Regionsgeneralforsamling 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsgeneralforsamling 2014."

Transkript

1 Regionsgeneralforsamling Velkommen til dbio-midtjyllands beretning, der kommer rundt om emner regionsbestyrelsen har arbejdet med i 2013 og ikke mindst opgaverne i 2014 og fremad. Kom og vær med til beslutningerne om det fremadrettede arbejde og mød Bert Asbild, formand, der fortæller om OK15 og Camilla Bjerre, næstformand, der sætter arbejdsmiljø i fokus. Generalforsamlingen slutter med et smil på læben, det sørger Janne Kofoed for.

2 Hjemme-blodprøver i hele regionen dbio-midtjylland har kæmpet for det længe. Nu er det lykkedes: Region Midtjylland har besluttet, at borgere i hele landsdelen nu skal have mulighed for at få taget blodprøver hjemme hos dem selv, hvis de har svært ved at transportere sig. Hidtil har den service været forbeholdt 60 % af regionens borgere med den tætteste dækning omkring Aarhus. Nu kommer de sidste 40 % også med. Forbedringen omfatter et område med lidt over borgere. Halvdelen af dem bor i den del af regionen, der betjenes fra Hospitalsenheden Vest i Herning og Holstebro. Et forsøg I første omgang er der tale om en forsøgsordning på ét år. Men hensigten er at gøre tilbuddet permanent. Nogle af de nye områder gik i gang i slutningen af januar eller begyndelsen af februar. Der er leaset biler og gjort andre forberedelser. Regionsrådet har bevilget penge til den udvidede mobile ordning. Men nogle laboratorier føler, at de ikke får tilstrækkelig ekstra midler. Dermed kommer bioanalytikerne under pres. Det er dbio-midtjylland opmærksom på. Vi følger situationen nøje. Vi har allerede diskuteret den med regionsrådsmedlem Anders Kühnau, som deltog i en del af et af vores bestyrelsesmøder. Trives med travlhed Samtidig må vi nok erkende, at når der tages nye initiativer, så er det sjældent, at hele budgettet følger med fra centrale kasser. Det enkelte arbejdssted skal også bidrage. For eksempel ved omorganisering, nytænkning og effektivisering. Et andet dilemma er noget, som flere og flere mærker: Selv om du og jeres arbejdsplads har travlt i dag og er fyldt op med opgaver, så kan det være nødvendigt at tage initiativer og putte mere på. Ellers er risikoen, at der bliver for lidt at bestille om for eksempel et år. Et pres dbio-midtjylland prøver hele tiden at finde nye steder, hvor bioanalytikerne kan udnytte deres viden og kompetencer. Det kan på nogle laboratorier måske opleves, som om de er under krydspres. Men er alternativet bedre? Andre steder i landet kører Falck rundt og tager blodprøver. Skal vi overlade arbejdet til reddere? Er patienterne og bioanalytikerfaget ikke bedst tjent med, at blodprøverne tages af bioanalytikere?

3 Nu skal bioanalytikere også ansættes i kommuner Ingen kommuner inden for Region Midtjylland beskæftiger en bioanalytiker. Det må være en utilsigtet hændelse. dbio-midtjylland vil i løbet af 2014 besøge samtlige 19 kommuner i landsdelen. Vi ønsker at snakke med alle borgmestre. Vi vil give dem ideer til, hvordan de kan øge servicen over for borgerne ved at bruge bioanalytikere. Regionsrådet har besluttet, at der skal køre mobile bioanalytikere ud fra sygehusene i hele området. Det kan kommunerne nu bygge videre på. Huse og bus Mange steder planlægges der sundhedshuse. Det er oplagt, at de skal ansætte bioanalytikere. dbio-midtjylland har en model for sundhedsbus. Den kan køre rundt til byerne i kommunen. Her kan borgerne få taget prøver, og de kan måske analyseres på stedet i bussen. Der kommer mere og mere udstyr til telemedicin. Borgernes helbred skal overvåges i deres eget hjem. Men hvem tjekker, at teknikken måler rigtigt? Det kunne også være en opgave for bioanalytikere. Vi vil være til at se dbio har centralt gjort 2014 til en kampagneår, hvor bioanalytikerne skal blive mere synlige. Det midtjyske bidrag bliver ikke mindst at tage fat i samtlige borgmestre. Den øverste politiker og de ledende embedsmænd i hver eneste kommune skal vide, at vi ikke stikker. Der er brug for, at vi tager denne rundtur til kommunerne. Tidligere i år udgav Kommunernes Landsforening et debatoplæg med titlen "Next Practice". Det handler om, hvordan man kan forbedre uddannelserne for social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter og tandlæger og læger. Bioanalytikerne er slet ikke nævnt! Oven i købet efterlyser Kommunernes Landsforening en ny uddannelse. Men med de kriterier, som kommunerne stiller op for den uddannelse, kan vi sige, at den findes i forvejen. Den hedder bioanalytiker! Du kan finde udspillet her: Bent Hansen forklarer Når vi kommer ud til kommunerne, kan vi vise dem en lille film, hvor regionsrådsformand Bent Hansen forklarer, hvad en bioanalytiker er. Det kan faktisk ikke forklares ret meget bedre. Du kan se filmen her Borgmestre, vær klar: Nu kommer bioanalytikerne!

4 Nu gør vi klar til at arbejde længere Fra januar i år er det slut med, at bioanalytikere og andre kan gå på efterløn allerede ved deres 60 års fødselsdag. Nu kan de først skifte, når de er 60 1/2 år. Den 1. juli i år rykker grænsen yderligere en tak til 61 år. Dermed er der sat gang i en udvikling, som vil få kæmpemæssig betydning for det danske arbejdsmarked. Vi skal arbejde længere og længere op i livet. Det er dbio-midtjylland begyndt at reagere på. I januar i år holdt vi et todages seminar om "Den tredje karriere". Det afviklede vi sammen med andre organisationer i Sundhedskartellet, og deltagerne var kolleger på 55 år og derover. Ni bioanalytikere deltog. Folkepensionen rykker Snart begynder folkepensionsalderen at flytte sig på samme måde. Det bliver voldsomt. For eksempel vil de, der i dag er starten af 50'erne, først kunne få folkepension, når de er 68. Kolleger i starten af 40'erne skal vente, til de er 70. Fremover rykker folkepensionsalderen op sammen med leveralderen. En prognose siger, at de børn, der fødes i år, skal være 76 år, før de får folkepension. Den forskydning skal arbejdspladserne være klar til. Derfor har dbiomidtjylland også holdt to halvdages workshops for ledere og tillidsrepræsentanter om, hvordan de skaber en god seniorpraksis. Hvordan de skal sparre med seniorkolleger. De workshops gennemførte vi også sammen med andre sundhedsorganisationer. Fire par af vores ledere og tillidsrepræsentanter deltog. Mange ældre Hver ottende af dbio-midtjyllands medlemmer er i dag 60 og derover. Det drejer sig om samlet 165 bioanalytikere. Det tal bliver meget større i årene fremover! 40 % af medlemmer er i dag 50 år eller derover. Den andel vil også vokse. Mange er optaget af, hvad det kommer til at betyde. Det to-dages kursus var overtegnet. Mange flere ville gerne med. Folkeuniversitetet starter i marts foredragsrækker i både Herning og Aarhus om "Det gode liv 60+". Her kan ansatte hos Region Midtjylland deltage med 75 % rabat.

5 Så gamle er de arbejdende bioanalytikere i Midtjylland I procen Alder Antal ter , , , , , , , , , , ,1 I alt Pensionsalder hopper opad År Folkepensions -alder Gælder fra fødselsårgang Årgang 1953 og tidligere Kilde: Prognose fra institutionen Dream

6 Mange jubilarer Aldersfordelingen blandt bioanalytikerne gør, at vi skal hylde samlet næsten 60 jubilarer på generalforsamlingen. Vi har nu flere 40 års jubilarer end 25 års! 2 har været med i dbio i 50 år. 30 har været medlemmer i 40 år. De sidste 27 i 25 år. De planlægger den tredje karriere Jette Birk Larsen fra KBA i Skejby deltog i seminaret om den tredje karriere sammen med en kollega. Nu har de sammen med tillidsrepræsentanterne arrangeret et fyraftensmøde for alle bioanalytikere 55+ på sygehusene i Aarhus. Her vil de diskutere, hvad en god seniorordning er. - Når vi kan samle aldersgruppen, tror vi, at afdelingsledelsen vil være interesseret i at høre vores ønsker, siger Jette Birk Larsen. Hun er selv 56 og har indtil seminaret ikke tænkt så meget på livet efter arbejdet. Men det gør hun nu! - Jeg indser i dag, at kvaliteten af den tredje alder fuldstændig beror på, hvordan jeg forbereder den. Jeg har nogle år tilbage på arbejdet, og hvis forholdene er i orden, vil jeg måske blive lidt længere. Eventuelt på nedsat tid i den sidste periode, så overgangen ikke bliver så brat, siger Jette Birk Larsen. Forelskelse Annette Schumann på nuklearmedicinsk i Holstebro nærmer sig 65. Hun var også med på seminaret. Hun fandt ud af, at når man stopper på arbejdet, kan det i starten føles som at være nyforelsket. Men efter en periode skal man få struktur på sin hverdag, fordi ellers risikerer man at gå i stå. Jeg fandt også ud af, at der findes mange andre frivillige job end at stå i genbrugsbutik, fortæller Annette Schumann.

7 Trivsel og ledelse undersøges overalt Hvordan trives du på din arbejdsplads, og hvordan fungerer ledelsen? Det undersøges nu overalt i Region Midtjylland. Systemet kaldes TULE. Det er netop evalueret, og derefter er der gennemført nogle ændringer. TULE står for TrivselsUndersøgelse og LedelsesEvaluering. Det er en temperaturmåling på regionens arbejdspladser. Alle arbejdspladser i Region Midtjylland skal gennemføre TULE og APV i 2014, så vidt muligt i efteråret. Dermed får vi større mulighed for at følge med i, hvordan det går med arbejdsmiljøet. Vi har i regionsbestyrelsen stort fokus på arbejdsmiljø. Derfor har vi inviteret dbio-næstformand Camilla Bjerre til at deltage i generalforsamlingen. Hun vil fortælle om en arbejdsmiljøundersøgelse, som dbio har gennemført. Camilla Bjerre vil også give bud på, hvordan medlemmerne kan involvere sig endnu mere i arbejdsmiljøet.

8 Lægepraksis skal udvikles Bioanalytikere i lægepraksis er udholdende. Inden for Region Midtjylland findes der i alt 15 bioanalytikere på 65 år og derover, som stadig arbejder, og ikke færre end 4 af dem befinder sig i lægepraksis. To på 67, én på 66 og én på 65. Ligesom de andre bioanalytikere i lægepraksis arbejder de i øjeblikket under en opsagt overenskomst. dbio's og sygeplejerskernes aftale med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening udløb den 30. november sidste år. Den er endnu ikke fornyet. Det skyldes blandt andet, at lægerne endnu ikke selv har fået en ny aftale med regionerne. I første omgang har vi aftalt med de praktiserende læger, at der bruges et stykke tid på et udviklingsarbejde om fremtidens lægepraksis og den gode arbejdsplads. Hvordan bioanalytikere og sygeplejersker kan være med til at udvikle praksis. Lægernes egne forhandlinger var sidste sommer ved at ende i konflikt. Nogle læger optrådte i den situation lidt hårdhændet over for deres personale.

9 Nye arbejdsformer i dbio Dbio skal til at arbejde på nye måder. Opgaverne skal løses på en anden vis end hidtil. Slut med "det plejer vi". Det er et af resultaterne af drøftelser, som har været i gang et stykke tid. Mange har deltaget i en diskussion om, hvordan dbio skal være bygget op i fremtiden, og hvordan organisationen skal arbejde. Det var den sidste kongres, der lagde op til debatten. Siden har regionsbestyrelser, hovedbestyrelsen og andre været i gang. I selve vedtægterne kommer der måske kun en enkelt mindre ændring: Regionsbestyrelserne behøver ikke være så store som i dag. Det er en hjælp de steder, hvor det kniber med at få valgt tilstrækkelig mange.

10 De nyuddannede kommer i job 42 bioanalytikere afsluttede deres uddannelse på skolen i Aarhus her i januar Alt tyder på, at det går dem som tidligere hold: I løbet af et stykke tid kommer de stort set alle sammen i arbejde. dbio-midtjylland foretog et hurtigt rundspørge på holdet. 24 af de 42 har svaret. Af dem havde 16 fået job ved eksamen, mens de andre 8 svarede nej. Flere fra holdet har fået job uden for Region Midtjylland. Men de kan også have været i klinisk uddannelse i for eksempel Aalborg. Her den 1. marts er den landsdækkende tarmkræftscreening gået i gang. Samlet vil det projekt måske give arbejde til cirka fire bioanalytikere i Region Midtjylland. Mindst én nyuddannet har fået job i kraft af indførelsen af tarmkræftscreening.

11 Nu er vi med til at planlægge fremtidens blodprøvetagning Aarhus Universitetshospital kom i fjor med et katalog med 42 forslag til "effektiviseringer". En af ideerne var at flytte en del af blodprøvetagningen fra bioanalytikere til "klinisk personale". De tillidsvalgte og dbio-midtjylland reagerede hurtigt og holdt blandt andet møde med de ledende bioanalytikere. Det er der i første omgang kommet noget positivt ud af. Centerchef Anne Bukh har tilbudt, at en bioanalytiker kan indtræde i den arbejdsgruppe, som hun er formand for, og som skal analysere forslagene nøjere. Det har vi sagt ja tak til. Vi tror på, at vi ved at være med i arbejdet kan sikre, at udvalget også får øje på de negative konsekvenser af at flytte arbejdsopgaven. Samtidig kan vi pege på de positive konsekvenser ved for eksempel at inddrage bioanalytikerne i tilrettelæggelse af patientforløb. Farerne Det kliniske personale er ikke uddannede til blodprøvetagning og har ikke autorisation til laboratoriearbejde. Vi frygter for patientsikkerheden. En stor part af de fejl og andre utilsigtede hændelser, som sker på laboratorier, indtræffer ved prøvetagning. For eksempel ved brug af forkerte glas eller manglende mærkning med patientens data. Dermed opstår der risiko for forsinkede analyser og forsinkede patientforløb. En anden fare er, at flere prøver skal tages om. Dermed forsvinder en eventuel gevinst. Ingen siger, at alt omkring blodprøvetagningen fungerer bedst muligt i dag. Måske kan der forbedres omkring flow, aflevering af resultater og på andre punkter. Det kan arbejdsgruppen få gode ideer til ved at spørge på laboratorierne. Ledere også med Arbejdsgruppen om "Laboratoriernes koordination med Klinikken" holder det næste møde i april. Her deltager Kirsten Strauss, der er bioanalytiker på KBA og også tillidsrepræsentant og suppleant for fællestillidsrepræsentanten. Med i arbejdsgruppen er desuden Kate Strandgaard, der er ledende bioanalytiker KBA, og Kenneth Hanfgarn, ledende bioanalytiker KMA. Selv om Kirsten Strauss er med i udvalgsarbejdet, så betyder det ikke, at vi automatisk blåstempler den afsluttende rapport. Det er ledelsen, der har ansvaret, hvis der skal ske ændringer i arbejdsformen. Men nu er der garanti for, at bioanalytikernes viden kommer med i det forberedende arbejde.

12 Reserver lørdag den 25. oktober På sommertidens sidste hele dag holder dbio-midtjylland igen Fagdag. Det er allerede bestemt. Flere medlemmer har tilbudt at være med til at arrangere dagen, hvor regionale kolleger giver ny viden til regionale kolleger. Lørdag den 25. oktober bliver den dag i 2014, hvor du har bedst tid. Døgnet varer jo 25 timer. Natten til søndag skal vi sætte uret én time tilbage. Fagdagen i 2013 var en stor succes. Det kunne alle læse om i en artikel i vores fagblad.

13 Flest ledige i Midtjylland I december sidste år var der 17 ledige bioanalytikere i det midtjyske. Dermed er vi den region i landet, hvor flest går uden arbejde. I Region Hovedstaden bor der 16 ledige. I Nordjylland kun 1! Ledighedstallet er faldende. I november var der 22 arbejdsløse bioanalytikere i det midtjyske. 7 af de ledige i december bor i Aarhus. Det kan være nyuddannede, som endnu ikke er kommet i job. I alle andre kommuner i Midtjylland bor der under 5 ledige bioanalytikere. Set på landsplan har ledigheden for bioanalytikere i 2013 det meste af året ligget under tallene i de samme måneder i både 2012 og For eksempel var der samlet 48 i december sidste år mod 67 i december 2012 og 75 i december 2011.

14 Komik og alvorlig humor Du kommer til at grine på generalforsamlingen i dbio-midtjylland. Det sørger Janne Koefoed Jørgensen for. Hun leverer et interaktivt foredrag om krop og kommunikation med komiske indslag, befriende grin og alvorlig humor. Vi snakker med vores krop. Det demonstrerer Janne Koefoed Jørgensen på den sjove måde. Hun vil fylde bioanalytikerne med smidighedsbevægelser i krop og sjæl. Janne Koefoed Jørgensen arbejder også som hospitalsklovn. Som set nyeste beskæftiger hun sig med, hvad mødet med en klovn kan gøre for demente. Billedtekst Janne Koefoed Jørgensen beskæftiger sig med både cirkus, akrobatik og kropssprog og blander det hele sammen på en underholdende måde.

15 Lokale lønkroner forsvinder i regionens sorte hul Arbejdsgiverne har været meget interesserede i, at der skal deles løntillæg ud lokalt. Måske er vi ved at finde ud af, at de har en ekstra grund. I øjeblikket inddrager de nemlig mange af de penge, som skulle løbe tilbage til ordningen. Når en medarbejder, der har fået et tillæg, fratræder, så bliver de penge, hun har fået i tillæg, ledige. De skulle så komme en anden til gavn. Men det er der overalt i landet problemer med at få ført ud i livet. Vanskelighederne er allerstørste i Region Midtjylland. Skyldes det, at vores regionsformand, Bent Hansen, er formand for Danske Regioner, og han derfor vil tage den voldsomste krig? Det spiller måske også ind, at vores landsdel har været igennem kraftige sparerunder. Er det senvirkningerne, vi nu ser? Dårlig argumentation Regionerne mener, at de ikke er forpligtede til at dele pengene ud igen. Heller ikke selv om det er midler, der jo er afsat ved overenskomstforhandlingerne. De argumenterer blandt andet med, at der sker omstruktureringer. Men hvis en bioanalytiker går på pension, og der ansættes en nyuddannet i stedet, så er det helt uforståeligt, at tillæggene til den pensionerede ikke skal løbe tilbage i puljen. En anden skal jo overtage for eksempel de funktioner, den pensionerede har fået tillæg for. dbio beskæftiger sig med problematikken på alle niveauer. Både nationalt, regionalt og på de enkelte arbejdspladser. Mange ledende bioanalytikere er frustrerede over, at de ikke kan få lov at genanvende midlerne. De kan nogle steder ikke engang give éngangsbeløb. Dermed afskæres de fra at belønne en bioanalytiker for en særlig indsats. Nye systemer I Århus er vi inviteret til forhandlinger om et nyt stillings-, funktions- og kompetencesystem. Det er tanken, at de nuværende forhåndsaftaler skal erstattes af nye. Det betyder en ny lønsammensætning for bioanalytikere, men alle skal være sikret den hidtidige løn. Et lignende forløb forventes af komme på Hospitalsenhed Midt. I alle sammenhænge vil vi kæmpe for at sikre, at de lokale lønmidler bliver i ordningen. Det er vores penge!

16 Vi møder politikerne "Brug os, vi stikker ikke." Det fortæller dbio-midtjylland politikerne. Vi inviterer regionsrådsmedlemmer til møder med bestyrelsen. Her fortæller vi dem om faget og om vores synspunkter. Vi gør bioanalytikerne synlige. Vi har allerede haft møde med regionsrådets næstformand, Bente Nielsen, der bor i Silkeborg og er SF'er. I anden omgang deltog Anders Kühnau i en del af et bestyrelsesmøde. Han kommer fra Horsens, tilhører Socialdemokraterne og er formand for regionsrådets rådgivende udvalg om hospitalsområdet. Nu planlægger vi at mødes med Venstre-manden Jørgen Nørby fra Lemvig. Han er formand for regionsrådets rådgivende udvalg om nære sundhedstilbud. Vi vil også gerne møde borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune. Han er formand for det midtjyske kommunekontaktråd.

17 Lidt mere fart på lønstigningerne De ansatte i industrien får forbedringer på samlet omkring 5,5 % de næste tre år. Der er resultatet af deres forhandlinger i år. Nu er spørgsmålet, om vi kan regne med nogenlunde det samme, når vi skal forhandle i 2015? Det kan du få en pejling på, når vi samles til generalforsamling i Silkeborg. Her vil dbio-formand Bert Asbild lægge op til de næste overenskomstforhandlinger med regionerne. Han kan også fortælle nyt fra de forhandlinger, som dbio er involveret i lige nu. Blandt andet skal nogle aftaler med private fertilitetsklinikker fornys allerede i år. Vi er i gang Vores seneste overenskomst med regionerne gav cirka 2,2 % over to år. Forliget i industrien tyder på, at der nu igen er ved at komme fart på lønstigningerne efter finanskrisen. Dbio-midtjylland samlede i slutningen af januar tillidsrepræsentanter og ledere til et møde om OK15. Vi diskuterede blandt andet de temaer, som forhandlingerne måske kommer til at dreje sig om. Lederne skulle specielt forholde sig til deres egne lønspørgsmål. Kamp om arbejdstid Der er optræk til, at arbejdsgiverne er meget optaget af arbejdstiden. Det har blandt andre lærerne mærket. Bliver vi de næste? Arbejdsgiverne er interesserede i mere frit at kunne tilrettelægge arbejdstiden. Måske kommer der også noget op om at danne timebanker. Forhandlingerne med lærerne har også tydet på, at de offentlige arbejdsgivere ønsker, at lederne lokalt skal kunne bestemme mere. Vil vi blive mødt med, at de ledende bioanalytikere skal have større muligheder for at styre?

18 Nedskæringer koster job på Aarhus Universitet Der kan ske meget fra efteråret til jul. I oktober fik samarbejdsudvalget på hovedområdet Health på Aarhus Universitet at vide, at det ikke gik så forrygende, som det ellers har gjort i de senere år. Der var dog ingen grund til uro, man kunne ikke regne med at ekspandere som før. Men i december kom der melding om, at universitetets bestyrelse, som er det øverste organ, forlangte, at budgetterne skal gå i nul i Et krav med dramatiske konsekvenser. Det betød, at universitetet skulle spare 200 millioner kr. Og det var et krav, at lønudgifterne blev nedbragt, hvilket betyder at der er meddelt afskedigelser af cirka 190 medarbejdere og aftalt frivillig fratrædelser for omkring 160 medarbejdere. Yderlige har cirka 40 fået en seniorordning. På Health, hvor bioanalytikerne er ansat, bliver der afskediget ca. 50 medarbejdere. Der er på området indgået 31 frivillige fratrædelsesaftaler og 5 seniorordninger. Resultatet for bioanalytikerne er i skrivende stund, at to bioanalytikere har fået aftaler om frivillig fratrædelse, og to bioanalytikere er afskediget.

19 Nyt projekt om fremtiden i Gødstrup Hvilke opgaver skal bioanalytikerne løse på et supersygehus? Hvilken rolle skal de spille? Det sætter Hospitalsenheden Vest nu fokus på i et samarbejdsprojekt med dbio-midtjylland. Bioanalytikerne får måske andre funktioner på et supersygehus. Muligvis kommer de til at indgå i andre relationer med hinanden og andre. Det skal det nye projekt være med til at afklare. Derved skal bioanalytikerne rustes til arbejdet på det nye hospital i Gødstrup. Det åbner om 3 1/2 år. Det tværgående Projektet sætter særligt fokus på det tværgående. Dels blandt bioanalytikerne selv, dels organisatorisk i Hospitalsenheden Vest og dels mellem sektorer. Bioanalytikerne skal lære hinanden at kende på tværs og fortælle de gode historier, også om hinanden. Kendskab på tværs af specialer bidrager til, at man handler kompetent og effektivt på tværs. En styregruppe leder projektet. Det består af bioanalytikere fra forskellige afdelinger, folk fra HR-afdelingen, regionsformand Mette Thomsen og regionsnæstformand Annette Toft. I første omgang har de sat to initiativer i værk: 1. Gensidige specialebesøg. Meningen er, at bioanalytikere alene eller i par skal besøge andre laboratoriespecialer og fortælle om deres afdeling. Det kan for eksempel være på et afdelingsmøde. De skal berette om de faglige opgaver, aktuelle udfordringer, samarbejdspartnere, grænseflader og andet. 2. Følg en kollega. En bioanalytiker fra et speciale tager ud i et andet speciale i kortere eller længere tid. De skal fortælle om deres oplevelse både hos dem, de besøger og hjemme på deres egen afdeling. dbio centralt bidrager med arbejdstid svarende til cirka to dage om måneden. Desuden betaler dbio kr. til oplæg og materialer. Hospitalsenheden Vest bidrager med det tilsvarende antal mandetimer og penge.

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt,

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Onsdag d.10.4,2013 Mødested: Patienthotellet, Kl.9-15 Mødelokalet på 7. Lille Mikkelsgade 2 8800 Viborg. Referent: Ann-.Birgitte Ordstyrer: Liselotte Tilstede:

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Lederforeningens forhandlingslogbog - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Årlig lønforhandling en mulighed for dig, men bruger du den? Lederforeningen i DSR ønsker, at ledende sygeplejersker

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du blive klogere? Har du tillid? Ka du holde balancen?

Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du blive klogere? Har du tillid? Ka du holde balancen? I foråret blev der holdt fem dialogmøder, hvor forbundet lavede optakt til OK 18. Dialogkort satte rammen for drøftelserne med følgende overskrifter: Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Fremmødte: 23 Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Velkomst: regionsformand Lise Hansen 1. Dirigent: Karen Dam Referent: Merethe Fehrend Karen Dam erklærede generalforsamlingen lovligt varslet.

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen Regionale medlemsmøder om OK11 Jordemoderforeningen 1 Urafstemning Elektronisk eller pr. brev Ja, nej eller blank Elektronisk fortrydelsesret Frist den 28. marts kl. 12 Anonym afstemning Optælling kontrolleres

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe. Dagsorden Møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 01-09-2011 For referat: Dorthe Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G.

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013. For referat: Dorthe G. Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 24. september 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Grete Christensen Formand for Sundhedskartellet. side 2

Grete Christensen Formand for Sundhedskartellet. side 2 DEBATOPLÆG OK 11 INDLEDNING Som medlem af en af Sundhedskartellets 11 organisationer er du med til at løse nogle af de mest vitale opgaver i det danske velfærdssamfund. Et arbejde der har afgørende betydning

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2013 NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker - Andelen af sygeplejersker der svarer at de har forårsaget en utilsigtet hændelse er højere i regionerne

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere