. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - Lokalt. Version 13.2.00"

Transkript

1 CA Clarity PPM Produktbemærkninger - Lokalt Version

2 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende af informativ karakter, og kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af CA. Dokumentationen må ikke kopieres, overføres, reproduceres, offentliggøres, ændres eller mangfoldiggøres, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CA. Dokumentationen omfatter fortrolige og ejendomsretsbeskyttede oplysninger tilhørende CA, og må ikke offentliggøres eller anvendes til andre formål end de, der gives tilladelse til enten i (i) en separat aftale mellem dig og CA, der regulerer din anvendelse af den CA-software, som Dokumentationen relaterer sig til; eller (ii) en separat fortrolighedsaftale indgået mellem dig og CA. Uanset det føromtalte må du, såfremt du er en licenseret bruger af det eller de softwareprodukt(er), der omtales i Dokumentationen, udskrive eller på anden måde gøre et rimeligt antal kopier af Dokumentationen tilgængelige til internt brug for dig og dine medarbejdere i forbindelse med denne software, forudsat at alle CA-angivelser og -symboler vedrørende copyright er angivet i enhver kopi. Denne ret til at udskrive, eller på anden måde gøre kopier af Dokumentationen tilgængelig, er begrænset til den periode i hvilken den relevante licens til softwaren er gældende. Såfremt licensen, uanset årsag, ophører, er det dit ansvar skriftligt overfor CA at erklære, at alle kopier af Dokumentationen er blevet returneret til CA eller tilintetgjort. I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERER CA DENNE DOKUMENTATION SOM DEN ER OG FOREFINDES UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER UDEN ENHVER INDIREKTE GARANTI FOR ANVENDELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. CA VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER TREDJEPART FOR TAB ELLER BESKADIGELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR ANVENDELSE AF DENNE DOKUMENTATION, HERUNDER, OG UDEN BEGRÆNSNING FOR, TAB AF INDTJENING, TAB AF INVESTERING, FORRETNINGSAFBRYDELSE, GOODWILL ELLER TAB AF DATA, SELVOM CA UDTRYKKELIGT PÅ FORHÅND ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER BESKADIGELSER. Anvendelsen af ethvert softwareprodukt, omtalt i Dokumentationen, reguleres af den tilhørende licensaftale, og denne licensaftale ændres ikke på nogen måde af betingelserne i denne meddelelse. Producenten af Dokumentationen er CA. Forsynet med begrænsede rettigheder. Anvendelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse af United States Government er underlagt restriktionerne angivet i FAR-afsnittene 12,212, 52, og 52,227-19(c)(1) - (2) og DFARS-afsnittene 252, (b)(3) eller tilsvarende opdaterede bestemmelser. Copyright 2013 CA. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker, firmanavne, varemærker og logoer, der henvises til heri, tilhører respektive ejere.

3 Kontakt teknisk support Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over steder, primære åbningstider for service samt telefonnumre, kan du kontakte teknisk support på

4

5 Indhold Kapitel 1: Velkommen til CA Clarity PPM 7 Hvad dette dokument omfatter... 7 Uddannelse... 7 International understøttelse... 8 Publicerede fejlrettelser... 8 Kendte problemer og rettede fejl... 9 Kendte problemer... 9 Rettede fejl... 9 Fejl i Java Runtime Environment... 9 Understøttede opgraderingsstier... 9 Kompatibilitet med tilføjelsesprogrammer Kompatibilitet med CA Clarity PPM-løsningspakke Kapitel 2: Nye og forbedrede funktioner 13 Nye funktioner Portletten Kapacitetsoversigt Mobil tidsstyring Ny gruppér efter-funktion til diagrammer Forbedrede funktioner Ny porteføljefunktion Anlægs- og driftsudgifter Opdatering af investeringer oprettet før version 13.2 til visning af anlægs- og driftsudgifter Konfigurerbar OBS-funktion Funktion til automatisk genberegning i MSP-konnektor (Microsoft Project) Øget brugervenlighed Rækkegrænseregulering for NSQL-forespørgsler Installationskontrolværktøj med ekstra scripts Kapitel 3: Dokumentation 25 Vis CA Technologies-bogreolen Her finder du dokumentationen Sådan vises og søges i PDF'er Ændringer i dokumentationen Indhold 5

6 Kapitel 4: Kompatibiliteter 27 CA Clarity PPM-servere Nye installationer Yderligere support til opgradering af kunder Komponenter Integrerede servere Klienter Clarity Mobil tidsstyring Produkter, der er inkluderet med CA Clarity PPM Ændringsoversigt Ændringer i CA Clarity PPM version Ændringer i CA Clarity PPM version Ændringer i CA Clarity PPM Service Pack Ændringer i CA Clarity PPM version Begrænsninger for FIPS-driftstilstand Begrænsninger for IPv6-netværkskompatibilitet CA Business Intelligence version (SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.1 Service Pack 5) Understøttede konfigurationer Kapitel 5: Funktioner til hjælp til handicappede 45 Produktforbedringer Skærm Lyd Tastatur Mus Konfigurere tilgængelighed for en bruger Genvejstaster Genvejstaster til grundlæggende funktioner Genvejstaster til CA Clarity PPM-handlinger Genvejstaster til lister Tillæg A: Tak til følgende tredjeparter 53 6 Produktbemærkninger - Lokalt

7 Kapitel 1: Velkommen til CA Clarity PPM Velkommen til CA Clarity PPM version Denne sektion indeholder følgende emner: Hvad dette dokument omfatter (på side 7) Uddannelse (på side 7) International understøttelse (på side 8) Publicerede fejlrettelser (på side 8) Kendte problemer og rettede fejl (på side 9) Understøttede opgraderingsstier (på side 9) Kompatibilitet med tilføjelsesprogrammer (på side 10) Kompatibilitet med CA Clarity PPM-løsningspakke (på side 11) Hvad dette dokument omfatter Dette dokument indeholder oplysninger om forbedrede funktioner, dokumentation og systemkrav til CA Clarity PPM. Denne version indeholder en CA Technologies-bogreol, som du kan få adgang til fra produktet. Du kan få flere oplysninger om bogreolen og produktdokumentationen under Vis CA Technologies-bogreolen (på side 25). Bemærk! På udgivelsestidspunktet understøtter produktet de operativsystemer og den tredjepartssoftware, der er angivet i dette dokument. De mest opdaterede produktbemærkninger findes på CA Support på Du kan få komplette installationsinstruktioner i Installationsvejledning. Uddannelse Til brugeruddannelse tilbyder CA Technologies løsningen CA Productivity Accelerator (CA PA). Du kan bruge denne løsning til at oprette tilpassede uddannelsesmaterialer og øve simulationer og vurderinger. De tilpassede uddannelsesmaterialer bruges i klasseundervisning og onlinesimulationer. Dine brugere kan opnå adgang til øvesimulationer og vurderinger via linket Lær på værktøjslinjen Bruger eller fra uddannelsesstyringssystemet (LMS). CA PA leverer standardindholdsmoduler, som du kan overføre til din CA PA-editor og ændre, så de svarer til din konfiguration af CA Clarity PPM. Du kan også integrere organisationsprocesser og -procedurer i CA PAløsningen. CA Education tilbyder disse uddannelsesløsninger. Du kan få flere oplysninger om uddannelsestilbud og CA PA under CA's uddannelseswebsted på Kapitel 1: Velkommen til CA Clarity PPM 7

8 International understøttelse International understøttelse Et internationaliseret produkt er et engelsk produkt, som fungerer korrekt i lokale sprogversioner af det påkrævede operativsystem og påkrævede tredjepartsprodukter, og som understøtter lokale sprogdata til input og output. Internationaliserede produkter understøtter også muligheden for at angive lokale sprogkonventioner for dato, klokkeslæt, valuta og talformater. Et oversat produkt (som nogle gange kaldes for et lokaliseret produkt) er et internationaliseret produkt, der indeholder lokal sprogunderstøttelse for produktets brugergrænseflade, online hjælp og anden dokumentation samt lokale sprogstandardindstillinger for dato, klokkeslæt, valuta og talformater. Produktet er fuldt lokaliseret og understøtter over 100 regionale indstillinger for dato, klokkeslæt og talformater. Brugergrænsefladen findes på følgende sprog: Portugisisk (brasiliansk) Japansk Tjekkisk Norsk Dansk Polsk Hollandsk Russisk Engelsk Kinesisk (forenklet) Finsk Spansk Fransk Svensk Tysk Kinesisk (traditionelt) Ungarsk Tyrkisk Italiensk Lokaliserede versioner af visse CA Clarity PPM-onlinehjælpefiler og -vejledninger er tilgængelige inden for 90 dage, efter at produktet er blevet generelt tilgængeligt for forbrugerne. De nyeste versioner af den lokaliserede produktdokumentation er tilgængelige på CA Onlinesupport. Publicerede fejlrettelser Vi anbefaler, at du gennemser certificeringsmatricen for produktet og de løsninger og fejlrettelser, som teknisk support leverer på Du kan gennemse de løsninger og fejlrettelser og eventuelle påkrævede publicerede fejlrettelser, som kræves til denne produktudgave. 8 Produktbemærkninger - Lokalt

9 Kendte problemer og rettede fejl Kendte problemer og rettede fejl Kendte problemer Du kan få flere oplysninger om kendte problemer ved at logge på CA Onlinesupport og søge ved hjælp af nøgleordet clarity13open. Alle relaterede artikler og kendte problemer vises. Bemærk! Du kan se de kendte problemer, der er relateret til produktinstallationen og nye funktioner, i kapitlet "Installering og opgradering" i Vejledning til ændring af påvirkning og opgradering. Rettede fejl Du kan få flere oplysninger om rettede fejl på siden med rettede fejl på CA Onlinesupport. Fejl i Java Runtime Environment Java Runtime Environment (JRE) opdateres ofte med programrettelser til sikkerhedsproblemer, herunder problemer, som ikke var kendte på det tidspunkt, hvor CA Clarity PPM blev lanceret. For at sikre, at du har de nyeste programrettelser, anbefaler vi, at du henter den nyeste version 7 JDK. Understøttede opgraderingsstier Hvis du har nogen af følgende versioner installeret, kan du opgradere til CA Clarity PPM version 13.2: CA Clarity PPM version 8.1 eller Service Pack eller rettelsespakke 8.1.x CA Clarity PPM version 12.0 eller Service Pack 12.0.x CA Clarity PPM version 12.1 eller Service Packs Understøttede programrettelsesniveauer: til til Kapitel 1: Velkommen til CA Clarity PPM 9

10 Kompatibilitet med tilføjelsesprogrammer til til CA Clarity PPM version 13.0 eller Service Packs Understøttede programrettelsesniveauer: til CA Clarity PPM version 13.1 eller Service Packs Understøttede programrettelsesniveauer: til Vigtigt! Vær forsigtig, når du forsøger at opgradere til version 13.2, og du er på et CA Clarity PPM-programrettelsesniveau, der ikke er angivet på den forrige liste. Du kan opleve opgraderingsproblemer. Det bedste resultat opnås ved at vente på en understøttet opgraderingssti til en senere version eller programrettelse. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte CA Support eller din CA Services-repræsentant. Du kan også finde flere oplysninger i det globale brugerforum for CA Clarity PPM. Kompatibilitet med tilføjelsesprogrammer De følgende afsnit indeholder vigtige oplysninger om opgradering af installerede tilføjelsesprogrammer, acceleratorer og forbindelser til version Hvis du opgraderer fra version 13.0 eller version 13.1 til version 13.2, opgraderes følgende tilføjelsesprogrammer: PMO Accelerator Clarity Solution Pack (CSP) Accelerator for New Product Development (NPD) Forbindelse til Microsoft SharePoint PPM Essentials Accelerator (PPME) Business Relationship Manager (BRM) CA Clarity Agile Hvis du opgraderer fra en version før version 13.0 til version 13.2, skal du opgradere alle installerede tilføjelsesprogrammer. Der findes en ny installationsproces for tilføjelsesprogrammer, acceleratorer, konnektorer. Bemærk! Du kan finde flere oplysninger i Installationsvejledning. 10 Produktbemærkninger - Lokalt

11 Kompatibilitet med CA Clarity PPM-løsningspakke I følgende tabel vises de accelerator- og forbindelsesversioner, der er kompatible med version Accelerator eller forbindelse Ny installation 13.2 Opgrader fra 12.x til 13.2 Opgrader fra 13.x til 13.2 PMO Accelerator Clarity Solution Pack (CSP) Earned Value Manager Accelerator for PRINCE eller Accelerator til PMBOK eller Accelerator for New Product Development PPM Essentials Accelerator , eller BRM Accelerator Forbindelse til CA Unicenter Service Desk 12.7 og CA Software Change Manager Konnektor til CA Unicenter Asset Portfolio Management Forbindelse til Microsoft SharePoint , eller Service Connect Catalyst-forbindelse eller eller eller CA Clarity Agile Forår 2013 Forår 2013 Forår 2013 Kompatibilitet med CA Clarity PPM-løsningspakke Før du installerer CA Clarity PPM-løsningspakketilføjelsesprogrammet, skal du kontrollere, at de kompatible versioner af CA Clarity PPM og PMO Accelerator er installeret. Installationen af CA Clarity PPM-løsningspakken mislykkes, hvis du ikke installerer den kompatible version af tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator, før du installerer løsningspakken. Kapitel 1: Velkommen til CA Clarity PPM 11

12 Kompatibilitet med CA Clarity PPM-løsningspakke Vigtigt! Gennemgå diagrammet over certificerede og understøttede versioner i produktbemærkningerne til CA Clarity PPM-løsningspakken for at fastslå, om det er nødvendigt at opgradere CA Clarity PPM og PMO Accelerator, eller om det er valgfrit. Du kan få komplette oplysninger på indekssiden for CA Clarity PPM-løsningspakken på CA Onlinesupport. 12 Produktbemærkninger - Lokalt

13 Kapitel 2: Nye og forbedrede funktioner Denne sektion indeholder følgende emner: Nye funktioner (på side 13) Forbedrede funktioner (på side 15) Nye funktioner Denne version indeholder følgende nye funktioner: Portletten Kapacitetsoversigt (på side 14) Mobil tidsstyring (på side 14) Ny gruppér efter-funktion til diagrammer (på side 15) Du kan se evt. nye funktioner og forbedringer i OWB ved at se OWB Produktbemærkninger. Kapitel 2: Nye og forbedrede funktioner 13

14 Nye funktioner Portletten Kapacitetsoversigt Portletten Kapacitetsoversigt giver en overordnet oversigt over kapaciteten, efterspørgslen, den resterende kapacitet og de faktiske timer, som leveres af en given enhed i organisationen fra en hierarkisk oversigt fra en ressource-obs. Denne side leverer oplysninger i både samlet og detaljeret form vha. portletter. Du kan få vist de samlede oplysninger i portletten Kapacitetsoversigt og de detaljerede oplysninger i følgende portletter med detaljeadgang: Portletten Personaletildelingsoversigt Viser ressourcerne for den valgte OBS-enhed, deres primære rolle og deres tildeling over samme tidsperiode, som vises på siden Kapacitetsplanlægningsoversigt. Portletten Ikke-udfyldte roller Viser anmodningerne for ikke-udfyldte roller for OBS-enheden, de investeringer, der anmoder om roller, og allokeringsoplysningerne for rolleanmodningerne. Portletten Investeringsbehov Viser de investeringer, der er knyttet til OBS-enheden, investeringslederen, start- og slutdatoer for investeringen og allokeringen af ressourcer fra den valgte OBS. Bemærk! Du kan få flere oplysninger om portletten Kapacitetsoversigt i Brugervejledning til ressourcestyring. Mobil tidsstyring CA Clarity PPM Mobil tidsstyring gør det muligt at sende og godkende timesedler fra en mobil smartphone. Med funktionen Mobil tidsstyring kan du udføre følgende opgaver: Sende timesedler Udfylde timeseddelpunkter fra den tidligere timeseddelperiode Returnere en timeseddel, der blev sendt tidligere. Godkende timesedler Færdiggøre flere timeseddelgodkendelser eller -returneringer ad gangen Sende en påmindelse til ressourcer, der ikke har sendt deres timesedler. Bruge standardmeddelelser for timesedler Fuldføre timeseddelgodkendelser for adhoc- og handlingspunkter 14 Produktbemærkninger - Lokalt

15 Forbedrede funktioner Ny gruppér efter-funktion til diagrammer Funktionen Gruppér efter gør det muligt for diagramdesignere at konfigurere diagramresultater, der kun ville være mulige ved at bruge leverandører af NSQLforespørgselsdata. Denne funktion gør det muligt at indskrænke et diagramresultatsæt, der er baseret på en attribut, der grupperer resultaterne for at sikre et bedre overblik. Grupperingsfunktionen er tilgængelig for leverandører af objektdata og leverandører af porteføljesystemdata. For eksempel afhænger læsbarheden af et kolonnediagram, der viser planlagte omkostninger efter projekt af antallet af projekter. Visning af 500 projekter langs X- eller Y-aksen giver ikke et læsbart diagram, der skaleres efter den tilgængelige mængde data. Hvis du grupperer kolonnediagramdataene efter OBS, er diagramresultatsættet mindre og mere læsbart. Forbedrede funktioner Denne version indeholder forbedringer af følgende funktioner: Ny porteføljefunktion (på side 16) Anlægs- og driftsudgifter (på side 16) Opdatering af investeringer oprettet før version 13.2 til visning af anlægs- og driftsudgifter (på side 19) Konfigurerbar OBS-funktion (på side 21) Funktion til automatisk genberegning i MSP-konnektor (Microsoft Project) (på side 21) Øget brugervenlighed (på side 22) Rækkegrænseregulering for NSQL-forespørgsler (på side 23) Installationskontrolværktøj med ekstra scripts (på side 23) Kapitel 2: Nye og forbedrede funktioner 15

16 Forbedrede funktioner Ny porteføljefunktion Den tidligere porteføljefunktion er blevet fjernet og er erstattet med en ny porteføljestyringsfunktion. Hvis din startside var en tidligere porteføljeside eller -fane, findes din startside ikke længere i produktet. I så fald bliver din startside igen systemets standardstartside i version Portletter fra den forrige porteføljefunktion er blevet slettet, men siderne, der indeholdt portletterne, er bevaret. Siderne blev bevaret for at tage hensyn til kunder, der tilpassede siderne ved at tilføje andre gyldige portletter. Sider uden brugerdefinerede portletter er stadig synlige, men de er tomme. Porteføljefunktionen blev skrevet om til denne version. Her er nogle af hovedpunkterne i denne funktion: Planlægning af porteføljer efter omkostningstyper (anlægs- eller driftsudgiftstyper). Planlægning af begrænsninger (omkostning eller ressource) efter specifik periode. Oprettelse af regler til klassificering af porteføljeinvesteringer. Manuel klassificering af investeringer. Træk og indsæt-funktioner for start- og slutdatoer for investeringer og for investeringsklassificeringer. Tilføjelse af et "synkroniseringsjob" for manuelt, eller ved specificerede tidsintervaller, at synkronisere investeringsoplysninger med porteføljer. Portletbaserede porteføljer indsamler mere effektivt porteføljeoplysninger fra ét centralt område. En ny porteføljedataleverandør, der er oprettet med en konsistent navnekonvention. Et job justeret med hver portefølje, som du kan konfigurere for at opdatere oplysningerne om porteføljeinvesteringer ved brugerdefinerede intervaller eller manuelt. Anlægs- og driftsudgifter Du kan få vist drifts- og kapitalomkostninger separat på den simple budgetside eller i en detaljeret økonomiplan. Du kan indtaste omkostningsoplysningerne på følgende måde: Du kan få et overordnet estimat ved at indtaste summerne for disse udgifter direkte på investeringsbudgetsiden. Du kan få vist en mere detaljeret visning af oplysninger om omkostningstype ved at oprette en investeringsøkonomiplan, der indsamler drifts- og anlægsudgifter. Du kan indsamle detaljerede omkostningsoplysninger fra opgaver eller teamallokering. 16 Produktbemærkninger - Lokalt

17 Forbedrede funktioner Følgende tabel viser ændringerne for denne nye udgave. Nye tilføjede attributter Side eller område Object Standardv ærdi Brugergrænse fladens funktionsmåd e XML Open Gateway Security Omkostning stype Egenskaber for økonomisk investering projfinproper ties npiofinancial properties Drift Attributten kræves på siden med egenskaber for økonomisk investering. I version 13.2 er attributten synlig i visningen med økonomiske egenskaber. Det gælder også, selvom visningen er tilpasset. Attributten kræves ikke i XOG. Den tilføjes som del af de generelle egenskaber for investering. Kapitel 2: Nye og forbedrede funktioner 17

18 Forbedrede funktioner Nye tilføjede attributter Side eller område Object Standardv ærdi Brugergrænse fladens funktionsmåd e XML Open Gateway Security Omkostning stype Task opgave Ingen I version 13.2 er attributten som standard ikke synlig. Den skal konfigureres til visning. Attributten tilføjes som del af opgaven i investerings-xog. Denne attribut kan kun redigeres, hvis der er tildelt adgangsrettig heder til økonomi. Selvom du kan redigere denne attribut i Open Workbench og Microsoft Project, skal du have økonomiske adgangsrettig heder til at gemme dine redigeringer i CA Clarity PPM. Kapitaliseri ngsprocent Team team Ingen Denne attribut er som standard ikke synlig. Den skal konfigureres til visning. Attributten tilføjes som del af teamet i investerings-xog. Denne attribut kan kun redigeres, hvis der er tildelt adgangsrettig heder til økonomi. 18 Produktbemærkninger - Lokalt

19 Forbedrede funktioner Nye tilføjede attributter Side eller område Object Standardv ærdi Brugergrænse fladens funktionsmåd e XML Open Gateway Security Planlagte kapitalomk ostninger Planlagte driftsomkos tninger Budget kapitalomk ostning Budgettere de driftsomkos tninger Planlagte kapitalomk ostninger % Planlagte driftsomkos tninger % Simpelt budget finansielle poster Anvendes ikke Attributterne er som standard ikke synlige. De skal konfigureres til visning. Følgende felter er ikke del af XOG: Planlagte kapitalomkostninger % Planlagte driftsomkostninger % Budgetkapital % Budgetteret drift % De resterende felter tilføjes med generelle egenskaber for investering. Følgende eksisterende felter bliver skrivebeskyttede: Planned Cost Total Budget Cost Total Budgetkapit al % Budgetteret drift % Opdatering af investeringer oprettet før version 13.2 til visning af anlægs- og driftsudgifter Når du har opgraderet til denne version, kan du opdatere investeringer, der blev oprettet før version 13.2, for at få vist anlægs- og driftsudgifter. Det er valgfrit at opdatere dine investeringer og afhænger af dine forretningsbehov. Opdater kun, hvis du vil have vist anlægs- og driftsudgifter separat i økonomiplaner. For følgende job udføres opgaven for tilføjelse af anlægs- og driftsomkostningstypen til investeringer automatisk: Kapitel 2: Nye og forbedrede funktioner 19

20 Forbedrede funktioner Aktivér kapitalisering Dette job indstiller attributten for omkostningstype til Drift eller Anlæg for investeringer, opgaver og transaktioner, som du vælger til opdateringen. Du vælger og knytter investeringsdebiteringskoder til enten driftsomkostningstypen eller anlægsomkostningstypen. Når jobbet kører, anvendes den omkostningstype, der er knyttet til debiteringskoden, på investeringen og dens opgaver og transaktioner. Dette job opdaterer også kapitaliseringsprocenten for investeringsteamposter, hvis du angiver en værdi for kapitaliseringsprocent i jobparametrene. Kopiér omkostningstypeplan for postdebiteringskode med omkostningstype Dette job opretter en kopi af en gældende investeringsplan og føjer omkostningstype til listen over eksisterende grupperingsattributter. For at gøre en investering valgbar til dette job, skal du først køre jobbet Aktivér kapitalisering korrekt på investeringen. Hvis du ikke kører jobbene, vises følgende resultater: Alle eksisterende investeringer har omkostningstypen Drift. Alle poster i tabellen PPA_WIP har omkostningstypen Drift. Opgraderingshandling: (valgfri) Kør jobbene i den rækkefølge, der er angivet for at opdatere investeringer, der blev oprettet før version Hvis du behandler investeringer med store mængder data, skal du begrænse antallet af investeringer i en jobkørsel. Når alle dine investeringer er blevet behandlet korrekt, så de viser anlægs- og driftsudgifter, anbefaler vi, at du deaktiverer jobbene. Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om jobbene i Administrationsvejledning. 20 Produktbemærkninger - Lokalt

21 Forbedrede funktioner Konfigurerbar OBS-funktion Fra og med denne version kan du konfigurere en OBS som enhver anden CA Clarity PPM-attribut. Når du knytter et objekt til en OBS, oprettes en attribut for OBS'en. Det associerede objekt vises som et hyperlink under afsnittet Associerede objekter på siden OBS-egenskaber. Klik på hyperlinket for at få vist den attribut, der blev oprettet på siden Objektattribut. På denne side kan du indstille standardværdien og kan skrivebeskytte OBS-feltet. Når du i versioner før denne udførte handlingen Gendan standard, ville den visning, der blev oprettet under installationen, blive gendannet. Når du fra og med denne version udfører handlingen Gendan standard på objektet, flyttes OBS-afsnittet tilbage til undersiden Generelle egenskaber med alle de OBS-attributter, findes i kolonnen Valgt. Fra og med denne version kan du konfigurere, flytte eller slette et OBS-afsnit som ethvert andet objekt. Når du første gang associerer et objekt med en OBS, oprettes et OBS-afsnit med OBS-attributten under Opret visning og Rediger visning for objektet. Du kan finde flere oplysninger om den konfigurerbare OBS i Administrationsvejledning. Funktion til automatisk genberegning i MSP-konnektor (Microsoft Project) I Microsoft Project (MSP) genberegnes hele projektet kun efter åbning i CA Clarity PPM, hvis beregningstilstanden for en tidsplan er indstillet til Til. Når du i tidligere versioner eksporterede et projekt fra CA Clarity PPM til MSP, ændres felterne Slutdato og Afhængighed. Disse felter genberegnes og opdateres for nogle opgaver. Opdateringen udføres, selvom beregningstilstanden er indstillet til Manuel i MSP. Fra og med denne version kan du eksportere et projekt fra CA Clarity PPM til MSP uden at opdatere felterne Slutdato og Afhængighed. Udfør følgende handlinger for at forhindre disse felter i at blive opdateret: Indstil beregningstilstanden for tidsplanen til Fra i MSP. Indstil indlæsningsmønsteret for alle opgaver i et projekt til Ensartet i CA Clarity PPM. Kapitel 2: Nye og forbedrede funktioner 21

22 Forbedrede funktioner Du kan opdatere slutdatoen for en opgave, der er tildelt en ressource med en afslutningsdato, der forekommer før opgavens slutdato. I følgende tabel vises, hvordan opgavers slutdatoer opdateres i sådanne tilfælde. Ressourcens fratrædelsesdato Før opgavens startdato Efter opgavens startdato, men før dens slutdato. Opdater til opgavens slutdato Opgavens slutdato er indstillet til opgavens startdato. Opgaven ændres til en milepælsopgave. Opgavens slutdato er indstillet som ressourcens fratrædelsesdato. I begge tilfælde er opgavens slutdato indstilles iht. ressourcens fratrædelsesdato. Øget brugervenlighed Denne version indeholder følgende anvendelighedsforbedringer: Nye tastaturgenveje for at gøre det lettere at navigere i gitrene og listen i Clarity. Handling Tastaturkombination Flyt til enden af en række Bemærk! Hvis handlingen udføres på en TSVrække, skal du gentage tastaturkombinationen for at forlade TSV-afsnittet. Ctrl+Højre pil Flyt til starten af en række Ctrl+Venstre pil Side op eller ned Ctrl+Alt+Pil op Flyt til toppen eller bunden af en liste Bemærk! Hvis handlingen udføres i TSV-afsnittet af en liste, skal du gentage tastaturkombinationen for at forlade TSV-afsnittet. Ctrl+Alt+Pil ned Ctrl+Pil op Ctrl+Pil ned Nye tastaturgenveje for TSV-gitre (tidsskalaværdi) Handling Tastekombination Vælg en TSV-række Skift+Ctrl+Højre pil Vælg en TSV-kolonne Skift+Ctrl+Pil ned 22 Produktbemærkninger - Lokalt

23 Forbedrede funktioner Handling Tastekombination Vælg en enkelt celle til venstre eller højre for den aktuelle celle Vælg en enkelt række over eller under den aktuelle celle Kopiér en TSV-celle Ctrl+c Indsæt en TSV-celle Ctrl+v Klip en TSV-celle Ctrl+x Fortryd en klippe-, kopierings- eller indsæthandling Skift+Højre pil Skift+Venstre pil Skift+Pil op Skift+Pil ned Ctrl+z Redigeringer bevares, når du ruller gennem TSV-perioderne Du kan redigere de tidsskalerede værdier og kan rulle til forskellige tidsperioder i gitteret. De redigeringer, du foretager, bevares, selvom de rulles af skærmen. Redigeringerne bevares, indtil du gemmer dem eller afviser dem uden at gemme. Rækkegrænseregulering for NSQL-forespørgsler Rækkegrænsereguleringen for NSQL-forespørgsler begrænser antallet af rækker, der behandles. Det reducerer risikoen for, at en NSQL-forespørgsel bruger for mange serverressourcer. Du kan finde flere oplysninger om scenarierne for, hvordan og hvornår rækkegrænsereguleringen anvendes, i Vejledning til ændring af påvirkning og opgradering. Installationskontrolværktøj med ekstra scripts Fra og med denne version har det CA Clarity PPM-værktøj til kontrol af installation, der startes under en installation og opgradering, yderligere script til at udføre følgende handlinger: Kontrollere databasetilpasninger og korrekt databaseversion. Bede om navn, adresse og godkendelse af gennemgangen for Installationsvejledning og Vejledning til ændring af påvirkning og opgradering. Aktivere værktøjet efter opgradering til kontrol af, om opgraderingsprocessen blev udført korrekt. Det gøres ved at kontrollere tilstedeværelsen af efteropgraderingsposterne i tabellen cmn_install_history. Kapitel 2: Nye og forbedrede funktioner 23

24

25 Kapitel 3: Dokumentation Denne sektion indeholder følgende emner: Vis CA Technologies-bogreolen (på side 25) Ændringer i dokumentationen (på side 26) Vis CA Technologies-bogreolen CA Technologies-bogreolen, der findes på siden Dokumentation på CA Onlinesupport, indeholder produktets dokumentationssæt i HTML-format, der overholder sektion 508, og i PDF-format. Du kan få vist CA Technologies-bogreolen online via CA Onlinesupport, eller du kan hente bogreolen og få den vist lokalt på din computer. CA Technologies Hjælp-bogreolen installeres automatisk sammen med produktet og indeholder det grundlæggende dokumentationssæt i HTML-format. Du kan få adgang til Hjælp-bogreolen ved at klikke på Hjælp-linket i produktet. Sådan kan du udpakke ZIP-filen og få vist CA Technologies-bogreolen 1. Brug et arkiveringsprodukt, f.eks. WinZip. 2. Udpak indholdet i en lokal mappe. 3. Dobbeltklik på filen Bookshelf.html file i mappen Bookshelf. CA Technologies-bogreolen åbnes, og du kan bruge den til at få vist og søge efter produktdokumentation. Her finder du dokumentationen Du kan få adgang til produktdokumentationen fra følgende steder: Klik på linket Hjælp i produktet. Mappen Docs på installationsmediet. Teknisk support på Sådan vises og søges i PDF'er Hvis du vil have vist PDF-filer, skal du hente og installere Adobe Reader fra Adobes websted, hvis det ikke allerede er installeret på computeren. Hvis du åbner en PDF-fil i Adobe Reader i CA Technologies-bogreolen og søger, søges der i den PDF-fil, og du får vist de fundne forekomster af søgeudtrykket. Kapitel 3: Dokumentation 25

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - Lokalt. Version 13.3.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - Lokalt. Version 13.3.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger - Lokalt Version 13.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - On Premise. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - On Premise. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger - On Premise Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - On Premise. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - On Premise. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger - On Premise Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - Efter anmodning. Version 13.3.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - Efter anmodning. Version 13.3.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger - Efter anmodning Version 13.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - Efter anmodning. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - Efter anmodning. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger - Efter anmodning Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 13.3.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 13.3.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 13.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com HURTIG START

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com HURTIG START Novell GroupWise 6.5 HURTIG START www.novell.com Novell GroupWise 6.5 er et krydsplatformbaseret e-mail-system til virksomheder, der kan bruges til sikre meddelelser, som kalender, til planlægning af aftaler

Læs mere

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Oktober 2012 Find opdateringer til denne dokumentation på følgende placering: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=162565

Læs mere

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows April 2015 Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper fra skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

ScanJour WorkZone Content Server 2013 SP1 og ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1. Release notes - Nyheder og ændringer

ScanJour WorkZone Content Server 2013 SP1 og ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1. Release notes - Nyheder og ændringer ScanJour WorkZone Content Server 2013 SP1 og ScanJour Captia Web Client 4.6 SP1 Release notes - Nyheder og ændringer Intellektuel ejendomsret Dette dokument tilhører ScanJour. Oplysningerne heri må ikke

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 Peter Horsbøll Møller, Systems Engineer Pitney Bowes Software MapInfo for Windows MapInfo Professional Start på Microsoft.NET integration Investeringer

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Kundeservicemeddelelse

Kundeservicemeddelelse Cisco WebEx Serviceopgradering til den nye udgivelse af WBS30 Cisco opgraderer dine WebEx-tjenesteydelser til den nye udgivelse, WBS30. De følgende tjenesteydelser vil blive påvirket: Cisco WebEx Meeting

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Windows 7 For nye brugere

Windows 7 For nye brugere Windows 7 For nye brugere 1 Indholdsfortegnelse Køb videobøger på Forlaget Globe 6 Læs mere om TextMaster på www.videobog.dk. 6 Forord og intro... 7 En onlinebog, som er konverteret fra en videobog 7 I

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Lynstartvejledning PC, Mac og Android

Lynstartvejledning PC, Mac og Android Lynstartvejledning PC, Mac og Android Installation på pc Der henvises til filen ReadMe på installationsdisken eller til Trend Micros websted for detaljerede oplysninger om systemkrav. Du kan også hente

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Der er flere metoder, du kan anvende, hvis du vil skrive ud fra din ipad. I denne vejledning kan du læse om Apple s AirPrint og Googles Cloud Print.

Der er flere metoder, du kan anvende, hvis du vil skrive ud fra din ipad. I denne vejledning kan du læse om Apple s AirPrint og Googles Cloud Print. Hvordan udskriver jeg fra min ipad? Der er flere metoder, du kan anvende, hvis du vil skrive ud fra din ipad. I denne vejledning kan du læse om Apple s AirPrint og Googles Cloud Print. Printfunktionen

Læs mere

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2 Windows Vista Oversigt Inden installationen... 3 Udpakning af softwaren... 4 Kopiér licensen ind... 6 Installationen... 7 Yderligere

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

IBM SmartCloud for Social Business. SametimeChatogMeetingsMobile Brugervejledning

IBM SmartCloud for Social Business. SametimeChatogMeetingsMobile Brugervejledning IBM SmartCloud for Social Business SametimeChatogMeetingsMobile Brugervejledning IBM SmartCloud for Social Business SametimeChatogMeetingsMobile Brugervejledning Bemærk: Før du bruger disse oplysninger

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere