Regionsgeneralforsamling 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsgeneralforsamling 2014."

Transkript

1 Regionsgeneralforsamling Velkommen til dbio-midtjyllands beretning, der kommer rundt om emner regionsbestyrelsen har arbejdet med i 2013 og ikke mindst opgaverne i 2014 og fremad. Kom og vær med til beslutningerne om det fremadrettede arbejde og mød Bert Asbild, formand, der fortæller om OK15 og Camilla Bjerre, næstformand, der sætter arbejdsmiljø i fokus. Generalforsamlingen slutter med et smil på læben, det sørger Janne Kofoed for.

2 Hjemme-blodprøver i hele regionen dbio-midtjylland har kæmpet for det længe. Nu er det lykkedes: Region Midtjylland har besluttet, at borgere i hele landsdelen nu skal have mulighed for at få taget blodprøver hjemme hos dem selv, hvis de har svært ved at transportere sig. Hidtil har den service været forbeholdt 60 % af regionens borgere med den tætteste dækning omkring Aarhus. Nu kommer de sidste 40 % også med. Forbedringen omfatter et område med lidt over borgere. Halvdelen af dem bor i den del af regionen, der betjenes fra Hospitalsenheden Vest i Herning og Holstebro. Et forsøg I første omgang er der tale om en forsøgsordning på ét år. Men hensigten er at gøre tilbuddet permanent. Nogle af de nye områder gik i gang i slutningen af januar eller begyndelsen af februar. Der er leaset biler og gjort andre forberedelser. Regionsrådet har bevilget penge til den udvidede mobile ordning. Men nogle laboratorier føler, at de ikke får tilstrækkelig ekstra midler. Dermed kommer bioanalytikerne under pres. Det er dbio-midtjylland opmærksom på. Vi følger situationen nøje. Vi har allerede diskuteret den med regionsrådsmedlem Anders Kühnau, som deltog i en del af et af vores bestyrelsesmøder. Trives med travlhed Samtidig må vi nok erkende, at når der tages nye initiativer, så er det sjældent, at hele budgettet følger med fra centrale kasser. Det enkelte arbejdssted skal også bidrage. For eksempel ved omorganisering, nytænkning og effektivisering. Et andet dilemma er noget, som flere og flere mærker: Selv om du og jeres arbejdsplads har travlt i dag og er fyldt op med opgaver, så kan det være nødvendigt at tage initiativer og putte mere på. Ellers er risikoen, at der bliver for lidt at bestille om for eksempel et år. Et pres dbio-midtjylland prøver hele tiden at finde nye steder, hvor bioanalytikerne kan udnytte deres viden og kompetencer. Det kan på nogle laboratorier måske opleves, som om de er under krydspres. Men er alternativet bedre? Andre steder i landet kører Falck rundt og tager blodprøver. Skal vi overlade arbejdet til reddere? Er patienterne og bioanalytikerfaget ikke bedst tjent med, at blodprøverne tages af bioanalytikere?

3 Nu skal bioanalytikere også ansættes i kommuner Ingen kommuner inden for Region Midtjylland beskæftiger en bioanalytiker. Det må være en utilsigtet hændelse. dbio-midtjylland vil i løbet af 2014 besøge samtlige 19 kommuner i landsdelen. Vi ønsker at snakke med alle borgmestre. Vi vil give dem ideer til, hvordan de kan øge servicen over for borgerne ved at bruge bioanalytikere. Regionsrådet har besluttet, at der skal køre mobile bioanalytikere ud fra sygehusene i hele området. Det kan kommunerne nu bygge videre på. Huse og bus Mange steder planlægges der sundhedshuse. Det er oplagt, at de skal ansætte bioanalytikere. dbio-midtjylland har en model for sundhedsbus. Den kan køre rundt til byerne i kommunen. Her kan borgerne få taget prøver, og de kan måske analyseres på stedet i bussen. Der kommer mere og mere udstyr til telemedicin. Borgernes helbred skal overvåges i deres eget hjem. Men hvem tjekker, at teknikken måler rigtigt? Det kunne også være en opgave for bioanalytikere. Vi vil være til at se dbio har centralt gjort 2014 til en kampagneår, hvor bioanalytikerne skal blive mere synlige. Det midtjyske bidrag bliver ikke mindst at tage fat i samtlige borgmestre. Den øverste politiker og de ledende embedsmænd i hver eneste kommune skal vide, at vi ikke stikker. Der er brug for, at vi tager denne rundtur til kommunerne. Tidligere i år udgav Kommunernes Landsforening et debatoplæg med titlen "Next Practice". Det handler om, hvordan man kan forbedre uddannelserne for social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter og tandlæger og læger. Bioanalytikerne er slet ikke nævnt! Oven i købet efterlyser Kommunernes Landsforening en ny uddannelse. Men med de kriterier, som kommunerne stiller op for den uddannelse, kan vi sige, at den findes i forvejen. Den hedder bioanalytiker! Du kan finde udspillet her: Bent Hansen forklarer Når vi kommer ud til kommunerne, kan vi vise dem en lille film, hvor regionsrådsformand Bent Hansen forklarer, hvad en bioanalytiker er. Det kan faktisk ikke forklares ret meget bedre. Du kan se filmen her Borgmestre, vær klar: Nu kommer bioanalytikerne!

4 Nu gør vi klar til at arbejde længere Fra januar i år er det slut med, at bioanalytikere og andre kan gå på efterløn allerede ved deres 60 års fødselsdag. Nu kan de først skifte, når de er 60 1/2 år. Den 1. juli i år rykker grænsen yderligere en tak til 61 år. Dermed er der sat gang i en udvikling, som vil få kæmpemæssig betydning for det danske arbejdsmarked. Vi skal arbejde længere og længere op i livet. Det er dbio-midtjylland begyndt at reagere på. I januar i år holdt vi et todages seminar om "Den tredje karriere". Det afviklede vi sammen med andre organisationer i Sundhedskartellet, og deltagerne var kolleger på 55 år og derover. Ni bioanalytikere deltog. Folkepensionen rykker Snart begynder folkepensionsalderen at flytte sig på samme måde. Det bliver voldsomt. For eksempel vil de, der i dag er starten af 50'erne, først kunne få folkepension, når de er 68. Kolleger i starten af 40'erne skal vente, til de er 70. Fremover rykker folkepensionsalderen op sammen med leveralderen. En prognose siger, at de børn, der fødes i år, skal være 76 år, før de får folkepension. Den forskydning skal arbejdspladserne være klar til. Derfor har dbiomidtjylland også holdt to halvdages workshops for ledere og tillidsrepræsentanter om, hvordan de skaber en god seniorpraksis. Hvordan de skal sparre med seniorkolleger. De workshops gennemførte vi også sammen med andre sundhedsorganisationer. Fire par af vores ledere og tillidsrepræsentanter deltog. Mange ældre Hver ottende af dbio-midtjyllands medlemmer er i dag 60 og derover. Det drejer sig om samlet 165 bioanalytikere. Det tal bliver meget større i årene fremover! 40 % af medlemmer er i dag 50 år eller derover. Den andel vil også vokse. Mange er optaget af, hvad det kommer til at betyde. Det to-dages kursus var overtegnet. Mange flere ville gerne med. Folkeuniversitetet starter i marts foredragsrækker i både Herning og Aarhus om "Det gode liv 60+". Her kan ansatte hos Region Midtjylland deltage med 75 % rabat.

5 Så gamle er de arbejdende bioanalytikere i Midtjylland I procen Alder Antal ter , , , , , , , , , , ,1 I alt Pensionsalder hopper opad År Folkepensions -alder Gælder fra fødselsårgang Årgang 1953 og tidligere Kilde: Prognose fra institutionen Dream

6 Mange jubilarer Aldersfordelingen blandt bioanalytikerne gør, at vi skal hylde samlet næsten 60 jubilarer på generalforsamlingen. Vi har nu flere 40 års jubilarer end 25 års! 2 har været med i dbio i 50 år. 30 har været medlemmer i 40 år. De sidste 27 i 25 år. De planlægger den tredje karriere Jette Birk Larsen fra KBA i Skejby deltog i seminaret om den tredje karriere sammen med en kollega. Nu har de sammen med tillidsrepræsentanterne arrangeret et fyraftensmøde for alle bioanalytikere 55+ på sygehusene i Aarhus. Her vil de diskutere, hvad en god seniorordning er. - Når vi kan samle aldersgruppen, tror vi, at afdelingsledelsen vil være interesseret i at høre vores ønsker, siger Jette Birk Larsen. Hun er selv 56 og har indtil seminaret ikke tænkt så meget på livet efter arbejdet. Men det gør hun nu! - Jeg indser i dag, at kvaliteten af den tredje alder fuldstændig beror på, hvordan jeg forbereder den. Jeg har nogle år tilbage på arbejdet, og hvis forholdene er i orden, vil jeg måske blive lidt længere. Eventuelt på nedsat tid i den sidste periode, så overgangen ikke bliver så brat, siger Jette Birk Larsen. Forelskelse Annette Schumann på nuklearmedicinsk i Holstebro nærmer sig 65. Hun var også med på seminaret. Hun fandt ud af, at når man stopper på arbejdet, kan det i starten føles som at være nyforelsket. Men efter en periode skal man få struktur på sin hverdag, fordi ellers risikerer man at gå i stå. Jeg fandt også ud af, at der findes mange andre frivillige job end at stå i genbrugsbutik, fortæller Annette Schumann.

7 Trivsel og ledelse undersøges overalt Hvordan trives du på din arbejdsplads, og hvordan fungerer ledelsen? Det undersøges nu overalt i Region Midtjylland. Systemet kaldes TULE. Det er netop evalueret, og derefter er der gennemført nogle ændringer. TULE står for TrivselsUndersøgelse og LedelsesEvaluering. Det er en temperaturmåling på regionens arbejdspladser. Alle arbejdspladser i Region Midtjylland skal gennemføre TULE og APV i 2014, så vidt muligt i efteråret. Dermed får vi større mulighed for at følge med i, hvordan det går med arbejdsmiljøet. Vi har i regionsbestyrelsen stort fokus på arbejdsmiljø. Derfor har vi inviteret dbio-næstformand Camilla Bjerre til at deltage i generalforsamlingen. Hun vil fortælle om en arbejdsmiljøundersøgelse, som dbio har gennemført. Camilla Bjerre vil også give bud på, hvordan medlemmerne kan involvere sig endnu mere i arbejdsmiljøet.

8 Lægepraksis skal udvikles Bioanalytikere i lægepraksis er udholdende. Inden for Region Midtjylland findes der i alt 15 bioanalytikere på 65 år og derover, som stadig arbejder, og ikke færre end 4 af dem befinder sig i lægepraksis. To på 67, én på 66 og én på 65. Ligesom de andre bioanalytikere i lægepraksis arbejder de i øjeblikket under en opsagt overenskomst. dbio's og sygeplejerskernes aftale med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening udløb den 30. november sidste år. Den er endnu ikke fornyet. Det skyldes blandt andet, at lægerne endnu ikke selv har fået en ny aftale med regionerne. I første omgang har vi aftalt med de praktiserende læger, at der bruges et stykke tid på et udviklingsarbejde om fremtidens lægepraksis og den gode arbejdsplads. Hvordan bioanalytikere og sygeplejersker kan være med til at udvikle praksis. Lægernes egne forhandlinger var sidste sommer ved at ende i konflikt. Nogle læger optrådte i den situation lidt hårdhændet over for deres personale.

9 Nye arbejdsformer i dbio Dbio skal til at arbejde på nye måder. Opgaverne skal løses på en anden vis end hidtil. Slut med "det plejer vi". Det er et af resultaterne af drøftelser, som har været i gang et stykke tid. Mange har deltaget i en diskussion om, hvordan dbio skal være bygget op i fremtiden, og hvordan organisationen skal arbejde. Det var den sidste kongres, der lagde op til debatten. Siden har regionsbestyrelser, hovedbestyrelsen og andre været i gang. I selve vedtægterne kommer der måske kun en enkelt mindre ændring: Regionsbestyrelserne behøver ikke være så store som i dag. Det er en hjælp de steder, hvor det kniber med at få valgt tilstrækkelig mange.

10 De nyuddannede kommer i job 42 bioanalytikere afsluttede deres uddannelse på skolen i Aarhus her i januar Alt tyder på, at det går dem som tidligere hold: I løbet af et stykke tid kommer de stort set alle sammen i arbejde. dbio-midtjylland foretog et hurtigt rundspørge på holdet. 24 af de 42 har svaret. Af dem havde 16 fået job ved eksamen, mens de andre 8 svarede nej. Flere fra holdet har fået job uden for Region Midtjylland. Men de kan også have været i klinisk uddannelse i for eksempel Aalborg. Her den 1. marts er den landsdækkende tarmkræftscreening gået i gang. Samlet vil det projekt måske give arbejde til cirka fire bioanalytikere i Region Midtjylland. Mindst én nyuddannet har fået job i kraft af indførelsen af tarmkræftscreening.

11 Nu er vi med til at planlægge fremtidens blodprøvetagning Aarhus Universitetshospital kom i fjor med et katalog med 42 forslag til "effektiviseringer". En af ideerne var at flytte en del af blodprøvetagningen fra bioanalytikere til "klinisk personale". De tillidsvalgte og dbio-midtjylland reagerede hurtigt og holdt blandt andet møde med de ledende bioanalytikere. Det er der i første omgang kommet noget positivt ud af. Centerchef Anne Bukh har tilbudt, at en bioanalytiker kan indtræde i den arbejdsgruppe, som hun er formand for, og som skal analysere forslagene nøjere. Det har vi sagt ja tak til. Vi tror på, at vi ved at være med i arbejdet kan sikre, at udvalget også får øje på de negative konsekvenser af at flytte arbejdsopgaven. Samtidig kan vi pege på de positive konsekvenser ved for eksempel at inddrage bioanalytikerne i tilrettelæggelse af patientforløb. Farerne Det kliniske personale er ikke uddannede til blodprøvetagning og har ikke autorisation til laboratoriearbejde. Vi frygter for patientsikkerheden. En stor part af de fejl og andre utilsigtede hændelser, som sker på laboratorier, indtræffer ved prøvetagning. For eksempel ved brug af forkerte glas eller manglende mærkning med patientens data. Dermed opstår der risiko for forsinkede analyser og forsinkede patientforløb. En anden fare er, at flere prøver skal tages om. Dermed forsvinder en eventuel gevinst. Ingen siger, at alt omkring blodprøvetagningen fungerer bedst muligt i dag. Måske kan der forbedres omkring flow, aflevering af resultater og på andre punkter. Det kan arbejdsgruppen få gode ideer til ved at spørge på laboratorierne. Ledere også med Arbejdsgruppen om "Laboratoriernes koordination med Klinikken" holder det næste møde i april. Her deltager Kirsten Strauss, der er bioanalytiker på KBA og også tillidsrepræsentant og suppleant for fællestillidsrepræsentanten. Med i arbejdsgruppen er desuden Kate Strandgaard, der er ledende bioanalytiker KBA, og Kenneth Hanfgarn, ledende bioanalytiker KMA. Selv om Kirsten Strauss er med i udvalgsarbejdet, så betyder det ikke, at vi automatisk blåstempler den afsluttende rapport. Det er ledelsen, der har ansvaret, hvis der skal ske ændringer i arbejdsformen. Men nu er der garanti for, at bioanalytikernes viden kommer med i det forberedende arbejde.

12 Reserver lørdag den 25. oktober På sommertidens sidste hele dag holder dbio-midtjylland igen Fagdag. Det er allerede bestemt. Flere medlemmer har tilbudt at være med til at arrangere dagen, hvor regionale kolleger giver ny viden til regionale kolleger. Lørdag den 25. oktober bliver den dag i 2014, hvor du har bedst tid. Døgnet varer jo 25 timer. Natten til søndag skal vi sætte uret én time tilbage. Fagdagen i 2013 var en stor succes. Det kunne alle læse om i en artikel i vores fagblad.

13 Flest ledige i Midtjylland I december sidste år var der 17 ledige bioanalytikere i det midtjyske. Dermed er vi den region i landet, hvor flest går uden arbejde. I Region Hovedstaden bor der 16 ledige. I Nordjylland kun 1! Ledighedstallet er faldende. I november var der 22 arbejdsløse bioanalytikere i det midtjyske. 7 af de ledige i december bor i Aarhus. Det kan være nyuddannede, som endnu ikke er kommet i job. I alle andre kommuner i Midtjylland bor der under 5 ledige bioanalytikere. Set på landsplan har ledigheden for bioanalytikere i 2013 det meste af året ligget under tallene i de samme måneder i både 2012 og For eksempel var der samlet 48 i december sidste år mod 67 i december 2012 og 75 i december 2011.

14 Komik og alvorlig humor Du kommer til at grine på generalforsamlingen i dbio-midtjylland. Det sørger Janne Koefoed Jørgensen for. Hun leverer et interaktivt foredrag om krop og kommunikation med komiske indslag, befriende grin og alvorlig humor. Vi snakker med vores krop. Det demonstrerer Janne Koefoed Jørgensen på den sjove måde. Hun vil fylde bioanalytikerne med smidighedsbevægelser i krop og sjæl. Janne Koefoed Jørgensen arbejder også som hospitalsklovn. Som set nyeste beskæftiger hun sig med, hvad mødet med en klovn kan gøre for demente. Billedtekst Janne Koefoed Jørgensen beskæftiger sig med både cirkus, akrobatik og kropssprog og blander det hele sammen på en underholdende måde.

15 Lokale lønkroner forsvinder i regionens sorte hul Arbejdsgiverne har været meget interesserede i, at der skal deles løntillæg ud lokalt. Måske er vi ved at finde ud af, at de har en ekstra grund. I øjeblikket inddrager de nemlig mange af de penge, som skulle løbe tilbage til ordningen. Når en medarbejder, der har fået et tillæg, fratræder, så bliver de penge, hun har fået i tillæg, ledige. De skulle så komme en anden til gavn. Men det er der overalt i landet problemer med at få ført ud i livet. Vanskelighederne er allerstørste i Region Midtjylland. Skyldes det, at vores regionsformand, Bent Hansen, er formand for Danske Regioner, og han derfor vil tage den voldsomste krig? Det spiller måske også ind, at vores landsdel har været igennem kraftige sparerunder. Er det senvirkningerne, vi nu ser? Dårlig argumentation Regionerne mener, at de ikke er forpligtede til at dele pengene ud igen. Heller ikke selv om det er midler, der jo er afsat ved overenskomstforhandlingerne. De argumenterer blandt andet med, at der sker omstruktureringer. Men hvis en bioanalytiker går på pension, og der ansættes en nyuddannet i stedet, så er det helt uforståeligt, at tillæggene til den pensionerede ikke skal løbe tilbage i puljen. En anden skal jo overtage for eksempel de funktioner, den pensionerede har fået tillæg for. dbio beskæftiger sig med problematikken på alle niveauer. Både nationalt, regionalt og på de enkelte arbejdspladser. Mange ledende bioanalytikere er frustrerede over, at de ikke kan få lov at genanvende midlerne. De kan nogle steder ikke engang give éngangsbeløb. Dermed afskæres de fra at belønne en bioanalytiker for en særlig indsats. Nye systemer I Århus er vi inviteret til forhandlinger om et nyt stillings-, funktions- og kompetencesystem. Det er tanken, at de nuværende forhåndsaftaler skal erstattes af nye. Det betyder en ny lønsammensætning for bioanalytikere, men alle skal være sikret den hidtidige løn. Et lignende forløb forventes af komme på Hospitalsenhed Midt. I alle sammenhænge vil vi kæmpe for at sikre, at de lokale lønmidler bliver i ordningen. Det er vores penge!

16 Vi møder politikerne "Brug os, vi stikker ikke." Det fortæller dbio-midtjylland politikerne. Vi inviterer regionsrådsmedlemmer til møder med bestyrelsen. Her fortæller vi dem om faget og om vores synspunkter. Vi gør bioanalytikerne synlige. Vi har allerede haft møde med regionsrådets næstformand, Bente Nielsen, der bor i Silkeborg og er SF'er. I anden omgang deltog Anders Kühnau i en del af et bestyrelsesmøde. Han kommer fra Horsens, tilhører Socialdemokraterne og er formand for regionsrådets rådgivende udvalg om hospitalsområdet. Nu planlægger vi at mødes med Venstre-manden Jørgen Nørby fra Lemvig. Han er formand for regionsrådets rådgivende udvalg om nære sundhedstilbud. Vi vil også gerne møde borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune. Han er formand for det midtjyske kommunekontaktråd.

17 Lidt mere fart på lønstigningerne De ansatte i industrien får forbedringer på samlet omkring 5,5 % de næste tre år. Der er resultatet af deres forhandlinger i år. Nu er spørgsmålet, om vi kan regne med nogenlunde det samme, når vi skal forhandle i 2015? Det kan du få en pejling på, når vi samles til generalforsamling i Silkeborg. Her vil dbio-formand Bert Asbild lægge op til de næste overenskomstforhandlinger med regionerne. Han kan også fortælle nyt fra de forhandlinger, som dbio er involveret i lige nu. Blandt andet skal nogle aftaler med private fertilitetsklinikker fornys allerede i år. Vi er i gang Vores seneste overenskomst med regionerne gav cirka 2,2 % over to år. Forliget i industrien tyder på, at der nu igen er ved at komme fart på lønstigningerne efter finanskrisen. Dbio-midtjylland samlede i slutningen af januar tillidsrepræsentanter og ledere til et møde om OK15. Vi diskuterede blandt andet de temaer, som forhandlingerne måske kommer til at dreje sig om. Lederne skulle specielt forholde sig til deres egne lønspørgsmål. Kamp om arbejdstid Der er optræk til, at arbejdsgiverne er meget optaget af arbejdstiden. Det har blandt andre lærerne mærket. Bliver vi de næste? Arbejdsgiverne er interesserede i mere frit at kunne tilrettelægge arbejdstiden. Måske kommer der også noget op om at danne timebanker. Forhandlingerne med lærerne har også tydet på, at de offentlige arbejdsgivere ønsker, at lederne lokalt skal kunne bestemme mere. Vil vi blive mødt med, at de ledende bioanalytikere skal have større muligheder for at styre?

18 Nedskæringer koster job på Aarhus Universitet Der kan ske meget fra efteråret til jul. I oktober fik samarbejdsudvalget på hovedområdet Health på Aarhus Universitet at vide, at det ikke gik så forrygende, som det ellers har gjort i de senere år. Der var dog ingen grund til uro, man kunne ikke regne med at ekspandere som før. Men i december kom der melding om, at universitetets bestyrelse, som er det øverste organ, forlangte, at budgetterne skal gå i nul i Et krav med dramatiske konsekvenser. Det betød, at universitetet skulle spare 200 millioner kr. Og det var et krav, at lønudgifterne blev nedbragt, hvilket betyder at der er meddelt afskedigelser af cirka 190 medarbejdere og aftalt frivillig fratrædelser for omkring 160 medarbejdere. Yderlige har cirka 40 fået en seniorordning. På Health, hvor bioanalytikerne er ansat, bliver der afskediget ca. 50 medarbejdere. Der er på området indgået 31 frivillige fratrædelsesaftaler og 5 seniorordninger. Resultatet for bioanalytikerne er i skrivende stund, at to bioanalytikere har fået aftaler om frivillig fratrædelse, og to bioanalytikere er afskediget.

19 Nyt projekt om fremtiden i Gødstrup Hvilke opgaver skal bioanalytikerne løse på et supersygehus? Hvilken rolle skal de spille? Det sætter Hospitalsenheden Vest nu fokus på i et samarbejdsprojekt med dbio-midtjylland. Bioanalytikerne får måske andre funktioner på et supersygehus. Muligvis kommer de til at indgå i andre relationer med hinanden og andre. Det skal det nye projekt være med til at afklare. Derved skal bioanalytikerne rustes til arbejdet på det nye hospital i Gødstrup. Det åbner om 3 1/2 år. Det tværgående Projektet sætter særligt fokus på det tværgående. Dels blandt bioanalytikerne selv, dels organisatorisk i Hospitalsenheden Vest og dels mellem sektorer. Bioanalytikerne skal lære hinanden at kende på tværs og fortælle de gode historier, også om hinanden. Kendskab på tværs af specialer bidrager til, at man handler kompetent og effektivt på tværs. En styregruppe leder projektet. Det består af bioanalytikere fra forskellige afdelinger, folk fra HR-afdelingen, regionsformand Mette Thomsen og regionsnæstformand Annette Toft. I første omgang har de sat to initiativer i værk: 1. Gensidige specialebesøg. Meningen er, at bioanalytikere alene eller i par skal besøge andre laboratoriespecialer og fortælle om deres afdeling. Det kan for eksempel være på et afdelingsmøde. De skal berette om de faglige opgaver, aktuelle udfordringer, samarbejdspartnere, grænseflader og andet. 2. Følg en kollega. En bioanalytiker fra et speciale tager ud i et andet speciale i kortere eller længere tid. De skal fortælle om deres oplevelse både hos dem, de besøger og hjemme på deres egen afdeling. dbio centralt bidrager med arbejdstid svarende til cirka to dage om måneden. Desuden betaler dbio kr. til oplæg og materialer. Hospitalsenheden Vest bidrager med det tilsvarende antal mandetimer og penge.

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Evaluering. Marts 2014

Evaluering. Marts 2014 Marts 2014 INDHOLD Indledning... 3 Baggrund... 3 Datagrundlag... 4 Mål og resultater... 5 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere... 8 Deltagernes udbytte... 8 Kurser for seniorer...11 Deltagerprofil...

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed Rundspørge til landets medlemmer af regionsrådene i de fem regioner 121 ud af 204 har gennemført hele rundspørgen Hvor positiv eller negativ er du over for lovforslaget? Meget positiv 51,1% Delvist positiv

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere