Indhold. Beretning Diabetestinget 6. Opsporingskampagne 10. Skolelivsundersøgelsen 12. Livet med diabetes 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Beretning 2008 4. Diabetestinget 6. Opsporingskampagne 10. Skolelivsundersøgelsen 12. Livet med diabetes 14."

Transkript

1 Beretning 2008

2 Indhold Beretning Diabetestinget 6 Opsporingskampagne 10 Skolelivsundersøgelsen 12 Livet med diabetes 14 Egne medier 18 Verdens Diabetes Dag Økonomi 22

3 4 Beretning 2008 Beretning Beretning har været et travlt år for Diabetesforeningen 2008 og krævet en stor indsats af såvel frivillige som ansatte samt en lang række samarbejdspartnere. Året har været præget af en række store begivenheder foruden alt det arbejde, der bliver udført til daglig med blandt andet rådgivning af medlemmer. På repræsentantskabsmødet i marts 2008 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et nyt sæt vedtægter. Der blev herefter igangsat en demokratisk proces med involvering af mange frivillige, og i november 2008 blev de nye vedtægter enstemmigt vedtaget på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Hovedbestyrelsen vil gerne takke for det store engagement, der blev lagt i denne proces fra alle de involverede. Med de nye vedtægter har Diabetesforeningen fået et godt afsæt for at arbejde videre med en ny strategi for foreningens arbejde. Diabetesforeningen har som en del af de nye vedtægter fået en ny råds- og udvalgsstruktur, som nu er ved at blive implementeret. Baggrunden er, at man i endnu højere grad end tidligere vil udnytte den store faglige viden, der kan repræsenteres i råd og udvalg, til at kvalificere foreningens arbejde yderligere var også i høj grad præget af Diabetestinget, som Diabetesforeningen arrangerede i samarbejde med Novo Nordisk. Diabetestinget samlede aktører fra alle dele af sundhedsvæsenet for, at de i fællesskab kunne diskutere de udfordringer, man står over for med en truende diabetes-epidemi, samt hvilke løsninger man kan iværksætte. Arrangementet, som var en nyskabelse, tiltrak sig stor opmærksomhed blandt politikere, aktører i sundhedsvæsenet, pressen og ikke mindst blandt mange diabetikere. Flere end danskere har diabetes uden at vide det. Al forskning viser, at jo hurtigere man får stillet diagnosen, des mindre risiko er der for komplikationer. Derfor besluttede Diabetesforeningen at sætte fokus på tidlig opsporing og lancerede i slutningen af året en opsporingskampagne for at gøre offentligheden og sundhedsvæsenet opmærksom på problemet. I 2009 har Hovedbestyrelsen valgt at prioritere forskning. Det betyder ikke, at vi fravælger livet med diabetes og forebyggelse, men at vi fokuserer endnu mere på blandt andet at orientere om forskningsresultater og få sat forskning på den politiske dagsorden. Med venlig hilsen Allan Flyvbjerg formand for Diabetesforeningen Henrik Nedergaard adm. direktør i Diabetesforeningen

4 6 Diabetestinget Diabetestinget 7 Diabetestinget Diabetesforeningen arrangerede den 8. april 2008 et stort seminar: Diabetestinget. Flere end danskere har diabetes. Næsten lige så mange har det uden at vide det. Og forekomsten af diabetes stiger vedvarende. Det skønnes således, at der i 2025 vil være flere end danskere med diabetes, medmindre en målrettet forebyggende indsats ser dagens lys. Formålet med Diabetestinget var at starte en debat omkring diabetesproblemet i Danmark og komme med konkrete løsningsforslag til, hvordan man både kan bremse udviklingen i antallet af nye diabetikere, opspore danskere med uopdaget diabetes og sikre en bedre behandling til dem, der har fået konstateret sygdommen. Diabetestinget, som havde over 300 deltagere, resulterede i en lang række konkrete anbefalinger til, hvordan man kan forbedre forebyggelse og behandling af diabetes, samt hvordan man får en bedre opsporing af de mange, som har diabetes uden at vide det. Diabetestinget er et helt nyt koncept, hvor aktører fra alle dele af sundhedsvæsenet lige fra politikere, embedsmænd, sundhedsprofessionelle, virksomheder, fagforeninger og patienter bringes sammen for i fællesskab at diskutere de udfordringer, man står overfor, og som kræver en fælles løsning. Diabetestinget blev åbnet af foreningens protektor H.K.H. Prins Joachim. Sundhedsminister Jakob Aksel Nielsen holder tale på diabeteskonferencen Diabetestinget 08.

5 8 Diabetestinget Diabetestinget 9 En række af de nyeste forskningsresultater blev fremlagt på Diabetestinget som oplæg til fælles diskussion af tre fokusområder: forebyggelse af diabetes, tidlig opsporing af sygdommen og bedre diabetesbehandling. De tre fokusområder blev debatteret med udgangspunkt i tre forskellige ekspertpaneler. Til slut blev der fulgt op med en politisk diskussion om den overordnede indsats. Et af hovedbudskaberne fra Diabetestinget var, at man i Danmark godt ved, hvem der er i risikozonen for at udvikle diabetes, og at man gennem en fokuseret forebyggende indsats og målrettet screening kan undgå de mange nye tilfælde og komplikationer. Man ved også, hvad der skal til for at yde en god sammenhængende diabetesbehandling. En af de helt store udfordringer er at få de mange aktører til at arbejde sammen på tværs af fag grænser og myndighedsgrænser. Samtidig mangler der på flere områder nationale retningslinjer for det sundhedsfaglige arbejde. Diabetesforeningen har efterfølgende kunnet udnytte de mange anbefalinger i det videre arbejde for at sikre diabetikerne bedre vilkår og vil også i det nye år følge op på anbefalingerne. Diabetestinget blev arrangeret i samarbejde med Novo Nordisk og er et godt eksempel på en ny type erhvervssamarbejde, som Diabetesforeningen vil benytte sig af i fremtiden. Samarbejdet tog udgangspunkt i Diabetesforeningens etiske regelsæt, der sikrer, at der til enhver tid er den fornødne respekt for vores faglige anbefalinger og uafhængighed. Det er med til at sørge for, at Diabetesforeningen til enhver tid fremstår som en troværdig og uafhængig organisation. Kjeld Møller Petersen, SDU (tv), Anders Green, Odense Universitetshospital, Lars Rebien, Novo Nordisk.

6 10 Opsporingskampagne Opsporingskampagne 11 Opsporingskampagne Det foruroligende store antal danskere, der går rundt med en uopdaget type 2-diabetes, har omfattende menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser. Mange har allerede udviklet komplikationer til sygdommen, når de endelig får stillet diagnosen. Alle undersøgelser viser, at jo tidligere man får stillet diagnosen, des bedre muligheder har man for at leve et godt liv uden invaliderende skader på kroppen. Samtidig er der store samfundsøkonomiske gevinster ved tidlig opsporing. Diabetesforeningen har i lang tid gjort opmærksom på denne problemstilling, uden at der afgørende er blevet gjort noget ved det. Derfor besluttede Diabetesforeningen at gennemføre en landsdækkende opsporingskampagne i oktober Kampagnen blev skudt i gang på Hovedbanegården i København og fortsatte over hele landet med over 80 lokale arrangementer, som foreningens frivillige kræfter stod for. Kampagnen fik megen opmærksomhed og blev omtalt i både TV, radio og aviser. Kampagnen blev samtidig promoveret i dagblade, magasiner og ugeblade i form af opsigtsvækkende annoncer samt på caféer og hos praktiserende læger. Desuden blev der annonceret på internettet, hvor der også var mulighed for at tage en test, der viste, om man er i risikozonen for at få diabetes. Diabetesforeningen oplevede en meget stor interesse for opsporingskampagnen og fik i perioden mange nye medlemmer. Vi vil i den kommende tid følge op på resultaterne af opsporingskampagnen for at sikre, at der fortsat bliver sat fokus på tidlig opsporing i alle dele af sundhedsvæsenet. Hver 2. time dør en dansker af diabetes I dag får 64 danskere diabetes Bliver det dig? Bliver det dig? Bannereklamer med de tre budskaber fra Diabetesforeningens opsporingskampagne 2008.

7 12 Skolelivsundersøgelsen Skolelivsundersøgelsen 13 Skolelivsundersøgelsen Mange familier har henvendt sig til Diabetesforeningen med bekymring om at sende deres barn med diabetes i skole. Diabetesforeningen tog derfor initiativ til en stor undersøgelse på skoleområdet. Formålet var, at belyse hvor udbredt problematikken omkring skolebørn med diabetes er samt undersøge forhold omkring barnets trivsel og indlæring i skolen den første danske undersøgelse af sin art. Skolelivsundersøgelsen viste, at kun 1 af børnene har en kontaktperson i skolen, der kan hjælpe dem med at regulere deres diabetes. Som konsekvens heraf regulerer mange forældre bevidst deres barns blodsukker højt for at undgå lavt blodsukker i løbet af skoledagen, hvilket for det første gør børnene trætte og mindsker deres indlæringsevne. For det andet øger det risikoen for senkomplikationer betragteligt. Det fremgik også af undersøgelsen, at mange mødre til børn med diabetes vælger at reducere deres arbejdstid, og at forældre også i høj grad har kontakt til barnet via mobil i skoletiden. Manglen på kontaktperson har derfor store konsekvenser såvel for det enkelte barn som for den samlede familie. Mange forældre havde ydermere en oplevelse af, at dårlig diabeteskontrol påvirker barnets faglige præstationer. En gennemgang af de sidste fem års forskning på kognitionsområdet understøtter, at denne oplevelse kan være reel. Forskningen peger på, at et barn, der får diabetes tidligt eller oplever gentagne alvorlige anfald med lavt blodsukker eller vedvarende ligger for højt eller lavt i blodsukker, kan få problemer med sansning, tænkning og problemløsning. Forskningen peger ligeledes på, at ketonstoffer eventuelt kan have indflydelse på de kognitive funktioner. Det er derfor essentielt, at barnet også i skoletiden får de bedste betingelser for at opnå en god regulering. Til at hjælpe både forældre og skoler med problemstillingen har Diabetesforeningen udarbejdet forskelligt materiale, som kan hentes på foreningens hjemmeside diabetes.dk Diabetesforeningen arbejder for, at der skal være lige muligheder i livet for alle; det er der ikke i øjeblikket for en stor del af skolebørn med diabetes. Lighedsdiskussionen vil også fremover fylde meget i Diabetesforeningens arbejde. Forside af medlemsbladet diabetes, august 2008.

8 14 Livet med diabetes Livet med diabetes 15 Livet med diabetes Diabetesforeningens mål er, at sygdommen diabetes bliver til at leve med. Det er den på mange områder allerede i dag, men der er stadig en lang række udfordringer, som personer med diabetes oplever i deres hverdag. Diabetesforeningen arbejder derfor på flere fronter for at sikre rådgivning, støtte og information til vores medlemmer. Udover den traditionelle rådgivning fra socialrådgiver og diætist har Diabetesforeningen udviklet rådgivning til medlemmerne inden for flere fagområder og med flere virkemidler. Medlemmerne tilbydes nu rådgivning via telefon, medlemsblad, chat og rådgivningsportal på hjemmesiden. Foreningens rådgivning foretages blandt andet af læge, sexolog, jurist, socialrådgiver, diætist og psykolog. Medlemmer kan også få rådgivning og støtte fra andre patienter på diafonen, hvilket mange benytter sig af. Denne kontakt mellem patienter er meget vigtig, da den erfaringsbaserede viden om det at leve med diabetes, som andre patienter kan give, er med til at sikre, at der bliver taget hånd om alle aspekter af at leve med en kronisk sygdom. Derfor er Diabetesforeningen med i et projekt (Diabeteschat), hvor personer med diabetes eller pårørende kan chatte med andre i samme situation. Som noget nyt har Diabetesforeningen i 2008 opstartet et forsøg, hvor man kan chatte med en psykolog på nettet. Samtidig blev der lanceret en ny rådgivningsportal på foreningens hjemmeside, hvor medlemmerne har mulighed for at søge råd og vejledning på tidspunkter, der ligger uden for den normale åbningstid. Diabetesforeningen forventer sig meget af de nye muligheder inden for rådgivning og støtte og har også fremadrettet et fokus på hele tiden at udvikle redskaber, der kan være med til at sikre, at diabetes bliver en sygdom, der er til at leve med. Diabetesforeningens eget frivillige ekspertpanel diafonen.

9 16 Livet med diabetes Livet med diabetes 17 Udover at yde direkte støtte til vores medlemmer i form af information, rådgivning og støtte, arbejder Diabetesforeningen også via andre kanaler for at sikre gode vilkår for personer med diabetes. Diabetesforeningen anerkender, at den enkelte har et personligt ansvar for sin egen sundhed, men rammerne for det sunde valg sættes i stor udstrækning via samfundsregulering. Derfor indgår Diabetesforeningen i en lang række strategiske partnerskaber, hvor man i samarbejde med andre patientforeninger og forbrugerorganisationer kæmper for, at de rammer, samfundet opstiller, er til gavn og ikke til skade for personer med diabetes og andre sygdomme. Som eksempel kan nævnes arbejdet for en bedre trafikpolitik med flere cykelstier, en skattepolitik med nedsat moms på sunde fødevarer og forhøjet moms på usunde fødevarer, fokus på ernæringsvejledning på drikke- og fødevarer m.m. Et andet stort område, som Diabetesforeningen har beskæftiget sig med, er merudgiftsproblematikken. Velfærdsministeriet offentliggjorde i 2008 nye vejledende takster for merudgift til diabeteskost. Taksterne er baseret på en kostundersøgelse, som havde været undervejs i flere år. De nye takster mere end halverede den vejledende merudgift til kost, hvilket har betydning for en gruppe af diabetikere. Diabetesforeningen fik derfor lavet en uafhængig faglig vurdering af undersøgelsens metode og resultat for at sikre, at der ikke er tvivl om det faglige indhold. Resultatet af denne undersøgelse gjorde, at vi ikke kunne anfægte Velfærdsministeriets nye takster. Diabetesforeningen arbejder fremadrettet for, at enhver form for merudgift reduceres eller kompenseres bedst muligt.

10 18 Egne medier Egne medier 19 Egne medier I 2008 skete der meget på mediefronten i Diabetesforeningen. I februar udkom det første nummer af det relancerede medlemsblad diabetes. Bladet har ændret karakter og layout og er blevet mere moderne i sit udtryk. Bladets primære målsætning er, at det skal gøre læserne klogere på, hvordan de lever bedst med diabetes. Medlemmerne skal gennem bladet opnå indsigt i den allernyeste viden inden for diabetes. Bladet skal også skabe debat og synliggøre Diabetesforeningens holdninger og arbejde. Derudover skal bladet give genlyd i andre medier. Bladet redigeres derfor efter et nyhedsprincip, der sikrer medlemmerne et højt vidensniveau og samtidig styrker muligheden for presseomtale. Bladet spiller desuden sammen med hjemmesiden diabetes.dk, hvor nyheder og debatemner ofte er temaer, som er lanceret i medlemsbladet. Hjemmesiden diabetes.dk blev relanceret i efteråret og er nu gearet til at håndtere den hastige udvikling på IT-området. Og de frivillige i foreningen fik deres egen hjemmeside en portal, hvor der kan udveksles erfaringer på tværs af kommuner og regioner. Portalen indeholder også en lang række materialer og værktøjer, som kan bruges i det daglige arbejde som frivillig. Hele hjemmesiden har fået et helt nyt design og en række nye funktioner, som både medlemmer og andre interesserede kan gøre brug af. Der er blandt andet en opskriftsdatabase, rådgivningsportal m.m. Hjemmesiden vil også i det kommende år udvikle sig i takt med, at der indhentes erfaringer og nye idéer. I 2008 fik Diabetesforeningens medlemsblad diabetes nyt udseende.

11 20 VDD 2008 VDD Verdens Diabetes Dag Fokus på forskning Den internationale FN mærkedag Verdens Diabetes Dag blev også i år fejret i Danmark, og Diabetesforeningen var naturligvis med. Den 14. november blev der afholdt to arrangementer i København. Det første arrangement blev lavet i samarbejde med Novo Nordisk og JDRF og afholdt på Rådhuspladsen, som i dagens anledning var omdannet til en markedsplads. Her kunne man i Diabetesforeningens stand få oplysninger om forebyggelse og opsporing. Forbipasserende kunne få målt deres taljevidde, som en nemt målbar størrelse af risikoen for diabetes. Om aftenen var Diabetesforeningen vært ved en festmiddag i Tivoli, hvor en række af foreningens sponsorer og andre samarbejdspartnere og politikere deltog. Formålet med arrangementet var at uddele legater for fire millioner kr. til forskning i diabetes samt at anspore virksomheder og politikere til at tage et endnu større ansvar i kampen mod diabetes. Aftenens æresgæst var foreningens protektor H.K.H. Prins Joachim, som uddelte legater til støtte for forskningen i diabetes. Legaterne gik til Forebyggelse Overlæge, adjungeret professor Allan Arthur Vaag, Steno Diabetes Center, kroner M.D., ph.d. Maria Antonova, Københavns Universitet, 1. reservelæge, ph.d. Søren Gregersen, Århus Sygehus Type 1-diabetes Professor, dr.med. Flemming Pociot, Steno Diabetes Center, kroner Ph.d.-stud. Ann Dorte Storm Pørneki, Syddansk Universitet, Professor Søren Buus, Københavns Universitet, Type 2-diabetes Speciallæge, dr.med. Tina Vilsbøll, Herlev Hospital, kroner Professor, overlæge, dr.med. Sten Madsbad, Hvidovre Hospital, Professor, MD, ph.d. Torben Hansen, Steno Diabetes Center, Komplikationer Overlæge Helene Nørrelund, Regionshospitalet Viborg, kroner Læge Sumarra Akram, Bispebjerg Universitetshospital, MD, afdelingsleder Lise Tarnow, Steno Diabetes Center, H.K.H. Prins Joachim, formand for Diabetesforeningen Allan Flyvbjerg, direktør for Diabetesforeningen Henrik Nedergaard.

12 22 Økonomi Økonomi 23 Økonomi Diabetesforeningen kan glæde sig over, at årets indtægter ligger noget over sidste års indtægter. Når man trods alt ikke helt nåede budgettet, hænger det sammen med, at også Diabetesforeningen rammes af den igangværende finansielle krise, hvor folk i en usikker tid er lidt mere tilbageholdende med at give de bidrag, som foreningen er helt afhængig af. Hovedbestyrelsen har med glæde noteret sig den politiske indflydelse og meget store synlighed Diabetesforeningen igennem 2008 formåede at opnå. Denne målsætning blev indfriet via den budgetterede ekstraindsats inden for i særdeleshed kommunikation og marketing. Foreningen har på de finansielle nettoindtægter opfyldt budgettet. Dog har den finansielle krise medvirket til, at sidste års niveau ikke helt er nået. Andre indtægter ligger også skønt lidt under budget på et højere niveau end sidste år; indtægterne omfatter overførsel af 1,5 mio. kr. vedrørende egen forskning. Foreningens forbrug af Andre eksterne omkostninger og Andre omkostninger ligger under det budgetterede niveau og har således bidraget til at begrænse det samlede underskud. tæt og løbende justere udgifterne, således at det realiserede ordinære resultat kom så tæt på det budgetterede som muligt, er således i store træk lykkedes. Herudover har især den finansielle krise hvorpå foreningen ingen indflydelse har udvirket, at det realiserede resultat er belastet af betydelige kurstab på værdipapirer. Heraf er langt størsteparten ikke realiseret, men udtrykker, hvilket tab et eventuelt salg af foreningens værdipapirer pr. 31. december 2008 ville have udløst. Imidlertid har Diabetesforeningen en solid økonomi samt en meget konservativ og langsigtet investeringsstrategi og forventer på den baggrund ikke, at tabet vil blive realiseret. Set i lyset af den generelle finansielle situation i foreningens omgivelser er Hovedbestyrelsen samlet set tilfreds med at have kunnet tilpasse udgifterne til de realiserede indtægter i en sådan grad, at årets resultat bortset fra kurstab er tæt på at være på niveau med sidste år og budget. Budget 2009 er revideret noget for så vidt angår både udgifter og indtægter. Det samlede resultat forventes, for nuværende, at blive 2-3 mio. kr. dårligere end forventet på samme tidspunkt sidste år. Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2008 Regnskab 2008 Budget 2008 Regnskab 2007 Indtægter (nettoomsætning) Andre indtægter Andre eksterne omkostninger Bruttotab Andre omkostninger Resultat før finansielle poster Momskompensation m.m Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat Realiseret kurstab Urealiseret kurstab Årets resultat Samlet set fører ovennævnte til et ordinært resultat, som kun er knap 1 mio. kr. dårligere end sidste års resultat og godt 1 mio. kr. fra det budgetterede underskud. Foreningens intentioner med hele året igennem at følge den finansielle udvikling Hovedbestyrelsen tilstræber fortsat en balance mellem indtægter og udgifter i 2010 om end finanskrisen vanskeliggør denne målsætning en hel del.

13 24 Økonomi Økonomi 25 Fordeling af indtægter Fordeling af udgifter Internationalt og nationalt samarbejde 1 % Diabetesforeningen vil gerne takke for alle de mange bidrag foreningen har modtaget i Foreningen er i høj grad afhængig af, at både private og erhvervslivet vil donere penge til den gode sag. Indtægterne i 2008 var på trods af finanskrisen de højeste i mange år. De mange bidrag og gaver, som foreningen modtager, er med til at sikre, at Diabetesforeningen kan opfylde sit formål ved både at yde støtte til dem, der har sygdommen og arbejde for at forebygge, at endnu flere får diabetes. Samtidig giver det mulighed for, at foreningen kan støtte forskning inden for diabetes. Diabetesforeningens udgifter er i store linjer som følger (procenttallene er cirkatal): Rådighedsbeløb komité Motivationsgrupper Frivilligesafdelingen Socialafdelingen 2 % Sundhedsafdelingen Børne- og familiekurser Marketing 9 % Bøger 2 % 3 % 6 % 26 % Kontingent Modtagne bidrag Testamentariske gaver 26 % 33 % 2 % 9 % 1 % 2 % Forsendelse/porto Medlemsblad mv. Internet-omkostninger Andre omkostninger kommunikation 8 % 9 % 3 % 13 % 33 % Offentlige tilskud Sponsor-indtægter Kampagne-indtægter Salg af bøger m.m. Annoncesalg Diverse indtægter 13 % 3 % 3 % 6 % 1 % 9 % 8 % 9 % 2 % Diverse Bestyrelsen, Repræsentantskab, Råd etc. Politisk arbejde HR-service Adm. omkostninger / revivision Ejendomme IT-service 1 % 2 % 9 %

14 Partnerskab for Fremtiden 27 Diabetesforeningens organisation Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper Regionsudvalg Repræsentantskab Hovedbestyrelse Forbyggelsesråd Ad Hoc udvalg Forskningsråd Ad Hoc udvalg Diabetesråd Adm. Direktør Ad Hoc udvalg Diabetesforeningen April udgave, 1. oplag Oplag: 500 Politik Forskning & Viden Strategisk Planlægning Rådgivning: Social & Sundhed Fotografer Side 4 Jacob McCaffrey Side 7 & 8 Nanna Kreutzmann Frivillig & Kursus Kommunikation & Marketing Side 13 & 15 Nils Lund-Pedersen HR Økonomi & Administration Side 16 & 21 Bjarke Ørsted Tryk Oberthur A/S

15 Protektor H.K.H. Prins Joachim Diabetesforeningen Rytterkasernen Odense C Telefon Diabetesforeningen Skindergade 38, København K Telefon

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik Indhold Om frivilligpolitikken 2 Værdier 3 Hvad er frivillighed? 3 Frivillige aktiviteter 4 Frivillige kan forvente 5 Diabetesforeningen forventer 6 Uddybende dokumenter

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik INDHOLD Om frivilligpolitikken Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om man er valgt ind i en bestyrelse og dermed er

Læs mere

Diabetesforeningen. Velkommen til Delegeretmøde 2016

Diabetesforeningen. Velkommen til Delegeretmøde 2016 Diabetesforeningen Velkommen til Delegeretmøde 2016 Dagsordenens pkt. 1 Valg af mødeleder Dagsorden Valg af mødeleder Status på Diabetesforeningens arbejde ved Hovedbestyrelsen Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Hvordan fjernes de 10 primære barrierer for bedre behandling

Hvordan fjernes de 10 primære barrierer for bedre behandling Hvordan fjernes de 10 primære barrierer for bedre behandling Konklusioner fra Diabetestinget 2010 v/ adm. direktør Henrik Nedergaard Diabetesforeningen Diabetestinget 2008 Diabetestinget 2008 Mål: At få

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Midtjylland

Velkommen til regionsmøde i Region Midtjylland Velkommen til regionsmøde i Region Midtjylland Temaer 1. Diabetesforeningen som organisation og HB rollen 2. Status strategi 2014-2017 Politisk indflydelse Antal medlemmer Øget kendskab til og sympati

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland Temaer 1. Diabetesforeningens strategi 2. Status på ny national handleplan for diabetes 3. Repræsentantskabsmøde 4. Organisationsudvikling 5. Ny diabetesfaglig

Læs mere

Ring dig til en bedre livskvalitet

Ring dig til en bedre livskvalitet 4. oplag Januar 2014 6.000 stk. Johnsen Offset A/S Ring dig til en bedre livskvalitet Diabeteslinjen er en telefonlinje, som har tid til dig. Her snakker du med en person, der selv kender til livet med

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning

En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning 0 Brug os Danmarks Lungeforening har flere forskellige tilbud og rådgivning, som du og dine patienter kan benytte

Læs mere

Velkommen til regionsmøde. 3. september 2016 Region Hovedstaden

Velkommen til regionsmøde. 3. september 2016 Region Hovedstaden Velkommen til regionsmøde 3. september 2016 Region Hovedstaden Dagens temaer 1. På vej mod ny national handleplan 2. Handleplan for Diabetes i Københavns Kommune 3. Center for Diabetes København 4. Steno

Læs mere

Kort fortalt. Type 1½-diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Type 1½-diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Type 1½-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister I starten er det svært at håndtere og huske det hele, men efterhånden bliver det rutine for langt de

Læs mere

Til stede: Truels Schultz, Thomas Elgaard Larsen, John Arne Sørensen, Henning Nielsen, Thomas Skjellerup, Anja Dahl Østergren og Mette D. Jensen.

Til stede: Truels Schultz, Thomas Elgaard Larsen, John Arne Sørensen, Henning Nielsen, Thomas Skjellerup, Anja Dahl Østergren og Mette D. Jensen. Referat af møde i Hovedbestyrelsen i Diabetesforeningen Tid: Torsdag den 5. oktober 2017, kl. 16.00-20.00 Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, København Til stede: Truels Schultz, Thomas Elgaard Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Rapport fra DiabetesTænketanken

Rapport fra DiabetesTænketanken Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 614 Offentligt København 2. september 2014 Rapport fra DiabetesTænketanken Resumé På Folkemødet i juni 2014 i Allinge på Bornholm samledes en

Læs mere

Anbefalinger om merudgifter til druesukker, juice og kost. Fra Diabetesforeningen og Steno Diabetes Center

Anbefalinger om merudgifter til druesukker, juice og kost. Fra Diabetesforeningen og Steno Diabetes Center Anbefalinger om merudgifter til druesukker, juice og kost Fra Diabetesforeningen og Steno Diabetes Center Muligheder for støtte Mennesker med diabetes kan søge dækning af merudgifter til bl.a. medicin,

Læs mere

Følgesygdomme til diabetes

Følgesygdomme til diabetes Kort fortalt Følgesygdomme til diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister følgesygdomme til diabetes Hjælp og støtte Både type 1- og type 2-diabetikere kan udvikle følgesygdomme

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland Program 09.30-10.00 Registrering og morgenmad 10.00-10.05 Velkomst/gennemgang af dagens program v/ Henning Nielsen, regionsudvalgsformand 10.05-11.05 Orientering

Læs mere

Børn med type 1-diabetes

Børn med type 1-diabetes Kort fortalt Børn med type 1-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister At være anderledes Børn med diabetes kan føle sig anderledes og synes måske, det er uretfærdigt,

Læs mere

Regionsmøde efterår Region Midtjylland

Regionsmøde efterår Region Midtjylland Regionsmøde efterår 2017 Region Midtjylland Temaer 1. Repræsentantskabsmøde og valg til bestyrelsen 2. Foreningsudvikling 3. Ny national handleplan - den politiske proces 4. Ny national handleplan - Diabetesforeningens

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN VISION KRÆFT I TAL VI VIL ET LIV UDEN KRÆFT A B VELKOMMEN TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE MISSION C A. En ud af tre får kræft. B. To ud af tre bliver pårørende. C. Fire ud

Læs mere

Diabetesforeningens Motivationsgrupper. For personer med type 2-diabetes

Diabetesforeningens Motivationsgrupper. For personer med type 2-diabetes Diabetesforeningens Motivationsgrupper For personer med type 2-diabetes 2 Diabetesforeningens Motivationsgrupper Information om Motivationsgrupperne Motivationsgruppekonsulent Lene Jørgensen Telefon dir.

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Børn med type 1-diabetes

Børn med type 1-diabetes Kort fortalt Børn med type 1-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister At være anderledes Børn med diabetes kan føle sig anderledes og synes måske, det er uretfærdigt,

Læs mere

Følgesygdomme til diabetes

Følgesygdomme til diabetes Kort fortalt Følgesygdomme til diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Hjælp og støtte Det kræver stor viljestyrke at opnå en velreguleret diabetes. Samtidig er det

Læs mere

Kort fortalt. Type 2-diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Type 2-diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Type 2-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Type 2-diabetes Flere og flere danskere får i disse år type 2-diabetes. Tidligere blev sygdommen kaldt

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Kort fortalt. Type 1-diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Type 1-diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Type 1-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Det er vigtigt, at du sammen med din behandler fører kontrol med dit blodsukker, blodtryk og kolesteroltal,

Læs mere

Kort fortalt. Type 2-diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Type 2-diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Type 2-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Type 2-diabetes Flere og flere danskere får i disse år type 2-diabetes. Tidligere blev sygdommen kaldt

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Sundhed i medierne En kvantitativ analyse af danske mediers dækning af folkesygdomme i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30.

Sundhed i medierne En kvantitativ analyse af danske mediers dækning af folkesygdomme i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. Sundhed i medierne En kvantitativ analyse af danske mediers dækning af folkesygdomme i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2015 Introduktion 1. OVERORDNET BESKRIVELSE Medieanalysen tager udgangspunkt

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

DSKS Årsmøde Nyborg Strand 14. januar 2012. Truels Schultz Formand Diabetesforeningen Hvordan vil fremtidens patient gerne mødes?

DSKS Årsmøde Nyborg Strand 14. januar 2012. Truels Schultz Formand Diabetesforeningen Hvordan vil fremtidens patient gerne mødes? DSKS Årsmøde Nyborg Strand 14. januar 2012 Truels Schultz Formand Diabetesforeningen Hvordan vil fremtidens patient gerne mødes? Diabetes data 275.000 danskere har diagnosen diabetes. 245.000 danskere

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Fysisk aktivitet og type 2-diabetes

Fysisk aktivitet og type 2-diabetes Kort fortalt Fysisk aktivitet og type 2-diabetes www.diabetes.dk Forebygge følgesygdomme Bevarer og øger muskelmasserne Styrke hjerte og kredsløb Øge det psykiske og fysiske velvære Medvirke til vægttab

Læs mere

Følgesygdomme til diabetes

Følgesygdomme til diabetes TILMELDING Adresse Postnr. iabetesforeningen arbejder på at sikre et godt liv for D mennesker med diabetes. Vi støtter forskning i både forebyggelse og helbredelse, og overfor landets politikere taler

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Fokusområder og mærkesager for strategiperioden

Fokusområder og mærkesager for strategiperioden Fokusområder og mærkesager for strategiperioden 2014-16 Et fokusområde er et overordnet sundhedspolitisk tema, som Diabetesforeningen finder særlig vigtigt. En mærkesag er mere konkret og målbar. Foreningen

Læs mere

Type 1½-diabetes TILMELDING. Kort fortalt. Kort fortalt. Navn. Adresse

Type 1½-diabetes TILMELDING. Kort fortalt. Kort fortalt. Navn. Adresse TILMELDING Adresse Postnr. iabetesforeningen arbejder på at sikre et godt liv for D mennesker med diabetes. Vi støtter forskning i både forebyggelse og helbredelse, og overfor landets politikere taler

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Dagsorden 46. Godkendelse af dagsorden 47. Udlejning af Grønbæk og Nørlev ferieboliger

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Etniske minoriteter og diabetes. v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016

Etniske minoriteter og diabetes. v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016 Etniske minoriteter og diabetes v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016 Hvad er diabetes? Den hurtigst voksende kroniske sygdom i Danmark store omkostninger

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Foreningsudvikling. Hvad kendetegner en succesfuld Diabetesforeningen i 2028? Hæmmere og fremmere for at Diabetesforeningen er succesfuld i 2028?

Foreningsudvikling. Hvad kendetegner en succesfuld Diabetesforeningen i 2028? Hæmmere og fremmere for at Diabetesforeningen er succesfuld i 2028? Foreningsudvikling Foreningsudvikling Hvad kendetegner en succesfuld Diabetesforeningen i 2028? Hæmmere og fremmere for at Diabetesforeningen er succesfuld i 2028? Foreningsudvikling Diabetesforeningen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Fysisk aktivitet og type 2-diabetes

Fysisk aktivitet og type 2-diabetes Kort fortalt Fysisk aktivitet og type 2-diabetes www.diabetes.dk Højt blodsukker (hyperglykæmi) Hvis dit blodsukker er højt ( 15 mmol), før du vil dyrke fysisk aktivitet, men du føler dig godt tilpas,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Mødestrukturgruppen har mødtes

Mødestrukturgruppen har mødtes Saml ind ved valget Folkeafstemningen den 3. december nærmer sig med hastige skridt. Flere af jer har samlet ind ved tidligere valg. Nu er chancen der igen. Information om valget er allerede sendt til

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere.

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Vedtægter for Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Mad og diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Et medlemskab koster kun: >> Behov for at snakke? Ring til Diabeteslinjen på telefon [ ] A lmindeligt

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Mad og diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Et medlemskab koster kun: >> Behov for at snakke? Ring til Diabeteslinjen på telefon [ ] A lmindeligt

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Regionsmøde i Region Sjælland den Velkommen

Regionsmøde i Region Sjælland den Velkommen Regionsmøde i Region Sjælland den 8.3.2015 Velkommen Regionsudvalget: Anne Petersen Kim Lidholm Kirsten Bøgh Andersen Kirsten Halech John Flugge Karl Hansen Kurt Rasmussen Suppleant Inge Margrethe Volmer

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Type 2-diabetes TILMELDING. Kort fortalt. Kort fortalt. Navn. Adresse

Type 2-diabetes TILMELDING. Kort fortalt. Kort fortalt. Navn. Adresse TILMELDING Adresse Postnr. arbejder på at sikre et godt liv for mennesker med diabetes. Vi støtter forskning i både forebyggelse og helbredelse, og overfor landets politikere taler vi din sag. By Telefon

Læs mere

Børn med type 1-diabetes

Børn med type 1-diabetes TILMELDING Adresse Postnr. arbejder på at sikre et godt liv for mennesker med diabetes. Vi støtter forskning i både forebyggelse og helbredelse, og overfor landets politikere taler vi din sag. By Telefon

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Prioritering i Sundhedsvæsenet: Set med en patientforenings briller

Prioritering i Sundhedsvæsenet: Set med en patientforenings briller Prioritering i Sundhedsvæsenet: Set med en patientforenings briller Allan Flyvbjerg Formand for Diabetesforeningen og Professor ved Aarhus Universitetshospital DMS Årsmøde Eigtveds Pakhus, København 23.

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 Forum for fødevarereklamer blev etableret i 2008 med det formål at sikre, at børn ikke bliver eksponeret for reklamer med et højt

Læs mere

Sekretariatet: Henrik Nedergaard, Ane Eggert og Gitte Thomsen Lippert (referent). Charlotte Rulffs Klausen deltog under pkt. 8.

Sekretariatet: Henrik Nedergaard, Ane Eggert og Gitte Thomsen Lippert (referent). Charlotte Rulffs Klausen deltog under pkt. 8. Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Fredag den 29. maj 2015, kl. 16.00-20.00 Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, 1., København K Tilstede: Truels Schultz, Jørgen Andersen,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

6. november Det Administrative Kontaktforum i Region Syddanmark

6. november Det Administrative Kontaktforum i Region Syddanmark 6. november 2017 Det Administrative Kontaktforum i Region Syddanmark Høringssvar vedr. tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes (Region Syddanmark) Region Syddanmark har på vegne af Det

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere