Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 65

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Vejle Krisecenter Nørrebrogade Vejle Tlf.: Hjemmeside: 109 (krisecenter) 18 til 85 år (seksuelt overgreb, voldeligt overgreb, andet overgreb) Pladser i alt: 6 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Merian Iris Larsen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Syd vurderer at Vejle Krisecenter kan godkendes efter gældende lovgivning. Side 2 af 65

3 *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 65

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Ansøgning med supplerende bilag Årsrapport Budget Vedtægter Tidligere tilsynsrapporter Der observeres under tilsynsbesøget en god stemning. Der observeres under tilsynsbesøget borgere der trives og har gang i daglige gøre mål. To børn spiller computer og hilser glad da vi ankommer. Det observeres under tilsynsbesøget at leder, ansatte og frivillige har naturlig kontakt med borgerne, der samtales om almindelige hverdagsting. Det observeres under tilsynsbesøget, at borgerne er trygge ved at tale om med tilsynskonsulenter. Interview med leder og bestyrelsesrepræsentanter Interview med ansatte og frivillige Interview med borgere Beboere Bestyrelse Ledelse Medarbejdere Side 4 af 65

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Merian Iris Larsen Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 65

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 65

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes fortsatte tilknytning til uddannelse og beskæftigelse, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter både kvinder og deres børns fortsatte tilknytning til uddannelse og beskæftigelse, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet støttes om op borgernes arbejdssøgning i ophold på tilbuddet. Der vurderes, at tilbuddet understøtter borgerne i at opleve succes på denne front, og at dette kan være medvirkende til at hjælpe borgerne videre. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet foretager sikkerhedsmæssige relevante vurderinger af muligheden for borgernes fortsatte uddannelse og beskæftigelse, og at sådanne sikkerhedsmæssige vurderinger må vægtes højere end et fokus på at borgerne er i uddannelse og beskæftigelse. Side 7 af 65

8 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 3 (i middel opstiller i samarbejde med grad opfyldt) borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 3 (i middel grad opfyldt) Tilbuddet opstiller sammen med kvinderne mål for børnene skolegang, der foretages i den sammenhæng en sikkerhedsvurdering af muligheden for at tilknytte børnene til et skoletilbud. De ansatte fortæller, at skolerne oftest indvilliger i at indskrive børnene, hvis det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvis det ikke er en mulighed at få tilknyttet børnene til et skoletilbud, kan tilbuddet etablere let undervisning/skolelignende aktiviteter. Ledelsen oplyser, at der sjældent stilles konkrete mål for borgerne. Ledelsen oplyser, at de dog understøtter borgerne i fortsat at passe arbejdssøgning, samt uddannelses- og beskæftigelsestilbud. Opholdet er ikke en hindring for dette. Det kan i stedet være medvirkende til at borgeren oplever at have succes. De ansatte fortæller, at de mindre børn i tilbuddet oftest bliver på krisecentret sammen med deres mor. Det er en mulighed at komme i legestue hver mandag, ligesom der kan arrangeres andre aktiviteter både for mor og barn. Såfremt der er behov for det, er det en mulighed at kvinderne kan få en med som støtte. Der er aktiviteter for alle børn 2-3 formiddage pr. uge med eller uden mor. Ledelsen oplyser, at der i praksis ikke er så mange skolesøgende børn, sikkerhedsmæssigt kan det være svært. Ledelsen oplyser, at det kan være svært at få skolegangen til at fungere. Børnemedarbejderen i tilbuddet har kunne lave små undervisningsforløb. Ledelsen fortæller i den sammenhæng, at det er godt for børnene kun at være i tilbuddet i en afgrænset periode, således de har mulighed for at vende tilbage til deres skoletilbud. Borgerne passer oftest selv de mindre børn. To til tre dage om ugen er der aktiviteter for alle børn med eller uden mor. Ledelse oplyser, at der foreligger mundtlige aftaler med flere skoler, og er aktuelt ved at lave skriftlige aftale med Skoleforvaltningen/Vejle Kommune, herunder også aftale om sprogundervisning Side 8 af 65

9 Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) til de børn, der måtte have behov for det. Den skriftlig aftale forventes at være færdig ultimo vinter Leder oplyser, at såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, forventes det, at alle børn i den skolesøgende alder i tilbuddet går i skole. Ledelsen oplyser, at børn går i skole, når det er foranstaltet. Der foretages i den sammenhæng en væsentlig risikovurdering af, hvorvidt det er muligt, at barnet kan tilknyttes et skoletilbud. Borgerne er ofte i tilbuddet i en afgrænset periode, og børnene vil efterfølgende have mulighed for at starte sin skolegang igen. Hvorvidt børnene kan tilknyttes et undervisningstilbud, afhænger af den foretaget risikovurdering. Det er derfor ikke altid en mulighed at sikre et stabilt fremmøde, der kvinderne og børnenes sikkerhed vægtes højere. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at der i tilbuddet i høj grad er fokus på udvikling af borgernes selvstændighed. Side 9 af 65

10 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at der i tilbuddet i høj grad er fokus på udvikling af borgernes sociale kompetencer, samt mulighed for at vedligeholde netværk under ophold. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad har fokus på udvikling af borgernes selvstændig. Det vurderes, at borgerne understøttes i at kunne tage ansvar for eget liv efter et forhold præget af psykisk/fysisk/økonomisk vold. Det vurderes, at tilbuddet tilbyder relevant juridisk og økonomisk rådgivning til borgerne, hvilket er medvirkende til at give borgerne redskaber til udvikling af selvstændighed. Det vurderes, at der i tilbuddet i høj grad er fokus på at støtte borgerne i boligsøgning, det efterstræbes at borgerne eventuelt kan flytte i egen bolig efter tre måneder. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne i høj grad har mulighed for at bevare, samt udvikle sociale relationer og netværk under ophold på tilbuddet. Det vurderes, at der er gjort relevante sikkerhedsmæssige vurderinger i forhold til besøg i tilbuddet. Det vurderes, at borgerne i høj grad tilbydes følgeskab, hvis dette vurderes nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med 5 (i meget høj grad Ledelsen oplyser, at et væsentligt element er udvikling af kvindernes selvstændighed. Der er fokus på at udvikle kvinderne selvbestemmelse på egen måde. Ledelsen oplyser, at der en tendens til, at Side 10 af 65

11 borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå opfyldt) kvinderne ofte gerne vil have, at de ansatte tager ansvaret, men det er en del af tilbuddets mål for kvinderne, at støtte dem i at tage ansvar selv. Mange af kvinderne skal påny til at afkode grænser og reetableres efter et voldeligt forhold. Ledelsen beskriver, at det er tilbuddets fokus, at give kvinderne og børnene det frie valg. Der kan i indsatsen eksempelvis være fokus på at afklare, hvad kvinderne kan gøre for at forandre relationen til andre mennesker i deres liv. Kvinden har i den sammenhæng mulighed for at øve sig på de ansatte i tilbuddet. Det er formålet at give kvinderne redskaber til at kunne mestre at træffe selvstændige beslutninger. Ofte er det kvinder der har været psykisk indespærret, kvinder der er blevet nedbrudt, og derfor ikke længere kan træffe selvstændige valg. Det er tilbuddets fokus, at støtte kvinderne i troen på, at de selvstændigt kan træffe gode beslutninger for dem selv og deres familie. Det beskrives af ledelsen, at der i tilbuddet er et værdigrundlag, der hedder, at alle kan træffe gode beslutninger selvstændigt. Ledelsen oplyser, at der i tilbuddet tilbydes psykologhjælp, samt økonomisk rådgivning til borgerne. Der er fokus på at støtte borgerne, så de kan være aktive i deres eget liv. Tilbuddet oplyser, at det derfor er vigtigt med den økonomiske bistand, så borgerne kan etablere sig i et nyt liv. Det er ofte borgere, som har mistet overblikket over deres liv, og med hjælp til at opnå et økonomisk overblik, kan dette overføres til andre områder af borgernes liv. Ledelsen oplyser, at alle borgere som regel er boligsøgende under deres ophold. Det er en mulighed at få støtte fra de ansatte efter en uges tid, også selvom der ofte er mange uafklarede ting i borgerens liv. Der vil være fokus på støtte af borgeren, så det er en mulighed eventuelt at flytte i egen bolig efter tre måneder. Ledelsen oplyser, at det sjældent er en mulighed at færdigbehandle borgerne fuldstændigt, men borgerne vil som regel være klar til at komme videre efter et par måneder. Ledelsen oplyser at gennemsnitsindskrivningstiden i 2012 var 25 dage, og 23 dage i Side 11 af 65

12 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen fortæller, at borgere uden opholdstilladelse ikke kan søge bolig. Det er i stedet udlændingeservice der skal placere borgeren. Ledelsen oplyser at have et godt samarbejde med med diverse boligforeninger. Når der er fundet bolig og kontanthjælp er på plads, så kan borgeren boligplaceres. Ledelsen fortæller, at der er støtte til integration for borgere i forhold til at få dem ud i samfundet. ligesom der er støtte til at søge om støtteforeningen om støtte ved behov. Støtteforeningen er kun en mulighed der kan anvendes, hvis det er absolut en nødvendighed. Boligsøgning tilrettelægges i forlængelse af borgernes økonomiske virkelighed, hvis borgeren kun har økonomiske midler til et lejeværelse, så er det borgerens virkelighed og de rammer der handles ud fra. Ledelsen fortæller, at støtteforeningens midler kommer igennem kontigenter, fondsmidler og lignende. Ledelsen fortæller, at der i øjeblikket arbejdes på at rekruttere frivillige, der kan fundraise for tilbuddets støtteforening. Ledelsen og ansatte oplyser, at borgerne fortsat har mulighed for at indgå i sociale relationer under opholdet. Ligesom borgeren oplyser, at have mulighed for at bevare kontakten med familie og netværk, eksempelvis kan borgerne få besøg i tilbuddet, ligesom det er en mulighed at komme på besøg uden for tilbuddet. Der er mulighed for at deltagelse i fællesskaber og netværk i det omgivende samfund, såfremt borgeren oplever at være utryg, er det en mulighed at få en ledsager med fra tilbuddet. Ledelsen oplyser, at det er en mulighed at arrangere besøg af familie og pårørende. Det er som ikke en mulighed at få besøg af voldsmanden (eksempelvis fædre), men hvis en far ønsker at have samvær med sine børn, aftales det at faren kan komme og hente børnene på tilbuddet. Ledelsen fortæller, at besøg skal tilrettelægges med tilbuddet af hensyn til de øvrige indskrevne borgere og aktiviteter i tilbuddet. Dette er borgerne indforstået med. Side 12 af 65

13 Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Borgerne fortæller, at det er muligt for dem at have kontakt til deres familie. Og at det er en mulighed, at få besøg på tilbuddet. Ligesom det er en mulighed at komme hjem på besøg hos familien. Der gives udtryk for, at det er en mulighed at bevare kontakten med pårørende og deres netværk. Det beskrives i den sammenhæng, at rammerne for besøg er relevante og beskyttende. Besøgende har eksempelvis ikke adgang til 1. salen. Ledelse og ansatte oplyser, at det er en mulighed for børn og unge at deltage i aktiviteter uden for tilbuddet. Eksempelvis er det en mulighed for både mor og børn at besøge legestue en gang ugentligt. Det er også en mulighed for børn og unge at være tilknyttet en fritidsaktivitet. Det informeres, at der altid være vil være en sikkerhedsvurdering, hvis borgerne føler sig utrygge, er det en mulighed at få en ledsager med. En ledsager kan både være en ansat eller en frivillig fra tilbuddet. Ledelsen oplyser, at det fortsat er en mulighed for børn og unge i tilbuddet at have venskaber uden for tilbuddet. Ledelsen oplyser, at børn og unge har deres mor med i tilbuddet. Der er til hver borgere tilknyttet et team, hvor der også laves børnesamtaler med børn og unge uden deres mor. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,6 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet i høj grad anvender faglige tilgange og metoder der i overensstemmelse med tilbuddets målgruppe. Side 13 af 65

14 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet i høj grad arbejder med dokumentation, ligesom det vurderes at der i høj grad er fokus på at kunne dokumentere positive resultater. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse. Der vurderes, at der i tilbuddet i høj grad er en tilstrækkelig visitationsprocedure. Det vurderes at ansatte og frivillige er bekendte med visitationsproceduren. Det vurderes, at ved henvendelse fra borgere der falder uden for målgruppen, tilbyder tilbuddet relevant støtte og hjælp til at hjælpe borgerne videre til relevant tilbud. Det vurderes, at der foretages en relevant sikkerhedsvurdering af borgernes situation i forhold til indskrivning, såfremt denne ikke vurderes tilstrækkelig, hjælpe tilbuddet borgerne videre til eksempelvis et andet krisecenter. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad arbejder med faglige tilgange og metoder, der understøtter målgruppens behov. Det vurderes at der i tilbuddet i høj grad er fokus på at sikre en fælles tilgang, både i forhold til fastansatte og frivillige. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad dokumenterer arbejdet med borgerne. Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet i øjeblikket er fokus på at udvikle relevante dokumentationsmetoder, der kan styrke tilbuddet i at kunne dokumentere positive resultater for borgernes ophold i tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at der i høj grad er fokus på at udvikle opholdsplaner i samarbejde med borgerne. Side 14 af 65

15 Dette vurderes særligt relevant i kraft af hjemkommuner ikke udarbejder handleplaner for de indskrevne borgere. Det vurderes i den sammenhæng, at tilbuddet er udfordret i at dokumentere positive resultater i forhold til hjemkommunernes handleplaner for borgerne. Det er dog socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet i høj grad er fokus på at kunne dokumentere positive resultater. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad opfyldt) Af tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddet skal regodkendes til borgere i alderen år. Af tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddet skal regodkendes til 6 pladser. Målgruppe. Af Vision 2018 beskrives tilbuddets målgruppe som kvinder og eventuelt deres børn, der har været udsat for fysisk, psykisk, seksuel og/eller økonomisk vold i nære relationer, eller trusler herom. Samt kvinder og deres eventuelle børn, der aktuelt udsættes for stalking. Kvinder, der er udsat for vold eller trusler om vold i nære relationer eller for stalking, er omfattet af målgruppen, såfremt de lovligt midlertidigt eller permanent har opholdstilladelse i Danmark, herunder også processuelt ophold. Kvinder udsat for trafficking og/eller prostituerede kvinder kan ved ledig kapacitet i tilbuddet indskrives, men alene med det formål at afklare situationen. Derefter henvises kvinderne til relevant tilbud. Der skal ved indskrivningen være truffet aftale med den henvisende myndighed om betaling af den kommunale takst, da kvinderne ikke er omfattet af SEL 109. Undtagelser i forhold til målgruppen. Det fremgår af Vision 2018, at der er undtagelser i forhold til tilbuddets målgruppe. Kvinder i aktivt misbrug og kvinder på turistvisa i Danmark er ikke omfattet af målgruppen. Kvinder med problemstillinger, der indebærer alvorlig uhensigtsmæssig adfærd til gene for husets øvrige borgere/ansatte/frivillige, herunder ubehandlede psykiatriske problemstillinger er ej heller Side 15 af 65

16 omfattet af målgruppen og henvises til andre tilbud. Ledelsen. Ledelsen oplyser, at tilbuddet ikke modtager ubehandlede misbrugere og psykisk syge. Endvidere kan borgeren ikke indskrives eller fortsat være på tilbuddet, hvis de har en adfærd som ikke kan rummes. Dette er en konkret vurdering af den enkelte borger. Har borgeren et misbrug, er det en forudsætning at borgeren indvilliger i at påbegynde behandling ved indskrivning. Ledelsen oplyser, at de tidligere har haft et samarbejde med Vejle misbrugscenter. For at starte behandling, er det endvidere en forudsætning, at der foreligger et betalingstilsagn fra hjemlige kommune. Ledelsen oplyser, at hvis det under opholdet bliver afklaret, at tilbuddet ikke kan rumme borgeren, vil der arbejdes på at finde et andet tilbud med den rette støtte. Ledelsen oplyser, at de ikke modtager borgere med samme etnisk baggrund. Dette er et sikkerhedshensyn. Ledelsen fortæller, at der inden for feltet er erfaring med, at kvinder lader sig indskrive for at 'spionere' en anden kvinde, de kan eksempelvis være familierelaterede. Denne praksis er vedtaget for at beskytte indskrevne kvinder i tilbuddet. Der vil altid være fokus på at finde et andet egnet tilbud til den pågældende kvinde. Ledelsen oplyser, at hvis borgeren falder uden for målgruppen ville denne afvises. Ledelsen fortæller, at det til tider kan udvikle sig voldsomt i forbindelse med en afvisning. Da de frivillige er alene, lægges der vægt på, at de frivillige ikke selv skal tage denne konflikt, de skal i stedet modtage borgeren. Næste dag vil ledelsen og de ansatte sørge for at få hjulpet borgeren videre til et egent tilbud. Det er lederen der foretager den endelige vurdering. Såfremt ledelsen er fraværende, vil det være bestyrelsen der træder til og træffer beslutning om indskrivning eller eventuel afvisning. I dagligdagen vil det oftest være det faste personale der står for visitationen. Ledelsen oplyser, at der i forbindelse med visitation altid er fokus på, hvorvidt tilbuddet kan tilbyde den nødvendige støtte til borgeren. Side 16 af 65

17 Ansatte. De ansatte beskriver tilbuddets målgruppe, som værende kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer. Det kan både være unge og ældre kvinder, der har været udsat for fysisk og psykisk vold. De ansatte oplyser, at det ofte er kvinder der er henvist igennem de kommunale myndigheder. Visitation. Ifølge Vision 2018 er visitationsprocessen beskrevet som følgende: Alle borgere der henvender sig til tilbuddet for at få ophold og beskyttelse, får en visitationssamtale inden endelig indskrivning. Kontakter borgere tilbuddet i et tidsrum, hvor der ikke er personale tilstede, foretages der en let afklarende samtale med det formål, at afklare om borgeren tilhører målgruppen. Hvis dette er tilfældet indskrives borgeren midlertidigt indtil en visitationssamtale har fundet sted. Visitationssamtalens formål er: - afklaring af om borgeren tilhører målgruppen. - at afstemme forventninger med borgeren, hvor det vurderes om det er realistisk at hendes situation kan afklares under ophold på tilbuddet. - at aftale hvordan egenbetaling for opholdet afregnes. Det beskrives i den sammenhæng, at ingen borgere bør afvises af tilbuddet, alene på den baggrund i manglende eller uklar betalingsevne for opholdet. Kan ovenstående afklares til både borgerens og tilbuddets tilfredshed, indskrives borgeren og eventuelle børn. Der udarbejdes et notat om det aftalte samarbejde mellem borger og tilbuddet, hvor mål for opholdet noteres. Notatet kan under hele opholdet ændres eller justeres, hvis begge partner er enige om dette. Hvis visitationssamtalen afklarer, at borgeren ikke kan hjælpes optimalt ved ophold på tilbuddet, Side 17 af 65

18 tilbydes borgeren støtte til at søge kontakt til relevant sted/instans. Hvis borgeren eksempelvis ikke vurderes velplaceret især i forhold til sikkerhed i tilbuddet, støttes borgeren til kontakt til andet krisecenter. Ledelsen oplyser, at dette eksempelvis kan være psykiatrien eller herberg. Ligeledes ved pladsmangel henvises der til andet tilbud. De ansatte fortæller, at der ved visitation spørges ind til borgerens mulighed for egenbetaling, svarende til 40 kroner per voksen og 10 kroner per barn. Familierne skal selv afholde udgifter til husholdning og kost, såfremt det er en mulighed. Rådgivning af ikke-indskrevne borgere. Borgere der kontakter tilbuddet for rådgivning om vold i nære relationer, men uden ønske om ophold på tilbuddet og kvinder uden for målgruppen tilbydes afklarende og støttende samtaler med fagpersonale. Der kan i særlige tilfælde tilbydes flere samtaler efter behov. Ansatte. De ansatte oplyser i forhold til procedure for modtagelse, at de har en liste de stiller spørgsmål ud fra, spørgsmålene vedrører kvindens situation. De ansatte oplyser, at hvis det er kvinder, der har rødder fra samme land som en indskrevet borgere, kan de ikke visiteres i tilbuddet. De henvises i stedet til et andet tilbud. Formålet er at beskytte den indskrevne kvinde, da tilbuddet har erfaring med, at kvinder bliver sendt ud i krisecentre for at finde en pågældende kvinde i familien. De ansatte oplyser endvidere at de ikke tager ubehandlet misbrugere ind, psykisk syge. De ansatte fortæller, at det selvfølgelig er en risiko for at tage fejl, men at der er mulighed for at tage kontakt med ledelsen. Formål. De ansatte oplyser, at formålet med ophold på krisecentret er at give borgerne et trygt sted at være, efterfølgende vil der være en afklaring af problemstillinger og støttebehov. Side 18 af 65

19 Ledelsen oplyser, at der i arbejdet også er fokus på at finde løsninger der er til gavn for børnene. Tilbuddets indsats kan eksempelvis afspejles i familiens samspil efterfølgende. Hvis en kvinde ønsker at vende tilbage til manden, og at kvinden formår at være i en god relation som ikke er præget af vold, så er tilbuddets indsats lykkedes. Ledelsen oplyser, at de gennemsnitligt har 85 borgere indskrevet årligt. Det fremgår af tilbuddets Vision 2018 at Vejle Krisecenter tager udgangspunkt i at: - alle børn og voksne er unikke og har iboende kompetencer og ressourcer til at mestre livet og til udvikling. - Respekt og anerkendelse er drivkraften i udvikling og læring. - Enhver er ansvarlig for egne handlinger og valg Vision. Kvinder og børn kan leve et liv uden vold i nære relationer. Vision opnås ved: - Faglig dygtighed - inklusion - innovation Mål. Det fremgår af tilbuddets Vision 2018, at der ud fra den enkelte borgeres behov skabes rammer, der understøtter at borgerens egne kompetencer og ressourcer bringes i anvendelse for at skabe et fremtidigt liv uden vold i nære relationer med eller uden samliv med ægtefælle/samlever/far. At formidle viden om vold mod kvinder og børn og metoder til at imødegå dette. Side 19 af 65

20 Mål for indsats. Målet for indsatsen beskrives at sikre børn og kvinder mod yderligere vold i nære relationer og støtte dem i en udvikling, hvor de selv kan håndtere deres situation og hindre gentagelse. Det er et mål, at borgere skal have kortest muligt ophold i tilbuddet, da det er en stor psykisk og ofte også økonomisk belastning for borgerne at have ophold i tilbuddet. Sikkerhed. De ansatte oplyser, at der er meget fokus på sikkerheden i tilbuddet. Borgerne må eksempelvis ikke åbne døren eller tage telefonen. Ved indkomne opkaldes, foretages der et sikkerhedsopkald for at tjekke at den pågældende reelt er den person. Borgerne har mulighed for at arrangere besøg, men besøg kan kun foregå i stueetagen. Det er kun borgere og ansatte der har adgang til 1. salen. I forhold til sikkerhed oplyser de ansatte, at de sammen med borgerne drøfter brug af dankort, telefon og lignende. De ansatte tilbyder at følges med borgerne, hvis de føler sig utrygge ved at være alene. Det er de ansattes oplevelse, at nogle borgere har brug for mere end andre. Ophold. Borgere indskrevet i tilbuddet tilbydes ifølge "Vision 2018": - sikkerhed - omsorg og samvær med personale og frivillige - ro og rum til omtanke og rekreation - krisehjælp - støttende og bearbejdende samtaler om volden og dens konsekvenser - støttende og bearbejdende samtaler om bekymring for fremtiden og om at hindre yderligere vold og gentagelser - støtte til afklaring af ønsker for fremtiden (eksempelvis bolig, økonomi, forældremyndighed/børns Side 20 af 65

21 bopæl, opholdstilladelse) - støtte til kontakt til myndigheder (eksempelvis kommune, statsforvaltning, udlængeservice, politi) - krisecentererklæring i forhold til forældremyndighed eller ophold i Danmark - 4 psykologsamtaler om volden under opholdet på tilbuddet - økonomisk og juridisk rådgivning via Maryfonden ved jurist og økonom Borgere med børn tilbydes endvidere: - planlagte samtaler kvinder, barn/børn og personale imellem, hvor formålet er, at barn/børn og mor sammen får italesat hvad der er hændt - planlagte samtaler kvinder, barn/børn og personale imellem, hvor formålet er, at barn/børn har mulighed for at udtrykke ønsker for fremtiden - støttende samtaler om børnenes trivsel og udvikling - op til 10 psykologsamtaler til hvert enkelt barn - aflastning 2-3 formiddage om ugen af cirka 2 timers varighed per gang Børn med mødre på tilbuddet tilbydes: - sikkerhed - omsorg og samvær med personale og frivillige - ro og rum til omtanke og rekreation - børnesamtaler om det hændte og eventuel bekymring i forhold til fremtiden. Endvidere afklaring af barnets netværk med henblik på, om der findes værdifulde voksne, der kan støtte barnet - aktiviteter med tilbuddets andre børn og personale 2-3 formiddage om ugen af cirka 2 timers varighed - skolegang på folkeskole i Vejle - samvær med Røde Kors Ungdom og eller andre, en eftermiddag om ugen. Generelt under ophold på tilbuddet. Side 21 af 65

22 Det fremgår af Vision 2018, at mødre under ophold selv varetager den fulde pasning og omsorg for deres barn/børn. Der tilbydes efter behov og mulighed fælles aktiviteter med personale, frivillige og andre kvinder indskrevet på tilbuddet. Kvinden tilbydes støtte til at danne netværk, eventuel igennem Q-net. Under indskrivning skal alle boligløse kvinder være aktivt boligsøgende, frasiger kvinderne sig bolig og tilbuddet vurderer det rimeligt, kan kvinden risikere ikke længere at være berettiget endvidere ophold på tilbuddet. Ved bekymring for et barns trivsel eller udvikling i forhold til Servicelovens bestemmelser, indgives der underretning til hjemkommunen. Moren vil altid blive orienteret om underretningen (dog undtaget ved mistanke om seksuelt misbrug). Indskrivning/udskrivning. Ifølge Vision 2018 fremgår det, at der ved indskrivning med borgerens tilladelse, straks tages kontakt til hjemkommunen, der orienteres om ophold på tilbuddet, og eventuelt om behov for kommunal koordinerede familierådgivning under og efter ophold. Det beskrives at der foretages opfølgning på borgernes sikkerhed, eventuel i form af kontakt til politi i forhold til overfaldsalarm/tilhold og lignende. Borgerne tilbydes en afsluttende, evaluerende samtale om opholdet på tilbuddet, og om hvordan eventuelle fremtidige voldelige hændelser kan undgås/afværges. Borgerne orienteres om efterværn i tilbuddet. Efterværn. Det beskrives i Vision 2018 at tilbuddet tilbyder efterværn. I efterværn lægges der vægt på at støtte borgerne i at søge relevante tilbud til deres fortsatte liv og udvikling uden for tilbuddet. Efterværn indebærer eksempelvis et tilbud om tirsdagscafe, hvor der er mulighed for samvær og Side 22 af 65

23 samtale med personale. Der kan ydermere tilbydes aftalt samtale om voldsrelaterede emner, personligt, skriftligt eller telefonisk. Ledelsen informerer, at borgerne tilbydes muligheden for at kontakte tilbuddet, såfremt de har behov for hjælp relateret til vold. Ledelsen fortæller, at det er deres erfaring, at det ofte er en lille procentdel der kommer igen. I den sammenhæng støtter krisecentret dem til at komme videre. Den første tirsdag i hver måned afholdes der tirsdagscafe, hvor tidligere indskrevne borgere har mulighed for at komme og få en kop kaffe og en snak med de ansatte. Der er altid personale tilstede, og der vil være mulighed for at småting kan afklares sammen med personalet. Q-net. Røde Kors har et kvindenetværk, som tilbuddet har et godt samarbejde med, de spiser sammen en gang om måneden, og der arrangeres tue og lignende. Metode og faglige tilgange. Ifølge Vision 2018 arbejder tilbuddet systemisk-anerkendende i alle forhold. Dette både i forhold til borgere, ansatte, frivillige og i samarbejdet med samarbejdspartner. Det efterstræbes at tage udgangspunkt i den enkeltes/fællesskabets ressourcer og den sammenhæng de skal fungere i. Alle frivillige og ansatte tildeles basisviden om dette ved undervisning/kompetenceudvikling og supervision i forhold til metoden og den faglige tilgang i praksis. Ledelsen oplyser under tilsynsbesøget, at der er fokus på hjælp til selvhjælp, tilbuddet vægter højt at støtte psykologisk og praktisk. Dette gøres med udgangspunkt i kvindernes ønsker og behov. Der tages udgangspunkt i kvinderne ved at afholde formelle og uformelle samtaler, eksempelvis foregår mange samtaler i køkkenet. Der aftales møder, hvor fagperson hjælper kvinderne med at se mønstre i deres historie. Der er fokus på at hjælpe kvinden videre i forløbet, dette gøres ved at etablere hjælp i forhold til skilsmisse, forsørgelse, jobcenter, sygemelding, samt samtaler med sagsbehandler. Dette forløb Side 23 af 65

24 struktureres igennem samtaleforløbet med den tilknyttet fagperson. Ledelsen oplyser, at kvinder der har været udsat for vold ofte mister evnen til at arbejde med eget liv. Selvtillid og selvværd svækkes efter den oplevede vold. Derfor er formålet med med metoderne at finde ind til kernen af kvinden: "hvad er du god til", "hvem var du før forholdet". Ledelsen fortæller i den sammenhæng, at der kan være stor spredning i de indskrevne kvinder, eksempelvis kan etniske minoritetskvinder være uvidende om deres rettigheder, mens andre i længere tid ikke har været vant til at forholde sig til hvad for noget tøj hun vil have på, hvad hun vil have at spise, at kunne gå ud. I forhold til at støtte og styrke kvinden anvendes der motiverende og jeg-støttende samtaler. Ledelsen oplyser, at i forbindelse med ophold på tilbuddet tilbyder der 4 timer ekstern psykologhjælp. Dette financieres igennem puljemidler fra Socialministeriet. De ansatte. I forhold til metode og faglige tilgange oplyser de ansatte, at der anvendes den systemiske/anerkendende metode. I praksis betyder det, at der tages udgangspunkt i den enkelte kvinde og hendes børn. Hvad har betydning for hendes liv? De ansatte fortæller, at de mange problemer danner en helhed, hvor de går ind og vurderer hvad de kan hjælpe med i forhold til kvindens ønsker. De ansatte fortæller, at der er fokus på en positiv anerkendende tilgang, at støtte kvinden. De ansatte oplyser i den sammenhæng, at de i det kommende år skal opkvalificeres i 2015 i forhold til tilbuddets metoder og faglige tilgange. Fælles faglig tilgang. Ledelsen fortæller, at der nye medarbejdere skal have relevante kvalifikationer i forhold til tilbuddets målgruppe, metode og faglige tilgange. De frivillige deltager i møder, vagtgruppemøder og i generel udveksling imellem de frivillige. De frivillige er organiseret i vagtgruppe af 5-6 frivillige. Ved Side 24 af 65

25 vagtgruppemøder drøftes sager og udfordringer. Ledelsen oplyser, at der månedligt udsendes nyhedsbreve for at holde alle ansatte og frivillige opdateret. I nyhedsbrevet sendes generelle holdninger også ud for at sikre en ensartethed i tilbuddet. Elektronisk håndbog. Ifølge Vision 2018 skal der udarbejdes en elektronisk håndbog, hvor alle arbejdsgange, procedurer, metoder og andre relevante ting er beskrevet. Som udgangspunkt skal håndbogen følges, med mindre andet taler for det. Ledelsen oplyser, at den elektroniske håndbog er et en procedurehåndbog, af denne fremgår hvordan tilbuddet er indrettet, hvem der skal ringes til i bestemte situationer, kriseberedskab, faktuelle oplysninger. Ledelsen oplyser, at det er vigtigt at tilbuddet fremstår en samlet gruppe, der handler ud fra en fælles ramme, og at alle har adgang til den samme basisviden. Ledelsen understreger, at det ikke er hensigten at alle skal være ens, men der skal være et fælles værdigrundlag at handle ud fra. Det forventes, at håndbogen kan anvendes fra det tidlige forår Teams i forhold til den enkelte borger. Ifølge Vision 2018 arbejder tilbuddet i små teams med 2-3 ansatte per borgere, disse følger borgeren fra indskrivning til udskrivning/endt efterværn. Formålet er at sikre, at den enkelte borger og hendes tryghed og viden om, hvem hun skal forholde sig til i forhold til støtte. Det beskrives, at for at optimere udnyttelse af eksisterende ressourcer i tilbuddet, vil det betyde, at borgeren i mange af døgnets personale-dækket timer vil kunne have kontakt til en fra det team hun er tilknyttet. Teamet nævnes over for borgeren som dit team med det formål, at gøre borgeren hovedperson i løsningen af sine udfordringer, men samtidigt også som et fuldgyldigt medlem af et team. Side 25 af 65

26 Familiesamtaler. Ifølge Vision 2018 tilbydes alle borgere der har barn/børn med på tilbuddet familiesamtaler efter behov. Formålet med samtalen er at sikre, at børnene i trygge rammer kan fortælle om deres oplevelser og ønsker i forhold til fremtiden. I samtalen støttes borgeren til refleksion, sådan at også borgeren over for sine børn kan fortælle om ønsker og overvejelser i forhold til fremtiden. Børnesamtaler. Ifølge Vision 2018 tilbydes alle børn børnesamtale, efter behov flere. Børnesamtalen er med sit team (herunder også deres mor). Der tales med barnet om ønsker for fremtiden og om hvem, der for barnet er værdifulde voksne, der kan støtte barnet. Der tegnes et netværkskort, og der undersøges og træffes eventuelt aftaler om, hvem der med fordel kan inddrages fra barnets netværk ved relevans om muligt gerne far. I samtalen er barnet centrum. De ansatte fortæller, at der én samtale med mor og barn/børn, ved behov vil der være en tolk med. Samtalerne afholdes af det faste personale. De ansatte og en frivillig oplyser, at de frivillige ikke har administrative arbejdsopgaver relaterede til borgerne. Den frivillige oplyser, at der i tilbuddet lægges vægt på, at det er de ansatte med de rette kompetencer der varetager sådanne opgaver. Morgenmøder. Ifølge Vision 2018 er der på hverdage morgenmøder med deltagelse af alle borgere, med undtagelse af borgere der er i uddannelse, på arbejde eller til relevante møder. Formålet med morgenmøder er at aftale/fordele praktiske gøremål, give generelle informationer og at drøfte relevante emner, eksempelvis det at have ophold på et krisecenter. Der vil ved lejlighed være gruppesamtaler og/eller let undervisning under mødet i forhold til adfærd/handlemåder/tankemåder affødt af at leve i et voldsfyldt forhold. Det beskrives, at det altid er i en form, hvor børn kan deltage. Morgenmøderne bidrager til at skabe struktur i hverdagen. Side 26 af 65

27 De ansatte oplyser, at der hver morgen arrangeres morgenmøde klokken Kvinderne har en lille rengøringsopgave som fordeles, der skal endvidere ordnes praktiske gøremål. andre meddelelser eller eventuelle konflikter drøftes ved morgenmødet. Efter morgenmødet er afslutter påbegynder borgerne der rengøring. De ansatte fortæller, at der tages hensyn til den enkeltes behov i forhold til fordeling af opgaver. Eksempelvis hvis en borger skal til et møde. Efter morgenmøde er der aktiviteter, de ansatte oplyser, at det eksempelvis kan være en tur til Løveparken, stranden, skoven eller en legeplads. Borgerne har selv indflydelse, men de ansatte oplever også, at det kan være borgere der har behov for at andre til tider tager styring og kommer med forslag. De ansatte fortæller, at der i tilbuddet en gang imellem arrangeres fællesspisning, hvis der er stemning for det. Dette kan eksempelvis være Mortensaften. De ansatte fortæller, at der er fokus på at få flere mandlige frivillige, som kan deltage i aktiviteter med borgerne og deres børn. Dette vil også medvirke, at borgerne i dagligdagen møder gode mandelige rollemodeller. Mentorer. Ifølge Vision 2018 kan den enkelte borgere efter kort tids ophold i tilbuddet opfordres til at være mentor for en senere ankommet borger, funktionen er i forhold til praktiske gøremål, og endvidere er formålet også at den enkelte mentorer oplever sig værdsat og at alle ressourcer udnyttes. Kriterier for udskrivning. Ledelsen oplyser, at de fleste er boligløse ved indskrivning, der er derfor fokus på hurtigt at borgeren i gang med at søge bolig. Hvis der er en bolig og sikkerhedssituationen er i orden, så er det muligt at udskrive borgeren. Ledelsen fortæller, at det er deres erfaring, at uanset hvor længe borgeren har været i opholdet, så er der både glæde og bekymring forbundet med en udskrivning. I forbindelse med udskrivning vil borgeren blive introduceret til forskellige tilbud som eksempelvis Q-net, Side 27 af 65

28 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) tirsdagscafe, samt at etablere netværk og bearbejde voldens følger. Tilbuddet har indtil til udgangen af 2013 opsamlet resultater i form af indskrivningstidens længde og hvor den enkelte kvinde er flyttet hen efter endt ophold, og ikke i forhold til den enkelte borgers mål eller effekt af de enkelte tiltag. I udgangen af 2013 vedtager tilbuddets bestyrelse for Vejle Krisecenter en udviklingsplan for Vejle Krisecenter, kaldet Vision Elektronisk logbog Ifølge Vision 2018 udfærdiges der elektroniske logbøger for alle borgere i tilbuddet, heri er mål, samtaler, eventuelle underretninger, udvikling med mere beskrevet og skal evalueres. Logbogen udarbejdes løbende af borgerens team, ved udskrivning udleveres logbogen til borgeren. Som udgangspunkt skal logbogen slettes ved udskrivning. Ved accept fra den enkelte borger om kontakt et år efter udskrivning (med henblik på effektmåling) beholdes logbog et år til efter endt effektmåling. Dagsrapport. Ifølge Vision 2018 udarbejdes der elektronisk dagsrapport, der indeholder generelle gensidige informationer frivillige og ansatte imellem. Når der skrives om en borger, er borgeren bekendt med indholdet. Evidensbaserede metoder og udvikling. Ifølge Vision 2018 opsamles der løbende data om, hvilke metoder, der er bragt i anvendelse og med hvilket resultat, dette er til brug af nye metoder og optimering af de valgte metoder. Det fremgår af planen at første tiltag er en forandring af personalesammensætning, således den pædagogiske/socialfaglige kapacitet øges og udnyttes optimalt. Dette sker i perioden fra Side 28 af 65

29 til nu og arbejdet med resultatdokumentation, sammenholdt med mål for den enkelte kvinde og effekt. Ifølge ansøgningen fremgår det, at der er fastlagt procedure for visitation og udfærdiget ny opholdsplan. Der er påbegyndt en fast systematik og registrering af børne- og familiesamtaler til brug ved det fortsatte udviklingsarbejde med resultatdokumentation. Bestyrelsen har nedsat en Visionsgruppe, der følger og inspirerer arbejdet. Dette gøres blandt andet ved møder med leder og medarbejder hver 3. til 4. måned. Ledelsen oplyser, at de ønsker at evaluere de borgere, der ønsker at deltage et år efter udskrivning. Aktuelt spørges borgere der skal udskrives, om det er en mulighed at tilbuddet kan kontakte borgeren efter et år for at evaluere indsatsen og effekten af denne. Ledelsen oplyser, at de ønsker at anvende denne metode, for at kunne måle hvad der virker. Ledelsen oplyser, at der dagligt skrives i vagtbogen. Her fremføres det, hvad der mere generelt sker i hverdagen og kvindernes liv. Ledelsen fortæller, at der løbende skrives notater på borgerne. Hvad er deres baggrund, hvad har hun været udsat for, hvad sker der aktuelt. Kvinderne ser ikke disse notater. Der i disse notater ingen vurderinger, vurderinger foretages kun i samtaler med borgeren, udtalelser, erklæringer og underretninger. Ledelsen oplyser, at de støtter op om de beskrevne mål i handleplanen igennem opholdsplanen. Hvis borgerne giver deres samtykke, sendes der en kopi til handlekommunen. Ledelsen oplyser at positive resultater og evidens vurderes i forhold til krisecentrets mål og borgerens opholdsplan. Ledelsen oplyser, at der ikke måles eller vurderes på sideeffekter efter et år. Side 29 af 65

30 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad opfyldt) Indskrivningstiden kan ikke stå alene, ledelsen mener, at evalueringen et år efter er vigtig for fagligheden og udvikling af fagligheden. Der udtrykkes et ønske om at vide hvad der gøres, og hvad der er det rigtige at gøre. Ledelsen beskriver, at der aktuelt er en kulturforandring i krisecenterverdenen, der er en udvikling fra at være græsrod til professionel praksis. Alle kvinder skal evalueres, rammen for analyserne er dog endnu ikke fastlagte. Men det er ledelsens opfattelse, at som fagpersoner, har de en forpligtigelse til at undersøge, om det de gør har en effekt. Formål er at beskytte mod og hindre gentagelser. Det er en styrkelse af kvindens handlekompetencer her og nu, men også om et år. Ledelsen beskriver, at målet er at sikre beskyttelse og gentagelse nu og fremadrettet. Lykkedes det at støtte op om borgeren til at få et liv uden vold? Hvad er forandret? Og hvad kan vurderes at have en særlig effekt? Ledelsen oplyser, at de er opmærksomme på usikkerhed og validitet, men det skal ikke være en stopklods for den kommende udvikling. Leder oplyser, at kommunerne ikke er visiterende, da det af SEL 109 stk. 3 fremgår, at lederen af tilbud træffer afgørelse om optagelse. Leder oplyser, at hjemkommuner ikke udarbejder handleplaner for kvinder der har ophold i tilbuddet, leder oplyser, at tilbuddet har fokus på at samarbejde med hjemkommune. Leder oplyser, at de har fokus på at dokumenterer de mål, de opnår. Leder oplyser, at der en for en kort periode påbegyndes udarbejdelse af opholdsplan i forbindelse med visitationssamtale. Opholdsplanen sendes til kvindens hjemkommune, hvis kvinden giver tilladelse. Leder oplyser, at det har alle kvinder indtil videre gjort. Af opholdsplanen fremgår de mål kvinden og tilbuddet i fællesskab har fundet relevante for opholdet på tilbuddet. Side 30 af 65

31 I målene indgår næsten altid ny/ og eller sikker bolig, at opnå færdigheder i forhold til at hindre gentagelse af voldsudsatheden, kontakt til/eller fastholdelse af kontakt til arbejdsmarkedet, hvilket vil øge økonomiske handlemuligheder og selvtillid, der er befordrende i forhold til at hindre gentagelse, og endelig kortest mulig ophold i krisecenter, da det er en betragte personlig-, social- og økonomisk belastning for både kvinder og børn. De kommuner tilbuddet samarbejder med har indtil videre efter bedste evne støttet op om de mål, den enkelte kvinde har opstillet i samarbejde med tilbuddet. Tilbuddet kan dokumentere, at 85% af indskrevne kvinder og eventuelle børn i 2014 havde en indskrivningstid på under 30 dage. Leder oplyser, at i forbindelse med fraflytning fra tilbuddet giver langt størstedelen af kvinderne udtryk for at have nået deres mål jf. opholdsplanen. Fra slutningen af 2014 er der påbegyndt en systematisk evaluering, dels i forhold til kvindens mål for ophold, og dels i forhold til hvilke metoder og faglige tiltag der har haft effekt. De interviewede kvinder under tilsynsbesøget oplyser, at de oplever at der arbejdes med de opstillede mål i opholdsplanen, og at det er deres oplevelse at igennem opholdet på tilbuddet vil opnå deres mål. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter at borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Det vurderes, at borgerne i høj grad oplever at blive hørt, anerkendt og respekteret. Side 31 af 65

32 tilbuddet Det vurderes, at borgerne i høj grad oplever at have meget indflydelse i tilbuddet, og at de i stor grad selv har mulighed for at tilrettelægge dagene. Det vurderes, at tilbuddet i høj grad har fokus på at være motiverende og rådgivende over for borgerne, det er i sidste ende borgerne selv der træffer beslutninger for deres liv i opholdet. Det vurderes, at aftaler med borgerne i høj grad tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker og behov. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) Borgerne giver udtryk for, at de er meget glade for de ansatte og frivillige i tilbuddet. De oplever at blive anerkendt og respekteret. De oplyser at der god tid hos personalet, og at der altid er tid til en snak eller samtale efter behov. Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt) i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Ledelse og ansatte oplyser, at der i tilbuddet er fokus på på at være anerkendende i forhold til borgerne. Dette understøttes af, at tilbuddet anvender en anerkendende faglig tilgang i relationen til borgerne. De ansatte oplyser, at borgerne har meget indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv, samt hverdagen i tilbuddet. De ansatte fortæller, at det er borgerne selv der tilrettelægger dagen. Der er kun en forventning om, at borgerne deltager i morgenmødet, samt hjælper til med rengøringen. Derefter har borgerne mulighed for selv at bestemme, hvordan dagen skal se ud. De ansatte oplyser, at af sikkerhedsmæssige årsager, skal borgerne sove på tilbuddet. I weekenden er det en mulighed for borgerne at sove ude. Af sikkerhedsmæssige årsager laves der aftaler om hjemkomsttider. De ansatte fortæller, at borgerne i dagtimerne primært skal være i tilbuddet, så der er mulighed for at hjælpe dem, da de ansatte ikke er på vagt om aftenen/natten. Side 32 af 65

33 De ansatte oplyser, at det er en procedure at kontakte borgerne, såfremt der er grund til bekymring, men de ansatte oplever, at borgerne er gode til at kontakte tilbuddet ved ændringer af aftaler. Borgerne oplyser under tilsynsbesøget, at det er deres oplevelser at have meget indflydelse på deres hverdag, samt indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv. Det oplyses, at de oplever en stor grad af medinddragelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne i høj grad trives på tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad har fokus på at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det vurderes, at tilbuddet har fokus på at støtte borgerne i udvikle en sund kostkultur, ligesom det vurderes, at der i tilbuddet er fokus på borgerne har mulighed for fysisk aktivitet. Det vurderes, at borgerne i høj grad har mulighed for at få en ledsager i forhold til besøg ved eksempelvis tandlæge og læge. Det vurderes, at der i tilbuddet er en relevant ryge, alkohol og misbrugspolitik. Det vurderes at borgerne overholder de opstillede regler. Side 33 af 65

34 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) De ansatte oplyser, at borgerne i tilbuddet oftest har det godt med hinanden. De ansatte fortæller, at det også kan mærkes, hvis det er en borgergruppe, der har været sammen længe i tilbuddet, så kan der opstå irritation, men det er de ansattes erfaring, at borgerne har det overraskende godt med hinanden. Hvis der er interne konflikter borgerne imellem, fortæller de ansatte, at der vil være fokus på hurtigst muligt at løse konflikten med støtte fra de ansatte. De ansatte oplyser, at der løbende er opmærksom på borgernes trivsel, og at de samler op på borgernes trivsel ved mistrivsel. Dette kan eksempelvis gøres ved en samtale hos den relevante ansatte. De ansatte oplyser endvidere, at børnene i tilbuddet også oftest kommer godt ud af det med hinanden. Blandt børnene er der som regel et aldersspænd på 0-16 år, men det er de ansattes oplevelse, at det ofte er små børn kvinderne har med. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad opfyldt) I interview med borgere fremgår det, at begge borgere fortæller at trives i tilbuddet. Borgerne fortæller, at de føler sig sikre, og at de ansatte og frivillige tager sig tid til dem, og er tilstede når de har behov for det. Ledelsen oplyser, at der er adgang til relevante sundhedsydelser. Ved behov er det en mulighed at få en ansat eller frivillig med som ledsager. Det er en risikovurdering, samt borgerens behov der vurderes i denne sammenhæng. Borgerne informerer, at det er muligt at komme afsted til relevante sundhedsydelser. Borgerne oplyser, at de har mulighed for at få ledsager med, såfremt de ønsker det. Af tilbudsportalen fremgår det, at der er samarbejde med et lokalt lægehus, som tilbyder kvinder og Side 34 af 65

35 børn, der har ophold på tilbuddet undersøgelse og behandling. Tilbuddet samarbejder efter behov om dette og lægehuset kan tilbyde kvinder og børn meget kort ventetid. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad opfyldt) Sundhedsplejerske: Vejle kommunes sundhedspleje tilser de børn, der med deres mødre har ophold på tilbuddet efter konkret aftale. Af "Vision 2018" fremgår det, at tilbuddet ønsker at være et rent og velholdt opholdssted for kvinder og børn, og hvor maden der serveres er sund og nærende. På sigt ønsker tilbuddet i videst muligt omfang at kosten er økologisk. Ledeler oplyser, at både køber og laver kvinderne mad til dem selv og deres børn dagligt. Såfremt kvinderne ikke efterspørger hjælp, er indkøb og kost ikke noget de blander sig i eller har holdning til. Leder oplyser dog, at hvis de oplever urolige børn og har mistanke om dette har sammenhæng med kosten, så tales der med kvinden om det. Leder oplyser, at det tilstræbes at kvinderne en gang ugentligt laver aftensmaden sammen, denne aften er tilbuddet "vært" for maden, og der er fokus på at servere en sund, nærende og økologisk kost. Motion. Leder oplyser, at der ikke er en politik i forhold til kvindernes motion. Leder oplyser, at de er af den holdning, at motion og fysisk aktivitet er befordrende for den samlede trivsel, og der opfordres til dette både for kvinderne og børnene. Leder oplyser, at ved lejlighed arrangeres der gåture til skov, strand og by sammen med kvinderne og deres børn. Ifølge "Vision 2018" fremgår det, at aktiviteter med tilbuddets børn og personale 2 til 3. formiddage Side 35 af 65

36 om ugen af cirka to timers varighed. Leder oplyser, at disse aktiviteter ofte vil være fysisk betonede, og i øvrigt også i det fri. Misbrugspolitik. Det er ikke tilladt at have et ubehandlede misbrug i tilbuddet. Såfremt en kvinde har et misbrug, er det en forudsætning for at blive indskrevet, at kvinden indvilliger i at gå behandling. Rygning. Det er ikke tilladt at ryge indendørs. På 1. salen er der en altan, hvor det er muligt at gå ud og ryge. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er fokus på forebyggelse af magtanvendelser. Det vurderes, at der i høj grad er fokus på at nedtrappe frem for optrappe konflikter. Det er socialtilsynets anbefaling at fastansatte og frivillige introduceres til relevante magtanvendelsesbekendtgørelser. Det er socialtilsynets vurdering, at leder i tilstrækkelig grad er bekendt med at magtanvendelser skal dokumenteres og indberettes. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad opfyldt) De ansatte oplyser, at der ikke har været behov for magtanvendelser i tilbuddet. De ansatte oplyser endvidere, at de er opmærksomme på at nedtrappe eventuelle konflikter, og hvis dette ikke er en mulighed, så er der fokus på at få fjernet de øvrige borgere for situationen. De vil endvidere kontakte lederen for rådgivning. Ved alvorlige konflikter, er det anbefalet af lederen at kontakte politiet. Indikator 06.b: Tilbuddet 3 (i middel De ansatte oplyser, at de ikke er bekendte med magtanvendelsesbekendtgørelsen. De oplyser, at de Side 36 af 65

37 dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen grad opfyldt) umiddelbart ikke har oplevet et behov for magtanvendelser, da der aldrig er behov for magtanvendelser hos borgerne. Ledelsen oplyser, at der ikke er magtanvendelser i tilbuddet. Det er ledelsens vurdering, at der generelt ikke er behov for magtanvendelser, hvorfor de ansatte og frivillige ikke er blevet introduceret til magtanvendelsesbekendtgørelsen. Ved episoder anbefales det at kontakte politiet. Ledelsen fortæller, at de er bevidste om, at magt er mange ting, hvilket jævnligt drøftes. Ledelsen fortæller, at de godt kan være betænkelige ved at introducere de frivillige til lovgivningen, af frygt for at det vil skræmme de frivillige væk. Socialtilsyn Syd drøfter relevansen af introduktion af magtanvendelsesbekendtgørelsen til ansatte og de frivillige med ledelsen, og oplyser i den sammenhæng, at der er et væsentligt omsorgsfokus i magtanvendelsesbekendtgørelsen. Endvidere oplyses det, at det er relevant at være bekendte med magtanvendelsesbekendtgørelsen for være vidende i forhold til om der anvendes magtanvendelser eller ej i tilbuddet. Leder er bekendt med at magtanvendelser skal dokumenteres og indberettes til hjemkommune og Socialtilsyn Syd. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er fokus på forebyggelse af overgreb. Det vurderes, at fastansatte og frivillige er opmærksomme på samspillet mellem de indskrevne borgere og deres børn. Det vurderes, at der i tilbuddet er sikret en tilstrækkelig og nødvendig sikkerhed. Det vurderes, at borgerne i høj grad føler sig trygge og sikre i tilbuddet. Side 37 af 65

38 Det vurderes, at tilbuddet har relevante sikkerhedsprocedurer, det vurderes i den sammenhæng at fastansatte og frivillige i høj grad er bekendte med tilbuddets beredskab. Det vurderes, at borgerne i tilbuddet i høj grad har mulighed for at få den nødvendige støtte og hjælp til at føle tryghed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) De ansatte oplyser at de er opmærksomme på samspillet mellem de indskrevne borgere. Det oplyses, at der ikke har været episoder med overgreb i tilbuddet. Tilbuddet har faste procedure i forhold til sikkerhed, således overgreb i tilbuddet forebygges. Det oplyses, at ansatte og frivillige i tilbuddet er bekendte med sikkerhedsprocedurerne. Ledelsen oplyser, at disse procedure løbende vurderes og revideres ved behov. Se indikator 7.b. Ledelsen oplyser at i forhold til at sikre den nødvendige sikkerhed i tilbuddet, skal borgerne oplyse, hvis de forlader tilbuddet. Der skal i den sammenhæng laves aftale om hjemkomst. Borgerne må ikke svare telefonen. Behovet for den nødvendige sikkerhed er vurdering, der foretages ud fra en samtale med borgeren. Ledelsen oplyser, at borgerens vurdering af sikkerhed ikke altid er i overensstemmelse med tilbuddets vurdering af sikkerhed. Derfor er der fokus på at få en forventningsafstemmelse, hvor niveauet af sikkerhedsbehov kan fastsættes. Ved indskrivning er der samtale med borgeren, kommune og eksempelvis politi. Kontakt med andre myndigheder sker efter samtykke fra borgeren. Det er i sidste ende borgeren selv, der træffer det et valg, det er blot krisecentrets opgave at rådgive borgeren. Ledelsen informerer, at det er en mulighed for borgeren at få ledsagelse ved aftaler ud af huset. Side 38 af 65

39 Dette kan både være ansatte og frivillige. Ledelsen fortæller, at borgerne kan komme fra hele landet. Det er ledelsens vurdering, at 22,6% af indskrivningerne er af borgere fra lokalområdet. Placering drøftes med borgeren i forbindelse med visitation, det kan i den sammenhæng være relevant, at en borger indskrives i et andet tilbud af hensyn til borgerens sikkerhed og oplevelsen af sikkerhed. Ledelsen fortæller, at objektivt set er der en meget lille risiko for at borgeren bliver angrebet i eksempelvis statsforvaltningen. Ledelsen beskriver, at det ofte er en stor belastning for kvinderne at møde deres mænd og pårørende. Ledelsen fortæller, at mændende ofte er tryglende og ydmyger er kvinden, ofte er det også mænd der skammer sig. Mænd der opsøger kvinden i tilbuddet, forlader oftest hurtigt tilbuddets område igen efter anmodning eller ved tilkaldelse af politi. Det er ledelsens vurdering, at de cirka en til to gange årligt oplever, at der er mænd der opsøger tilbuddet. Ledelsen oplyser, at de har et godt samarbejde med politiet. Hvis tilbuddet er mistænksomme, kører politiet gerne forbi tilbuddet efter anmodning. De ansatte fortæller, at det er sjældent, at kvindernes mænd kontakter tilbuddet. Der er enkelte kvinder der har oplevede at føle sig truet, at de ikke har haft mulighed for at benytte tilbuddets legeplads. Hvis dette er tilfældet, vil det eventuelt drøftes, om det vil være hensigtsmæssigt at flytte kvinden til et andet krisecenter. Ledelsen oplyser, at der foretages kontrolopkald ved henvendelse fra politi og myndigheder i de tilfælde, hvor der anmodes om oplysninger om en indskrevet borger. Side 39 af 65

40 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Ledelsen oplyser, at der fornyligt har været en opdatering af tilbuddets voldspolitik. Ledelsen fortæller, at ingen bør udsættes for vold. Tilbuddets voldspolitik opdateres løbende, hvilket bestyrelsen er med inde over. Ledelsen oplyser, at de ansatte og frivillige er bekendte med tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb. Ledelsen oplyser, at der løbende er fokus på dette, da det vedrører borgernes sikkerhed. Ledelsen oplyser, at der indhentes straffe- og børneattest på alle ansatte og frivillige. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,9 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet har faglig og meget kompetent ledelse, der formår at sikre en kompetent daglig drift af tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj meget høj grad har en faglig og meget kompetent ledelse. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ligeledes har faglig og kompetent bestyrelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Lene Fibæk er leder af Vejle Krisecenter. Leder er uddannet socialrådgiver i Leder har primært været beskæftiget i kommunalt regi med børn, unge og deres familier med dansk eller anden etnisk baggrund, der har haft behov for socialrådgivning, familierådgivning/behandling og støtte. Heraf har leder 10 års ledelsesfunktion. Side 40 af 65

41 Leder er ansat som leder i tilbuddet per I perioden til har lederen været ansat som socialrådgiver i tilbuddet. Det fremgår af ansøgningen, at leder bor tæt på tilbuddet, så leder inden for kort tid kan komme frem til tilbuddet, når dette er påkrævet, eksempelvis aften/nat. Det fremgår af ansøgningen, at der er indhentet straffe- og børneattest på alle ansatte tiltrådt efter Tilbuddet er nu ved at indhente børne- og straffeattest på alle ansatte før Dette er en beslutning, der er truffet af bestyrelsen Der er i den sammenhæng også ved at blive udarbejdet procedure i forhold til indhentning af børne- og straffeattest på ansatte i tilbuddet (eventuel indhentning af børne- og straffeattest hver 3. år). Det fremgår af ansøgningen, at der foreligger kopi af kørekort på de ansatte, der i jobbet kører med borgere. Dette drejer sig om 6 ansatte og 1 frivillig. Der tilsendt Socialtilsyn Syd dokumentation for kørekort. Trivsel. Det fremgår af ansøgningen, at der henover sommeren 2014 blev udarbejdet en arbejdspladsvurdering, i processen deltog både ansatte og frivillige. Udgave af APV var færdig og reviderede sidste gang Tilbuddet har lavet en plan for, hvordan der fortsat kan arbejdes med dette. Det beskrives som en løbende proces, hvor der tages stilling til arbejdsmiljø og vurdering af arbejdspladsen. På ugentlige personalemøder og månedlige vagtgruppemøder for frivillige drøftes trivsel. På udvalgte vagtgruppemøder tages relevante emner op til nærmere fælles drøftelse/undervisning efter blandt andet ønske fra de frivillige. Side 41 af 65

42 Der er planlagt medarbejdersamtaler for ansatte i november-december 2014, hvor fokuspunkt i samtalerne vil være trivsel på arbejdspladsen. Det fremgår af ansøgningen, at der ved ny-ansættelser af ansatte laves en plan for, hvordan den enkelte nye ansatte introduceres til arbejdet, de ansatte og de frivillige. Ved opstart af frivillige er der en fast plan for dels rekruttering og dels eventuel opstart i tilbuddet. Der er ligeledes udfærdiget en ny folder til brug for nye ansatte. Denne folder er tilsendt Socialtilsyn Syd. Alle nye frivillige følger med en erfaren frivillig indtil de føler sig trygge og parate til at være alene på vagt. Tilbuddet har driftsaftale med Vejle Kommune. Socialtilsynet har modtaget dokumentation for driftsaftalen mellem tilbuddet og Vejle Kommune. Udvikling af tilbuddet. Det fremgår af tilbuddets Vision 2018, at tilbuddet i en periode oplevede efterspørgsel på beskrivelse af værdier og mål for tilbuddet. Dels fra tilsynet, dels fra bestyrelsen og dels fra medarbejdere. I 2012 blev derfor nedsat en arbejdsgruppe, 'visionsgruppen', bestående af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 frivillige, og tilbuddets leder og socialrådgiver. Arbejdsgruppen søgte blandt andet inspiration fra krisecentre i Næstved, Randers, Herfølge og Eden-plejehjemmet i Højager-centret i Jelling. Resultatet fra visionsgruppens arbejde udmundede i tilbuddets Vision Succeskriterier for Ifølge Vision 2018 er fremtidige succeskriterier for tilbuddet følgende: - mindst 50% af borgerne, der har været indskrevet i mere end 14 dage, fastholder de/det mål de har ved udskrivningen 1 år efter de har forladt tilbuddet. - 90% af borgerne med børn i tilbuddet der er indskrevet i mere end 5 dage, deltager sammen med Side 42 af 65

43 deres børn i en familiesamtale. - 90% af børnene der er indskrevet i mere end 7 dage, deltager i en børnesamtale. - alle ansatte og frivillige har basisviden om systemisk-anerkendende tilgang via undervisning. Ansatte deltager yderlig i kurser/personaleudvikling og supervision i forhold til metoden. Endvidere at ansatte løbende efteruddannes i forhold til at arbejde på et krisecenter. - 30% af frivillige deltager i andre aktiviteter end vagter. - den gennemsnitlige indskrivningstid for borgerne er under 20 dage i 2018 (25 dage i 2012). Ledelsen oplyser, at de frivillige er inddelt i 10 grupper. Til hver gruppe er tilknyttet en gruppekoordinator. De frivillige mødes månedligt med bestyrelsesformand og ledelse. I forhold til drøftelse af problemstillinger, skal den frivillige drøfte disse med gruppelederen, dernæst med ledelsen. Ledelsen fortæller, at det er deres oplevelse, at de frivillige giver udtryk for at have et godt arbejdsmiljø. Der er fokus på at sikre, at de frivilliges arbejde er i overenstemmelse med tilbuddets værdigrundlag og tilbuddets vedtægter. Ledelsen oplyser, at der løbende er drøftelse af tilbuddets værdigrundlag, eksempelvis skal værdigrundlaget gennemgås efter jul. Trivsel blandt medarbejderne. De ansatte oplyser, at de trives med deres arbejde, og at de er glade for at være ansatte. De beskriver det som et fantastisk sted at arbejde. En arbejdsplads der byder på en masse forskelligartet arbejdsopgaver, samt mulighed for indflydelse på sin arbejdsdag. En frivillig oplyser, at flere af de frivillige har været tilknyttet tilbudet igennem en lang årrække. Det beskrives som en rummelig arbejdsplads med mulighed for at sige til og fra efter behov. Det fremgår af tilbudsportalen, at Maryfonden yder økonomisk og juridisk rådgivning til alle kvinder i Side 43 af 65

44 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) tilbuddet, der ønsker det. Ledelsen oplyser, at der er fast supervision 8 gange årligt for det fastansatte personale. Det er supervision med udgangspunkt i sagssupervision og personlig supervision. Ledelsen oplyser, at der endvidere benyttes reflekterende teams. Deltagelse er et krav. Ledelsen oplyser, at der er lavet plan for supervision. Der er to ansatte tilknyttet supervisionen ad gangen. Supervisionen er ikke akut, men planlagt og forudsætter forberedelse. Supervision anses som et fagligt værktøj, hvor de ansatte kan udvikle sig. Supervision er med udgangspunkt i tilbuddets metoder og faglige tilgange. Emner for supervision kan eksempelvis være faglige problemstillinger, der påvirker de ansatte privat. Der foretages løbende evaluering af supervision og supervisor. Ved sidste evaluering blev den samme supervisor valgt igen, supervisoren er uddannet pædagog og kempleruddannede De ansatte oplyser, at der er mulighed for supervision. Supervisionen afholdes to timer ad gangen, hvor 2 ansatte deltager. Det er sagssupervision, hvor sagen præsenteres og drøftes med supervisor. De ansatte beskriver det som en struktureret supervision. De frivillige er tilknyttet deres gruppe, der er i gruppen mulighed for at drøfte følelser og oplevelser med de andre frivillige. Hvis en frivillig har brug for yderliger sparring eller supervision, er leder til rådighed, såvel som der er mulighed for ekstern supervision. Formand: Dorthe Kracht Valgt til bestyrelsen Valgt som formand for bestyrelsen marts Kompetencer: Civiløkonom, Aalborg Universitet Side 44 af 65

45 Law for the Layperson, Delta College, Californien Klassisk sproglig studen, Nørresundby Gymnasium Har derudover kursus i dokumentstyring og bestyrelseskursus fra 2006 Næstformand: Tonny Møller Valgt til bestyrelsen februar 2008 Kompetencer: - uddannet lærer Sekretær Elisabeth Martens Valgt til bestyrelsen februar 2007 Kompetencer: - pædagog - lederuddannelse Udpeget medlem af bestyrelsen: Azra Hasanbegovic Udpeget til bestyrelsen februar 2008 Kompetencer: - master i sundhedsfremme, RUC - jura Udpeget medlem af bestyrelsen: Martin Jensen Udpeget til bestyrelsen februar 2009 Kompetencer: - murer og konstruktør - fagforening Side 45 af 65

46 Meningsmedlem: Lene Hausbølle Valgt til bestyrelsen marts 2003 Kompetencer: - socialpædagog - beskæftigelsesvejleder Meningsmedlem: Camilla Hillerup Andersen Valgt til bestyrelsen marts Kompetencer: - Zoneterapeut Suppleant til bestyrelsen som suppleant marts 2012 Kompetencer: - bioanalytiker Suppleant til bestyrelsen: Grethe Thomsen Valgt til bestyrelsen som suppleant marts 2009 Kompetencer: - folkeskolelærer Medarbejderrepræsentant: Birgit Haargaard Valgt som medarbejderrepræsentant december 2013 Leder: Lene Fibæk-Jensen. Leder af tilbuddet og uddannet Socialrådgiver. Socialtilsyn Syd har modtaget tilbuddets vedtægter. Vedtægterne lever ikke op til kravene jf. lov om socialtilsyn, da der i vedtægterne mangler en bestemmelse for egenkapital ved opstart. Dette er Side 46 af 65

47 drøftet med tilbuddets leder, der oplyser, at sådan en bestemmelse vil blive tilføjet vedtægterne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det er socialtilsynets vurdering, at den faglige drift i tilbuddet varetages kompetent. Det vurderes, at der i høj grad er fokus på opkvalificering af ansatte, ligesom det vurderes at der i høj grad er fokus på udvikling af tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en god normering. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har et lavt sygefravær. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets personalegennemstrømning ikke er højere end på sammenligne arbejdspladser. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 5 (i meget høj grad opfyldt) Ifølge tilbuddets Vision 2018 fremgår det, at der aktuelt er 6 ansatte: Leder (37 timer) Administrativ medarbejder (30 timer) Børnepædagog (25 timer) Socialrådgiver (30 timer) Socialfaglig medarbejder (pædagog 30 timer) Husassistent (37 timer) Aktuelt er tilbuddet bemandet med ansatte i hverdagene fra , samt lørdage fra Ifølge tilbudsportalen er der aktuelt omkring 45 frivillige tilknyttet tilbuddet. Side 47 af 65

48 Personalesammensætning og uddannelse. Ifølge Vision 2018 er der kontinuerligt fokus på udvikling af det socialfaglige, pædagogiske og/eller sundhedsfaglige felt i personalegruppen. Det beskrives, at der ønskes en bred tværfaglig sammensætning. Det beskrives, at ved ansættelse vægtes dokumentation for kompetencer højt, og at disse kan anvendes i forhold til tilbuddets målgruppe, metoder og faglige tilgange. Frivilliges opgaver. Ifølge Vision 2018 kan de frivillige varetage to typer af opgaver, dels vagt-opgaver og dels frivilligeaktiviteter. Vagt-opgaver: - indebærer sikring af børn og voksne i tilbuddet, ved pasning af dør og telefon - stille sig til rådighed med støtte og samvær med borgerne og deres børn - modtage nye kvinder ved ankomst - deltagelse i vagtplanlægningen og dækning Frivillige-aktiviteter kan eksempelvis være: - ekstern ledsagerordning/bisidder - besøgsven - lektiehjælp/vejledning - aktivitet/samvær med børn - på tur med borger og barn/børn - madlavning - vejledning og andre praktiske opgaver Ovenstående aktiviteter udføres af frivillige efter eget ønske, og altid efter samråd med personalet. Side 48 af 65

49 Forholdet mellem frivillige og fastansatte. Ifølge Vision 2018 mødes både personale og frivillige ved overlap i forbindelse med vagtskifte og der orienteres om tilbuddets borgere eller særlige forhold. Endvidere afholdes der 2 gange årligt fælles aktiviteter for frivillige og ansatte med et fagligt indhold, formålet er at sikre gensidig kendskab og enighed om værdigrundlag og metoder. Ifølge Vision 2018 ønskes der at oprette en 'kompetencebank', hvor frivillige der har særlige kompetencer og/eller interesser, som de ønsker at anvende sammen med borgerne i tilbuddet registreres. Personalet kan således efter behov kontakte den pågældende frivillige og tilrettelægge et særligt tilbud for borgeren. Frivillige opgaver. Ledelsen oplyser, at de frivillige skal sørge for sikkerhed ved døren, tage telefon, modtage kvinder og afvise kvinder der ikke falder inden for målgruppen. Det er de fastansatte der foretager den endelige vurdering i forhold til indskrivning. I den forbindelse oplyser ledelsen, at der lægges vægt på, at det er foretrækkes, at de frivillige modtager en der viser sig at falde uden for målgruppen, fremfor at afvise en kvinde der er i overensstemmelse med tilbuddets målgruppe. Rekruttering af de frivillige. Ledelsen oplyser, at nye frivillige skal til samtale ved leder og ansat. Ledelsen oplyser, at der er fokus på at hverve frivillige der har ro, og ikke reagerer voldsomt på uforudsete situationer, da dette kan medvirke til uro og bekymringer i borgergruppen. Det er vigtigt, at det er frivillige der kan tage styringen. Side 49 af 65

50 Ledelsen oplyser, at det er de frivillige der sikrer driften af familien, lægehjæp og lignende. De frivillige hjælper kvinderne med almindelige hverdagsting, men må ikke foretage sagsarbejde. Det er væsentligt, at de frivillige er opmærksomme på at skelne mellem hvad der er frivillig opgave, og hvad der er de fastansattes opgave. De frivillige er tilstede, når kvinderne har fri, og vil ofte fungere som en søster/mor, der har tid til at lytte til kvinden, eller foretage ønskede aktiviteter med kvinden. Hvis de frivillige ikke har de nødvendige kompetencer, henvises de i stedet til frivilligcentret, hvor det er en mulighed at blive besøgsven eller lignende. I rekrutteringen er der fokus på at undersøge, om de frivillige har de rette kompetencer, eller om der er elementer, der kan hindre at de kan varetage den forventede opgave. Ledelsen beskriver, at det eksempelvis kan være problematisk, hvis det er en frivillig, der selv lige er kommet ud ad et voldeligt forhold. I sådanne situationer er det vigtigt, at kvinden har lagt volden bag sig, og at det ikke længere fylder i hendes liv og dermed også i funktionen som frivillig. Ledelsen oplyser, at de frivillige skal være bekendte med, at der stilles store krav. Der er eksempelvis også vagter aften, nat og weekend. De frivillige besætter selv deres vagter, det er gruppekoordinatorens ansvar at sikre, at vagtplanen er dækket. Ledelsen oplyser, at der er fast procedure ved rekruttering af frivillige. Der er fokus på ikke at rekruttere kvinder, der selv fornyligt har været voldsramt. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Der lægges vægt på, at det er frivillige, der har styr på sine grænser, ellers risikerer det at skade den frivillige på længere sigt. En frivillig fortæller, at der indledningsvis afholdes en samtale med potentielle frivillige. Huset gennemgås, og der er vagt sammen med en anden frivillig, inden den nye frivillige selv skal være på Side 50 af 65

51 vagt første gang. Ved utryghed er der mulighed for flere vagter sammen med en anden frivillig. Oplæring af de frivillige. Ledelsen oplyser, at der lægges vægt på, at de frivillige sikres en grundig introduktion. Det er vigtigt, at de frivillige bliver bekendte med tilbuddets hus og husregler. Eksempelvis hvad der kan informeres over telefonen. Hvem der der kan ringes til ved behov for hjælp. De frivillige oplyses, at det er vigtigt at ringe, hvis der opstår problemer. Det er bedre at ringe end at overvurdere egne evner. Der vil være minimum 3 følvagter, en aftenvagt, dagvagt og weekendvagt. Hvis den frivillige efterfølgende er utryg, er der mulighed for at følges med en anden frivillig indtil den frivillige er tryg ved sin funktion. Ledelsen oplyser, at der er et fast forløb for introduktion af de frivillige. Denne introduktion er beskrevet i håndbogen. Ledelsen fortæller, at de er meget glade for deres frivillige, det er frivillige der er gode til deres job, og som kender deres grænser. Ledelsen fortæller, at de frivillige ikke blander sig i børnene og børneopdragelsen. Der er fokus på ikke at være privat i arbejdet med borgerne. De frivillige aspekt i tilbuddet betyder, at borgerne får mulighed for mange gode samtaler med andre kvinder om almene ting i hverdagen. Ledelsen fortæller, at det er borgernes oplevelse, at de ikke oplever at blive fagligt vurderet af de frivillige. Organisering af hverdagen. De faste ansatte møder omkring klokken 07.00, herunder ledelsen. De frivillige har ikke fri, før der er mødt en ansat ind. Der er cirka et overlap på et kvarter. Der er i dagstimerne 6 ansatte. De ansatte dækker timerne fra klokken Den første frivillige møder ind klokken 15.00, derefter møder der en frivillig ind klokken 18.45, og en sidste frivillig møder ind klokken og har vagt til om morgenen, hvor de første ansatte møder ind. Side 51 af 65

52 Såfremt en ny frivillig er ved at læres op, så er den frivillige med som føl. De frivilliges vagter tilrettelægges individuelt og efter de frivilliges muligheder og lyst. Hvis en frivillig er syg, vil den frivillige ringe til de øvrige frivillige for at dække vagten. En frivillig beskriver under tilsynsbesøget, at hun ikke oplever problemer med at få delt vagterne ud imellem de frivillige, ligesom hun oplever, at de frivillige er gode til at hjælpe hinanden ved eksempelvis sygdom. Team af ansatte. De ansattes inddeles i teams så borgernegruppen er dækket ind med en ansat fra hver af borgernes team. Det er den ansatte fra borgerens team, som afholder samtale med borgerne, og endvidere individuelt har ansvar for arbejdsopgaver og støtte til borgerne. Forskel på frivillige og ansattes arbejdsopgaver. De ansatte oplyser, at der er en klar afgræsning af de frivilliges opgaver i hverdagen, deres primære opgave er at være tilstede. Det er de ansatte der arbejder med borgerne i forhold til samtaler og rådgivning, mens det er de frivilliges opgave at hygge og snakke sammen med borgerne. Ledelsen fortæller, at det er deres oplevelse, at de frivillige har stor respekt for de fastansattes faglighed og arbejdsopgaver. Det oplyses, at de frivillige er gode til at henvise borgerne til de fastansatte ved behov. Ledelsen beskriver at de frivillige kan have vagt eller være frivillig med andre opgaver/aktiviteter. Andre opgaver kan eksempelvis være ledsagelse, lege med børn, havearbejde og praktiske opgaver. Ledelsen fortæller, at det vægtes højt at arbejdsopgaverne mellem de fastansatte og de frivillige er klart opdelte, ledelsen fortæller, at de har erfaring med at borgerne kan lave splitting. Derfor er det vigtigt at alt koordineres. Det er vigtigt, at hvis de frivillige gør noget fagligt, at dette er koordineret Side 52 af 65

53 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen 4 (i høj grad opfyldt) med de fastansatte. Ledelsen nævner at eksempelvis juridisk rådgivning eller behandling aldrig kan være en frivillig opgave. Kompetencebank. Ledelsen oplyser, at de aktuelt arbejder på at udarbejde en kompetencebank, hvor der skabes et overblik over de frivilliges kompetencer, og hvordan disse kompetencer kan anvendes i tilbuddet. Normering. Det fremgår af Tilbudsportalen at tilbuddet har en normering på 14,2 timer ugentligt. Vikarforbrug. Der er fremsendt oversigt vedrørende vikarforbrug i det indeværende år. Det fremgår af opgørelsen over vikarforbrug at antallet af timer vikarerne har haft i det indreværende år er: Vikar 1.: 44 timer 15 min. Vikar 2.: 67 timer Det samlede vikarforbrug er således: 111 timer og 15 minutter. Det beskrives i det vedlagte bilag, at tilbuddet har tilknyttet to vikarer. Begge vikarer er tidligere ansatte i tilbuddet. Det oplyses endvidere, at vikarerne alene anvendes til frivillige-vagter, således tilbuddet aldrig står ubemandet i weekender, aftener og nattetimer. Det oplyses, at der oftest er behov vikarer i forbindelse med helligdage, fridage og skoleferie. Ledelsen oplyser, at der to gange om ugen kommer to unge fra Ungdommens Røde Kors og leger med børnene. Det beskrives i ansøgningen at tilbuddet er midt i et generationsskifte, med dette til følge at 2/3 af det ansatte personale vil være udskiftet i løbet af 9 måneder i perioden Side 53 af 65

54 på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Fastansat fratrådt personale er gået på pension/efterløn, eller har søgt nyt job i Vejle Krisecenter. Den 1/3 af personalegruppe (svarende til 2 personer), der ikke er fratrådt, har været ansat i henholdsvis 10 og 12 år. Det beskrives, at ledelsen ved trivsel i personalegruppen efterstræber at fastholde såvel nyansat personale og tidligere ansat personale. Det beskrives, at der er fokus på at sikre en bred sammensat personalegruppe, hvor der i nyansættelser er fokus på forhold som alder/fase i livet mm., således tilbuddet er robust rustet i forhold til fratrædelse og orlov. Det beskrives, at der er fokus på at fastholde dygtige, tilfredse ansatte, men at tilbuddet samtidig ser en tilpas udskiftning i personalegruppen som et gode, hvor der er mulighed for at tilføre tilbuddet inspiration og fornyelse. Det beskrives, at der ønskes en hensigtsmæssig blanding af tradition og fornyelse. Frivillige. Det fremgår af ansøgningen, at der ikke registreres gennemstrømning af frivillige. Tilbuddet har i øjeblikket frivillige, og oplever en løbende gennemstrømning. Tilbuddet har en enkelt frivillig, der har været frivillig i 30 år, og nogle frivillige der har været frivillige i år. Der tages løbende nye frivillige ind. Ved henvendelse fra nye frivillige bedes pågældende, inden opstart, om at forpligte sig på minimum 1 år som frivillig i tilbuddet. Dette beskrives at være af hensyn til det relative store arbejde, der ligger i at introducere en ny. Det beskrives, at det er ledelsens oplevelse, at langt de fleste frivillige bliver i en længere periode. Side 54 af 65

55 Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad opfyldt) Det er ledelsens oplevelse, at der i øjeblikket er en tilpas gennemstrømning, forstået sådan, at tilbuddet oplever at fastholde kontinuitet, men også mulighed for fornyelse. Det beskrives i ansøgningen, at tilbuddet ikke har været ramt af langtidssygemelding og kun har et minimalt sygefravær generelt. Sygefraværet har for alle ansatte været gennemsnitligt 1,5 dag per måned/pr. Ansat 0.26 dag per måned. Tema Gns. bedømmelse Det beskrives, at der er opmærksomhed på, med så lavt et fravær, at de ansatte ikke møder syge på arbejde. Sker dette, vil den pågældende blive bedt om at gå hjem igen. Det beskrives, at det lave sygefravær skal ses som en kombination af meget høj ansvarlighed i forhold til arbejdet, generelt sunde medarbejdere og et godt arbejdsmiljø. Frivillige. Det beskrives i ansøgningen, at sygefravær hos frivillige ikke registreres. Oftest opdages det ikke, da de frivillige ved tilfælde af sygdom bytter vagter internt. Det er lederens formodning, at de frivilliges sygefravær er lavere end de ansattes. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at ansatte og frivillige i tilbuddet i høj grad besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov. Ligesom det vurderes, at ansatte og frivillige i tilbuddet i høj grad besidder relevante kompetencer i forhold til at arbejde med Side 55 af 65

56 tilbuddets faglige tilgange og metoder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Det er socialtilsynets vurdering, at de ansatte i tilbuddet besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov, samt tilbuddets faglige tilgange og metoder. Det vurderes, at borgerne i høj grad er i kontakt med fagligt og kompetent personale. Det vurderes, at der i tilbuddet er en relevant rekrutteringsprocedure i forhold til rekruttering af frivillige, der sikrer at de frivillige har de nødvendige kompetencer i forhold til målgruppen. Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet i høj grad er fokus på at skelne mellem de fastansatte og frivilliges arbejdsopgaver, samt at ansatte og frivillige er bekendte med denne opdeling og følges i praksis. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 5 (i meget høj grad opfyldt) Kompetenceudvikling. Det fremgår af ansøgningen, at tilbuddet har iværksat efteruddannelse for 2 medarbejdere. Tidligere kompetenceudvikling. Husassistent: 2003: 2 dages kursus om forældrekontakt med etniske minoritetsfamilier 2005: Kommunikation og konfliktløsning 2006: Arbejdet med risikobørn- og unge 2006: Konflikthåndtering Børnemedarbejder: 2010: Grundkursus i Marte Meo Side 56 af 65

57 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 2012: Kursus i spædbarnsterapi Der påtænkes fælles efteruddannelse af ansatte og frivillige i 2015 i forhold til den systemiskanerkendende tilgang. Ifølge Vision 2018 beskrives det, at valg af opkvalificering og uddannelse vil være specifik målrettet arbejdet i krisecentret, og at det tilstræbes, at så mange personalemedlemmer som muligt deltager i samme forløb, med det formål at sikre nytteværdien af forløbende. De frivilliges kompetencer. De ansatte beskriver, at de frivillige ikke må være for unge. Det er vigtigt, at de frivillige selv har livserfaring. Det beskrives, at det er væsentligt, at de frivillige er robuste og i stand til at kunne sætte grænser. De ansattes beskriver, at der særligt lægges vægt på, at de frivillige er i stand til at skelne mellem hvad der er deres arbejdsopgave og hvad der er de ansattes opgave. Herunder hvad de frivillige er i stand til at guide og rådgive omkring. Oftest er fokus ikke at løse borgernes problemer, men at være nærværende og lytte til det borgerne har at fortælle. Det beskrives at det er vigtigt, at de frivillige ikke er bedrevidende. VURDERING. Det vurderes at valg af kompetenceudvikling af ansatte i tilbuddet i 2015 er i overensstemmelse med tilbuddets værdigrundlag jf. Vision Ved tilsynsbesøget kunne Socialtilsyn Syd iagttage en omsorgsfuld tilgang til borgerne i tilbuddet. Det iagttages af Socialtilsyn Syd, at der er et indgående kendskab til borgerne og deres hverdag i tilbuddet. Det iagttages at samspillet forekommer at være naturligt, og at der en god relation mellem de ansatte, de frivillige, lederen og borgerne i tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 57 af 65

58 *Økonomi 4,7 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet har en bæredygtig økonomi. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilsynet er enigt i, at der for nuværende ikke er behov for væsentlige investeringer. Soliditetsgraden udgjorde pr. 31. december ,96 %. Der er tale om en høj soliditetsgrad. Vejle Krisecenter er etableret tilbage i 1984, hvorfor det er forventeligt, at soliditetsgraden skal være af en vis størrelse. Soliditetsgraden anses at være høj målt i forhold til alder og specialiseringsgrad. Der budgetteres med et 0-resultat for På grund af tilbuddets stabile økonomi vurderes dette rimeligt. Socialtilsyn Syd vurderer, at Vejle Krisecenter er økonomisk bæredygtigt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Vejle Krisecenters benyttede revisionsfirma har ikke anført forbehold eller supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets årsregnskab for Vejle Krisecenter forventer en omsætning på kroner i 2015 og har ikke planlagt nogen økonomiske investeringer i For 2015 budgetteres der med et 0-resultat. Side 58 af 65

59 på den anden side, jf. tilbuddets budget Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad 5 (i meget høj grad opfyldt) Soliditetsgraden udgjorde pr. 31. december ,96 %. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Socialtilsyn Syd vurderer, at Vejle Krisecenter giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 5 (i meget høj grad opfyldt) Det vurderes, at budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen. Det vurderes i den sammenhæng, at Vejle Krisecenter vægter kompetenceudvikling højt, og at der er afsat kroner i budget 2015 til kompetenceudvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Der fandtes ingen differencer mellem nøgletallene, jf. årsrapporten og indtastede nøgletal på tilbudsportalen. For to af nøgletallene har det ikke været muligt at foretage sammenholdelsen, da tallene ikke var oplyst i årsrapport Øvrige oplysninger om gennemskuelighed Side 59 af 65

60 Resultatopgørelse og noter i årsrapporten har et detaljeringsniveau, som giver et godt grundlag for vurdering af rimeligheden af niveauet for den enkelte omkostningsgruppe. For at øge gennemskueligheden yderligere skal der for 2014 indsættes budgettal. Endvidere er der i forbindelse med regnskabsgennemgangen præciseret, at der skal udføres forvaltningsrevision. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) Der er foretaget kontrol af, at de på Tilbudsportalen indtastede nøgletal er identisk med revisionspåtegnet årsrapport for * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddets fysiske rammer understøtter og imødekommer borgernes særlige behov. Det er Socialtilsyn Syds anbefaling, at tilbuddet er opmærksom på, at tilbuddets legeplads ikke er tilstrækkeligt sikret mod indtrængen af udefra komne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Det vurderes, at borgerne i høj grad føler sig sikre i tilbuddets fysiske rammer, og at de oplever at tilbuddets fysiske rammer imødekommer deres behov. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets legeplads fremstår meget åben, og ikke kan vurderes at være sikkerhedsmæssig forsvarligt i forhold til indtrængen udefra. Det vurderes dog i den sammenhæng, at tilbuddet er bekendte med problematikken. Det er tilbuddets hensigt Side 60 af 65

61 snarligt at flytte til andet domicil, hvorfor det ikke vurderes relevant at påbegynde opsættelse af rækværk. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad opfyldt) Borgerne oplyser, at de føler sig sikre i de fysiske rammer, og at de fysiske rammer er i overensstemmelse med deres behov. Det beskrives eksempelvis, at det føles trygt, at der ikke er adgang til 1. salen, og at besøg kun foregår i stueetagen. Det er borgernes oplevelse, at indretning af de fysiske rammer understøtter en følelse af sikkerhed. Der er ikke adgang fra udefrakommende med mindre der er lavet en aftale. Indgangen til tilbuddet er overvåget. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 3 (i middel grad opfyldt) Det beskrives at værelserne har en tilpas størrelse. Det beskrives, at der er mulighed for at komme på nettet, en borger anvender eksempelvis dette til jobsøgning. Det fremgår af ansøgningen, at bestyrelsen i øjeblikket arbejder på at finde et nyt domicil til tilbuddet. Dette skyldes ifølge lederen, at de eksisterende rammer er svære at holde tidssvarende, ligesom de vanskeliggør udfoldelsen af tilbuddets Vision I Vision 2018 fremgår det, at der er et ønske om at ændre de fysiske rammer ved flytning til nyt domicil. Der beskrives behov for: - tidssvarende værelser - ønske om badeværelse per familie/værelse - ønske om badeværelse med badekar til borgere med særlige fysiske behov - fælles køkken og the-køkken - fleksible rum der kan anvendes til spise og opholdsrum, eventuelt et børnerum, eller unge, hvilerum, besøgsrum etc. - sove/hvilerum til vagt/personale, samt separat bad og toilet Side 61 af 65

62 - separat mødelokale, samtalerum og PC- og arbejdspladser - Opbevaringsrum til barnevogne, cykler, vaskefaciliteter, lagerplads etc. - de fysiske rammer tilstræbes at være handicapvenlige - der ønskes placering midt i Vejle by, af hensyn til tilgængeligheden, samtidig med, ar der ønskes mulighed for lille have og legeplads, eller mulighed for ophold udendørs. Af tilbudsportalen fremgår det, at Vejle Krisecenter har til huse i en ældre ejendom i Vejle midtby. Huset er i tre etager med indhegnet have og ligeledes indhegnet flise-belagt gård, med legehus og sandkasse. Huset indeholder fællesstue med TV, computere til fri afbenyttelse for kvinder og større børn, spisestue, legerum, køkken, 2 badeværelser, 1 personaletoilet, 6 værelser, hvoraf 2 er enkeltværelser, mens de øvrige fire kan rumme familier af varierende størrelse (1 kvinde + medfølgende børn). Der er derudover lokale til møder og aktiviteter med tilhørende køkken og toilet samt 3 kontorer, vaske- og tørrerum, opbevaringsrum til cykler/barnevogne/udendørs legetøj mm. Tilbuddet er hyggeligt og velholdt, men det planlægges at flytte til andet domicil, indenfor en overskuelig tidsramme, da det ønskes at tilbyde vores kvinder og børn mere tidsvarende, praktiske og bedre rammer. Både enkeltværelser og familieværelser er indrettet med seng/senge, skab eller kommode og bøjlestand, tv, bord/skriveplade, stol og spejl. Ifølge tilbudsportalen er værelserne spartansk indrettet, men vedligeholdte, rene og indbydende ved indflytning. Værelserne er gennemsnitligt 10 kvadratmeter. Socialtilsyn Syd bemærker ved tilsynsbesøget, at tilbuddets legeplads fremstår meget åben. Den er således ikke forsvarligt sikrede mod indtrængen udefra. Side 62 af 65

63 Side 63 af 65

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer A. Plejefamilier med aflastningsopgave B. Plejefamilier uden børn C. Plejefamilier med spædbørn 1 A Plejefamilie

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fredericia Krisecenter. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fredericia Krisecenter. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fredericia Krisecenter Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere