Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder"

Transkript

1 Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Integrations- og beskæftigelsesprojekt. LO Storkøbenhavn og Jobcenter København Evalueringsrapport

2 Indhold Indledning...3 Vi gir ikke op...5 God idé og god energi....6 Integration bygger på tillid...7 Flere konkrete tilbud ønskes....9 Et helt almindeligt job Respekt er vigtig Håndholdt indsats virker Vi ved, hvor jobbene er Flere medspillere på banen, tak Succes trods forhindringer Kulturforskelle? vi finder ud af det hen ad vejen Vi har lært meget men haft for lidt tid Spændende virksomhedsbesøg men ikke noget job Startvanskeligheder, men resultaterne er ok. Og de lever videre Afslutning og konklusioner: Bilag Når folk får megen opmærksomhed, flytter de sig Anita Munch, Jobpatruljen Tak til aktører Dette projekt har kun kunnet gennemføres i et godt samarbejde med en række organisationer og ildsjæle: 3F BJMF, 3F Industri og Service, 3F LPSF, EFK, FOA/KLS, FOA/PMF kbh.syd, ArbejdsmarkedsService Storkøbenhavn, Københavns Kommunes Jobpatrulje og Task Force. Repræsentanter på virksomhederne: Vestre Kirkegård, Radiometer, Lufthavnen, ISS s Kantine, Plejehjemmene Gammel Kloster, Slottet og Aftensol. Alle interviews har fundet sted i løbet af oktober og november 2008, umiddelbart op til projektets afslutning Tekst: Lise Thorsen, Thorsen Tekst & Medier. Fotos: Lise Thorsen, Kirsten Andersen m.fl. 2

3 Indledning. Det må kunne lade sig gøre. Det skal kunne lade sig gøre. Vi prøver. Det var i korte træk konklusionen, da en gruppe københavnere, med baggrund i fagbevægelsen, i 2006 satte sig sammen for at diskutere, hvordan fagbevægelsen aktivt kan hjælpe med til at få flere indvandrere i arbejde. Initiativgruppen var enig om, at forsøget skulle forankres i fagbevægelsen, centreret omkring lokaludvalget LO City under LO Storkøbenhavn. Alle var også enige om, at skrivebordsprojekter var udelukket. Man skulle ud i den virkelige verden, ud i det, der kaldes Københavns udsatte boligområder. På almindelig dansk ghettoerne. Og da Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på Københavns Rådhus netop var på vej med et nyt tiltag de såkaldte Jobpatruljer målrettet mod de ledige i ghettoerne, var det et godt tidspunkt at gå ind i samarbejdet på. De københavnske ghettoer har flere problemer problemer, der bider sig selv i halen. I 2005 boede der næsten borgere i de udsatte områder. 68 procent var indvandrere fra ikke-vestlige lande eller efterkommere efter dem. Halvdelen var på en eller anden form for offentlig forsørgelse: Kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension. Og så var der en meget stor andel kvinder, der som hjemmegående husmødre aldrig havde været ude på arbejdsmarkedet og som ikke modtog nogen form for offentlige ydelser - de såkaldte husstandsforsørgede indvandrerkvinder. Et stort antal beboere uden for arbejdsmarkedet gør noget ved et boligområde. Der breder sig en ledighedskultur, hvor det ikke at gå på arbejde, bliver det normale, med alt hvad det fører med sig af økonomisk og social isolation. Det er en ond cirkel, som i sig selv er problematisk - og som samtidig bliver sat yderligere i relief, fordi både offentlige og private, københavnske arbejdspladser mangler arbejdskraft. Flere ministerier og Københavns kommune er naturligvis opmærksomme på problemet. Derfor ligger der både lovgivning fra Christiansborg og beslutninger fra Borgerrepræsentationen, med krav og målsætninger. Der findes ganske vist klare regler for, hvor mange jobs ledige skal søge for at være berettigede til dagpenge, og hvordan de skal søge dem gennem Jobcentrenes JobNet. Men i virkeligheden bliver mange jobs besat ad mere uformel vej, når nogen kender nogen, der lige står og mangler Og i den uformelle jobformidling har tillidsrepræsentanterne ude på arbejdspladserne en oplagt nøglefunktion. De kender deres arbejdsplads og ved, hvor der er en plads ledig, og hvilke kvalifikationer, der skal til for at udfylde den. Hvis de kan prikke en ledig på skulderen og fortælle ham, at det lige er dig, vi står og mangler, eller hvis den ledige lærer en tillidsmand at kende, som han kan tage fat i og sige, jeg kunne godt tænke mig et job hos dig, så er det en kontakt, der kan blive guld værd for alle parter. Vejen ind på arbejdsmarkedet går med andre ord gennem de faglige organisationer også for dem, der hverken er medlem af fagforening eller a-kasse men som kan blive det. Summa summarum: projekt Fælles Handling bliver født som et netværk mellem fagforeninger, a-kasser og Jobcenter København. 3

4 Projektet ville slå flere fluer med et smæk: nemlig at få flere indvandrere ud i arbejde, få dem væk fra kontanthjælpen og over i a-kasse-forsikringen, bløde ghettoernes massive problemer op og skaffe arbejdskraft til virksomhederne. Idéen i projektet blev derfor at gå aktivt ind i arbejdet sammen med de Jobpatruljer, der skulle opsøge kontanthjælpsmodtagere i fem københavnske ghettoer: Mjølnerparken, Lundtoftegade, Aldersrogade, Akacieparken og Tingbjerg. Ophavsmændene til projekt Fælles Handling foreslog derfor, at Jobpatruljerne kom til at arbejde tæt sammen med lokale boligforeninger, frivillige organisationer og skoler på den ene side, og a-kasser, fagforeninger og Jobcenteret på den anden. I hvert boligområde understøttes Jobpatruljen af en såkaldt åben vejledning, og helt konkret blev projektets to-årige mål for de fem ghettoer: At samtlige kontanthjælpsmodtagere skal have en konkret handleplan. At 120 arbejdsløse skal have fået job gennem netværket. At der løbende afholdes møder for beboerne i jobklubber, etableret af fagforeninger og a-kasser. At man har afprøvet en eller flere metoder for at få hjemmegående indvandrerkvinder ud på arbejdsmarkedet. At netværket mellem fagforeninger, a-kasser og Jobcenter København er stærkt og veletableret. At tillidsrepræsentanterne spiller en væsentlig rolle i at få ledige stillinger besat. At der er etableret en række mentorforløb, virksomhedspraktik og aftaler for voksenlærlinge m.v. Fælles Handling søgte og fik midler fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til at arbejde i en periode på to år: nemlig i 2007 og Den periode er slut nu, og projektet er ved vejs ende. Denne rapport giver ordet til nogle af dem, der har været med. Gennem interviews giver de hver deres bud på de resultater og erfaringer, de mener, der er kommet ud af projekt Fælles Handling. Rapporten lægger ud med et interview med Jakob Hougaard, der som borgmester for integration og beskæftigelse er den øverste, politisk ansvarlige for området. Og den lader tovholderne i Fælles Handling, nemlig projektleder Susan Hedlund og projektkonsulent Kirsten Andersen, få det sidste ord. 4

5 Vi gi r ikke op. Ghettoerne de udsatte områder det er der, problemerne ligger. Så det er der, vi skal ud og have fat i folk. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jakob Hougaard er meget opmærksom på ikke at skyde med spredehagl, når det gælder om at få indvandrere i arbejde. Vi skal ikke behandle folk ens, for det er de ikke. Så i stedet for at dryppe indsatsen ud over hele byen, skal den målrettes bestemte områder og bestemte grupper, mener han. Derfor er Jakob Hougaard meget tilfreds med de lokale, såkaldte jobminimarkeder. Jeg besøgte et i Tingbjerg, og der var netop den gode stemning af marked, som et sted hvor de lokale indbyggere kigger forbi, siger han. På jobmarkedet var bl.a. folk fra Jobcentrene og fagbevægelsen med. Og Jakob Hougaard er meget positiv over for fagbevægelsens engagement i Fælles Handling. Jeg tror, det er vigtigt, at indvandrere kommer ud på den enkelte virksomhed så hurtigt som muligt. Og så er det altafgørende, at tillidsrepræsentanten er med på idéen. Hvis tillidsrepræsentanten kan fortælle medarbejdere og ledelse, at de skal hjælpe lidt til i begyndelsen, selv om de egentlig synes, de har for travlt til at tage særlige hensyn, så er der al mulig grund til at tro, det bliver en succes. For indvandrere, der bliver taget godt imod, er alt andet lige meget tilbøjelige til at blive i jobbet. Og stabile medarbejdere er en fordel for alle. Derfor er grundtanken i Fælles Handling god, understreger Jakob Hougaard. Specielt fokus på kvinderne Den største arbejdskraftreserve findes uden tvivl hos indvandrerkvinderne. For mens 52 procent af mændene er i arbejde, gælder det kun for 38 procent af kvinderne. Vi regner med, at der er omkring 7000 såkaldt familieforsørgede indvandrerkvinder i København. Altså simpelthen husmødre. Men det er svært at vide helt nøjagtigt, hvor mange der er, for de, der ikke modtager nogen form for offentlig ydelse, figurerer ikke i statistikkerne. Det er en stor, potentiel arbejdskraftreserve. Men den er vanskelig at arbejde med, indrømmer Jakob Hougaard Sprogvanskeligheder, lavt selvværd, kulturelle normer, og børn, der skal passes, er alt sammen store sten på vejen væk fra kødgryderne. I den forbindelse er arbejdskamp lig med ligestillingskamp, understreger Jakob Hougaard. For det er lige så meget mændene, der skal overbevises om, at kvinderne har ret til at komme ud på arbejdsmarkedet. Det problem skal vi gøre meget mere ved. Integrations- og beskæftigelsesindsatsen i Københavns kommune er på rette spor. I den integrationspolitik, der blev vedtaget i 2006, satte man sig som mål, at andelen af indvandrere i job skulle hæves med 10 procentpoint til 57 % inden Her i 2008 halvvejs i perioden - er man også halvvejs mod målet og har hævet andelen med fem procent. Som sagt: grundtanken i projekt Fælles Handling er god. Og de erfaringer, vi har fået gennem projektet, vil vi tage med videre og bruge i den almindelige, daglige indsats. Vi giver ikke op, konkluderer Jakob Hougaard. 5

6 Fra Jobminimarkedet i Tingbjerg God idé og god energi. Ole Christiansen er kontorchef i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og har i den forbindelse samarbejdet med projekt Fælles Handling. Jeg har ikke set resultaterne af projektet endnu, men umiddelbart synes jeg, det både har været en god idé og præget af god energi hele vejen igennem, siger han. Ole Christiansen ser ikke forvaltningen og projekt Fælles Handling som konkurrenter, men mere som to sider af samme sag. Jeg er glad for den måde, de har støttet op omkring Jobpatruljens arbejde på, og opfatter vores arbejde som en helhed, hvor vi hver især har haft forskellige roller, understreger han. Vi har i hvert fald været opsat på, at tingene skulle spille sammen, men jeg er godt klar over, at det kan være svært at koordinere. Nogle aktiviteter må jo i princippet blive sammenfaldende. Det er svært at undgå, mener han. Derfor er det også ærgerligt, hvis man har opfattet sagen som administrativt besværlig. I så fald er det også vores ansvar, og så kan projektet være med til at pege på forløb internt hos os, som burde være anderledes, siger Ole Christiansen. 6

7 Integration bygger på tillid. Jeg oplevede at Fælles Handling valgte at springe over det allerhøjeste gærde, de kunne finde. Og det er i sig selv prisværdigt. Det siger Eskild Dahl Pedersen, der i sin egenskab af konsulent i Københavns kommunes integrations taskforce har arbejdet sammen med Fælles Handling. Og gærdet, han hentyder til, er projektet Stafetten, som er en udløber af Fælles Handling. Stafetten sendte 25 primært somaliske kvinder fra fire ghettoområder ud i vikarjob på københavnske plejehjem. Folkene bag Fælles Handling har virkelig knoklet, siger Eskild Dahl Pedersen. At tage den gruppe indvandrere, der står svagest i forhold til arbejdsmarkedet nemlig de somaliske kvinder fra de mest udsatte boligområder er al ære værd. Og det er flot, at projektet delvist er lykkedes, for det er en målgruppe, der er meget svær at nå. Eskild Dahl Pedersen har brugt Fælles Handling både som sparrings- og samarbejdspartner. Og han er glad for tanken om, at fagbevægelsen tager et medansvar for integrationen. Det er prisværdigt og samtidig meget nødvendigt, at tillidsrepræsentanterne kan overbevise deres medlemmer om, at integration på arbejdspladsen nok kan være besværlig på kort sigt, men at det på langt sigt er besværet værd, siger han. Svære arbejdsbetingelser Men samtidig mener Eskild Dahl Pedersen også, at Fælles Handling har haft svære arbejdsbetingelser. Projektet startede nemlig kort tid efter, at Københavns kommune for første gang både havde fået en samlet integrationspolitik, og en helt ny borgmester og forvaltning på området. Fundamentet var ikke så stærkt, som det er i dag. For det tager tid at bygge op. Og set i bakspejlet tror jeg, at Fælles Handling ville have fået endnu mere ud af sit engagement, hvis projektet først var kommet på banen nu, hvor integrationen bygger på et langt stærkere fundament, siger Eskild Dahl Pedersen. God integration bygger på tillid og gode relationer. Og det tager tid at bygge et ordentligt tillidsforhold op. I den ordinære beskæftigelsespolitik har man nogle sanktionsmuligheder, men når en indsats alene bygger på gulerod frem for pisk, ja, så kræver det stor tillid og gode relationer mellem parterne. Relationerne er udbygget og tilliden vokset, i takt med at integrationspolitikken efterhånden har fået et par år på bagen. Derfor, vurderer Eskild Dahl Pedersen, kunne projekt Fælles Handling potentielt have haft endnu større effekt, hvis man først var startet nu. Men samtidig understreger han, at Fælles Handling i sig selv har været en byggesten i det fundament, vi har i dag, og samtidig fungeret som øjenåbner for alle i byen, der har part i integrationen. Projektet har i høj grad vist, at fagbevægelsen er en attraktiv samarbejdspartner, konkluderer Eskild Dahl Pedersen. 7

8 Jobminimarked i Lundtoftegade Virksomhedsbesøg på Radiometer Virksomhedsbesøg på Vestre Kirkegård 8

9 Flere konkrete tilbud ønskes. En hjørnesten i Fælles Handling har været samarbejdet med Jobcenterets udgående medarbejdere i Jobpatruljen og på jobminimarkederne. Og fungerende teamchef Karin Meulengracht er overordnet set positiv. Fælles Handling har givet os god mulighed for at komme i kontakt med tillidsrepræsentanter og derigennem også med virksomhederne. Tillidsrepræsentanterne har nogle kontakter, som vi ikke har, og det er godt, at vi kan komme til at bruge dem, siger hun. Jobcenteret har afholdt fire såkaldte jobminimarkeder i de udsatte boligområder sammen med repræsentanter fra Fælles Handling. På plussiden stod, at man fik sat ansigt på hinanden, og at tillidsrepræsentanterne var gode til at fortælle om arbejdspladserne og de krav, der stilles. Desuden fik Jobpatruljen mulighed for at gøre opmærksom på den ugentlige, åbne rådgivning, der findes ude i boligområderne. Men på minussiden stod, at tillidsrepræsentanterne ikke kunne tilbyde tilstrækkeligt mange konkrete job. Det havde været bedre, hvis tillidsrepræsentanterne havde haft flere konkrete jobtilbud i flere kategorier med sig. Mange borgere havde nemlig forventet et rigtigt jobmarked, siger Karin Meulengracht. Forskellige udgangspunkter Og her ligger sagens kerne: nemlig at Jobcenter og fagbevægelse ikke har samme udgangspunkt. I LO-fagbevægelsen er man måske tættere på den type ledige, der er mere eller mindre selvhjulpne, mens de borgere, Jobpatruljen er i kontakt med, typisk er kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 til 5, siger Karin Meulengracht. Efter det første år trak projektet derfor også flere aktører ind i billedet. Tilbud om temadage og virksomhedsbesøg og et stærkere samarbejde med kommunens beskæftigelsescentre, som har ledige i aktivering, kom på banen. De konkrete jobtilbud kan Småjobsformidlingen under Arbejdsmarkedsservice København til gengæld hjælpe med at klare. Småjobsformidlingen er et aktiveringstilbud, som ledige kan visiteres til at bruge, men formidlingen sidder også ind imellem med ved Jobcenterets åbne rådgivning ude i boligområderne for i samarbejde med Jobpatruljen at informere om arbejdsmarkedet, oprette cv er og hjælpe med at søge job. Og det er det, vores borgere har brug for, siger Karin Meulengracht. Konkrete tilbud. 9

10 Et helt almindeligt job. Anita Munck og Joel Guttman er begge jobkonsulenter i Jobpatruljen, baseret i henholdsvis Akacieparken i Valby og Mjølnerparken og Aldersrogadekvarteret på Nørrebro. Jobpatruljerne er ansvarlige for den ekstra, opsøgende indsats i fem københavnske boligområder, og står for den åbne rådgivning i de enkelte boligområder, hvor beboerne kan komme forbi og få hjælp og vejledning om arbejdsmarkedet, uanset om de er i arbejde eller ej. Jobpatruljerne står også for temamøder og virksomhedsbesøg, og jobkonsulenterne har siden projekt Fælles Handlings start arbejdet tæt sammen med parterne i projektet. Det første af flere jobminimarkeder blev holdt i Valby, og det var nærmest en fest, husker Anita Munck. Vi havde bannere oppe og et lokalt band til at komme og spille. Så der var masser af opmærksomhed omkring arrangementet, og vi havde indkaldt alle ledige i hele området. Men jeg tror, at nogle af folkene bag Fælles Handling nærmest fik et chok, da de så nogle af de ledige. For mange af dem har sjældent eller aldrig haft et rigtigt job. Og det er faktisk lige netop det, de fleste er på udkig efter, supplerer Joel Guttman. Et rigtigt job. Ikke et aktiveringsforløb eller en praktik, men et helt almindeligt job. Flere virksomheder skal tage socialt ansvar Og manglen på rigtigt arbejde viste sig hurtigt at være den helt store hurdle. Det er min fornemmelse, at tillidsrepræsentanterne simpelthen ikke har mandat til at tilbyde de ledige en jobsamtale, og at de generelt er alt for tilbageholdende med at tale på virksomhedens vegne, siger Joel Guttman. Vi har brug for, at virksomhederne åbner op og tager et socialt ansvar, understreger Anita Munck. Men der er for langt imellem dem, der gør det. Også selv om vi faktisk er parat til at komme forbi en gang om ugen, for at se hvordan det går og udrede eventuelle misforståelser. Men nogle arbejdsgivere er trods alt parat til at tage ansvar, og så står de gode eksempler nærmest i kø. Jeg havde en somalisk kvinde, der gerne ville arbejde på plejehjem, og derfor tog jeg rundt forskellige steder og forhørte mig. Men det tog jo ganske lang tid at besøge et sted ad gangen, og der viste Fælles Handling virkelig sin berettigelse. Gennem dem fik jeg kontakt til FOA, som satte mig i forbindelse med et plejehjem, hvor der var et job ledigt. Resultatet blev, at kvinden nærmest kunne gå direkte ind i jobbet. Fælles Handling er også gode til at arrangere virksomhedsbesøg og til at finde tillidsrepræsentanter, der kan stille op til temamøder om de enkelte brancher, mener de to jobkonsulenter. 10

11 Det er en superspændende idé at bruge fagbevægelsen på den måde, siger Joel Guttman. Og den største succes har uden tvivl været projekt Stafetten. Den håndholdte indsats og de konkrete jobs er et godt udgangspunkt. Når folk får meget opmærksomhed, rykker de sig, mener Anita Munck. Jeg spurgte en af de somaliske kvinder, der fik arbejde i rengøringen på et plejehjem, om hun ikke kunne tænke sig at komme videre og arbejde med plejen af de gamle. Men, nej, det ville hun ikke, for hun ville ikke risikere at skulle hjælpe de ældre mænd med hygiejnen. Men pludselig en dag kom hun og sagde, at nu ville hun godt. Nu var hun moden til noget mere. Det viser bare, synes jeg, at det ikke er stillingsbeskrivelsen, man skal ændre men mentaliteten. Og det gør man bl.a. ved at give de mennesker, vi har med at gøre, opmærksomhed. Opmærksomhed giver tillid. Og tillid fjerner modstand, er både Anita Munck og Joel Guttman enige om. Hér puster jobpatruljen ud efter et veludført Jobminimarked i Tingbjerg 11

12 Respekt er vigtig. Frida Nielsen er faglig sekretær i 3F, Industri og Service og har deltaget i jobminimarkeder i Akacieparken og i Mjølnerparken. Og det har givet et indtryk af mennesker og boligområder, hun ikke kendte i forvejen. Jeg synes, det er hyggeligt at møde så mange fremmede, men jeg fandt samtidig ud af, hvor mange der går derude, der aldrig har fået en chance, og som ikke ved noget som helst om de ting, vi andre tager for givet, siger Frida Nielsen. I nogle af de lande indvandrerne kommer fra, kan det være livsfarligt at være medlem af en fagforening. Og det smitter af på indvandrernes opfattelse af fagforeningerne i Danmark. Det er en af de gode ting ved dette projekt, siger Frida Nielsen. Nemlig at vi har fået fortalt dem, at vi ikke er farlige, og at arbejdsgiverne heller ikke er det. Men det undrer mig, at så mange ikke kender deres mest fundamentale, demokratiske rettigheder i den retning. Det burde efter min mening være en integreret del af undervisningen i dansk sprog og kultur. Frida Nielsen og hendes faglige kolleger dækkede en del af 3F s områder, samt FOA s og pædagogmedhjælpernes. Men fagbevægelsen kunne godt have været endnu mere synlig, og det havde været relevant, hvis flere brancher var repræsenteret. Jeg savnede f.eks. HK på kontor- og butiksområdet, og hele hotel- og restaurationsbranchen, siger Frida Nielsen. Og så ville hun gerne have haft nogle repræsentanter for arbejdsgiverne med ud også, men mener det til dels er blevet afhjulpet med de virksomhedsbesøg, der er blevet lagt ind. Fra Jobminimarkedet i Valby 12

13 Frivillighed giver et godt udgangspunkt Alt i alt er Frida Nielsen vældig tilfreds med forløbet. Jeg kan rigtig godt lide idéen om, at det er et marked, understreger hun. Det, at man mødes på frivillig og neutral grund og kan shoppe rundt, giver et helt andet udgangspunkt, end hvis det er tvunget. Det er en fordel for alle også for arbejdsgiverne, som jo ikke er særlig interesseret i at få medarbejdere, der er tvunget i arbejde. Markeds-formen åbner alles øjne for, at der er mange muligheder og er samtidig mere respektfuld over for den enkelte. Der er ingen tvang, men man får afmystificeret en masse. Frida Nielsen har ingen konkret statistik på, hvor mange der har fået arbejde via jobminimarkederne. Vi havde en masse telefonnumre med i Akacieparken, så folk selv kunne ringe til tillidsrepræsentanterne på de enkelte arbejdspladser. Det var der bare ingen, der gjorde. Men da vi gjorde det samme i Mjølnerparken, blev de kimet ned. Også selv om vi oven i købet havde fortalt beboerne, at de blev nødt til at vente en uge med at ringe op, fordi der var noget udlicitering af rengøringen på Rigshospitalet, der først skulle falde på plads. Så der er ingen umiddelbar sikker opskrift, på hvad der virker. Men jeg er sikker på, at respekt, frivillighed og åbenhed generelt er den vej, man skal gå. Håndholdt indsats virker. Berit Jakobsen er næstformand i afdelingen KLS under FOA og har været med til at søsætte projekt Stafetten, som en udløber af Fælles Handling. Og hun har kun godt at sige om projektets idé: nemlig samarbejdet om at skaffe jobs på det ordinære arbejdsmarked. De faglige organisationer har ofte en anden tilgang til det, end Jobcenteret har. Vi ved, hvor der mangler arbejdskraft, og jeg er flere gange blevet ringet op af medarbejdere fra Jobpatruljen, som ville høre om jeg kendte til nogen ledige pladser på plejehjem eller i rengøringssektoren. Og nogle af dem, jeg har sendt videre til de ledige jobs, er stadig ansat der, siger hun. Berit Jakobsens rolle har dels været at sørge for, at Fælles Handling blev synlig i hendes faglige bagland og dels selve jobformidlingen. Og jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at en sådan håndholdt indsats virker. understreger hun. 13

14 Vi ved, hvor jobbene er. Bo Kjærulf, kasserer i Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, har deltaget på sidelinjen under planlægningen af projekt Fælles Handling. Og helt konkret har han være med på jobminimarked i Tingbjerg for at fortælle om arbejdet som ejendomsfunktionær, som vagt og som sanitør. Det var en meget positiv oplevelse, siger Bo Kjærulf. Jeg havde egentlig regnet med bare at skulle holde et foredrag. Men der var rigtig stor spørgelyst, så det gik virkelig over al forventning. En af de faktorer, der spiller ind her, er efter Bo Kjærulfs mening, at deltagerne på mødet var der frivilligt. Nogen af dem havde endda et job i forvejen og kom bare forbi for at høre lidt om, hvad der ellers findes af muligheder, fortæller han. Slipper for at skrive ansøgning Ud over at fortælle om de tre brancher var Bo Kjærulfs rolle også at formidle konkrete jobs. Og derfor kunne han med det samme hjælpe en af mødedeltagerne, der havde et grundkursus i vagtarbejde, og som gerne ville videre inden for den branche. Jeg vidste, der var en arbejdsgiver, der lige stod og manglede en mand, og kunne derfor med det samme formidle kontakten mellem de to, fortæller Bo Kjærulf. Og det er netop den tætte kontakt til arbejdsmarkedet, der er fagbevægelsens force, mener han. Vi i fagbevægelsen har gode muligheder for at skaffe jobs, også uden at ansøgerne behøver at skrive en lang ansøgning. For det har nogle af dem meget svært ved, siger han. Derfor er projekt Fælles Handling et rigtig godt initiativ. 14

15 Flere medspillere på banen, tak. Thomas Bentsen er sagsbehandler i 3F s a-kasse. I forbindelse med Fælles Handling har han været med til at afholde jobminimarkeder, som er en kontaktform, han sætter stor pris på. Det er altid godt med en direkte kontakt til folk. Det gavner altid nogen, selv om det ikke er alle, der får lige meget ud af det, siger han. Der er nemlig forskel på motivationen, afhængig af om dem, der kommer på markedet, er indkaldt, eller om de kommer der frivilligt. Problemerne omkring det at afholde jobminimarkeder har mest været af praktisk karakter, mener han, men efterlyser dog også flere aktører på banen. Der kunne godt have været endnu flere med fra fagbevægelsen i selve planlægningen, siger han. Både flere fra 3F s afdelinger og fra andre forbund i øvrigt. Og så har Thomas Bentsen også en anke mere. For i tider, hvor arbejdsgiverne angiveligt mangler masser af hænder, burde man forvente, at flere ville dukke op til begivenheder som et jobmarked, hvor man få direkte kontakt til de ledige. Jeg er sikker på at de, der har lavet planlægningen, har gjort et stort arbejde for at få virksomhederne med, siger han. Men alligevel har der manglet både arbejdsgivere og arbejdsgivernes organisationer, og det er en skam. For dem, der kommer til jobminimarkedet, ved måske ikke helt præcis, hvad de kan forvente. Men de vil i hvert fald gerne have nogle kontakter, og de vil især gerne have nogle helt konkrete tilbud om arbejde, mener Thomas Bentsen. Fra Jobminimarkedet i Valby 15

16 Succes trods forhindringer. Mimi Bargejani er projektleder for FOA og har stået for visitering af kvinder til projekt Stafetten. Resultatet er, at 20 kvinder fra de belastede boligområder er blevet vikarer for 12 fastansatte plejehjemsmedhjælpere, der er på skolebænken for at opkvalificere sig til serviceassistenter. Vikarerne arbejder primært med rengøring, og enkelte af dem hjælper desuden med at anrette maden til beboerne. Ting tager tid, siger Mimi Bargejani, men jeg vil nu alligevel vove den påstand, at projektet har været en succes. To af kvinderne er blevet fastansat midt i forløbet, fire andre har fået lovning på det, og flere er på vej. Alt i alt kan vi anbefale 14 ud af de i alt 20 kvinder. Og så er der også den krølle på sagen, at vi kun har haft syv plejehjem med. Men der er jo mange flere plejehjem i Købehavn, så det skal nok lykkes at finde job til de sidste også. Forudsætningen for at projektet overhovedet kom op og stå var, at man kunne finde tilstrækkeligt mange plejehjemsmedhjælpere, der havde mod på at tage en uddannelse. Og det var ikke så let endda. For medhjælperne havde ikke gået i skole i mange år, og mange af dem havde heller ikke de allerbedste minder fra deres skoletid. Så der var en del modstand, fortæller Mimi Bargejani - men i dag er medhjælperne glade for, at de tog skridtet. De er vokset med opgaven, og ingen af dem er faldet fra undervejs, selv om uddannelsen er meget boglig, fortæller hun. Kvinderne, der er gået ind som vikarer imens, har også deres at slås med. Oprindelig var det matchgruppe 2, der var målgruppen for projektet. Men det blev i stedet matchgruppe 4. Og de har generelt mange problemer, siger Mimi Bargejani. Mange af dem er traumatiserede af oplevelser i deres hjemland og lider derfor af forskellige sygdomme. Nogle er enlige forsørgere, flere har mange børn, der skal passes, mens mor går på arbejde, og mange har også sprogproblemer. Når man i forvejen har de ting med i bagagen, skal man være meget motiveret for at arbejde for 80 procent af mindstelønnen, som i øvrigt stort set svarer til kontanthjælpen. Kvinderne er nemlig ansat i de såkaldte integrationsstillinger, hvor man arbejder 80 procent af tiden og undervises i 20 procent. Så lønnen burde være meget bedre som den ekstra motivation, vi alle har brug for, mener Mimi Bargejani. Kvinderne har også skullet lære at lægge aftaler på de dage, hvor de ikke er på arbejde, og i det hele taget overholde mødetiderne, siger Mimi Bargejani, og tilføjer at flertallet af kvinderne både er pligtopfyldende og mødestabile. Men det er et stort problem, at både Socialcenteret og Jobcenteret kun har åbent, når kvinderne er på arbejde, og holder lukket, når de har fri. 16

17 Ikke nok samarbejde mellem forvaltningerne Men kvindernes fortid som klienter i det sociale system skaber desværre også nogle administrative problemer. Der er ikke nok samarbejde mellem de enkelte forvaltninger og heller ikke internt i den enkelte forvaltning, mener Mimi Bargejani og nævner som eksempel en kvinde, der var sat under administration, fordi hun ikke magtede at betale sine regninger til tiden. Men i det øjeblik hun fik arbejde, holdt Socialforvaltningen op med at sørge for at betale hendes husleje. Det var der bare ingen, der havde fortalt hende, så en dag stod hun jo med en rykker og var meget ulykkelig, fortæller Mimi Bargejani, som i sådanne tilfælde ofte har rollen som både veninde, socialrådgiver og tolk. Indimellem virker det på mig, som om den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør, og at der er alt for mange medarbejdere inde over den enkelte sag. Det gør det rigtig svært for os at finde rundt i systemet, og jeg har flere gange oplevet at blive sendt fra den ene til den anden til den tredje og tilbage til den første. Der er alt for meget administration, og det er os, der må tage os af det, for ellers løber arbejdsgiverne skrigende bort, og så er det hele tabt på gulvet, lyder Mimi Bargejanis kritik. De ældre på plejehjemmene har generelt været godt tilfredse med vikarerne. Men det kniber mere med integrationen mellem personalegrupperne. Det er mit indtryk, at ledelsen på plejehjemmene har været meget åben over for projektet, men det har knebet med at få sendt signalet videre ned igennem systemet. Derfor har vikarerne fået en blandet modtagelse hos kollegerne, og derfor har vi heller ikke kunnet finde mentorer til kvinderne, f.eks. blandt tillidsrepræsentanterne. Der er simpelthen ingen, der har villet være det, siger Mimi Bargejani. Arbejdsgiverne har udtrykt stor tilfredshed med fagbevægelsens aktive rolle i projektet. Det mener man er en garanti for, at der er orden i sagerne, siger Mimi Bargejani, men tilføjer at det har nu også været lidt af en sovepude for arbejdsgiverne. På trods af og måske også på grund af - alle forhindringerne, mener Mimi Bargejani altså alligevel, at projekt Stafetten har været en succes. Men skulle noget gøres anderledes i en lignende sag, ville hun satse på to ting: nemlig et længere for-forløb, inden kvinderne gik i gang med deres vikariat på plejehjemmene, og en mere kritisk visitering til projektet. Fra Jobminimarkedet Aldersrogade og Mjølnerparkern 17

18 Kulturforskelle? vi finder ud af det hen ad vejen. Fardowso Ahmed er en deltagerne i projekt Stafetten. Hun er af somalisk oprindelse og har boet 13 år i Danmark. Fardowso Ahmed har senest haft deltidsjob i en børnehave, men gennem en veninde hørte hun om Stafetten. Jeg vil gerne arbejde, have et fast job og tjene penge, fortæller Fardowso Ahmed. Og selv om Fardowso Ahmed ikke bor i et af de boligområder, som Jobpatruljen har rekrutteret deltagere til Stafetten fra, pressede hun alligevel på og endte med at få en plads på holdet. Fardowso Ahmed startede med et seks-ugers forløb, hvor hun gik som føl sammen med den medarbejder, hun skulle vikariere for, og fik samtidig undervisning bl.a. i hygiejne og i dansk. Og det var rigtig godt, siger Fardowso Ahmed. For på måde var jeg godt klædt på, da mit arbejde begyndte for alvor. Jeg kendte arbejdsopgaverne og navnene på dem, jeg skulle arbejde sammen med. Så det var trygt og godt. I alt er fire deltagere i projektet ansat på plejehjemmet Slottet, og i starten gik Fardowso Ahmed sammen med en anden deltager. I dag går hun alene på afdelingen og er faldet godt til. Jeg er blevet godt modtaget af resten af personalet. Vi snakker med hinanden og holder personalemøder og pauser sammen. Jeg håber, de andre også får job Fardowso Ahmeds hovedopgave er rengøring, men hun hjælper også til med at ordne vasketøj og anrette mad. Og heller ikke maden volder nogen problemer. Som muslim kan jeg ikke røre svinekød, men afdelingslederen sagde til mig, at så kunne jeg bare tage mig af morgenmaden og af brødet til frokost og den slags. Det er ikke noget problem - vi finder ud af det hen ad vejen. Indtil 31. december 2008 er Fardowso Ahmed stadig ansat i projektet. Og det betyder, at hun en dag om ugen møder op til undervisning sammen med de øvrige deltagere. Det nyder hun, for det er rart at møde de andre, og høre om hvordan det er der, hvor de arbejder. Jeg håber, de andre også får job, lige som jeg har fået, siger Fardowso Ahmed. Efter nytår starter hun nemlig i en fast fuldtidsstilling på helt almindelige vilkår på den afdeling, hvor hun for øjeblikket er vikar. Det glæder hun sig meget til, og hendes mand og børn bakker hende op i hendes valg. På spørgsmålet om der er noget, hun synes, man burde lave om, hvis man skulle lave et tilsvarende projekt en anden gang, er svaret nej. Jeg synes bare, man skulle starte helt forfra igen på samme måde, smiler hun. For blandingen af undervisning og arbejde har været rigtig god. (Fardowso Ahmed har ikke ønsket at blive fotograferet. Derfor er der ikke noget portræt af hende.) 18

19 Vi har lært meget men haft for lidt tid. På Teknisk Skole i Valby går et hold af de kvinder, der er kommet på skolebænken, mens vikarerne går i deres stillinger ude på de enkelte plejehjem. Kvinderne er ved at være færdige som faglærte hospitalsserviceassistenter efter et års uddannelse en uddannelse, der er normeret til at vare to et halvt år, men som de tager på et år, fordi deres erhvervserfaring giver dem merit. Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold, og det har været hårdt, men godt. Vi har blandt andet haft fag som kemi, materialeforståelse, forflytningsteknik, dansk, engelsk, førstehjælp, rengøringsplanlægning og økonomi, fortæller pigerne. Og det har været spændende, men meget presset at skulle have så mange fag på så kort tid. Nogle af fagene har de kun haft halvanden dag til, og det er alt for lidt, er de enige om. Det kan godt være, man kan betjene en bestemt maskine, men hvis man har gjort det forkert før, skal man jo i virkeligheden begynde forfra med at lære det. Det er godt nok at få det demonstreret, men der er ikke tid nok til at øve sig, som en af pigerne siger. Pigerne har i det store hele glædet sig til at komme på skolebænken. Hvem siger nej til at få løn under uddannelse, plus mere i løn bagefter? Det er da fedt. Og det, at man ikke skal på SU betyder meget, når man har familie, er de enige om. Samtidig er det en tryghed at vide, at man har en arbejdsplads at vende tilbage til og derfor ikke skal ud og lede efter et nyt job bortset fra den ene, hvis arbejdsplads er blevet nedlagt, hvilket i øvrigt var grunden til, at hun startede på uddannelsen. Kvinderne på uddannelse på Teknisk Skole er fra venstre Sanja Vujic, Sandra Moron, Michelle Følsgaard, Ninna Andersen og Ferij Bekeri. 19

20 Og pigerne er gennemgående meget loyale over for deres arbejdsplads og meget indstillede på at betale den mulighed, de har fået, tilbage. Det skal jo gerne kunne tjene sig hjem igen, at jeg har været væk, som en af dem siger, for det, jeg har lært, skal komme arbejdspladsen til gode. Både fordi jeg kan lære nogle ting videre til andre kolleger, og fordi jeg har lært at passe bedre på tingene, så de holder længere. Og min chef har da også sagt, at hun gerne vil have, jeg bliver mindst et år, så de får glæde af det, jeg har lært. Alle håber på og glæder sig til - at få andre og mere varierede arbejdsopgaver, når de vender hjem til deres arbejdsplads med nye kompetencer. At kunne indgå i plejen af beboerne og i det hele taget kunne tage sig af flere forefaldende opgaver. Blandede oplevelser med vikarerne Men hvordan er det så gået med de vikarer, der har passet kvindernes job, mens de har været væk? Erfaringerne er meget blandede. De skulle have været under oplæring noget længere, inden de kom til at stå på egne ben, mener mange af pigerne. Nogle af dem har ikke været gode nok, og så vil arbejdsgivere ikke have dem. Altså, de skal jo lære at høre efter. Hvis man fortæller dem, at de ikke må ikke bruger toiletrens til gulvvask, så er det irriterende, hvis de gør det alligevel, fortæller en. På min arbejdsplads har der været fire forskellige vikarer, men der var så mange problemer med dem, og til sidst blev de fyret. Ledelsen sagde, nej, vi vil ikke have flere - vi skaffer selv en vikar, og betaler selv for det, supplerer en anden. Det er ærgerligt, og det undrer mig, at de ikke har taget imod den mulighed, de har fået her. Mange af dem er enlige mødre, og dette er deres chance for at komme ud på arbejdsmarkedet og lære, hvordan det fungerer i Danmark. Jeg tror, nogen af dem bevidst har gjort sig umulige for at kunne komme til at gå hjemme igen, siger en. Men der har bestemt ikke været problemer med alle, for andre af vikarerne har været meget dygtige og er hurtigt kommet ind i arbejdet og blevet en del af personalegruppen. På min afdeling har vi en vikar, vi er rigtig glade for. Hun er dygtig, hun er sød, og hun flittig. Og hun både spørger selv og hører efter, hvad der bliver sagt, fortæller en anden, og pigerne er enige om, at der er lige så stor forskel på vikarerne, som der er på alle andre mennesker. Alt i alt har det altså været et godt og lærerigt år. Og sammenholdet er stort. For selv om pigerne glæder sig til at komme tilbage til deres arbejdsplads, glæder de sig bestemt ikke til at forlade hinanden. Vi kommer virkelig til at savne hinanden, er de enige om. 20

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering.

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Aktivering Temadag SUS 10.november 2005 Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Sammivik har mange holdninger til og erfaringer med aktivering. Alle i

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost.

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION Din virksomhed kan gøre en forskel for at opkvalificere flygtninge til at komme ude på det danske arbejdsmarked. ALLE KAN BIDRAGE Den bedste integration og læring

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %)

Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) Resultat elevtrivsel Skolepraktik alle december 2011 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 50 %) 1) Er du kvinde eller mand? 2) Hvor gammel er du? 53.00 41.00 33.00 25.00 18.00 20.00 21.00 41.00

Læs mere

Sådan finder du dit nye job

Sådan finder du dit nye job A-KASSE Sådan finder du dit nye job Gode råd til jobsøgning DECEMBER 2016 Indhold Hvad er det rigtige job for dig? 3 Brug dit netværk 5 Brug de sociale medier 7 FOA Job 8 Jobannoncer i medierne 9 FOA JobMatch

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

M e n t o r v e j l e d n i n g

M e n t o r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også når vi arbejder. Men der er forskel på,

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger

Dagens emner. Effektivitet kræver godt samarbejde. Merete Lehmann Andersen. Ledelse. Forskellighed og forventninger Effektivitet kræver godt samarbejde Merete Lehmann Andersen Merete Lehmann Andersen 100 pct. ledelse - soliv Rekruttering Samarbejde og kommunikation MUS-samtaler Motivation af ejer og medarbejdere Fastholdelse

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2010-3 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Oktober 2010-3 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 2010 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Tillykke til Lützensvej Plejecenter

Tillykke til Lützensvej Plejecenter Tillykke til Lützensvej Plejecenter Mandag 7. december 2015 modtog Lützensvej Plejecenter i Korsør Virksomhedsprisen 2015 fra det lokale arbejdsmarkedsråd. Talen ved prisoverrækkelsen kan læses nedenfor.

Læs mere

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt TALEPAPIR Dato: 19. februar 2009 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 6695 Sagsbeh.: HTA Fil-navn:

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere