Regionsgeneralforsamling 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsgeneralforsamling 2014."

Transkript

1 Regionsgeneralforsamling Velkommen til dbio-midtjyllands beretning, der kommer rundt om emner regionsbestyrelsen har arbejdet med i 2013 og ikke mindst opgaverne i 2014 og fremad. Kom og vær med til beslutningerne om det fremadrettede arbejde og mød Bert Asbild, formand, der fortæller om OK15 og Camilla Bjerre, næstformand, der sætter arbejdsmiljø i fokus. Generalforsamlingen slutter med et smil på læben, det sørger Janne Kofoed for.

2 Hjemme-blodprøver i hele regionen dbio-midtjylland har kæmpet for det længe. Nu er det lykkedes: Region Midtjylland har besluttet, at borgere i hele landsdelen nu skal have mulighed for at få taget blodprøver hjemme hos dem selv, hvis de har svært ved at transportere sig. Hidtil har den service været forbeholdt 60 % af regionens borgere med den tætteste dækning omkring Aarhus. Nu kommer de sidste 40 % også med. Forbedringen omfatter et område med lidt over borgere. Halvdelen af dem bor i den del af regionen, der betjenes fra Hospitalsenheden Vest i Herning og Holstebro. Et forsøg I første omgang er der tale om en forsøgsordning på ét år. Men hensigten er at gøre tilbuddet permanent. Nogle af de nye områder gik i gang i slutningen af januar eller begyndelsen af februar. Der er leaset biler og gjort andre forberedelser. Regionsrådet har bevilget penge til den udvidede mobile ordning. Men nogle laboratorier føler, at de ikke får tilstrækkelig ekstra midler. Dermed kommer bioanalytikerne under pres. Det er dbio-midtjylland opmærksom på. Vi følger situationen nøje. Vi har allerede diskuteret den med regionsrådsmedlem Anders Kühnau, som deltog i en del af et af vores bestyrelsesmøder. Trives med travlhed Samtidig må vi nok erkende, at når der tages nye initiativer, så er det sjældent, at hele budgettet følger med fra centrale kasser. Det enkelte arbejdssted skal også bidrage. For eksempel ved omorganisering, nytænkning og effektivisering. Et andet dilemma er noget, som flere og flere mærker: Selv om du og jeres arbejdsplads har travlt i dag og er fyldt op med opgaver, så kan det være nødvendigt at tage initiativer og putte mere på. Ellers er risikoen, at der bliver for lidt at bestille om for eksempel et år. Et pres dbio-midtjylland prøver hele tiden at finde nye steder, hvor bioanalytikerne kan udnytte deres viden og kompetencer. Det kan på nogle laboratorier måske opleves, som om de er under krydspres. Men er alternativet bedre? Andre steder i landet kører Falck rundt og tager blodprøver. Skal vi overlade arbejdet til reddere? Er patienterne og bioanalytikerfaget ikke bedst tjent med, at blodprøverne tages af bioanalytikere?

3 Nu skal bioanalytikere også ansættes i kommuner Ingen kommuner inden for Region Midtjylland beskæftiger en bioanalytiker. Det må være en utilsigtet hændelse. dbio-midtjylland vil i løbet af 2014 besøge samtlige 19 kommuner i landsdelen. Vi ønsker at snakke med alle borgmestre. Vi vil give dem ideer til, hvordan de kan øge servicen over for borgerne ved at bruge bioanalytikere. Regionsrådet har besluttet, at der skal køre mobile bioanalytikere ud fra sygehusene i hele området. Det kan kommunerne nu bygge videre på. Huse og bus Mange steder planlægges der sundhedshuse. Det er oplagt, at de skal ansætte bioanalytikere. dbio-midtjylland har en model for sundhedsbus. Den kan køre rundt til byerne i kommunen. Her kan borgerne få taget prøver, og de kan måske analyseres på stedet i bussen. Der kommer mere og mere udstyr til telemedicin. Borgernes helbred skal overvåges i deres eget hjem. Men hvem tjekker, at teknikken måler rigtigt? Det kunne også være en opgave for bioanalytikere. Vi vil være til at se dbio har centralt gjort 2014 til en kampagneår, hvor bioanalytikerne skal blive mere synlige. Det midtjyske bidrag bliver ikke mindst at tage fat i samtlige borgmestre. Den øverste politiker og de ledende embedsmænd i hver eneste kommune skal vide, at vi ikke stikker. Der er brug for, at vi tager denne rundtur til kommunerne. Tidligere i år udgav Kommunernes Landsforening et debatoplæg med titlen "Next Practice". Det handler om, hvordan man kan forbedre uddannelserne for social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter og tandlæger og læger. Bioanalytikerne er slet ikke nævnt! Oven i købet efterlyser Kommunernes Landsforening en ny uddannelse. Men med de kriterier, som kommunerne stiller op for den uddannelse, kan vi sige, at den findes i forvejen. Den hedder bioanalytiker! Du kan finde udspillet her: Bent Hansen forklarer Når vi kommer ud til kommunerne, kan vi vise dem en lille film, hvor regionsrådsformand Bent Hansen forklarer, hvad en bioanalytiker er. Det kan faktisk ikke forklares ret meget bedre. Du kan se filmen her Borgmestre, vær klar: Nu kommer bioanalytikerne!

4 Nu gør vi klar til at arbejde længere Fra januar i år er det slut med, at bioanalytikere og andre kan gå på efterløn allerede ved deres 60 års fødselsdag. Nu kan de først skifte, når de er 60 1/2 år. Den 1. juli i år rykker grænsen yderligere en tak til 61 år. Dermed er der sat gang i en udvikling, som vil få kæmpemæssig betydning for det danske arbejdsmarked. Vi skal arbejde længere og længere op i livet. Det er dbio-midtjylland begyndt at reagere på. I januar i år holdt vi et todages seminar om "Den tredje karriere". Det afviklede vi sammen med andre organisationer i Sundhedskartellet, og deltagerne var kolleger på 55 år og derover. Ni bioanalytikere deltog. Folkepensionen rykker Snart begynder folkepensionsalderen at flytte sig på samme måde. Det bliver voldsomt. For eksempel vil de, der i dag er starten af 50'erne, først kunne få folkepension, når de er 68. Kolleger i starten af 40'erne skal vente, til de er 70. Fremover rykker folkepensionsalderen op sammen med leveralderen. En prognose siger, at de børn, der fødes i år, skal være 76 år, før de får folkepension. Den forskydning skal arbejdspladserne være klar til. Derfor har dbiomidtjylland også holdt to halvdages workshops for ledere og tillidsrepræsentanter om, hvordan de skaber en god seniorpraksis. Hvordan de skal sparre med seniorkolleger. De workshops gennemførte vi også sammen med andre sundhedsorganisationer. Fire par af vores ledere og tillidsrepræsentanter deltog. Mange ældre Hver ottende af dbio-midtjyllands medlemmer er i dag 60 og derover. Det drejer sig om samlet 165 bioanalytikere. Det tal bliver meget større i årene fremover! 40 % af medlemmer er i dag 50 år eller derover. Den andel vil også vokse. Mange er optaget af, hvad det kommer til at betyde. Det to-dages kursus var overtegnet. Mange flere ville gerne med. Folkeuniversitetet starter i marts foredragsrækker i både Herning og Aarhus om "Det gode liv 60+". Her kan ansatte hos Region Midtjylland deltage med 75 % rabat.

5 Så gamle er de arbejdende bioanalytikere i Midtjylland I procen Alder Antal ter , , , , , , , , , , ,1 I alt Pensionsalder hopper opad År Folkepensions -alder Gælder fra fødselsårgang Årgang 1953 og tidligere Kilde: Prognose fra institutionen Dream

6 Mange jubilarer Aldersfordelingen blandt bioanalytikerne gør, at vi skal hylde samlet næsten 60 jubilarer på generalforsamlingen. Vi har nu flere 40 års jubilarer end 25 års! 2 har været med i dbio i 50 år. 30 har været medlemmer i 40 år. De sidste 27 i 25 år. De planlægger den tredje karriere Jette Birk Larsen fra KBA i Skejby deltog i seminaret om den tredje karriere sammen med en kollega. Nu har de sammen med tillidsrepræsentanterne arrangeret et fyraftensmøde for alle bioanalytikere 55+ på sygehusene i Aarhus. Her vil de diskutere, hvad en god seniorordning er. - Når vi kan samle aldersgruppen, tror vi, at afdelingsledelsen vil være interesseret i at høre vores ønsker, siger Jette Birk Larsen. Hun er selv 56 og har indtil seminaret ikke tænkt så meget på livet efter arbejdet. Men det gør hun nu! - Jeg indser i dag, at kvaliteten af den tredje alder fuldstændig beror på, hvordan jeg forbereder den. Jeg har nogle år tilbage på arbejdet, og hvis forholdene er i orden, vil jeg måske blive lidt længere. Eventuelt på nedsat tid i den sidste periode, så overgangen ikke bliver så brat, siger Jette Birk Larsen. Forelskelse Annette Schumann på nuklearmedicinsk i Holstebro nærmer sig 65. Hun var også med på seminaret. Hun fandt ud af, at når man stopper på arbejdet, kan det i starten føles som at være nyforelsket. Men efter en periode skal man få struktur på sin hverdag, fordi ellers risikerer man at gå i stå. Jeg fandt også ud af, at der findes mange andre frivillige job end at stå i genbrugsbutik, fortæller Annette Schumann.

7 Trivsel og ledelse undersøges overalt Hvordan trives du på din arbejdsplads, og hvordan fungerer ledelsen? Det undersøges nu overalt i Region Midtjylland. Systemet kaldes TULE. Det er netop evalueret, og derefter er der gennemført nogle ændringer. TULE står for TrivselsUndersøgelse og LedelsesEvaluering. Det er en temperaturmåling på regionens arbejdspladser. Alle arbejdspladser i Region Midtjylland skal gennemføre TULE og APV i 2014, så vidt muligt i efteråret. Dermed får vi større mulighed for at følge med i, hvordan det går med arbejdsmiljøet. Vi har i regionsbestyrelsen stort fokus på arbejdsmiljø. Derfor har vi inviteret dbio-næstformand Camilla Bjerre til at deltage i generalforsamlingen. Hun vil fortælle om en arbejdsmiljøundersøgelse, som dbio har gennemført. Camilla Bjerre vil også give bud på, hvordan medlemmerne kan involvere sig endnu mere i arbejdsmiljøet.

8 Lægepraksis skal udvikles Bioanalytikere i lægepraksis er udholdende. Inden for Region Midtjylland findes der i alt 15 bioanalytikere på 65 år og derover, som stadig arbejder, og ikke færre end 4 af dem befinder sig i lægepraksis. To på 67, én på 66 og én på 65. Ligesom de andre bioanalytikere i lægepraksis arbejder de i øjeblikket under en opsagt overenskomst. dbio's og sygeplejerskernes aftale med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening udløb den 30. november sidste år. Den er endnu ikke fornyet. Det skyldes blandt andet, at lægerne endnu ikke selv har fået en ny aftale med regionerne. I første omgang har vi aftalt med de praktiserende læger, at der bruges et stykke tid på et udviklingsarbejde om fremtidens lægepraksis og den gode arbejdsplads. Hvordan bioanalytikere og sygeplejersker kan være med til at udvikle praksis. Lægernes egne forhandlinger var sidste sommer ved at ende i konflikt. Nogle læger optrådte i den situation lidt hårdhændet over for deres personale.

9 Nye arbejdsformer i dbio Dbio skal til at arbejde på nye måder. Opgaverne skal løses på en anden vis end hidtil. Slut med "det plejer vi". Det er et af resultaterne af drøftelser, som har været i gang et stykke tid. Mange har deltaget i en diskussion om, hvordan dbio skal være bygget op i fremtiden, og hvordan organisationen skal arbejde. Det var den sidste kongres, der lagde op til debatten. Siden har regionsbestyrelser, hovedbestyrelsen og andre været i gang. I selve vedtægterne kommer der måske kun en enkelt mindre ændring: Regionsbestyrelserne behøver ikke være så store som i dag. Det er en hjælp de steder, hvor det kniber med at få valgt tilstrækkelig mange.

10 De nyuddannede kommer i job 42 bioanalytikere afsluttede deres uddannelse på skolen i Aarhus her i januar Alt tyder på, at det går dem som tidligere hold: I løbet af et stykke tid kommer de stort set alle sammen i arbejde. dbio-midtjylland foretog et hurtigt rundspørge på holdet. 24 af de 42 har svaret. Af dem havde 16 fået job ved eksamen, mens de andre 8 svarede nej. Flere fra holdet har fået job uden for Region Midtjylland. Men de kan også have været i klinisk uddannelse i for eksempel Aalborg. Her den 1. marts er den landsdækkende tarmkræftscreening gået i gang. Samlet vil det projekt måske give arbejde til cirka fire bioanalytikere i Region Midtjylland. Mindst én nyuddannet har fået job i kraft af indførelsen af tarmkræftscreening.

11 Nu er vi med til at planlægge fremtidens blodprøvetagning Aarhus Universitetshospital kom i fjor med et katalog med 42 forslag til "effektiviseringer". En af ideerne var at flytte en del af blodprøvetagningen fra bioanalytikere til "klinisk personale". De tillidsvalgte og dbio-midtjylland reagerede hurtigt og holdt blandt andet møde med de ledende bioanalytikere. Det er der i første omgang kommet noget positivt ud af. Centerchef Anne Bukh har tilbudt, at en bioanalytiker kan indtræde i den arbejdsgruppe, som hun er formand for, og som skal analysere forslagene nøjere. Det har vi sagt ja tak til. Vi tror på, at vi ved at være med i arbejdet kan sikre, at udvalget også får øje på de negative konsekvenser af at flytte arbejdsopgaven. Samtidig kan vi pege på de positive konsekvenser ved for eksempel at inddrage bioanalytikerne i tilrettelæggelse af patientforløb. Farerne Det kliniske personale er ikke uddannede til blodprøvetagning og har ikke autorisation til laboratoriearbejde. Vi frygter for patientsikkerheden. En stor part af de fejl og andre utilsigtede hændelser, som sker på laboratorier, indtræffer ved prøvetagning. For eksempel ved brug af forkerte glas eller manglende mærkning med patientens data. Dermed opstår der risiko for forsinkede analyser og forsinkede patientforløb. En anden fare er, at flere prøver skal tages om. Dermed forsvinder en eventuel gevinst. Ingen siger, at alt omkring blodprøvetagningen fungerer bedst muligt i dag. Måske kan der forbedres omkring flow, aflevering af resultater og på andre punkter. Det kan arbejdsgruppen få gode ideer til ved at spørge på laboratorierne. Ledere også med Arbejdsgruppen om "Laboratoriernes koordination med Klinikken" holder det næste møde i april. Her deltager Kirsten Strauss, der er bioanalytiker på KBA og også tillidsrepræsentant og suppleant for fællestillidsrepræsentanten. Med i arbejdsgruppen er desuden Kate Strandgaard, der er ledende bioanalytiker KBA, og Kenneth Hanfgarn, ledende bioanalytiker KMA. Selv om Kirsten Strauss er med i udvalgsarbejdet, så betyder det ikke, at vi automatisk blåstempler den afsluttende rapport. Det er ledelsen, der har ansvaret, hvis der skal ske ændringer i arbejdsformen. Men nu er der garanti for, at bioanalytikernes viden kommer med i det forberedende arbejde.

12 Reserver lørdag den 25. oktober På sommertidens sidste hele dag holder dbio-midtjylland igen Fagdag. Det er allerede bestemt. Flere medlemmer har tilbudt at være med til at arrangere dagen, hvor regionale kolleger giver ny viden til regionale kolleger. Lørdag den 25. oktober bliver den dag i 2014, hvor du har bedst tid. Døgnet varer jo 25 timer. Natten til søndag skal vi sætte uret én time tilbage. Fagdagen i 2013 var en stor succes. Det kunne alle læse om i en artikel i vores fagblad.

13 Flest ledige i Midtjylland I december sidste år var der 17 ledige bioanalytikere i det midtjyske. Dermed er vi den region i landet, hvor flest går uden arbejde. I Region Hovedstaden bor der 16 ledige. I Nordjylland kun 1! Ledighedstallet er faldende. I november var der 22 arbejdsløse bioanalytikere i det midtjyske. 7 af de ledige i december bor i Aarhus. Det kan være nyuddannede, som endnu ikke er kommet i job. I alle andre kommuner i Midtjylland bor der under 5 ledige bioanalytikere. Set på landsplan har ledigheden for bioanalytikere i 2013 det meste af året ligget under tallene i de samme måneder i både 2012 og For eksempel var der samlet 48 i december sidste år mod 67 i december 2012 og 75 i december 2011.

14 Komik og alvorlig humor Du kommer til at grine på generalforsamlingen i dbio-midtjylland. Det sørger Janne Koefoed Jørgensen for. Hun leverer et interaktivt foredrag om krop og kommunikation med komiske indslag, befriende grin og alvorlig humor. Vi snakker med vores krop. Det demonstrerer Janne Koefoed Jørgensen på den sjove måde. Hun vil fylde bioanalytikerne med smidighedsbevægelser i krop og sjæl. Janne Koefoed Jørgensen arbejder også som hospitalsklovn. Som set nyeste beskæftiger hun sig med, hvad mødet med en klovn kan gøre for demente. Billedtekst Janne Koefoed Jørgensen beskæftiger sig med både cirkus, akrobatik og kropssprog og blander det hele sammen på en underholdende måde.

15 Lokale lønkroner forsvinder i regionens sorte hul Arbejdsgiverne har været meget interesserede i, at der skal deles løntillæg ud lokalt. Måske er vi ved at finde ud af, at de har en ekstra grund. I øjeblikket inddrager de nemlig mange af de penge, som skulle løbe tilbage til ordningen. Når en medarbejder, der har fået et tillæg, fratræder, så bliver de penge, hun har fået i tillæg, ledige. De skulle så komme en anden til gavn. Men det er der overalt i landet problemer med at få ført ud i livet. Vanskelighederne er allerstørste i Region Midtjylland. Skyldes det, at vores regionsformand, Bent Hansen, er formand for Danske Regioner, og han derfor vil tage den voldsomste krig? Det spiller måske også ind, at vores landsdel har været igennem kraftige sparerunder. Er det senvirkningerne, vi nu ser? Dårlig argumentation Regionerne mener, at de ikke er forpligtede til at dele pengene ud igen. Heller ikke selv om det er midler, der jo er afsat ved overenskomstforhandlingerne. De argumenterer blandt andet med, at der sker omstruktureringer. Men hvis en bioanalytiker går på pension, og der ansættes en nyuddannet i stedet, så er det helt uforståeligt, at tillæggene til den pensionerede ikke skal løbe tilbage i puljen. En anden skal jo overtage for eksempel de funktioner, den pensionerede har fået tillæg for. dbio beskæftiger sig med problematikken på alle niveauer. Både nationalt, regionalt og på de enkelte arbejdspladser. Mange ledende bioanalytikere er frustrerede over, at de ikke kan få lov at genanvende midlerne. De kan nogle steder ikke engang give éngangsbeløb. Dermed afskæres de fra at belønne en bioanalytiker for en særlig indsats. Nye systemer I Århus er vi inviteret til forhandlinger om et nyt stillings-, funktions- og kompetencesystem. Det er tanken, at de nuværende forhåndsaftaler skal erstattes af nye. Det betyder en ny lønsammensætning for bioanalytikere, men alle skal være sikret den hidtidige løn. Et lignende forløb forventes af komme på Hospitalsenhed Midt. I alle sammenhænge vil vi kæmpe for at sikre, at de lokale lønmidler bliver i ordningen. Det er vores penge!

16 Vi møder politikerne "Brug os, vi stikker ikke." Det fortæller dbio-midtjylland politikerne. Vi inviterer regionsrådsmedlemmer til møder med bestyrelsen. Her fortæller vi dem om faget og om vores synspunkter. Vi gør bioanalytikerne synlige. Vi har allerede haft møde med regionsrådets næstformand, Bente Nielsen, der bor i Silkeborg og er SF'er. I anden omgang deltog Anders Kühnau i en del af et bestyrelsesmøde. Han kommer fra Horsens, tilhører Socialdemokraterne og er formand for regionsrådets rådgivende udvalg om hospitalsområdet. Nu planlægger vi at mødes med Venstre-manden Jørgen Nørby fra Lemvig. Han er formand for regionsrådets rådgivende udvalg om nære sundhedstilbud. Vi vil også gerne møde borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune. Han er formand for det midtjyske kommunekontaktråd.

17 Lidt mere fart på lønstigningerne De ansatte i industrien får forbedringer på samlet omkring 5,5 % de næste tre år. Der er resultatet af deres forhandlinger i år. Nu er spørgsmålet, om vi kan regne med nogenlunde det samme, når vi skal forhandle i 2015? Det kan du få en pejling på, når vi samles til generalforsamling i Silkeborg. Her vil dbio-formand Bert Asbild lægge op til de næste overenskomstforhandlinger med regionerne. Han kan også fortælle nyt fra de forhandlinger, som dbio er involveret i lige nu. Blandt andet skal nogle aftaler med private fertilitetsklinikker fornys allerede i år. Vi er i gang Vores seneste overenskomst med regionerne gav cirka 2,2 % over to år. Forliget i industrien tyder på, at der nu igen er ved at komme fart på lønstigningerne efter finanskrisen. Dbio-midtjylland samlede i slutningen af januar tillidsrepræsentanter og ledere til et møde om OK15. Vi diskuterede blandt andet de temaer, som forhandlingerne måske kommer til at dreje sig om. Lederne skulle specielt forholde sig til deres egne lønspørgsmål. Kamp om arbejdstid Der er optræk til, at arbejdsgiverne er meget optaget af arbejdstiden. Det har blandt andre lærerne mærket. Bliver vi de næste? Arbejdsgiverne er interesserede i mere frit at kunne tilrettelægge arbejdstiden. Måske kommer der også noget op om at danne timebanker. Forhandlingerne med lærerne har også tydet på, at de offentlige arbejdsgivere ønsker, at lederne lokalt skal kunne bestemme mere. Vil vi blive mødt med, at de ledende bioanalytikere skal have større muligheder for at styre?

18 Nedskæringer koster job på Aarhus Universitet Der kan ske meget fra efteråret til jul. I oktober fik samarbejdsudvalget på hovedområdet Health på Aarhus Universitet at vide, at det ikke gik så forrygende, som det ellers har gjort i de senere år. Der var dog ingen grund til uro, man kunne ikke regne med at ekspandere som før. Men i december kom der melding om, at universitetets bestyrelse, som er det øverste organ, forlangte, at budgetterne skal gå i nul i Et krav med dramatiske konsekvenser. Det betød, at universitetet skulle spare 200 millioner kr. Og det var et krav, at lønudgifterne blev nedbragt, hvilket betyder at der er meddelt afskedigelser af cirka 190 medarbejdere og aftalt frivillig fratrædelser for omkring 160 medarbejdere. Yderlige har cirka 40 fået en seniorordning. På Health, hvor bioanalytikerne er ansat, bliver der afskediget ca. 50 medarbejdere. Der er på området indgået 31 frivillige fratrædelsesaftaler og 5 seniorordninger. Resultatet for bioanalytikerne er i skrivende stund, at to bioanalytikere har fået aftaler om frivillig fratrædelse, og to bioanalytikere er afskediget.

19 Nyt projekt om fremtiden i Gødstrup Hvilke opgaver skal bioanalytikerne løse på et supersygehus? Hvilken rolle skal de spille? Det sætter Hospitalsenheden Vest nu fokus på i et samarbejdsprojekt med dbio-midtjylland. Bioanalytikerne får måske andre funktioner på et supersygehus. Muligvis kommer de til at indgå i andre relationer med hinanden og andre. Det skal det nye projekt være med til at afklare. Derved skal bioanalytikerne rustes til arbejdet på det nye hospital i Gødstrup. Det åbner om 3 1/2 år. Det tværgående Projektet sætter særligt fokus på det tværgående. Dels blandt bioanalytikerne selv, dels organisatorisk i Hospitalsenheden Vest og dels mellem sektorer. Bioanalytikerne skal lære hinanden at kende på tværs og fortælle de gode historier, også om hinanden. Kendskab på tværs af specialer bidrager til, at man handler kompetent og effektivt på tværs. En styregruppe leder projektet. Det består af bioanalytikere fra forskellige afdelinger, folk fra HR-afdelingen, regionsformand Mette Thomsen og regionsnæstformand Annette Toft. I første omgang har de sat to initiativer i værk: 1. Gensidige specialebesøg. Meningen er, at bioanalytikere alene eller i par skal besøge andre laboratoriespecialer og fortælle om deres afdeling. Det kan for eksempel være på et afdelingsmøde. De skal berette om de faglige opgaver, aktuelle udfordringer, samarbejdspartnere, grænseflader og andet. 2. Følg en kollega. En bioanalytiker fra et speciale tager ud i et andet speciale i kortere eller længere tid. De skal fortælle om deres oplevelse både hos dem, de besøger og hjemme på deres egen afdeling. dbio centralt bidrager med arbejdstid svarende til cirka to dage om måneden. Desuden betaler dbio kr. til oplæg og materialer. Hospitalsenheden Vest bidrager med det tilsvarende antal mandetimer og penge.

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

MAGASINET. drømmeuddannelse. I gang med deres. Bent Hansen. Her ansætter de elever i bundter: for lægepraksis. på hospitaler

MAGASINET. drømmeuddannelse. I gang med deres. Bent Hansen. Her ansætter de elever i bundter: for lægepraksis. på hospitaler Nr. 6 I AUGUST 2011 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 MAGASINET DL PATIENT I ADMINISTRATION I KOMMUNIKATION Ny overenskomst for lægepraksis DL s top møder Bent Hansen Overraskende få fyret

Læs mere

FLYT DIG: FAGLIGT OG FYSISK MR SKANNER KVASER RENGØRINGSVOGN FUSION GIVER NY LEDELSESSTRUKTUR

FLYT DIG: FAGLIGT OG FYSISK MR SKANNER KVASER RENGØRINGSVOGN FUSION GIVER NY LEDELSESSTRUKTUR 6-7/11 FLYT DIG: FAGLIGT OG FYSISK MR SKANNER KVASER RENGØRINGSVOGN FUSION GIVER NY LEDELSESSTRUKTUR JUNI/JULI 2011 4 NEWS HOSPITALSPLANER 6 FUSION SKABER NY LEDEL- SESSTRUKTUR Ledelsesopgaverne i det

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Et job med mening. Intet fungerer uden os :

Et job med mening. Intet fungerer uden os : Et job med mening Lægesekretær-avisen Fv. Maria Johansen, Therese Kronevald, Dorthe Westergaard og Mie Jakobsen. Intet fungerer uden os : SLAGELSE På medicinsk afdeling i Slagelse bruger lægesekretærerne

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem«

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem« Esset For medarbejdere i Region Sjælland 4. årgang, april 2011»Tag bladet med hjem«akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS Med ekspresfart mod akkreditering Høj kvalitet i højhuset Bakkegården

Læs mere

Bunker MAGASINET. truer helbredet. Arbejdstilsynet stiller krav til hospital. Nr. 02 I FEBRUAR 2009 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125

Bunker MAGASINET. truer helbredet. Arbejdstilsynet stiller krav til hospital. Nr. 02 I FEBRUAR 2009 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 Nr. 02 I FEBRUAR 2009 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 MAGASINET DL PATIENT I ADMINISTRATION I KOMMUNIKATION Hver anden afdeling mangler sekretærer Bunker truer helbredet Arbejdstilsynet

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

Sidste arbejdsdag hos Solae

Sidste arbejdsdag hos Solae hk bladet ØSTJYLLAND 1Ijanuar2013 FAVRSKOV NORDDJURS ODDER RANDERS SAMSØ SILKEBORG SKANDERBORG SYDDJURS AARHUS Rekordbeløb hentet hjem til medlemmerne: 69 mio. kr. i 2012 INDSTIK: GENERALFORSAMLINGER 2013

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere