Økonomisk prognose, december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk prognose, december 2013"

Transkript

1 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, STUD. POLIT. Resumé: Dansk økonomi fortsat præget af lavvækst i 2013, men endelig betydelig optimisme at spore i servicesektoren. Det har været en lang og kedelig affære at følge den danske økonomiske vækst de seneste 5 år. Væksten i det danske bruttonationalprodukt (BNP) har ligget underdrejet kvartal efter kvartal, og ikke rigtigt vundet momentum. Alle prognosemagere inkl. Dansk Erhverv - har gang på gang måttet nedjustere og udskyde deres forventninger til, hvornår den økonomiske vækst igen ville få vind i sejlene. Med en forventet vækst på 0,2 pct. i 2013 bliver det heller ikke i år, at dansk økonomi for alvor kommer ud af sin dvale. En forventet noget større, men beskeden økonomisk vækst på 1,3 pct. i 2014 vil forhåbentlig være det første lidt længere skridt i den konjunkturgenopretning, der har været så lang tid undervejs. 0,2 pct. vækst i år stigende til 1,3 pct. økonomisk vækst næste år Glædeligt nok opretholder Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder den positive stemning, der startede i forrige prognose, så flere af dem forventer at skrue op for både beskæftigelse og investeringer i de næste tolv måneder sammenlignet med niveauet i de foregående tolv måneder. Dette stemmer også godt overens med de noget mere positive nøgletal, der har vist sig fra andre dele af økonomien henover sommeren og efteråret. Der mangler dog fortsat en tydelig reaktion fra forbrugerne, der kan konsolidere de optimistiske toner. Tabel 1 Forsyningsbalancen Mia. kr. Real vækst Privat forbrug 896-0,1 0,3 1,4 Offentligt forbrug 520 0,4 0,4 0,7 Faste bruttoinvesteringer 320 0,8 1,5 2,3 Lagerforøgelser 1) -2 0,0 0,3 0,0 Eksport af varer og tjenester ,4 0,5 3,2 Import af varer og tjenester 908 0,9 2,0 2,9 BNP ,4 0,2 1,3 Bruttoledighed (1.000 personer) Inflation (pct.) 2,4 0,8 1,1 Kilde: Danmarks Statistik (2012) og Dansk Erhvervs egne skøn ( ). 1) Bidrag til realvækst i BNP. Der er lys forude for både BNP-vækst og privatforbrug i Bemærkelsesværdig lav inflation i 2013 Hovedårsagen til den fortsat lave økonomiske vækst i 2013 er primært en manglende indenlandsk efterspørgsel. Således forventes privatforbruget at vokse med beskedne DANSK ERHVERV 1

2 0,3 pct. i I de fem år der er gået siden finanskrisens start har væksten i privatforbruget kun har været over 1 pct. én enkelt gang. Den manglende lyst til at forbruge er en af hovedårsagerne til, at Danmark i modsætning til vores nabolande Sverige og Tyskland befinder sig i en langstrakt periode med meget lav vækst. Til og med 2011 agerede det rekordstore og stigende overskud på handelsbalancen hjælpemotor for dansk økonomi. Men svagere efterspørgsel i Eurozonen har sat sit præg på dansk eksport, og de seneste par år har væksten i eksporten været lavere. Til gengæld har den svage indenlandske efterspørgsel holdt importen på relativt lave vækstrater, hvorved handelsoverskuddet stadig er en faktor i dansk økonomi. Figur 1 Kvartalvis BNP , sæsonkorrigeret (mia. kr., 2012-priser) 3,5 485 Betydelig lageropbygning i 2,5 1,5 0,5 0,9 0,8 1,0 1,5 0,4 0,0 1,5 1,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,0 0,6 0, kvartal sikrede, at Danmark endnu engang på målfoto undgik teknisk recession -0,5-1,5-2,5-3,5-0,5-1,4-1,8-1,8-2,4-2,2-0,2-0,3-0,1-0,5-0,5-0,4 Realvækst i forhold til kvartalet før BNP (højre akse) (2012-priser) K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 Kilde: Danmarks Statistik. I 2014 ventes dansk økonomi at opnå lidt mere momentum med en BNP-vækst på 1,3 procent. Dette er et resultat af de bedre vækstudsigter for vores store nærmarkeder, men også den hjemlige efterspørgsel vil bidrage, idet både privatforbrug og investeringer i det kommende år ventes at vokse en del mere end de seneste par år. Siden juli-prognosen er der sket en beskeden nedjustering af skønnene for BNPvæksten både i 2013 og BNP-væksten i 2013 er nedjusteret fra +0,5 til +0,2 pct., hvilket hovedsagelig sker med baggrund i den noget langsomme udvikling i privatforbruget. Skønnet for BNP-væksten i 2014 er nedjusteret fra +1,5 i juli til +1,3 pct. Dette sker også på grund af forventningen om fortsat træg udvikling i privatforbruget kombineret med det faktum, at investeringerne heller ikke rigtig er kommet i gang så hurtigt, som tidligere antaget. Dog kan de nyligt tilstødte stormskader hæve investeringsniveauet i en kort periode, således som man så det efter orkanen i december 1999, der dog havde en større ødelæggende effekt end den nyligt overståede. DANSK ERHVERV 2

3 Status og prognose for dansk økonomi De tre første kvartaler af 2013 har budt på beskeden vækst. I første kvartal var økonomiens størrelse uændret, mens den i andet kvartal voksede med 0,6 procent, og i tredje kvartal med 0,4 procent. Det er dog stadig sådan, at Danmark siden starten af finanskrisen i 3. kvartal 2008 har haft 9 kvartaler med positiv vækst og 10 kvartaler med en negativ udvikling i BNP, jf. figur 1. Denne meget fluktuerende udvikling betyder, at Danmark ved udgangen af prognoseperioden stadig ikke vil være oppe på samme BNPniveau som i 2007, men stadig have et efterslæb på 3,0 procent svarende til godt 55 mia. kr., jf. figur 2. Figur 2 BNP-udvikling, (mia. kr., 2012-priser) BNP-efterslæb på 3,0 pct., svarende til godt 55 mia. kr BNP, inkl. DEfremskrivning BNP-efterslæb på 55 mia. kr. i forhold til Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhvervs egne beregninger. For 2013 forventer Dansk Erhverv en svag BNP-vækst på 0,2 procent, mens væksten i 2014 med 1,3 pct. vil være højere uden dog at være direkte prangende i. Ledigheden i 2013 ventes at slutte i et årsgennemsnit på omkring personer, hvilket er godt personer lavere end niveauet i Denne udvikling sker i høj grad i kraft af dagpengereformen, idet flere personer får et incitament til at komme i arbejde, men desværre også fordi flere trækker sig ud af arbejdsmarkedet og dermed ikke registreres som ledige. I 2014 forventes et yderligere fald i ledigheden på personer, så den ender på omkring Vækstskønnet på de 1,3 pct. i 2014 signalerer, at der kommer lidt mere vind i de økonomiske sejl. En BNP-vækst i den størrelsesorden er en pæn økonomisk vækst for Danmark, når man sammenligner med de foregående 5 år. Det er dog stadig ikke en prangende vækstrate, men det er i de senere år også blevet mere og mere tydeligt, at denne økonomiske krise ikke er en, som man nemt springer ud af, men tværtimod kræver den en lang sej kamp for at komme ud af hængedyndet. Troen på en ketchupeffekt i den økonomiske aktivitet generelt er ved at være forduftet. DANSK ERHVERV 3

4 Den langsomme udvikling i den økonomiske vækst bunder i en meget beskeden forventning til væksten i det private forbrug på 0,3 pct. i 2013, og selvom det bliver bedre i 2014 forventes forbrugerne fortsat at være tøvende med hensyn til at bruge penge. De faste bruttoinvesteringer ventes at vokse med 1,5 pct., hvilket må karakteriseres som en ganske moderat stigning med tanke på det lave udgangspunkt, og også taget i betragtning, at bruttoinvesteringerne normalt svinger meget fra år til år. Det private forbrug har svært ved at komme ud af hængedyndet Inflationen har hidtil været det store lyspunkt i 2013, og i denne prognose opretholdes derfor forventningerne til et årsgennemsnit på 0,8 pct. hvilket er et historisk lavt niveau. Den lave inflation gavner økonomien qua større købekraft af forbrugernes disponible indkomst. Den lave inflation har dog også en negativ side, da personer med gæld ikke i samme omfang får den hjælpende hånd, som de ellers får, når det beløb, som de skylder væk, bliver udhulet af den høje inflation. En længere periode med meget lav inflation er altså ikke nødvendigvis gavnlig, men indtil videre er det til fordel for forbrugerne, der oplever, at deres købekraft øges gennem reallønsstigninger. Den lave inflation skyldes bl.a. afskaffelsen af fedtafgiften fra årsskiftet, der isoleret set, har dæmpet inflationen med ca. 0,2 procentpoint. Yderligere har nedsættelsen af sodavandsafgiften fra 1. juli 2013 bidraget til lavere prisstigninger. Fra nytår indføres anden halvdel af sodavandsafgiftssænkelsen, hvilket forventes at bidrage til en fortsat lav inflation i Herudover er det også varer som benzin, tobak og møbler, som er steget mindre i pris end tidligere. Sidst men ikke mindst afspejler den lave inflation desværre også den generelt lave aktivitet i dansk økonomi i de senere år. Afskaffelse af fedtafgiften har isoleret set dæmpet inflationen med 0,2 procentpoint Beskæftigelse og ledighed Det samlede antal fuldtidsbeskæftigede steg fra første kvartal til tredje kvartal af 2013 med personer. Det er første gang i længere tid, at antallet af beskæftigede er steget både i den offentlige og i den private sektor samtidig, jf. figur 3. En større stigning lader stadig vente på sig, og det skyldes fortsat efterspørgslen på det danske arbejdsmarked, der halter. Danmark skal en del længere frem i den langsommelige proces med at vende tilbage til mere normale økonomiske vækstforhold, før vi vil se en væsentlig større beskæftigelsesfremgang. Det er den private sektor, der har styrtblødt arbejdspladser i løbet af den økonomiske krise. Det store fald startede brat og voldsomt i første kvartal 2009, og da udviklingen fladede ud efter første kvartal 2010 var niveauet over fuldtidsbeskæftigede lavere. I samme periode var antallet af offentligt beskæftigede faktisk steget lidt. Siden slutningen af 2011, er beskæftigelsesudviklingen i den private og i den offentlige sektor fulgtes lidt mere ad, og selvom den offentlige beskæftigelse er faldet jævnt siden andet kvartal 2010, så skal det bemærkes, at den i andet kvartal 2013 fortsat befinder sig på et højere niveau end før finanskrisen, jf. figur job tabt i den private sektor siden krisens start flere offentlige job siden krisens start DANSK ERHVERV 4

5 Figur 3 Beskæftigelsesudvikling , sæsonkorrigeret (antal personer) Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse (h.akse) 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K Kilde: Danmarks Statistik. Siden oktober 2012 har der været et fald i den sæsonkorrigerede bruttoledighed på godt personer. Det største fald forekom i de første tre måneder af Siden sommerens start er udviklingen fladet noget ud, og der har endog været små stigninger, jf. figur 4. Det overordnede fald i ledigheden skal i høj grad tilskrives to effekter af den dagpengereform, som trådte i kraft ved årsskiftet. Den første effekt opstår ved at ledige, ved udsigten til ikke at modtage dagpenge, og derved enten miste indkomst eller som minimum gå ned i indkomst, intensiverer deres jobsøgningsaktivitet, og ydermere bliver mindre kræsne i forhold til de jobtilbud, som de er villige til at acceptere. Den anden effekt opstår ved, at de forlader arbejdsstyrken for enten at studere, gå på efterløn, pension eller noget helt fjerde (efteruddannelse, selvforsørgelse, rejse tilbage til hjemland etc.). Begge dele medvirker til, at den registrerede ledighed falder, men det er selvfølgelig den første effekt, der samfundsøkonomisk er mest hensigtsmæssig. Dagpengereformen har haft noget af den ønskede effekt Figur 4 Udviklingen i bruttoledigheden , faktisk og sæsonkorrigeret Sæsonkorrigeret bruttoledighed Faktisk bruttoledighed M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M10 Kilde: Danmarks Statistik. Anm.: Bruttoledighed er summen af nettoledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt aktiverede. DANSK ERHVERV 5

6 Investeringer De faste bruttoinvesteringer var ude for et brat fald i starten af den økonomiske krise. Efter en lille genopretning frem mod 2. kvartal 2010 har investeringsniveauet ligget ret stabilt mellem 80 mia. kr. og 84 mia. kr., jf. figur 5. ii Denne udvikling ligner i høj grad den udvikling, som man havde i årene 2000 til 2005, hvor investeringsniveauet også lå og svingede omkring de 80 mia. kr. Det seneste kvartal så en pæn stigning, som dog især er trukket af en ekstraordinær stor investering i skibe i dette kvartal. De faste bruttoinvesteringer forventes derfor at stige mere afdæmpet med 1,5 procent i Den lave stigningstakt skyldes i høj grad den lave økonomiske aktivitet. Mod slutningen af året ventes der en lille stigning i investeringerne som følge af det destruktive stormvejr, der hærgede Danmark den 29. oktober. I 1999 så man en positiv effekt på investeringsniveauet som følge af December-orkanen, der havde virkning både i 1999 og Orkanen dengang ødelagde dog også for et større beløb end stormen i oktober Lille stigning i de faste bruttoinvesteringer, med positiv påvirkning fra stormen I 2014 forventes en noget pænere stigning i investeringsaktiviteten på 2,3 pct. Det sker som en del af den forventede økonomiske genopretning. De fleste større virksomheder sidder efterhånden på en pæn egenkapital, men på grund af efterspørgselskrisen både i Danmark og på flere af vores vigtige eksportmarkeder, har virksomhederne ikke hidtil haft behov for at udvide deres produktion for at kunne følge med efterspørgslen. Der kan derfor blive tale om en ketchupeffekt for investeringerne, når konjunkturerne igen vender. Figur 5 Faste bruttoinvesteringer , sæsonkorrigeret (mio kr.) Årlig real vækst (kvt. til kvt.) h. akse Faste bruttoinvesteringer mv. 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv. For de små og mellemstore virksomheder er problemet det modsatte. På grund af kreditopstramning hos pengeinstitutter er det svært for de små virksomheder, der ikke har den nødvendige egenkapital, at lånefinansiere investeringer. Investeringsvinduet, der i 2. halvår 2012 og hele 2013 giver mulighed for skattemæssigt at afskrive 115 pct. af en investering, har haft en vis positiv effekt i industrien, men ret moderat effekt i servicesektoren. Også det initiativ hæmmes af vanskelig adgang til finansiering. Samtidig skal Moderat positiv effekt af investeringsvinduet i servicesektoren DANSK ERHVERV 6

7 man for at benytte investeringsvinduet have et skattemæssigt overskud, og det er der mange virksomheder, der ikke har efter 5 års krise. Det private forbrug Privatforbruget forventes at stige med beskedne 0,3 pct. i 2013 og med en tand mere med 1,4 pct. i Disse forventninger skyldes meget blandede signaler i de indikatorer, der ligger tæt på privatforbruget. Forbrugertilliden sprang i juni op i positivt territorium, og har været placeret der lige siden. Men det har ikke rigtig manifesteret sig i andre områder af økonomien. Eksempelvis er detailhandlens omsætning fortsat på den nedadgående kurs, som den har fulgt siden finanskrisens start, der er dog tegn på, at raten, hvormed den falder, er ved at aftage. Positive nøgletal mangler at smitte af på forbrugernes adfærd Mange steder i landet er der også ved at være løst op for knuden på boligmarkedet, hvilket er en anden væsentlig faktor i danskernes privatøkonomi. I løbet af 2013 er priserne på både ejerlejligheder og enfamiliehuse gået op stort set over hele landet. Der er dog stadig områder uden for byerne, hvor det kan være endog meget svært at sælge sin bolig. Selvom flere vigtige parametre altså peger i den rigtige retning, så tyder alt på, at danskerne stadig har finanskrisen klart i erindring, samt at man ikke skal være blind for, at 5 år med økonomisk krise sætter sine spor. Derfor forventer Dansk Erhverv også, at det endnu vil tage noget tid at vende stemningen, og væksten i privatforbruget vil derfor først begynde en let stigning i løbet af så det kan tage lang tid før efterspørgselskrisen bliver løsnet op Figur 6 Privatforbrug , sæsonkorrigeret (mia. kr., 2012-priser) 2% % 0% % % -3% -4% Kvartalsvis vækst Privatforbrug, højre akse 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K Kilde: Danmarks Statistik. Der er desværre også usikkerheder, der kan få de private forbrugere til at beholde pungen i lommen i endnu længere tid. Lige nu sidder de danske boligejere historisk billigt i det med den meget lave rente på deres lån. Udgifterne til rentebetaling er meget små, hvilket er til gavn for det private forbrug, fordi penge, der ikke går til at betale renter kan gå til forbrug. Stigende renter som typisk vil følge med en konjunkturgenopretning, vil tage noget af rådighedsbeløbet fra forbruget, hvilket vil lægge låg på et opsving i DANSK ERHVERV 7

8 økonomien. Bekymringer som disse ligger dog nok noget ude i fremtiden, og afventer stadig den første rigtige store forbedring i økonomien. En decideret forbrugsfest kommer altså næppe på tale indenfor en overskuelig fremtid. Det offentlige forbrug De seneste tal for Nationalregnskabet viste en moderat vækst i det offentlige forbrug i 2012 på 0,4 pct. Men i første kvartal 2013 var der et drastisk fald i det offentlige forbrug, som dog i de efterfølgende to kvartaler er blevet vendt til stigninger. Dermed er der en tilbagevenden til mønsteret fra før 2013, jf. figur 7. Udviklingen skyldes nok i høj grad den nye budgetlov, der har indført et kraftigt incitament for kommunerne til at overholde deres årsbudgetter. Indtil kommunerne i højere grad har lært at sprede deres udgifter henover året vil man nok se lignende pludselige udsving fra kvartal til kvartal, især med et lavt forbrug i starten af året stigende til et højt forbrug sidst på året. iii Indførelsen af de nye udgiftslofter må forventes at give en bedre styring af udgifterne på alle niveauer, og regeringens ønske om at holde sig inden for de udstukne rammer for underskuddet på de offentlige finanser sætter sine grænser for den ekspansive effekt af de offentlige udgifter. Når det er sagt, så giver den moderat lempelige finanslov et positivt bidrag til den økonomiske vækst. Forventningen er, at det offentlige forbrug i 2013 vokser med 0,4 pct., mens bidraget fra den moderat lempelige finanslov vil betyde, at det offentlige forbrug stiger med 0,7 pct. i Figur 7 Offentligt forbrug , sæsonkorrigeret (mia. kr., 2012-priser) 130 2,0% Kvartalvis vækst, h. akse Offentlig forbrugsudgift, mia. kr. 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% Kilde: Danmarks Statistik. Udenrigshandel og betalingsbalance Den økonomiske vækst er gået lidt ned i kadence hos vores to største samhandelspartnere i Sverige og Tyskland. På den baggrund har eksportvæksten de seneste år været betydeligt mere afdæmpet, jf. figur 8. Fra andet kvartal 2009 til 2. kvartal 2011 steg eksporten med 10 pct., mens den fra andet kvartal 2011 og frem til 3. kvartal 2013 blot steg med 2,5 pct. Importen er i de samme perioder steget med henholdsvis 10,6 pct. og 5,2 pct. En stor del af denne stigning er dog kommet i løbet af et ekstraordinært sidste kvartal. Mange år med massive danske overskud i samhandlen med udlandet DANSK ERHVERV 8

9 Figur 8 Udenrigshandel med varer og tjenester (mia. kr., 2012-priser) Eksport af varer og tjenester Import af varer og tjenester 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 Kilde: Danmarks Statistik. Anm.: Data er sæsonkorrigerede tal. Den danske eksport nyder dog stadig godt af en produktsammensætning, som ikke er særlig konjunkturfølsom. Nødvendighedsvarer som medicin og andre farmaceutiske produkter, samt fødevarer udgør en relativt stor del af den danske eksportportefølje. Væksten i importen har været meget moderat de seneste to år. Det skyldes den lave danske indenlandske efterspørgsel, både hos de private og offentlige virksomheder og de private forbrugere. Samtidig betyder det, at der har været et betydeligt handelsoverskud i lang tid, hvilket har bidraget kraftigt til et rekordstort overskud på betalingsbalancen. Dansk Erhverv forventer, at eksporten stiger med 0,5 pct. i 2013, for derefter at stige 3,2 pct. i 2014 i takt med, at den internationale økonomi begynder at vinde momentum. Dette momentum ventes primært at blive trukket af lande udenfor EU. Den forventede importvækst ligger noget højere med 2,0 pct. i 2013, og et plus på 2,9 pct. i Men på baggrund af det lave niveau for importen relativt til eksporten vil der nok gå en rum tid, før vi ser en måned med handelsunderskud. Udviklingen i verdensøkonomien BNP i eurozonen forventes at falde med nedslående 0,5 pct. i Som sædvanlig fristes man næsten til at sige er det vækstdriveren Tyskland, der med 0,4 procents vækst sørger for, at faldet ikke er større. Selvom 0,4 pct. ikke lyder af meget, så er det den tyske økonomis relative størrelse, der gør sin indflydelse gældende på det samlede tal, og på den måde modvirker de negative vækstbidrag fra de gældsplagede sydeuropæiske økonomier. Der kan måske anes lidt lys forude for Spaniens gældshærgede økonomi, idet de første opgørelser for 3. kvartal viser en økonomisk vækst på 0,1 pct. i forhold til 2. kvartal. Det er kun en foreløbig opgørelse, og udviklingen fra 3. kvartal sidste år til 3 kvartal i år ventes stadig at være et fald på 1,2 pct., men for et land, der gennemlever så stor en økonomisk nedtur, skal man være glad for lidt. Lav eksportvækst i 2013, men større positiv udvikling i Fortsat recession i eurozonen, men små lys i mørket rundt omkring DANSK ERHVERV 9

10 I Sverige ventes væksten i 2013 at ende på moderate 1,2 pct. Sverige er kommet hurtigere ud af krisen end mange andre lande, men nu er vores naboer gået lidt ned i tempo. Det skyldes blandt andet en stærk valutakurs, der har forringet svenske varers konkurrenceevne på de internationale markeder. Disse pauser i væksten hos Danmarks to største samhandelspartnere betyder, at den danske eksport ikke vokser helt så hurtigt som i 2010 og 2011 Norge har klaret sig ganske pænt gennem krisen i høj grad takket være Nordsøolien. Desværre er nordmændene ikke så store aftagere af danske varer, som deres umiddelbare nærhed ellers burde tilsige. I USA er der meget, der tyder på, at økonomien nærmer sig et stabilt opsving. Både tal for jobskabelsen og BNP overraskede positivt i oktober. I USA er det uafklarede politiske slagsmål om den økonomiske politik den største kilde til usikkerhed. Samtidig nager tvivlen om, hvorvidt USA kan holde de økonomiske hjul i gang, når det månedlige støtteopkøb af statsobligationer fra FEDs side ophører eller nedtrappes efterhånden, som økonomien begynder at gå i den rigtige retning. Mere positive toner fra USA, men der er stadig risikofaktorer, der lurer Tabel 2 Forventet økonomisk realvækst for udvalgte eksportmarkeder Land Andel Danmarks samlede vareeksport i 2012 Forventet BNPvækst, 2013 (pct.) Forventet BNPvækst, 2014 (pct.) Tyskland 15,2 0,4 1,8 Sverige 13,1 1,2 2,6 Storbritannien 9,3 1,0 1,8 Norge 6,8 1,8 2,0 USA 7,4 1,9 2,8 Kina 2,9 7,6 8,0 Eurozonen 33,9-0,5 1,1 Kilder: Økonomisk Redegørelse 2013, Eurostat, OECD Economic Outlook, Danmarks Statistik, EUkommissionens efterårsprognose og Dansk Erhverv. Så længe den indenlandske private efterspørgsel i Danmark ikke er stærkere, end det er tilfældet lige for tiden, så er den danske eksport fortsat meget vigtig for vores økonomiske fremdrift. De fem øverste lande i tabel 2 aftager godt 52 procent af vores eksport, derfor er det også vigtigt for Danmarks eksport, at disse lande har et sundt økonomisk klima. Det bemærkes også, at fire ud af vore fem største samhandelspartnere ligger uden for eurozonen (Sverige, Storbritannien, USA og Norge), hvilket betyder, at Danmark gennem faldende eurokurs iv alt andet lige vil opnå en forbedret konkurrenceevne over for disse lande. Godt 34 pct. af den danske vareeksport går til lande, der ligger i eurozonen, hvor krisen stadig har sit tag, om end den negative vækst i 2013 i eurozonen forventes at blive erstattet af en positiv, men dog afdæmpet vækst på 1,1 pct. i På grund af krisen på mange af de traditionelle europæiske aftagermarkeder for dansk eksport, er det især på emerging markets, at de store eksportgevinster skal hentes. Kina aftager 2,9 pct. af vores eksport; en andel, der ventes at stige i prognoseperioden. 52 pct. af vareeksport går til fem lande Det er ikke mindst fra de såkaldte BRIK-lande, en evt. dansk eksportvækst skal komme DANSK ERHVERV 10

11 Medlemsundersøgelse: Kraftig optimisme i serviceerhverv Dansk Erhvervs økonomiske prognose er baseret på de nationaløkonomiske nøgletal og en konjunkturmåling blandt et bredt udsnit af Dansk Erhvervs medlemmer. Målingen foretages som en spørgeskema-baseret survey blandt et bredt udsnit af organisationens medlemmer. Den seneste konjunkturmåling er foretaget i september 2013, og er baseret på de økonomiske vurderinger fra 581 virksomheder indenfor servicesektoren. Således belyser den erhvervslivets forventninger til de kommende 12 måneders økonomiske udvikling. I alt forventer halvdelen af virksomhederne en omsætningsfremgang i løbet af de kommende 12 måneder, mens 16 pct. forventer et fald i omsætningen. Netto v er det således 36 pct., der regner med at kunne øge deres salg det kommende år, jf. figur virksomheder har givet deres syn på fremtiden Halvdelen forventer omsætningsfremgang i de næste 12 måneder Figur 9 Forventninger til de kommende 12 måneder, sammenlignet med de foregående 12 måneder Omsætning 16% 34% 50% Netto 35 % Antal ansatte 15% 28% 57% Netto 12 % Investeringer 14% 30% 56% Netto 16 % Eksport 6% 43% 51% Netto 45 % Den vil stige Den vil være uændret Den vil falde Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, september n=581. Anm.: Spørgsmål om eksport kun besvaret af virksomheder, der har eksportsalg. Imidlertid er den forventede omsætningsfremgang ikke betydelig nok til at få en større andel af virksomhederne i konjunkturmålingen til at vurdere, at de vil øge antallet af ansatte de kommende 12 måneder, eller øge omfanget af deres investeringer. Det tyder på, at der er en tro på en vis omsætningsfremgang, men ikke en større vending i økonomien. Derimod forventer næsten halvdelen af de virksomheder, der har eksport, at øge deres eksportsalg. Selvom den danske eksportvækst er bremset noget op den senere tid, nyder mange eksporterende virksomheder stadig godt af en økonomisk vækst, som er højere hos mange af vores samhandelspartnere end i dansk økonomi. Den forventede omsætningsfremgang er tilsyneladende ikke nok til at hæve antallet af ansatte Forskelle mellem brancher I servicesektoren som helhed er forventningerne til det kommende år, som vist ovenfor, afdæmpet positive, men der er væsentlige forskelle imellem underbrancherne. Den nedenstående tabel opsummerer de økonomiske forventninger indenfor fire store servicebrancher, detailhandel, engroshandel, transport og rådgivningserhverv (hvilket indbefatter eksempelvis revisorer, advokater, it-firmaer og lignende videnstunge erhverv). DANSK ERHVERV 11

12 Tabel 3 Forventninger til de kommende 12 måneder, nettotal Omsætning Ansatte Investeringer Detailhandel 20 % -4 % 2 % Engroshandel 67 % 20 % 23 % Transport 14 % 5 % 10 % Rådgivningserhverv 47 % 30 % 30 % Anm.: Der er vist udvalgte brancher Rådgivningserhvervene er de mest optimistiske i servicesektoren Detailhandlen er traditionelt meget konjunkturfølsom, eftersom omsætningen er afhængig af privatforbrugernes købelyst. De seneste 5 års krise præger fortsat branchen, der som den eneste forventer at reducere antallet af ansatte og samlet set forventer at fastholde investeringsniveauet omkring det nuværende. Betragtet som nettotal forventer hver femte en omsætningsfremgang, men samlet set må branchens forventninger opfattes som meget afdæmpede og præget af de seneste års vedvarende omsætningsnedgang. Engrosbranchen er derimod den mest positive branche i konjunkturanalysen. En overvægt på to ud af tre engrosvirksomheder forventer omsætningsfremgang, og godt hver femte regner med at øge antallet af ansatte og øge investeringsniveauet i forhold til de foregående 12 måneder. Branchen har været hårdt ramt af krisen, og har derfor været tvunget til at foretage store justeringer. Det betaler sig tilsyneladende nu, hvor mange engros-virksomheder er kommet styrket ud af krisen, og forventer at kunne vinde markedsandele eller lukrere på et generelt økonomisk opsving. Transportbranchen har længe nydt godt af en gunstig udvikling i eksporten, og har derfor haft væsentligt mere positive forventninger end andre brancher. Den seneste tids opbremsning i eksporten smitter nu tilsvarende af på transportbranchen, der har de næstmindst positive forventninger til de kommende tolv måneder. Rådgivningserhvervene er relativt konjunkturrobuste, eftersom behovet for eksempelvis juridisk bistand, it-services og lignende er til stede uanset den økonomiske udvikling. Derfor har disse serviceerhverv heller ikke oplevet helt den samme nedtur som andre brancher, og er i denne konjunkturmåling kendetegnet ved større optimisme og tro på fremtiden. Det er således godt halvdelen, der betragtet som nettotal forventer omsætningsfremgang, og knap hver tredje, der vil ansætte flere eller investere mere. DANSK ERHVERV 12

13 REDAKTION Økonomisk prognose er udarbejdet af cheføkonom Michael H.J. Stæhr, Ph.D. & cand. scient. oecon., økonom Andreas Kildegaard Pedersen, cand. polit., konsulent Malthe Munkøe, cand. scient. pol. og makroøkonomiske medarbejdere Asbjørn Henneberg Sørensen, stud. polit., og Maria Ramsø Kjeldsen, stud. polit. Redaktionen er afsluttet 6. december FAKTA OM MEDLEMSUNDERSØGELSEN Medlemsundersøgelsen, der udgør grundlaget for den økonomiske prognose er gennemført i september 2013 blandt et tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. Svarprocenten var 9, hvilket er normalt for den slags undersøgelser. Dansk Erhverv gennemfører hvert år en række analyser, medlemssurveys og befolkningsundersøgelser. Kvaliteten og troværdigheden af disse undersøgelser af afgørende for os. Vi arbejder i overensstemmelse med principperne i vores interne kvalitetsmanual, og gennemfører desuden egne surveys i overensstemmelse med de internationalt anerkendte kvalitetsstandarder ICC/ESOMAR, fastlagt af European Society for Opinion and Marketing Research, hvor Dansk Erhverv er medlem. PRESSEKONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til cheføkonom Michael H.J. Stæhr på eller tlf SLUTNOTER i Prognosen er udarbejdet dels ud fra Dansk Erhvervs medlemsvirksomheders besvarelser i en spørgeskemaundersøgelse i september 2013 og dels under forudsætning af bekendtgjort økonomisk politik i prognose-perioden, herunder bl.a. dagpengestramninger, budgetlov, energiforlig, investeringsvindue, skattereform, finanslove og Vækstplan DK. ii Kronebeløbene for bruttoinvesteringerne er for sammenlignelighedens skyld angivet i faste 2012-priser. iii Der kan dog også til dels være en mere regnskabsteknisk forklaring på de store udsving i det offentlige forbrug i de seneste kvartaler, men disse plejer at forsvinde med revisioner af nationalregnskabstallene. iv Danmark fører som bekendt fastkurspolitik overfor Euroen, hvorfor faldende Eurokurs automatisk resulterer i faldende effektiv kronekurs også. v Nettotal er givet ved andelen, der forventer en stigning, fratrukket andelen, der forventer et fald. DANSK ERHVERV 13

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Økonomisk prognose, juli 2013

Økonomisk prognose, juli 2013 Økonomisk prognose, juli 2013 AF ERHVERVSØKONOMISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN,

Læs mere

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013 Økonomisk Barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA., MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL.

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailhandlen har de senere år været mærket til krisen, og siden

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Økonomisk prognose, juli 2012

Økonomisk prognose, juli 2012 Økonomisk prognose, juli 2012 AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON., CHEFØKONOM BO SAND- BERG, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., OG MATHIAS BORRITZ MILFELDT, STUD. POLIT.

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

regionalbarometer Region Syddanmark

regionalbarometer Region Syddanmark regionalbarometer November 2010 Nøgletal for Dansk økonomi er i en genopretningsfase efter den økonomiske afmatning ramte i efteråret 2008. Dansk økonomi er ude af recession og med 4 efter hinanden følgende

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013 alt barometer for oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Erhvervslivet ser ikke noget brølende opsving om hjørnet

Erhvervslivet ser ikke noget brølende opsving om hjørnet Dansk økonomi bevæger sig fortsat i den rigtige retning, selvom farten aftog i 2. kvartal 2015. Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og roligt i den rigtige retning.

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til de seneste års krise, men har alligevel oplevet en noget bedre økonomisk

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Servicesektoren tror på opsving i 2011

Servicesektoren tror på opsving i 2011 Servicesektoren tror på opsving i 2011 AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Danmark har nu i fem kvartaler i træk haft positiv BNP-vækst

Læs mere

Økonomisk Prognose, juni 2015

Økonomisk Prognose, juni 2015 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 Økonomisk

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Økonomisk Prognose, oktober 2015

Økonomisk Prognose, oktober 2015 Økonomisk Prognose, oktober 2015 Dansk økonomi bevæger sig fortsat i den rigtige retning, selvom farten aftog i 2. kvartal 2015. Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens tema I Vækstpakke 214: Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst Ugens tema II OECD: Udsigt til positiv vækst i Eurozonen i 214 og 2 Ugens tendens

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di.

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di. ØKONOMISK TEMA Privat sektor i forskellige tempi #14 3. januar 213 Side 1 di.dk Krisen har stadig godt tag i store dele af økonomien og virksomhederne slikker fortsat deres sår. En række brancher er blevet

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. Pæn kvartalsvækst, lav årsvækst, negativ årsvækst i BNP

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, oktober 2014

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, oktober 2014 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, oktober 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, PRAKTIKANT KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON OG

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Fortsat svag vækst i de private erhverv

Fortsat svag vækst i de private erhverv Prognosen er udarbejdet af DI s afdeling for økonomisk politik og analyse NOVEMBER 216 Fortsat svag vækst i de private erhverv I 215 og 216 har det private forbrug stort set været alene om at give fremgang

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013 Øjebliksbillede 1. kvartal 213 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 213 DB øjebliksbillede vil på samme måde som det tidligere TUN Øjebliksbillede give en beskrivelse af de vigtigste nøgletal for dansk økonomi

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere