Titel på projektet: Screening history in women diagnosed with cervical cancer in the Danish screening program.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel på projektet: Screening history in women diagnosed with cervical cancer in the Danish screening program."

Transkript

1 Projektbeskrivelser forskningstræning 2010/11 1. Navn: Susanne Poll Vejleder: Benny Kirschner Hvor udføres projektet: Herlev hospital og Hvidovre hospital Titel på projektet: Screening history in women diagnosed with cervical cancer in the Danish screening program. Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): Projektet omhandler en beskrivelse af kvinder der har fået konstateret cervix cancer i , og deres screeningshistorie (smear) i henhold til screeningsprogrammet. Vi ønsker også at evaluere screeningsprogrammet,og dets værdi, i forhold til at undgå udvikling af cervix cancer. Der er lavet poster til NFOG 2010, og derudover håber vi at lave artikel til Ugeskrift for Læger. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): Der er indsamlet data fra Hvidovre og Hillerøds patologiske afdelinger. Her smears og biopsier evalueret af patologer i forhold til kvindernes cancer status og screeningshistorie 2.Navn: Carina Widén Zakhary Mailadresse: Navn på vejleder: Thorkild F. Nielsen, Overlæge, Dr.Med Mailadresse: Projektafdeling: Gynækologisk-Obstetrisk afd., Sygehus Vendsyssel, Hjørring Projekttitel: Frekvensen af atypisk hovedstilling hos adipøse singleton-gravide (BMI>30 sammenlignet med normalvægtige og effekten på fødselsforløbet forudsat spontan induceret fødsel i uge Problemstilling/formål: Der ses en betydelig stigning i sectiofrekvensen parallelt med stigende BMI. Formålet med projektet er, at undersøge om en højere frekvens af atypisk hovedstilling hos adipøse singleton-gravide forekommer og om det kan være medvirkende årsag til protraheret fødselsforløb og sectio. En tese er, at der hos adipøse gravide forekommer intern fedme i fødselskanalen som hindrer fosteret i at indstille caput sufficient i bækkenindgangen og dermed besværliggør forløsning. Metode: Litteraturgennemgang vedrørende adipositas og fødsler, retrospektivt studium (registerstudie; Landspatientregisteret) 3.Navn: Tina Storgaard Vejleder: Ole Bredahl Rasmussen Hvor udføres projektet: Regionshospitalet Herning, gynækologisk/obstetrisk afdeling Titel på projektet: Grad 2 sectio som NIP indikator i Herning

2 Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): Standarden for grad 2 sectio er vedtaget af DSOG og DASAIM som værende 30 minutter fra decision to delivery. Registreringen bliver indført på landsplan pr. 1. september Målet er at analysere om det lykkes at leve op til standarden og vurdere om der er behov for forbedringer af processen. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): Gennemgang af international litteratur som ligger til baggrund for guidelines samt en prospektiv opgørelse af registrering af decision-to-delivery time ved grad 2 sectio i Herning. Desuden analyse af eventuelle problemer i relation til implementering af registrering af tiden samt opfyldelse af standarden i afdelingen. Til analyse af data skal anvendes statistical proces control. 4.Navn: Ali Shokouh-Amiri, Gynækologisk og Obstetrisk afdeling, Sønderborg Vejleder: Overlæge Jalil Hariri, Patologisk Institut Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Hvor udføres projektet: Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. Titel på projektet: Sammenligning af væskebaseret- og konventionelle Cervix Cytologi Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet: Den prædiktiv værdi af væskebaseret cytologi sammenlignet med den konventionelle Cervix Cytologi Metodebeskrivelse: Databasestudie. 5.Navn: Shamael Alkhafagi Vejleder: Ole Bjarne, Ålborg sygehus Titel: Extrauterine graviditeter på Viborg sygehus ,Et kvalitetesikringsprojekt. Formål: At foretage en kvalitetsvurdering i den periode ( )ekstrauterine graviditeter (udredning og behandling ) og fertilitet i mindste 2 år efterfølgene. I projektet gennem gåes journaler på patianterner,som har haft ektrauterinegraviditer i perioden ved opsamle oplysning blandt andet patiantens alder, BMI, s-hcg,vaginal scaning og behandlingsmetode. Resultat vedrørende under eller overbehandling,behandlingssuces ud fra prædekinerede kriterien og langtids-fertilitet vil blive sammenlignet i undergrouppe at patiante indbyrdes og sammenlignet med tilsvarende data fra anden danske gynækologisk afdeling. 6.Navn: Lenette Bech Vejleder: Pia Sander. Overlæge gyn./obst. Afd. Herlev Hvor udføres projektet: Gyn./obst. Afd. Herlev Titel på projektet: 1.Praktisk håndtering af inficererede abdominale cikatricer eller 2. / Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): Ad.1: I klinikken synes det svært at finde konsensus omkring håndtering af patienter med inficerede abd.cikatricer ( oftest sectiocikatricer). Formålet er hvis muligt at producere en evidensbaseret guideline til afdelingen.

3 Ad.2: I flere patientfoldere fra bla. Endometriose-foreningen anbefales specifikke diæter med elimination af fx mælk & gluten. Disse diæter er ikke decideret sundhedsskadelige, men vanskelige at følge. Formålet med projektet er at undersøge om der er evidens for disse diæt-anbefalinger. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): 1. & 2. Litteraturstudie 7.Navn: Rikke Korsgaard Sørensen Vejleder: Kresten Rubeck Petersen Hvor udføres projektet: Odense Universitetshospital, Gynækologisk-obstetrisk afdeling Titel på projektet: Ovarietumores som bifund ved billeddiagnostiske undersøgelser for formodet extra-genital lidelse Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet: Et stigende antal kvinder får pga. den øgede anvendelse af avanceret billeddiagnostik stillet diagnosen ovarietumor som bifund på CT og MR undersøgelser foretaget som led i udredningen af formodet extra-genital lidelse. Kvinderne henvises herefter til en gynækologisk afdeling til videre udredning og behandling. Formålet med dette projekt er at belyse følgende problemstillinger i forhold til disse patienter: Følges guidelines for udredning og behandling af ovarietumores, specielt med hensyn til operationsindikation. Hvad er forekomsten af operationskomplikationer og hvor mange af de henviste viser sig at have en malign ovarietumor? Ved belysning af ovenstående spørgsmål formodes projektet at kunne danne grundlag for en ændret tilgang til disse patienter, både i gynækologisk regi og hos de henvisende specialer. Metodebeskrivelse kort: Journalgennemgang på patienter henvist til gynækologisk afdeling OUH i 2009 fra andre specialer med en ovarietumor som bifund ved en billeddiagnostisk undersøgelse. 8.Navn: Charlotte Mumm Ring Vejleder: Dorthe Kolster Hvor udføres projektet: Odense Universitets Hospital Titel på projektet: Planlagt vaginal fødsel efter sphincter ruptur;- hvordan går det? Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet : Formålet er at belyse, hvordan det går med den efterfølgende fødsel, når der er planlagt vaginal fødsel efter en tidligere sphincter ruptur uden sequelae eller betydende UL-mæssigt verificerede defekter. Aspekterne der belyses er: forløsningsmåde, bristningsgrad og hvorvidt en evt fødeplan overholdes.metodebeskrivelse : Gennemgang af journaler fra ovl. Dorthe Kolsters sphincter ambulatorium i perioden

4 9.Navn: Anna Cyrus. Vejleder: Pernille Ravn Hvor udføres projektet: OUH Titel på projektet:m. genitalium. Problemstilling for projektet : M. genitalium er langt hyppigere end gonore,men lidt sjældnere end klamydia.patienter,som ikke har klamydia,men har recidiverende underlivsinfektioner,er ofte smittet med M. genitalium. Formålet er at undersøge evidensen for rutinemæssig podning for M.genitalium på kvinder,som har tegn på underlivsinfektion. Ny DSOG guideline anbefaler rutinemæssig podning hos patienter med symptomer. Dette er nyt ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Metodebeskrivelse :Inden denne anbefaling følgesgøres kritisk litteraturgennemgang.desuden journalgennemgang og opfølgning på patienter over ca. 1 måned.efter evt. implementering af metoden gentages journalaudit og opfølgning på patienter. 10.Navn: Katrine Fuglsang Vejleder: Lone Kjeld Petersen Titel: Placenta prævia og TachoSil Formål: At undersøge om der er bivirkninger af behandling med TachoSil i uterinkaviteten i form af manglende endometriedække i nedre segment, TachoSil rest eller synekier i uterinkaviteten. Metode: Gennem de sidste to år er der i forbindelse med sectio pga. placenta prævia for at kontrollere blødningsmængden blevet lagt TachoSil på i nedre segment i uterus. Det har vist sig at være en teknisk let måde at få kontrol med blødningen. Der er blevet behandlet 15 kvinder på denne måde. Telefonisk kontaktes patienterne og interviewes vedr puerperiet. De tilbydes en hysteroskopisk undersøgelse i dagkirurgisk regi - ultralyd, hysteroskopi og histologisk undersøgelse af endometriet i området bedømt udfra biopsi minimum 3-6 måneder efter sectioet. Undersøgelsen er en kvalitetskontrol og er derfor ikke anmeldt til Etisk Komite Resultaterne planlægges publiceret i engelsk sproget tidsskrift 11.Navn: Lotte Colmorn Vejleder: Niels Jørgen Secher, Tom Weber, Carsten Nickelsen Hvor udføres projektet: Hvidovre/SST Titel på projektet: Incidens af DVT efter vag fødsel og sectio blandt danske kvinder i perioden Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): At opgøre incidensen af DVT efter sectio ift vag fødsel evt relateret til BMI, alder, paritet. Forhåbentlig bliver der en artikel. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): Registerstudie.

5 12.Navn: Vejleder: Hvor udføres projektet: Ágúst Ingi Ágústsson Prof. Dr. med. Ole Mogensen Afd. D, OUH Titel på projektet: Diagnostisk nøjagtighed af PET-CT og MR-skanning i cancer cervicis som præoperativ diagnostik sammenlignet med GU i general anæstesi og histologisk diagnose. Problemstilling: Cancer cervicis er den næsthyppigste kræftform blandt kvinder i verden, efter brystkræft, og forårsages af infektion med HPV (hovedsagelig type 16 og 18). Med hjælp af strukturerede screeningsprogrammer har det været muligt at væsentligt mindske antallet af nye tilfælde men på trods af det er cancer cervicis blandt de 10 hyppigst forekommende kræftformer i danske kvinder og raten (12,6 pr ) er blandt den højeste i Europa. For diagnosticering og stadieinddeling af cancer cervicis er MRI og PET blevet etableret som nyttige værktøj og sensitivitet, specificitet og diagnostisk nøjagtighed (diagnostic accuracy) ved diagnosticering af lymfeknude status er velbeskrevet. På OUH anvendes der MRI skanning i kombination med PET-CT men den diagnostiske nøjagtighed af dette er efter vores mening ikke blevet beskrevet før, hverken for lymfeknudestatus eller tumor størrelse.formålet med vores studie er at beskrive den diagnostiske nøjagtighed ved anvendelse af MRI og PET-CT ved præoperativ stadieinddeling af kvinder med cancer cervicis. Metodebeskrivelse: Retrospektiv undersøgelse med gennemgang af alle journaler på patienter der har fået diagnosen cancer cervicis (DC53.9) og som har fået lavet PET-CT og MR-skanning på OUH som led i stadieinddeling i perioden Efterfølgende variabler registreres: CPR Alder Er der lavet PET-CT og MR på patienten? Tumorstørrelse på skanning Tumor lokalisation på skanning Lymfeknudemetastaser på skanning? FIGO-stadie Histologisk diagnose (tumor størrelse og indvækst, positive lymfeknuder) Hvilken behandling fik patienten (conisatio, hysterektomi, strålterapi, kemoterapi, palliation) Preoperativ og postoperative stage 13.Navn: Jacob Alexander Lykke Vejleder: Jens Langhoff-Roos, overlæge, dr. med. Obstetrisk klinik, Rigshospitalet telf

6 Hvor udføres projektet: Rigshospitalet, Kbh., DK; University of California, L.A. (UCLA), CA, USA; Celera Diagnostics, SF, CA, USA; Yale University, New Haven, CT, USA. Titel på projektet: Polymorphisms in Preeclampsia: The Danish National Birth Cohort. Jacob Alexander Lykke, Lance B. Bare, Jørn Olsen, Andre Arellano, Michael J. Paidas, and Jens Langhoff-Roos. Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm)): Previous studies on the genetics of preeclampsia have focused mostly on inherited thrombophilias, vascular and immunological factors with conflicting results. Several genes and single nucleotide polymorphisms (SNPs) have already been tested as risk factors for preeclampsia, some of which have previously been associated with cardiovascular diseases as well. To elucidate the genetic cardiovascular etiology of severe preeclampsia, we designed a nested case-cohort study investigating the association between severe preeclampsia and 129 candidate SNPs selected by their previous association with cardiovascular disease. Also, we tested the association between these SNPs with the co-morbidities preterm delivery and small-for-gestational-age offspring in preeclamptic women. Som delelement i disputats skal der skrives følgende artikel, der forventes publiceret i internationalt tidsskrift; den forventes indsendt til peer-review ultimo Disputatsen forventes at bygge på 6-8 original artikler, og forventes indleveret medio Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): I den danske moder-barn kohorte (DNBC) blev der doneret blod til en biobank. Gennem denne biobank og data fra DNBC, LPR og en validering skal der findes sammenhæng mellem specifikke polymorfismer og svær preeclampsi. 14.Navn: Anne Bundgaard Vejleder: Læge, Ph.d Bo Rud Hvor udføres projektet: Gynækologisk Obstetrisk Afd. Hvidovre Hospital Titel på projektet: Evaluering af træfsikkerheden af urinstix hos gravide med symptomer på urinvejsinfektion (UVI) Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet: Projektets formål er primært at evaluere træfsikkerheden af urinstiks mhp. diagnostisering af UVI hos gravide. Udfaldet på urinstix sammenholdes med resulatet af urindyrkningen, der anses for referencetesten for bakteriuri. Tidligere evalueringer af træfsikkerheden af urinstix er næsten udelukkende udført blandt gravide uden symptomer på UVI. Formålet er også at belyse den behandlingen, der gives til gravide med symptomer på UVI inden svaret på urindyrkningen foreligger. Ved at sammenholde den gravides symptomer, resultatet af urinstiks og urindyrkningssvaret håber vi at facilitere fortolkningen af urinstiks og dermed ensarte den behandling som tilbydes gravide med mistanke om UVI og samtidig optimere brugen af antibiotika til denne gruppe af patienter. Metodebeskrivelse: Projektet er en tværsnitsundersøgelse af gravid i 24. til 38. uge med cystit symptomer henvist til fødegangen på Hvidovre Hospital.

7 15.Navn: Christina Hjørnet Kamper Vejleder: Rikke Bek Helmig og Lone Hvidman Hvor udføres projektet: Skejby Sygehus gyn-obs afd. Y Titel på projektet: Følger afd. Y Skejby Sygehus instruksen for PROM? Et kvalitetssikringsprojekt. Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): Problemstilling: I 8 % af graviditeter til terminen starter fødslen med vandafgang uden veer eller PROM (prelabour rupture of the membranes). Tidligere har man afventet det spontane forløb efter PROM i op til timer før indgriben. I 2008 indførtes på afd. Y en ny procedure til håndtering af PROM. Dette var baseret på nye undersøgelser, der viste, at tidlig induktion af fødslen efter 1-4 timer, frem for afventende holdning og induktion efter (32) timer gav mindre komplikationsfrekvens. Specielt kunne andelen af kvinder, der skulle behandles med antibiotika efter 24 timers vandafgang reduceres og færre børn skulle indlægges til observation for infektion. Mål med projektet: Belyse hvorvidt afd. Y Skejby Sygehus følger instruksen vedrørende håndtering af PROM målt på følgende parametre: tid fra vandafgang til patienten ses på fødegangen, tid fra vandafgang til påbegyndt stimulation, antal gange, der gives misoprostol 50 mikrogram, hvor mange får stimulation med oxytocin-drop, hvor mange føder indenfor 18 timer efter vandafgang, hvor mange får antibiotika (og hvor mange gange), hvor mange nyfødte indlægges til observation for infektion og hvor mange nyfødte får infektion. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): Journalgennemgang, kvalitetssikringsprojekt. 16.NAVN: Mathilde Evaldsen, 1.reservelæge VEJLEDER: Christina Kruse, Overlæge, Gyn-Obs afd.y, Århus Universitetshospital, Skejby HVOR UDFØRES PROJEKTET: Århus Universitetshospital, Skejby, Gyn-Obs afd.y TITEL PÅ PROJEKTET: Abortus Habitualis en opgørelse over udrednings - og behandlingsprogrammet efter 3 & 4 konsekutive aborter PROBLEMSTILLING FOR PROJEKT: Abortus habitualis (HA) rammer ca. 1% af kvinder, som forsøger at få børn. HA defineres som mindst tre konsekutive aborter inden uge 22+0, og opdeles i primær & sekundær. Årsagen til HA kan være anatomiske, kromosomale, endokrinologiske, tromboemboliske og immunologiske årsager, aetas eller idiopatisk. I henhold til nationale guidelines (1) finder større udredning af HA først sted efter 4 konsekutive aborter, men allerede efter 3. konsekutive abort tilbydes omsorg og støtte i den tidlige graviditet mhp at bedre chancen for at gennemføre efterfølgende graviditet (2,3). Efter 4. abort tilbydes henvisning til Rigshospitalet (RH), Fertilitetsklinikken, HA enheden mhp vurdering af mulighed for behandling. Der foreligger ingen danske opgørelser over, hvordan udredningsprogrammet fungerer/virker. Med udgangspunkt i en konsekutiv kohorte af HA patienter, der i perioden (ca. 40 pr. år) udredt via gyn. amb, SKS ønskes belyst fund ved 1. udredning samt pt ens videre forløb ifht. behandling, yderligere udredning, graviditetsrate, baby take-home samt antal scanninger foretaget i opnået graviditet.

8 METODEBESKRIVELSE: Retrospektiv analyse ved journal gennemgang, hvor patologiske fund efter 1. samtale/kontakt (Ul + samtale) og efter 2. besøg (efter 4. konsekutive abort og inkl. kromosomanalyse af parret, thrombofili-udredning, biokemi). Det registreres, om der er udført TCRP, TCRF, septum resektion, er opstartet heparin behandling, er tilrådet vægttab, rygestop eller om pt en er henvist til RH. Der foretages relevant litteratursøgning. 17.Navn: Vibeke Kramer Lysdahl Vejleder: Carsten Byrjalsen Hvor udføres projektet: Gynækologi/Obstetrisk Afdeling; Regionhospitalet Herning Titel på projektet: Konisation på regionshospital Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): Hvorledes er den operative kvalitet af intenderede radikale/terapeutiske konisationer i 2009 på Regionshospital Herning sammenlignet med nationale og internationale mål for operativ kvalitet målt på indikatorer som radikalitet og komplikationsrate; og er disse mål afhængige af operatørens uddannelsesniveau eller valgte operative teknik. Formålet er at vurdere den operative kvalitet af terapeutiske konisationer udført på Regionshospital Herning i Metodebeskrivelse - kort : Kvalitetsgennemgang/kvalitetsikringsprojekt Oplysninger er indhentet ved journalgennemgang 18.Janne Foss Berlac, Vejleder Anne Cathrine Roslev Gjerris Gyn.obs afd., Hillerød Hospital Titel: Svangrekontrol af bariatrisk opererede gravide og deres fostre Problemstilling: Flere og flere patienter gennemgår fedmekirurgi. Heraf vil flere opnå og gennemgå graviditet. Bariatrisk kirurgi kan bl.a medføre diverse vitaminmangeltilstande. Derudover er påvirkningen af fosterets tilvækst samt optimale forløsningsmåde ukendt. Der foreligger ingen instruks om, hvordan disse kvinder og deres fostre skal monitoreres under graviditeten. Målet med dette projekt er dels at lave en survey på landets obstetriske afdelinger om deres håndtering af denne patientgruppe dels ved litteraturgennemgang at få lavet en lokal og national guideline til optimal monitorering af denne voksende patientgruppe. Metodebeskrivelse: Survey og litteraturgennemgang 19..Navn: Manuela Kronschnabl Vejleder: Berit Moesgaard Hvor udføres projektet: Herlev Hospital, gyn. Afd. Titel på projektet: Effekt af adjuverende behandling i leiomyosarcoma uteri Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet : Leiomyosarcoma uteri er en sjælden malign lidelse, hvor der mangler data omkring effekten af adjuverende behandling, som kan være både radioterapi eller kemoterapi. På Skejby har man givet efterbehandling, imens man i København har udeladt dette. Denne undersøgelse er en journalgennemgang af ca. 25 pt fra Jylland

9 og ca 25 pt fra Sjælland, hvor man kan sammenligne effekten på lokalrecidiv og muligvis overlevelse. Formålet med studiet var oprindeligt en publikation, pga. af den lille datamængde kan det dog blive svært, at træffe et statistisk signifikant udsagn. 20. Navn: 1. reservelæge Kathrine Birch Petersen Vejleder: Overlæge, Dr.med Helle Krogh Johansen og overlæge, PhD Morten Hedegaard Hvor udføres projektet: RH Titel på projektet: Forekomsten af ampicillinresistens og udvikling over tid blandt gravide kvinder på RH. Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet og metode: Der er gennem de senere år registreret et øget forbrug af ampicillin antibiotika til behandling af gravide på RH. Dette giver anledning til bekymring, da resistensudviklingen for ampicillin blandt lavpatogene bakterier er stigende og kan vanskeliggøre behandlingen samt øge morbiditeten hos gravide. Ved en gennemgang af podningssvar fra alle ambulante og indlagte forløb i obstetrisk regi på RH i 2009, fandt vi mange tilfælde af ampicillinresistente bakterier. Ampicillin anvendes i mange tilfælde til profylaktisk behandling af obstetriske patienter skal denne praksis ændres? Formål: 1. At beskrive forekomsten af resistens samt udviklingen over tid for ampicillin blandt gravide på RH. 2. At beskrive de patogene bakterier, vi finder i podningssvar fra de gravide (urindyrkninger samt vaginalpodninger). 3. Ud fra ovenstående samt ved litteratursøgning at lave en evidensbaseret anbefaling for antibiotika valg ved infektioner i en obstetrisk population Mål for projektet: Artikel i internationalt tidsskrift/acta 21. Navn: Kristine Nielsen Vejleder: Overlæge Birthe Brøndum Mortensen Lokalisation for afvikling af projektet: Fødegangen, Regionshospitalet Viborg Titel: Selvoplevet smerte ved suturering af grad 2 bristning og episiotomi efter fødsel. Sammenligning mellem infiltrations- og ledningsanalgesi. Et pilotstudie Metode: Prospektivt studie. Spørgeskemaundersøgelse hvor kvinderne udspørges om de smerter, de oplever ved anlæggelse af analgesi og ved den den efterfølgende suturering. Der er ikke tale om et intervenerende studie, men et pilotprojekt som jeg håber vil kunne bane vejen for et senere randomiseret studie.

10

11

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK PROGRAM U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK 12.12.12 14.12.2012 Kursussted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 Klinikbygningen indgang 50 Lokale Marie Krogh Kursusledelse: Overlæge, ph.d. Jan

Læs mere

Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4. Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro

Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4. Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro Færre fødselslæsioner i Herning og Holstebro Fra 8 til 4 Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Herning-Holstebro Hvor og hvornår? Sygehusenheden Vest Herning: 2.200 fødsler pr år Holstebro: 600

Læs mere

Tidligere screeningshistorie hos århusianske kvinder med cervixcancer

Tidligere screeningshistorie hos århusianske kvinder med cervixcancer 842 KVALITETSSIKRING Tidligere screeningshistorie hos århusianske kvinder med cervixcancer Lone Kjeld Petersen, Isa Niemann, Ole Ingeman Hansen, Jakob Dinesen, Hans Svanholm, Ulrik Baandrup & Marianne

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Anna Aabakke PhD, kursist Gynækologisk-Obstetrisk afd. Herlev Hospital Kejsersnitrater i Danmark Scheduled CS Emergency CS 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1997 1998 1999

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus Abortus provokatus og sterilisation Studenterundervisning Skejby Sygehus Case 1 19-årig kvinde med fast kæreste, ønsker abortus provokatus, kommer til ambulant undersøgelse i gyn. amb. Du er læge i gynækologisk

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Projektbeskrivelser 2009

Projektbeskrivelser 2009 Projektbeskrivelser 2009 Navn: Faiqa Sahibzade hoveduddannelse i Gyn/Obstetrik Vejleder: Pernille Jensen afdeling læge Sted: Herlev Sygehus, Gynækologisk afdeling Emne: Behandling af sår infektion/ruptur;

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer Julia S. Johansen Onkologisk afd. og Medicinsk afd. Herlev Hospital Ten Leading Cancer Types for Estimated New

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk)

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno 2008 - KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Klaringsrapport vedrørende rende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Et

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling ygehusenheden Vest Data leveret af teen Rasmussen, T Tværfagligt

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikatorresultater

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Screening. Definition. Formål med screening. Eksempler. Sygdommen. Eksempler. Ulrik Kesmodel Institut for Folkesundhed Afdeling for Epidemiologi

Screening. Definition. Formål med screening. Eksempler. Sygdommen. Eksempler. Ulrik Kesmodel Institut for Folkesundhed Afdeling for Epidemiologi Definition Screening Ulrik Kesmodel Institut for Folkesundhed Afdeling for Epidemiologi Systematisk undersøgelse af asymptomatiske befolkningsgrupper for en eller flere sygdomme mhp. at vurdere om (det

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 J Neurokirurgiske kræftformer Overlæge Michael Kosteljanetz, Rigshospitalet Da der kun har været begrænset mulighed for at konferere med baglandet beskrives nedenstående

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

PROGRAM for MEDICINSTUDERENDE i KIRURGISK KLINIK. 4 uger. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt - Kolding

PROGRAM for MEDICINSTUDERENDE i KIRURGISK KLINIK. 4 uger. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt - Kolding PROGRAM for MEDICINSTUDERENDE i KIRURGISK KLINIK 4 uger Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt - Kolding Klinisk Lektor, Overlæge Hanne Wielandt Studenterophold Gynækologisk-obstetrisk afdeling;

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation August 2012 Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Formodning af livmoderhalsen med misoprostol ved graviditet efter terminen Modning af de

Læs mere

Konisation øger risikoen for præterm fødsel

Konisation øger risikoen for præterm fødsel Gynækologi Konisation øger risikoen for præterm fødsel Af Lone Kjeld Petersen, Rikke Bek Helmig & Gitte Ørtoft Biografi Lone Kjeld Petersen er overlæge, dr.med. på Aarhus Universitetshospital, Skejby,

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder.

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Deltagerinformation Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Vi vil spørge, om du vil deltage

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering. Ole Mogensen

Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering. Ole Mogensen Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering Ole Mogensen Kræftrejsen Udredning diagnostik Operation Efterbehandling kemoterapi og/eller stråleterapi Informeret samtykke

Læs mere

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI HIV overvågning i Danmark Hiv meldesystemet har fungeret siden 1.august 199. I henhold til Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af

Læs mere

Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge

Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge Følgende forhold tages i betragtning Henvisningsårsagen Overvej om pt. kan håndteres af e.l. Formålet med denne pjece er at anskueliggøre mulige årsager for henvisning

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovarietumorer kan være benigne, borderline eller maligne Primære ovarietumorer udvikles fra overfladeepitelet,

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2.

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. reviderede udgave Sekretariatet Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik 2017 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle URINVEJENES ANATOMI OG MIKROBIOLOGI ASYMPTOMATISK BAKTERIURI Asymptomatisk bakteriuri Bakterier

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Elsebet Østergaard Overlæge, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet Formand, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Genetisk rådgivning og udredning før

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapport 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapporten 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af Overlæge Peter Toft, overlæge Steen

Læs mere

Radikal prostatektomi i DK Status 2013

Radikal prostatektomi i DK Status 2013 Radikal prostatektomi i DK Status 2013 Henrik Jakobsen Overlæge Urologisk Afdeling Herlev Hospital Metode Enquete udsendt via primo september 2013 til alle opererende urologiske afdelinger i DK Afdelinger

Læs mere

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n Auditoriet afsnit P2132 Rigshospitalet Mandag d. 12. april 2010 FØR TRANSPLANTATION 09.00 10.00 Recipientudredning og godkendelse Jesper Melchior Hansen

Læs mere

HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI. Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH

HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI. Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH Sygehistorie 1 Anamnese 14 årig pige Abdominale smerter Udfyldning

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn Når overvægt er normalt Konsekvenser for mor og barn Ved jordemoder og lektor Ellen Aagaard Nøhr Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITY Gynzone Symposium April 2013 1 Oversigt:! Udvikling i overvægt/fedme

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) til

Læs mere

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

PROGRAM for MEDICINSTUDERENDE i KLINISK OPHOLD 6. SEMESTER. 2 uger. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt - Kolding

PROGRAM for MEDICINSTUDERENDE i KLINISK OPHOLD 6. SEMESTER. 2 uger. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt - Kolding PROGRAM for MEDICINSTUDERENDE i KLINISK OPHOLD 6. SEMESTER 2 uger Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt - Kolding Klinisk Lektor, Overlæge Hanne Wielandt 16. januar 2014 1 VELKOMMEN TIL GYNÆKOLOGISK-OBSTETRISK

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere